You are on page 1of 15

Judecatorii cap.

12
1. ¶ Bărbaţii lui Efraim s'au
strîns, au pornit spre
miază noapte, şi au zis lui
Iefta: ,,Pentruce te-ai dus
să baţi pe fiii lui Amon, fără
să ne fi chemat
şi pe noi să mergem cu
tine? Vrem să-ţi dăm foc

. şi cînd v'am chemat. nu m'aţi scăpat din mînile lor.2..Eu şi poporul meu am avut mari certuri cu fiii lui Amon. Iefta le -a răspuns: .

şi am pornit împotriva fiilor lui Amon. mi-am pus viaţa în joc. Văzînd că nu-mi vii în ajutor. Domnul i-a dat în mînile mele. Pentruce vă suiţi dar azi împotriva mea ca să-mi faceţi război?” . 3.

şi a început lupta cu Efraim. Iefta a strîns pe toţi bărbaţii Galaadului..Sînteţi nişte fugari ai lui Efraim! Galaadul . pentrucă Efraimiţii ziceau: . 4. Bărbaţii Galaadului au bătut pe Efraim.

Galaadiţii au pus mîna pe vadurile Iordanului dinspre Efraim... Şi cînd unul din fugarii lui Efraim. 5.Lasă-mă să trec!” bărbaţii Galaadului îl întrebau: .Eşti Efraimit?” . zicea: .

6. atunci îi ziceau: . Astfel au pierit în vremea aceea patruzeci şi două . căci nu putea să- l spună bine... Atunci bărbaţii Galaadului îl apucau.Ei bine. şi -l jungheau lîngă vadurile Iordanului.Sibolet”.” Şi el zicea: . zi Şibolet.

7. Galaaditul. şi a fost îngropat într'una din cetăţile Galaadului. a murit. apoi Iefta. Iefta a fost judecător în Israel zece ani. .

a fost judecător în Israel Ibţan din Betleem. ¶ După el. . 8.

9. El a avut treizeci de fii. El a fost judecător în Israel şapte ani. a măritat treizeci de fete în afară. şi a adus pentru fiii lui treizeci de fete de afară. .

10. apoi Ibţan a murit. şi a fost îngropat în Betleem. .

11. După el a fost judecător în Israel Elon din Zabulon. . El a fost judecător în Israel zece ani.

şi a fost îngropat la Aialon. apoi Elon din Zabulon a murit. în ţara lui Zabulon.12. .

După el. . Piratonitul. Abdon. fiul lui Hilel. a fost judecător în Israel. 13.

14. El a avut patruzeci de fii şi treizeci de nepoţi. . cari călăreau pe şaptezeci de mînji de măgari. El a fost judecător în Israel opt ani.

15. . în ţara lui Efraim. Piratonitul. fiul lui Hilel. apoi Abdon. a murit şi a fost îngropat la Piraton. pe muntele Amaleciţilor.