You are on page 1of 1

‫תרגיל ב‪"-‬מבוא לתכנות – שפת ‪"++C‬‬

‫המחלקה‪ :‬הנדסת חשמל ואלקטרוניקה‬


‫המרצה‪ :‬ד"ר דן אופיר‬
‫המתרגל‪ :‬מר רומן יביץ‬
‫‪14.03.04‬‬
‫תרגיל ‪:3‬תרשים זרימה (‪ )Flowchart‬כרטיס לסרט‬
‫כתוב (שרטט) תרשים זרימה של בצוע ההחלטות של יציאה לבלוי‪:‬‬
‫קנית כרטיסים במידה והכרטיסים עדדין לא נמכרו‪ ,‬במידה והמקומות נוחים‪,‬‬
‫שעה נוחה‪ ,‬או אולי ללכת לריקודים במידה והבת‪/‬בן זוג מוכנים‪.‬‬

‫לרשום את כל ה‪"-‬אמים" ("‪.)"ifs‬‬

‫נא להשתמש בתוכנת ‪.Visio‬‬