You are on page 1of 6

Vjedhja e

Flash Templatave

- Për të vjedhur një Flash Template me
s’pari duheni ta keni te instaluar :
Sothink SWF Decompiler
Pastaj duheni ta hapëni faqe në të cilat
keni mundsi të bleni Template ( Por ju i
vjedhni ) . Këto faqe janë më të
njohurat :
www.templatemonster.com
www.flash-template-design.com
www.flashdd.com
www.a4desk.com
www.a4flash.com
www.hotplum.com
www.trendyflash.com
www.dreamlinestudio.com

Shkoni në njërën dhe e hapëni ta shiqoni Flash Templatin se si duket pasi ta hapni dhe fillon me punu flash template … ju shkoni ketu : Pra klikoni në Sothink SWF Catcher Dhe ju hapet kjo foto : .

Pastaj shkoni ne templatein që e kini rujt në desktop ( ai është i ruajtun si SWF . por ne si SWF nuk mundemi ta Editojm dhe duhet ta kthejm .Këtu dmth ju mund tja bëni Save Templatit të cilin e keni hapur ( dhe e runi në Desktop ) .Fla ja si kthehet : .

Klikojm me mouse2 mbi templatin dhe shkojmë Convert to FLA … hapet kjo : .

Dhe e rujm si FLA në desktop po qdo her qdo template i del nga një ~ përpara. .Ku mundemi ta ruajm si FLA . Pasi ta rujm në desktop atëherë template do të doket kështu : Ku tashti mund ta hapim me Macromedia Flash dhe ta editoJm .

Kjo është bërë nga ernest. “”Kaloni sa më mirë dhe vjedhëni sa më shUm”” .