You are on page 1of 69

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut. 1 Apakah maksud wawasan diri?

A Pencapaian terhadap diri, bangsa dan negara B Disiplin diri untuk mencapai matlamat yang diingini C Pandangan masa hadapan bagi mencapai matlamat diri D Usaha yang gigih untuk mencapai kejayaan 7 2 Antara berikut merupakan tujuan seseorang itu memiliki wawasan diri, kecuali A panduan bagi mendisiplinkan diri B panduan untuk berbangga diri C sebagai pendorong untuk mencapai cita-cita D membantu merealisasikan wawasan negara Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai wawasan diri? I Melakukan perancangan II Mengharapkan bantuan III Menetapkan matlamat IV Melaksanakan tindakan dan usaha A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan wawasan diri? A Wawasan diri boleh diubah dari semasa ke semasa B Kekuatan dan kelemahan diri mesti dipertimbangkan dalam membina wawasan diri C Keupayaan mencapai wawasan diri akan memberi kebahagiaan D Kita harus membuat penilaian dari semasa ke semasa terhadap tindakan dalam mencapai wawasan diri Perkembangan individu yang seimbang merangkumi aspek-aspek yang berikut, kecuali A jasmani C intelek B nilai D emosi Antara berikut merupakan kepentingan perkembangan diri individu yang seimbang, kecuali A melahirkan insan yang mempunyai jati diri yang kuat B melahirkan insan yang bersifat individualistik C melahirkan insan yang berilmu, bermaruah, dan bertamadun D melahirkan pemimpin yang baik dan berwibawa Insan yang berilmu merupakan insan yang A mempunyai pelbagai ilmu B bijak menggunakan ilmu C membiarkan ilmu tanpa dipraktikkan D tidak menerima ilmu yang baru dipelajari Merupakan pemain skuasy nombor satu dunia Mendapat gelaran Datuk daripada Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang 8 Pernyataan di atas merujuk kepada A Datuk Lee Chong Wei B Datuk Abdul Malik Mydin C Datuk Nicol Ann David D Datuk Dr. Jemilah Mahmood Antara berikut, pihak manakah yang bertanggungjawab untuk melahirkan insan yang seimbang dan bersepadu dalam pelbagai aspek? I Sekolah III Diri sendiri II Keluarga IV Masyarakat A I, II, dan III C II, III, dan IV B I, III, dan IV D I, II, III, dan IV Antara berikut merupakan prinsip-prinsip untuk mencapai kejayaan, kecuali A setiap individu haruslah berani mencuba B setiap individu haruslah lari daripada masalah C setiap individu haruslah mempunyai perancangan masa depan D setiap individu haruslah percaya bahawa usaha yang gigih pasti membuahkan kejayaan

10

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi. Malaysia telah mencatat nama dalam lipatan sejarah dunia apabila salah seorang rakyatnya iaitu, Datin Paduka Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir telah berjaya menakluk Kutub Selatan (Antartika) dan Kutub Utara (Artik). Beliau merupakan rakyat Malaysia pertama dan wanita Asia pertama berjaya melakukan cabaran tersebut. Datin Paduka Sharifah Mazlina bukan sahaja telah mengharumkan nama negara, tetapi juga telah membakar semangat golongan dewasa dan kanak-kanak di Malaysia supaya jangan berputus asa dalam mencapai cita-cita. Datin Paduka Sharifah Mazlina dilahirkan pada 23 Mei 1965. Beliau telah mendapat pendidikan tinggi dari Universiti Putra Malaysia (UPM) pada bulan Julai 1990 dalam bidang Pengajian Fizikal. Beliau kemudiannya telah melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Pendidikan ( Psikologi ) di Universiti McGill, Montreal, Kanada pada tahun 1997. Setelah menamatkan pengajian, beliau telah memulakan tugas sebagai pensyarah dalam bidang Psikologi Sukan di Universiti Teknologi Mara (UITM) sehingga sekarang. Idea beliau untuk menjadi rakyat Malaysia pertama dan wanita Asia pertama mencatat rekod dunia apabila berjalan di Antartika timbul pada tahun 2003. Hasrat yang pada mulanya ditentang oleh keluarga, akhirnya mendapat restu dan juga harapan daripada seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya, pada tahun 2004 impian beliau untuk merentasi benua Antartika secara solo sejauh 1100 kilometer menjadi kenyataan. Ekspedisi yang dikenali sebagai Ekspedisi Solo Antartika 2004 bermula dari South Pole dan berakhir di Hercules Inlet dan kembali semula ke Base Camp di Patroits di benua Antartika. Berbekalkan keazaman dan kecekalan, akhirnya Datin Paduka Sharifah Mazlina berjaya menyeberangi Antartika dan dalam masa yang sama telah memecahkan rekod dunia dengan mengembara selama 22 hari dan sekaligus memecahkan rekod yang sebelum ini dilakukan oleh seorang lelaki warganegara Britain iaitu selama 24 hari. Pada tahun 2007, sekali lagi Datin Paduka Sharifah Mazlina membawa harapan negara dalam usahanya untuk menakluk Kutub Utara (Artik) pula bagi melengkapkan misi kutub ke kutub. Cabaran kali ini jauh lebih sukar daripada sebelumnya kerana keadaan cuaca yang tidak menentu serta kehadiran dan ancaman beruang kutub. Bagi tujuan keselamatan, beliau telah dibekalkan dengan sepucuk pistol Revolver. Namun, beliau sekali lagi melakarkan sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki di paksi Kutub Utara pada 17 April 2007 pada jam 8.25 malam waktu Malaysia. Banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina untuk menjayakan misinya. Misi kutub ke kutub ini berjaya memartabatkan kaum wanita di mata dunia. (a) Pada pendapat anda, adakah Datin Paduka Sharifah Mazlina seorang yang mempunyai wawasan diri? Jelaskan. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Nyatakan dua cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina dalam usaha menjayakan misinya. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Nyatakan kejayaan terbesar yang telah dicapai oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Terangkan tindakan yang diambil oleh Datin Paduka Sharifah Mazlina untuk mencapai wawasannya. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (8 markah)

(b)

(c)

(d)

Wawasan diri merupakan pandangan masa hadapan kita bagi mencapai sesuatu matlamat utama. Nyatakan faktorfaktor yang menyebabkan seseorang gagal mencapai wawasan diri yang dirancang. (a) (b) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (12 markah)

(c)

(d)

(e)

(f)

Jawab soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah. Impian Azlee ialah untuk mendapat keputusan cemerlang dalam Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ) pada tahun hadapan. Nyatakan tindakan yang perlu diambil oleh Azlee untuk mencapai wawasan dirinya. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (6 markah)

(b)

(c)

Isikan petak kosong dengan aspek perkembangan diri yang sesuai berdasarkan ciri-ciri pelajar yang diberi. Rohani Jasmani Intelek Emosi

Aspek
(a)

Ciri-ciri Pelajar

Mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan Mempunyai pengetahuan luas dalam pelbagai bidang Sentiasa ingin menambahkan ilmu dan memanfaatkan ilmu yang Diperoleh Bersikap rendah diri Boleh memahami perasaan orang lain Boleh bertindak rasional dan membuat keputusan yang wajar

(b)

(c)

Mempunyai tingkah laku yang sopan dan beradab Menjalankan tanggungjawab dengan baik Sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan

(d)

Sentiasa sihat dan cergas Mewakili sekolah dalam acara sukan Mengambil makanan yang berkhasiat

(8 markah) 5 Apakah sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar contoh? Tandakan (3 ) pada pernyataan yang BETUL dan tandakan (7 ) pada pernyataan yang SALAH. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Sentiasa mengerjakan sembahyang. Tidak melibatkan diri dalam acara sukan di sekolah. Sentiasa gagal dalam peperiksaan. Matlamat hidup disusun dan dirancang mengikut keutamaan. Aktif dalam kegiatan kokurikulum di sekolah. Bercakap sopan dengan guru dan rakan-rakan sekelas.

(6 markah)

Antara berikut merupakan ciri-ciri wawasan diri yang sesuai bagi seorang pelajar, kecuali A sentiasa berfikiran positif B tahu menguruskan diri C memiliki pemikiran dan tingkah laku yang baik D mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan Apakah yang dimaksudkan dengan hala tuju jangka panjang? A Halangan yang perlu diatasi dalam jangka masa yang lama B Hala tuju yang mengambil masa yang lama untuk dicapai C Hala tuju yang sukar dicapai D Arah matlamat seseorang individu untuk mencapai sesuatu yang dihajatkan Antara berikut, perkara manakah yang perlu ada dalam diri setiap insan yang ingin berjaya? I Berangan-angan II Mempunyai perancangan masa depan III Mempunyai wawasan IV Mudah berputus asa A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Hala tuju diri Usaha yang cemerlang Sikap yang berwawasan

A emosi B intelek 6

C rohani D jasmani

Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang mempunyai aspek rohani yang teguh, kecuali A berakhlak mulia B terlalu berserah kepada nasib C percaya kepada kewujudan Tuhan D bersikap ikhlas dan jujur ketika menunaikan tanggungjawab Berjaya berenang merentasi Selat Inggeris dalam masa 17 jam 35 minit pada 3 Ogos 2003

Pernyataan di atas berkaitan dengan A Daniel Bego B Jeffry Ong C Datuk Abdul Malik Mydin D Datuk Azhar Mansor Antara berikut merupakan kepentingan insan yang seimbang kepada negara, kecuali A mewujudkan masyarakat yang bermaruah B mewujudkan kumpulan pemimpin yang berketrampilan C melahirkan masyarakat yang berilmu D melahirkan masyarakat yang tidak berdaya saing Insan yang bermaruah merupakan insan yang A bijak menjaga kehormatan diri B mementingkan diri sendiri C sanggup menggadaikan maruah negara D membiarkan negara diancam oleh musuh Kepentingan individu yang seimbang adalah bagi melahirkan insan yang berilmu, bermaruah, mempunyai jati diri yang kuat dan A bertamadun B berkeluarga C angkuh D beremosi

Maklumat di atas berkaitan dengan A disiplin diri C prinsip hidup B wawasan diri D falsafah hidup 10 Sentiasa tenang, mempunyai perasaan kasih sayang dan semangat kekitaan

Pernyataan di atas berkaitan dengan perkembangan diri dari aspek

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi. Haziq merupakan seorang pelajar yang mundur di dalam kelasnya. Iqbal iaitu rakan sekelasnya sering mengejek dan mentertawakan Haziq. Haziq sedar akan kelemahan dirinya, lalu dia berazam untuk belajar bersungguh-sungguh. Dia mahu berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM. Haziq selalu mengulang kaji pelajaran tidak mengira tempat, baik di sekolah atau di rumah. Di dalam kelas, Haziq akan memberi sepenuh perhatian ketika guru mengajar. Perubahan sikapnya disedari oleh Iqbal dan rakan-rakan sekelasnya yang lain. Berbekalkan semangat dan kecekalan yang kuat, akhirnya Haziq berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM. (a) Berdasarkan petikan di atas, adakah Haziq memiliki wawasan diri? Jelaskan? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Haziq? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Berikan dua sikap yang boleh dicontohi oleh Iqbal daripada Haziq jika dia ingin mencapai matlamat seperti Haziq. (i) ___________________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________________ Apakah cabaran yang dihadapi oleh Haziq untuk menjayakan matlamat dirinya? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah)

(b)

(c)

(d)

Setiap individu harus mempunyai wawasan diri. Wawasan diri penting untuk kita mencapai matlamat yang diimpikan. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu berjaya mencapai wawasan diri. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(b)

(c)

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(d)

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(e)

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(10 markah) Nyatakan kepentingan dan kelebihan pengurusan masa yang betul untuk menjadi pelajar yang berwawasan.

(8 markah) 4 Lengkapkan rajah di bawah.

(12 markah)

Keluarga penting bagi masyarakat dan negara dalam aspek A ekonomi, sosial, dan politik B agama, ekonomi, dan sosial C ekonomi, kemakmuran, dan kesihatan D pembangunan, kesihatan, dan kewangan Antara berikut merupakan ciri-ciri keluarga yang sihat, kecuali A mengamalkan nilai agama dan moral B tidak mengamalkan cara hidup yang sihat C melakukan aktiviti riadah bersama ahli keluarga D tinggal di rumah yang lengkap dan sempurna Antara berikut merupakan keperluan berkeluarga dari segi ekonomi, kecuali A menyediakan tenaga kerja B menjadi sumber pendapatan C melahirkan pemimpin yang berkaliber D menyediakan pasaran pengguna barangan

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri sebuah keluarga yang cemerlang? A Keluarga yang hanya mengutamakan pendidikan akademik sahaja B Keluarga yang mempunyai ibu bapa yang bertanggungjawab C Keluarga yang mempunyai ahli keluarga yang mementingkan diri sendiri D Keluarga yang menjauhi sikap berkerjasama di antara satu sama lain Antara berikut, yang manakah merupakan gejala sosial yang paling berbahaya? A Vandalisme B Penderaan kanak-kanak C Penyalahgunaan dadah D Penyalahgunaan teknologi

Apakah faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam gejala sosial? I Kurang didikan agama II Pengaruh rakan sebaya III Faktor persekitaran IV Hubungan kekeluargaan yang erat A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Antara berikut, agensi manakah yang terlibat dalam menangani isu dan masalah sosial di negara kita? I PEMADAM II Bahagian Kemajuan Masyarakat ( KEMAS ) III Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia IV Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV

dalam kategori A pencerobohan siber B vandalisme siber C cetak rompak siber D undang-undang siber 9 Salah satu punca utama berlakunya penderaan kanak-kanak adalah kerana kebanyakan keluarga pada masa kini terdiri daripada A keluarga asas B keluarga besar C keluarga nukleus D keluarga kembangan Kerajaan menanggung kerugian kerana terpaksa menyelenggara dan membaiki kemudahan yang disediakan. 10 Kerugian di atas adalah disebabkan oleh perbuatan A penyalahgunaan teknologi B penyalahgunaan dadah C gengsterisme D vandalisme

Memusnahkan data yang disimpan di dalam komputer atau merosakkan komputer 8 Pernyataan di atas berkaitan dengan jenayah siber

Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi. Suraya merupakan anak tunggal kepada pasangan Encik Zainal dan Puan Mariah. Dia merupakan pelajar Tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kampung Mawar. Bapa Suraya bekerja sebagai jurutera manakala ibunya pula merupakan seorang doktor. Di sekolah, Suraya dikenali sebagai seorang pelajar yang pintar. Namun disebabkan kelekaan ibu bapanya bekerja, Suraya berasa dirinya disisihkan. Oleh itu, Suraya mula berkawan dengan rakan sekelasnya, Hanim yang merupakan pelajar yang bermasalah di sekolahnya. Sejak bergaul dengan Hanim dan rakan-rakannya, Suraya sudah pandai mengambil dadah seperti pil ekstacy dan heroin. Bagi Suraya duit tidak menjadi masalah kepadanya kerana ibu bapanya tidak pernah mengambil tahu ke mana elaun bulanannya dibelanjakan. Suraya sudah mula mengabaikan pelajaran dan sering ponteng sekolah. Suraya juga telah berkenalan dengan Yazid, iaitu sepupu Hanim. Setiap malam, Suraya akan menghabiskan masa dengan melepak bersama Yazid dan rakan-rakannya. Yazid dan rakan-rakannya pula merupakan sekumpulan remaja yang aktif melakukan vandalisme seperti menconteng dinding dan merosakkan harta benda awam di sekitar tempat tinggal mereka. Kini, Suraya sudah semakin hanyut. Dia merasakan kehidupannya semakin bahagia. (a) Berdasarkan petikan di atas, apakah gejala sosial yang dipaparkan? (i) __________________________________________________________________________________ (ii) __________________________________________________________________________________ Nyatakan dua gejala yang biasa dialami oleh mereka yang menagih dadah. (i) __________________________________________________________________________________ (ii) __________________________________________________________________________________ Apakah kesan perbuatan Suraya terhadap pelajarannya? Jelaskan.

(b)

(c)

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (d) Jika anda adalah Suraya, adakah anda akan melakukan perbuatan yang sama seperti Suraya? Mengapa? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (12 markah) 2 Kegiatan gengsterisme semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat sejak akhir-akhir ini. Nyatakan empat faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku. (a) (b) (c) (d) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (8 markah) 3 Pergaulan antara lelaki dengan perempuan tanpa batas akan mengundang pelbagai keburukan kepada kedua-dua belah pihak. Nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja hari ini. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (b) (c) (d) (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah) 4 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Jenayah siber pergaulan bebas

negatif

ancaman

kerajaan

jenayah kekerasan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)

tanggungjawab

dadah

pendera

Vandalisme

Penggunaan ______________ yang berlebihan dan diambil dalam jangka masa yang panjang boleh merosakkan sistem organ dalaman badan. ______________ merupakan perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam. _______________ dapat dibahagikan kepada jenayah cetak rompak siber, pencerobohan siber, dan vandalisme siber. Kurangnya didikan agama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya ________________ dalam kalangan remaja. Kegiatan vandalisme bukan sahaja mendatangkan masalah kepada masyarakat malah ____________ juga menanggung kerugian kerana terpaksa membaiki kemudahan awam yang rosak. Gengsterisme merupakan perbuatan yang lebih berkisar kepada ______________________ terhadap orang lain. Kempen menangani masalah jenayah siber merupakan ________________ semua pihak. Menurut kajian yang telah dijalankan, kebanyakan ____________ kanak-kanak terdiri daripada ibu bapa kanak-kanak itu sendiri. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala vandalisme berasal daripada keluarga yang mengamalkan budaya hidup yang __________________. Gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja harus dibendung agar tidak menjadi _______________ terhadap negara. (10 markah)

Apakah yang dimaksudkan dengan keluarga? A Satu unit keluarga yang terdiri daripada suami dan isteri B Unit asas dalam masyarakat yang terdiri daripada suami dan isteri berserta dengan anakanak C Sepasang suami isteri yang telah berkahwin mengikut adat resam kaumnya D Sepasang suami isteri yang telah berkahwin berserta saudara-maranya

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ( LPPKN ) ditubuhkan untuk A menempatkan orang tua yang tiada rumah B merancang ekonomi negara C membantu keluarga yang daif D membangunkan penduduk yang berkualiti Keluarga bahagia bermula di rumah

Slogan di atas menunjukkan A rumah adalah tempat yang paling sesuai untuk berehat B masyarakat perlu membeli rumah sebelum mempunyai keluarga C asas pembinaan keluarga yang mantap penting ketika bersama keluarga D pembinaan keluarga bahagia amat penting kepada negara Apakah yang dimaksudkan dengan norma komuniti? A Peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan dalam sesuatu masyarakat B Peraturan yang ditetapkan dan mesti dipatuhi oleh anggota masyarakat C Peraturan yang menjadi asas undang-undang negara D Peraturan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang Antara berikut, yang manakah merupakan normanorma komuniti yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia? I Menghormati orang tua II Memakai pakaian yang mencolok mata ketika menghadiri sesuatu majlis III Menziarahi orang yang sakit IV Bertegur sapa dan beramah mesra dengan jiran A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV

Pusat pemulihan akhlak bagi pesalah juvenil Terletak di Telok Mas, Melaka Ditubuhkan pada tahun 1949

Pusat pemulihan di atas merujuk kepada A Sekolah Henry Gurney B Rumah Amal Cheshire C Pusat Tunas Harapan D Sekolah Pemulihan Akhlak Mengapakah sebaran maklumat di dalam internet dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan teknologi? A Maklumat itu memberi keuntungan peribadi kepada penyebar dan orang lain B Maklumat itu merupakan data rasmi sesebuah syarikat C Maklumat itu berbentuk pandangan secara umum tentang sesuatu isu D Maklumat itu merupakan pendapat yang menjatuhkan maruah seseorang Menyebarkan perisian yang disalin secara tidak sah

Pernyataan di atas merupakan jenayah siber dalam kategori A vandalisme siber B cetak rompak C mengubah suai maklumat D menceroboh sistem maklumat dalam komputer Parut akibat sebatan Kesan cucuhan puntung rokok Tangan terseliuh

6 Apakah tujuan undang-undang jalan raya diwujudkan? A Supaya pengguna jalan raya dapat menurunkan kadar kemalangan di jalan raya B Supaya pengguna jalan raya boleh meningkatkan keselamatan diri dan orang lain C Supaya pengguna jalan raya dapat mengelakkan diri daripada samseng jalan raya D Supaya pengguna jalan raya selamat daripada kemalangan jalan raya

10

Kesan penderaan di atas merujuk kepada penderaan jenis A emosi C fizikal B seksual D pengabaian

Jawab soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah. Menziarahi orang sakit adalah salah satu norma komuniti yang diamalkan dalam masyarakat. Nyatakan adab-adab ketika menziarahi orang sakit.

(a) (b) (c) (d) (e)

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

Keluarga merupakan unit asas dalam masyarakat yang terdiri daripada suami dan isteri berserta anak-anak. Nyatakan langkah-langkah yang sesuai untuk melahirkan sebuah keluarga yang berkualiti dan cemerlang. (a) (b) (c) (d) (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

Gejala penyalahgunaan dadah bukan lagi masalah baru di negara kita. Nyatakan gejala-gejala yang biasa dipamerkan oleh seorang penagih dadah. (a) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

(b) (c) (d) (e)

_____________________________________________________________________________________ (10 markah) 4 Jenayah juvana merujuk kepada perlakuan jenayah atau antisosial golongan juvenil (remaja). Nyatakan kesan negatif sekiranya remaja melakukan jenayah juvana. (a) (b) (c) (d) (e) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (10 markah)

Apakah wawasan negara Malaysia yang ingin dicapai pada tahun 2020? A Melahirkan lebih ramai angkasawan terbilang B Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju, makmur dan bersatu padu C Memajukan dasar perindustrian negara D Menjadikan bidang pertanian satu perniagaan Kejayaan dalam mencapai wawasan diri ditentukan oleh A perancangan yang tepat dan teliti B perancangan jangka pendek yang tepat C perancangan jangka panjang yang teratur D perancangan jangka pendek dan jangka panjang Berikut merupakan kepentingan perkembangan individu yang seimbang, kecuali A melahirkan insan yang bermaruah, berilmu dan bertamadun B melahirkan insan yang mempunyai jati diri yang kuat C melahirkan pemimpin negara yang berwibawa dan baik D melahirkan insan yang bersifat individualistik Apakah kepentingan berkeluarga bagi sesebuah negara dari aspek ekonomi? I Masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni II Ekonomi akan berkembang kerana banyak pembeli dalam negara III Membekalkan tenaga kerja yang mencukupi dalam pasaran buruh IV Dapat mengurangkan kemasukan pendatang tanpa izin A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Antara berikut, perlakuan manakah yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi? I Menggunakan perisian yang tidak asli II Membuat aduan kepada pihak polis melalui internet III Menyebarkan fitnah melalui internet IV Melayari laman web lucah A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

D Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 7 Apakah punca utama berlakunya masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja? A Tahu memilih kawan B Kurang mendapat didikan agama C Aktif dalam kegiatan kokurikulum D Ibu bapa yang mementingkan disiplin Mengapakah langkah kerajaan untuk mengatasi masalah penderaan kanak-kanak masih gagal? I Kurang kesedaran dalam kalangan ibu bapa II Kursus keibubapaan yang kurang meluas III Langkah kerajaan mendapat sambutan yang positif dalam kalangan ibu bapa IV Kempen anti penderaan yang kurang berkesan A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Pilih pernyataan yang betul. A Ibu bapa menghalang anak-anak bergaul dengan rakan sebaya agar anak-anak mempunyai banyak masa di rumah. B Ibu bapa memberi semangat kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi diri ke tahap yang lebih tinggi. C Ibu bapa memberi hukuman yang berat kepada anak-anak apabila mereka melakukan sesuatu kesalahan agar mereka lebih berdisiplin. D Ibu bapa hendaklah memberi pujian semasa anak-anak berjaya dan memarahi mereka jika tidak berjaya. Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan berkeluarga dari aspek sosial? I Menyediakan tenaga kerja II Mengembangkan zuriat III Patuh kepada tuntutan agama IV Mengelakkan maksiat A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Peraturan yang digubal oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat yang berkenaan. 11 Pernyataan di atas merujuk kepada maksud A undang-undang C tatacara B peraturan D prosedur Norma komuniti dalam sesebuah masyarakat penting kerana A dapat membantu masyarakat supaya mematuhi

10

Berikut merupakan agensi kerajaan yang memainkan peranan penting dalam menangani masalah penagihan dadah, kecuali A Kementerian Pertahanan B Kementerian Kesihatan C Kementerian Dalam Negeri

12

undang-undang negara B dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang disegani oleh dunia luar C dapat membentuk anggota masyarakat yang beradab, beretika, dan bertatasusila D dapat membezakan identiti sesuatu kaum 13 Antara berikut merupakan langkah yang perlu diambil untuk menyedarkan masyarakat agar mematuhi peraturan dan undang-undang keselamatan jalan raya, kecuali A menambahkan kadar kompaun B mengadakan kempen secara menyeluruh C mengesan pemandu berbahaya secara berterusan D memberikan surat amaran kepada pemandu berisiko Tidak mencelah atau menyampuk ketika bercakap dengan orang yang lebih tua.

14 Pernyataan di atas berkaitan dengan norma komuniti, iaitu A adab menziarahi orang sakit B adab menghormati orang tua C adab dalam majlis rasmi D adab di meja makan 15 Apakah yang dimaksudkan dengan juvana? A Seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 70 Kanun Keseksaan dan di bawah umur 22 tahun. B Seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 85 Kanun Keseksaan dan di bawah umur 21 tahun. C Seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 80 Kanun Keseksaan dan di bawah umur 18 tahun. D Seseorang yang boleh menanggung tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 82 Kanun Keseksaan dan di bawah umur 18 tahun.

Lengkapkan jadual di bawah.

Masalah

Kesan terhadap individu yang terlibat

Penyalahgunaan dadah

Penderaan

Penyalahgunaan teknologi

Kemalangan jalan raya

Jenayah juvana

(10 markah) 2 Jawab soalan yang berikut. Mengikut kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa risiko kemalangan mempunyai kaitan dengan sikap pengguna jalan raya itu sendiri.

Nyatakan ciri-ciri pengguna jalan raya yang berhemah. 1 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2 3 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 5 _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (15 markah)

Setiap individu berhak untuk mempunyai sebuah keluarga yang cemerlang. (a) Apakah kepentingan hidup berkeluarga? (b) Bagaimanakah cara untuk membina sebuah keluarga yang cemerlang? (10 markah)

Masalah sosial yang membabitkan golongan remaja sering kali dilaporkan sejak akhir-akhir ini. Bagaimanakah pihak keluarga, sekolah dan masyarakat dapat membantu dalam menangani masalah ini? (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut.

Pembinaan jasmani yang sihat dan cergas boleh

dilakukan dengan cara A berdoa kepada Tuhan B menonton rancangan kecergasan C membaca pelbagai bahan bacaan D menjaga pemakanan dan bersenam 2 Antara berikut, yang manakah merupakan cara bagi seseorang itu mengawal perasaan marahnya? A Bertindak agresif apabila ditegur B Mengeluarkan kata-kata kesat C Melepaskan kemarahan dengan membaling barang D Berdiam diri dan melupakan sahaja perkara yang berlaku

IV Melakukan aktiviti riadah bersama anak-anak A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV 6 Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul dalam keluarga? A Bertengkar sesama ahli keluarga B Membuat keputusan berdasarkan undian majoriti C Berbincang dengan ahli keluarga D Bersepakat menerima keputusan ketua keluarga Antara berikut merupakan cara untuk membina sebuah keluarga yang harmoni dan berkualiti, kecuali A setiap anggota keluarga mempunyai ilmu agama dan kemahiran sosial tentang keluarga B ibu bapa tidak peka akan keperluan anak-anak dari aspek emosi dan fizikal C anak-anak bertanggungjawab melaksanakan peranan masing-masing selain menghormati ibu bapa D ibu bapa membuat perancangan yang baik dalam pengurusan kewangan keluarga

Sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Sentiasa berusaha ke arah pembentukan akhlak yang mulia 3 Pernyataan di atas berkaitan dengan langkah untuk A memastikan jasmani sihat B meningkatkan daya intelek C mendapatkan kekuatan rohani D mengendalikan emosi dengan baik

Mengukuhkan keluarga ke arah pewujudan masyarakat penyayang, penduduk berkualiti, dan Malaysia yang progresif. 4 Pernyataan di atas merupakan visi sebuah agensi yang terlibat secara langsung dalam membentuk institusi keluarga. Agensi yang dimaksudkan ialah A Majlis Amanah Rakyat (MARA) B Institut Penyelidikan Kesihatan (IMR) C Bahagian Kemajuan Masyarakat (KEMAS) 8

Mempunyai bakal pemimpin negara yang mencukupi Mempunyai rakyat yang berilmu pengetahuan dan berguna kepada negara

Maklumat di sebelah menunjukkan kepentingan berkeluarga dari aspek A sosial C politik B sahsiah D ekonomi Antara berikut merupakan nilai yang perlu diamalkan untuk membina institusi keluarga yang kukuh, kecuali A curiga C toleransi B peka D bertanggungjawab Masalah kewangan yang dialami oleh keluarga boleh diatasi dengan cara I berhenti sekolah II berbelanja dengan berjimat cermat III mencari alternatif untuk mengurangkan perbelanjaan keluarga IV berkongsi makanan dengan rakan pada waktu rehat

D Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) 5 Antara berikut, yang manakah merupakan tanggungjawab ketua keluarga dari aspek ekonomi? I Mendidik anak-anak sejak dilahirkan II Menghantar anak-anak ke sekolah III Menyediakan keperluan asas kepada anak-anak

10

A I dan II B I dan IV

C II dan III D III dan IV

A Mengurangkan beban kerajaan menyelenggara kemudahan awam B Remaja dapat menonjolkan bakat mereka C Kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja yang banyak untuk membaiki kerosakan kemudahan awam D Orang ramai dapat menggunakan kemudahan awam dengan sempurna 14 Pesalah juvana dan pesalah dewasa diasingkan walaupun terlibat dalam kes jenayah yang sama kerana A remaja perlu diberi peluang untuk dibentuk dan berubah B kesalahan remaja masih boleh dimaafkan C orang dewasa melakukan jenayah dengan sengaja D remaja mudah bertaubat dan mengakui kesalahan Apakah kelemahan diri individu yang menjadi faktor dia tidak mencapai wawasan diri? A Tidak menghargai pemberian orang lain B Selalu memperkecilkan kebolehan orang lain C Takut untuk mencuba lagi setelah gagal sekali D Kurang beradab ketika berhadapan dengan orang tua

11

Akta X yang dimaksudkan ialah A Akta Racun 1952 B Akta Dadah 1990 C Akta Penagih Dadah D Akta Dadah Berbahaya 1952 Antara berikut merupakan aktiviti yang dapat mengelakkan remaja daripada terlibat dalam gejala sosial, kecuali A aktiviti kokurikulum di sekolah B berkelah bersama rakan-rakan di tempat percutian C beriadah bersama keluarga pada hujung minggu D menyertai aktiviti kemasyarakatan di kawasan tempat tinggal Apakah kesan daripada perbuatan vandalisme?

12

15

13

Lengkapkan rajah perbandingan di bawah.

Wawasan Diri

Khayalan Diri

Ada hala tuju

Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu

Sentiasa bersemangat dan tidak mudah mengalah

Pendorong untuk mencapai cita-cita

Sentiasa berfikir perkara yang berfaedah

(15 markah) 2 Nyatakan amalan-amalan norma komuniti berdasarkan pernyataan di bawah. Adab ketika bertutur dengan guru 1 ______________________________________________________________________________________ 2 ______________________________________________________________________________________ 3 ______________________________________________________________________________________ 4 ______________________________________________________________________________________ 5 ______________________________________________________________________________________

Adab ketika dalam majlis rasmi 1 ______________________________________________________________________________________ 2 ______________________________________________________________________________________ 3 ______________________________________________________________________________________

4 ______________________________________________________________________________________ 5 ______________________________________________________________________________________ (10 markah)

Penderaan kanak-kanak merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang boleh memberi impak kepada kesihatan mental dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak. (a) Apakah punca-punca berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak? (b) Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat apabila mengesyaki ada berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak? (10 markah) Setiap individu mengimpikan untuk mempunyai sebuah keluarga bahagia. Terangkan tanggungjawab ahli keluarga dalam usaha melahirkan keluarga bahagia. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut. 1 Wawasan diri merupakan _____ yang akan menjadi panduan dan pendorong untuk berjaya dalam hidup. A petunjuk diri B matlamat hidup C tingkat usaha D petunjuk sebenar 2 Individu yang ingin berjaya mestilah mempunyai I angan-angan yang banyak II perancangan masa depan III sikap yang berwawasan IV sijil kursus keusahawanan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV "Utamakan Keluarga : Semakin Hari Semakin Sayang". "Rumahku Syurgaku". 5 Agensi kerajaan manakah yang bertanggungjawab menganjurkan kempen ini? A Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan B Kementerian Belia dan Sukan C Kementerian Pelancongan D Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan perkahwinan dan pembinaan keluarga dari aspek sosial? A Memenuhi hasrat keluarga B Mengelakkan perlakuan sumbang C Menambahkan ilmu keibubapaan D Membentuk masyarakat yang bersatu padu Antara berikut merupakan tindakan yang dapat mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga, kecuali A setiap ahli keluarga saling membantu B berkongsi kegembiraan bersama ahli keluarga C tidak mencari jalan penyelesaian apabila timbul konflik dan salah faham antara ahli keluarga D berbincang sesama ahli keluarga sebelum membuat keputusan yang melibatkan ahli keluarga Antara berikut merupakan masalah sosial yang sering berlaku dalam masyarakat hari ini, kecuali A lumba haram B menconteng dinding C penagihan najis dadah D penciptaan mesin berteknologi tinggi

Alif dapat mengawal tingkah laku dan berdisiplin. 3

seorang

yang 7

Berdasarkan pernyataan di atas, Alif merupakan pelajar yang cemerlang dalam aspek A emosi B rohani C intelek D jasmani Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan rohani yang teguh dalam kehidupan manusia? A Dapat melakukan aktiviti riadah B Dapat mengawal perasaan gemuruh C Dapat membentuk individu yang berakhlak mulia D Dapat mengembangkan bakat serta kemahiran

Lahir anak luar nikah Maruah keluarga tercemar 9 Keadaan di atas berlaku disebabkan oleh I ajaran agama dan nilai moral tidak dipatuhi II terlalu mengikut budaya barat tanpa memikirkan kesannya III pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan tanpa batas IV terdesak kerana ingin mengecapi kehidupan yang lebih moden A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Apakah tindakan kamu sekiranya ternampak rakan kamu sedang merosakkan kerusi dan meja sekolah? A Mendiamkan diri B Melaporkan kepada guru C Melaporkan kepada ibu bapanya D Memberitahu hal tersebut kepada rakan kamu yang lain Mengapakah operasi seperti Ops Sikap perlu dijalankan apabila menjelang sesuatu perayaan di negara kita? A Peraturan jalan raya tidak diendahkan oleh pemandu kerana tidak takut disaman B Pemandu bersuka ria ketika perayaan sehingga lupa akan keselamatan jalan raya C Kadar kemalangan bertambah kerana banyak pemandu mabuk di jalan raya D Semakin banyak kenderaan, kemungkinan berlaku kemalangan amat besar Apakah kesan penderaan terhadap mangsa dari segi emosi? A Suka menyeksa diri sendiri atau orang lain

B Tidak berminat untuk belajar atau bergaul dengan orang lain C Trauma atau fobia terhadap sesuatu penderaan yang dialami D Kesan parut, kabur penglihatan, patah tangan atau terseliuh 13 Antara berikut merupakan norma komuniti yang dipraktikkan oleh masyarakat di Malaysia, kecuali A bersalam-salaman ketika bertemu B tidak membuka kasut ketika memasuki rumah C pergaulan lelaki dan perempuan yang mengikut adab ketimuran D bantu-membantu ketika mengadakan sesuatu majlis

10

Pertambahan penduduk di sesebuah negara dapat membantu memenuhi keperluan tenaga kerja. 14 Penyataan di atas merupakan kepentingan berkeluarga dalam aspek A ekonomi B keselamatan C politik D sosial Antara berikut merupakan amalan tingkah laku yang tidak sihat dalam sesebuah keluarga, kecuali A mengancam akan memukul anak-anak sekiranya mereka tidak mematuhi peraturan keluarga B berfikiran terbuka dan sentiasa berkerjasama dengan anak-anak dalam perkara yang baik C mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada anak-anak D menghalang anak-anak daripada bergaul dengan orang lain

11

15

12

Lengkapkan rajah di bawah ini.

(10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang betul.

Sosial

Politik

Ekonomi

Peranan Ibu Bapa

Aspek

Merancang perbelanjaan berhemah dan mengamalkan jimat cermat.

Memberi perlindungan keselamatan kepada ahli keluarga daripada sebarang ancaman di dalam dan luar rumah. Memupuk sahsiah mulia untuk melahirkan pemimpin yang dapat membimbing keluarga pada masa depan. Memberi pendidikan kepada anak-anak setinggi yang boleh. Membiayai yuran persekolahan anak-anak.

(15 markah)

Bilangan kes-kes jenayah juvana yang berlaku di negara kita semakin meningkat setiap tahun. Keadaan ini amat membimbangkan dan perlu diambil langkah segera kerana jika dibiarkan akan menjadi satu ancaman kepada negara. (a) Apakah faktor -faktor penyumbang kepada masalah ini? (b) Nyatakan kesan buruk akibat peningkatan kes jenayah juvana ini kepada negara. (10 markah) Hari ini Malaysia sudah mula membuka mata dunia dengan cerita dan kejayaan yang dikecapi oleh anak Malaysia. Namakan tiga tokoh yang telah mengharumkan nama negara dan terangkan kejayaan yang telah dicapai oleh mereka. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Pilih jawapan yang betul bagi soalan berikut. Antara berikut, yang manakah merupakan perkaraperkara yang diperlukan untuk mencapai wawasan diri? I Usaha yang cemerlang II Sikap yang berwawasan III Mudah putus asa IV Mempunyai hala tuju A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Berfikir secara kreatif dan kritis 2 Pernyataan di atas berkaitan dengan perkembangan diri dari aspek A rohani B intelek C jasmani D emosi Bagaimanakah cara untuk mengenali individu yang mempunyai perkembangan diri yang lebih dalam aspek emosi? A Penguasaan yang baik dalam kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira B Penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi C Perasaan kasih sayang yang tinggi D Tubuh badan yang sihat Antara berikut, yang manakah bukan keperluan berkeluarga dari aspek sosial? A Menyediakan pasaran pengguna barang B Memenuhi keperluan agama C Mengelakkan berlakunya perbuatan sumbang D Melahirkan ramai anak untuk menambah jumlah anggota keluarga 7 1

Ibu bapa bertanggungjawab memberikan pendidikan yang sempurna kepada anakanak sama ada secara formal atau tidak formal. 5 Apakah kesan daripada pernyataan di atas kepada anak-anak? A Terlibat dalam gejala buli di sekolah B Terlibat dalam kegiatan yang tidak bermoral C Melupakan jasa dan pengorbanan ibu bapa D Menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa, dan negara Antara berikut, pernyataan manakah yang berkaitan dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)? I Menyediakan perkhidmatan guaman untuk pasangan suami isteri yang ingin bercerai II Merancang aktiviti untuk kemajuan dan pembangunan institusi keluarga III Menyediakan perkhidmatan bantuan kepada pasangan suami isteri untuk membina keluarga yang bahagia IV Terletak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Apakah punca-punca berlakunya masalah sosial dalam kalangan masyarakat hari ini? I Terpengaruh dengan ajakan rakan II Ingin melepaskan tekanan perasaan III Ketidakstabilan politik IV Ingin mengejar kemewahan A I dan II B I dan IV

C II dan III D III dan IV 8 Antara berikut, yang manakah bukan masalah gejala sosial? A Gengsterisme B Penderaan C Pembangunan D Vandalisme Pilih pernyataan yang benar mengenai masalah penderaan. A Penderaan merupakan salah satu cara ibu bapa menunjukkan kasih sayang terhadap anakanak. B Penderaan akan menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal dan tekanan emosi. C Penderaan merupakan salah satu cara terbaik untuk mendidik anak-anak. D Penderaan hanya berlaku ke atas golongan wanita sahaja. Norma komuniti bermaksud A peraturan dalam masyarakat yang ditetapkan untuk meninggikan martabat seseorang B peraturan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang agar kita menjadi insan yang sopan dan beradab C peraturan atau tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan dalam sesuatu masyarakat D peraturan yang menjadi asas kepada undangundang negara Kadar kemalangan jalan raya boleh dikurangkan dengan cara I umur untuk mendapatkan lesen kereta motor harus dikurangkan II penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa III perubahan sikap pengguna jalan raya IV penggunaan kenderaan lama lebih dari 10 tahun harus dihapuskan A I, II dan III

B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 12 Antara contoh jenayah juvana ialah I peras ugut II lumba haram III mengintai IV jenayah seksual A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Beragama dan berakhlak Mampu menyara keluarga 13 Maklumat di atas penting untuk A memilih pasangan hidup B menjadi wakil anggota masyarakat C menjadi pelajar contoh D menjadi anak yang berguna Hala tuju bermaksud A wawasan yang telah dicapai B halangan yang perlu diatasi bagi mencapai kejayaan C jalan yang perlu dilalui untuk sampai ke sesuatu destinasi D arah matlamat seseorang individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan Apakah faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam gejala sosial? I Hubungan kekeluargaan yang erat II Ketidakprihatinan masyarakat III Kurangnya didikan agama IV Sikap ibu bapa yang terlalu liberal A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

10

14

11

15

Norma komuniti merupakan peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Nyatakan contoh amalan baik dalam sesebuah komuniti. 1 2 3 4 5 ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Tingkah laku penolakan Tingkah laku pengancaman

Tingkah laku pengasingan Tingkah laku tidak peduli

Situasi

Amalan Tingkah Laku Tidak Sihat

Ah Chong sering dimarahi oleh ayahnya dengan kata-kata yang kesat dan kasar.

Puan Ramlah tidak membenarkan anak-anaknya bergaul dengan anak jirannya. Encik Azwan mengancam akan menghukum anak-anaknya jika mereka membuat bising ketika dia sedang tidur.

Khairul telah menjadi johan dalam pertandingan bercerita dan menunjukkan hadiah kemenangannya kepada bapanya, namun bapanya tidak mempedulikan perbuatan Khairul itu. Encik Siva mengarahkan anaknya, David masuk ke dalam rumah apabila melihat anak jirannya bermain di halaman rumahnya.

(15 markah)

Gengsterisme merupakan satu jenayah kekerasan yang telah menular dalam kalangan remaja hari ini dan banyak mendatangkan kesusahan kepada masyarakat dan negara. (a) Apakah tindakan yang wajar dilakukan untuk menangani masalah ini? (b) Sebagai pelajar, apakah nasihat yang boleh anda berikan kepada individu yang terlibat dengan masalah ini? (10 markah) Keluarga merupakan komuniti pertama yang dikenali oleh setiap kanak-kanak dan mempunyai keperluan dalam masyarakat dan negara. Jelaskan keperluan berkeluarga dari segi sosial. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Antara berikut merupakan faktor yang mendorong ke arah kestabilan pentadbiran sesebuah negara, kecuali A peningkatan jumlah pelaburan asing di negara B kepelbagaian budaya dan seni warisan C pemerintahan yang mantap D rakyat yang bersatu padu Bagaimanakah cara untuk menangani cabaran globalisasi? I Pertambahan pelaburan asing II Menyalahgunakan teknologi maklumat III Pembentukan sahsiah generasi muda IV Kesepakatan antara negara-negara kecil A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Kedaulatan bagi sesebuah negara adalah penting kerana A kebebasan menjajah negara yang lemah dan mundur B boleh berkongsi sistem pentadbiran dengan negara lain C negara lain boleh menguasai ekonomi dan campur tangan dalam urusan pentadbiran negara D boleh mengekalkan status kemerdekaan negara daripada sebarang bentuk penjajahan

Malaysia merupakan negara yang mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan 5 Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan? A Pemerintahan yang berdasarkan peruntukan Perlembagaan Malaysia B Sistem pemerintahan yang dicorakkan sendiri oleh raja yang memerintah C Sistem pemerintahan yang diputuskan oleh Majlis Raja-raja D Sistem pemerintahan yang berdasarkan suara rakyat Antara berikut merupakan objektif penggubalan Rukun Negara, kecuali A mengekalkan cara hidup diskriminasi B mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat C membentuk masyarakat yang adil dengan agihan kekayaan negara saksama D membina masyarakat yang progresif melalui sains dan teknologi Warisan kesenian budaya di negara kita perlu dikekalkan kerana A negara akan dipandang mulia oleh negaranegara lain B negara kita menjadi negara yang paling dikenali oleh orang ramai C warisan kesenian membentuk sebuah masyarakat yang kuat dan bersatu padu D kesenian budaya membentuk satu identiti bagi negara kita Apakah sumbangan Allahyarhamah Khatijah Binti Awang dalam kesenian? A Menjadi pelopor teater moden di Malaysia

Setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi undang-undang Tiada sesiapa boleh dikecualikan daripada kuasa undang-undang 4 Maklumat di atas merujuk kepada prinsip Rukun Negara yang A kedua C keempat B ketiga D kelima

B Mengetengahkan kesenian makyung tanah air C Merupakan pengarah filem yang terkenal di Malaysia D Memberi sumbangan dalam seni wayang kulit 9 Antara berikut, yang manakah bukan warisan budaya ketara mengikut senarai 50 perkara sebagai Warisan Kebangsaan? A Istana Negara B Tugu Negara C Bunga Raya

10

D Carcosa Sri Negara Antara berikut merupakan perkara yang boleh dilakukan untuk mempromosikan warisan budaya Malaysia, kecuali A membina laman web mengenai warisan budaya Malaysia B mengadakan pameran kesenian untuk orang ramai C menganjurkan pertandingan bertemakan kesenian budaya Malaysia D memaksa rakan dari luar negara menonton tarian kebudayaan Malaysia

Lengkapkan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara di bawah. Rukun Negara Kepentingan

(a) Kepercayaan kepada Tuhan

(b) Kesetiaan kepada Raja dan Negara

(c) Keluhuran Perlembagaan

(d) Kedaulatan Undang-undang

(e) Kesopanan dan kesusilaan

(10 markah)

Jati diri dapat membentuk belia unggul sebagai pewaris negara. Warganegara yang bertanggungjawab mesti mempunyai jati diri rakyat Malaysia. Nyatakan lima jati diri pewaris negara Malaysia. (a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 3 Setiap warganegara yang bergelar rakyat Malaysia perlu menjadi modal insan kelas pertama yang bersifat proaktif dalam menghadapi cabaran. Apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha menjana pembangunan negara? (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah)

Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai warisan sama ada warisan semula jadi mahupun warisan budaya. Senaraikan lima fungsi Jabatan Warisan Negara dalam usaha mengekalkan Kebudayaan Warisan Malaysia. (a) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah)

Antara berikut merupakan faktor yang mendorong ke arah kestabilan pentadbiran sesebuah negara, kecuali A peningkatan jumlah pelaburan asing di negara B kepelbagaian budaya dan seni warisan C pemerintahan yang mantap D rakyat yang bersatu padu Bagaimanakah cara untuk menangani cabaran globalisasi? I Pertambahan pelaburan asing II Menyalahgunakan teknologi maklumat III Pembentukan sahsiah generasi muda IV Kesepakatan antara negara-negara kecil A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Kedaulatan bagi sesebuah negara adalah penting kerana A kebebasan menjajah negara yang lemah dan mundur B boleh berkongsi sistem pentadbiran dengan negara lain C negara lain boleh menguasai ekonomi dan campur tangan dalam urusan pentadbiran negara D boleh mengekalkan status kemerdekaan negara daripada sebarang bentuk penjajahan Setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi undang-undang Tiada sesiapa boleh dikecualikan daripada kuasa undang-undang

Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan 5 Berdasarkan pernyataan di sebelah, apakah yang dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan? A Pemerintahan yang berdasarkan peruntukan Perlembagaan Malaysia B Sistem pemerintahan yang dicorakkan sendiri oleh raja yang memerintah C Sistem pemerintahan yang diputuskan oleh Majlis Raja-raja D Sistem pemerintahan yang berdasarkan suara rakyat 6 Antara berikut merupakan objektif penggubalan Rukun Negara, kecuali A mengekalkan cara hidup diskriminasi B mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat C membentuk masyarakat yang adil dengan agihan kekayaan negara saksama D membina masyarakat yang progresif melalui sains dan teknologi Warisan kesenian budaya di negara kita perlu dikekalkan kerana A negara akan dipandang mulia oleh negaranegara lain B negara kita menjadi negara yang paling dikenali oleh orang ramai C warisan kesenian membentuk sebuah masyarakat yang kuat dan bersatu padu D kesenian budaya membentuk satu identiti bagi negara kita Apakah sumbangan Allahyarhamah Khatijah Binti Awang dalam kesenian? A Menjadi pelopor teater moden di Malaysia B Mengetengahkan kesenian makyung tanah air C Merupakan pengarah filem yang terkenal di Malaysia D Memberi sumbangan dalam seni wayang kulit

Maklumat di atas merujuk kepada prinsip Rukun Negara yang A kedua C keempat B ketiga D kelima Malaysia merupakan mengamalkan negara yang

Antara berikut, yang manakah bukan warisan budaya ketara mengikut senarai 50 perkara sebagai Warisan Kebangsaan? A Istana Negara B Tugu Negara C Bunga Raya D Carcosa Sri Negara Antara berikut merupakan perkara yang boleh dilakukan untuk mempromosikan warisan budaya

10

Malaysia, kecuali A membina laman web mengenai warisan budaya Malaysia B mengadakan pameran kesenian untuk orang ramai C menganjurkan pertandingan bertemakan kesenian budaya Malaysia D memaksa rakan dari luar negara menonton tarian kebudayaan Malaysia

Lengkapkan kepentingan setiap prinsip Rukun Negara di bawah. Pusat Pengajian Nama Universiti

(a) Kepercayaan kepada Tuhan

(b) Kesetiaan kepada Raja dan Negara

(c) Keluhuran Perlembagaan

(d) Kedaulatan Undang-undang

(e) Kesopanan dan kesusilaan

(10 markah) 2 Jati diri dapat membentuk belia unggul sebagai pewaris negara. Warganegara yang bertanggungjawab mesti mempunyai jati diri rakyat Malaysia. Nyatakan lima jati diri pewaris negara Malaysia. (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

(d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 3 Setiap warganegara yang bergelar rakyat Malaysia perlu menjadi modal insan kelas pertama yang bersifat proaktif dalam menghadapi cabaran. Apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha menjana pembangunan negara? (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 4 Malaysia merupakan negara yang kaya dengan pelbagai warisan sama ada warisan semula jadi mahupun warisan budaya. Senaraikan lima fungsi Jabatan Warisan Negara dalam usaha mengekalkan Kebudayaan Warisan Malaysia. (a) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

(b) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

(c) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (d) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (e) ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah)

Antara berikut merupakan kepentingan pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan diri, masyarakat dan negara, kecuali A melahirkan modal insan kelas pertama B menimbulkan ketegangan dalam masyarakat C membentuk masyarakat bersifat bestari D menjana pembangunan diri dan negara Apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi ibu bapa yang cemerlang? I Memberi layanan yang adil kepada anak-anak II Memahami tingkah laku anak-anak III Melaksanakan kewajipan dan hak sebagai ibu bapa IV Kaya dan pandai mencari harta kekayaan A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut merupakan cara untuk memelihara dan mengekalkan warisan kesenian budaya, kecuali A melibatkan diri dalam aktiviti kesenian B mendedahkan kepada kanak-kanak di peringkat sekolah rendah C menganjurkan pameran kesenian dan kebudayaan D memberi elaun yang tinggi kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti kesenian Temple of Fine Art berfungsi sebagai A tempat mempelajari tradisi Shaolin, tarian naga, dan tarian singa B tempat mempelajari seni wayang kulit C tempat mempelajari kebudayaan, muzik dan tarian klasik India D tempat mempelajari tarian dan muzik moden Antara berikut, yang manakah merupakan seni persembahan muzik dan tarian tradisional Melayu? I Caklempong III Bharathanatyam II Ghazal IV Zapin

A I, II dan III B I, II dan IV 6

C I, III dan IV D II, III dan IV

Pilih pernyataan yang tidak benar tentang usaha pengekalan kedaulatan Malaysia. A Memartabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan B Menjadikan Negaraku sebagai lagu kebangsaan C Memartabatkan maruah Malaysia D Menjadikan Tugu Negara sebagai tempat perjumpaan rakan-rakan lama

Kewarganegaraan merupakan taraf kerakyatan bagi masyarakat yang lahir dan bermastautin di Malaysia 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan prinsip Rukun Negara yang A pertama B kedua C ketiga D keempat

Pengetahuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia, akhirat, zahir dan batin 8 Pernyataan di atas adalah maksud bagi A jati diri B ilmu C kemahiran D kerohanian Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang mengamalkan unsur kerohanian, kecuali A jiwa dan fikiran sentiasa tidak tenang B tidak mengikut hawa nafsu C mempunyai sahsiah yang sihat D sentiasa mematuhi ajaran agama

Mewujudkan masyarakat yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi 10 Pernyataan di atas merupakan matlamat A Dasar Ekonomi Baru B Dasar Pembangunan Nasional C Dasar Wawasan Negara D Dasar Sosial Negara Antara berikut merupakan kepentingan faktor ekonomi bagi menjana pembangunan negara, kecuali A penglibatan dan pelaburan swasta dalam bidang perindustrian B mempromosi warisan budaya Malaysia ke luar negara C meningkatkan nilai tambah dalam sektor pertanian D menjana sumber kekayaan baru melalui bioteknologi Apakah strategi yang boleh dilakukan untuk melahirkan modal insan kelas pertama? I Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran II Menunjukkan nilai etika dan moral yang tinggi III Memperkukuhkan keupayaan dalam bidang sains dan teknologi

IV Menggalakkan rakyat melibatkan diri dalam bidang kerja sektor swasta sahaja A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 13 Apakah kesan daripada kestabilan dalam pentadbiran negara? A Rakyat sentiasa melakukan rusuhan kaum B Masalah sosial semakin meningkat C Ekonomi menunjukkan pertumbuhan baik D Negara memerlukan bantuan dari negara jiran Antara berikut, perkara manakah yang tidak berkaitan dengan cabaran globalisasi? A Kesihatan B Alam Sekitar C Sosial D Perpaduan Antara berikut merupakan kepentingan hubungan serantau dan dunia, kecuali A memperkukuhkan pengaruh dengan negara lain B kebebasan bergerak ke negara lain tanpa dokumen perjalanan C menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi negara D membantu melindungi kedaulatan negara

11

14

15

12

Di Malaysia terdapat Institusi Pengajian Tinggi Awam yang menawarkan program pendidikan sepanjang hayat melalui pusat pengajian mereka. Lengkapkan rajah di bawah dengan nama universiti berdasarkan nama pusat pengajian yang diberi. Pusat Pengajian Nama Universiti

(a) Pendidikan Jarak Jauh

(b) Institut Perkembangan Pendidikan

(c) Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan

(d) Pusat Pendidikan Luar

(e) Pusat Pendidikan Berterusan

(10 markah) 2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Menghargai nyawa

Bermaruah

Empati

Cinta akan negara

Perkara

Sifat Kemanusiaan

(a) Sedih apabila orang lain ditimpa kesusahan

(b) Tidak melakukan sesuatu yang buruk terhadap orang lain

(c) Tidak suka menyertai rusuhan kaum

(d) Sentiasa mematuhi nilai, budaya dan norma masyarakat

(e) Sentiasa menjaga kehormatan diri

(15 markah)

Perkahwinan merupakan satu alam yang mempunyai pelbagai cabaran bagi pasangan yang baru mendirikan rumahtangga. (a) Nyatakan ciri-ciri pasangan hidup yang baik. (b) Apakah kepentingan pasangan pengantin yang sihat dari segi fizikal dan mental? (10 markah)

Setiap rakyat Malaysia berpegang teguh kepada Rukun Negara yang digubal untuk memenuhi kehendak ideologi kebangsaan Malaysia. Terangkan lima prinsip Rukun Negara yang perlu dihayati oleh rakyat Malaysia. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Antara berikut, yang manakah merupakan bahan media cetak? I Televisyen II Brosur III Risalah IV Radio A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut, yang manakah bukan manfaat daripada promosi warisan budaya Malaysia di luar negara? A Menaikkan imej negara di mata dunia B Memajukan sektor pelancongan negara C Meningkatkan pendapatan negara D Mengasimilasikan budaya Barat dan budaya Timur Antara berikut merupakan perkara yang boleh dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk membantu mengekalkan warisan budaya Malaysia, kecuali A memperkenalkan warisan budaya Malaysia kepada pelancong asing B melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dianjurkan untuk mengekalkan warisan budaya Malaysia C mencampuradukkan budaya asing ke dalam warisan budaya Malaysia untuk menampakkan kelainan D mempraktikkan aktiviti kesenian untuk tatapan generasi akan datang Aktif dalam pengembangan seni bangsawan, boria dan ronggeng

Pernyataan di atas berkaitan dengan tokoh yang telah banyak menyumbang terhadap pengekalan warisan budaya negara, iaitu A Profesor Madya Dr. A. Ghafar Ahmad

B Datuk Ahmad Nawab C Mohd Bahroodin Ahmad D Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim

Dibina pada tahun 1926 Terletak di Jalan P. Ramlee, Pulau Pinang Mengandungi ciri-ciri bersejarah yang mencerminkan kehidupan beliau sebagai penyanyi, pelakon, pencipta lagu dan pengarah filem 5 Pernyataan di atas berkaitan dengan warisan budaya Malaysia iaitu A Bangunan Sultan Abdul Samad B Rumah P. Ramlee C Kota A Famosa D Candi Lembah Bujang Apakah kesan sekiranya perbalahan antara kaum

berlaku dalam negara? I Keamanan negara tergugat II Kehilangan nyawa III Kerosakan harta benda IV Keyakinan rakyat bertambah teguh A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 7 Prinsip Rukun Negara perlu ditanam dalam diri setiap rakyat Malaysia kerana A dapat memperjuangkan hak antara kaum B dapat mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat C dapat membantu negara daripada krisis mata wang D dapat membina sebuah masyarakat yang sukar menerima pembaharuan Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada setiap warganegara yang bertanggungjawab sebagai pewaris negara? I Ilmu III Ketampanan II Jati diri IV Kemahiran A I, II dan III B I, II dan IV 9 C I, III dan IV D II, III dan IV

Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) Pertubuhan Negara-Negara Komanwel (KOMANWEL) 11 Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan di atas? A Hubungan pelbagai hala B Hubungan serantau C Hubungan dua hala D Hubungan satu hala Antara berikut adalah pusat kecemerlangan dalam bidang sains, kecuali A Planetarium Negara B Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT) C Institut Jantung Negara (IJN) D Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia (MIMOS) Setiap pasangan yang ingin berkahwin perlu mendapat restu daripada ibu bapa atau penjaga kerana A untuk mendapat kebahagiaan hidup B untuk mengharumkan nama keluarga C untuk mewarisi harta kekayaan keluarga D untuk memudahkan mendapat bantuan jika ada masalah rumah tangga Pendidikan sepanjang hayat langsung dengan pembangunan A keluarga B politik negara C penjawat awam D modal insan berkait secara

12

13

Antara berikut, manakah dasar yang menjadi faktor utama ke arah mencapai status negara maju pada tahun 2020? I Dasar Ekonomi Baru II Dasar Pembangunan Nasional III Dasar Robotik Negara IV Dasar Wawasan Negara A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut merupakan cabaran globalisasi yang paling ketara berlaku, kecuali A penyalahgunaan ruang siber B aktiviti jenayah merentas sempadan C memudahkan pergerakan pekerja asing D golongan remaja mengamalkan nilai-nilai murni

14

10

15

Antara berikut adalah sifat kemanusiaan, kecuali A empati B bermaruah C mementingkan diri D cinta akan negara

Berikan nama penuh bagi pertubuhan yang disertai oleh Malaysia. Perkara Nama pertubuhan

(a) ASEAN

(b) KOMANWEL

(c) OIC

(d) NAM

(e) PBB

(10 markah)

Padankan aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum mendirikan rumah tangga dengan pernyataan yang betul.

Mendapat restu ibu bapa

Memiliki kesihatan fizikal dan mental

Memiliki kewangan yang stabil

Pernyataan

Aspek-aspek yang perlu dititikberatkan sebelum mendirikan rumah tangga

(a) Haziq telah menjalani ujian HIV dan keputusan ujian menunjukkan dia bebas daripada sebarang penyakit.

(b) Sebelum berkahwin Zainal telah membuat tabungan untuk dirinya dan keluarga.

(c) Sebelum mendirikan rumah tangga Amin membawa calon isterinya berjumpa kedua ibu bapanya untuk mendapatkan persetujuan daripada mereka.

(d) Khairul telah membeli sebuah rumah untuknya dan bakal isteri.

(e) Muaz seorang yang berilmu pengetahuan dan berfikiran matang.

(15 markah)

Cara hidup berperikemanusiaan haruslah diamalkan dalam kehidupan masyarakat yang bertamadun. (a) Nyatakan lima isu-isu kemanusiaan yang sering berlaku di negara kita pada masa kini. (b) Apakah ciri-ciri individu yang mengamalkan nilai cinta akan keamanan? (10 markah) Warisan Kesenian Budaya Malaysia boleh ditonjolkan lagi sama ada di dalam atau di luar negara. Jelaskan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan media elektronik. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Antara berikut, yang manakah merupakan contoh pendidikan sepanjang hayat? I Pembelajaran kendiri II Pendidikan untuk kesamarataan III Pendidikan mengikut masa dan usia IV Pendidikan untuk pertumbuhan sosial A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Antara berikut merupakan ciri-ciri individu yang mengamalkan pendidikan sepanjang hayat, kecuali A sentiasa menghargai pembaharuan ilmu dan kemahiran B berdisplin dan bijak mengurus masa C berpuas hati dengan kedudukan sekarang D mampu bersaing dengan orang asing untuk mengejar kemajuan

B menjaga maruah diri C menghargai masa D empati 4 Pilih pernyataan yang betul. A Empati perlu dilatih dan disemai dalam kalangan kanak-kanak sahaja B Individu yang mempunyai maruah diri akan melakukan sesuatu yang melanggar norma masyarakat C Sifat perikemanusiaan tidak perlu diamalkan sejak dari kecil lagi D Kepentingan nilai perikemanusiaan kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan imej dan martabat manusia

5 Kesihatan ialah nikmat yang dikurniakan oleh Tuhan kepada setiap manusia 3 Pernyataan di atas merujuk kepada sifat A menghargai nyawa

Antara berikut, yang manakah merupakan tugas dan tanggungjawab seorang isteri atau ibu dalam sesebuah keluarga? A Isteri atau ibu yang bekerja mesti mengambil pembantu rumah untuk menjaga anak-anak B Memastikan keperluan asas keluarga mencukupi

C Setiap keputusan yang dibuat tidak perlu berbincang dengan suami D Segala keperluan asas perlu mengharapkan suami membelinya

B I, II dan IV 11

D II, III dan IV

Ilmu ini dapat memberi panduan untuk menjadi ibu bapa yang cemerlang 6 Pernyataan di atas berkaitan dengan ilmu A ekonomi B keluarga C keibubapaan D komunikasi Apakah peranan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia? A Memberi bantuan kecemasan dan menjalankan kerja menyelamat B Membanteras jenayah di ibu kota dan bandarbandar lain C Memelihara keselamatan dan keamanan setempat D Menyedarkan masyarakat agar menjauhi dadah 12

Siapakah yang menjadi Ketua Negara dalam konsep negara berdaulat? A Imam Negara B Perdana Menteri C Ketua Polis Negara D Yang di-Pertuan Agong Antara berikut merupakan objektif penggubalan Rukun Negara, kecuali A mengamalkan cara hidup demokratik B membina masyarakat yang berilmu Pengetahuan C mewujudkan persaingan ekonomi antara pelbagai kaum D mewujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk Antara berikut, yang manakah merupakan kelebihan individu yang berilmu dan berkemahiran? A Dapat menggunakan kemahiran yang ada untuk menindas orang lain B Dapat menunjukkan kelebihannya kepada orang lain C Dapat mempraktikkan kemahirannya dengan cekap kerana adanya ilmu pengetahuan D Sukar menghadapi persaingan daripada orang lain

13

Terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri Menjalankan operasi menangkap pendatang asing tanpa izin 8 Pernyataan di atas merujuk kepada A Polis Diraja Malaysia B Jabatan Pertahanan Awam C Ikatan Relawan Rakyat Malaysia D Rakan Cop Beliau merupakan ketua kumpulan Prana Mengetengahkan alat muzik klasik India seperti sifar, tabla, mrithangam dan ganjeera Pernyataan di atas merujuk kepada tokoh A Mendiang Tan Hooi Song B Allahyarham Hamzah Bin Awang Amat C Profesor Madya Dr. A. Ghafar Ahmad D Samuel J Dass Antara berikut, yang manakah merupakan warisan budaya tak ketara? I Lagu Negaraku II Wayang Kulit III Hukum Kanun Melaka IV Makyung A I, II dan III C I, III dan IV

Meningkatkan dalam rantaian nilai tinggi Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan negara serta memupuk minda kelas pertama Meningkatkan dan kemampuan kualiti 14 Pernyataan di atas berkaitan dengan A Wawasan 2020 B Misi Nasional C Dasar Pembangunan Nasional D Dasar Sosial Negara

ekonomi lebih

inovasi

tahap hidup

10

15

Antara berikut merupakan kesan negatif daripada globalisasi terhadap sesetengah negara, kecuali A bilangan kenderaan di jalan raya semakin bertambah

B dapat mengukuhkan pengaruh untuk kemajuan bersama C pencemaran alam sekitar berlaku tanpa kawalan

D generasi muda semakin bebas dengan cara hidup yang bertentangan dengan budaya

Nyatakan nama individu dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia berdasarkan sumbangan yang diberi. Sumbangan Individu

(a) Mengetengahkan kesenian makyung

(b) Menubuhkan Persatuan Penyanyi Tanah Air (PAPITA)

(c) Pembuat tanglung besar menggunakan buluh dan kertas wax

(d) Menjadi pakar rujuk dalam seni wayang kulit Kelantan

(e) Bergiat dalam program pemuliharaan bangunan seperti Kota Cornwallis

(10 markah) 2 Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi. Pertanian Bahasa Pusat Kecemerlangan Sains Perubatan Bidang Sosial

(a) Institut Integriti Nasional

(b) Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI)

(c) Dewan Bahasa dan Pustaka

(d) Institut Jantung Negara (IJN)

(e) Institut Teknologi Nuklear Malaysia (MINT)

(15 markah)

Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan secara demokrasi dan menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. (a) Jelaskan maksud negara berdaulat. (b) Bagaimanakah rakyat Malaysia boleh mengekalkan kedaulatan Malaysia? (10 markah) Kerajaan telah memainkan peranan dalam membentuk ibu bapa yang cemerlang dan keluarga bahagia. Terangkan faktor yang menyebabkan ilmu keibubapaan mesti dikuasai oleh setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga. (10 markah) __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap menghargai nyawa? A Sentiasa bertolak ansur B Berpakaian kemas dan sopan C Mengamalkan pemakanan yang seimbang D Sentiasa bertutur dengan sopan

Pernyataan di atas merujuk kepada sifat A bermaruah B empati C menghargai nyawa D cinta akan keamanan Antara berikut merupakan langkah pengurusan kewangan yang cekap dalam sesebuah keluarga, kecuali A berbelanja melebihi jumlah pendapatan bulanan B membuat belanjawan supaya kewangan lebih tersusun

3 Melahirkan perasaan simpati dan memahami perasaan mangsa bencana alam

C membuat tabungan untuk waktu kecemasan D berbelanja secara berjimat cermat dan tidak boros 4 Setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga perlu mematuhi peraturan perkahwinan mengikut undang-undang negara supaya A bakal pengantin boleh memilih tarikh perkahwinan yang sesuai B bakal pengantin boleh menyusun jadual untuk bercuti C bakal pengantin dapat membuat persediaan untuk majlis pernikahan D bakal pengantin boleh mendapatkan panduan sebagai suami dan isteri tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing

Pernyataan di atas berkaitan dengan A Jabatan Muzium Negara B Arkib Negara Malaysia C Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia D Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Antara berikut, yang manakah merupakan objek yang tersenarai dalam 50 perkara sebagai Warisan Kebangsaan? I Tugu Negara II Jata Negara III Perak Man IV Bunga Raya A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Di manakah letaknya Kota Ngah Ibrahim? A Pulau Pinang B Perak C Kedah D Melaka Apakah kepentingan jati diri dalam membentuk generasi pewaris negara? A Menjadikan individu yang berkemahiran B Supaya dapat membentuk peribadi lemah C Mewujudkan masyarakat tidak beridentiti D Identiti diri kekal terpelihara walaupun menerima perubahan kerana adanya kekuatan dalaman Penggubalan Rukun Negara berpunca daripada A Pendudukan Jepun 1945 B Kemerdekaan 1957 C Peristiwa 13 Mei 1969 D Undang-undang Darurat Antara berikut merupakan prinsip Rukun Negara, kecuali A Kepercayaan kepada Tuhan B Kesetiaan kepada rakan-rakan C Keluhuran Perlembagaan D Kedaulatan Undang-Undang Antara berikut merupakan peranan yang perlu dimainkan oleh warganegara agar negara dapat menghadapi cabaran dalam usaha membangunkan negara, kecuali A tidak menyokong program pembangunan negara B sentiasa bersatu padu C taat dan patuh kepada pemerintah D melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan

10 Melindungi, menguruskan dan mengekalkan biodiversiti terutamanya hidupan liar 5 Pernyataan di atas merupakan peranan A Persatuan Pencinta Alam Malaysia B Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara C Yayasan Amal Malaysia D Pusat Prihatin Orang Asli Antara berikut, agensi manakah yang mempunyai kaitan dengan pertubuhan kebajikan masyarakat Malaysia? I MAKNA Malaysia II Pertubuhan Pertolongan Wanita III Persatuan Puteri Islam IV Yayasan Salam Malaysia A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

11

12

13

Sebuah pertubuhan sukarela yang menekankan pendekatan pendidikan dan menyedarkan masyarakat supaya menjauhi najis dadah 7 Pernyataan di atas berkaitan dengan A PEMADAM B PERHILITAN C PBSM D MERCY Malaysia 14

Membangunkan dan mempromosikan industri kraf negara

kemahiran 15 Negara Asia Tenggara Indonesia Malaysia (IMS GT) Pertubuhan Negara(ASEAN) Segi Tiga Pertumbuhan Singapura Apakah jenis hubungan bagi kedua-dua pertubuhan di atas? A Hubungan satu hala B Hubungan dua hala C Hubungan serantau D Hubungan pelbagai hala

Berikan nama kaum yang terlibat dalam mengekalkan warisan budaya berdasarkan jenis tarian. Jenis Tarian (a) Tarian Singa Kaum

(b) Tarian Bharathanatyam

(c) Tarian Zapin

(d) Tarian Shaolin

(e) Tarian Joget

(10 markah)

Padankan soalan di bawah dengan pilihan jawapan yang diberi.

Bangunan

Warisan budaya tak ketara

Objek

Warisan Kebangsaan

Perkara

(a) Manuskrip Hikayat Hang Tuah

(b) Carcosa Sri Negara

(c) Lagu Negaraku

(d) Cokmar Dewan Rakyat

(e) Istana Negara

(15 markah)

Perkahwinan yang mendapat restu daripada ibu bapa boleh menjamin kehidupan yang bahagia pada masa akan datang. (a) Apakah ciri-ciri pasangan hidup yang baik dan ideal? (b) Bagaimanakah untuk memastikan institusi kekeluargaan yang utuh akan membawa kepada kehidupan yang bahagia? (10 markah) Globalisasi ialah satu fenomena dunia tanpa sempadan yang menjadikan dunia semakin kecil disebabkan oleh kepantasan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Nyatakan kesan baik dan kesan buruk globalisasi terhadap Malaysia. (10 markah)

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

UJIAN BULANAN PERTAMA SET 1

BAHAGIAN A

1 C A

5 C 9

B D

6 10

B B

BAHAGIAN B

(ii) Sesuatu perkara yang dirancang berjalan lancar dan tersusun (iii) Dapat menanam sikap bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu tugas (iv) Dapat melahirkan pelajar yang berkeyakinan diri dan berkualiti 4 Dr . Lim Swee Tin Pengalaman Berpengalaman menghasilkan cerpen dan puisi serta mendeklamasikan sajak di peringkat antarabangsa Kejayaan (a) Memenangi Hadiah Sastera Malaysia 1982/ 1983, 1986/ 1987, 1988 / 1989 (b) Penerima S.E.A Write Award 2000 (Penghargaan tertinggi bidang

(d) pergaulan bebas (e) kerajaan

(i) negatif (j) ancaman

UJIAN BULANAN KEDUA SET 2


BAHAGIAN A
1 B A 5 C D 9 B 2 6 10 D B C 3 7 C A 4 8

BAHAGIAN B
1 (a) Ya. Kerana beliau mempunyai hala tuju, usaha yang gigih dan sikap yang positif untuk mencapai sesuatu yang dihajati. (b) - Tentangan daripada keluarga - Keadaan cuaca yang tidak menentu (c) Menakluk Kutub Utara dan Kutub Selatan (d) Beliau telah mempersiapkan diri dengan latihan ketahanan fizikal dan mental untuk melaksanakan misinya (a) (b) (c) (d) (e) (f) Tidak mempunyai cita-cita Matlamat tidak jelas Tidak tahu menguruskan masa Malas belajar Mudah terpengaruh Berfikiran negatif

BAHAGIAN B
1 (a) Bercakap menggunakan tutur kata dan bahasa yang lembut (b) Membawa buah tangan untuk pesakit (c) Memberi semangat kepada pesakit (d) Menunjukkan rasa simpati (e) Mendoakan mereka agar cepat sembuh (a) Ibu bapa perlu mendalami ilmu pengetahuan tentang pengurusan keluarga (b) Setiap ahli keluarga tahu tanggungjawab masing-masing (c) Ibu bapa menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak (d) Ibu bapa menyediakan keperluan untuk anakanak (e) Memupuk perasaan kasih sayang antara ahli keluarga (a) (b) (c) (d) (e) (a) Hilang selera makan Tidak dapat mengawal diri Kerap menggosok hidung/ hidung berair Tidak dapat tidur (insomnia) Susut berat badan

kesusasteraan di Asia Tenggara oleh kerajaan Diraja Thailand) Karamjit Singh Pengalaman Berpengalaman selama 20 tahun dalam sukan lumba kereta tempatan dan antarabangsa Kejayaan (a) Menjuarai The 2004 FIA Asia Pacific Rally Championship for Drivers (b) Menjuarai kejohanan Rali Felda AAM Malaysia 2007

(a) Memberi tumpuan ketika guru mengajar (b) Memperbanyakkan membaca buku ilmiah, akhbar, dan majalah (c) Sentiasa mematuhi jadual waktu belajar (a) Intelek (b) Emosi (a) 3 (c) (d) (b) 7 (e) Rohani Jasmani (c) 7 3 (d) 3

UJIAN BULANAN KEDUA SET 1


BAHAGIAN A

(f) 3

UJIAN BULANAN PERTAMA SET 2


BAHAGIAN A
1 D B 5 A D 9 A 2 6 10 B B A 3 7 C C 4 8

1 B 5 B 9

A C C

2 6 10

B A D

3 7

C C

4 8 4

BAHAGIAN B
1 (i) Penyalahgunaan dadah (ii) Vandalisme (b) (i) Penurunan berat badan (ii) Tidak dapat mengawal diri (c) Gagal dalam pelajaran kerana dia sering ponteng sekolah dan mengabaikan pelajaran (d) Tidak. Kerana sikap sebegini akan (e) memusnahkan masa depan dan harapan ibu bapa saya (a) Kurang yakin pada diri sendiri (b) Pengaruh rakan yang terlibat dalam kegiatan gengsterisme sama ada di dalam atau luar sekolah (c) Direkrut secara paksa oleh ahli kongsi gelap (d) Pelajar tidak mendapat perhatian atau kawalan daripada ahli keluarga (a) Memberikan didikan agama yang secukupnya (b) Peranan ibu bapa mengadakan aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan (c) Memastikan pusat-pusat hiburan tidak beroperasi selepas tengah malam (d) Mengadakan aktiviti yang berfaedah untuk remaja (e) Penguatkuasaan undang-undang (a) (f) jenayah (b) Vandalisme (g) tanggungjawab (c) Jenayah siber (h) pendera dadah kekerasan (a)

Terdedah untuk melakukan jenayah yang lebih berat (b) Digantung persekolahan (c) Kerap terlibat dengan kesalahan undangundang dengan pihak berkuasa (d) Disisih oleh masyarakat (e) Mudah mengalami masalah kesihatan mental

BAHAGIAN B
1 (a) Ya, kerana dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. (b) Mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM (c) (i) Belajar bersungguh-sungguh (ii) Menumpukan perhatian semasa guru mengajar di dalam kelas (d) Sering diejek dan ditertawakan oleh rakan sekelasnya (a) (b) (c) (d) (e) (a) Mempunyai matlamat yang jelas Tidak mudah terpengaruh dengan perkara negatif Tahu mengurus masa dengan bijak Mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri Sentiasa berfikiran positif Mengisi masa dengan perkara yang berfaedah (ii) Mengurus dan melakukan aktiviti yang dirancang dengan teratur (iii) Dapat mendisiplinkan diri (iv) Kerja dapat disiapkan pada waktu yang ditetapkan Mengelakkan pembaziran masa (i)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 1


BAHAGIAN A
1 C 5 B 9 C 13 B D B D 2 6 10 14 D A D B 3 7 11 15 D B A D 4 8 12

BAHAGIAN B
1 1 2 4 seumur Menyebabkan ketagihan Mungkin akan dijangkiti HIV Pendera akan dibenci oleh mangsa Pendera akan didakwa dan dihukum oleh pihak pengadilan Diri sendiri akan malu kerana dituduh menyalahgunakan teknologi Akan didakwa dan dihukum oleh pihak pengadilan Mengakibatkan trauma dan fobia untuk memandu Mungkin akan mengalami kecacatan

(b) (i)

hidup - Lebih terdedah untuk melakukan jenayah yang lebih berat - Mungkin akan digantung persekolahan Sentiasa memakai tali pinggang keledar Berhenti ketika lampu isyarat merah Tidak mencelah ketika menunggang motosikal Memandu mengikut lorong yang betul Menggunakan jejantas bagi pejalan kaki

keadaan 2

membimbangkan.

BAHAGIAN A
Ibu bapa - Memberi nasihat kepada anak-anak

1 2 3 4 5

BAHAGIAN C
1 (a) - Boleh dijadikan tempat untuk berkongsi kegembiraan dan masalah - Boleh merujuk kepada ibu bapa berkaitan ilmu kehidupan dan ilmu agama (b) - Menjadi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak - Memberi didikan yang sempurna kepada anak-anak - Memberi kasih sayang yang secukupnya Keluarga Mendekati anak-anak, memberi tumpuan dan kasih sayang Sekolah Mengadakan program yang praktikal dan berkaitan dengan isu setempat. Masyarakat Bekerjasama membanteras dan peka akan kejadian di sekeliling

- Membantu anak-anak apabila mereka menghadapi masalah - Menyediakan keperluan keluarga Anak-anak - Menghormati ibu bapa - Mengikut nasihat ibu bapa - Menunjukkan contoh yang baik kepada ahli keluarga yang lain

1 A 6 10 14

B 5 D C D

2 B D 7 A 11 D 15 D

3 8 C 12 B

C 9 B 13 A

BAHAGIAN B
1 1 2 3 4 5 Membuka kasut sebelum memasuki rumah Menziarahi jiran yang sakit Amalan bergotong-royong ketika mengadakan sesuatu majlis Menghulurkan bantuan kepada mangsa bencana Bertukar-tukar juadah terutama pada musim perayaan Tingkah laku penolakan Tingkah laku pengasingan Tingkah laku pengancaman Tingkah laku tidak peduli Tingkah laku pengasingan

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 3


BAHAGIAN A
1 C 6 A 10 B B 5 B B 14 2 D 7 11 A C C D 15 3 8 12 B A D C 4 9 13 2

1 2 3 4 5

BAHAGIAN C
1 - Melalui penguatkuasaan undang-undang - Menegur dan memberi nasihat kepada individu yang terbabit - Mengenakan hukuman yang setimpal (b) - Memberi nasihat mengenai kesan-kesan perbuatan ini terhadap diri, keluarga, masyarakat, dan negara - Elak bergaul dengan pelajar nakal - Mengisi masa lapang dengan perkaraperkara yang berfaedah menyertai program Rakan Muda 2 Menambahkan zuriat - Perkahwinan melahirkan zuriat - Menambah jumlah anggota keluarga Memenuhi tuntutan agama - Perkahwinan tuntutan agama - Melalui perkahwinan rakyat sesebuah negara bertambah dan perkembangan agama juga akan meningkat kerana umatnya semakin ramai. Mengelakkan daripada berlakunya perbuatan sumbang (a)

BAHAGIAN B
1 1 2 3 4 5 1 4 5 Bersikap hormat kepada ahli keluarga Bersikap taat kepada ibu bapa Sentiasa menjaga nama baik keluarga Membantu menyelesaikan masalah keluarga Peka dengan keadaan hidup keluarga Ekonomi Sosial Ekonomi 2 Sosial 3 Politik

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 2


2

BAHAGIAN A
1 D 6 A 10 C 14 D 5 C C A 2 A 7 11 15 D B D C 3 8 12 C C B 4 9 13

BAHAGIAN C
1 (a) Faktor penyumbang - Kurang didikan agama Pengaruh rakan sebaya - Pengaruh media massa (b) Kesan-kesan buruk - Perbelanjaan negara meningkat bina pusat pemulihan - Negara hilang pewaris ketiadaan pemimpin generasi akan datang Tokoh Datuk Nicol Ann David Datin Paduka Sharifah Mazlina Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor Datuk Nicol Ann David Mendapat 9A dalam Sijil Pelajaran Malaysia Mengharumkan nama negara dalam sukan skuasy Pemain skuasy nombor satu dunia Datin Paduka Sharifah Mazlina Wanita Asia pertama merentasi Kutub Selatan (2007) dan Kutub Utara (2004) Bukti bahawa wanita mampu melakukan apa sahaja yang dilakukan oleh lelaki. Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor Angkasawan Malaysia yang pertama Melakukan penyelidikan mikrob dan sel Menjalankan eksperimen berkaitan penyakit barah dan pengkristalan protein.

BAHAGIAN B
1 1 2 3 4 5 2 Tidak ada hala tuju Bersikap sambil lewa dan tidak melakukan sesuatu kerja dengan bersungguh- sungguh Mengaku kalah sebelum berjuang Tiada cita-cita Berfikir pada bila-bila masa

UJIAN BULANAN KETIGA SET 1


BAHAGIAN A
1 B A 5 6 A B 10 A 2 D 7 B C 3 8 C C 4 9

Adab ketika bertutur dengan guru 1 Bertutur dengan sopan 2 Memberi salam ketika bertemu dengan guru 3 Tidak meninggikan suara atau bercakap kasar dengan guru 4 Menjawab soalan yang ditanya oleh guru dengan baik 5 Memberi senyuman ketika bertemu guru Adab ketika dalam majlis rasmi 1 Memakai pakaian yang sopan 2 Tidak memakai pakaian yang mencolok mata 3 Tidak berbual-bual sehingga mengganggu majlis 4 Mengelakkan percakapan yang kuat 5 Tidak pulang sehingga majlis tamat

BAHAGIAN B
1 (a) 3 (e) 3 (i) 3 7 7 (b) 7 (f) (j) 7 3 (d) (e) Perkara 11 (3) Perkara 5 (3) (c) (g) 3 3 (d) (h)

BAHAGIAN C
1 (a) - Kurang didikan agama - Tekanan perasaan - Menghadapi masalah hidup (b) Segera melaporkan kepada pihak yang berkenaan ada kes berlaku melihat orang mencurigakan dalam

(a) Perkara 10 (1) (b) Perkara 3 (5) (c) Perkara 153 (1) (a)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN SET 4

Membeli barangan yang berkualiti pada harga yang berpatutan. (b) Membeli barang yang perlu sahaja. (c) Berfikir sebelum membeli sesuatu barang

dan kesan penggunaan terhadap diri. (d) Membuat perbandingan harga di beberapa buah pasar raya. (e) Mengenal pasti label, tarikh luput, tempoh jaminan, dan sama ada barang itu tulen atau palsu. 4 Ya. Kerana mereka juga mempunyai daya pemikiran yang sama seperti orang yang normal. (b) Tidak. Setiap individu yang mahukan kejayaan mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya. (c) (i) Tidak mudah putus asa (ii) Yakin dengan kebolehan diri sendiri (d) Beliau akan berusaha sedaya upaya untuk melihat kejayaan pelajarnya. (a)

C C 10 A

TAHUN SET 1
BAHAGIAN A

BAHAGIAN B
1 (a) (d) (e) (h) (i) 3 7 7 7 7 (b) (f) (j) 3 3 3 (c) (g) 3 3

1 D 6 B 10 13 14

C 5 C A B A

2 B 7 11 15

A A C C

3 8 12

B D C

4 9

2 (a) yang

Etika kerja mengandungi prinsip-prinsip

BAHAGIAN B
1 1 Didakwa dan dihukum oleh pihak pengadilan 2 Menjatuhkan maruah diri menyalahgunakan teknologi (b) 1 Mengenakan hukuman terhadap penghantar maklumat palsu 2 Mewujudkan undang-undang penyalahgunaan teknologi 3 Mewajibkan setiap pengguna telefon bimbit mendaftar nombor dan data periba 2 1 2 3 4 5 Hak untuk mendapatkan ganti rugi Hak untuk mendapatkan keperluan asas Hak untuk bersuara Hak untuk membuat pilihan Hak untuk mendapatkan maklumat (a)

UJIAN BULANAN KETIGA SET 2


BAHAGIAN A
1 C B 5 C D 9 D 2 6 10 D A A 3 7 D B 4 8

BAHAGIAN B
1 (a) (b) (c) (d) (e) Bahasa Agama Kewarganegaraan Hak asasi Hak keistimewaan orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak Etika kerja yang baik Meningkatkan kualiti kerja Meningkatkan ilmu, kemahiran dan kecekapan Meningkatkan mutu kerja Mengambil berat tentang kerja Mengamalkan budaya rasuah sifar

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (a)

Berhak memilih barangan dan perkhidmatan tanpa unsur paksaan (b) Berhak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan apabila menggunakan barangan. (c) Berhak untuk melahirkan rasa tidak puas hati terhadap barangan dan perkhidmatan yang diterima dan dihantar oleh pengeluar. (d) Berhak membuat tuntutan ganti rugi apabila mendapati barangan dan perkhidmatan tidak memuaskan. (e) Berhak untuk mendapat alam sekitar yang bersih daripada ancaman pencemaran alam. 4 (a) Tidak wajar. Kerana tindakan jurujual itu melanggar hak pengguna (b) (i) Melaporkan kepada Persatuan Pengguna (ii) Melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. (iii) Melaporkan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia.

terbentuk daripada gabungan unsur nilai, norma dan sikap yang dikongsi bersama dalam kumpulan. Gabungan prinsip-prinsip ini akan menerbitkan prinsip-prinsip kerja yang baik dan mewujudkan satu budaya organisasi yang baik secara berkumpulan. (b) Kualiti kerja wujud apabila adanya kecemerlangan dalam tugas. Kualiti kerja bergantung kepada etika kerja yang dirancang dalam sesebuah organisasi. (c) Ilmu dan pengetahuan amat penting dalam pembangunan negara tidak kira bidang akademik atau teknikal. Penting bagi meningkatkan kecekapan dalam bidang kerja masingmasing. (d) Penyelidikan dan pembangunan penting untuk bersaing terutama dalam bidang pengeluaran dan perkhidmatan. Melahirkan produk yang berkualiti dari semasa ke semasa. (e) Kebajikan pekerja seperti menyediakan kemudahan istirahat, cuti tahunan dan skim perlindungan keselamatan amat penting dan perlu dijaga oleh majikan supaya tidak berlaku penindasan terhadap pekerja. Pekerja akan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam tugas mereka sekiranya kebajikan mereka dijaga. 3 (a) Hak untuk mengundi dalam pilihan raya (b) Hak untuk memiliki harta dan membangunkannya (c) Hak untuk mengambil bahagian dalam politik seperti menjadi wakil rakyat. (d) Hak untuk mendapat manfaat dan kemudahan seperti perubatan, bantuan kebajikan, pendidikan dan sebagainya. (e) Hak untuk bergerak bebas ke mana-mana bahagian dalam negara ini. (a)

BAHAGIAN C
1 (a) Kepentingan amalan rumah terbuka - Dapat mengenali jiran dengan lebih rapat - Memupuk perpaduan antara kaum (b) Kebaikan mengadakan rumah terbuka - Menggalakkan semangat muhibah antara kaum - Dapat mengenali budaya kaum lain - Mengukuhkan perpaduan Punca kecuaian pemandu Memandu dalam keadaan mengantuk Memandu dalam keadaan mabuk Memandu sambil memegang sesuatu Punca memandu secara terburu-buru Ingin menunjuk-nunjuk Kesuntukan masa Dicabar untuk berlumba di jalan raya

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 2


BAHAGIAN A
1 C 6 D 10 14 B 5 D C C 2 B 7 11 15 C C B D 3 8 12 A B D 4 9 13 A

UJIAN BULANAN KETIGA SET 3


BAHAGIAN A
1 C B 5 2 B C 3 C 4

Perbuatan menyogok atau memberikan sesuatu sama ada dalam bentuk wang atau barang. (b) Akibat kepentingan diri sendiri lebih diutamakan tanpa mengambil kira kesan terhadap orang lain. (c) Dengan cara meningkatkan penguatkuasaan undang-undang, meningkatkan ilmu agama dan pengetahuan masyarakat tentang gejala rasuah. (d) Dengan cara mewujudkan Persatuan AntiRasuah di sekolah. (e) Dengan mengamalkan sikap amanah dalam melaksanakan sesuatu tugas.

BAHAGIAN B
1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 Dapat menyelesaikan sesuatu perkara atau masalah dengan segera Mengelakkan berlakunya salah faham Merapatkan hubungan kekeluargaan Memberi kebebasan kepada ahli keluarga untuk menyuarakan pendapat Menenangkan hati dan fikiran Peraturan Masyarakat Norma komuniti

PEPERIKSAAN AKHIR

4 5

Undang-undang Jenayah juvana

BAHAGIAN C
1 (a) Jenis jenayah juvana - Mencuri - Membuli - Gengsterisme (b) Bentuk hukuman - Diberi amaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama - Dihantar ke Pusat Pemulihan Akhlak sehingga berusia 21 tahun Cara untuk menjadi pengguna berhemat Merancang pembelian atau perbelanjaan sama ada mingguan atau bulanan Meneliti terlebih dahulu barangan yang ingin dibeli harga dan kualiti Berbelanja dengan cermat beli barangan yang perlu sahaja Meningkatkan ilmu kepenggunaan - banyak membaca

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 3


BAHAGIAN A
1 5 6 10 14 A A B B D 2 7 11 15 C D A B 3 8 12 C C D 4 9 13 D C A

BAHAGIAN B
1 1 3 5 Rohani Jasmani Rohani 2 4 Intelek Emosi

1 2 3 4 5

Adab di meja makan Adab menghormati orang yang lebih tua Adab ketika bertemu dengan guru Adab menziarah orang sakit Adab berjiran

BAHAGIAN C
1 (a) Kepentingan - Hidup aman dan damai - Menjamin kesejahteraan sosial masyarakat (b) Kesan tidak mentaati Perlembagaan Malaysia - Perpaduan kaum akan tergugat - Kedudukan ekonomi tidak stabil - Keselamatan dalam negara terancam Pemimpin boleh mengurangkan masalah sosial dengan cara mengingatkan ibu bapa tentang tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. membanteras masalah ini hingga ke akar umbi dengan memperkenalkan sistem yang baru. mengenakan tindakan undang-undang terhadap pesalah yang terbabit dalam masalah sosial. menggubal rang undang-undang baru yang berkaitan masalah sosial.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SET 4


BAHAGIAN A
1 C 6 C 10 B 14 A 5 C C B 2 A 7 11 15 D A A C 3 8 12 A B D 4 9 13

BAHAGIAN C
1 (a) Tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri - Merancang belanjawan diri - Membeli secara bijak dan rasional (b) Etika pengguna - Tidak menawarkan harga sehingga merugikan penjual - Mematuhi kandungan kontrak yang dibuat - Membayar tepat mengikut masa yang ditetapkan Kebaikan menyambut perayaan mengikut agama masing-masing Mengekalkan tradisi dan kebudayaan kaum Bangga akan keunikan perayaan kaum sendiri Patuh akan ajaran agama Merapatkan hubungan antara ahli keluarga, rakan-rakan, dan jiran tetangga

BAHAGIAN B
1 1 2 3 4 5 Hubungan kekeluargaan yang semakin longgar Kurangnya didikan agama Faktor persekitaran Pengaruh rakan sebaya Sikap masyarakat sekeliling yang kurang prihatin Hari Raya Aidilfitri Hari Deepavali Hari Gawai Hari Krismas Tahun Baru Cina 2

1 2 3 4 5