P. 1
Sejarah Dan Kita

Sejarah Dan Kita

|Views: 1,079|Likes:
Published by GodziiHerrix

More info:

Published by: GodziiHerrix on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.01.1 Pengertian Sejarah
 • 1.01.2 Ciri-ciri Sejarah
 • 1.01.3 Sumber Sejarah
 • 1.01.4 Kaedah Pengkajian Sejarah
 • 1.01.5 Pentafsiran Sejarah
 • 1.01.6 Kepentingan Sejarah
 • 1.02.1 Pengenalan
 • 1.02.2 Zaman Paleolitik
 • 1.02.3 Zaman Neolitik
 • 1.02.4 Zaman Logam
 • 1.03.1 Pengenalan
 • 1.03.2 Kerajaan Agraria
 • 1.03.3 Kerajaan Maritim
 • 1.04.1 Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka
 • 1.04.2 Asal Usul Nama Melaka
 • 1.04.3 Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka
 • 1.05.1 Pentadbiran Yang Sistematik
 • 1.05.2 Pusat Perdagangan
 • 1.05.3 Kematangan Hubungan Luar
 • 1.05.4 Pusat Pengembangan Agama Islam
 • 1.05.5 Pusat Kegiatan Ilmu
 • 1.05.6 Peluasan Kuasa
 • 1.06.1 Kelemahan Kepemimpinan
 • 1.06.2 Masalah Perpaduan
 • 1.06.3 Kelemahan Askar Melaka
 • 1.06.4 Kedatangan Portugis
 • 1.07.1 Pengasasan Kerajaan Johor
 • 1.07.2 Kegemilangan Kerajaan Johor
 • 1.07.3 Kemerosotan Kerajaan Johor
 • 1.08.1 Kerajaan Melayu Yang Tua
 • 1.08.2 Kerajaan Melayu Yang Baru
 • 1.09.1 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran
 • 1.09.2 Sistem Perundangan Kerajaan Melayu
 • 1.09.3 Kegiatan Ekonomi di Negeri-negeri Melayu
 • 1.09.4 Sosiobudaya
 • 1.10.1 Latar Belakang Sejarah Sarawak
 • 1.10.2 Masyarakat Sarawak
 • 1.10.3 Kegiatan Sosiobudaya
 • 1.10.4 Kegiatan Ekonomi
 • 1.11.1 Latar Belakang Sejarah Sabah
 • 1.11.2 Masyarakat Sabah
 • 1.11.3 Kegiatan Sosiobudaya
 • 1.11.4 Kegiatan Ekonomi

Sejarah Dan Kita

1.01.1 Pengertian Sejarah
1. Ahli-ahli sejarah atau sejarawan memberikan beberapa pengertian tentang istilah sejarah. a. Herodotus; Sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. b. Ibn Khaldun; Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. c. Muhd. Yusof Ibrahim. Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. 2. Istilah sejarah dikatakan berasal daripada kata Arab, iaitu syajaratun yang membawa maksud: a. pohon atau pokok; b. salasilah, riwayat, asal-usul, dan keturunan. 3. Sejarah merupakan penyelidikan tentang perkara yang telah berlaku. 4. Rekod-rekod lalu dikaji oleh ahli-ahli sejarah dan hasil kajian itu dikeluarkan dalam bentuk penulisan, filem, foto, dan sebagainya. 5. Antara penulis sejarah awal negara termasuklah: a. Tun Sri Lanang menghasilkan Sejarah Melayu; b. Abdul Hadi Hassan menulis Sejarah Alam Melayu; c. Raja Ali Haji menghasilkan Tuhfat al-Nafis.

1.01.2 Ciri-ciri Sejarah
1. Ciri-ciri sejarah adalah penting bagi kita merekonstruksi peristiwa yang telah berlaku. 2. Gambaran sesuatu peristiwa yang lalu dapat dilakukan dengan mengumpul dan menyalin maklumat yang diperoleh daripada ciri-ciri sejarah. 3. Peristiwa yang bersejarah mempunyai ciri-ciri yang berikut: a. fakta yang tepat dan benar; b. penting dan bermakna; c. sebab dan akibat.

Fakta yang Tepat dan Benar

1. Fakta sejarah merupakan peristiwa, tempat, tokoh, dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Fakta sejarah perlu dipertanggungjawabkan dari segi sumber dan kesahihannya. 3. Fakta sejarah tidak boleh ditokok tambah atau direka. 4. Pengisytiharan Putrajaya sebagai Wilayah Persekutuan pada 1 Februari 2001 adalah contoh fakta yang tepat dan benar.

Penting dan Bermakna
1. Peristiwa yang bersejarah mestilah penting dan bermakna kepada individu, keluarga, masyarakat atau negara. 2. Contoh-contoh peristiwa yang penting dan bermakna: a. hari kelahiran dan hari mula bersekolah merupakan peristiwa yang bermakna kepada seseorang individu; b. tarikh perkahwinan ibu bapa merupakan peristiwa yang penting kepada keluarga; c. Hari Pekerja dan Hari Guru merupakan hari bersejarah untuk menghargai sumbangan pekerja dan guru kepada masyarakat. d. Hari Kebangsaan merupakan peristiwa yang bermakna kepada negara kerana menandakan tamatnya penjajahan British di negara kita.

Sebab dan Akibat
1. Sejarah ialah bidang ilmu yang bertujuan untuk mencari kebenaran sesuatu peristiwa yang pernah berlaku. 2. Untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa, kita perlu tahu apa, siapa, bila, mengapa, bagaimana, dan di mana sesuatu peristiwa itu berlaku. 3. Cara ini dapat membuktikan kesahihan sesuatu fakta sejarah. 4. Sebagai contoh, kemasukan buruh Cina dan India semasa penjajahan British di negara kita telah mewujudkan masyarakat berbilang bangsa. 5. Sebab dan akibat sesuatu peristiwa membolehkan kita mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku serta kesannya.

1.01.3 Sumber Sejarah
1. Penulisan sejarah adalah berasaskan kajian terhadap sumber sejarah. 2. Sumber sejarah dianggap penting kerana dapat memberi maklumat dan bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa. 3. Sumber sejarah terbahagi kepada dua iaitu:

a. sumber primer atau sumber pertama; b. sumber sekunder atau sumber kedua. 4. Ciri-ciri sumber pertama dan kedua adalah seperti yang berikut:

Sumber Pertama
   

Sumber Kedua
   

Bahan dalam bentuk fosil, artifak, kertas, dan keterangan lisan. Bahan yang belum diolah dan dicetak. Bahan yang bersifat asli dan belum ditafsir. Contoh sumber pertama: o Diari, surat peribadi, fail rasmi jabatan, batu bersurat dan manuskrip yang belum dicetak.

Bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan bertulis. Bahan yang ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah. Bahan yang telah diolah, dicetak, dan disebarkan kepada umum. Contoh sumber kedua: o Buku, majalah, jurnal, risalah, ensiklopedia, dan laporan tahunan jabatan.

Sumber Fosil Artifak

Keterangan Tinggalan haiwan atau tumbuhan yang wujud pada zaman lampau. Barang-barang ciptaan manusia pada zaman lampau seperti pisau, kapak, dan pinggan mangkuk.

Bahan tulisan tangan yang Manuskrip disediakan untuk dicetak dan diterbitkan.

1.01.4 Kaedah Pengkajian Sejarah Kaedah Lisan
1. Kaedah lisan merupakan cara memperoleh maklumat daripada responden melalui ucapan, perbualan, penceritaan, dan pengisahan. 2. Maklumat sejarah dapat diperoleh melalui temu bual dengan seseorang tokoh atau melalui ucapan seseorang tokoh. 3. Sumber lisan mempunyai kelemahan kerana sumber ini sering ditokok tambah dan bercampur dengan unsur dongeng, mitos, dan legenda. 4. Oleh itu, sejarawan akan memilih, mentafsir, dan membandingkan fakta untuk mendapatkan maklumat yang benar. 5. Kaedah mendapatkan sumber sejarah turut dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi.

b. angkasa lepas. membuat tafsiran terhadap maklumat yang diperoleh. Melalui kaedah arkeologi. 2. 4. b. pita rakaman dan internet yang digunakan dipanggil kaedah pandang dengar. Seseorang sejarawan perlu melakukan penyelidikan untuk membuat tafsiran sejarah yang tepat dan betul. bahan-bahan tinggalan sejarah dapat disahkan ketepatan usianya menerusi kajian saintifik seperti pentarikhan radiokarbon. 8.01. logam. berfaedah atau sebaliknya. artifak. 5. 7. d. Dalam bidang arkeologi. binaan daripada batu. dinding gua. Contoh sumber arkeologi: a. perundangan. ahli arkeokogi dapat: a. Kaedah mendapatkan maklumat daripada sumber yang ditulis. tembikar. peralatan daripada logam. Kaedah Arkeologi 1. Kaedah Bertulis 1. Perbualan dan temu ramahjuga merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam kaedah lisan. Kaedah perbualan dan temu ramah ini digunakan untuk mendapatkan maklumat berkaitan pandangan seseorang tokoh. dilakar atau dipahat pada batu. adat resam. dan gali cari. 1. cakera padat. Hasil daripada kaedah arkeologi ini. . kulit kayu atau kertas dipanggil kaedah bertulis. 2. 6. c. televisyen.6. fosil. perkara. Sumber bertulis itu membolehkan sejarawan memperoleh maklumat tentang sesuatu peristiwa. Peralatan seperti radio. kulit siput. 3. f. Tafsiran sejarah yang dibuat oleh seseorang sejarawan boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna. 2. terdapat pelbagai cabang seperti maritim. Ahli arkeologi memperoleh maklumat melalui proses gali cari. Kaedah mendapatkan maklumat berdasarkan kajian saintifik dipanggil kaedah arkeologi. membuat tafsiran dan pentarikhan tentang budaya sesebuah masyarakat. e. video. dan tokoh.5 Pentafsiran Sejarah 1.

seorang pembesar di Pasir Salak. i. Ini adalah kerana setiap sejarawan mempunyai pandangan yang berlainan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama. ada sejarawan berpendapat bahawa pembunuhan J. Beliau dan pengikutnya tidak mahu membayar pelbagai cukai yang dikenakan oleh pihak Inggeris. Dato' Maharaja Lela Nama sebenarnya Pandak Adam. v. Birch yang melarang pembesar negeri memungut cukai.W.W. Mat Kilau. iii. iv. 4.W. Birch telah dibunuh di Pasir Salak pada tahun 1875. sejarawan Barat berpendapat kedatangan British ke Tanah Melayu disebabkan faktor kemanusiaan iaitu mereka ingin membantu raja-raja Melayu mengamankan kacau-bilau. vi. c.W. Beliau terbunuh dalam serangan itu.3. 5. Dato' Maharaja Lela dan pembesar Perak telah merancang pembunuhan Birch. sejarawan tempatan menyifatkan pejuang-pejuang ini sebagai wira atau pejuang tanah air kerana keberanian mereka menentang penjajah British. ii. Tok Janggut menyerang Balai Polis Pasir Puteh tetapi gagal. Birch juga tidak menghormati adat resam orang Melayu. Inggeris berjaya menangkap Dato' Maharaja Lela dan beliau dihukum bunuh. ada sejarawan mengatakan bahawa kedatangan British ke Tanah Melayu adalah untuk menguasai kekayaan ekonomi di sini. iaitu J. b. sejarawan Barat menyifatkan Dato' Bahaman. Contoh perbezaan pandangan sejarawan tentang sesuatu peristiwa sejarah ialah: a. ada sejarawan mengatakan pembunuhan itu disebabkan pengenalan sistem cukai oleh beliau. Beliau tidak bersetuju dengan tindakan Residen Inggeris pertama di Perak. . Dato' Maharaja Lela dan Tok Janggut sebagai pemberontak kerana mereka menentang penjajah British. Tok Janggut Beliau menjadi Ketua Kampung Nering dan merupakan seorang pemimpin yang berani. Sejarawan yang berlainan mungkin membuat tafsiran yang berbeza tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama. Birch di Perak disebabkan beliau mengambil alih kuasa pembesar dan sultan Perak. Pada tahun 1915.

kita perlu memahami dan menghayati sejarah supaya: a. membolehkan kita memperbetulkan sebarang kesilapan yang telah kita lakukan. sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab agar dapat memberikan maklumat yang tepat dan benar. dan kepentingan sesuatu peristiwa. f. Faedah mempelajari sejarah: a. h. memupuk semangat patriotisme atau semangat cinta akan negara.6 Kepentingan Sejarah 1. berbangga menjadi warganegara. berhati-hati agar kesilapan masa lalu tidak diulangi lagi. e. Sebagai warganegara Malaysia. mengetahui sebab. e. akibat. merangka wawasan masa depan dengan penuh keyakinan. b. membentuk keperibadian bangsa. membuat penilaian. 1. c. melahirkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia.6. membantu kita menghargai dan memelihara kedaulatan negara. Tujuan mempelajari sejarah: a. berusaha mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan negara dalam semua bidang. d. menjadi panduan dan iktibar dalam hidup kita pada masa kini dan masa hadapan. bertanggungjawab mempertahankan negara. d. 2. memperoleh banyak pengetahuan. i. serta memajukan negara dari segi ekonomi dan sosial. menghargai jasa pemimpin negara yang telah berkhidmat dan berbakti demi mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. f. g. 3. menjadi perangsang untuk mencapai kemajuan negara. Semasa membuat penyelidikan dan penilaian tentang sesuatu peristiwa sejarah. b. . melahirkan perasaan jati diri yang tinggi. b. c. memahami sejarah tamadun awal bangsa kita.01.

Bukit Jawa. ada yang tinggal di dalam gua. d. 4. Tempoh masa bagi setiap zaman itu bergantung pada tahap pencapaian dan kemajuan di sesuatu kawasan. 1. 5.1 Pengenalan 1. c. Sabah. Zaman Neolitik. Zaman Paleolitik. penempatan mereka sering bertukar tempat kerana mereka berpindah-randah dari satu . Lokasi penempatan manusia Zaman Paleolitik ditemui di: a. Zaman Neolitik.02. Zaman Logam. Zaman Paleolitik. b. Zaman Mesolitik. 3. Zaman Logam. b. kawasan ke satu kawasan yang lain. Penyelidikan terdahulu menunjukkan wujudnya Zaman Mesolitik selepas Zaman Paleolitik kerana penemuan alat batu yang bercirikan alat batu Hoabinh yang terdapat di Vietnam. Penempatan manusia Zaman Paleolitik: a. Gua Niah. Kota Tampan. Zaman Paleolitik wujud kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu. b. iaitu: a.Zaman Prasejarah 1. 2. Lenggong. 6. c. Penyelidikan terkini membuktikan Malaysia tidak mengalami Zaman Mesolitik kerana alat batu yang bercirikan alat batu Hoabinh telah wujud di Bukit Jawa. c.2 Zaman Paleolitik 1. Zaman Prasejarah boleh dibahagikan kepada empat tahap. mereka tinggal di kawasan terbuka seperti di luar gua. b. ada pula tinggal di sekitar tasik.02. Manusia Zaman Paleolitik mengamalkan cara hidup sara diri. iaitu: a. Sarawak. 3. 4. 2. dan Bukit Bunuh di Lenggong. c. d. Tempoh masa untuk setiap zaman itu adalah tidak sama antara satu kawasan dengan satu kawasan yang lain. Tingkayu. Di Malaysia. Zaman prasejarah di Malaysia terbahagi kepada tiga zaman. Perak. Perak pada awal Zaman Paleolitik (kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu).

e. alat penetak digunakan untuk menetak pokok dan memotong daging. menjalankan kegiatan perdagangan secara tukar barang. 7. 6. Ada yang masih tinggal di gua. Manusia Perak. Mereka menjalankan kegiatan seperti: a. Wujudnya pembahagian kerja di kalangan mereka. 6. Bukit Tengkorak. Mereka mengamalkan upacara perkuburan juga. Mereka menjalankan kegiatan seperti: a. mayat dikebumikan dengan barang-barang seperti alat-alat batu dan makanan. Manusia Zaman Paleolitik mengamalkan kepercayaan animisme. Dalam upacara perkuburan. Zaman ini merupakan zaman perkembangan teknologi daripada peralatan batu kepada peralatan tembikar. bercucuk tanam. iaitu kepercayaan bahawa setiap benda seperti pokok. 4. 5. b. memungut hasil hutan seperti pucuk-pucuk daun dan buah-buahan. Manusia Zaman Neolitik hidup bermasyarakat dan mempunyai ketua. 3. f. b. 8. memburu binatang. d. dan batu mempunyai semangat atau roh. menternak binatang. alat repihan digunakan untuk meraut dan memotong. pemukul kulit kayu untuk meleperkan dan menghaluskan kulit kayu.5. memburu binatang liar. Di Malaysia. Sabah. beliung untuk menggali tanah dan mengetam kayu. 10. Kelantan. Satu ciptaan baru pada Zaman Neolitik ialah manusia tahu menggunakan tanah liat untuk membuat tembikar. Zaman Neolitik bermula kira-kira 7000 tahun dahulu. Gua Cha. c. langit. iaitu rangka manusia Zaman Paleolitik telah ditemui di Gua Gunung Runtuh pada tahun 1990.02. memungut hasil hutan. Lokasi penempatan manusia Zaman Neolitik ditemui di: a. 8. Manusia Zaman Neolitik mulai tinggal menetap di kawasan berhampiran dengan sungai. menangkap ikan.3 Zaman Neolitik 1. Pada zaman ini manusia masih menggunakan peralatan batu seperti: a. Contohnya: a. . 2. gunung. 9. b. Alat batu digunakan sebagai alat utama dalam kehidupan seharian. 7. b. b. 1.

c. anting-anting. gelang. kalung. 1. 4. manusia tahu menggunakan logam seperti besi dan gangsa untuk membuat alat-alatan. bercucuk tanam. c. Lokasi penempatan manusia Zaman Logam ditemui di: a. Perak. menjalankan kegiatan perdagangan secara tukar barang. 2. Mereka menjalankan pengebumian dengan menggunakan kepingan batu.4 Zaman Logam 1. Gua Harimau. b. bekas air.02. Mereka menjalankan kegiatan: a. 7. 3. b. 10. 12. . memburu binatang. Mereka juga tahu mencipta barang-barang kemas seperti: a. d.9. Sungai Tembeling. 5. Mereka mengebumikan mayat manusia bersama-sama dengan peralatan tembikar dan barangbarang kemas seperti gelang. b. 6. Perak. 11. Zaman Logam di Malaysia bermula kira-kira 4000 tahun dahulu. Pahang. c. Masyarakat Zaman Logam mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup yang tertentu. c. Pada zaman itu. Peralatan tembikar yang dicipta adalah seperti: a. b. Masyarakat Zaman Logam hidup menetap. periuk. Ada yang masih tinggal di dalam gua dan kawasan berhampiran dengan sungai. e. Mereka juga mempunyai adat resam yang tersendiri. Masyarakat Zaman Neolitik berpegang pada kepercayaan animisme. Changkat Menteri. 8. menangkap ikan. belanga. menternak binatang.

Kerajaan yang berasaskan ekonomi pertanian dipanggil kerajaan agraria. Kerajaan Funan. c. 6. Kerajaan agraria tertumpu di kawasan-kawasan tanah subur seperti di lembangan sungai. Ada kerajaan agraria yang terletak di kawasan pedalaman juga. Kerajaan Majapahit. mengutip hasil hutan. padi sawah. Kerajaan Angkor. Baginda bertanggungjawab mengurus empangan dan saliran-saliran tersebut. Tanaman utama yang diusahakan oleh masyarakat agraria ialah: a.03. 2. Kerajaan Champa. Masyarakat agraria mempunyai kemahiran untuk membina empangan dan saliran bagi menjalankan kegiatan pertanian dan penternakan. b. b. 1. 2. e. kerajaan maritim. bercucuk tanam. 3. 4. kerajaan agraria. ubi taro. Contoh kerajaan agraria di Asia Tenggara: a. d.03. e. Contoh kerajaan maritim di Asia Tenggara: a. c. Terdapat dua bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara. padi huma.2 Kerajaan Agraria 1. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat agraria termasuklah: a. menternak binatang. . d. c. 7. 5. 3. Kerajaan Kedah Tua. b. b. Empangan dan terusan dibina oleh pemerintah kerajaan agraria. memburu binatang. iaitu: a. Kerajaan Srivijaya. b.Kerajaan Awal Di Asia Tenggara 1. Kerajaan Chih Tu. menangkap ikan.1 Pengenalan 1.

mempunyai kemahiran membina sistem pengairan. mudah mendapat bekalan air dari sungai-sungai. Kawasan di sekitar Tonle Sap menjadi kawasan pertanian utama. 10. Sistem pengairan (baray) dibina untuk sistem pertanian. Pada zaman pemerintahan Raja Suryavarman II. c. b. Raja yang pertama ialah Kaundinya yang digelarKurung Bnam. 9. Oc-Eo berkembang menjadi pelabuhan utama. Kerajaan Angkor terpengaruh dengan agama Hindu-Buddha.8. Pusat pentadbiran terletak di kawasan hilir Sungai Mekong. . Yang berikut adalah kerajaan agraria: Kerajaan Angkor          Kerajaan Angkor diasaskan pada abad ketujuh Masihi. Masyarakat agraria yang gigih berusaha telah berjaya mengembangkan kerajaan agraria dan menjadikannya termasyhur.         Kerajaan Funan Kerajaan Funan diasaskan pada abad pertama Masihi dan merupakan kerajaan yang terawal di Asia Tenggara. Raja berkuasa mutlak dan dianggap sebagaidevaraja. Fan Shih-man ialah jeneralnya yang agung. terletak di kawasan tanah subur berhampiran lembangan sungai yang sesuai untuk menjalankan kegiatan pertanian. Sistem pengairan dibina untuk mengairi kawasan sawah padi. Faktor-faktor perkembangan kerajaan agraria: a. Sistem pemerintahan berasaskan sistem beraja. Pusat pentadbirannya terletak di Vyadhapura. kerajaan Angkor mencapai zaman kegemilangan. Sungai Mekong berperanan sebagai sistem perhubungan dan perdagangan. Kerabat diraja membantu raja menjalankan pentadbiran. Sungai Mekong menjadi punca air utama.

Faktor-faktor perkembangan kerajaan maritim: a. 3.03. Kerajaan maritim mengumpul barangan seperti hasil hutan. 10. 4. Arab. iaitu terletak di laluan perdagangan antara Timur dengan Barat. membina kapal. b. e. 2. Kemahiran tersebut membolehkan pedagang kerajaan maritim belayar jarak jauh sehingga ke Afrika Timur. tempat membaiki kapal. 11. tempat menyimpan barang dagangan. 8. d. e. Kerajaan maritim berperanan sebagai orang tengah dalam urusan perdagangan. dasar peluasan kuasa – tanah jajahan membekalkan barangan dagangan. bekalan air. c. c. 6. c. tempat berniaga. Kebanyakan pusat pentadbiran kerajaan maritim tertumpu di muara sungai yang merupakan kawasan penempatan penduduk. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk termasuklah: a. Kerajaan yang bergantung kepada kegiatan berkaitan dengan laut dipanggil kerajaan maritim. kedudukan strategik. Barangan ini dijual kepada pedagang asing dari China. d. pelabuhan kerajaan maritim berfungsi sebagai pelabuhan entrepot. . barangan tempatan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran antarabangsa. Masyarakat maritim mempunyai kemahiran membina kapal dan menguasai ilmu pelayaran. Eropah. 7. dan ubat-ubatan dari kawasan pedalaman dan pulau-pulau yang berhampiran. Barangan tersebut mendapat permintaan yang tinggi di pasaran antarabangsa. tempat tinggal. berdagang. 5. bekalan barang dagangan yang mencukupi. rempah ratus. 9. Kerajaan maritim mempunyai pelabuhan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti: a. b. Dengan itu.3 Kerajaan Maritim 1. Kerajaan maritim terletak di kawasan pesisiran pantai. dan India. mempunyai pelabuhan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. menangkap hasil laut. 12.1. b.

Kerajaan-kerajaan Maritim di Asia Tenggara Kerajaan Champa        Keterangan Kerajaan ini diasaskan oleh Chu-Lien pada sekitar tahun 192 Masihi. dan Barat. Palembang berperanan sebagai pusat pentadbiran dan pusat perdagangan yang penting. Diperintah oleh 14 dinasti. Menjadi pusat pertukaran barangan antara pedagang dari China. Raja berkuasa mutlak dan dianggap sebagai 'Raja di Gunung' dan 'Maharaja di Pulau'. Batu bersurat yang ditemui di Telaga Batu bertarikh 683 Masihi membuktikan struktur pentadbiran Srivijaya terbahagi kepada tiga bahagian. Terdapat pegawai pemungut cukai dalam struktur pentadbirannya. India. Menurut catatan I-Ching. Inderapura merupakan pelabuhan yang terkenal. Pada tahun 400 Masihi. Raja berkuasa mutlak dan dibantu oleh tiga orang menteri dalam pentadbiran. Selat Sunda. Menerima pengaruh China pada akhir kurun ke-13 dan pengaruh itu berakhir pada kurun ke-15. Berjaya menguasai Selat Melaka. dan Selat Jawa yang merupakan laluan perdagangan yang penting. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang mencontohi kerajaan Srivijaya. Diasaskan oleh Raja Guatama pada kurun keenam Masihi. Menerima pengaruh Hindu. Chih-Tu      Srivijaya        . Chih Tu bererti Tanah Merah. iaitu: – Pentadbiran diraja – Pentadbiran ketenteraan – Pentadbiran daerah Menteri-menteri yang dilantik menjadi orang perantaraan antara raja dengan rakyat. Diasaskan pada tahun ketujuh Masihi. Terpengaruh dengan agama Hindu. Raja Bhadravarnom menerajui kerajaan.

Kedah Tua juga dipanggil Kataha.Kedah Tua           Menurut catatan I-Ching. Bentuk muka bumi yang rata menjadikannya pengeluar padi utama. Berperanan sebagai pusat perdagangan hasil tempatan seperti beras. Kedah Tua disebut Cheh-Cha. Raja dianggap sebagai devaraja dan baginda dibantu oleh Perdana Menteri serta empat orang menteri. bijih timah. rotan. Kegemilangannya terbukti melalui. – penemuan wang perak pada zaman pemerintahan Sultan al Mutawakil. damar. lada hitam. Majapahit         Diasaskan oleh Raden Wijaya. emas. Gunung Jerai menjadi panduan kapal belayar ke Lembah Bujang. gading. Menjadi tempat persinggahan kapal dari Timur dan Barat. – penemuan manik dari India dan barangan kaca dari Timur Tengah. kemudian berpindah ke Lembah Bujang. . dan tanduk. Diasaskan pada kurun kelima dan merupakan kerajaanterawal di Semenanjung Tanah Melayu. Sistem pentadbiran berasaskan Undang-undang Manu. Mencapai zaman kegemilangan pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk. Sungai Mas merupakan pelabuhan utama. Menjadi pusat perdagangan yang penting pada abad ke. Perdana Menterinya yang terkenal ialah Patih Gajah Mada. Terpengaruh dengan agama Hindu-Buddha.15 Masihi. Menerima pengaruh Hindu-Buddha. Temasik dan Kedah Tua adalah antara pelabuhan utama kerajaan Majapahit.

8. Mereka tiba di sebuah perkampungan nelayan yang didiami oleh orang Melayu. c. Raja Palembang dan puteranya.1 Parameswara Pengasas Kesultanan Melayu Melaka 1. Parameswara dan pengikutnya menetap agak lama di Muar dan kemudiannya meneruskan perjalanan melalui Sening Ujung dan Bertam menuju ke utara. . kegiatan perdagangan tidak terganggu. 11. 10. Raja Majapahit bertindak segera dengan menyerang Palembang. bentuk muka bumi yang berbukit-bukau.Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka 1.   menjadi tempat laluan kapal dagang. Kedudukan Temasik yang strategik menarik minat Parameswara untuk memilikinya. 9. Kawasan-kawasan Srivijaya termasuk Palembang dan Temasik dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit muncul sebagai kuasa yang kuat selepas kejatuhan kerajaan Srivijaya yang berpusat di Palembang. 2. ii. b. 6. Parameswara bersama sama dengan pengikutnya terpaksa berundur ke Temasik. d. orang Laut. 5. 13. 12. Parameswara telah membunuh Temagi dan berusaha memajukan Temasik. 4. Parameswara mendirikan kerajaan di situ kerana: a. terlindung daripada tiupan angin monsun. i. Parameswara bersama-sama orang Laut berpindah meninggalkan Temasik untuk mengelakkan serangan kerajaan Siam dan Majapahit. Kerajaan Siam ingin menuntut bela atas pembunuhan Temagi oleh Parameswara. 3. dan orang Asli. ii. berhampiran laut. Temasik pada ketika itu berada di bawah naungan Siam dan diperintah oleh Temagi. bekalan air bersih mudah diperoleh. Parameswara telah mengasaskan Melaka pada sekitar tahun 1400.04. memudahkan urusan mengawal Selat Melaka. 7. Ketibaan Parameswara dan pengikutnya di Temasik disambut baik oleh Temagi. 14. menjadi petunjuk bagi pelayar. Parameswara telah menentang penguasaan Majapahit dan berusaha membebaskan Palembang daripada kerajaan Majapahit. i. pokok bakau dan api-api. menjadi benteng pertahanan dan perlindungan semula jadi.

Buahnya mempunyai kuasa ajaib. Melaka juga dipanggil sebagai "Malakat" yang bermaksud "perhimpunan segala dagang". iaitu Brahma. Mitos Hindu 1. Nama Melaka juga dikatakan berasal daripada kata Arab iaitu 'Mulaqah' dan 'Malakat'.1. tempat itu dipilih oleh Parameswara untuk mendirikan kerajaannya. dan Shiva. Pokok Melaka dikenal sebagai Amalaka dalam bahasa Sanskrit. 2. Parameswara telah melihat peristiwa pelanduk menendang anjing perburuannya semasa baginda sedang berehat di bawah pokok Melaka. 3. 4. Berasal daripada Istilah Arab 1. 3. Vishnu. Menurut mitos Hindu dalam karya Skanda Purana. Parameswara menamakan tempat tersebut sebagai Melaka bersempena nama pokok Melaka tempat beliau berehat. .04. Melaka dipanggil oleh pedagang Arab sebagai "mulaqah" yang bermaksud pertemuan. 3. Menurut Sejarah Melayu. 2. Amalaka ialah pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Sejarah asal usul nama Melaka dikaitkan dengan pokok Melaka dan pelanduk.2 Asal Usul Nama Melaka Berasal daripada Nama Pokok 1. 4. Pokok ini dikaitkan dengan tempat kediaman Tuhan agama Hindu. Peristiwa tersebut dianggap luar biasa kerana pelanduk yang kecil dapat mengalahkan anjing. 5. 2. Oleh itu.

3. 2. Bagi membangunkan negeri Melaka. juak-juak. b. Parameswara telah menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Siam untuk mengelakkan Melaka daripada serangan Siam. 6. e. Melaka memohon perlindungan dari negara China dan menjadi negeri naungan China. Parameswara gigih berusaha dan bijak merancang untuk memajukan Melaka melalui kegiatan perdagangan. Laksamana Cheng Ho dari China juga telah melawat Melaka pada tahun 1405 dan tahun 1409. Contohnya a. Parameswara merupakan seorang pemimpin yang menitikberatkan keselamatan Melaka. 3. Biduanda juga dikenal sebagai: a. 2. . d. Biduanda kecil ditugaskan membawa alat-alat kebesaran diraja.04. b. tempat perniagaan khusus untuk para pedagang daripada pelbagai bangsa. c. 2.1. pelbagai langkah telah dilaksanakan oleh Parameswara. Siam telah mengiktiraf kedaulatan Melaka. Pada tahun 1404. 3. Pembesar dilantik untuk mengurus hal-ehwal balairung seri. tenaga kerja. 5. 4. Kemudahan Pelabuhan 1. c. hamba.3 Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka Sistem Pemerintahan yang Teratur 1. Melalui hubungan ini. budak raja. makanan. orang suruhan raja. 4. Parameswara telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk pedagang yang berniaga di pelabuhan Melaka. tempat membaiki kapal. Empat puluh orang bentara bertanggungjawab menjalankan perintah raja. Kemudahan-kemudahan ini penting bagi membolehkan pedagang-pedagang asing datang berniaga di Melaka. bekalan air. budak kundang. d. hubungan diplomatik antara kerajaan Melaka dengan China telah terjalin berikutan lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka. e. Hubungan Diplomatik 1. 5. Pentadbiran di Melaka telah disusun oleh Parameswara supaya lebih teratur.

Mereka telah memainkan peranan yang penting dalam menjaga keamanan dan memajukan perdagangan Melaka. 4. dan cap mohor kepada Melaka. c. orang Laut. orang Melayu yang menjadi ketua-ketua masyarakat dilantik memegang jawatan pembesar seperti hulubalang dan biduanda dalam pentadbiran Melaka. dan orang Asli. orang Laut membekalkan hasil laut dan menjaga keselamatan Selat Melaka. sedia berkorban. Rakyat Melaka banyak membantu Parameswara dalam pembangunan Melaka. Hasil hubungan diplomatik ini. 3. Tome Pires dan de Barros menyatakan bahawa pusat petempatan orang Laut terletak di Bentan. nescaya pohon tiada akan dapat berdiri". b. 2.7. "rakyat itu umpama akar. 3. orang Laut mempunyai ciri-ciri kepahlawanan. 9. Ikatan Konsep Daulat 1. Penduduk Melaka pada masa itu terdiri daripada orang Melayu. 5. Orang Laut dikenal juga sebagai orang Selat atau Cellates dan Seletar di kalangan pengembara Barat. dan Lingga. kerajaan China telah mengurniakan sepersalinan pakaian. Sebagai tanda pengiktirafan kerajaan China kepada Melaka. c. Parameswara telah mendapatkan bantuan orang Laut untuk menjaga keselamatan perairan Melaka kerana baginda menyedari bahawa keselamatan penting bagi menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka. menghargai pemimpin. b. 6. . 5. 4. Bantuan Orang Laut 1. mereka mahir tentang selok-belok Selat Melaka. Dalam usaha membantu Parameswara membangunkan Melaka. Orang Laut bersikap taat setia kepada sultan dan kerajaan. taat setia kepada raja. raja itu umpama pohonnya jikalau tiada akar. b. Melaka menghantar ufti dan utusan ke negara China. Temasik. Rakyat Melaka memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan Melaka. kerajaan Majapahit dan Siam tidak lagi berani mengancam dan menyerang Melaka. Rakyat memberikan sokongan padu dan taat setia kepada raja seperti yang dinyatakan dalam Sejarah Melayu. Langkah ini merupakan satu tindakan yang bijak kerana: a. rakyat Melaka telah menunjukkan semangat: a. 2. orang Asli membekalkan hasil hutan untuk kegiatan perdagangan. 8. a. payung kuning.

1 Pentadbiran Yang Sistematik 1. 3. Baginda dibantu oleh Pembesar Berempat. 5. Pembesar Berempat yang berkhidmat di peringkat pusat mempunyai tanggungjawab yang penting seperti yang berikut: . Sistem Pembesar Empat Lipatan 6. Dalam sistem ini. 7. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan untuk melicinkan urusan pentadbiran. Temenggung. 2. iaitu Bendahara.05. Amalan Sistem Pembesar Empat Lipatan membolehkan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dijalankan dengan sistematik. 8. Mereka dibantu oleh Pembesar Enam Belas dan seterusnya Pembesar Tiga Puluh Dua. Setiap pembesar mempunyai tanggungjawab masing-masing dan membolehkan pentadbiran berjalan dengan lancar. sultan menerajui pemerintahan.Kegemilangan Melaka 1. Pembesar Berempat dibantu oleh Pembesar Berlapan. dan Laksamana. 4. Sistem Pembesar Empat Lipatan merupakan kumpulan pembesar yang berperanan sebagai pentadbir kerajaan. Penghulu Bendahari.

mempertahankan kedaulatan sultan dan kerajaan Melaka. b. . 13. Kawasan-kawasan pentadbiran pembesar dikenal sebagai 'kawasan pegangan'. melaksanakan tugas dengan jujur dan bijaksana. 12. Sultan Melaka melantik pembesar-pembesar lain untuk mentadbir kawasan daerah dan jajahan serta memungut cukai di kawasan tersebut. sungai atau pulau bagi meningkatkan sokongan mereka kepada baginda. Semua pembesar Melaka bertanggungjawab untuk: a.Pembesar Bendahara      Peranan/Tanggungjawab Penasihat raja dalam pentadbiran Menteri utama Ketua turus angkatan perang Ketua hakim Pemangku sultan ketika sultan ke luar negeri atau gering Pemungut hasil atau ufti Bendahari Ketua segala Bendahari Ketua urusetia istana Ketua segala Syahbandar Ketua polis dan penjara Penguasa bandar dan Kota Melaka Ketua protokol istana Hakim di darat Ketua angkatan laut Pegawai peribadi raja Ketua duta Mengetuai utusan Penghulu Bendahari     Temenggung     Laksamana     9. Para pembesar juga perlu taat setia dan memberikan sokongan padu kepada sultan agar kerajaan yang kuat dan maju dapat dibentuk. 11. Sultan memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah. 10.

a.14. Jawatan ini diperkenalkan di Melaka dan pernah disandang oleh Seri Maharaja Tun Mutahir. KAWASAN PEGANGAN PEMBESAR Pembesar Bendahara Penghulu Bendahari Laksamana Hulubalang Temenggung Kawasan Pegangan Muar dan Bentan Kampar dan Sening Hujung Temasik Sungai Raya dan Siantan Tiada kawasan pegangan 15. Temenggung  Laksamana   Jawatan ini diperkenalkan semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah. Kawasan pembesar daerah dan jajahan memungut cukai dipanggil 'kawasan pemakanan'. Jawatan ini pernah disandang oleh Hang Tuah.pembesar akan menghadap sultan dan mempersembahkan ufti kawasannya kepada baginda. menjadi asas dan panduan kepada pemerintah sekarang untuk mewujudkan pentadbiran Asal Pengenalan Jawatan Pembesar Penghulu Bendahari   Jawatan ini telah diwujudkan oleh Parameswara ketika memerintah Temasik. yang teratur. . Setelah memungut cukai. 16. pembesar. Pengaruh sistem pentadbiran kerajaan Kesultanan Melayu Melaka: . diwarisi oleh kerajaan Melayu yang lain di Semenanjung Tanah Melayu. Jawatan ini pernah disandang oleh Seri Nara Diraja Tun Ali.

ii. 12. mengurus pasar dan gudang. 4. Apabila Angin Monsun Timur Laut bertiup. b. Para pedagang singgah di pelabuhan Melaka untuk berdagang dan mendapatkan bekalan makanan dan minuman. 2. Muara sungai Melaka yang dalam memudahkan kapal-kapal berlabuh. 9. mengurus cukai. Pemangkin Kemajuan Perdagangan di Melaka Faktor-faktor yang mendorong Melaka menjadi pusat perdagangan 1. menjadi hakim di pelabuhan. Angin Monsun Timur Laut dihalang oleh Banjaran Titiwangsa. vi.2 Pusat Perdagangan Melaka terkenal sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa yang masyhur pada pertengahan abad ke-15. b. Pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun dan membolehkan kapal dagang berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat.1. antara tugas Syahbandar termasuklah: i. mengawal sistem timbangan dan nilai mata wang. pedagang dari Barat pula belayar ke Melaka. 8. . Pedagang Melaka berperanan sebagai orang tengah dalam urusan perdagangan antara pedagang Timur dengan Barat. iv. menjaga keselamatan dan kebajikan pedagang. iii. Bukit-bukau menjadi tempat strategik untuk mengawasi keselamatan Selat Melaka. pedagang dari Timur belayar ke Melaka. Apabila Angin Monsun Barat Daya bertiup. 11. 3. jawatan Syahbandar diwujudkan untuk mengurus pelabuhan dan memastikan kegiatan perdagangan berjalan lancar. a. Kedudukan Geografi 1. 5.05. a. v. Keadaan ini membolehkan Melaka menguasai perdagangan di Selat Melaka juga. Dengan itu. Peranan Syahbandar. Melaka terletak di pertengahan laluan perdagangan antara Timur dengan Barat. Kedudukan geografinya membolehkannya mengawal Selat Melaka yang menjadi laluan kapal dagang. Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit-bukau menjadi panduan kepada pedagang untuk belayar menuju ke Melaka. Angin Monsun Barat Daya dihalang oleh Pulau Sumatera. menguatkuasakan undang-undang kapal keluar dan masuk. pelabuhan Melaka menjadi tumpuan pedagang dari Timur dan Barat. 6. 10. 7. Mereka menjalankan urusan jual beli di Melaka ketika menunggu peralihan angin monsun.

iv. kiwi. tempat penginapan. Undang-undang Laut Melaka mempunyai 24 fasal yang berkaitan dengan: i. iv. dan Pegu. dan Filipina. iv. kerajaan Melaka mengamalkan sistem cukai rasmi sebelum berniaga di Melaka. Sistem cukai yang berpatutan. larangan-larangan di atas kapal. Laksamana bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan Selat Melaka. jong. dan anak kapal. 4. di pelabuhan Melaka. Benggala. Syahbandar II – mengurus pedagang dari Champa. Kemudahan di pelabuhan. peraturan dan tata tertib berniaga. Peranan Laksamana dan orang Laut. perahu. ii. hukum-hukum bagi jenayah yang berlaku di kapal. seramai empat orang Syahbandar dilantik dan setiap Syahbandar ditugaskan untuk menjaga kumpulan pedagang yang berikut: i. Syahbandar I – mengurus pedagang dari Gujerat. gudang untuk menyimpan barang. dan buruh untuk mengangkut barang. a. a. cara berjual beli. ii. Banda. Syahbandar IV – mengurus pedagang dari Pasai. iii. iii. c. para pedagang membayar 'Panduan' atau cukai rasmi sebelum berniaga di Melaka. v. pengangkutan seperti kapal. 5.c. para pedagang rasa selamat berdagang di Melaka. iii. Kalimantan. Undang-undang Laut Melaka digubal bagi memastikan kegiatan perdagangan yang adil dan lancar. dan Ryukyu. cukai yang berpatutan dan adil dikenakan terhadap pedagang. 3. Syahbandar III – mengurus pedagang dari Parsi. Jawa. tanggungjawab nakhoda. . b. v. bekalan makanan dan minuman. Keberkesanan Undang-undang Laut Melaka. a. kemudahan prasarana merupakan antara faktor penting yang menarik ramai pedagang datang berdagang di Melaka. 2. lancar. b. a. b. Kadar cukai berbeza mengikut tempat asal pedagang. ii. Undang-undang Laut Melaka memberikan keyakinan kepada para pedagang untuk berdagang di Melaka. d. d. c. Maluku. c. keselamatan pedagang dan keamanan perairan Melaka terpelihara. China. orang Laut bertanggungjawab menjalankan tugastugas pengawalan. antara kemudahan yang disediakan termasuklah: i. tempat membaiki kapal. kerajaan Melaka mengamalkan sistem cukai berkeutamaan atau cukai mengikut tempat. gajah. b. Borneo. Kalinga.

6. kepentingan surat kebenaran: i. a. c. 7. ii. memudahkan urusan perdagangan. mengumpul barangan dari Kepulauan Melayu untuk dijual kepada pedagang asing. pelbagai jenis wang logam telah digunakan dalam urusniaga di Melaka. membolehkan urusan perdagangan berjalan dengan lancar. mereka memberikan hadiah atau persembahan kepada Sultan. menjadi sumber pendapatan kerajaan Melaka. mata wang emas. ii. kepentingan penggunaan mata wang: 9. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai lingua franca. memastikan urusan perdagangan berjalan dengan lancar. Penggunaan sistem mata wang. mengedarkan barangan dari Timur dan Barat ke Kepulauan Melayu. Pelabuhan entrepot. Kembayat. dan Pasai. b. a. pelbagai jenis bahasa wujud di Melaka tetapi bahasa Melayu dipilih sebagai lingua franca atau bahasa perantaraan kerana: . 8. Temenggung atau Syahbandar. a. membolehkan pedagang berdagang di Melaka. ii. a. Surat Kebenaran. i. mereka perlu membayar sejumlah wang yang ditetapkan untuk mendapatkan surat tersebut yang dianggap sebagai lesen perniagaan. Melaka berperanan sebagai sebuah pelabuhan entrepot yang bertanggungjawab: i. mata wang timah (calains) dan mata wang emas tempatan. iii. Pegu dan Siam Pedagang yang tinggal tetap di Melaka Pedagang dari China dan Jepun tidak perlu membayar cukai kepada kerajaan Melaka. Pedir.KADAR CUKAI MENGIKUT TEMPAT ASAL PEDAGANG Kadar cukai 6% 3% Tempat Asal Pedagang India. iii. menggalakkan pedagang asing berdagang di Melaka. Arab. perak dan timah dari Gujerat. ii. Sebaliknya. b. Antaranya: i. 10. setiap pedagang yang berdagang di pelabuhan Melaka diwajibkan mendapatkan surat kebenaran berniaga daripada kerajaan Melaka.

2. Kerajaan Melaka menetapkan dasar luarnya dengan jelas dan tegas supaya: a. kedudukan kedua-dua buah kerajaan ini dianggap setaraf. kerajaan-kerajaan serantau.3 Kematangan Hubungan Luar 1. Siak. Melaka menghantar pembesar dan bala tentera ke Pasai untuk menamatkan kekacauan tersebut. bahasa Melayu mudah difahami. b. hubungan diplomatik. 2. Kerajaan Melaka menjalin hubungan luar dengan: a. iv. Kampar. apabila Pasai mengalami huru-hara di dalam negeri. c. kedua-dua buah kerajaan ini menggunakan istilah salam. Hubungan Melaka dengan Kerajaan-kerajaan Serantau 1. setiap kerajaan yang berhubung dengan Melaka tahu dan faham akan kedudukan masing-masing. kerajaan-kerajaan antarabangsa. b. kedua-dua kerajaan ini bertukar-tukar pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum Islam. para pedagang asing bertutur dalam bahasa Melayu apabila berurusan dengan pedagang dan pegawai Melaka. b. bahasa Melayu menjadi bahasa utama masyarakat rantau itu. Kerajaan Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara serantau seperti: a. ii. ii.i. i. .   apabila berutus surat. 1. Pasai. Jawa. wujud perasaan tolong-menolong dan hormat-menghormati antara kedua-dua buah kerajaan. Hubungan Melaka dengan Pasai: a.05. hubungan perdagangan. d. c. Megat Iskandar Syah berkahwin dengan puteri Pasai dan memeluk Islam. dapat menjaga kepentingan perdagangan antarabangsa Melaka. iii. b. b. dapat menjamin keselamatan Melaka.

a. Hubungan kerajaan Melaka dengan China. Siak dan Kampar menggunakan istilah sembah kerana taraf mereka rendah daripada Melaka. dapat mengelakkan ancaman Siam. 5. Kebesaran dan kedudukan kerajaan Melaka dapat digambarkan semasa sultan Melaka melawat ke luar negeri. banyak pedagang dari China datang berdagang ke Melaka. Jambi. apabila berutus surat ke Melaka. ii. Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Siam. 6. dan Lingga. e. ii. a. Kerajaan Melaka memberi taraf naungan kepada Siak. b. c. iii. baginda diiringi oleh raja dari Palembang. Mereka membekalkan emas ke Melaka. ketika Sultan Mansor Shah membuat lawatan ke Majapahit. Jawa membekalkan beras. f. beras dan kayu jati ke Melaka. 4. hubungan dengan China mendatangkan keuntungan kepada Melaka kerana: i. dan rempah ke Melaka. hubungan perdagangan. iv. b. c. China mengiktiraf kerajaan Melaka. . Melaka bebas daripada ancaman Siam dan Majapahit. banyak pedagang Jawa datang berdagang di pelabuhan Melaka. b. Siak dan Kampar ditawan oleh Melaka. Melaka menguasai hasil perdagangan negeri ini. hubungan diplomatik dan perdagangan antara Melaka dengan China terjalin apabila Laksamana Yin Ching melawat Melaka pada tahun 1404. a. beras. China memberikan perlindungan kepada Melaka. utusan diplomatik kerajaan Melaka ke Siam diketuai oleh Tun Telanai dan Menteri Jana Putera. makanan. 2. Pasai membekalkan lada hitam. Contohnya. c. 3. b. d. mereka menghantar ufti ke Melaka dalam bentuk wang atau barang. tindakan Melaka menjalin hubungan dengan Siam merupakan satu langkah yang bijak kerana: i. Hubungan Melaka dengan Kerajaan-kerajaan Antarabangsa 1. dan emas ke Melaka. Siam membekalkan bahan makanan. 3. Hubungan kerajaan Melaka dengan Siam. dapat menjaga kepentingan ekonomi Melaka. Hubungan kerajaan Melaka dengan Ryukyu (Jepun). Hubungan Melaka dengan Siak dan Kampar: a. a. Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan Ryukyu. Hubungan Melaka dengan Jawa.

Menambahkan sumber pendapatan Melaka melalui pembayaran ufti daripada negeri jajahan. banyak pedagang dari Ryukyu datang berdagang ke Melaka. pedagang Gujerat juga memainkan peranan penting untuk menyebarkan agama Islam di Kepentingan Hubungan Luar dan Kesannya kepada Melaka        Menjamin keselamatan Melaka. sanjung tinggi pada kedaulatan Melaka. pedagang Arab mendapatkan emas dan rempah ratus yang dikeluarkan dari Kepulauan Melayu dan kain sutera serta teh dari China. Hubungan kerajaan Melaka dengan Gujerat. d. c. 5. c. kerajaan Melaka menjalin hubungan dengan Tanah Arab melalui kegiatan perdagangan. d. Meningkatkan kedudukan Melaka. di Melaka. Mengembangkan agama Islam di Melaka. c. di Melaka mereka mendapatkan rempah ratus yang dihasilkan di Kepulauan Melayu.b. . 4. b. Sultan Mansor Shah pernah menghantar surat kepada Raja Ryukyu untuk memberitahu bahawa ada pedagang Ryukyu melanggar undang-undang Melaka. Hubungan kerajaan Melaka dengan Tanah Arab. kerajaan Melaka menjalin hubungan perdagangan dengan Gujerat. Melaka. pedagang Arab menyebarkan agama Islam ke Melaka. akur pada undangundang Melaka. a. ii. b. a. Mendapat perlindungan dan pengiktirafan dari China. Memajukan perdagangan Melaka. pedagang Gujerat membekalkan kain kepada Melaka. balasan surat daripada Raja Ryukyu menunjukkan bahawa Raja Ryukyu: i. Mewujudkan perasaan tolong-menolong dan hormat-menghormati.

. dan rakyat. ii.4 Pusat Pengembangan Agama Islam 1. 3.05. a. mubaligh Arab yang bernama Syeikh Abdul Aziz dari Makkah telah menyebarkan agama Islam di Melaka. Melaka sebagai tempat pertemuan para ulama dan pendakwah: a. Islam sudah bertapak di Terengganu sekitar abad ke-13. ada antara mereka membawa bersama ahli agama untuk menjalankan kegiatan dakwah di Melaka. 2. b. sebahagian daripada mereka pula berkahwin dengan penduduk tempatan. rasul Allah. pembesar. a. iii. dan Nabi Muhammad S. Kedatangan Agama Islam ke Melaka Agama Islam tersebar di Melaka melalui beberapa cara: 1. Melalui perkahwinan. b. ulama mengajar agama Islam kepada sultan. agama Islam merangkumi semua aspek kehidupan. a. b. Bukti: Penemuan batu nisan di Tanjung Inggeris. menurut catatan Hikayat Raja-raja Pasai dan Bustanus Salatin. 2. Buktinya: Penemuan Batu Bersurat Terengganu bertarikh 1303. b. agama Islam percaya kepada satu Tuhan iaitu Allah S. agama Islam menekankan persamaan taraf. pendakwah menyebarkan Islam di dalam negeri Melaka dan luar negeri. 3.T.W. ada di kalangan pedagang Islam berkahwin dengan gadis tempatan dan agama Islam turut tersebar kepada keluarga gadis tempatan. c. toleransi. pedagang Islam dari Arab dan India menyebarkan agama Islam di Melaka di samping berdagang. iv. Islam bertapak di negeri Kedah sekitar abad ke-9. a. Melalui mubaligh Arab. Kedah. antara sifat istimewa Islam yang menarik minat masyarakat-masyarakat Melaka untuk memeluk Islam termasuklah: i. Melalui pedagang Islam.1. beliau berjaya mengislamkan Raja Sri Maharaja. dan penduduk Melaka. ajaran Islam mudah difahami dan bersifat adil. dan rasional.W. 4. pembesar.A. Keunggulan Melaka sebagai Pusat Penyebaran Agama Islam 1. Sifat agama Islam sendiri. Islam bertapak di Melaka pada kurun ke-15 apabila Megat Iskandar Shah memeluk Islam. Megat Iskandar Shah memeluk agama Islam setelah berkahwin dengan Puteri Raja Pasai.

mereka terpengaruh dengan agama Islam semasa berdagang di Melaka. Melalui penaklukan tanah jajahan. Kegigihan Melaka Menyebarkan Agama Islam ke Asia Tenggara Melaka menyebarkan agama Islam ke rantau Asia Tenggara melalui beberapa cara: 1. 3. ingin menjamin keselamatan negeri. dan menyimpan kitab agama. Abdul Karim al-Jili ialah ahli tasawuf yang terkenal di Melaka. b. Raja Melaka memeluk Islam dan diikuti oleh pembesar serta rakyat Melaka. Melalui perkahwinan politik. d. Islam tersebar ke Siak. askar upahan Melaka terpengaruh dengan agama Islam semasa berkhidmat di Melaka. setelah putera raja Siak berkahwin dengan puteri Sultan Mansor Shah. Terengganu. Peranan istana raja: a. b. Raja Melaka menyediakan tempat tinggal untuk pendakwah. b. beliau mengarang kitab Insan al-Kamil. ii. Melaka berjaya membina empayar yang luas. putera-puteri Sultan Melaka berkahwin dengan raja-raja negara lain. b. mereka menyebarkan Islam kepada keluarga dan sahabat handai setelah mereka kembali ke tanah air. mereka mendirikan masjid. Inderagiri. 2. negeri jajahan taklukan turut memeluk Islam kerana: i. b. Hikayat Amir Hamzah. madrasah. Melalui askar upahan. antara kitab yang diterjemahkan ialah: i. yang meliputi Pahang. Contohnya. a. ii. Melaka menjadi tumpuan pedagang. a. c. b. a. Sultan Mansor Shah menghantar Tun Bija Wangsa ke Pasai untuk bertanyakan masalah berkaitan Islam. nilai Islam seperti musyawarah diterapkan dalam urusan pentadbiran kerajaan Melaka. menunjukkan taat setia kepada sultan Melaka. a. . 4. b. a. istana Melaka menjadi tempat menterjemah. dan surau sebagai tempat mempelajari agama Islam dan membaca kitab suci al-Quran. Melaka sebagai pusat pengajian ilmu tasawuf: a. Peranan Raja Melaka. dan Rokan. c. Melalui perdagangan. 2. negeri-negeri tersebut turut diislamkan. menyadur.c. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. mereka mengembangkan agama Islam kepada keluarga dan rakan di tempat asal mereka. 3. 4. Kelantan. mereka menghantar pendakwah ke luar negeri untuk menyebarkan Islam.

4. c. Istana menjadi pusat intelektual. ulama memainkan peranan penting dalam pentadbiran Melaka. Sultan-sultan Melaka memberikan galakan dan dorongan kepada pendakwah untuk menyebarkan agama Islam. d. raja menggunakan gelaran sultan. Melaka menghantar mubaligh. tulisan jawi digunakan secara meluas. mereka menjadi penasihat sultan dalam hal-ehwal pentadbiran supaya pentadbiran dijalankan secara adil dan saksama. berzina. antaranya. a. Undang-undang. Keadaan ini menarik minat banyak orang untuk memeluk Islam. ulama. pengajian al-Quran menjadi asas sistem pendidikan masyarakat Melaka. dan minum arak. Sinar Islam di Melaka Perkembangan Islam di Melaka meninggalkan beberapa kesan yang penting. b. tulisan Arab disesuaikan dengan bahasa Melayu dan menghasilkan tulisan jawi. c. b. dan Inderagiri tentang hal ehwal agama Islam. contohnya. c. hukum yang berkaitan dengan membunuh. c. f. b. Pentadbiran. agama Islam dianuti oleh masyarakat Melaka. permuafakatan dan perbincangan diutamakan dalam pentadbiran. a. e. 6. agama Islam menjadi agama rasmi Melaka. Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka terpengaruh dengan undang undang fikah atau syariah. b. 1. Melalui pendakwah. b. Kampar. b. Raja Melaka yang pertama menggunakan gelaran sultan ialah Sultan Muhammad Shah. Peranan pemerintah Melaka. Pendidikan. bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan lingua franca. dan selatan Filipina. Sultan Alauddin Riayat Shah menghantar pendakwah untuk mengajar Raja Pahang. mereka menyebarkan Islam ke Jawa. wujudnya institusi kesultanan. a. a. 2. dan ahli sufi untuk menyebarkan Islam ke rantau Asia Tenggara. Sultan Melaka memainkan peranan yang penting dalam usaha mengembangkan agama Islam di rantau ini. . Kalimantan.5. Agama. a. 3. d. pentadbiran Melaka berasaskan pemerintahan Islam. a. mereka berdakwah secara berhemah dan tidak memaksa.

mencatat diari istana. a. ii. amalan masyarakat Melaka terpengaruh dengan unsur-unsur Islam seperti: i. 3. a. i. menterjemahkan kitab agama Islam. kenduri arwah. iii. 1. kesenian lain termasuklah tulisan khat dan ukiran berbentuk corak bunga dan geometri serta ayat-ayat al-Quran dan Hadis. iv. dan disadur oleh golongan bijak pandai di Melaka. dan tempat berwuduk. menara azan. jurutulis berperanan untuk: ulama berperanan untuk: 3. b. mengarang sejarah. pengarang berperanan untuk: i. menggubal perjanjian. menghasilkan pelbagai jenis kesusasteraan. diterjemah.5. mengarang surat rasmi raja. a. a. upacara khatam al-Quran. ii. ii. b. Kesenian. Istana raja menjadi tempat berkumpulnya pengarang. menulis kitab agama Islam. Hikayat Amir Hamzah. Amalan masyarakat. iii. Istana Melaka telah menjadi pusat kegiatan intelektual pada kurun ke-15. antara karya sastera terjemahan termasuklah: i. jurutulis. 2. Peranan Istana sebagai Pusat Kegiatan Intelektual 1. dan ulama. 6. Perkembangan perdagangan di Melaka turut meningkatkan kegiatan keilmuan. menyusun salasilah raja. majlis kesyukuran. mimbar. mihrab. iii. ii. ii. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Golongan bijak pandai Melaka yang dapat menguasai bahasa asing menterjemah dan menyadur karya sastera dari Arab dan Parsi. c. 2. Hasil karya ini telah disalin.05. . Pedagang Arab membawa bersama kitab agama dan hasil kesusasteraan Arab juga.5 Pusat Kegiatan Ilmu 1. menjadi guru kepada anak-anak raja. i. pengaruh kesenian Islam dapat dilihat pada corak ukiran di kubah masjid.

Buku buku ini menjadi khazanah kerajaan. 10.6 Peluasan Kuasa Cara-cara Peluasan Kuasa 1. b. Contohnya: a. dan kemakmuran Melaka. a. . Undang-undang Laut Melaka. Melalui penaklukan. 1. Hikayat Nabi Yusof. i. Kebanyakan karya ini bersifat didaktik. Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan setelah kedatangan Islam. 8. ii. Hikayat Nabi Wafat. iaitu memberikan pengajaran dan digunakan sebagai perantara untuk menyebarkan agama Islam. Hukum Kanun Melaka. digubal semasa pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Karya undang-undang dihasilkan juga. kebijaksanaan Sultan Melaka mengatur strategi peperangan. Hikayat Bakhtiar. v. antara kerajaan yang ditakluki ialah Pahang dan Kampar. a.05. c. Istana Melaka menjadi tempat bagi para alim ulama membincang dan membahaskan soal berkaitan dengan agama Islam. 9. b.  Kitab Darul Manzum iaitu kitab utama yang berkaitan dengan aspek aspek ketuhanan menjadi bahan perbahasan para ulama. kerajaan Kesultanan Melayu Melaka menakluk beberapa buah kerajaan yang lain bagi menjamin keselamatan. Karya sastera Melayu seperti Hikayat Bayan Budiman dihasilkan juga. b. antara karya sastera saduran termasuklah: 4. 7. iv. Hikayat Iskandar Zulkarnain. i. ii. 6. disusun semula semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. kejayaan kerajaan Melaka dalam bidang penaklukan adalah kerana: i. dilengkapkan semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Hikayat Nabi Bercukur. iii. Hikayat Bulan Belah. Istana Melaka juga berperanan sebagai perpustakaan yang menyimpan buku-buku yang ditulis oleh penulis tempatan dan penulis asing. bahasa perantaraan dalam kegiatan dakwah. keutuhan. iii. bahasa persuratan. 5.iii. Bahasa Melayu digunakan sebagai: . Tulisan jawi digunakan secara meluas.

ii.

keberanian dan semangat sedia berkorban di kalangan askar Melaka.

2. Kerelaan bernaung. a. terdapat kerajaan-kerajaan yang rela bernaung di bawah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Antaranya: i. ii. Jambi. Lingga.

b. raja-raja dari negeri naungan Melaka ditabalkan oleh Sultan Melaka. 3. Melalui perkahwinan. a. Sultan Melaka mengahwinkan putera dan puterinya dengan putera dan puteri dari negeri lain seperti Pahang, Kelantan, dan Siak; b. melalui perkahwinan, hubungan persaudaraan antara kedua-dua buah kerajaan dapat diperkukuhkan. 4. Melalui campur tangan politik. a. Kerajaan Melaka meluaskan pengaruhnya ke negeri lain dengan memberikan bantuan kepada kerajaan yang menghadapi huru-hara dalam negeri; b. Melaka memberikan bantuan kepada Sultan Zainal Abidin dari Pasai yang hampir digulingkan daripada takhta; c. Melaka juga membantu Pasai untuk mengalahkan Aru yang mengancam Pasai dan Melaka; d. walaupun kedudukan Pasai setaraf dengan Melaka, kekuasaan Melaka diakui oleh Pasai.

Kebijaksanaan Pemimpin
1. Kebijaksanaan sultan dan pembesar Melaka membolehkan Melaka berjaya membentuk sebuah empayar yang luas. 2. Usaha peluasan kuasa Melaka bermula semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. 3. Peluasan kuasa semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah: a. Pahang, Inderagiri, dan Kampar telah ditawan oleh Melaka semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah; b. baginda menghantar Tun Perak bagi menggagalkan serangan Siam terhadap Melaka; c. baginda menjalin hubungan diplomatik dengan China yang membolehkan kedudukan kerajaan Melaka diiktiraf oleh China dan kerajaan lain di rantau ini; d. baginda berjaya menyelesaikan perbalahan antara pembesar Melayu dengan pembesar India-Muslim. 4. Keamanan yang wujud di Melaka membolehkan baginda menumpukan usaha untuk meluaskan kuasa. 5. Semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah, usaha peluasan kuasa kerajaan Melaka diperhebatkan. Antaranya:

a. baginda berjaya menguasai Bernam dan Perak di Semenanjung Tanah Melayu dan Siak di Sumatera; b. baginda berjaya menghalang Pahang, Kampar, dan Inderagiri membebaskan diri daripada penguasaan Melaka. 6. Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan seorang pemerintah yang warak dan mengambil berat tentang pentadbiran negara. 7. Baginda mementingkan keamanan dan keselamatan dalam negeri. Misalnya, baginda menyamar diri sebagai rakyat biasa untuk menghapuskan kegiatan jenayah. 8. Sultan Alauddin Riayat Shah telah menghantar Laksamana Hang Tuah ke Aru dan berjaya menguasai negeri tersebut. 9. Bendahara Tun Perak yang berwibawa dan cekap memainkan peranan yang penting dalam usaha memperluaskan kuasa kerajaan Melaka. a. Beliau telah berjaya mengalahkan serangan Siam terhadap Melaka sebanyak dua kali iaitu pada tahun 1445 dan 1456; i. serangan Siam tahun 1445.   Tun Perak masih menjadi penghulu Klang pada ketika itu. beliau mengarahkan pengikutnya membawa keluarga masing-masing berpindah ke Melaka untuk menaikkan semangat mereka mempertahankan Melaka. ii. serangan Siam tahun 1456.    Tun Perak telah dilantik menjadi Bendahara Melaka pada masa itu. beliau mengarahkan askar Melaka menggunakan perahu kecil sebagai muslihat perang agar tentera Siam sukar mengejarnya. beliau juga mengarahkan askarnya mengikat jamung di pokok bakau untuk mengelirukan tentera Siam seolah-olah Melaka mempunyai askar yang ramai. b. Bendahara Tun Perak telah berjaya menguasai Pahang yang berada di bawah kekuasaan Siam pada masa itu.

Tun Perak
     

Anak Bendahara Sri Wak Raja. Pada tahun 1445, dilantik oleh penduduk Klang menjadi penghulu. Dilantik menjadi Bentara Melaka. Pada tahun 1456, dilantik menjadi Bendahara Melaka. Telah memperluaskan jajahan takluk Melaka. Jajahan takluk semasa beliau menjadi

Bendahara Melaka ialah Pahang, Terengganu, Johor, Riau- Lingga, Bengkalis, Kepulauan Karimon, Rokan, Siak, Kampar, Jambi, Inderagiri, dan Aru. Beliau meninggal dunia pada tahun 1498 dan diganti oleh Tun Putih.

10. Bendahara Tun Perak pembesar yang taat setia kepada Sultan Melaka. Buktinya: a. beliau tidak menuntut bela apabila anaknya, Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad iaitu putera Sultan Mansur Shah; b. beliau hanya meminta Sultan Mansur Shah agar tidak melantik Raja Muhammad sebagai pengganti Sultan Melaka. Raja Muhammad hanya ditabalkan sebagai Sultan Pahang. 11. Tindakan Bendahara Tun Perak itu adalah penting kerana: a. dapat mewujudkan keamanan dalam negeri; b. dapat mengekalkan kesetiaan rakyat Melaka.

Kejadian Pembunuhan Tun Besar Raja Muhammad telah membunuh Tun Besar (Anak Bendahara Tun Perak) dalam suatu kejadian. Kejadian itu berlaku apabila raga yang disepak oleh Tun Besar terkena tanjak Raja Muhammad. Raja Muhammad menjadi marah dan menikam Tun Besar.

12. Kesan perluasan kuasa terhadap kerajaan Melaka. a. Melaka bertambah kaya kerana dapat menerima ufti dalam bentuk wang, barangan atau ketenteraan. Ufti yang diterima oleh Melaka adalah seperti yang berikut: . i. ii. Klang, Bernam, Perak, dan Jugra – 40000 calains setahun. Kampar, Pahang, dan Inderagiri – 40 kati emas setahun. Lingga, Rokan, Tunggal, dan Rupat – 40 buah perahu dan lancara bersama hulubalang. b. Melaka dapat mengawal perairan Selat Melaka setelah menguasai negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera; c. Melaka dapat bekalan barangan dari negeri jajahan dan naungan; d. Melaka dapat mengembangkan agama Islam ke negeri jajahan dan naungan

Kemerosotan Melaka
1. Parameswara telah mengasaskan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan berusaha untuk membangunkan negeri tersebut. 2. Semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah, Melaka mencapai zaman kegemilangannya. 3. Semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah, Melaka mengalami zaman kemerosotan kerana: a. kelemahan kepimpinan; b. masalah perpaduan; c. kelemahan askar Melaka; d. kedatangan Portugis.

1.06.1 Kelemahan Kepemimpinan
1. Tun Mutahir dilantik sebagai Bendahara Melaka selepas Bendahara Tun Perak meninggal dunia. 2. Para pembesar Melayu berasa iri hati terhadap Bendahara Tun Mutahir kerana: a. beliau bersikap pilih kasih; b. beliau daripada keturunan India-muslim. 3. Bendahara Tun Mutahir difitnah oleh Raja Mendeliar bahawa beliau ingin mengatasi kekayaan Sultan Melaka. 4. Sultan Mahmud Shah amat murka lalu menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Tun Mutahir dan ahli keluarganya tanpa usul periksa. 5. Kesan daripada peristiwa tersebut: a. Sultan Mahmud Shah menyerahkan pemerintahan negeri kepada puteranya, Raja Ahmad; b. Tun Perpatih Putih dilantik sebagai Bendahara Melaka yang baru; c. pentadbiran Melaka menjadi semakin lemah kerana tidak ada pemimpin yang berwibawa; i. ii. Raja Ahmad seorang pemerintah yang lemah dan tidak cekap. Bendahara Tun Perpatih Putih seorang yang uzur dan tepok.

d. amalan rasuah dan fitnah-memfitnah berlaku secara berleluasa; e. rakyat berpecah-belah dan tidak bersatu padu. 6. Perdagangan di Melaka semakin merosot kerana kadar cukai yang tinggi dikenakan di pelabuhan Melaka.

1.06.2 Masalah Perpaduan
1. Masalah perpaduan wujud apabila Tun Mutahir dilantik sebagai Bendahara Melaka. 2. Berlaku persaingan pengaruh antara orang India-muslim.

3. Punca persaingan tersebut adalah kerana Bendahara Tun Mutahir bersifat pilih kasih dalam pentadbirannya. 4. Contoh persaingan pengaruh termasuklah: a. perebutan pengaruh antara Laksamana Khoja Hassan dengan Tun Mutahir; b. Raja Mendeliar memfitnah Tun Mutahir ingin mengatasi kekayaan sultan. 5. Apabila Bendahara Tun Mutahir dan keluarganya dihukum bunuh, rakyat Melaka turut berpecahbelah. 6. Akibatnya, keutuhan kerajaan dan kegiatan perdagangan di Melaka terjejas.

1.06.3 Kelemahan Askar Melaka
1. Semasa berperang dengan tentera Portugis, askar Melaka menggunakan alat perang tradisional seperti keris, tombak, panah, perisai, dan sumpit beracun. 2. Kebanyakan askar Melaka terdiri daripada askar upahan dari Jawa. 3. Angkatan perang Melaka tidak mempunyai struktur yang lengkap. 4. Angkatan Portugis terlatih dan menggunakan senjata moden seperti meriam yang boleh menembak dari jarak jauh. 5. Angkatan Portugis diketuai oleh Alfonso de Albuquerque yang handal. 6. Pasukan tentera Portugis mendapat sokongan dari pangkalan tentera mereka di Goa, India. 7. Semasa tentera Portugis menyerang Melaka, askar upahan Melaka dari Jawa telah melarikan diri. Ini memudahkan tentera Portugis menawan Melaka.

1.06.4 Kedatangan Portugis Sebab Kedatangan Portugis
1. Kedatangan orang Portugis ke Timur dikaitkan dengan "Gold, Gospel dan Glory". 2. Orang Portugis merupakan bangsa Eropah yang pertama sampai ke Timur. 3. Sebab-sebab kedatangan orang Portugis ke Timur: a. kekayaan; i. ii. iii. iv. orang Portugis mahu mendapatkan rempah ratus dari Kepulauan Melayu. rempah mendapat permintaan yang tinggi di Eropah. rempah digunakan untuk mengawet makanan dan menambah kelazatan makanan serta memanaskan badan. mereka ingin memecah monopoli perdagangan rempah pedagang Islam. b. keagamaan;

Alfonso de Albuquerque melancarkan serangan yang pertama dan berjaya menguasai jambatan sungai Melaka 13. Bendahara Tun Mutahir memujuk Sultan Mahmud supaya bertindak terhadap orang Portugis. iii. ii. orang tawanan Portugis dibebaskan. iv. rombongan Lopez de Sequera sampai ke Melaka. 3. Lopez de Sequeira sempat melarikan diri ke Goa. mereka ingin meneruskan Perang Salib di Timur. mereka hendak menghancurkan kerajaan Islam di Timur. c. Saudagar Islam dari Gujerat dan Jawa menasihati Bendahara Tun Mutahir agar berhati-hati dengan orang Portugis yang menjadi musuh orang Islam dan kedatangan mereka adalah untuk menguasai perdagangan dan menentang Islam. c. 12. Kejayaan ini disebabkan Si Kitol memberikan maklumat kepadaAlfonso de Albuquerque tentang kekuatan Melaka dan strategi serangan. Beberapa orang Portugis ditahan termasuk Ruy de Araujo dan ada yang terbunuh. Melaka membayar ganti rugi. Vasco da Gama sampai ke India. 1509. kejayaan-kejayaan tersebut menjadi kemegahan bangsa Portugis. Portugis Menguasai Melaka 1. Askar Melaka telah diperdengarkan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah untuk menaikkan semangat perjuangan mereka menentang tentera Portugis. angkatan laut Portugis yang diketuai oleh Lopez de Sequeira tiba di Melaka untuk memulakan hubungan dengan Melaka. i. 10. Setibanya di Melaka. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah. iii. Alfonso de Albuquerque menggunakan alasan itu untuk menyerang Melaka. orang Portugis mahu menyebarkan agama Kristian di Timur. Putera Henry menggalakkan rakyatnya menjelajah ke Timur. 6. 1498. Pada 25 Julai 1511. 5. orang Portugis dibenarkan membina kubu di Melaka. Sultan Mahmud menolak semua tuntutan tersebut.i. Alfonso de Albuquerque telah dihantar oleh Raja Portugal untuk mengetuai angkatan laut menyerang Melaka. galakan Raja Portugal. 11. i. 8. 1510 Portugis menawan Goa. 7. ii. 4. d. 2. b. baginda menghantar rombongan untuk mencari jalan laut ke Timur. ii. 9. Sultan Mahmud mengeluarkan perintah untuk menangkap orang Portugis. . 14. Orang Portugis dibenarkan berniaga dan keselamatan mereka dijamin oleh Sultan Melaka. Alfonso de Albuquerque menuntut agar: a. kemegahan. 1509.

para pembesar dan rakyat Melaka berundur ke Muar. Bantuan daripada angkatan tentera mereka di Goa. Pada 10 Ogos 1511. 18. Melaka ditawan oleh Portugis. Angkatan perang Portugis terlatih dan berpengalaman. Sultan Mahmud Shah mendirikan sebuah kerajaan baru di Bentan setelah kemangkatan Sultan Ahmad Shah. Pada 24 Ogos 1511. . Tiada Bendahara yang kuat selepas kematian Tun Perak. Faktor Kejayaan Portugis      Portugis diketuai oleh panglima perang yang handal – Alfonso d' Albuquerque.15. Maklumat tentang pertahanan Melaka diketahui oleh Portugis. Maklumat dan strategi peperangan yang berkesan. Serangan balas tentera Melaka yang diketuai oleh Sultan Ahmad Shah telah menyebabkan angkatan Portugis terpaksa berundur. 17. Kelengkapan senjata moden. Faktor Kejatuhan Melaka     Pentadbiran Melaka yang lemah. Sultan Mahmud Shah. Alfonso de Albuquerque melancarkan serangan yang kedua dan pasukan tentera Melaka dikalahkan. Setelah Melaka ditawan oleh Portugis. 16. Permusuhan antara golongan TamilIslam dengan Melayu-Islam kerana sikap pilih kasih Tun Mutahir. Sultan Ahmad Shah bersama keluarga.

13. 8. Semasa berada di Bentan. Setelah Melaka ditawan oleh Portugis. d. Raja Ali. 9. dan Japara (Jawa) menyerang Melaka selama tiga bulan tetapi tidak berjaya kerana: a. Usaha Johor Menguasai Melaka 1. Portugis menyerang Bentan pada tahun 1521 dan serangmenyerang antara kedua-dua pihak berlarutan sehingga tahun 1526. Kota Kara didirikan untuk menjaga keselamatan ibu negeri Johor. Johor sering diancam oleh Portugis. 2. dan Jambi. 6. Kemudian. Wakil-wakil Johor ditempatkan di jajahan takluknya seperti Bengkalis. 1551. Sultan Mahmud Shah berundur ke Pagoh dan membina kubu di Bentayan. b. Siak.Johor Menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka 1. Jambi. 2. dan Jambi. Inderagiri. dan Acheh. menghantar barangan eksport ke Johor. Kemudian. . 11. 3. Baginda telah mengasaskan kerajaan di Tanah Besar Johor atau Ujong Tanah. Jajahan takluk Johor dikehendaki: a. Siak. baginda memperkuatkan angkatan tentera dengan mendapatkan bantuan daripada jajahan takluknya iaitu: a. Laksamana Tun Abdul Jamil memperkukuhkan penguasaan Johor terhadap jajahan takluk pada abad ke-17. 4. Acheh. Kampar. Pusat pentadbiran Johor sering bertukar tempat di sepanjang Sungai Johor sebagai muslihat mempertahankan Johor daripada ancaman Portugis. 14. putera Sultan Mahmud dilantik sebagai sultan baru dengan menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah II. Lingga. 7.1 Pengasasan Kerajaan Johor 1. Bendahara dan Seri Nara Diraja membangunkan pusat pentadbiran Johor di Pekan Tua. b. kekebalan Kota Melaka. 12. menghantar askar untuk menyertai angkatan Johor jika diperlukan. Johor tidak berputus asa untuk menawan semula Melaka. baginda mara ke Pahang sebelum bergerak ke Bentan (Riau). Baginda menjadikan jajahan takluk Melaka sebagai jajahan takluk Johor. 10. 15. 5.07. Muar. c. Johor dengan bantuan Perak. Pahang. Sultan Mahmud berundur ke Kampar dan mangkat di situ pada tahun 1528. Aru.

a. . a. Portugis mengenakan sekatan perdagangan yang ketat. 6. Menjadi Bendahara Paduka Raja Johor di bawah tiga orang sultan iaitu: o Sultan Ali Jalla Riayat Shah III o Sultan Alauddin Riayat Shah III o Sultan Abdullah Maayat Shah Memainkan peranan penting dalam: o Menyusun pertahanan Johor untuk menghadapi ancaman Portugis dan Acheh. Usaha merampas semula Melaka daripada Portugis memperlihatkan semangat keberanian. Portugis mengenakan cukai yang tinggi. 7. 8. o Membuat perancangan untuk menawan semula Melaka pada tahun 1586. gabungan tentera Johor dan Belanda telah berjaya mengalahkan Portugis. b. 3. Kebangkitan Acheh 1. Acheh menjadi tumpuan pedagang asing setelah Melaka ditawan oleh orang Portugis. 4. Tun Sri Lanang      Nama sebenarnya ialah Tun Muhammad. 5. dan 1606. b. Pada tahun 1641. dan ketabahan Johor.b. Dilahirkan di Seluyut pada tahun 1565. kegigihan. Menjadi utusan Johor ke Goa untuk berunding dengan pihak Portugis pada tahun 1583. Pembesar Johor seperti Tun Sri Lanang dan Laksamana Tun Abdul Jamil memainkan peranan penting dalam usaha menawan semula Melaka. Angkatan tentera Johor mula bergabung dengan tentera Belanda sejak tahun 1608 untuk menyerang Portugis. Serangan Johor berterusan sehingga tahun 1564. Setelah Portugis dikalahkan. angkatan perang Belanda menyerang Melaka dari laut. angkatan perang Johor yang diketuai oleh Laksamana Tun Abdul Jamil mengepung Melaka dari darat. Portugis berusaha menghapuskan monopoli perdagangan para pedagang asing. 1587. 2. Melaka diduduki oleh Belanda. persenjataan Portugis lebih baik.

a. 5. Acheh menawan Pahang dan berkuasa menentukan bakal Sultan Johor. Acheh menyerang Kedah. Acheh menyerang Portugis kerana menghalang perdagangan Acheh. . c. Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka. 6. dan Acheh terlibat dalam Perang Tiga Segi yang berlangsung selama 100 tahun. Acheh muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang kuat. Acheh menyerang Perak. Acheh menjalankan dasar peluasan kuasa. 4. Perang ini berpunca daripada persaingan antara ketiga-tiga buah kuasa untuk menguasai jalan perdagangan di Selat Melaka demi kepentingan masing-masing. Portugis menyerang Johor kerana menganggap Johor berpakat dengan Acheh menyerang Melaka. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam berjaya menjadikan Acheh sebuah kuasa yang kuat. Kota A Famosa  Dibina oleh orang Portugis pada tahun 1512. a. 5. Hasil daripada kemajuan perdagangan antarabangsa. menguasai Semenanjung Tanah Melayu. 4. menguasai perdagangan Selat Melaka. b. Pedir dan Pasai ditawan oleh Acheh dan perdagangan lada hitam negeri-negeri ini juga dikuasai oleh Acheh. 3. Baginda berazam untuk: . Antaranya: . Acheh menyerang Johor kerana Johor akan mengancam perdagangan perdagangan Acheh sekiranya perdagangan Johor maju. Portugis. Johor. 1575 dan 1620. 2.  Menyusun perjanjian dengan Admiral Matelief untuk mempertahankan Johor daripada serangan Acheh pada 23 September 1606. Persaingan antara Johor dengan Acheh dan Portugis 1. 3. 1617. 1619. 6. Menyusun Sejarah Melayu yang menjadi sumber pensejarahan Melayu dan kebudayaan Melayu yang ulung pada tahun 1612.

Batu Pahat. Inderagiri. jajahan takluk Johor meliputi satu kawasan yang luas di Semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Menjelang tahun 1641. gereja. b. . iv. 1.2 Kegemilangan Kerajaan Johor 1. kota ini telah dirobohkan sehingga tinggal sebuah pintu kota sahaja. Siak. Semasa Inggeris menjaga jajahan Belanda di Timur. Bentan. negeri-negeri dari Klang hingga Singapura seperti: i.07. vi. rumah kediaman dan beberapa pintu kota. 2. i. kecekapan sultan dan pembesar mentadbir negeri. Klang. iii. Kota ini terus digunakan semasa Belanda menduduki Melaka. Bengkalis. markas tentera. gudang. v. ii. iii. Pahang. Merupakan kubu pertahanan yang kukuh. Antara jajahan takluk Johor termasuklah: a. Faktor-faktor yang membantu kegemilangan kerajaan Johor: a. negeri-negeri di pantai timur Sumatera seperti: 3. Muar. Lingga. ii. iv.    Di dalam kota terdapat bangunan pentadbiran. Kampar.

b. 11. penggunaan mata wang melicinkan urusan perdagangan. c. mata wang perak dikenal sebagai kupang. i. 3. h. 6. kemajuan bidang persuratan. 4. Kemudahan yang disediakan di pelabuhan Johor termasuklah: a. 7. Johor memperkenalkan mata wang semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II (1528 – 1564) iaitu: a. 8. tembikar. Johor terkenal sebagai pembekal kain corak baru. Johor dapat menyediakan pelbagai barang dagangan kerana mempunyai jajahan takluk yang . 10. lada hitam. peranan orang Laut. kecekapan mentadbir pelabuhan. Jajahan taklukan membekalkan barangan seperti bijih timah. penggunaan mata wang. d. tukar barang. kain sutera putih. Johor sebagai Pusat Perdagangan 1. Pelabuhan Johor menjadi tumpuan pedagang asing dari China. e. teh. kemahiran membuat dan membaiki kapal. 9. kedudukan yang strategik dan terlindung daripada tiupan angin monsun. tempat tinggal. iaitu: a. gudang. dan tembaga dari China. beras. cukai yang berpatutan. f. Semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah II (1685 – 1699). b. c. Faktor-faktor yang mendorong Johor muncul sebagai pusat perdagangan pada abad ke-17: a. luas. beliau menyifatkan Riau sebuah pelabuhan yang sibuk kerana bilangan kapal yang berlabuh di pelabuhan Riau terlalu banyak. 2. mata wang emas dikenal sebagai mas. dan kayu gaharu. kemajuan kegiatan perdagangan. dan England. Urusan perdagangan dijalankan melalui dua cara. khidmat membaiki kapal. pelbagai barang dagangan disediakan. 5. sistem naungan menjamin keselamatan pedagang asing. Johor juga mendapat barangan dari luar seperti benang emas. c. Sebagai pelabuhan entrepot. g. Semasa Gabenor Belanda di Melaka melawat Riau pada tahun 1689. hasil hutan.b. Belanda. pusat pentadbiran dan pelabuhan Johor dipindahkan dari Batu Sawar ke Riau. b. pelbagai kemudahan disediakan di pelabuhan. b.

dan Raja Indera Bongsu. Dua buah karya yang terkenal dihasilkan pada masa itu ialah Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. iaitu di pintu masuk di bahagian selatan Selat Melaka. a. mata wang timah dikenal sebagai katun. i. v. 2. Dengan itu. pengawas perairan Johor. naskhah asal ini dibawa dari Kampar ke Johor pada tahun 1528. Johor terkenal sebagai pusat persuratan sejak abad ke-17. penunjuk arah. Pelabuhan Johor juga terlindung daripada tiupan angin monsun dan ini membolehkan kapal dagang dapat berlabuh dengan selamat. 19. Mengikut sistem ini. 17. dolar Mexico dan duit Belanda digunakan di pelabuhan Johor pada akhir abad ke-18. pada 1612. kolek. setiap pedagang asing yang berdagang di pelabuhan Johor dilindungi oleh Bendahara. Mata wang asing seperti dolar Sepanyol. Johor dapat mengawal lalu lintas kapal dagang dari Timur dan Barat. pengawal pelabuhan. Perkembangan Persuratan Melayu 1. Laksamana. Orang Kaya Suguh telah membawa balik naskhah ini ke Johor. ii. pencacap. c. penunda. iii. Tun Sri Lanang memperbaik dan menyalin semula naskhah Sejarah Melayu. baluk. Sistem naungan diamalkan untuk menjamin keselamatan pedagang asing. naskhah ini dirampas oleh Portugis semasa Portugis menyerang Johor Lama pada 1536. 6 keping emas dikenakan bagi setiap bahara lada hitam. 13. b. 14. 16. 12. a. b. 10 keping emas dikenakan bagi setiap bahara timah. . Johor terletak di kedudukan yang strategik. Kerajaan Johor menjaga keselamatan pedagang dan kapal yang berlabuh dengan mengerah orang Laut menjadi: a. d. Orang Johor mahir membuat kapal pesisiran pantai seperti banteng. mula ditulis di Melaka dan dibawa bersama ketika Sultan Mahmud Shah berundur dari Melaka pada tahun 1511. 18.c. dan pencalang. Sistem cukai yang berpatutan diamalkan: a. Pelabuhan Johor ditadbir dengan cekap agar urusan perdagangan dapat dijalankan dengan lancar. 15. iv. Sejarah Melayu. Temenggung.

Tuhfat al Nafis (Hadiah yang bernilai). Pengarang yang terkenal ialah: a. 5. bahasa. Bustanul Katibin Lissubyanil-mutaalimi. h. Syair Sultan Mahmud Lingga. karya tersebut dicetak dengan menggunakan kaedah 'cap batu'. Raja Haji Ahmad. Pada abad ke-19. iii. Kitab Pengetahuan Bahasa. .07. Hasil karya yang asal ditulis dengan menggunakan tulisan jawi bertulis tangan. b. 7. Hikayat Johor dan Hikayat Pahang. Raja Ali Haji.3 Kemerosotan Kerajaan Johor 1.). Jambi merupakan jajahan takluk Johor. d. Sejak abad ke-17. b. Kemerosotan Johor disebabkan oleh empat faktor. c. penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor. Aturan Setia Bugis dan Melayu. b. pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V. mengisahkan kepahlawanan Hang Tuah dan empat orang rakannya. Sejarah Melayu merupakan sumber persejarahan Melayu dan dokumen kebudayaan Melayu yang ulung. Hikayat Hang Tuah.vi. b. 3. 4. f. Dihasilkan pada abad ke-17. Perang Johor-Jambi. Johor juga dikenal sebagai pusat pengajian ilmu agama Islam. mengagungkan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah empayar yang masyhur. i. d. Perang Johor–Jambi 1. e. g.O. c. 2. dan buku agama Islam telah dihasilkan. 6. iaitu: a. Peringatan Sejarah Negeri Johor. Salasilah Melayu dan Bugis dan Sekalian Raja-Rajanya. 1. ii.C. Antara hasil karya yang ditulis pada abad ke-18 dan ke-19 ialah: a. Apabila Riau menjadi pusat pentadbiran Johor pada abad ke-18. Persengketaan dalam kalangan pembesar dan Sultan Johor telah mengakibatkan kemerosotan kegemilangan kerajaan Johor. perebutan kuasa. banyak karya sejarah.

b. Pada tahun 1679. Sri Amar Diraja. Jambi mula bersaing dengan Johor dalam kegiatan perdagangan dan berusaha membebaskan diri daripada kekuasaan Johor. a. Laksamana Tun Abdul Jamil       1623 – mengambil alih kuasa Bendahara Johor. Mengalahkan Palembang dan menawan semula Siak. Sebagai mengenang jasanya. 3. Dalam usaha membebaskan diri daripada kekuasaan Johor. 6. c. beberapa jajahan takluk Johor membebaskan diri. pada tahun 1673. . b. Sejak itu. Kesan serangan Jambi terhadap Johor: a. Laksamana Tun Abdul Jamil berjaya mengalahkan Jambi dengan menggunakan askar upahan Bugis. Laksamana Tun Abdul Jamil dianugerahkan gelaran Paduka Raja. Jambi menyerang Johor Lama dan Batu Sawar. 1677 – melantik menantunya menjadi Sultan Johor dengan gelaran Sultan Ibrahim Syah. Laksamana Tun Abdul Jamil terlalu berkuasa di Johor. Mengetuai angkatan perang Johor dan mengalahkan Jambi serta dianugerahi gelaran Paduka Raja. pada tahun 1670. perdagangan terjejas. Jambi menyerang Johor. Sri Bija Diraja. Setelah Jambi muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang baru di Selat Melaka. Tun Abdul Jamil amat berkuasa sehingga dapat melantik anak-anaknya menyandang jawatan penting dalam kerajaan Johor seperti: a.2. 5. Melantik cucunya menjadi Sultan Johor dengan gelaran Sultan Mahmud Syah (1685 – 1699). Temenggung. Jambi menyerang Johor dengan bantuan Belanda. c. Sultan Abdul Jalil Riayat Shah III berundur dari Johor dan bersemayam di Pahang bermula tahun 1677 kerana Johor tidak selamat untuk diduduki. Perebutan Kuasa 1. Disingkirkan daripada jawatannya oleh Bendahara Johor. 4. b. 7.

Orang Laut yang mempercayai akan dakwaan Raja Kechil turut menyokong dan memberikan taat setia kepadanya. Penglibatan Bugis di Johor 1. Beliau telah mengambil alih peranan Bendahara sebagai pelantik dan pemangku sultan sejak tahun 1623. Bendahara Tun Habib Abdul Majid hanya mendapat semula kuasanya setelah Laksamana Tun Abdul Jamil meninggal dunia pada tahun 1688. 9. Pelantikan baginda disokong oleh para pembesar dan rakyat. Raja Kechil dari Siak mendakwa dirinya sebagai putera almarhum Sultan Mahmud Shah II dan ingin menuntut takhta kerajaan Johor. Orang Bugis telah diusir keluar dari Makasar setelah Belanda menguasainya pada awal abad ke17. Dengan pelantikan baginda. Persengketaan antara Bendahara dengan Laksamana menyebabkan kestabilan politik Johor terjejas. 6. 7. Peristiwa itu dikenal sebagai 'Sultan Mahmud mangkat dijulang' kerana baginda terbunuh semasa baginda dijulang. 2. Misalnya: a. 5. Perebutan Takhta 1. Dengan bantuan orang Minangkabau. beliau melantik menantunya sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Ibrahim Shah. . Ini menyebabkan baginda dibunuh oleh seorang pembesar pada tahun 1699. Bendahara Tun Abdul Jalil telah dilantik sebagai Sultan Johor yang baru dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV (1699 – 1718). Perebutan takhta Johor dan peperangan yang berlaku telah mengakibatkan kemakmuran Johor mula merosot. 8. 3. 1677. beliau melantik cucunya yang berusia 10 tahun sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Mahmud Shah II dan anaknya iaitu bekas permaisuri Sultan Ibrahim Shah dilantik sebagai pemangku sultan. b. bermulalah Kesultanan Johor daripada keturunan Bendahara. Raja Kechil telah mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. 5. 4. Oleh sebab Sultan Mahmud Shah II mangkat tanpa meninggalkan waris. 1685. 4. 10. Tindakan Laksamana Tun Abdul Jamil yang mengetepikan Bendahara Tun Habib Abdul Majid menyebabkan Bendahara berasa tidak puas hati. Raja Kechil telah berjaya merampas takhta kerajaan Johor pada tahun 1718. 3.2. Sultan Mahmud Shah II terkenal sebagai seorang sultan yang zalim.

dan Daeng Kemasi telah bersetuju membantu Raja Sulaiman (putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV) untuk mengusir Raja Kechil dari Johor. Temenggung bertapak di Pulau Pinang dan menguasai Johor dan tanah besar Johor. 9. pembesar Melayu dapat menguasai semula tampuk pemerintahan kerajaan Johor pada tahun 1784. Orang Melayu Johor bersaing dengan orang Bugis lagi dan masalah ini tidak dapat diselesaikan. Yamtuan Bugis mempertahankan haknya untuk melantik Sultan Johor yang baru mengikut pilihannya. 7. Orang Bugis mengukuhkan kedudukan dengan: a. b. orang Bugis kembali semula ke Riau. Tetapi banyak di antara mereka menjauhkan diri daripada sultan dan pembesar. Daeng Merewah dilantik sebagai Yamtuan Muda Riau dengan gelaran Kelana Jaya Putera. Orang Bugis meluaskan pengaruh mereka dalam pentadbiran kerajaan Johor. Daeng Menampok dikurniakan gelaran Raja Tua. Bendahara bertapak di Pahang. 12. 8. Raja Ali. menggalakkan perkahwinan antara orang Bugis dengan anak raja dan anak pembesar Melayu. Kesannya: a. 13. Orang Bugis mengembara bersama-sama dengan angkatan perangnya dan menjadi tentera upahan yang berani. b. 10. orang Bugis berjaya mengalahkan Raja Kechil. Daeng Menambun. Pada tahun 1802. 6. c. Orang Melayu Johor berasakan kuasa sultan dan pembesar Melayu semakin terhakis dengan penglibatan orang Bugis dalam pentadbiran Johor. Pertikaian tersebut telah menjejaskan kestabilan pentadbiran kerajaan Johor. Kesannya. Daeng Merewah. 5. 11. Daeng Chelak. menggunakan gelaran raja pada awal nama anak-anak mereka seperti Raja Haji. Dengan bantuan orang Belanda. 3. c. perpecahan berlaku dalam kerajaan Johor. 16. Pada tahun 1722. Pembesar Johor berusaha untuk mengekalkan kuasa di kawasan masing-masing. b. Raja Sulaiman ditabalkan sebagai Sultan Johor yang baru. 4. 15. dan Raja Jaafar. iaitu: a. Orang Laut berpecah mengikut pembesar Melayu. Pertikaian antara orang Melayu dengan orang Bugis berterusan khususnya apabila hendak melantik sultan baru. Pembesar Melayu Johor meminta bantuan Belanda untuk mengusir orang Bugis dari Riau. Anak raja Bugis lima bersaudara iaitu Daeng Perani.2. 14. Sultan bersemayam di Lingga. .

Persengketaan antara orang Belanda dengan orang Bugis juga mendatangkan kesan buruk terhadap Johor.O. di Teluk Ketapang. . iaitu: a. 4. Penguasaan Bugis dalam kerajaan Johor membimbangkan Belanda kerana khuatir kedudukan mereka di Melaka akan terjejas. Pada tahun 1602. Belanda telah berjaya menguasai Riau dan David Ruhde dilantik sebagai Gabenor Belanda di sana.C. b. syarikat ini mula berdagang di pelabuhan Batu Sawar. 3.O. 5.) 1. 7.Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V.C. jawatan sultan dan Yamtuan Muda dihapuskan. V. yang ditubuhkan oleh pedagang Belanda telah bertapak di Betawi pada abad ke-17. 6. Apabila Belanda menguasai Riau. di Riau. Belanda pernah berperang dengan orang Bugis. 2.

Sejarah awal Kedah menurut Hikayat Merong Mahawangsa ialah: a. 2. . Langkawi. b. 4. Siam menawan Kedah pada tahun 1821 kerana: a. Kota Palas. Pada tahun 1735. perebutan takhta kerajaan. Maharaja Derba Raja telah memeluk Islam. pedagang Arab memanggil Kedah sebagai Kalah atau Kalah Bar. ancaman Siam. Kedah enggan akur pada Siam. Semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. pertikaian di kalangan kerabat diraja. orang Siam memanggil daratan Kedah sebagai Sai. kerajaan Kedah wujud pada abad ke-7. d. Demi menjaga keselamatannya. b. b.Kerajaan Negeri-negeri Melayu 1. baginda menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Kedah menjalin persahabatan dengan Burma apabila Burma menawan Ayuthia pada tahun 1767 bagi menjamin keselamatannya. iaitu: a. Apabila Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dari Acheh menyerang Kedah pada 1619. baginda memeluk Islam dan menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Shah. 10. Sultan Kedah berundur ke Perlis dan meminta bantuan Siam. Kota Ulu. Kedah negeri yang maju dan terpaksa menghadapi cabaran daripada kuasa luar. b. Kerajaan Kedah kurang stabil pada abad ke-18 kerana: a. Kota Setar menjadi pusat pentadbiran Kedah dan di situ wujudnya Alor Setar yang menjadi ibu negeri Kedah pada hari ini. 3. Sejarah awal Kedah menurut Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah: a. Kedah menjalin hubungan dengan Siam dan menghantar 'bunga emas' ke Siam sebagai tanda persahabatan. 6. Kalagam atau Kadaram. 11.08. pedagang India memanggil Kedah sebagai Kataha. c. pada tahun 1136. Panggilan Kedah oleh orang asing: a. negeri Kedah dibahagikan kepada tiga pusat pentadbiran. 9. c.1 Kerajaan Melayu Yang Tua Kedah 1. c. rajanya yang pertama ialah Merong Mahawangsa. 5. Kedah menjalin hubungan baik dengan Inggeris. orang Cina memanggil Kedah sebagai Cheh-Cha. 7. c. b. 8. b.

karya A. Sehingga kini. sultan yang dipilih tidak mengikut sistem turun-temurun daripada sultan kepada puteranya. . Tanah Abang menjadi pusat pentadbirannya. 7. d. Nama negeri Perak sering dikaitkan dengan nama sejenis logam iaitu Perak. lada hitam. Menurut kedua-dua sumber ini: a. Setelah Kedah ditawan oleh Siam. 3. Perak 1. 13. Raja Muzaffar ditabalkan sebagai Sultan Perak yang pertama dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah ibni al-Marhum Sultan Mahmud Shah. e. bakal Sultan Perak akan melawat tempat tersebut. 16. Hasil tempatan yang diperdagangkan di pelabuhan Kedah ialah emas. dan Raja Muda. c. nama Perak diambil sempena nama Sungai Perak yang mempunyai sejenis ikan berwarna putih seperti perak. b. 5. sultan dan pembesar serta para pengikutnya berundur ke Pulau Pinang. Kesultanan Perak diasaskan pada tahun 1528. Menurut buku Sejarah Perak. 4. Siam mengembalikan takhta kerajaan Kedah kepada Sultan Kedah dan hubungan di antara kedua-dua buah negeri itu bertambah erat selepas itu. pada tahun 1575. Salasilah Perak. Undang-undang Laut Melaka diamalkan untuk mengurus pelabuhannya. Kuasa luar meminati kekayaan hasil bumi Perak dan berusaha untuk menguasainya. Negeri Perak mengamalkan sistem giliran dalam pemilihan sultan: a. bijih timah. 2. seseorang bakal sultan mesti terlebih dahulu menyandang jawatan Raja di Hilir. Acheh menakluk Perak dan menjadikannya negeri naungan. Tun Saban telah menghadap Sultan Mahmud Shah untuk memohon seorang putera baginda dirajakan di Perak.Halim Nasir. Mata wang dan sistem sukat digunakan untuk memudahkan urusan perdagangan. Kedah terkenal sebagai pelabuhan entrepot.12. 6. b. 8. Dua sumber yang menerangkan sejarah awal negeri Perak ialah: a. Negeri Perak terkenal dengan perdagangan bijih timah sejak zaman kerajaan Beruas dan Manjung. Mereka menyusun strategi untuk menyerang tentera Siam di Kedah. Raja Bendahara. Sultan Mahmud Shah menghantar puteranya. Sejarah Melayu. dan hasil hutan. 17. a. 14. Ketibaan Raja Muzaffar di Kuala Perak disambut oleh orang-orang Besar dan rakyat Perak di Beting Beras Basah. Raja Muzaffar berserta alat kebesaran negeri iaitu Cura Si Manjakini ke Perak. f. 15. b. Pada tahun 1842.

C). iaitu Raja Bajau (1641 – 1673). Bendahara Megat Terawis menentukan sempadan antara Perak dengan Siam bagi memudahkan pembesar Perak memungut cukai. Antaranya: a.) yang membenarkan Belanda membeli bijih timah negeri Perak. Semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. menurut catatan China. 3. Pemerintahan Pahang daripada keturunan Kesultanan Melaka berakhir apabila Pahang diletakkan di bawah pemerintahan Yamtuan Muda Johor. Chao Ju-Kua mencatatkan Pahang sebagai Pong Fongdan mengatakan Pahang bernaung di bawah kerajaan Palembang. Raja Muhammad sebagai Sultan Pahang yang pertama dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. 12. Siam mengarahkan Kedah menyerang Perak pada tahun 1516. 4. Terdapat beberapa catatan berkaitan dengan sejarah awal negeri Pahang. Belanda mengepung Perak dan memaksa Sultan Perak menandatangani perjanjian dengan Syarikat Hindia Timur Belanda (V. berbangga dengan kekayaan hasil bumi. kerajaan Pahang sudah terbentuk. 15. 6. Perjanjian Low antara British dengan Siam menyebabkan paksaan Siam terhadap Perak itu tidak berhasil. 9. 13. 2. Sebagai anak Malaysia kita patut: a. tumbang merentasi Sungai Pahang di Kampung Kembahang. 1818. Pahang dipanggil Phang atau Pahangh. 11. bersama-sama menjaga hasil bumi agar tidak menjadi milik orang asing. d. Pahang telah ditawan oleh Melaka.b. c.C. Keturunan Kesultanan Melaka telah menguasai Pahang apabila Sultan Mansor Shah menabalkan puteranya. dan Perak dikalahkan pada 1819. Pahang dipanggil Pura. Sultan Iskandar Zulkarnain menandatangani perjanjian dengan Thomas Acheppers (V. Bendahara Johor pula menguasai pemerintahan Pahang apabila berlaku perpecahan dalam kerajaan Johor. 16. menurut cerita tradisi Melayu. 5. Pahang dipanggil Fahan oleh orang Arab. Cukai yang dikutip di kawasan perlombongan tersebut menjadikan Perak kaya dan ini menyebabkan Siam ingin menguasai Perak. b.O.O. bersyukur kerana dikurniakan sumber semula jadi. Pada 13 Mac 1753. Kekalahan itu menyebabkan Perak terpaksa menghantar bunga emas kepada Siam dan membenarkan orang Siam membeli bijih timah tanpa cukai. Pada akhir abad kesembilan atau awal abad kesepuluh. Pahang 1. c. 10. b. nama Pahang berasal daripada pokok Mahang yang . Lombong bijih timah di Klian Intan diusahakan oleh orang Reman dari Siam. dalam Sejarah Melayu. pada tahun 1651. dan 1819. 14.

Pada 1775. 8. dan kapur barus. d. beras. 13. 11. 15. dan China. Long Yunus menghadapi serangan Terengganu pada 1794.2 Kerajaan Melayu Yang Baru Kelantan 1.7. Menurut catatan Shen-Yau dari Dinasti Tang. Kelantan dipanggil Ho-lo-tan atau Kuo-lo-tan. 9. Hubungan diplomatik ini menyebabkan Terengganu tidak lagi memusuhi Kelantan. hasil pengeluaran Pahang ialah bijih timah. negeri ini diperintah oleh beberapa orang raja di daerahdaerah secara berasingan. Menurut catatan China dan Portugis. Kelantan merupakan gabungan perkataan 'kolam' (bermaksud tanah) dengan 'autam' (bermaksud sempadan). karya Gerini. Kelantan menghantar bunga emas kepada Siam setiap tiga tahun sekali. Terengganu telah berjaya menewaskanKelantan dalam kedua-dua serangan itu dengan bantuan Patani. Long Yunus menjadi Raja Kelantan dan masyarakat Kelantan barulah bersatu. 10.08. pedagang-pedagang singgah di Kuala Sungai Kelantan sebelum ke Teluk Siam. Sultan Muhammad I berusaha mengekalkan kedaulatan Kelantan daripada serangan luar dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Siam. 2. 4. mata wang emas yang dikeluarkan oleh kerajaan Kelantan dipanggil dinar dan wang pitis. 6. Serangan Terengganu diteruskan pada tahun 1795 dan 1800 setelah kemangkatan Long Yunus. 7. dan hasil hutan seperti gaharu. Bendahara Wan Ahmad berjaya merampas kuasa daripada Bendahara Tun Mutahir dan mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Pahang dengan menggunakan gelaran Sultan Ahmad Al-Muadzam Shah. Catatan Rentse berkaitan negeri Kelantan: a. b. 8. 5. 1. Dalam buku Researches on Ptolemy's Geography of Eastern Asia . 3. 14. putera Long Yunus. Gabungan itu menjadi "Kolantam" dan akhirnya Kelantan. Pada tahun 1882. Siam membalas dengan memberi hadiah yang berharga kepada Kelantan. Kelantan terletak di laluan perdagangan antara Timur dengan Barat. Selepas kejayaan tersebut. . Long Muhammad mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Muhammad I. Kemboja. negeri Kelantan juga terkenal dengan nama "Negeri Cik Siti Wan Kembang". Baginda memindahkan pusat pentadbirannya dari Kota Kubang Labu ke Kota Bharu pada 1777. c. iaitu Long Muhammad telah menyerang dari Ulu Kelantan dan berjaya membebaskan Kelantan daripada tawanan Terengganu. Sebelum Kelantan disatukan. Pada tahun 1801. 12. kayu kapur.

Baginda menggunakan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Siam menganggap pemberian itu sebagai tanda Terengganu mengakui ketuanan Siam. ii. Kerajaan Terengganu telah diasaskan oleh Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja daripada keluarga Bendahara Pahang sekitar tahun 1700-1703. 7. iaitu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah yang mempunyai hubungan persaudaraan dengannya. 9. Perpecahan sesama sendiri membuka peluang kepada campur tangan kuasa asing. Terengganu menjalin hubungan persahabatan dengan Siam dengan menghantar bunga emas kepadanya sebagai tanda persahabatan. b. Anu ialah sebutan bagi harimau. 5. Pada asalnya negeri Terengganu terletak di Kuala Sungai Terengganu 3. dan emas. f. i. Pada tahun 1765. sebelum tahun 1386. Terengganu disebut Tong Ya Nong dan Teng Ya Nung. menurut catatan orang Cina iaitu Wang Ta Yuan: i. Tetapi. Sultan Mansor Shah sendiri terlibat dalam perdagangan. Terengganu 1. Zaman kegemilangan kerajaan Terengganu tercapai pada zaman pemerintahan Sultan Mansor Shah I.Iktibar e.Antaranya: a. Siam meminta bantuan Terengganu untuk menyerang Raja Ligor. 4. 11. Baginda melantik wakil-wakilnya untuk menjaga urusan perdagangan. Asal usul nama Terengganu terdapat dalam pelbagai sumber. iaitu Sultan Terengganu yang kedua. negeri Terengganu telah wujud sebagai sebuah negeri. Terengganu disebut taring anu. Hasil keluaran Terengganu dianggarkan 30 000 dolar Sepanyol dan antaranya yang diperdagangkan ialah lada hitam. menurut Sultan Umar iaitu Sultan Terengganu yang kesembilan: 2. Baginda telah ditabalkan oleh Sultan Johor. Ini terbukti dengan penemuan: . 6. bijih timah. ii. Terengganu merupakan salah sebuah pelabuhan pedalaman yang terpenting di Kepulauan Melayu pada zaman tersebut. Perpaduan sesama sendiri dapat mengelakkan jajahan kuasa asing. 10. 8. Terengganu merupakan antara negeri Melayu yang terawal menerima pengaruh Islam.

Raja Lumu ditabalkan sebagai Sultan Selangor yang pertama oleh Sultan Perak. orang Bugis membuat petempatan di Kuala Selangor dan Klang. 6. Belanda menyerang Kuala Selangor sekali lagi. Sultan Ibrahim Shah terpaksa meminta pertolongan daripada Perak. Selangor 1. 8. Pada kurun ke-15. Semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Dengan bantuan Pahang. Pada 1766. . 7. mereka melantik Raja Lumu sebagai Raja Selangor. Sebelum munculnya kerajaan Selangor pada kurun ke-18. Sultan Muhammad Shah dilantik sebagai Sultan Selangor setelah Sultan Ibrahim Shah mangkat. 4. daerah-daerah di Selangor seperti Jeram. Sultan Ibrahim Shah terpaksa berundur ke Hulu Selangor. iaitu To' Engku Klang yang berasal daripada keturunan Sultan Johor daripada Keluarga Bendahara. Perjanjian kerjasama dibuat di antara kedua-dua buah kerajaan itu. batu bersurat Terengganu bertarikh 702 H/1303 M yang mencatatkan 10 darma atau undang-undang khususnya hukum jenayah Islam. Tun Perak pernah dilantik oleh orang Klang sebagai penghulu di Klang. dan akhirnya ke Pahang. 9. 3. pemerintahan di Selangor berasaskan kampung-kampung kecil yang berajakan kerajaan Melayu Melaka. iaitu Sultan Mahmud. Apabila kedudukan orang Bugis semakin kukuh di Selangor. Bernam. 10. Klang diletakkan di bawah kuasa Orang Besar Klang. Klang. 2. Orang Besar Klang menghadiahi Yamtuan Selangor cap mohor untuk membolehkannya mentadbir kawasan Sungai Selangor. Nama Selangor dipercayai diambil sempena nama Sungai Selangor. Kekayaan bijih timah menyebabkan Belanda menyerang Kuala Selangor. Pada tahun 1786. Langat. b. Sultan Ibrahim Shah berjaya merampas semula Kuala Selangor pada tahun 1785. 13. Pada kurun ke-17. 14. Baginda menggunakan gelaran Sultan Salehuddin Shah. 5. dan Kuala Selangor diletakkan di bawah jajahan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. 12. 11. Selangor berkembang maju sebagai pengeluar bijih timah. Pada tahun 1700. sebuah tembaga purba bertulisan ayat al-Quran (surah al-kahfi dan al-Taubat) bertarikh 652 H/1254 M.a. Pada masa itu.

dan Johol merupakan daerah kepunyaan penduduk asli. Kesultanan Bugis diwujudkan di Selangor. Orang Minangkabau memberikan taat setia kepada Sultan Melaka kerana Sultan Melaka berasal daripada Melayu Jambi. Jelebu. 12. 2. Sungai Ujong. i. h. Terachi. Inas. Sebelum ditabalkan. dan Rembau. 9. Akhirnya Raja Melewar dari Pagar Ruyong ditabalkan sebagai Yamtuan Negeri Sembilan pada tahun 1773. iaitu: a. Sultan Johor memberikan kuasa kepada penghulu-penghulu untuk mendapatkan seorang raja dari Pagar Ruyong. 10. 6. Ulu Muar. f. . c. c. bijih timah dan hasil hutan untuk diperdagangkan. Jelebu. g. Melaka jatuh ke tangan Portugis. Keadaan di Negeri Sembilan mula tidak aman apabila: a. Sungai Ujong. 5. pengaruh Bugis semakin kuat di Johor. b.Negeri Sembilan 1. Johol. 11. Keempatempat daerah ini diletakkan di bawah kekuasaan Melaka pada abad ke-15. Orang Minangkabau dari Sumatera telah datang dan menetap di Naning. 3. e. Rembau. Terdapat sembilan daerah atau luak di Negeri Sembilan. Gunung Pasir. Sungai Ujong. Penghulu-penghulu di Negeri Sembilan memohon kepada Sultan Johor untuk menghantar seorang putera bagi mentadbir Negeri Sembilan. Jempul. 7. Masyarakat Negeri Sembilan mengeluarkan beras. b. Perpaduan dan permuafakatan di antara penduduk asal Negeri Sembilan dengan orang Minangkabau mewujudkan keamanan dan kemajuan Negeri Sembilan. d. 4. Raja Melewar ke Siak dan Johor untuk mendapatkan keizinan memerintah Negeri Sembilan. Pelantikan Yamtuan dari Pagar Ruyong berakhir selepas Raja Lenggang dilantik menjadi Yamtuan Besar Negeri Sembilan. Klang. 8.

Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri-negeri Melayu 1. iii. raja menjadi tonggak utama dalam pentadbiran negeri. Di negeri-negeri Melayu. kebolehan. i. i. b. Pembahagian ini dapat menjamin pelaksanaan arahan pemerintah dengan lebih berkesan.09. dan tombak berambu. pembesar di peringkat negeri melaksanakan perintah sultan dan mengutip cukai di kawasan tertentu. tengkolok atau destar. Sistem pemerintahan merupakan cara pentadbiran dan pengurusan sesebuah kerajaan. ciri-ciri penting yang mesti ada pada seseorang sultan untuk mengukuhkan daulatnya: cara-cara mengukuhkan kedaulatan raja atau sultan: . keistimewaan. melalui ciri-ciri tersebut. kecemerlangan. 3. dan sokongan terhadap pemerintahannya. g. kepahlawanan menentang musuh. iaitu: i. sultan yang berdaulat mampu: i. Sistem pemerintahan negeri-negeri Melayu berasaskan sistem pemerintahan beraja. pedang. sistem pentadbiran di peringkat negeri diketuai oleh seorang raja atau sultan.    cop mohor digunakan untuk mengesahkan arahan sultan dan sebagai lambang surat rasmi kerajaan. c. struktur pentadbiran bermula dari peringkat kampung. ii. iii. melaksanakan undang-undang dengan adil. Dalam sistem pemerintahan beraja. 5. ii. e. ii. keunggulan peribadi. Peringkat negeri a. f. menjamin keamanan. keris. raja atau sultan yang berdaulat mempunyai ciri-ciri yang berikut dalam menjalankan pentadbiran kerajaannya. baginda dapat memastikan para pembesar dan penduduk melaksanakan tugas yang diamanahkan. daerah atau jajahan dan seterusnya peringkat negeri. lembing.Warisan Kesultanan Melayu Melaka 1. 2.1 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran 1. h. i. raja atau sultan yang memerintah melambangkan kedaulatan negeri. 4. d. penggunaan alat-alat kebesaran. kesetiaan. kesempurnaan. raja dibantu oleh kerabat diraja dan para pembesar untuk menjalankan pentadbiran.

iv. menjaga dan mengekalkan keamanan. masyarakat atau negara. 2. c. Contohnya siram.  ii. payung kuning digunakan oleh putera raja. menyediakan tenaga kerja. serunai. mentadbir jajahan atau daerah. manakala payung putih digunakan oleh sultan yang memerintah. j. rakyat dilarang menggunakan bahasa ini. payung dan ubur-ubur berwarna kuning ketur. dua gendang besar. penggunaan warna kuning.   iii. Peringkat kampung a. d. nobat terdiri daripada semambu (dibawa oleh ketua nobat). santap.ulasan bantal besar. pentadbiran di peringkat kampung dikendalikan oleh ketua kampung yang dikenal sebagai penghulu atau penggawa. sultan melantik pembesar jajahan dan daerah melalui pemberian surat tauliah. antara tugas pembesar jajahan dan daerah ialah: . kipas. segala perintah sultan mesti dipatuhi dan dilaksanakan. k. iv. penggunaan nobat. i. gering. penggunaan 'bahasa dalam'. nafiri. iii. dan tepak sirih.    nobat merupakan alat muzik diraja. Peringkat jajahan dan daerah a. mereka memberikan penghormatan dan taat setia kepada sultan. nobat dimainkan dalam upacara tertentu sahaja seperti: o o o o perkahwinan raja pertabalan raja kemangkatan raja dan kerabatnya keberangkatan raja ke balairung seri. dan tilam. mereka yang mengingkari perintah sultan dianggap penderhaka dan akan ditimpa tulah raja. kendi. b.   bahasa dalam atau bahasa istana hanya digunakan oleh raja dan kerabatnya. beta. para pembesar jajahan dan daerah melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sebaik-baiknya demi menjaga kemakmuran dan keamanan negeri. 3. ii. menyerahkan sebahagian hasil dan cukai kepada kerajaan.  tulah merupakan bencana yang menimpa seseorang. dan mangkat. warna kuning digunakan untuk perhiasan pada sapu tangan. mempertahankan kedaulatan negeri. tepi tabir. . (nakara) dan dua gendang kecil (tabal). gong.

iii. khatib. mengekalkan taat setia masyarakat kampung. menjadi perantara antara pembesar dengan rakyat. i. ahli magis merujuk kepada mereka yang mahir dalam bidang perubatan. Struktur masyarakat negeri Melayu dahulu. mereka terdiri daripada bomoh dan pawang. mereka mempunyai ilmu pengetahuan dalam perubatan seperti herba dan khasiat akar menjadi penasihat sultan. 5. vi. menjadi imam. mengendalikan pengajian agama. iii. kayu. 4. b. membekalkan tenaga tentera. dan juru nikah di kampung. c. i. b. ii. menjadi kadi dan mufti. mereka dihormati dan disanjung tinggi sebagai pemimpin masyarakat kampung. Golongan agama a. menjadi pembesar negeri. e. golongan agama merupakan orang bijak pandai dalam soal agama Islam. menjadi pendakwah. mereka boleh mengubati dan menyembuhkan penyakit. memungut cukai. bilal. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan . v.b. Ahli magis a. menghasilkan karya agama. d. antara peranan mereka ialah… . c. golongan ini juga memainkan peranan penting dalam urusan pentadbiran dan masyarakat. antara tanggungjawab ketua kampung ialah … . ii. iv.

Undang. Lembaga. pemerintah tertinggi Negeri Sembilan. Adat Temenggung dibawa masuk ke Tanah Melayu pada abad ke-15 apabila keturunan Raja Palembang mendirikan kerajaan di Melaka. i. Adat Perpatih dibawa ke Negeri Sembilan dan Naning setelah orang Minangkabau berhijrah dan menetap di sana. mengendalikan pembahagian harta pusaka. 8. menjaga keselamatan dan keamanan. Kedua-dua adat ini berasal dari Sumatera: a.1. setiap anggota dalam sesuatu Perut dipanggil Anak Buah. menyelesaikan pertelingkahan antara suku. Buapak berperanan sebagai tempat rujukan tentang soal yang berkaitan dengan adat dan hukum. 4. Adat Perpatih diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang dari Pagar Ruyung. d. Orang yang mahir mentafsir dan melaksanakan hukum adat dipanggil ketua adat. baginda mempunyai peranan dan tanggungjawab yang sama seperti raja-raja Melayu di negeri lain. peranan utama Undang ialah memilih Yamtuan Besar. menjadi orang perantaraan antara anggota sukunya dengan Undang. iaitu:     iii. 5. Buapak. 6. c. i. Negeri Sembilan mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang berbeza daripada negeri-negeri Melayu yang lain kerana negeri ini mengamalkan Adat Perpatih. ii. iv. ii. 3. Negeri-negeri Melayu yang lain mengamalkan Adat Temenggung. Sungai Ujong Rembau Jelebu Johol lima daerah lain diperintah oleh Penghulu. hanya empat luak di Negeri Sembilan diperintah oleh Undang. 7. Negeri Sembilan yang mengamalkan Adat Perpatih mempunyai cara pemilihan pemimpin seperti: . Antara tugas Lembaga ialah:      memilih Undang. b. 2. Yamtuan Besar (Yang Dipertuan Besar). Buapak ialah Ketua Perut. i. ii. b. Adat Temenggung diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan dari Palembang. ii. Struktur pemerintahan dan pentadbiran Negeri Sembilan: a. iii. i. ketua pentadbir di luhak atau luak. Lembaga berperanan sebagai ketua suku atau waris.

dan Paya. Antara alat kebesaran diraja ialah: a. Sistem perundangan adalah penting untuk menjamin keamanan sesebuah negara. Adat Temenggung. Kedua-dua adat ini mempunyai ciri dan keistimewaan tersendiri. 2 tunggul panji-panji berwarna hitam. 8 batang tiang lilin. e. Lembaga memilih Undang.2 Sistem Perundangan Kerajaan Melayu 1. b. 3. Tiga Nenek. 1.a. 2 tunggul panji-panji berwarna merah. 16 bilah pedang.09. pemilihan pemimpin dilakukan mengikut amalan demokrasi. c. 16 kaki payung kuning. undang-undang bertulis. i. Adat Perpatih. b. 10. Segala peraturan yang berdasarkan amalan kebiasaan dalam masyarakat dikenal sebagai undang-undang adat. pemimpin dipilih oleh pemimpin dari bawah ke atas mengikut suara majoriti. iaitu: a. 4. undang-undang adat. b. 8 buah tempat abu. Undang memilih Yamtuan Besar. Tiga Batu. g. 8 buah tepak sirih . d. iii. Mungkal. 4 tunggul panji-panji berwarna kuning. b. 9. ii. Anak Buah memilih Buapak. Seri Melenggang. Batu Hampar. Alat-alat kebesaran diraja Negeri Sembilan menjadi lambang kekuasaan dan pengesahan Yang Dipertuan Besar. 2. Batu Belang. Buapak memilih Lembaga. 16 bilah keris panjang. 11. . f. h. Sistem perundangan di negeri-negeri Melayu meliputi dua jenis. i. 16 batang tombak benderang. Undang-undang adat dihafal secara turun-temurun dan mesti dipatuhi oleh masyarakat. 2. iaitu: a. Antara contoh suku yang terdapat dalam Adat Perpatih ialah Anak Melaka. iv. Terdapat dua jenis undang-undang adat dalam masyarakat Melayu tradisional. j. Undang-undang Adat 1. Tanah Datar.

o raja menjadi lambang kedaulatan dan perpaduan rakyat. o baginda boleh   . Lelaki diberikan keutamaan kerana mereka menjadi ketua keluarga. Hukuman dilaksanakan oleh sultan. Yamtuan Besar sering berunding dengan Undang. Hukuman dikenakan agar pesalah sedar akan kesalahannya dan tidak Pewarisan harta pusaka  Anak lelaki diberikan keutamaan kerana mereka mempunyai tanggungjawab yang lebih berat. Nasab keturunan dikira daripada sebelah ayah. Harta pusaka dianggap kepunyaan suku secara turun-temurun.   Hukuman   Bertujuan memberikan pengajaran. Anak perempuan diberikan keutamaan kerana mereka menjadi asas pembentukan suku. Perkahwinan berasaskan hukum syarak.   Perkahwinan   Perkahwinan di antara anggota sesama suku adalah dilarang kerana mereka dianggap bersaudara. Bertujuan untuk pemulihan.  Sistem kekeluargaan    Sistem kekeluargaan mengikut sebelah ibu dan ayah. Nasab keturunan sebelah ibu diutamakan kerana jurai ini melahirkan suku.Ciri-ciri dan Keistimewaan Adat Temenggung dan Adat Perpatih Ciri-Ciri Sistem pemerintahan   Adat Temenggung Bersifat autokratik Raja mempunyai kuasa tertinggi o raja sebagai ketua pentadbir dan ketua agama. Setiap anggota dalam satu suku yang sama dianggap bersaudara.    Adat Perpatih Bersifat demokrasi Mengutamakan permuafakatan Setiap suku mempunyai wakil dalam pemerintahan. Keputusan dibuat secara bersama: o semasa membuat keputusan.

Undang-undang ini telah mempengaruhi penggubalan undang-undang di Johor. mengulanginya. Antara kandungannya ialah: o tanggungjawab pegawai kapal. Undang-undang Bertulis 1. o hak dan keistimewaan raja serta kaum kerabatnya. dan acara. o langkah-langkah keselamatan . Undang-undang Laut Melaka. b. Perak. Undang-undang Laut Melaka   Digubal untuk menetapkan peraturan pelayaran dan perdagangan. 4. Pahang. Hukum Kanun Melaka. iaitu: a. o unsur Islam berkaitan dengan jenayah. keterangan. Hukum Kanun Melaka   Mempunyai 44 fasal Antara kandungannya ialah: o peranan dan tanggungjawab raja dan pembesar. 3. Undang-undang bertulis yang dilaksanakan dalam kerajaan Melayu mengutamakan unsur pengajaran. muamalah. larangan.memberikan mandat kepada pembesar atau penghulu untuk melaksanakannya. dan adat istiadat dalam bentuk bertulis tergolong sebagai undang-undang bertulis. 5. pencegahan dan nasihat melalui hukuman yang dikenakan. Pelaksanaan undang-undang dapat mencerminkan keprihatinan pemimpin dan rakyat untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan aman. Segala himpunan peraturan. o tanggungjawab anak kapal. keluarga. dan Kedah yang merupakan jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang bertulis yang terawal digubal pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. 2.

Antara kandungannya ialah: o adat lembaga negeri.o o atas kapal. kuasa nakhoda untuk menjatuhkan hukuman. Terdapat 99 kesalahan dan hukumannya. o hukuman jenayah. penderhaka. Penghulu. Khatib. dan Kadi. dan zina. dan undang-undang lain. o keistimewaan raja dan pembesar. penceraian. o peraturan adat istiadat melantik raja dan menghadap raja. o undang-undang kekeluargaan seperti perkahwinan. Antara kandungannya ialah: o syarat memegang jawatan Sultan. o undang-undang awam. Undang-undang Kedah  Antara kandungannya ialah: o undang-undang pelabuhan . Undang-undang 99 Perak     Berasal dari Parsi. o hukuman jenayah. Undang-undang Pahang   Digubal semasa pemerintahan Sultan Abdul al-Ghaffar Muhaiyuddin Shah pada tahun 1596. Dilaksanakan di Perak pada abad ke-18. penzina. penyewaan dan penumpangan kapal dagang. pertanian.

hasil itu ditukar dengan barang keperluan yang lain. buah-buahan. b. d.3 Kegiatan Ekonomi di Negeri-negeri Melayu 1.o seperti cukai. Pertanian 1. Peralatan tradisional digunakan untuk menjalankan kegiatan pertanian. tajak. . cangkul. Kegiatan pertanian dijalankan oleh masyarakat Melayu dan pelbagai jenis tanaman ditanam seperti: a. perikanan. bajak. mudah mendapat bekalan air. padi sawah dan padi huma. tanahnya subur. pertanian. Contohnya: a. c. d. f. Kawasan yang berhampiran dengan sungai menjadi kawasan pertanian yang penting kerana: a. 1. b. kuku kambing. peraturan timbangan dan ukuran. Masyarakat Melayu tradisional menjalankan kegiatan ekonomi secara sara diri. kraf tangan. perdagangan. e. sayur-sayuran.09. Antara kegiatan ekonomi yang dijalankan ialah: a. 3. c. 2. c. Pengeluaran hasil adalah sedikit untuk memenuhi keperluan harian sahaja. 2. b. peraturan keselamatan pelabuhan. d. perlombongan. Kawasan delta sungai di Kedah dan Kelantan menjadi kawasan penanaman padi sawah yang utama. e. Sekiranya ada kelebihan. ubi. 3. b. tenggala. 4. 4. penyisir.

budu. dan belacan. Lembah Kinta. 4.g. 2. Kegiatan perikanan dilakukan oleh mereka yang tinggal di pesisiran pantai dan yang berhampiran dengan sungai. h. penggelek. Contohnya terusan yang dibina oleh Wan Mat Saman di Kedah. Mereka menganyam tikar. membuat senjata dan barang perhiasan daripada perak dan emas. Dinding. tangguk. Sungai Ujong dan Sungai Linggi di Negeri Sembilan. Perikanan 1. 2. 2. bakul dan tudung saji daripada daun mengkuang. Mereka juga menenun kain songket. Negeri-negeri Melayu kaya dengan hasil galian seperti bijih timah. Sungai Selangor dan Sungai Klang di Selangor. b. 3. emas. dan nipah. Masyarakat Melayu mahir membuat alat menangkap ikan seperti: a. dan Beruas di Perak. sabit. d. Kawasan-kawasan yang kaya dengan bijih timah ialah: a. Kraftangan 1. 3. Hasil tangkapan yang berlebihan dibuat ikan kering. b. 5. Perlombongan 1. tanggul. 3. daun pandan. pembinaan empangan dan terusan dapat menambahkan hasil pengeluaran padi. iaitu: . bubu. a. dan perak. c. b. Sumber-sumber semula jadi digunakan untuk menghasilkan kraf tangan. Kegiatan melombong hasil galian ini dilakukan oleh masyarakat Melayu secara tradisional. Masyarakat Melayu tradisional mempunyai kemahiran dan kreativiti untuk menghasilkan barang kraf tangan. pencakar. 4. i. 4. c. Sungai Bernam. Larut. Hasil tangkapan diperdagangkan kerana permintaannya tinggi. Masyarakat Melayu melombong bijih timah dengan menggunakan dua kaedah. empangan dibina untuk menakung air dan air disalurkan ke sawah melalui terusan. Selain menggunakan tenaga manusia. keropok. tenaga binatang seperti kerbau digunakan untuk melakukan kerja-kerja pertanian seperti membajak sawah. serkap.

Emas dilombong di Pahang. b. Jumlah serahan bergantung pada jumlah hasil tanaman dan ternakan yang diperoleh dalam tahun tersebut. Sistem ini dapat menunjukkan rakyat yang taat setia. 6. lombong Siam. mendulang atau melampan. 2. Emas dan perak digunakan untuk menghasilkan barang perhiasan. cukai tanaman ialah cukai yang dikenakan terhadap rakyat sekiranya mereka menghasilkan tanaman yang banyak. dan Kelantan. Sungai menjadi tempat yang penting untuk memungut cukai. Bijih timah digunakan sebagai bahan dagangan. Antaranya: a. dan hasil hutan. Kerja-kerja yang dilakukan adalah seperti membina istana. 2. Sistem Kerah 1. Sistem kerah merupakan sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat untuk pembesar atau raja tanpa upah. 6. dan perkakas rumah. b. perdagangan. Cukai dikenakan terhadap barang dagangan yang dibawa masuk melalui pelabuhan juga. 3. 2. c. cukai bebas kuala ialah cukai yang dipungut di kuala sungai. kubu. Cukai yang dikutip menjadi sumber pendapatan pemerintah. Sistem serah merupakan pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah. cukai labuh batu ialah cukai yang dikutip di tempat-tempat tertentu di sepanjang sungai. perlombongan. d. Terengganu. Cukai melambangkan kekuasaan seseorang pembesar di daerahnya. Sistem Percukaian 1. dan saliran.a. 5. Perdagangan . 4. 5. sedia berkorban. Terdapat beberapa jenis cukai. 7. jalan. cukai kepala ialah cukai yang dikenakan terhadap rakyat yang digunakan untuk membuat bunga emas (ufti). dan bekerjasama untuk membantu pemerintah. Sistem Serah 1. Penyerahan ini adalah sebagai balasan kepada pemerintah yang menyediakan tanah untuk diusahakan oleh penduduk. 3. membuat mata wang. 3. Cukai merupakan bayaran yang dikenakan oleh pemerintah ke atas hasil-hasil yang dikeluarkan oleh rakyat seperti hasil pertanian.

a. Contohnya. dan Johor Lama. di Kelantan. 3. 4. perak. Sultan dan pembesar Melayu berperanan sebagai pemodal dan kegiatan perdagangan dimonopoli oleh mereka. jongkong timah yang dipanggil tampang sebuaya digunakan. Pada mulanya perdagangan dijalankan secara tukar barang. mata wang keleng (Calains) yang dibuat daripada timah digunakan pada abad ke-15. 9. b. unit relung digunakan untuk mengukur keluasan tanah. Kegiatan mengumpul hasil hutan untuk tujuan perdagangan dipanggil meramu. b. kemudian. mata wang berbentuk ayam jantan digunakan. hasil hutan seperti kayukayan. d. Mata wang logam yang dibuat daripada emas dan timah diperkenalkan ekoran perkembangan ekonomi. bijih timah. 3. f. 8. dan pohon pitis digunakan. Sukatan dan Ukuran 1. Barangan tempatan yang diperdagangkan ialah: a. kacang. Rakyat jelata menjalankan perdagangan secara berjaja di pasar atau di kawasan-kawasan lain. bahan makanan seperti rempah. wang syiling keping atau pitis dan jokoh. anggota badan digunakan untuk mengukur jarak yang dekat seperti: . rotan. cupak. Timbangan digunakan untuk mengukur berat sesuatu barang. dan rempah. pelabuhan Melaka. wang emas kijang. a. di Melaka. mata wang digunakan. Timbangan. 2. beras. dan madu lebah. c. di Negeri Sembilan. 2. di Kedah. 5. b. bahan galian seperti bijih timah. 6. Sukatan digunakan untuk mengukur isi padu sesuatu barang. kupang. rempah. mata wang yang digunakan ialah wang emas dan kupang yang berbentuk segi lapan. Di negeri-negeri Melayu. c. Barang-barang yang ditimbang ialah emas. 7. dan Perak. dan garam. apabila berlakunya perkembangan ekonomi. Siput gerus dan siput geweng digunakan sebagai mata wang sebelum mata wang logam diperkenalkan. 4. Barang-barang yang disukat pula adalah seperti beras. di Selangor. Alat-alat untuk menimbang ialah dacing dan pikul. dan gantang. 6. 7. Klang. dan lada hitam. Pelabuhan yang terletak di muara sungai berperanan sebagai pusat perdagangan yang mengumpul dan mengedar barangan dari Timur dan Barat. Alat-alat untuk menyukat adalah seperti kaul. damar. Kedah. Pahang. kegiatan perdagangan dijalankan secara tukar barang atau berjual beli. jongkong tampang atau timah digunakan. e. garam. di Terengganu. dinar.1. bijih timah. 5. Ukuran digunakan untuk mengukur keluasan dan jarak antara dua tempat.

golongan pemerintah. perahu. 2. Kedudukan seseorang individu dalam masyarakat boleh berubah melalui dua cara. Sungai dan laut merupakan jalan air yang penting. i. 5.i. 4. sehari. 1. dan ukuran yang digunakan dapat memudahkan urusan perdagangan. melalui taraf pencapaian. a. timbangan. Denai penarikan menghubungkan Pahang dengan Melaka. 4. golongan diperintah. Pengangkutan 1. Antara pengangkutan darat yang penting ialah gajah. dan sepurnama. sepekan. jengkal ialah jarak di antara ibu jari dengan jari tunjuk. ii. b. a.4 Sosiobudaya Struktur Masyarakat Melayu Tradisional 1. . lembu. 3. dan jalur. jarak antara kampung dengan kampung diukur berdasarkan tempoh masa berjalan seperti sepelaung. Antara pengangkutan air yang penting ialah sampan.09. kolek. raja atau sultan. pemerintah tertinggi. Golongan pemerintah. Susun lapis masyarakat Melayu tradisional terbahagi kepada dua golongan. b. melalui taraf sedia   pertukaran tugas atau pekerjaan tanpa menjejaskan taraf sosialnya. Jalan air dan darat digunakan untuk perhubungan. dan kerbau yang digunakan untuk mengangkut barang. 2. hasta ialah jarak di antara hujung siku dengan hujung jari hantu. iaitu. c. Struktur masyarakat merujuk pada pembahagian masyarakat kepada beberapa lapisan sosial dalam sesuatu hierarki kedudukan. iii. 'jalan ini dipanggil denai penarikan kerana perahu terpaksa ditarik untuk sampai ke sungai. setanak nasi. b. 3. a. taraf sosial berubah ke taraf lebih tinggi kerana kebolehan istimewa atau berjasa kepada pemerintah. depa ialah jarak di antara dua hujung tangan. Sistem sukatan. iaitu: a. 8. denai penarikan ini dapat memendekkan masa perjalanan.

i. .ii. keamanan. dan hamba biasa. ii. pembesar. rakyat asing mematuhi undang-undang dan adat negeri Melayu. Golongan merdeka. c. ii. . ii. . menjalankan tugas rasmi yang diberikan oleh raja. kerabat diraja. ulama. c. buktinya dapat ditunjukkan melalui penggunaan bahasa mengikut kedudukan masingmasing. . pelakon. menjadi penasihat sultan. memegang jawatan secara warisan. mengerahkan tenaga kerja untuk melakukan kerja awam. e. c. 5. kebudayaan. Golongan diperintah. gaya hidup mereka meliputi adat istiadat. dan kemakmuran negeri. i. terdiri daripada rakyat biasa yang bermastautin tetap dan orang asing. b. iii. dan cara berpakaian. ii. menjadi pakar rujuk sultan dan masyarakat. membantu raja menjalankan pentadbiran. dan pertahanan. rakyat asing menjadi askar upahan. terdiri daripada hamba raja. kesenian. menjadi guru agama. . peniaga. upacara pertabalan Sultan Melaka. pawang. atau bomoh. wujudnya sikap hormat-menghormati di antara golongan pemerintah dengan golongan yang diperintah. penghibur raja. d. Gaya Hidup Golongan Bangsawan. dan kadi. perlombongan. pengukir. mahir dalam bidang salasilah raja. hamba. pakar dalam ilmu pengetahuan. membantu raja dalam pentadbiran. rakyat biasa menjadi petani. i. mereka melakukan kerja-kerja pertanian. imam. menjadi pembesar di daerah atau raja di jajahan. . gaya hidup raja dan kerabat diraja diamalkan di istana oleh raja dan kaum kerabatnya. dan adat istiadat Melayu. a. pedagang dan pelombong. . b. i. pendeta. d. mendidik rakyat supaya berakhlak mulia. Gaya Hidup Golongan Bangsawan dan Golongan Rakyat 1. i. b. memelihara perpaduan. bahasa. kesusasteraan. a. ii. i. hamba berhutang.

bersawah. ii. upacara dibuat berdasarkan kedudukan atau taraf negara utusan. ii. Antara alat perhiasan ialah pending. ketur. istiadat menjunjung duli diadakan di balairung seri apabila mereka menghadap dan menyembah raja. dan pak lang. i. i.i. bengkung. memanggil mereka berdasarkan pangkat seperti datuk. a. gaya hidup golongan bangsawan dapat melambangkan: . i. dan keris.  f. alat kebesaran yang penuh digunakan. tembakan meriam dilepaskan sebagai makluman kepada rakyat tentang kemangkatan raja. dan harmoni. . i. bertanjak. dan kitab al-Quran. keris panjang. ii. b. Bendahara duduk dekat dengan singgahsana. status kedudukan yang tinggi. Alat-alat kebesaran dibawa bersama seperti cogan. mencium tangan mereka semasa bersalam. seseorang itu mesti berpakaian kemas. para pembesar menjunjung duli sebagai tanda hormat dan taat setia kepada raja. e. upacara pelantikan raja baru diadakan. d. pemimpin dan orang yang lebih tua dihormati dengan: . sekiranya negara utusan setaraf dengan Melaka. seseorang itu mesti menggunakan istilah patik dan tuanku. g. . d. upacara kemangkatan raja atau sultan: i. amalan gotong-royong dilakukan dalam majlis perkahwinan. dokoh. sekiranya negara yang menghantar utusan lebih rendah tarafnya daripada Melaka. 2. pakaian yang nipis atau kasa tidak boleh dipakai. c. pakaian diraja dihiasi dengan emas dan permata. dan membina jalan. tempat bara. i. dan keris diselit di depan. jiran dianggap sebagai keluarga terdekat dan dihormati untuk mewujudkan keadaan aman. pak long. jenazah raja atau sultan disempurnakan mengikut hukum Islam. iii. tepak. adat menghadap raja. penggunaan alat kebesaran dikurangkan. iv. bendera putih dikibarkan menggantikan bendera kuning. masyarakat Melayu mengamalkan nilai-nilai murni dan menjalin hubungan yang erat antara satu sama lain. Laksamana dan Seri Bija Diraja membawa pedang kerajaan. perbezaannya dengan rakyat biasa. tenteram. h. Amalan ini dipanggil berderau atau berseraya di utara Semenanjung Malaysia. Gaya Hidup Golongan Rakyat. upacara menyambut tetamu atau utusan Melaka. berpancung. iii. . ii.

mengamalkan adat resam. i. bermain sepak raga. tolong-menolong. tuan rumah menghamparkan tikar untuk tetamu duduk. tuan rumah menjemput tetamu masuk ke rumah. c. menghasilkan pelbagai bentuk kesenian. e. golongan rakyat jelata menggunakan masa lapang dengan melakukan kegiatan seperti: . menyorongkan tepak sireh. sultan dan para pembesar dihiburkan oleh golongan penghibur seperti tukang cerita. berpantun. iii. budaya ziarah-menziarahi sering diamalkan oleh masyarakat Melayu. Kegiatan Sosiobudaya. f. ii. Mereka kurang berbual atau ketawa ketika makan. iv. bermain layang-layang. menunggang kuda. iv. i. penyair. . membongkokkan badan apabila berjalan di hadapan atau di belakang mereka. d. mereka membasuh tangan dan membaca doa. menjalankan kegiatan masa lapang.ii. 4. bermain senjata. mempelajari ilmu pengetahuan. sebelum makan. b. ii. iii. i. perpaduan. penyanyi. c. gaya hidup golongan rakyat jelata dapat mencerminkan: . dan menghidangkan makanan serta minuman untuk tetamu. ii. tetamu yang datang memberi salam dan tuan rumah menjawab. d. . e. i. ii. Masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan sosiobudaya seperti: a. a. menghasilkan karya. makan dengan menggunakan tangan kanan. bermain gasing. dan bersyair. bersilat. iv. aktiviti masa lapang ini dapat: . tetamu membasuh kaki sebelum naik ke rumah serta bersalaman dengan tuan rumah. 3. v. memupuk persefahaman dan saling membantu. bersilat. bermain catur. bercerita. bermain congkak. golongan bangsawan menggunakan masa lapang dengan melakukan kegiatan seperti: . dan ahli muzik. Kegiatan Masa Lapang. iii. Antara tarian yang dipersembahkan ialah tarian Asyik dan tarian Mak Yong. semangat bermasyarakat. b.

menghiburkan hati. . karya persuratan dapat menambahkan ilmu pengetahuan. antara karya yang ditulis ialah: Sejarah Melayu. . karya dihasilkan dalam pelbagai bidang seperti: . ii. bidang bahasa. Pak Kaduk Si Luncai Lebai Malang Kura-kura dan Arnab Sang Kancil dan Harimau Pelanduk dan Buaya Cik Siti Wan Kembang Puteri Sa'dong Tasik Dayang Bunting.i. iii. usuluddin. d. c. i. ii. ii. a. b. menajamkan fikiran dan ingatan. terdapat juga karya sastera berbentuk lisan yang disampaikan melalui cerita. iv. sastera lisan dapat memberi hiburan dan nasihat. bidang kesusasteraan. dan hadis. tafsir. bidang agama – fikah. Kitab al-Darr al Manzum. cerita jenaka    ii. cerita dongeng    f. iv. v. v. Antaranya: Hikayat Malim Deman Hikayat Raja Muda Hikayat Anggun Cik Tunggal. Karya Persuratan. bidang perubatan. iii. cerita binatang    iii. bidang ketatanegaraan. h. Syair Sultan Ahmad Tajuddin. g. scerita penglipur lara    e. karya-karya yang dihasilkan merupakan cara pengarang menyampaikan ideanya. Nazam Kamzul Ula. i. 5. cerita sastera lisan disampaikan oleh tukang cerita dengan iringan alat muzik. Misa Melayu. . bidang sejarah. i. tasawuf. Tuhfat al-Nafis. karya persuratan dihasilkan melalui tulisan jawi.

6. rumah Melayu di Kelantan. masyarakat Melayu juga pandai bermain senjata dan bersilat. seni muzik. i. g. reka bentuk rumah Melayu di Negeri Sembilan dipengaruhi oleh seni bina rumah Minangkabau. balutan tepak sirih. nasyid. membentuk masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Antara hasil kraf tangan ini ialah bantal. iv. seruling. terbenam. . k. b. zapin. iii. reka bentuk rumah Melayu berhubung rapat dengan alam sekitar. dan kuda kepang. dan membuat ukiran pada pintu serta mimbar masjid. . f. dan kipas. seni tari. tarian yang terkenal di kalangan orang Melayu ialah joget. Terengganu. ghazal. ulit anak. ii. marhaban. kompang. Alatnya terdiri daripada rebana ubi. masyarakat Melayu kaya dengan kesenian. seni tenun. seni tekat. asyik. orang Melayu mahir mengukir tembaga. dan tidak berpaku. ii. . seni suara yang terkenal termasuklah endoi atau dendang Siti Fatimah. ukiran mereka bercorak ukiran timbul. bunga. c. bahagian dalaman rumah dihiasi dengan ukiran bermotifkan alam semula jadi. memahat. Seni pertahanan diri ini dapat: . bertebar layar. masyarakat Melayu dapat: hadrah dan gamelan adalah antara seni muzik yang membanggakan. a. ii. i. seni bina. dan nafiri. dan tembus dalam bentuk daun. dan Pahang terpengaruh dengan seni bina Majapahit dan Siam. m. dan rodat. rumah Melayu di Johor terpengaruh dengan reka bentuk rumah orang Belanda. nazam. Melalui kegiatan seni. seni mempertahankan diri. d. ayat-ayat al-Quran dengan tulisan khat. qasidah. iaitu hasil ciptaan rakyat seperti: . mendisiplinkan diri. v. rumah Melayu berbumbung panjang. j. vi. mempamerkan bakat. gong. Keseniaan Rakyat. e. i. persendian diikat dengan rotan atau akar. seni ukir. hadrah. menunjukkan nilai mutu kesenian yang tinggi. inang. seni tekat yang dihasilkan oleh orang Melayu merupakan kain baldu yang disulami dengan benang emas yang berbentuk bunga atau pohon-pohon. seni suara. i. l. dikir barat. vii. h.

c. masyarakat Melayu mengamalkan pelbagai adat resam. mereka akan menetapkan tarikh akad nikah dan majlis perkahwinan.    iii. a. bunga manggar.     pengantin diarak dengan diiringi paluan kompang. Cincin tanda diberikan sebagai tanda setuju. adat berkhatan adat menyambut kelahiran bayi. Adat Resam membentuk ketahanan diri. mas kahwin.      v. upacara dijalankan oleh Tuk Mudin. membantu seseorang menghadapi musuh. wang belanja dan hantaran diberikan kepada pengantin perempuan oleh pihak lelaki. diadakan apabila seseorang anak lelaki sudah mencapai akil baligh. adat perkahwinan   i. bayi akan diberikan nama dan rambut bayi akan dicukur oleh bidan. kanak-kanak lelaki dimandikan dan diarak mengelilingi kampung sebelum upacara berkhatan dilangsungkan. atau digunting oleh tetamu yang hadir. upacara ini biasanya diadakan secara beramai-ramai. adat resam merupakan amalan yang ditetapkan oleh masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun. akad nikah meminang . majlis perkahwinan/bersanding   iv. ii. upacara berzanji dan marhaban akan diadakan.   ii. dan persembahan silat. atau cukup umur. pihak lelaki menghantar rombongan peminangan dan memberi sebentuk cincin sebagai tanda pertunangan. diadakan di rumah pengantin perempuan. diadakan setelah seminggu bayi dilahirkan. sebagai tanda kesyukuran kepada Allah kerana mengurniakan anak. kedua-dua mempelai akan bersanding di atas pelamin.i. b. jurunikah akan menjalankan upacara ini. antara adat yang diamalkan oleh orang Melayu ialah: . tahlil dan doa selamat dibaca pada akhir upacara. merisik – untuk mengetahui sama ada gadis itu telah dipinang atau belum. 7.

adat istiadat dan pantang larang. pantun. iaitu pelajaran diajar secara tidak langsung oleh orang yang berpengalaman. bertatasusila. d. pendidikan bertujuan untuk melahirkan individu yang: . ii. berdikari. membaca al-Quran. madrasah. iv. perubatan tradisional. Pendidikan a. i. kitab muqaddam. ada di kalangan masyarakat Melayu yang melanjutkan pendidikan agama ke Makkah.8. berakhlak mulia. b. c. mereka mempelajari fardhu ain. pendidikan secara formal diwujudkan setelah kedatangan agama Islam. pendidikan formal diadakan di istana. peribahasa. bersopan santun. masyarakat Melayu tradisional mengamalkan pendidikan tidak formal. pendidikan ini disampaikan secara tidak formal dan kadang kala disampaikan melalui cerita lisan. masjid. berhemah tinggi. surau. tajwid. e. dan tulisan jawi. atau di rumah guru agama. . dan teka-teki. dalam masyarakat Melayu. ibu bapa atau orang dewasa yang berpengalaman mengajar kanak-kanak berkaitan dengan adab sopan. kemahiran ini diajar kepada kanak-kanak atau diperoleh melalui pemerhatian kanakkanak itu sendiri. rukun Islam. rukun iman. iii. f. g. kemahiran-kemahiran tertentu juga disampaikan kepada kanak-kanak secara tidak formal seperti kemahiran pertukangan. h. i. dan seni pertahanan diri.

setiap kumpulan etnik membentuk identiti kebudayaan] sendiri mengikut persekitaran. Pangeran Mahkota mentadbir Sungai Sarawak (Kuching). Pada masa itu. dan cara hidup yang berbeza. Keadaan tempat tinggal dan taburan penduduk yang berselerak menyebabkan: a. dan Lembah Utara Rajang. Masyarakat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik mempunyai bahasa. Simanggang. b. Oya.Sarawak 1. Sejak abad ke-15. Mukah. 4. b. Sarawak sudah didiami manusia kira-kira 40 000 tahun dahulu dan merupakan salah sebuah negeri terawal diduduki oleh manusia di Asia Tenggara. Syarif Sahap mentadbir Sungai Skrang. Taburan penempatan kumpulan etnik di Sarawak adalah seperti yang berikut: Penempatan Pesisiran pantai Kumpulan Etnik   Kawasan Tumpuan Menetap di kawasan pinggiran pantai. 2. Kumpulan etnik di Sarawak terbahagi mengikut kawasan penempatan. 3. Oya.1 Latar Belakang Sejarah Sarawak 1. 4. 3.10. Nama Sarawak diambil daripada nama Batang Sarawak atau Sungai Sarawak. Melayu Melanau  . Misalnya: a. Tanjung Datu Di pinggir pantai Mukah.2 Masyarakat Sarawak 1. Kawasan dataran pantai dan lembah sungai di barat Kuching merupakan kawasan yang paling padat dengan penduduk. Bintulu. budaya. tembikar. Sarawak dibahagikan kepada beberapa buah jajahan dan setiap jajahan ditadbir oleh seorang pembesar yang diberikan kuasa autonomi. Lundu. 2. Sibu. c. 5. masyarakat Sarawak kurang berhubung dengan orang luar. Saribas. 1. b. perkakas seperti kapak dan pisau batu. Ini terbukti dengan penemuan peninggalan sejarah di Gua Niah seperti: a. Kuching.10. lukisan pada dinding gua. Sarawak ditadbir oleh Kesultanan Brunei.

Pendidikan 1. Sungai Batang Lupar. a. pelajaran yang diajar termasuklah membaca al-Quran. Pendidikan tidak formal. dan cara melaksanakan ibadat seperti sembahyang. pendidikan secara tidak langsung yang disampaikan melalui cerita cerita lisan oleh orang tua dan ibu bapa kepada anak-anak. Ulu Batang. guru agama.3 Kegiatan Sosiobudaya 1. menulis jawi. disampaikan oleh imam. Rajah. Sadong. Sungai Skrang. Singgai. dan lebai. b. Batang Baram.10. Setiap etnik menghormati budaya yang diamalkan oleh etnik yang lain. b. dan Sungai Kayan. Iban Lembah Sungai  Sepanjang Sungai Saribas. Lembah Terusan Sungai Baram Kaki bukit dan gunung di utara Sarawak Kawasan Sungai Trusan dan Limbang Kawasan Hutan Baram Sungai Rajang Kenyah Bidayuh   Kelabit Pedalaman Murut     Penan  1. Pendidikan Islam/Pendidikan formal. Peraturan dan Adat Resam . pendidikan berlandaskan kepercayaan animisme dan cara mencari nafkah hidup seperti cara berburu dan memungut hasil hutan. hukum Islam. a. 3. dan Sungai Rajang. Ini membolehkan wujudnya semangat kekitaan di kalangan masyarakat Sarawak. dan Balui. Kegiatan sosiobudaya pelbagai etnik di Sarawak diwarisi secara turun-temurun. 2. 2.

1. 8. menyimpan tajau menjadi amalan tradisi. 10. tajau berfungsi sebagai harta simpanan. Masyarakat yang tinggal di rumah panjang diketuai oleh tuai rumah. pada hari perayaan. mengamalkan adat resam berasaskan agama Islam. 2. perayaan Hari Gawai yang terkenal termasuklah: i. Kebudayaan 1. dirayakan sebagai tanda kesyukuran kerana hasil yang diperoleh. 3. Penduduk yang beragama Islam mengamalkan cara hidup dan adat resam yang berasaskan ajaran Islam. menyelesaikan masalah perkahwinan. Peraturan dan adat resam orang Melayu Sarawak: a. b. tajau dianggap suci. Antara tanggungjawab tuai rumah ialah: a. 3. dan perlu dihormati. dan Kenyah: a. Peraturan dan adat resam orang Iban: a. Perayaan orang Melanau. Tuai rumah bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan anak buahnya. menjaga keamanan dan keselamatan kawasannya. b. 6. Kelabit. 4. menetapkan tarikh Hari Gawai dan perayaan 'Beranyi'. Tujuannya: i. menindik telinga dan gelang tembaga digantung hingga cuping telinga menjadi lanjut. b. ii. tetamu diberikan minuman tuak dan tarian ngajat dipersembahkan. Gawai Batu. anting-anting yang dipakai melambangkan status. Kebanyakan orang Iban. 5. c. Perayaan orang Iban: a. c. ii. . c. Rumah panjang berfungsi sebagai sebuah perkampungan dan penghuninya hidup seperti sebuah keluarga besar. d. iii. hidup bermasyarakat dan saling membantu. b. peraturan. Bidayuh dan orang Ulu tinggal di rumah panjang. kaum lelaki pula mencacah badan dengan pelbagai corak. dan perayaan. menyambut Hari Gawai. Gawai Burung. Penduduk yang bukan Islam patuh kepada cara hidup dan adat resam yang diwarisi secara turun-temurun. 7. Masyarakat Sarawak menyambut pelbagai perayaan setiap tahun. bernilai. 9. 2. menggambarkan kecantikan. Gawai Kenyalang atau Gawai Antu. penceraian. b. Peraturan dan adat resam orang Kayan.

sape. dilarang membersihkan kawasan hutan. bentuk muka bumi. b. c. memperoleh tangkapan yang banyak. mengelakkan penyakit. iii. Mereka percaya semua unsur alam seperti bukit.  gendang. .a. jika mendengar bunyi burung ketupung atau beragai. 4. percaya kepada makhluk ghaib yang digelar 'ipok'. c. mereka tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu kerana percaya tuhan memberi amaran kepada mereka. berpindah setiap kali berlaku kematian. Kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak dipengaruhi oleh: a. bertujuan untuk memuja ipok yang mengawal laut.4 Kegiatan Ekonomi Ekonomi Sara Diri 1. Alat muzik. 2. dilarang hidup menetap. Kepercayaan orang Melanau termasuklah: a. pokok. ii. bergendang merupakan kesenian tradisi orang Melayu Sarawak. engkerurai adalah antara alat muzik masyarakat Sarawak. bernyanyi. manakala kaum wanita bermain gendang. a. selamat semasa berada di laut. b. b. 'ipok' dipuja dalam perayaan 'Kaul' pada setiap tahun. Kepercayaan orang Penan termasuklah: a. menyemah sebelum membuka petempatan dan mendirikan rumah supaya penunggu tidak mengganggu mereka. gunung. Kepercayaan orang Iban ialah: a. b. 3. dilarang menebang pokok besar. dan hutan mempunyai semangat atau roh. Agama dan Kepercayaan 1. 5. ipok dipuja supaya orang Melanau: i. 4. suling. Kesenian orang Melayu Sarawak. Kepercayaan animisme diamalkan oleh sebilangan penduduk peribumi Sarawak. dan berpantun. d. Semangat itu perlu dipuja. sungai. 1. menyambut perayaan Kaul. kaum lelaki sahaja menari. b.10. 5.

dan Murut yang tinggal di kawasan pedalaman menanam padi di sekitar rumah mereka secara gotong royong. 3. Padi huma yang ditanam di kawasan bukit-bukau tidak memerlukan sistem saliran. c. 4. penanaman padi sawah. dan Bidi. Bidayuh. Paku. 5. dan orang Ulu. Beras Bario merupakan pengeluaran yang terkenal. Kegiatan perlombongan galian ini diusahakan oleh orang Bidayuh. b. penanaman sagu. 3. . kegiatan perlombongan bahan galian ini ditadbir oleh Datu Patinggi Ali. Sarawak memperdagangkan hasil pengeluarannya di pelabuhan Melaka. 3. penanaman padi huma. 2. 2. Antimoni dan emas merupakan galian terpenting di Sarawak. Orang Melanau menjalankan perusahaan sagu. 4. 5. Masyarakat Sarawak menjalankan kegiatan ekonomi yang berbentuk sara diri. c. Pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.b. rotan. Lada hitam merupakan tanaman tradisional terpenting di Sarawak. Kegiatan menanam padi huma diusahakan oleh penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman seperti orang Iban. d. Orang Iban. kegiatan melombong emas diusahakan oleh orang Cina. Kegiatan pertanian di Sarawak ialah: a. Kayan. Perlombongan 1. 6. Tanaman ini diusahakan oleh orang Murut dan Kedayan. Di Bau. Kenyah. kawasan penempatan. 7. 4. Isi pokok sagu yang dipanggil ripo digunakan untuk menghasilkan tepung sagu atau lemantak. Pada peringkat awal. Sarawak merupakan negeri pengeksport sagu yang utama. Orang Penan yang tinggal di hulu Sungai Baram dan Sungai Rajang memburu binatang dengan menggunakan sumpitan. Padi sawah ditanam oleh orang Kelabit di kawasan hulu Sungai Baram. Mereka yang tinggal di kawasan pedalaman memungut hasil hutan seperti damar. 2. Pertanian 1. Perdagangan 1. sumber alam. penanaman lada hitam. dan jelutung.

Sarawak juga dikunjungi oleh pedagang dari Arab. dan Kepulauan Melayu. dan hasil hutan di Sarawak. Memburu binatang.2. Memungut hasil hutan. barangan kaca dan besi di pelabuhan Santubong. dan Kenyah . 4. 3. telur penyu. Memungut hasil hutan. emas. Menjalankan perniagaan secara kecilkecilan. Menjadi orang tengah dalam perdagangan. India. Pedagang Cina ini menjual pinggan mangkuk. Pedagang dari China memperoleh lada hitam. sumbu badak. KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT SARAWAK Kumpulan Etnik   Kegiatan Ekonomi Menanam padi sawah dan kelapa. Memburu binatang. Kayan. Mengusahakan sagu. Menanam padi huma. Menjadi peladang. Melayu  Melanau            Kelabit Bidayuh Iban. Menjadi nelayan. Menanam padi huma. Menanam padi sawah. Menanam padi sawah.

11. iaitu pisang saba atau pisang jaba. Pada tahun 1704. Sejak abad ke-17. 2. Salasilah Brunei mencatatkan bahawa jajahan utara Sabah. 2. Sistem pemerintahan kesukuan diamalkan di daerah pedalaman. 3. 4. 6. iaitu: a. kawasan pantai dan pesisiran Sabah dikuasai oleh Kesultanan Brunei.Sabah 1. 10. Murut. iaitu Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. . iaitu lebih kurang 30 etnik. Akibatnya. a. 7. Sistem pemerintahan Sabah terbahagi kepada tiga. Penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. Kesultanan Sulu. dan Sipitang. sistem pemerintahan ketua bebas. Nama negeri Sabah diambil daripada nama sejenis pisang. kerana Sultan Sulu membantu Sultan Brunei menewaskan musuh di Pulau Chermin. penduduknya terdiri daripada orang Kadazan dusun. iaitu kawasan Kimanis ke Balik Papan dan selatan Sungai Sibuku telah dikurniakan oleh Sultan Brunei kepada Sultan Sulu pada akhir abad ke-17. 1.2 Masyarakat Sabah Kumpulan Etnik dan Penempatan 1. Kesultanan Brunei. iaitu: a. dan sungai. wujudnya dua Kesultanan di Sabah. penduduknya terpisah daripada kumpulan etnik yang lain oleh bentuk muka bumi seperti banjaran gunung. 5. b. 9. Sultan Muyiddin menyerahkan kawasan timur laut Sabah kepada Sultan Sulu kerana bantuan diberikan oleh Sultan Sulu untuk menewaskan musuh Brunei. Taburan kumpulan etnik di Sabah adalah seperti yang berikut: Penempatan Pesisiran pantai Kumpulan Etnik MelayuBrunei Kawasan Tumpuan Pesisiran pantai barat seperti Papar. 8. sistem pemerintahan kesukuan. b.11. sistem pemerintahan kesultanan. b. Kimanis. dan orang Sungei. Sistem pemerintahan Kesultanan yang wujud di Sabah terbahagi kepada dua. Pemerintahan Kesultanan Brunei menghadapi masalah perebutan kuasa dari tahun 1662 hingga tahun 1674. Sistem pemerintahan ini diamalkan di bahagian pesisiran pantai barat dan pantai timur Sabah. c. bukit-bukau.1 Latar Belakang Sejarah Sabah 1.

Amalan tersebut disampaikan kepada generasi muda melalui pendidikan tidak formal. berburu. 2. 2. Peraturan dan Adat Resam 1. Keadaan persekitaran banyak mempengaruhi kegiatan sosiobudaya masyarakat di Sabah. dan kepanasan diamalkan oleh orang Kadazandusun. dan Tawau. dan Papar. Pesisiran pantai timur seperti di Semporna. kanak-kanak belajar membaca al-Quran dan menulis jawi. 3. Pendidikan formal. Amalan sosiobudaya seperti peraturan. Masyarakat bumiputera Sabah mengamalkan undang-undang adat untuk: a. wabak penyakit. Undang-undang adat seperti babas. ibu bapa atau orang yang lebih tua mengajar anak-anak cara memancing. 1. c. memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup. Keningau.11. Lahad Datu. atau rumah guru agama. adat resam. kemahiran ini disampaikan agar mereka boleh berdikari apabila dewasa nanti. dan bertukang. pondok. Menurut kepercayaan orang Kadazandusun. sogit. b. a. Adat pertanian. Penampang. agama dan kepercayaan diwarisi secara turun-temurun. dan Tambunan. Rundum. a. Antara undang-undang adat yang menjadi amalan penduduk Sabah ialah: a. dan Tenom.Bajau Suluk Lembah Pantai Pedalaman Kadazan Dusun Murut Pesisiran pantai barat dan pantai timur seperti Kota Belud. Kudat. c. 2. mereka belajar di surau. Persiangan. b. berfungsi untuk memberi kemahiran kepada golongan muda. 3. masyarakatnya akan ditimpa malapetaka seperti bencana alam. Pendidikan tidak formal. dan kerosakan tanaman. b. Pendidikan 1. 4. pendidikan formal terhad pada pendidikan agama Islam. sesiapa yang tidak mematuhi undang-undang adat. mengeratkan hubungan masyarakat. bersawah. . memanjat. Pantai barat dan pedalaman di pantai Kudat. Semporna.3 Kegiatan Sosiobudaya 1. Tuaran. berternak. Ranau. menyumpit. Papar.

upacara memuja semangat padi yang dipanggil monogit diadakan. ii. orang tua berperanan sebagai penguatkuasa undangundang adat. g. ii. nilai-nilai Islam diamalkan oleh penganut Islam yang terdiri daripada orang Melayu-Brunei dan Bajau. Ratu Cantik melambangkan Huminodun yang dikorbankan menjadi padi. f. b. 3.i. . Setelah kedatangan Islam pada abad ke-16. Kumpulan etnik yang beragama Islam. sebelum dikebumikan. i. ii. e. bomoh yang dipanggil Bobohizan berperanan untuk membuang kepanasan. mayat dibakar dalam tembikar dan disimpan di rumah selama tujuh hari. 4. dalam masyarakat Murut. rohnya akan pergi ke syurga atau neraka. iii. mereka percaya kepada tuhan yang dipanggil Kinorohingan yang bersemayam di dunia lain. Tarian Sumazau dipersembahkan sebagai hiburan. b. mereka percaya bahawa roh orang yang mati akan pergi ke Gunung Kinabalu dan apabila tiba masanya. apabila berlaku kematian. saudara maranya akan memukul tiang rumah. acara Maglamilami (beramai-ramai) iaitu menjamu selera dan hiburan diadakan dalam upacara perkahwinan. upacara perkahwinan juga sering diadakan pada hari Rabu dan Ahad. Kemudian. orang Bajau biasanya mengadakan majlis perkahwinan pada 14 dan 15 Hijrah kerana cahaya bulan terang menandakan pengantin akan dimurahkan rezeki. 2. Pesta Kaamatan diadakan selepas musim menuai sebagai tanda kesyukuran kepada Kinorohingan kerana telah memberi hasil padi yang banyak. Pada peringkat awal. semasa menanam dan menuai padi. masyarakat Sabah mengamalkan kepercayaan animisme dan pagan (percaya kepada perkara ghaib). c. Agama dan kepercayaan orang Kadazandusun: a. Agama dan Kepercayaan 1. pertandingan Ratu Cantik atau Unduk Ngadau diadakan dalam Pesta Kaamatan. d. i. orang Kadazandusun menyambut Pesta Menuai. kebanyakan mereka mengamalkan kepercayaan animisme. Adat kematian. ketuanya berperanan sebagai penguatkuasa hukum Islam. 5. Adat perkahwinan. Bagi mereka yang bukan beragama Islam. upacara Magavau diadakan selepas menuai padi sebagai penghormatan kepada semangat padi. mayat dibersihkan dan dipakaikan pakaian. c. selepas menuai padi.

Tarian Sumazau. Seni budaya masyarakat Sabah termasuklah kraf tangan. Antara alat-alat muzik yang dicipta oleh mereka ialah: a. 5. Kumpulan etnik Sabah seperti orang Murut dan orang Rungus tinggal di rumah panjang yang dibuat daripada buluh. . gabang. c. b. dan seni pertahanan diri. f. Kebanyakan alat muzik masyarakat Sabah dibuat daripada buluh. ii. iaitu kuasa yang mencipta segala-galanya. b. kulintangan. salun. Tarian Limbai dipersembahkan oleh orang Bajau. mereka mengamalkan kepercayaan animisme. dan daun rumbia. b. iii. Tarian Magunatip. d. anyaman. 2. suling. bas. mereka menganggap Gunung Antulai atau Gunung Aru sebagai tempat suci. iaitu memuja semangat padi. dan hari Monggotom atau Hari Pesta Menuai Padi. c. c. ii. muzik. Masyarakat Sabah terkenal dengan pelbagai jenis tarian. ukiran. pertandingan Ratu Cantik atau Unduk Ngadau turut diadakan dalam pesta tersebut. Agama dan kepercayaan orang Murut. lazimnya. mereka percaya Babalian iaitu bomoh boleh berhubung dengan kuasa ghaib.6. Tarian Mangalang. dua orang melagakan alu dan dua orang memegang pangkal alu supaya tidak berganjak dari kedudukannya.  dipersembahkan oleh etnik Murut dalam upacara menyambut tetamu yang datang dari jauh. tarian. Penduduk yang tinggal di rumah panjang dianggap sebagai sebuah keluarga yang besar. mereka percaya kepada Aki Kopuno. rotan. 3. 4. Kesenian 1. e. i. dipersembahkan oleh orang Murut semasa sambutan Hari Magavau. berpindah rumah. binaan. iaitu: a. i. sompoton. a. d. d. ditarikan semasa perayaan pesta menuai atau majlis tertentu. tarian diiringi pukulan gong oleh sepasang penari wanita dan lelaki yang berpakaian tradisi.

dan menternak binatang. ubi. 7. Penduduk Sabah pandai memanfaatkan sumber alam untuk menghasilkan pelbagai jenis barang kraf tangan. 5. lembah bukit seperti Keningau. damar. Orang Bajau menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tradisional seperti jaring dan kelong.11. d. c. 8. Orang Bajau terkenal sebagai penyelam dan pengutip hasil laut yang mahir. 9. Ranau. Kegiatan memungut hasil laut diusahakan oleh orang Melayu-Brunei. dan Papar. b. karang laut. Bentuk muka bumi dan persekitaran tempat tinggal mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk Sabah. agar-agar. keledek. senjata. Sandakan. Kegiatan memungut sarang burung dijalankan di Gua Gomantong di Sandakan. Selain itu. petani juga menanam sayur-sayuran. 6. Teluk Kimanis. dan Teluk Brunei menjalankan kegiatan menangkap ikan. b. Orang Murut menjalankan kegiatan memungut hasil hutan seperti rotan. Penduduk yang tinggal di pesisiran pantai di Semporna. Petani yang menjalankan pertanian kekal menanam padi sawah. dan madu lebah. Ketua rumah panjang atau orang tua merupakan penghubung antara pemerintah dengan penduduk rumah panjang. anyaman seperti tikar dan bakul. 4. Perdagangan . 12. Pelbagai kegiatan ekonomi dijalankan oleh penduduk Sabah secara sara diri.4 Kegiatan Ekonomi 1.6. dan Bajau yang tinggal di pesisiran pantai. Petani akan berpindah selepas dua hingga tiga tahun. dan Tambunan. 3. Antara hasil yang dikutip ialah: a. Hasilnya dieksport ke China. Antara kraf tangan yang dihasilkan ialah: a. 2. 10. timun laut. lembah pantai barat seperti Tuaran. Penduduk Sabah menjalankan pertanian pindah dan pertanian kekal. kain tenun. c. buah-buahan. b. Pertanian pindah melibatkan penanaman padi huma di kawasan lereng bukit. Kegiatan ini dijalankan oleh orang Kadazandusun di kawasan seperti: a. 7. Penampang. kelapa. 11. alat muzik. 1. Suluk.

Di Pasar Tamu. Urus niaga di Pasar Tamu dapat mengeratkan hubungan di antara kumpulan etnik dan mewujudkan semangat muhibah dan harmoni. 5.1. 4. orang Bajau. 3. Perdagangan dengan pedagang Cina dijalankan dengan menggunakan mata wang. Pelbagai kumpulan etnik Sabah berjual beli di Pasar Tamu. 2. . Mereka berdagang di kalangan masyarakat etnik secara tukar barang. Suluk dan Melayu-Brunei memperdagangkan hasil laut dan beras.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->