„Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat”

„Și a pătimit și s-a îngropat. Și a înviat a treia zi, după Sfintele Scripturi.” Acestea sînt cuvintele Crezului pe care-l mărturisește orice creștin adevărat. Aflăm din Crez timpul în care Isus Cristos a pătimit, a fost răstignit și a înviat pentru ca oamenii să aibă parte de mîntuire. Expresia „în zilele lui Ponțiu Pilat” apare, însă, înaintea Crezului creștin, scris în anul 325 d.C. la Niceea. Iustin Martirul și Filozoful, care a scris Dialogul cu Iudeul Tryfon cîndva între 155-160 d.C., afirmă următoarele: „Și acum noi, cei care am crezut în Domnul nostru Iisus, Cel răstignit în timpul lui Pontius Pilat, exorcizând toți demonii și duhurile cele rele, le avem supuse nouă” (Apologeți de limbă greacă, București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1997, p.240). Iustin, la fel și Crezul, nu amintesc de Pilat de dragul său, ci din motive pur cronologice. Dar cînd a fost timpul lui Ponțiu Pilat? Cronologia vieții lui Isus din Nazaret este un subiect încă discutat de savanți, dar majoritatea au ajuns la concluzia că avem o dată care poate fi considerată cea mai probabilă pentru crucificarea lui Isus. Există, totuși, mai multe păreri cu privire la data crucificării, așa că le vom prezenta pe scurt pe cele mai importante. Toate părerile, însă, cad de acord asupra unui lucru: crucificarea a avut loc în timpul cînd Pilat din Pont era guvernator al Iudeii, adică între 26-37 d.C. (sau sfîrșitul anului 36 d.C.). Nikos Kokkinos a scris un lung articol în care argumentează că moartea lui Isus din Nazaret a avut loc în anul 36 d.C. În articolul `Crucifixion in A.D. 36: The Keystone for Dating the Birth of Jesus,` în Chronos, Kairos, Christos (eds. Jerry Vardaman, Edwin Yamauchi; Winnona Lake, IN: Eisenbrauns, 1989), Kokkinos aduce următorul argument: „Tiberius a murit în martie, 37 d.C. (Tacitus, Annals.6:50; Suetonius, Tiberius 73). Așadar, ca o consecință logică, războiul lui Aretas [cu Antipa] este datat în anul 36 d.C., moartea lui Ioan Botezătorul în 35 d.C., iar călătoria lui Antipa la Roma, precum și căsătoria sa cu Herodiada în 33 sau 34 d.C. Astfel, Josephus furnizează elementele istorice de care este nevoie pentru datarea crucificării lui Isus. Evangheliile spun clar că moartea lui Ioan Botezătorul o precedă pe cea a lui Isus, iar moartea lui Ioan în 35 d.C. plasează crucificarea lui Isus în 36 d.C., care este ultimul an posibil, fiind și anul în care s-a sfîrșit mandatul lui Pilat.” Majoritatea cercetătorilor consideră, însă, că anul 36 d.C. este o dată mult prea tîrzie pentru evenimentul crucificării. Părerile deosebite de cea a lui Kokkinos referitoare la data crucificării lui Isus din Nazaret se bazează și pe informațiile furnizate de astronomie, nu doar pe cele istorice; Ben Witherington III, în The New Testament History (Grand Rapids: Baker Academic, 2001), pp. 132-134, este de părere că data crucificării poate fi aflată în felul următor: „Toate cele patru Evanghelii relatează faptul că Isus a fost executat într-o vineri, ziua de dinaintea Sabatului (Matei 27:62; Marcu 15:42; Luca 23:54; Ioan 19:31, 42). Mai mult, Evangheliile indică faptul că moartea lui Isus a avut loc în timpul sau puțin înainte de sărbătoarea Paștelui, adică primăvara.” Astronomii au calculat că

cît și Ioan prezintă ultima cină ca pe o masă de Paște și arată că Isus a fost crucificat în vinerea din săptămîna Paștelor. Această amenințare era foarte serioasă mai ales după anul 31 d. 7 aprilie 30 e. Pilat a fost amenințat de către conducătorii iudeilor că dacă nu le va face pe plac. ținîndu-se cont și de cronologia vieții apostolului Pavel. probabil cel mai faimos episod fiind cel cunocut sub numele „Cina cea de taină.’ în Chronos. Köstenberger. În afara dovezilor astronomiei. Aelius Seianus.C. Evangheliștii prezintă pe larg ce a făcut Isus din Nazaret la ultimul Paște la care a participat. și ziua aceea de Sabat era o zi mare – Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Maier aduce dovezi din contextul politicii imperiale romane. cel mai probabil motiv pentru lipsa în sinoptici a menționării tuturor sărbătorilor la care a participat Isus fiind lipsa preocupării acestora pentru cronologie. ultima vizită – Ioan 11:25. însă coroborat cu un altul. asta nu înseamnă că există vreo contradicție între ceea ce spun sinopticii și ceea ce afirmă Ioan.143).23.” Atît sinopticii. Acest argument singur nu este prea convingător. 12:1. Ioan este foarte preocupat de cronologia vieții lui Isus. care nu a durat mai mult de trei ani. Spre deosebire de sinoptici. astfel.” (The Real Jesus. precum și de cunoașterea datei morții lui Irod Filip. Witherington este de părere că se poate preciza cu exactitate data crucificării dacă se ține cont de relația dintre lucrarea lui Ioan Botezătorul și cea a lui Isus.C. Kairos. Christos.C. Ioan Botezătorul a fost executat cîndva în jurul anilor 27-28 d.C. Aceeași părere este argumentată de istoricul Paul L. Minneapolis: Fortress.). însă. Quarles. în care Paștele a căzut într-o zi de vineri sînt 30 și 33 d. De aceeași părere este și Geza Vermes. Witherington este de părere că dacă se alege. înseamnă că Isus nu a putut fi executat mai tîrziu de 33 d. p. 18:28.C. „Dacă nașterea . cel mai rezonabil an pentru moartea lui Irod Filip este 34 d. L.căci era ziua pregătirii. the Cross. face aproape sigur 33 d. este stricată relația dintre misiunea lui Ioan Botezătorul și cea a lui Isus.C. totuși.C. 31 d. and the Crown. anul crucificării. L. p. The Cradle. 39 și 19:14 (Andreas J. Vermes consideră că aceasta este data cea mai probabilă dacă sînt luate în considerare calculele astronomice.C. nu este prieten cu Cezarul.. Dacă avem în vedere ceea ce se afirmă în Luca 3:1-2.125).” A fost.` Această interpretare este confirmată de Ioan 19:31: „De frică să nu rămînă trupurile pe cruce în timpul Sabatului. p.. 13:1. vinerea în care a fost crucificat Isus din Nazaret a fost cea a Paștelor anului 33 d. precum și faptul că lucrarea lui Isus a durat mai puțin de un an. an în care a fost executat pentru conspirație mentorul lui Pilat. Charles L. a doua vizită – Ioan 6:4. această ultimă cină o masă de Paște? Răspunsul este afirmativ: „Cuvîntul tradus `ziua pregătirii` (paraskeue) era cuvîntul obișnuit pentru `vineri. Witherington conchide că Isus a murit la 14 Nisan (7 aprilie) 30 d. 2010. Scott Kellum. Așadar nu există niciun fel de contradicție între sinoptici și Ioan” (Köstenberger. . 2009.singurii ani dintre 26-37 d. Köstenberger este de părere că cel mai probabil. Din Evanghelia după Ioan știm că lucrarea lui Isus a durat cel puțin trei ani.n. Nashville: B&H Academic.C. care afirmă că „este cel mai probabil că [execuția lui Isus] a avut loc vineri. 33 ca an al crucificării. p.98). The Cradle. relatîndu-ne că Isus a fost prezent la Ierusalim la sărbătoarea Paștelui de trei ori (fiind încă în discuție faptul dacă a mai existat și un al patrulea Paște): prima vizită – Ioan 2:13.C. prefectul antisemit al Gărzii Pretoriene (18 octombrie. care afirmă că „dovezile în favoarea acestui an sînt copleșitoare”(‘The Date of Nativity and the Chronology of Jesus’ Life. 141). Maier.

165-167): 2.. The Cradle.C. Trimis de Tiberius în Iudeea ca guvernator de provincie.” avem motive serioase să înclinăm înspre data crucificării favorizată de Maier și Köstenberger.e.C. Tabel cronologic al vieții lui Isus (Köstenberger. deoarece credeau că fuseseră călcate în picioare datinile lor care interziceau cu strictețe amplasarea în oraș a orișicărui portret. niște portrete ale lui Caesar numite de romani „signa”: aceasta a stîrnit mari tulburări printre iudei chiar din zorii zilei.. La vederea portretelor. pp. un grec din Caria. imposibilă în acea vreme.143) Data c. rugîndu-l stăruitor să îndepărteze din Ierusalim portretele. Mai întîi vom reda pasajele din Istoria războiului iudeilor împotriva romanilor (trad.” O eclipsă a fost.lui Mesia își are steaua ei. la Pilatus. bineînțeles.126). anume că „luna se va preface în sînge. 2002. 28-29 29 33 Evenimentul Nașterea lui Isus Începutul lucrării lui Ioan Botezătorul Începutul lucrării lui Isus Moartea lui Isus Evenimente majore pentru datare Moartea lui Irod cel Mare (4 î. Pentru că în afara surselor neo-testamentare. Împreună s-au îndreptat repede spre Caesarea.C. Phlegon.C. București: Hasefer. Pilatus a adus în Ierusalim. dar ce uimitor este faptul că anul 4 al celei de-a 202-a Olimpiade ar trebui să fie 33 d. vom vorbi acum despre Ponțius Pilat. iar dacă luăm în considerare și ceea ce spune apostolul Petru în Fapte 2:20. cel mai mult vorbește despre Pilat istoricul Flavius Josephus. cei aflați în apropiere au rămas încremeniți.‘The Date of Nativity’. așa încît chiar stelele au apărut pe cer. A fost și un cutremur mare de pămînt în Bitinia.C. Ion Acsan. p. Pilatus le-a respins . așadar. sub obrocul nopții învăluitoare. a comunicat faptul în cel de-al patrulea an al celei de a 202-a Olimpiade a fost „cea mai mare eclipsă de soare” și că „în a șasea oră din zi a devenit noapte [i. 5 î. iar în Niceea au fost multe distrugeri.. crucificarea lui Isus își are misteriosul întuneric. spre a nu zdruncina legile strămoșești. la amiază].) (Matei 2:13-20) Al 15-lea an al domniei lui Tiberius (Luca 3:1) 46 de ani de la finalizarea renovării templului (Ioan 2:20) Anul în care 14 Nisan a căzut într-o zi de joi Discuția de pînă aici a fost despre zile. vom reda integral pasajele în care este amintit guvernatorul roman. scriind despre cronologia de imediat de după anul 137 d. Isus din Nazaret a fost crucificat pe 3 aprilie 33 d.C.!” (Maier. În anul 33 d. 14 Nisan a fost pe 3 aprilie. Treptat. p. indignarea celor din oraș a atras grupuri compacte și pe locuitorii de la țară.

Spaima produsă de jalnica soartă a celor uciși a silit poporul să amuțească. avînd o lungime de 400 de stadii. iudeii i-au împresurat jilțul său de judecător. Atunci.cererea și atunci ei s-au aruncat cu fața la pămînt în jurul palatului său și vreme de cinci zile și de cinci nopți au rămas astfel. care fuseseră prinse de prăjinile steagurilor. fără să se miște din loc. dînd soldaților ordinul să-și tragă săbiile din teacă. să se infiltreze pe-ascuns printre cetățeni. și-a adus oastea din Caesarea la Hierosolyma.2. dar înarmați. București: Hasefer. cînd Pilatus s-a înființat la Ierusalim. 4. a dat însă soldaților săi înarmați un semn convenit dinainte. iudeii au privit cu groază neașteptatul spectacol. scoțînd strigăte ostile. căutînd să scape cu fuga. vol. Pilatus a dat ordin să fie retrase numaidecît toate portretele din oraș. Ceva mai tîrziu el a pricinuit noi tulburări prin faptul că s-a folosit de sacrul tezaur al Templului numit Corban pentru construirea unui apeduct. pp. guvernatorul Iudeii.Cînd Pilatus. mulți iudei au pierit fie sub ploaia de lovituri. 3. Flavius Josephus vorbește despre Pilat și în Antichități iudaice (trad. dezvelindu-și cefele.445-450). ca și cum ar fi fost vorbiți. predecesorii lui obișnuiau să-și . și a poruncit ca soldați în civil. el a încălcat fățiș datinile iudeilor. iudeii s-au aruncat în șiruri strînse la pămînt. Acest fapt a stîrnit mînia poporului și. pe un jilț de judecător și chemă la el poporul. ca să-i împresoare pe iudei. Uluit de înflăcărata lor credință în Dumnezeu. lovindu-i însă cu ciomegele lor pe cei gălăgioși. ca să ierneze. având grijă să aducă în oraș efigiile lui Caesar. ca și cum ar fi vrut să-i răspundă fără întîrzîiere. Pilatus aflase dinainte de intențiile iudeilor. fie călcați în picioare de către compatrioții lor. fără să-și folosească săbiile. 2001. deși legile noastre interzic cu desăvârșire introducerea chipurilor. Înconjurați de trupe dispuse în trei rînduri. Pilatus se instală în marele Hipodrom. dînd mai multe detalii despre activitatea guvernatorului (capitolul III): 1. De pe jilțul său de judecător a făcut soldaților semnul convenit. În ziua următoare. Pilatus i-a amenințat că-i va măcelări dacă nu vor accepta portretele lui Caesar. Din această pricină. și au strigat cît îi ținea gura că preferă să moară decît să încalce legile lor. Ion Acsan.

În felul acesta a fost înăbușită răzvrătirea. De îndată ce iudeii au început să-i arunce insultele lor. Pilatus s-a pregătit să aducă apa la Hierosolyma prin captarea unor izvoare situate la o distanță de două sute de stadii. el a făcut un semn oștenilor. punându-și la pândă oastea în spatele acesteia. Pilatus a fost cel dintâi care. Uluit de fermitatea cu care își apărau legile. apoi s-a urcat pe tribuna unei arene de circ. care utilizau apa din jurul orașului. folosind în acest scop banii din tezaurul sacru. Cum se întâmplă îndeobște într-o adunătură. dar cum întâmpinau cu mâinile goale niște oameni înarmați. sub obrocul nopții. iar alții au fost răniți. Când iudeii au început să insiste din nou. și-au dezvelit cefele și au spus că preferă să moară pe loc. ca să nu-i aducă o jignire lui Caesar. mulți dintre ei au murit acolo. dându-le porunca să-i împrăștie după aceea. Proiectul său n-a fost pe placul iudeilor. care i-au înconjurat. 2.despoaie de podoabe steagurile la intrarea în oraș. S-au strâns grămadă multe mii de oameni care au cerut prin strigăte ca el să renunțe la planul său. amenințându-i cu moartea pe cei prezenți. De îndată ce a prins de veste. dacă nu plecau liniștiți la casele lor. decît să se abată de la înțelepciunea legilor lor. a hotărât să aducă și să expună portrete în Hierosolyma. . pedepsindu-i mai aspru decât le poruncise Pilatus. în ziua a șaptea Pilatus și-a înarmat în taină oștenii. mulțimea a pornit de-a valma spre Caesarea și timp de câteva zile l-a implorat pe Pilatus să mute portretele acelea în altă parte. Pilatus a îmbrăcat așadar în straie evreiești o mare ceată de oșteni care-și ascundeau sub veșmânt niște ciomege și i-a trimis în locul unde puteau să-i încercuiască mai lesne pe iudei. unii au rostit vorbe de ocară la adresa distinsului bărbat. El n-a vrut să accepte acest lucru. Iudeii n-au vrut să renunțe deloc la încăpățânarea lor. Întrucît poporul nu contenea să stăruie pe lângă dânsul. el a dat semnalul convenit oștenilor săi: aceștia au năvălit deopotrivă peste cetățenii pașnici. fără știrea poporului. ca și peste răzvrătiți. Pilatus a dat ordin ca portretele să fie duse numaidecât de la Hierosolyma la Caesarea. Dar iudeii s-au aruncat cu fața la pământ.

Localnicii au avut încredere în vorbele lui. care se bucura în rândul samaritenilor de faima unui munte sfânt: el le va arăta vasele sacre. unde s-au strâns din ce în ce mai mulți oameni. înfăptuind și o mie de alte miracole. un om înțelept. fost consul și guvernatorul Siriei.” (capitolul IV) mulțimii. ci ca să se apere de samavolniciile lui Pilatus. ocupând cu călăreții și pedestrașii lui bine înarmați drumul pe care și-l aleseseră. Sfatul samaritenilor și-a trimis solii la Vitellius.3. ca să se plângă de măcelul comis împotriva lor de Pilatus. Trupele sale s-au întâlnit cu cei ce se adunaseră în jurul târgului și. au pus mâna pe arme și s-au adunat într-un târg (numit Tirathaba). l-a țintuit pe cruce. alții au luat-o la fugă. Ei nu s-au adunat la Tirathaba ca să-i înfrunte pe romani. 2. datorită acuzațiilor aduse de fruntașii poporului nostru. Chiar dacă Pilatus. De atunci și până azi dăinuie poporul creștinilor. după zece ani de administrare . n-au încetat să-l iubească cei ce l-au îndrăgit de la început. dar și o mulțime de păgâni. După înăbușirea răscoalei. A atras de partea lui o mulțime de evrei. care își trage numele de la dânsul. Pe ei îi ațâța un bărbat pentru care minciuna era un fleac și orice mijloc i se părea bun ca să-și atragă favoarea Acesta a îndemnat poporul să urce pe piscul Garizim. așa cum au prezis profeții trimiși de Dumnezeu. El a fost autorul unor uluitoare minuni și învățătorul oamenilor care erau bucuroși să afle adevărul. Căci li s-a arătat a treia zi iarăși viu. Vitellius l-a trimis pe prietenul său Marcellus să se ocupe de guvernarea Iudeii și i-a poruncit lui Pilatus să se ducă la Roma. dar cei mai mulți au fost capturați. pentru ca oastea care făcea ascensiunea muntelui să se înmulțească. „1. la prima ciocnire. Între timp s-a răsculat și neamul samaritenilor. Pilatus i-a executat pe cei mai de seamă și mai influenți dintre fugari. îngropate de Moise în locul acela. În vremea aceea a trăit Isus. dacă poate fi numit aievea om. Așadar. Dar Pilatus le-a ieșit în întâmpinare. ca să fie tras la răspundere de împărat pentru acuzațiile care i-au fost aduse de samariteni. unii dintre răsculați au fost uciși. Acesta a fost Hristos.

uimitor. Împăratul Iudeilor” (Ioan 19:19). Geza Vermes consideră. p. soția lui Pilat. Dr. „însăși lungimea mandatului său contrazice impresia comună cum că Pilat a fost un oficial incompetent” (In The Fullness of Time.blogspot.com/2009/11/jesus-evidence-geza-vermes-on. am scris. cunoscut sub numele de Testimonium Flavianum. care ordonă condamnarea la . Pilat le-a comunicat reprezentanților poporului evreu că împăratul lor este un țăran crucificat. sau ceva mai mult. Pilat nu a ezitat să-și bată joc de evrei chiar și după ce a fost amenințat. a fost trimis la Roma pentru a-i da socoteală lui Tiberius. în jurul persoanei sale construindu-se foarte multe legende. În relatarea lui Josephus referitoare la Pilat din Pont apare și menționarea lui Isus. fiindcă nu putea să se opună ordinului său. Totuși.153).” Ce s-a întâmplat după aceea cu Pilat? Cel mai probabil Caligula. a avut loc episodul cu revolta samaritenilor.” Evangheliștii nu îl descriu pe Pilat în culori foarte negre. cu alte cuvinte. O tradiție face. dacă Isus a înviat din morți(http://ntweblog.C. „Dar Tiberius s-a stins din viață mai înainte de a ajunge acesta la Roma. Gratus. In the Fullness. Deși din relatările Evangheliilor am putea rămîne cu impresia că Pilat a fost un om fără personalitate. răspunsul lui Pilat a fost „Ce am scris. cel care i-a urmat lui Tiberius. Pilatus a pornit spre Roma la porunca lui Vitellius. Biserica ortodoxă greacă a canonizato pe Procula. la început. Tertulian a afirmat despre Pilat că era „creștin în conștiință” (Maier. el fiind singurul care și-a asumat rolul de avocat al lui Isus din Nazaret. totuși în aceleași Evanghelii ni se spune că Pilat a scris o însemnare care a fost pusă deasupra crucii: „Isus din Nazaret. Cînd fruntașii poporului l-au rugat să adauge încă trei cuvinte. mai puțin cîteva remarci care apar în text.146). p. avînd al doilea cel mai lung mandat de guvernator al Iudeii din acea vreme. a anulat toate hotărîrile predecesorului său.a Iudeii. Percepția creștinilor referitoare la Pilat nu a fost constantă.167). Nu avem niciun fel de informație referitoare la viața lui Pilat de după terminarea mandatului de guvernator al Iudeii. care a guvernat 11 ani. La trei ani după crucificarea lui Isus. în imaginarul creștinilor Pilat a avut un loc aparte. p. Procula pe 25 iunie (Maier. la fel ca majoritatea specialiștilor. pasajul în care Josephus amintește de Isus este unul controversat. p. Grand Rapids: Kregel. după cel al predecesorului său. Dar pasajul acesta este important pentru că ne confirmă faptul că Isus a fost răstignit în zilele lui Pilat din Pont. ori acceptarea sa totală. din Pilat un martir creștin: „O altă tradiție povestește istoria foarte neverosimilă a împăratului Tiberius. după ce Pilat i-a masacrat pe samariteni. Dar Tiberius s-a stins din viață mai înainte ca el să ajungă la Roma. După cum afirmă Paul Maier. șase luni și trei zile” (Războiul. 1997.html). în anul 36 d. Pilat și Sf..” Încă un detaliu pe care trebuie să-l reținem ne este furnizat de același Josephus: Tiberius a murit „după o domnie de 22 de ani. Pilat a fost perceput foarte pozitiv. că pasajul reflectă stilul și vocabularul lui Josephus. Pilat a guvernat 10 ani. Vermes amintește de două întrebări pe care nu și le-ar fi pus niciodată un evreu ca Josephus: dacă un om este într-adevăr om. cele două extreme ale abordării sale fiind respingerea sa totală.153). In the Fullness. iar Biserica etiopiană chiar sărbătorește Sf.

Pilat. 1993. suicid. p. din Franța pînă în Elveția. prin Europa. cu o viperă și cu o maimuță.shtml). nebunie. Pilat a fost văzut ca un creștin. cutremure și alte dezastre” (Maier. După cum confirmă și Maier.shtml). In the Fullness.bibleinterp. Mai tîrziu. „Din secolul al șaselea pînă în secolul al nouălea. cerîndu-i iertare. moarte prin înecare. împreună cu hoarde de demoni. cauzînd furtuni.153). un înger îi primește capul” (J. exil. percepția tradițională cu privire la Pilat este foarte negativă: „Cele mai îngrozitoare . The Apocryphal of the New Testament. 164-225. cel mai probabil din cauza asocierii sale cu conducătorii evrei.și cu certitudine.moarte a lui Pilat pentru că l-a crucificat pe Isus. fiind apoi azvîrlit într-un rîu.bibleinterp. cele mai imaginative . cu ocazia unor întîmplări demult uitate: „Ce este adevărul?” . Oxford: Clarendon Press. Bineînțeles că nu avem date istorice referitoare la sfîrșitul lui Pilat și nici măcar date referitoare la trupul mort al lui Pilat hălăduind. Legendele medievale adaugă basme referitoare la cadavrul său lipsit de odihnă care. http://www. însoțit de hoarde de demoni. Pilat se roagă la Isus cel înălțat. Elliott.pedepse au fost inventate pentru el: tortură. plimbîndu-se seara prin grădină. Isus îl binecuvintează și-l iartă pe Pilat. Cînd Pilat este decapitat. Dacă este să luăm de bun scenariul propus de istoricul Paul Maier. treptat a fost asociat marilor preoți – Ana și Caiafa. avînd parte de soarta cît se poate de comună a omului de rînd.com/articles/pont357914. că a fost înghițit de pămînt și chiar pedeapsa antică pentru cel care-și ucide părinții – a fost cusut întro piele de bou împreună cu un cocoș. Probabil Pilat s-a pensionat și s-a retras undeva în provincie ca magistrat emerit. K. pp. dar începînd cu secolul al zecelea. decapitare.com/articles/CarterPontius_Pilate_Roman_Governor. fiind perceput ca evreu” (http://www. în bătrînețile sale. distruge așezări. spălarea compulsivă a mîinilor. Înainte de a fi decapitat. încă își frămînta mintea cu o întrebare pusă cîndva în Iudeea. percepția creștinilor despre Pilat din Pont se schimbă. Caracterul său are de suferit foarte rău în secolul al zecelea.