P. 1
ttema1

ttema1

|Views: 21|Likes:
Published by fariddragon

More info:

Published by: fariddragon on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman TEMA 1 (MANUSIA DAN MASYARAKAT) 1.

Pelbagai agama dan kepercayaan telah wujud di Semenanjung Tanah Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad S.A.W. Jelaskan penyataan ini.

Pendahuluan a. definisi jahiliah b. tempoh 300M-610M c. Ciri-ciri Jahiliah d. Kedudukan Semenanjung Tanah Arab Isi ; 1. Agama Hanif-diturunkan kepada nabi Ibrahim.Ajarannya terkandung dalam suhuf. Asas utama berkaitan agama Islam-agama ini masih mengekalkan ciri-ciri ketauhi dannya dan masih suci.Pengamalnya nabi Muhammad s.a.w. 2. Agama Yahudi-dibawa oleh nabi Musa khasnya bagi masyarakat Yahudi yang menetap di sekitar Yathribseperti bani Nadhir, bani Qairuzah dan Bani yang diwarisi Bani Israel. Ajaran Taurat diseleweng kan pendeta. 3. Agama Nasrani- dibawa nabi Isa berdasarkan diselewengkan.Antara penganutnya Waraqah bin Naufal. ktab Injil. Kemudiannya telah

4. Agama ciptaan-Agama Wathani/berhala-Mekah merupakan ibu kota agama. Jemaah haji akan melakukan tawaf di sekeliling Kaabah yang dipenuhi kira-kira 360 buah patung. Patung yang dipandang mulia seperti al-Manat dan Uzza.

5. Agama majusi/api/Zoroaster –agama menyembah api berasal daripada kuasa besar Parsi.
Percaya api berperanan sebagai penerang dan pemusnah kepada segala Makhluk. Tuhan api mempunyai sikap baik dan sikap buruk. 6. Sembah Cakerawala 7. Sembah malaikat/jin/dewa 8. Kepercayaan karut/tahyul

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

lelaki pakai cincin tembaga iii. bunuh anak perempuan tilik nasib iv. arah burung terbang

Kesimpulan Apa-apa sahaja yang berkaitan 1

Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman

2. Bandingkan antara ajaran Nabi Muhammad S.A.W di Mekah dengan ajaran Nabi di Madinah

Pendahuluan a. Dakwah nabi di Mekah selama selama 13 tahun b. Peringkat dakwah-sulit dan terang-terangan c. Dakwah di Madinah selama 10 tahun d. Aqabah merintis hijrah ke Madinah pada 622M e. Ajaran nabi berdasarkan 93 surah yang diturunkan di Mekah dan 21 surah yang diturunkan di Madinah. ISI

1. Ajaran di Mekah menekankan aspek Aqidah(pegangan) iaitu mempercayai Allah itu esa(satu).
Aspek tauhid dan rukun iman. 2. Ajaran di Madinah diteruskan dengan aspek Aqidah dan diajar tentang rukun Islam yang lengkap seperti berpuasa, zakat, memunaikan Haji dan sebagainya.

3. Aspek Syariah diajar di Mekah dengan memperkenalkan undang-undang asas Islam/tatacara

hidup di dunia. spek syariah diperluas di Madinah merangkumi aspek kehidupan dalam bidang sosial,politik, ekonomi, jenayah,muamalat dan kekeluargaan.

4. Aspek akhlak diberi keutamaan di Mekah disebabkan masyarakat Mekah hidup dalam
keadaan jahil/rosak akhlak dan mengamalkan semangat assabiyah. 5. Aspek akhlak di Madinah menyentuh soal perpaduan ummah di kalangan penduduk Madinah berbilang kaum dan ukhuwah Islamiyah.

6. Aspek ibadat menjadi ajaran utama di Mekah iaitu hanya ibadat solat lima waktu sehari

semalam. Ibadat sembahyang dikekalkan amalannya di Mekah secara lebih tersusun dengan adanya institusi masjid. Selain ibadat sembahyang, nabi mengajar ibadat lain seperti berpuasa, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji.

7. Ajaran mengenai hari kiamat diajar di Mekah membangkitkan kesedaran orang-orang
Jahiliah tentang dosa dan pahala.Nabi meneruskan ajaran mengenai hari Kiamat dan hari akhirat berdasarkan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada nabi.

8. Di Madinah, nabi mengasaskan ekonomi Islam berkaitan sumber yang dihalal / haramkan.
Harta perlu diuruskan mengikut Sistem Ekonomi Islam. Kewajipan zakat diperkenalkan.

Kesimpulan 2

Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Apa-apa sahaja yang berkaitan.

3. Bandingkan konsep kejadian dan peranan manusia mengikut pandangan Islam dengan pandangan Barat.

Pendahuluan Kejadian manusia menurut Islam bersandarkan keterangan dalam Al-Quran sebagai kitab wahyu Allah diturunkan kepada nabi Muhammad dan isi kandungannya tidak berubah. Kejadian manusia dari sudut pandangan Barat bersandarkan teori Charles Darwin iaitu manusia berasal daripada monyet. Diperkenalkan pada abad ke-4 s.m dan disokong oleh tokoh falsafah seperti Aristotle, Anazimander, dan Empeidocles. Isi 1. Pandangan Istilah manusia dari sudut Islam /bahasa bermaksud al-Ins, al-Insan, al-nas dan al-Basyar yang merujuk manusia itu diamanahkan Allah sebagai khalifah di muka bumi. -5 elemen kejadian manusia untuk menggerakkan tubuh iaitu jasad, roh, akal, nafsu dan hati. Manakala pandangan Barat menyebut manusia sebagai homospiens (bahasa Latin) yang bermaksud mamalia peringkat tertinggi. dianggap mamalia peringkat tertinggi diklasifikasikan sebagai haiwan pwringkat tertinggi. dipercayai wujud 5oo ribu tahun dahulu manusia awal dijumpai di Neanderthal, Jerman. Asal-usul kejadian manusia menurut pandangan Islam- Adam berasal daripada tanah(al-tin,al-turab, al-salsal). Manusia biasa selain hawa dan nabi Isa, dijadikan daripada tujuh peringkat iaitu air mani,segumpal darah, seketul daging, pembentukan tulang, tulang dibalut daging, lembaga yang lengkap, ditiupkan roh. Pandangan BaratTeori evolusi yang dibawa oleh Charles Darwin (1802-1889) seorang Atheis(anti tuhan) yang mengatakan kejadian manusai daripada monyet. mula-mula tinggal di atas pokok turun tanah berjalan menggunakan kaki dan tangan. mula berdiri tegak berjalan menggunakan kedua-dua kaki.

• • • • 2.

3.

Peranan Manusia Pandangan Islam Matlamat kejadaian manusia- untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. 3

Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Menjadi khalifah di muka bumi. Mengabdikan diri kepada Allah. Menuntut keredhaan Allah sebagai “khaliq” supaya hidup bahagia di dunia dan akhirat. Mengwujudkan perpaduan antara satu sama lain. Pandangan Barat Tiada penjelasan atau undang-undang atau peraturan yang jelas. Berlandaskan akal manusia semata-mata tanpa merujuk kepada hokum yang jelas. Boleh dipertikaikan khasnya dari sudut unsur roh yang tidak dapat dijawab oleh masyarakat

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ Barat.

4. Fungsi Manusia Pandangan Islam : beriman/patuh kepada suruhan tuhan dan meninggalkan larangan. memakmurkan muka bumi. mengagihkan kekayaan sama rata. memelihara bumi daripada kerosakan akibat rakus, tamak.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Pandangan Barat ⋅ masyarakat Barat mengutamakan unsur materialistik iaitu keuntungan kebendaan sematamata. ⋅ Mengutamakan”survival” sendiri yang mengenepikan aspek moral untuk mencapai kekayaan/kepuasan duniawi. 5. Tujuan Kelahiran Manusia Pandangan Islam ⋅ Peranan /tanggungjawab manusia – “amal makruf” dan “nahi mungkar” ⋅ Menggunakan akal berlandaskan panduan al-Quran dan mengekang nafsu daripada kesesatan. ⋅ Menjalikan ukhuwah Islamiyyah/ persaudaraan sejagat, konsep persamaan taraf tanpa mengenal warna kulit atau darjat/ kedudukan seseorang. ⋅ Ketinggian darjat seseorang diukur melalui ketakwaan dan keimanan kepada Allah.Berdasarkan surah Adz-Dzaariyat ayat 56 “ Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah Aku . Pandangan Barat ⋅ Persaingan berlandaskan kekuasaan , penindasan golongan lemah dan bawahan. ⋅ undang-undang berlandaskan akal semata-mata. ⋅ mengwujudkan konsep ras, perbezaan warna kulit, status quo masyarakat/ dasar apartheid sehingga mewujudkan pertelingkatan/peperangan dan penjajahan yang berterusan. ⋅ mencipta konsep-konsep kapitalisme, sosialisme untuk mencapai kepuasan masyarakat Barat. Kesimpulan Konsep manusia sebagaimana yang disebut dalam al_Quran sangat berbeza dengan fahaman dan pegangan secular dari Barat.

4

Mereka menganggap pemerintah yang zalim seperti Kerajaan umayyah perlu ditentang. 2. Isi 1. Golongan Hamba perubahan taraf sosial dan corak kehidupan keluarga bangsawan dan pemerintah Umayyah yang hidup mewah telah menyebabkan mereka memerlukan ramai hamba. -sanak saudara dan kaum kerabat. Kerajaan bani Umayyah memerintah selepas zaman khulafa’ al-Rasyidin. -Zaman pemerintahan bani Umayyah boleh dibahagikan kepada Zaman Kelahiran. Golongan Mawali ialah hamba yang telah memeluk Islam. Ali dan sesiapa yang menyertai perang jamal/P. 5 4. Amalan ini telah melahirkan masyarakat pemerintah.Manaf. Masyarakat yang terdapat pada Zaman Bani Umayyah terdiri daripada pelbagai golongan. 4. Golongan ini juga menikmati hakhak kerakyatan umat Islam yang lain. Tidak dibenarkan berkahwin dengan orang Arab.Pemecatan membawa kepada perang Siffin seterusnya ditamatkan dengan Majlis Tahkim. 3. jawatan khalifah telah menjadi hak milik keturunan Umayyah dari keluarga Abu Sufyan dan Marwan. 5.Syam binAbd. Tidak boleh solat jemaah dengan orang Arab. Mereka juga telah mengkafirkan Saidina Uthman. yang membuka ruang kepada Bani Umayyah memerintah Negara Islam.Dianggap sebagai masyarakat kelas kedua. Mereka tidak perlu membayar zakat tetapi perlu membayar jizyah.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman 4. Gologan hamba ini terdiri daripada pelbagai bangsa seperti orang Afrika. Kerajaan tidak menjalankan dasar paksaan dalam agama. Pendahuluan 1. Golongan Azariqah berpusat di Iraq mempunyai kepercayaan agama yang berbeza. . Namun begitu ada beberapa orang golongan Mawali berjaya menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan bani Umayyah seperti maymun bin Mihran (Pengarah Jabatan Cukai di Mesopotamia) Hanya layak bekerja sebagai buruh kasar dan petani. kerajaan Bani Umayyah menggunakan sistem pewarisan dalam perlantikan khalifah-khalifah baru . -perlantikan Saidina Uthman bin Affan merupakan permulaan pengasasan kerajaan Bani Umayyah. bersempena dengan nama pemimpin Quraisy terkenal pada zaman Jahiliyah iaitu Umayyah bin Abd. Golongan Zimmi Golongan bukan Islam yang tinggal di Negara Islam dan hidup aman damai seperti golongan islam yang lain. 3. Monggol dan Goth dari Eropah. Bagi mereka orang Islam yang melakukan dosa besar seperti berzina dianggap kafir dan kekal dalam neraka.Siffin. Golongan pemerintahgolongan ilmu terdiri daripada khalifah dan pembesar-pembesar Arab berbeza dengan pemerintahan khulafa’ al-Rasyidin .Nama Bani Umayyah 2. . keturunan Umayyah pula menjadi kelompok Bangsawan dan mempunyai beberapa kelebihan sosial dan politik. Zaman Kemakmuran/Pembangunan dan Zaman kehancuran.

Kaum Syiah Golongan yang ingin menuntut bela atas pembunuhan Hussain putera kepada Saidina Ali di Karbala.asalkan komuniti mematuhi ajaran Al-Quran. Apa-apa sahaja yang berkaitan. Golongan Najdiyah yang berpusat di Yamamah juga berjuang untuk menjatuhkan bani Umayyah. bincangkan situasi masyarakat di Tanah Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman 6. 5. Mereka ingin menebus dosa kerana tidak menjaga keselamatan Hussain sehingga dibunuh oleh tentera Bani Umayyah. Kesimpulan. 6 . tidak boleh dihukum kafir tetapi hanya bertaraf munafik. Mereka berpendapat orang yang menyokong pihak lain akan melakukan dosa besar. Golongan ini tidak mewajibkan adanya khalifah. Berdasarkan kehidupan masyarakat.Banyak terbabit dalam bidang politik dan tentera daripada bidang agama. 7.

ekonomi.keturunan yang memerintah atau kuasa –kuasa asing yang menjajah .beberapa keluarga dan akhirnya individu. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam 1.Dalam setiap kabilah terdapat beberapa kaum atau bani. Mereka hidup secara terpisah dalam kabilah masing-masing.berzina bergaduh dan sebagainya .Dari bangsa semitik ini lahirlah bangsa Asyur yg menetap di Iraq. selain itu masyarakat Arab juga mengamalkan tilik nasib .Masyarakat Arab yng tinggal berhampiran dengan kuasa-kuasa asing seperti Rom dan Parsi sering dijajah.iaitu berbangga d4engan kabilah sendiri dan memandang rendah pada kabilah lain .Sebahagian drp mrk menetap di kaw. 4. 3.Mereka ini di namakan Arab Hadari .Mereka juga memandang rendah kepada kaum wanita dan oleh itu mereka menanam bayi perempuan hidup-hidup.Sementara yg tinggal di kaw. Zaman sebelum kedatangan Islam dipanggil Zaman Jahiliah yang bermula selepas berakhirnya era kerajaan Sabak (300M) dan berakhir setelah turunnya wahyu dan kerasulan Nabi Muhammad s.Yaman dan Bahrain .Hanya kota Mekah sahaja yang bebas dari sebarang penjajahan .iaituunit sosial yang bertanggungjawab mengawal keseluruhan kehidupan masyarakat Arab.Bangsa Arab berasal dari bangsa Semitik yg tinggal di Lenbah Sg Dajlah dan Furat di Iraq.Antara berhala tersebut adalah al-latta . 1.masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan pelbagai amalan buruk seperti minum arak. 2.Agama Majusi yang berasal dari Parsi dianuti oleh penduduk Oman .bangsa Aramik dan bangsa Phonecia di Syria.w (610 M ) 4. 3.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Pendahuluan 1.sosial dan ilmu pengetahuan.agama menyembah berhala adalah agama yang paling utama diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah.beberapa hay.Sistem ini berasakan pertalian darah dan perhubungan(assabiyah).Selain itu mereka juga mengamalkan kehidupan berasaskan kelas-kelas tertentu.Misalnya golongan hamba mempunyai status yang paling rendah dan mereka akan dipergunakan sesuka hati. Isi A.bangsa Ethiopia di Habsyah dan bangsa Arab di Semenanjung Tanah Arab.Mereka mengamalkan sisitem berkabilah. 2. Dari segi kepercayaan . persisiran pantai dan membina beberapa buah kota dan kerajaan.Masyarakat Arab Jahiliah tidak terangkum sebagai sebuah umat. Politik masyarakat Arab berdasarkan kepada kabulah Syeikh kabilahmeruypakan ketua yang bertanggung jawab ke atas segala yang berkaitan dengan kabilah .dan hubal.Keadaan ini menyebabkan sering kali berlaku peperangan antara kabilah.Masyarakat Arab Jahiliah tidak mempunyai system politik yang seragam.al-uzza. bangsa Ibrani di Palestin . 2. padang pasir dan pendalaman serta hidup berpindah-randah dikenali sebagai Arab Badwi. 1. Pada masa tersebut tidak ada nabi yg diutuskan dan tiada kitab suci utk di jadikan panduan Masyarakat Jahiliah pada amnya mengalami zaman ke morosotan dan keruntuhan bukan sahaja dari segi agama/ akhlak tetapi juga dari segi politik.a.Kawasan padang pasir yang didiami oleh 7 . Dari sosial. Secara umumnya perbezaan ini berlaku kerana kedudukan daerah .Bangsa Arab suka berpindah-randah.al-masnat .

Keadaan ekonomi pula agak terjejas akibat daripada penjajahan kuasa asing dan peperangan sesama sendiri.Dari aspek sosial.Walau bagaimana pun kerana tekanan hidup mereka tururt menjalankan aktiviti merompak kafilah-kafilah perdagangan . 4.Misalnya.Islam telah menghapuskan hak assabiyah dan ditukar dengan konsep ukhwah Islamiah.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman masyarakatBadwi mempunyai system politik yang primitif sesuai dengan saiz kecil organisasi mereka.Apa yang digunakan sebagai asas panduan peraturan dalam semua aspek kehidupan ialah undang-undang Allah yang disyariatkan melalui wahyu.Tanggungjawab individu bukan sahaja kepada dirinya.Keadaan ini membolehkan aktiviti ekonomi di jalankan dengan baik dan harmoniis kerana manusia takkut akan balasan Allah di akhirat nanti jika mereka melakukan penipuan dan amalan riba dalam perniagaan mereka .hak samarata dan hak untuk mendapat keadilan. Dari segi agama. keluarganya.tetapi juga kepada jirannya walau pun jirannya itu berlainan bangsa atau agama .Walau pun kegiatanperdagangan masih lagi berjalan .mereka banyak bergantung kepada penternakan kambing biri-biri . Islam membawa perubahan yang besar kepada masyarakat Arab .Islam menjalankan ekonomi berasaskan syariah bagi melindunga rakyat daripada peninidasan dan ketidak adilan .Perlaksanaan ekonomi Islam yang bebas daripada riba dan penipuan itu telah menarik pedagang –pedagang luar untuk dating berniaga di Madinah.Penerapan nilai ekonomi Islam di Madinah pada zaman nabi se4hingga menjadikan kota tersebut sebagai pusat perdagangan yang penting.hak untuk bebas. B.hak berfikir dan mengeluarkan pendapat .Unit-unit kecil yang dibahagikan mengikut kabilah atau bani masih wujud sebagai cirri keturunan tetapi bukan sebagai asas pembahagian masyarakat.embunuh sesuka hati.Keruntuhan empangan Maarib diYaman telah menyebabakan kegiatan pertanian terjejas .Kerajaan Islam Madinah adalah berasaskan kepada Perlembagaan Madinah. 3.Aktiuviti ekonomi menjadi jambatan antara kebahagiaan di dunia dan akhirat . 5.semua individu terangkum dalam ummah islamiah. pemeliharaan maruah dan peribadi .Undang-andang utama yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan negara adalah berasaskan undang-undang Al-quran.seseorang manusia tidak boleh m.Kepercayaan karut yang menjadi unsure peraturan tradisi masyarakat jahiliah tidak lagi wujud .perhambaan di hapuskan dan kedudukan wanita di pertingkatkan . 5.Islam sangat menekankan perkara-perkara seperti hak untuk hidup .Ini membantu kearah pembentukan imej masyarakat yang bertamadun . 8 .Bagi orang badwi yang hidup secara nomad.Seseorang khalifah bukan hanya diamanahkan untuk memerintah dan memimpin rakyat bahkan mentadbir alam dan menegakkan keadilan.dari segi hak untuk hidup. Masyarakat Arab selepas kedatangan Islam 1.Sistem pemerintahan mereka hanya tertakluk dengan kabilah mereka sendiri.Segala keputusan negara diputuskan dan dilaksanakan melalui konsep syura.Lebih penting lagi.agama Islam juga telah berjaya membentuk satu masyarakat yang berasaskan satu kepercayaan dan satu cara hidup yang meliputi segala aspek kehidupan.Pemerintah bertanggungjawab menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dari segi politik .Daripada konsep tauhid lahir sifat ta’abbud iaitu penyerahan diri kepada allah melalui konsep ibadah. 2.politik Islam berasaskan kerpada konsep khalifah.namun amalan riba dan penipuan di amalkan secara berleluasa. Dari segi ekonomi. Dalam masyarakat Islam.

sesungguhnya kedatangan Islam telah mengubah corak hidup masyarakat arab daripada kejahilan kepada kebenaran yang setyerusnya menjadi kepada kewujudan sebuah masyarakatv yang benar-benar bertamadun. Kedatangan Islam sebenarnya membawa rahmat kepada semua manusia. Bincangkan struktur dan komposisi masyarakat Arab Mekah dan Madinah sebelum kedatangan Islam.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Kesimpulan Kehidupan masyarakat arab sebelum dan sesudah kedatangan agama Islam jelas sangat jauh berbeza. Masyarakat merujuk kepada sekumpulan masyarakat kecil atau besar yang membentuk satu unit 9 . Pendahuluan 1. 6.

Keadaan ini berlaku sehinggalah penghijrahan Nabi Muhammad S. Struktur dan komposisi masyarakat Mekah dan Madinah sebelum kedatangan Islam tidak banyak perbezaannya. Kejayaan ini menimbulkan rasa tidak puas hati kaum Yahudi. Struktur dan komposisi penduduk Mekah di atas amat penting dalam melihat keadaan masyarakat sebelum Islam kerana penduduk mekah merupakan masyarakat yang pertama menerima pengaruh Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 1)Bangsa Arab Terdiri daripada suku Aus dan Khazraj(Bani Qailah).Bani Umaiyyah. Pada amnya masyarakat madinah terdiri daripada bangsa Arab dan Yahudi dan setiap kelompok ini terbahagi kepada beberapa puak.Puak Quraisy yang termasyur terdiri daripada Bani Hasyim.Bani Yaqzah. Kumpulan kedua terdiri daripada keturunan Abd Syam merupakan golongan berada dan sering menentang kumpulan pertama.Berasal dari selatan Semenanjung Arab. suku dan sub suku.W ke kota Madinah pada 622 M.Kaum Quraish merupakan kelompok terbesar yang mendiami kota Mekah di bawah kepimpinan Quraisy Bin Kilab.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman sosial.Mereka menjalankan aktiviti bercucuk tanam dan lama kelamaan menjadi maju dan kuat sehingga akhirnya berjaya menguasai kota Madinah yang sebelum ini diperintah oleh orang Yahudi.Kedudukannya yang strategik dari segi perdagangan di samping tanah yang subur itu menyebabkan ramai yang berhijrah dan tinggal di situ.politik dan ekonomi. 2.Setiap kumpulan hidup secara berpuak mengikut suku masingmasing(sistem kabilah)yang diketuai oleh seorang syeikh kabilah.masyarakat Arab di Mekah/Madinah hidup dalam kelompoknya yang tersendiri 3.Bani Khuzaah dan kaum Quraish. Kumpulan ketiga terdiri daripada keturunan Makhzum juga merupakan golongan berada yang sering berpakat dengan kumpulan kedua menentang kumpulan pertama . Isi A)Struktur dan komposisi masyarakat Arab Mekah Kota Mekah mula di duduki oleh manusia sejak kira-kira 2400 tahun yang lain. Kumpulan pertama terdiri daripada keturunan Bani Hasyim merupakan kumpulan yang kurang berada tetapi memegang tampuk pemerintahan kota Mekah. B)Struktur dan komposisi masyarakat Madinah Kota Madinah merupakan sebuah Wadi yang terletak dipertengahan jalan perdagangan di antara Syam di Utara dengan Mekah di Selatan .lalu melaga-lagakan suku Aus dan Khazraj sehingga berlaku perbalahan dan peperangan sesama mereka.M. Sebelum kedatangan Islam.Bani Adi dan Bani Tayim W.A. 2)Bangsa Yahudi 10 . Mereka hidup dalam beberapa kelompok berasaskan suku dan puak masing-masing. Penduduk terawal ialah puak Amaliqah diikuti oleh puak Jurhum.Watt dalam bukunya ‘Muhammad at Mecca’telah membahagikan kaum Quraisy Mekah kepada 3 kelompok yang mempunyi sikap dan kedudukan yang berbeza dari segi social.

sumber makanan.yang terbesar ialah : a)Bani Qainuqa’ Kumpulan pertama tiba di Madinah dan merupakan puak terbesar serta paling berpengaruh di Madinah. Mereka membuka petempatan di bukit Al-Nadir. organisasi sosial dan kepercayaan agama dikaji dan menjadi asas corak kehidupan yang berbeza antara zaman Paleolitik Awal dan Akhir. Pekerjaan mereka ialah berdagang. Mereka memihak kepada suku Aus Kesimpulan Apa-apa yang berkaitan TEMA 1 -(MANUSIA DAN MASYARAKAT ) 1. tempat kediaman. Ahli kaji purba telah mengenalpasti beberapa tapak pra-sejarah di benua Afrika ( kebudayaan Sangoans di Afrika Tengah dan Selatan kebudayaan Fauresmith di Afrika Timur. Asia ( Choukoutien. Homo sapiens dikatakan muncul pada zaman geologi Pleistocene. berniaga atau bertukang. Alam sekitar amat mempengaruhi kehidupan dan pembentukan masyarakat berkebudayaan pada zaman prasejarah. Mempunyai angkatan tentera yang kuat serta memihak kepada kaum Khazraj. 11 . Mereka membuka petempatan di kawasan barat daya Madinah berhampiran dengan Musalla. b)Bani Nadhir Kumpulan kedua tiba di Madinah. c) Bani Quraizah Kumpulan terakhir tiba di Madinah dan membuka petempatan di luar kota Madinah(Wadi Mahzur). dan berniaga. China Utara – Pithecanthropus Pekinensis ) dan Jawa. Mengandungi 20 suku. Bincangkan kenyataan ini dengan merujuk contoh-contoh yang sesuai. Mereka bergiat dalam sektor pertanian serta memiliki senjata dan makanan yang mencukupi. bertani. Rhodesia dan Afrika Selatan ). lukisan.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Berasal dari Palestin dan berhijrah ke Madinah selepas tersebarnya agama Nasrani di Palestin. Bekas fosil manusia serta alat perkakas. Mereka memihak kepada suku Aus. Eropah Barat ( Perancis dan Sepanyol Utara ). pekerjaan mereka ialah bertukang. Mesolitik dan Neolitik. Berpindah ke Madinah akibat tekanan tentera Rom yang menganut agama kristian di Palestin. Pengenalan 1.

Ini membolehkan manusia berpindah randah dalan lingkungan yang luas. 4. Apabila berlaku pencairan air batu. Zaman Paleolitik dikatakan bermula sekitar tahun 500. 3. Mereka berpindah randah/ nomad disebabkan pada tahap Plestosen dimana muka bumi dilitupi ais/air batu.Dalam masa yang sama kewujudan gua-gua dan sungai-sungai turut mempengaruhi pembinaan petempatan. Fontechevade dan Homo Neanderthalensis. Zaman Neolitik pula dianggarkan bermula sekitar tahun 7000 SM apabila manusia mula bergantung kepada pertanian sebagai sumber makanan utama. Pengaruh alam sekitar kepada petempatan masyarakat Paleolitik. Lahirlah upacara-upacara pemujaan. 5.000 SM hingga 10000 SM dan dibahagikan kepada dua iaitu Zaman Paleolitik Awal dan Zaman Paleolitik Akhir. Pada zaman Paleolitik manusia memperoleh bahan-bahan makanan berdasarkan sumber alam semata-mata seperti menerusi kegiatan berburu. Pada zaman Neolitik manusia mula membina petempatan yang tetap dan seterusnya wujud kampung-kampung sebagai petempatan awal. Empat spesies manusia yang penting pada zaman ini ialah Pithecanthropus Erectus ( Jawa Man ).Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman 2 Zaman prasejarah dikatakan sebagai sebahagian masa silam manusia yang tidak dicatatkan dalam bentuk tulisan iaitu sebelum sejarah ataupun sejarah silam manusia sebelum wujudnya rekod-rekod bertulis. Sinanthropus Pekinensis ( Peking Man ). Pengaruh alam sekitar dalam aktiviti ekonomi. Pemilihan tempat tinggal yang berdekatan dengan sungai dan laut dipengaruhi oleh keperluan perhubungan. Zaman Paleolitik merupakan zaman prasejarah awal manakala zaman Neolitik adalah zaman prasejarah akhir.pokok gunung matahari. 3. Kehidupan berlegar di sekeliling alam sekitar bergantung kepada sumber tersebut menyebabkan percaya benda di sekeliling mereka mempunyai semangat yang harus dihormati. Perkembangan dalam bidang pertanian pula membawa kepada penciptaan teknologi pertanian seperti cangkul. Cara hidup nomad juga disebabkan oleh keperluan mencari bahan makanan. Jika sebaliknya kehidupan mereka akan menjadi sukar atau ditimpa bencana. beberapa kawasan daratan telah ditenggelami air. 12 . Alam mempengaruhi lahirnya satu bentuk kepercayaan dalam diri manusia. Hutan. Pada zaman neolitik manusia mula menghasilkan bahan-bahan makanan menerusi kegiatan pertanian dan penternakan. laut angin dan sebagainya mempunyai semngat atau penjaga yang harus dihormati dan dipelihara agar tidak merasa marah. 2. Pengaruh dalam sistem perhubungan. 6. Pada zaman logam mereka mula menggunakan logam untuk membuat senjata. Bukti-bukti zaman prasejarah diperolehi melalui kajian terhadap artifak dan fosil-fosil yang dilakukan oleh ahli-ahli arkeologi. Pada zaman paleolitik manusia menggunakan batu-batu dan tulang-tulang haiwan sebagai peralatan seharian. tarian atau persembahan agar semangat baik kekal melindungi mereka. menangkap ikan dan memungut hasil hasil hutan. Pengaruh alam sekitar dalam menghasilkan peralatan seharian. Pengaruh fenomena alam ⋅ suhu yang sejuk mempengaruhi pembuatan pakaian dengan menggunakanbkulit/bulu haiwan ⋅ Pengalaman kebakaran dari kejadian petir mendorong penciptaan alat untuk menghasilkan api. Isi 1.

-sebelum tamadun manusia hidup berselerak dalam kelompok2 kecil di tempat berlainan -ciri-ciri kebudayaan.kebendaan dan kerohanian berbeza antara mereka Isi A Konsep tamadun merujuk kepada pencapaian sesuatu bangsa dari segi kemajuan. Jelaskan konsep tamadun dan huraikan ciri-ciri utama tamadun dunia.Tamadun Indus dan Tamadun Hwang Ho merupakan tamadun terawal manusia. Tamadun Mesopotamia.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Kesimpulan Apa sahaja yang berkaitan 2.Tamadun Mesir.pemikiran.ekonomi dan social 13 .politik.kebendaan. Pengenalan Latar belakang tamadun awal -mula berkembang selepas wujud bahasa dan tulisan bincangkan pendapat Gordon Childe.

tulisan Hieroglif[Mesir] digunakan untuk rekod upacara keagamaan dan harta kuil Agama dan kepercayaan amalan politeisme (sembah dewa / dewi ) dewa/dewi dipercayai mempengaruhi kehidupan dan jika tidak disembah akan berlaku malapetaka contoh. tamadun Indus sembah dewi bermuka tiga Kemajuan sains dan teknologi pandai cipta alatan seperti roda .Rom dan Indus Ciri-ciri Tamadun Urbanisasi hidup tetap disesuatu tempat Pertanian.askar dan artisan mempercepatkan proses urbanisasi Organisasi sosial struktur tersusun membuktikan masyarakat dan capai tamadun wujud golongan pemerintah dan diperintah membantu pentadbiran berjalan lancar biasanya raja paling atas diikuti bangsawan (pentadbir) ahli agama/pendeta(upacara keagamaan).tetap dan tersusun Beaty dan Johnson(1971)-tamadun ada kaitan dengan kebudayaan kota dan tulisan Redfield (1969)-tamadun cara hidup yang dapat dikritiriakan Ringkasnya-tamadun ada kaitan dengan pencapaian manusia dalam pelbagai aspek seperti yang terdapat dalam Tamadun Mesir.emainkan peranan penting dalam pembentukan dan kemajuan dalam bidang ini Estetika 14 B 1 - 2 3 - 4 5 6 7 .Hwng Hwo.Mesopotamia.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman kebanyakan sejarawan menyimpulkan tamadun sebagai satu kumpulan manusia yang hidup bermasyarakat dalam keadaan aman.Yunani.penternakan dan perdagangan penempatan kekal dibantu oleh Revolusi Pertanian membawa kemunculan Bandar-bandar seperti Memphis.Thebes dan Dhilkah Pengkhususan kerja anggota masyarakat punyai tugas/peranan masing-masing seperti petani.terusan dan tembok kesemua alatan ini banyak tinggalkan kesan terhadap pertanian.rakyat biasa (kegiatan ekonomi masing-masing) dan paling bawah hamba kewujudan organisasi mewujudkan system perundangan untuk disiplinkan masyarakat contohnya Mesopotamia masa Raja Hammurabi Sistem tulisan peringkat awal tulisan walaupun dalam bentuk symbol banyak digunakan untuk merekodkan sesuatu contoh. pengangkutan dan perdagangan biasanya rajalah yang m.layar kapal.

Ini memberikan suatu asas perkembangan suatu corak masyarakat yang jauh lebih kompleks daripada perkampungan sebelumnya - Isi A). menunjukkaqn bentuk – bentuk kebudayaan . Jelaskan konsep tamadun . kebendaan dan kerohanian yang berbeza .seni ukur dan sastera contoh : Mesopotamia (Epik gilyamesh-tentang Illiad dan Odyssey oleh Homer) Kesimpulan terdapat banyak ciri tamadun meliputi ciri social.ekonomi dan politik yang mengambarkan kewujudan dan perkembangan tamadun ciri-ciri ini membawa peningkatan tamadunb seterusnya 3. interaksi yang berlaku menghasilkan pertambahan pengetahuan dan pengalaman yang dapat melengkapi diri mereka dengan cultural poteitial untuk kehidupan yang lebih 15 . seorang ahli arkeologi Australia mengaitkan tamadun dengan proses perbandaran. Huraikan bagaimana ahli ahli arkeologi membuktikan wujudnya sesebuah tamadun awal manusia yang terdapat di lembah lembah utama di dunia Pengenalan Sebelum munculnya tamadun awal manusia terdapat kelompok kelompok masyarakat yang berselerak dimerata rata tempat . Semasa zaman neolitik terdapat perbezaan – perbezaan yang di sebabkan oleh percubaan manusia untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran mereka ndengan unsure unsure kehidupan . Konsep Tamadun Tiada satu konsep dan takrifan yang muktamad . tamadun melambangkan suatu tahap pencapaian manusia dalam proses penyesuaian dari dan persekitarannya . Salah satunya takrifnya oleh Gordon Childe .Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman dapat dilihat dari segi seni bina. Menurutnya . Munculnya masyarakat bertamadun adalah berasaskan kemajuan teknologi dan pengetahuan manusia pada tahap neolotik . Pada tahap itulah manusia berkumpul di sesuatu pusat yang dapat memenuhi kehendak mereka iaitu untuk memperbaiki tahap kehidupan .

istana firaun . penggunaan alat seperti scraper .kimia dan sebagainya 16 . sains dan teknologi Contohnya masyarakat Mesir dan Sumeria menjadi lebih teratur apabila suatu bentuk kerajaan timbul dengan munculnya golongan paderi yang dianggap sebagai pelindung masyarakatnay manakala agama di gunakan sebagai kuasa untuk mengawal golongan ramai dan perkembangan corak ekonomi Selain itu . batu bersurat dan sebagainya . spinx dan sebagainya 3. penapuis . matematik . Ini dapat dilihat melalui kaedah tinjauan dan kaedah cari gali di tapak tapak yang di kenalpasti sebagai tapak arkeologi . Melalui kaedah cari gali • Ahli arkeologi dapat membuktikan kewujudan tamadun tamadun awal melalui kaedah cari gali atau eskavasi ( Excavation) . Inskripsi pula merupakan tinggalan arkeologi yang bersifat sederhana besar dan mempunyai catatan yang tertentu seperti batu nisa .dan sebagainya • Melalui kaedah carigali ahli arkeologi dapat menemui artifek artifek seperti serpihan tembikar . manik – manik . fosil – fosil . berus . Proses perbandaran membolehkan manusia maenghadapi cabaran cabaran fizikal dengan lebih berkesan dan menggunakan kebolehannya untuk menentukan takdir mereka Cara ahli arkeologi membuktikan kewujudan tamadun awal manusia - - B). bangunan lama dan sebagainya . terdapat pula ahli arkeologi menjelaskan konsep tamadun melalui pembinaan bangunan bangunan untuk memenuhi fungsi agama . Kaedah carigali ini adalah melalui plot atau trench 2 x 2 meter . pengkhususan kerja berlaku dengan pengeluaran berlebihan . kuil atau rumah berhala . • Contohnya kewujudan tamadun Mesir melalui penemuan artifek dan monument purba seperti pyramid . perkuburan . ahli arakeologi menggunakan kaedah atau sejenis alat yang dikenali sebagai radio carbon dating atau “ C14” 2. Penemuan arkeologi ini adalah bukti yang paling penting dan jelas dapat menentukan di satu satu tempat itu pernah wujud . astronomi .Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman sempurna . perubatan . tugu peringatan dan sebagainya. Penemuan sains dan teknologi • Ahli arkeologi membuktikan kewujudan sesebuah tamadun awal adalah melalui tinggalan – tinggalan sains dan teknologi yang di capai oleh masyarakat lampau . kegiatan pertanian serta pertumbuhan seni . sosial . Bagi menentukan usia atau tempoh artifek sebagai bukti kewujudan tamadun . inskripsi dan monument • Artifek merupakan tinggalan sejarah yang kecil atau halus yang di temui di tapak arkeologi seperti serpihan tembikar . Kebanyakkan masyarakat lampau sudah menguasai ilmu Sains tinggi seperti dalam bidang kejuruteraan bangunan . Monumen pula merujuk kepada tinggalan sejarah yang berbentuk bangunan seperti runtuhan istana . tulang binatang . fizik . kuil – kuil . Penemuan arkeologi dapat dibahagikan kepada 3 jenis seperti artifek . Penemuan arkeologi • Ahli arkeologi membuktikan kewujudan sesebuah tamadun melalui penemuan tingglan – tinggalan arkeologi . politik dan ekonomi dan tulisan untuk merekod pengalamannya untuk kegunaan jangkamasa panjang . 1. kapak batu dan lain lain . rangka manusia .

tugu peringatan dan sebagainya . bangunan dan sebagainya . perubatan .Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman • Ini secara tidak langsung mereka berjaya menghasilkan ciptaan – ciptaan sains dan teknologi untuk meningkatkan tamadun mereka yang kemudian menjadi lambang atau simbol kehebatan sesebuah tamadun • Misalnya Orang Mesir terkenal dalam kimia . Sumeria . mengikut ahli arkeologi sebagai lambang keagungan sesebuah tamadun awal seperti Mesir . jade . istana . bangunan perntadbiran . tugu peringatan . Bentuk tulisan purba ini ditemui pada batu batu bersurat . • Bentuk tulisan yang terawal adalah dari bentuk simbol – simbol atau lambang yang di cantumkan menjadi maksud tertentu .Tapak tapak kota ini adalah berbentuk monument yang lengkap . kejuruteraan dan astronomi yang membolehkan ahli sejarah menemui tinggalan seperti pyramid . penggunaan kapal layar dan lail lain 17 . spinx dan “mumia” . Rumah ibadat . Sistem tulisan • Ahli arkeologi membuktikan kewujudan tamadun awal juga melalui penemuan sisitem tulisan yang terdapat pada tinggalan arkeologi seperti batu bersurat . Aktiviti Ekonomi • Ahli arkeologi dapat juga membuktikan kewujudan sesebuah tamadun melalui penemuan tingalan tingalan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat purba .Bahkan penemuan inin.Tamadun Sumeria melalui tapak kota purba Babylon di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates 5. pengangkutan dan sebagainya • Contohnya tamadun Sumeria sering dikaitkan dengan aktiviti perindustrian tekstil dan senjata . kubur . kerta .Tamadun Hwang Ho di buktikan melalui pernemuan sains dan teknologi seperti tinggalan bangunan purba .Antaranya melalui sistem pertanian . kompas dan sebagainya 4. surat perjanjian dan sebagainya .kuil . • Contohnya ahli arkeologi dapat mengkaji perkembangan tamadun Mesir melalui penemuan batu bersurat yang dikenali sebagai “Rosseta Inskription” dan tulisan tulisan yang terdapat pada dinding pyramid 6. matawang . rumah rumah ibadat . perdagangan . kubu pertahanan . Penemuan tapak – tapak kota atau bandar purba • Ahli arkeologi membuktikan kewujudan sesebuah tamadun melalui penemuan tapak tapak kota atau bandar purba yang mempunyai pelbagai kemudahan dan kelengkapan . Antaranya seperti Istana . tugu peringatan . Indus dan lain lain • Contohnya arkeologi menemui tapak kokota purba Harappa dan Mohenjo daro sebagai bukti wujudnya tamadun Indus di Lembah Sungai Indus pada tahun 300sm .Antaranya tulisan yang terawal seperti hiegolif (Mesir) Ideogram ( Sumeria) Ideogram(Hwang Ho) Phoenicia (Yunani) dan sebagainya . Tulisan mengikut Darcy Riberio adalah lambang dan menifestasi sesuatu bangsa. kejayaan mencipta kenderaan beroda yang dikenali “chariot” .

Manusia dan alam sekitar memang tdk dapat dipisahkan Faktor Persekitaran mempengaruhi pembentukan tamadun masyarakat pra sejarah. Agama dan Kepercayaan • Ahli arkeologi membultikan kewujudan tamadun melalui agama dan kepercayaan . cara hidup . alat alat penyembahan dan sebagainya . Masyarakat pra sejarah mengalami perubahan dari nomad kepada hidup menetap.tempat tinggal(atas pokok. patung dewa atau tuhan .gua) dan sebagainya untuk meneruskan hidup. adapt dan sebagainya • Contohnya Tamadun Sumeria dapat di kaji penemuan rumah berhala yang dikenali sebagai “ziggurat” yang merupakan bangunan berbentuk pyramid tujuh tingkat .Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman .tahap dan bukti kewujudan Contoh2 masyarakat pra sejarah yang wujud di merata tempat. Ini kerana setiap tamadun atau masyarakat awal mempunyai agama masing masing .pucuk-pucuk kayu.Tamadun Rom dapat di kesan melalui penemuan artifek yang ada kaitan dengan ekonomi seperti wanf syiling emas dan perak dan sebagainya 7. tempat pemujaan dan penyembahan . b) Tempat tinggal 18 Berikan maksud tamadun. Faktor persekitaran telah memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat zaman prasejarah. - . Bincangkan.Contoh memungut buah-buahan hutan. Pengenalan Isi a) Cara hidup Mengamalkan cara hidup nomad.Bergantung kepada unsure alam untuk mendapatkan sumber makanan.bergerak dlm kump kecil mencari bekalan makanan.budaya dan sebagainya. Biasanya mereka juga akan meninggalkan kesan kesan ekonomi yang dapat menjadi bahan kajian kewujudan tamadun mereka .sistem sosial.minuman dan pakaian. tamadun Mesir melalui penemuan kompleks kuil dan patung dewan di bandar keagamaan purba Mesir di Kurnak dan Memphis dan sebagainya Kesimpulan : Apa-apa yang berkaitan 4. berhala . Berikan maksud masyarakat pra sejarah. Kebanyakkan bukti bukti dijadikan bahan rujukan utama kepada ahli arkeologi untuk mengkaji pemikiran budaya .Antaranya seperti tinggalan rumah ibadat seperti kuil . nilai sosial .menjalankan penternakan.dan memburu binatang. Masyarakat memungut.bercucuk tanam .menangkap ikan.

Peralatan Masyarakat pra sejarah menggunakan sumber-sumber alam untuk menghasilkan peralatan seharian mereka(kajian arkeologi di tapak-tapak penempatan awal manusia)menjumpai batu-batu pipih yang tumpul.titik .tulang-tulang binatang. Mereka juga sudah pandai menggunakan tanah liat untuk menhasilkan pinggan mangkok.beliung dan sebagainya untuk memudahkan pekerjaan mereka.licin dan ditajamkan.Lembah Sg Indus dan lain2. Kepercayaan dan amalan masyarakat pra sejarah jelas dipengaruhi oleh unsure alam. Masyarakat pra sejarah akhir sudah memperlihatkan perubahan dalam teknologi pembuatan seperti kapak batu .Kota Tampan di Perak) Bagi masyarakat pra sejarah akhir lebih kreatif dan inovatif membina petempatan kekal di lembahlembah sungai (Lembah Sg Nil. Sistem tulisan yang muncul dalam perkembangan masyarakat selanjutnya jelas dipengaruhi oleh alam seperti tulisan pepaku dalam tulisan Mesir e) - - Kesimpulan -Apa sahaja yang berkaitan 19 .Kepercayaan animisme seperti adanya kuasa ghaib .binatang dan lain-lain.sungai.) Tulisan dan bahasa Sistem tulisan dan bahasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat pra sejarah sebagai media perhubungan. Kejadian gempa bumi.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman - Masyarakat pra sejarah bergantung kepada alam sekitar untuk tujuan perlindungan dan tempat tinggal seperti dalam gua-gua batu (Gua Cha di Kelantan. c) - - d) - Kepercayaan dan agama.cakerawala dan lain-lain.Gua Niah di Sarawak.dan kayu keras seperti kapak batu.objek tumbuhan.tempayan dan sebagainya.lembing yang sudah halus.Manusia memerhati fenomena alam sekeliling dan dirakamkan dalam bentuk lukisan .symbol atau lambing di dinding-dinding gua tempat tinggal mereka.objek.membuat pengorbanan manusia .banjir besar dan sebagainya dikaitkan dengan kuasa ghaib Mereka mencipta berbagai cara untuk menghindar perkara tersebut (upacara puja semangat .

Terdapat bandar terancang seperti di dalam Tamadun Indus yang dianggap sebagai dua bandar terancang yang terawal di dunia. Pengenalan 1. Pembandaran merujuk kepada proses pertumbuhan dan pembinaan bandar. Setiap bandar di tamadun manusia mempunyai ciri-ciri tersendiri. Isi Ciri-ciri Pembandaran Tamadun Mohenjo Daro dan Harappa. seni bina dan lain-lain. Bandar adalah satu unit politik.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman 5. 20 . Bincangkan ciri-ciri utama sistem pembandaran dalam Tamadun Mohenjo Daro – Harappa dan Tamadun Rom. 3. 1. 2. Ciri-ciri bandar dipengaruhi oleh kemajuan dalam bidang teknologi seperti pengairan. - Keadaan Ekologi Keadaan ekologi yang sesuai dengan keadaan tanah yang suburdan iklim yang sesuai adalah penting dan merupakan faktor kewujudan bandar dengan ciri-cirinya yang tersendiri. 4. satu pertempatan yang didiami oleh sejumlah penduduk atau suatu kelompok rumah tempat kediaman atau lain-lain struktur.

Mempunyai sistem saluran najis Mempunyai sistem perparitan ( longkang tertutup ) Mempunyai pasar Mempunyai rumah kongsi. 23 kaki lebar dan 8 kaki dalam. - 3. 3. 2. Ia didirikan dalam blok-blok empat persegi. Keadaan Bangunan Binaan yang biasa dibina terdiri daripada binaan bermutu tinggi.2 x 4. Kemudahan Infrastruktur Didirikan dewan perhimpunan dan tempat mandi Mempunyai tempat atau kolam mandi awam ‘ Great Bath ’ yang berukuran 39 kaki panjang.2 inci. Kemudahan Infrastruktur Dibina : Dewan awam dan pejabat Tempat mandi awam Tandas awam Tempat bekalan air Sistem saluran najis 21 - . Dikelilingi oleh anjung yang bertiang yang cantik/ berseni Keadaan Rumah Dibina mengikut pelan. Mempunyai bilik mandi untuk para paderi / golongan agama. - Ciri-ciri Pembandaran Rom 1.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman 2. Menggunakan batu kapur yang dikenali sebagai House of Sallust. Kebanyakannya mempunyai saiz 11 x 5.5 atau 9.5 x 2. 4. Keadaan Bangunan Dibina daripada bahan tidak mudah terbakar. Rumah Kebanyakan rumah dibina mengikut pelan dan menggunakan batu yang bermutu.5 x 2.

2. Pasar-pasar Pusat teater Sarkas Panggung Istana. Biasanya bandar-bandar di Rom mempunyai badan pentadbiran 22 . Jelaskan tentang ciri-ciri pembandaran Tamadun Rom yang berasaskan kemewahan dan keagungan. Isi 1. sarkas . Bandar ialah satu unit politik. Masyarakat Rom adalah satu masyarakat yang mementingkan sifat praktikal . ini dapat dilihat berdasarkan bandar-bandar yang dibangunkan dengan begitu unik dan dilengkapi dengan segala kemudahan. Secara umunnya .satu petempatan yang didiami oleh sejumlah penduduk atau satu kelompok rumah tempat kediaman atau lain-lain struktur binaan.undang-undang yang mewajibkan bahan-bahan binaan yang tidak mudah terbakar. proses pembandaran Rom banyak dipengaruhi faktor politik. 6. sosial dan kebudayaan . Masyarakat Rom sangat mementingkan soal keselesaan dalam proses pembentukan bandar iaitu dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. kesungguhan dan kemewahan golongan menengah atas yang bebas mencantikkan dan menaikkan imej bandar serta pengawasan Majlis Perbandaran.Rom terkenal dengan rumah berhala. Pendahuluan 1.koliseum. ( Apa-apa kesimpulan yang sesuai ). 3.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Rumah berhala Sistem perparitan. Kesimpulan Tamadun Mohenjo Daro – Harappa dan Rom telah mencapai kemajuan dalam pembandaran. ampiteater. forum dan lain-lain.-menurut Detwyler dan Marcus dalam Pembandaran dan Persekitaran: Geografi Fizikal Bandar. Pembinaan bandar-bandar di Rom adalah dipengaruhi oleh pertambahan penduduk.

pejabat. Mereka juga menggunakan beberapa nahan khas seperti simen dan batu marmar untuk mengukuhkan dan mencantikkan lagi bangunan-bangunan. dan dewan awam yang digunakan untuk tempat perjumpaan sekaligus berfungsi sebagai mahkamah. Penduduk juga menggunakan air untuk mengisar bijirin. Terdapat beberapa cobtoh seperti Colosseum yang siap dibina pada tahun 80 masihi. 14 saluran air yang panjangnya 265 batu dengan membekalkan 1000 juta air untuk menampung keperluan penduduk Bandar Rom. dewan teater. Pada umumnya setiap bandar mempunyai beberapa gedung khusus seperti rumah berhala. Pembangunan bandar begitu terancang termasuk soal pemilihan bahan binaan. Pembangunan bandar tidak mengetapikan prasarana untuk hiburan dan riadah wargakota. bangunan dibina dengan menggunakan batu kapur. istana.saliaran air yang dinamakan Aquaduct dibina merentasi kawasan pergunungan. Kawasan bandar akan dihibungi oleh jalan raya yang lurus. Di kawasan tengah bandar terdapat pasar. rumah berhala dan forum. Dasar pemerintahan Rom amat 23 . Terdapat lebih kurang 10 buah Aquaduct di Rom. Setiap bangunan di bandar mempunyai ciri-ciri khas seperti kuil dewan Pantheon yang mempunyai bumbung berbentuk kubah. Colosseum boleh memuatkan kira-kira 50. sarkas. 3. Bangunan kedai dibina di kawasan yang berasingan untuk para penianga menjalankan aktiviti perniagaan. Biasnya di Colosseum diadakan pertandingan antara pahlawan ( Gladiator ). 6.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman masing-masing iaituMajlis pembandaran. Di samping itu banduan daripada penjaga dipanggil untuk bertanding sesame mereka denganmenggunakan senjata dan pemenang akan ditentukan setelah lawan mati. Air dialirkan melalui paip-paip ke rumah dari tangki-tangki pembekal. Kesimpulan Pembangunan bandar Rom begitu terancang untuk menimbulkan kesan keselesaan kepada para penduduknya. Contohnya di Bandar Pompeii. 5. forum dan kolam mandi awam. perpustakaan.000 orang penonton pada satu-satu masa. Pasukan tentera boleh dikerahkan ke mana-mana wilayah dalam empayar Rom dengan menggunakan jalanraya. Pintu gerbang biasanya dibuat empat haluan untuk memudahkan pergerakan keluar dan masuk ditambah bentuk kubah di bahagian atas pintu gerbang. Keindahan bandar akan lebih terserlah dengan adanya teknologi dan kemahiran khususnya senibina yang indah dan halus. terdapat undang-undang yang mewajibkan semua bangunan dibina menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Bangunan ini mempunyai cirri-ciri istimewa yang berbentuk melengkung seperti gelanggang. Di samping itu jalan raya yang dibina untuk memudahkan perhubungan dengan seluruh empayar yang luas. Air juga akan disalurkan ke kolam mandi dan pancuran awam. Pembangunan bandar mendapat sokongan dan bantuan daripada golongan kelas menengah yang memiliki kekayaan bagi mencantikkan dan menceriakan bandar mereka. Contohnya kolam mandi awam di Caracalla yang mempunyai keluasan 11 hektar dan boleh memuatkan 1500 orang sekali mandi. Oleh yang demikian segala kelengkapan dan kemudahan akan dibina demi mewujudkan keharmonian warganya. 2. Bangunan akan diserikan lagi dengan tiang-tiang yang mempunyai ukiran indah dan patung manusia yang akan menghiasi pintu masuk kebandar. Contohnya pada tahun 64 masihi. Sistem bekalan air di bandar Rom merupakan yang termoden di dunia. 4. Salah satu yang terkenal ialah Aqua Claudia yang wujud hingga kini. lebar dan berturap.

Dalam sejarah tamadun awal manusia seperti Mesopotamia.pengangkutan. Bagi Detwyler dan Marcus menyatakan bandar adalah suatu unit politik . - - - Isi 24 . Apapun. sosial dan buatan manusia yg berkelompok dalam kawasan yang mempunyai ramai penduduk. Ini kerana bandar menjadi pusat pentadbiran dan pertahanan seperti raja membina istana. kubu-kubu pertahanan. menjelaskan bahawa pembandaran adalah proses di mana terdapatnya orang-orang tinggal dan berkerja seperti perdagangan. perindustrian dan perkhidmatan awam.Beliau menegaskan bahawa bandar meliputi elemen semulajadi . Bagi Raja Mohd. Afandi. “ Historic Cities of Asia ” menjelaskan bahawa bandar sebagai suatu kawasan yang dihuni oleh penduduk yang ramai dan sebahagian besarnya boleh membaca dan menulis dan mereka terlibat dalam aktiviti ekonomi bukan pertanian. ia berfungsi sebagai pusat politik keagamaan. Pengenalan Terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh sejarawan bagi istilah bandar dan pembandaran. dan sebagainya. Bagi MAJ Beg dalam bukunya. ‘Pembandaran adalah salah satu ciri masyarakat bertamadun’.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman mempengaruhi proses urbanisasinya . pembandaran merupakan asas yang penting dalam pembinaan tamadun.pendidikan dan perindustrian.Mesopotamia dan Indus. 7. Pembandaran pula merujuk proses pertumbuhan dan pembinaan bandar berlaku disebabkan oleh pertambahan penduduk di bandar ekoran dari migrasi dan perkembangan yang berlaku dalam bandar.Selain dari itu. pusat agama. pembandaran Rom begitu unik kerana semua yang dibina pasti mempunyai kegunaan dan bebas digunakan oleh semua lapisan warga kotanya.Huraikan faktor-faktor yangg membawa kepada perkembangan perbandaran dengan merujuk kepada Mesir. suatu penempatan yang didiami oleh sejumlah penduduk atau satu kelompok rumah kediaman lain-lain struktur. Mesir dan Indus.

Babylon . SUMERIA.Penting ntuk menghasilkan makanan keperluan asas bagi kemunculan tamadun.bandar seperti Menphis dan Kernak dan lain2 wujud di sungai Nil krn faktor I klim/tanah subur utk kemudahan org Mesir bercucuk tanam sejak zaman neolitik lagi. Ini menjadi faktor muncul lahir bandar sepert akkadia.dan tembikar.teknologi dan organisasi social : 1 - Ekologi yang sesuai Penting utk pertanian/penternakan.Perkembangan teknologi pertanian merintis jalan kepada kepada teknolog yang seperti logam. terusan . factor ekologi dan alam semula jadi di kawasan lembah sungai tigris dan euphraters menjelang tahun 4000 sblm masihi penduduk di selatan tlh berjaya mengeluarkan hasil prtanian yang banyak dan mencukupi kperluan penduduk.penternakan dan pertukangan . Huttusa dan lain lain . - - - Kemajuan teknologi Berkait rapat dgn kemajuan teknologi yang dikuasai oleh masyarakat.Ini kerana kedua2 bandar tersebut berjaya dibina dgn sempurna mengikut pelan yang tersusun . Perbandaran di sebabkan oleh terdapatnya OS yang kompleks .Dipengaruhi olh tanah yang subur/iklim yg sesuai .Sumeria dan Indus Bagi MAJ BEG dalam bukunya historic Cities Of Asia menggariskan tiga factor kemunculan bandar dalam tamadun tersebut iaitu ekologi yang sesuai .menggunakan sistem garisan lurus disamping sistem peparitan dan saluran najis yg sempurna. cukai dan sebagainya Contohnya di Sumeria . Cth seperti Sumeria wujud sistem pengairan yag baik telah yag menyebabkan kekurangan bekalan air dan masalah banjir turut dapat diatasi.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman A) - Faktor Perkembangan Perbandaran Di Mesir . - - .Adams dan Braid Wood yang berpendapat bahawa teknologi pengairan mnmjadi factor loncatan dalm bidang pertanian yang menjadi mendorong pembinaan bandar di pinggir sungai .tekstil.Babylon. 25 3.Lagash dan lain2. Kemunculan kampong berasas pertanian mewujudkan sistem sosial baru dibawah ketua atau raja Perkembangan pertanian yang maju memerlukan organisasi yang sisitematik unutk mengawalnya ..Kesannya kawasan pertanian semakin meluas di lembangan sungai Tigris dan Euphrates dan membawa kemunculan bandar 2 baru di kawasan tersebut.Uruk . Kemunculan Bandar Harappa dan Mohenjo Daro adalah berkaitan rapat dgn teknologi .tenunan.Sarjana barat sprt Gideon. Organisasi sosial. - - 2. Cth Mesir.Oleh itu lahirlah bandar yang bertindak sebagai pengawal kegiatan tersebut dan bertindak sebagai unit politik dalam menguruskan kerja kerja ekonomi seperti pembinaan pengairan . Berfungsi sebagai bandar satelit kepada kegiatan pertanian . bandar merupakan agen yang mengawal kegiatan pertanian dan sistem pengairan seperti Lagash . Teknologi terawal ialah system pengairan .

kawalan sosial . tempat penginapan pedagang asing . perkembangan pengairan di sekitar Sungai Tigris dan Euphrates telah menimbulkan konfilk di kalangan komuniti yang tinggal di kawasan tersebut . patung dewa . Mengikut MAJ Berg ( 1985) kebanyakkan bandar dalam tamadun awal adalah di pengaruhi oleh aktiviti keagamaan seperti pusat ritual. - - - - 5. Di Mesir – kemunculan bandar seperti Akhetaton dan Netep membuktikan pengaruh elemen faktor sosial dimana bandar bandar ini mempunyai tembok yangmembahagikan bandar mengikut zon iaitu kawasan miskin dan kawasan kaya .stor menyimpan barang di samping mempunyai kedai kedai dan pasar pasar Di Mesir bandar Memphis merupakan bandar utama yang terletak di pinggir Sungai Nil yang menjadi pusat pengumpul barang barang dari kawasan persekitaran dan pendalaman Mesir .Bandar Abydos sbg makam pengebumian tuhan Osiris 26 - 4. Keagamaan Kemunculan bandar bandar purba adalah disebabkan oleh faktor agama . taman . Di Mesir misalnya kebanyakkan bandar dibina di tepi sungai Nil yang ada kaitan dengan agama yang dianuti oleh Firaun .Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Dalam Tamadun Indus . Peperangan menyebabkan pendudukan terpaksa mendapat perlindungan dari ketua ketua tempatan yang kuat dan berpengaruh . ia akan berkembang menjadi sebuah bandar Contoh di Sumeria . Mempunyai banyak kemudahan seperti pusat pentadbiran . Ketua atau Raja ini mendiami kawasan yang strategik .Antara ciri ciri bandar spt mempunyai rumah berhala .Zon orang miskin mempunyai jalan raya yang padat . rumah yang tersusun dan sebagainya Peperangan Mengikut Robert M Adams . Bandar Memphis berkait rapat dengan tuhan Ptah . makan Firaun dan sebagainya . bandar pemujaan dan sebagainya. sempit dan rumah yang rapat manakala zon golongan kaya terdapat banyak kemudahan awam . tempat mandi dan sebagainya . Di Mesir perkembangan bandar Avaris di Selatan Mesir adalah lebih di pengaruhi oleh faktor kententeraan .Bandar Nekhen dan Nekheb di Selatan Mesir merupakan bandar spiritual dan tempat asal raja raja Mesir . - - 6. - - . bandar kelahiran diraja. pentadbiran . Ekonomi Mengikut Oppenheim ( 1964) menjelaskan bahawa perkembangan bandar adalah disebabkan oleh kegiatan ekonomi kerana menjadi pelabuhan utama kawasan tersebut .pengaruh sistem sosial dalam pembentukan bandar Harrapa dan Mohenjo daro dapat dilihat melalui penyusunan penempatan kepada golongan pemerintah . bandar tersebut mempunyai kem2 tentera dan kubu pertahanan yg kukuh utk tujuan mempertahankan serangan drp Orang Mesir . Apabila penduduk berpindah atau tinggal di kota kota tersebut . berpendapat kemunculan bandar bandar dalam tamadun awal adalah berkaitan dengan peperangan yang sering berlaku . jalanraya yang luas . tingkatan undang undang dan sebagainya . rakyat di samping kemudahan awam yang berbeza seperti seni bina bangunan . selamat dan membina kubu pertahanan yang kukuh Penduduk juga tinggal di kawasan persekitaran yang diserapkan secara paksa kedalam bandar untuk tujuan keselamatan . Peperangan antara Orang Sumeria dengan Semitik sering berlaku kerana punca air dan kawasan yang subur Kesannya mendorong penduduk berpindah dan tinggal di kawasan sama untuk bagi mempertahankan diri dari serangan musuh.Mengikut Piere Montet .

Assur. Pintu masuk berfungsi sebagai tempat perhimpunan. b) Kawasan Luar Bandar. Pendahuluan Isi 1) Ciri-ciri Pembandaran Mesopotamia Terdapat 2 jenis bandar – bandar berkubu dan bandar bukit Bandar-bandar meliputi kawasan pinggir bandar. Zaman Dinasti Awal terdapat 13 bandar di Mesopotamia. perindustrian dan perkidmatan. patung dewa dan sebagainya Kesimpulan : Apa apa sahaja yang berkaitan 8. Terdapat istana. Pembandaran adalah proses di mana penduduk tinggal dan bekerja di kawasan yang kecil dan menjalankan kerja-kerja seperti perdagangan. Tembok dibina melindungi kawasan luar bandar. Antara bandar2 di Mesopotamia adalah Lagash. huraikan cirri-ciri utama perbandaran Tamadun awal manusia.kubu2 dikenali sebagai Kidunu dibina untuk mempertahankan kawasan luar bandar. Uruk. Babylon. bandar setelite dan kampung2 termasuk kawasan pertanian. rumah berhala.bahagian tertua dalam bandar. bandar Harappa dan Mohenjo Daro mempunyai ciri ciri perkembangan keagamaan seperti mempunyai kuil kuil . Jelas takrif pembandaran Nyatakan faktor2 kemunculan Bandar secara keseluruhan 27 . Merujuk kepada contohcontoh yang sesuai.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Di India . Kawasan bandar terbahagi kepada 3 bahagian : a) Pusat Bandar.terdiri drp tanah pertanian dan penternakan. Bandar2nya mempunyai keluasan yang berbeza.tempat tinggal. pegawai istana dan petampatan awam.

pesat perdagangan antarabangsa.dikelilingi tembok dan terdapat 3 pintu masuk. Bandar2 lama mempunyai kubu2 di bahagian tengah.Jalan dibina berukuran lebar yang standard dan bersilang pada sudut tepat. Pembinaan kubu pertahanan dalam bandar.hattusa dan Uruk-untuk perarakan semasa perayaan tahun baru.istana dan tempat penyembahan. Terdapat kemudahan2 seperti tempat penginapan dan stor untuk menyimpan barangan bagi pedagang. bandar Palmyra sebagai pusat perdagangan dan penyembahan berhala orang Badwi. Bandar Ma’rib berbentuk bulat.terdapat tembok pelbagai bentuk seperti bulat. Ciri2 Pembandaran Arab Sebelum kedatangan Islam orang Arab telah mendirikan beratus bandar di Hijaz.Oman.pusat kegiatan perdagangan.Mulayah.senarai harga dipamerkan dan terdapat kedai menjual barangan mewah Jalan raya dibina untuk menghubungkan pintu gerbang utama dengan tempat2lain di bandar. berperanan sebagai pusat sivik. Mempunyai tradisi pembinaan tembok pertahanan. Nineveh. Jalan suci (Jalan Perarakan ) dibina di Babylon. - .Bandar2 yang dibina mempunyai istana tempat pemujaan dan rumah kediaman orang awam.Calah. Sistem pentadbiran dan perundangan di pelabuhan adalah berasingan.Hashimiyyah al-Kufah .Najd. Ciri-ciri pembandaran India masyarakat mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang tinggi dalam perancangan dan pembinaan bandar. - - - - 3).Adanah. Bandar2 baru mempunyai kubu di luar bandar. Di Babylon terdapat 8 pintu gerbang – pintu Ishtar pitu gerbang utama Pasar.untuk tujuan tahanan semasa peperangan dan juga berfungsi sebagai sempadan yang memisah kawasan bandar dan luar bandar. 28 - - 2).pusat kajian serta penyelidikan sains dan pusat dakwah. orang Yaman mempunyai kemahiran dalam pembinaan empangan.mempunyai pintu masuk dan sebuah pintu keluar.pusat kesusasteraan Arab.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman c) Pelabuhan.al-muhammadiyyah dan dll-bandar tersebut memainkan peranan penting sebagai pusat kajian islam.Hadramaut.berkeluasan 1 kilometer persegi. bujur. segi empat sama dll Di bandar 2 lama tembok dibina untuk memisahkan rumah berhala dan istana Pintu gerbang dibina sebagai lambing kekeyaan bandar. d) Rumah dihiasi dengan cat dinding dan batu batan yang dibakar e) air hujan disalur ke wadi untuk menghindarkan banjir Bandar madinah paling maju dalam zaman islam-dikelilingi oleh tembok dan di tengah-tengah bandar masjid nabi dan pasar Baqi al Kail Zaman Abbasiyah terdapat bandar2 terkenal seperti Baghdad .Bahrain dll.rumah berhala tempat menakung dan menyimpan air serta menghias bangunan dengan ukiran dan lukisan Lima cirri bandar2 yang didirikan oleh orang Arab jahiliah a) Bandar dipagari dengan tembok dan terdapat loceng pada pintu b) Bandar2 dan kota2 berkubu dibina dengan kepingan2 berbetuk segiempat/bujur untuk lantai c) Terdapat ukiran patung dalam rumah. untuk menarik pelancong. Bandar Qarm dikelilingi tembok 15 meter.assur.

5x2.5 inci dan 9. b.Raja –lapisan/hairaki sosial tertinggi bagi Mesopotamia. Masyarakat Mesopotamia dibahagikan kepada empat lapis manakala masyarakat Mesir terdiri daripada golongan pemerintah dan golongan diperintah. bangunan dibina dalam bentuk blok 2 empat persegi di sepanjang jalan2 dan lorong2. tentera dan agama.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Mohenjo-Daro dan Harappa merupakan bandar terancang tertua di dunia-kedua2nya mempunyai pelan yang sama.rumah dibina dalam deretan disepanjang jalan utama dan terdapat ruang diantararumah bagi menjamin peredaran udara rumah2 kongsi utk buruh dan hamba dibina dalam satu deretan dan mengandungi 2 bilik dengan keluasan 20x12 kaki persegi.serambi.kedudukan tertinggi. merupakan wakil tuhan dan harus mentadbir dengan adil dan saksama.Jalan 2 utama dibina secara lurus berukuran 30 kaki lebar.500s.pembinaan kolam mandi –Greatbath (39 kaki panjang dan 23 kaki lebar dan 8 kaki dalam)-kemajuan teknologi pembinaan .2 inci.rumah mempunyai bilik tidur. kubu didirikan di bahagian timur untuk mengelakan serangan musuh dan masalah banjir batu2 yang digunakan bermutu tinggi dan mempunyai 2 saiz yang standard iaitu 11x 5. Golongan bangsawan 29 . 1.5x 2. 2.longkang tertutup dan dilengkapi dengan lubang pemeriksaan untuk kerja2 pembersihan.pelan2 rumah adalah sama ttp saiznya berbeza.bilik mandi dan perigi.Ia terbahagi kepada 2 bahagin iaitu kubu dan bandar. Tamadun Mesir bermula sekitar tahun 3. d.2x 4.jalan dari utara ke selatan disilang oleh jalan-jalan lain pada sudut tepat dan membentuk blok berukuran 130 kaki x 65 kaki pembinaan longkoang dan sistem pembuangan air.m di lembah Sg. Institusi beraja barasal daripada jawatan ensi(gabnor) dan ngal/raja yang dianggap mendapat mandat daripada tuhan.(ciri2 kolam boleh diulas rumah2 dibina dengan batu bermutu tinggi samaada 2 tingkat atau lebih.Tigris-Eupharates. Organisasi Sosial merupakan ciri utama dalam Tamadun awal manusia. Isi Organisasi sosial-ciri masyarakat bertamadun.jelapang besar berukuran 150x200 kaki dibina utk menyimpan bijirin - - - Kesimpulan Apa-apa yang berkaitan 9. peranan raja sebagai ketua pendeta. dianggap sebagai tuhan yang melindungi rakyat. Raja Mesir .air dari rumah dialirkan ke dalam longkang besar. c. bergelar Firaun yang dianggap jelmaan tuhan Horus dan anak tuhan matahari. Bandingkan sistem organisasi sosial Tamadun Mesopotamia dengan Tamadun Mes Pendahuluan a. merupakan ketua pentadbir. Mesopotamia -raja berkuasa dan berkedudukan tertinggi. ketua pentadbir dan ketua hakim. kemudahan2 awam spt tempat mandi dan tandas awam berhampiran dengan jalan2 utama untuk kegunaan buruh dan hamba.

Semasa Babylon.Golongan ketiga terdiri daripada kalangan tentera. rakyat biasa dikenali sebagai Hupsi. 30 . Tentera yang berjaya dalam peperangan boleh memiliki pembantu rumah. Terdiri daripada pegawai tinggi yang dilantik raja contoh pendeta. Mempunyai persatuan menjaga kepentingan mereka. Juga memegang jawatan sebagai wazir dalam pentadbiran. membuat tembikar. kelas sosial mushkennum ialah rakyat biasa yang miskin yang yang tiada keistimewaan. doctor. Bekerja di ladang raja dan rumah berhala/kuil. pedagang. Susunan organisasi sosial adalah petunjuk kemajuan tamadun tersebut. Mereka tinggal di rumah sendiri dan memiliki ramai pekerja. ketua pendeta dan gabnor yang dilantik oleh raja. Kesimpulan Jelaslah di sini organisasi sosial ialah kemajuan masyarakat yang terdiri daripada peringkatperingkat tertentu. 4. Dikenali sebagai marbanuti. Sumber kekayaan mereka daripada rampasan perang dan cukai daripada rakyat.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Mesopotamia-hairaki kedua tertinggi selepas raja . tawanan perang dan orang berhutang. dikenali sebagai ummane yang terdiri daripada pengusaha bank. Memegang jawatan sebagai wazir dalam pentadbiran.rakyat biasa dan hamba merupakan hairaki terbawah. petani dan artisan. iaitu akan membantu raja dalam pentadbir. Golongan professional/tentera Mesopotamia -golongan professional merupakan hairaki yang ketiga. Golongan petani ditindas dan terikat dengan tuan tanah. Tiada kebebasan dan menjadi buruh paksa dalam pembinaan candi. Berkuasa memilih pewaris tahta. Mesir . tukang-tukang. Dilayan baik dan mempelajari kemahiran serta memiliki harta. Hamba terdiri daripada mereka yang boleh dijual. pangkat dan tanah daripada estet di raja. ganjaran. Buruh raja terdiri daripada pelombong emas. Berperanan dalam perlantikan raja dan kedudukan pendeta sangat penting dalam masyarakat. membina piramid dan istana raja/firaun. 3. Turut memegang jawatan pendeta yang menjaga rumah ibadat. penguasa dan pentadbir. artis dan jurutulis. askar dan hamba. Zaman Ramses 11 tawanan perang dari Syria yang dipaksa kerja di sekitar pembinaan. mengutip cukai dan penulis salasilah raja. Orang Mesir percaya hanya pendeta yang boleh mententeramkan tuhan yang menguasai alam sekitar.terdiri daripada petani. Mesir . Hiraki terbawah rakyat biasa dan hamba. kuil. Tamadun Mesir.golongan hamba tiada kebebasan. Mesopotamia . terdiri daripada tawanan perang. Berperanan penting dalam ekonomi kerajaan dan mewariskan pekerjaan kepada anak masing-masing. pekerja binaan. harta rampasan perang. kuari. Terdiri daripada pegawai kerajaan seperti panglima tentera.kedua tertinggi selepas raja .

Latar belakang tamadun awal seperti T. T. Pendahuluan Tamadun-tamadun awal yang muncul di dunia adalah terletak di lembah-lembah sungai seperti Tamadun Semeria. . T.mesir. Petempatan 31 3. Contoh Sg.Hwang Ho.Sumeria wujud di lembah Sg.Nil. binatang ternakan dan tanaman. Isi 1. Manusia membina petempatan di Lembah sungai kerana mereka memerlukan bekalan air untuk kegunaan sendiri. T.Nil.Indus. Kawasan Yang Subur Sungai mewujudkan kawasan yang subur untuk aktiviti pertanian dan penternakan seperti Lembah Sungai Hwang-Ho membekalkan tanah loes yang subur.tigris. Bincangkan peranan sungai dalam pembentukan dan perkembangan tamadun awal dengan memberikan contoh-cohtoh yang sesuai daripada tamadun awal. Sungai sebagai sumber bekalan air.mesir di lembah Sg. Sg. Sungai merupakan persekitaran asas dalam perubahan kehidupan manusai yang menjadi faktor penting dalam pembentukan tamadun. Hwang Ho. Sungai juga membekalkan sumber protein kepada mereka. T. Sg.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman 10. Hasil pertanian merupakan sumber makanan yang utama justeru kawasan-kawasan lembah sungai menjadi tumpuan manusia.tigris dan Euprites.

Sg.Nil alat perhubungan ke kawasan pedalaman cina dan Mesir. Contoh sg. Hwang Ho dan Sg.(Sg. damar dari pedalaman ke pelabuhan utama seperti Srivijaya dan Majapahit. Ur di Babylon.Nil. Biasanya di kawasan sungai. Kelembapan suhu 24 C-28 C. rotan. luas. Di Asia Tenggara sungai sebagai sumber pengangkutan hasil hutan seperti kayu balak. Sumber Alam Kawasan lembah sungai sebagai sumber alam semula jadi yang membekalkan tanah lanar yang subur untuk tanaman. -perkembangan Bandar dan taman seperti pelabuhan di sungai Indus. Iklim Iklim Lembah sungai disederhanakan oleh faktor penyejukan suhu permukaan air . Agama Agama masyarakat Mesir percaya sungai sebagai tempat tinggal tuhan mereka. iklimnya lebih stabil dengan kelembapan yang tinggi sesuai dengan aktiviti manusia. Tanah liat berpasir untuk pembinaan rumah seperti masyarakat Indus yang membina rumah di Bandar Mohenjo-daro dan Harappa dan untuk membina tembok di Jericho dan Catal Huyuk. Lembah sungai juga membekalkan sumber kayu untuk binaan rumah di alam Melayu.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Lembah sungai merupakan lokasi yang paling sesuai untuk untuk dibina petempatan. Masyarakat Indus menjadikan Sg.Nil) sehingga Mesir mendapat jolokan Hadiah Sg.Ganges sebagai tempat suci agama Hindu.pertahanan daerah dan negeri Kesimpulan Apa-apa sahaja yang berkaitan 32 . Indus dan Sg. Perhubungan Sungai sebagai alat perhubungan dan pengangkutan. Sempadan Sungai sebagai sempadan. rata dan beralun. Selain daripada itu taman tergantung di Babylon mula dibina di kawasan sungai. Ini disebabkan bentuk mula buni dasar lembah sungai tanahnya rendah. Tigris/Euprhates alat perhubungan dan perkembangan Bandar pelabuhan seperti Bandar Urech.

tanah. Konsep Pra Sejarah maksud pra-sj:sbhgn masa silam manusia yg tdk dicatatkan dlm btk tulisan iaitu sblm sj zaman pra-sj tdk mempunyai rekod bertulis @ bukti2 sj diperolehi melalui kajian terhadap artifak dan fosil2 yg dijalankan oleh ahli arkeologi perkembangan manusia dibahagikan kpd 2 zaman iaitu zaman batu dan zaman logam .Bincangkan peranan alam sekitar dalam mempengaruhi cara hidup masyarakat berkebudayaan paleolitik dan neolitik Pendahuluan masyarakatkat zaman pra-sejarah banyak dipengaruhi oleh faktor alam sekitar dalam kehidupan seharian mereka.pertengahan(mesolitik).hutan dll Isi A.dan akhir(neolitik) pra-sj awal merujuk kpd zaman paleolitik dan mesolitik dan pra-sj akhir merujuk kpd zaman neolitik dan logam perkembangan tamadun msyrkt pra-sj berkembang diseluruh dunia walaubagaimanapun tahap perkembanagan tamadun ini adalah berbeza-beza Peranan alam sekitar Tempat tinggal 33 B. 1) .cthnya:sungai. -mereka banyak bergantung kpd sumber alam sekitar.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman 11. Takrifkan konsep pra-sejarah.zaman batu dibahagikan kpd 3 peringkat iaitu batu awal(paleolitik).

Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman manusia berpindah-randah utk mencari bahan mknan dgn cara memburu dan memungut hasil hutan drp tumbhan liar persekitaran zmn paleolitik(yg diliputi ais)menyebabkan msykt tinggal didlm gua2 yg dianggap selamat dari cuaca sejuk pencairan ais batu mengubah cara hidup msykt zmn neolitik .mereka menggunakn peralatan batu dan logam dan peralatan baru mula diciptakan contohnya ialah cangkul.tajak dan bajak zmn neolitik manusia mencipta pakaian yg diperbuat drp gentian tanaman keadaan tmpt tinggal yg sejuk menyebabkan manusia mencari bahan panas spt penemuan api melalui kejadian petir yg menyambar pokok menghasilakn api drp geseran Agama dan kepercayaan petir dan kilat yg sering berlaku mendorong mereka percaya kpd kuasa ghaib yg dianggap mengganggu mereka jika tdk disembah.perubahan alam sekitar membawa kpd perubahan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi peralatan yg digunakan.banjir dan kemarau yg sering berlaku pd zmn neolitik membawa kepercayaan ttg tuhan dan semangat tanaman bermulanya upacara keagamaan dan pemujaan - 4) - - Penutup perubahan kebudayaan paleoltik kpd neolitik banyak dipengaruhi oleh alam sekitar juga disebabkan oleh kedua2 manusia utk memperbaharui kehdpn mrk 34 . Cthnya zmn paleolitik yg diliputi ais menyebabkan manusia zmn tersebut memperolehi bahan2 drpd sumber alam sekitar melalui kegiatan memburu hasil hutan dan menangkap ikan.kegiatan ekon yg dijalankan turut berubah spt manusia mula menghasilkan makanan dgn bercucuk tanam dan menternak. (zaman paleolitik) 2) - - 3) - Peralatan yang digunakan zmn paleolitik bergantung kpd alam sekitar utk mendpatkan makanan maka peralatannya adalah mudah dan ringan menggunakan tulang dan batu sbg peralatan @ senjata.oleh itu petempatan zmn neolitik lebih tertumpu kpd lembah2 sungai sbb kpntngan sg sbg sumber bekalan air Kegiatan ekonomi persekitaran mempengaruhi kegiatan ekon.mereka mula membentuk penempatan kekal dan wujudnya kg2 dan seterusnya mempengaruhi urbanisasi pencairan ais menyebabkan wujudnya sg2 dan tasik2.dilakukan secara sara diri apb persekitaran mula berubah kesan pencairan ais yg mana kwsan darat mula ditenggelami air.jadi manusia melukis gambar2 berbentuk binatang didinding gua dan menganggap gambar yg dilukis mempunyai kuasa ghaib dan boleh menolong mereka dlm memburu kegiatan pertanian bergantung kpd alam sekitar.

Pengenalan Definisi Organisasi Sosial Organisasi sosial merujuk kepada pembahagian anggota masyarakat kepada beberapa lapisan sosial yang mempunyai perbezaan dari segi kuasa kekayaan .gaya hidup.penilaian sosial. dengan wujudnya organisasi sosial dalam sesebuah masyarakat amalan pengkhususan kerja dapat diamalkan seterusnya pasti membawa kepada kelancaran melaksanakan sesuatu aktiviti termasuk kegitan ekonomi Lokasi Tamadun Indus dan China boleh dikemukakan.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman 12. - - - Isi A) Organisasi sosial di Lembah Indus dan kepentingannya 35 .Bincangkan ciri-ciri Organisasi Sosial kedua-dua tamadun berkenaan bagi membuktikan pencapaian ketamadunan masyarakat tersebut. pekerjaan . dan kepuasan rohani.harta . Kewujudan organisasi sosial sememangnya dapat dikesan sejak Zaman Neolitik berikutan berlakunya perubahan cara hidup masyarakat yang mula melibatkan diri dalam kegiatan pertanian yang telah menimbulkan pelbagai kelas dalam masyarakat sama ada pemerintah dan paderi yang menggunakan autoriti dan kuasa agama untuk menguasai hasil ekonomi negara diikuti munculnya golongan tentera untuk melindungi kekayaan dan kepentingan negara serta kelas yang paling bawah biasanya petani dan hamba yang bertanggungjawab mengeluarkan hasil hasil ekonomi negara. Kewujudan Organisasi Sosial di Lembah Indus dan China agak unik berbanding dengan tamaduntamadun lain.dan sebagainya. Melvin Tumin menyatakan organisasi sosial merujuk kepada penyusunan kelompok masyarakat dalam satu lapisan kedudukan yang berbeza dari segi kuasa. Pendek kata.

kerana institusi agama(kuil)mempunyai tanah-tanah pertanian yang luas akan dikerjakan oleh golongan petani ataupun hamba. - - - 2. golongan pendeta bertanggungjawab menggubal serata melaksanakan peraturan dan undang –undang yang pada amnya lebih bersifat keagamaan berdasarkan kitab-kitab suci mereka. - Golongan Pendeta Disebabkan tidak adanya sistem pemerintahan beraja.maka tugas-tugas pemerintahan dan pentadbiran negara dipikul atau diamanahkan kepada golongan paderi yang dianggap golongan yang suci serta mempunyai hubungan yang paling rapat denhgan tuhan ataupun dewa.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman 1. 36 - - 3 - 4.membina tembok. Segala kerja pertanian yang dijalankan oleh golongan petani akan diawasi oleh para pendeta.dan menenun kain. Dari segi pentadbiran dan perundangan misalnya. iaitu tiada campur tangan golongan pendeta serta dikecualikan daripada membayar cukai. Para pedagang ini juga mempunyaai cop-cop mohor yang mempunyai lambing bercorak keagamaan yang menandakan kekayaan yang dimiliki serta dipercayai menjadi azimat yang ada kuasa sakti Golongan bawahan Sebagaimana yang dinyatakan diawal tadi.menyimpan bijirin yang dihasilkan oleh petani dijalankab oleh hamba Kedudukan Organisasi Sosial selepas ketnagn orang-orang Aryan Dengan kedatangan orang-orang Aryan sistem sosial masyarakat di sini kini dipengaruhi olh sistem kasta.Sistem ini menklasifikasikan prnduduk mengikut pekerjaan mereka. Manakala kerja-kerja yang lebih keas seperti mengumpul. Golongan ini juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi. - .buruh dan hamba Golongan petani biasanya tinggal dirumah-rumah keci lataupun yang disediakan oleh golongan pedagang. Dari segi sosial pula. Golongan ini juga bertanggungjawab mengagihkan hasil-hasil pertanian yang dikumpulkan dalam jelapang. Golongan ini dapat menjalani kehidupan yasng mewah keramna urusan perdaganagn yang djalankan oleh mereka adalh bebas .golongan bawahan masyarakat dilembah Indus terdiri daripada golongan petani.biasanya rumah tersebut hanya mempunyai 2 buah bilik. - Golongan Pedagang Merupakan satu lagi kelas yang diletakkan dalam kategori kelas atasan dalam masyarakat di lembah Indus. Sementara golongan buruh pula biasanya akan menjalani tugas-tugas seperti menghantar bijirin.tanggungjawab kebajikan yang dipikul oleh golongan ini ialah menyediakan kemudahan infrastruktur seperti pembianan jalan raya.Golongan ini sebagaimana golongan pendeta hidup dalam keadaan mewah dan mempunyai pekerja-pekerja yang terdiri samada golongan buruh yang merdeka atau hamba.

biasanya golongan aristokrat atau bangsawan dalam masayarakat China. - - . 37 B) 1.melantik ketua pelbagai jenis agama dan kepercayan.kasta yang diamalkan disini amat rigid. dan monciusme.menyebabkan pergaulan antara kelas atasan dan bawahan adalah amat terbatas Organisasi sosial masyarakat China Golongan raja Merupakan kelas tertinggi dalam masyarakat China.mempunyai banyak pengikut serta tanah-tanah yang dikerjakan oleh petani sesuai dengan sistem feudal yang diamalkan pada masa itu Golongan yang diperintah Dari segi pekerjaan masyarakat China dapat dibahagikan kepada 4 kelas.maka tidak hairanlah golongan ini terlalu dipuja oleh masyarakat Golongan inilah yang bertnggungjawab memperkenalkan pelbagai aliran pemikiran di China seperti confuciunisme.dan juga melantik pegawai pentadbir untuk melicinkan struktur pentadbiran Seseorang yang dilantik menjadi raja dipercayai mendapat mandat dari tuhan atau syurga seandainya berlaku bencana alam seseorang raja itu harus ditukar samada secara baik atauupn melalui pemberontakan Pun begitu kebanyakan tugas raja dijalankan oleh wakil-wakilnya atas nama baginda.menjadi ketua agama.merupakan sumber kekasan dan mempunyai supreme authority sebagaimana perana firaun di mesir Antara tugas raja di China ialah menjadi sumber undang-undang negara.mengetuai upacara agama.dan mempunyai pengaruh yang amat besar dalam sistem politik dan sosial masayarakat China Dizaman dinasti Shang.segakla arahan dan perintah raja mesti dilaksanakan .Golongan Aristokrat Merupakan pembantu utama raja.golongan ini memonopoli penggunaan gangsa dalam bentuk alat2 ritual dan s enjata Sesuai dengan tarafnya. - - - 2 - 3. .ketua kerajaan dfan hakim .taoisme.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Golongan yang paling tinggi dalam masyarakat dikenali sebagai Brhman yang berurusan dalm soal keagamaan serta spiritualdan mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang politik dan pemerintahan Golongan kedua pula khastriya yang bertanggungjawab pula menjalankan tugas-tugas ketenteraan seperti memberikan perlindungan kepada Brahman dan menghadapi musuh tatkala diancam Seterusnya pula golongan Vasya yang biasanya dirujuk kepada golongan yang memounyai kekayaan khasnya golongan pedagang Manakala kasta yang paling rendah diantara 4 kelas ialah sudra iaitu biasanya merujuk kepada golongan petani Kasta. legalisme moisme.kelas yang tinggi darjatnya ialah golongan cerdik pandai yang berperanan memberi nasihat kepada raja dan masyarakat berhubung dengan pentadbiran serta tingkah laku Sesuai dengan penguasaannya dalam ilmu-ilmu tertentu.golongan ini membna rumah kediaman berhampiran rumah ibadat yang biasanya dikelilingi oleh tembok sebagai langkah keselamatan Dizaman Dinasti Chao golngan ini amat berpengaruh.

pelacur serta hamba tidak mempunyai tempat di sisi masyarakat.Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman Golongan yang kedua terpenting dalam masyarakat china yang menjadikan organisasi di sini agak unik ialah petani. hanya lelaki mempunyai kuasa menceraikan isteri Apa-apa yang berkaitan - - - Kesimpulan : 13. Bangsawan kelas amat berpengaruh.ribut. Organisasi social:merujuk kepada pembahagian anggota masayarkat kepada beberapa lapisan social berdasarkan kuasa. Agama dan kepercayaan:merujuk kepada segala aktiviti atau upacara yang diadakan samada dalam bentuk keagamaan ataupun social dalam sesuatu masyarakat. banjir.mana yang sesuai. Pendahuluan Isi A) 1) 2) Organisasi sosial Masyarakat di China berbentuk piramid susunan.mereka dianggap kumpulan mulia kerana membekalkan makanan yang merupakan asas kepada kehidupan manusia.Bincangkan tentang organisasi Sosial masyarakat di China serta jelaskan tentang agama dan kepercayaan yang diamalkan di Mesir.kemarau dan wabak penyakit sbg. Mana. Bagi masyarakat china selain pedagang dipandang rendah satu lagi kumpulan yang lebih hina kedudukannya iaitu terdiri daripada pelakon.cara hidup. Kewujudan kedua2 perkara ini merupakan cirri penting dalam tamadun awal manusia. 38 maksud/pengertian organisasi social serta agama dan kepercayaan. Organisasi Sosial Masyarakat serta Agama dan Kepercayaan merupakan cirri penting dalam perkembangan tamadun manusia. boleh digulingkan oleh rakyat jika hilang mandat syurga. Akhir sekali dalam kelas masyarakat ini ialah golongan pedagang yang diletakkan di tangga terbawah kerana mereka di anggap penipu serta mengaut keuntungan daripada rakyat. malapetaka spt. Kelas seterusnya ialah golongan artis @ tukang-tukang yang mahir yang bertanggungjawab menghasilkan monumen – monumen tertentu.tidak seperti kawasan lain tetapi tidak dipandang tinggi oleh masyarakat. Raja berkedudukan paling tinggi dan dianggap sumber kekuasaan/dapat mandat syurga.Golongan wanita mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada lelaki.harta kekayaan. tanda raja hilang mandat. menjalankan pemerintahan dengan bantuan awam.pekerjaan dan kerohanian. bertindak sebagai ketua agama. . Ditinjau dari aspek kekeluargaan pula golongan pembesar dan kerabat diraja pula tidak dibenarkan berkahwin lebih dari seorang perempuan.

Osiris(sungai).Isis(Bulan).Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman 3) 4) bertindak sebagai pegawai kerajaan dan membantu raja dalam pentadbiran. mereka biana rumah berhampiran rumah ibadat.(Tuhan Matahari). mereka sentiasa beri nasihat dalam hal pentadbiran dan tingkah laku manusia kebanyakan mereka bekerja sebagai guru seperti Kung Fu Tze. galongan ini memonopoli alat gangsa seperti senjata dan alat ritual. Golongan cerdik pandai mempunyai kedudukan penting dalm masyarakat.Nut(langit).Peniaga dan Askar ketiga-tiga sama taraf artisan mahir dalam pembinaan peniaga sering dianggap penipu dan dipandang rendah kerana mengaut keuntungan dan menyusahkan masyarakat askar bertanggungjawab jaga keselamatan tempat mreka ketiga-tiga golongan ini berada di bawah perlindungan bangsawan Hamba menghuni lapisan paling rendah biasanya terdiri daripada anak perempuan yang dijual masa kecil terdapat juga hamba yang gagal jelaskan hutang biasanya mereka dijadikan pembantu rumah.dan Shu(udara) mereka percaya alam semesta dipengaruhi dewa-dewi upacara penyembahan diadakan untuk elakkan malapetaka Kematian kepercayaan ada kehidupan lepas mati orang mati di akhirat(penuh kebahagiaan) mayat diawet jadi mumia 39 .Lao Tze dan Mencius Petani kumpulan terbesar dan paling ramai dianggap golongan paling mulia kerana hasil kegiatan mereka bekalkan makanan kehidupan mereka miskin mereka tinggal dalam rumah yang dibina bawah tanah 5) 6) B) 1) 2) - Artisan.pelakon dan pelacur Agama dan kepercayaan di Mesir Dewa-dewi mempunyai kepercayaan berbentuk Poytheisme iaitu sembah dewa-dewi yang punyai fungsi yang berlainan Re.

40 .Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman 3) 4) upacara pengkebumian disertakan makanan.perkakas dan barabg kemas untuk kegunaan du akhirat adakalanya ahli keluarga/pengikut dibunuh untuk membantu si mati di akhirat Animisme menyembah unsur-unsur alam sembah kucing dan kerbau kerana dianggap suci mengadakan upacara pemujaan semangat tanaman agar hasil meningkat Sembah raja anggap raja/Firaun tuhan(Amon Re@anak tuhan matahari) Kesimpulan Agama dan Kepercayaan serta organisasi social masyarakat merupakan ciri pentingdalam perkembangan tamadun awal manusia.pakaian.

Modul Soalan Sejarah 1-STPM Bahagian B – Tamadun Islam mrazman 41 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->