Router VDSL21ADSL2+ HG655b

«(f»

1=====1

[J

•• 1111 IIPTVI

«(Wi-Ii )>>

VIIIP~

Ghid de instalare raplda Romtelecom Clicknet

Exploreaza internetul cu viteze ametitoarel Romtelecom Clicknet I!i otera acces cu totul dilerit la Internet. Romtelecom Clicknet este un serviciu bazat pe tehnologia DSL, care T!i of era acces de banda larga, pentru ca tu sa te bucuri de 0 experlenta extraordinara pe Internet. Preqateste-te pentru internet de mare viteza chiar pe linia ta telefonica!

ROMTELECOM

cnckner

fara limite de timp sau de transfer. serviciul de acces internet prin DSL de la Romtelecom. Instalarea serviciului ~i stabilirea conexiunii sunt mai simple ~i mai rapide ca nlclodatal Va lnvltam in continuare sa parcurqeti pasil necesari conectarea serviciului Romtelecom Clicknet. pentru instalarea 9i Echipa Romtelecom .Stimate Client. Kitul de instalare va ajuta sa confiquratl serviciul Romtelecom Clicknet sl sa va conectati aproape instantaneu la internet. cea mai stabile conexiune si acces permanent. iar acest Ghid va ofera suportul necesar instalarf ~i conectarf echipamentelor pentru functtonarea serviciului. Va rnulturnirn ca ati ales Romtelecom Clicknet. care va of era 0 experienta inedita prin super viteza.

. LINE al splttter-uiul. Dupa ce routerul va fi afrnentat. Porni!i routerul cornutand butenul de pe lateral In po.) Cablu Ethernet (RJ45 . ~ CD cu documentatie Ghid de instal are rapida Certifieat de garant~e 1. EfOi celalalt capat pe unitatea de 4. Luati cablurile telefonlce (RJ-1n coneet"!. indicatorul DSL va cllpi (timp de mai pu!in de trel minute). computerului.apel gratuil in reteaua Romtelecoml. Daca folosrt' porturile de pe router. cand lndicatorul DSL ramane aprlns routerul a fast activat. clasica (PSTN) conectan telelonvl conectatt telefonulla unul dintre la portul PHONE de pe splitter-vi DSL. 3. servlciul de 2. Conectati un capat 81 cablului la unul dintre porturile Ethernet (LAN1 sau LAN2) ale routerului 9i celalalt capat la conectorul RJ45 de pe place Ethernet.Continutul Kit-ului de instalare . prtza telefoniC9 la portul Ccnectati portul DSL de pe router Dace 1010si\i serviclul de teleforue telefome VolP (voce peste Internet) si splltter-ul. Porturile Ethernet LAN3 ~i LAN4 ale routerului sunt configurate pentru serviciul IPTV . Rocter HG655b Alimentator AC Splitter Priza telefonlca Microfiltru Cablu telefonic (RJll . . Atune. mdicand faptul ea routerul este In curs de activare. Luati unitatea de alimentare. PHONE I sau PHONE 2.2 buc. Conectatl un capat al cablului la portul POWER ai routerului la 0 priza cornpatiblla conform apeclflcatillor imprimate alimentare.) . Conectarea routerului HG655b 1.2 buc.serviciul de televiziune digita~a Dolce lr-teractlv (pentru intormatii suplirnentare apelati 1930 . la portul MODEM de pe splitter.ilia ON. Lua!i cablul Ethernet.

.~U~"" ~~ IP ~~~.v .t... ~"'\v<Q..t!e..... dublu dick pe Network and Sharing Center.3....!. Din meniul Configure. Apoi faceti click pe Network. PriZ8 telefon..!Q'''''I il y..trril1islJatorIOl th~~pp!~i~le If ret~~ S~8.~·"~~~r~ . si apoi pe System Preferences. POS.!S eel~'~DIIs" ~ SM!."'" ~ .er~ addo:e. taceti click pe Quit System Preferences.>ei: .1. apoi. Din meniul System Pre1·erences... capitolul va trebul "Continutul sa Ie conectati printr-un Kit-ului de instalare").~ . 2. Splitter 3. ca in lereastra alaturata: . D NlI!il. Seleetall Internet Protocol (TCPIIP) (Windows XP) sau Internet Protocol Version 4 (TCPIIPv4) (Windows Vista).lin*dlllfl~~ti''''.._ Di"lC~Clt"~lIO'~ t. ~.er~~1 . ln cazul in care avetl un alt telefon fix.Asigura~i~va cs a1i reallzat toate conexlurule conform schemei de mai JOS: 1.ll.t~'''w •. apoi click pe butanul Properties.m=d<. si apoi selectati Properties. Selectati Obtain an IP address automatically 9i Obtain DNS server address automatically 9i apoi click pe butonul OK..".. ::::::."..e. . Click pe Start->Settings. Telelon 4 PC 5. click pe Network Connections. selectati 8uilt~in Ethernet. taceti dick pe Manage network connections.edlo3<k~OlHrt!!I'oiO'l:.l. Alimentator AC Imaginea alaturata contine ambele rncdalrtatl de conectare a telefonului: telefonie clasica (PSTN) ~i telefonie VoIP. centrala telefonlca sau sonerie externa conectate pe aceeasi linie cu routerul.~.. 6.. alarma. "'WOrt. din meniul din stanqa.! .4. Apptonlt IP "d~'e5s: S~tin~t IVInk! (~rQ"'''''~by!JII(~S~'rJ I . in M .5. Faceti click pe butanul Apply Now pentru a memora rnoditicartle.. conectap telefonul asa cum este indlcet la punctull..fie lo~~[Jf... microfiltru (vezi 2.Configurarea Este necesara pentru a obtine configurarea automat adresa DHCP CUent (Windows XP sau Windows Vista) cornputerului IP 9! serverul dvs." (®Ollt"'DNS. 5.O~.ca 2. thi... Click cu butanul din dreapta al mouse-ului pe Local Area Connection."~) -0 U.. 2. 0r:ti8 •• ~ur:o"..2. DSN.. ~''... 2.~atH:ilty.. in tab-ul TCPIIP selectati Using DHCP." I . Ltlle61"'rE:~CAnnee1Io-nPropertle! ill ITitenel Plot~CDIITCP/IPI PrcpertrE!!l III 2. 4.. Din meniul Show..)'Ou~e. Set-top box 6.Y''<'~~. 3. ~i apoi pe Control Panel. Pentru WIndows XP. ln cazul in care folositl unul dintre ele.. pentru Windows Vista.lI Pentru Mac as x eeo [~ullo~: ( "'Ul0m~lk 1. 2. 2..!Jj!WM~II"i:I~C~~t"o!. Face]i dublu click pe pictograma unitatii hard disk din Applications.

!(.. lntroduceti nurneie utilizetorului admin ~i parola adrnin ln fereastra In arborele de navigare din stiinga.1 s- "-~-11 Il ~ ""AWEI Hom... a!egeti Basic> WAN. G"~"v j . gasi~i chela WLAN irnprirnata pe ericheta aflata pe spatele routerului.. 3. g.. Autentificarea pentru accesul la Internet Vertticati pe contractu I duroneavoastra tipul tehnologiei folosite. F·''lUibe. 5.._~-'W'f'J"_~_.. 8. afi~aM. Selectali optiunea Enable WLAN_ lntroduceti un nurne de retea wireless in casute SSID. lntroduceti numels utilizatorului admin 9i parola admin in fereastra afi~ata..168.. ~j introduceti adresa apllcatiel web de configurare.3. 1. conexiunea se va stabili dupa cateva secunde._~ """"'_m()fj.~ IC~"~WM r~Nt.catia wireless a cornputerului. Selectali WPA-PSK din lista Security.'~_'. JlJrw.... 4.oN . In arborele de navigare din stanqa._.l!Jk . 7. .u~ .1.Dace fol08111 tehnologia ADSL urrnati pasii de mai jos pentru autentificare. fara fir ale routerului sunt activate implicit 2. Functiile wireless .1.-.2.. . 1 Porniti Internet Explorer de pe computerul dvs.otGE_R_Pl"'l_O_'.·" 11'". 0'"' 0 0 § t:l P>~"" U>~.!.. .. ~ ""M.._.!1.....1. Selectati nume'e retelei (SSID) al routerului Romtelecom detectat in prealabit de catre apl. 4. ale celorlalti pararnem. Selectali AES din lists WPA encryption ~I pastra!i seta rile standard Da~i click pe Submit pentru a mernors seta rile. Aceasta este http:. In camp uri Ie username 91 password introduceti numele utilizatorului ~i parola pentru acces Internet aflate pe contractul durnneavoasrra 5.. 3. dvs._. alegeli Basic' WLAN.. 3.. """. 6.:"" = ~~ Pentru a modifica Porniti Internet chela WLAN de acces la re~eau:a wtreless Explorer de pe computerul urmatl paslt de mai jos: adresa aplicatiei web de configurare._.. . 9i introduceti File Edit Vie".. lntroduceti-o in carnpul corespunzaror ~i apoi conturnati.1J '. Da1i click pe Submit pentru a me mora seta rile.u_. Functiile ))) ((c.. 4. Toolo i'lep 2.Daca folositi tehnologia VDSL nu trebuie sa va autentificati cu numele de utilizator si parola aflate pe contract .. '~ l'OO'n""~ 4.1119. lntroduceti 0 parole de acces in casuta WPA pre-shared Key. 2. Aceasta este http://192J68. Pentru a activa comunicarea wireless cu routerul Romtelecom.@)fi:~'/11~2. Deschideti aplicatie Wi-Fi a computerului.1.

lAN4 Intermitent suns Aprins WLAN Intermitsnt St'ins WPS Aprins Intermitent St'ins VOIP Aprins Stlns Aprins USB Intermitent Stins HG655b este oprit sau conextunea cu succes... dar nu sunt transmise ~i sunt transmise date. R'IMna.. . Indicatorii HG655b sunt sltuaf pe tabloul din fats. 0 HG655b este aprit sau are WAN este stabilita WAN este stabilita defec!iune.. date. date. Co'nex:iunea WLAN este stabilita Conexlunea WLAN ests stabilita Route:rul HG655b este oprit sau conexiunea Conexiunea ocnexiunea Routerul Serviclu' Routerul WlAN prin WPS (Wi-Fi Protected WlAN nua fost Inca stabilite. WLAN prln WPS (Wi-Fi Protected Setup) esta in curs de activare HG655b Bste oprlt. Conexiunea conexiunea Routerul cu succes. conexlunea conextunea Routerul cu succes. cu succas LAN nu a tost inca stabilita. I 'lol'I'JIi_~ _ " .. VolP aste acttv. HG655b este oprit. Setup) s-a realizat cu succes. stabilita cu succes. DSl este stabilfta DSLeste ~i aetlvata. Semnificatia indicatorilor . date.. HG655b este cprlt sau serviclul prin USB 9ste stabilita prin USB este stabrlita VolP aste tnectlv. Conexiunea conexiunea Routerul dar nu sunt transmise ~i sunt tranemlse date.. 2 POWER DSL INTERNET LAN1 LAN2 3 LAN3 LAN4 WLAN WPS VOIP USB Indicator Stare Aprins Stins Aprins Routerul Routerul Descriere HG655b este pornit.. .. POWER Conexiunea Conexiunea Routerul DSL Intermitent Stins Aprins in curs de activare. cu succes INTERNET Intermltent Stins Aprins .IYIIiII'- .. HG655b asta aprit sau conexiunea LAN a fest stabilita LAN a fost. CUi eucces HG655b este oprit sau conexlunea USB nu a fost inca Slabilila. dupa cum este arstat mal [os 5.. LAN2.i sunt dar nu sunt transmise transmise date.. LAN3."' . II I'l(. dar nu sunt transmise ~l sunt transmise date.. date. LAN1. cu succes WAN nu a fost inca stabilita.

indite rent de durate. hardware 91 software in • • cazul in care lntarnplnatl dificulta!i la instalarea routerului sau in cursul utlllzarll servlclulul. in cazul in care un site nu functioneaza pe moment Sunatl la 0903903903. conform lnstructlunllor.95 Euro/apel (TVA lnclus). http://suportromtelecom. • Pastrati routerul HG655b departe de aparate cu carnpuri electrice sau campuri magnetice puternice. Pentru intormatll referitoare la servicllle Romtelecom sau pentru comenzi.6.95 Euro/apel (TVA lnclus).dificultati legate de configurarea componentelor durnneavoastra.diflcultatl legate de configura rea componentelor ale calculatorului durnncavoastra. Daca placa de rerea tunctloneaza normal. cum ar fi deconectarea lin lei si deranjamentul linieL Puteti verifica urrnatoarele: • Aslqurati-va ca Hnia DSL este conecrata corespunzator. Daca indicatorul placii de retea al computerului dvs. Incercau siteuri web diferite.ro. va ruqarn sa apelatl 1930 (apel gratuit in reteaua Romtelecom 24/24 ore). Daca problema persista. indiferent de durata. schlrnbatl slot-ul pentru placa de retea. cum ar fi cuptorul cu mlcrounde sau frigiderul. • ASigurati-va ca nici un telefon sau fax nu este conectat direct la linia DSL (fara splitter sau rnlcronltru). serviciul Aslstenta IT . hardware ~i software ale calculatorului 24/24 ore. este pornit. 24/24 ore). oaca exlsta asemenea dispozitive. 24/24 ore. sa ne vlzltatl in eel mai apropiat rnaqaztn Romtelecom sau sa accesatl www. tarif 5. Opriti ~i repornrtl routerul. • Verificati conexiunile dintre router ~j placa de retea a PC-ului durnneavoastre !?i tnstelati driverul eel mai nou aparut. . va stam la dlspozltle la: 1930 apel gratul! in reteaua Romtelecom. • • • Asiqurati-va ca au fost rezolvate taate problemele anterioare. • • • Daca cablul Ethernet pentru conectarea HG655b la un computer este conectat corect !iii in stare buna.romtelecom. Selecta\1 Start> Settings> Control Panel> System> Hardware> Device Manager (pentru Win XP) sau Start> Control Panel> System and Mai'ntenance > Device Manager (Win Vista) sl verificatl daca exlsta dispozltive cu sernnul ? sau t sub Network adapters. Eventualele deranjamente ale liniei telefonice Ie putetl semnala apeland 1921 (gratuit in retea. dezinstalan apoi reinstalatt. tarif 5.ro0903903903. Intrebarl frecvente Mai mul~i tactorl pot cauza aceesta problema. serviciul Aslstenta IT . I i 1930 I Romtelecom.

Continutul acestui document este livrat excusiv In scopul lnformarf !iii nu contlne vreun angajament al Romtelecom In raport cu utilizatorul documentului. Romtelecom nu poarta raspunderea pentru eventualele erori de redactare ce pot sa apara In versiunile prezentului document.Copyright © .2009 Romtelecom. Romtelecom 19irezerva dreptul de a opera. fara vreun anunt prealabil. utilizarea sau transmiterea continutului sau nu sunt permise decat cu autorizarea sensa din partea Romtelecom. . Copierea acestui document. rnodifican de continut ale documentului. Toate drepturile rezervate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful