Mamat bin Awang Muda1735-c Kg Pengkalan perahu,21200, Kuala Terengganu,Terengganu Darul ImanDekan,Fakulti Teknologi Dan

Sains MaklumatUniversiti Kebangsaan Malaysia43600 UKM Bangi,Selangor Darul Ehsan, Malaysia. 22 November 2010Tuan,RAYUAN PERMOHONAN TAWARAN PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH (SARJANA)Merujuk kepada perkara di atas, saya Mamat bin Awang Muda, 890713115043 memohon agarterpilih dalam tawaran Program Pengajian Siswazah (Sarjana) ambilan Disember 2010.2. Saya telah menamatkan Ijazah Sarjana Muda Multimedia (USIM) pada Ogos 2010.3. Saya telah memohon mengikuti pengajian Sarjana di Fakulti Teknologi Dan Sains Maklumat(FTSM) di bawah Program Multimedia Kebergunaan. Dukacitanya, permohonan saya telah di tolak.4. Oleh itu, saya amat berharap rayuan saya ini dipertimbangkan oleh pihak tuan. Segalakerjasama dan perhatian dari pihak tuan amat di harapkan dan dihargai.Sekian, Terima Kasih.Yang Benar,( Mamat bin Awang Muda)Ruj. Permohonan : TT9 02 10/11 100