You are on page 1of 1

Reuni de lequip docent de 5 A

SETMANA DEL 7 A L11 DE MAIG DE 2012

Agenda Setmanal
CEIP ARBRE BLANC
DILLUNS 7 DE MAIG
12:30 h: Reuni de mestres. 15:30 h: Coeducaci 6 A.

Notes
1. Recordeu lliurar els llistats de faltes dassistncia del mes dabril.

DIMARTS 8 DE MAIG
09:00 h: Infermer a 2on B. 10:00 h: Infermer 1er B. 11:30 h: Infermer 1er A. 12:30 h: Tutoria de pares.

Dates importants
Dilluns 14 de maig

Els 6s visitaran lIES.

DIMECRES 9 DE MAIG
12:30 h: Pla de Transici Infantil/Primria. 15:30 h: Coeducaci 6 B.

DIJOUS 10 DE MAIG
11:00 h: Referndum proposta conselleria. 12:30 h: Reuni de cicles: criteris davaluaci.

DIVENDRES 11 DE MAIG
09:00 h: Infermer a 6 B. 10:00 h: Infermer 5 A.

CEIP ARBRE BLANC