Importanţa familiei

Familia reprezintă un grup de persoane, înrudite prin sânge, ce stabilesc un set de drepturi şi obligaţiuni pe care se angajează să le respecte, fiind reglementate de proceduri legale. În cadrul familiei fiecare persoană îşi are statutul şi rolul său social, astfel familia devenind grupul social primar, cel în care are loc introducerea în societate de la naşterea copilului. În afară de grup social primar, familia mai îndeplineşte numeroase cerinţe, necesităţi şi funcţii, un exemplu fiind îndeplinirea funcţiilor biologice ale membrilor acesteia. În familie omului îi e asigurată hrana, odihna şi condiţiile pentru un trai decent, membrii familiei cooperând pentru a întreţine aceste condiţii. De asemenea, în familie membrii acesteia pot chiar participa în mulţumirea necesităţilor fizice ale altor membri, un exemplu fiind relaţia dintre soţ şi soţie. Pe lângă îndeplinirea funcţiilor biologice, familia mai are rolul de a susţine procesul de socializare, fiind un loc pentru introducerea copiilor în viaţa socială, familia reprezentând prima întâlnire a copilului cu socialul. De asemenea, în cadrul familiei, membrii acesteia care fac deja parte din societate sunt în stare să se dezvolte în acest plan în interiorul familiei, îmbunătăţându-şi calităţile, cunoştinţele şi valorile personale şi sociale. Familia, de asemenea, e un loc unde membrii familiei pot contribui la crearea unui fond material din care pot să profite fiecare membru al familiei, fiind uneori o modalitate bună de a împărţi veniturile membrilor într-un mod rezonabil şi raţional, ce va duce la prosperarea familiei şi a acumulării unor rezerve ce pot fi distribuite pentru diferite cauze, un exemplu fiind suportul material acordat copiilor de către părinţi. Crearea unei familii e un pas important în viaţa noastră, alegerea unei persoane responsabile şi potrivită fiind importantă. De asemenea trebuie te înţeles că familia e un loc ce necesită atenţie, efort şi muncă, o familie plăcută şi care va contribui la menţinerea şi dezvoltarea fizică, morală şi spirituală necesitând implicarea tuturor membrilor în egală măsură. Fiind grupul social primar din societatea noastră, familia este un spaţiu unde are loc iniţierea în viaţa socială a copilului, dar de asemenea fiind un loc de procrearea şi autoîmplinirea omului, acest grup oferindu-i condiţiile favorabile pentru aceste procese.

Vatamaniuc Dan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful