Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1
M BIDANG/AKTIVITI / TEMA /TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KONTRAK LATIHAN MURID

Persepsi Estetik
Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema Alam Benda 01 Tajuk Rumahku Jenis Media : Alat Pembaris Bahan Kertas lukisan Pensel warna EMK : Kreatif dan Inovatif * rujuk modul 1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni. 1.1 Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan- lurus dan melengkung (olahan garisan yang menghasilkan rupa. 1.1.1.2Rupa – organik dan geometri 1.1.1.3Warna – premier dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Imbanganruang 1.1.2.2 Kepelbagaian - garisan

Aplikasi Seni
1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.2.1.1 Alatanpembaris 1.2.1.2 Bahankertas lukisan, pensel, pensel warna 1.2.2Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik Lukisan

Ekspresi Kreatif
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni( garisan, warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

Apresiasi Seni
1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

1 karya Rumahku ’.

1

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah
RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1

M

BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik

STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni
2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.2.1.1 Alat – berus, palet,daun 2.2.1.2 Bahankertas lukisan, warna tempera,warna poster 2.2.2Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik – Capan

Ekspresi Kreatif
2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif. 2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan.

Apresiasi Seni
2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 2.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

KONTRAK LATIHAN MURID

Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Capan Tema Alam Semulajadi 02 Tajuk Hiasan Bekas Alat Tulis Jenis Media : Alat Berus,palet,daun Bahan Kertas lukisan, warna air, bekas alat tulis EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul

1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni.

2.1 Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.1.1 unsur seni 2.1.1.1Rupa- organik 2.1.1.2Jalinan – tampak dan sentuh 2.1.1.3Warna – premier dan sekunder 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Harmoniulangan atau susunan yang seimbang 2.1.2.2 Kesatuan – dalam alam semulajadi

1karya”Hiasan Bekas Alat Tulis”

2

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1

M

BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik

STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni
3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahankertas warna, gam, kotak,pen marker,pensel 3.2.2Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik – Membentuk

Ekspresi Kreatif
3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 3.3.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya. 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual

Apresiasi Seni
3.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 3.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan

KONTRAK LATIHAN MURID

Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Model Tema Alam Benda 03 Tajuk Bas Jenis Media : Alat Gunting Bahan Kertas warna,gam,kotak ,pen marker,pensel EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan

1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni.

3.1 Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.1.1 unsur seni 3.1.1.1Rupageometri 3.1.1.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.1.1.3Warna – premier dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan semetri

1 ”Model Bas”

3

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1

M

BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik

STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni
4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 4.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2.1.1 Alat gunting 4.2.1.2 Bahanbahan ganti : kertas warna, reben, gam 4.2.2Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.2.2.1 Teknik – Anyaman Kelarai -Mata Bilis

Ekspresi Kreatif
4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 4.3.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.

Apresiasi Seni
4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 4.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan

KONTRAK LATIHAN MURID

Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyaman Tema Alam Benda 04 Tajuk Hiasan Dinding Jenis Media : Alat gunting Bahan Bahan ganti Kertas lukisan, reben, gam EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul

1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni.

4.1 Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1Rupageometri 4.1.1.2 Garisan – lurus dan selari 4.1.1.3 Warna – premier 4.1.1.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Ritma & pergerakkan – ritma biasa

1 ”Hiasan Dinding”

4

lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.palet.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema Alam Semulajadi 05 Tajuk Buah-Buahan Tempatan Jenis Media : Alat berus. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1 Alat-berus lukian. 1.4.3 Warna – premier dan sekunder 1.1 Harmoni – warna. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3.1. 1.2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.1.1 Murid dapat mengenal.1. bentuk 1.1 unsur seni 1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1. 1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.2. surat khabar lama 1.1. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif 1.2 Penegasan – warna 1 karya ’Buahbuahan tempatan ” 5 .1.2.2Rupa – organik 1. warna poster 1.2.1 Teknik Catan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan.3.1.1Garisan.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.4.2 Bahankertas lukisan.2 Prinsip rekaan 1.3. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1. palet.2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1. surat khabar Bahan Kertas lukisan.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1. Apresiasi terhadap karya seni. 1.4.2Mengetahui penggunaan media.

2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Renjisan & Percikan Tema Alam Semulajadi Tajuk Pembalut Buku/ Pembalut hadiah Jenis Media : Alat Berus gigi. 2. warna poster.4.2.3Warna – premier dan sekunder 2.2 Bahankertas lukisan.4.2. Apresiasi Seni 2.2 Prinsip rekaan 2.1. Apresiasi terhadap karya seni.rawak 1 pembalut buku 6 .1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.1 unsur seni 2.1.3 Ritma & pergerakkan .4.1.1 Alat-berus.1 Harmonirupa 2.3.palet Bahan Kertas lukisan. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. 2.3.1. 2.2 Menghasilkan corak teknikrenjisan & percikan.2. 2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1Rupa.1.1.2. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 06 1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2Mengetahui penggunaan media.1 Teknik – renjisan dan percikan Ekspresi Kreatif 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.1 Murid dapat mengenal.2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2. 2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.organik 2.2.2.1.2 Kontra – warna 2.1. palet 2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2Jalinan – tampak 2.1.

2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 3.2.1. 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 07 Tajuk Kapal Kertas Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas warna.2 Bahankertas warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1 unsur seni 3. pen marker 3.3.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.4. Apresiasi terhadap karya seni.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3.3Warna – premier dan sekunder 3.2.4.1.2Bentuk – 3D (konkrit) 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1Rupageometri 3.1 Teknik – origami Ekspresi Kreatif 3.2.1 Murid dapat mengenal.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3. 3.1.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.1 Alat-tiada 3.2. pen marker EMK : Kreatif dan Inovatif 1.1. 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.1 Imbangan semetri 1 karya origami 7 .1.1. 3.2.1.2.2Mengetahui penggunaan media. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. 3.2.1.

teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4. 4.4 Jalinan – tampak 4. 4.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1.2.4.2 Bahanpensil.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1. pensil warna 4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1Rupaorganik & geometri 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.3.2 Imbangan simetri Murid dapat menghasil karya”Wau Bulan”.1.2.2. sekunder & tertier 4. 4.1 Alat –Acuan wau bulan 4.1.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3. 8 .4. 4.1 Teknik – Lukisan Ekspresi Kreatif 4.2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.2.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau lukisan Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan Jenis Media : Alat -acuan wau bulan Bahan Pensel warna.1.2 Garisan – melengkung 4.1.1.2. Apresiasi terhadap karya seni.3 Warna – premier.2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Apresiasi Seni 4.1.1 Murid dapat mengenal.4.2 Prinsip rekaan 4.1 Kontra – warna 4. 4.1.4.1.1 Unsur seni 4. pensel kertas lukisan gambar wau EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 08 1.2Mengetahui penggunaan media.

1Garisan.2 Kepelbagaian – variasi & gaya 1 karya ’ Pokok Bunga ’.lurus dan melengkung 1.1.2. palet.2.2. rupa. bawang Bahan Kertas lukisan.1.1 Harmoni – bentuk.2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2. 1.1.3Jalinan tampak 1.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. bawang 1.4.1.1 Murid dapat mengenal.3.2Mengetahui penggunaan media.2 Bahankertas lukisan & warna 1.1 Teknik Capan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Capan Tema Alam Semulajadi 09 Tajuk Pokok Bunga Jenis Media : Alat Berus warna.3.1.palet. 1. jalinan dan rupa) dalam penghasilan karya 1.1 Alatberus.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.2 Prinsip rekaan 1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1. pelepah pisang. Apresiasi terhadap karya seni.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.1.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. 1.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1. 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. warna 1.1. 9 .1.1.1 unsur seni 1.2Rupa – organik 1. kacang bendi.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.kacang bendi. pelepah pisang.

1 Teknik – Lukisan( corak terancang) Ekspresi Kreatif 2.2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1. segitiga Bahan Kertas lukisan.1. 2.2 Garisan – bersilang 2. krayon.2.1. Apresiasi Seni 2.1.3. oil pastel EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2.4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 1 Alat – acuan bentukbentuk geometri 2.2.3.kertas lukisan.1.2.4.1.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.1 Kontra warna 2.2 Bahankrayon.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1. 2.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2. 2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.2 Menghasilkan corak teknik lukisan.1.4.1 Murid dapat mengenal.2Mengetahui penggunaan media.2. Apresiasi terhadap karya seni.2 Prinsip rekaan 2.3 Warna – premier dan sekunder 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2. 2.1.1.1 unsur seni 2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Lukisan Tema Alam Benda 10 Tajuk Pembalut hadiah (corak geometri) Jenis Media : Alat Acuan bentuk geometri-spera. segiempat.1Rupageometri 2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2 Kesatuan bentuk 1 pembalut hadiah 10 . 2. 2.

3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.1 Murid dapat mengenal. kertas A4 EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1.2.2. kertas A4 3.4.1. 3. 3.1.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.3.1.1 Alat –tiada 3.3Warna – premier dan sekunder 3.2 Prinsip rekaan 3.1 Imbangan semetri 1 model ’katak” 11 .4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2.1.2.2.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.1Rupageometri 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.2. 3.1. 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.4.3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3. 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 11 Tajuk Kakapal terbang Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas warna .1.2Mengetahui penggunaan media.2 Bahankertas warna.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3. Apresiasi terhadap karya seni.1 unsur seni 3.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.1.1 Teknik – Origami Ekspresi Kreatif 3.1.4.

kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2 Garisan – lurus 4. Apresiasi Seni 4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2. 4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1 Teknik – Anyaman Kelarai Mata Bilis Ekspresi Kreatif 4.1. 4.2 Prinsip rekaan 4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1.3.2 Bahan ganti -kertas warna.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.1 Alat gunting 4.1 Unsur seni 4.4.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.1Rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.organik 4. kertas warna. Apresiasi terhadap karya seni. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.2.3. 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.4. gam 4. gam EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 12 1.1.1 Ritma & pergerakkan – ritma biasa 1 karya anyaman 12 .1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.1. 4.2.4.1.1.1.1.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyamankelarai Tema Alam Benda Tajuk Rama-rama Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas lukisan.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.1. 4.1.2.2Mengetahui penggunaan media. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.2.4.3 Warna – premier & sekunder 4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.1 Murid dapat mengenal.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.

1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Kolaj Tema Alam Benda 13 Tajuk Rumahku Jenis Media : Alat Gunting Bahan Kertas warna.1 unsur seni 1.3 Warna – premier. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Harmoni – rupa.1.1 Murid dapat mengenal. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kertas lukisan EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semulajadi 1 karya teknik kolaj Rumahku 13 .2Rupa – organik & geometri 1.2.3.1 Teknik kolaj Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4. gam .1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.1. warna 1. 1.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1Garisan.2Mengetahui penggunaan media.1.4.1. Apresiasi terhadap karya seni. 1. 1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan.1. tertier 1.3.sekunder.2 Prinsip rekaan 1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1. bentuk.1 Alat-gunting 1.2.4. 1.2.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kertas warna 1.2.1.2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.1.

2.2 Prinsip rekaan 2.palet.3.1 Alat.4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.1. 2.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.1.1. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.1.rawak 1 pembalut hadiah 14 .2 Menghasilkan corak teknik titisan Apresiasi Seni 2.1 Jalinan – tampak 2.1. palet.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2. warna 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2. 2. 2.2Mengetahui penggunaan media.1.1 Teknik – Titisan (tidak terancang) Ekspresi Kreatif 2.2.2.2 Warna – premier dan sekunder 2.2. Bahan Kertas lukisan.1 unsur seni 2.4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 2.4.2.2 Ritma & pergerakkan .1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2. 2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2. warna poster 2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1 Harmonirupa.3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Titisan Tema Alam Semulajadi 14 Tajuk Pembalut Hadiah Jenis Media : Alat Berus. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2. Apresiasi terhadap karya seni.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.1 Murid dapat mengenal.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Bahankertas lukisan.berus.2.2.

pensil warna 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2Mengetahui penggunaan media.1.4.2.1. pensil warna EMK : Kreatif dan Inovatif 1.2.3.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.2Bentuk – konkrit 3.1 Teknik – origami Ekspresi Kreatif 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2 Bahankertas.1 Alat-tiada 3.1.3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.1Rupageometri 3.4.2.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 15 Tajuk Baju Kemeja Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas. Apresiasi terhadap karya seni. pen marker.1.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.3Warna – premier dan sekunder 3.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.2.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.1 Imbangan semetri Murid dapat menghasil karya ” Baju Kemeja” 15 . 3.4. 3. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.4.1 unsur seni 3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya.1 Murid dapat mengenal.2. 3.2.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. pen marker. 3.1.2 Prinsip rekaan 3. 3.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.1.2. 3.

1.3.gam.1.1.2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.2Mengetahui penggunaan media.2. sekunder & tertier 4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2 Prinsip rekaan 4.1 Alat – gunting 4.1. 4.1.4 Jalinan – tampak & sentuh 4. Apresiasi Seni 4.1 Murid dapat mengenal.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 4.2 Bahankertas warna.2.1. bahan potostat EMK : Kreatif dan Inovatif 16 1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.2.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.4.2 Imbangan simetri 1 karya wau bulan teknik kolaj 16 . bahan potostat.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau Kolaj Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan Jenis Media : Alat gunting Bahan kertas warna.1.1Rupaorganik & geometri 4.2.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4. 4.2.2. 4.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1.1 Teknik – kolaj Ekspresi Kreatif 4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2 Garisan – melengkung 4.2.3 Warna – premier. 4.1 Kontra – warna 4.1 Unsur seni 4. gam.4.1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni.1.3.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

2.3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2.1.1Garisanlurus.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. bahan fotostat EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.3.4.2 Bahanbahan fotostat.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3Warna – premier.1. 1.4. beralun & putus-putus.1.3. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2. melengkung.2 Prinsip rekaan 1. Apresiasi terhadap karya seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1.1 Pergerakan beralun 1.2. 1.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.2.4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.2 Menggunakan unsur seni( garisan dan rupa) dalam penghasilan karya 1.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1. 1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1. 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.krayon. sekundur 1.1.2.1 Teknik Lukisan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.1. pensel warna.1 Murid dapat mengenal.2Rupa – organik 1.2 Harmoni – susunan bulu 1 lukisan ”Buahbuahan” 17 .1 Alat-tiada 1.2Mengetahui penggunaan media.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.1 unsur seni 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema Alam Semulajadi 17 Tajuk Buah-buahan Jenis Media : Bahan Pensil waran. zig-zag.2. 1.1. krayon. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.

1.4.3.1 Teknik – Capan Ekspresi Kreatif 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.1Rupa.4. warna air.1 Harmoniulangan atau susunan yang seimbang 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Apresiasi Seni 2.2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.4.organik 2.1.2.2Mengetahui penggunaan media. 2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.daun 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Capan Tema Alam Benda 18 Tajuk Alas pinggan Jenis Media : Alat Berus. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. mesin liminate Bahan Kertas lukisan. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.3Warna – premier dan sekunder 2.2.1.1.1 unsur seni 2.2Jalinan – tampak dan sentuh 2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.2 Menghasilkan corak teknik capan. palet.1. warna poster. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.1.1 Murid dapat mengenal. 2.bawang .1.palet.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 2. plastik liminate.warna tempera.1.3.2. Apresiasi terhadap karya seni.2 Kesatuan – dalam alam semulajadi 1 corak hiasan alas pinggan 18 .2. 2.2 Alat – berus.2.1.1.2.1 Bahankertas lukisan. 2.2 Prinsip rekaan 2.2.

2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya. Apresiasi terhadap karya seni.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2. 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Murid dapat mengenal. 3.3Warna – premier dan sekunder 3.4.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.2.gam.2Mengetahui penggunaan media.2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Alat – pen marker.kotak EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1. pensil. 3.3.gunting 3.2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.2 Bahankertas warna.1 Imbangan semetri 1 karya ”Model Rumah” 19 .1. 3.2.2Bentuk – 3D (konkrit) 3.4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.2 Prinsip rekaan 3.1.2.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3. 3.1.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.2. gam.1 Teknik – Membentuk Ekspresi Kreatif 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. gunting Bahan Kertas warna.1Rupageometri 3. kotak 3.4. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Model Tema Alam Benda 19 Tajuk Rumah Jenis Media : Alat Pen marker.3.1.4.3.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.1.1.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.1.1 unsur seni 3.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.

1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1 Unsur seni 4.1 Alat gunting 4.4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4. gam EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.3.1Rupageometri 4.1 Ritma & pergerakkan – ritma biasa 1 ”Hiasan Dinding” dari teknik anyaman. 4.2. gam 4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 4.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. Apresiasi Seni 4.1.1. 4.1.3.1.4. 4.2Mengetahui penggunaan media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2. kertas warna.4.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.2 Garisan – lurus dan selari 4. Apresiasi terhadap karya seni.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.1.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyaman Tema Alam Benda 20 Tajuk Hiasan Dinding Jenis Media : Alat gunting Bahan : bahan ganti Kertas lukisan.3 Warna – premier 4.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.2 Prinsip rekaan 4.1.1 Murid dapat mengenal.2.2.2.1 Teknik – Anyaman Kelarai Mata Bilis Ekspresi Kreatif 4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4. 20 .2.1.4.2 Bahanbahan ganti:kertas warna.2. 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1.

3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema Alam Semulajadi 21 Tajuk Upin-Ipin Jenis Media : Alat berus. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.1Garisan.3Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. 1.1 Harmoni – dalam alam semulajadi 1.2 Prinsip rekaan 1. Apresiasi terhadap karya seni.2Rupa – organik 1.1.1. 1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1.3.1 unsur seni 1.2 Penegasan – dapat menarik perhatian Murid dapat menghasil sebuah karya siap”BuahBuahan Tempatan” 21 .1 Murid dapat mengenal. surat khabar Bahan Kertas lukisan yang difotostat.2.2.1 Teknik Catan Ekspresi Kreatif 1. 1.4.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.2.1.2Mengetahui penggunaan media.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.4. palet.3.4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. surat khabar lama 1.2.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3 Warna – premier dan sekunder 1. warna poster 1.2.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1. 1 Alat – berus warna.2 Bahankertas lukisan.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1. wana poster EMK : Kreatif dan Inovatif 1.palet.1.2.lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1. 1.2.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.1 Teknik – Renjisan dan percikan Ekspresi Kreatif 2.3.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.2.1.2Mengetahui penggunaan media.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 unsur seni 2.4. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 22 1.2.rawak 1”Penanda Buku” 22 .3 Ritma & pergerakkan .1.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2. warna tempera.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2. 2.3.1 3 Alat – berus.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Renjisan & Percikan Tema Alam Benda Tajuk Penanda Buku Jenis Media : Alat Berus gigi.1.2 Prinsip rekaan 2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Kontra – warna 2.1.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.1 Murid dapat mengenal.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2. 2.1. 2.warna poster. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3Warna – premier dan sekunder 2.1.daun Bahan Kertas lukisan.2 Menghasilkan corak teknikrenjisan & percikan.1. Apresiasi Seni 2.1Rupa. palet 2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.4.2Jalinan – tampak 2.2.2 Bahankertas lukisan.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.2.palet.4.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2. Apresiasi terhadap karya seni.2.1 Harmonibentuk 2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1.organik 2. 2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2. 2.

2.1 unsur seni 3.1 Alat-tiada 3.2. pen marker EMK : Kreatif dan Inovatif 1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.1.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.2.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Bahankertas warna.2.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.1.1.3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 23 Tajuk Kapal Kertas Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas warna. Apresiasi terhadap karya seni.3.1 Imbangan semetri 1”Kapal Kertas” 23 . kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya. 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2Bentuk – 3D (konkrit) 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1.1.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.2. pen marker 3. 3.2 Prinsip rekaan 3. 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.1. 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.4. 3.3Warna – premier dan sekunder 3.1 Teknik – Origami Ekspresi Kreatif 3.4.2Mengetahui penggunaan media. 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.1.4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.1Rupageometri 3.1 Murid dapat mengenal.

1. 4. pensil’ gambar fotostat wau bulan. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Kontra – warna 4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau – mewarna Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan Jenis Media : Alat tiada Bahan Pensil warna.2.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1.3. 4.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4. 24 .2.4 Jalinan – tampak 4.3 Warna – premier.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja.2 Bahanpensil.2Mengetahui penggunaan media.2 Prinsip rekaan 4. Apresiasi Seni 4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.1.2. 4. EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 24 1. Apresiasi terhadap karya seni.1.1. 4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.2 Garisan – melengkung 4.1.2.2.4. pensil warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Imbangan simetri 1karya”Wau Bulan”.1.2.1 Teknik – Lukisan Ekspresi Kreatif 4.1Rupaorganik & geometri 4.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. 4.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.1 Unsur seni 4. sekunder & tertier 4.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1 Murid dapat mengenal.3.1.1 Alat – 4.4.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.gambar fotostat wau bulan 4.4.4.

1.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.1 Teknik Capan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.1.1. 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Capan Tema Alam Semulajadi 25 Tajuk Pokok bunga Jenis Media : Alat Berus warna.1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.2 Prinsip rekaan 1.2. bendi. rupa. pelepah pisang. 1.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2 Bahankertas lukisan & warna 1.3 Alat – berus.4.2 Kepelbagaian – variasi & gaya 1 karya’ Pokok Bunga ’.1Garisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1.1 unsur seni 1.kentang.3.4. jalinan dan rupa) dalam penghasilan karya 1. palet.bawang 1.2.kacang bendi.2Mengetahui penggunaan media. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.palet. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. pelepah batang pisang Bahan Kertas lukisan. kentang.1. Apresiasi terhadap karya seni.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2.3. 1.4.2.2Rupa – organik 1. warna 1.lurus dan melengkung 1.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.1.3Jalinan tampak 1.1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.1 Murid dapat mengenal. 25 .1 Harmoni – bentuk.2.

1.1. pensel warna EMK : Kreatif dan Inovatif 1.2 Prinsip rekaan 2.1 unsur seni 2.1Rupageometri 2. Apresiasi terhadap karya seni.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.2.2.2. krayon. Apresiasi Seni 2.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1.4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3.4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Menghasilkan corak teknik lukisan.1 Kontra warna 2.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2. 2.1.1. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Lukisan Tema Alam Benda 26 Tajuk Hiasan Dinding (motif-huruf) Jenis Media : Alat Acuan bentuk bunga.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2Mengetahui penggunaan media. gunting.1.2 Imbangan bentuk 1 karya ”Hiasan Dinding” 26 .3.2 Garisan – bersilang 2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. 2.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Murid dapat mengenal. 2.1 Teknik – Lukisan( corak terancang) Ekspresi Kreatif 2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1.2.2 Bahankertas lukisan. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2. 2.2.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2. 2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.gunting Bahan Kertas lukisan. krayon.1.2.4. pensel warna 2.1 Alat –acuan bentuk bungan.3 Warna – premier dan sekunder 2.

1.1 Imbangan semetri Murid dapat menghasil sebuah ”Model Lori Mainan” 27 .3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.2.4.2 Bahankertas warna.1.1.2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.1.1 Murid dapat mengenal.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1 Alat – pen marker.4.3.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.gam.1.1. pensil.2 Prinsip rekaan 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.2.3.gunting 3.2. 3.1. 3.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.kotak EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1. 3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.3Warna – premier dan sekunder 3. gunting Bahan Kertas warna.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.1.1. 3.1Rupageometri 3.2.1.2.1 unsur seni 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Model Tema Alam Benda 27 Tajuk Lori Jenis Media : Alat Pen marker.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.3.2.2Mengetahui penggunaan media. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.4. kotak 3. Apresiasi terhadap karya seni.1 Teknik – Membentuk Ekspresi Kreatif 3. 3.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 3.2Bentuk – 3D (konkrit) 3. gam.

28 .Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.1. 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.1Rupa.2.3 Warna – premier & sekunder 4.organik 4.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.2.1.3.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. 4.1 Alat gunting 4.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Prinsip rekaan 4.3.1 Unsur seni 4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2 Bahankertas warna.2 Garisan – beralun 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4. 4.2.2.1.2.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.1 Teknik – Anyaman Kelarai Mata Bilis Ekspresi Kreatif 4.1.1.1 Ritma & pergerakkan – ritma beralun Murid dapat menghasil ”Ikan” dari teknik anyaman.2.2Mengetahui penggunaan media. gam EMK : Kreatif dan Inovatif 1.1.4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kertas bergambar (majalah). Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyaman Tema Alam Semula jadi 28 Tajuk Hiasan Dinding Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas lukisan. 4.4. Apresiasi Seni 4. gam 4.1 Murid dapat mengenal.1.4. 4.1.1. Apresiasi terhadap karya seni.1.

2 Prinsip rekaan 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.3.2.1.tiada 1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.1 Alat . 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2.1. kertas warna.lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.4.3.gam 1.2Rupa – organik & geometri 1.1. 1.1.4.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.2 Kesatuan – pelbagai unsur alamsemulajadi 1 karya kolaj ”Bunga Raya” 29 .1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1.4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1. bentuk.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Kolaj Tema Alam Semulajadi 29 Tajuk Bunga raya Jenis Media : Alat Tiada Bahan Kertas warna.1 Teknik kolaj Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.3. 1. gam EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawan *rujuk modul 1.1 unsur seni 1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.1Garisan. 1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.1.1.2 Bahankertas lukisan.1.1 Murid dapat mengenal.1. Apresiasi terhadap karya seni.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.1 Harmoni – rupa. warna 1.2. tertier 1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2.2. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.3 Warna – premier.sekunder.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2Mengetahui penggunaan media.

2 Bahankertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 30 1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.2 Ritma & pergerakkan .1.2. Bahan Kertas lukisan.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.1.4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Renjisan & Percikan Tema Alam Semulajadi Tajuk Hiasan dinding Jenis Media : Alat Berus. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.4. palet.1 Teknik – Titisan (tidak terancang) Ekspresi Kreatif 2.1 Murid dapat mengenal. 2. 2.1 Jalinan – tampak 2.rawak 1 hiasan dinding 30 .2 Prinsip rekaan 2.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.1 unsur seni 2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.2. Apresiasi terhadap karya seni.1.palet.2 Warna – premier dan sekunder 2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3. 2.1.2. 2.1 Harmonibentuk 2.3.2. 2. Warna poster 2.2Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2. 2.2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.3.1 Alat – berus.1.2 Menghasilkan corak teknik titisan Apresiasi Seni 2.

3.1.3.2.1. 3.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. 3. 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.1 unsur seni 3. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Bahankertas.1.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Semula Jadi 31 Tajuk Kucing Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas.1 Murid dapat mengenal. pen marker. pensil warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.3Warna – premier dan sekunder 3.1. 3.2Mengetahui penggunaan media.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Prinsip rekaan 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.1Rupageometri 3. pensil warna 3. Apresiasi terhadap karya seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.3.1 Teknik – Origami Ekspresi Kreatif 3. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.4.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.4.2Bentuk – konkrit 3.3.2.1. 3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya. EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3. pen marker. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.4.2.1 Imbangan semetri 1 origami burung 31 .1.

2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.2 Prinsip rekaan 4.2 Bahankertas warna 4. 4.1 Unsur seni 4.2.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.1 Alat – gunting 4.3.1.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau Kolaj Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas warna.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Apresiasi terhadap karya seni.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.4.1.4.1.2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4. sekunder & tertier 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4. gambar wau bulan EMK : Kreatif dan Inovatif 32 1.1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.2 Garisan – melengkung 4.1.1 Murid dapat mengenal.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4.3 Warna – premier.4.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3. 4. gam. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2.1.1.2.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2.1 Teknik – kolaj Ekspresi Kreatif 4.2.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja.4. 32 .2 Imbangan simetri Murid dapat menghasil karya”Wau Bulan” dengan teknik gunting dan tampal. Apresiasi Seni 4. 4. 4. 4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1.2Mengetahui penggunaan media.1Rupaorganik & geometri 4.2.1.1 Kontra – warna 4.

2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Prinsip rekaan 1.3. Pensel warna.1 Murid dapat mengenal. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 unsur seni 1.4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2Rupa – organik dan geometri 1.2.2 Bahankertas lukisan.3Warna – premier dan sekunder 1.1 Teknik Lukisan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3. 1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.2 Menggunakan unsur seni( garisan.2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema Alam Benda 33 Tajuk Pokok Jenis Media : Alat Pensil Warna. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.2 Kepelbagaian – garisan.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.2Mengetahui penggunaan media.2.2.1. pembaris Bahan Kertas lukisan EMK : Kreatif dan Inovatif 1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1.4.1 Alat .1.1Garisan.2.1.1. Apresiasi terhadap karya seni.1. 1. 1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.2. warna 1 karya pemandang an ”Pokok” 33 .1.3.lurus dan melengkung (olahan garisan yang menghasilkan rupa.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. 1. krayon 1.1.tiada 1. 1.1.1 Imbanganruang 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4.2.2.1. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.

kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.1 unsur seni 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.3Warna – premier dan sekunder 2.1 Murid dapat mengenal. Apresiasi terhadap karya seni.2 Menghasilkan corak teknik capan.1. 2.1 Teknik – Capan Ekspresi Kreatif 2. 2. 2.2 Prinsip rekaan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif.3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Capan Tema Alam Semulajadi 34 Tajuk Hiasan Dinding Jenis Media : Alat Berus.1. Apresiasi Seni 2.1.1.palet.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2. 2.1.1.organik 2.4.1 Alat –berus.4.2.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. bawang Bahan Kertas lukisan.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2. warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1.2.2 Bahanwarna poster / tempera kertas lukisan.2Mengetahui penggunaan media.ubu kentang.2. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.2.kentang. 2.1.2Jalinan – tampak dan sentuh 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1 Harmoniulangan atau susunan yang seimbang 2.1.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1. bawang 2.2.1. 2.2. palet.1.2 Kesatuan – dalam alam semulajadi 1 hiasan dinding teknik capan 34 .1Rupa.1.3.

1. gam.1 unsur seni 3. 3.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2Bentuk – 3D (konkrit) 3. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya.1.2.3.1 Murid dapat mengenal.2.1.1Rupageometri 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.2 Prinsip rekaan 3.2 Bahankertas warna.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Imbangan semetri Murid dapat menghasil ”Model Beluncas” 35 .2.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.gunting 3. 3.1.2.1. kotak 3.4.1 Alat – pen marker.2. pensil. 3. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.4.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3.1.gam.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Model Tema Alam Benda 35 Tajuk Beluncas Jenis Media : Alat Pen marker.1. 3.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.2Mengetahui penggunaan media.1 Teknik – Membentuk Ekspresi Kreatif 3.3Warna – premier dan sekunder 3.4. 3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. Apresiasi terhadap karya seni.kotak EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1. gunting Bahan Kertas warna.2. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.2.

4.3 Warna – premier 4. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1 Murid dapat mengenal. Apresiasi terhadap karya seni.2 Bahankertas warna. 4. reben.1 Unsur seni 4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4. 4.1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.2.1. gam EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan *rujuk modul 1.1.1. 4.4. 36 . kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.1 Ritma & pergerakkan – ritma biasa Murid dapat menghasil ”Hiasan Dinding” dari teknik anyaman.4 Jalinan – tampak & sentuh 4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4. reben.1.1.2.1Rupageometri 4.4.1. gam 4.2 Garisan – lurus dan selari 4.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4.3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Anyaman Tema Alam Benda 36 Tajuk Hiasan Dinding/Ketupat Jenis Media : Alat gunting Bahan Kertas lukisan.1.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.4.1 Teknik – Anyaman Kelarai Mata Bilis Ekspresi Kreatif 4.2Mengetahui penggunaan media.1.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2 Prinsip rekaan 4.1. 4.2.3.1 Alat gunting 4.1.2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 4. Apresiasi Seni 4. 4.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1. warna dan rupa) dalam penghasilan karya 1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 1.2.2.2.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 1.3.2.2 Menggunakan unsur seni( garisan.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.2Mengetahui penggunaan media.2Rupa – organik 1.3.3 Warna – premier dan sekunder 1. surat khabar lama 1.1.3. 1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema Alam Semulajadi 37 Tajuk Buah betik Jenis Media : Alat berus.1Garisan. 1.1 Murid dapat mengenal. 1.1.1.4.1.2 Bahankertas lukisan.4. Apresiasi terhadap karya seni.1.2 Prinsip rekaan 1.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 1.1 unsur seni 1.1 Alat – berus warna.1. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 1.1Mengenal dan menyatakan jenis media 1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. wana poster EMK : Kreatif dan Inovatif 1.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4.2.1. palet.lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1 Kontra – warna 1.1. Bahan Kertas lukisan.2. 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 1.palet.2 Penegasan – dapat menarik perhatian 1 karya lukisan ”Buah betik” 37 . 1.1 Teknik Catan Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.

2.2 Bahankertas lukisan.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Apresiasi terhadap karya seni.1. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4.3.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 2.3Warna – premier dan sekunder 2.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1.4. palet 2.1.1 Harmonibentuk 2.1 unsur seni 2.1 Teknik – Titisan Ekspresi Kreatif 2.2 Menghasilkan corak teknikrenjisan & percikan. Apresiasi Seni 2. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.1.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.rawak 1 ”Pembalut Buku” 38 .2.2Jalinan – tampak 2.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.1Rupa.1.1.1. 2.1 Alat – berus.2. 2.4.1 Murid dapat mengenal.4.2. palet Bahan Kertas lukisan.3 Ritma & pergerakkan . warna poster EMK : Kreatif dan Inovatif Keusahawanan 1.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Corak Dan Rekaan Aktiviti : Titisan Tema Alam Benda 38 Tajuk Pembalut Buku Jenis Media : Alat Berus.1.1.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 2.2.2.2 Kontra – warna 2.warna poster / tempera 2. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2. 2.1Mengenal dan menyatakan jenis media 2.1..3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.organik 2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 2. 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif. 2.2Mengetahui penggunaan media.1.

3.4.1.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.2.1.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 3.2.1.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Teknik – Origami Ekspresi Kreatif 3.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Membuat Bentuk Dan Membuat Rekaan Aktiviti : Origami Tema Alam Benda 39 Tajuk Ikan Bawal Jenis Media : Alat tiada Bahan Kertas warna.2.1.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 3.1 unsur seni 3. 3.1 Imbangan semetri 1 karya ’Ikan Bawal” 39 .1.1. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3. pen marker 3.1. 3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual Apresiasi Seni 3.tiada 3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1 Murid dapat mengenal.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1. 3. pen marker EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.3.2 Prinsip rekaan 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.3Warna – premier dan sekunder 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. Apresiasi terhadap karya seni.4.2.2Bahankertas warna. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 3.4.1Rupageometri 3.2Mengetahui penggunaan media.2.1.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Ala. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2Bentuk – 3D (konkrit) 3. 3.4.2 Menggunakan unsure seni dalam penghasilan karya.3. 3.1Mengenal dan menyatakan jenis media 3.1.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2.3.2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 3.

3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 4. menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 4.4.2Mengetahui penggunaan media.1.1.2 Bahanpensil. 4. sekunder & tertier 4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan KONTRAK LATIHAN MURID Bidang Mengenal Kraft Tradisional Aktiviti : Wau mewarna Tema Alam Benda Tajuk Wau Bulan (puzle wau) 40 Jenis Media : Alat gunting Bahan Pensil warna.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media 3.4 Jalinan – tampak 4. 4. puzzle wau bulan.2.Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni warna dan rupa) 2. 4. kajian dan teknologi dalam penghasilan karya 4. gam 4.4.2. Apresiasi terhadap karya seni.1. kefahaman bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Imbangan simetri Murid dapat menghasil karya”Wau Bulan”.1.1 Kontra – warna 4. pensil.1.1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.2. 40 .1Mengenal dan menyatakan jenis media 4. pensil warna.1.1.3 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1Rupaorganik & geometri 4.1.2.3.2 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL STANDARD PEMBELAJARAN SENI VISUAL TAHUN 1 M BIDANG/AKTIVITI/ TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN Aplikasi Seni 4.4.2 Prinsip rekaan 4. gam EMK : Kreatif dan Inovatif *rujuk modul 1.2.1 Mempamer hasil karya yang dihasilkan 4.1.1. 4.4.2 Garisan – melengkung 4.1 Teknik – Lukisan Ekspresi Kreatif 4.3 Warna – premier.1 Murid dapat mengenal.4 Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan.2 Menceritakan kerya sendiri secara lisan 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.puzzle wau bulan.1.2. 4.2.3. Apresiasi Seni 4.1 Alat – gunting 4. kertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.1 Unsur seni 4.

Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kurikulum Standard Sekolah Rendah 41 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful