Transformatoare trifazate

Particulriti de construcie i
funcionare
Particulariti constructive
miez :
- Miez cu cuplaj magnetic flux fortat - simetric
- nesimetric
- Miez fr cuplaj magnetic cu flux liber
La puteri mici < 1kVA
Miezuri monofazate
La puteri medii 3 kVA < S < 300 MVA
Miezuri trifazate
La puteri mari > 300 MVA
Miezuri monofazate
Miez monofazat cu coloane, în manta.
Fluxul fiecrei faze se închide în miezuri separate.
nu exist cuplaj magnetic între faze
Miez trifazat : cu 3 coloane, cu 5 coloane, în manta,
Miezuri trifazate
Miez cu trei coloane
Miez în manta, cu cinci coloane
Miez trifazat simetric
Miez în manta ,cu trei coloane
Yd-5 - primarul conectat în stea,
- secundarul conectat în triunghi,
- defazajul dintre tensiuniile de linie 150
0
- conexiune: stea, triunghi, zig-zag,
Infurri:
- grupa de conexiune : 0, 1, .. 9, 11.
- schema de conexiune: Yd ; Zy;Dy;
Particulariti constructive
B C A
Conexiunea stea
B C A
C A B
Conexiunea zig-zag
Conexiunea triunghi
Conexiuniile înf2urrilor transformatoarelor
0
Conexiunea stea cu nul
Scheme de conexiune
b c a
B C A
a
b
5
30
150
=
150
0
C
A
B
U
A
5 ÷ Yd
Sens
ales
Grupa de conexiune
În sens orar de la primar spre secundar
c
la mers în gol:
Flux sinusoidal solena5ie nesinosoidal
Legtura dintre inducia magnetic i solenaia
solena5ie sinusoidal flux nesinosoidal
B
H
2
H
max
0
5
6
1
B
max
3
B
r
4
H
c
et
B,H
1
1
2 3
3 4
4
5 5
6
6
H
1
¸
1
B
H
Efectul conexiunii la funcionarea în gol
cureni de faz nesinusoidali flux sinusoidal
tensiuni electromotoare induse pe faz sinusoidale
conexiunea Y
0
cureni de faz sinusoidali flux nesinusoidal
tensiuni electromotoare induse pe faz nesinusoidale.
conexiunea Y
B C A B C A
0
solena5ie sinusoidal flux nesinosoidal
Efectul conexiunii la funcionarea în gol
cureni de faz nesinusoidali flux sinusoidal
tensiuni electromotoare induse pe faz sinusoidale
conexiunea D
B C A
C A B
conexiunea Z
cureni de faz sinusoidali flux nesinusoidal
tensiuni electromotoare induse pe faz sinusoidale.
DA
Liniile câmpului magnetic simetric
u
A
u
B u
C
u
A
u
B u
C
u
A
u
B u
C
t
t
t
A B C
A B
C
Fluxul nesinusoidal
Fluxul nesinusoidal se descompune in seria Furier rezultând:
armonica fundamental 2i armonici superioare de ordin impar
0
et
E
A
B
C
3
3
3
Fluxurile armonice de ordinul 3 2i multipli de trei sunt simfazice.
În orice moment pe cele trei faze sunt egale.
Fluxul nesinusoidal
0
et
E
A
B
C
5
5
5
Fluxurile armonice de ordinul 5, 7, .. v = 6 k ± 1
Armonicile de ordinul v au frecven5a f
v
= vf
1
2i sunt defazate cu
. .
3
2 1
el rad
t
v
Efectul miezului la funcionarea în gol
- fluxurile armonice de ordinul 3 2i multiplu de 3, fiind simfazice,
nu se pot inchide prin miez.
Miez cu cuplaj magnetic
fiecare flux se închide independent
Miez fr cuplaj magnetic
-Rezult c armonicile de ordinul 3k ale tensiunii electromotoare induse sunt mic2orate.
-Se închid par5ial în jurul miezului, prin piesele ferro- magnetice, producând
pierderi suplimentare, astfel sunt mic2orate.
Linile de câmp ale fluxului armonic de ordinul 3
Influiena conexiunii secundare
la cuplaj nesimetric rezult :
cureni de magnetizare nesimetrici
conexiunea d în secundar
micoreaz armonicile de flux
deci i de t.e.m. induse
E
23
F
13
I
23
F
23
F
23
F
3
B C A
B C A
0
F
13
F
23
Calculul curentului de magnetizare la miezul
transformatorului cu cuplaj nesimetric.
( )
B
c
A
j c mB mA
F F | | · 9 ÷ · 9 · + 9 = ÷ 2
9
j
9
c
A B C
u
B
0 = + +
mC mB mA
F F F
u
A
© F
mA
© F
mB
© F
mC
( )
B
c
C
j c mC mB
F F | | · 9 ÷ · 9 · + 9 = ÷ 2
( )
( )
B
j
C
j c
mC
B
j
B
c
mB
B
j
A
j c
mA
F
F
F
| |
| |
| |
· 9 + · 9 · + 9 =
· 9 + · 9 =
· 9 + · 9 · + 9 =
3
2
2
3
2
3
2
2
F
mB
U
C
U
B
U
A
F
mA
F
mC
mA
sp
mA
I N F
1
1
· =
Diagrama solenaiilor
|
B
|
A
u
C
9
c
u
B
2·|
B
·9
j
/3
9
j
9
c
A B C
u
B
u
A
© F
mA
© F
mB
©
F
mC
Care este curentul de mers in gol ?
3
1 1 1
10
mC mB mA
I I I
I
+ +
=
¢
mA
Cuplarea i funcionarea în
paralel a transformatoarelor
Necesitatea cuplrii în paralel.
Necesitatea cuplrii în paralel :
adezvoltarea pe etape a investi5iei,
asiguran5a mai mare în exploatare,
aexplatarea mai ra5ional,
aputerea pe unitate limitat.
Condiii de cuplare i funcionare în paralel
Condi5ii de cuplare 2i func5ionare în paralel:
• aceea2i tensiune primar U
1o
= U
1|
• acela2i raport de transformare k
o
= k
|
• aceea2i grup de conexiune
• aceea2i tensiune de scurtcircuit u
1sco
= u
1sc|
• puteri apropiate
Dou sau mai multe surse pot lucra în paralel dac :
în orice moment tensiunile lor sunt egale
2 2 2 2
2 1
2
1 1
E I Z U
E k I
k
Z
k
U
÷ · =
÷ · · =
'
1 2 2
2 2 2
I I I
I Z E
m
m m
+ =
· ÷ =
2
1
2
2
2
1
2 2
c k
U
c
Z
k
Z
I U
·
+
|
|
.
|

\
|
+ · =
2
2 2
2
m
m
X
X X
c
+
=
o
2
2 2
2
m
m
Z
Z Z
c
+
=
Transformator raportat la secundar
U
2
R
2
X
2o
X
m2
R
m2
I
1
·k I
2
k
U
1
I
m2
2
1
k
R
2
1
k
X
o
Se elimina
E
2
; I
1
; I
m2
Transformator raportat la secundar
sc
Z
2
2
1
c k
U
·
2
U
2
I
2
2
2
1
2
c
Z
k
Z
Z
sc
+ =
2
1
2 2 2
c k
U
Z I U
sc
·
+ · =
I
2
U
2
R
2
X
2o
X
m2
R
m2
I
1
·k
2
1
k
R
2
1
k
X
o
k
U
1
I
m2
Se neglijeaz curentul de magnetizare
U
2
U
1
Z
2sc|
I
2|
0
2
1
2 2
2
1
2 2
=
·
÷ · ÷
·
+ ·
| |
| |
o o
o o
c k
U
I Z
c k
U
I Z
sc sc
Schema echivalent
| o 2 2 2
I I I + =
| | 2
1
c k
U
·
o o 2
1
c k
U
·
I
2o
Z
2sco
2
1
2 2 2
c k
U
Z I U
sc
·
+ · =
I
2
Curentul prin secundarul transformatorului | este :
2
2 2
2
2 2
2 2
1
2
1 1
I
Z Z
Z
Z Z
c k c k
U
I
sc sc
sc
sc sc
·
+
+
+
|
|
.
|

\
|
·
÷
·
·
=
| o
o
| o
| | o o
|
Curentul de circula5ie
Curentul de sarcin
Expresia curentului de sarcina
Care sunt factorii care determina ?
-Diferenta dintre rapoartele de
transformare,
-Diferenta dintre curentii de
de mers in gol.
-Diferenta dintre tensiunile de
scurtcircuit,
-Diferenta dintre puterile nominale
ale transformatoarelor.
Expresia curentului de sarcina
Tolerante admise:
005 . 0 s
·
÷
| o
| o
k k
k k
1 . 0 s
·
÷
| o
| o
sc sc
sc sc
u u
u u
5 . 0 s
·
÷
| o
| o
S S
S S
|
o
| o
o
| o
o
S
S
U U
U
Z Z
Z
sc sc
sc
sc sc
sc
· +
=
+
2 2
2
2 2
2
-Diferenta dintre tensiunile de
scurtcircuit,
-Diferenta dintre puterile nominale
ale transformatoarelor.
Valorile curentilor de sarcina
U
2
k
o
k
|
k
o
k
|
<
z
sc| Z
sco
>
|
U
2
|
o
|
|
U
2
k
o
k
|
k
o
k
|
=
z
sc| Z
sco
>
|
U
2
|
o
|
|
|
o
|
|
>
Influienta raportului de transformare si a impedantei (tensiunii) de scurtcircuit
asupra repartizarii sarcinii pe transformatoare.
U
20
|
o0
-|
|0
=
Exemplu
puterea nominal
raportul de transformare
Dou transformatoare notate cu o 2i | func5ioneaza în paralel.
o
|
S
No
= 1000 kVA S
N|
= 630 kVA
k
o
= 50,7 k
|
= 50,518
parametrii
R
1
= 9,4 O;
X
1o
= 37,5 O;
R
2
‘= 7,85 O;
X
2o
’= 31,3 O;
R
1m
= 5381 O;
X
1m
= 55382 O;
R
1
= 18 O;
X
1o
= 58,988 O;
R
2
‘= 14,51 O;
X
2o
’= 53,527 O;
R
1m
= 2631 O;
X
1m
= 39144 O;
Cele dou transformatoare au aceeasi grup de conexiune, respectiv Yy
-6
2i aceeasi tensiunea primar de U
1
= 35 kV.
Exemplu
00056 , 1
1
1
'
2
2
2
2
2 2
2
=
+
=
+
~
m
m
m
m
X
X X
k
k
X
X X
c
o
o
o o
o
00136 , 1
1
1
'
2
2
=
+
~
m
m
X
X X
c
o
|
2
1
2
1 1 m m m
X R Z + =
Constantele transformatoarelor
Impedan5ele de magnetizare
Z
1mo
= 55642 O Z
1m|
= 39232 O
Curen5ii de mers în gol
m N
Z S
U
i
1
2
1
0
·
=
Factorul de putere la mers în gol
m
m
Z
R
1
1
0
cos = ¢
i
0o
= 2,2 % i
0|
= 4,95 %
cos¢
0o
= 0,0967 cos¢
0|
= 0,0676
Exemplu
- Impedan5ele de scurtcircuit dinspre primar
Z
1sco
= Z
1o
+ Z
2o
’ = 17,272 + j68,918 O
Z
1sc|
= 32,51 + j112,515 O
2sc
2
1sc
2sc
Z =
1
k
Z = 6,719 + j26,811 m
Z = 11,955 + j44,088 m
o
o
o
|
O
O
O OO O m j Z Z
sc sc
899 , 70 674 , 18
2 2
+ = +
| o
- Impedan5ele de scurtcircuit raportate la secundar
Exemplu
( )
|
.
|

\
|
·
÷
·
· +
=
+
|
|
.
|

\
|
·
÷
·
·
=
÷
00136 , 1 518 , 50
1
00056 , 1 7 , 50
1
10 899 , 70 674 , 18
10
3
35
1 1
3
3
2 2
2 2
1
0 2
j
Z Z
c k c k
U
I
sc sc | o
| | o o
|
( ) 452 , 294 569 , 402 8 , 793 1058
899 , 70 674 , 18
811 , 26 719 , 6
2
2 2
2
2
j j
j
j
I
Z Z
Z
I
sc sc
sc
s
÷ = ÷
+
+
= ·
+
=
| o
o
|
0 2 0 2
704 , 14 873 , 3
o |
I j I ÷ = + ÷ =
Curentul de egalizare
Curentul de sarcina A j I 8 , 793 1058
2
÷ =
( ) 347 , 499 655 8 , 793 1058
899 , 70 674 , 18
088 , 44 955 , 11
2
2 2
2
2
j j
j
j
I
Z Z
Z
I
sc sc
sc
s
÷ = ÷
+
+
= ·
+
=
| o
|
o
Exemplu
A I j I I I
s
334 , 836 05 , 514 702 , 659
2 2 0 2 2
= ÷ = + =
o o o o
05 , 487 748 , 279 697 , 398
2 2
= ÷ =
| |
I j I
A
U
k S
I
n
n
333 , 836
35 3
7 , 50 1000
3
1
2
=
·
·
=
·
·
=
o o
o
Curenti totali
Curenti nominali secundari
A I
n
998 , 524
2
=
|
Factorul de incarcare
{ }
972 , 0
630 1000
3
2
1
=
+
9
·
= =
¿
¿
I e
k k
U
S
S
ni
i
| o
|
1
2
2
= =
o
o
o
|
n
I
I
9277 . 0
2
2
= =
|
|
|
|
n
I
I

Particularit i constructive
miez : La puteri mici < 1kVA
Miezuri monofazate La puteri medii 3 kVA < S < 300 MVA Miezuri trifazate La puteri mari > 300 MVA Miezuri monofazate

Miez monofazat cu coloane, în manta. Fluxul fiec rei faze se închide în miezuri separate. nu exist cuplaj magnetic între faze - Miez f r cuplaj magnetic cu flux liber

Miez trifazat : cu 3 coloane, cu 5 coloane, în manta, - Miez cu cuplaj magnetic flux fortat - simetric - nesimetric

Miezuri trifazate

Miez cu trei coloane Miez trifazat simetric

Miez în manta, cu cinci coloane

Miez în manta ,cu trei coloane

Yd-5 .secundarul conectat în triunghi.schema de conexiune: Yd . .. .conexiune: stea.defazajul dintre tensiuniile de linie 1500 . Zy. 1.grupa de conexiune : 0. 9. .Particularit i constructive Inf ur ri: . . triunghi. 11. .primarul conectat în stea. zig-zag.Dy.

Scheme de conexiune Conexiuniile înf 2ur rilor transformatoarelor Conexiunea stea Conexiunea triunghi 0 A Conexiunea zig-zag A B C B C A B C Conexiunea stea cu nul .

Grupa de conexiune A Sens ales B C b 1500 c a A 150 =5 30 Yd UA 5 C B În sens orar de la primar spre secundar a b c .

H 2 3 B t 4 4 Hc 0 1 H Hmax 6 1 1 3 4 H 6 5 5 6 5 Flux sinusoidal solena5ie nesinosoidal solena5ie sinusoidal flux nesinosoidal .Leg tura dintre induc ia magnetic la mers în gol: Bmax Br B 3 2 H1 1 i solena ia B.

conexiunea Y0 curen i de faz nesinusoidali flux sinusoidal tensiuni electromotoare induse pe faz sinusoidale A B C A B C 0 .Efectul conexiunii la func ionarea în gol solena5ie sinusoidal flux nesinosoidal conexiunea Y curen i de faz sinusoidali flux nesinusoidal tensiuni electromotoare induse pe faz nesinusoidale.

Efectul conexiunii la func ionarea în gol conexiunea D curen i de faz nesinusoidali flux sinusoidal tensiuni electromotoare induse pe faz sinusoidale conexiunea Z DA A B C curen i de faz sinusoidali flux nesinusoidal tensiuni electromotoare induse pe faz sinusoidale. A B C .

Liniile câmpului magnetic simetric t A A t A t C B C B C B A B C A B C .

Fluxul nesinusoidal Fluxul nesinusoidal se descompune in seria Furier rezultând: armonica fundamental 2i armonici superioare de ordin impar E A C B 0 3 3 3 t Fluxurile armonice de ordinul 3 2i multipli de trei sunt simfazice. În orice moment pe cele trei faze sunt egale. .

Fluxul nesinusoidal Fluxurile armonice de ordinul 5.el. . .. 7. E A B =6k±1 C 5 5 0 5 t 12 3 Armonicile de ordinul au frecven5a f = f1 2i sunt defazate cu rad .

-Rezult c armonicile de ordinul 3k ale tensiunii electromotoare induse sunt mic2orate. nu se pot inchide prin miez. fiind simfazice. astfel sunt mic2orate. producând pierderi suplimentare. -Se închid par5ial în jurul miezului. .Efectul miezului la func ionarea în gol Miez f r cuplaj magnetic fiecare flux se închide independent Miez cu cuplaj magnetic .magnetice.fluxurile armonice de ordinul 3 2i multiplu de 3. prin piesele ferro.

Linile de câmp ale fluxului armonic de ordinul 3 .

m.Influien a conexiunii secundare conexiunea d în secundar A F13 E23 F23 F13 F3 F23 I23 B C 0 A F23 B C mic oreaz armonicile de flux deci i de t.e. induse la cuplaj nesimetric rezult : curen i de magnetizare nesimetrici .

A B C A c B FmA FmB FmC F mA F mB F mB = F mC = ( ( j c c +2 +2 j j ) ) C A c c B B F mA + F mB + F mC = 0 .Calculul curentului de magnetizare la miezul transformatorului cu cuplaj nesimetric.

Diagrama solena iilor F mA = ( F mB = F mC = ( c A j A B C +2 2 + B 3 j ) j 2 + A 3 B B c B FmC FmA FmB c c +2 j ) C 2 + 3 j A FmA UB j B F mA = N sp1 I 1mA Care este curentul de mers in gol ? UA C mA c B FmB UC B I +I +I I10 = 1mA 1mB 1mC 3 2 B j/3 FmC .

Cuplarea i func ionarea în paralel a transformatoarelor .

a siguran5a mai mare în exploatare. a puterea pe unitate limitat . a explatarea mai ra5ional .Necesitatea cupl rii în paralel. . Necesitatea cupl rii în paralel : a dezvoltarea pe etape a investi5iei.

Condi ii de cuplare i func ionare în paralel Dou sau mai multe surse pot lucra în paralel dac : în orice moment tensiunile lor sunt egale Condi5ii de cuplare 2i func5ionare în paralel: • aceea2i tensiune primar • aceea2i grup de conexiune • aceea2i tensiune de scurtcircuit • puteri apropiate u1sc = u1sc U1 = U1 k =k • acela2i raport de transformare .

Im2 U2 = I2 Z1 Z 2 U + + 1 k 2 c2 k c2 E 2 = Z m2 I m2 ' I m2 = I 2 + I 1 Z 2 + Z m2 c2 = Z m2 X 2 + X m2 c2 = X m2 .Transformator raportat la secundar I1·k I2 U1 k R1 k2 X1 k2 Xm2 Rm2 X2 R2 U2 Im2 U1 Z1 = 2 I1 k k k U2 = Z2 I2 E2 E2 Se elimina E2 . I1 .

Transformator raportat la secundar Z 2 sc I1·k Z1 Z 2 = 2+ k c2 I2 U1 k2 k R1 X1 k2 Xm2 Rm2 X2 R2 U2 Im2 I2 U2 Z 2 sc Se neglijeaz curentul de magnetizare U1 k c2 U2 = I2 U1 Z 2 sc + k c2 .

Schema echivalent I2 U2 I2 Z2sc Z2sc U 2 = I 2 Z 2 sc + U1 k c2 U1 k c2 I2 U1 k c2 Z 2 sc I2 U1 I2 = I2 + I2 Z 2 sc I2 + U1 k c2 U1 =0 k c2 .

Expresia curentului de sarcina Curentul prin secundarul transformatorului este : U1 I2 = 1 k c2 1 k c2 Z 2 sc + Z 2 sc Z 2 sc + Z 2 sc + Z 2 sc I2 Curentul de circula5ie -Diferenta dintre rapoartele de transformare. Care sunt factorii care determina ? . -Diferenta dintre curentii de de mers in gol. Curentul de sarcin -Diferenta dintre tensiunile de scurtcircuit. -Diferenta dintre puterile nominale ale transformatoarelor.

005 usc usc usc usc 0. k k k k 0.Expresia curentului de sarcina U 2 sc Z 2 sc = Z 2 sc + Z 2 sc U +U 2 sc 2 sc S S -Diferenta dintre tensiunile de scurtcircuit. Tolerante admise: -Diferenta dintre puterile nominale ale transformatoarelor.5 .1 S S S S 0.

U2 U20 U2 0 k k = 0 U2 k U2 k = k Zsc > zsc k k < k Zsc > zsc > .Valorile curentilor de sarcina Influienta raportului de transformare si a impedantei (tensiunii) de scurtcircuit asupra repartizarii sarcinii pe transformatoare.

5 R2 ‘= 7. .Exemplu Dou transformatoare notate cu puterea nominal raportul de transformare parametrii 2i func5ioneaza în paralel. .85 X2 ’= 31. respectiv Yy-6 2i aceeasi tensiunea primar de U1 = 35 kV. .3 R1m= 5381 X1m= 55382 .518 R1 = 18 . SN = 630 kVA k = 50. X1 = 37.527 . R1m= 2631 . X1m= 39144 . X2 ’= 53.988 . Cele dou transformatoare au aceeasi grup de conexiune. .4 . X1 = 58. R2 ‘= 14. SN = 1000 kVA k = 50.51 .7 R1 = 9. .

00056 X 1m c2 ' X 2 + X 1m = 1.0676 .0967 cos 0 = 0.00136 X 1m Impedan5ele de magnetizare 2 2 Z1m = R1m + X 1m Z1m = 55642 Curen5ii de mers în gol 2 U1 i0 = S N Z1m Z1m = 39232 i0 = 4.2 % Factorul de putere la mers în gol cos 0 = R1m Z1m cos 0 = 0.95 % i0 = 2.Exemplu Constantele transformatoarelor c2 X 2 + X 2m k = 2 X 2m k 2 ' X2 + X 1m = 1.

811 m Z2sc = 11.955 + j44.515 .088 m Z 2sc + Z 2sc = 18.674 + j 70.899 m .272 + j68.918 Z1sc = 32.Impedan5ele de scurtcircuit dinspre primar Z1sc = Z1 + Z2 ’ = 17.51 + j112.Impedan5ele de scurtcircuit raportate la secundar Z2sc = 1 k 2 Z1sc = 6.Exemplu .719 + j26.

8) = 402.Exemplu Curentul de egalizare U1 I2 0 = 1 k c2 1 k c2 Z 2 sc + Z 2 sc 35 3 10 3 = (18.873 + j14.8) = 655 j 499.899 0 Curentul de sarcina I2 s = Z 2 sc Z 2 sc + Z 2 sc Z 2 sc Z 2 sc + Z 2 sc I2 = j 793.00136 I2 0 = 3.569 j 294.719 + j 26.00056 1 50.674 + j 70.7 1.899) 10 3 1 50.8 A 6.899 11.347 .811 (1058 18.955 + j 44.088 (1058 18.674 + j 70.518 1.452 I2 s = I2 = j 793.704 = I 2 I 2 = 1058 j 793.674 + j 70.

05 Sn k 1000 50.998 I 2n = 3 U1 3 35 I2 I2 = = 0.7 = = 836.702 j 514.Exemplu Curenti totali I2 = I2 0 + I2 s = 659.334 A I 2 = 398.748 Curenti nominali secundari I 2 = 487.05 I 2 = 836.972 1000 + 630 S ni A .333 A I 2 n = 524.697 j 279.9277 = =1 I 2n I 2n U1 Factorul de incarcare 3 e{I 2 } k k Si = = = 0.