PRIJEDLOG ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
SVIBANJ

2012.

ZAŠTO?
 negativna makroekonomska kretanja

nepovoljno utječu na tržište rada značajno povećanje stope nezaposlenosti i smanjeno novo zapošljavanje  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava reagira aktivnim mjerama za zapošljavanje i novim zakonskim mogućnostima potiče poslodavce da planiraju i lakše otvore radna mjesta, a nezaposlene osobe da se lakše zaposle

ZADATAK

Zakon o poticanju zapošljavanja - ublažavanje posljedica dugogodišnje krize i zabrinjavajućeg porasta nezaposlenosti - ne propisuje mjere za otvaranje novih radnih mjesta Povećanje gospodarske aktivnosti, nove investicije i gospodarski rast - povećanje zaposlenosti - prave efekte očekujemo sredinom iduće godine Do oporavka gospodarstva, MRMS planira, priprema i provodi mjere kojima se potiče zapošljivost nezaposlenih osoba i potiče poslodavce da se lakše odluče na zapošljavanje

OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA
 

mjera je namijenjena poslodavcima i zapošljavanju na ugovor o radu fiskalne olakšice koje za poslodavca smanjuju cijenu rada produžena mogućnost oslobaĎanje od svih doprinosa na plaću s jedne na dvije godine za odreĎene skupine:
mlade osobe bez iskustva (u evidenciji HZZ-a duže od devedeset dana) mlade osobe koje imaju do jedne godine radnog staža u zvanju za koje se nisu školovale (u evidenciji HZZ-a duže od devedeset dana) dugotrajno nezaposlene osobe koje su u evidenciji HZZ-a duže od dvije godine

1. 2.

3.

KOME SU NAMIJENJENE?
 Olakšice su namijenjene samo

“urednim” poslodavcima - tijekom razdoblja korištenja olakšice već zaposlenim radnicima isplaćuju dospjele plaće, doprinose i poreze te ne smanjuju broj zaposlenih zbog poslovno uvjetovanog otkaza

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
 proširenje postojeće mjera za povećanje zapošljivosti

mladih osoba bez iskustva kroz stručno osposobljavanje za rad u trajanju od jedne godine na visoko obrazovane osobe u zvanjima za koje nije propisano polaganje stručnog ispita i na privatne poslodavce
 osposobljavanje u trajanju od dvije godine u

zanimanjima u kojima je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnim propisima, kao i obrtničkim zanimanjima, što je vaţno za vezane obrte i mogućnost polaganja majstorskog ispita

UVJETI KORIŠTENJA
Nezaposlena osoba:  duže od 90 dana u evidenciji HZZ-a  bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, odnosno koja nema više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju

Poslodavac:  “uredno” poslovanje (isplata dospjelih plaća, doprinosa i poreza, nema smanjivanja broja zaposlenih zbog poslovno uvjetovanog otkaza)

SEZONSKO PRIVREMENO I POVREMENO ZAPOŠLJAVANJE U POLJOPRIVREDI
 pojednostavljen je način sezonskog

zapošljavanja na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi dnevnim radnim angažiranjem plaćanjem doprinosa unaprijed za obvezna osiguranja kroz dnevni vrijednosni kupon ili vaučer  znatan dio dosadašnjeg „crnog tržišta“ rada će se legalizirati, a poslodavcima će se olakšati zapošljavanje

TKO MOŢE BITI ANGAŢIRAN NA TIM POSLOVIMA?
 nezaposlene osobe (neće se brisati iz evidencije HZZ-a)  umirovljenici (omogućen legalan rad na sezonskim

poslovima bez prekida statusa umirovljenika)  ostali tražitelji posla koji nisu radnom odnosu-zaposleni

 Sezonski rad moţe trajati do 90 dana tijekom

kalendarske godine, a ugovor o sezonskom zapošljavanju zaključuje se evidentiranjem dnevnog vouchera u knjiţicu sezonskog radnika

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful