Bolji je Rip od Statickih ruta....

192.168.3.0/25
11111111.11111111.11111111.10000000 = 255.255.255.128
Mreza A:
Maska za sve podmreze: 255.255.255.248
0001 000 = 8
adresa mreze: 192.168.3.8
interfejs rutera: 192.168.3.9
PC: 192.168.3.10, 192.168.3.11, 192.168.3.12
Mreza B:
0010 000 = 16
adresa mreze: 192.168.3.16
interfejs rutera: 192.168.3.17
PC: 192.168.3.18, 192.168.3.19
Mreza C:
0011 000 = 24
adresa mreze: 192.168.3.24
interfejs rutera: 192.168.3.25
PC: 192.168.3.26, 192.168.3.27, 192.168.3.28
Mreza R1-R2:
0100 000 = 32
adresa mreze: 192.168.3.32
interfejs rutera1 : 192.168.3.33
interfejs rutera2 : 192.168.3.34
Mreza R2-R3:
0101 000 = 40
adresa mreze: 192.168.3.40
interfejs rutera2 : 192.168.3.41
interfejs rutera3 : 192.168.3.42

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful