"Tumačenje fiksnih zvezda"  
Astrolog, hiromant, travar  Branko  Životin  Tumacenje  fiksnih  zvezda  nije  lako  i  dobro  mora  da  se  gledaju  orbisi.  Kada  se  tumace  fiksne  zvezde,  iskljucivo  se  gledaju  konjukcije  i  kvadrati.  Kada  se  neka  planeta  nade  tacno  na  fiksnoj  zvezdi,  donece  osobi  ono  što  ta  fiksna  zvezda  nudi.  Kada  se  nade  na  tacnom  stepenu  kvadrat  sa  fiksnom  zvezdom,  donece negativno što fiksna zvezda nudi. Sve zavisi sa kojom je planetom aspektovana fiksna zvezda. Kod  fiksnih  zvezda  odredene  planete  nemaju  nešto  puno  udela  kao  što  su:  Uran,  Neptun  i  Pluton,  samo  u  retki slucajevima deluju.   Svaka  zvezda  može  se  primeniti  kao  signifikator,  ali  je  od  više  hiljada  onih  vidljivih  golim  okom  samo  nekoliko dvadesetina njih do sada bilo posebno proučeno, a njihov uticaj zapažen. Priliko izbora fiksnih  zvezda za promisore, bio je ustaljeni običaj da izdvoje one istaknutog sjaja i one koje se nalaze u okviru  zodijačkog pojasa ili barem nedaleko od njega. Prilikom takve selekcije na raspolaganju je stajalo svega  tridesetak  zvezda,  pošto  su  se  birale  samo  one  iznad  treće  veličine  (magnitude).  Ali,  ako  zvezde  treće  veličine imaju značaje u okviru zodijačkog pojasa, onda izgleda da su i zvezde prve i druge veličine vredne  izbora, čak iako su znatno udaljene od zodijačkog pojasa.  Treba istaći značajnu činjenicu da samo nekoliko zvezda ima čisto blagotvorno svojstvo, dok većina njih,  čak i kada donose uspeh ili slavu, u isti mah ukazuju i na opasnost od oboljenja, nesreća i nasilja. Neke od  njih bije veoma loš glas da ukazuju na slepilo, obezglavljenje, nasilnu smrt itd. Astrološka svojstva fiksnih  zvezda  se  najčešće  naznačavaju  pripisivanjem  uticaja  sličnih  uticaja  koje  vrši  jedna  ili  više  udruženih  planeta.  Fiksna  zvezda  postaje  vredna  razmatranja  ukoliko  zauzima  istu  longitudu  kao  i  određena  planeta  iz  natalnog  horoskopa:  biće  još  uvek  moćna,  premda  u  znatno  manjoj  meri,  ako  ne  prelazi  1  stepen  rastojanja od neke planete u natalnoj karti. Ako zvezda ima istu prirodu kao i planeta kojoj se pridružuje  u natalnom horoskopu, utiče planeti naročitu žestinu i silovitost, tako da će njeno normalno i prosečno  dejstvo  na  svakodnevne  ljudske  aktivnosti  biti  od  male  pomoći  kao  merilo  predviđanja.  Većina  veoma  neobičnih  događaja  koje  čovečanstvo  pamti  objašnjavaju  se  upravo  ovakvim  uticajem.  Tako  horoskopi  slavnih ljudi ili genija obično pokazuju da uzrok te slave ili genijalnosti biva u velikoj meri potpomognut  izvesnim odnosima između planeta u natalnoj karti i neke od značajnih fiksnih zvezda.  Prilikom procenjivanja dejstva neke fiksne zvezde najpre treba pogledati da li je njena longituda u tačnoj  ili  približno  tačnoj  konjukciji  sa  bilo  kojom  planetom  iz  natalne  karte:  ako  se  radi  o  tome,  jednostavno  treba  prihvatiti  taj  uticaj  kao  prenesen  ili  pridodat  određenoj  planeti,  pa  izvršiti  direktiranje  zvezde  na  nju. Slično tome, ukoliko fiksna zvezda pravi bilo koji jak aspekat sa nekom od planeta iz natalne karte,  smatrajte da je njen uticaj prenesen putem tog aspekta, premda će biti daleko slabiji od konjukcije, pa je  direktiranje na pomenute planete. U svim takvim slučajevima ne treba donositi zaključke od ekstremnim  ili silovitim indikacijama koje zvezde donosi, sve dok se priroda horoskopa zaista ne poklapa sa prirodom 

 

 dostiže vrhunac ili zalazi u trenutku zalaska planete    Ako  je  neka  zvezda  na  bilo  koji  od  gore  navedenih  načina  stupila  u  odnos  sa  nekom  planetom. ne treba očekivati da će neka zvezda kao sudbina  da nagovesti burne ili ekstremne efekte  ako  oni  već nisu indikovani u natalnoj  karti  ‐ neće nastupiti ni  slepilo.  Kada  posmatramo    .  Ako je neka fiksna zvezda izabrana za sudbinu. izuzev ako se nalaze u neposrednoj  blizini Ekliptičkog kruga.  zvezde  stajalice.   Fiksne zvezde su veoma bitne u tumacenju licnog horoskopa.  Zvezda izlazi. ni smrt.  odnosno  udaljenosti  od  ekliptike.  Zvezde koje imaju svojstva magline smatraju se mogućim indikatorima slepila.  pak  uvek  treba  posmatrati  kao  odraz  njenog  planetarnog  pokazatelja.  Devet mundalnih pozicija nastupaju kada:  Zvezda izlazi. a pritom ne obrazuje nikakav tačan aspekat sa bilo kojom  planetom u horoskopu.    dotične  fiksne  zvezde.   VREDNOVANJE EFEKATA FIKSNIH ZVEZDA  Uticaj  zvezde  procenjuju  se  na  osnovu  njenog  sjaja.  Zvezde ispod trećeg stepena veličine su takođe mahom izostavljene.  Same  fiksne  zvezde  su  izuzetno  daleke  od  našeg  planetarnog  sistema. Ali.  njena  uloga signifikatora umnogome dobija na važnosti. Neki astrolozi veoma obracaju pažnju na  fiksne  zvezde  a  neki  ne.  one  se  izuzetno  malo  pomeraju  i  potrebno je 100. Fiksne zvezde poticu od Sumerana. Egipcana  i  Vavilonaca. sem ako u toku dvadeset četiri časa pre rođenja ne zauzima jednu od devet mundalnih pozicija u  odnosu na neku od natalnih planeta.  zvezdu  prve  veličine  u  konstelaciji  Kanis  Major  (Veliki  Pas). onda nema mnogo izgleda da će ukazati na neki poseban ili neobičan događaj u  životu.  Tako  na  primer. što treba uvideti sa oštroumnošću i zdravim razumom.  koji  obično  ukazuje  na  opasnost  od  psećih ujeda ili smrti tako izazvane. to jest one zvezde  koje niti izlaze niti zalaze na geografskim širinama koje naseljavaju pretežno narodi evropskog porekla. najzad.  prirode  planete kojoj nalikuje i.  Iz priloženog spiska zvezda isključene su zvezde ‐ nekretnice (cirkumpolarne zvezde). pomoću svojstva konstelacije u kojoj se nalazi. godina kako bi se pomerili za jedan stepen.  Drugi  primer  odnosi  se  na  Sirijus.  Njeno  svojstvo. dostiže vrhunac ili zalazi istovremeno kada je planeta na vrhuncu  Zvezda izlazi. dostiže vrhunac ili zalazi istovremeno sa planetom.  Zvezde izvan zodijačkog pojasa manje od druge veličine takođe nisu uvrštene u ovaj spisak.  zvezda  Algol  iz  konstelacije  Meduze  ima  daleko  veće  zloćudno  dejstvo  no  što  bi  se  očekivalo  na  osnovu  njene  planetarne  sličnosti  sa  Saturnom  i  Jupiterom. niti bilo kakva katastrofa ukoliko natalni horoskop u sebi već ne sadrži nagoveštaje takvih  događaja.  blizine.  Same  fiksne  zvezde  znace.

 Niko još nije mogao da dokuci.  zato  što  imaju  različite  temperature.  Sirius. i tako dalje dok ne dođemo  do najtoplijih zvezda. Nejasna zvezda. zatim žuta i najzad gotovo  bela:  tako. zove se Betelgez. Upadljiv primer ovoga predstavlja jedan deo Orionova sazvežđa. a  vrlo neosetljiva za crvenu. kako uopšte  mogu tako daleke zvezde da uticu na coveka. Neke su više plave nego većina zvezda.  njena boja se postepeno menja ‐ ona je prvo zagasito crvena. tamno  plavičasta boja ide sa jednom izvesnom temperaturom. znacenje je veoma negativna.000 Farenhajtovih. najbolji njegov "od oka" metod je da gleda na boju svetlosti koja iz nje izlazi.  Na  isti  način. a  ovoj  skali  boja  odgovara  srazmerno  skala  sve  većih  temperatura.  dok  je  sasvim  neopravdana  prema  crvenim. ili oko 2550 stepeni po Farenhajtovoj  skali  Od  svih  žučkastih  zvezde  su  bar  dva  puta  toplije. U astrologiji se koristi 111 fiksnih zvezda.  U  mnogim slucajevima  fiksne zvezde tako  mocno  deluju da i pored lepih planetarnih aspekata koji ima covek ili neka država ne dolaze do izražaja. Naći ćemo da se mračna komora slično ponaša i sa zvezdama: fotografišimo  ma koji deo neba neke će zvezde na snimku izaći suviše sjajne.  sa  temperaturama od oko 5. a pogotovo plinske.  Rigel.. zato što svetli tamno crvenom bojoj. Slaba. kada se usporedi sa mrežnjačom ljudskog oka.  Kad  kovač  postepeno  zagreva  kopitu.  dejstvo  joj  je  izuzetno  jako  i  ona  deluje  na  coveka i na zemlju.  ako  se  slucajno  nade  neka  fiksna  zvezda  sa  odredenom  planetom  što  pravi  aspekat. Uzrok ovome je  što je fotografska komora. druge  crvene:  fotografska  komora  je  više  naklonjena  plavim  zvezdama. Svako  zna da će u fotografiji plavo izaći gotovo kao belo. svetlo crvena opet sa  nekom drugom itd. Što je  zvezda crvenkastija. u svako vreme kada    .. životinje uopšte na planetu? Astronomi kategoricno  pobijaju bilo kakav uticaj da mogu zvezde imati uticaja na coveka. pa svetla crvena. lako donese kontra od onoga što je  receno.  ali. do svetlo plave i ljubičaste noje. plavicaste ili crvenkaste.   Ako su žute boje.  Što  zvezda  jace  svetli. Za naše oko. izgleda ona kao druga po sjaju zvezda u tom  sazvežđu. Veoma su pozitivne  fiksne  zvezde  Wega.000 Celzijevih stepeni.  Zvezde  imaju  različite  noje. Ovo dolazi otuda što su zvezde različitih boja.  boja  pokazuje  temperaturu  gvožđa.500 Celzijevih stepeni ili oko 10.   Plavicaste zvezde su dobre i njihov je uticaj veoma pozitivan u necijoj natalnoj karti. primeticemo lako da zvezde sijaju u razlicitim bojama.   Pretpostavimo da je snimljen neki fudbalski tim čiji igrači imaju na sebi košulje crvene I plave boje. biljke. čije temperature dostižu možda 40. Te tako. dok će se druge pokazati kao da su suviše  slabog svetla.  kada  radnik  želi  da  oceni  toplotu  fabričke peći.  eto. tamno crvena sa drugom. njihov je uticaj više negativan.  Neko  može  da  u  svom  licnom  horoskopu  ima  veoma  lepe  aspekte  i  na  osnovu  tih  aspekata  da  mu  se  potumaci  veliki  uspeh. koja se nalazi  na levo u uglu.. Pa ipak. vrlo osetljiva za plavu boju. ili Alfa Oriona. dok će crveno izaći gotovo kao crno. a kao dvanaesta od najsjajnijih na celom nebu. odnosno polarne. preko žute i bele.    nebo. onda će  se isti položaj njegovih kazaljki ponoviti svaka 23 sata 56 minuta i 4 sekundi.  Zvezde pokazuju celu skalu boja od tamno crvene.  Posle  ovih  dolaze  zvezde  Sunčeve  vrste.  Tamno  crvene  zvezde  su  najmanje  tople: njihove temperature se kreću oko 1400 Celzijevih stepeni. neke su žute.   ZVEZDANO VREME   Ako udesimo šetalicu na časovniku od 24 sata tako da svaki dan ide napred 3 minuta 56 sekundi.

 i iste su zvezde iznad nas.  prema  prividnom  sjaju. zatim zvezda zvezda koja daje 40 od sto svetlosti od svetlosti zvezde  prve veličine zove se zvezda druge veličine. Zovu  se časovnici "zvezdano vreme". dovoljno tačno za raspoznavanje pojedinih zvezda. i  zatim zvezde pokazuju vreme koje zovemo zvezdano vreme.    časovnik pokazuje isti čas. Onda znamo da su sve zvezde 7  ‐ časova rektascenzije na meridijanu. a ovi časovnici nam pokazuju gde su zvezde na nebu. Naprimer. druge. moramo prvo pronaći zvezdano  vreme pomoću tablice na suprotnoj strani.  Da bi smo pronašli gde se izvesna zvezda nalazi ma u koje dato vreme. svakih 60 od sto manje u sjaju predstavlja jednu  klasu. jer su oko ivice karte  označene  rektascenzije  u  časovima.  i  označene su kao zvezde prve. Zvezdani časovnik ne može da ima svako. Zemlja se nalazi u istom pravcu u  prostoru. i tako dalje. Doteruju se na nulu sati kad su zvezde u izvesnom određenom položaju.  a  pomoću  ovoga  možemo  lako  pronaći  položaj  koje  god  druge  zvezde hoćemo. Drugim rečima.  Ova  linija  se  zove  merifijan. Takvi časovnici mogu se naći u svakoj opservatoriji. Običan časovnik  nam pokazuje u stvari gde je Sunce na nebu. teće i četvrte veličine. na primer 2 sata ili ma koje drugo vreme. i da je 160 stepeni njegova "daljina od severnog pola". kaže  se da je 7 sati 40 minuta "rektascenzija" Siriusa.  TABLICA ZVEZDANOG VREMENA    Kako pol neba uvek leži u pravcu severa.  Ma  koju  zvezdu  da  uzmemo  ona  će  uvek  proći  kroz  meridijan na istom mestu svake noći i uvek u isto vreme. gde je tačno zvezdano vreme do najbližeg sata što nam omogućava da  doznamo raspored zvezda u prostoru.  Zvezde  različite  veličine  označene  su  na  zvezdanim  kartama  krugovima  različitog  obima:  najveći  krugovi predstavljaju najsjajnije zvezde. Predpostavljamo da je 7 sati.    . ali  tablicu može gde vam je dajem.  Zvezde  pokazane  na  ovim  zvezdanim  kartama  podeljene  su  u  četiri  grupe. mora se na kraju sastati sa horizontom  u  tački  južno  od  nas. Približno uzevši dvadeset najsjajnih zvezda na  nebu zove se zvezde prve veličine. Zvezdana karta nam kazuje koje su to zvezde. Sirijus uvek prolazi kroz meridijan u 7  sati i 40 minuta po zvezdanom vremenu i to na tački 160 stepeni od severnog pola. linija povučena od njega do Zenita (zenit je tačka na nebeskoj  lopti koja se nalazi na glavom posmatračevom) i produžena dalje.

 Nju je lako naći pomoću zvezdane karte.  Znam  (Draco).  Kasiopeja  (Cassiopeia)  i  Veliki Medved (Ursa Major). ili Alfu Malog Medveda. Ona  se  takođe  može  naći  pomoću  dveju  zvezda  poznatih  pod  imenom  "Ukazivači"  u  sazvežđu  Velikog  Medveda.    Zvezdane karte dele nebo u sledećih dvadeset predela   DVADESET NAJSJAJNIJIH FIKSNIH ZVEZDA    SEVERNI PREDELI  Polarna zvezda sve do 25 stepeni od pola. završila bi se blizu Severnjače. koju ne možemo pogrešiti jer nema u blizini nijedne  druge sjajne zvezde      .  Zamišljena  linija  koja  bi  išla  od  Velikog  Medveda  do  Alfe  Velikog  Medveda  i  bila  produžena  otprilike još pet puta. On sadrži malo što zanimljivo. izuzev zvezde Polaris. Ovaj predeo sadrži celo sazvežđe Mali Medved (Ursa Minor)  kao  i  delove  sazvežđa:  Gefej  (Cepheus)  Žirafa  (Camelopardalis).  obično poznatu pod imenom Polarne zvezde ili Severnjače.

  Kada  se  neka  planeta  nade  tacno  na  fiksnoj  zvezdi.  Kada  se  nade  na  tacnom  stepenu  kvadrat  sa  fiksnom  zvezdom.    EKVATORSKI PREDELI  Sa  karte  zvezdanog  vremena  vidimo  da  je  Predeo  8  na  meridijanu  oko  19  časova  u  januaru  te  tako  se  može  lepo  videti  za  vreme  zimskih  večeri  odmah  pošto  nastane  mrak. Kod  fiksnih  zvezda  odredene  planete  nemaju  nešto  puno  udela  kao  što  su:  Uran.  samo  u  retkim slucajevima deluju. Sve zavisi sa kojom je planetom aspektovana fiksna zvezda.  Neptun  i  Pluton. u oktobru u  ponoć  u novembu u  23  i u  decembu u  21  sat.  donece  osobi  ono  što  ta  fiksna  zvezda  nudi.    JUŽNI PREDELI  Sada  ćemo  preći  na  one  predele  koji  su  toliko  daleko  na  jugu.  Nema  zvezde  koja  bi  pokazivala  položaj  južnog  nebeskog  pola  kao  što  Severnjača  pokazuje  položaj severnog pola.  Prema  tome najlakše ga je posmatrati za vreme jesenjih večeri.  iskljucivo  se  gledaju  konjukcije  i  kvadrati.  Pri  kraju  avgusta  on  prelazi  meridijan  u  5 sati u septembru u  3.    .  da  ih  je  nemoguće  posmatrati  iz  naše  zemlje.    Tumacenje  fiksnih  zvezda  nije  lako  i  dobro  mora  da  se  gledaju  orbisi.  donece negativno što fiksna zvezda nudi.  Kada  se  tumace  fiksne  zvezde.