T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 6 Nisan 2012

İSTANBUL

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

EKONOMİ BAKANLIĞI

SUNUM PLANI

1. Neden Yeni Bir TeĢvik Sistemi? 2. Yeni TeĢvik Sisteminin Hazırlık Süreci 3. Yeni TeĢvik Sisteminin Uygulamaları
 Genel TeĢvik Uygulamaları


 

Bölgesel TeĢvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

2

EKONOMİ BAKANLIĞI

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ
Genel Teşvik Uygulamaları
 KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
 KDV İstisnası
 Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi
3

 Vergi İndirimi
 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Faiz Desteği
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

EKONOMİ BAKANLIĞI

I. NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ?

Cumhuriyetimizin 100. Yılında;
 En Büyük 10 Ekonomiden biri olmak  500 Milyar Dolar Mal İhracatı

 25.000 Dolar kişi

başına milli gelir

4

EKONOMİ BAKANLIĞI

I. NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ?

2011 Yılında, Türkiye’de 100 Dolarlık İmalat Yapmak İçin 43 Dolarlık Yatırım/Ara Malı İthal Edilmektedir. Türkiye İmalatının İthalat Bağımlılığı
43%
44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 41% 40% 38%

2008

2009

2010

2011

İthal Ara ve Yatırım Malı/Toplam Üretim
5

NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ? ARA MALI İTHALATININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (2011) DEMİR-ÇELİK ve MADENCİLİK OTOMOTİV ve MAKİNA KİMYASALLAR TARIM TEKSTİL % 28.EKONOMİ BAKANLIĞI I.7 % 21.6 6 .8 % 8.3 % 17.4 % 8.

NEDEN YENİ BİR TEŞVİK SİSTEMİ? MEVCUT SİSTEME YÖNELİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ       Yatırım döneminde vergi indirimi. Stratejik ve teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi. Yeni bölgesel harita. En az gelişmiş bölgelerde.EKONOMİ BAKANLIĞI I. Desteklenen yatırım konularının gözden geçirilmesi. 2011 sonu itibariyle azalan destek oran ve sürelerinin artırılması. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 7 . yatırımlara sağlanan destek miktarının artırılması.

AŞAMA 3. TİM. Diğer Özel Sektör Temsilcisi Kuruluşlar. Sektörel Dernekler. HAZIRLIK SÜRECİ 1.EKONOMİ BAKANLIĞI II. Yatırımcılar)  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 2. AŞAMA Gelen Tüm Taleplerin Değerlendirilmesi Yaklaşık 800 talep Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 8 . AŞAMA Ekonomi Bakanlığının Kurulması (Yatırım-İstihdam-Üretim-İhracat Süreçlerinin Eşgüdümü) Teşvik Sistemine İlişkin Tespit ve Değerlendirmelerin Alınması  Özel Sektör Kuruluşları (TOBB.

Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 9 .EKONOMİ BAKANLIĞI III. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti Bölgesel Teşvik Uygulamaları  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi Stratejik Yatırımların Teşviki  KDV Ġstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi Ġndirimi  Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Faiz Desteği  KDV Ġadesi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Faiz Desteği * 6.

EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 10 .

Yatırımın 6. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölge ayrımı yapılmaksızın. KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti destekleri ile desteklenmesine devam edilecektir. 11 . Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır.EKONOMİ BAKANLIĞI III.   Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımların.

EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 12 .

Bölge) Cazip Destekler Öncelik Arz Eden Yatırımlar  Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 13 . YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI  Yeni Bir Bölgesel Harita-İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemine Geçiş    Destek Unsurlarında Değişen Süreler ve Oranlar Desteklenecek Sektörlerin Güncellenmesi Sosyo-Ekonomik Açıdan Görece Az Gelişmiş Bölgeye (6.EKONOMİ BAKANLIĞI III.

EKONOMİ BAKANLIĞI YENĠ BÖLGESEL HARĠTA SEGE 2011 6 BÖLGE Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 14 .

Bölge Adıyaman Aksaray Bayburt Çankırı Erzurum Giresun Kocaeli Muğla Isparta Kayseri Kırklareli Konya Sakarya Manisa Mersin Samsun Trabzon Uşak Elazığ Erzincan Hatay Kastamonu Kırıkkale Gümüşhane Kahramanmaraş Kilis Niğde Ordu Hakkari Iğdır Kars Mardin Muş Tekirdağ Yalova Zonguldak Kırşehir Kütahya Malatya Nevşehir Rize Sivas Osmaniye Sinop Tokat Tunceli Yozgat Siirt Şanlıurfa Şırnak Van 8 İL 13 Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 12 İL 17 İL TeşvikİL 16 İL 15 İL 15 . Bölge Ağrı Ardahan Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır 2. Bölge Balıkesir Bilecik Burdur Gaziantep Karabük Karaman 5. Bölge Adana Aydın Bolu Çanakkale Denizli Edirne 3. Bölge Ankara Antalya Bursa Eskişehir İstanbul İzmir SEGE 2011 4.EKONOMİ BAKANLIĞI 1. Bölge Afyonkarahisar Amasya Artvin Bartın Çorum Düzce 6 BÖLGE 6.

EKONOMİ BAKANLIĞI DEĞİŞİKLİK YAPILAN DESTEK UNSURLARI Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 16 .

2013 tarihine 01.EKONOMİ BAKANLIĞI VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Yatırıma Katkı Oranı (%) Bölgeler Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 31.2014 tarihinden 31.2014 tarihinden kadar başlanılan sonra başlanılan kadar başlanılan sonra başlanılan yatırımlar yatırımlar yatırımlar yatırımlar I II III IV V VI 15 20 25 30 40 50 10 15 20 25 30 35 25 30 35 40 50 60 20 25 30 35 40 45 17 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü .12.12.01.2013 tarihine 01.01.

bölgelerde yatırım yapan firmalar için. 3. ve 6. yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir.. 4.. 2.EKONOMİ BAKANLIĞI DEĞĠġEN ORAN VE SÜRELER VERGİ İNDİRİMİ  Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 18 . 5..

Bölge VI. Bölge III.EKONOMİ BAKANLIĞI DEĞĠġEN ORAN VE SÜRELER BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Yatırıma Katkı Oranı (%) 15 20 25 30 40 50 Bölgeler Vergi İndirim Oranı (%) 50 55 60 70 80 90 İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi 0 10 20 30 50 80 İşletme Dönemi 100 90 80 70 50 20 19 I. Bölge IV. Bölge V. Bölge Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü . Bölge II.

Bölge V. Bölge IV. Bölge 40 50 70 80 30 50 70 50 VI. Bölge 60 90 80 20 20 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü . Bölge II. Bölge III.EKONOMİ BAKANLIĞI DEĞĠġEN ORAN VE SÜRELER BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ Yatırıma Katkı Oranı (%) 25 30 35 Bölgeler Vergi İndirim Oranı (%) 50 55 60 İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi 0 10 20 İşletme Dönemi 100 90 80 I.

000 (%80) 2.000 55 20 1. BÖLGE 5.000 (%20) 500 (%70) 1.Yatırım Döneminde: (Bin ¨) .000 70 30 1.000 60 25 1.500 5. BÖLGE 5.000 80 40 2.000 (%50) 1.EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 2.500 (%30) 5. BÖLGE 5.250 (%20) 250 (%80) 1.050 %9 (indirilecek vergi oranı: %11) %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) %4 (indirilecek vergi oranı: %16) %2 (indirilecek vergi oranı: %18) 21 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü .000 6.000 4.İşletme Döneminde: (Bin ¨) Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: 450 (%50) 1.000 (%10) 100 (%90) 900 İndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin ¨): .000 90 50 2. BÖLGE Yatırım Tutarı (Bin ¨) Vergi İndirimi (%): Yatırıma Katkı Oranı (%): Örnek Hesaplamalar 3. BÖLGE 5.

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI . BÖLGE Yatırım Tutarı (Bin ¨) Vergi İndirimi (%): Yatırıma Katkı Oranı (%): Örnek Hesaplamalar 3. BÖLGE 5.000 90 50 2.050 %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü .500 450 4.000 70 30 1.500 6.İşletme Döneminde: (Bin ¨) Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: (%80) 2.250 (%20) 250 (%30) İndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin ¨): .000 90 55 2.000 %4 (indirilecek vergi oranı: %16) 5. BÖLGE 5.000 (%80) 2.750 5.000 (%50) 1. BÖLGE 5.Yatırım Döneminde: (Bin ¨) .000 60 25 1. BÖLGE 5.OSB 2.000 (%50) 1.000 80 40 2.000 (%70) 1.200 (%20) 500 %2 (indirilecek vergi oranı: %18) (%20) 550 %2 (indirilecek vergi oranı: %18) 22 (%80)1.

EKONOMİ BAKANLIĞI DEĞĠġEN ORAN VE SÜRELER SĠGORTA PRĠMĠ ĠġVEREN HĠSSESĠ DESTEĞĠ Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı .2014 Büyük Bölgesel kadar itibariyle Ölçekli Teşvik Yatırımların Uygulamaları Teşviki 2 yıl 10 3 3 yıl 15 5 5 yıl 3 yıl 20 8 6 yıl 5 yıl 25 10 7 yıl 6 yıl 35 11 10 yıl 7 yıl 50 15 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Bölgeler I II III IV V VI* * 6.01.12.2013’e 01. Bölgede yer alan OSB’de destek 12 yıl süreyle uygalanacaktır 23 .%) 31.

EKONOMİ BAKANLIĞI DEĞĠġEN ORAN VE SÜRELER FAİZ DESTEĞİ Destek Oranı Bölgeler I II III IV V ¨ Cinsi Kredi 3 Puan 4 Puan 5 Puan Döviz Cinsi Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan Azami Destek Tutarı (Bin ¨) 500 600 700 Faiz Desteği - VI 7 Puan 2 Puan 900 24 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü .

EKONOMİ BAKANLIĞI BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI DESTEK UNSURLARI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı OSB İçi I   15 20 2 yıl 3 yıl  YOK YOK YOK II   20 25 3 yıl 5 yıl  YOK YOK YOK III   25 30 5 yıl 6 yıl   YOK YOK IV   30 40 6 yıl 7 yıl   YOK YOK V   40 50 7 yıl 10 yıl   YOK YOK VI   50 55 10 yıl 12 yıl   10 yıl 10 yıl 25 Sigorta Primi OSB Dışı İşveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB İçi Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Destek Süresi) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü .

BÖLGE 114 3. Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Gelir Vergisi Stopajı Sigorta Primi İşçi Hissesi Toplam Devlet Desteği 70 750 165 250 1.682 70 1. His. Des.597 70 1.712 70 2.000 578 700 250 3.029 70 2.500 826 900 250 542 595 5. BÖLGE BÖLGE BÖLGE BÖLGE 114 114 114 114 Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Pr. 4. BÖLGE 114 2.000 248 250 1. 6. İstihdam: 40 Kişi Bölgeler Destek Unsurları (Bin ¨) KDV İstisnası 1. İşv.EKONOMİ BAKANLIĞI ÖRNEK Yatırım Tutarı: 5 Milyon ¨.349 70 1. 5.250 413 500 250 2.500 495 600 250 3.797 Destek Yoğunluğu % 27 34 52 61 74 116 26 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü .

27 .EKONOMİ BAKANLIĞI SEKTÖREL REVĠZYON Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları. ilgili kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda gözden geçirilmiş ve destek sistemi kapsamındaki bölgesel teşviklerden yararlandırılacak yatırım konuları sektörel olarak il bazında yeniden düzenlenmiştir.

EKONOMİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE 3 Temel Yaklaşım:  Genişleyen Sektörel Kapsam  İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler  Finansman İmkanlarının Genişletilmesi 28 .

EKONOMİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE Asgari sabit yatırım GENİŞLEYEN SEKTÖREL KAPSAM tutarının üzerindeki tüm sektörlerin Bölgesel Destek kapsamına alınması Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 29 .

BÖLGE İŞGÜCÜ MALİYETİNİN AZALTILMASI SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ (10 YIL/ OSB’LERDE 12 YIL) GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ (10 YIL) * YENİ SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ (10 YIL) * YENİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 30 .EKONOMİ BAKANLIĞI 6.

•Ağrı •Ardahan •Batman •Bingöl •Diyarbakır •Hakkari •Iğdır •Kars •Mardin •Muş •Siirt •Şanlıurfa •Şırnak •Van •Bitlis illerinde gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak GELİR VERGİSİ STOPAJI VE SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ 10 YIL SÜREYLE terkin edilecektir. BÖLGE GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ VE SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ VI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 31 . Bölgede yer alan.EKONOMİ BAKANLIĞI 6.

11 ¨ 8.2012-30.73 ¨ 1.87 ¨ 172.06.01 ¨ 32 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü .50 ¨ 124.06.2012 Dönemi) Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.077 ¨ 410.2012 Dönemi) Normal Uygulama Brüt Ücret 886.2012-30.EKONOMİ BAKANLIĞI 6.64 ¨ İndirilecek Tutar - Sigorta Primi İşçi Payı İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı Gelir Vergisi Stopajı Damga Vergisi 124.86 ¨ 634.01. BÖLGE ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.87 ¨ İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) İŞVEREN YÜKÜ 17.01.11 ¨ 113.85 ¨ 251.03 ¨ - Kesintiler Toplamı Net Ücret - ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.03 ¨ 5.87 ¨ 113.5) 172.

EKONOMİ BAKANLIĞI 6. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 33 . Bölgede yapılacak yatırımlar için Sigorta Primi İşçi ve İşveren Hissesi Destekleri ile Gelir Vergisi Stopajı desteğinin birlikte uygulanması sonucunda elde edilecek maddi karşılığın.bölge. BÖLGE Sadece 6. Bu çerçevede 6. brüt asgari ücretin yaklaşık %38’ine (410 ¨) karşılık geldiğini görüyoruz. işgücü maliyeti açısından ülkemizin en avantajlı bölgesi haline geliyor.

EKONOMİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE 900 Bin ¨’ye kadar faiz desteği FİNANSMAN İMKANLARININ ARTIRILMASI Yatırım döneminde yatırıma katkı tutarının %80’ine kadar olan kısmını. diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulama imkanı 34 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü .

EKONOMİ BAKANLIĞI 6. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 35 . toplam yatırım tutarının %55’i oranında 1. Bölgede gerçekleştirilen yatırımdan elde edilen kazanca uygulanacak kurumlar ya da gelir vergisinden indirilebilecektir. bu tutarın %80’i olan 880 Bin ¨’yi yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara uygulanacak vergiden indirebilecektir. bölgenin OSB’sinde 2 Milyon ¨ tutarında bir yatırım yapması durumunda.  Kalan. bölgede faaliyet gösteren bir firmanın. 220 Bin ¨’lik kısmı ise 6. 1. BÖLGE-Örnek Hesaplar YATIRIM DÖNEMİNDE VERGİ İNDİRİMİ Örneğin. Yatırıma katkı tutarı. 6.1 Milyon ¨ olacak.

EKONOMİ BAKANLIĞI ÖNCELİK ARZ EDEN YATIRIMLAR ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar.  Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar. . 3. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır. . 2. . 4. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 36 .  Madencilik yatırımları. bölgelerde yer alması durumunda 5. . 1.  Test merkezleri. 5.

orta ve lise eğitim yatırımları  Yatırım tutarı 20 Milyon ¨ üzerinde olan.  Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 37 .  Belirli ilaç yatırımları.  Savunma sanayi yatırımları.EKONOMİ BAKANLIĞI ÖNCELİK ARZ EDEN YATIRIMLAR ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR  Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları.

EKONOMİ BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 38 .

B.G.B.T.B.B.B.G. Rize Anzer K.G. Antalya Oymapınar K.T. Ordu Bolaman K.K.B. Muğla Milas Fesleğen K.K.T.T.B.T.G.T. Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı K.B.T.B.B. Balıkesir-Marmara Güneyi Adalar K.B.G. İzmir Bergama-Allanoi-Manisa Soma Menteşe Termal K.T.G.K.B.T. Nevşehir Kapadokya K.T. Elazığ Tunceli Fırat Havzası K.T.G.K.K.T.G. Antalya Kent Merkezi K. Denizli Termal K.B.K.B.K. Samsun Ayvacık K.T.G.G.K.EKONOMİ BAKANLIĞI Ülkemizdeki Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri Listesi Adana Karataş Yumurtalık K. Aydın Didim K.B.G.G.T.T.B.G.B.T.G.T.B.K.G. Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe K. Ankara Kızılcahamam K.G. Antalya (Kuzey) K.K.G.T.K.K.T.G.K. Antalya Demre K.G.G. Elazığ Harput K.K.T. Erzincan Ergan Dağı K.T.B.B.B.G.K. Şanlıurfa Kent Merkezi K. Antalya Kemerağzı-Kundu K.B.T.G.K.G.K.G. Mersin Tarsus Gülek Karboğazı K.B.K.K.G.K.T. 39 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü .K. Edirne Çanakkale Saroz Körfezi K.T.G.K. İzmir Dikili Termal K.G. Mersin Tarsus K.K.K. Rize Çamlıhemşin Ayder K.B.T.K.T.B.B.K.T.K.B.

EKONOMİ BAKANLIĞI KÜMELENME VE ARGE YATIRIMLARI Bölgesel Teşvik Uygulamalarının yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde.  OSB’lerde yapılacak yatırımlar.  TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Destekleri Açısından Bir Alt Bölgede Uygulanan Desteklerden Yararlanırlar.  Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 40 .

EKONOMİ BAKANLIĞI DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER  Demir cevheri ve linyit kömürü yatırımları bölgesel teşvik sistemi kapsamında desteklenecektir. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 41 . yatırım döneminde istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlığımızca karşılanacaktır.  Tersanelerin inşa edecekleri gemilerde.

EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Stratejik Yatırımların Teşviki Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 42 .

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi İle desteklenmesine devam edilecektir. Vergi İndirimi.EKONOMİ BAKANLIĞI Teknoloji BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR ve Ar.Ge kapasitesini artıracak Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak Büyük Ölçekli Yatırımların. Yatırımın 6. Gümrük Vergisi Muafiyeti.      KDV İstisnası. 43 . Bölgede yapılması halinde ise yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır.

EKONOMİ BAKANLIĞI Yatırım Konuları Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Asgari Sabit Yatırım Tutarı (Milyon ¨) 1000 200 1000 50 250 200 100 50 50 250 200 1000 50 50 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet. Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 100 50 50 50 50 44 .

EKONOMİ BAKANLIĞI BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLARIN TEġVĠKĠ DESTEK UNSURLARI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı OSB İçi I II III IV V VI   25 30 2 yıl   30 35 3 yıl   35 40 5 yıl   40 50 6 yıl   50 60 7 yıl   60 65 10 yıl Sigorta Primi OSB Dışı İşveren His. Desteği (Destek Süresi) OSB İçi Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 3 yıl  YOK YOK YOK 5 yıl  YOK YOK YOK 6 yıl  YOK YOK YOK 7 yıl  YOK YOK YOK 10 yıl  YOK YOK YOK 12 yıl  YOK 10 yıl 10 yıl 45 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü .

EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 46 .

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 47 .EKONOMİ BAKANLIĞI STRATEJĠK YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIM KONULARI: %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek enerji yatırımları dahil).

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 48 .EKONOMİ BAKANLIĞI STRATEJİK YATIRIMLAR BU SİSTEMİN AMACI. cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik. yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmektir.  GİTES ve İthalat Haritası çerçevesinde.  Uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip.

 Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) yatırımlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 49 .  %50’den fazlası ithalatla karşılanan.EKONOMİ BAKANLIĞI STRATEJĠK YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:  İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik.  Asgari yatırım tutarı 50 milyon ¨ olan.  Asgari %40 katma değer üreten.

Bölge yatırımları için 10 Yıl 50 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü .EKONOMİ BAKANLIĞI STRATEJĠK YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ DESTEK UNSURLARI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırıma Katkı Oranı Vergi İndirimi (%) Sigorta Primi Destek Süresi İşveren His. Bölgede 10 YIL)  500 Milyon ¨’nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için Yatırım tutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon ¨’ye kadar Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl Sadece 6. Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi Faiz Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği TÜM BÖLGELER   %50 7 YIL (6.

285 Yatırım Tutarı: 500 Milyon ¨ İstihdam: 1000 Kişi 11.400 7.000 344. Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Toplam Devlet Desteği Yatırım Tutarı: 50 Milyon ¨ İstihdam: 100 Kişi 1. His.500 2.000 11. Des.308 Destek Yoğunluğu % 67 69 51 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü .000 14.500 33.000 1.460 250.EKONOMİ BAKANLIĞI Örnek Hesaplamalar STRATEJİK YATIRIM ÖRNEĞİ Destek Unsurları (Bin ¨) KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İadesi Vergi İndirimi Sigorta Pr. İşv.140 700 25.000 25.445 2.448 25.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 6 Nisan 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful