Danh sách hệ phân tán

……..
STT
1

3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Nhóm
Trịnh Mạnh Cường 20080408 Tin Pháp
k53
Phạm Đình Sỹ 20082276
Tin Pháp
k53
Dương Lê Bắc 20083260
TTM k53
Nguyễn Đức Chung – 20080294
Nguyễn Thị Liên Hương – 20081320
Dương Trường Giang
Hoàng Trọng Hải
Nguyễn Minh Hải
Bùi Đình Cường - 20080355
Lại Ngọc Ánh - 20080136
Vũ Trung Quân - 20082129
Nguyễn Duy Toàn - 20082700
Nguyễn Huy Trung - 20083672
Nguyễn Khánh Hưng 20081279
Nguyễn Lê Hoài Nam 20081819
Trần Văn Toàn 20082715

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Lê Bá Huy 20081131
Nguyễn Văn Hòa 20081020
Thân Văn Quang 20082082
Nguyễn Hoàng Việt 20083139
Lê Đình Cường 20080370
Nguyễn Huy Công 20080322
Nguyễn Tiến Biên 20080180
Nguyễn Hồng Minh 20081743
Nguyễn Trung Kiên
Nguyễn Quang Thắng 20082475
Tô xuân Hoàng 20081075
Tô Đông Hoàng 20081074
Nguyễn Quý Đức 20080751
Trần Đức Phú 20083431
Nguyễn Hùng Dương 20080555
Đỗ Thị Lâm Thùy 20082595

1.
2.

2

3

4

5

6

7

8

Đề tài
A Proxy Caching System
Based on Multimedia
Streaming Service over

The challenge of P2P
Internet communications
to network based services

Styles of Client_Server
Computing

A Proxy Caching System
Based on Multimedia
Streaming Service over
the Internet
High Availability Data
Model for P2P Storega
Network

Styles of Client/Server
Computing

Enabling P2P Cooperative
WMS Proxy Caching and
Prefetching in an
Educational Environment
LOOKING UP DATA IN

3. 12 2.com Nguyễn Tuấn Anh 20080074 Nguyễn Bá Tuấn 20083550 Nguyễn Mạnh Hùng 20081217 Cao Hà Vĩnh 20083182 Tống Văn Toàn 20082712 tongtoan.com Nguyễn Nhật Minh 20081745 Đinh Việt Hoàng 20083343 Phan Văn Trường 20082846 Lương Ngọc Phúc 20081999 phucluongngoc@gmail. 14 15 2. 11 5. 3.com Nguyễn Thế Huy 20081154 huy2368@gmail. 4. 4. Nguyễn Quỳnh Anh 20080068 Trung Thành Phương 20083674 Ninh Thị Hương 20081323 Đỗ Đức Huy 20081125 doduchuy1990@gmail.hut@gmail. 5. 1. 1. 4. 3. 3.com Đào Thị Lan Tú Bùi Đình Thắng Trần Nhật Anh 20080113 Nguyễn Quang Điện 20080660 Nguyễn Trung Nghĩa Nguyễn Đức Linh Lê Văn Ngọc Đỗ Ngọc Tân Đỗ Văn Kiên 20081436 vankien. 2. 1. 4.com Nguyễn Văn Tư 20083100 Đinh Thành Đạt 20080602 Đỗ Công Hưng 20081258 Chu Xuân Toản 20082725 toanchuxuan@gmail.com Hoàng Ngọc Quý 20082178 Vũ Mạnh Hùng 20081250 hungvm. 3. 1. 10 2. 4. 2.9 2. 4. 1.com P2P SYSTEMS apt-p2p INFOCOM09 An Analysis of the Skype Peer-to-Peer Internet Telephony Protocole Locating Data in (SmallWorld_) Peer-to-Peer Scientific Collaborations P2P-Based Software Engineering Management MEDIA PROTOCOLS AND APPLICATIONS Client-Server Caching with Expiration Timestamps A Layered Naming Architecture for the . 3. 1. 4. 13 2. 3. 1.ict@gmail.85@gmail. 5.com Đàm Văn Hòa 20081009 Nguyễn Văn Thạch 20082439 nvthach242@gmail.tin3.

5.com Phan Đình Phương 20083435 phuongphan. 1.20083429 phanvietphongbk@gmail. 4.com Lương Thế Vinh 20083167 Trần Khắc Anh Đức 20083315 01647 544 216 mutikeo@gmail.com Ngu ễn Phương Nga 20081851 Libra92690@gmail.com Ngu ễn Hồng Sơn 20082241 hongsonnguyen226@yahoo. 1. 3. 3.it90@gmail.com Hà Du Hưng 20081260 Lê Minh Chiến 20080252 Nguyễn Duy Thành 20082383 Vũ Văn Nam 20083678 Ngô Chí Công 20083673 Trần Việt Phước 20082044 Nguyễn Hoàng Nam 20081815 Đinh Đức Hiếu 20080931 Trịnh Thị Lan Anh Nguyễn Tuấn Hải Nguyễn Việt Khôi Nguyễn Hoài Linh Nguyễn Đình Hùng . 1. 4.1212@gmail. 2.com Phạm Minh Hiếu 20080956 hieupm. 3. 1. 2.16 2. 2. 3. 4. 3. 3. 4.com Đào Du Thành 20082364 Nguyễn Hoàng Linh 20081535 Internet P2P case storage and retrieval with an unspecified ontology A History of the Virtual Synchrony Replication Model Distributed Messaging using Meta Channels and Message Bins A Data-Oriented (and Beyond) Network Architecture Infomation Dissemination in Mobile CDNs . 2. 1.com Trần Đình Chương 2008xxxx Nguyễn Văn Khánh 20083677 Nguyễn Đức Quang 20082067 nguyenducquang2004@gmail. 2. 4. 18 19 20 21 4.20083360 Phan Việt Phong . 2. 1.com Nguyễn Tiến Minh 20082663 bk_tiachop_90@gmail. 3. Cao Kỷ Tùng 20082977 Hoàng Lễ Đạt 20080604 Phùng Vũ Nhật Duy 20080461 Trần Thành Trung 20082804 tranthanhtrung1990@gmail. 4. 17 5. 5.

com 2. Evaluation of Integration Effect of Content Location and Request Routing in Content Distribution Networks An analysis of the Skype p2p Internet Telepholny protocole.com 4.20083630 4. Trần Trung Dũng 20080531 4. Hoàng Tuấn Nam 20081795 3. Bùi Anh Tuấn 20082869 4.20071019 hndichthuat50@gmail.com 2. Vũ Hoàng Anh 20080131 1. Phan Trọng Lâm 20081490 lampt2509@gmail.20083631 5. Đinh Thị Loan 20086364 4.20083632 1.22 23 24 25 26 27 28 1. Nguyễn Duy Vinh 20077019 MBONE-Multicasting Tomorrow's Internet unders landing the impact of video quality on use engagemment An efficient multicast protocol for contentbased publish-subscribe systems (1999) Using upcast to ip multicast data over amateur packet radio network. Đặng Minh Hà 20070941 4.vn 2. Trịnh Duy Tân 20082329 3. Nguyễn Thanh Dũng 5. Ngô Xuân Đức 20080739 0 979542700 mannschafts@fpt. Dương Lê Bắc 20083260 3. Trần Minh Nghĩa 20081872 3. Trịnh Mạnh Cường 20080408 nguoithichkhampha@gmail. Chhoeum Sambo . . Trần Đức Dũng . Bùi Văn Cường 20070392 cuongitk52@gmail.20080529 3. Nguyễn Công Cường 20076135 1674868687 3. Nguyễn Trọng Hiếu 20080941 2. Lê Minh Việt 20083132 01223130191 vietlm13@gmail.com 2. Nguyễn Thế Bình 20070236 0987900398 2. Nguyễn Trường Sơn 1. Lean Kimleang . Lê Văn Ngu ễn 20081912 5. Đỗ Hoàng Giang 20070895 1. Trần Đức Ánh 20073580 5.com 2. Mai Minh Long 1. Phạm Đình Sỹ 20082276 1. Nguyễn Viết Công 20070367 3. Nguyễn Văn Hải . Son Chansovannarith .

Nguyễn Văn Quản 20062517 4. Nguyễn Ngọc Đại 20080584 ngocdai. Nguyễn Hoàng Nam 20081815 4. Trần Việt Phước 20082044 1.hut@gmail. Ngô Chí Công 20083673 3. Vũ Văn Nam 20083678 01287219569 vuvannamanbk@gmai. Nguyễn Duy Vinh 20086379 2.com 2. Đặng Thu Hương 20086374 3. Lê Văn Lu ện 31 32 1. Phạm Quốc Báu 20080156 3.29 30 5.com 2. Nguyễn Trọng Hải 20080875 1.com 2. Nguyễn Đức Cảnh 20080227 4.A New Communication Infrastructure (2001) A New Migration Algorithm of Mobile Agent Based on Ant Colony Algorithm in P2P Network Event Processing in Web Service Runtime Environments Content-Based PublishSubscribe over Structured Overlay Networks . Nguyễn Văn Sơn 20082252 sonnv90@gmail. Đỗ Thị Hồng Oanh 20086300 1. Vũ Viết Quang 20092101 Content-Based Networking.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful