1felsor

Analízis I.

1. feladatsor 2012. február 16.

1. Egy autó indulásától számított 5 másodpercig a megtett utat az s(t) = 2t2 függvény írja le az id® (t) függvényében. Az id® mértékegysége: másodperc (s), a megtett úté: méter (m). (a) Az indulástól eltelt 2 másodperc alatt mennyi utat tett meg az autó? Mennyi volt ezalatt a 2 másodperc alatt az átlagsebessége? (b) Mennyi utat tett meg az autó az 1. és az 5. másodperc között? Mennyi volt ezalatt az átlagsebessége? (c) Mennyi utat tett meg az autó az 1. és az 3. másodperc között? Mennyi volt ezalatt az átlagsebessége? (d) Mennyi utat tett meg az autó az 1. és az 2. másodperc között? Mennyi volt ezalatt az átlagsebessége? (e) Mennyi volt az autó pillanatnyi sebessége t = 1 id®pontban? 2. Alkalmazzuk a L' Hospital szabályt a következ® határértékek kiszámításához!
x4 − 81 x→−3 x + 3 ln(1 − 4x) (b) lim , x→∞ x

(a) lim

3. Alkalmazzuk a L' Hospital szabályt a következ® határértékek kiszámításához!
x3 − 6 x→∞ x2 + 3 x2 (b) lim x , x→∞ e

(a) lim

4. Határozzuk meg a következ® függvények adott ponthoz tartozó érint®jének egyenletét! (a) f (x) = cos x, x0 = π 4 (b) f (x) = e3 x + 2x3 , x0 = 0 5. Legyen f (x) = 2x3 − 20x + 3. Határozzuk meg a függvény azon pontjainak koordinátáit, ahová húzott érint®k párhuzamosak az y = 4x + 2 egyenessel. Írjuk fel ezekben a pontokban az érint® egyenletét! 6. Egy folyó partján egy 3200 m2 nagyságú, téglalap alapú telket kell elkeríteni. Mekkorára válasszuk a téglalap méreteit, hogy a legrövidebb kerítésre legyen szükségünk? (A folyó parton nincs kerítés.) 7. Adott A és B város egy folyó azonos oldalán, adjuk meg a legrövidebb utat A-ból B-be, amely a folyót is érinti. Az A város távolsága a folyótól 2 km, a B város távolsága 7 km. A két város 13 km-re van egymástól. 8. Határozzuk meg a következ® függvények széls®érték helyeit, monoton szakaszait:

9. Határozzuk meg a következ® függvények menetét. (b) f (x) = e− 2 . (b) f (x) = x3 +8 x . (b) f (x) = x2 e−2x . Határozzuk meg a következ® függvények inexiós pontját. x2 . ábrázoljuk ezeket: (a) f (x) = x4 − x2 . konvex és konkáv szakaszait: (a) f (x) = 1 − 3x2 − x3 . 10.2 2 (a) f (x) = x2 + x .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful