Condiţiile de eligibilitate

:

       

apicultorul să fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil; familiile de albine să fie înregistrate la Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, şi în registrul agricol; să deţină minimum 50 de familii de albine în cazul achiziţionării mătcilor; să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat sau certificat sau diplomă, conform legislaţiei în vigoare; să deţină şi să completeze carnetul stupinei, document elaborat de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform legislaţiei în vigoare; apicultorul se angajează, în scris, să nu înstrăineze mătcile, familiile de albine, roiurile la pachet şi roiurile pe faguri achiziţionate, timp de 1 an de la data plăţii ajutorului financiar de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; achiziţionarea de roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine se face numai de la unităţile autorizate sanitar-veterinar, conform legislaţiei în vigoare. mătcile provenite din ferme de elita sau multiplicare sunt achiziţionate de la unităţi acreditate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, conform criteriilor de acreditare a stupinei de elita sau multiplicare, conform legislaţie în vigoare.

Cheltuieli eligibile:

preţul fără TVA pentru achiziţia de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine.

În Programul naţional pentru dezvoltare rurală 2007 – 2013, aprobat de Comisia Europeană sunt prevăzute şi alte măsuri de sprijin pentru dezvoltarea sectorului apicol. Producţii de miere şi efective de albine Din situaţia operativă a Ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale reiese că, numărul de familii de albine şi producţia de miere se prezintă astfel:
SPECIFICATIE FAMILII ALBINE - mii familii MIERE - tone 1989 1.201 12.124 2004 892 19.150 2005 930 17.703 2006 975 18.195 2007 1.086 16.767 2008 1.109 20.037

O producţie mare de miere se obţine în judeţele: Brăila, Caraş Severin, Mureş, Sibiu şi Vâlcea. Într-un an normal, în România sunt realizate 20.000 de tone de miere. Cea mai mare pondere o are mierea polifloră 50%, urmată de mierea de salcâm 35% şi de tei, 15%.

   

Efective de albine estimate 2009: 1.120.000 familii; Efective de albine august 2008 / august 2009: 1.108.000 familii / 1.108.000 familii; Producţia de miere estimată 2009: 22.500 tone; Producţia de miere august 2008 / august 2009: 19.424 tone / 22.076 tone.

Import – export Datele privind schimburile comerciale (intracomunitare şi extracomunitare) cu valoare) în primul semestru al anului 2009, sunt următoarele: miere (cantitate,

Import Export Cantitate (to) Valoare (mii €) Cantitate (to) Valoare (mii €) Total (intracomunitar + extracomunitar) d.c. intracomunitar 229,4 129,1 463,1 310,2 3019,1 2936,6 8500,4 8193,7

. fie prin cumpărarea de roiuri sau familii de albine ce provin de la unităţi certificate ecologic. vitalitate şi rezistenţă la boli. Modul de aplicare al acestor norme de către apicultor.originea albinelor:În alegerea rasei de albine trebuie să se ţină seama de adaptabilitatea la condiţiile de mediu. APICULTURA ECOLOGICĂ I. din culturi obţinute prin metode ecologice şi/sau din flora spontană. de polen.Obţinerea de noi unităţi ecologice apicole se face fie prin roire artificială.ecologic” numai după parcurgerea unei perioade de conversie de cel puţin un an cu respectarea regulilor si principiilor de producţie ecologice din apicultură. Sistemul de producţie ecologic este reglementat la nivel european prin R(CE) nr. În cazul în care aceste arii nu sunt identificate. Amplasarea stupinelor trebuie: .să garanteze că albinele dispun de surse naturale suficiente de nectar. când nu s-au găsit spre achiziţionare familii de albine din stupine ecologice şi numai cu aprobarea organismului de control. de prelucrare şi de depozitare a produselor apicole. este verificată de către un organism de inspecţie şi certificare.perioada de conversie:Mierea si produsele apicole pot fi comercializate cu menţiunea de . de secreţii dulci. Principalele ţări în care a fost exportată miere în semestrul I 2009 au fost Germania. precum şi de acces la apă. Reînnoirile de populaţie se poate face prin introducerea doar a 10% din roiuri şi mătci neconforme cu principiile de producţie ecologică din apicultură cu condiţia ca în stupi să fie introduşi faguri certificaţi ecologici. . Marea Britanie. refacerea acestora se poate face şi prin achiziţie de familii de provenienţă convenţională. sau din culturi .Sursa: Institutul Autoritatea Naţională a Vămilor Naţional de Statistică Principalele ţări din care s-a importat miere în primul semestru al anului 2009 au fost Republica Cehă şi China. Italia şi Japonia. fără utilizarea de substanţe chimice de sinteză. apicultorul este obligat să furnizeze organismelor de inspecţie şi certificare documentele şi justificările necesare. Rasele europene de Apis mellifera şi ecotipurile sale sunt preferate în apicultura ecologică. În cazul în care stupinele (familiile de albine) au mortalitate crescută.ecologic”.. Mierea ecologică se obţine în conformitate cu regulile şi principiile din apicultură ecologică stabilite de legislaţia comunitară şi naţională din domeniu. Apicultorul va furniza organismelor de inspecţie şi certificare o hartă la o scară corespunzătoare privind amplasarea stupilor.să garanteze că pe o rază de 3 km în jurul amplasamentului stupilor sursele de polen şi nectar sunt constituite.amplasarea stupinelor:organismele de inspecţie şi certificare pot să delimiteze regiunile sau zonele în care nu se poate practica apicultura ecologica.. În urma controalelor. Apicultura ecologică are ca scop obţinerea unor produse apicole pure şi de cea mai bună calitate. de calitatea mediului. Reguli şi principii în apicultura ecologică Calitatea mierii şi a produselor apicole certificate în agricultura ecologică este strâns legată de tratamentele aplicate stupilor.889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a R(CE) 834/2007.834/2007 al Consiliului privind producţie ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi R(CEE) nr. esenţial. Regulile şi principiile din apicultura ecologică au în vedere următoarele aspecte: . ca urmare a stării de sănătate precare. incluzând şi analizele care să demonstreze că ariile accesibile coloniilor sale îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia din acest domeniu. Pe întreaga filieră de obţinere a mierii. . organismul de inspecţie şi certificare acordă exploataţiei apicole certificatul de conformitate cu regulile şi principiile din agricultură ecologică şi dă dreptul apicultorului să aplice pe eticheta respectivului produs menţiunea de . dar în egală măsură şi de condiţiile de extracţie.

este interzisă în apicultura ecologică. Recoltarea fagurilor din stup. Perizin etc. Ceara folosită la înlocuirea fagurilor (care trebuie făcută în anul de conversie). rapiţa etc. In anul 2009 numărul estimat de operatori in apicultura ecologică va creste la 620. O dată cu amplasarea unui stup întreţinut în condiţii ecologice se face şi înregistrarea acestuia cu indicaţiile care permit identificarea acestora. Apicultorul poate folosi ceara proprie. cânepă. de plop sau din materiale care nu prezintă risc de contaminare a mediului sau a produselor apicole şi vor fi protejaţi la exterior cu vopsea ecologică (pe baza de apă) cu uleiuri vegetale (din in. este interzisă. provenită pe cât posibil din aceeaşi unitate de producţie. Practicile de management apicol şi identificarea acestora Distrugerea albinelor pe faguri. . Mavrirol. coada şoricelului. utilizarea agenţilor chimici repulsivi (izgonitori ai albinelor) este interzisă. acestea din urmă putând fi folosite şi pentru interiorul stupului. Distrugerea puietului de trântor nu este admisă decât prin folosirea ramei speciale de creştere a trântorilor pentru combaterea varoozei (combatere ecologică). EVOLUŢIA SECTORULUI DE APICULTURĂ ECOLOGICĂ Apicultura ecologica este un sector dinamic in România. sau cu sirop de zahăr certificat ecologic sau melasa ecologică dar numai cu autorizarea organismului de control. II. precum şi a extracţiei trebuie să fie înregistrată în registrul stupinei.).neecologice care sunt tratate doar prin metode cu impact scăzut asupra mediului. Alimentaţia artificială nu este admisă decât în perioada dintre ultima recoltă de miere şi cu 15 zile înainte de următorul cules natural. . Numărul operatorilor din acest sector a crescut in fiecare an. Alimentaţia artificială este admisă numai în situaţia când supravieţuirea efectivelor de familii de albine este ameninţată de existenţa unor condiţii climatice extreme nefavorabile. izolarea familiilor bolnave şi tratarea acestora separat. mentă. Organismele de inspecţie şi certificare vor fi informate periodic în legătura cu transportul stupilor în pastoral. trebuie să fie certificată ecologic. .1). Astfel primii producători certificaţi ecologic in apicultură se înregistrează in anul 2000. de tei. cât si un număr semnificativ de forme asociative. floarea soarelui.pentru stimularea capacităţii de apărare a albinelor împotriva bolilor se pot utiliza ceaiuri din diferite plante (galbenele. cu ceară şi propolis. .reînnoirea permanentă a fagurilor într-un procent de înlocuire de minim 35% în fiecare an. .).este interzisă folosirea medicamentelor de sinteză în tratamentele împotriva diferitelor boli ale albinelor (antibiotice şi diverse medicamente care conţin antibiotice.să menţină o distanţă suficientă faţă surse ce pot conduce la contaminarea produselor apicole sau la afectarea stării de sănătate a albinelor. păpădie. astfel ca in anul 2008 s-au înregistrat la MAPDR 584 de operatori ceea ce reprezintă un procent de 13% din totalul operatorilor înregistraţi in sistemul de agricultura ecologică.(tab. nr.o selecţie permanentă efectuată în stupina proprie pentru a promova spre înmulţire numai familiile sănătoase şi rezistente la boli.alimentaţia (hrănirea): la sfârşitul perioadei de producţie (sezonului apicol activ) vor fi lăsate rezerve substanţiale de miere şi polen în stup pentru asigurarea hranei pentru iarnă. Varachet.prevenirea bolilor si tratamentele veterinare: principiile stau la baza prevenirii bolilor în apicultura ecologică: .pentru tratarea varoozei se vor folosi numai produsele permise în agricultura ecologică. . Mutilarea mătcilor. Alimentaţia artificială se poate face cu miere certificată ecologic. Utilizarea altor produse în afara celor enumerate mai sus nu este admisă în agricultura ecologică.). cimbru. . ca de exemplu. Caracteristicile stupilor şi ale materialelor folosite în apicultura ecologică Stupii se construiesc din cherestea de conifere. busuioc. tăierea aripilor. dar numai cu aprobarea organismului de control. ca metodă de recoltare a produselor apicole. Baivarol. Structura exploataţiilor din apicultura ecologica cuprinde atât apicultori individuali. provenită din topirea capacelelor (descăpăceala de la fagurii de extracţie a mierii) sau a fagurilor crescuţi de albine in rama clăditoare. În perioada extracţiei mierii. .păstrarea în stupină numai a familiilor cu rezistenţă sporită la boli şi la condiţiile de mediu. . suc de ceapă etc.

până la suma maxima de 900 lei. 1.1 Evoluţia numărului de operatori în sectorul de apicultura ecologică SPECIFICARE Nr.77 1.700 lei/ha pentru culturi de viţă de vie şi livezi aflate în perioada de conversie. Sprijinul se acordă pentru o suprafaţă de maximum 20 ha. Astfel dacă în anul 2000. . familii de albine (%) 2006 37260 2007 62.68 1.fructe şi agricultura ecologică (temeiul R(CE) nr. România producea 6 tone de miere de albine certificata ecologic. total de familii Pondere nr.009 ANII 2008 2650.010 Sursa: Înregistrare operatori la MAPDR III. Ungaria) cât şi în ţări terţe (Japonia).(tab.425 lei/ha pentru culturi pe teren arabil.2 Evoluţia numărului de familii de albine certificate în agricultura ecologică SPECIFICARE Nr. total de operatori înregistraţi in agricultura ecologica -din care: operatori din apicultura Pondere nr.susţinerea a 50 % din contravaloarea taxei de inspecţie şi certificare plătită de producător organismului de control cu care a încheiat contractul. până la maximum 50 familii de albine pentru fiecare producător .3 Evoluţia producţiilor de miere certificată în agricultura ecologică SPECIFICARE Cantitate totală de miere ecologică dc: to -export Pondere export miere din total % cantitate miere Pondere export miere din total export % produse ecologice U. Sprijinul se acordă pentru o suprafaţă de maximum 20 ha.1 1280 48 % 0. operatori din apicultori din total operatori (%) 2006 3409 350 10 % 2007 3834 717 18 % ANII 2008 4191 584 13% 2009 (estimat) 3092 620 20% Sursa:Înregistrare operatori la MAPDR Tab.012 2007 1950 938 48 % 0.M 2006 1242 756 60 % 0. SUSŢINEREA AGRICULTURII ECOLOGICE Sprijin prin HOTĂRÂREA nr. . Privitor la sortimentul de miere în apicultura ecologica cele mai răspândite sunt mierea de salcâm.937 1. păşuni şi fâneţe permanente.03 Sursa: Înregistrare operatori la MAPDR Producţiile de miere si de produse apicole din agricultura ecologică cunosc de asemenea realizări semnificative.009 2009(estimat) 2800 1400 50 % 0. Mierea şi produsele apicole sunt prezente. 1535/2007 al Comisiei privind aplicarea art. aflate în perioada de conversie.75 lei/familia de albine certificată în sistemul de agricultură ecologică.195/2008 privind acordarea de sprijin în sectorul legume . .68 ANII 2008 66079 1. familii de albine (%) Pondere nr. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole) prin care s-au acordat in anul 2009 de la bugetul de stat următoarele forme de sprijin: . Mierea şi produsele apicole certificate ecologic sunt comercializate. iar pentru anul 2009 estimam o producţie de miere ecologică si produse apicole de peste 1400 tone. atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă. de zmeura şi de tei.3). nr. in anul 2008 producţia de miere ecologică a crescut la 1280 tone. Tab.04 2009 (estimat) 68500 1. nr.83 1. atât pe pieţele europene (Franţa.Tab. Germania.

nr. in conformitate cu normelor europene in domeniul ajutoarelor de stat. bl. din localitatea Starciu. procesării şi marketingului produselor cu standarde de calitate superioare şi a căror criterii de selecţie favorizează procesatorii înregistraţi in agricultura ecologică.. intr-un cuatum de 4.contactele unor asociaţii şi federaţii apicole din ţară şi ale unor producători apicoli.Apicultura ecologica. Zlatna Călin apicole în urma preluării conducerii de către solicitantul Bălăjel Marius Sorin Stupină-75 familii de Sălaj localitatea albine.225.În vederea extinderii pieţei externe a produselor ecologice MAPDR aelaborat siimplementat in colaborare cu Ministerul Comerţului. 0726. măsura care are în vedere îmbunătăţirea producţiei. str.614 Sat.În scopul încurajării producţiei de produse ecologice procesate. COMUNĂ PFA Sot Ioan Vasile Modernizarea Hunedoara comuna Luncoiu tehnologiilor de extracţie de Jos.com scoala_arta@yahoo. apicole prin achiziţionarea Satu Nou şi înmulţirea familiilor de albine Beldean Marius Dezvoltarea fermei Alba Loc. 1 0742. Strategia Naţională de Export.4 milioane lei. ANEXA 1 .484 Mai.com ardeleanion43@yahoo.2009. A Zalău.com ciprianardeleanu@yahoo. In acest sens au avut loc discuţii cu partenerii sociali si cu producătorii agricoli din fiecare sector. măsura 123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”. ce cuprinde măsuri si acţiuni în scopul creşterii competitivităţii produselor ecologice româneşti şi a competenţelor unităţilor exportatoare. . dat fiind ca mierea ecologica este unul din produsele solicitate pe piaţa comunitara si la export. Satu Nou nr. ce urmează a fi notificate la Comisia Europeana. 21.Începand cu anul 2010. 497. precum şi de promovare a alimentelor ecologice pe pieţele internaţionale. inclusiv din sectorul de agricultură ecologică. prin susţinerea participării operatorilor la târguri si expoziţii internaţionale. 80 Zlatna. comuna comuna Horoatu Horoatu Crasnei Crasnei ADRESĂ TELEFON Localitate Brad.287. fiind deja elaborate unele propuneri legislative care se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2010. sc. .143. pe perioada 2004 . sat a mierii de albine Luncoiu de Sus Dako Jeno Creşterea producţiei Harghita com.Investiţiile în agricultura ecologică sunt sprijinite prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013 prin intermediulmăsurii 121 – “Modernizarea exploataţiilor agricole”. roi pe faguri şi familii de albine. . procesatorii care folosesc materii prime ecologice sunt sprijiniţi prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013. 6 ASOCIAŢII ŞI FEDERAŢII APICOLE Forma asociativa Asociatia “Valea Prahovei” Asociatia “Apisigmar” Sighet Asociatia “Apis Tomitana Dacica” Aociatia “Apicultorul Banatean Asociatia Fermelor Apicole de Reproducie-Prahova Persoana de contact APOSTOLESCU Mihai 0740452870 ARDELEAN Ion 0742126567 ARDELEANU Ciprian 0733180218 ISTRATIE Dumitru 0746351192 DUMITRU Viorel 0721330539 Adresa de e-mail apostolescumihai@yahoo.com afarph@yahoo. măsură a căror criterii de selecţie favorizează acordarea de sprijin exploataţiilor vegetale şi de creştere a animalelor din sistemul ecologic. reprezentanţii MAPDR au identificat forme de sprijin sub formă de „ajutoarele de stat”.com dumitruviorel1957@yahoo. este sprijinită prin Programul naţional apicol 2008-2010 pentru combaterea varoozei prin metode ecologice şi refacerea şeptelului apicol prin achiziţia de mătci. C4 com. Sălaj str 0751.com dumitruistratie@yahoo. Ocland Sat.120 str.com .097. Ocland 0745. cu componenţa produse ecologice. . Starciu. IMM-urilor si Mediului de Afaceri. Libertăţii nr 7 bl. roi la pachet. MĂSURA 112 „INSTALAREA TINERILOR FERMIERI” SESIUNEA DECEMBRIE 2008-MARTIE 2009-10-01 BENEFICIAR PROIECT JUDEŢ SAT.828 Stanei nr.

Necesitatea şi oportunitatea proiectului rezultă din avantajele tehnologice şi economice pe care acesta le poate aduce.com lucianruscu@yahoo. culturi legumicole. rapiţă.contribuie la creşterea eficienţei economice a solicitantului şi implicit a zonei. procesare şi comercializare moderne. În prezent. Proiect înfiinţare fermă apicolă în cadrul Măsurii 121 . terenul fiind situat în apropierea unei liziere de salcâmi şi a unei livezi. beneficiarul deţine în arendă o parcelă de teren în suprafaţă de 2. valoarea finanţării nerambursabile fiind de 100. în cadrul Măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.com tiberiu. oferind sprijin şi informaţii altor membri interesaţi.991 lei. cât şi achiziţionarea din surse proprii.„Modernizarea exploataţiilor agricole”. a 390 de familii de albine. beneficiarul va contribui la. Acestea sunt menite să contribuie la îmbunătăţirea calităţii produselor. din comuna Trifeşti. Beneficiarul este membru al unei Asociaţii de Crescători de Albine. aşa numitul efect de multiplicare. producătorul a inclus achiziţionarea de 390 de stupi multietajaţi şi a unei mori pentru polen. porumb.com vanradu@yahoo.com sandoriozsef@yahoo. Atât înfiinţarea fermei.„Modernizarea exploataţiilor agricole” În decembrie 2008.persoană fizică autorizată din Iaşi. şi la reducerea costurilor în ansamblul lor. Valoarea totală eligibilă a proiectului este 200. Un alt obiectiv specific este creşterea veniturilor fermei prin creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei dar şi scăderea costurilor de producţie. Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii exploataţiei agricole prin utilizarea mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie existenţi. este încadrată în categoria zonelor defavorizată din punct de vedere economic. înfiinţată în baza OG nr. Având în vedere că situarea proiectului într-un cadru natural bogat.700 metri pătraţi. din fonduri europene nerambursabile.495 lei. condiţiile de mediu sunt prielnice unei astfel de investiţii.Asociatia Producatorilor Apicoli “Melitina” Prahova Asociatia “Regina Carpatica” Asociatia “Api Bioproduct” Oradea-Bihor Asociatia Apicultorilor Profesionisti Cogealac-Cta Asociatia “Apis Tarnave” Blaj Federatia Asociatiilor Apicole din Romania-ROMAPIS SARMA Eugen 0722986329 VANCEA Radu 0745473725 BOTOS Nicolae 0740776884 RUSCU Lucian 0723198561 BIRIS Tiberiu 0745757116 DOBRE Gheorghe 0722336083 grupul_melitina@yahoo. Prin implementarea proiectului. sat Popricani . . Satul Popricani.romapis@gmail. un proiect pentru înfiinţarea unei ferme apicole. De asemnea. prin aplicarea unor tehnologii de producţie.com ANEXA 2 – Proiect înfiinţare fermă apicolă în cadrul Măsurii 121 . 26/2000. În planul de dezvoltare.com office.a depus. la optimizarea funcţionării fermei. din punct de vedere melifer.com ghdobre@yahoo. Proiectul propus .com apiplast@yahoo. un producător individual de ceară şi miere de albine .biris@yahoo. pe o rază de 3 km se află numeroase culturi melifere: floarea soarelui.fermă apicolă compusă din 390 de familii de albine . cât şi achiziţionarea morii de polen vor duce la creşterea veniturilor fermei prin economiile realizate din obţinerea unei producţii mari şi din creşterea productivităţii muncii şi scăderea timpului alocat pregătirii hranei albinelor. investiţia fiind aşadar binevenită. Acest obiectiv se va realiza prin achiziţionarea unei mori pentru polen. Unul dintre obiectivele specifice este introducerea şi dezvoltarea de tehnologii agricole performante prin achiziţionarea de utilaje pentru procesare de ultimă ora. Acest utilaj va permite adoptarea de noi tehnologii de procesare a polenului în scopul producerii hranei pentru albine.

.Strategia pentru reducerea costurilor şi creşterea valorii adăugate brute s-a făcut ţinând cont de sursele de aprovizionare şi de piaţa de desfacere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful