Domnule Director

,

Subsemnatul/-a, .........................................................................., părinte al
elevului/elevei................................................ din clasa ......................, la Colegiul Naț ional
ˮGheorghe Vrănceanuˮ Bacău, vă rog să-mi aprobaţi cererea de învoire, pentru
perioada ..............................................., din următorul motiv:
..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Data:
..........................................

Semnătura,
......................................

Domnului Director al Colegiul Naț ional ˮGheorghe Vrănceanuˮ Bacău

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful