Kozma Szilárd író – asztrológus: A titokzatosan veszélyes és a veszélyesen titokzatos lilith az első horoszkópházban Az I.

házban álló Lilith szerelmi-szexuális bűbájos magnetikus vonzerőt, öntudatlanul és önkéntelenül, a személy tudatán és akaratán kívül és sokszor annak ellenére ható csáberőt ad, de ez a külvilágra gyakorolt vonzás negatív gyökerű, ami akkor veszélyes a „tulajdonosra” nézve, ha nincsenek igazi emberi - spirituális értékei, illetve, ha nincs tisztába azokkal és a saját személye (emberi - spirituális!) értékeivel. Ez a külvilágra gyakorolt vonzerő ugyanis, mivel érdemtelen szerelmi-szexuális sikerekhez juttatja a „tulajdonost” azt a benyomást, azt a látszatot kelti számára, minthogyha ő ténylegesen annyira különösen értékes személy, „jó ember”, lenne, amiért őt „annyian szeretik”, holott mindössze csak irracionálisan - minden racionális, vagy érzelmi indíték nélkül, szexuális kapcsolatba akarnak kerülni vele, a szerelem és a szexuális kaland örvényében szeretnének vele együtt szédülni, kábulni, szórakozni szétszóródni, saját magukról - felelősségeikről és kötődéseikről - megfeledkezni. De mindez csak a jele annak, hogy a Lilith az I. házban van és „működik”. Az igazi probléma az - habár az előbbi hatásának is nagyon sokan lépre mennek és becsapódnak (huzamosan ámítják magukat az ő „különleges” lényük értékes mivoltának tévképzetével, ami nehezíti és gátolja az újjászületésre való hajlandóság létrejöttét és felszínre kerülését) -, hogy az illető személynek a külvilággal való kapcsolata folyamatosan zavart - zavaros, homályos, félreértett, félre értékelt olyan értelemben, hogy mikor alulértékelt, mikor felülértékelt, vagyis, hogy sem a külvilág nem igazodik el ab ovo helyesen az illető személyen, sem a személy nem képes helyesen eligazodni a külvilágban és ezáltal saját magában, mivel a külvilág „elemei” (a modern ember esetében pl. az utcai járókelők, a bolti eladók, a más hivatalnokok, a vonatkalauzok, de a távolabbi ismerősök is, stb.) minduntalanúl hamis információkat tükröznek vissza számára, hamisan tükrözik őt. Ez természetesen azért van, mert az anyai ági ősök, főként a nagymama, de lehetséges, hogy az anya is, valamiféle kábulatban - önértékelési zavarban (saját személyükre vonatkozóan hamis benyomásban) éltek és most az illető személynek - és ez a legfontosabb! - az az első rendű feladata, hogy a (saját személyére vonatkozó) éberségét maximálisra növelje - művelje, illetve az, hogy megtanuljon helyesen olvasni (és saját személyét imigyen felmérni - megismerni) a külvilág szimbolikus jelzéseiből. - Ez utóbbi helyett választottad te, olyankor, amikor a sok hamis tükröződésből eleged volt, jobb híján, sajnos az alkoholt, mivel nem volt olyan megbízható és használható információs-rendszer (pl. az asztrológia) a birtokodban, amely segített volna a külvilág jelzéseinek a helyes értelmezésében. : Szilárd

Lásd még a Karma példáit és azok gyakorlati asztrológiai tárgyalását – értelmezését a személyi horoszkópok szintjén, a honlapjaimon: www.kozmaszilard.com www.komaszilard.hu www.asztrologosz.com