P. 1
Nur Muhammad

Nur Muhammad

|Views: 103|Likes:
Published by Noor Affendy

More info:

Published by: Noor Affendy on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2015

pdf

text

original

NUR MUHAMMAD (2) »

NUR MUHAMMAD (1)
NUR MUHAMMAD (1) “Tatkala Adam melakukan kesalahan, dia berkata: „Wahai Tuhanku, aku memohon ampunan-Mu demi Muhammad.‟ Maka Alloh berfirman, „Wahai Adam bagaimana engkau mengenal Muhammad sedang aku belum menciptakannya?‟ Adam menjawab, „Wahai Tuhanku, tatkala Engkau menciptakanku dengan kekuasaan-Mu dan Engkau meniupkan ruh kepadaku, maka aku mengangkat kepalaku, dan aku melihat tiang „Arasy bertulis: „Tiada Tuhan kecuali Alloh dan Muhammad utusan Alloh‟, maka aku tahu Engkau tidak akan merangkaikan kepada nama-Mu kecuali makhluk yang paling Engkau cintai.‟ Alloh berfirman, „Engkau benar, wahai Adam. Sesungguhnya dia (Muhammad) makhluk yang paling Aku cintai. Mohonlah demi dia, maka aku mengampunimu. Dan kalau bukan karena Muhammad, Aku tidak akan menciptakanmu.” Terhadap hadits ini al-Albani menyatakan, bahwa hadits tersebut “tidak bersumber pada haditshadits marfu‟ dan shahih dari Rosululloh saw.” Karena itu, “tidaklah berlebihan bila divonis sebagai hadits batil oleh pakar hadits, seperti adz-Dzahabi dan al-Asqolani”1). Al-Albani melanjutkan “telah dinyatakan oleh Ibn Hibban bahwa dalam sanad hadits di atas terdapat nama Abdulloh bin Muslim bin Rasyad. Dia tertuduh sebagai pemalsu hadits, sebab ia pernah terbukti memalsu hadits dari Laits, Malik, dan Ibn Luhay‟ah”. Berbeda dengan penilaian al-Albani, Syekh Muhammad Hisyam Kabbani (2007: 50-52) menyatakan bahwa hadits di atas diriwayatkan melalui banyak sanad dan dikutip oleh al-Baihaqi dalam Dala‟il al-Nubuwwah, Abu Nu‟aim dalam Dala‟il al-Nubuwwah, al-Hakim dalam alMustadrok Juz II hal. 615, al-Thobroni dalam Shagir Juz II hal 82 dan 207 dengan sanad lain yang di dalamnya terdapat perowi tak dikenal oleh al-Haitami sebagaimana dinyatakan dalam Majma‟ al-Zawaa‟id Juz VIII hal. 253, dan Ibn Asakir dari Umar ibn Khathab. Hadits ini dinyatakan shohih oleh al-Hakim dalam al-Mustadrok Juz II hal. 615, meskipun ia menyatakan bahwa salah seorang perowinya, yaitu Abdurrohman iibn Zaid ibn Aslam, adalah perowi yang lemah. Akan tetapi, ketika menyebutkan hadits ini ia menyatakan, “Sanadnya shohih, dan inilah hadits pertama dari Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yang kusebutkan dalam buku ini.” Al-Hakim juga menyatakan keshohihan versi hadits lain melalui Ibn Abbas. Al-Bulqini dalam karyanya Fatawa menyatakan hadits di atas shohih. Al-Subki memperkuat pen-shohih-an al-Hakim dalam Syifa‟ al-Siqom fi Ziyaroh Khoir al-Anam hal. 134-135, meskipun ia mengetahui penolakan dan kritik Ibn Taimiyyah terhadap hadits ini. Ia menentang pendapat Ibn Taimiyah itu dengan mengatakan bahwa Ibn Taimiyah telah bersikap berlebihan dengan melemahkan Ibn Zaid. Hadits di atas pun dicantumkan oleh Qodhi Iyadh di antara “hadits shohih dan terkenal” dalam al-Syifa‟, dan ia menyatakan bahwa Abu Muhammad al-Makki dan Abu al-Laits al-Samarqondi menyebutkannya. Qodhi Iyad berkata, “Dikatakan bahwa hadits di atas menjelaskan ayat: “Dan Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya dan Dia mengampuninya” (Q.S. al-Baqoroh:

” Dalam karya yang sama. Jilid I.” Pendapa ini diperkuat oleh Ibn Taimiyah dalam karyanya. yakni ketika Nabi saw. mengatakan. meskipun ia mengetahui kelemahan Abdurrahman ibn Zaid sebagai perowi. Note: 1) Muhammad Nashiruddin al-Albani. (Sumber: Syekh Muhammad Hisyam Kabbani. Qo‟idah fi al-Tawassul. dan sebagainya. Ibn al-Jauzi juga mengatakan pada bab tentang keutamaan Nabi saw. al-Durr al-Mantsur Juz II hal. You can leave a response. Dala‟il. Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu’.” Al-Suyuthi mengutip hadits di atas dalam kitab tafsirnya. kelemahan Abdurrahman ibn Zaid diketahui oleh Ibn al-Jauzi. 12 dan dalam al-Riyadh al-„Aniqoh fi Syarh Ama‟ Khoir al-Kholiqoh hal. 1995. Tawasul. dalam pendahuluan karyanya. penyusun al-Syari‟ah. dan al-Qori dalam Syarh al-Syifa‟ menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam sanadnya. dengan mengatakan bahwa hadits itu diriwayatkan oleh Syekh Abu Bakar al-Ajurri dalam karyanya al-Syari‟ah. 253. 28870. To be continued This entry was posted on Wednesday. al-Hakim. dan Abu Nu‟aim. atas nabi-nabi yang lain. 37. Terjemahan Zaimul Am dari judul Intercession: Encyclopedia of Islamic Doctrine. mengatakan: “Ia tampak merupakan imam dan pembimbing Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain ibn Abdulloh al-Baghdadi. yang khusus membahas sunah. vol. or trackback from your own site. al-Baihaqi. yang di dalamnya ia mengatakan bahwa al-Baihaqi men-shohih-kan hadits ini. Akan tetapi semua ulama ini tetap mempertimbangkan hadits ini dalam karyakarya mereka. Dalam muqoddimahnya ia menyatakan “Dalam buku ini aku tidak mencampuradukkan hadits shohih dengan hadits palsu”. menyatakan bahwa ia hanya memuat hhadits-hadits shohih meskipun ia juga mengetahui dan secara terbuka mengakui kelemahan Abdurrohman ibn Zaid. Al-Baihaqi. al-Subki. 4. 2007. June 18th. begitu pula al-Baihaqi. 50-51). dalam al-Khoshoish al-Kubro Juz I hal. mengutip al-Halabi. hal. 49.0 feed. Jakarta: Gema Insani. 2008 at 2:07 pm and is filed under Tashowwuf/Thoriqoh/Akhlak. Akan tetapi. Jakarta: Serambi). Ia juga menyebutkan versi Maysaroh al-Fajr.37). no. Al-Haitami dalam Majma‟ al-Zawa‟id Juz VIII hal. Ibn al-Jauzi juga memandang hadits di atas itu shohih ketika ia mengutipnya pada bab pertama al-Wafa‟ bi Ahwal al-Mushthofa. sehingga Alloh swt. “keutamaannya atas nabi-nabi yang lain ditegaskan oleh fakta bahwa Adam memohon kepada Tuhannya melalui kemuliaan (hurmah) Muhammad saw. al-Arba‟un. Dia kemudian mengutip versi yang sangat mirip melalui al-Ajurri (w. You can follow any responses to this entry through the RSS 2. bersabda: “ketika iblis menipu Adam dan Hawa. seperti yang telah kami sebutkan. yang mengenainya al-Qori. mengampuninya. 360 H). dan Tabruk. 4 Responses to “NUR MUHAMMAD (1)” . Syafaat. keduanya bertobat dan meminta syafaat dari Alloh dengan menyebut namaku.

apakah layak keilmuan antum bersanding dengan Syeikh Muhammad Nashirudin al-Albani?ingat takan masuk surga bila di hatinya masih terdapat kesombongan [menolak kebenaran] walau sebesar zaroh! 2. 2009 at 2:00 pm saya kira sdh sangat jelas dalam penjelasan yg disampaikan itu adalah beberapa referensi bhw benar adanya mula2 Allah menciptakan Nur Muhammad yang kemudian dr Nur inilah terciptanya ruang. lebih ditujukan untuk mengingatkan kepada siapapun yang bertaqlid buta terhadap beliau. maka akan diberikan petunjuk yg benar ttg hal tersebut.1. Oleh karena itu. Kalaupun. 2008 at 7:51 am tobatlah ya akhi! antum sudah taajub. Kesombongan wajib kita kikis dari hati dan tindakan kita. energi dan ilmu. saya mengutip pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa terdapat sejumlah kekeliruan Albany dalam mengidentifikasi martabat hadts. 2009 at 3:26 pm yang menjadi pertanyaan besar dihati saya adalah kapan muhammad dan adam itu diadakan oleh Allah. saleh Says: June 26th. bahwa kita sama-sama meyakini bahwa kesombongan adalah akhlak yang tidak terpuji. pd kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan bhw sebenarnya utk byk memahami hal2 yg essensial (hakikat=nilai). wkt. bahwa dalam kapasitas sebagai manusia. tidak menghargai perbedaan pendapat. keterbatasan kt memahami nilai sesungguhnya krn terlalu tebalnya sekat antara diri dgn . mengklaim dirinya paling benar. materi. dengan mudah menuding-nuding orang lain sebagai pelaku bid‟ah. beliau pun bisa keliru. marilah kita sama-sama bertobat atas segala kekeliruan kita. dgn modal ini tinggal memperkuat keyakinan seyakin-yakinnya tanpa hrs byk bertanya. mohon kita diskusi 4. Bertobat dan beristighfar adalah kewajiban kita semua sebagai muslim.l. Ciri kesombongan a. dsb. Wassalam 3. manhaz haq Says: October 5th. admin Says: October 30th. Saya tidak pernah merendahkan siapa pun. apalagi terhadap Syekh Muhammad Nashiruddin Albany. insya allah seiring dgn berjalannya wkt kalo Allah berkehendak kpd sy atau anda. satu2nya jln yg wajib ditempuh dan dipenuhi adalah “Taat secara kaffah trhdp syari‟at Allah dan para utusanNYA”. 2008 at 11:05 am Alhamdulillah. ubasape Says: November 13th. adalah yang merendahkan pendapat orang lain. Ternyata.

energi dan ilmu sprti yg sy sampaikan diatas. pd prinsipnya scr nilai hakikat. yaitu Ibn Taimiyyah (dalam kitab Qo‟idah Jalilah fi al-Tawassul hal. dunia ada dlm diri kt sendiri yakni di wilayah lima (5) panca indra. hal. Adapun al-Asqolani meriwayatkan perkataan Ibn Hibban bahwa Abdurrahman ibn Zaid adalah seorang pemalsu hadits (Lisan al-Mizan Juz III hal. “Kedua hadits ini tampaknya merupakan penafsiran terhadap hadits-hadits shohih (mengenai topik yang sama). “Anda harus mengambil apa yang ada di dalamnya (Dala‟il al-Nubuwwah). amin Wallahu Alam Astagfirullahal adhiim Allahumma Shalli Alaa Muhammad Ihdinasshiraathalmustaqiim « NUR MUHAMMAD (1) NUR MUHAMMAD (3) » NUR MUHAMMAD (2) NUR MUHAMMAD (2) Selain al-Albani. krn memang scr hakikat seperti itu. perjalanan seperti kisah mi‟raz Muhammad SAW-pun adalah perjalanan menembus langit pertama sampai titik sidratul-muntaha scr dimensional (dimensi kesejahteraan) dmn ketika itu hanya Allah SWT yg ada. ada tiga ulama lain yang menolak hadits di atas. 61-63) dan al-Dzahabi (dalam Mizan al-I‟tidal Juz II hal. karena sepenuhnya berisi petunjuk dan cahaya” (maa fiihi yajib „an tushahhah.” Al-Maliki juga mengutip keberpihakan kuat adz-Dzahabi terhadap hadits itu dalam karya al-Baihaqi. 360 dan 442).? tentu dr dua unsur ini (panca indra dan pikiran).penciptanya. semoga kedepan kt termasuk dlm golongan hamba yg lurus seperti yg telah ditempuh oleh para utusan Allah sebelum kita. Alam semesta ini begitu luas utk dijelaskan tetapi jg sangat sederhana utk dipahami. dari manakah kt mengenal dunia.. sebab hadits yang palsu (maudhu‟) dan bathil tak dapat dijadikan dalil oleh para ahli hadits. materi. Allah adalah pencipta sedangkan yg menyembah adalah Nur-Muhammad itu sendiri. Ahli hadits kontemporer Ibn Alawi al-Maliki berkata. yaitu Ibn alHadi (dalam kitab al-Sharim al-Munki hal. Allah yg ada sedangkan yg lain tdk ada. Ibn Taimiyyah (dalam Fatawa Juz II hal. 504 dan Talkhish al-Mustadrok). Dunia sesungguhnya sangatlah luas namun sekaligus sangat kecil. utk sementara barangkali hanya ini yg dpt saya kemukakan dg tdk bermaksud menggurui. ada dunia yg jauh lebih besar lagi yg jg terdapat dlm diri kita yakni akal-pikiran. tentu akan agak panjang utk menguraikan ini scr konprehensif. yg lain dihadirkan krn Nur-Muhammad. jd Nur Muhammad itu ada pd setiap wujud maupun yg tdk berwujud scr kasat mata termasuk kt manusia sbg makhluk paling sempurna dmn didalam diri kt adalah wujud mini alam semesta yg jg termuat dimensi ruang. . 47). dengan mengatakan. Pada saat yang sama. wkt. . “Pendapat Ibn Taimiyyah menunjukkan bahwa hadits itu cukup shohih untuk dijadikan pedoman (sholih li al-istisyhad wa al-I‟tibar). 89 dan 168-170) dan dua orang muridnya. lima (5) panca indera adalah dunia kecil. kita sama-sama belajar dan saling berbagi informasi dlm rangka syi‟ar. 150) juga mengutip versi hadits ini dan versi Maisaroh seraya mengatakan.

dan penyempurnaan penciptaan serta pemenuhan kesempurnaan dicapai karena Muhammad saw.s. bab Tashowwuf Juz XI hal. dan anak-anaknya berada di bawah benderanya. tentu Aku tidak akan menciptakan alam semesta (al-aflaak)”. pernyataan „karena dia. Terjemahan Zaimul Am dari judul Intercession: Encyclopedia of Islamic Doctrine. tentu semua ini tidak akan diciptakan‟. 2007. mesti diterima”. Pemimpin anak-anak Adam adalah Muhammad saw.” Akan tetapi. seperti halnya Alloh menakdirkan kehidupan. adalah Muhammad saw. surge tidak akan diciptakan. seperti yang telah diriwayatkan al-Dailami dari Ibn Abbas bahwa Nabi saw. adalah pemimpin anak-anak Adam.” Ibn Taimiyyah sendiri menyatakan bahwa “konsep penciptaan segala sesuatu kerena Nabi Muhammad saw. 95-97: “Muhammad saw. Dengan demikian. al-Saghani menyebutnya hadits palsu. Karena manusia merupakan penutup dan akhir semua makhluk beserta mikrokosmosnya. Kursi. namun roh belum ditiupkan kepadanya‟. yaitu pada kata-kata. yakni bahwa „kenabianku telah ditakdirkan dan diwujudkan ketika Adam a. Jakarta: Serambi) To be continued NUR MUHAMMAD (3) NUR MUHAMMAD (3) Bagian akhirnya disebutkan sebagai sebuah hadits terpisah. mengatakan bahwa hadits itu palsu. perbuatan. masa hidup. Majmu‟at alFatawa. Alloh tidak akan menciptakan Arasy. dan seandainya bukan karena engkau. menurut Ali al-Qori.s masih berada dalam bentuk tanah bercampur air‟. maka menciptakannya merupakan hikmah yang sangat bermakna. maka Muhammad saw. sebagaimana dinyatakannya dalam karyanya. poros perputaran. namun mungkin saja dijelaskan melalui sisi yang tepat …. dan Tabruk. bumi. mengutip al-Saghani (w. ini bukanlah hadits yang berasal dari Nabi saw…. tetapi maknanya shohih.. dan paling mulia di sisi Alloh. atau bahwa „seandainya bukan karena dia. dan rasa sedih atau gembira seorang hamba ketika Dia menciptakan janin yang belum ditiupkan roh ke dalamnya. telah diciptakan. Karena itulah sebagian orang mengatakan bahwa “Alloh menciptakan alam semesta karena beliau”. penyalur kepada semua orang adalah tujuan tertinggi penciptaan. ketika Adam a. (Sumber: Syekh Muhammad Hisyam Kabbani. tentu semua ini tidak akan diciptakan‟ sungguh tak dapat disangkal. 650 H. matahari. atau bulan. bersabda. Demikian pula. Tawasul. “Hai Muhammad! Seandainya bukan karena engkau. “Seandainya bukan karena Muhammad. Syafaat.s. tetapi maknanya shohih. dan karena manusia terbaik merupakan makhluk terbaik. langit. AlAjluni. vol.s. yang menjadi bola mata. Ia bersabda. lebih dari siapa pun. Jika pernyataan seperti ini dijelaskan sesuai dengan arahan al-Quran dan sunah maka ia dapat diterima. atau bahwa “seandainya bukan karena beliau. 4. “Jibril dating kepadaku dan berkata. Adam a.). „Sesungguhnya aku telah ditakdirkan menjadi penutup para nabi di sisi Alloh swt. Karena yang terbaik dari anak-anak Adam a. makhluk terbaik. neraka tidak akan .Dalam hadits di atas disebutkan bahwa “Alloh mencipta karena Nabi Muhammad saw.

dalam dalam Ibnu Salim dan Abu Ahmad.diciptakan. Ibn al-Qoyyim dalam karyanya. dan juga hadits palsu …Ia termasuk orang berilmu dan beragama. Ibn Taimiyyah berkata dalam Minhaj al-Sunnah Juz IV hal. Beliau menyimpulkan bahwa al-Albani tidak pantas disebut sebagai muhaddits (ahli hadits). meskipun hanya al-Dailami yang menukuilnya. “Dan seandainya bukan karena engkau. 2006. Lihatlah. dan sebagai persyaratan menjadi ahli hadits juga belum dipenuhinya.” Ibn Asakir meriwayatkan. karena telah ditemukan kurang lebih 1200 kesalahan dan penyimpangannya dalam memahami hadits. al-Firdaus. Arba‟un fii Rodd al-Mujrim „an Sabb al-Muslim. sebagai manusia yang lebih baik daripada seluruh manusia dan jin? Siapakah al-Albani? Beliau adalah seorang yang ditokohkan oleh kaum Salafi-Wahabi sebagai ulama muhaddits (ahli hadits). Masih dalam Minhaj al-Sunnah (Juz IV hal. al-Albani mendapat kritikan keras dari berbagai ulama. baca Syekh Muhammad Ibn Ali Hasan as-Saqqof.. sehingga kaum Salafi-Wahabi sering menyandarkan pemahaman hadits pada pendapat ulama tersebut. Mengenal Salafi dari 2 Sisi. Sikap Albani itu tampak berlebihan dan menyimpang dari pendapat umum para ulama tentang al-Dailami dan karyanya. Jika Alloh menciptakan alam semesta karena manusia. “Aku tidak ragu-ragu untuk menyatakannya lemah karena hanya al-Dailami yang menukil hadits itu” (Silsilah Dho‟ifah No. hadits hasan. Tidakkah kau menyadari nilaimu? Aku menciptakan alam semesta hanya karenamu….Segala sesuatu adalah pohon. Bada‟i‟ al-Fawaid (hal. “Al-Albani Mendho‟ifkan Sejumlah Hadits Imam Bukhori dan Muslim”. 33 dari karyanya. salah satunya adalah dari Syekh Muhammad bin Ali Hasan as-Saqof. 282). dunia tidak akan pernah diciptakan”. Kumpulan Tulisan Para Tokoh Pro dan Kontra (tentang Sejarah. Namun. bagaimana mungkin kepada semua manusia diberikan apa yang tidak diberikan kepada Nabi Muhammad saw. hal. Namun. menyebutkan banyak hadits shohih. 38: “Fakta bahwa hanya al-Dailami yang meriwayatkan hadits itu tidak berarti bahwa hadits itu shohih”. kalimat yang terakhir itulah yang menjadi kesimpulan Albani! Pembaca dapat membandingkan penolakan apriori Albani terhadap hadits itu dengan kepercayaan Ibn Hajar al-Asqolani terhadapnya. Al-Albani menentang sikap al-Qori yang menggunakan al-Dailami sebagai dalil untuk mendukung hadits itu. Ibn Taimiyyah tidak mengatakan. 78). . dengan mengatakan. Dan ia bukan seorang pendusta”. “Al-Dailami dalam karyanya. dan buahnya adalah engkau”. Tokoh dan Kepahaman Salafi. Medan: al-Hikmah Press. Ibn Taimiyyah berkomentar tentang al-Dailami dan karyanya. sebagaimana ditunjukkan oleh hadits no. Untuk mengetahui sebagian kekeliruan al-Albani dalam mengidentifikasi kedudukan hadits. 142-162). 63) beranjak lebih jauh dengan menyebutkan firman Alloh kepada manusia yang menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan demi kepentingan manusia”. “Fakta bahwa hanya al-Dailami yang meriwayatkan hadits itu tidak berarti bahwa hadits itu palsu”.

serta menjadi rahmat bagi seluruh alam. dari “seorang lelaki” – yakni dari kalangan sahabat Nabi saw. Bab Fii Awwal Amrihi”.R. dalam Mawaarid azh- . Ia mengatakan. Syafaat. „wahai Rosulalloh. kapan engkau dijadikan sebagai nabi?‟ Beliau menjawab: “Ketika Adam masih berada di antara ruh dan jasad” (H. al-Hakim. This entry was posted on Saturday.Ahmad dan al-Hakim). “Kitab „Alaamat Nubuwwah Nabiyyinaa. Ahmad)3.a. al-Hakim. Tokoh dan Kepahaman Salafi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2. or trackback from your own site. (ketidaktahuan tentang nama seorang sahabat tidak menjadi masalah sebagaimana yang dikenal di kalangan ahli hadits). June 21st. vol. Beliau saw. 1 2)Hadits Abu Hurairoh r. Terjemahan Zaimul Am dari judul Intercession: Encyclopedia of Islamic Doctrine. al-Mustadrok. 148. al-Hakim. Ia berkata.4 Catatan: 1 Ahmad. You can leave a response. Ibnu Salim dan Abu Ahmad. Jakarta: Serambi. “Aku bertanya. hal.0 feed. Mengenal Salafi dari 2 Sisi.” (H. Rosululloh saw..a. 4. kapan kenabian ditetapkan bagimu?” Beliau menjawab: „wa Aadam baina al-ruuh wa al-jasad‟ (Ketika Adam masih berada di antara jasad dan ruh‟).R. dan Tabruk. hal. kapan engkau menjadi nabi?‟ Dalam teks lain. Hadits yang menyatakan hal tersebut adalah: 1)Hadits dari al-„Irbadh ibn Sariyyah r. beliau meriwayatkan bahwa Rosululloh saw. 4)Hadits Maisaroh al-Fajr r. al-Musnad. 2007.a. Juz IV. 217..” (HR Ahmad. Kumpulan Tulisan Para Tokoh Pro dan Kontra (tentang Sejarah. „Kapan engkau dikukuhkan?‟ Beliau menjawab: „Ketika Adam masih berada di antara ruh dan jasad” (H.R. « NUR MUHAMMAD (3) TEORI KEBENARAN » NUR MUHAMMAD (4) NUR MUHAMMAD (4) Nabi Muhammad saw. dan Ibn Hibban). sebelum nabi Adam diciptakan. untuk jadi penutup para nabi dan rosul. bersabda: “Inni „abdulloh khootam al-nabiyyiinn wa inna Aadam lamunjadil fii thiinatih” (Sesungguhnya aku hamba Alloh yang merupakan penutup para nabi ketika Adam masih berupa tanah.a. Juz II. telah dipilih Alloh swt. yang mengatakan “Para sahabat bertanya.2 3)Hadits Abdulloh ibn Syafiq r. at-Turmudzi dan al-Hakim). “Aku bertanya: „Wahai Rosululloh. datang sebagai penutup bagi semua risalah samawi. 2008 at 7:55 am and is filed under Tashowwuf/Thoriqoh/Akhlak. Medan: al-Hikmah Press. Tawasul.Sumber: Syekh Muhammad Hisyam Kabbani. “Wahai Rosulalloh. telah diangkat menjadi nabi ketika Adam masih berupa tanah. 2006.

2008 at 7:42 pm Please visit our updated blog at http://airsetitik. Look forward to having your share of thoughts. 379. Lihat Majmu‟ az-Zawaa‟id. hal. Juz IV. 609. Al-Haitsami mengatakan hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thobroni dan para perowinya adalah perowi yang shohih.2006. 66. 3 Ahmad.co. name Says: March 9th.a. hal. Jakarta: Dar alKutub al-Islamiyah. Kupertaruhkan Segalanya Demi Engkau. Juz XX. You can follow any responses to this entry through the RSS 2. Al-Hakim menilainya shohih dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Juz VIII. 223. dan dikuatkan oleh adzDzahabi. June 21st. Sumber: Mohammad Abdo Yamani. You can leave a response. “Wahai Rosulalloh. DIKATAKAN SEBELUM ADAM. Hadits ini shohih menurut Ibn Hibban dan al-Hakim. Juz VIII. Kitab al-Manaqib. 4 Ahmad. hal. airsetitik Says: August 8th.R. al-Hakim.0 feed.tk or http://airsetitik. . al-Mustadrok. Juz V. or trackback from your own site. lihat Majma‟az-Zawaa‟id. 3 Responses to “NUR MUHAMMAD (4)” 1. sanadnya shohih menurut al-Haitsami.Zham‟an hal 512. hal. hal. 223. al-Mustadrok. Air Setitik 2. hal. 59. al-Musnad. 2008 at 7:59 am and is filed under Tashowwuf/Thoriqoh/Akhlak. This entry was posted on Saturday. hal. para perowinya adalah perowi yang shohih. Juz V. Dan al-Hakim. Juz II. atTurmudzi dan al-Hakim). 67-68. HAL YANG PERLU DIPAHAMI ADALAH: ADANYA ADAM HINGGA MUHAMMAD SAW BAHKAN HINGGA AKHIR JAMAN ITU SUATU HAL YANG PASTI TERJADI JADI BUYKAN KARENA POLA PIKIR YANG BERSIAFT PARTIAL. 2 at-Turmudzi. yang mengatakan “Para sahabat bertanya. 607-609.cc.2 ANE BERKOMENTAR BUKAN SUATU KETIDAK NISCAYAAN BAHWA PENCIPTAAN MUHAMMAD SAW.” (H. 2009 at 4:45 pm 2)Hadits Abu Hurairoh r. Bab “Fadhl an-Nabiy”. al-Musnad. Ya Rasulullah! Terjemahan Ali Yahya dari Kitab (Bi Abii Anta wa Ummii Ya Rosuulalloh). hal. kapan kenabian ditetapkan bagimu?” Beliau menjawab: „wa Aadam baina al-ruuh wa al-jasad‟ (Ketika Adam masih berada di antara jasad dan ruh‟).

html ...3..terima kasih diatas knowlage. http://yeopmadiny.blogspot..share maklumat baru dari laman ustaz abu anas .com/2008/11/siapakah-tijani. afnan Says: January 19th. 2010 at 3:54 pm salam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->