Student:Mirza Budimlic

godine. Ovaj dokument je usvojen 1985.eliminacija granicne kontrole ljudi -eliminacija carinske kontrole prometa dobara unutar EEZ .eliminacija drzavnih granicnih carinskih prelaza .eliminacija pasoske kontrole . nastao kao rezultat pregovaranja izmedju clanica drzava EEZ  Usvajanjem ovog dokumenta mnoge dimenzije drzavne suverenosti pomjerene su od nacionalnog ka supernacionalnom nivou  Ono sto smo dobili usvajanjem ovog dokumenta jeste eliminacija fizickih prepreka koja obuhvata: .

postupno kreiranje zajednickog drzavljanstvaEEZ .prosirenje kulturne. POSLJEDICE ELIMINACIJE FIZICKIH BARIJERA: . studentske. sportske suradnje izmedju svih gradjana clanica EEZ .postupno kreiranje zajednickog kulturnog prostora EEZ .znacajno smanjenje cijena dobara i usluga usljed slobodnog kretanja iz jedne u drugu drzavu clanicu .

eliminacija kontrole robe. UVEDENE SU SLIJEDECE MJERE: .uvodjenje jedinstvenih dokumenata za transport robe preko granica .primjena principa nediskriminacije na grancicnim transportnim prelazima . TRZISNOG I KULTURNOG PROSTORA. Zelenog diska (osobne informacije za svakog drzavljanina drzava clanica koje se deponiraju u racunarskom sistemu radi lakseg pracenja) .eliminacija medicinske kontrole hrane na zdravstvenu kontrolu ljudi i zivotinja . dobara na obe strane unutarnjih granica .harmonizacija pravila za ulazak i kretanje drzavljana koji nisu drzavljani drzava clanica EZ /Shangen visa/ . RADI EFIKASNIJEG KREIRANJA JEDINSTVENOG EKONOMSKOG.harmonizacija policijske kontrole i uvodjenja tzv.

 ISTO TAKO ELIMINACIJA TEHNICKIH BARIJERA OBUHVATA NIZ SINHRONIZIRANIH MJERA I MEHANIZAMA: .standardizaciju pravne regulative za eliminaciju tehnickih barijera . gradjevinarstvu.standardizaciju poslovanja razlicitih kompanija .unifikaciju poreske politike na zajednickom trzistu . telekomunikacijama. nuklearnoj energiji .standardizaciju proizvodnih standarda u elektronici.standardizaciju industrijskih standarda u nacionalnim legislaturama drzava clanica EEZ u saglasnosti sa evropskim standardima koji su predlozeni od strane evropskog komiteta za standardizaciju .standardizacija trzisnih zigova u EEZ .

porez na dobit .harmonizacija poreza na dobit .uspostavljanje centralne evropske banke sa nezavisnim financijskim institucijama .uvodjenje jedinstvene evropske monete . MJERE KOJE SE PODUZIMAJU U CILJU ELIMINACIJE FISKALNIH BARIJERA SU PRIJE SVEGA: .

 OD JEDINSTVENOG AKTA KA UGOVORIMA U MASTRIHTU I AMSTERDAMU .

 Donosenjem JEDINSTVENOG EVROPSKOG AKTA harmonizacija pravnog sistema drzava clanica dobija novi podsticaj. ekonomsku i monetarnu dimenziju.  Posljedica toga je kriza EEZ koja je prosirena na socijalnu. institucionalnu reformu i politiku prema post-komunistickim promjenama u Istocnoj evropi . no politicke tenzije i problemi jos uvijek prave ozbiljne smetnje na putu evropskih integracija  Nove politicke tenzije u okviru EEZ bile su stvorene kroz zahtjeve siromasnijih zemalja clanica EEZ za dodatno regionalnom pomoci.

. kolaps Sovjetskog saveza.. .. . U ovakvim uvjetima Evropski parlament izdaje saopstenje po kojem se implementacija evropske monetarne unije ne moze promatrati izolirano od uspostavljanja politicke unije.. sto je dovelo do sirenja novog talasa straha od ponovnog ujedinjenja Njemacke... Desavaju se dramaticne promjene u evropi u kasnim 80-im i ranim 90-im godimama XX stoljeca. reunifikacija Njemacke /1990/.

. U junu 1990. na sastanku Vijeca ministara. uspoistavljena je nova institucija Medjuvladina konferencija  Njen cilj je bio da pomogne transformaciji EEZ od zajednice koja pociva uglavnom na ekonomskim integracijama i politickim kooperacijama ka uniji politicke prirode ukljucujuci formiranje zajednicke vanjske i sigurnosne politike .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful