You are on page 1of 123

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

EUZUBLLAHMNEEYTANRRACM BSMLLAHRRAHMANRRAHM
Bu Web Sayfas herhangi bir kitapta bulunan Vefkin yaplabilmesi iin gereken btn bilgileri ierir, ziyaretisine Vefki nasl yapacan adm adm gsterir ve retir. Ziyaretiden Ricam udur. Size bu bilgileri karlksz veren kardeiniz

UUR PORDOAN ' a, Arapa


Metinlerin temizlenip hazrlanmasn salayan

a bildiiniz en gzel duay ederek bu sayfadan yararlannz ve elinizden geldii kadar bizi tm dualarnzda annz.

OSMAN ER' e ve bana bilgisayar tantran BLENT BLAT'

GR

http://www.vefkilimleri.com/ [05.05.2009 09:25:29]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

Allah(CC) bir Ayet-i Kerime'de :

Ben cinleri ve insanlar, ancak beni tanyp ibadet etsinler diye yarattm Bir Kutsi Hadis'te ise :

Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek, tannmak istedim, bunun iin mahlukat yarattm demitir. Allah(CC) insan kendi katnda 5 Saf zellikten yaratt bunlar, Kalp, Ruh, Sr, Hafi, ve Ahfa ad verilen zelliklerdir. Bu zelliklere sahip insanlar, Cenab- Hak'ta bulunan sonsuz Kemal ve Cemal sfatlarn ve bunlarn tecellilerini Esma-

http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (1 of 9) [05.05.2009 09:25:47]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

ul Hnsa tabir edilen gzel isimlerinin cilvelerini, gizli ve nihayetsiz rahmet hazinelerini grdler. Allah(CC) daha sonra yaratt tm insanlara Ben sizin Rabbiniz deil miyim? diye sordu ve tm insanlar bir azdan Evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Bunun zerine Allah(CC) insanlarn sznde durup durmayacaklarn imtihan etmek iin onlar dnyaya indirmeyi diledi. Allah'a(CC) iman ediyorum ve onun birliini kabul ediyorum demek bir iddiadr ve her iddia sahibi snanr. Bu snamann bir blm de insann karlat kt durumlar, belalar ve musibetlerdir. nsann bu gibi durumlarda isyan etmemesi ve her eyi Allah'tan(CC) bilmesi snavda baarl olmasnn birinci admdr, ikinci adm bunlara sabr, nc adm ise duadr. Allah(CC) Kuran- Kerimdeki birok Ayet-i Kerime'de bizi snayacan sylyor Yoksa siz, sizden nce geenlerin durumu banza gelmeden cennete gireceinizi mi sandnz? Onlara yle yoksulluk ve sknt dokunmutu, yle sarslmlard ki, nihayet peygamber ve onunla birlikte inananlar: Allah'n(CC) yardm ne zaman? diyecek olmulard. yi bilin ki Allah'n(CC) yardm yakndr Baka bir Ayet-i Kerime'de Hi snanmadan braklacaklarn m sandlar andolsun Biz, onlardan ncekileri snadk. Elbette Allah(CC) snayp dorular bildirecek, yalanclar bildirecektir Yine bir Ayet-i Kerime'de Kendilerinin her yl bir iki defa snandklarn grmyorlar m? Yine de tvbe etmiyor, t almyorlar Son bir Ayet-i Kerime'yi rnek vererek konuya nokta koyalm Andolsun sizi, korku, alk, mallarnzdan, canlarnzdan ve rnlerinizden eksiltmek gibi eylerle deneriz, sabredenleri mjdele nsan, Allah(CC) katndaki 5 Saf zelliiyle dnyada yaamaya elverili deildi, bundan dolay 5 Saf zellik, Allah'n (CC) sonsuz kudretiyle, dnyevi 5 maddi zellie evrildi bunlar; Nefis, Ate, Hava, Su ve Toprak'tr. nsann dnyadaki grevi nce Allah'(CC) tanmak, birliini kabul etmek, O'nun yardm ve ahsi abalarmz ile 5 Maddi zelliimizi, asl olan 5 Saf zellie evirmektir. O'nu tanr ve bu deiimi dnyada gerekletirebilirsek bu bizim iin en hayrl olandr, Cennet'le dllendiriliriz. O'nu tanr ama bu deiimi tam olarak dnyada gerekletiremezsek, eksik kalan deiim ya Allah(CC) aff ile ya da Cehennem'de tamamlanabilir ve tamamlandktan sonra Cennet'le dllendiriliriz. O'nu hi tanmaz, deiim iin bir caba sarf etmezsek, sonumuz ebedi olarak Cehennemdir. Allah(CC) insan bu deiiklii gerekletirebilecek kabiliyette yaratmtr. Kuran- Kerim'de Adem'in(AS) yaratlyla ilgili Ayet-i Kerime'lerde, Allah(CC) Ben yeryznde bir halife atayacam demiti. Melekler de Orada bozgunculuk yapmakta, kan dkmekte olan birini mi atayacaksn, oysaki bizler seni hamd ile tesbih ediyoruz, seni kutsayp yceltiyoruz dediler. Allah(CC) u bir gerek ki, ben sizin bilmediklerinizi bilmekteyim dedi ve Adem'e (AS) isimlerin tmn retti. Ayet-i Kerime'lerin devamnda Allah(CC) Meleklerden Adem'e(AS) ihtiram secdesi yapmalar istenir, iblis kibirlenir ve secde etmez ve kafirlerden olur, ondan baka btn melekler Adem'e(AS) secde ederler. blis'in anlamad konu, insann bu deiim kabiliyeti idi. Meleklerin yaratllar itibari ile nefisleri yoktur, sadece Allah(CC) tarafndan kendilerine verilen grevleri yerine getirirler, Allah'(CC) ya zikir ve tesbih ederler ya da kendilerine verilen grevleri aksatmadan yerine getirirler, bunlarn karl olarak Allah'n(CC) katnda derecelerinde bir deiiklik olmaz. nsan ise ibadetleri ve hizmetleri karl derecelerini ykseltebilir ve Allah'a(CC) meleklerden daha fazla yaklaabilir, hizmet etmeyerek, derecesini aalarn aasna da indirebilir. te bu zelliinden dolay Allah(CC) Adem'in(AS) zatnda insana meleklerin bilmedii isimlerin tmn retti ve meleklere ihtiram secdesi yaptrtt.
http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (2 of 9) [05.05.2009 09:25:47]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Allah(CC) Kainatta bu deiim iin gereken btn maddi ve manevi ortam hazrlamtr. Bu ortamda insanlardan baka bir ok varlk yaratmtr, bunlar Ruhaniler ve Cismaniler'dir. Ruhaniler : Melekler, Cinler ve eytanlardr. Cismaniler : nsanlar, Hayvanlar, Bitkiler ve Canszlardr. Manevi yardm olarak Peygamberler ve Kutsal Kitaplar gndermitir, yaratlan her ey Allah'n(CC) emriyle insann bu deiimi gerekletirmesine yardmc olmaktadr. Kutsal kitaplar, bu deiimin nasl gerekletirileceinin teorik yollarn gstermitir. Peygamberler, bu deiimin nasl gerekletirilebileceinin hem teorik, hem de pratik yollarn retmitir. Hayvanlar, bitkiler ve canszlar insann hayatta kalmas iin gereken ortam salamtr. Melekler, bu ortamn devamll iin Allah'n(CC) kendilerine verdii vazifeleri yaparlar. Mslman ve Salih Cinlerle beraber Melekler, insanlar kendilerinden maddi ve manevi yardm istedikleri zaman Allah'n(CC) izniyle yardma koarlar. eytanlar, kafir cinler ve bunlara uyan kt insanlar bu deiime engel olmak iin ellerinden gelen btn ktl yapmaya alrlar, fakat bazen istemeden bu deiime olumlu ynde yardmc olurlar. Kafir cinler, eytanlar ve bunlara uyan kt insanlar, insanlara kt eyler ilham ettiklerinde ya da ktle sevk ettiklerinde, insanlar onlara kar koyar ve Allah'n(CC) yolundan ayrlmaz iseler dereceleri artar, bylece kafir cinler ve eytanlar istemeden insana yardmc olurlar. nsan, imtihan ve deiim iin dnyaya indirildii zaman Allah(CC) katnda yaanan tm olaylar kendisine unutturuldu ve dnyada hayatn devam ettirebilmesi ve deiimi gerekletirebilmesi iin kendisine 3 temel duygu verdi. 1. nsana menfaati ve faydas dokunan eyleri elde etmesi iin ehvet duygusu. 2. nsana zarar dokunacak eyleri uzaklatrmas iin gazap duygusu. 3. Yararl ve Zaral eyleri, iyiyi ve kty ayrabilmesi iin akl. Bu duygulara din vastasyla belli bir snr izilse bile, yaratltan bir snr konulmamtr, yani insann yaratl gerei istekleri hi bitmez. Bir Hadis-i erif'te : nsann bir vadi dolusu altn olsa, bir vadi daha ister. Onun gzn sadece toprak doyurur der. nsan doyumsuzdur ve sadece lrse istekleri biter demektir. nsan yine yaratl itibariyle acelecidir, sabretmeyi sevmez, istedii her eyin hemen gereklemesini ister. Sonsuz isteklerini gerekletirmek iin her eyi dener, alr alr ve sonunda dnya ilerine dalarak Allah'(CC) yaratl sebebini ve dnyadaki grevini unutur. Halbuki dnyadaki her eyle beraber insann sahip olduklarn, istediklerini ve sahip olacaklarn yaratan ve insana veren Allah'tr(CC) stedii bir eyi elde etmek iin bir ok sebebe sarlr, abalar ama bazen en byk ve en nemli sebep ve yardm unutur. O'nun yardmn ve vaadini. Allah (CC) grevini tamamlamas iin, halifesi olan insan dnyaya gnderdii zaman tm Kainat, kendi izniyle onun emrine verdi. Allah(CC) Bir Ayet-i Kerime'de O, yeryznde olanlarn hepsini sizin iin yaratandr baka bir Ayeti Kerime'de ise Gklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'n(CC) sizin hizmetinize sunduunu, grnen ve grnmeyen nimetlerini size bolca verdiini grmediniz mi?''der. Biz bu byk hazineyi ve yardm kullanmay unutmayalm, ksacas bitmez tkenmez btn ihtiyalarmz Allah'tan
http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (3 of 9) [05.05.2009 09:25:47]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

(CC) isteyelim, nk bizi O yaratt tm ihtiyalarmz karlayacan vaat etti ve biz onun kullaryz. Allah'n(CC) yardmn dua ile elde ederiz. Dua eden insan nce unu bilmeli, onu bir yaratan var, onun neye, ne zaman, ne kadar ihtiyac olduunu ondan daha iyi bilir. Bir habere gre Allah(CC) yle der Ey Ademolu, sen bir ey murad edersin, ben de murad ederim ve ancak benim murad ettiim tahakkuk eder. Eer sen benim muradma teslim olursan, senin muradn sana veririm. Eer benim muradm hususunda benimle mnazaa (mcadele, ekime) edersen, senin muradn bana geiririm. Sonra yine benim muradm tahakkuk etmi olur nsan bunu tam idrak ederek, iinde bulunduu durumu yaratann Allah(CC) olduunu bilmeli, ona verilen her eye kretmeli ve ihtiyacn Allah'a(CC) srarla arz etmelidir. Allah(CC) bir Ayet-i Kerime'de yle buyurmaktadr Kullarm sana benden sorarlarsa ben yaknm, gerekten ok yaknm. Dua edenin arsna, bana arp yakard anda cevap veririm. Hadi onlar da bana karlk versinler, bana inansnlar ki doruyu ve iyiyi bulabilsinle Baka bir Ayet-i Kerime'de Kim Allah'tan(CC) korkarsa, Allah(CC) ona bir k yolu ihsan eder ve ona beklemedii yerden rzk verir. Bir Hadis-i erif'te ise Peygamber Efendimiz yle sylyor Kim Allah'tan(CC) devaml olarak af dilerse Allah(CC) onun iin, her darlktan kacak bir yol ve her zntden kurtaracak bir sebep gsterir ve onu beklemedii bir taraftan rzklandrr Dua, Allah'a(CC) yneli, niyaz ve yalvartr. Dua kulluun ruhudur ve halis bir imann sonucudur. Dua eden insan, btn Kainata hkmeden birinin varln kabul ediliyor, kk byk tm yakarlar, dualar duyduunu kabul ediliyor, kk byk btn ileri grdn kabul ediliyor. Btn yaratklarn halinden, durumundan haberdar olan, btn Dualara yakarlara cevap veren ve yarattklarn dnyada yalnz brakmayan birinin varln kabul ediliyor ama ne yazk ki insanlar yaadklar olaylar ya da balarna gelen iyi veya kt eyleri bela ya da mkafat olarak deerlendirmekte ok acele ederler. Bir Ayet-i Kerime'de Belki de hounuza gitmeyen bir ey sizin iin daha hayrldr. Belki hounuza giden bir ey de sizin iin daha ktdr. Allah(CC) bilir, siz bilmezsiniz Yine bir Hadisi erif'te ise inizden birinin ayakkabsnn ba kopsa, onun iin Allah'a(CC) dua etsin. O da baa gelen musibetlerden birisidir der. Baka bir Hadis-i erif'te Mmin'e isabet edip de onun holanmad her ey musibettir Baz insanlar karlatklar problemler ve skntlarn arlna dayanamaz, umutsuzlua derler hatta intihar ederler. Bu gibi insanlar u ayeti bilmi olsalard belki hayatlar deiecekti Allah(CC), bir kimseye ne vermise ancak onu ykler. Kimseye gcnn stnde bir ey yklemez. Allah(CC) bir glkten sonra bir kolaylk yaratacaktr Yine u da unutulmamaldr, baa gelen her ey kendisinden nceki gnahlarn sonucu ve temizleyicisi ve kendinden sonraki mkafatn balangcdr. Aslnda nemli olan baa bela ve musibet gelmeden nlem almaktr, geldikten sonra yle ya da byle bir zm bulunur nk Allah(CC) her eyi ift yaratmtr; siyah beyaz, gzel irkin ya da hastalk ve deva. Bunlardan biri olmasayd dierini bilemezdik. En nemlisi bamza gelen her eyin bir imtihan olduunu unutmamalyz. Bela ve musibete uramamak iin alabileceimiz nlemlerin bazlar unlardr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sadaka vermek. Dua etmek. badetlerimizi aksatmamak. Tvbe ederek Allah'a(CC) snmak. Bela ve musibetlere sabrederek Allah'a(CC) tevekkl etmek. Allah'n(CC) tm nimetlerine kretmek.

http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (4 of 9) [05.05.2009 09:25:47]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

7. 8. 9. 10.

Allah'n(CC) dinine hizmet etmek. Bakalarnn bana gelen bela ve musibetlerden ders almak. nsanlara zulmetmemek. Tevazu sahibi olmak, kibirli olmamak.

unu da unutmamak gerekir ki dualarn kabul istenilen eyin kadere uygun olmasna baldr, duada istenilen ey ilahi kadere uygun deilse, Allah(CC) o kulunun kalbine bir huzur ve rahatlk, gsne bir genilik ve mevcut belaya tahammln kolaylatracak bir sabr verir. Ayrca una da ok dikkat etmek gerekir, insann bana bir bela ya da musibet geldiinde isyan ederse Allah'n(CC) fiillerini eletirmi, rahmetini sulam ve hikmetini beenmemi olur. ikayet O'na olmal, O'ndan olmamal. Allah(CC) en byk belalar nce Peygamberimize(SAV) daha sonra dier Peygamberlerine, sonra velilerine, daha sonra sevdii kullarna verir. Bunu sebebini Buda'nn bir szyle anlataym, Buda diyor ki Elmas nasl ilenmeden deer kazanmaz ise insan da ac ekmeden olgunlaamaz. O bizim hibir zaman ac ekmemizi, zlmemizi ve kt bir ey yapmamz istemez. Tam olarak sebep ve hikmetlerini anlayamasak bile bizim iin en iyi olan verir, ama o an insan bunu tam olarak bilemez. Kutsi bir Hadis-i erif'te Allah(CC) der ki Benim ehli zikrim (beni daima zikir edenler) meclisimde bulunanlardr. Benim ehli ta'atim (emirlerime uyanlar) keramet ehlimdir. Benim ehli ma'siyetimi (gnah ileyen kullarm) umutsuz ve zgn brakmam. Tvbe ederlerse onlarn da sevgilisiyim. Eer, tvbe etmezlerse, onlarn tabibi olurum. Onlara belalar mptela ederim ve ayplardan pak ederim Peki holanmadmz bir durumda nasl dua edeceiz, onu da bir baka Hadis-i erif'ten reniyoruz. Hz Muhammed'in(SAV) mescidinin kandili snmt, yeniden yakmak iin ayaa kalkarken phesiz hepimiz Allah'tanz (CC) ve O'na geri dneceiz mealindeki ayeti okur. Arkadalar bu ayetin bir bela ya da musibetle karlanca okunduunu bildikleri iin O'na sorarlar Ey Allah'n elisi, kandilin snmesi gibi basit bir olay da bir bela, bir musibet midir? O da cevap verir Evet Mmin'e eziyet veren, onu zen her ey, onun iin bir musibettir Sylediklerimizi teyid eden baz Hadis-i erifler de unlardr Mmin kiiye bir ar, bir hastalk, bir znt hatta ufak bir tasa isabet edecek olsa Allah(CC) onun sebebiyle Mmin'in gnahndan bir ksmn balar Kendisine ba ars, ac veren bir diken veya benzeri bir ey isabet eden bir Mmin yoktur ki bu sebeple Kyamette Allah(CC) onun derecesini arttrmasn ve bunu gnahna kefaret klmasn Kuran-i Kerim'de Allah(CC) yle der Ki onlara bir bela eritii zaman Biz Allah(CC) iiniz ve biz O'na dneceiz derler. te Rablerinden balamalar ve rahmet hep onlaradr ve doru yolu bulanlar da onlardr Bir Hadis-i erifte ise Peygamber Efendimiz yle sylyor Felaket annda okunmak zere baka mmetlere verilmeyen bir ey, benim mmetime verildi Biz Allah(CC) iiniz ve O'na dneceiz Yani nna lillahi ve inna ileyhi raciun Bu da unutulmamal ki baa gelen btn kt eyler insan Allah'a(CC) yaklatrr. Hastalandmz zaman hemen doktora gideriz ve tedavi olma yollarn ararz, yani zmn olduu mercie yaklarz, baa gelen belalarda ya da bela diye adlandrdmz durumlarda da Allah'a(CC) ynelir Ondan yardm isteriz bu da bizi O'na yaklatrr. Biz de Allah(CC) ile ilikilerimizi gerektii gibi kuvvetlendirirsek onun yardm ile problemleri zeriz, kuvvetlendirmezsek ise battka batarz ama battmzn farknda olmayz, bu adan baktmzda problemler insanlar iin mthi bir frsattr. Yaknlmz arttrp belirli bir konuma geldiimizde o konumumuzu korumamz da gerekir. Peki bunu nasl yapacaz? Nasl yaknlmz arttracaz? Biz bu duruma nasl geldik? Nasl Allah'tan(CC) uzaklatk? Tm bunlar dnnce zgr irademizle aldmz kararlarn sonunda bu duruma geldiimizi gryoruz, peki doru kararlar nasl alcaz, doru kararlar almak iin gereken dnce sistemini nasl reneceiz. Maddi alanlarda olduu gibi manevi alanlarda da baarnn anahtar doru kararlar almaktr. nsanlar hayatlar boyunca aldklar kk byk
http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (5 of 9) [05.05.2009 09:25:47]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

tm kararlar belirli bir dnce sistemini kullanarak alrlar. Kk kararlar alrken kullandklar dnce sistemini bilerek ya da bilmeyerek byklerinde de kullanrlar Bu dnce sistemini oluturan unsurlar, aile, eitim ve evredir, bu sistemi maddi ve manevi tm kararlarmzda en nemlisi Allah(CC) ile aramzdaki ilikide de kullanrz. Maddi veya manevi alanda ya da ikisinde de baarl olmak iin, insanla Allah(CC) arasndaki ilikiyi bilmek ve belirli bir dnce sistemine sahip olmak gerekir. Allah(CC) kainat, cinleri ve insanlar yarattktan sonra, yaratlmlara kendisini Esma l Hsna's ve sfatlar ile tantt. Rahman ismi ile dnyada mmin ya da kafir ayrt etmeksizin herkesin rzkn veren olduunu, Rahim ismi ile ise hair ve karar gnnde sadece mminleri affedecek olann O olduunu anlatr. Btn isimler ve sfatlar incelendiinde ve zerinde dnldnde ise u anlalr: Her eyi yaratan, her eye sahip olan O'dur, yani maddi ve manevi alanda baar iin gereken her eyin sahibi O'dur. Baarl olmak iin neye ihtiyacmz varsa O'nda, O bunlar isteyene karlksz vermeye hazr nk O kendisinin Latif ve Kerim olduunu sylyor. O zengindir, zengin edendir. Her ey O'nda ve ne kadar gzel ki biz de onda olan her eye muhtacz. nsan yaratlmlarn en gzeli, en iyisi, Allah'n(CC) yaratt bir aheser, bir seilmi, zerinde titrenen, her ey emrine verilen, bunlarn karlnda bedel istenilmeyen Allah'n(CC) yeryzndeki halifesi ve emanetisi, onun baarl olmas iin yer gk aba gsteriyor, onun maddi ve manevi alanda baarl olmas iin her gn adetsiz melekler alyor ve yaratlyor herkes zerine den vazifeyi eksiksiz yerine getiriyor, gne ben bugn domak istemiyorum demiyor ya da melekler biz bu gn grevdeyiz demiyorlar. Allah(CC) insanlarn imtihan iin gereken btn ortam hazrladktan sonra insanlar toplad ve sordu Ben sizin Rabbiniz deil miyim? nsanlar da cevaplad Evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Sonra Yaratan ve Yaratlan belli oldu, herkesin konumu belirlendi. Yaratan Rab, yaratlan Kul, Rab kuluna her eyi, yaratln, yaratlnn nedenini anlatt, en nemlisi yaratlnn gerei olarak nasl dnmesi, nasl davranmas ve nasl yaamas gerektiini anlatt, isimleri retti. Kul btn bunlara tamam dedi, anladm dedi, sonra bu snanmak istenildi, snav iin dnyaya gnderildi ve anlatlan her ey ona unutturuldu. Allah(CC) cinleri ve insanlar bu ekilde muhatap kabul etmesinin altnda yatan neden onlarn zgr iradelerinin olmas idi. nsanlardan baka yaratlanlarn hepsi Melekler, hayvanlar ve dier canszlarn zgr iradeleri olmad iin Allah'n (CC) katndaki derecelerinde bir deiiklik olmaz ve Allah'a(CC) olan uzaklklar sabittir nasl yaratlmlarsa yledir. nsann derecesinin artmas ise yaratlnn gereklerini yerine getirmesi ve yaratlna gre davranmasna baldr. Milyonlarca Lira verip aldmz bilgisayar gerektii gibi kullandmzda onun deerini anlar ve korunmasna zen gsteririz, ite byle hayatmz kolaylatran eyleri severiz ve kendimize yakn tutarz. Btn dnyay tanmamza yardmc olan, bilgimizi ve dnya grmz gelitirmemize yarayan televizyonu kalkp ta akvaryum olarak kullanrsak maddi olarak deerinden bir ey kaybetmez ama ondan gerektii gibi yararlanamayz ve deeri bizim gzmzde azalr bu da ona olan yaknlmz ve sevgimizi ldrr ama ne zaman gerek vazifesini yerine getirir ve imalat amacnda kullanrsak tam tersi olur. Allah(CC)indirdii kitaplar, Peygamberleri ve Salih kullar vastasyla insanlarn yaratllar gerei nasl davranmalar gerektiini bize hatrlatyor, tek yapmamz gereken verdiimiz sze uymak, yaratlmzn gereklerini yerine getirmek. Allah(CC) bizi seviyor, isteseydi tm bunlar bize hatrlatmazd. O bizi gerekten ok seviyor ama biz verdiimiz sz tutmuyoruz her ey bize zor geliyor, doruyu lnce anlayacaz, gzlerimiz o zaman alacak. Anne ve ocuk arasnda iliki Allah(CC) ile insan arasndaki ilikinin bir yansmasdr. ocuk belirli bir yaa geldii zaman annesi ya da babas onun elinden tutar, okula gtrr, srasna oturtur, bundan sonra belirli saatlerde ve
http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (6 of 9) [05.05.2009 09:25:47]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

gnlerde bu okula gelip eitim alacan syler, iyi bir eitimin gelecekteki hayat iin ne kadar nemli olduunu anlatmaya alr, bunu anlamayan ocuk genelde alamaya balar, okula gitmek istemez ama anne veya baba zorla da olsa onu okula gnderir nk onlar bunun doru olduunu bilirler ve hibir zaman ocuklarnn ktln istemezler. Bu ve buna benzer birok eyi bize yapmamz sylerler ve bunlarn ou bize zor gelir, ouna itiraz ederiz ama eninde sonunda onlarn dedii olur. Belirli bir yatan ve eitimden sonra ebeveynlerimizin hibir zaman bizim ktlmz istemediini, bizden yapmamz istedikleri eylerin aslnda bizim iyiliimiz iin olduunu anlarz. Genelde hatalar yapar ve onlarn szn dinlemeyiz onlar da tabiri caiz ise yola getirmek iin bazen bizi dverler, bizi sevmediklerini sylerler, bazen de bizim istediklerimizi yapmazlar ya da ge yaparlar. Bu gibi anlarda bile bizi sevdiklerinden kesin eminizdir. Bu ve buna benzer yollarla bizi yola getirmeye alrlar Allah(CC) da buna benzer yollar kullanr. Ebeveynler sahip olduklar her eyi ocuklar iin harcarlar ve bunun iin bir karlk beklemezler, ocuklarn tek yapmalar gereken ebeveynlerini sevmek ve istemektir. Dikkat edin ocuklar ebeveynlerinin sznden kmayp onlar sevdikleri zaman tm kaplar sonuna kadar onlara alr. Biz de ocuklarn anne ve babalarndan bir ey istedikleri zaman kullandklar stratejileri iyi gzlemlemeliyiz ve ayn teknii kullanarak isteklerimizi Allah'tan(CC) istemeliyiz. ocuk bir eyi isteyecei zaman nce ister verilmeyince yalvarr, alar, inler anne ve babasnn ayaklarna kapanr ve daha bir ok ey yapar eer istenilen ey ebeveynlerinin onun iin hazrladklar gelecee uygunsa, onun hayrnaysa ve istenilen ey imkanlar dahilinde ise istediini alr. unu da unutmamak gerekir eer anne veya babamz bir istediimiz yerine getirebilecek durumda iken yerine getirmiyor ise muhakkak bu bizim hayrmza deildir. Bu ilikiyi daha iyi anlayabilmek iin Allah'(CC) daha iyi tanmamz gerekir, onun varlna birliine kesin ve phesiz inanmamz gerekir, bizi nasl ve hangi zelliklerde yarattn bilmemiz gerekir, emir ve yasaklarnn ne anlama geldiini bilmemiz gerekir. Emrettiklerini neden emretmi, yasakladklarn niye yasaklam, tm bunlar anlamak iin almak gerekir. Bunlar renip tatbik ettikten sonra, gerekenleri yapp istediklerimizi Rabbimizden gnl rahatl ile isteyebiliriz ve Rabbimiz isteklerimizi inallah geri evirmeyecektir. Allah'n(CC) tm emir ve yasaklar akla uygundur ve tm bu emir ve yasaklar insann imtihannda baarl olmas iin konmutur. mtihan zgr irade ile Allah'(CC)tanmak idi her ey bize unutturulacak ve zgr irade kullanlarak dnyaya ait be zellii alarak asl 5 saf zellie dntrp Allah'a(CC) ulalacak, insan saf ite, imtihan kabul etti. yle dnelim, tm sokaklarda bir toplantdan bahseden brorler datlyor bu toplantya tm dnyadaki herkes davetli, yemekten imeye her ey bedava, inanlmaz zevklerin snrsz yaanabilecei gibi reklamlar yaplm ve dnyann en mehur kadn erkek sanatlar, orada ve tek katlm art temizlenmek, erkek iin takm elbise kravat, kadn iin tayyr giymek, stelik giri cretsiz. Bu bror grenler, ary duyanlar kulaklarna inanamyor bazlar gitmek istiyor, bazlar bu samalk ta nedir diyor. nanp gitmek isteyenler, imkanlar elverdiince temizliini yapyor ald takm elbiseyi ve kravat takp partinin yaplaca yere gidiyor, bazlar binlerce dolar demi, emek sarf etmi en pahal giysileri alm, bazlar ise ikinci el giysileri alm oraya gelmi. Grevliler temizlenmi ve kurallara gre giyinmi herkesi ayrm yapmadan partiye alyor. Partinin varlna inanan ama herhangi bir sebepten dolay artlar ya yarm yerine getiren ya da hi getiremeyenler iin ayr bir blm hazrlanm orada eksikler tamamlanyor ve partiye gnderiliyor tabi ki orada eksik tamamlama ilemi evinde ya da hazrlandn yerdeki gibi rahat deil, ok zor ve meakkatli bir i ama en nemlisi partinin varlna inanp kapya giden bo dnmyor parti sahibinin ihsan ile eksikler kolayca tamamlanp partiye alnyor, sylediim gibi inanp giden bo dnmyor. Bizde Allah(CC) varlna inanalm elimizden geldii kadar onun emirlerini yerine getirelim ve ona tevekkl edelim ve affn dileyelim. Toplantnn yaplaca zaman
http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (7 of 9) [05.05.2009 09:25:47]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Kyamet gn. Mekan Cennet. Eksikliklerin tamamland yer Cehennem. Bu adan bakld zaman Cehennem bile inanm insanlar iin ne kadar byk bir nimet. Antony Robbins, Amerikal bir kiisel geliim uzman, indeki Devi Uyandr ve Snrsz G adl kitaplarn yazardr. Bir kitabnda unu anlatyor, deniz kenarnda ald atoya piyano satn alm, piyanoyu akort eden grevli bir ya da iki ay sonra piyanonun yeniden akort edilmesi gerektiini sylyor, o da bildii kadaryla akordun sadece montaj srasnda yaplmas gerektiini anlatyor, uzun tartma sonucu akordu yapan grevli, evin deniz kenarnda olduunu, ortamn daima nemli olduunu bundan dolay tellerin esneyeceini sylyor. Yazar bu konumadan motive ettii insanlar ara ara tekrar motive etmesi gerektiini anlyor. Namazn gnde 5 vakit olmasnn da sebebi budur. imdi biz zikir (zikirden ama sadece Allah(CC) isimlerini sylemek deildir, namaz klmak, dua etmek de zikirdir) ederek kendimizi motive ediyoruz ve Allah(CC) ile aramzdaki mesafeyi azaltyoruz derecemizi ykseltiyoruz. Bu ilikiyi devaml hale getirmek ve bulunduumuz mevkide sabit kalmak istiyorsak kendimizi devaml motive etmeliyiz. Gnahlarmzn byk bir ksm Allah(CC) sonsuz rahmetinin bir gstergesi olarak affedilir . Bir ksm ise Allah'n(CC) El Adl (Kullar arasnda adaletle davranan, sonsuz adalet sahibi) isminin gerei olarak cezalandrlr. Ceza ya dnyada ya da ahirettedir, ahiretteki cezalandrmay herkes biliyor dnyadaki cezalandrma ise kk byk bela ve musibetlerdir ve bunlar insana bir uyardr, gittii yolun yanl olduunu ve hemen kendini dzeltmesi gerektiini anlatr. Tm bunlardan anladmz u ki baa gelen her kt ey gnahlarmz yznden yani yaratlmzn gerei davranmamamzdan dolay bamza gelmektedir. Kura'n-i Kerimde Banza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yapt iler yzndendir. Allah(CC) hatalarnzn birounu affeder. Sana gelen her iyilik Allah'tandr (CC) sana gelen her ktlk de kendindendir Bununla ilgili bir Kudsi Hadis-i erif ise Ey kullarm! Sizden kim bir hayrla karlarsa Allah'a(CC) hamd etsin. Kim de hayr deil de baka bir ey bulursa kendinden baka bir eyi knamasn Dier bir Hadis-i erif'te Dnyada bir bela ile karlaan bir kul yoktur ki, bu gnah sebebi ile olmasn. Allah(CC) ise kerim ve af ynyle ok byktr ve o gnah sebebi ile kyamet gnnde tekrar ona hesap sorsun, bu olmaz Allah(CC) Peygamberleri, Velileri, Salih kullar vastasyla ve indirdii Kutsal kitaplarda O'na nasl ve hangi artlarda Dua etmemiz gerektiini bize retmitir. Tm Peygamberlerin, Sahabilerin ve Velilerin hayatlarnda szl, yazl ayrca hem szl hem yazl dua rnekleri vardr. Allah(CC) sonsuz bilgisiyle ezelden ebede kadar olacaklar, hangi kulunun ne zaman ne yapacan, kaza ve kaderi Levh-i Mahfuz'a yazmtr. Buna hangi kulun ne zaman hangi dua'y edecei de dahildir. Allah(CC) yaratt kk, byk her eyin idaresi iin grevli melekler yaratmtr, bu meleklere Mdebbirat melekleri ad verilmektedir. Bunlar maddi Alemin nizam ve dzeninde, ilahi kudret ve iradenin tasarrufunu tatbike grevlidirler. Alemin seyrinde ve gelimesinde vazifelidirler. Balca yer ve gk melekleri diye ikiye ayrlrlar. Kullar dua ettii zaman isteini yerine getirmesi iin bu melekler Allah'n(CC) izni ile hemen harekete geerler. Vefk vastasyla istek talep edilecekse oluturulacak vefkin hizmetlilerinin adn bulmak, yemin ve dua vastas ile onlar harekete geirmek, Dua'y bir nsha haline getirip tamak ve Esmalarn gereken saatlerde okumak Dua'nn tesirini arttrr ve Allah(CC) katnda kabuln hzlandrr. Bu Web Sayfas, okuyucuya abuk tesir eden Duann nasl hazrlanacan, Allah'n(CC) izniyle abuk kabul edilmesi
http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (8 of 9) [05.05.2009 09:25:47]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

iin nasl ve hangi artlarda dua edilmesi gerektii hakkndadr.

Allah'(CC) sevelim, nk seven sevdiinin kapsndan bo evrilmez, nk seven sevdiinin her istediini yapar. Ksaca Duann kabul Allah'(CC) ne kadar ok sevdiimize ve onun emirlerini ne kadar yaptmza baldr.

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/anasayfa.htm (9 of 9) [05.05.2009 09:25:47]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

VEFK
VEFK NEDR?
Vefk'in szlk anlam uyumdur, vefkin sadan sola, yukardan aaya veya bir keden dier keye olan evlerindeki saylarn toplam birbirine eit olduu iin bu ad almtr (Eer harflerden ya da kelimelerde olumu bir vefk ise kelimelerin ya da harflerin ebced hesabyla toplamlarnn birbirine eit olmas gerekir) dini terminolojide ise vefk, tesirli dua demektir. Vefk bir drtgen iinde birbirlerini dik olarak kesen dorularn arasnda meydana gelen drtgenlere, belirli zaman ve artlarda, belli kurallar ile saylar, saylarn deerlerinde harfler, kelimeler ya da saylarn, harflerin ve kelimelerin beraber yazlmasyla meydana getirilen ekildir.

VEFK NASIL ETK EDER?


Belirli bir amac elde etmek iin yaplan vefk, kurallarna uygun yazldktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler dua ve yemin vastasyla istenen ilerde Allah'n(CC) izniyle grevlendirilir, bylece etkili olur.

VEFKLER KA ETTR?
Verfkler her srasnda bulunan kare saysna ya da zelliklerine gre isimlendirilir. rnein bir srasnda 3 kare varsa

http://www.vefkilimleri.com/vefknedir.htm (1 of 6) [05.05.2009 09:25:51]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

l, 4 kare varsa drtl .vs vs 10 kare varsa onlu vefk, bulunduu gruba gre, toprak, hava, ate ve su vefki, bal bulunduu gezegene gre, gne vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan baka daha bir ok eidi de bulunur.

VEFKLERDE KULLANILAN SAYILAR VE KELMELER HANG DLE ATTR?


slami inanca gre bizim yaptmz Vefklerde kullanlan harfler ve saylar arapadr.

VEFK NASIL YAPILIR?


Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabnda saysal karlklar vardr, vefki yaplacak kelimenin veya cmlenin harflerinin saysal deerleri Ebced hesab tablosundan bulunur, toplanr ve elde edilen saysal deerin vefki yaplr. Harfler ya da kelimelerle vefk yaplacaksa harflerin ya da kelimelerin saysal toplamlarna da dikkat edilir.

EBCED HESABI NEDR?


Ebced kelimesinin anlam alfabedir, biz nasl Trk alfabesine bazen Abece diyorsak, Araplar da kendi alfabelerine Ebced demektedirler. Vefk ilmi de dahil olmak zere gizli ilimlerde kullanlan 28 harfli Arap alfabesinin Ebced tertibine gre diziliinin Hazret-i Adem'e(AS) dayand rivayet edilir. Bu tertip ile alfabenin kullanld tarih sreci ierisinde, zamanla bu harflere saysal deerler verilmi ve Ebced hesab oluturulmutur. Bu saysal deerler bu iin uzmanlar, alimler tarafndan denenmi etkileri ve sonular makul karlanm ve kullanlmaya balanmtr.

VEFKLERDE KULLANILAN SMLER VE KELMELER NELERDR?


Kiiye zel yaplan vefklerde, zel bir konuda baarl olma gibi vs..kullanlan kelimeler genelde Kuran-i Kerim Ayetleri, talebin kendisi veya Allah'n(CC) isimleridir. By ve buna benzer ilerde kii ve ahs isimleriyle beraber Esmalar, Ayetler ve baka birok kelimeler de kullanlr.

VEFK YAPILIRKEN HANG BLGLERE GEREK VARDIR?


Vefkin yapl kurallarn bilmek gerekir, bundan baka, burlar, burlarn zellikleri, uurlu gn ve geceleri, birbirleri ile olan dostluk veya dmanlklar, burlarn ynetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve dmanlklar, gezegen (yldz) saatleri, gezegenlerin ttsleri, gnlerin ve gezegenlerin hizmetlilerinin isimleri ve vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metotlarn da bilmek gerekmektedir. Vefk yapmak iin gereken btn bilgiler ileriki sayfalarda tablolar halinde srayla verilecek, nasl ve hangi artlarda kullanlaca aklanacaktr. rnek Vefk yaplrken kullanlan bilginin hangi numaral tablodan kullanld ve nasl kullanld belirtilecektir, ayrca verilen her tablodan hemen sonra o tablonun ne ie yarayaca ve nasl kullanlaca da anlatlacaktr.

Vereceimiz btn bilgiler gerektii gibi doru zamanda ve doru


http://www.vefkilimleri.com/vefknedir.htm (2 of 6) [05.05.2009 09:25:51]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

artlarda kullanlrsa Allah'n(CC) izniyle baar kanlmazdr.

DUA HAVAS VE ESMA OKURKEN DKKAT EDLECEK HUSUSLAR


Gerek maddi, gerekse manevi bir konuda Dua etmek isteyen kimsenin baz noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Dikkat etmesi gereken en nemli nokta udur ki Dua edenin zihni Allah'tan(CC) bakasyla megul olduu mddete Allah'a(CC) dua etmi olmaz ve en makbul dua bir mminin dier bir mmin iin ettii duadr. 1. Dmanlkla, nefretle ve buna benzer duygularla dolu sert bir kalple dua edilmez. Dua etmeye balamadan ok nce Allah'n(CC) kalbinizi yumuatmas iin giderken, gelirken ksaca bo kaldnz her saniye her an Allah'm (CC) benim kalbimi yumuat diye dua etmeniz lazmdr 2. Okuduu dualarn, havas'larn ve esmalarn Allah(CC) tarafndan kesinlikle kabul edileceine ve isteklerinin kendisine verileceine inanmaldr. Kalbi ve tm duygularyla Allah'a(CC) ynelmeli, fikri olarak da isteiyle megul olmaldr. Acaba olur mu veya olmaz m diye phe duymamal tereddt etmemelidir. Kalbinde tam bir iman ve inan olmadan okumak boa zahmet ekmektir. Kesinlikle bilinmelidir ki phe, tereddt ve aklndan geirdii eyler esmalarn ve dualarn Ruhaniyetlerine gizli deildir, byle kimselere Ruhaniler yardmc olmazlar. 3. Her eyin Allah'n(CC) dilemesiyle meydana geleceine kesinlikle inanmaldr. 4. Okumaya balamadan nce okuyaca duay tertipleyen bir eyh yada alim ise, hlas- erife ve bir Fatiha okumal, onun Ruhaniyetine hediye etmeli, ondan yardm dilemelidir veya bildii bir Kamil insan varsa yapaca ii ona sylemeli ve onun ruhani olarak yardmn almaldr. 5. Duygusal ve fiziksel olarak kendini her eyden arndrmal, hibir ey dnmemeli, hibir eyle megul olmamal sadece olmasn, yerine gelmesini istedii eye kendini motive etmelidir. 6. Dinen, ahlaken kt, aalk btn dnceleri aklndan ve kalbinden atmaldr. 7. Mmknse duasn yapmak iin tenha bir yere ekilmelidir. 8. Gnah ilememeli, yalan sylememeli, gybet etmemeli, sadaka vermeli ve ok iyilik yapmaldr. Yukarda anlattmz bela ve musibete uramamak iin alabileceimiz nlemlere de dikkat etmelidir. 9. Dua, Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek en nemli noktalardan biri de temizliktir. Bunlar da vcutta temizlik, giyimde temizlik ve dua okunacak yerin temizliidir. A. Vcut temizlii : Cenabet ve hayz gibi eylerden temiz olmaktr. Ruhanilerden yardm almak aptesli olmaya balanmtr. Bundan baka vcudun her taraf necasetten ve her trl pisliklerden temiz olmaldr. Bunu temin etmenin en garantili yolu okumaya balamadan nce gusl aptesti almaktr. B. Giyimde temizlik : Tm giysilerde, i amarlarda necaset, kan, kir ve benzeri pisliklerin olmamasdr. Duaya balamadan nce tm giysiler deitirilmeli ve temizleri giyilmelidir. C. Dua okunacak yerin temizlii : Dua okunacak yer iyice sprlmeli, varsa rmcek alar temizlenmeli, canl resimleri varsa kaldrlmal, kedi kpek gibi hayvanlar uzaklatrlmaldr. Dua okunacak yer kt koku gelebilecek tuvalet veya benzeri yerlerden uzak olmaldr. 10. Okumaya balamadan nce gerekli artlardan biri de niyettir.Ya Rabbi, sen mutlak g ve kudret sahibisin. Gizli ve ak her eyi bilirsin. Senin emrin ve iraden, iznin ve msaaden olmadan hibir ey meydana gelmez. Sen vadinde sadksn, Sen sznde durursun, verdiin szden geri dnmesin, bana Dua edin icabet edeyim buyurdun. Ltuf ve kereminden (burada neyin olmasn istiyorsak ekleyeceiz) iimde bana yardmc ol. Rabbani Ltfunu bana yardmc kl, Sbhani hidayetini bana rehber et demeli benzer kelimelerle zayflmz ve ona ne kadar ok muhta olduumuz belirtilmeli, daha sonra Duaya balanmaldr. By bozma blmnde 6 nolu blmde anlattmz duaya benzer dualar da olabilir. 11. Okumaya balamadan nce gn veya en azndan bir gn oru tutulmal bir miktar zeytin ya da hurmayla

http://www.vefkilimleri.com/vefknedir.htm (3 of 6) [05.05.2009 09:25:51]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

oru almaldr. Karn tka basa dolu bir ekilde okumaya balanmamaldr. Okurken midede haram ve pheli bir ey olmamal, soan, sarmsak gibi kt kokulu gdalar yenmemelidir. Okuma zamannda hayvansal gdalardan perhiz edilmelidir. Bu artlar yerine getirildikten sonra kbleye doru ynelerek rahat edecek bir ekilde hatta mmknse iki dizinin zerine oturmal ve eller dizin zerinde huu ile okumaya balanmaldr. 12. Duaya balamadan nce ttsye kesinlikle ihtiya vardr. Hayrl iler iin gnlk, d aac, amber kabuu gibi gzel kokular, kt iler iin eytan tersi, katr trna, krmz sarmsak, kei kl gibi kt kokulu ttsler kullanlr. Eer yapacanz ilerin zel ttsleri varsa o ttsler kullanlr. 13. Okumaya balamadan nce tts hazrlanr, niyetle beraber yava yava yaklmaya balanr ve okuma devam ettii srece tts sndrlmez. ayet okunacak Dua uzun saatlerce srecek ve iki dizinizin zerinde devaml oturamayacak durumda iseniz istediiniz gibi oturabilirsiniz ama duay yine iki dizinizin zerinde bitirmelisiniz. 14. Dualar uygun zamanlarda okumalsnz, en uygun zaman gece yarsndan sonra herkesin uykuya dald zamandr. ayet okunacak duann kendine has bir saati varsa, o da kendi zamannda okunur. 15. Dua ile bir eyi elde etmek isteyen kimse ok gayret gstermeli ve ok almaldr, Allah(CC) bazen gerekli artlar yerine getirmeyi unutan bir kullunun isteini, ok alp emek sarf etmesinden dolay verir. Herkes azmine ve almasna gre amacna ular. Yce Kuran- Kerimde Allah(CC) nsana ancak almasnn karl vardr der. 16. Bir ie balarken bunu insanlardan gizlemeli, yapaca eyi hi kimseye anlatmamal hatta kendine bile sylememelidir. Duann, esmann ya da iin karln grd zaman, bunu nasl elde ettiini ve ne yaptn kimseye sylememelidir. in srrnn aklanmas Ruhanilere ho grnmez. 17. Dua okuyan kimse gzel kokular srmeli ve bu kokular yannda bulundurmaldr. Ruhaniler ho kokulara yakn olmay severler. 18. Dua ve Esma okuyan kimsenin hali isteine uygun olmaldr. Durumuyla uygun olmayan istekler istenmemelidir. Tm artlar yerine getirmi olsa da Ruhaniler bunun akl yoktur, cahildir der ve ona yardmc olmazlar. 19. Ben imdiye kadar ok gnah iledim, ben gnahkarm Allah(CC) benim Duam kabul etmez diye dnmemeli ne kadar aciz olduunu belirterek dua etmeyi brakmamaldr. 20. Bir kimse dilek dilese, dua etse ve yerine gelmez ise bunun suunu duaya yklememeli kendine bakmaldr, ya artlara riayet etmemi, gereini yerine getirmemi ya da bir eksii vardr nk, Allah(CC) sznden dnmez. 21. ini yapmaya balamadan ya da yaptktan sonra eytan ile ilgili sana vesvese verecek (falan yerde unu eksik yaptn, sen kimsin ki Allah(CC) senin duan kabul edecek, sen falan zamanda falan gnahlar iledin bu ve buna benzer vesveseler senin aklna gelecek) bundan kurtulmak iin ie balamadan ve bitirdikten sonra bo kaldn her an ve saniye devaml bu duay oku ALLAHUMME A'MR KALB MN VESAVS ZKRK VATRUD ANN VESAVS EYTAN anlam Allah'm kalbimden eytann vesveselerini at ve zikrini yerletir demektir. ster Trke ister Arapasn oku ikisi de birdir.

VEFK YAPARKEN DKKAT EDLECEK HUSUSLAR


Vefk yaplrken dikkat edilecek hususlar Vefk'in yapm aamalar iinde anlatalm. Vefkin yapm aamada gerekleir.

BRNC AAMA :
Vefki izmeye balamadan yaplmas gerekenler. Psikolojik olarak hazrlanmal, istek ve ama kesin izgilerle belirlenmelidir. Birok anlam ifade edebilecek ve
http://www.vefkilimleri.com/vefknedir.htm (4 of 6) [05.05.2009 09:25:51]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

sonular kolayca anlalamayacak isteklerde bulunulmamaldr. 1. Dua,havas ve esma okunurken dikkat edilecek hususlar defalarca okunmal ve onlara kesinlikle uyulmaldr. 2. Baarnn Allah'tan(CC) olduuna kalben ve ruhen inanlmal, dua etmeli ve baar Allah'tan(CC) dilenilmelidir, nk her eyin mutlak sahibi odur. 3. Yaplacak vefkin bulunduu kitapta, o vefkin yaplma zaman ve usul ile ilgili blm yine defalarca okunmal ve onlara kesinlikle dikkat edilmelidir. 4. Vefki izmeye balamadan nce o vefk iin gerekli btn bilgiler (Burcunu, zelliklerini, saatini.vs) hazrlanmal vefkin msveddesi yaplmal ve o da defalarca kontrol edilmelidir. 5. Kiiye zel vefk yaplacaksa ve vefkin yaplmas iin zel bir bilgi yoksa, o kiinin burcunun doruluu ve sair bilgiler kontrol edilmeli, burcunun zelliinde (su hava, toprak, ate) gezegenin gnnde, saatinde yazlmal ve okunacak Esmalar veya ayetler o saate denk getirilmelidir. 6. ki kii iin vefk yaplacaksa ve yine vefkin yaplmas iin zel bir bilgi yoksa yaplacak ite baar ansnn olup olmadnn bilinebilmesi iin, iki kiinin burlarnn birbirlerine olan uyumuna kesinlikle baklmaldr. 7. Vefkte kullanlacak Arapa harfler, kelimeler saylar defalarca kontrol edilmeli ve gereken hesaplar doru yaplmaldr. 8. Vefkin dereceleri ve hizmetlilerinin isimleri karlmal, yemin oluturulmal ve kontrol edilmelidir. 9. Yapacanz vefkin ttss belirlenmelidir.

KNC AAMA :
Vefki izerken yaplmas gerekenler Vefkin izgilerini izdikten sonra iini doldurmaya en kk saydan balanmal, vefkte saydan baka harfler veya kelimeler varsa Ebced tablosundan deerleri bulunup hesaplanmal ve sra ona gre belirlenmelidir. 1. Vefki izmeye balamadan, niyet esnasnda vefkin ttss yaklmaya balanmaldr. 2. izim srasnda ve vefki yaptktan sonra kesin baarl olunaca bir an olsun akldan karlmamal ve baar iin Allah'tan(CC)yardm dilenmelidir. 3. Vefk iin yaplacak zel bir zaman yoksa izim iin gece yarsndan sonra bir zaman seilmelidir. 4. Vefki gne ve ay ndan uzak tutmal, vefkin bir dua olduu unutulmamal, yazarken ona sayg gsterilmelidir. 5. Vefkin izimi bittikten sonra, tm satrlarn, stunlarn ve bir keden dier keye olan evlerin saysal deerlerinin toplam eit olmaldr.

NC AAMA :
Vefki izdikten sonra yaplmas gerekenler izim bittikten sonra derecelerin hizmetlileri bulunmal, yemin oluturulmal ve hizmetliler grevlendirilmelidir. 1. Vefk katlanmadan nce kendi ttss ile ttslenmelidir. 2. zenle, su geirmeyecek bir ekilde katlanmal ve yere drlmemelidir. 3. Vefkin etkisinin abuk gereklemesi iin okunmas gereken esmalar, dualar gerektii zamanda ve gerektii sayda okunmaldr. Bu konuda da baarl olabilmek iin Dua, havas ve esma okunurken dikkat edilecek
http://www.vefkilimleri.com/vefknedir.htm (5 of 6) [05.05.2009 09:25:51]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

hususlar, defalarca okunmal ve onlara kesinlikle uyulmaldr.

Ve u Hadisler hi unutulmamaldr : htiya duyduunuz eyi gerekletirirken onu gizli tutmakla yardm isteyiniz. nk her nimet sahibine haset edilir Nefsim bana yle eyler sylyor ki konuurum ve mptela olurum diye korkuyorum Ayrca Veli olan Fatih Sultan Mehmet Hann bir sz var Srrm sakalmn tekinin bildiini bilsem, hepsini keserim
( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/vefknedir.htm (6 of 6) [05.05.2009 09:25:51]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

TABLO 1- 6
BURLAR KUAI TABLOSU BURC
KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK

BURLARIN DOSTLUKLARI VE DMANLIKLARI BURC


KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK

BURLARIN YNETC GEZEGENLER BURC


KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK

TARH
21 Mart 20 Nisan 21 Nisan 20 Mays 21 Mays 21 Haziran 22 Haziran 22 Temmuz 23 Temmuz 23 Austos 24 Austos 23 Eyll 23 Eyll 23 Ekim 24 Ekim 22 Kasm 23 Kasm 21 Aralk 22 Aralk 19 Ocak 20 Ocak 18 ubat 19 ubat 20 Mart

DOSTU
KZLER YENGE ASLAN BOA KZLER AKREP YAY BAAK KOVA BALIK KO BOA

DMANI
YENGE ASLAN BALIK KO BOA YAY OLAK KOVA BALIK KO AKREP KZLER

YNETC GEZEGEN
MARS VENS MERKR AY GNE MERKR VENS MARS JPTER SATRN SATRN JPTER

Tablo : 1
Bu tabloda burlarn hangi tarih aralna ait
http://www.vefkilimleri.com/tablo16.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:25:54]

Tablo : 2
Bu tabloda burlarn birbirine olan dostluklar ve dmanlklar gsterilmitir. rnein burcu Ko olan birinin en iyi anlaaca

Tablo : 3
Bu tabloda hangi gezegenin hangi burcu ynettii, yani o burta hangi gezegenin gl olduu gsterilmitir Vefk yaplacak kii hangi

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

olduu gsterilmitir. Vefk yaplacak kii veya kiilerin doum tarihleri, hangi burcun tarih aralnda ise kii o burtandr ve gne o tarih aralnda o burta konaklar. rnein 25 Mart'ta doan biri KO burcundandr. Byle birine vefk yaplacaksa o burcun tm zellikleri gz nne alnr.

kii kizler burcundan, anlamasnn zor olaca kii ise Yenge burcundandr. ki kiinin birbirlerini sevmeleri iin Vefk yaplyorsa bu tablodaki burlarn uyumlarna dikkat edilmelidir, uyum varsa baar ans daha da artar.

burtan ise o burcun gezegeni esas alnr. rnein burcu Ko olan birinin ynetici gezegeni Marstr, byle birine bir ey yapmak istersek veya bir ey okumak gerekirse bunu Mars saatinde yapmak gerekir.

BURLARIN GRUPLARI VE ZELLKLER BURC


KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK

GEZEGENLERN DOSTLUU VE DMANLII GEZEGEN


SATRN JPTER MARS GNE VENS MERKR AY

BURLARIN AY GN VE GECELER BURC AY GN GECE

GRUP
NC DEMEZ DEKEN NC DEMEZ DEKEN NC DEMEZ DEKEN NC DEMEZ DEKEN

ZELLK
ATE TOPRAK HAVA SU ATE TOPRAK HAVA SU ATE TOPRAK HAVA SU

DOSTU
MARS AY VENS MERKR AY VENS JPTER

DMANI
GNE VENS MERKR AY SATRN JPTER MARS

Tablo : 5
Bu tabloda gezegenlerin birbirleriyle olan dostluu ve dmanl gsterilmitir. rnein ynetici gezegeni Gne olan biri, ynetici gezegeni Merkr olan biriyle kolay anlar ama ynetici gezegeni Ay olan biriyle kolay anlaamaz. ki kiinin birbirlerini sevmeleri iin vefk yaplyorsa bu tablodaki gezegen uyumu, (2 ve 4) numaral tablolardaki uyumlar da varsa baar ans daha da artar.

KO MART SALI CUMA BOA NSAN CUMA PAZARTES KZLER MAYIS ARRMBA PAZAR YENGE HAZRAN PAZARTES SALI ASLAN TEMMUZ PAZAR PAZAR BAAK AUSTOS CUMA ARAMBA TERAZ EYLL CUMA CUMA AKREP EKM CUMARTES PEREMBE YAY KASIM PEREMBE CUMARTES OLAK ARALIK CUMARTES PAZAR KOVA OCAK PAZARTES ARAMBA BALIK UBAT PEREMBE CUMA

Tablo : 4
Bu tabloda burlarn zellikleri ve hangi gruba ait olduu gsterilmitir. rnein burcu Ko olan biri 3'l nc grubundan ve 4'l ate grubundandr. Vefk yaplrken ne tr vefk yaplacan gsterir. ki kiinin birbirlerini sevmeleri iin vefk yaplmak isteniyorsa, bur zellikleri bu tablodan ve (2) numaral tablodan karlatrlr, ayn ya da yakn ise baar ans daha da artar.

Tablo : 6
Bu tabloda burlara ait ay, gn ve geceler gsterilmitir. rnein burcu Balk olan birinin Ay' ubat, Gn' Perembe Gece'si de Cuma'dr. Kiiye zel veya iki kiiye Vefk yaplaca, bir dua veya esma okunaca zaman iler bu gn ya da geceye ve (3) numaral tabloda gsterilen gezegen saatine denk getirilmelidir.

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l
http://www.vefkilimleri.com/tablo16.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:25:54]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo16.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:25:54]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

TABLO 7-8
GEZEGEN (YILDIZ) GNDZ SAATLER
SAAT PAZARTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne SALI ARAMBA PEREMBE CUMA CUMARTES PAZAR Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn SAAT PAZARTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr

GEZEGEN (YILDIZ) GECE SAATLER


SALI Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter ARAMBA PEREMBE CUMA CUMARTES PAZAR Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Merkr Ay Satrn Jpiter Mars Gne Vens Merkr Ay Satrn Jpiter Mars

Tablo : 7
Bu tabloda gezegenlere ait gndz saatleri verilmitir Gnn gndznde, kiiye zel veya iki kiiye Vefk yaplaca, bir dua veya esma okunaca zaman, iler bu tablodan bulunacak gndz gezegen saatlerine denk getirilmelidir.

Tablo : 8
Bu tabloda gezegenlere ait gece saatleri verilmitir. Gnn gecesinde kiiye zel veya iki kiiye vefk yaplaca, bir dua veya esma okunaca zaman iler bu tablodan bulunacak gece gezegen saatlerine denk getirilmelidir.

http://www.vefkilimleri.com/tablo78.htm (1 of 4) [05.05.2009 09:25:57]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

GEZEGEN SAATLERNN NASIL BULUNACAI


Gezegen saatleri tablosunda da grlecei gibi gece ve gndz saatleri bulunmaktadr, fakat bu gece ve gndz saatleri bizim u anda kullandmz gnn 1 saati 60 dakikaya denk gelen, 12 saat gece ve 12 saat gndz olan sisteme uymamaktadr. Vefk ilminde Gn gnein domasndan gnein bir sonraki gn tekrar domasna kadar olan zamandr. Gndz gnein domasndan ayn gn akam batmasna kadar olan zamandr. Gece ise gnein batmasnda ertesi gn tekrar domasna kadar olan zamandr. Gezegen gndz saatini bulmak ve bunu bizim saatlerimize uydurmak istiyorsanz, namaz vakitlerini gsteren herhangi bir takvim bulunuz, bu takvimde ii yapacanz gn ehrinizde gnein karsnda yazan saat sabah namaznn en son klnabilecei saattir sizin iin ise gnein domasndan 7 dakika nceyi gsteren saattir. (Dinimize gre gne tam doarken, gne tam tepe noktasndayken ya da gne tam batarken namaz klmak haramdr) Ksacas gnein domaya balad yani gndzn balad saati bulabilmek iin, ii yapacanz gn ehrinizdeki namaz vakitlerini gsteren takvimde gnein karsnda yazan saate 7 dakika ekleyiniz. Ayn ekilde gnein batmaya balad saati, yani gecenin balamaya balad saati bulmak isterseniz, ayn takvimi kullanp akamn karsnda yazan saate baknz o da akam namaznn ilk klnabilecei saattir, sizin iin ise gnein batmaya balad saatten 10 dakika sonray gsteren saattir o saatten 10 dakika karnz, nk akam namaz gne battktan sonra klnr. Bu ekilde gnein dou ve bat saatlerini alnz, gnein douundan batna kadar olan zaman dakikaya eviriniz, elde ettiiniz sayy 12'ye blnz, bylece o gn bir gndz gezegen saatinin ka dakika olduunu bulursunuz. Gezegen gece saatlerini bulmak iinse yukarda anlatt ekilde gnein bu sefer bat ve dou saatlerini alnz, batndan douuna kadar olan zaman dakikaya eviriniz, elde ettiiniz sayy 12'ye blnz bylece o gn bir gezegen gece saatinin ka dakika olduunu bulursunuz. Bir rnekle aklamak gerekirse : 23 Ekim 2007 Sal stanbul iin Gezegen Gndz saatlerini bulmak istersek. Gne : 07:17 + 00:07 = 07:24 Gnein dou saati. Akam : 18:22 00:10 = 18:12 Gnein bat saati. Buna gre 23 Ekim Sal gn gne saat 07:24 da domaya balyor ve 18:12 de ise batmaya balyor. Gnein douundan batna kadar olan zaman dakikaya evirdik ve 648 dakikay bulduk yani hesabn yaptmz gnn gndz 10 saat 48 dakikadr. Bulunan sayy 12'ye bldmzde elde ettiimiz say ksuratlysa ve ksurat 0.5'ten aa ise aa olan tam sayya yuvarlarz, ksurat 0.5'ten yukar ise yukar olan tam sayya yuvarlarz, ksurat sadece saniyelerdir ve sonuca fazla bir etki etmez 648 saysn 12'ye bldmzde, ksurat kmayp 54 kt. Yani bizim 60:00dakika olarak bildiimiz her saat o gn gndz iin 54:00 dakikadr. 23 Ekim 2007 Sal stanbul iin Gezegen Gece saatlerini bulmak iin 22 Ekim 2007 Pazartesi gnein bat saati ile 23 Ekim 2007 Sal gn gnein dou saatini alacaz.

http://www.vefkilimleri.com/tablo78.htm (2 of 4) [05.05.2009 09:25:57]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Akam : 18:24 00:10 = 18:14 Gnein bat saati. 22 Ekim Gne : 07.17 + 00:07 = 07:24 Gnein dou saati. 23 Ekim Buna gre 22 Ekim Pazartesi gne saat 18:14 de batmaya balyor ve 23 Ekim Sal gn saat 07:24 da domaya balyor. Gnein batndan douuna kadar olan saati dakikaya evirdik ve 790 dakikay bulduk, yani hesabn yaptmz gnn gecesi 13 saat 10 dakikadr. Bunu 12'ye blersek 65:8333 dakikadr, yukar olan tam sayya yuvarlarz. Yani bizim 60:00 dakika olarak bildiimiz her saat o gn, gece iin 66:00 dakikadr. Bulduunuz gndz ve gece saatini topladmzda bazen 119 dakikay ya da 121 dakika gibi saylar kar, bu 1 dakika eksik yada fazladr byle olduu zaman zlmeyin nk bir gn ncenin gecesiyle bir gn sonrann gnn topluyorsunuz ya da yuvarlamadan dolaydr. Bunu gz nnde bulundurarak ilerimize 4-5 dakika ge balayp 4-5 dakika erken bitirin ve yapacanz ileri tehlikeye atmayn Bundan yola karak

23 Ekim 2007 Sal iin stanbul GNDZ gezegen saatleri ve 23 Ekim 2007 Sal iin stanbul GECE gezegen saatleri aadaki tablolarda olduu gibi bulunur. GNDZ GEZEGEN SAATLER Saat
1. Gndz Saati 2. Gndz Saati 3. Gndz Saati 4. Gndz Saati 5. Gndz Saati 6. Gndz Saati 7. Gndz Saati 8. Gndz Saati 9. Gndz Saati 10. Gndz Saati 11. Gndz Saati 12. Gndz Saati

GECE GEZEGEN SAATLER Saat


1. Gece Saati 2. Gece Saati 3. Gece Saati 4. Gece Saati 5. Gece Saati 6. Gece Saati 7. Gece Saati 8. Gece Saati 9. Gece Saati 10. Gece Saati 11. Gece Saati 12. Gece Saati

Balama Saati
07:24 08:18 09:12 10:06 11:00 11:54 12:48 13:42 14:36 15:30 16:24 17:18

Biti Saati
08:18 09:12 10:06 11:00 11:54 12:48 13:42 14:36 15:30 16:24 17:18 18:12

Saatin Ad
MARS GNE VENS MERKR AY SATRN JPTER MARS GNE VENS MERKR AY

Balama Saati
18:14 19:20 20:26 21:32 22:38 23:44 00:50 01:56 03:02 04:08 05:14 06:20

Biti Saati
19:20 20:26 21:32 22:38 23:44 00:50 01:56 03:02 04:08 05:14 06:20 07:26

VENS MERKR AY SATRN JPTER MARS GNE VENS MERKR AY MARS GNE

Saatin Ad

Vefk yaplrken dua veya esma okunurken geceden kast bir nceki gnn gnein batmasndan sonraki vakittir. Sal gecesi Pazartesi gne battktan sonradr, Pazartesi akamdr. Yukardaki rneklerden yola karak,
http://www.vefkilimleri.com/tablo78.htm (3 of 4) [05.05.2009 09:25:57]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Burcu Yenge, ynetici gezegeni ay olan biri iin gndz dua veya esma okumak gerekirse 23 Ekim Sal gn saat 11:00 ya da 17:18, gece okumak gerekirse 22 Ekim Pazartesi saat 20:26 ya da 04:08'da balanmaldr. Okuma veya herhangi bir i iin zaman seerken, baarnn artmas iin seilecek zamann gece yarsndan sonraya denk getirilmelidir. Okumaya balamadan dua, havas ve esma okurken dikkat edilecek hususlar tekrar tekrar okumak gerekir. ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo78.htm (4 of 4) [05.05.2009 09:25:57]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

TABLO 9-13
BUR ZELLKLERNN DOST VE DMANLII ZELLK
TOPRAK HAVA ATE SU

YARARLI-ZARARLI VE UYUMLU GEZEGENLER YARALI GEZEGEN


GNE AY VENS JPTER

GNLERN GEZEGENLER Y VE KT HZMETLLER GN


PAZAR PAZARTES SALI ARAMBA PEREMBE CUMA CUMARTES

DOSTU
SU ATE HAVA TOPRAK

DMANI
HAVA TOPRAK SU ATE

ZARALI GEZEGEN
SATRN MARS . .

UYUMLU GEZEGEN
MERKR . . .

GEZEGEN
GNE AY MARS MERKR JPTER VENS SATRN

Tablo : 9
Bu tabloda burlarn zelliklerinin birbirlerine olan dostluu ve dmanl gsterilmitir. rnein burcunun zellii toprak olan biri, burcunun zellii su olan biriyle kolayca anlar, burcunun zellii hava olanla kolay anlaamaz. ki kiinin birbirlerini sevmeleri iin Vefk yaplyorsa bu tablodaki bur zellikleri uyumu, (2, 4 ve 5) numaral tablolardaki uyumlar varsa baar ans daha da artar.

Tablo : 10
Bu tabloda gezegenlerin yararl ve zararl olanlar ile uyumlu olan gsterilmitir. rnein iyi bir i yapmak isteniyorsa ve kii hakknda hibir bilgimiz yoksa yaral gezegenler olan Gne, Ay, Vens ya da Jpiter saatlerinden birini seeriz. Uyumlu gezegen yararl gezegen ile yararl ve iyi, zararl gezegen ile zararl ve kt demektir.

RUKYAL MEZHEB CEBRAL EBYAD SEMSEMAL AHMER MKAL BURKAN SARFYAL EMHURAN AYNYAL ZUBEA KESFYAL MEYMUN

Y KT HZMETL HZMETL

Tablo : 11
Bu tabloda gnlerin gezegenleri, iyi ve kt hizmetlilerinin isimleri verilmitir. rnein ynetici gezegeni Gne olan birine bir ey yapmak dua havas veya esma okumak gerekirse bunu Pazar gn yapar iyi i iin Rukayil kt i iin Mezheb adl Melei kullanrz. Vefk yapld zaman, gezegenin gnne dikkat edilmeli ve vefkin yemini hazrlanrken o gnn iyi ve ya kt hizmetlisinin ismi de eklenmelidir.

http://www.vefkilimleri.com/tablo913.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:25:59]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

UYUMLU GEZEGEN MERKR VE DER GEZEGENLERN STSNA DURUMLARI


Cuma Gndz :
2.saat Merkr: yi iler uygundur. 8.saat Ay : Kt iler iin uygundur.

Pazar Gndz :
2.saat Vens : Hibir i yaplmaz. 3.saat Merkr : yi iler iin uygundur. 4.saat Ay : Her i iin zor etki eden bir saattir. 10.saat Merkr : yi iler iin uygundur. 12.saat Satrn : er iler iin uygundur.

Sal Gecesi :
4.saat Merkr : yi iler iin uygundur. 11.saat Merkr : er iler iin uygundur. 12.saat Ay : Dmana kar yaplan her ey iin ok uygun bir saattir.

Cuma Gecesi :
8.saat Merkr : yi iler iin uygundur. 12.saat Jpiter : Hem iyi hem kt iler iin uygundur.

Pazar Gecesi :
1.saat ve 12.saat Merkr : er iler iin uygundur.

aramba Gndz :
1.saat Merkr : Hayrl iler iin uygundur. 8.saat Merkr : er iler iin uygundur. 9.saat Ay : Kahr gibi iler iin uygundur.

Cumartesi Gndz :
6.saat Merkr : yi iler iin uygundur. 7.saat Ay : er iler iin uygundur

Pazartesi Gndz :
7.saat Merkr : yi iler iin uygundur.

aramba Gecesi :
6.saat Merkr : er iler iin uygundur.

Pazartesi Gecesi :
5.saat Merkr : yi iler iin uygundur. 10.saat Merkr : er iler iin uygundur.

Perembe Gndz :
12.saat Merkr : ok erli i olmaz.

Cumartesi Gecesi :
4. ve 11.saat Merkr : er iler iin uygundur.

Sal Gndz :
2. ve 7.saat Merkr : er iler iin uygundur.

Perembe Gecesi :
3. ve 8. saat Merkr : yi iler iin uygundur. 4. ve 9. saat Ay : Dman iin her ey yaplabilir.

http://www.vefkilimleri.com/tablo913.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:25:59]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

GEZEGENLERN TTSLER GNE AY SATRN MARS VENS JPTER


Sandal d Aac Gnlk Kafur Cavi Mistaki . . .

MERKR
d Aac Gnlk Cavi Smbl am Sakz Ku Dili . . .

GEZEGENLERN GL VE GSZ OLDUU BURLAR GEZEGEN


SATRN JPTER MARS GNE VENS MERKR AY

Sandal Sandal Misk Sandal Sandal Amber Misk Masteki Karanfil Misk Gl Ladeni Kafur Udu Hindi Sakz Karanfil Sandulis d Aac d Aac Ak Gnlk Meneke Safran Kairladen Zift Toprak Besbas Kara Katr Besbas Mistaki Sar Bahar Gnlk Trna Safran . Kei Kl Katran . Kara . . . . Gnlk Gnlk . . . .

GL
TERAZ YENGE OLAK KO BALIK BAAK BOA

GSZ
KO OLAK YENGE KOVA BAAK BALIK AKREP

Tablo : 13
Bu tabloda hangi gezegenlerin hangi burlarda gl, hangi burlarda gsz olduu gsterilmitir. rnein Satrn gezegeni, Terazi burcunda gl, Ko burcunda gszdr. Ynetici gezegeni Ay olan birine bir ey yapmak Dua veya Esma okumak gerekirse elimizden geldii kadar Boa Burcunun tarihleri olan 21 Nisan 20 Mays tarihlerini seersek baar ansmz artar elimizden geldii kadar ii Ayn gsz olduu Akrep Burcunun tarihleri olan 24 Ekim - 22 Kasm tarihleri arasna denk getirmemeye alalm. Baz kitaplarda karlatnz vefklerde (Bu vefk Jpiter gezegeni gl iken ya da erefinde iken yaplr) gibi aklamalar varsa bu tablodan yararlanlr.

Tablo : 12
Bu tabloda hangi gezegen saatinde hangi ttsnn yaklmas gerektii gsterilmitir. rnein Gne saatinde iyi bir i yapacanz zaman, tts olarak Gl Ladeni ya da Amber, kt bir ey yapacanz zaman Kara Gnl seersiniz. Yapacanz vefki bulduunuz kitapta vefk yaplrken kullanlacak tts ad verilmise o tts kullanlmaldr.

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo913.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:25:59]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

TABLO 14
VEFKN SEKZ DERECES DERECE SAYISAL DEER

1 inci Derece Vefkteki en kk say 2 inci Vefkteki en byk say Derece 3 nc 1 inci derece ile 2 inci derecenin Derece toplam Bir stunun, bir satrn ya da bir 4 nc keden dier keye olan saylarn Derece toplam 5 inci Vefkteki tm satrlarn ya da tm Derece stunlarn toplam 6 nc 4 nc ve 5 inci dercelerin toplam Derece 7 inci 6 nc derecenin 2 kat Derece

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (1 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

8 inci Derece

7 inci dercenin 2 inci derece ile arpm

Tablo : 14
Bu tabloda vefkin 8 derecesinin saysal deerlerinin nasl bulunaca gsterilmitir ve yanlarna terminolojideki isimleri yazlmtr. Vefkin iyi ve kt hizmetlilerinin isimlerini bulurken ve vefk iin yemin oluturulurken kullanlr.

VEFK'N HZMETLLERNN SMLERN BULMA USUL


Bir vefk kal olursa olsun yani bir srasnda ka kare olursa olsun (ister 3, ister 4, isterse 5 kare..vs vs) 8 derecesi vardr. Her derecenin iyi ilerde kullanmak iin, bir iyi (Ulvi) bir de kt (Sufli) hizmetlisi vardr, ayrca her derecenin kt (er) ilerde kullanmak iin yine kt (Sufli) hizmetlisi vardr. Yani her vefkin iyi ilerde kullanmak iin 8 iyi, 8 kt ve kt (er) ilerde kullanmak iin 8 olmak zere toplam 24 hizmetlisi bulunmaktadr. Bunlarn isimlerini bulmak iin nce bu 8 derecenin saysal deerlerini bulmak gerekir. 14 numaral tabloda gsterdiimiz derecelerin nasl bulunacan aadaki rnekle aklayalm. Aadaki rnek vefkin her srasnda 3 ev olduu iin 3'l bir vefktir ve her vefkte olduu gibi 8 derecesi vardr.

4 3 8
RNEK VEFK
1 inci derece : 1 2 inci derece : 9
http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (2 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

9 5 1

2 7 6

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

3 nc derece : 1 + 9 = 10 4 nc derece : 15 5 inci derece : 15+15+15 = 45 6 nc derece : 15 + 45 = 60 7 inci derece : 60 x 2 = 120 8 inci derece : 9 X 120 = 1080 rnek vefkin derecelerinin saysal deerleri yukardaki gibidir.Her derecenin iyi ve kt hizmetlilerinin isimlerini bulmak ve istediimiz ie onlar ynlendirebilmek iin, Vefkin bulunan 8 derecesinin saysal deerlerinin her birine ayr ayr baz ilemler yapmak gerekir. yi (Ulvi) Hizmetli : Derecenin saysal deerinden 41 saysn karrz, elde ettiimiz sayy 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler.gibi matematiksel hanelere ayrrz ve Trke okunuuna gre Ebced hesab tablosundan harf karln bulup kelimeyi oluturduktan sonra, kelimenin sonuna kardmz 41 saysnn karl olan taksn ekleriz.(Ayil) taks 3 harften oluur diye de yazlabilir. ve Ebced hesabndaki toplam deeri

41'dir. (Ayil) taks ayn zamanda

Kt (Sufli) Hizmetliler : yi ilerde kullanmak iin bulunacak kt hizmetli iin derecenin saysal deerinden 316 saysn karrz, elde ettiimiz sayy 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler..gibi matematiksel hanelere ayrrz ve Trke okunuuna gre Ebced hesab tablosundan harf karln bulup kelimeyi oluturduktan sonra, kelimenin sonuna kardmz 316 saysnn karl olan oluur ve Ebced hesabndaki toplam deeri 316'dr. taksn ekleriz. Yuin taks 3 harften

er ilerde kullanmak zere kt hizmetlileri : Derecelerin saysal deerlerinden 319 says kartlr, yine elde ettiimiz sayy 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler..gibi matematiksel hanelere ayrrz ve Trke okunuuna gre Ebced hesab tablosundan harf karln bulup kelimeyi oluturduktan sonra, kelimenin sonuna kardmz 319 saysnn karl olan Ebced hesabndaki toplam deeri 31 9 'dr. taksn ekleriz. Tayin taks 3 harften oluur ve

Herhangi bir derecenin saysal deerinden matematiksel olarak 41, 316 veya 319 karmak mmkn deilse, iyi ve kt hizmetlilerin ismini bulurken, tm deerlere 361 saysn eklememiz gerekir, daha sonra ilemlere devam ederiz. Bu sayya Devri Felek denir Besmele-i erife'nin Ebced hesabyla toplam olan 19'un kendisiyle arpmndan elde edilir 19 x 19 = 361 Tm bu anlattklarmz bir rnekle gstermek gerekirse: rnek Vefkimize bakarsak 1,9,10,15.. gibi saylar vardr ve bu saylardan 41 yada 319'u karmak mmkn deil, bunun iin derecelerin hepsine 361 ekleriz ve aadaki saysal deerleri buluruz.

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (3 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

1 inci derece : 361 + 1 = 362 2 inci derece : 361 + 9 = 370 3 nc derece : 361 + 10 = 371 4 nc derece : 361 + 15 = 376 5 inci derece : 361 + 45 = 406 6 nc derece : 361 + 60 = 421 7 inci derece : 361 + 120 = 481 8 inci derece : 361 + 1080 = 1441

Y LERDE GREVLENDRMEK N Y HZMETLLER


Her derecenin saysal deerinden 41 saysn karrz 1 inci derece : 362 41 = 321 2 inci derece : 370 41 = 329 3 nc derece : 371 41 = 330 4 nc derece : 376 41 = 335 5 inci derece : 406 41 = 365 6 nc derece : 421 41 = 380 7 inci derece : 481 41 = 440 8 inci derece : 1441 41 = 1400 321 olan 1 inci dereceyi matematiksel hanelerine aarsak 321, 300 20 1 kar (yz yirmi bir) Kelimemizi oluturmak iin (18)numaral tabloyu kullanacaz ve her saynn karl olan harfleri sol taraftan alp, sa taraftan balayarak yan yana koyacaz

300 iin onun sonuna

20 iin

1 iin

koyduumuzda

hecesinin buluruz,

taksn koyduumuzda birinci buluruz ve okunuu (ekaayil)

derecenin iyi hizmetlisinin ismi olan Dier dereceleri matematiksel hanelerine aarsak 329, 2 inci derece : 300 20 9 (yz yirmi dokuz) 330, 3 nc derece : 300 30 (yz otuz) 335, 4 nc derece : 300 30 5 (yz otuz be) 365, 5 inci derece : 300 60 5 (yz atm be) 380, 6 nc derece : 300 80 (yz seksen) 440, 7 inci derece : 400 40 (drtyz krk) 1400, 8 inci derece : 1000 400 (bin drtyz)
http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (4 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Yine (18) numaral tabloyu kullanarak 8 inci dereceye kadar gider ve 8 iyi hizmetlinin adlarn aadaki gibi buluruz.

simleri bulup harfleri yan yana getirdikten sonra, isimleri oluturup okuma yntemine gemeden nce aadaki uyarlar reniniz. 1. 15 nolu tablodan kaln ve ince harfleri gsteren tabloyu inceleyip bulduunuz harflerden hangisinin ince, hangisinin kaln olduunu tayin ediniz. tabloda greceiniz gibi, ince sessiz harflerin yanna (e) kaln sessiz harflerin yanna (a) koyup okuyacaksnz. 2. Ulama : Heceyi olutururken ilk harfin sadece okunuu ile kullanlmas, sonraki harfin ise sadece sessiz blmnn kullanlmasdr ikinci harf ister ince ister kaln olsun fark etmez.

3.

Elif harfi ister kaln ister ince harften sonra gelsin nceki harfi kalnlatrr, mesela ince harf olan normalde (a) okunur ondan

normalde (te) okunur ondan sonra elif harfi gelirse (ta) okunur, kaln harf olan sonra elif gelirse hafiften uzatarak (aa) okunur

yine tek harf ve ona ulanacak harf kalnsa elif harfini ise (at) diye okunur. Elif dier

kalnlatrr. Yine bir rnekle aklayalm ilk harfimiz (elif) ikinci harfimiz (ta) ince harflerde (e) diye okunur.

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (5 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

4. Ye harfi normalde hem sessiz hem de sesli harf olarak kullanlr bundan dolay sralamada (sralama ilerde anlatlacak) tek harf ise sessiz ince harf olarak kullanlr ve ince harfler iin ne yaplyorsa ona da yaplr. Bir rnekle anlatalm ilk harfimiz (ye) ikinci harfimiz (elif) (ya) diye okunur ilk harfimiz (ye) ikinci harfimiz (be) (yeb) diye okunur. (ye) yine tek harfse ve ona ulanacak harf kalnsa (ye) harfini kalnlatrr. Yine bir rnekle anlatalm ilk harfimiz (ye) ikinci harfimiz (ta) ise (yat) diye okunur. ift harf ise ve ondan nce gelen harf ince ise sesli olarak kullanlr (Ye harfi sesli kullanldnda-i-okunur) Bir rnekle anlatalm ilk harfimiz (be) ikinci harfimiz (ye) (bi) ve biraz uzatlarak ye ve i aras okunur. Ondan nce gelen harf Kaln ise sessiz olarak kullanlr. Mesela ilk harfimiz (a) ikinci harfimiz (ye) (ay) diye okunur. lk harfimiz (ta) ikinci harfimiz (ye) (tay) diye okunur.

Ve harfi de normalde hem sessiz hem de sesli harf olarak kullanlr bundan dolay tek harf ise sessiz ince 5. harf olarak kullanlr ve ince harfler iin ne yaplyorsa ona da yaplr. Bir rnekle anlatalm ilk harfimiz (ve) ikinci harfimiz ( elif ) (va) diye okunur ilk harfimiz (ve) ikinci harfimiz (be) (veb) diye okunur. ift harf ise ve ondan nce gelen harf ince ise sesli olarak kullanlr (ve harfi sesli kullanldnda-u okunur) Bir rnekle anlatalm ilk harfimiz (be) ikinci harfimiz (ve) (bu) ve biraz uzatlarak ve ile u aras okunur. Ondan nce gelen harf kaln ise sessiz olarak kullanlr. Mesela ilk harfimiz (a) ikinci harfimiz (ve) (av) diye okunur. lk harfimiz (ta) ikinci harfimiz (ve) ise (tav) diye okunur. 6. Bulduumuz harfleri snflandranz ve sralamanz gerekir bunu yukardaki l vefkin iyi hizmetlisinin birinci derecesinin ismine uyarlarsak.

1-3-5 numaral harfler tek harfler, 2-4-6 numaral harfler ift harflerdir. 7. Harfler ulandktan sonra, eklerden (ayil, tayin, yuin) nce tek harf kalrsa ya da tek bir harf varsa yani ona ulanacak harf olmazsa ya da kalmazsa onu olduu gibi kullanrz. simleri okuma yntemi udur, nce ince ve kaln harfleri tepit edeceiz, sonra sadan balayarak tek tek numara vereceiz, tekleri iftlere ulayacaz, ekten nce tek harf kalrsa onu olduu gibi kullanacaz, eki ekleyeceiz ve ismi okuyacaz. Tm bunlar yukardaki l vefkin iyi hizmetlisinin birinci derecesinin ismine uyarlarsak. 1. Ulamamz gereken tm harfler incedir, bundan dolay tm harflerin yanna (e) koyarak okuyacaz. 2. Numaralama aadaki gibidir.

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (6 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

1-3-5 tek, 2-4-6 ift harflerdir. 3. Ulamamz gereken harflerden, 1 nolu tek harf olan (e) 2 nolu ift harf olan (ke) ye ulanr ve (ek) hecesi bulunur. 4. 3 c harf elif'tir ekten nceki son harf olduu iin onu hi bir eye ulamayz, olduu gibi kullanrz, otomatik olarak bir nceki harfi ince ise kalnlatrr sonuta (eka) hecesini buluruz. 5. Eklememiz gereken eki ekleriz (ekaayil) isimi buluruz. Daha kolay anlamanz iin baka bir rnek verelim. yle bir ismimiz olduunu farz edelim

1. Oluturulacak ismin harflerinden harfleri takdr. 2.Numaralandralm,

harfleri kaln,

harfleri ince

1-3-5-7 nolu harfler tek, 2-4-6 nolu harfler ifttir tekleri iftlere ulayacaz. 3. 1 numaral harfi 2 numaral harfe ulayacaz, iki nolu harf (vav) dr bundan dolay sesli harf olarak kullanacaz ve ulayacaz (u) hecesini bulacaz. 3 nolu harfi 4 nolu harfe ulayacaz, 4 nolu harf (ye) bundan dolay ikinci hecemiz (ki) 5 nolu harfi 6 nolu harfe ulayacaz 5 nolu harfimiz (ye) ince, 6 nolu harfimiz (ke) incedir ularsak son hecemiz (yik) olur,(i'yi ye ile i arasnda okuyacaz) ekten nce son bir harf kalyor (he) ince dir onu da olduu gibi kullanrz. Tm heceleri srasyla yan yana koyar ve eki eklersek (ukiyikheyuin) ismini buluruz.

Y LERDE GREVLENDRMEK N KT ( SUFL )HZMETLLER


http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (7 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

yi ilerde grevlendirmek zere kt hizmetlileri bulma usul de udur, 316 says eksiltilir ve derecelerin sonuna Yuin taks eklenir. 1 inci derece : 362 316 = 46 2 inci derece : 370 316 = 54 3 nc derece : 371 316 = 55 4 nc derece : 376 316 = 60 5 inci derece : 406 316 = 90 6 nc derece : 421 316 = 105 7 inci derece : 481 316 = 165 8 inci derece : 1441 316 = 1125 46 olan 1 inci dereceyi matematiksel hanelerine aarsak 46, 40 6 kar (krk alt) Kelimemizi oluturmak iin yine (18) nolu tabloyu kullanacaz ve her saynn karl olan harfleri sadan balayarak yan yana koyacaz

40 iin

, 6 iin

koyduumuzda

hecesini buluruz ve onun sonuna i buluruz, okunuu (Mevyuin)

taksn koyduumuzda birinci derecenin kt hizmetlisinin ismi olan Dier dereceleri matematiksel hanelerine aarsak. 54, 2 inci derece : 50 4 (elli drt) 55, 3 nc derece : 50 5 (elli be) 60, 4 nc derece : 60 (altm) 90, 5 inci derece : 90 (doksan) 105, 6 nc derece : 100 5 (yz be) 165, 7 inci derece : 100 60 5 (yz atm be) 1125, 8 inci derece : 1000 100 20 5 (bin yz yirmi be)

Yine (18) numaral tabloyu kullanarak 8 inci dereceye kadar gider ve 8 kt hizmetlinin adlarn aadaki gibi buluruz.

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (8 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KT LERDE GREVLENDRMEK N KT HZMETLLER


Kt ilerde grevlendirmek zere kt hizmetlileri bulma usul de udur, 319 says eksiltilir ve derecelerin sonuna Tayin taks eklenir. 1 inci derece : 362 319 = 43 2 inci derece : 370 319 = 51 3 nc derece : 371 319 = 52 4 nc derece : 376 319 = 57 5 inci derece : 406 319 = 87 6 nc derece : 421 319 = 102 7 inci derece : 481 319 = 162 8 inci derece : 1441 319 = 1122 43 olan 1 inci dereceyi matematiksel hanelerine aarsak 40 3 (krk ) Kelimemizi oluturmak iin (18) nolu tabloyu kullanacaz ve her saynn karl olan harfleri sadan balayarak yan yana koyacaz

40 iin

3 iin

koyduumuzda

hecesini buluruz ve onun sonuna buluruz okunuu (mectayin)

taksn koyduumuzda birinci derecenin kt hizmetlisinin ismi olan

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (9 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Dier dereceleri matematiksel hanelerine aarsak. 51, 2 inci derece : 50 1 (elli bir) 52, 3 nc derece : 50 2 (elli iki) 57, 4 nc derece : 50 7 (elli yedi) 87, 5 inci derece : 80 7 (seksen yedi) 102, 6 nc derece : 100 2 (yz iki) 162, 7 inci derece : 100 60 2 (yz atm iki) 1122, 8 inci derece : 1000 100 20 2 (bin yz yirmi iki) Yine (18) numaral tabloyu kullanarak 8 inci dereceye kadar gider ve 8 kt hizmetlinin adlarn aadaki gibi buluruz.

YEMN Yeminin Trkesi


Ey Cebrail, sana selam olsun ey srafil, selam sana olsun ey Mikail, selam sana olsun ey Azrail selam sana olsun ve ey bu vefkin vekilleri ve hizmetlileri olan (Burada iyi iler iin sonuna Ayil taks eklediimiz hizmetliler, ok kt olmayan arma, etkileme, ak etme gibi iler iin yi hizmetlilerle beraber sonuna Yuin taks eklediimiz hizmetliler ve ok kt iler iin sadece sonuna Tayin taks eklediimiz hizmetlilerin ad anlacak) size 4 byk Melein ve (Burada vefke isim yazdysak ismin, ayet yazdysak ayetin,birden fazla isim yazdysak isimlerin diyeceiz) zerine yemin ediyorum, beni duyun, davetime cevap verin ve bu gnn hizmetlisi (Burada Vefki hangi gn yazdysak o gnn hizmetlisinin adn anacaz) ve yardmcsn (Burada Vefki hangi gn yazdysak o gnn hizmetlisinin yardmcsnn adn anacaz) arn beraber bana vekalet edin ve (Burada onlara verdiimiz vazifeyi
http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (10 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

anacaz) Peygamberimiz Muhammed'in(SAV) hakk iin Allah'n salat ve selam geceler ve gndzler boyunca hair ve karar gnne kadar onun zerine olsun. Annda, annda, annda, acilen, acilen, acilen, saatinde, saatinde, saatinde.

Yeminin Arapas

Yeminin Arapasnn Trke harflerle yazl


Ecibu ya Cibril Aleyke Esselam ve ya srafil Aleyke Esselam ve ya Mikail Aleyke Esselam ve ya Azrail Aleyke Esselam ve ecibu ya muekkiline bi hazel vefk (1) aksemtu aleykum bi Melaiketl A'zam, esmeu ve ecibu da'veti ve ahdertum hadim hazel yevm (2) ve hadimehu (3) ma'en en tehduru makami ve takdeu haceti ve hiye ( 4) bi hakki ( 5 ) ve bi hurmeti nebiyyine ve seyyidine Muhammedin Sallallahu Tea'la aleyhi ve sellim madamal leyli ven nehar ila yemil hari vel karar. El vahen, El vahen, El vahen, El acele, El acele, El acele, Es saete, Es saete, Es saete.

Numaral yerlerde anlacak isimler


1. Burada iyi iler iin sonuna Ayil taks eklediimiz hizmetliler ok kt olmayan arma, etkileme, ak etme gibi iler iin, yi hizmetlilerle beraber sonuna Yuin taks eklediimiz hizmetliler ve ok kt iler iin sadece sonuna Tayin taks eklediimiz hizmetlilerin ad anlacak. 2. Burada Vefki hangi gn yazdysak, o gnn hizmetlisinin adn anacaz. 3. Burada Vefki hangi gn yazdysak o gnn hizmetlisinin yardmcsnn adn anacaz. 4. Burada onlara verdiimiz vazifeyi anacaz. 5. Burada vefke isim yazdysak ismin, ayet yazdysak ayetin, birden fazla isim yazdysak isimlerin diyeceiz.

SRAF - MEN ETME


Bilindii gibi dnyamzda baka bir boyutta bizimle beraber yaayan, bizim gibi sosyal hayatlar olan ve Kuran-i Kerim'de kendilerine zel bir Sure de ayrlan, Cin diye adlandrlan, aralarnda insanlar gibi iyi ve ktleri de olan bir
http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (11 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

toplum bulunmaktadr. Bunlardan kafir olanlar, yaplan ilere mdahale eder ve ilerin baaryla tamamlanmamasna sebep olurlar. Bundan dolay bir ie balamadan nce oradaki cinleri ilerimiz bitene kadar uzaklatrmamz, iimiz bitince de geri gelmelerine msaade etmemiz gerekir, bu uygulamaya Eski Trkede ve Arapada sraf- imar, Trke de ise men etme denmektedir. Cinler bulunduklar yerden uzaklatrlp daha sonra geri arlmazlarsa ya da arlmalar unutulursa ii yapana zarar veririler. Aada vereceimiz men etme ayn zamanda geri arma da iermektedir. Yaplacak ite eksik bir ey yapmamak iin bir ie balamadan yaplacak tm iler adm adm bir kata yazlp, daha sonra tek tek uygulanmaldr.

Trkesi
Ey bu mekann sahipleri, siz, bykleriniz, kkleriniz, kadnlarnz ve yardmclarnz ile beraber bu mekandan ayrlmanz ve men edilmeniz iin zerinize yemin ediyorum. Tariin'in, Tariin'in, Mernuin'in, Mernuin'in, Revin'in, Revin'in, Bariin'in, Bariin'in hakk iin ne iime, ne okumama, ne yazmama nede dairelerime tecavz edip ktlk yapmayn. Eer iimi yapp bitirene kadar buray terk etmekte gecikirseniz, yeryz sizi sallasn, savalar sizinle savasn, ruhlar sizi yerle bir etsin, Allah'n isimleri size yarar salamasn ve gkyznden balarnza ate ve kvlcm yamur gibi yasn. imi bitirdikten sonra geri gelebilirsiniz. Bahin'in, Bahin'in hakk iin selametle. Her kim az bir eyi ve ii yceltir, deer verirse ve yaparsa nurlu yer onundur. Annda, annda, acil olarak, acil olarak, saatinde, saatinde.

Men Etmenin Arapas

Men Etmenin Arapasnn Trke Harflerle yazl


Aksemtu aleykum Eyyetuhel mvarullezine fi hazel mekan, en ten'azilu ve tensarifu fi hazel mekan, entum ve kibarukum
http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (12 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

ve siarukum ve harimekum ve a'vanikum ve la fesadn fi ameli ve kraeti ve kitabeti ve devairi. Bi hakki Tariin, Tariin, Mernuin, Mernuin, Revin, Revin, Bariin, Bariin. El Ardu bikum tercf, vel Adiyyati bikum tezif, vel Ervahu bikum taksif ve Esmaullahi tufitu bikum, ves semau tamturu min fevki ruusikum naran, eraren, in teahhartum anil israfi min hazal mekan, hatta akdi haceti smme terciune. Bahin, bahin, biselamin. Men Azze mikdarehu ve lehu Menar. El vahen, el vahen, el acele, el acele, es saate, es saate. Men etmeyi okuduktan sonra, ie balamadan kendini koruma altna almak niyetiyle 8 adet Ayet El krsi okunur, birinci bitince sa tarafa flenir ikincide sol tarafa, sonra srasyla, ne, arkaya, yukarya, aaya flenir, yedinci ile sadan sola olmak zere ahs kendini daire iine alr ve sekizinci okunduktan sonra iine ekilir, bylece her ynden gelecek tehlikelerden korunulur, Btn iler bitirilip kalkmadan nce 3 defa Zilzal Suresi etata kelimesine kadar okunur her defasnda etata kelimesi 3 defa tekrar edilir.

ZLZAL SURES'NN ARAPA HARFLERLE YAZILII

ZLZAL SURESNN TRKE HARFLERLE YAZILII


Bismillahirrahmanirrahim za zlziletil erdu zilzaleha ve ehracetl ardu eskaleha ve kalel insan ma leha, yevme izin thaddisu ahbareha, bi enne rabbeke evha leha, yevme izin yasdurun nas etaten, etaten, etaten. ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo14yeminmen.htm (13 of 13) [05.05.2009 09:26:07]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

TABLO 15-18
ARAPA HARFLERN TRKE OKUNULARI

Yine yemin meydana getirirken Kuran- Kerim okumay ve baz harflerin telafuzlarn bilmeyenler iin :

harfinin okunuu : Trke kullandmz (he) harfidir.

harfinin okunuu : Az dairesel ak, dil alt damaa yapk olarak yumuak ve acele etmeden (ha) denilmelidir.

harfinin okunuu : Az dairesel ak, dil alt damaa yapk olarak sert ve bir seferde (a') denilmelidir.

http://www.vefkilimleri.com/tablo1518.htm (1 of 5) [05.05.2009 09:26:11]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

harfinin okunuu : Dil n dilerin arasna alnp (se) denilir.

harfinin okunuu : Az dairesel ak, dil serbest braklm olarak sert, boazn iinden bir seferde (ha) denilmelidir.

harfinin okunuu : Dil n dilerin arasna alnp (ze) denilir.

harfinin okunuu : Dil n dilerin arasna konulur ve ekilirken bir seferde z ile d aras bir sesle (da) denilir.

harfinin okunuu : Dil n dilerin arasna alnp bir seferde boazdan bir seferde kalnca (za) denir. Bu okunular zerinde almadan Kur'an okumay bilen biriyle pratik yapmakta yarar vardr. nk Arapa dilinde bir harfin yanl kullanm baka manalar dourabilir.

Tablo : 15
Bu tabloda Arapa harflerin Trke okunular verilmitir. Vefk bittikten sonra, yemin ve hizmetlilerin isimleri oluturulurken bu tablo kullanlacaktr.

http://www.vefkilimleri.com/tablo1518.htm (2 of 5) [05.05.2009 09:26:11]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

VEFKLERDE KULLANILAN ARAPA SAYILARIN YAZILII

BYK EBCED HESABI

Tablo : 16
Bu tabloda vefklerin iine yazacamz saylarn Arapa yazllar verilmitir. Burada 0, 4, 5, 9 saylarna dikkat etmek lazmdr bu saylar u anda kullanlmamaktadr bunlar saylarn en eski halleridir sonra deierek u anda kullanlan halini almtr ve halen son halleriyle kullanlmaktadr ama biz vefklerde en eski hallerini kullanacaz.

Tablo : 18
Bu tabloda en ok kullanlan Byk Ebced Hesab tablosu verilmitir, eer bir uyar yoksa ve Ebced hesab ile terimi varsa bu tablodaki deerler kullanlr.

http://www.vefkilimleri.com/tablo1518.htm (3 of 5) [05.05.2009 09:26:11]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

HEMZE'NN HESAPLANMASI MELEKLERN YAZILII


1. Ye'nin soluna gelirse hem hem yani11 olarak hesaplanr. rnein toplam 214 tr

2.

sadece 1 olarak hesaplanr. rnein

toplam 37 dir.

3.

hem

hem toplam 847 dir.

yani 7 olarak hesaplanr. rnein

Tablo : 17
Bu tabloda vefklerin 4 kenarna yazacamz meleklerin isimlerinin Arapa yazllar verilmitir. Ya 4 nn ad ya da istee gre tek tek yazlr. Herhangi bir kitapta bulduunuz bir vefki yapmak isterseniz etrafna ne yazlmsa onu yazacaksnz. Drdnn ad da yazlmak istenirse yukardaki sralamaya uymak gerekir.

4.

Hemze ve sonra he varsa hem

hem

yani 15

olarak hesaplanr.rnein

toplam 56 dr.

5.

yan yana olunca yani yani11 olarak hesaplanr. rnein

olarak yazlrsa hem toplam 247 dir.

hem

CEBRAL (AS) : Ak etmek, meru bir davay kazanmak, makam ve mevkide ykselmek, her trl meru talepler iin yaplan vefkin etrafna yazlabilir. SRAFL (AS) : Zalim birini bulunduu yerden karmak, uzaklatrmak, mevkisinden etmek, zulm gren kendisine kt eyler yaptran kocay karsndan, karsn kocasndan ayrmak gibi amalarla yaplan vefkin etrafna yazlabilir. MKAL (AS) : Her trl meru ite baar, bol rzk, ilerde bereket, bol mteri ksaca maddi tm meru talepler iin yaplan vefkin etrafna yazlabilir. AZRAL (AS) : Dmann kahr, lm, mahf amacyla yaplan vefin etrafna yazlabilir. ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z )
http://www.vefkilimleri.com/tablo1518.htm (4 of 5) [05.05.2009 09:26:11]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo1518.htm (5 of 5) [05.05.2009 09:26:11]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

TABLO 19-23
TABATLARINA GRE HARFLER

EN BYK EBCED TABLOSU

Tablo : 19
Bu tabloda hangi harflerin hangi tabiata ait olduu gsterilmitir. rnein kullandmz kelimelerde hava tabiatna ait harfler fazla ise havaya ait olan tm harfleri kullanlr.

http://www.vefkilimleri.com/tablo1923.htm (1 of 4) [05.05.2009 09:26:15]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

CNSYETNE GRE HARFLER

Tablo : 21
Bu tabloda hangi harflerin erkek tabiat, hangi harflerin dii tabiatndan olduu gsterilmitir. Bulduumuz kelimeyi ka defa bast edeceimizi bu tablodan buluruz.

Tablo : 20

http://www.vefkilimleri.com/tablo1923.htm (2 of 4) [05.05.2009 09:26:15]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

TALEPLERN ARAPA YAZILII

BAST TABLOSU

Tablo : 22
Bu tabloda talep veya isteklerin Arapaya tercme edilmi ve Ebced hesabyla kolay toplanmas iin harf harf yazlmtr.

http://www.vefkilimleri.com/tablo1923.htm (3 of 4) [05.05.2009 09:26:16]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Tablo : 23

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo1923.htm (4 of 4) [05.05.2009 09:26:16]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

TABLO 24-28
GNLERN ARAPA YAZILILARI GNLER GEZEGENLER VE ONLARIN Y KT HZMETLLERNN TRKE YAZILILARI GN
PAZAR PAZARTES SALI ARAMBA PEREMBE CUMA CUMARTES

GEZEGEN
GNE AY MARS MERKR JPTER VENS SATRN

Y HZMETL KT HZMETL
RUKYAL CEBRAL SEMSEMAL MKAL SARFYAL AYNYAL KESFYAL MEZHEB EBYAD AHMER BURKAN EMHURAN ZUBEA MEYMUN

Tablo : 24

http://www.vefkilimleri.com/tablo2428.htm (1 of 2) [05.05.2009 09:26:18]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Tablo : 25

GEZEGENLERN ARAPA YAZILILARI

GNLERN Y HZMETLLERNN ARAPA YAZILII

GNLERN KT HZMETLLERNN ARAPA YAZILII

Tablo : 27 Tablo : 26

Tablo : 28

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/tablo2428.htm (2 of 2) [05.05.2009 09:26:18]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

RNEK UYGULAMA
Buraya kadar bir vefk yapabilmeniz iin gereken btn bilgileri verdik, imdi bu bilgilerin nasl uygulanacan bir rnekle anlatalm. 30 Haziranda domu bir gen kz ya geldii halde hayrl bir evlilik yapamamtr ve Dualarnn abuk kabul edilmesi iin btn Esma-l Hsnalarn tecellilerini kendinde barndrn isim olan Allah(CC) ismi erifinden yardm istemektedir. Yaplacak ey, Allah(CC) ismi erifinin en abuk etki eden 3'l bir vefkini yapmak ve kza tatmak sonra, ismi gerekli saatlerde, gerektii adette okumaktr. Vefke balamadan nce kitabn bandaki vefk yaparken, havas, dua ve esma okurken dikkat edilecek hususlar bir daha okumak gerekir. Daha sonra bize lazm olacak btn bilgileri gerekli olan tablolardan alp vefki yapmaktr. 1. Vefk yaplacak kii Yenge burcundandr. (tablo no : 1) Ne tr bir vefk yaplaca, hangi gn ve hangi saatte yaplaca ve Esmann ne zaman okunaca bu zellikten anlalr. 2. Burcunun zellii Su'dur. (tablo no : 4) l vefkin suya ait olann yaplmas gerektii anlalr. 3. Burcunun ynetici gezegeni Ay'dr. (tablo no : 3) Vefkin ay saatinde yaplaca, okunacak esmalarn ya da dualarn Ay saatine denk getirilmesi gerektii anlalr. 4. Burcunun gn Pazartesi gn, gecesi Sal gecesidir.(tablo no : 6) Vefkin pazartesi gn ya da sal gecesi ay
http://www.vefkilimleri.com/ornekuygulama.htm (1 of 6) [05.05.2009 09:26:21]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

saatinde yaplmas, gerektii anlalr. 5. Vefki Pazartesi gn ya da Sal gecesi Ay saatinde yaplabilir. Biz Sal gecesini seersek (Pazartesi gn akamna denk gelir) o gnn iyi ve kt hizmetlisi olan Cebrail ve Ebyad isimlerinin yeminde anlmas gerektii anlalr. (tablo no : 11) 6. Ynetici gezegeni Ay ve vefk ay saatinde yaplaca iin Ay'a ait bir tts seilmesi gerektii anlalr. Hayrl i olduu iin gzel koku olan Sandal' seelim. (tablo no : 12) 7. Vefki sal gecesi yani pazartesi akam hangi saate yapacan bulmak iin (tablo no : 8 ve aklamas) 23 Ekim 2007 Sal stanbul iin Gezegen Gece saatlerini bulmak iin 22 Ekim 2007 Pazartesi gnein bat saati ile 23 Ekim 2007 Sal gn gnein dou saatini alacaz. Akam : 18:24 00:10 = 18:14 Gnein bat saati. 22 Ekim Gne : 07:17 + 00:07 = 07:24 Gnein dou saati. 23 Ekim Gnein batndan douuna kadar olan saati dakikaya evirdik ve 790 dakikadr. 790 / 12 = 65:8333 yukar olan tam sayya yuvarladk ve 66 dakika yaptk. Gnein batt 18:14'e 66 dakika ekleyerek devam edersek 20:26'den 21:32'e kadar olan zamann Sal gecesinin 3 nc saatinin birinci ay saati ve 04:08'den 05:14'e kadar olan zamann Sal gecesinin 10 uncu saatinin ikinci Ay saati olduunu buluruz ve vefki bu saatlerden birinde yapmamz gerektiini anlarz. Daha ge yapmamz lazm ki dorusu da budur onun iin 10 uncu saatte yaparz. 8. Dua, havas ve esma okurken dikkat edilecek hususlarla vefk yaparken dikkat edilecek hususlara uyarak, sandal ttsmz yakar, sraf' ( Men Etme ) Ayet el Krsi'leri okur Sal gecesi saat 04.08'te balar (16) nolu tabloyu kullanarak Allah(CC) ismi erifinin suya ait l vefkini aadaki gibi izeriz.

http://www.vefkilimleri.com/ornekuygulama.htm (2 of 6) [05.05.2009 09:26:21]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

En kk saydan balayarak vefki yazdk sadan sola, yukardan aa ve bir keden dier keye olan saylar topladk eit kt o zaman vefki doru yazdmz anladk. 9. Vefki yazdktan sonra 8 derecesinin saysal deerlerini ve hizmetlilerinin isimlerini bulmak iin (tablo no : 14 ve aklamas) nce vefkin derecelerinin saysal deerlerinin bulalm. (14) nolu tablodan sonraki Vefkin hizmetlilerini bulma usulnde belirttiimiz gibi 1 inci derecenin saysal deerinden 41, 316 veya 319 saylarn karmak mmkn olmad iin, btn saylara 361 saysn ekleyeceiz. 1 inci derece : 18 + 361 = 379 2 inci derece : 26 + 361 = 387 3 nc derece : 44 + 361 = 405 4 nc derece : 66 + 361 = 427 5 inci derece : 198 + 361 = 559 6 nc derece : 264 + 361 = 625 7 inci derece : 528 + 361 = 889 8 inci derece : 13728 + 361 = 14089 yi hizmetliler iin bu deerlerden 41 saysn karalm 1 inci derece : 379 41 = 338 2 inci derece : 387 41 = 346 3 nc derece : 405 41 = 364 4 nc derece : 427 41 = 386 5 inci derece : 559 41 = 518 6 nc derece : 625 41 = 584 7 inci derece : 889 41 = 848 8 inci derece : 14089 41 = 14048 Bulduumuz saylar matematiksel hanelere ayralm ve 18 nolu Ebced tablosundaki karlklarn yazalm ve sonuna taksn ekleyelim.

(ELEHA) sonuna Ayil taksn koyduktan sonra ilk iki 1 inci hizmetli iin : 300 30 8 = harfi ulayp Trke karlklaryla okuduumuzda ilk isim (ELHAYL) olur.

(E-ME-VE) sonuna Ayil taksn koyduktan sonra ilk iki 2 inci hizmetli iin : 300 40 6 = harfi ulayp Trke karlklaryla okuduumuzda ikinci isim (EMVAYL) olur.

3 inci hizmetli iin : 300 60 4 =


http://www.vefkilimleri.com/ornekuygulama.htm (3 of 6) [05.05.2009 09:26:21]

(E-SE-DE) sonuna Ayil taksn koyduktan sonra ilk iki

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

harfi ulayp Trke karlklaryla okuduumuzda nc isim (ESDAYL) olur.

(E-FE-VE) sonuna Ayil taksn koyduktan sonra ilk iki 4 inci hizmetli iin : 300 80 6 = harfi ulayp Trke karlklaryla okuduumuzda drdnc isim (EFVAYL) olur.

(SE-YE-HA) sonuna Ayil taksn koyduktan sonra ilk iki 5 inci hizmetli iin : 500 10 8 = harfi ulayp Trke karlklaryla okuduumuzda beci isim (SEYHAYL) olur.

(SEFEDE) sonuna Ayil taksn koyduktan sonra ilk iki 6 inci hizmetli iin : 500 80 4 = harfi ulayp Trke karlklaryla okuduumuzda altnc isim (SEFDAYL) olur.

(DAMEHA) sonuna Ayil taksn koyduktan sonra ilk iki 7 inci hizmetli iin : 800 40 8 = harfi ulayp Trke karlklaryla okuduumuzda ikinci isim (DAMHAYL) olur.

(YEDEAMEHA) sonuna Ayil 8 inci hizmetli iin : 10 4 1000 40 8 = taksn koyduktan sonra ilk iki harfi ulayp Trke karlklaryla okuduumuzda ikinci isim (YEDAMHAYL) olur. 10 . Oluturulacak Vefkin daha tesirli olmas iin Vefkin etrafna 4 byk melek olan Cebrail(AS) srafil(AS) Azrail (AS) Mikail(AS) n adlarn srasyla yazarz. (tablo no:17 ve aklamas) Bu vefki bizi devaml rahatsz eden, bize eziyet eden, ktlk yapan komumuzu evinden karmak iin ya da devaml zulm gren kendisini zinaya zorlayan kocasn karsndan ayrmak iin yapyor olsaydk sonlarna (yuin) taks eklediimiz iyi ilerde grevlendirmek iin kt hizmetlilerin adn bulup onlar Allah(CC) izniyle iimize ynlendirecektik. Bu vefki bizi ldrmeye and imi dmanmzn helaki iin yapm olsaydk sonuna (tayin) taks eklediimiz kt ilerde grevlendirmek iin kt hizmetlilerin adn bulup onlar Allah(CC) izniyle iimize ynlendirecektik. 11. Vefkin izimini tamamladk imdi Yemini oluturalm (Yemin balkl blm)

YEMN
Yeminin Trkesi Ey Cebrail, sana selam olsun ey srafil, sana selam olsun ey Azrail, sana selam olsun ey Mikail, sana selam olsun ve ey
http://www.vefkilimleri.com/ornekuygulama.htm (4 of 6) [05.05.2009 09:26:21]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

bu vefkin vekilleri ve hizmetlileri olan Selhayil, emvayil, esdayil, efvayil, Seyhayil, Sefdayil, Damhayil ve Yedamhayil size en yce Meleklerin ad olan Cebrail(AS), Azrail(AS), Mikail(AS) ve srafil(AS) adna ve Allah(CC) ismi A'zam zerine yemin ediyorum, beni duyun, davetime cevap verin ve bu gnn hizmetlisi olan Cebrail ve yardmcs Ebyad' arn beraber bana vekalet edin ve bana hayrl ve mutlu bir evlilik yapmam iin yardm edin Peygamberimiz Muhammed'in (SAV) hakk iin Allah'n(CC) salat ve selam geceler ve gndzler boyunca hair ve karar gnne kadar onun zerine olsun. Annda, annda, annda, acilen, acilen, acilen, saatinde, saatinde, saatinde. Yeminin Arapas

Yeminin Arapasnn Trke harflerle yazl Ecibu ya Cibril aleyke esselam ve ya srafil aleyke esselam ve ya Mikail aleyke esselam ve ya Azrail aleyke esselam ve ecibu ya muekkiline bi hazel vefk Selhayil, emvayil, esdayil, efvayil, Seyhayil, Sefdayil, Damhayil ve Yedamhayil aksemtu aleykum bi Melaiketl A'zam, esmeu ve ecibu da'veti ve ahderu hadim hazel yevm Cebrail ve hadimehu Ebyad ma'en en tehduru makami ve takdeu haceti ve hiye Zevacel mesu'd ve bil hayr bi hakki Allah(CC) ve bi hurmeti nebiyyine ve seyyidine Muhammedin Sallallahu Tea'la aleyhi ve sellim madamal leyli ven nehar ila yemil hari vel karar. El vahen, El vahen, El vahen, El acele, El acele, El acele, Es saete, Es saete, Es saete. 12 . Dzenlediimiz Yemini okuruz, vefk'i Sandal ttss ile ttsleriz ve katlarz zerimizde tamaya balarz ve Allah(CC) smi erifini setiimiz Ay saatinde vefkin adedi olan 66 sefer istediimiz olana kadar okuruz . ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--Jhttp://www.vefkilimleri.com/ornekuygulama.htm (5 of 6) [05.05.2009 09:26:21]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

K-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/ornekuygulama.htm (6 of 6) [05.05.2009 09:26:21]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP


( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

ESMA L HSNA
Bilindii gibi Allah'n(CC) gzel isimleri (Esma-l Hsna)'s vardr. Bu husus Kur'n- Kerm'de eitli ayetlerle belirtilmitir. Allah, (CC) yce zatn bizlere tantrken ayetlerinde yle buyurmaktadr.O yaratan, var eden, varlklara ekil veren Allah'tr(CC) En gzel isimler(Esma-l Hsna) O'na mahsusturDe ki ister Allah(CC) diye, ister Rahman diye Dua edin. nk en gzel isimler O'na mahsusturAllah(CC) kendisinden baka ilah olmayandr. En gzel isimler onundur Mehur hadis kitaplarnda.phesiz Allah'n(CC) 99 ismi vardr, kim bunlar ezberleyip manasn dnerek sonuna kadar sayarsa cennete girerHadisiyle Allah'n(CC) 99 ismi olduunu anlyoruz. Allah'n(CC) isimlerinin her birinin szlk anlam vardr. Bu isimler Allah'n(CC) kudretinin deiik ekillerde tecellilerinin isimleridir. Mslmanlar Allah'tan(CC) bir dilekte bulunacaklar zaman veya dua edecekleri zaman genellikle Allah'n(CC) isimlerinden bazlar ile dilekte bulunurlar ve dua ederler. rnein bol rzk istemek iin O'nun Rezzak olduunu, gnahlarn affetmesini diledikleri zaman O'nun Rahim, Gafur ve Afuv olduunu vurgularlar; ok bunaldklarnda O'nun Vasi' ismiyle kendilerine ferahlk vermesini isterler. Bu rnekler daha da oaltlabilir. Szlk anlamlar dnda Esma-l Hsna'nn her birinin ayr bir zellii vardr. Baz dileklerin ve istenilen eylerin yerine gelmesi, dualarn kabul edilmesi iin, ya da baz skntlarn gitmesi, hastalklarn gemesi ve buna benzer hususlar iin Allah'n(CC) baz isimlerinin belli miktarlarda zikredilmesi gerekir. te buna Esma-l Hsna'nn Havass (hususiyetleri, zellikleri) denirBunlardan yola karak slam Alimleri ve Mutasavvflar bu konu zerinde

http://www.vefkilimleri.com/esma.htm (1 of 4) [05.05.2009 09:26:23]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

eserler yazmlardr, bunlardan biri de Osmanl ilim adam, mutasavvf yazar Bayramiyye Tarikat eyhi bni say Saruhani'dir.Kitapta her ismin gnn hangi saatinde ka defa okunaca belirtilmitir. Aada 3'l vefklerini verdiimiz Esmalar kurallarna gre yaptktan sonra o Esmay saatinde ve gnnde saysnca okursanz Allah'n(CC) izni ile baar kanlmazdr.

OKUNMAK STENEN ESMA'NIN ETKSN ARTTIRMA YNTEM


Okunan Esma-l Hsna'larn daha abuk ve daha tesirli olmalar iin oaltlrlar ve ilem iin Arabi Ebced kullanlr. En ok bilinen ve kullanlan byk Ebced hesabndan baka, Arabi Ebced ya da En Byk Ebced hesab da vardr. Bu tabloda harfler yine Ebced srasna gre dizilmitir, saysal deerler verilirken, Ebced deerlerinin Arapa yazllarnn harflerinin saysal deerleri toplam alnmtr. rnein Elif Ehad, Be sneyn, Cim Selesa gibi. Uygulama yledir, seilen isimin deeri aadaki en byk Ebced tablosuyla hesaplanr, bulunan deerin devaml olarak bir kalana kadar yars alnr ve tm toplanr ve adedi kadar okunur.Bu ilem btn Esmalara uygulanabilir. Saynn 2'ye tam blnp blnmemesinin nemi yoktur. Say blnd zaman bir fazlas alnr dier blnmelerde bir eksii alnr ve bylece bir kalana kadar yarlanr.

EN BYK EBCED TABLOSU

http://www.vefkilimleri.com/esma.htm (2 of 4) [05.05.2009 09:26:23]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

smi okunmak istenirse + Toplam : 697 dir.

697 348 Yarsn ekleyelim ve devam edelim 174 87 44 22 11 5 3 1

http://www.vefkilimleri.com/esma.htm (3 of 4) [05.05.2009 09:26:23]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Btn adetlerin toplam : 1392 tr El Rezzak smi 1392 defa okunursa isim daha tesirli olur.

OKUNACAK SAATLER :
GNE : Allah, El Rahmanu, El Rahimu El Meliku, El Selamu, El Haliku, El Bariu, El Basitu, El Rafiu, El Muizzu, El Basiru, El Hakemu, El Adlu, El Gafuru, El Aliyyu, El Hafizu, El Mukitu, El Celilu, El Baisu, El Muhsi, El Hayyu, El Kadiru, El Muktediru, El Evvelu, El Vali, El Afuvvu, Zl Celalu vel kram, El Ganiyyu, El Maniu, El Nuru, El Hadiu, El Bakiu, El Reidu, El Saburu. JPTER : El Kudsu, El Mheyminu, El Mutekebbiru, El Kahharu, El Alimu, El Kabidu, El Semiu, El Kebiru, El Mucibu, El ehidu, El Hamidu, El Mubdiu, El Kayyumu, El Samedu, El Tevvabu ,El Muksitu, El Camiu, El Bediu VENS : El Muminu, El Gaffaru, El Vehhabu, El Rezzaku, El Latifu, El ekuru, El Hasibu, El Kerimu, El rakibu, El Mecidu, El Vekilu, El Metinu, El Muhyi, El Macidu, El Berru, El Muni, El Varisu. MARS : El Azizu, El Cebbaru, El Muzillu, El Kavi, El Veliyyu, El Mumitu, El Vahidu, El Ehadu, El Ahiru, El Muntakimu, El Darru. AY : El Musavviru, El Habiru, El Vasiu, El Hakimu, El Vedudu, El Batinu. MERKR : El Fettahu, El Azimu, El Muidu, El Raufu,Malik el Mlk. SATRN : El Hafizu, El Halimu, El Vacidu, El Mukaddimu, El Muahhiru, El Zahiru, El Muteali, El Nuru. ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsnas ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/esma.htm (4 of 4) [05.05.2009 09:26:23]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

ESMA L HSNA'NIN ANLAMLARI


Allah 66 O'nun zati ve zel ismidir. Her eyin gerek mabudu anlamndadr. Dier isimleri, fiilleri, sfatlar ve tecellileri kendinde barndrr. Er Rahman 298 Yaratt btn canllara nimetler veren, btn mahlukat rzklandran ve bunlar Mslman olsun kafir olsun hibir mahlukatndan esirgemeyen demektir. Er Rahim 258
Kyamet gn sadece Mslmanlara nimetler verecek sadece, onlarn gnahlarn affedecek ve merhamet edecek demektir.

El Melik 90 Mlkn, her eyin mutlak hakimi, btn kainatn hkmdar, gerek sahibi ve sahip olduu her eyin zerinde tm tasarrufa sahip olan demektir. Es Selam 131 Kullarn her trl tehlikelerden, korkulardan kurtaran, selamete, emniyete karan ve kendisi her eit afetlerden, kederlerden ve bu tr beeri olaylardan mnezzeh olan demektir.

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (1 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

El M'min 137

Kalplerde iman nurunu yakan, onlardaki phe ve tereddtleri yok eden, kullarna iman veren, tm korkularndan emniyete kavuturan demektir. Btn yarattklarn ilim ve kontrol altnda tutan, gren, gzetip koruyan, itaatkar kullarnn sevaplarn eksiltmeden, mkafatlarn daima veren demektir. yce ve en stn olan demektir. Sonsuz izzet sahibi, malup edilmesi imkansz , her eye galip, en

El Muheymin 145 El Aziz 94

El Cebbar 206 Azamet ve kudret sahibi, istediini yapmaya muktedir olan, ulalmaz, azametli, kullarnn eksikliklerini tamamlayan, ihtiyalarn karlayan, ilerini dzelten ve bunlar yapmakta ok gl olan demektir. El Mtekebbir 662 El Halik 731
ei olmayan demektir. Sonsuz byklk azamet sahibi, her eyde bykln gsteren ve yarattklaryla bunu ortaya koyan demektir. Yaratan, yoktan var eden, buna her an devam eden ve yaratmada Her eyi kusursuz ve bir rnee ihtiya duymadan birbirine ekil veren, tasvir eden, her eye kendine has zellikler Kullarn affeden, mafireti ok, kullarnn gnahlarn rten

El Bari 214

uygun yaratan demektir.

ve en gzel ekiller veren demektir. ve balayan demektir.

El Musavvir 336 El Gaffar 1281 El Kahhar 306 El Vehhab 14

Her eye galip gelen, btn dmanlarn ve isyankarlar kahredebilecek, herkese ve her eye her istediini yapacak gte olan demektir. Her trl nimetleri karlksz veren, ok fazla ihsan eden ve Yarattklarnn rzkn yaratan, tekrar tekrar karlksz veren Kullarnn her trl maddi ve manevi sorunlardan kurtarmak Gizli, ak her eyi ok iyi ve hakkyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi Ruhlar kabzeden, stediinin maddi ve manevi rzkn

ok balayan demektir ve ihtiyalarn karlayan demektir.

Er Rezzak 308 El Fettah 489 El Alim 150 El Kabid 903

iin kaplar hikmetle aan demektir.

olan demektir.

daraltan, dilediine maddi ve manevi darlk veren demektir.

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (2 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

El Bast 72
veren demektir.

stediinin maddi ve manevi rzkn aan, genileten, ferahlk Aaya indiren, alaltan, deerlerini, derecelerini Yukar kaldran, deerleri ve dereceleri ykselten, eref veren demektir. zzet veren, ykselten, ereflendiren, aziz klan demektir Alaltan, zillete dren, zillet veren, hor ve hakir eden, itici, gizli ak her eyi iiten, kullarnn tm dualarn Gren, gizli, ak her eyi btn incelikleriyle gren demektir

azaltan, zillete dren demektir.

El Hafid 1481 Er Rafi 351 El Muiz 117 El Muzil 770

adiletiren demektir. duyan demektir.

Es Semi'u 180 El Basir 302

El Hakem 68 Hkmedici, hkm veren, hakk yerine getiren, haklyla haksz kesin snrlarla ayran, bilgisi ve adaletiyle nihai hkm veren demektir. El Adl 104
ve bunlar karlksz yapan demektir. ok adaletli, herkese tam hakkn veren ve hak ile hkmeden demektir Ltfeden, kerem sahibi olan herkese her istediini bol bol veren Gizli ak her eyi bilen ve her eyden haberdar olan demek.

El Latif 129

El Habir 812 El Halim 88

Cezada aceleci olmayan, tvbe etmeleri iin zaman tanyan, kullarna kar yumuaklkla muamele eden, hilim sahibi olan demektir. olmayan demektir. Sonsuz byk, yce, ok ileri, byklkte benzeri Kullarnn gnahlarn ok balayan, rten, perdeleyen Kullarnn krlerini kabul eden, az amele ok sevap Ycelikte sonsuz, her eyden stn, her eyiyle yce olan demektir. Mutlak byk, byklne e olmayan, kemalinin

El Azim 1020 El Gafur 1286 E ekur 526


veren demektir.

aff, mafireti ok demektir.

El Aliyyu 110 El Kebir 232


ve byklnn snr olmayan demektir.

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (3 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

El Hafiz 998

ve belalardan koruyan demektir.

Her eyi koruyan, gzeten, muhafaza eden, denetleyen

El Mukit 550 El Hasib 80 El Celil 73

Btn canllarn gerekli gdasn, rzkn ve gereken tm ihtiyalarn gerektii kadar veren, muhafaza eden ve hibir ameli zayi etmeyen demektir.

Kullarnn hesabn grecek olan, onlarn hayatlar boyunca yaptklarn teferruatlaryla bilen ve hesap grmek iin yeterli olan demektir. Ululuk, celalet ve byklk sahibi olan demektir. ok latif, iyilik, cmert ve ihsan sahibi ve bunlar karlksz Yarattklarn her an takip eden gzeten ve onlar kendi Kullarnn kendisine yapt btn dua ve niyazlara karlk lmi, rahmeti, ltfu, kudreti, af ve mafireti sonsuz,

El Kerim 270
yapan demektir.

Er Rakib 312 El Mucib 55 El Vasiu 137

balarna brakmayan demektir.

veren demektir.

tkenmeyen, geni ve rahmeti her eyi kuatm demektir.

El Hakim 78 Btn ilerinde hikmetli, mevcudatn hakikatna vakf olan, hkm sahibi, i ve emirleri hikmetli ve yanlsz olan demektir.
sevilmeye tek layk olan demektir.

El Vedud 20 El Mecid 57 El Bais 573

ok efkatli, kendisine ynelen kullarn seven dostlua ve an byk, erefli, yksek, hakimiyeti ikram sonsuz ve her ldkten sonra dirilten ve insanla hidayet iin

eye galip olan demektir.

Peygamberler gnderen demektir.

E ehid 319 El Hak 108 El Vekil 66

Her yerde, her zaman hazr olan, her eyi gren, ondan hibir ey sakl olmayan ve hibir eyi unutmayan, ilminden asla bir ey kaybolmayan, btn eyler ilminde hazr olan demektir.

Hakk ve hakikati otaya koyan onun varln koruyan, varl hi deimeyen, hi yok olmayan, ibadete layk olan ve gerek olan demektir. ve her isteklerine vekalet eden demektir. Kendine tevekkl eden kullarnn ilerini gren, onlara yardmc olan

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (4 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

El Kavi 116
gvenilen demektir.

Gc ve kuvveti sonsuz, her eye gc yeten, kudretli ve gl demektir ok salam, gl, kuvvetli, sarslmaz ve kendisine Mminlerin, sevdii kullarnn dostu olan demektir. ok vlen, ok kredilen her varln kendi diliyle kr Sayan, yarattklarnn saysn tek tek ve her ynyle Yarattklarn ilk olarak maddesiz ve rneksiz olarak Yarattklarn ldrdkten yok ettikten sonra tekrar dirilten demektir.

El Metin 500 El Veli 46 El Hamid 62


ettii, kr ve hamde tek layk olan demektir. bilen demektir.

El Muhsi 148 El Mubdi 57


yaratan demektir.

El Muid 124 El Muhyi 68

Hayat verici, ilk yaradlta, ldkten sonra yine diriltmede ve btn aamalarda hayat, salk ve yaamak iin gereken her eyi veren demektir. Yaratt btn canllarn lmn yaratan demektir. Ezeli ve ebedi olarak diri, canl olan, zati hayat olarak tek, her eyi bilen ve Gkleri, yeri ve her eyi ayakta tutan, balang, son

El Mumit 490 El Hay 18


her eye gc yeten demektir.

El Kayyum 156 El Vacid 14 El Macid 48 El Vahid 19

gibi olulardan mnezzeh, daima var olan demektir.

Vcuda getiren, zengin ve daima mevcut olan demektir. Azametli ve erefli, rahmeti, ihsan ve keremi bol, ltuf ve Tek, esiz, zatnda, sfatnda ve fiiliyatnda ei benzeri ve Herkesin kendisine muhta olduu, kendisinin kimseye stediine istediini yapamaya gc yeten, mutlak kudret Gc her eye yeten, yarattklar zerinde

cmertlii seven, an yce, ulu demektir.

orta olmayan demektir.

Es Samed 134 El Kadir 305


sahibi demektir.

ihtiyac olmayan, noksanlardan mnezzeh demektir.

istediini yapmaya gc yeten demektir.


http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (5 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

El Muktedir 744

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

El Mukaddim 184
arttran demektir.

stediini maddi ve manevi alanda ne alan, erefini

El Muahhir 847 stediini maddi ve manevi alanda arkada brakan, cezaya mstehak olanlarn cezalarn da erteleyen demektir. El Evvel 37 El Ahir 801
edecek, ebedi olan demektir. Varlnn evveli, balangc olmayan, her eyden nce olan demektir. Varlnn sonu olmayan, her ey yok olduktan sonrada varl devam Grnen, varl btn yarattklarndan anlalan, ok yce, ok stn olan, stnl bildiimiz

varlndan phe duyulmayan demektir. hibir eyle llemeyecek olan demektir.

Ez Zahir 1106

El Muteali 551

El Batn 62 Gizli, varl her eyden gizli olan ama gizli olan her eyi bilen buna ramen varl kesinlikle yarattklaryla bilinen demektir. El Vali 47 Yarattklarnn her iini yrten, kainattaki her eye sahip, malik ve tasarruf hakk kendisine ait olan, her eyi idare eden demektir. El Berr 202
Kullarna kar ok efkatli, ltfu, ihsan, keremi, iyilii ve bahetmesi bol olan, kullarnn kolayln ve rahatln isteyen demektir. Tvbeleri kabul eden ve gnahlar balayan demektir.

Et Tevvab 409

El Muntekim 630 Kullarnn sularnn karln adaletiyle cezalandracak, mstehak olduklarnn karlklarn verecek olan, hakszlklara uramlarn intikamlarn alacak olan demektir El Afuvv 156 Er Rauf 287
affedecek olan demektir. ok balayan, aff bol, kullarn her zaman affeden ve Kullarna ok efkat, merhamet eden, onlara acyan, onlar Mlkn gerek, ebedi sahibi ve

esirgeyen ve ltufkar demektir.

onun zerinde tasarrufa sahip tek olan demektir.

Malikl Mlk 212

Zul - Celali Vel kram 1100


Byklk, celal, azamet, eref ayn zamanda ltuf ve kerem sahibi demektir.

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (6 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

El Muksit 209 Adaletle hkmeden ve yaptklarnda her zaman bir uygunluk bir uyum bulunan, hakk sahibine daima veren demektir.
getiren demektir.

El Cami 114

stediini istedii zaman istedii yerde toplayan, bir araya

El Gani 1060 ok zengin, gerek zenginliin sahibi, bakasna ve hibir eye ihtiyac olmayan ama her ey ve herkes ona muhta olan demektir. El Muni 1100
gideren demektir. stediini zengin eden, kullarnn tm ihtiyalarn Olmasn istemedii eyleri engelleyen demektir. Elem ve zarar verici eyleri yaratan hikmet gerei dilediine bela Fayda ve yarar salayan eyleri yaratan demektir. Nuru yaratan, istedii gnlleri iman nuruyla nurlandran, Hidayet yolunu, doru yolu gsteren hidayete erdiren demektir. rnei ve benzeri olmayan, emsalsiz eyler yaratan demektir. Varlnn sonu olmayan, ebedi olan demektir Btn mlklerin, servetlerin gerek sahibi, herkes ldktan sonra Doru ve hayrl yolu gsteren, btn ileri bir hikmete ve ok sabrl kullarn hemen cezalandrmayan onlarn

El Mani' 161 Ed Darr 1001 En Nafi' 201 En Nur 256 El Hadi 20 El Bedi' 86 El Baki 113 El Varis 707
her ey onun olacak demektir. alemleri aydnlatan demektir. ve zarar veren demektir.

sebebe gre sonulandran demektir.

Er Reid 514

Es Sabur 298

tvbe etmelerinin bekleyen demektir.

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri )
http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (7 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/esma1.htm (8 of 8) [05.05.2009 09:26:37]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'n 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

ESMA L HSNA'NIN 3 L VEFKLER


Aadaki 3'l Vefk Su grubuna ait Vefktir, dier vefkler su grubuna ait vefkten tretilir. Toprak Vefki iin su vefkini 90 derece saa evirip yle yazmamz gerekir. Ate vefki iin 180 derece ve hava vefki iin 270 derce evirmemiz gerekir. rnein : Burcunun zellii Su olan biri el Melik isminin vefkini yapaca zaman aadaki vefkin aynsn yapar o da El Meliku ( 90 )

27 32 31 34 30 26 29 28 33

http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (1 of 8) [05.05.2009 09:26:43]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Burcunun zellii Toprak olan biri 90 derece saa evirir o da El Meliku ( 90 )

29 34 27 28 30 32 33 26 31
Burcunun zellii Ate olan biri Su vefkini180 derece saa evirir o da : El Meliku ( 90 )

33 28 29 28 30 34 31 32 27
Burcunun zellii Hava olan biri Su vefkini 270 derece saa evirir o da : El Meliku ( 90 )

31 26 33 32 30 28 27 34 29
http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (2 of 8) [05.05.2009 09:26:43]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

ESMA L HSNA'NIN HAVASSLARI


Ya Allah : Tm Dualar kabul olunur, rzk artar. Ya Rahman : Dnyada ve Ahiret'te Allah'n(CC) sevgisini kazanr, kalbi yumuar, zulmlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nail olur. Ya Rahim : Btn yaratklarn merhametini kazanr, afet ve belalardan kurtulur, kyamet gn Allah'n(CC) rahmetine nail olur, maddi ve manevi rzk artar. Ya Melik : Dnyada ve Ahiret'te mevkisi artar, btn ktlklerden emin olur, zalimin karsnda gl olur, sevilir, saylr, her yerde sz geer ve bir ok srra vakf olur. Ya Kudds : Ahlak gzelleir, kt davranlardan ikiden, kumardan, zinadan kurtulur, kalbi temizlenir, ruh hastalar Allah'n(CC) izniyle iyileir. Ya Selam : Dnya ve Ahiret ilerinde baar artar, maddi ve manevi skntlardan kurtulur, korktuu eylerden, dmandan, zalimden emin olur. Ya M'min : Kfrden, irkten, yalandan, insanlarn ve cinlerin erlerinden kurtulur, maddi ve manevi hastalklar iyileir. Ya Mheymin : Kalbinde ilim nuru zuhur eder, insanlarn aklndan geeni anlar, dmanlarn errinden kurtulur, dileklerine ular. Ya Aziz : Dnya ve Ahiret'te dereceleri artar, insanlar arasnda ycelir, herkes tarafndan sevilir, rzk artar, kimseye muhta olmaz. Ya Cebbar : Her istediini her yerde yaptrr, insanlar tarafndan sevilir, insanlarn, cinlerin ve eytann errinden emin kurtulur, dmanlarndan intikam alr. Ya Mtekebbir : Herkes tarafndan sevilir, her trl beladan kurtulur, maddi ve manevi kazanc artar. Ya Halik : Maddi ve manevi her trl hastalklarndan kurtulur, ilerinde baarl olur, tm skntlarndan kurtulur. Ya Bari : Her trl maddi ve manevi skntlardan ve problemlerden kurtulur, her balad ite baarl olur. Ya Musavvir : Maddi, manevi herhangi bir ite uzmanlar, en zor ileri baarr, isteine eriir. Ya Gaffar : Tm gnahlar af olur, balanr, Allah(CC) sevgisiyle kalbi nurlanr, gnahlardan korunur ve tm kt huylardan kurtulur. Ya Kahhar : Dmanlarna galip gelir, gayri meruya olan istei yok olur, eytani ve nefsani istekleri sner. Ya Vehhab : Hi zahmetsiz bol rzka eriir, mal mlk artar, dnyevi ve uhrevi birok ilime sahibi olur. Ya Rezzak : Hi umulmadk yerden bol rzk gelir, mrnn sonuna kadar Allah'tan(CC) baka kimseye muhta olmaz, maddi ve manevi skntlardan kurtulur. Ya Fettah : Dnyada ve Ahirette tm kaplar kendine alr, ticarette baarya ular, dnyevi ve uhrevi ilimlerde ilerleme kaydeder. Ya Alim : Dnyevi ve uhrevi tm ilimleri kazanr, hafzas kuvvetlenir, birok gizli ilimlere ve bilgilere eriir. Ya Kabid : Dmanlarn zulmnden, kt huylardan kurtulur, insanlarn sevgisine eriir. Ya Basit : Rzk geniler,mal ve parasnn bereketi artar, tm korkularndan kurtulur, herkesin yardmn grr maddi ve manevi dereceleri artar. Ya Hafid : Dmanlarn ktlklerinden kurtulur, kimse ona ktlk edemez ve belalardan korunur. Ya Rafi : Herkes tarafndan sevilir, insanlarn iinde, mevkiinde ve iinde ykselir. Ya Muiz : zzeti ve erefi artar, halk tarafndan sevilir, her yerde sz geer, maddi ve manevi dereceleri ykselir. Ya Muzil : Dmanlarna galip gelir, erefi artar. Ya Semi : Dualar kabul olur, gizli, ak her sesi zamanla iitir. Ya Basir : Tm ilerinde baar kazanr ve hibir konuda aciz kalmaz. Ya Hakem : Hakl davasn kazanr ve dualar kabul olur. Ya Adl : Hakl davay kazanr, hakkn alr ve adaleti gerekletirir. Ya Latif : Her trl dilek ve istee kavuur, her trl hastalktan kurtulur, insanlarn ve cinlerin errinden emin olur. Ya Habir : Hafzas geliir, idraki geniler. Ya Halim : Ahlak gzelleir, hiddeti sndrr, zulm ve hakszla uramaz. Ya Azim : Her yerde sz geer, herkes tarafndan sevilir, saylr, maddi ve manevi dereceleri artar.
http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (3 of 8) [05.05.2009 09:26:43]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Gafur : Korktuu eylerden emin olur, gnahlar af olur, kt huylardan kurtulur. ekur : stedii her ite baarl olur, ksmeti alr, rzk artar. Aliy : Dereceleri artar, isteklerine abuk eriir, maddi ve manevi btn ilimlere eriir. Kebir : Halk arasnda sivrilir, maddi ve manevi bykle erer. Hafiz : Her trl bela, afet ve dmandan madden, nefsen emin olur. Mukit : Muhta olunan her trl talebi elde eder, kazanc artar. Hasib : Dman hor ve zelil eder, dualar kabul olur, ummad yerden rzk gelir, kimseye boyun emez. Celil : Zalimleri hor ve zelil eder, herkes tarafndan sevilir. Kerim : Rzkn bol ve ok kolay kazanr, fakirlikten kurtulur, her trl maddi ve manevi beladan kurtulur. Rakib : Allah'n(CC) sevgisine eriir, hafzas kuvvetlenir, her ite baarl olur. Mucib : Her trl Duas kabul olur, kimse isteklerine kar gelemez. Vasiu : Darla dmez, geim skntsndan ve tm kt huylardan kurtulur, mal mlk artar, mr uzar. Hakim : Uza grr, ilim ve hikmet sahibi olur, manevi hastalklardan kurtulur. Vedud : Allah'n ve tm insanlarn sevgisini kazanr. Mecid : zzeti ve erefi artar, halk tarafndan sevilir hibir iinde zorluk ekmez. Bais : radesi glenir, borlarn der, alacaklarn alr, ticareti artar. ehid : man, heybeti artar, halk arasnda sevilir, ehitlik mertebesine ular. Hak : Tuttuu her ii neticelendirir ve o ite sabit kalr, imanda ve ibadetlerde sebatl olur ve imanl lr. Vekil : Allah'n(CC) her trl yardm grr, rzk geniler, her trl korkudan emin olur. Kavi : Maddi ve manevi her trl gce kavuur, her trl zor ii kolaylkla halleder. Metin : Maddi ve manevi her konuda salam olur, her trl hastalktan kurtulur. Veli : Her iinde Allah'n(CC) yardmn alr, maddi ve manevi dereceleri artar. Hamid : Ticarette baarl olur, dnya mal artar, herkes tarafndan sevilir. Muhsi : Hafzas kuvvetlenir, zekas artar, doru kararlar alr. Mubdi : Her iinde muvaffak olur, ummad yerlerden maddi ve manevi yardm alr. Muid : Elinden km veya gelmesini istedii eyleri geri alr. Muhyi : Her trl ite baarl olur, tbben devas bulunmayan hastalklara ifa olur. Mumit : Dmanlardan, zalimlerden intikam alr ve tm kt huylardan kurtulur. Hay : mr uzun ve mutlu olur, her yerde sz geer sevilir, sayg grr. Kayyum : Maddi ve manevi her isteklerine kavuur, rzk artar ve devaml olur. Vacid : Kazanc artar, elinden km mal geri gelir. Macid : Mal mlk artar, rzk bollar. Vahid : Her istediine eriir, izzeti, erefi artar, halk arasnda sivrilir, kalbi nurlanr. Samed : Allah'tan(CC) baka hi kimseye muhta olmaz. Kadir : Yapt ve elini her att her ite muvaffak olur, insanlar tarafndan sevilir ve her ii kusursuz olur. Muktedir : Her iinde gl olur, her ii kolay yapar ve her ite baarl olur. Mukaddim : Maddi ve manevi alanda daima ykselir. Muahhir : Kt birini mevkisinden veya bulunduu yerden uzaklatrr. Evvel : Btn Dualar kabul olur, her yapt ite birinci olur. Ahir : Dman hor, zelil eder ve uzun bir mre sahip olur. Zahir : Gizli ve ak her bilgiyi renir ve her zaman dmanlarn yener. Batn : rahatl artar ve hayatndan mutlu olur. Vali : Halk tarafndan sevilir ve sz dinlenir, hekes iini yapar. Mteali : zzet ve erefi artar, her yerde ii grlr, dmanlar hor ve zelil olur. Berr : Kt huylardan kurtulur, her halkarda mutlu olur ve belalara uramaz. Tevvab : Btn tvbeleri kabul olur, ummad yerlerden rzk gelir. Muntakm : Dmanlardan intikam alr, her trl belalardan emin olur. Afuv : Kalbi huzurla dolar, rzk artar ve Allah(CC) btn gnahlarn affeder.

http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (4 of 8) [05.05.2009 09:26:43]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Rauf : nsanlara kar efkati ve merhameti artar, hi kimseden zarar grmez. Malik el Mlk : Maddi ve manevi dereceleri artar, hi kimse aleyhine konumaz. Zl Celali vel kram : Kendini gren herkes sever, Duas kabul olur, tm ileri kolaylkla hal olur. Muksit : Geimsizlii dzeltir, kar koca arasnda ok etkilidir. Cami : Ksleri birletirir, kar koca arasn dzeltir ve alnan mal geri getirir. Gani : Maddi ve manevi her trl zenginlii artar, insanlar tarafndan sevilir. Muni : Maddi ve manevi her trl zenginlii artar umulmadk yerden rzk gelir. Mani : Dmanlar cezalandrr, her trl kaza ve beladan korur. Darr : Dmanlar cezalandrr. Nafi : Maddi ve manevi her trl hastalktan kurtulur, mr uzar, izzet ve erefi artar. Nur : Kalbi nur ile dolar, doru ve yanl ayrr, doru kararlar alr. Hadi : Hafzas kuvvetlenir, iman artar, insanlar tarafndan sevilir, dmanl giderir. Bedi'u : alt ite Allah'n(CC) yardmyla ykselir. Baki : Uzun ve shhatli bir mr olur. Varis : Uzun, shhatli, an ve eref dolu bir hayat yaar. Reid : Zina, Kumar gibi kt huylardan kurtulur. Sabur : Belalara, hastalklara sabr artar ve balad her ii bitirir.

ALLAH ( 66 )

ER RAHMAN ( 298 )

ER RAHM ( 258 )

EL MELK ( 90 )

EL KUDDUS ( 170 )

ES SELAM ( 131 )

EL MUHEYMN ( 145 )

19 26 21

24 22 20
EL AZZ ( 94 )

23 18 25

596 2086 1788 2682 1490 298 1192 894 2384


EL CABBAR ( 206 )

83 90 85

88 86 84

87 82 89

27 3 29

32 30 28
EL HALIK ( 731 )

31 26 33

340 1190 1020 1530 850 680 170 510 1360


EL BAR ( 214)

262 1179 524

917 655 393

786 131 1048

290 1305 580

1015 725 435

870 145 1160

EL MUTEKEBBR ( 662 )

EL MUSAVVR ( 336 )

EL KAHHAR ( 306 )

188 658 564 846 470 94 376 282 752


EL VEHHAB ( 14 )

412 1442 1236 1854 1030 206 824 618 1648

1324 4634 3972 5958 3310 662

1462 5117 4386 6579 3655 731 2924 2193 5848


EL ALM ( 150 )

428 1498 1284 1926 1070 214 856 642 1712


EL KABID ( 903 )

672 3024 1344

2352 1680 1008


EL BASIT ( 72 )

2016 336 2688

99 106 101

104 102 100


ER RAFI' ( 351 )

103 98 105

2648 1986 5296


EL FETTAH ( 489 )

ER REZZAK ( 308 )

28 126 56

98 70 42

84 14 112

616 2156 1848 2772 1540 308 1232 924 2464

160 167 162

165 163 161

164 159 166

47 54 49

52 50 48

51 46 53

298 303 302 305 301 297 300 299 304

21 28 23

26 24 22

25 20 27

114 121 116

119 117 115

118 113 120

http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (5 of 8) [05.05.2009 09:26:43]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

EL MUIZ ( 117 )

EL MUZILL ( 770 )

ES SEM' ( 180 )

EL BASIR ( 302 )

EL HAKEM ( 68 )

EL ADL ( 104 )

EL HABIR ( 812 )

36 43 38

41 39 37
EL HALIM ( 88 )

40 35 42

1540 5390 4620 6930 3850 770 3080 3210 6160


EL AZIM ( 1020 )

57 64 59

62 60 58
EL GAFUR ( 1286 )

61 56 63

604 2114 1812 2718 1510 302 1208 906 2416


E EKUR ( 526 )

136 476 408 612 340 68 272 204 544


EL ALI ( 110 )

208 936 416

728 520 312


EL KEBR ( 232 )

624 104 832

1624 5684 4872 7308 4060 812 3248 2436 6496


EL MUKIT ( 550 )

176 616 528 792 440 88 352 264 704


EL HASB ( 80 )

337 342 341 344 340 336 339 338 343


EL CELL ( 73 )

2572 9002 7716 11574 6430 1286 5144 3858 10288


EL KERM ( 270 )

1052 3682 3156 4734 2630 526 2104 1578 4208


EL RAKB ( 312 )

220 770 660 990 550 110 440 330 880


EL MUCB ( 55 )

464 2088 928

1624 1160 696


EL VAS' ( 137 )

1392 232 1856

1100 3850 3300 4950 2750 550

2200 1650 4400


EL VEDUD ( 20 )

160 560 480 720 400 80 320 240 640


EL MECD ( 57 )

146 511 438 657 365 73 292 219 584


EL BAS ( 573 )

87 94 89

92 90 88
E EHD ( 319 )

91 86 93

101 106 105 108 104 100 103 102 107


EL HAK ( 108 )

110 385 330 495 275 55 220 165 440


EL VEKL ( 66 )

274 1233 548

959 685 411


EL KAV ( 116 )

822 137 1096

40 180 80

140 100 60
EL VEL ( 46 )

120 20 160

16 23 18

21 19 17
EL HAMD ( 62 )

20 15 22

188 193 192 195 191 187 190 189 194


EL MUHS ( 148 )

638 1276

2233 1914 319 2552 957


EL MUBD ( 57 )

33 40 35

38 36 34
EL MUD ( 124 )

37 32 39

19 26 21

24 22 20
EL MUHY ( 68 )

23 18 25

232 1044 464

812 580 348


EL MUMT ( 490)

696 116 928

92 414 184

322 230 138

276 46 368

2871 1595

ELKAYYUM ( 156 )

124 434 372 558 310 62 248 186 496

296 1036 888 1332 740 592 148 444 1184

16 23 18

21 19 17

20 15 22

248

868 744

136 476 408 612 340 68 272 204 544

980 4410 1960

3430 2450 1470

2940 490 3920

49 56 51

54 52 50

53 48 55

1116 620 124 496 372 992

http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (6 of 8) [05.05.2009 09:26:43]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

EL VACD ( 14 )

EL MACD ( 48 )

EL VAHD ( 19 )

EL AHAD ( 13 )

EL SAMED ( 134 )

EL KADR ( 305 )

EL MUKADDM ( 184 )

28 126 56

98 70 42

84 14 112

13 20 15

18 16 14
EL EVVEL ( 37 )

17 12 19

38 171 76

133 95 57
EL AHR ( 801 )

114 19 152

26 117 52

91 65 39

78 13 104

268 536

938

804 134

610 2745 1220

2135 1525 915


EL VAL ( 47 )

1830 305 2440

368 1656 736

1288 1104 920 552


EL BER ( 202 )

1206 670

184 1472

402 1072
EL BATIN ( 62 )

EL MUAHHR ( 847 )

EL ZAHR ( 1106 )

1694 5929 5082 7623 4235 847 3388 2541 6776


EL TEVVAB ( 409 )

74

259 222 37

264 271 266

269 267 265


EL AFUV ( 156 )

268 263 270

2212 7742 6636 9954 5530 1106 4424 3318 8848


ER RAUF ( 287 )

124 434 372 558 310 62 248 186 496


MALIK EL MULK ( 212 )

94 423 188

329 235 141

282 47 376

404 1414 1212 1818 1010 202 808 606 1616


EL CAM ( 114 )

333 185

148 111 296


EL MUNTAKIM ( 630 )

ZELCELAL VEL KRAM (1100 )

818 2863 2454 3681 2045 409 1636 1227 3272


EL GANI ( 1060 )

207 212 211 214 210 206 209 208 213


EL MUGNI ( 1100 )

49 56 51

54 52 50
EL MANI' ( 161 )

53 48 55

574 2009 1722 2583 1435 287 1148 861 2296


ED DAR ( 1001 )

424 1484 1272 1908 1060 212 848 636 1696


EN NAFI' ( 201 )

2200 9900 4400

7700 5500 3300


EN NUR ( 256 )

6600 1100 8800

35 42 37

40 38 36
EL BED' ( 86 )

39 34 41

2120 7420 6360 9540 5300 1060 4240 3180 8480


EL BAKI ( 113 )

2200 7700 6600 9900 5500 1100 4400 3300 8800


EL VARIS ( 707 )

322 1449 644

1127 805 483


ER RED ( 514 )

966 161 1288

2002 7007 6006 9009 5005 1001 4004 3003 8008


ES SABUR ( 298 )

64 71 66

69 67 65

68 63 70

512 2304 1024

1792 1280 768

1536 256 2048

172 774 344

602 430 258

516 86 688

226 452

791 678 339 904

1414 4949 4242 6363 3535 707 2828 2121 5656

1028 3598 3084 4626 2570 514 2056 1542 4112

596 2086 1788 2682 1490 298 1192 894 2384

1017 565 113

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'n 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma )

http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (7 of 8) [05.05.2009 09:26:43]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/uclu%20vefkler.htm (8 of 8) [05.05.2009 09:26:43]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Bular ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

YKSELEN BUR TABLOLARI


Bazen herhangi bir yerde karlaacanz vefkte (Bu vefk ykselen bur Ko iken yada Tali'i Hamel iken yaplr) gibi aklamalar varsa bu tablodan yararlanlr.

1 Ocak-14 Ocak
Saat Aral 00:30-03:50 03:50-05:35 05:35-07:50 07:50-09:25 09:25-10:45 10:45-11:55 11:55-13:10 13:10-14:50 14:50-17:05 17:05-19:30 19:30-22:05 22:05-00:30 Ykselen Burc TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK

15 Ocak-31 Ocak
Saat Aral 02:05-04:35 04:35-06:50 06:50-07:25 07:25-08:45 08:45-10:55 10:25-12:10 12:10-13:50 13:50-16:05 16:05-17:30 17:30-20:05 20:05-23:30 23:30-02:05 Ykselen Burc AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ

1 ubat-14 ubat
Saat Aral 01:05-03:35 03:35-05:50 05:50-07:25 07:25-08:45 08:45-09:55 09:55-11:10 11:10-12:50 12:50-15:05 15:05-17:30 17:30-20:05 20:05-22:30 22:30-01:05 Ykselen Burc AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ

15 ubat-29 ubat
Saat Aral 00:05-02:35 02:35-04:50 04:50-06:25 06:25-07:45 07:45-08:55 08:55-10:10 10:10-11:50 11:50-14:05 14:05-16:30 16:30-19:05 19:05-21:30 21:30-00:05 Ykselen Burc AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ

http://www.vefkilimleri.com/yukselenler.htm (1 of 4) [05.05.2009 09:26:47]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

1 Mart-14 Mart
Saat Aral 01:35-03:50 03:50-05:25 05:25-06:45 06:45-07:55 07:55-09:10 09:10-10:50 10:50-13:05 13:05-15:30 15:30-18:05 18:05-20:30 20:30-23:05 23:05-01:35 Ykselen Burc YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP

15 Mart-31 Mart
Saat Aral 00:35-02:50 02:50-04_25 04:25-05:45 05:45-06:55 06:55-08:10 08:10-09:50 09:50-12:05 12:05-14:30 14:30-17:05 17:05-19:30 19:30-22:05 22:05-00:35 Ykselen Burc YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP

1 Nisan- 14 Nisan
Saat Aral 01:50-03:25 03:25-04:45 04:45-05:55 05:55-07:10 07:10-08:50 08:50-11:05 11:05-13:30 13:30-16:05 16:05-18:30 18:30-21:05 21:05-23:35 23:35-01:50 Ykselen Burc OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY

15 Nisan-30 Nisan
Saat Aral 00:30-02:55 02:55-03:45 03:45-04:55 04:55-06:10 06:10-07:50 07:50-10:05 10:05-12:30 12:30-15:05 15:05-17:30 17:30-20:05 20:05-22:35 22:35-00:30 Ykselen Burc OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY

1 Mays-14 Mays
Saat Aral 01:25-02:45 02:45-03:55 03:55-05:10 05:10-06:50 06:50-09:05 09:05-11:30 11:30-14:05 14:05-16:30 16:30-19:05 19:05-21:35 21:35-23:50 23:50-01:25 Ykselen Burc KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK

15 Mays-31 Mays
Saat Aral 00:25-01:45 01:45-02:55 02:55-04:10 04:10-05:50 05:50-08:05 08:05-10:30 10:30-13:05 13:05-15:30 15:30-18:05 18:05-20:35 20:35-22:50 22:50-00:05 Ykselen Burc KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK

1 Haziran-14 Haziran
Saat Aral 00:45-01:55 01:55-03:10 03:10-04:50 04:50-07:05 07:05-09:30 09:30-12:05 12:05-14:30 14:30-17:05 17:05-19:35 19:35-21:50 21:50-23:25 23:25-00-45 Ykselen Burc BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA

15 Haziran-30 Haziran
Saat Aral 00:55-02:10 02:10-03:50 03:50-06:05 06:05-08:30 08:30-11:05 11:05-13:30 13:30-16:05 16:05-18:35 18:35-20:50 20:50-22:25 22:25-23:45 23:45:00:55 Ykselen Burc KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK

http://www.vefkilimleri.com/yukselenler.htm (2 of 4) [05.05.2009 09:26:47]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

1 Temmuz-14 Temmuz
Saat Aral 01.10 02.50 02.50 05.05 05.05 07.30 07.30 10.05 10.05 12.30 12.30 15.05 15.05 17.35 17.35 19.50 19.50 21.25 21.25 22.45 22.45 23.55 23.55 01.10 Ykselen Burc BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO

15 Temmuz-31 Temmuz
Saat Aral 00.10 01.50 01.50 04.05 04.05 06.30 06.30 09.05 09.05 11.30 11.30 14.05 14.05 16.35 16.35 18.50 18.50 20.25 20.25 21.45 21.45 22.55 22.55 00.10 Ykselen Burc BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO

1 Austos-14 Austos
Saat Aral 00.50 03.05 03.05 05.30 05.30 08.05 08.05 10.30 10.30 13.05 13.05 15.35 15.35 17.50 17.50 19.25 19.25 20.45 20.45 21.55 21.55 23.10 23.10 00.50 Ykselen Burc KZLER YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA

15 Austos-31 Austos
Saat Aral 02.05 04.30 04.30 07.05 07.05 09.30 09.30 12.05 12.05 14.35 14.35 16.50 16.50 18.25 18.25 19.45 19.45 20.55 20.55 22.10 22.10 23.50 23.50 02.05 Ykselen Burc YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER

1 Eyll-14 Eyll
Saat Aral 24.05 02.30 02.30 04.45 04.45 07.30 07.30 10.00 10.00 12.35 12.35 15.00 15.00 16.45 16.45 18.10 18.10 19.15 19.15 20.30 20.30 22.00 22.00 24.05 Ykselen Burc YENGE ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER

15 Eyll-30 Eyll
Saat Aral 24.00 03.00 03.00 05.00 05.00 08.00 08.00 10.30 10.30 12.45 12.45 14.45 14.45 16.00 16.00 17.20 17.20 18.30 18.30 20.00 20.00 22.00 22.00 24.00 Ykselen Burc ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE

1 Ekim- 14 Ekim
Saat Aral 01.30 04.05 04.05 06.30 06.30 09.05 09.05 11.35 11.35 13.50 13.50 15.25 15.25 16.45 16.45 17.55 17.55 19.10 19.10 20.50 20.50 23.05 23.05 01.30 Ykselen Burc ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE

15 Ekim-31 Ekim
Saat Aral 00.30 03.05 03.05 05.30 05.30 08.05 08.05 10.35 10.35 12.50 12.50 14.25 14.25 15.45 15.45 16.55 16.55 18.10 18.10 19.50 19.50 22.05 22.05 00.30 Ykselen Burc ASLAN BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE

http://www.vefkilimleri.com/yukselenler.htm (3 of 4) [05.05.2009 09:26:47]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

1 Kasm-14 Kasm
Saat Aral 02.05 04.30 04.30 07.05 07.05 09.35 09.35 11.50 11.50 13.25 13.25 14.45 14.45 15.55 15.55 17.10 17.10 18.50 18.50 21.05 21.05 23.30 23.30 02.05 Ykselen Burc BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN

15 Kasm-30 Kasm
Saat Aral Ykselen Burc 01.05 03.30 03.30 06.05 06.05 08.35 08.35 10.50 10.50 12.25 12.25 13.45 13.45 14.55 14.55 16.10 16.10 17.50 17.50 20.05 20.05 22.30 22.30 01.05 BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN

1 Aralk-14 Aralk
Saat Aral Ykselen Burc 00.05 02.30 02.30 05.05 05.05 07.35 07.35 09.50 09.50 11.25 11.25 12.45 12.45 13.55 13.55 15.10 15.10 16.50 16.50 19.05 19.05 21.30 21.30 00.05 BAAK TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN

15 Aralk-31 Aralk
Saat Aral Ykselen Burc 01.30 04.05 04.05 06.35 06.35 08.50 08.50 10.25 10.25 11.45 11.45 12.55 12.55 14.10 14.10 15.50 15.50 18.05 18.05 20.30 20.30 23.05 23.05 01.30 TERAZ AKREP YAY OLAK KOVA BALIK KO BOA KZLER YENGE ASLAN BAAK

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/yukselenler.htm (4 of 4) [05.05.2009 09:26:47]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

EUZUBLLAHMNEEYTANRRACM BSMLLAHRRAHMANRRAHM
Yardm isteyen Ziyaretiden Ricam udur. Size bu bilgileri karlksz veren kardeiniz

UUR PORDOAN ' a, Arapa


Metinlerin temizlenip hazrlanmasn salayan

a bildiiniz en gzel duay ederek bu sayfadan yararlannz ve elinizden geldii kadar bizi tm dualarnzda annz. ugurpordogan@mynet.com
( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--J-K-LM ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

OSMAN ER' e ve bana bilgisayar tantran BLENT BLAT'

http://www.vefkilimleri.com/email.htm [05.05.2009 09:26:48]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYADUYMADAN KMSEYE HTYA DUYMADAN KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN VEFKN VEFKN KENDN YAP KENDN YAP KENDN YAP
( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

BY BOZMA
Size by yapldn dnyorsanz aada yazdmz by bozma seramonisini uygulayp Allah(CC) tevekkl ediniz. Seramoniye balamadan nce 1. 2. 3. 4. 5. Msait olduunuz her an her dakika Allah'n(CC) kalbinizi yumuatmas iin dua ediniz. Haram mal ile alnm hibir ey yemeyiniz, imeyiniz, giymeyiniz. Zina etmeyiniz, elinizden geldii kadar slami kurallara uyunuz. stediinizi elde ettiiniz zaman, onu nasl elde ettiinizi hi kimseye sylemeyiniz. nce Euzubillahi mine eytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbilalemin deyin sonra Peygamber efendimize bildiiniz ekilde salat ve selam getirin sonra bu salat ve selamlarm sanki hair ve karar gnne kadar her saniye, her dakika, her an Kabe'de ve Arafat Danda Kadir gecesinde yapyormuum gibi kabul et deyin ve yle devam edin Allah'm(CC) beni sen yarattn ben senin aciz, hakir, zelil, gnahkar ve fakir bir kulunum bana gereken her eyi sen verdin, Ben ise seni gerektii gibi bilemedin, ben ise sana gerektii gibi ibadet edemedim, ben ise seni gerektii gibi zikir edemedim, ben ise sana gerektii gibi kredemedim ve ben ne kadar urarsam uraaym senin, kendi nefsini vdn gibi vemem, ama sen benim Rabbimsin senin vermek istediini hi kimse engelleyemez, senin vermek istemediini hi kimse veremez ltfen yapmaya niyetlendiim eyde beni baarl kl (Bu ekil duay bildiiniz her ekilde edin nemli olan acizliinizi belirtin ve Allah'(CC) vn) diye dua et ve sadece bir ey iste bir ok anlam ifade edecek eyler isteme bir ite baarl olduun zaman yeni eyler iste mesela Allah'm (CC) beni baarl kl dersen baar grecelidir sonucu hemen anlalamaz Allah'm gireceim Matematik snavn geeyim dersen sonu hemen belli olur.

http://www.vefkilimleri.com/buyubozma.htm (1 of 2) [05.05.2009 09:26:49]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

6. Bol bol tvbe ediniz. 7. Yapacanz eyleri gizli tutarak annenize, babanza, ulaabileceiniz dost ve akrabalarnza, tandnz herkese size daima dua etmelerini syleyin. 8. Gne domadan 1-2 saat nce uyann abdest aln yukarda belirttiin ekilde dua ederek secdeye kapanarak tvbe edin ve isteinizi Allah'a (CC) syleyin mmknse alayn. 9. Bol sadaka verin, kulara yem atn iekleriniz varsa sulayn ve yaptnz her eyi ibadet haline getirin. yle yapacaksnz mesela bir ite alyorsanz alp para kazanmam lazm nk ocuumun bana ihtiyac var kimse ona istediklerini karlksz vermez almak ve ocuklarn ihtiyalarn karlamak bir ibadettir. Kulara yem vermek bir sadakadr, sadaka kk byk belalar defeder. nsanlara selam vereyim, nk selamlamak snnettir. Evi temizleyeyim maddi ve manevi temizlik imandandr, temiz olmayan eve melekler girmez. Anneme mesaj ataym ya da ziyaret edip annemin halini soraym nk Ebeveyne iyi davranmay Kur'an- Kerim emrediyor, bu ve bunun gibi ilere niyetler ekleyip yaptn her eyi bir ibadete evir. Bir hadiste Ameller (iler) niyetlere gre deerlendirilir der. Esma havas ve dua okurken dikkat edilecek hususlar dikkatlice okuyun ve hayatnza uygulayn Yntem yledir : ki ba yorgan ipi aln. Temiz bir mekanda gzel kokulu bir tts yakn, sizi baarl klmas iin Allah(CC) dua edin, durumunuzu Allah(CC) anlatn ve zerinizdeki byy bozmaya niyet edin. ki ba yorgan ipinin her birine kolay zlebilir 101'er dm atn, temiz bir kaseye su koyun ve elinize dm attnz ilk ba ipi aln Euzubesmele ekerek Felak Suresini okuyun, ipe fleyip ilk dm zn ve ipi suya koyup bir sre bekleyin (her dua okuyutan sonra ipin suda bir sre kalmas nemli ltfen bunu atlamayn) bylece Felak suresini ilk baa yaptnz 101 dme tek tek okuyun. kinci ba ipe yaptnz 101 dm de ayn artlarda Nas suresini okuyarak zn (Okumaya balamadan nce iki surenin Trke anlamlarn okuyup ezberlerseniz ve anlamn dnerek okursanz daha abuk etki eder) Sonra ipleri skn ve kurumas iin bir yere asn veya muhafaza edin, kuruduu zaman bir tabakta yakp evi ttsleyin. Suya gelince, suyun bir blmn aln zerine su ilave ederek sabahlar a karnna iin, (istediiniz sre iebilirsiniz) geri kalan blmn bir kovaya koyun ve zerine su ilave edin, temiz bir boy abdesti aln, durulandktan sonra biraz byke bir leenin iinde zerine su eklediiniz okunmu suyu vcudunuzun her noktas slanacak ekilde azar azar dkn ve leene dolan okunmu suyu ayak demeyeceini tahmin ettiiniz bir yere dkn (bu saks bile olabilir) ve Allah'a tevekkl edin. ( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/buyubozma.htm (2 of 2) [05.05.2009 09:26:49]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( simler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar, ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

TRKEDE EN OK KULLANILAN KADIN ERKEK SMLER ( AB-C )

http://www.vefkilimleri.com/isimlerabc.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:26:52]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l

http://www.vefkilimleri.com/isimlerabc.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:26:52]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( simler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/isimlerabc.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:26:52]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

TRKEDE EN OK KULLANILAN KADIN ERKEK SMLER ( -DE-F-G )

http://www.vefkilimleri.com/isimlercdefg.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:26:55]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

http://www.vefkilimleri.com/isimlercdefg.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:26:55]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/isimlercdefg.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:26:55]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

TRKEDE EN OK KULLANILAN KADIN ERKEK SMLER ( H-I-J-K-L-M )

http://www.vefkilimleri.com/isimlerhiijklm.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:26:58]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

http://www.vefkilimleri.com/isimlerhiijklm.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:26:58]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/isimlerhiijklm.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:26:59]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

TRKEDE EN OK KULLANILAN KADIN ERKEK SMLER ( M-NO--P-R )

http://www.vefkilimleri.com/isimlermnoopr.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:27:02]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14

http://www.vefkilimleri.com/isimlermnoopr.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:27:02]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/isimlermnoopr.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:27:02]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

TRKEDE EN OK KULLANILAN KADIN ERKEK SMLER ( S-T-U--V-Y-Z )

http://www.vefkilimleri.com/isimlersstuuvyz.htm (1 of 3) [05.05.2009 09:27:05]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

http://www.vefkilimleri.com/isimlersstuuvyz.htm (2 of 3) [05.05.2009 09:27:05]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/isimlersstuuvyz.htm (3 of 3) [05.05.2009 09:27:05]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

SZLK
VEFKLERN BULUNDUU KTAPLARADA EN SIK KULLANILAN OSMANLICA VE ARAPA ASTROLOJK TERMLERN TRKELER
CTMA' = KAVUUM : Gne ve ayn yere gre bir derecede bulunmalardr. Bu olay, bir ayda 2 sefer meydana gelmektedir, ilki kameri ayn balad gndr ve ay hi gzkmez buna ayn karanlk gnleri denir. A O'dr. MUKABELE = KARIT KONUM : Bir gezegenin yere gre bir baka gezegenle 180 derece a yapmasdr yani simetrik olmasdr. ALTIGEN = TESDS : Gezegenlerin aralarnda 60 derece a olmas KARE = TERB' : Gezegenlerin arasnda 90 derece a olmas. GEN = TESLS : Gezegenlerin arasnda 120 derece a olmas. STKBAL = KARIT KONUM : Bir gezegenin yere gre bir baka gezegenle 180 derece a yapmasdr yani simetrik olmasdr mesela ayn Dolunay zamandr, buna ayn aydnlk gnleri yada nurlu gnler denir. Osmanl dili veya Arapa yazlan vefk kitaplarnda stikbal denildiinde, kast edilen budur. YILDIZ-I NAHS = ZARARLI GEZEGENLER : Satrn, Mars YILDIZ-I SAAD = YARARLI GEZEGENLER : Gne, Ay, Vens, Jpiter. YILDIZ-I MMTEZC = UYUMLU GEZEGEN : Merkr. MAL BURLARI = KUZEY BURLARI : Ko, Boa, kizler, Yenge, Aslan, Baak, doal Burlar kuanda ilk alt bur. CENUP BURLARI = GNEY BURLARI : Terazi, Akrep, Yay, Olak, Kova, Balk. VASATTS SEMA = GK KUTBU : Gk ekseninin gk kresini deldii iki noktadan her biri. CAY-I STKRAR = YRNGE : Bir gk cisminin hareketi boyunca izledii yol. YILDIZ = GL GEZEGEN : Burta en gl olan gezegen. YILDIZ SAAT = YILDIZ ZAMANI : Gne yerine ilkbahar noktasna bal zaman.
http://www.vefkilimleri.com/sozluk.htm (1 of 6) [05.05.2009 09:27:08]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

HAREKET- MAHSUSA = YNELM : Burlar kuanda bir gezegenin gidi yn, bu yn eksi yndr, Ko Burcundan balar. KIRAN = ST KAVUUM : D gezegenlerin yere gre ayn hizada olmalar yani aralarnda 0 derece a olmasdr. HTRAK = ALT KAVUUM : gezegenlerin yere gre ayn hizada olmalar yani aralarnda 0 derece a olmasdr. SADELER = IKANLAR : Ufukta (Kuzey yarm kre ile ilgilidir) ksa sre kalan burlar, Olak, Kova, Balk, Ko, Boa, kizler. HABTALAR = DENLER : Ufukta uzun sre kalan burlar, Yenge, Aslan, Baak, Terazi, Akrep, Yay. RCAT = GER GTME : Duran gezegenlere yada yere gre eksi (Bat) ynde yer deitirme. HEYET FELEKYYE = DOUM HARTASI : Doum annda gezegenlerin konumunu gsteren harita. NFRAK = AYRILMA : Kavuum konumunda olan iki gezegenden hzl olann dierinden uzaklamas. STKAMET = YRNGEYE DNME : Duran gezegenlere yada yere gre yer deitiren gezegenin tekrar yrngesine dnmesi.

-AAhfa : En gizli Ahid : Yemin Ahir : En son Ahkam : Hkmler Ahmer : Krmz Aha : Blgeler Ahval : Haller,Durumlar Ahvef : En korkun Akaid : nanlar Akid : Anlama Akim : Ksr Aksa-y emel : deal Asker : En ksa Aktab : Kutuplar,Azizler Akur : Ksr Ali : Yksek Alaim : Alametler Alak : Slk Alam : Acilen Allame : Byk bilgin Amal : ler Amel : Ameliye : Amil : Yapan Anasr :Unsurlar Anasr-Erba'a : 4 Unsur Araz : aret Ar : Gk Arz : Yeryz
http://www.vefkilimleri.com/sozluk.htm (2 of 6) [05.05.2009 09:27:08]

-BBab : Blm Ba'dehu : Daha sonra Bahr : Deniz Bahuretmek : Ttslemek Bakiye : Kalan,Baki Bali : Erikin Basar : Gr Basiret : leriyi grme gc Bast : Yayma Bast- Adedi : Say yayma Bast- Hurufi : Harf yayma Batl : Bo,Hkmsz Bedr : Dolunay Beka : Kalc Beliyyat : Belalar Bend : Blm Beer : nsan Beeri : nsanlkla ilgili Beir : Mjde Bevl : emek Beyan : Aklama Beyn : Ara Beyneyn : ki kiinin aras Beyt : Ev Beyza : Beyaz Bidayet : Balang Bila adet : Saysz Bin : Olu

Cami' : Toplayan Camid : Cansz Canib : Taraf Cebbar : Zorba Cebr : Zor Cedavil : izelgeler Cedi : Olak Burcu Cedid : Yeni Cefa : Eziyet Cefr : Gaipten haber veren ilim Cehd : alma Cuhela : Cahiller Cehren : Aka Celal : Ululuk Celb etmek : armak Celb-i muhabbet : Kendini sevdirmek Cemad : Cansz Cemal : Gzellik Cemi' : Tm Cemetmek : Toplamak Cenub : Gney Cenub-i garb : Gney bat Cenub-i ark : Gney dou Ceraim : Sular Cevaz : zin Cevr : Hakszlk Ceven : Zrhl giysi Cevval : ok hareketli

-DDafi' : Uzaklatrma Daim : Srekli Delalet : Sapknlk Dar- beka : Ahiret yurdu Dar- fena : Dnya Darb : Vurma,dvme Defn : Gmmek Delalet : Delil etmek Delv : Kova burcu Dem : Kan Derc : ine almak Derecat : Dereceler Derk etmek : Anlamak Deruni : ten gelen Derya : Deniz Desais : Hileler Desise : Hile Dessas : Hileci Destur : zin Devair : Daireler Devr : Dnme,Devir Devran : Felek Dl : Stun Dima : Bilin Duar : Maruz kalm Duhul : Giri -E-

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Arzu : stek Asa : Denek,Sopa Asakir : Askerler Asfer : Sar Asnam : Putlar Aer : On Aere : Onlar Aikar : Ak seik Avn : Yardm Ayat : Ayetler Ayat- Hamse : Be Ayet Azad : Kurtulu Azimet :Yemin

Bint : Kz Bu vecihle : Bu ekilde Buhur : Tts Buse : pck Burhan : Delil Buzur :Tohumlar Byut : Evler -CCabir : Zorlayan Cah : Makam Caiz : Uygun

Cevza : kizler burcu Cey : Asker Cezb : Etkilemek Cezbe : Kendinden gemek Cidal : Mcadele Cihan : Dnya,Alem Cima : Cinsel iliki Cismani : Cisimle ilgili Cunud : Askerler Cz : Para Cz'i : ok az

Ebyaz : Bembeyaz Efdal : En iyi Efkar : Fikirler Eflak : Gkler Efrenc : Batl Efsun : By Ehven : En iyi Ehzap : Gruplar Ekabir : leri gelenler Ekber : En byk Ekseriyet : ou kez El Acele : Acil olarak Elf : Bin

Elfaz : Szler Elvah : Tablolar Elvahen : Acilen Emare : Belirti Emmare : Emredici Emraz : Hastalk Emsal : rnekler Emval : Mallar Erbaa : Drt Erbain : Krk Erkam : Rakamlar Ervah : Ruhlar Esami : simler Esbab : Sebepler Esed : Aslan Burcu Esfel : En aa Eshab : Dostlar Eslaf : Gemiler Esma : simler Esrar : Srlar Esrar- acibe : Acaip esrarlar Esvap : Giysiler Eraf : Sekinler Evail : lkler Evkat : Vakitler Evla : En iyi Evrad : Dualar Evsaf : Vasflar Eyyam : Gnler Ezkar : Dualar,zikirler Ezvac : iftler -Fhttp://www.vefkilimleri.com/sozluk.htm (3 of 6) [05.05.2009 09:27:08]

Feraset : Sezgi Ferec : Rahatlama Fesat : Bozukluk Feshetmek : ptal etmek Fevaid : Faydalar Fevk : st Feyiz : Bereket Fkra : Blm Ftrat : Yaratl Ftri : Yaratltan gelen Firak : Ayrl -GGadr : Zulm Gaib : Hazr olmayan Galip : Yenen Galebe almak : Yenmek Garb : Kuzey Gark olmak : Boulmak Gurabet : Gariplik Gasl : Ykamak Gayb : Gze grnmeyen Gayri ihtiyari : stek d Gayri Kabil : Mmkn olmayan Gazel : Ceylan Glman : Kle,gen Gyab : Yokluk Giriftar : Yakalanm Gurre : Balang Gurub : Gnein batmas

Hafiz : Koruyan Haiz : Sahip olan Hak etmek : Kazmak Hakaik : Gerekler Halas : Kurtulu Halis : Saf Halli mklat : Problem zme Hamel : Kova Burcu Hamil : Tayan Hamsin : Elli Hane : Ev Hannas : eytan Hanuman : Evler Harab : Ykk Haricen : Dardan Harici Ksmet : Kalan Hasais : zellikler Hased : Kskanlk Hasenat : yilikler Hasene : yi,gzel Hasm : Dman Haset : Kskanlk Hasl : Sonu Hasid : kskan Hasis : Kskan,pinti Haslet : zellik Hasm : Dman Hassa : zellik Har : Kyamet gn Hataen : Yanllkla Hatem : Mhr Hatim : Bitirmek

Husul : Gerekleme Hususiyet : zellik Hut : Balk Burcu Huzme : Demet -IIslah : yileme Islah nefs : Nefsi Dzeltme bad : Kullar bin : Oul btida : Balang cbar : Zorlama cma' : Bir araya getirme cmalen :Toplam olarak ctima : Bir araya getirme, toplanma fa : Yapmak flah : Kurtulma fna : Yok etme frat : Arya kama ftitah : Al hata : Kuatma hda : Hidayet verme hfa : Gizleme hlak : Helak etme hra : karma htimam : zen kbal : Baht akl kmal : Tamamlama ktisab : Kazanma lga : Kaldrma

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Facir : Gnah ileyen Fakih : slam hukukusu Falname : Fal kitab Faraza : rnein Fariza : Farzlar Fask : Gnahkar Fasl : Blm Fecir : Tan aarmas Fehm : anlama Felah : Kurtulu Felek : Gkyz Fenni : Teknik Feraiz : Farzlar

-HHabais : Ktler Habbe : Tane Habis : Kt Habit : Batan,inen Hacat : htiyalar,istekler Hacer : Ta Hacet : stek Hacet namaz : stek namaz Hadim : Hizmetkar Hafa : Gizli Hafaya : Gizli eyler Hafi : Gizli

Havf : Korku Haya : Utanma Hayz : Regl Hazain : Hazineler Hfzetmek : Ezberlemek Hicab : Utanma Hicret : G etmek Hisab : Hesap Hitam : Son Huddam : Hizmetkarlar Hulasa : zet Hulefa : Halifeler Huruf : Harfler Hurufu Mukatta' : Harf harf yazmak

lka : Kazanma llet : Hastalk ltibas : Giydirme mtizac : Uyumak nayet : lahi yardm nbisat : Kazanlar nkilabat : Devrimler nkiaf : Ortaya kma ntihab etmek : Snamak nziva : Yalnz kalmak rsal : Gnderme rsali hatf : Hzl gnderme rad : Hidayete erme slah : Dzeltme

slah beyn : Ara dzeltme stihare : Bir eyin sonucunu renmek iin yatmak stifar : Tvbe etmek stimdad : Yardm istemek stimrar : Srekli stinadgah : Dayanacak yer stinzal : ndirmek sraf : Men etme sraf imar : Bulunduun yerdeki cinleri uzaklatrma sraf umumi : Genel datma rak : Gnein douu ta : Verme yal : Aile zale etmek : Yok etmek zdiva : Evlenme zhar : Gsterme -KKabih : irkin Kadim : Eski Kahr a'da : Dman kahretmek Kaide . Kural Kamer : Ay Karib : Yakn Kasavet : znt Kasem : Yemin

Kudsi : Kutsal Kulub : Kalpler Kurb : Yaknlk Kbra : En byk Knuz : Hazineler Kre-i Arz : Yeryz Ksuf : Gne tutulmas -LLafz : Sz Lafza-i celal : Allah ismi Lahuti : lahi Layemut : lmsz Leyl : Gece Libas : Giysi Lihye : Sakal Lika : Buluma Lime : Para -MMaraz : Hastalk Maada : Dnda Madur : Hakszla urayan Malub : Yenik Marib : Bat Mah : Ay Mahasin : yilikler

Marik : Dou Matlub : stenen Mazarrat : Zarar Medfun : Gml Mecmu : Toplam Mecnun : Deli Medine : ehir Meflu : Felli Meleke : Kabiliyet Melekut : Ruhlar alemi Memat : lm Menzil : Konak,ev Menazil : Menziller Meratib : Rtbeler Merhale : Aama Merih : Mars Mertebe : Derece Mesh : Silme,svama Meshur : Bylenmi Meskun : skan edilmi Mesruk : alnan ey Mestur : Gizli Me'um : Uursuz Meahir : nller Meakkat : Sknt Meayih : eyhler Meru : Yasal Metruk : Terkedilmi Mevud : Vaat edilmi Mevad : Maddeler Mevt : lm

Muannit : nat Muayir : Aykr Mulak : Karmak Muluk : Krallar Murabba : Drtgen Musahhar : Bylenmi Muti : taat eden Muttali klmak : Vakf olmak Muttasf : Vasflanm Muvaffak : Baarl Muvakkat : Vakitli Mbtela : Tutulmu Mekkil : Vekil Messir : Etkili Mdavemet : Devam etmek Mfit : Yaral Mhlet : Sre Mkerrer : Tekrar edilen Mmarese : Uzmanlk Mmeyyiz : Ayran Mmtezi : Uyuan Mnacat : Allah'a yalvar Mndemic : ine almak Mneccim : Astrolog Mnezzeh : Kusursuz,pak Mnife : Ulu Mnkad : Boyun emek Msadif : Tesadf Msavi : Eit

http://www.vefkilimleri.com/sozluk.htm (4 of 6) [05.05.2009 09:27:08]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Kavaid : Kurallar Kavs : Yay burcu Kebir : Byk Kelam : Sz Kemiyet : zellik Kenz : Hazine Kerubi : Byk melek Kesif : Youn Kevkeb : Yldz,gezegen Kevakib : Yldzlar Keyfiyet : zellik Kibriti ahmer : Altn yapan madde Kifayet : Yeterlilik Kraat : Okuma Ksmet : Blme Kubur : Mezarlar

Mahbub : Sevilen Mahfi : Gizli Mahfuz : Korunmu Mahir : Becerikli Mahluk : Yaratlm Mahlukat : Yaratlmlar Mahsub : Hesap edilen Mansb : Makam Mahzur : Saknca Mai : Su ile ilgili Maiet darl : Geim sknts Makabir : Kabirler Malik : Sahipler Mansp : Makam Maraz : Hastalk Maruf : Bilinen Masiyet : Ktlk Masiva : Dnyaya zg ey Maslahat :

Mevzi : Yer Mevzu : Konu Meyus : Umutsuz,zgn Mezkur : Anlm Miftah : Anahtar Mihver : Eksen Miladi sene : Miladi yl Minval : Tarz,yol Misak : Sz alma Misli : Kat Mizac : zellik Mizan : Terazi burcu Muadil : Edeer Muahede : Anlama Muahhar : Geciktirilmi Muallim : retmen

Mselles : gen,l Mstani : Zengin Mteaddid : Birok Mtebaki : Kalan Mtela'a : Gr Mtenasip : Uygun -NNail : Ulaan Nar : Ate Nas : nsan Nazil : nen Nebat : Bitki Necaset : Pislik Necm : Yldz Nezih : Temiz Nikab : Pee Nisa : Kadnlar

Nurani : Ikl Nutk etmek : Saylarn harf karln yazmak Nucum : Yldzlar Nzul : Fel -PRPir : Tarikat kurucusu Rabta : Ba,iliki Ram : taat eden Recul : Erkek Rehavet : Geveklik Remil : Toprak Remz : aret Riayet : Uymak Ribat : Balamak Rical : Erkekler Riyazet : Nefsin isteklerine kar gelmek Rumi Takvim : Osmanl Takvimi Rumuz : Semboller Rucu : Geri dnme Rufeka : Arkadalar Rkn : Esas

Sema : Gkyz Semavat : Gkler Semere : rn,sonu Senei hicriye : Hicri sene Seratan : Yenge burcu Sevr : Boa burcu Seyf : Kl Sibyan : ocuklar Siyanet : Koruma Sual : Soru Sufli : Aa,baya Skkan : Sakinler Snble : Baak burcu Sureti isti'mal : Kullan ekli -aki : Haydut akird : renci ark : Dou edid : iddetli ehavat : ehvetler er : Ktlk erh : Aklama erefinde : Gl konumunda

Talib : steyen,renci Taksim : Blmek Tard : Kovmak Tarh : karma Tasarruf : Kullanma Taslit : Musallat etme Ta'yini evkat : Vakit tayini Tayyib : yi Tazib: Azap vermek Tazim : Hrmet Tebahhur : Ttslemek Tebeyyn : Grnr Tebdil : Deitirmek Teberrk : Bereketlendirmek Tecelli : Grnme Tecziye : Cezalandrma Tedrici : Azar azar Tefel : Fal ama Teferruat : ncelikler Tefrik : Ayrma Tehakkm : Hkm etme Tekabl etmek : Denk gelmek Tekaml : Olgunluk Teksif : Sklatrma Teksir : oaltma Telbis : Giydirme Te'lif : Dmanl

Unsur : zellik Uruc : Ykselme Usul : Metot Usulu vech : Bu ekilde Uzlet : Keye ekilme Uzma : ok byk Uzvu teksir : Erkeklik organ -VYVarak : Yaprak Vareste : Kurtulmu Varis : Miras kalan Vasat : Orta Vasats sema : Gk ortas Vasl : Ulaan Vebal : Gnah Veciz : zl Vefk : Uyum,tesirli Dua Vehim : Kuruntu Vesile : Sebep Vird : Dua Vukuf : Bir ey bilme Yekn : Toplam Yevm : Gn Yevmiye : Gnlk

http://www.vefkilimleri.com/sozluk.htm (5 of 6) [05.05.2009 09:27:08]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

-SSabk : Eski Sabir : Sabredici Sacid : Secde eden Safha : Aama Sahih : Doru Sahir : Byc Sair : Kk Said : Ykselen Sala vakti : Cuma gn sala verilen vakit Salib : Ha Sarfiye : Datmak Sarik : Hrsz Secaye : Karakterler Sehab : Bulut Sehhar : Byc Sekr : Sarholuk Selef : ncekiler

erif : erefli erir : Kt eyatin : eytanlar ifayab : yileme imal : Kuzey ua : In kran : Teekkr -TTaat : badet Tacil : Acele etmek Tadad : say sayma Tafsil : Ayrnt Tahareti Kamile : Tam temizlik Tahassun : Korunma Tahdid : Snrlama Tahvil : evirme Taife : Kabile Talak : Boanma Tali': Ykselen Tali'i vakt : Ykselen bur

uzaklatrma Te'lifi beyn : Ara yapma Tenzil : karma Terraki : Ykselme Terhil : Yerinden uzaklatrma Teskin : Durdurma Teshir : Byleme Tefiye : yiletirme Tevecch : Ynelme Tilavet : Okuma Tlu : Dou,ykselme Trab : Toprak -UUhra : Dierleri Ukubet : Akibetler Ulum : limler Ulvi : Yce Umde : Prensip Umur : ler

Yksk : Yzk -ZZahir : Ak,aikar Zaid : Art,artan Zail : Boa gitmek Zakir : Zikreden Zamime : Ek Zamm : Eklemek Zarb etmek : Vurmak Zaruret : Yoksulluk Zayi : Kaybolan Zevat : Kiiler Zevc : Nikahl erkek Zevce : Nikahl kadn Zillet : Aalk Ziyade : Fazla Zuhr : le Zuhur etmek : Meydana gelmek Zuhurat : Belirtiler Zhre : Vens gezegeni

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/sozluk.htm (6 of 6) [05.05.2009 09:27:08]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

GEZEGEN KONUMLARITRKYE'DEK SAAT FARKLARI-AYIN MENZLLER


Vefk yapacanz zaman gezegenlerin konumlarna ihtiya duyarsanz, aada verdiimiz web sayfasnda gezegenlerin hangi saatte, hangi konumda olacaklar hesaplanm ve yazlmtr. Bu konumlar hesaplanrken Greenwich saat ayar esas alnm ve ona gre yazlmtr. Greenwich saati ile Trkiye'de kullanlan saat arasnda 2 saat fark vardr. www.skyscript.co.uk/ephemeris.html www-lep.gsfc.nasa.gov/code693/TYPE/TYPE.html Trkiye'nin dousu ile bats arasnda bile saat farklar vardr. stanbul Greenwich saatine gre 2 saat geridir tablolar okunur ve saat hesab yaplrken bu gz nnde bulundurulmaldr. Size kolaylk salamak asnda aada stanbul'da saat 12:00 iken dier illerimizdeki gerek saatin ka olduu yazlmtr.

http://www.vefkilimleri.com/gezegen.htm (1 of 5) [05.05.2009 09:27:12]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

TRKYEDEK EHRLERN ARASINDAK SAAT FARKLARI


EHR
ADANA ADIYAMAN AFYON ARI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVN AYDIN BALIKESR BARTIN BATMAN BAYBURT BLECK BNGL BTLS BOLU BURDUR MERSN

SAAT
12.25 12.37 12.06 12.58 12.10 12.27 12.15 12.07 12.56 12.51 11.55 11.55 12.13 12.43 12.45 12.14 12.50 12.52 12.10 12.05 12.22

EHR
BURSA ANAKKALE ANKIRI ORUM DENZL DYARBAKIR DZCE EDRNE ELAZI ERZNCAN ERZURUM ESKEHR GAZANTEP GRESUN GMHANE HAKKAR HATAY IDIR ISPARTA NEVEHR NDE

SAAT
12.00 11.49 12.18 12.24 12.00 12.45 12.08 11.50 12.41 12.42 12.49 12.06 12.33 12.37 12.42 12.59 12.28 13.00 12.06 12.23 12.22

EHR
STANBUL ZMR KAHRAMANMARA KARABK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSER KIRIKKALE KIRKLAREL KIREHR KLS KOCAEL KONYA KTAHYA MALATA MANSA MARDN MULA MU

SAAT
12.00 11.52 12.31 12.14 12.17 12.56 12.19 12.26 12.20 11.53 12.21 12.32 12.04 12.14 12.04 12.37 11.54 12.47 11.57 12.50

EHR
ORDU OSMANYE RZE SAKARYA SAMSUN SRT SNOP SVAS TEKRDA TOKAT TRABZON TUNCEL ANLIURFA IRNAK UAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK

SAAT
12.35 12.25 12.46 12.15 12.29 12.52 12.24 12.32 11.54 12.30 12.43 12.48 12.39 12.57 12.01 12.57 12.00 12.23 12.11

AYIN MENZLLER
Ay takvimine gre, ay dnya evresindeki bir dnn 29,5 gnde tamamlar. Bu ilimle uraan Alimler ayn bir ayda katettii mesafeyi 28 arapa harfe uyarlam ve her harf iin belirledii mesafeyi menzil diye adlandrmlardr bylece her menzili Arapa bir harfe ithaf etmilerdir. Buna gre ayn 28 menzili vardr. Her menzilin insan ve dnya zerinde etkileri vardr, bu etkiler Saad (Mutluluk) ve Nahs (Mutsuzluk) diye adlandrlr.

http://www.vefkilimleri.com/gezegen.htm (2 of 5) [05.05.2009 09:27:12]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

AYIN MENZLLER

BURLARIN YIL BOYUNCA KONAKLADII MENZLLER GN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

OCAK
SUUD AHBYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REA ARTEYN BUTEYN SREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK AFR ZEBANA EKLL KALB ULE NEAYM BELDE ZABH BEL'

UBAT
F.MUKADDEM F.MUAHHER REA ARTEYN BUTEYN SREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK AFR ZEBANA EKLL KALB ULE NEAYM BELDE ZABH BEL' SUUD AHBYE

MART
ARTEYN BUTEYN SREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK AFR ZEBANA EKLL KALB ULE NEAYM BELDE ZABH BEL' SUUD AHBYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REA

NSAN
SREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK AFR ZEBANA EKLL KALB ULE NEAYM BELDE ZABH BEL' SUUD AHBYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REA ARTEYN BUTEYN

Tablo : 31

http://www.vefkilimleri.com/gezegen.htm (3 of 5) [05.05.2009 09:27:12]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Tablo : 30

BURLARIN YIL BOYUNCA KONAKLADII MENZLLER GN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

BURLARIN YIL BOYUNCA KONAKLADII MENZLLER GN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

MAYIS
HAK'A HAN'A ZRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK AFR ZEBANA EKLL KALB ULE NEAYM BELDE ZABH BEL' SUUD AHBYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REA ARTEYN

HAZRAN
ZRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK AFR ZEBANA EKLL KALB ULE NEAYM BELDE ZABH BEL' SUUD AHBYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REA ARTEYN BUTEYN SREYYA

TEMMUZ
CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK AFR ZEBANA EKLL KALB ULE NEAYM BELDE ZABH BEL' SUUD AHBYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REA ARTEYN BUTEYN SREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A

AUSTOS
SARFE AVVA SEMAK AFR ZEBANA EKLL KALB ULE NEAYM BELDE ZABH BEL' SUUD AHBYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REA ARTEYN BUTEYN SREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZRA' NESRE

EYLL
AFR ZEBANA EKLL KALB ULE NEAYM BELDE ZABH BEL' SUUD AHBYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REA ARTEYN BUTEYN SREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN

EKM
EKLL KALB ULE NEAYM BELDE ZABH BEL' SUUD AHBYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REA ARTEYN BUTEYN SREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA

KASIM
ULE NEAYM BELDE ZABH BEL' SUUD AHBYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REA ARTEYN BUTEYN SREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK AFR

ARALIK
ZABH BEL' SUUD AHBYE F.MUKADDEM F.MUAHHER REA ARTEYN BUTEYN SREYYA DEBERAN HAK'A HAN'A ZRA' NESRE TARFE CEBHE HARSAN SARFE AVVA SEMAK AFR ZEBANA EKLL KALB

http://www.vefkilimleri.com/gezegen.htm (4 of 5) [05.05.2009 09:27:12]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

26 27 28

BUTEYN SREYYA DEBERAN

DEBERAN HAK'A HAN'A

ZRA' NESRE TARFE

TARFE CEBHE HARSAN

26 27 28

SARFE AVVA SEMAK

SEMAK AFR ZEBANA

ZEBANA EKLL KALB

ULE NEAYM BELDE

Tablo : 32

Tablo : 33

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/gezegen.htm (5 of 5) [05.05.2009 09:27:12]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

VEFK TERMLER
BAST
Bast yaymak demektir, kelimenin harflerini tek tek yazmak, harfleri isimleri ile yazmak ya da harflerin deerlerini yazyla yaymak demektir. yazarz kelimesini diye bast ederiz yada harfleri isimleri ile

ARAPA HARFLERN OKUNUU

http://www.vefkilimleri.com/vefkterimleri.htm (1 of 6) [05.05.2009 09:27:17]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Tablo :34

NUTKETMEK
Kelimeyi oluturan harflerin ebced'teki karlklarn yazmak toplamak ve toplam tekrar harfle yazmaktr. kelimesini nutk etmek istersek 5, 30, 30, 1 Toplam 66 eder yani 60+6

http://www.vefkilimleri.com/vefkterimleri.htm (2 of 6) [05.05.2009 09:27:17]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

bunlarn byk ebcedle karlklar olan

yazarz ve bunlar okumak iin yani nutuk etmek iin

birletiririz (seve) diye nutk ederiz.Cifir ilminde baz hesaplarda saylar yeterli kalmazsa kendisi ile arplabilir, bunu baz yerlerde grrseniz armayn.

TEKSR
Teksir oaltmak demektir, teksiri yaplacak kelime ya da kelimeler harf harf bast edilir. Oluan bastn sadaki ilk harfi birinci harf soldaki en son harfte sonunca harftir.Yazlan satr birinci satr olarak kabul edilir. kinci satr iin bir sondan bir, batan harf alarak sonuna kadar gidilir ve ikinci satr oluturulur. nc ve daha sonraki satrlar iinde bir sondan bir batan harf alarak ilk satr bulana kadar devam edilir. Bulunan son satra Zimam Ahir denir. Malik El Mlk iin bir rnek vermek gerekirse

yle de diyebiliriz birinci satr yazdktan sonra ikinci satr ve sonraki satrlar oluturmak iin yazmaya sadan balayarak tek nolu harfleri sondan ift nolu harfleri sadan alarak yazar ve satr tamamlarz, ilk satr bulduumuzda teksiri bitiririz, ksacas tek yapmamz gereken bir sondan bir batan harf almaktr.

http://www.vefkilimleri.com/vefkterimleri.htm (3 of 6) [05.05.2009 09:27:17]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Bastn yaptmz kelime yada kelimelerin arpan ise yle bulunur, bastn yaptmz kelimeyi ka satrda bulduysak arpan odur Malik El Mlk rneinde arpan 9 dur.

4 9 2 3 5 7 8 1 6
Hane : Vefkin iindeki her bir kareyi ifade eder, mesela yukardaki rnek 'l vefkte toplam 9 hane vardr. Buna gre drtl vefkte toplam 16 hane, beli vefkte 25 hane vardr, dier vefkler de buna gre hesaplanr. Ksaca bir vefkte ka hane olduunu bilmek istersek satr ile stunu arparz kan vefkin hane adedidir. Stun : Vekte yukardan aaya doru inen dikey blmlerdir, mesela yukardaki rnek 'l vefkte toplam 3 stun vardr, birinci stun 4-3-8 nolu hanelerin bulunduu stun, ikinci stun 9-5-1 nolu hanelerin bulunduu stun, nc stun da 2-7-6 nolu hanelerin bulunduu stundur. Buna gre drtl vefkte toplam 4 stun, beli vefkte 5 stun vardr, dier vefkler de buna gre bulunur. Satr : Vekte sadan sola uzanan blmlerdir, mesela yukardaki rnek 'l vefkte toplam 3 satr vardr, birinci satr 4-92 nolu hanelerin bulunduu satr, ikinci satr 3-5-7 nolu hanelerin bulunduu satr, nc satr da 8-1-6 nolu hanelerin bulunduu satrdr. Drtl vefkte toplam 4 satr, beli vefkte 5 satr vardr, dier vefkler de buna gre bulunur. Kutur : Her vefkte ister 'l ister onbirli olsun 2 kutur vardr, Kutru Lisan ve Kutru sra, birinci kutur sa st keden sol alt keye olan kutur, mesela yukardaki rnek 'l vefkte 2-5-8 nolu haneler birinci kutru yani Kutru Lisan oluturur. kinci kutur sol st keden sa alt keye olan kuturdur, mesela yukardaki rnek 'l vefkte 4-5-6 nolu haneler ikinci kutru yani Kutru sra'y oluturur dier vefkler de buna gre bulunur. Salip ya da Ha : Sadece tekli vefklerde vardr tam ortadan geen stun ve satrlar salibi oluturur, mesela yukardaki rnek 'l vefkte 9-5-1 nolu stun ile 3-5-7 nolu satr salip oluturur. Mebde ya da Miftah : Vefki yazarken yazdmz ilk haneye denir, mesela yukardaki rnek 'l vefkte 1 nolu hane Meddedir, dier vefkler de buna gre bulunur.

http://www.vefkilimleri.com/vefkterimleri.htm (4 of 6) [05.05.2009 09:27:17]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Mnteha : Vefki yazarken yazdmz son haneye denir, mesela yukardaki rnek 'l vefkte 9 nolu hane Mntehadr, dier vefkler de buna gre bulunur. Vasat : Mebde ile mntehann toplamnn yars vefkin vasatdr, mesela yukardaki rnek 'l vefkte 5 nolu hane Vasattr. yle bulunur Mebde 1, Mnteha 9 Toplamnn yars 5'tir yani bein yazl bulunduu hane Vasattr, dier vefkler de buna gre bulunur. Kran : Mebde ile mntehann toplamdr, mesela yukardaki rnek 'l vefkte Mebde 1, Mnteha 9 Toplam 10'dur yani Kran 10 dur,dier vefkler de buna gre bulunur. Tahareti Kamile : Dncenin, kalbin, bedenin, iini yapacan mekann ve elbiselerin temiz olmas demektir. i yaparken zerine srayan sidik bile tahareti bozar. Riyazet : Canl ve canldan kan yiyecekler, yememektir. Bununla beraber soan sarmsak gibi koku yapan eyler de yememek gerekir.

VEFK'N ETRAFINA YAZILANLAR


Herhangi bir kitapta bulduunuz vefkin etrafna u ya da u ayetler veya u esmalar yazlr diyorsa ona kesinlikle uyulmaldr. Bununla beraber btn vefklerin etrafna yazlan baz eyler vardr bunlar Besmele-i erife, 4 byk Melein ad ve bir Ayet-i erife'dir. 4 byk melein adn yukarda belirtmitik Besmele-i erife 4'e ayrlr ve aadaki ekilde yazlr ve anlamlar da udur. 1. smi ile 2. Allah 3. Rahman 4. Rahim

http://www.vefkilimleri.com/vefkterimleri.htm (5 of 6) [05.05.2009 09:27:17]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Ayet-i erife ise udur 1. Sz 2. Haktr ( dorudur ) 3. Ve onundur 4. Mlk

yine 4'e ayrlr aadaki ekilde yazlr ve anlam da udur.

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/vefkterimleri.htm (6 of 6) [05.05.2009 09:27:17]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

KMSEYE HTYA DUYMADAN VEFKN KENDN YAP

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

BAST USULYLE YARDIMCI BULMA VE TESRL DUA OLUTURMA


Bu blmde yeni bir tesirli Dua oluturma yntemi aklanacaktr. Bu yntemde yine zel yardmclar bulunacak ve ilerimizde grevlendirilecektir. Uygulama aadaki gibidir. A. Aada maddeler halinde verdiimiz bilgiler Arapa olarak yan yana yazlr, sonra (18) numaral tablodan her harfin Ebced karl alnr ve toplanr. 1. Kendi smin (Kitabn son blmnde isimlerin Arapa yazl blmnde) 2. Amacnn ak yazl, istediin kiinin ismi ya da gereklemesini istediin i.(simler son blmde, Talep ve iler 22 numaral tabloda) 3. lk iki maddedeki kelimelerde geen harfler arasnda hangi tabiatn harfleri fazla ise o tabiatn tm harfleri alnacak (tablo no : 19) 4. Yapacan ite kullanmak iin Esma-l Hsna'dan setiin isim yada isimler.(Esma-l Hsna blmnde) 5. Kendin iin yapyorsan kendi gezegenin ismi, bakas iin yapyorsan onun gezegeninin ismi, birine kendini sevdirmek iin yapyorsan sadece onun gezegeninin ismi.(tablo no : 26)
http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (1 of 8) [05.05.2009 09:27:22]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

6. i yapacan gnn ismi (tablo no : 25) 7. Gnn hizmetlisinin ismi, iyi iler iin iyi hizmetli, kt iler iin kt hizmetlinin ismi. (tablo no : 27 ve 28) B. Toplanlan saysal deer harfe evrilir ve bir kelime oluturulur. (tablo no : 18) C . kan kelimenin son harfine baklr,(tablo no : 21) erkekse 5 defa, dii ise 4 defa her harf teker teker Bast edilir (tablo no : 23) D. Bast'ta bulunan saysal deerler harfe evrilir ve yan yana yazlr.(tablo no : 18) E. 5 defa bast edilmise harfler beer beer, 4 defa bast edilmise, harfler drder drder alnr ve yeni isimler oluturulur.(tablo no : 15) F. Bu isimlerin saysal deerleri toplam En byk Ebced hesab tablosu kullanlarak bulunur ve adedince okunur. (tablo no : 20) G. Btn isimlerin adetleri toplanr ve bulunan rakamdan 51 karlr ve kalan harfe evrilir sonuna bana harfe evirilir sonuna, konur ve iyi hizmetlinin ismi bulunur. Ayn rakamdan 316 karlr ve kalan bana, konur ve kt hizmetliyi bulunur.

H. Bulunan yardmclar oluturulan yemin ve Duada kullanlr. (Yemin dua blm)

YEMN VE DUA

Trkesi
Geceler ve gndzler boyunca, hair ve karar gnne kadar Salat ve Selam Allah'n bilgisinin adeti kadar Peygamberimiz Muhammed ve ailesinin zerine olsun. kr Alemlerin Rabbi Allah'adr Allah'm sen benim Rabbimsin ve ben senin kulunum. Allah'm bizim ibadetlerimiz, Dualarmz ve hayrlarmz az, isteklerimiz ise oktur, Allah'mz ise her eyi grr. Allah'm sen bir kimseye bir ey vermek istersen buna hi kimse engel olamaz ve senin verilmesini engellediine hi kimse bir ey veremez ve senin olmasn istediin bir eyi hi kimse engelleyemez, sen her eye Kadir olan sensin. Allah'm (Burada istek anlacak) Bu Duam (Sonu Ayil ile biten Hizmetlinin ismi anlacak) hrmetine ve (Sonu Yuin ile biten Hizmetlinin ismi anlacak) hakk iin ve (Allah'n isimlerinden setiin isim anlacak) isminin hakk iin kabul et. Ya Bed'ius semavati vel Ard, ya Zel Celali vel ikram ve ya Erhamer rahimin. Geceler ve gndzler boyunca, hair ve karar gnne kadar Salat ve Selam Allah'n bilgisinin adeti kadar Peygamberimiz Muhammed ve ailesinin zerine olsun, Amin.

http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (2 of 8) [05.05.2009 09:27:22]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Arapas

Arapasnn Trke harflerle yazl Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi bi adedi ilmullah madamel leyli ven nehar ila yevmil hari vel karar. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Allahumme ente Rabbi ve ene abduke.Allahumme a'malune kalikun ve hacetune kesirun ve lahune basirun.Allahumme la mania lima a'tayte ve la mu'tiya lima mane'te ve la radde lima kadayte inneke ala kulli eyin Kadir. Allahumme icma'beyni ve beyne haceti ve hiye (1) bi hurmeti ya (2) ve bihakki (3) ve bihakki ismikel (4) ya Bedius Semavati vel Ard ve ya Zel Celali vel kram ve Ehram errahimin. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi bi adedi ilmullah madamel leyli ven nehar ila yevmil hari vel karar, Amin. Yemin ve Duada numaral blmlerde anlmas gereken kelimeler. 1. 2. 3. 4. stenilen kiinin ismi ya da istek. Sonu Ayil ile biten hizmetlinin ismi. Sonu Yuin ile biten hizmetlinin ismi. KullandnAllah'n(CC) ismi veya isimleri.

RNEK UYGULAMA
A. Bura isminde biri Ali'ye kendini sevdirmek isterse ncelikle Ali'nin Burcunu bilmelidir.

1. Bura

(simlerin Trke yazllar blm)

http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (3 of 8) [05.05.2009 09:27:22]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

2 . Ali'ye kendini sevdirmek istiyor

(isimler ve talepler blm)

3. 3 harf Ate tabiatnda, 7 harf Hava tabiatnda,3 harf Su tabiatnda ve 1 harf Toprak tabiatnda en fazla Hava tabiat harfleri olduu iin tm Hava harflerini alyoruz. (tablo no : 19)

4 . El Mucibu

(Esma-l Hsna blm)

5 . Sadece Ali'nin gezegen ismi olan gnei alyoruz

(tablo no : 26)

6. i Pazar gn yapmak istediimiz iin Pazar gnn aldk

(tablo no : 25)

7 .yi bir i yapacamz iin Pazar gnnn iyi hizmetlinin ismi olan RUKYAL'i aldk (tablo no : 27) imdi harfleri yan yana dizelim ve toplayalm :

Bu Harflerin Ebced ile toplam (tablo no : 18) Toplam : 2541

B. Harfe evirmek istersek ( 2 1000 500 40 1 ) =

(tablo no : 18)

C . Kelimemizin son harfi olan edeceiz,(tablo no : 23)

Erkek bir harftir (tablo no : 21) bunun iin isimi 5 defa Bast tablosundan Bast

921 1820 2561

http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (4 of 8) [05.05.2009 09:27:22]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

2703 991 D . Bulduumuz bu saysal deerlerden yardmclar oluturmak iin harfe evirelim (tablo no : 18)

921.. 1820 ... 2561 2703 991..

Sonra bu Harfleri yan yana yazalm E . Saylar be defa Bast ettiimiz iin harfleri beer beer alp isimler oluturalm.

1. sim 2. sim 3. sim 4. sim F. En byk Ebcedle toplam (tablo no : 20) simleri oluturma (tablo no : 15)

1 inci simin toplam : +

+ = 1967 (ZAKADA)

2 inci simin toplam :

http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (5 of 8) [05.05.2009 09:27:22]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

= 2618 (KEBASSE)

3 nc ismin toplam : +

+ = 1949 (EBAZCE)

4 nc isimin toplam :

= 1179 (ZASAA)

Bulunan isimler adetlerince okunur. G . Btn isimlerin adetleri toplanr : 1976 + 2618 + 1949 + 1179 = 7722 yi hizmetli iin : 7722 51 = 7671

7 1000 600 70 1

Bana bulalm.

sonuna

ekleyip iimizin yi hizmetlisinin ismini (YA ZEHA'YL)

Kt hizmetli iin : 7722 316 = 7406

7 1000 400 6

Bana bulalm . (B HAKK ZETEVYUN)

sonuna

ekleyip iimizin kt hizmetlisini

H. imdi Yemini ve Duay oluturalm (Yemin Blm) Trkesi


http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (6 of 8) [05.05.2009 09:27:22]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

Geceler ve gndzler boyunca, hair ve karar gnne kadar Salat ve Selam Allah'n bilgisinin adeti kadar Peygamberimiz Muhammed ve ailesinin zerine olsun. kr Alemlerin Rabbi Allah'adr. Allah'm sen benim Rabbimsin ve ben senin kulunum. Allah'm bizim ibadetlerimiz, Dualarmz ve hayrlarmz az, isteklerimiz ise oktur, Allah'mz ise her eyi grr. Allah'm sen bir kimseye bir ey vermek istersen buna hi kimse engel olamaz ve senin verilmesini engellediine hi kimse bir ey veremez ve senin olmasn istediin bir eyi hi kimse engelleyemez, sen her eye Kadir olan sensin. Allah'm Leyla olu Ahmet'in kalbini byle ve harekete geir kalbinin akmla btnletir taki benim akmla deli olana ve bana gelene kadar. Bu Duam ya Zeha'ayil'in hrmetine ve Zetevyuin'in hakk iin ve Mucib isminin hakk iin kabul et. Ya Bed'ius semavati vel Ard, ya Zel Celali vel ikram ve ya Erhamer rahimin. Geceler ve gndzler boyunca, hair ve karar gnne kadar Salat ve Selam Allah'n bilgisinin adeti kadar Peygamberimiz Muhammed ve ailesinin zerine olsun, Amin. Arapas

Arapasnn Trke harflerle yazl Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi bi adedi ilmullah madamel leyli ven nehar ila yevmil hari vel karar. Elhamdulillahi Rabbil Alemin.Allahumme ente Rabbi ve ene abduke.allahumme a'malune kalikun ve hacetune kesirun ve lahune basirun.Allahumme la mania lima a'tayte ve la mu'tiya lima mane'te ve la radde lima kadayte inneke ala kulli eyin Kadir.Allahumme icma'beyni ve beyne haceti ve hiye sehhir ve harrik ve icme' kalbe Ahmet bin Leyla bi muhabbeti hatta yekune kel mecnun min hubbi ve yetini bi hurmeti ya Zeha'ayil ve bihakki Zetevyuin ve bihakki ismikel Mucib ya Bedius Semavati vel Ard ve ya Zel Celali vel kram ve Ehram errahimin. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi bi adedi ilmullah madamel leyli ven nehar ila yevmil hari vel karar, Amin.
http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (7 of 8) [05.05.2009 09:27:22]

vefk ilmi, vefk nedir? nasil yapilir? yapilmasi icin neler gerekir?

( Dua Talebi ) ( Ana Sayfa ) ( Vefk Nedir ) ( Tablo 1-6 ) ( Tablo 7-8 ) ( Tablo 9-13 ) ( Tablo 14 Yemin ve Menetme ) ( Tablo 15-18 ) ( Tablo 19-23 ) ( Tablo 24-28 ) ( Vefk rnek Uygulamas ) ( Esma l Hsna ) ( Esma l Hsna'nn Anlamlar ) ( Esma l Hsna'nn 3'l Vefkleri ) ( Ykselen Burlar ) ( E-mail ve Danma ) ( Kolay ve Etkili Bir By Bozma Yntemi ) ( smler A-B-C ) ( simler -D-E-F-G ) ( simler H-I--JK-L-M ) ( simler M-N-O--P-R ) ( simler S--T-U--V-Y-Z ) ( Szlkler ) ( Gezegen Konumlar,ehirler Arasndaki Saat Farklar ve Ay'n Menzilleri ) ( Vefk Hakkndaki Dier Bilgiler ) ( Bast Usul ve rnek Uygulama )

http://www.vefkilimleri.com/bast.htm (8 of 8) [05.05.2009 09:27:22]