PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN

BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK SESSI UNDANGUNDANG / PERATURAN

1 2

Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dan JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat perlantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan perlantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasaan daripada pengetua kepada AJK persatuan Perlaksanaan Persatuan Guru penasihat/Pengetua/Guru Besar Pengetua/Guru Besar Guru penasihat/Pengetua/Guru Besar 1. Warta kerajaan Jil.42.No.11

3 4

2. Surat Pekeliling

5

Guru penasihat

Bil. 5/1986 Bil.1/1988

6 7 8

Guru penasihat Bil..4/1995 Guru penasihat Bil..3/1997 Pengetua/Guru besar Bil..24/1998 Pengetua/Guru besar

9

10

GPK Koko

11

Pengetua/Guru besar

12

Pengetua/Guru Besar

13

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN

MULA Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan TIDAK .

DILULUSKAN YA .

TERIMA SEMAK TIDAK YA Surat Perlantikan Pengetua/Guru besar Kepada guru penasihat Surat penerimaan perlantikan kepada guru Penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penurunan kuasaan daripada pengetua kepada Ajk persatuan Perlaksanaan persatuan .

Tamat SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN BIL 1 2 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dan JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat perlantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan perlantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasaan daripada pengetua kepada AJK persatuan Perlaksanaan Persatuan TANDA ( / ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful