You are on page 1of 25

Judecatorii

Cap. 21

1. ¶ Bărbaţii lui Israel


juraseră
la Miţpa, zicînd: ,,Niciunul
din noi
să nu-şi dea fata
după un Beniamit”.
2. Poporul a venit la Betel,
şi a stat înaintea lui
Dumnezeu
pînă seara. Au ridicat
glasul,
au vărsat multe lacrămi,
3. şi au zis: ,,Doamne,
Dumnezeul lui Israel,
pentruce s'a întîmplat aşa
ceva
în Israel, să lipsească astăzi
o seminţie întreagă din
Israel?”
4. A doua zi, poporul s'a
sculat
disdedimineaţă; au zidit
acolo
un altar, şi au adus arderi
de tot
şi jertfe de mulţămire.
5. Copiii lui Israel au zis:
,,Cine dintre toate
seminţiile
lui Israel nu s'a suit la
adunare înaintea
Domnului?”
Căci făcuseră un jurămînt
mare
împotriva oricui nu s'ar sui
6. Copiilor lui Israel
le părea rău de fratele lor
Beniamin, şi ziceau: ,,Astăzi
a fost nimicită o seminţie
din Israel.
7. Cum să facem rost de
neveste
celor ce au rămas cu viaţă,
fiindcă am jurat pe Domnul
să nu le dăm fetele noastre
de neveste?”
8. Ei au zis deci: ,,Este
cineva
dintre seminţiile lui Israel
care să nu se fi suit
la Domnul la Miţpa?”
Şi nimeni din Iabes din
Galaad
nu venise în tabără, la
9. Au făcut numărătoarea
poporului, şi nu era acolo
nici unul din locuitorii din
Iabes din Galaad.
10. Atunci adunarea a
trimes
împotriva lor douăsprezece
mii de ostaşi, dîndu-le
porunca aceasta: ,,Duceţi-
vă, şi treceţi prin ascuţişul
săbiei pe locuitorii din Iabes
din Galaad, cu femeile şi
11. Iată ce să faceţi:
să nimiciţi cu desăvîrşire
orice bărbat şi orice femeie
care a cunoscut
împreunarea cu bărbat”.
12. Au găsit între locuitorii
din Iabes din Galaad patru
sute de fete fecioare,
cari nu se culcaseră cu
bărbat,
şi le-au adus în tabără la
Silo,
care este în ţara
13. Toată adunarea a trimes
soli
să vorbească fiilor lui
Beniamin
cari erau la stînca Rimon,
şi să le vestească pacea.
14. În timpul acela
Beniamiţii
s'au întors şi li s'au dat
de neveste acelea pe cari
le lăsaseră cu viaţă
din femeile din Iabes din
Galaad.
15. Poporului îi părea rău
de Beniamin, căci Domnul
făcuse o spărtură în
seminţiile lui Israel.
16. ¶ Bătrînii adunării au
zis:
,,Cum să facem rost de
neveste
pentru cei rămaşi, căci
femeile
lui Beniamin au fost
17. Şi au zis: ,,Cei ce au mai
rămas din Beniamin,
să-şi păstreze moştenirea,
ca să nu se şteargă
o seminţie din Israel.
18. Dar noi nu putem să
dăm
pe fetele noastre după ei,
căci copiii lui Israel au jurat,
zicînd: ,,Blestemat să fie
cine
va da o nevastă unui
19. Şi au zis: ,,Iată, în
fiecare an
este o sărbătoare a
Domnului
la Silo, care este la miază
noapte de Betel, la răsăritul
drumului care suie din Betel
la Sihem,
20. Apoi au dat următoarea
poruncă fiilor lui Beniamin:
,,Duceţi-vă şi staţi la pîndă
în vii.
21. Uitaţi-vă, şi cînd veţi
vedea
pe fetele din Silo ieşind să
joace,
să ieşiţi din vii, să vă luaţi
fiecare
cîte o nevastă din fetele din
Silo,
22. Dacă părinţii sau fraţii
lor
vor veni să se plîngă la noi,
le vom spune: ,,Daţi-ni-le
nouă,
căci n'am luat cîte o
nevastă
de fiecare în război. Nu voi
23. Fiii lui Beniamin au
făcut aşa:
şi-au luat neveste,
după numărul lor,
dintre jucătoarele pe cari
le-au răpit; apoi au plecat şi
s'au întors în moştenirea
lor;
au zidit iarăş, cetăţile,
24. Şi în acelaş timp copiii
lui Israel au plecat de acolo
fiecare în seminţia lui
şi în familia lui, şi s'a întors
fiecare în moştenirea lui.
25. Pe vremea aceea,
nu era împărat în Israel,
fiecare făcea ce-i plăcea.