CUPRINS Cap.I. NOŢIUNI DE DREPTUL AFACERILOR ...........................................4 1.1. ASPECTE GENERALE…………………………………………… 4 1.1.1. Noțiune, definiție, caractere………………………………………. 5 1.1.

2 Scurtǎ privire istoricǎ asupra dreptului comercial……………….6 1.1.3 Dreptul comercial în cadrul dreptului romanesc……………………8 1.1.4. Izvoarele dreptului comercial roman………………………………10 1.2. PROFESIONIŞTII COMERCIANȚI..........................................15 1.2.1. Noțiuni introductive..........................................................................15 1.2.2. Noțiunea de profesionist comerciant................................................16 1.3. FONDUL DE COMERŢ...................................................................21 1.3.1. Noţiunea fondului de comerţ............................................................21 1.3.2. Elementele fondului de comerţ.........................................................21 1.4. TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE...............................24 1.4.1. Noţiunea şi caracteristicile titlurilor comerciale de valoare ............24 1.4.2. Clasificarea titlurilor comerciale de valoare.....................................25 1.4.3. Cambia, biletul la ordin şi cecul.......................................................28 Cap.II. CONTRACTELE COMERCIALE…………………………………..33 2.1. ASPECTE GENERALE...................................................................33 2.2. CATEGORII DE CONTRACTE.....................................................35 2.3. CONDIŢIILE ÎNCHEIERII CONTRACTELOR.........................38 2.3.1. Condiţiile validării contractelor........................................................39 2.3.2. Capacitatea părţilor de a contracta....................................................39 2.3.3. Consimţământul părţilor...................................................................40 2.3.4. Obiectul contractului........................................................................41 2.3.5. Cauza (scopul) contractului..............................................................42 2.3.6. Antecontractul sau promisiunea de a contracta................................42 2.3.7. Forma şi dovada contractului............................................................43 2.3.8. Nulitatea contractului........................................................................44 2.4. TIPURI DE CONTRACTE COMERCIALE...............................45 2.4.1. Contractul de vânzare.......................................................................45 2.4.2. Contracte de finanțare a activitǎților economice ............................49 2.4.3. Contractul de locațiune ....................................................................55 2.4.4. Contractul de mandat...................................................................... 59

2

2.4.5. Contracte de transfer de tehnologie............................................... 64 2.4.6. Contractul de franciză..................................................................... 67 2.4.7. Contractul de antrepriză.................................................................. 68 2.4.8. Contractul de depozit....................................................................... 71 Cap.III. SOCIETĂŢILE COMERCIALE.......................................................72 3.1. ASPECTE GENERALE...................................................................72 3.2. NOŢIUNEA ŞI CARACTERISTICILE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE........................................................................................73 3.3. FORMELE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE............................73 3.3.1. Societatea în nume colectiv..............................................................73 3.3.2. Societatea în comandită simplă........................................................75 3.3.3 Societatea pe acţiuni..........................................................................76 3.3.4. Societatea în comandită pe acţiuni...................................................77 3.3.5. Societatea cu răspundere limitată.....................................................78 3.3.6. Societatea comercială bancară..........................................................79 3.3.7. Societatea comercială de asigurare...................................................80 3.3.8. Clasificarea societăţilor comerciale cu personalitate juridică...........81 3.4. NORME COMUNE PRIVIND CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE........................................................82 3.4.1. Actul constitutiv al societăţii comerciale..........................................82 3.4.2. Condiţiile de fond generale, comune actelor constitutive................84 3.4.3 Condiţiile de fond specifice actelor constitutive...............................85 3.4.4. Condiţiile de formă obligatorii ale actului constitutiv……………..89 3.4.5. Statutul societăţii………………………………………………......90 3.4.6. Constituirea structurilor societare.....................................................90 3.4.7. Cuprinsul actul constitutiv................................................................92 3.5. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL..........................94 3.5.1. Noţiuni introductive..........................................................................94 3.5.2. Adunarea generală a asociaţilor........................................................95 3.5.3. Administrarea societăţii....................................................................97 3.5.4. Controlul activităţii societăţii. Cenzorii............................................99 3.6. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV.............................100 3.6.1. Noţiuni generale.............................................................................100 3.6.2. Cauze de modificare care afectează existenţa şi durata societăţii.100 3.6.3. Cauze de modificare a capitalului social........................................102 3.6.4. Cauze de modificare a societăţii comerciale care se referă la persoana asociaţilor..................................................................................103

3

3.7. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE......................................................................................104 3.7.1. Fazele încetării existenţei societăţii comerciale..............................104 3.7.2. Dizolvarea societăţii comerciale....................................................105 3.7.3. Lichidarea societăţii comerciale.....................................................106

Reglementarea generală a serviciilor în cadrul pieţei interne europene a intervenit târziu.1. şi elemente din dreptul civil. motiv pentru care. piata unica a serviciilor si piata unica a capitalurilor. . care include trei domenii majore (asigurări. reprezintă un sector esenţial al activităţii comerciale. La nivel comunitar existand tendinte puternice de includere in sfera notiunii de activitate economica si activitatea de productie desfasurata de agricultori si. Aceasta structurare ne este necesara in stabilirea domeniului de reglementare a dreptului comercial. piaţa de capital. reprezentând între 60 şi 70% din activitatea economică a Uniunii Europene (aproximativ 70% din PIB şi din locurile de muncă din fiecare stat membru al Uniunii Europene) şi include sectorul serviciilor financiare. drept comun în materie. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1. bănci şi investiţii) a generat adoptarea timpurie a unor prevederi legale speciale privind accesul la activitatea de servicii financiare şi exercitarea acesteia. bancar şi fiscal. imobiliarelor şi comerţului electronic. a transporturilor. Piata unica Euopeana este structurata in trei domenii principale ale acesteia: piata unica a bunurilor. toate acestea guverneazǎ activitatea economicǎ. Piaţa serviciilor este crucială pentru piaţa mondială şi piaţa unică europeană. norme cu privire la managementul firmelor cat şi elemente de drept financiar. circulaţia efectivă a capitalului în toate formele sale. în această direcţie. transmisiunilor. Importanţa sporită a sectorului serviciilor financiare. In acest context. prima Directivă (Bolkenstein) fiind adoptată în decembrie 2006. care cuprinde. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial. activitatea economicǎ este noțiunea pe care o regǎsim atat în viața economica cat si in legislatia ce o reglementeaza.4 Cap. in ceea ce priveste activitatea de prestare de servicii si a activitatilor specifice profesiilor liberale chiar daca acestea sunt calificate ca servicii cu regim special. dreptul afacerilor este un drept ce reglementeaza activitatea economica ca notiune de gen. Oamenii trebuie să îşi investească banii pe care îi au şi. La nivelul Uniunii Europene.I. alǎturi de informațiile specifice acestei din urmǎ ramuri.

a. pentru dezvoltarea activităţii economice. vehicule.a. În acelaşi timp. investiţii imobiliare. Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene este principalul document în care se stipulează principiul liberei circulaţii a mărfurilor. definiție.1. investiţiidirecte. Recunoaşterea automată a tuturor calificărilor profesionale ale persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene. operaţiuni de restituire a creditelor sau împrumuturilor. traditional. circulaţia mărfurilor.are aceleasi politici economice si legislative. prin ultimele modificari legislative si activitatea agricola este inclusa in sfera notiunii de activitate economica daca. cauţiuni şi alte garanţii. respectiv. operaţiuni în conturi curente şi înconturi de depozit ale instituţiilor de credit. produse pentru construcţii. echipamente electrice ş.tara membra a Uniunii Europene si a Pietei Unice . Romania . circulatia bunurilor si a capitalului si prestarea de servicii cu exceptia activitatilor specifice profesiilor liberale si agriculturii. libertatea de a presta servicii şi libertatea de stabilire reprezintă principii fără de care toate celelalte libertăţi nu ar fi depline. Piaţa mărfurilor include atât producerea acestora. caractere In sens juridic.5 Libera circulaţie a capitalului este esenţială pentru economia mondială şi europeană. transferuri înderularea contractelor de asigurare. . Restricţii ale acestui principiu întâlnim doar în cazul anumitor mărfuri cu regim special: bunuri culturale şi armament. importul şi exportul fizic al activelor financiare ş. operaţiuni cu valori mobiliare. aceasta conceptie este nuantata din dubla perspectiva in sensul in care. prin desfasurarea acestei activitati. aparate medicale. 1. cât şi comercializarea lor. există reglementări speciale privind circulaţia de mărfuri utilizate în domenii de primă importanţă pentru piaţa europeană: medicamente. activitate ce includea producerea de bunuri. operaţiuni de lichidare sau cesiune a activelor. de repatriere a veniturilor obţinute din lichidarea acestora. activitatea economica urmand aceleasi tendinte concretizate in adoptarea unor reglementari legale speciale armonizare cu cele comunitare. Noțiune. se urmareste obtinerea unui profit. credite. In prezent. a fost utilizata notiunea de activitate comerciala. Piaţa de capital include toate domeniile capitalului şi ale circulaţiei capitalului care se referă la: toate operaţiunile necesare circulaţiei capitalului: încheierea şi efectuarea tranzacţiilor şi transferurilor.1. La nivel national. asigurând realizarea tuturor celorlalte libertăţi ale participanţilor la activitatea comercială.

Codul Comercial Roman.4 Scurtǎ privire istoricǎ asupra dreptului comercial O scurta privire asupra istoriei si evolutiei recente a dreptului comercial se impune nu numai pentru punerea in lumina a principalelor sale caracteristici dar. nr. intreprinderile individuale si intreprinderi familiale). prin adoptarea Codului Comercial Roman. desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili. in obiectul dreptului comercial includem nu numai activitatea economica sipersoanele ce o desfasoara ci si raporturile juridice la care participa aceste persoane. industrială. din ratiuni practice. indiferent de calitatea persoanei ce savarseste aceste fapte de comert.44/16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice decatre persoanele fizice autorizate.1. dispozitiile codului comercial roman reglementau raporturile juridice nascute din savarsirea actelor. Sursa de inspiratie a acestei prime codificari a legislatiei comerciale din tara noastra a fost reprezentata de Codul comercial italian. a fost inscris pe linia traditiei franceze.G.profesionistii comercianti. mai ales. codul comercial roman indica enuntiativ care sunt actele. faptelor si operatiunilor calificate ca fiind fapte de comert.a din O.2 lit. apreciat ca cea mai moderna si completa reglementare a timpului. in vigoare pana la 1 octombrie 2011. comercială. precum si raporturilor juridice la care participa persoanele ce au calitatea de profesionisti agenti economici. Prima reglementare moderna a activitatii comerciale din tara noastra s-a realizat in anul 1887. profesionistii comercianti astfel incat. faptele si operatiunile pe care le considera a fi fapte de comert obiective indiferent de calitatea de comerciant sau nu a persoanei ce le savarsea. 1.U. Fata de aceste argumente. ca si cel italian. Toate raporturile juridice nascute din savarsirea de fapte de comert erau guvernate de legile comerciale: "Daca un act este comercial numai pentru una din . in chiar textul sau. Astfel. în scopul obţinerii unui profit ( art. putem defini dreptul comercial ca un ansamblu de norme juridice ce reglementeaza desfasurarea activitatii economice. La desfasurarea activitati economice participa in principal. intemeindu-se pe sistemul obiectiv de determinare a sferei sale de aplicatie.6 Semnificatia notiunii de activitate economica este extrem de cuprinzatoare si include activitatea agricolă.

prevederi corespondente materiilor astfel reglementate. Spre deosebire de sistemul obiectiv. Cartea a IV a. in esenta. chiar daca. Cartea a III a.56 c. conform prevederilor art. . Mai mult. toate actele. codul comercial roman a fost modificat pentru a corespunde realitatilor economice si juridice. S-au adoptat legi speciale privind societatile comerciale. L. 4 c. Despre comert in general. registrulcomertului s. Aceasta deoarece.T.) ca fapte de comert obligatiuni celelalte contracte si obligatiuni ale unui comerciant. conform art.7 parti. sunt raporturi juridice comerciale si reglementate de legea comerciala. aceasta modalitate de adaptare nu a fost realizata cu coerenta si consecventa necesara mentinerii sale in forma necesara reglementarilor contemporane. Dupa 1990. Despre faliment.com.3 c. Actul profesional sau economic este definit in mod subsidiar.): "Se socotesc.a. toti contractantii sunt supusi incat priveste acest act. reforma ce a vizat si legile ce reglementeaza activitatea economica..com. cu titlu de profesie si in nume propriu. din momentul in care o persoana dobandeste calitatea de comerciant. s-a considerat ca.com. nu sunt prevazute in mod expres in aceast sens . daca nu sunt de natura civila sau daca contrariul nu rezulta din insusi actul incheiat". au fost abrogate. s-a produs o reforma profunda a dreptului romanesc.com. fara ca acestea sa fie incluse in corpul Codului Comercial chiar daca. Cartea a II a. de-a lungul timpului. fapte de comert. in sistemul subiectiv. raporturile juridice la care participa un comerciant. inenumerarea enuntiativa din codul comercial (art. domeniul dreptului comercial. stabilindu-se faptele de comert se determina si calitatea de comerciant si. In temeiul acestei conceptii.com.: "Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avand comertul ca profesiune obisnuita. activitatea de asigurari si reasigurari.).s. va fi comerciant orice persoana ce savarseste fapte de comert. prin organizarea intreprinderii sale. afara de acestea (cele prevazute de art.. si societatile comerciale". afara de dispozitiunile privitoare la chiar persoana chiar a comerciantilor si de cazurile in care legea ar dispune altfel" (art. Comerciantii sau agentii economici sunt definiti prin activitatea economica pe care o desfasoara sau prin inregistrarea intr-un registru profesional sau comercial sau. prin aceasta. Despre comertul maritim. Dispozitiile Codului Comercial erau grupate in patru carti: Cartea I. falimentul.Despre exercitiul actiunilor comerciale si despre durata lor.7 c. Pe cale de cosecinta. legii comerciale. societatile bancare. n. dreptul comercial este rezervat persoanelor ce au calitatea de comercianti sau agenti economici.3 c. faptele si operatiunile sale sunt prezumate a fi comerciale. ca actul pe care il savarseste o persoana ce are calitatea de comerciant sau profesionist agent economic Chiar daca.

atat in tara noastra dar si in aproape toate sistemele de drept. precum şi a dispoziţiilor art. 955. Pentru a răspunde imperativelor unui prezent dinamic. art. Dreptul comercial în cadrul dreptului romanesc Dreptul comercial are o existenta autonoma istorica. sunt puse în valoare principii recunoscute în plan internaţional.8 Avand in vigoare aproximativ 60% articolele sale.71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului Civil Roman de la 1 octombrie 2011. după modelul Codurilor civile italian.1. dar care nu au fost încă implementate în spaţiul românesc. 46 -55. 1. Franţa. sunt revizuite instituţii devenite clasice. la data intrarii in vigoare a Codului Civil. Pentru a respecta această perspectivă. noul Cod civil valorifică experienţa reformelor recente în domeniul dreptului civil realizate de alte state (Italia. In acest context legislativ. mai recent. a cărţii a II-a «Despre comerţul maritim şi despre navigaţie».31 din 10 mai 1887 cu excepţia dispoziţiilor art. nr. se abroga Codicele de comert din 1887. Olanda. diviziunea tradiţională în raporturi civile şi raporturi comerciale nu a mai . precum şi prevederile din instrumente de drept european şi internaţionale. olandez. suficient de bine conturata pentru a-si continua existenta. realităţilor vii şi în continuă schimbare. Canadaprovincia Quebec. dreptul comercial reprezinta o ramura a dreptului privat. aplicabile în continuare în raporturile dintre profesionişti. Prin Noul Cod Civil se incearca trecerea la conceptia monista asupra dreptului privat. Noul Cod civil a modificat radical concepţia de ansamblu asupra materiei. 57. Dupa 230 de ani. Partea I. Codul Comercial Roman din 1887 a fost abrogat partial prin Legea nr. Conform prevederilor art. publicat in Monitorul Oficial alRomaniei. relaţiile de familie şi relaţiile comerciale au fost încorporate în Codul civil. Spania). 953. cel putin din punct de vedere al corpului unic al reglementarii acestuia: un singur cod pentru ambele domenii ale dreptului. elveţian şi.3. 58 şi 907-935. (1) şi art.71/2011. totalitatea reglementărilor privitoare la persoane. Instrument modern de reglementare a aspectelor fundamentale ale existenţei individuale şi sociale. 948. care se abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim. optând. 954 alin. care se abrogă la data intrării învigoare a Legii nr. procesul codificarii dreptului romanesc a condus la adoptarea formala a sistemului unitatii dreptului privat fara a elimina complet divizarea dreptului privat in drept civil si drept comercial.c din Legea nr.230 lit. pentru o concepţie monistă de reglementare a raporturilor de drept privat. sunt promovate soluţii noi. 134/2010.

în legea de punere în aplicare se prevede că „în toate actele normative. Tocmai de aceea. pentru a se marca renunţarea la dualitatea comercial-civil. în cuprinsul legii societăţilor comerciale. având raţiuni de existenţă proprie. astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege. Modificarea de concepţie impune adaptarea cadrului legal actual care se fundamentează pe dualitatea civil-comercial. respectiv monismul reglementării raporturilor de drept privat.profesionist a celor implicaţi în raportul juridic obligaţional. comerţ sau prestări servicii” şi integrarea în conceptul de „profesionist” a mai multor termeni care se subsumează definiţiei de „persoană care exploatează o întreprindere” („comerciant. putea fi . Acest principiu nu poate fi doar firul conductor al Codului civil. a termenului „act de comerţ” cu o sintagmă enumerativă „activităţi de producţie. noua filozofie a sistematizării dreptului privat. 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului Cod civil dispune abrogarea Codului comercial şi înlocuirea. Codul civil creionează. legea comerciala continea numeroase derogari de la dreptul comun ce aveau menirea sa corespunda intereselor comerciantilor. In raporturile comerciale se aplica legea comerciala si in ceea ce-i priveste pe necomercianti. 8 din Legea 71/2011). neprofesionisti insa. la data intrării în vigoare a Codului civil” . Chiar dacă normativ s-a realizat o unitate a dreptului privat. Spre exemplu: contractul de vanzare cumparare reglementat de codul civil. chiar din titlul său preliminar. Legea nr. întreprinzător. In privinta autonomiei dreptului comercial trebuie sa distingem intre autonomia legislativa si autonomia stiintifica.art. expresiile „acte de comerţ” şi „fapte de comerţ” se înlocuiesc cu sintagma „activităţi de producţie. Aşadar. ştiinţa dreptului comercial este necesară. respectiv non. a subiectelor de drept civil ce nu au calitatea de profesionisti. precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare o activitate cu sau fără caracter economic. Argumente in favoarea unitatii dreptului privat au fost urmatoarele: a) Unitatea dreptului privat asigura protectia necomerciantilor. el trebuie să continue a se reflecta în legislaţia specială.9 fost menţinută şi au fost consacrate diferenţieri de regim juridic în funcţie de calitatea de profesionist. b) Divizarea dreptului privat in drept civil si in drept comercial dadea nastere la dificultati de interpretare a actelor si operatiunilor ce aveau o dubla natura juridica: civila si comerciala. unitatea de aplicare a Codului civil este condiţionată de capacitatea legii de punere în aplicare de a asigura reflectarea principiului monismului în ansamblul normelor în materie civilă şi comercială. comerţ sau prestări de servicii” . În acelaşi sens. agent economic. in functie de calitatea persoanelor.

contine principii generale ale dreptului si reglementeaza principiile de organizare a activitatii economice. Astfel. Cu toate acestea. reiese faptul ca. economia Romaniei este o economiei de piata. legile civile speciale. faptelor si operatiunilor pe care codul comercial le considera ca fiind fapte de comert este enuntiativa si. Sunt izvoare normative ale dreptului comercial: Constitutia Romaniei. Codul Civil. Izvoare normative ale dreptului comercial. .1. in acest fel.uzantele si principiile generale ale dreptului". d) dreptul comercial nu beneficiaza de principiii de drept proprii. uzantele si principiile generale ale dreptului. In functie de natura lor. sursa normelor juridice. c) Enumerarea actelor. Din aceste dispozitii reiese ca dreptul comercial are ca izvoare formale legea. una dintre partile contractante avea calitatea de comerciant. este dificil de stabilit si aplicat criteriile de determinarea calitatii de fapte de comert si a altor acte si operatiuni neindicate in codul comercial.10 calificat ca si contract comercial in functie de natura operatiunilor ce faceau obiectul sau si in siutatia in care. Articolul 1 al Codului civil dispune ca:"Sunt izvoare ale dreptului comercial legea. Se apreciaza ca. Prin unificarea dreptului privat codul civil devine sursa principala a normelor dreptului comercial. Din toate acestea. conform Constitutiei. bazata pe libera initiativa si concurenta. izvoarele dreptului comercial sunt clasificare in doua categorii: izvoare normative (legislative) si izvoare interpretative.4. Codul Civil. legislatia europeana primara si secundara. Izvoarele dreptului comercial roman Izvoarele de drept reprezintă forme specifice de exprimare a normelor de drept. e) regulile dreptului comercial s-au dovedit mai bine adaptate realitatilor economice astfel incat ele ar trebui aplicate si necomerciantilor. 1. argumentele in favoarea unitatii dreptului privat aufost suficient de puternice pentru a determina modificarea conceptiei in sistemul nostru de drept. se creaza dificultati de calificare si aplicare a legii civile sau comericale. se elimina in aceasta modalitate orice impreciziune in aplicarea legii. Constitutia este legea fundamentala a tarii noastre si. dificultati ce pot fi eliminate prin aplicarea unui singur regim juridic principalelor materii ale dreptului privat. legile comerciale speciale. uzantele si principiile generale ale dreptului. dreptul comercial are izvoare mai numeroase.

derogatorii de la dreptul comun precum si reguliel ce reglementeaza domeniile neacoperite de Noul Cod Civil sunt incluse in legi speciale. indiferent de calitatea sau statutul partilor. legislatia speciala comerciala reprezinta izvor al dreptului comercial. Legile comerciale speciale. Regulile speciale. a titlurilor comerciale de valoare. Legea nr.26/1990 privind registrul comertului. 148 alin. si. cu respectarea actului de aderare. tratatele constitutive ale Uniunii Europene şi Directivele şi Regulamentele Europene în calitatea acestora de reglementări comunitare cu caracter obligatoriu. Legea nr. in materia insolventei. tratatele constitutive ale Uniunii Europene precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din dreptul intern. inclusiv pentru dreptul comercial. normele dreptului Uniunii Europene seaplica in mod prioritar.Ordine adoptate de organe competente. Noul Cod Civil reprezinta dreptul comun. Legea nr.11/1990 privind combaterea concurentei neloiale.Acest principiu constitutional al aplicarii prioritare a dreptuluI Uniunii Europene a fos timpus prin transpunerea jurispridentei Curtii . profesionisti sau neprofesionisti. 3 din codul civil.a.5 din Noul Cod Civil prin care se dispune ca. Regulamente. Conform prevederilor art. In acest sens. Instructiuni.Legea nr. principalul izvor al dreptului privat. din aceasta perspectiva. dispozitiile sale se aplica si raporturilordintre profesionisti precum si raporturilor dintre acestia si alte subiecte de drept.a. registrului comertului s. acest cod este alcatuit dintrun ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se refera litera sau spiritul dispozitiilor sale. In codul civil nu sunt reglementate domenii principale ale activitatii comerciale. Asadar. domenii ce beneficiaza de legi speciale: in materia societatilor comerciale. in materiile reglementate de Noul Cod Civil. subiecte de drept civil. a unor contracte sau operatiuni speciale. Legea nr. Aceasta prevedere constitutionala are corespondent in art. Noul Cod Civil reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoane. Izvoare ale dreptului comercial sunt normele dreptului Uniunii Europene respectiv. conform art. Prin legi comerciale speciale intelegem toate categoriile de legi: Legile adoptate deParlamentul precum si acte ale Guvernului: Ordonante ale Guvernului sau Ordonante de Urgentaale Guvernului si Hotarari ale Guvernului precum si actele: Norme.59/1934 privind cecul. Dreptul Uniunii Europene sau legislatia europeana.31/1990 privind societatile comerciale.11 Prin art.85/2006 a insolventei s. 3 din Constituţia României.58/1934 privind cambia si biletul la ordin. 2 din Noul Cod Civil se stipuleaza ca. Printre acestea indicam: Legea nr.

cât şi în faţa instanţelor de judecată. avand in vedere faptul ca. ca regulă. obiceiul sau cutuma) reprezintă o regulă născută din practica socială. In materie contractuala. statele membre preferă să-şi adapteze legislaţia naţională în maniera similară cu cea aplicabilă directivelor europene. prioritatea izvoarelor dreptului este semnificativ modificata in sensul in care.a. Cu toate acestea. In intelesul Codului Civil si al practicii comerciale. Cu toate acestea. dar numai in masura in care legea trimite expres la acestea. Ca regula speciala. dar si . dreptului comunitar (al Uniunii Europene) se aplica cu prioritate atunci cand intra in conflict cu normele interne. având prioritate faţă dedispoziţia contrară naţională.1272 alin. implicit.12 de Justitie a Uniunii Europene ce a stabilit in cauzele Flaminio Costa c. uzantele sunt izvoare ale dreptului comercial in cazurile neprevazute de lege. Stato c. aplicarea lor fiind subsidiara. legi organice sau ordinare s. Secretary of State for Transport faptul ca.N. conform prevederilor art.E. Directivele Europene reprezintă legislaţia europeană secundară ce nu au în principiu aplicabilitate directă în legislaţia statelor membre ale UE. Principiile generale ale dreptului Uniunii Europene sunt de aplicabilitate directa si prioritara.1 din codul civil: "Contractul valabil incheiatobliga nu numai la ceea ce este expres stipulat. prioritatea izvoarelor de drept si. spre exemplu) pot fi surse de drepturi si obligatii pentru acestia. prin uzante intelegem obiceiul (cutuma) si uzurile profesionale. ale dreptului comercial. fiind asimilate in aceste cazuri regulamentelor.. folosită vreme îndelungată şi respectată întocmai ca şi o normă juridică obligatorie. prin codul civil se stabileste rangul. Deciziile nu au aplicabilitate directa. Regulamentele Europene se aplică direct statelor membre fără a fi necesară transpunerea acestora în legislaţia statelor membre.L. dar s-a considerat ca acele decizii. atunci când legislaţia naţională este neconformă unei prevederi a uneia din directivele europene. Simmenthal si The Queen c. fiind necesară transpunerea acestora (adoptarea unor legi sau modificarea celor existente astf el încât legislaţia naţională să fieconformă cu cea europeană). prin gradul lor de generalitate si importanta trebuie safie respectate in toate cazurile si in mod neconditionat. Uzantele (uzul. din aceasta perspectiva. E. ca regula generala. dispoziţia directivei europene poate fi invocată direct în statul membru atât în faţa autorităţilor naţionale. uzantele sunt izvoare principale ale dreptului civil si comercial si inmateriile reglementate de lege. fiind adresate persoanelor particulare in anumite domenii (concurenta. indiferent de forta normelor nationale cu care intra in conflict: Constitutie. Prin excepţie. Articolul 1 din Codul Civil introduce in dreptul romanesc uzantele ca si izvoare normative ale dreptului civil si.

de a înlătura aplicarea legii. au valoare de normă juridică întocmai ca legea care trimite la ele în vederea aplicării lor. legea sau echitatea le dau contractului le dau contractului dup anatura lui". Utilizând acest criteriu. acestea se aplică şi îşi produc efectele numai datorită voinţei părţilor contractante. părţile având posibilitatea înlăturării aplicării lor prin manifestare expresă de voinţă.a. cod civil nu se stabileste o ordine a surselor utilizate pentru completarea unui contract. interpretative. În ceea ce priveşte forţa juridică a uzurilor convenţionale. Conform prevederilor articolului 1 din codului civil. În ceea ce priveşte forţa juridică a uzurilor. domeniilor de activitate.13 la toate urmarile pe care practicile statornicite intre parti. aplicarea acestor uzuri întregului contract sau numai unei părţi a acestuia. Numai uzantele conforme ordinii publice si bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept. prin art. Uzurile convenţionale îşi trag forţa din voinţa părţilor contractante ce aleg. Uzurile normative. pana la regula contrarie. distinctia dintre uzantele normative si cele conventionale este mult estompata fata de conceptia traditionala. Cea mai importantă clasificare a uzurilor se realizează în funcţie de izvorul forţei juridice a acestora. Bineînţeles că aceasta modalitate de . Uzantele publicate in culegeri elaborate de catre entitatile sau de organismele autorizate in domeniu se prezuma ca exista.1272 alin. în temeiul libertăţii contractuale. În funcţie de domeniul de aplicare. Prin urmare. profesii ş. de drept. instituţiile internaţionale le-au codificat şi uniformizat. uzantele au aceeasi pozitie ca si prevederile legale avand in vedere ca. de a completa şi preciza conţinutul contractelor. Aplicarea uzanţelor a ridicat probleme practice mai ales in ceea ce priveste dovada existentei si continutului lor. uzantele sunt conventionale sau interpretative ori de cate ori domeniul ce face obiectul uzantelor este reglementat de lege si legea nu face trimitere expresa la aplicarea lor. Uzanţele normative au rolul de a completa sau suplini legea. iar cele convenţionale au rolul de a interpreta. In vederea inlaturarii dificultatilor aplicarii uzantelor. clasificăm uzurile în: uzuri normative şi uzuri convenţionale(interpretative). uzantele.1.) şi uzuri generale ce se aplică tuturor relaţiilor comerciale internaţionale. întâlnim în practica comerciala uzuri locale. in materia contractuala. Aceasta deoarece. In principiu. uzuri speciale (în funcţie de obiectul contractelor. uzurile normative au aceeaşi putere ca legea. partea interesata trebuie sa faca atat dovada existentei uzantelor cat si a continutului uzantelor.

În aceeaşi materie se remarcă Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept ComercialInternaţional UNCITRAL. reprezintă o obişnuinţă în activitatea comerciala. FIDIC (Federaţia internaţională a inginerilor consultanţi) etc. uzantele sunt normative: a) in materiile pe care legea nu le reglementeaza. atunci cand legea nu contineprevederi privitoare la anumite situatii juridice si. reguli uniforme privind acreditivul documentar. independent de modalitatea in care se prezinta uniformizate si publicate sau nu si indiferent de organismele. Ca regula generala. este un importantinstrument de intelegere si aplicare a legii. uzantele interpretative se vor aplica numai dacă părţile contractante aleg în mod expres aplicar ea lor. a realizat cele mai multe asemenea codificări şi uniformizări: reguli uniforme privind INCASSO-ul. Prin urmare. reguli privind garanţiile contractuale condiţionate şi necondiţionate. Regulile INCOTERMS 2010. reprezintă model pentru elaborarea contractelor dar in acelasi timp sunt apreciate ca reprezentand uzanţe comerciale sau profesionale si deci. Jurisprudenţa nationala si europeană. Camera Internaţională de Comerţ de la Paris (CCI). ce reprezintăun corespondent american al Regulilor INCOTERMS 2010. Atat jurisprudenţa naţionala cat si cea europeana nu sunt formal recunoscute ca reale izvoare de drept ci doar ca izvoare interpretativ al dreptului. Fara indoiala. . chiar codificate şi uniformizate. uzantele sunt conventionale si se vor aplica prin vointa expresa a partilor contractante. Izvoare interpretative ale dreptului comercial. In toate celelalte cazuri. doctrina nu reprezinta izvor de drept insa. desi legea reglementeaza oanumita situatie juridice.14 codificare şi uniformizare nu transformă natura uzantelor. Clauza model privind forţa majoră etc. Clauza Model privind hardship-ul (impreviziune). izvoare ale dreptului comercial. Principiile privind contractele comerciale internaţionale – elaborate de instituţii internaţionale în special de UNIDROIT. Doctrina. entitatile sau institutiiile ce realizeaza publicarea lor. b) atunci cand. nu influenteaza calificarea lor ca fiind normative sau conventionale. chiar legea face trimitere expresa la aplicarea uzantelor acelei situatii juridice. Nu in ultimul rand. instituţie privată. O altă standardizare a uzanţelor comerciale internaţionale din domeniul vânzării internaţionale a fost realizată prin adoptarea Definiţiilor revizuite de Comerţ American Exterior – RAFTD 1941. Utilizarea Condiţiilor Generale (Uzanţe Convenţionale) la încheierea unui contract. a uzantelor si a principiilor generale ale dreptului.

in tara noastra. grupurile de interes economic cu caracter comercial. in temeiul principiului suprematiei dreptului european. Lacunele codului comercial roman privind persoanele ce au calitatea de comerciant au fost acoperite de Legea nr. codificarea legislatiei comerciale reprezentind o preocupare permanenta.rom. 1. Curtea de Justitie a Uniunii Europene pronunta hotarari ce sunt obligatorii nu numai pentru instantele de trimitere ci si pentru celelelalte instante nationale din statele membre ale Uniunii Europene.2. in interpretarea intepretarii si aplicarii corecte a tratatelor constitutive si alegislatiei europene secundare. puterea judecatoreasca trebuie sa aplice legea nu sa faca legea. au determinat aprecierea lor ca izvoare ale dreptului nostru privat. societăţile comerciale. acest procedeu se utilizeaza. Noțiuni introductive Schimbarile profunde ce marcheaza activitatea comerciala a ultimelor decenii au influentat in mare masura si participantii la aceasta activitate.15 Se apreciaza ca. Mai mult. jurisprudenţa europeană a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor omului este obligatorie pentru instanţele naţionale în ceea ce priveşte interpretarea acordată legislaţiei europene şi concordantă prevederilor legale naţionale cu cele europene. In Franta.11.7 c. prin procedura trimiterilor prealabile.2.1. regiile autonome.26/05. principiul separatiei puterilor in stat se opune recunoasterii unui asemenea statut hotararilor judecatoresti in conditiile in care. Aceste aspecte ale fortei juridice ale hotararilor pronuntate de instantele europene. Dispozitiile codului comercial roman privind participantii efectivi la activitatea comerciala (in sens de comercianti) erau evident depasite: ”sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avand comertul ca profesiune obisnuita si societatile comerciale” – art. Cu toate acestea.1990 privind Registrul Comertului ce indica categorii suplimentare de comercianti: comercianţii sunt persoanele fizice şi asociaţiile familiale care efectuează în mod obişnuit acte de comerţ.com. grupurile . PROFESIONIŞTII COMERCIANȚI 1. companiile naţionale şi societăţile naţionale. Vechimea codului comercial roman nu justifica lipsa totala de atentie acordata acestuia de legiuitorul roman ce putea pentru reactivarea lui sa introduca in corpul acestuia toate legile de modificare si/sau de completare a dispozitiilor sale. utilizind in acest sens modelul celor mai moderne legislatii comerciale europene.

întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant. notiune considerata de autorii Noului Cod Civil ca fiind una integratoare. cu titlu de profesie si in nume propriu precum si societatile comerciale. se elimina distinctia dintre comercianti si necomercianti.2. noţiunea de "profesionist" prevăzută la art. deci si de drept comercial. continutul integrator al notiunii de profesionist ar fi indicat explicit in art. precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau .2 din Legea nr. 20 din O. 1. Prin urmare.G. in reglementarea anterioara. pana la adoptarea Noului Cod Civil. In aceasta conceptie.com se stabilea ca: "Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avand comertul ca profesiune obisnuita. si se introduce notiunea de profesionist. a Noului Cod Civil.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate. In aceste conditii. prin O. operator economic. întreprinzător. 7 din Codul comercial: săvârşirea de fapte de comerţ obiective. in articolul 7 din c. In conceptia actuala.U. la raporturile juridice de drept civil. nr. erau comercianti persoane fizice care savarseau fapte de comert.16 europene de interes economic cu caracter comercial şi organizaţiile cooperatiste(art. sisocietatile comerciale". persoanele fizice dobândesc calitatea de comerciant prin îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. orice referire continuta in alte acte normative la sintagma: ”Persoana fizica autorizata si/sau asociatie familiala” va fi considerata ca fiind facuta la sintagma „persoana fizica autorizata. Noțiunea de profesionist comerciant. 8 alin. Indicam mai sus faptul ca.com. definitorie în această direcţie fiind îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 7 C. dupa caz. Această concepţie tradiţională este menţinută şi indicată expres în art. din perspectiva codului comercial. Ulterior. Prin Noul Cod Civil se elimina notiunea de comerciant. in temeiulart.44/2008 se elimina asociatia familiala ca forma de desfasurare a activitatii economice de catre persoane fizice si se introduc noi forme deorganizare: intreprinderea individuala si intreprinderea familiala astfel incat. cu titlu de profesie la care se adaugă condiţia impusă de doctrină: necesitatea săvârşirii faptelor decomerţ în nume propriu.71/2008 prin care se stabileste faptul ca. nr. Asadar. 1 al acestui act normativ.2. nu conducea la dobândirea calităţii de comerciant. autorizarea funcţionării persoanei fizice şi înregistrarea acesteia într –un registru profesional: Registrul comerţului.1 alin.U.G.41 alin.26/1990). intreprindere individuala si/sau intreprindere familiala”. participa profesionisti si alte subiecte de drept.1 din Legea nr.

ambele specii facand parte din categoria de gen a profesionistilor ce beneficiaza de un regim de drept comun acordat de Noul Cod Civil. notiunea de comerciant. prin care se reglementau faptele de comert. interpretate astfel incat aplicarea lor sa fie clara si utila vietii sociale si economice. Plecand de la aceste premise: reglementarea generala a profesionistilor realizata prin Noul Cod Civil ce reprezinta dreptul comun in materia profesionistilor si existenta dispozitiilor speciale din materiile ce reglementeaza activitatea economica. Aceasta deoarece. este inlocuita cu cea de profesionist. ea exista si este realizata indirect de legile comerciale special si. Ori. trebuie stabilite criteriile distinctiei necesare dintre profesionistii. de la data intrarii in vigoare a Noului Cod Civil. notiunea de profesionist este o notiune generala ce include in ea atat pe profesionistii ce exploateaza o intreprindere economica cat si o intreprindere neeconomica si. este fara indoiala faptul ca. era asigurat de prevederile art. ea prezinta un interes practic. este necesara relevarea ceor doua categorii de profesionisti: profesionisti comercianti si profesionisti necomercianti. Prin abrogarea art. la data intrării în vigoare a Noului Cod Civil.3 din Codul Comercial. pentru acest motiv.17 profesionale. Pe aceasta linie. acest criteriu dispare. savarsite de comercianti si al stabilirii calitatii de comerciant al persoanelor fizice. criteriul de determinare a comercialitatii actelor si faptelor incheiate respectiv. astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege. Suntem in situatia in care Codul civil nu face aceasta distinctie necesara intre profesionistii comercianti si profesionistii necomercianti desi. Asadar. Pana la intrarea in vigoare a Noului Cod Cvil fundamentul. la data intrării în vigoare a Codului civil. explicate. iar locul sau este luat de conceptul de intreprindere cu scop lucrativ. distinctia intre profesionistii comercianti si necomercianti nu este adecvata sau necesara insa. la activitatea economica participa numai o parte din categoria generala a profesionistilor reglementati in Noul Cod Civil. in sensul art. pentru materia dreptului comercial ne intereseaza .7 din codul comercial. mai ales.3 din Codul Comercial. legiuirile trebuiesc deslusite. Exista si opinii potrivit carora. Cu toate acestea. de activitate economica. inclusiv in materia persoanelor ce pot desfasura activitate economica. termenii şi expresiile din legislaţia civilă şi comercială în vigoare se înlocuiesc cu termenii şi expresiile corespondente din Codul civil. statutul acestora si obligatiilor lor profesionale.

18 acei profesionisti ce desfasoara activitate economica in exploatarea unei intreprinderi. administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii. Întreprinderea şi tipuri de întreprindere. profesionistii comercianti. Noul Cod Civil utlizeaza ca si criteriu de determinare a statutului de profesionist al unei persoane fizice sau juridice. mai precis acei profesionisti ce exploateaza o intreprindere economica respectiv. in temeiul Noului Cod Civil. Si in privinta notiunii de intreprindere Noul Cod Civil prefera utilizarea exclusiva a notiunii generale. criteriul exploatarii unei intreprinderi: "Sunt considerati profesionisti toti cei care exploateaza o intreprindere". . indiferent daca are sa nu un scop lucrativ (art. Existǎ trei tipuri principale de profesionisti comercianti: persoane fizice. de catre una sau mai multe persoane. in legislatia speciala este reglementata notiunea de intreprindere economica si. sa recurgem la prevederile legii speciale pentru a opera cu instrumentele si semnificatiile oferite acestora de aceste prevederi speciale. in sfera de interes a dreptului comercial nu intra toti profesionistii ci numai aceia ce desfasoara activitate economica.2 din Noul Cod Civil. Existenta unui regim juridic distinct al profesionistilor comercianti si cel al profesionistilor necomercianti este sugerat si intr-un act normativ recent: O. întreprinderile individuale şi intreprinderile familiale. Faptul ca.3 din NCC). in temeiul art.3 alin.G. de gen. pe fundamentul conceptual si pe ratiunea oferita de dreptul comun. Astfel. constituie exploatarea intreprinderii exercitarea sistematica. Persoanele juridice. toate aparţinând în fapt. In mod evident. sunt desemnate generic prin noţiunea de întreprindere. derogatorie de la dreptul comun. Noul Cod Civil nu face niciun fel de referire la profesionistii comercianti sau la intreprinderile economice ce au scop lucrativ. fara nicio distinctie intre tipurile de intreprinderi. putem opera cu aceasta notiune si cu semnificatia acordata acesteia de legiuirea speciala. persoanele fizice autorizate. Cum am indicat mai sus.2 alin. nu ne impiedica ca. nr. aceleiaşi mari categorii de gen: întreprinderea.13/2011 prin care se mentioneaza direct distinctia intre raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei intreprinderi cu scop lucrativ si cele care decurg din exploarea unei intreprinderi cu scop lucrativ. persoane fizice asociate sub forma unei întreprinderi şi persoanele juridice. a unei activitati organizate ce consta in producerea. in materia dreptului comercial.

tipul de activitate. ci o activitate a unui subiect de drept.19 noţiune existentă în legislaţia noastră. 346/2004 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii: întreprinderea este orice formă de organizare a unei activităţi economice. În funcţie de titularul său. Apreciem ca. „o întreprindere poate fi o persoană fizică şi o persoană juridică”. O semnificaţie actuală şi corespunzătoare a întreprinderilor este dată de art. atribuite unui subiect de drept autonom şi urmărind. La nivel european. exercitata in exploatarea intreprinderii este criteriul distinctiei dintre profesionistii comercianti si profesionistii necomercianti. un scop economic determinat”. materiale şi nemateriale. în concepţia actuală a dreptului comunitar. societăţi cooperative. neutilizată o lungă perioadă de timp în limbajul juridic şi economic românesc după exacerbarea ei în sistemul economiei de stat şi. autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în vigoare să desfasoare activitati de productie. comert sau prestari servicii. prima definiţie a întreprinderilor se găseşte în hotărârea CJCE Mannesman din 13 iulie 1962 în care Curtea precizează că „întreprinderea este constituită dintr-o organizaţie unitară de elemente personale. persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. forta de munca atrasa.materii prime. revitalizată sub imperiul legislaţiei europene. . individuală sau familială şi întreprindere publică. pe riscul intreprinzatorului. Această definire a întreprinderilor a fost criticată. in conditiile si in cazurile prevazute de lege. permanent si sistematic. întreprinderea poate fi societară. mijloace logistice si informatie. în condiţii de concurenţă. 2 din Legea nr. considerându-se că „existenţa unui subiect de drept autonom nu este necesară pentru a caracteriza o întreprindere” şi. Această concepţie era conformă cu cea a Codului comercial român şi este confirmată la nivel naţional de Noul Cod Civil. Intreprinderea nu este un subiect de drept. In concluzie. intreprinderea economica. este activitatea economica desfasurata in mod organizat. în scopul obţinerii de profit. o activitate ce nu poate fi calificata ca activitate economica. Prin urmare. de doctrină şi de legislaţia speciala românească. într-un mod durabil. combinand resursele financiare. vor fi profesionisti necomercianti cei ce exploateaza o intreprindere ce desfasoara o activitate civila. Din cele prezentate mai sus. distingem in cadrul categoriei de gen a profesionistilor intre profesionisti comercianti si profesionisti necomercianti in functie de tipul de activitate desfasurata in cadrul intreprinderii exploatata de profesionisti. economica sau civila. respectiv: societăţi comerciale.

1 din Legea nr. considerate obligatii profesionale ale profesionistilor comercianti. Acest aspect nici nu este necesar a fi mentionat in cazul intreprinderilor economice avand in vedere faptul ca. Profesionistii comercianti au obligatia ca la inceputul inceperii activitatii economice trebuie sa se inregistreze in Registrul Comertului si. . activitatea economica ce face obiectul intreprinderii economice este totdeauna desfasurata cu scopul obtinerii de profit. In acest sens.20 Profesionisti comercianti sunt cei ce exploateaza o intreprindere ce desfasoara activitate economica cu scop lucrativ. In toate cazurile. Si. cu scop lucrativ sau nu". Nu scopul lucrativ sau nelucrativ este criteriul care determina distinctia intre intreprinderi si intre profesionisti. profesionistii comercianti au obligatia sa solicite radierea lor din Registrul Comertului. doar profesionistii comercianti pot si supusi procedurii insolventei. in cele din urma. indicam definitia data intreprinderii de art. in scop lucrativ. Interesul practic al stabilirii calitatii de profesionist comerciant: a) In interesul bunei desfasurari a activitatii economice.4 pct. Deasemenea. La incetarea desfasurarii activitatilor economice. c) In cazul insolventei. prin reglementari speciale corespunzatoare se stabileste statutul juridic al acestora. pentru siguranta includerii in categoria intreprinderilor (ca notiune de gen) a tuturor tipurilor de intreprindere. comerciantul sau profesionistul agent economic are obligatia de a desfasura activitatea economica in limitele unei concurente licite. pe parcursul desfasurarii activitatiie conomice sa ceara efectuarea de mentiuni in Registrul Comertului. b) Formele de desfasurare a activitatilor economice de catre profesionistii comercianti sunt speciale si expres prevazute de lege. orice comerciant sau profesionist agent economic trebuie sa tina evidenta contabila a activitatii economice.217/2005 privind constituirea. permise. distinct de cel al profesionistilor necomercianti. o intreprindere economica. prin tinerea unor registre contabile in care sa consemnezetoate operatiuunile economice. organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere conform careia:" întreprinderea este o entitate publică sau privată care desfăşoară o activitate economică. legea institutie anumite obligatiiale profesionistilor comercianti. atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice. ori de cate ori intervin modificari in activitatea acestora. In definitia legala si generala a intreprinderilor realizata de Noul Cod Civil este necesara mentionarea ambelor scopuri ale desfasurarii activitatii acestora. d) Profesionistii comercianti sunt supusi impozitului pe profit in timp ce. profesionistii necomercianti si celelalte categorii de subiecte de drept civil sunt supusi impozitului pe venit.

1. aşa cum este definitǎ de art. 8 din Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului cod civil: „Noțiunea de profesionist prevazutǎ la art. Deci. Noţiunea fondului de comerţ Notǎ: Vom folosi în continuare noțiunea de profesionist. implicit. În al doilea rând. Acestea pot fi. pe care un profesionist le afectează desfăşurării unei activităţi economice. Aceste bunuri sunt bunuri mobile sau imobile. ca organizatii profesionale. precum şi orice alte persoane autorizate sa desfǎşoare activitati economice sau profesionale. scopul urmărit de profesionist este atragerea clientelei şi. obţinerea de profit din activitatea desfăşurată. Toate aceste bunuri destinate realizării activităţii economice formează fondul de comerţ. mobilier.1. comerţ sau prestări servicii bunuri precum: localul. la data intrǎrii in vigoare a Codului civil”. .3. 1. fondul de comerţ poate fi definit ca un ansamblu de bunuri mobile şi imobile. Deci.3.21 e) Profesionistii comercianti pot participa la constituirea unor camere de comert si industrie. în funcţie de activităţi de producţie. în scopul atragerii clientelei şi. acest ansamblu de bunuri este afectat de către profesionist desfăşurării unei activităţi economice. fondul de comerţ este un ansamblu de bunuri. Desfăşurarea unei activităţi economice impune existenţa şi folosirea unor instrumente de lucru adecvate. implicit. brevete de invenţii etc. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant.3. În primul rând. operator economic. FONDUL DE COMERŢ 1. ce au scopul promovarii si apararii intereselor acestora. instalaţii. obţinerii de profit. Între bunurile mobile. ci una variată în funcţie de specificul activităţii profesionistului. mărfuri. corporale şi incorporale. întreprinzator.2. În al treilea rând. astfel cum aceste noțiuni sunt prevazute de lege. altele sunt incorporale. Elementele fondului de comerţ Fondul de comerţ cuprinde acele bunuri pe care le reclamă desfăşurarea activităţii economice avute în vedere de către profesionist. fondul de comerţ nu are o compoziţie unitară. unele sunt corporale.

Clientela este definită ca totalitatea persoanelor fizice şi juridice care apelează în mod obişnuit la acelaşi profesionist. Firma sau firma comercială este un element de individualizare a profesionistului în câmpul activităţii economice. elementele fondului de comerţ se pot modifica. după caz. în general. spre deosebire de firmă. Elementele incorporale ale fondului de comerţ În categoria elementelor incorporale ale fondului de comerţ sunt cuprinse drepturile care privesc: firma. emblema are un caracter facultativ. ea determină. calitate şi frecvenţă. emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un profesionist de altul de acelaşi gen. Clientela are un rol important pentru activitatea unui profesionist. situaţia economică a profesionistului. care este un element obligatoriu pentru individualizarea profesionistului. 26/1990 completată şi modificată prin OUG nr. în funcţie de nevoile activitǎții economice. ca şi firma. un semn sau o denumire. Conţinutul emblemei poate fi. adică la fondul de comerţ al acestuia. Ea nu poate fi o denumire generică. îşi exercită activitatea econimicǎ şi sub care semnează. Semnul poate fi o figură grafică având orice obiect: un utilaj. Folosirea unei firme care ar avea drept consecinţă producerea unei confuzii cu firma folosită legitim de alt profesionist constituie obiectul infracţiunii de concurenţă neloială şi se sancţionează în condiţiile Legii nr. Denumirea poate fi fantezistă sau un nume propriu. Trebuie arătat că. brevetele de invenţii. Fiecare categorie subsumează anumite bunuri care au un regim juridic propriu. o figură geometrică. 11/1991. prin număr. De aceea. clientela apare ca un element indispensabil al fondului de comerţ. chiar principalul element al fondului de comerţ. denumite şi drepturi privative. ci variabilă. compoziţia fondului de comerţ nu este fixă. fondul de comerţ cuprinde două categorii de bunuri: incorporale şi corporale. în condiţiile stabilite de lege. El nu poate consta în reproducerea obiectului unei activităţi comune. Clientela şi vadul comercial. Potrivit Legii nr. dreptul de autor etc. clientela constituie o valoare economică. mărcile şi indicaţiile geografice. . este un atribut de identificare în activitatea comercială. Aceste drepturi. fără nici un fel de specificitate. însă fondul de comerţ continuă să subziste. pentru procurarea unor mărfuri şi servicii.1/2010. clientela şi vadul comercial. Emblema. succesul ori insuccesul acestuia. denumirea sub care un profesionist este înmatriculat în registrul comerţului. modificată şi completată prin Legea 298/2001. Ea constă în numele său. aşa cum prevede legea. iar după unii autori. conferă profesionistului dreptul exclusiv de a le exploata în folosul său. un animal etc.22 Totodată. Oricare ar fi obiectul activităţii economice. Deşi este o masă de persoane neorganizată şi variabilă. emblema.

dreptul la foloasele patrimoniale corespunzătoare.23 Clientela se află într-o strânsă legătură cu vadul comercial. comportarea personalului profesionistului în raporturile cu clienţii. dacă aceste contracte nu au fost reziliate. lucrările şi serviciile lor de cele identice sau similare ale altor agenţi economici. gaz. totuşi. literară şi artistică. În doctrină. Bunuri imobile. în calitate de dobânditor al drepturilor patrimoniale de autor. el nu constituie o universalitate juridică. desenele şi modelele industriale. În categoria semnelor noi intră mărcile şi indicaţiile geografice. are dreptul de reproducere şi difuzare. telefon etc. Acestea pot fi imobile prin natura lor (de exemplu.) se transmit dobânditorului. Drepturile de autor. electricitate. influenţa modei etc. Această potenţialitate a fondului de comerţ este rezultatul unor factori multipli care se particularizează în activitatea fiecărui profesionist. care este definit ca o aptitudine a fondului de comerţ de a atrage publicul. Drepturile asupra invenţiei sunt recunoscute şi apărate prin brevetul de invenţie. eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Asemenea factori sunt: locul unde se află amplasat localul. preţurile practicate de profesionist. ele nu se transmit dobânditorului în cazul înstrăinării fondului de comerţ. că anumite drepturi şi obligaţii izvorâte din contractele de muncă. abilitatea în realizarea reclamei comerciale.contractele de furnitură (apă. Regimul creanţelor şi datoriilor. calitatea mărfurilor şi serviciilor oferite clienţilor. Concluzia se bazează pe faptul că fondul de comerţ. Fondul de comerţ poate să cuprindă şi anumite drepturi de autor rezultate din creaţia ştiinţifică. obiectele dreptului de proprietate industrială se împart în două categorii. Titularul fondului de comerţ. ci numai împreună cu clientela. know-how-ul. Din categoria creaţiilor noi fac parte: invenţiile. Prin natura sa vadul comercial nu este un element distinct al fondului de comerţ. Creanţele şi datoriile profesionistului nu fac parte din fondul de comerţ. În activitatea sa. deşi cuprinde un ansamblu de elemente corporale şi incorporale. Se admite. un patrimoniu în sens juridic. în alt mod a operei şi. clădirea în . de reprezentare sau folosire. Întrucât creanţele şi datoriile nu sunt cuprinse în fondul de comerţ. Mărcile sunt semne distinctive folosite de agenţii economici pentru a deosebi produsele. în consecinţă. Drepturile de proprietate industrială. Elementele corporale ale fondului de comerţ Din categoria elementelor corporale sau materiale fac parte bunurile imobile şi bunurile mobile corporale. Fondul de comerţ poate cuprinde şi anumite drepturi de proprietate industrială. totuşi. profesionistului se serveşte şi de anumite bunuri imobile.

O formă juridică modernă a circulaţiei bunurilor o constituie circulaţia înscrisurilor (titlurilor) care încorporează anumite valori patrimoniale. Caracteristicile titlului comercial de valoare Titlul comercial de valoare are următoarele caracteristici: a) înscrisul are caracter constitutiv.). Întrucât fondul de comerţ este o universalitate şi.1. actele juridice privind fondul de comerţ privesc şi mărfurile. cambia. conosamentul etc. utilaje. este mai corectă folosirea. în consecinţă.4. TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE 1. înscrisul este valabil şi produce efecte. dreptul poate fi exercitat numai în temeiul înscrisului. Bunurile mobile corporale. imobile. dreptul este încorporat în titlu şi. destinate a fi prelucrate. Aceste valori circulă prin transmiterea înscrisurilor (titlurilor) care le reprezintă: de exemplu.24 care se desfăşoară activitatea economicǎ) sau imobile prin destinaţie (de exemplu. ca şi obligaţia corelativă dreptului.. dreptul arătat în înscris. sunt determinate exclusiv de menţiunile cuprinse . 1. titlul comercial de valoare poate fi definit ca un înscris denumit şi titlu în temeiul căruia posesorul său legitim este îndrituit să exercite. cuprinde toate bunurile afectate activităţii economice. materialele etc. Numai prin respectarea strictă a condiţiilor de formă cerute de lege. iar dreptul încorporat în titlu nu există fără înscrisul respectiv. precum şi produsele (mărfurile) rezultate din activitatea economicǎ. Fondul de comerţ cuprinde şi bunurile mobile corporale cum sunt: materiile prime. mărfurile trebuie considerate ca elemente ale fondului de comerţ. el trebuie să îmbrace forma determinată de lege şi să cuprindă elementele care îi sunt proprii. corporale şi incorporale) determină o varietate a formelor juridice prin care se realizează circulaţia. Având în vedere că unele dintre aceste titluri nu implică o creditare. înscrisul este constitutiv de drepturi. afară de stipulaţiune contrară.4. a denumirii de titluri comerciale de valoare. instalaţii. Noţiunea şi caracteristicile titlurilor comerciale de valoare Diversitatea bunurilor care fac obiectul circulaţiei (bunuri mobile. maşini etc. Cu alte cuvinte. Pentru desemnarea titlurilor care încorporează anumite valori patrimoniale este folosită noţiunea generică de „titluri de credit” sau „titluri de valoare”. În lumina celor arătate. cecul. acţiunile şi obligaţiunile emise de societăţile pe acţiuni. În consecinţă. la o dată determinată. b) înscrisul are caracter formal. ca noţiune de gen. în sensul că întinderea şi natura dreptului. deci. c) înscrisul are caracter literal.

Deci. d) înscrisul conferă un drept autonom . 1. Clasificarea titlurilor comerciale de valoare Criterii de clasificare Titlurile comerciale de valoare se pot clasifica în funcţie de mai multe criterii: după conţinutul lor. în cazul transmiterii titlului. Cambia este un înscris prin care o persoană dă dispoziţie altei persoane să plătească o sumă de bani. de instrument de plată. titlurile comerciale de valoare se clasifică în trei categorii: efectele de comerţ. ele dau dreptul titularului de a încasa suma arătată în înscris. Clasificarea titlurilor de valoare după conţinutul lor După conţinutul lor. Caracterul autonom al dreptului trebuie înţeles într-un dublu sens. efectele de comerţ sunt denumite figurativ şi „moneda comercianţilor”. Acestea sunt înscrisuri care dau posesorilor legitimi dreptul la plata unei sume de bani. . după modul în care circulă şi în funcţie de cauza lor. Intră în această categorie: cambia. de exemplu. În primul rând. Biletul la ordin este un înscris prin care o persoană se obligă să plătească o sumă de bani la scadenţă altei persoane sau la ordinul acesteia. un contract de vânzare-cumpărare. De aceea. valorile mobiliare şi titlurile reprezentative ale mărfurilor. unei a treia persoane sau la ordinul acesteia. dreptul şi obligaţia corelativă născute din titlu sunt independente faţă de actul juridic din care decurg (raportul juridic fundamental). ele îndeplinescfuncţia de numerar. dobânditorul va deveni titularul unui drept propriu. În al doilea rând.4. iar până la scadenţă debitorul beneficiază de credit. Cecul este un înscris prin care o persoană dă ordin unei bănci la care are un disponibil să plătească o sumă de bani unei persoane sau la ordinul acesteia. posesorul legitim al titlului îşi exercită dreptul şi emitentul titlului execută obligaţia în temeiul titlului. În consecinţă.2. la scadenţă. biletul la ordin şi cecul. elementele înscrisului nu pot fi nici completate şi nici interpretate cu ajutorul altor înscrisuri ori a unor împrejurări de fapt. Cu ajutorul clasificărilor se poate determina regimul juridic al diferitelor categorii de titluri de valoare. Efectele de comerţ sunt şi titluri de credit. originar. a) Efectele de comerţ. care este un drept nou. iar nu în baza raportului juridic care a ocazionat emiterea titlului. adică un drept care este independent faţă de dreptul transmiţătorului. Întrucât efectele de comerţ sunt înscrisuri care exprimă în monedă valoarea pe care o încorporează. dobânditorul are un drept autonom. Deci. iar nu un drept derivat din cel al transmiţătorului. Excluderea oricăror dovezi extrinseci este o consecinţă a caracterului formal al înscrisului.25 în înscris.

au dreptul la restituirea sumei datorate. dreptul la restituirea valorii nominale. Din această categorie fac parte: conosamentul. dispune de ele. Titularii înscrisurilor sunt creditori ai societăţii şi. cecul este enumerat şi el în categoria titlurilor de credit. b) Valorile mobiliare. şi la plata dobânzilor cuvenite.Posesorul legitim al înscrisului este considerat proprietarul mărfurilor. Posesorul titlului este titularul dreptului real asupra mărfurilor şi. Aceste înscrisuri poartă denumirea de titluri reprezentative ale mărfurilor.). constituind fracţiuni ale capitalului social. Acestea sunt înscrisuri care conferă un drept real (de proprietate sau de garanţie) asupra unor mărfuri aflate în depozit în docuri. dreptul la vot în adunarea generală. Obligaţiunile sunt înscrisuri emise de o societate comercială în schimbul sumelor de bani împrumutate. Obligaţiunile sunt şi ele titluri de credit negociabile. care circulă în condiţiile legii. care încorporează îndatorirea societăţii de a rambursa aceste sume şi de a plăti dobânzile aferente. în consecinţă. Acestea sunt înscrisuri care atribuie titularilor anumite drepturi complexe. patrimoniale şi personal nepatrimoniale. care circulă în condiţiile legii. în condiţiile legii. prin mijloacele dreptului comercial. Recipisa de depozit este un înscris care conferă titularului dreptul de proprietate asupra mărfurilor depozitate în magazii specializate (docuri. sau încărcate pe nave. Fac parte din această categorie acţiunile şi obligaţiunile emise de societăţile comerciale. Acţiunile sunt titluri de credit negociabile. în caz de dizolvare şi lichidare a societăţii etc. antrepozite etc. pentru a fi transportate. efectele de comerţ sunt calificate ca titluri negociabile. care atestă încărcarea mărfurilor pentru a fi transportate. deoarece ele înlocuiesc mărfurile şi pot circula în locul acestora. Acţiunile sunt titluri reprezentative ale contribuţiei asociaţilor. De remarcat că cecul este un mijloc de plată şi mai puţin un instrument de credit. . recipisa de depozit şi warantul. Warantul este înscrisul care conferă calitatea de titular al unui drept de garanţie reală mobiliară asupra mărfurilor depozitate. Conosamentul este înscrisul eliberat de comandantul sau armatorul navei cu care se transportă mărfurile. Cu toate acestea.26 Datorită posibilităţii transmiterii lor. c) Titlurile reprezentative ale mărfurilor. antrepozite etc. datorită faptului că îi sunt aplicabile unele reguli proprii titlurilor de credit. care conferă posesorilor calitatea de acţionar. Aceste înscrisuri dau titularului anumite drepturi: dreptul la dividende. la scadenţă. în această calitate.

Fac parte din această categorie. În privinţa transmiterii acţiunilor nominative. În consecinţă. cu precizarea numelui dobânditorului. a) Titlurile cauzale. titlurile comerciale de valoare se împart în două categorii: titluri cauzale şi titluri abstracte. în chiar titlu. Sunt titluri la purtător înscrisurile care încorporează anumite drepturi. Deci. . subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. Sunt titluri cauzale înscrisurile care menţionează cauza obligaţiei (causa debendi). titlul nominativ se poate transmite prin cesiune. şi prin menţiunea făcută pe acţiune. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative se transmite prin declaraţia făcută în registrul acţionarilor emitentului. Clasificarea titlurilor comerciale de valoare în funcţie de cauza lor După cum cauza obligaţiei este sau nu menţionată în înscris. fără să determine persoana titularului drepturilor. titluri la ordin şi titluri la purtător. Dobânditorul exercită drepturile „la ordinul” beneficiarului. Transmiterea titlurilor la purtător se realizează prin simpla remitere materială a înscrisurilor. de exemplu: acţiunile societăţilor comerciale. titularul drepturilor menţionate în înscris este posesorul legitim al înscrisului.27 Clasificarea titlurilor de valoare după modul în care circulă După modul în care circulă. Sunt titluri nominative acele înscrisuri care individualizează pe titularul dreptului prin arătarea numelui acestuia. c) Titlurile la purtător. pentru această cesiune nu sunt necesare formalităţile impuse pentru cesiunea reglementată de dreptul comun. prin care se realizează transmiterea titlului. Potrivit legii. titlurile comerciale de valoare se împart în trei categorii: titluri nominative. b) Titlurile la ordin. Aceasta se efectuează prin înscrierea unei menţiuni pe titlu şi predarea titlului către cesionar. legea instituie formalităţi speciale. Operaţiunea girului. constă într-o menţiune translativă de drepturi făcută de posesorul titlului. conosamentele etc. permite identificarea fără nici un fel de dubii a celui îndreptăţit să exercite în mod legitim dreptul care decurge din titlu. a) Titlurile nominative. Determinarea persoanei care este titulara dreptului în chiar titlu. Sunt titluri la ordin acele înscrisuri care cuprind drepturi care pot fi exercitate numai de o persoană determinată (primul beneficiar) sau de o altă persoană căreia i-au fost transmise aceste drepturi printro formalitate numită gir.

biletul la ordin etc. biletele de intrare la teatru etc. Cambia Legea nr. posesorul titlului este considerat legitimat să primească prestaţia. el dă dispoziţia să se plătească o sumă de bani.3. Subiectele raporturilor juridice cambiale Aşa cum rezultă din definiţie. biletul la ordin şi cecul A. sau la ordinul acesteia. 163/2009. 58/1934 – asupra cambiei si biletului la ordin. Titlurile comerciale de valoare şi titlurile de legitimare În activitatea comercială sunt folosite unele înscrisuri care împrumută anumite caracteristici ale titlurilor de valoare. Aceste înscrisuri probează existenţa unor raporturi juridice şi servesc pentru legitimarea dreptului posesorului.28 Pentru aceste titluri. De aceea. În cazul acestor titluri. ele sunt considerate contrasemne de legitimare. cambia implică participarea a trei persoane: a)trăgătorul (emitentul) este persoana care emite titlul. ele sunt denumite titluri de valoare improprii. 1. În consecinţă. deoarece „trage” titlul asupra debitorului care este obligat să efectueze plata. biletele pentru staţiunea de odihnă. Ea cuprinde însă anumite dispoziţii privind cuprinsul cambiei pe baza cărora se poate defini acest titlu de credit. fără a fi veritabile titluri comerciale de valoare. Prin semnătura sa. Cambia este un înscris prin care o persoană.4. cauza obligaţiei este un element extern şi. trăgătorul îşi asumă obligaţia de a face să se plătească suma de bani beneficiarului de către tras. numită tras. dă dispoziţie altei persoane. fără a menţiona cauza obligaţiei. biletele de loterie. pentru exercitarea dreptului de către titular este necesară menţiunea expresă a cauzei obligaţiei. Sunt avute în vedere: biletele de călătorie cu mijloacele de transport (tren. cauza constituie un element intern al obligaţiei. În doctrină se arată că aceste titluri nu încorporează drepturi. nu dă o definiţie a cambiei. să plătească la scadenţă o sumă de bani unei a treia persoane numită beneficiar. autobuz etc. ea nu are nici o influenţă asupa titlului. aşa cum este cazul titlurilor de credit. Cambia. Drept urmare. . Sunt considerate titluri abstracte înscrisurile care încorporează obligaţia şi dreptul corelativ. modificată şi completată prin Lg. Emitentul înscrisului poartă denumirea de trăgător. în consecinţă. denumită trăgător sau emitent. De aceea. Intră în această categorie: cambia.). b) Titlurile abstracte.

În temeiul acestor raporturi juridice. c)beneficiarul este persoana căreia sau la ordinul căreia urmează să se facă plata de către tras. circulaţia.de instrument de schimb valutar. Mecanismul juridic al cambiei Înţelegerea mecanismului juridic al cambiei presupune răspunsuri la trei întrebări. care sunt diferite de regulile care reglementează raporturile fundamentale. B. Raporturile juridice care preexistă cambiei (raporturile fundamentale) explică şi justifică emiterea cambiei. . care au ca izvor anumite acte juridice. 163/2009). modificată şi completată prin Lg. modificată şi completată prin Lg. . rezultată din raportul cambial (art. reglementarea sa se află în aceeaşi lege care reglementează cambia. Cum se explică dreptul trăgătorului de a da dispoziţie trasului să facă o plată? De ce trasul trebuie să execute această dispoziţie? În ce temei beneficiarul primeşte plata? În mod obişnuit. Aceste operaţii sunt guvernate de reguli speciale. Regulile speciale privind crearea raporturilor juridice cambiale. 163/2009. Trebuie observat însă că emiterea cambiei nu duce la stingerea raporturilor juridice fundamentale. adică „Legea nr. denumite raporturi fundamentale. emiterea unei cambii are la bază existenţa unor raporturi juridice anterioare între persoanele în cauză. odată emisă cambia. Totodată operaţiile privind cambia fac abstracţie de existenţa raporturilor fundamentale. 58/1934.de instrument de plată . Biletul la ordin Biletul la ordin este un titlu comercial de valoare asemănător cambiei. De aceea. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin”. Dar. Aceste raporturi juridice subzistă. afară de cazul când părţile au convenit o novaţie. ea trebuie privită prin ea însăşi. garantarea şi plata cambiei sunt cuprinse în Legea nr. adică stingerea obligaţiei vechi din raportul fundamental şi înlocuirea ei cu o obligaţie nouă. 58/1934.29 b)trasul este persoana căreia i se adresează dispoziţia (ordinul) de a plăti o sumă de bani. fiecare persoană are calitatea de creditor sau debitor în raporturile juridice la care participă. Prin emiterea cambiei şi efectuarea plăţii se execută obligaţiile din raporturile juridice preexistente. 163/2009.de instrument de credit. 64 din Legea nr. ca un titlu de sine-stătător. Funcţiile cambiei Cambia are trei funcţii: . modificată şi completată prin Lg.

în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu. sau la ordinul acesteia. alături de cambie şi biletul la ordin. autonomă şi necondiţionată. Specificul raporturilor juridice care se nasc din emiterea biletului la ordin determină şi particularităţile acestui titlu de credit.30 Deşi se aseamănă. Legea nu dă o definiţie a biletului la ordin. În realitate. cecul are numai funcţia de instrument de plată. 106 din lege stabileşte principiul potrivit căruia dispoziţiile referitoare la cambie sunt aplicabile şi biletului la ordin. tras şi beneficiar). . ţinuţi solidar pentru executarea obligaţiei. formal şi complet. Includerea cecului în categoria titlurilor de credit se explică prin aceea că unele principii care guvernează cambia şi biletul la ordin sunt aplicate şi cecului. Cecul În mod obişnuit. cecul este considerat ca făcând parte din categoria titlurilor de credit. faţă de creditorul său. el se obligă să plătească o sumă de bani la scadenţă. Cum se poate observa. art. Biletul la ordin se aseamănă cu o recunoaştere de datorie de către debitor. C. Ea cuprinde însă anumite dispoziţii pe baza cărora se poate formula o definiţie. la ordin. Emiterea biletului la ordin este determinată. se obligă să plătească o sumă de bani la scadenţă unei alte persoane numită beneficiar. de existenţa între părţi a unui raport juridic (raportul fundamental). Aspectele particulare ale biletului la ordin sunt reglementate în Titlul II al legii (art. fiind lipsit de funcţia de instrument de credit. care implică raporturi juridice între trei persoane (trăgător. Pornind de la asemănările şi deosebirile care există între aceste titluri de valoare. Biletul la ordin este un înscris prin care o persoană. spre deosebire de cambie. ca şi în cazul cambiei. el este îndreptăţit să primească plata ori plata se face la ordinul său. biletul la ordin presupune raporturi juridice numai între două persoane: emitentul (subscriitorul) şi beneficiarul. Beneficiarul are calitatea de creditor. numită emitent ori subscriitor. 104-107). biletul la ordin este un titlu de credit. Emitentul are calitatea de debitor: prin emiterea titlului. între cele două titluri există şi anumite deosebiri. Caracterele biletului la ordin Fiind un titlu comercial de valoare. de plată a unei sume de bani de către semnatarii săi. care încorporează o obligaţie abstractă.

la fel ca şi cambia. 2 din lege). Potrivit legii. Acest disponibil (fonduri băneşti) poartă denumirea deprovizion sauacoperire. trei persoane: trăgătorul. deşi principiile ei se află la baza reglementării noastre privind cecul. Potrivit legii. România nu a aderat nici la această convenţie. modificată şi completată prin Legea 127/2009. disponibilul trebuie să reprezinte o sumă de bani lichidă. numită trăgător. care pot sta la baza unei definiţii (art. 1 din lege). chiar dacă trasul nu este o societate bancară (art. Caracterele cecului Cecul este un titlu la ordin. complet şi formal. Legea nr. iar între trăgător şi tras există o convenţie privind emiterea de cecuri (art. Premisele emiterii cecului Emiterea cecului implică existenţa unor premise juridice. sau să gireze titlul pentru plata datoriilor sale. Disponibilul trebuie să existe prealabil emiterii titlului şi să aibă cel puţin valoarea cecului. 59/1934 modificată şi completată prin Legea 127/2009 nu dă o definiţie a cecului. care are la o bancă anumite fonduri. cecul a făcut obiectul unei legi uniforme adoptată de Conferinţa de la Geneva din 1931. Ca şi cambia şi biletul la ordin. cecul nu poate fi emis decât dacă trăgătorul are un disponibil la tras. numită beneficiar. Legea nr. dă ordin unei bănci la care are un disponibil bănesc. Din definiţie rezultă că cecul implică. la prezentarea titlului.31 Ca instrument de plată. cuprinde regulile adoptate prin convenţie. plătitorul evită plăţile în numerar. Prin folosirea cecului. De remarcat că în calitate de tras poate fi desemnată numai o societatea bancară. Trăgătorul poate emite cecul numai dacă are la bancă (tras) un disponibil bănesc pentru efectuarea plăţii de către bancă. 3 din lege). Ea reglementează însă elementele cecului. să plătească. cecul creează posibilitatea unei persoane. de la banca desemnată. certă şi exigibilă asupra căreia trăgătorul are dreptul să dispună prin cec. El încorporează o obligaţie abstractă de a plăti necondiţionat „la vedere”(imediat) o sumă de bani menţionată în titlu. trasul şi beneficiarul. Existenţa disponibilului la bancă. numită tras. Legea prevede însă că cecul tras şi plătibil în străinătate este valabil ca cec. Beneficiarul cecului poate să încaseze suma de bani menţionată în titlu. de a efectua plăţi prin intermediul acestei bănci. El poate fi un depozit bancar al trăgătorului ori o deschidere de credit în favoarea acestuia. 3 alin. cu unele completări inspirate de legea italiană a cecului. o sumă de bani altei persoane. . 59/1934 asupra cecului. Cecul este un înscris prin care o persoană. Într-adevăr.

1). 84 pct. Dreptul trăgătorului de a emite cecuri are ca temei convenţia încheiată între client şi bancă. Prin convenţie. Ea poate constitui o clauză a contractului privind serviciul de casă pentru client sau a unui credit în numerar acordat de bancă.II. obligându-se să efectueze din disponibil plăţile. Această convenţie reprezintă raportul fundamental care explică şi justifică emiterea titlului de către trăgător. Cap.1. Emiterea de cecuri fără autorizarea băncii reprezintă infracţiune şi se sancţionează în condiţiile legii (art. banca autorizează pe client (trăgător) să tragă asupra ei cecuri. CONTRACTELE COMERCIALE 2.32 Emiterea cecului fără acoperire constituie infracţiune şi se sancţionează în condiţiile art. Convenţia poate fi expresă sau tacită. 2 din lege. ASPECTE GENERALE . la ordinul trăgătorului. 84 pct. Existenţa convenţiei privind emiterea cecurilor.

fără a se ţine seama de aceste aspecte imprevizibile. pentru a distribui în mod echitabil între părţi pierderile şi beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor. Aplicarea dispoziţiilor privind impreviziunea va mai atenua această răspundere. soluţie determinată de necesităţile din circuitul comercial. Însă. 1166 N. Definiţia contractului este dată de art. fie datorită scăderii valorii contraprestaţiei. cu toate acestea.C.33 Una dintre schimbările fundamentale pe care le aduce Noul Cod Civil este unificarea regimului juridic pentru contractele civile şi cele comerciale. la stabilirea regimului general al obligaţiilor derivate din contracte a fost avută în vedere şi asigurarea unei protecţii corespunzătoare a persoanelor aflate pe o poziţie de inferioritate economică. potrivit căruia “contractul este acordul dintre două sau mai multe persoane spre a constitui. instanţa poate să dispună: a) adaptarea contractului. aparţin unei terţe persoane. Se reglementează posibilitatea de a contracta cu privire la bunuri care. În prezent. şi în noul cod civil părţile sunt ţinute să îşi execute obligaţiile. cu toate consecinţele ce decurg din această nouă abordare. interpretarea contractelor potrivit „voinţei concordante” a părţilor. . fie datorită creşterii costurilor executării propriei obligaţii. Sunt aduse elemente noi în materia executării silite a obligaţiilor contractuale. ei răspund pentru neexecutarea obligaţiilor. De la începutul crizei. la data încheierii contractului. Impreviziunea. la momentul şi în condiţiile pe care le stabileşte. Impreviziunea este o instituţie inexistentă până acum în dreptul român. modifica sau stinge un raport juridic”. De asemenea. b) încetarea contractului. Ca principiu. Modificǎri aduse prin noul cod civil Odată cu intrarea în vigoare a noului cod civil. chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă. situaţiile imprevizibile în circuitul comercial s-au înmulţit: numeroasele modificări ale preţurilor determină tot mai mulţi agenţi economici să nu-şi mai poată executa obligaţiile de natură contractuală. şi nu după sensul literal al termenilor. dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepţionale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligaţiei.C. s-a reglementat impreviziunea contractuală şi denunţarea unilaterală ca modalitate de încetare a oricărui tip de contract încheiat pe durată nedeterminată.

în mod expres. fie ulterior şi de îndată. Atunci când ambele părţi folosesc clauze standard şi nu ajung la o înţelegere cu privire la acestea contractul se încheie totuşi pe baza clauzelor convenite şi a oricăror clauze standard comune în substanţa lor. repararea prejudiciului nepatrimonial etc. eroarea de comunicare şi informare etc. dreptul de a denunţa unilateral contractul. de a suspenda executarea obligaţiilor sau care prevăd în detrimentul celeilalte părţi decăderea din drepturi ori din beneficiul termenului. Protecţia persoanelor aflate pe o poziţie de inferioritate economică se reflectă în dispoziţiile referitoare la formarea contractului. legea aplicabilă. cele din contractele bancare sau de asigurări. la alegerea sa. limitarea dreptului de a opune excepţii. Partea al cărei consimţământ a fost viciat prin leziune poate cere. de lipsa de experienţă ori de lipsa de cunoştinţe a celeilalte părţi. De asemenea. Sunt reglementate o serie de situaţii în care unul dintre contractanţi se află în eroare (asupra existenţei sau conţinutului legii aplicabile. profitând de starea de nevoie. reînnoirea tacită a contractului. fie anterior momentului încheierii contractului. Există leziune atunci când una dintre părţi. decât valoarea propriei prestaţii. Legea dispune expres: „Clauzele negociate prevalează asupra clauzelor standard”. . şi anume când este admisibilă anularea contractului pe acest motiv. în scris. „leziunea” dobândeşte o vocaţie generală de protejare a părţii defavorizate într-un raport contractual şi de remediere a dezechilibrelor contractuale grave provocate prin comportamentul incorect al celeilalte părţi. clauze compromisorii sau prin care se derogă de la normele privitoare la competenţa instanţelor judecătoreşti nu produc efecte decât dacă sunt acceptate. că nu intenţionează să fie ţinută de un astfel de contract. anularea contractului sau reducerea obligaţiilor sale cu valoarea daunelor-interese la care ar fi îndreptăţită. stipulează în favoarea sa ori a unei alte persoane o prestaţie de o valoare considerabil mai mare. de cealaltă parte. De exemplu. la data încheierii contractului. Clauzele standard care prevăd în folosul celui care le propune limitarea răspunderii. cu excepţia cazului în care una dintre părţi notifică celeilalte părţi. integrarea clauzelor standard în contract. Sunt clauze standard stipulaţiile stabilite în prealabil de una dintre părţi pentru a fi utilizate în mod general şi repetat şi care sunt incluse în contract fără să fi fost negociate cu cealaltă parte. Protecţia celor aflaţi în inferioritate economică.34 Dispoziţiile noului cod civil privitoare la impreviziune se vor aplica numai contractelor încheiate după intrarea în vigoare a codului civil. reducerea clauzei penale. eroarea de calcul. restrângerea libertăţii de a contracta cu alte persoane.). Existenţa leziunii se apreciază şi în funcţie de natura şi scopul contractului. Noul cod civil reglementează şi clauzele standard din contracte.

fără a mai fi nevoie de vreo punere în întârziere. daune compensatorii şi dobânzi. De exemplu. În caz de neexecutare. transmis. au fost extinse situaţiile în care debitorul se află de drept în întârziere (adică nu trebuie să mai recurgă la formalităţile de notificare în acest scop). aceasta nu are legătură cu dreptul penal. Modificări importante au intervenit şi în privinţa clauzei penale.2. din acelaşi moment. Contractele bilaterale se caracterizează prin reciprocitatea obligaţiilor ce intră în sarcina ambelor părţi. în cazul neexecutării obligaţiei de către debitor). dar şi de avantajele pe care acesta le obţine. instanţele nu vor putea reduce clauza penală sub valoarea obligaţiei principale. Între prestaţiile părţilor există o interdependenţă. De asemenea. un contract poate fi încadrat în mai multe clasificări: a) Clasificarea contractelor după conţinutul lor În funcţie de conţinutul lor. creditorul poate cere fie executarea silită în natură a obligaţiei principale. dar nu o pot suprima. Aceste aspecte sunt importante deoarece din momentul punerii în întârziere debitorul datorează daune moratorii. trec asupra debitorului. Faţă de reglementarea actuală. Se menţionează expres că prejudiciul nepatrimonial este susceptibil de reparaţie. Faţă de reglementarea actuală. CATEGORII DE CONTRACTE Pornind de la clasificarea datǎ de Noul Cod Civil. În plus. spre exemplu prin evitarea sau reducerea unor cheltuieli. Chiar dacă se numeşte „penală”. contractele se pot clasifica în contracte bilaterale sau sinalagmatice şi contracte unilaterale. se precizează că acesta se determină ţinând seama nu doar de pierderile cauzate creditorului.35 Despăgubirea creditorilor. dar încă nepredat creditorului. spre deosebire de situaţia actuală. ci este acea clauză prin care părţile stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestaţie în cazul neexecutării obligaţiei principale. 2. noul cod civil prevede că instanţele judecătoreşti o pot reduce. . dobânzile moratorii încep să curgă din ziua scadenţei.Această soluţie este menită să stimuleze executarea la timp a obligaţiilor băneşti. riscurile pieirii fortuite a unui lucru cert. fie clauza penală. În ceea ce priveşte existenţa unui prejudiciu (care este o condiţie esenţială pentru acordarea de despăgubiri creditorului.

Contractele. aspectele referitoare la dovada contractelor şi la efectele acestora. c) Clasificarea contractelor după momentul când este apreciată existenţa şi întinderea prestaţiilor După criteriul menţionat contractele pot fi comutative şi aleatorii. În cazul contractelor unilaterale există obligaţia doar pentru o singură parte (de exemplu. altele pot fi numai gratuite: împrumutul de folosinţă (dacă devine oneros este un alt contract de închiriere) etc. Atunci când proba contractului se face prin înscris sub semnătură privată.). ceea ce face ca la momentul perfectării contractului să nu fie posibilă nici calcularea întinderii prestaţiilor. b) Clasificarea contractelor după interesul urmărit de părţi În funcţie de interesul (scopul) urmărit de părţi. pe când actul juridic unilateral exprimă voinţa unei singure persoane (de exemplu. pentru formarea lor fiind suficient simplul acord de voinţă al părţilor contractante. contractele se împart în contracte consensuale. Dimpotrivă. sunt certe şi pot fi apreciate şi evaluate chiar în momentul încheierii contractului. schimbul. contractul este cu titlu oneros: contractul de vânzare-cumpărare. mai ales. contractul de transport etc. Contractele consensuale constituie regula generală. . contractul de depozit cu titlu gratuit). care conţine obligaţia de plată a unei sume de bani. d) Clasificarea contractelor după modul de formare După acest criteriu. datorate de către părţi. iar contractului unilateral. Unele contracte pot fi numai oneroase: vânzarea-cumpărarea (gratuită devine donaţie). solemne (formale) şi reale. La contractul aleatoriu existenţa şi întinderea prestaţiilor asumate de părţi sau de una din ele depinde de un eveniment incert. contractul se clasifică în două categorii: contracte cu titlu oneros şi contracte cu titlu gratuit. Cu privire la interesul clasificării sunt de menţionat. este cu titlu gratuit: donaţia. exprimă voinţa ambelor părţi. Atunci când părţile urmăresc o reciprocitate de prestaţie. la contractul bilateral se aplică formalitatea multiplului exemplar. dacă contractul procură un avantaj material celeilalte părti. fără un contraechivalent. se încheie un singur exemplar. mandatul etc. oferta de a contracta). un avantaj material. schimbul etc. Există contracte care pot fi atât oneroase cât şi gratuite: depozitul. nici cunoaşterea cuantumului câştigului ori a pierderii sau chiar dacă va exista un câştig sau pierdere (contractul de asigurare). Contractele unilaterale nu se confundă cu actele juridice unilaterale. chiar unilaterale.36 obligaţia uneia dintre părţi este cauza obligaţiei celeilalte părţi (vânzareacumpărarea. Contractul comutativ este acel contract în care existenţa şi întinderea prestaţiilor.

e) Clasificarea contractelor după durata de executare După criteriul menţionat. contractele se împart în contracte cu executare imediată şi cu executare succesivă. contracte de adeziune şi contracte dirijate. care în mod obişnuit se execută dintr-o dată. părţile să convină ca un contract. Doctrina şi jurisprudenţa contemporană consideră că este necesar să se reţină şi o clasificare după modul în care se exprimă voinţa părţilor: contracte negociabile. Forma este cerută fie pentru încheierea şi existenţa contractului (de exemplu. cealaltă parte poate adera sau nu la contract (de exemplu. de asigurare etc.). Contractele dirijate . din motive de forţă majoră. În contractele solemne.37 Contractele reale şi cele solemne constituie excepţii. contractul de asigurare). să capete o execuţie succesivă (vânzarea-cumpărarea cu plata în rate). fiind destinate să le asigure executarea (garanţia mobiliară. contractele cu executare succesivă se execută treptat.Contractele principale au existenţă de sine stătătoare. în redactarea unui înscris autentificat. vânzarea-cumpărarea terenurilor). de comun acord. Clauzele esenţiale sunt dinainte fixate. În cazul contractelor negociabile părţile. întocmite de autoritatea respectivă. contractul bancar etc. numărul lor s-a redus treptat.). Astfel. în timp (contractul de închiriere. fie ca element probatoriu (de exemplu. contractele bancare sunt reglementate de Banca Naţională a României. ipoteca. Majoritatea contractelor de adeziune sunt tipizate (contractul de transport de mărfuri. împrumutul etc. pe când cele accesorii nu există decât ca anexe ale acestora. consimţământul părţilor trebuie să fie manifestat într-o anumită formă prevăzută de lege. stabilesc conţinutul clauzelor contractuale.). de regulă. contractul de asigurare). g) Clasificarea contractelor după modul în care se exprimă voinţa părţilor. În contractul de adeziune conţinutul este stabilit în mod unilateral. Este posibil ca. pe toată durata imposibilităţii de executare. Deşi au încă o pondere importantă. contractele se împart în: contracte principale şi accesorii. cauţiunea). f) Clasificarea contractelor după legătura dintre ele După unele corelaţii existente între ele. pe formulare imprimate. a căror îndeplinire se produce într-un singur moment. Ea constă. prin voinţa lor. Stingerea obligaţiilor care formează obiectul contractului principal produce de drept stingerea acelora care constituie obiectul contractului accesoriu. Contractele reale sunt acele contracte care se încheie în mod valabil din momentul remiterii materiale a bunului ce face obiectul contractului (depozitul. Numai în ipoteza contractelor cu executare succesivă se poate pune problema unei suspendări a executării. Spre deosebire de contractele cu executare imediată.

Încheierea contractului este obligatorie. cu o structură plurivalentă. 2. cât şi mecanismul realizării acordului de voinţă al părţilor asupra clauzelor contractuale la încheierea contractelor. contracte de lungă durată care se execută succesiv pe o perioadă mai mare de cinci ani. 2. complexe. CONDIŢIILE ÎNCHEIERII CONTRACTELOR Încheierea contractelor presupune să analizăm atât condiţiile esenţiale ale validării contractelor. consimţământul valabil al părţilor . prin natura lor. contractul de factoring etc. un singur acord de voinţă al părţilor (contractul de vânzare comercială. contractul de furnizare a energiei electrice). prin interzicerea sau reglementarea unor clauze. Întâlnim asemenea situaţii în dreptul comercial prin fixarea unor clauze în contractele de societate comercială.38 sunt acele contracte care aduc atingere libertăţii de încheiere a contractelor. h) Clasificarea contractelor în funcţie de complexitatea şi structura lor După acest criteriu contractele se împart în: unitare. asigurarea obligatorie a unor bunuri).). un obiect determinat şi licit. Condiţiile validării contractelor Pentru validarea contractelor trebuie îndeplinite următoarele patru condiţii: capacitatea părţilor de a contracta.3.1. contracte de durată medie care se execută într-o perioadă de până la cinci ani. Contractele impuse sau forţate sunt cele pe care legea le reglementează în cazuri limită. o cauză licită şi moralǎ. atunci când implică. datorită monopolului pe care-l deţine una din părţi (de exemplu.). . Încheierea contractelor de acest fel mai este impusă şi de voinţa legiuitorului de a proteja interesele generale ale consumatorilor (de exemplu. i) Clasificarea contractelor în funcţie de durata pentru care au fost încheiate În raport cu acest criteriu contractele se pot clasifica în trei grupe: contracte de scurtă durată care se încheie pentru operaţiuni ocazionale şi care se execută dintr-o dată sau a căror executare nu depăşeşte un an.3. fiind cuprinse mai multe acorduri de voinţă şi care sunt legate între ele printr-o finalitate economică comună (contractul de leasing. mandatul comercial etc.

funcţionarii publici şi profesioniştii (după deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului) nu pot face acte de comerţ. Această capacitate îmbracă două aspecte: capacitatea de folosinţă. 2. suferă o dublă restrângere: legală şi convenţională. Capacitatea este regula. principiul specialităţii capacităţii de folosinţă este aportat la operaţiile cerute pentru a duce la îndeplinire a obiectivelor societăţii. dar şi celelalte subiecte de drept civil. Capacitatea societăţii comerciale de a încheia contracte comerciale în calitate de comerciant. b) Aspecte specifice privind capacitatea părţilor în contractele comerciale. Capacitatea contractuală a profesionistului se manifestă conform cu principiul specialităţii. Astfel. şi capacitatea de exerciţiu.3. . Restrângerea legală se realizează prin scopul pentru care se constituie orice societate comercială şi prin legi speciale. În cazul societăţilor comerciale. Capacitatea părţilor de a contracta a) Capacitatea contractuală. prin lege. Restrângerea convenţională a capacităţii juridice decurge din conţinutul actului constitutiv. cumpărarea unui bilet de transport în comun). dar sunt reglementate şi incapacităţi speciale. Contractele solemne impun. adică fiecare profesionist în parte poate avea numai acele drepturi care corespund scopului sau obiectului activităţii. iar contractele reale presupun remiterea materială a lucrului. în calitate de consumatori. de exemplu. pentru formarea lor valabilă. care începe la data înfiinţării şi încetează la data desfiinţării persoanei juridice. de a obţine obligarea partenerului şi de a realiza un anumit scop. Persoanele fizice pot încheia. Chiar şi minorii sub 14 ani pot încheia în mod valabil acele contracte care sunt uzuale şi cotidiene (de exemplu.39 Elementele sau condiţiile menţionate concretizează aptitudinea de a manifesta voinţa de a contracta. adică redactarea unui act scris. Minorii nu pot însă face parte dintr-o societate comercială de persoane. prin actul de înfiinţare sau prin statut. respectarea unor condiţii de formă. orice contract comercial. care se dobândeşte în momentul alegerii organelor conducătoare. după caz. Calitatea de parte în contract o pot avea atât profesioniştii.2. de exemplu societatea cu răspundere limitată nu poate efectua operaţiuni bancare iar societatea în nume colectiv şi în comandită simplă nu pot efectua operaţiuni de asigurări şi reasigurări. Scopul este stabilit.

Eroarea poate avea drept consecinţă anularea contractului sau numai a clauzei accesorii la care se referă. să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice. din simplă neglijenţă. Eroarea de drept nu este luată în considerare. Viciile consimţământului sunt: eroarea. Mijloacele viclene folosite trebuie să prezinte o anumită gravitate şi să poată induce în eroare partea cu care se contractează. nu duce la realizarea dolului. identitatea obiectului. Este o manoperă frauduloasă pentru a determina o persoană fizică sau juridică să contracteze. cât şi acordarea de despăgubiri. trebuie să fie anterior încheierii contractului. dolul şi violenţa. Dolul este. să nu fie alterat de vreun viciu. o părere greşită cu privire la anumite împrejurări legate de încheierea contractelor. De asemenea. Simpla exagerare a calităţilor mărfii sau a preţului scăzut într-o economie de piaţă nu reprezintă dol. Este definită ca o falsă reprezentare a realităţii. necunoaşterea legii nu poate constitui o apărare a unei persoane vinovate. să fie declarat. Dolul are ca efect atât anularea actului. Eroarea determină nulitatea contractului. iar dacă legea prevede o condiţie de formă. distinctă a fiecărei părţi de a contracta. Eroarea este considerată viciu de consimţământ când se referă la următoarele aspecte: calităţile obiectului. În teoria juridică consimţământul înseamnă mai întâi voinţa internă. nu se presupune (prezumă). Viciile consimţământului Pentru a fi valabil consimţământul trebuie să fie neviciat. În lipsa lui contractul este nul. Fără folosirea unor mijloace viclene persoana nu ar fi contractat. Manifestarea consimţământului presupune îndeplinirea mai multor condiţii: să provină de la o persoană cu discernământ. prin urmare. El trebuie să emane de la cealaltă parte contractantă ori de la mandatarul lui. Consimţământul părţilor Consimţământul este necesar la formarea tuturor contractelor. ci numai intenţia. exteriorizat. o eroare provocată. Se manifestă o opoziţie între scopul urmărit şi rezultatul obţinut. În al doilea rând. întrucât numai voinţa internă nu produce efecte juridice. Eroarea. ci numai cea de fapt. Astfel. Promovarea unei erori fără rea-credinţă. dacă este concludentă. . La contractele negociate consimţământul este necesar şi pentru stabilirea conţinutului acestora. Dolul. reprezintă însăşi acordul de voinţă al părţilor la formarea unui contract sau adeziune la propunerea de a contracta a celeilalte părţi. individuală. Dolul se dovedeşte. natura juridică a contractului.40 2. consimţământul intervine şi pentru stabilirea formei contractelor.3.3.

Efectul principal al violenţei. Obiectul contractului Obiectul contractului il reprezinta operatiunea juridica. Spre deosebire de eroare şi dol. constă în nulitatea relativă a contractului. părţile contractante trebuie să dea dovadă de reţinere în prezentarea calităţilor prestaţiei.3. 2. astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor si obligatiilor contractuale. Constă în faptul că o persoană încheie un contract sub constrângere sau cu ameninţarea unui rău însemnat şi imediat. Răul poate viza: integritatea fizică. adică să aibă un anumit grad de intensitate care să inspire cu adevărat frică. morală sau patrimonială.41 Violenţa. violenţa împiedică voinţa de a se manifesta în mod liber. Violenţa presupune două condiţii: să fie determinantă pentru încheierea unui contract. cum ar fi cazul vânzării unei recolte ce urmează să fie strânsă). bunul să existe în momentul încheierii contractului (bunurile viitoare pot forma. precum vanzarea. Cauza (scopul) contractului . 2. pentru a se evita echivocul. să fie în circuitul civil sau comercial (bunurile proprietate publică sunt scoase din circuitul civil sau comercial). pentru că nu emană de la o parte contractantă. uneori. care împiedică voinţa de a se manifesta în cunoştinţă de cauză. obiectul contractului de vânzare-cumpărare.5. locatiunea. să fie nelegitimă. Presiunea conjuncturii economice nu este considerată violenţă. În contracte. imprumutul si altele asemenea. dar nu o distruge.3. de către victima erorii provocate în acest mod.4. bunul sǎ fie licit. Violenţa vizează voinţa. de natură să-i provoace o temere. ca viciu de consimţământ. Determinarea prestaţiei este bine să fie efectuată cu maximă precizie. Obiectul unui contract trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie determinat sau determinabil la încheierea contractului (determinat prin datele de identificare. Obiectul este ilicit atunci cand este prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri. determinabil prin elementele cu ajutorul cărora va fi determinat în viitor). Exemplu de violenţă este constrângerea fizică şi morală a unui director pentru a semna un act juridic în favoarea salariaţilor. Orice falsă indicaţie poate justifica o acţiune pentru obţinerea de daune-interese. convenita de parti.

Forma şi dovada contractului Forma şi dovada exteriorizează acordul de voinţă al părţilor contractante. simulată. promisiune de a contracta. De asemenea. în principiu. nerespectarea promisiunii de a contracta antrenează răspunderea contractuală a vinovatului. Dacă oferta este un act unilateral. de exemplu. trec asupra moştenitorilor. Antecontractul se deosebeşte de acordul de principiu. Cauza este finalitatea. Ele sunt cerinţe distincte: forma priveşte existenţa contractului iar dovada se referă la confirmarea existenţei contractului. părţile nu dispun de toate condiţiile pentru a realiza un contract definitiv. . antecontractul este bilateral. Cauza trebuie sa existe. Antecontractul sau promisiunea de a contracta Încheierea unui contract poate fi precedată de un acord prealabil al părţilor. 2. imorală. neapărat. care este o convenţie prin care părţile se obligă să negocieze ulterior un contract anumit. iar cauza obligaţiei vânzătorului este obţinerea preţului.3. Un asemenea act juridic obligaţional. contract-cadru etc.6. 2. Promisiunea este utilă când. prin care se obligă să încheie în viitor contractul dorit.42 Este o altă condiţie de validitate a contractului. Antecontractul este un act juridic bilateral prin care părţile se obligă să încheie în viitor un anumit contract. sǎ fie licita si morala şi nesimularǎ. preliminar este denumit antecontract. Cauza este ilicitǎ cand este contrara legii si ordinii publice. fără să precizeze elementele esenţiale ale viitorului contract. în conformitate cu prevederile legale şi voinţa părţilor. Dacă este ilicită. el se distinge şi de oferta de a contracta. Cauza este imoralǎ cand este contrara bunelor moravuri. într-un contract de vânzare cauza obligaţiei cumpărătorului este dobândirea bunului. contract provizoriu. scopul urmărit de o persoană prin încheierea contractului.7. Dacă este o vânzare-cumpărare trebuie să conţină. Promisiunea de a contracta trebuie să conţină toate elementele esenţiale ale convenţiei proiectate. Consecinţele juridice ale antecontractului sunt următoarele: nu poate fi revocat de promitent şi nu devine nul prin decesul acestuia. Astfel.3. falsă atunci contractul este sancţionat cu nulitate. obiectul şi preţul. întrucât obligaţiile.

contractul sub formă verbală poate fi dovedit prin orice mijloc de probă: cu martori. forma solemnă este obligatorie şi nu facultativă. Un înscris poate fi combătut numai printr-un înscris (nu şi cu martori). Nulitatea contractului Nulitatea este o sancţiune care intervine în cazul încheierii contractului cu nerespectarea dispoziţiilor legale. De exemplu. Sancţiunea constă în desfiinţarea contractului . modificată şi completată prin Legea nr.a. menţionăm: contractul de vânzare a terenurilor. 202/2010. Şi în aceste cazuri. fie printr-un înscris. În cazul în care legea sau părţile prevăd condiţia formei scrise. şi anume: contractele încheiate în formă autentică reprezintă titluri executorii. Dintre contractele pentru a căror încheiere valabilă este cerută forma solemnă. Avantajele încheierii contractelor prin forma înscrisurilor. pot fi întocmite fie verbal. 36/1995. Încheierea contractului în formă autentică prezintă avantaje deduse şi din art. modificările. Chiar dacă înscrisul este distrus. la altele sunt separate. mai ales între parteneri care cooperează pentru prima oară. 2. Contractele solemne pot fi dovedite numai prin înscris întocmit cu ocazia încheierii acestora. prin mărturisirea celui vinovat etc. completările şi anexele la contract trebuie întocmite în aceeaşi formă. De asemenea. contractul de depozit valutar ş.3. contractul va avea în continuare o existenţă independentă.a. La alte contracte forma solemnă este cerută ca element de probă: contractul de asigurare. privind activitatea notarilor publici. fără a fi necesară deschiderea unui proces pentru valorificarea drepturilor ce decurg din contract. Celelalte contracte. contractul de societate. 66 din Legea nr.43 La unele contracte forma include dovada. putând fi învestite direct cu formulă executorie. Odată născut în mod valabil. Înscrisurile contractuale voluntare prezintă avantajul că încorporează cu mai multă exactitate voinţa părţilor. Contractul verbal este considerat nesatisfăcător. Înscrisul constituie atât forma cât şi dovada contractului. contractul de expediţie. contractul scris constituie şi cel mai sigur mijloc de probaţiune. Dreptul comercial recomandă să fie încheiate în forma înscrisurilor contractele mai importante şi complexe.8. nesolemne. contractul va supravieţui. contractul de transport ş. după voinţa părţilor.

una din părţi a încheiat contractul fără să aibă capacitate de exerciţiu sau având capacitate restrânsă. chiar si dupa implinirea termenului de prescriptie a dreptului la actiunea in anulare Efectul principal al nulităţii absolute şi al nulităţii relative este desfiinţarea contractului cu efect retroactiv. vânzarea. adică actul nu poate deveni niciodată valabil. Nulitatea relativa poate fi invocata pe cale actiune numai in termenul de prescriptie stabilit de lege. nulitatea contractului produce acelaşi efect retroactiv. mai poate invoca nulitatea absolută procurorul şi chiar instanţa din oficiu. nulitatea are şi funcţia de garanţie a principiului legalităţii şi funcţie preventivă. Instanţa de judecată chemată să se pronunţe asupra validităţii actului nu va face decât să constate nulitatea absolută a actului. Faţă de terţi. oricât timp ar trece. . unde prestaţiile efectuate până la momentul anulării contractului rămân executate. lipsa consimţământului) sau nu s-a respectat forma solemnă prevăzută de lege pentru valabilitatea contractului. a efectelor sale. deoarece se consideră că părţile nu pot transmite mai multe drepturi decât au. Astfel. Alături de funcţia sancţionatorie. Pe lângă părţile contractante.44 cu efect retroactiv. anumite excepţii justifică menţinerea situaţiilor create de actul nul sau chiar menţinerea. Nulitatea relativă poate fi invocata numai de cel al carui interes este ocrotit prin dispozitia legala incalcata. În unele cazuri. Nulitatea absolută este imprescriptibilă. partea careia i se cere executarea contractului poate opune oricand nulitatea relativa a contractului. În situaţia în care contractul se încheie prin fraudarea legii (de exemplu. Nulitatea relativa nu poate fi invocata din oficiu de instanta judecatoreasca. nulitatea producându-şi efectele numai pentru viitor. în parte sau în întregime. succesorii acestora.cumpărarea de droguri) sau când contractului îi lipsesc una sau mai multe condiţii de validitate (de exemplu. dol sau violenţă. Nulitatea este relativă în următoarele situaţii: consimţământul exprimat la încheierea contractului a fost viciat prin eroare. Ea se poate întemeia pe considerente de apărare a intereselor generale sau pe necesitatea protejării intereselor particulare. Prestaţiile care au fost efectuate în baza actului lovit de nulitate vor fi restituite. În acest caz. nulitatea poate fi invocată în faţa instanţei de către orice persoană interesată ca actul să nu producă efecte. este cazul contractelor cu executare succesivă. un terţ interesat. părţile fiind repuse în situaţia anterioară încheierii contractului. Cu toate acestea. nulitatea este absolută. Nulitatea se aplică oricărui contract şi provine din cauze anterioare sau concomitente încheierii contractului. deoarece nu se poate admite ca ceea ce este oprit de lege să devină valabil prin scurgerea timpului.

. se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care cumparatorul se obliga sa il plateasca. b) Obligaţia de predare a mărfii vândute. sǎ predea bunul. Aceastǎ stipulație nu poate fi insǎ opusǎ terților decat dupǎ îndeplinirea formalitǎților de publicitate cerute de lege. Stipulația prin care vanzatorul îsi rezervǎ proprietatea bunului pana la plata integralǎ a prețului este valabilǎ chiar dacǎ bunul a fost predat. daca vanzarea nu este interzisǎ ori limitatǎ prin lege sau prin convenție ori testament. transmis prin vanzare un dezmembramant al dreptului de proprietate sau orice alt drept.45 2. Contractul de vânzare În Noul Cod Civil contractul de vanzare cumparare comercialǎ este denumit generic ”contract de vanzare”. dupa natura bunului.4. Orice bun poate fi vandut în mod liber. de asemenea. b. sǎ îl garanteze pe cumpǎrǎtor contra evicțiunii şi viciilor bunului. dupa caz. Transmiterea proprietatii sau a dreptului vandut Vanzǎtorul este obligat sǎ transmitǎ cumpǎrǎtorului proprietatea bunului vandut iar odatǎ cu proprietatea cumpǎrǎtorul dobandeste toate drepturile şi actiunile accesorii ce au apartinut vanzǎtorului. c. dupǎ caz. a. TIPURI DE CONTRACTE COMERCIALE 2.4. Operaţiunile de vânzare (şi în acelaşi timp cumpǎrare) sunt cele mai frecvente în activitatea economicǎ. dreptul vandut. Vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau. proprietatea se strǎmutǎ de drept cumpǎrǎtorului din momentul încheierii contractului. Obligaţiile vânzătorului Obligatiile principale ale vanzatorului sunt: a.1. cumpǎrǎtorul dobandeşte proprietatea in momentul in care bunul s-a realizat. Cu excepția cazurilor prevazute de lege ori daca din vointa partilor nu rezultǎ contrariul. Obiectul contractului. sǎ transmitǎ proprietatea bunului sau. Daca obiectul vanzǎrii il constituie un bun viitor. chiar dacǎ bunul nu a fost predat ori prețul nu a fost plǎtit încǎ. Poate fi.

Vanzǎtorul este. Predarea mărfii poate fi reală sau simbolică. dupǎ imprejurǎri. Vanzǎtorul este de drept obligat sǎ îl garanteze pe cumpǎrǎtor împotriva evicțiunii care l-ar impiedica total sau parțial în stǎpanirea netulburatǎ a bunului vandut. Dacă contractul nu cuprinde nici o prevedere în acest sens. Bunurile se predau cumpărătorului însoţite de factură. În situaţia în care condiţiile de mai sus nu sunt îndeplinite. cumpǎrǎtorul poate cere predarea bunului de îndatǎ ce prețul este plǎtit. predarea bunului nu se poate face decat dupǎ trecerea unui termen. Există situaţii când termenul de predare a lucrului vândut poate fi considerat esenţial de către cumpărător sau de ambele părţi. iar în lipsa unui termen. el rǎspunde totuşi de evicțiunea cauzatǎ ulterior vanzǎrii provenitǎ din cauze pe care. preţul. Acest caracter este impus de natura bunului sau prin voinţa părţilor. Dacǎ însǎ. Termenul de predare este cel convenit de către părţile contractante. lucrul vândut îl constituie o cantitate de legume (marfă perisabilă). de asemenea. ca urmare a unor împrejurari cunoscute cumpǎrǎtorului la momentul vanzǎrii. Predarea reală se realizează când bunurile sunt puse efectiv la dispoziţia cumpărătorului sau predate cărăuşului. pentru exercitarea liberǎ şi neîngraditǎ a posesiei. obligat sǎ predea titlurile şi documentele privitoare la proprietatea sau folosința bunului. b) Obligaţia de garanţie. Caracterul esenţial al termenului trebuie să rezulte expres din contract.46 Predarea se face prin punerea bunului vandut la dispoziția cumpǎrǎtorului. El poate rezulta şi din împrejurări care sunt cunoscute de ambele părţi. Predarea simbolică se realizează prin înmânarea cheilor unui depozit unde se află marfa sau înmânarea recipisei de depozit către cumpărător. Chiar dacǎ s-a convenit cǎ vanzatorul nu va datora nicio garanție. Cumpǎrǎtorul poate cere rezoluțiunea vanzǎrii dacǎ a fost evins de întregul bun sau de o parte a acestuia îndeajuns de însemnatǎ încat. Locul predării. predarea se va face la locul în care vânzătorul îşi are sediul comercial sau cel puţin domiciliul ori reşedinţa. pǎrțile sunt prezumate cǎ au convenit ca predarea sa aiba loc la expirarea acelui termen. cunoscandu-le în momentul vanzǎrii. calitatea. predarea lucrului se execută la locul stabilit prin contract de către părţile contractante. dacǎ ar fi cunoscut . predarea trebuie să se facă la locul care a rezultat din natura operaţiei. le-a ascuns cumpǎrǎtorului. În principiu. impreunǎ cu tot ceea ce este necesar. De exemplu. dar şi pentru buna funcționare. în care sunt precizate elemente precum: cantitatea. pentru a le transporta la destinaţie. la momentul încheierii contractului. Predarea lucrului vândut de către vânzător implică şi garanţia contra evicțiunii (pentru liniştita stăpânire a bunului) şi pentru viciile lucrului.

prin contract. plata se poate cere imediat. Dacă părţile nu au stabilit un termen. cumpǎrǎtorul nu ar fi cumpǎrat sau ar fi dat un preț mai mic. cumpǎrǎtorul poate cere restituirea prețului şi repararea prejudiciului suferit. vanzǎtorul care a garantat pentru un timp determinat buna funcționare a bunului vandut este obligat. in cazul oricarei defectiuni ivite inǎuntrul termenului de garantie. potrivit principiilor generale. preţul trebuie plătit în momentul predării lucrului de către vânzător. Plata preţului. Comportamentul cumparatorului se apreciaza si luandu-se in considerare instructiunile scrise care i-au fost comunicate de catre vanzǎtor. cec etc. Luarea în primire a lucrului vândut se face la data şi locul convenite de părţi în contract. Garantia nu va fi datorata daca vanzatorul dovedeste ca defectiunea s-a produs din pricina modului nepotrivit in care cumparatorul a folosit sau a pastrat bunul.). Data plăţii preţului se stabileşte de părţi. Daca reparatia este imposibila sau daca durata acesteia depaseste timpul stabilit prin contract sau prin legea speciala. uneori. predarea mărfii se face. În afarǎ de garanția contra viciilor ascunse. Cuprinde şi obligaţia de a lua măsurile necesare referitoare la formalităţile prevăzute în contract spre a permite plata preţului (virament. Obligaţiile cumpărătorului Cumpărătorul are două obligaţii: sǎ preia bunul vandut şi sǎ plǎteasca prețul vanzǎrii. dacǎ le-ar fi cunoscut. Vânzătorul răspunde. preţul trebuie plătit la locul unde se predă lucrul vândut (prin urmare o excepţie de la regula generală potrivit căreia plata se face la domiciliul debitorului). ca o derogare de la regula generală potrivit căreia. Odatǎ cu rezoluțiunea. imediat după realizarea acordului de voinţă sau la cererea vânzătorului. Plata preţului se face la locul determinat de părţi în contract. nu numai pentru viciile ascunse ci şi pentru viciile aparente (spre exemplu. Obligaţia cumpărătorului de a lua în primire bunul vandut constă în îndeplinirea oricărui act care poate fi cerut în mod rezonabil de cumpărător. sa repare bunul pe cheltuiala sa. Locul plăţii. în lipsa unui termen. . el nu ar mai fi încheiat contractul. În lipsa unei stipulaţii contractuale în acest sens. În absenţa unei înţelegeri a părţilor. Vanzǎtorul garanteaza cumpǎrǎtorul contra oricaror vicii ascunse care fac bunul vandut impropriu întrebuințǎrii la care este destinat sau care îi micşoreazǎ în asemenea mǎsurǎ întrebuințarea sau valoarea încat. care să permită vânzătorului să efectueze livrarea. situaţia în care bunurile perisabile se transmit de pe o piaţă pe alta şi cumpărătorul preia direct marfa de la cărăuş). vanzatorul este obligat sa inlocuiasca bunul vandut. determinat direct sau implicit.47 evicțiunea. Preţul este cel stabilit prin contract.

Neexecutarea obligaţiilor contractuale de către una din părti. cum ar fi: sinceritatea declaraţiilor de intenţie privind afacerea. preţul. cât şi în ce condiţii va fi plătit. pentru a înlătura orice inadvertenţă. este necesar ca garanţiile să fie relativ uşor accesibile. Obligaţia de a negocia sau renegocia nu se confundă cu obligaţia de a încheia contractul. garanţiile prezentate de vânzător privind calitatea mărfurilor. este bine ca fiecare clauză să aibă acoperire în norme juridice. atent la interesul partenerului. Dacă se consideră că negocierea va fi îndelungată şi complexă. potrivit voinţei exprimate la încheierea lui. numărul documentelor să fie limitat la strictul necesar. Partenerii pot implica în negocieri o terţă persoană. ca urmare a creşterii preţurilor de producţie etc. îndeosebi obligaţiile pe care şi le va asuma fiecare parte. Economiştii negociatori vor ţine seama de mai multe recomandări: în contract fiecare obligaţie asumată trebuie să fie precis formulată. trebuie să fie. vânzătorul este obligat să-l informeze pe partener în cazul vânzării produselor periculoase (adezivi. când şi unde se vor livra mărfurile. urmărind propriul interes. dă dreptul celeilalte părţi de a cere. pe cale judecătorească. acţiunile ce se vor întreprinde dacă bunurile livrate sunt inacceptabile. În contract părţile pot conveni printr-o clauză accesorie şi implicită la rezoluţiunea de drept a contractului. pesticide etc. nefolosirea informaţiilor primite de la partener în dauna lui etc. Aceasta cuprinde mai multe aspecte. cantitatea şi calitatea bunurilor mobile ce urmează să fie vândute. partenerii vor . Sunt susceptibile de clarificări prin negocieri: descrierea şi aprecierea bunurilor imobile ce urmează să fie vândute. textul să fie examinat de mai multe persoane. fără grabă. dacă vânzătorul va putea mări preţul. contractul existent este susceptibil de renegociere. Obiectul negocierii îl constituie clauzele contractului ce se va încheia.48 Consecinţele nerespectării obligaţiilor contractuale Obligaţiile părţilor trebuie executate în strictă conformitate cu clauzele contractului.în acelaşi timp. Este în interesul partenerilor de afaceri să se informeze reciproc.) Nesocotirea obligaţiilor de informare sau de sfătuire poate duce la răspunderea pentru repararea prejudiciului astfel cauzat. O altă obligaţie a partenerului de negociere este loialitatea. Obligaţii ale negociatorului. Astfel. rezoluţiunea contractului. pentru neexecutarea obligaţiei asumate de către una din părţi (pact comisoriu). orice echivoc poate fi speculat de partea adversă şi determina un proces. subtilităţile de limbaj nu au ce căuta în contractele comerciale. obligaţia renegocierii preţului este prevăzută de lege. Negociatorul. în privinţa unor clauze. Negocierea clauzelor contractuale Negocierea apare mai des în următoarele situaţii: s-a convenit un acord de principiu de a negocia contractul.

riscul. Pentru evitarea sau atenuarea riscului băncile îşi iau măsuri de precauţie (de siguranţă). fără motive serioase. de adeziune. Denumirile consacră asumarea obligaţiei de a negocia. când se îndeplineşte termenul rambursării datoriei şi dobânzii. care dobândeşte astfel calitatea de debitor (împrumutat) şi care se obligă să restituie împrumutul la un anumit termen (scadenţă) şi a plăti un preţ. Convenţia poate fi denumită în mai multe feluri: scrisoare de intenţie. dă o sumă de bani unei persoane fizice sau juridice. obiectivele realizate cu împrumutul vor reprezenta garanţii. Contractul de credit bancar Contractul de credit bancar este definit ca fiind acordul de voinţǎ prin care o societate bancară. Întreruperea tratativelor. încrederea. Eventual.49 elabora o convenţie în care vor menţiona regulile conduitei lor în cursul negocierii. De asemenea. c) Banca poate solicita de la debitor garanţii reale sau/şi garanţii personale. a) Mai întâi ele verifică situaţia financiară şi personală a debitorului. de regulă. mai ales asupra posibilităţilor de a fi solvabil. cu rea-credinţă şi cu provocare de daune asupra partenerului este sancţionată. creditul implică riscul pe care şi-l asumă creditorul.2. d) Instituţia bancară îşi rezervă dreptul de a urmări utilizarea creditului. protocol de tratative. băncile consultă bilanţul şi contul de profituri şi pierderi ale întreprinderii debitorului. Contracte de finanțare a activitǎților economice A. absenţa ideii de speculaţie din partea creditorului. numit dobândă. b) Banca poate cere garanţii de la o altă bancă pe baza unui contract separat. Creditul bancar presupune următoarele elemente: un decalaj în timp. adică de a putea restitui împrumutul şi dobânda la scadenţă. Creditul se bazează pe încrederea pe care creditorul o are cu privire la cel creditat sau referitor la valorile pe care debitorul Ie-a transmis creditorului. este. Orice credit implică un decalaj între momentul acordării creditului şi cel al scadenţei. adică viitorul debitor aderă la un contract tip stabilit de către bancă.4. . apelând la sistemele de informare. adică a ideii de camătă (dobândă exagerată). Banca îşi rezervă libertatea de a perfecta contractul după aprecierea sa asupra clientului. acord de principiu etc. în acest scop. dar nu şi obligaţia de a încheia contractul. pentru a obţine creditul. Sumele acordate trebuie să fie folosite pentru operaţiuni comerciale în scopul cărora au fost împrumutate. pentru această operaţie. în calitate de creditor (împrumutător). de a nu fi plătit la scadenţă de debitor. 2. Contractul bancar.

Toate clauzele care desemnează răspunderea băncii sau care conferă acesteia drepturi speciale sunt opozabile clientului şi produc efecte juridice numai dacă au fost cunoscute şi acceptate de client în momentul semnării contractului. .50 Obligaţiile băncii Banca are îndatorirea de a-l informa şi a-l sfătui pe client asupra mijloacelor legate de serviciul prestat de ea. întreaga sumă de bani cu dobânzile aferente devenind exigibilă iar debitorul fiind evacuat din imobilul ipotecat. Contractul de leasing Leasingul a apărut iniţial în Statele Unite. Dezvăluirea secretului profesional se poate face dacă sunt întrunite cumulativ două condiţii: să fie cerută de o autoritate judiciară. Beneficiul creditorului se numeşte dobândă şi reprezintă preţul plătit de către debitor creditorului său pentru acordarea împrumutului. ca fiind confidenţiale. şi a necesităţii dotării întreprinderilor cu maşini şi utilaje moderne. Banca. în alte condiţii decât cele legale antrenează răspunderea contractuală a băncii. B. prin daune interese. existente până atunci. nu se amestecă în gestiunea patrimoniului clientului. Orice reziliere unilaterală de către bancă a unui contract de credit. O altă îndatorire a băncii este de a considera informaţiile pe care le deţine referitor la clienţii săi. Dobânzile acordate depunătorilor trebuie să fie superioare sau egale cu rata inflaţiei. În cazul creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare intervine rezilierea de drept a contractului după 30 de zile de la data punerii în întârziere a debitorului. Nivelul dobânzii este determinat de preţul la care banca îşi procură resursele de creditare. Rezilierea contractului Societăţile bancare nu pot rezilia contractul decât cu unele excepţii: a) banca poate anula sau reduce creditul acordat dacă clientul a furnizat date nereale la încheierea contractului b) rezilierea fără preaviz se poate face dacă clientul a încălcat condiţiile de credit şi dacă situaţia sa economică şi financiară nu asigură certitudinea rambursării. să fie autorizată de consiliul de administraţie al băncii căreia i s-a cerut divulgarea secretului. însă. în anul 1877. Dobânda Ceea ce determină şi stimuleză acordarea creditului este beneficiul realizat de părţi. în cadrul unei anumite proceduri. datorită rigidităţii procedeelor de finanţare a comerţului. necondiţionat de atribuirea unui alt spaţiu.

Acest fel de finanţare vine în întâmpinarea agenţilor economici care nu pot obţine credite de la bănci sau nu vor să-şi greveze bunurile imobile şi mobile prin instituirea de ipoteci sau gajuri. partea care solicită locatorului achiziţionarea unui bunde la o terţă persoană şi transmiterea în favoarea sa a . nr. Cuvântul "leasing" face parte din vocabularul limbii engleze. denumită rată de leasing. în cele mai multe cazuri. la solicitarea acesteia. societate comercială specializată în operaţiuni deleasing. modificată şi completată. în literatura franceză este cunoscut sub denumirea de credetbail (credet-închiriere).51 Succesul economic deosebit al leasingului l-a impus atenţiei în mumeroase ţări.Canada. El s-a dovedit a fi cel mai eficient mijloc de finanţare a investiţiilor productive. dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achită toate obligaţiile asumate prin contract. de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.denumită utilizator. Leasingul. El vine de la "lease" ceea ce înseamnă "închiriere pe timp determinat". republicata. iar la sfârşitul perioadei de leasing finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul. G. Leasingul este o modalitate de finanţare a întreprinderilor care doresc să achiziţioneze utilaje şi echipamente de folosinţă îndelungată dar care nu au posibilităţi financiare. către cealaltă parte . Există şi situaţii când locatorul are şi calitatea de furnizor. poate fi un mijloc eficient de dezvoltare a regiunilor sărace. Convenţia asupra leasingului a fost semnată în anul 1988 la Ottawa. Prin contract de leasing se înţelege acea convenţie "prin care o parte. oferind un plus de siguranţă deţinătorilor de capital. contra unei plăţi periodice. b)beneficiarul sau utilizatorul. Comunitatea internaţională a iniţiat un proiect de convenţie care cuprinde anumite reguli uniforme de drept civil şi de drept comercial în materie. combinat cu facilităţi fiscale adecvate. cu scopul de a echilibra interesele participanţilor la asemenea operaţiuni. înstrăinând beneficiarului doar posesia şi folosinţa. care se obligă faţă de beneficiar să procure bunul solicitat şi să-i transmită posesia şi folosinţa. La noi în ţară leasingul a fost reglementat pentru prima dată prin O. denumită locator/finanţator. Statele europene au constituit Federaţia europeană a societăţilor de leasing. Părţile contractante Contractul de leasing presupune participarea următoarelor părţi: a)locatorul sau finanţatorul. transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este. 51/1997. respectiv este unitatea producătoare a bunurilor ce fac obiectul leasingului. locatorul cumpără bunul de la furnizor şi devine proprietarullui. în anul 1972. Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing.

52

posesiei şi folosinţei bunului respectiv, contra unei sume de bani numită rată de leasing. Aspecte ale contractului Operaţiunea de leasing întruneşte mai multe aspecte. Un client sau utilizator se adresează unei întreprinderi specializate în leasing pentru a obţine un bun pe care nu-l poate plăti imediat şi integral. Societatea de leasing cumpără bunul dorit de client şi-l dă acestuia în locaţie. Utilizatorul bunului îl închiriază pentru o anumită perioadă de timp, plătind periodic anumite sume de bani, numită rată de leasing. La expirarea perioadei de închiriere şi plata tuturor ratelor, deţinătorul folosinţei devine proprietarul. Natura juridică şi deosebirea de alte contracte Leasingul reprezintă un contract complex, o creaţie a sistemului juridic anglo-american. El nu se supune cadrelor juridice tradiţionale europene. Leasingul, în complexitatea sa, poate fi analizat ca o formă specială de creditare, manifestându-se nu prin mijloace financiare, ci prin bunuri în natura lor specifică (maşini, instalaţii etc.) Leasingul îmbină diferite elemente juridice, care, toate la un loc, creează un contract distinct: vânzarea-cumpărarea, împrumutul de folosinţă, locaţiunea, promisiunea de vânzare, opţiunea finală a utilizatorului. La aceste elemente se adaugă, după împrejurări, elemente din alte contracte complementare sau accesorii: stipulaţia pentru altul; contractul de asigurare pe care utilizatorul îl încheie pentru bunul închiriat; mandatul dat de finanţator pentru ca utilizatorul să negocieze cu furnizorul condiţiile vânzării, preţul, modalităţile de livrare, îndeplinirea formalităţilor pentru perfectarea tranzacţiei. La prima vedere leasingul are natura locaţiunii. Spre deosebire de chiria pentru locaţiune, ratele de leasing includ şi ratele de amortizare ale bunului. De asemenea, în cadrul leasingului are loc transferul către utilizator a tuturor riscurilor şi responsabilităţilor ce aparţin în mod normal proprietarului. Utilizatorul are folosinţa şi posesia dar nu dreptul de dispoziţie. Leasingul se deosebeşte de vânzarea cu plata preţului în rate. Transmiterea dreptului de proprietate şi a riscurilor se face la vânzare, în momentul încheierii contractului. în cazul leasingului, finanţatorul păstrează proprietatea asupra lucrului, iar toate celelalte obligaţii revin utilizatorului. Ratele de leasing nu au natura juridică a ratelor privind preţul, însă vor fi incluse, în situaţia în care utilizatorul îşi manifestă opţiunea de a cumpăra bunul. Operaţiunea de leasing o putem asemăna cu un credit de investiţie, chiar dacă beneficiarul nu devine imediat proprietarul bunului. Din acest motiv leasingul a fost calificat drept un "credit în natură".

53

Obiectul operaţiunii Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de folosinţă îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe bandă audio şi video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a dreptului de autor. Contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an. Obligaţiile utilizatorului: a) să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul stipulat în contract; b) să exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure instruirea personalului desemnat să îl exploateze; c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul finanţatorului; d) să efectueze plăţile cu titlu de rată de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la termenele prevăzute în contract ş.a. Răspunderea părţilor Culpa părţilor în executarea contractului este sancţionată cu rezilierea contractului şi plata de daune interese. Astfel, dacă utilizatorul refuză să primească bunul la termenul stipulat în contract sau dacă el se află în reorganizare judiciară şi/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul, cu daune interese. Asemenea sancţiune este şi în cazul în care utilizatorul nu execută obligaţia de plată a ratei de leasing timp de două luni consecutiv. Utilizatorul este obligat în acest caz să restituie bunul, să plătească ratele scadente, cu daune interese, dacă în contract nu se prevede altfel. Nerespectarea dreptului de opţiune al utilizatorului obligă societatea de leasing la plata de daune interese în cuantum egal cu valoarea reziduală a bunului sau cu valoarea sa de circulaţie, calculată la data expirării contractului. Diverse forme de leasing Formele şi modalităţile în care se realizează leasingul sunt multiple. a) în raport de modul în care părţile contractante îşi stabilesc relaţiile dintre ele leasingul poate fi direct, ceea ce presupune încheierea nemijlocită a contractului între furnizor şi clientul utilizator, sau indirect, ceea ce presupune încheierea contractului prin societăţi specializate. Societăţile comerciale de leasing se înfiinţează cu autorizaţia Ministerului Finanţelor şi funcţionează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Pot fi: societăţi comerciale care au ca obiect unic de activitate operaţii de leasing; societăţi comerciale care au ca obiect de activitate şi leasingul; societăţi comerciale care au ca obiect de activitate achiziţia sau construcţia de imobile cu destinaţie comercială sau industrială;

54

b) în funcţie de obiectul concret, leasingul este mobiliar şi imobiliar. În activitatea comercială este practicat, mai ales, leasingul mobiliar care se referă indeosebi la echipamentul industrial. Leasingul imobiliar este operaţiunea prin care societăţile de leasing dau în locaţie imobile de folosinţă profesională, cumpărate sau construite pe contul său, cu promisiunea de vânzare la expirarea contractului de închiriere sau reînchiriere. În funcţie de provenienţa bunurilor finanţate distingem leasingulclasic, cu structură tripartită şilease-back ori sale and lease-back, când bunul utilizat este vândut societăţii de leasing, chiar de către beneficiar, care apoi îl obţine prin contract de leasing, cu posibilitatea ca la expirarea contractului beneficiarul să redobândească proprietatea bunului. c) După un set de criterii menţionate la articolul 2 din OG. nr. 51 din 1997, se disting două feluri de operaţiuni de leasing: financiar şi operaţional. Leasingul financiar este operaţiunea de leasing care îndeplineşte una sau mai multe din următoarele condiţii: 1) riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing; 2) părţile au prevăzut expres că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului; 3) utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului iar preţul de cumpărare va reprezenta 50% din intrare (piaţă) pe care acesta o are la data la care opţiunea poate fi exprimată; 4) perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din durata normală de utilizare a bunului, chiar dacă, în final, dreptul de proprietate nu este transferat. Leasingul operaţional este operaţiunea de lesing care nu îndeplişte niciuna din condiţiile prevăzute pentru leasingul financiar.

2.4.3. Contractul de locațiune Contractul de locațiune este contractul prin care o parte, numitǎ locator, se obligǎ sǎ asigure celeilalte pǎrți, numite locatar, folosința unui bun pentru o anumitǎ perioadǎ, în schimbul unui preț, denumit chirie. Locațiunea bunurilor imobile si aceea a bunurilor mobile se numeşte închiriere, iar locatiunea bunurilor agricole poartǎ denumirea de arendare. Contractul de locaţiune are ca obiect numai bunul determinat şi neconsumabil, întrucât locatarul va trebui să-l restituie la expirarea contractului în aceeaşi stare în care l-a primit. Locaţiunea nu poate avea ca obiect o persoană.

c) Sǎ asigure locatarului liniştita şi utilǎ folosințǎ a bunului pe tot timpul locațiunii. Preţul locaţiunii. Locatorul este obligat sǎ efectueze toate reparațiile care sunt necesare pentru a menține bunul în stare corespunzǎtoare de întrebuințare pe toatǎ durata locatiunii. b) Sǎ menținǎ bunul în stare corespunzǎtoare de folosințǎ pe toata durata locațiunii. în cazul locuințelor nemobilate sau spațiilor pentru exercitarea activitǎții unui profesionist. fǎrǎ a-şi fi dorit sǎ contracteze pe o durata nedeterminatǎ. abţinându-se de la orice fapt personal de natură a tulbura folosinţa lucrului de către locatar. . Durata locațiunii este cea prevǎzutǎ în contract. Chiria poate consta într-o sumǎ de bani sau în orice alte bunuri sau prestații. locațiunea se considerǎ încheiatǎ: a) pentru un an. în privinţa personalului de deservire. fie pe unitate de timp. Chiria constituie preţul locaţiunii şi se fixează în raport cu durata contractului. Durata locațiunii. acesta se reduce de drept la 49 de ani.55 Dacă se închiriază un lucru cu personal de deservire (de exemplu. în cazul bunurilor mobile ori în acela al camerelor sau apartamentelor mobilate. Locatorul poate fi obligat la despǎgubiri pentru prejudiciile pe care viciile aparente le cauzeazǎ vieții. de regulă în mod succesiv. locatarul poate cere o reducere proporţională din preţ sau rezilierea contractului. În cazul descoperirii viciilor ascunse. care l-ar face impropriu de a fi folosit. un autovehicul cu şofer) contractul este mixt: locaţiune. Ea se determină în momentul încheierii contractului şi se plăteşte la termenele stipulate. dar nu poate fi mai mare de 49 de ani. c) pe durata locațiunii imobilului. Deasemenea. sǎnǎtǎții corporale a locatarului. în privinţa lucrului şi prestare de servicii. Locatorul nu rǎspunde pentru viciile care erau aparente la data încheierii contractului si pe care locatarul nu le-a reclamat. b) pe durata corespunzǎtoare unitǎții de timp pentru care s-a calculat chiria. locatorul mai este obligat să răspundă pentru viciile ascunse ale lucrului. Stabilirea chiriei poate fi lăsată la aprecierea unui terţ sau a unei persoane desemnată de părţi. fie global. în cazul bunurilor mobile puse la dispoziția locatarului pentru folosința unui imobil. în lipsa uzantelor. Obligaţiile locatarului. conform destinatiei stabilite. Dacǎ în contract pǎrțile nu au arǎtat durata locațiunii. Dacǎ pǎrțile stipuleazǎ un termen mai lung. Obligaţiile locatorului Locatorul are urmǎtoarele obligații principale: a) Sǎ predea locatarului bunul dat în locațiune la locul şi termenul stabilit în contract.

cu o durată stabilită prin convenţia părţilor. cum ar fi natura bunului. d)Sa restituie bunul la încetarea. cu condiţia să fi fost făcut prin act scris. dacă pieirea este parţială. sǎ îi notifice de îndatǎ locatorului necesitatea efectuǎrii reparațiilor care sunt în sarcina acestuia din urma. Proprietarul va dovedi că a predat imobilul în bună stare şi a primit o ruină.56 Obligațiile principale ale locatarului sunt: a) Sǎ ia în primire bunul dat în locațiune. dacă nu se respectă obligaţiile de către una din părţi. fiecare din ele poate denunţa oricând. Atunci când locatorul înstrăinează bunul închiriat sau arendat. Preavizul reprezintă încunoştiinţarea prealabilă făcută de una din părţi cu privire la intenţia de a desface contractul. locatarul poate rezilia contractul sau poate cere o reducere de preţ). destinația sa anterioarǎ ori cea potrivit cǎreia locatarul îl foloseşte. cumpărătorul bunului va respecta contractul de locaţiune. potrivit celei prezumate dupǎ anumite împrejurari. în întregime sau în parte. cu durată determinată. prin ceea ce se numeşte tacita relocaţiune. în situaţia în care părţile n-au fixat durata contractului. b) Sǎ plǎteasca chiria în cuantumul şi la termenul stabilite prin contract. Proprietarul. va trata numai cu chiriaşul. De asemenea. locatarul (chiriaşul) nu pleacă şi continuă să folosească bunul. plătind în continuare chiria. de a transmite dreptul de folosinţă asupra unui terţ. potrivit destinației stabilite prin contract sau. chiriaşul poate cere rezilierea contractului. rezilierea are loc de drept. Totodatǎ este obligat sǎ permitǎ examinarea bunului de cǎtre locator la intervale de timp rezonabile în raport cu natura şi destinația bunului. a contractului de locațiune. pentru orice problemă legată de obiectul închiriat. contractul se prelungeşte în aceleaşi condiţii. din orice cauzǎ. Sublocaţiunea. c) Sǎ foloseascǎ bunul cu prudențǎ şi diligențǎ. acordând un preaviz. Dacă la expirarea termenului. În situaţia în care în timpul locaţiunii izbucneşte un incendiu.  Contractul de locaţie de gestiune . Legea prevede posibilitatea. natura lucrului sau obiceiul locului. prin pieirea lucrului (dacă e totală. în lipsǎ. în baza unui contract de sublocaţiune. sub sancțiunea plǎții de daune-interese şi a suportǎrii oricǎror alte cheltuieli. Încetarea locaţiunii se realizează în mai multe modalităţi: expirarea termenului locaţiunii. Chiriaşul va dovedi că incendiul s-a produs din caz de forţă majoră. prin rezilierea contractului. iar locatorul o primeşte. locatarul este obligat. pentru locatar. Condiţia este ca sublocaţiunea să nu fie interzisă prin contractul principal.

oricare dintre obligaţiile ce-i revin. înainte sau după predare. transportul. numită comodant (împrumutător). Locaţia de gestiune este un contract real ceea ce presupune predarea efectivă a fondului de comerţ. pune la dispoziţia celeilalte părţi. numit redevenţă. în scopul exploatării rentabile de către locatar în schimbul unui preţ. locatarului posesia şi folosinţa fondului de comerţ sau a entităţii comerciale respective. lucrări de amenajare şi de natură tehnico-materială: comercializarea produselor. b) să efectueze. numită locator. Obligaţiile locatorului.  Împrumutul de folosinţă sau comodatul Comodatul este contractul prin care o persoană fizică sau juridică. în folosinţă temporară şi gratuită un bun pe care cel împrumutat se obligă să-l restituie în individualitatea sa. Contractul este reglementat de Legea nr. d) să ţină o gestiune corectă. Împrumutul de folosinţă este un contract unilateral . etc. c) să desfăşoare o activitate eficientă. magazin etc). Este un contract real întrucât presupune. numită locatar. Locatorul are următoarele obligaţii: a) să pună la dispoziţia locatarului gestiunea care face obiectul contractului. b) să păstreze integritatea tuturor bunurilor pe care le va prelua de la locatorul de gestiune. Contractul poate înceta de plin drept dacă o parte nu-şi execută o obligaţie sau după un număr de zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat în mod corespunzător. predarea efectivă a obiectului. cu tot inventarul şi spaţiu. alături de consimţământul părţilor. ca regii autonome şi societăţi comerciale. un fond de comerţ sau o entitate comercială lipsită de autonomie economică. modificată şi completată. Obiectul contractului îl constituie activitatea comercială într-un spaţiu dat şi nu de locaţiune a spaţiului respectiv (predarea unui restaurant. recrutarea şi formarea personalului. Prin încheierea contractului proprietarul transferă temporar. predă altei persoane. 15 din 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat. atelier. cofetărie. contra cost. în stare de funcţionare. e) să gospodărească eficient mijloacele materiale şi financiare etc.57 Contractul de locaţie a gestiunii este acordul de voinţă prin care o parte. Obligaţiile locatarului.Locatarul se obligă: a) să procedeze la preluarea gestiunii pe bază de proces-verbal de predareprimire. numită comodatar (împrumutat).

cel ce împrumută are numai dreptul de folosinţă a bunului. înainte de a fi servit la trebuinţa pentru care s-a dat cu împrumut. se obligǎ sǎ încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte pǎrți. Comodatarul are obligaţia: să asigure securitatea şi îngrijirea bunului. cauzate de întreţinerea bunului. comodatul s-ar transforma în locaţiune. 2. Împrumutătorul este obligat: să restituie împrumutatului cheltuielile cu caracter de urgenţă. el este obligat să-l repare. Obligaţiile împrumutătorului (proprietarului). Mandatul dat pentru acte de exercitare a unei activitǎți profesionale prezintǎ unele elemente care-l diferențiazǎ de mandatul dintre douǎ persoane fizice: . Comodatarul are dreptul de retenţie asupra lucrului până la plata debitelor. datorită ivirii unor împrejurări neprevăzute. numita mandatar.58 şi cu titlu gratuit.4. Obiectul contractului de comodat poate fi constituit numai din lucruri individual determinate. să facă toate cheltuielile necesare pentru păstrarea şi folosirea lucrului. Contractul de mandat Mandatul este contractul prin care o parte. întrucât urmează să fie restituite în natură.4. să se folosească de bunul dat numai pentru destinaţia determinată prin natura lui sau prin contract. împrumutătorul rămâne proprietarul lucrului împrumutat. cunoscut dar nedeclarat. necesare şi extraordinare făcute de el pentru păstrarea lucrului şi să-l despăgubească pentru prejudiciul cauzat de viciul lucrului. numita mandant. împrumutătorul nu poate să ia înapoi lucrul împrumutat înainte de trecerea termenului convenit sau. ca un bun gospodar. când riscul este de partea proprietarului bunului. Se poate recurge la plata echivalentului bunului numai în ipoteza imposibilităţii de executare a reparării în natură sau dacă ambele părţi optează în acest sens ori comodantul dovedeşte că executarea în natură nu-i mai foloseşte. mobile sau imobile. Dacă ar fi oneros. În cazul în care lucrul împrumutat a fost deteriorat din culpa comodatarului.în total sau în parte . El răspunde pentru deteriorarea sau pierderea bunului . să restituie lucrul la termenul fixat sau potrivit înţelegerii. Excepţia este situaţia în care el dovedeşte că bunul îi este absolut necesar. Obligaţiile şi răspunderea comodatarului. în lipsă de convenţie. Gratuitatea contractului nu se opune însă stipulării în contract a unei sume de bani care să reprezinte echivalentul uzurii suferite de lucru din cauza folosinţei.cu excepţia cazului de forţă majoră.

c) mandatarului îi este permisă o mai mare libertate în acţiune. Mandatarul poate angaja pe mandant chiar peste prevederile mandatului primit. c) Mandantul este obligat să restituie cheltuielile făcute de mandatar pentru executarea mandatului. Obligaţiile mandatarului: a) Mandatarul este obligat să trimită mandantului sumele cuvenite ca urmare a executării mandatului. dacă aceasta duce la îndeplinirea în bune condiţii a afacerii încredinţate. . legea îi conferă un privilegiu special prin care se garantează satisfacerea drepturilor sale de către mandant. Există şi mandat fără reprezentare. ca şi cum afacerile ar fi ale sale. e) Mandatarul este ţinut să-şi îndeplinească obligaţiile cu bună-credinţă şi cu diligenţa unui bun comerciant. pentru acceptarea executării mandatului. comerț sau prestǎri servicii ale mandantului. convenţional şi judiciar. f) mandatarul beneficiază de garanţii speciale.59 a) este întotdeauna cu titlu oneros. mandatarul este obligat să înştiinţeze de această situaţie pe mandant. Dacă se constată că bunurile primite prezintă semne de stricăciune suferite în timpul transportului. c) Mandatarul este răspunzător de daunele produse. Obligaţiile mandantului a) Mandantul se obligă să pună la dispoziţia mandatarului mijloacele necesare pentru executarea mandatului. b) are ca obiect încheierea actelor juridice în legǎturǎ cu activitǎțile de producție. e) este numai convenţional. situaţie în care mandatarul doar transmite ofertele şi comenzile primite. mandatarul este răspunzător atât pentru dol cât şi pentru culpa comisă în executarea mandatului. fără o justificare plauzibilă. datorită situaţiei schimbătoare a pieţei. În caz contrar trebuie să plătească dobânzile cuvenite mandantului de la data naşterii acestei obligaţii. Mandatul fiind plătit. dacă acestea au provenit din depăşirea. pentru a-i asigura retribuţia. b) Mandatarul este răspunzător de stricăciunile lucrurilor încredinţate. în timp ce mandatul dintre douǎ persoane fizice poate fi legal. d) La terminarea operaţiunilor încredinţate. inclusiv dreptul de retenţie asupra bunului mandantului primit de la terţi. mandatarul trebuie să ia toate măsurile pentru păstrarea drepturilor mandantului faţă de cel care a facut transportul. În scopul protejării intereselor mandatarului. a mandatului primit. d) reprezentarea nu este de esenţa mandatului comercial. b) El trebuie să plătească mandatarului remuneraţia datorată pentru executarea mandatului.

dar pe seama comitentului. Domenii de aplicare. dacă comitentul însărcinează pe comisionar să cumpere pentru el anumite bunuri. un contract de transport cu cărăuşul. între comitent şi terţ nu există niciun raport juridic. Aşa. Împuternicirea comitentului prin care comisionarul poate să încheie acte juridice poartă numele de procură.60 Privilegiul constă în dreptul de retenţie asupra bunurilor mandantului pe care mandatarul le deţine pentru executarea mandatului sau care se găsesc la dispoziţia sa. Părţile contractante sunt comisionarul şi comitentul. să încheie în nume propriu. În baza acestui contract o persoană. Contractul de comision este folosit pentru realizarea unor operaţii de vânzare-cumpărare de mărfuri. În caz contrar. În cazul în care bunurile mandantului au fost vândute de mandatar. se obligă faţă de altă persoană. cât şi cu terţul. contractul de comision îşi găseşte o aplicaţie în cazul contractului de expediţie. Obligaţia pe care şi-o asumă comisionarul este aceea de a încheia acte juridice. Comisionarul îl reprezintă pe comitent în stabilirea şi realizarea de afaceri. privilegiul poartă asupra preţului. de pildă. Potrivit doctrinei şi practicii juridice mandatul comercial nu poate fi revocat unilateral decât pe motive temeinice. dar fără reprezentare sau cu reprezentare indirectă. Din contractul de comision se nasc obligaţii în raporturile comisionarului atât cu comitentul. numită expediţionar. comisionarul primeşte o remunerație ce poartă numele de comision. expeditionarul se obligă şi la îndeplinirea unor prestaţii accesorii expedierii (manipularea mărfii. De asemeni. revocarea va fi considerată un abuz de drept. comisionarul dobândeşte calitatea de comerciant. Pentru această activitate. Întrucât acţionează în nume propriu şi încheie acte juridice ca o profesiune obişnuită. în magazinele sale ori în depozitele publice. ceea ce înseamnă că partea în culpă va fi răspunzătoare de daunele cauzate celeilalte părţi din contract. Comisionul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale de către comisionar în beneficiul comitentului. Încetarea contractului de mandat are loc în condiţiile şi cu efectele din dreptul civil. în numele său. de prestǎri servicii. numită expeditor. de operaţiuni cu valori mobiliare şi altele. În activitatea de transport. potrivit mandatului. Pentru toate operaţiunile pe care le face expeditionarul primeşte o remuneraţie. încărcarea mărfii în mijloace de transport). Obligaţiile comitentului: . dar pe seama expeditorului.  Contractul de comision Contractul de comision este tot un mandat. comisionarul se află într-un raport de obligaţie cu comitentul şi cu terţul.

comisionarul are dreptul de a reţine. conformându-se instrucţiunilor acestuia. cantitatea etc. dacă e cazul. rămâne direct răspunzător.61 a) să plătească remuneraţia (comisionul). inclusiv să suporte prejudiciul suferit de acesta din urma. b) să restituie cheltuielile suportate de comisionar cu îndeplinirea însărcinării primite. Comitentul are. fără autorizaţia comitentului face plăţi. Pentru recuperarea sumelor ce-i sunt datorate în baza contractului de comision. fie din preţul realizat pe seama comitentului. Dacă nu se procedează în acest mod. Comisionarul care vinde pe datorie este dator să arate comitentului actul. în ceea ce priveşte termenul. Obligaţia curge din momentul în care comisionarul a încheiat actele juridice cu terţii. preţul. Încetarea contractului de comision va fi la fel ca şi a contractului de mandat: revocarea împuternicirii. cuvenit comisionarului.  Contractul de consignaţie . Obligaţiile comisionarului: a) să execute mandatul încredinţat de comitent. în această situaţie. Comisionarul care. se presupune că operaţiunea s-a făcut pe bani gata (proba contrară nu este admisă). dreptul să-i ceară plata neîntârziată a creditelor făcute şi foloasele ce ar rezulta din acestea. interdicţia sau falimentul comitentului sau comisionarului. chiar şi în cazul unei culpe uşoare. a executării obligaţiei de către terţ. c) să îndeplinească obligaţiile cu bună credinţă şi calităţile unui profesionist. Dacă în contractul de comision s-a stipulat o obligaţie de garanţie. vânzări şi alte operaţiuni pe credit. stabilită pe bază de convenţie a părţilor. răspunzând pentru neîndeplinirea obligaţiilor. Această remuneraţie este distinctă de comision. decesul. sub forma unui procent calculat la valoarea afacerilor realizate. Comisionarul nu este răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor de către persoanele cu care a contractat. renunţarea la împuternicirea primită. afară de o convenţie contrară. Răspunderea comisionarului. din partea comisionarului. indiferent dacă acestea au fost sau nu executate. scrisoarea de aviz. persoana cumpărătorului şi termenul acordat. calitatea. fie din mărfurile ce aparţin sau sunt datorate comitentului şi care sunt deţinute de el. comisionarul are dreptul la o remuneraţie specială "pentru garanţie". b) să dea socoteala comitentului asupra îndeplinirii mandatului primit. cum ar fi o informare asupra mersului operaţiunilor şi a împrejurărilor de natură a modifica împuternicirea primită.

neputându-se face dovada lui cu martori. Astfel. Împuternicirea consignantului dată consignatarului constă. preţurile bunurilor vândute. Dacă bunul sau mărfurile nu s-au vândut la preţul stabilit. o răspundere civilă sau o răspundere penală. Forma scrisă este cerută ca element de probaţiune. De asemenea se sancţionează cu pedeapsa închisorii sau cu amendă neremiterea către consignant a sumelor de bani sau a valorilor încasate sau primite ca preţ al bunurilor vândute. să restituie cheltuielile făcute de consignatar cu îndeplinirea însărcinării primite care se referă la conservarea şi desfacerea bunurilor date în consignaţie. se pedepseşte penal însuşirea bunurilor încredinţate în consignaţie ori înstrăinarea lor în alt mod sau în alte condiţii decât cele prevăzute în contract. consignatarul are un rol activ în stabilirea preţului. precum şi toate sumele rezultate din încasările creanţelor. Consignatarul va remite consignantului. Consignantului este obligat: să predea consignatarului bunurile care urmează să fie vândute. la termenele convenite. Consignantul rămâne proprietar al bunurilor până la vinderea lor. Răspunderea juridică. eventual. Consignantul va plăti consignatarului o sumă de bani numită comision. Obligaţiile consignantului. precum şi despăgubirile cuvenite pentru prejudiciile suferite. Consignatarul trebuie: să ia măsurile necesare pentru păstrarea şi conservarea bunurilor primite. să execute mandatul dat de consignant. Legea conferă consignatarului calitatea de simplu depozitar al sumelor şi valorilor care sunt proprietatea consignantului. provenite din culpă sa ori a subordonaţilor săi. În practică. el răspunzând de orice lipsă. potrivit legii. ele se vor restitui consignantului în starea în care au fost lăsate de el.62 Contractul de consignație este o varietate a contractului de comision care are ca obiect vanzarea unor bunuri mobile pe care consignantul le-a predat consignatarului în acest scop. atunci când marfa s-a vândut pe credit. El poate refuza primirea în consignaţie a bunurilor sau a mărfurilor. . Preţul este stabilit de către consignant în mod anticipat. să-i plătească remuneraţia cuvenită consignatarului. întotdeauna în vinderea unor bunuri mobile aparţinând consignantului. în executarea contractului. Obligaţiile consignatarului. ca un bun administrator şi comerciant. să dea socoteală consignantului asupra îndeplinirii mandatului încredinţat. Această răspundere este. pierdere sau deteriorare. Nerespectarea obligaţiilor din contractul de consignaţie atrage răspunderea părţii în culpă. Contractul de consignaţie trebuie făcut în scris. remuneraţie determinată sub forma unei sume fixe sau sub forma procentuală în raport de volumul şi valoarea vânzărilor. Consignantul împuterniceşte pe consignatar să încheie acte juridice în nume propriu dar pe seama consignantului. dacă preţul stabilit de consignant este exagerat.

alături de mandatari şi comisionari. Obligaţiile agentului. raporturi de mandat comercial. faţă de cea în temeiul contractului de mandat comercial are ca obiect o multitudine de acte juridice. activitatea de intermediere în baza contractului de agenţie.63 Încetarea contractului. Nu sunt agenți în sensul menționat aici cei care actioneaza ca intermediari în cadrul burselor de valori si al piețelor reglementate de mǎrfuri si instrumente financiare. Dacă încetarea contractului de agenţie cauzează anumite prejudicii agentului. între ele există deosebiri. tarife şi orice alte documente referitoare la bunurile şi serviciile pe care le oferă spre valorificare de către agent. Contractul de consignaţie va înceta la fel ca şi contractul de comision. cei care au calitatea de agent sau broker de asigurari si reasigurari sau cei care presteaza un serviciu neremunerat in calitate de agent. Agentul poate negocia sau încheia afaceri cu alţi comitenţi concurenţi numai dacă i se permite. Comitentul este obligat: să pună la dispoziţia agentului mostre. Obligaţiile comitentului. agentul acţionează mai mult timp. in schimbul unei remunerații. fie atat sǎ negocieze. să-l plătească pe agent în condiţiile şi termenele stabilite. un rol îl au agenţii permanenţi. Contractul de agenţie se încheie pe o durată determinată sau pe o durată nedeterminată. dacă a procurat noi clienţi comitentului sau a sporit semnificativ volumul operaţiunilor comerciale cu clienţii existenţi. in una sau în mai multe regiuni determinate. cu acordarea obligatorie a unui preaviz. acesta este îndreptăţit să ceară despăgubiri de la comitent. agentul are dreptul să primească de la comitent o indemnizaţie. nu ocazional. . Durata şi încetarea contractului. Prin contractul de agenție comitentul îl imputerniceşte în mod statornic pe agent fie sǎ negocieze. Contractul încheiat pe durată nedeterminată poate fi denunţat unilateral de oricare dintre părţi. Agentul trebuie: să procure şi să comunice comitentului informaţiile privitoare la cererea şi oferta bunurilor sau serviciilor oferite în zona în care acţionează. Raporturile juridice care se stabilesc între comitent şi agent sunt. în esenţă.  Contractul de agenţie În activitatea de intermediere. De asemenea. să păstreze în condiţii corespunzătoare bunurile şi eşantioanele primite de la comitent. cat şi sǎ încheie contracte. cataloage. Astfel. Apoi agentul este independent în realizarea activităţii sale. La încetarea contractului de agenţie. Totuşi. să respecte instrucţiunile rezonabile venite din partea comitentului. în numele şi pe seama comitentului.

obtine participaţii directe la beneficiile obiectivelor realizate etc. poate asimila produse tehnice complexe. licenţe limitate (când dreptul de folosire a invenţiei. care poate fi totală sau parţială.4. precum şi de potenţialul de proiectare. desi exclusiv. Licenţele neexclusive pot fi. Contractul de licenţă conferă părtilor importante avantaje: Licentiatorul evită barierele vamale şi măsurile restrictive cu caracter netarifar. . contractul de licenţă. intrucât se incheie in vederea calităţilor personale ale licentiatorului. maşini. licenţele exclusive pot să îmbrace mai multe forme: licenţe nelimitate sau depline (când licenţiatul beneficiază de exclusivitate pe toată durata de valabilitate a brevetului). În funcţie de intinderea drepturilor atribuite prin contractul de licenţă. Licenţa neexclusivă este cea prin care licentiatorul are dreptul de a utiliza sau transmite brevetul.64 2. La rândul lor. are avantajul stimulării exporturilor de utilaje. Licenţiatul are şi el avantajele nu ami puţin importante: realizează economii valutare prin reducerea importului de mărfuri similare sau identice. Caracterele juridice ale contractului de licenţă sunt următoarele: este un contract “intuitu personae". nu implică un act de dispozitie asupra dreptului exclusiv din brevet. Licenta exclusivă este accea prin care licenţiatorul renunţă la posibilitatea de a mai acorda alte licente. poate valorifica rezultatele cercetării. după cum urmează: licenţiatorul are obligatia să-i asigure beneficiarului o exploatare optimă a invenţiei şi de a garanta existenta dreptului acordat.5. depline sau limitate. Contracte de transfer de tehnologie A. introduce tehnici avansate. beneficiază de promovarea exporturilor de mărfuri şi produse sub licenţă. şi materii prime. beneficiază de reparizarea zonelor de desfacere şi înlăturarea concurenţei. Contractul de licenţă Este acea convenţie prin care titularul unui brevet (licentiatorul) transmite unui beneficiar (licentiatul) dreptul de folosinţă a unei inventii. prezintă unele îngrădiri cu privire la modul de aplicare a invenţiei. acesta poate fi de două feluri: licenta exclusivă şi licenta neelxclusivă sau simpla. Licentiatorul transmite numai folosinţa dreptului de exploatare. in lipsa unei prevederi exprese este un contract incesibil. şi ele. iar licenţiatul de a folosi inventia in condiţiile convenite. perioada de timp). deci devine competitiv pe piaţă. Efectele contractului de licenţă se concretizează. utilizarea obiectului contractului. licentiatul având un drept exclusiv de utilizare a inventiei.

formule.65 Licenţiatul este tinut să folosească invenţia in condiţiile stabilite şi să plătească preţul (acesta se poate plăti in mai multe modalităţi: o sumă forfetară integrală. păstrarea secretului. dreptul exclusiv de folosire. uneori.to know how to do it (a şti cum sau in ce fel să se facă). chiar comercializarea unui produs. exploatarea şi. domeniul de aplicare al know-how-ului să fie stabilit cu exactitate. furnizarea de material sau a unei părţi din material. de la informaţii şi decumentaţii simple până la procedee şi tehnologii complexe. fabricarea. sume suplimentare pentru compensarea diferenţelor). dreptul de folosire a marcii de fabrică a transmiţătorului. dinamismul operatiunii (fiind un proces în continuă transformare). Acest termen provine de la expresia . de a transmite anumite cunoştiinte tehnice. La rândul său beneficiarul sau debânditorul are şi el obligaţii şi anume: plata preţului. primirea de tehnicieni ai beneficiarului pentru stagii de specializare. desene. in principal. menţinerea calităţii produseler obţinute. asistenţă tehnică. necesare la elaborarea. modele. clauzele contractului referitoare la obligaţiile părtilor trebuind să fie clare şi precise. Obiectul contractului de know-how îl constituie transmiterea de cunostinte tehnice. Furnizorul sau transmiţătorul are însărcinarea. B. El reprezintă un ansamblu de cunoştinte tehnice nebrevetate. se impune ca la încheierea contractului de know-how. secretul (care trebule păstrat de părţile contractante) complexitatea elementelor componente (care pot imbrăca forme variate). Datorita complexitătii elementelor şi intereselor in cauză. Contractul de licenţă încetează la expirarea duratei pentru licenţă a fost acordată sau când invenţia a intrat în domeniul liberei concurenţe după împlinirea perioadei stabilită de lege. Calea specifică de transmitere a know-how-ului (tehnologic. o sumă globală iniţială: un procent (royalty) din valoarea producţiei sau a vânzărilor. Contractul de know-how necesită unele explicatii prealabile cu privire la noţiunea de ”know-how". atunci când plata se face printr-o sumă de . cunoştinţe de specialitate) o constituie contractul de know-how care are următoarele caracteristici: noutatea (care deşi relativă şi subiectiva are valoarea prin eficienta si utilitatea rezultatului). Acest transfer poate avea loc in mai multe modalităţi şi anume: trimiterea de documente. planuri. să acorde beneficiarului garanţii asupra rezultatului. manuale. Plata pretului poate consta intr-o sumă de bani. in produse sau alte cunostinte tehnice (in schimb). trimiterea de tehnicieni în intreprinderea beneficiarului. procedee.. Iar.

66

bani, aceasta poate fi globala, forfetară sau cote parţi din valoarea productiei rezultate. Păstrarea secretului, in absenta brevetului, constă in obligaţia boneficiarului de a nu divulga si altor persoane informaţiile pe care le-a primit de la transmiţător. In practica internaţională, in lipsa unor texte de lege exprese referitoare la această problemă, se folosesc înainte de inceperea tratativelor următoarele două modalităţi: beneficiarul emite un decument prin care se obligă să ţină strict confidential toate informatiile primite; intre partenerii potenţiali se incheie o convenţie C. Contractul de consulting - engineering constă în studierea şi cercetarea in folosul beneficiarului, a posibilităţilor tehnice şi comerciale, raportate la stadiul actual al stiintei şi practicii, intr-un anumit domeniu, şi acordarea corespunzatoare de asistenţă tehnică. Consultantul propune numai soluţii fără a participa la luarea deciziilor. După cum se poate observa, este vorba de două activităţi distincte: consulting şi engineering. Consulting-ul este o activitate de consultare care cuprinde o sferă largă de operatiuni, confundându-se cu interesele beneficiarului, exceptându-se, totuşi, participarea la luarea deciziilor. In raport cu natura prestatiei executate sau care urmează a se executa, activitatea de engineering poate implica următoarele operaţiuni: engineering economic (stabilirea ştiinţifică a soluţiei optime, pentru realizarea unui obiectiv); engineering de proiectare (lucrările de proiectare necesare pentru realizarea fizică a obiectivului); engineering industrial (organizarea şi coordonarea activităţii oamenilor, materialelor şi ulilajelor, in vederea realzării la termen şi cu cheltuieli minime a unor produse competitive). Răspunderea părtilor pentru neexecutarea obligaţiilor asumate prin contractul de consulting-engineering constă in următoarele: Societatea de consulting-engineering va răspunde, in raport cu intinderea şi caracterul obligaţiilor asumate, plătind daune-interese şi penalităţi. Se va tine seama de anumite reguli şi anume : societatea răspunde numai dacă a săvârşit o greseală profesională; răspunderea este angajată numai in măsura in care, din cauza culpei societăţii, s-a cauzat o pagubă; reparatia prejudiciului va cuprinde doar consecintele directe (damnum emergens); despăgubirile sunt proporţionale cu onorariul, fără a depăşi cuantumul. Clientul (beneficiarul) răspunde pentru neplata pretului, dar şi pentru respectarea dreptului de proprietate industrială si intelectuala a societăţii, precum şi pentru exactitatea datelor transmise.

67

In caz că lucrarea se intrerupe sau este redusă ca dimensiune, fără ca societatea de consulting-engineering să aibă vreo culpă pentru aceasta clientul trebuie sa plătească lucrările executate şi să restituie cheltuielile efectuate. De asemenea, el va trebui să stabilească şi o despăgubire de 20% din sumele ce ar fi revenit societăţii daca lucrarea se executa în întregime. 2.4.6. Contractul de franciză Contractul de francizǎ a fost introdus în practica juridică prin Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997 privind regimul francizei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/1998. Astfel, România a devenit a doua ţară din lume, după S.U.A, care a adoptat un act normativ privind regimul juridic al francizei. Legea nr. 79/1998 dă următoarea definiţie: "franciză este un sistem de comercializare bazată pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, numită francizor, acordă unei alte persoane, numită beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu". În limba engleză, franchising înseamnă "dreptul acordat de o companie de a fi reprezentată, de a i se vinde produsele şi de a i se folosi numele". Pornind de la aceste aspecte, franciză este definită ca fiind "un contract prin care un producător sau prestator de servicii, denumit francizor, concesionează unui comerciant, persoană fizică sau juridică, denumit beneficiar, dreptul de a exploata sau dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie, un serviciu, o marcă de fabrică, emblemă, numele comercial, o licenţă sau know-how-ul împreună cu asistenţa tehnică şi ansamblul de metode şi mijloace de comercializare apte să asigure exploatarea şi gestiunea rentabilă, în schimbul unui preţ, constând dintr-o sumă de bani şi o redevenţă periodică". Franciză se realizează prin reproducerea unei afaceri de succes în condiţiile convenite cu titularul acestei afaceri. Ea reprezintă un sistem de comercializare bazat pe existenţa unei reţele de exploatare a unei creaţii intelectuale sau producerea şi comercializarea unui produs, serviciu sau tehnologie, sub o firmă de prestigiu. Franciză presupune următoarele: - un transfer de cunoştinţe de la titularul afacerii de succes către întreprinzătorul pe care l-a selecţionat; - exploatarea unor drepturi de proprietate intelectuală şi industrială aparţinând titularului unei afaceri de prestigiu de către un întreprinzător, în schimbul unui preţ convenit; - un parteneriat total între francizor şi beneficiar, pentru reuşita comună a afacerii.

68

În cadrul contractului analizat părţile sunt: francizorul şi francizatul (beneficiarul). Cele două părţi sunt dependente una de alta sub aspect juridic, ceea ce nu afectează identitatea lor. Francizorul este un comerciant, persoană fizică sau juridică, titular al unei afaceri de prestigiu şi al unor drepturi susceptibile de exploatare în reţele de franciză. Drepturile de proprietate intelectuală ale francizorului se referă la următoarele: mărcile individuale de fabrică, de comerţ, de serviciu; savoir-faireul (know-how-ul); firme, embleme, brevete de invenţii etc. Drepturile trebuie exercitate pe o durată cel puţin egală cu durata contractului de franciză. Beneficiarul sau francizatul este un comerciant, persoană fizică sau persoană juridică, selecţionat de francizor, care aderă la principiul omogenităţii reţelei de franciză, cu mai mulţi beneficiari, aşa cum este stabilit de francizor. Beneficiarul participă la valorificarea afacerii prin resurse proprii. El trebuie să dezvolte reţeaua de franciza, să-i menţină identitatea şi reputaţia şi să nu divulge terţilor know-how-ul (cunoştinţe tehnice şi procedee) obţinut. în S.U.A., francizatul este definit simplu ca fiind "investitorul care cumpără efectiv un concept de afacere gata pregătit pentru a-l opera printr-un contract încheiat cu francizorul". Reţeaua de franciza cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între un francizor şi mai mulţi beneficiari, care aderă la sistemul de comercializare al francizorului. 2.4.7. Contractul de antrepriză Contractul de antrepriză este contractul prin care oparte, numită antreprenor (constructor, arhitect, etc), se obligă să execute pe riscul său o lucrare determinată sau sǎ presteze un serviciu, pentru altă parte, numită beneficiar, în schimbul unui preţ. Natura lucrării şi a serviciilor, volumul şi calitatea acestora sunt precizate prin clauze contractuale. Antreprenorul păstrează o poziţie independentă faţă de beneficiar. Calitatea de antreprenor o pot avea atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice. Deosebirea faţă de alte contracte Lucrarea de antrepriză se poate executa cu materialul antreprenorului sau cu al beneficiarului. Dacă procurarea materialului de către antreprenor este un simplu mijloc de realizare a lucrării, atunci ne găsim în faţa unui contract de antrepriză. Dacă materialul procurat de antreprenor este un element esenţial al contractului, operaţia are caracterul unei vânzări a unui bun viitor.

Obiectul contractului Antrepriza are un obiect variat: construcţia şi repararea de clădiri. oneros. prestări de servicii (confecţionarea sau repararea obiectelor de uz gospodăresc şi confort personal) etc. În materie de antrepriză de construcţii. iar preţul antreprizei se stabileşte în funcţie de importanţa lucrării şi rezultatul final al prestaţiei efectuate. mai ales în domeniul construcţiilor. se pune problema delimitării răspunderii arhitectului (proiectantului) de aceea a executantului (constructorului). iar antreprenorul pentru viciile de execuţie ale construcţiei. Dacă viciile provin atât din culpa arhitectului cât şi din cea a constructorului. antrepriza este considerată de o importanţă practică deosebită. 10/1995 privind calitatea construcţiei. în contractul de antrepriză preţul poate fi fixat în două feluri: forfetar şi de deviz. rezultând din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie. comutativ. compeltată şi modificată prin Legea nr. Astfel. În condiţiile economice actuale. Beneficiarul are obligaţia de a lua în primire lucrarea la termenul fixat în contract. .. în antrepriza de construcţie se cere forma scrisă pentru încheierea contractului. Obligaţiile beneficiarului. conservarea şi predarea lucrării la termen. plata preţului. la data realizării construcţiei. legislaţia română conţine câteve reglementări speciale.69 Antrepriza se deosebeşte de locaţiune prin aceea că preţul locaţiunii este determinat în raport cu durata folosinţei. fiecare dintre aceştia va fi ţinut faţă de client la repararea întregului prejudiciu. Antreprenorul are următoarele obligaţii: executarea. prevede că antreprenorul răspunde pentru viciile ascunse timp de 10 ani de la data recepţiei. recepţionarea lucrării la finalizarea ei sau. Caractere juridice Antrepriza este un contract consensual. În caz de neîndeplinire la termen a obligaţiei de executare a lucrării. lucrări de instalaţii. Legea nu cere nici-o formă specială pentru validarea lui. ca element de probaţiune. în condiţiile dreptului comercial şi/sau civil. răspunde pentru toată durata de existenţă a construcţiei. Obligaţiile antreprenorului. antreprenorul răspunde pentru întârziere. iar pentru viciile structurii de rezistenţă. În cazul în care condiţiile răspunderii pentru viciile ascunse ale construcţiei sunt întrunite. după caz. 123/2007. garantarea lucrării contra viciilor ascunse. cu executare succesivă. Plata preţului lucrării este unul din elementele esenţiale ale contractului. În această privinţă arhitectul va răspunde pentru daunele care provin din viciile proiectului. şi pe părţi. proiecte de execuţie. bilateral. Legea nr.

Preţul este exigibil la data sau datale stabilite de părţi prin contract. antreprenorul suportă riscul contractului. antreprenorul nu are dreptul la plata preţului. dar executarea ulterioară (de exemplu. Schimbarea preţului se poate face de comun acord între cele două părţi. după un plan stabilit cu clientul. iar neplata lui la termen atrage răspunderea clientului. dacă executarea contractului (predarea lucrării executate) devine imposibilă datorită cazului fortuit sau forţei majore. La aceste reguli generale se adaugă încetarea contractului prin decesul antreprenorului. a pierit fortuit. se stabileşte preţul datorat de client. antreprenorul are dreptul să pretindă plata preţului. Prin urmare. în condiţiile dreptului civil. Această situaţie este rezultatul faptului că acest contract se bazează pe calităţile antreprenorului. contractul de antrepriză încetează în cazurile şi condiţiile dreptului civil în materie de contracte. cu obligatia de a-l pǎstra pentru o perioadǎ de timp şi de a-l restitui în naturǎ. în parte sau total. Cu toate că antreprenorul va executa lucrarea de două ori. Contractul de depozit Contractul de depozit este contractul prin care depozitarul primeste de la deponent un bun mobil. Beneficiarul va fi obligat să plătească preţul numai dacă a fost pus în întârziere în ceea ce priveşte obligaţia de a verifica (recepţiona) şi de a lua în primire lucrarea executată. prin convenţie. 2.4. manoperă dar mai ales pentru lucrări suplimentare. . Dacă lucrul a pierit din cauza unui viciu al materialului procurat de client. Subantrepriza.8. în final. dacă aceste lucrări şi materialele îi sunt folositoare. clientul va fi obligat să plătească preţul numai o singură dată. de către părţi a unei sume determinate drept echivalent al lucrării ce urmează a fi executată de antreprenor. Clientul este obligat însă să plătească moştenitorilor antreprenorului valoarea lucrărilor executate şi a materialelor pregătite. reconstrucţia) a devenit posibilă. în proporţie cu preţul stabilit în contract. deoarece nu predă clientului rezultatul muncii sale. Antreprenorul răspunde faţă de beneficiar de lucrările executate de subantreprenor. Suma nu poate fi ulterior modificată unilateral. În principiu. Preţul de deviz este stabilit provizoriu (estimativ) la încheierea convenţiei. Riscul contractului este suportat de antreprenor deoarece şi-l asumă prin contract. pe baza cheltuielilor efective pentru materiale. sub pretextul că s-au scumpit materialele sau manopera. În situaţia în care lucrarea executată. pe articole . Antreprenorul poate încredinţa executarea unor părţi din lucrare unor subantreprenori.70 Preţul forfetar sau global constă în fixarea.

Obligațiile depozitarului sunt: sǎ pǎstreze bunul cu prudențǎ şi diligențǎ. precum profesia depozitarului. deponentul este obligat la plata remunerației cǎtre depozitar. sechestrul convențional cand doua sau mai multe persoane încredinteazǎ unui tert. unul sau mai multe bunuri mobile ori imobile in privinta carora exista o contestație sau incertitudine juridicǎ. Deponentul este obligat sa ramburseze depozitarului cheltuielile pe care acesta le-a fǎcut pentru pǎstrarea bunului şi sǎ îl despagubeasca pe depozitar pentru toate pierderile suferite ca urmare a depozitǎrii bunului. cu obligația pentru acesta de a le pǎstra şi de a le restitui celui recunoscut ca titular al dreptului. nu rezultǎ cǎ trebuie sǎ fie platita o remunerație. cand bunul este încredințat unei persoane sub constrangerea unei întamplǎri neprevǎzute. dacǎ bunul nu poate fi recuperat în natura de cǎtre deponent. Cap.1.III. depozitul hotelier. cu excepția cazului în care depozitarul a primit bunul cunoscand sau trebuind sǎ cunoasca natura sa periculoasa. ASPECTE GENERALE . dacǎ s-a convenit astfel. SOCIETĂŢILE COMERCIALE 3. În caz de neexecutare culpabilǎ a obligației de restituire. sǎ nu încredințeze altuia pastrarea bunului. fǎrǎ consimțǎmantul deponentului şi sǎ restituie bunul primit. depozitarul are obligația de a plati despǎgubiri. denumit administrator-sechestru.71 Depozitul este cu titlu gratuit. şi. dacǎ din convenția pǎrților sau din uzanțe ori din alte împrejurǎri. Tipuri de depozit: depozitul necesar. Obligațiile deponentului.

regiile autonome etc. 3. în fracţiuni reprezentate printr-un titlu. în cunoştințe specifice sau prestații. Fiecare asociat contribuie la suportarea pierderilor proportional cu participarea la distributia beneficiului. cu scopul de a împǎrți beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta. prin care două sau mai multe persoane consimt . cu personalitate juridică (societăţile comerciale. Există o mare diversitate de forme asociative: cu scop lucrativ (societăţile comerciale. adică un scop pecuniar. în bunuri. NOŢIUNEA COMERCIALE ŞI CARACTERISTICILE SOCIETĂŢILOR Legea nr. nemateriale. după caz. de natură juridică civilă (societăţile agricole şi societăţile care au ca obiect al activităţii cumpărarea şi vânzarea imobilelor) şi de natură juridică comercială (societăţile comerciale. cu modificările ulterioare. în mod fictiv. Reglementările legilor speciale se completează cu Noul Cod Civil. b) sunt grupuri de persoane dar şi de capitaluri. de a realiza şi împărţi foloasele rezultate prin asociere şi distribuite numai în favoarea membrilor săi.72 Termenul de societate desemneazǎ o asociere dintre douǎ sau mai multe persoane care se obliga reciproc sǎ coopereze pentru desfǎşurarea unei activitǎți şi sǎ contribuie la aceasta prin aporturi baneşti.2. e) obiectivul lor este realizarea şi împărţirea profitului. în general. societăţile cooperatiste) şi fără personalitate juridică (asociaţiunea în participaţiune. Din acest motiv sunt numite şi „societăţi de profit”. spre deosebire de diferite asociaţii care. Există şi reglementări conexe: în materie bancară. asociaţiunea în participaţiune). asigurări etc. societăţile civile). 31/1990 nu defineşte societăţile comerciale însǎ literatura de specialitate arată că societatea comercială este o persoană juridică. 26/1990 modificată şi completată a reînfiinţat Registrul Comerţului. Reglementări juridice Regimul juridic al societăţilor comerciale din Romănia este reglementat de Legea nr. daca prin contract nu s-a stabilit altfel. republicată. Societăţile comerciale. Elemente distinctive Societăţile comerciale se deosebesc de diversele asociaţii şi de alte grupuri de persoane de tip apropiat prin următoarele: a) au un scop lucrativ. 31/1990 .) şi fară scop lucrativ (asociaţiile şi fundaţiile). d) prin scopurile lor lucrative contribuie decisiv la dezvoltarea economică. Ea este constituită pe baza unui contract. Legea nr. Societăţile comerciale nu pot exista fără un patrimoniu comun. capitalul social. ce poartă denumirea de părţi sociale sau. acţiuni. c) îşi pot fragmenta. au scopuri ideale.

Societatea în nume colectiv Noţiune şi caracteristici Este cea mai veche şi mai simplă formă de societate comercială. FORMELE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Potrivit dispoziţiilor art. prevăzute în obiectul ei de activitate. 31/1990 societăţile comerciale cu personalitate juridică se pot constitui în cinci forme: societatea în nume colectiv.73 să formeze cu aportul lor un fond social. Desigur. c) patrimoniul social garantează drepturile creditorilor sociali şi este distinct de proprietatea fiecărui asociat. aceasta numai în subsidiar dacă creditorii nu-şi pot îndestula creanţele din patrimoniul societăţii. care pun în comun anumite bunuri. în scopul de a împărţi beneficiile care ar rezulta din exercitarea actelor de comerţ. f) dobândeşte personalitate juridică care-i conferă calitatea de subiect de drept. De cele mai multe ori ei fac parte .3. societatea cu răspundere limitată. Prin legi speciale se pot constitui în cadrul unora dintre cele cinci forme. societăţi de asigurări. societatea pe acţiuni. Particularitatea menţionată se explică prin faptul că societatea în nume colectiv este bazată pe încrederea între asociaţi. care rezultă iniţial din contribuţia sau aportul fiecărui asociat la constituirea societăţii. societatea în comandită simplă. dar cu unele particularităţi. societatea în comandită pe acţiuni. d) are un scop lucrativ. următoarele societăţi comerciale: societăţi bancare. 2 al Legii nr.3. pe baza deplinei încrederi.1. 3. a două sau mai multe persoane. societăţi cu participare străină. comerț sau prestǎri servicii. e) toţi asociaţii participă la realizarea şi împărţirea beneficiilor şi pierderilor. Caracteristicile societăţilor comerciale Din definiţia dată societăţii comerciale rezultă trăsăturile ei: a) activitatea economică pe care o desfăşoară constă în săvărşirea unor activitǎți de producție. 3. în scopul împărţirii beneficiilor rezultate şi ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspundere nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor. b) ea îşi constituie un patrimoniu propriu. care constă în realizarea acelor activităţi specifice. Caracterul nelimitat al răspunderii constă în faptul că asociaţii pot fi urmăriţi de creditorii societăţii şi asupra patrimoniului propriu. pentru a desfăşura o activitate comercială. Societatea în nume colectiv se defineşte ca fiind societatea constituită prin asocierea.

întrebuinţează capitalul. care pot fi membri asociaţi sau specialişti neasociaţi. Incompatibilităţi Asociaţii nu pot lua parte la nici o decizie sau activitate a societăţii dacă au. nu pot lua parte ca asociaţi cu răspundere nelimitată. Obligaţiile asociaţilor Asociatul care. vor decide asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social. este obligat să restituie societăţii beneficiile ce au rezultat şi să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate. de a lua parte la administrare. pentru exploatarea unei mici afaceri comerciale sau industriale. în acelaşi fel de comerţ.74 din aceeaşi familie. societatea în nume colectiv. fără consimţământul scris al celorlalţi. De regulă. durata însărcinării şi eventuala lor remuneraţie. În caz contrar pot fi excluşi şi pot plăti despăgubiri. interese contrare intereselor societăţii. nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora. afară dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. care se găsesc în imposibilitatea. În caz de divergenţe între administratori. în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate. Dacă un administrator ia iniţiativa unei operaţiuni ce depăşeşte limitele activităţilor comerciale obişnuite pe care le exercită societatea. În caz de opoziţie a vreunuia dintre ei. Cu această ocazie li se fixează puterile. vor hotărâ asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social. bunurile sau creditul societăţii în folosul său sau în acela al unei alte persoane. Ea se constituie. pe cont propriu sau pe contul altuia. Administrarea societăţii Administrarea societăţii se realizează de unul sau mai mulţi administratori. de obicei. poate hotărî un singur administrator în lipsa celorlalţi. acesta trebuie să înştiinţeze pe ceilalţi administratori înainte de a încheia operaţiunea. Sancţiunea este suportarea pierderilor ce ar rezulta din aceasta. datorită numărului redus de membri. Dacă actul constitutiv dispune ca administratorii să lucreze împreună. Pentru actele urgente a căror neîndeplinire ar cauza o pagubă mare societăţii. persoane fizice sau juridice. chiar momentană. . fără consimţămăntul celorlalţi asociaţi. deciziile lor trebuie luate în unanimitate. De asemenea. Ei răspund pentru daunele astfel cauzate. Administratorul sau administratorii sunt aleşi de către asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului. are resurse financiare limitate. Ceea ce prevalează la constituirea asociaţiei este elementul personal şi nu valoarea aportului adus de asociaţi.

se asociază doar pentru o sumă limitată. Controlul gestiunii societăţii se va face de fiecare dintre asociaţii care nu sunt administratori. proporţional cu participarea la capitalul social. pentru toate obligaţiile societăţii contractate de la data operaţiunii încheiate de ei. în cazuri prevăzute de lege. Deciziile societăţii În ceea ce priveşte problemele societăţii. Administrarea societăţii Calitatea de administrator o pot avea numai asociaţii comanditaţi. Comanditarii. mărginindu-şi riscurile la nivelul aporturilor lor. deliberează şi decid. nelimitat şi solidar. Pentru aprobarea bilanţului contabil şi pentru deciziile referitoare la răspunderea administratorilor este necesar votul asociaţilor reprezentând majoritatea capitalului social. cu excepţia cazului când prin contractul de asociere s-a prevăzut altfel. deoarece ei sunt comercianţi. Societatea în comandită simplă Noţiune şi caracteristici Societatea în comandită simplă reuneşte două categorii de asociaţi: comanditarii (împrumutătorii) şi comanditaţii (comercianţii). De asemenea. În caz contrar.2. dimpotrivă. 31/1990 face trimitere la norme valabile pentru ambele tipuri de societăţi sau numai pentru asociaţii comanditaţi. Comanditarul poate încheia operaţiuni în contul societăţii numai pe baza unei procuri speciale pentru operaţiuni determinate. ei răspund nelimitat şi solidar pentru întregul pasiv.3. Legea nr. El poate participa la numirea şi la revocarea administratorilor. dată de reprezentanţii societăţii şi înscrisă în registrul comerţului. Drepturile comanditarului Comanditarul are dreptul la control şi la supravegherea activităţii societăţii. comanditarul are dreptul de a cere o copie de pe bilanţul . Ei formează patrimoniul iniţial al societăţii. 3. comanditarul devine răspunzător faţă de terţi. El va răspunde de sumele luate şi de daune. Deoarece societatea în comandită simplă se apropie de societatea în nume colectiv. Asocierea se realizează având la bază încrederea deplină între asociaţi.75 Nici un asociat nu poate lua din fondurile societăţii mai mult decât i s-a fixat pentru cheltuielile făcute sau pentru cele ce urmează să le facă în interesul societăţii. comanditari şi comanditaţi. aceasta datorită volumului redus al activităţii societăţii. Comanditaţii au aceeaşi poziţie în societate ca şi asociaţii în nume colectiv. toţi asociaţii.

Capitalul social al societăţilor pe acţiuni este împărţit în părţi egale. Societatea pe acţiuni este acea societate constituită prin asocierea mai multor persoane. Acţiunile dau dreptul deţinătorilor să primească un dividend. societatea pe acţiuni are un caracter anonim. Acţionarii deţin un număr diferit de acţiuni. care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri. Societatea în comandită simplă este o formă de societate cu puţini asociaţi şi este rar utilizată în prezent.3 Societatea pe acţiuni Noţiune şi caracteristici Societatea pe acţiuni este cea mai complexă şi mai evoluată formă de societate. dreptul de vot este ataşat unei acţiuni. complicaţiilor provocate de existenţa celor două categorii de asociaţi. Deţinătorii de obligaţiuni au calitate de creditori ai societăţii. Nerespectarea acestor cerinţe duce la dizolvarea societăţii. persoana acţionarului nu contează şi. Organele de conducere Organul decizional cel mai important îl constituie adunarea generală a acţionarilor. şi care răspund pentru obligaţiile sociale numai în limita acţiunilor lor. Dar. numite acţiuni. toţi acţionarii având drept de vot. în scopul împărţirii beneficiilor. Ea funcţionează după principiul majorităţii. Acţiunile sunt înscrisuri de valoare care constituie titluri ce atestă participarea la capitalul social al unei societăţi. Ca regulă. Acţiunile pot circula cu uşurinţă de la un deţinător la altul fără să fie nevoie de întocmirea unui act juridic. dacă nu există o clauză de continuitate cu moştenitorii. Obligaţiunile pot fi nominative sau la purtător. Dividendul este partea din profitul societăţii pe acţiuni care se repartizează pentru fiecare acţiune. Societatea pe acţiuni poate emite obligaţiuni care au ca scop obţinerea unui capital suplimentar care să acopere nevoile financiare ale acesteia. Decesul unicului asociat comanditar atrage dizolvarea societăţii. Numărul minim de acţionari trebuie să fie de 2.3. Lipsa de atractivitate se datorează. în principiu. pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale.000 lei. majoritatea nu .76 contabil şi de pe contul de profituri şi pierderi şi de a contesta exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale şi a celorlalte documente justificative. numite acţiuni. iar capitalul social minim trebuie să fie de 90. 3. Prin urmare. din această cauză. Acţionarii nu au calitate de comercianţi şi răspund numai până la concurenţa acţiunilor pe care le deţin.

atât cei comanditaţi cât şi comanditarii. în scris. Administratorii şi cenzorii pot fi persoane fizice şi persoane juridice care desemnează persoane fizice.4. de la societatea pe acţiuni. Societatea în comandită pe acţiuni Noţiune şi caracteristici Societatea în comandită pe acţiuni împrumută reguli de funcţionare atât de la societatea în comandită simplă cât şi. 161/2003 a introdus prin titlul III câteva modificări la Legea nr. 31/1990. . consiliul de administraţie. În urma consultării documentelor. între care este împărţit restul de capital. De aceea. Societatea pe acţiuni este destinată întreprinderilor care reclamă capitaluri gigantice. 3. Controlul societăţii de către asociaţi Legea nr. sunt acţionari. în conformitate cu legea. Toţi asociaţii. modificată şi completată prin Legea nr. de cele mai multe ori. deţinute de un număr mare de oameni. ea are două categorii de asociaţi: comanditaţii. cu excepţia acelora care privesc administrarea societăţii. care răspund nemărginit şi solidar pentru datoriile societăţii şi comanditarii. acţionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societăţii. ci în funcţie de capitalul deţinut de acţionari. mai ales. pe cheltuiala lor. acţionarii se vor putea adresa instanţei competente care va putea obliga societatea la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de întârziere. Ca şi societatea în comandită simplă. Întregul capital social este împărţit pe acţiuni al căror regim juridic este acelaşi ca şi în cazul societăţilor pe acţiuni. copii legalizate după documentele societăţii. economiile marelui public. Acţionarul sau grupul de acţionari care va poseda aproximativ jumătate din acţiuni va putea să-şi impună voinţa masei de acţionari.3. Astfel. între şedinţele adunării generale. care răspund numai cu aportul lor.77 se calculează după numărul acţionarilor. societatea în comandită pe acţiuni este reglementată de dispoziţiile referitoare la societatea pe acţiuni. acţionarii vor putea sesiza. Ei pot consulta documentele prevăzute în actul constitutiv. Adunarea generală desemnează celelalte organe de conducere: administratorii sau consiliul de administraţie. Dacă nu se răspunde în termenul de 15 zile de la înregistrarea sesizării. Conform Legii nr. privind unele măsuri de accelerare a reformei economice. organ de control. despre eventualele nereguli constatate. societatea pe acţiuni utilizează. 31/1990. 99/1999. Consiliul de administraţie va trebui să răspundă tot în scris. organ de conducere permanent şi cenzorii. Acţionarii vor putea cere.

în acelaşi timp. şi care răspund pentru obligaţiile sociale în limita aporturilor lor.3. Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 lei şi este divizat în fracţiuni egale. fiecare asociat va fi ţinut pentru datoriile societăţii numai până la limita capitalului subscris personal. pe baza deplinei încrederi. 3. atât de la societatea în nume colectiv. În practică această formă de societate este rar întâlnită. Legea stabileşte condiţia ca societatea cu răspundere limitată să nu poată depăşi 50 de asociaţi. care împrumută unele trăsături. cât şi de la societatea pe acţiuni. 31/1990 privind asociaţii societăţii în nume colectiv. Societatea cu răspundere limitată este şi o societate de capitaluri. deoarece asociatul aduce o sumă de bani în cadrul societăţii.78 Administrarea societăţii Administrarea societăţii poate fi încredinţată numai acţionarilor comanditaţi. care pun în comun anumite bunuri. în vederea împărţirii beneficiilor. Pentru hotărârile având ca . atât în ţara noastră cât şi în alte ţări. Revocarea administratorilor comanditaţi este de competenţa adunării generale extraordinare. cărora li se vor aplica dispoziţiile din Legea nr. Constituie o societate de persoane pentru că părţile sociale nu sunt reprezentate prin titluri negociabile (cum sunt acţiunile) şi nu pot fi cedate unor neasociaţi decât dacă aceştia sunt primiţi de majoritatea celorlalţi asociaţi. Societatea cu răspundere limitată este. Organele de conducere Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală. pentru a desfăşura o activitate comercială. numirea unui nou administrator trebuie să fie aprobată şi de ceilalţi administratori. Ca urmare. care decide prin votul majorităţii absolute a asociaţilor şi a părţilor sociale. de două sau mai multe persoane. Societatea cu răspundere limitată este un tip hibrid de societate. o societate de persoane şi de capitaluri. în raport cu care îşi limitează riscul (de unde şi denumirea de societate cu răspundere limitată). Dacă există mai mulţi administratori comanditaţi. În schimb. numite părţi sociale. Părţile sociale pot fi transmise liber şi necondiţionat numai între asociaţi. poate fi constituită şi de o singură persoană.5. Societatea cu răspundere limitată Noţiune şi caracteristici Societatea cu răspundere limitată este societatea constituită. Cronologic această formă de societate este ultima venită. Toate părţile sociale se distribuie asociaţilor şi trebuie să fie acoperite cu vărsăminte. în bunuri sau în numerar. Noul administrator devine acţionar comanditat.

pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice.6. modificată şi completatǎ. completată şi modificată. Administratorul nu poate primi. Societatea cu răspundere limitată prezintă numeroase avantaje şi. sub formă de depozite. În ambele situaţii sunt aplicabile dispoziţiile legale privind numirea şi revocarea administratorului societăţii în nume colectiv. 312/2004 privind statutul Băncii Naţionale a României. numiţi prin contractul de societate ori prin hotărârea adunării generale. Beneficiile societăţii se împart între asociaţi. Reglementări juridice Societăţile bancare sunt reglementate de Legea nr. fără autorizaţia adunării asociaţilor. 31/1990. în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel. în conturile . Ele transformă activele nemonetare în monedă. privind societăţile comerciale. Legea nr. modificată şi completată şi Legea nr.3. Particularitatea decurge din două aspecte: din obiectul specific al actelor de comerţ pe care le îndeplinesc. denumite „comerţul de bancă” şi din supravegherea care se exercită asupra lor de către autoritatea centrală de profil. 3. Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15. având un statut special. Controlul gestiunii societăţii se realizează prin cenzori ori chiar de către asociaţi. diferit de al altor societăţi comerciale. Societatea este obligată să constituie un fond de rezervă. alegerea cenzorilor este obligatorie. Sancţiunea este revocarea administratorului şi plata de daune. Societatea cu răspundere limitată este administrată de unul sau mai mulţi administratori. este foarte răspândită. Banca Naţională a României. sub formă de dividende. din acest motiv. mandat de administrare la alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate. Nu au voie nici să facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent. asociaţi sau neasociaţi. Obiectul activităţii Societatea bancară are ca obiect de activitate: atragerea de mijloace disponibile de la persoanele fizice şi juridice. Societatea bancară este societatea comercială cu personalitate juridică. OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.79 obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor. 26/1990. Societatea comercială bancară Noţiune şi caracteristici Băncile au calitatea de intermediar principal în circulaţia bunurilor.

Societatea comercială de asigurare Caracteristici Societăţile comerciale în domeniul asigurărilor au. Societăţile comerciale se pot asocia şi forma uniuni naţionale ori pot adera la organizaţiile internaţionale cu caracter profesional. 3. După obţinerea avizului favorabil.80 acestora. În rest. emiterea de instrumente de credit şi efectuarea de tranzacţii cu asemenea instrumente. Particularităţile constituirii Societăţile bancare se pot constitui sub forma societăţilor pe acţiuni sau comandită pe acţiuni. fondatorii vor parcurge fazele obişnuite pentru constituirea societăţilor comerciale.7.8. neputând fi depus sub forma aportului în natură sau în muncă etc. potrivit legii. capitalul minim subscris să fie de minim 5 milioane Euro. În activitatea lor. băncile au obligaţia să aplice reglementările emise de Banca Naţională a României. trăsături care le diferenţiază de alte societăţi comerciale. vânzarea-cumpărarea de valută şi alte operaţiuni valutare. efectuarea de plăţi prin viramente între conturile clienţilor. Clasificarea societăţilor comerciale cu personalitate juridică Criterii de clasificare . acordarea de credite pe diferite termene. atât în ceea ce priveşte constituirea.3. Legea în vigoare stabileşte pentru societăţile bancare unele condiţii suplimentare privind constituirea lor: autorizaţia prealabilă a Băncii Naţionale. Constituirea societăţii În vederea constituirii societăţii comerciale. fondatorii trebuie să obţină avizul oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi de reasigurare din Ministerul Finanţelor Publice. Formele asociative admise de lege pentru societăţile de asigurare sunt societăţile pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată. Este interzisă expres constituirea lor sub forma societăţilor cu răspundere limitată. Capitalul social minim care urmează să fie subscris la constituirea societăţii este în funcţie de felul acesteia.3. În România pot desfăşura activităţi de asigurare şi societăţile străine de asigurare dacă îndeplinesc anumite condiţii cum ar fi asocierea cu persoane fizice sau juridice române în vederea constituirii de societăţi de asigurare. cât şi în ceea ce priveşte funcţionarea şi controlul societăţii. societatea bancară îşi desfăşoară activitatea în mod asemănător cu celelalte societăţi pe acţiuni. 3.

Societăţile de capitaluri sunt societăţi al căror regim este fondat pe capitalul care reprezintă aportul în societate. a) Societăţi de persoane şi societăţi de capitaluri După natura lor societăţile se împart în: societăţi de persoane. întinderea răspunderii. Sunt asemenea societăţi: societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă. În societatea pe acţiuni şi în societatea cu răspundere limitată. în natură şi în muncă (cunoştinţe). asociaţii răspund până la concurenţa aportului lor la capitalul social. Prototipul societăţii de capitaluri este considerată societatea pe acţiuni. Societatea cu răspundere limitată împrumută unele caractere. număr de persoane. Orice asociat trebuie să fie acceptat de ceilalţi asociaţi. Nu prezintă interes calităţile personale ale asociaţilor. Aportul asociaţilor poate fi în numerar. Societatea mixtă. . Societăţile de capital sunt „deschise” întrucât oricine poate face parte din ele. Capitalul societăţii este împărţit în acţiuni care sunt titluri de valoare negociabile. Acest ultim aspect determină limitarea numărului asociaţilor la maximum 50. sub aspectul răspunderii limitate a asociaţilor. Datorită caracterului personal. structura capitalului social. şi cu societatea de persoane. Asociaţii nu se cunosc între ei. cât şi de la societatea de persoane. prin faptul că se bazează pe încrederea şi calităţile asociaţilor. atât de la societatea de capitaluri. Clasificarea are importanţă pentru a înţelege regimul juridic al societăţilor comerciale. Pentru sporirea capitalului. Societăţile de persoane se constituie dintr-un număr relativ mic de persoane şi se grupează pe baza încrederii şi a calităţilor personale ale asociaţilor. societăţile de persoane sunt „închise”. societatea se constituie dintr-un număr mare de persoane. societăţi de capitaluri şi societăţi mixte. Acţiunile deţinute acordă drepturi şi obligaţii posesorului. b) După întinderea răspunderii asociaţilor pentru datoriile sociale distingem trei tipuri de societăţi: Societatea cu răspundere nelimitată. În societatea în nume colectiv asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. posibilitatea emiterii unor titluri de valoare. Societatea cu răspundere limitată se aseamănă cu societatea de capital. Societatea cu răspundere limitată. precum şi condiţii restrictive privind transmiterea părţilor sociale. ci numai cota de capital investită.81 Societăţile comerciale se clasifică după mai multe criterii: natura societăţii. Aceasta înseamnă că răspund cu patrimoniul societăţii şi în caz de neîndestulare a creditorilor se pot îndrepta şi spre patrimoniul propriu al asociaţilor.

Persoana care participă. d) După structura capitalului social. 31/1990.4. Astfel. Comanditarii răspund în limita aportului lor la capitalul social. precum şi particularităţi dependente de forma juridică a societăţii. La societatea în comandită simplă şi la societatea în comandită pe acţiuni. Indiferent de forma juridică adoptată de societatea comercială.4. fără restricţie. Potrivit Legii nr. Procesul constituirii societăţilor comerciale .1. În schimb. societăţi cu părţi sociale (societatea cu răspundere limitată). Actul constitutiv al societăţii comerciale Constituirea societăţilor comerciale prezintă o serie de caracteristici comune.82 Societatea cu răspundere diferenţiată. părţile sociale pot fi transmise între asociaţi fără nici o restricţie. c) După numărul de persoane. societăţile comerciale sunt pluripersonale şi uni. NORME COMUNE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE PRIVIND CONSTITUIREA 3. actul constitutiv desemnează atât un înscris unic. acţiunile sunt transmisibile şi către alte persoane din afara societăţii. societăţile se împart în: societăţi pe acţiuni (societatea anonimă pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni). La societatea pe acţiuni persoana asociată se mai numeşte şi acţionar. Precizarea este necesară pentru că unele societăţi se pot constitui numai printr-un contract (societatea în nume colectiv şi în comandită simplă). Societatea cu răspundere limitată poate avea un asociat unic. dar transmiterea lor către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţii reprezentând 3/4 din capitalul social. ca parte într-o societate. Deosebirea principală între cele trei feluri de societăţi constă în regimul juridic al înstrăinării părţilor de capital social. 3.personale. cât şi contractul de societate sau/şi statutul. iar societatea cu răspundere limitată cu un singur asociat se constituie numai prin statut. în timp ce altele se constituie printr-un contract şi statut (societatea pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni). aceasta dobândeşte o existenţă de fapt şi de drept printr-un înscris denumit act constitutiv. la fel ca şi asociaţii în societatea în nume colectiv. se numeşte asociat. comanditaţii răspund nemărginit şi solidar pentru obligaţiile sociale. Dobândirea calităţii de asociat este condiţionată de semnarea contractului de societate şi de depunerea în patrimoniul societăţii a aporturilor la care s-a angajat. societăţi cu părţi de interes (societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă).

În cazul în care legea impune forma autentică.83 Din dispoziţiile Legii nr. Întocmirea actului constitutiv. pentru autentificare. în condiţiile legii. completată şi modificată. se verifică la registrul comerţului dacă acestea nu aparţin deja altei societăţi. autorizaţii şi/sau acorduri emise de organele competente. din oficiu. O dată cu efectuarea înregistrării societăţii. Obţinerea acestor avize poate fi solicitată Oficiului Registrului Comerţului. Biroul unic realizează toate operaţiunile necesare pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării societăţii comerciale. procedura înregistrării şi autorizării este o procedură unică realizată de Biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul din raza judeţului unde-şi va avea sediul societatea comercială. Acesta îi dă dreptul să îşi înceapă activitatea. În vederea autentificării înscrisului. Potrivit Legii 359/2004. Publicitatea. Viitorii asociaţi analizează şi întreprind următoarele activităţi: utilitatea socială şi obiectul de activitate al viitoarei societăţi. potrivit Legii 359/2004. un extras în formă simplificată al încheierii judecătorului delegat se publică. rezultă că procesul constituirii societăţilor comerciale implică îndeplinirea a două formalităţi: întocmirea actului constitutiv sau al statutului în forma cerută de lege şi înregistrarea şi autorizarea funcţionării societăţii. Constituirea societăţii comerciale trebuie adusă la cunoştinţa celor interesaţi. înscrisul actului constitutiv este prezentat notarului public. care privesc înregistrarea şi autorizarea funcţionării societăţii. direcţiei generale a finanţelor publice teritoriale. Certificatul de înregistrare. în care scop. Înscrierea fiscală. capitalul social necesar. stabilirea numelui şi a emblemei. personal sau prin mandatar cu procură specială în formă autentică. legea impune prezenţa tuturor asociaţilor. sediul şi spaţiul necesar realizării obiectului de activitate. 31/1990. Înregistrarea şi autorizarea funcţionării societăţii comerciale. vadul şi mărimea societăţii care urmează să se înfiinţeze. din oficiu. În plus. în Monitorul Oficial al României. Potrivit legii. având personalitate juridică. Pentru înregistrarea. . el are obligaţia să presteze anumite servicii. extrasul în formă simplificată al încheierii judecătorului delegat se comunică. o dată cu înregistrarea societăţii. Această formalitate se realizează de către părţile care urmează să se asocieze. completată şi modificată. ca şi pentru autorizarea funcţionării societăţii comerciale. După procedura obţinerii avizelor necesare. la cererea şi pe cheltuiala solicitantului. Această comunicare se face în scopul cuprinderii societăţii în rândul plătitorilor de impozite şi taxe. societăţii comerciale i se eliberează certificatul de înregistrare. legea impune anumite avize.

Este necesar ca voinţa juridică a părţilor să fie o voinţă specifică de cooperare pentru constituirea şi funcţionarea societăţii. generale şi specifice şi condiţii de formă. 3. în scopul de a eluda drepturile terţilor sau obligaţiile fiscale. Asocierea implică un act de dispoziţie asupra patrimoniului propriu. Astfel. Pot avea calitate de asociaţi atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice.84 Legea prevede că orice contract de societate. trebuie să îndeplinească anumite condiţii de fond. comercialitatea obiectului este dată de operaţiunile pentru care este constituită societatea. În materie de societate. Consimţământul trebuie să fie liber şi neviciat. calitatea de asociat în alte societăţi comerciale. un obiect determinat şi o cauză licită. În obiectul activităţii unei societăţi comerciale pot fi incluse numai acte de comerţ. c) Obiectul actului constitutiv. capacitatea juridică trebuie să fie de natură specială. Este un ansamblu de acte de comert pe care societatea urmează să le îndeplinească în vederea realizării de beneficii. Obiectul activităţii unei societăţi comerciale se raportează la unul sau mai multe domenii: comerţ (interpunere). Calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă poate constitui un obstacol la asocierea aceleiaşi persoane într-o altă societate comercială concurentă sau având acelaşi obiect. Nu constituie obiect de activitate „bunuri imobile” întrucât acestea . Simulaţia se poate manifesta în mai multe feluri: disimularea unui contract de muncă sub forma unui contract de societate pentru a eluda obligaţia de plată a cotizaţiilor pentru asigurări sociale. cu scopul ce şi-l propune a-l realiza prin acele operaţiuni. b)Consimţământul. a) Capacitatea asociaţilor. Simulaţia poate fi utilizată pentru a masca o altă operaţiune juridică sub paravanul unei societăţi comerciale. ca persoană juridică. ceea ce impune capacitatea de exerciţiu deplină a persoanei fizice sau juridice contractante. producţie şi servicii. Condiţiile de fond generale. Astfel.2. Ele se referă la condiţiile esenţiale de existenţă şi valabilitate a contractelor: capacitatea de a contracta. care stă la baza constituirii unei societăţi. una şi aceeaşi persoană juridică nu poate dobândi calitatea de asociat în două sau mai multe societăţi cu răspundere limitată unipersonală. disimularea unui contract de împrumut de fonduri sub forma unei societăţi în comandită simplă. atunci când comanditarul îşi stipulează un dividend minim. române şi străine. Prin urmare. consimţământul nu trebuie denaturat de simulaţie. cu unele restricţii. consimţământul.4. În ceea ce priveşte societăţile comerciale. comune actelor constitutive Actul constitutiv trebuie să îndeplinească anumite condiţii generale. ele pot dobândi. indiferent de beneficiile sau pierderile societăţii etc. în principiu.

care se constituie în consideraţia persoanei. adică să nu fie prohibită de lege şi să contravină ordinii publice (de exemplu. 31/1990 prevede clar că obiectul de activitate trebuie arătat prin precizarea domeniului şi a activităţii principale. C) voinţa de a colabora cu ceilalţi asociaţi pentru obţinerea de beneficii şi împărţirea acestora. Sancţiunea încălcării reglementărilor legale privind obiectul societăţilor comerciale poate fi nulitatea constituirii lor. executarea unei activităţi ilicite de către societate poate constitui infracţiune pentru persoana care reprezintă societatea. A) Constituirea unui fond social prin aporturile asociaţilor . adică în contract să se prevadă clar actele de comerţ pe care asociaţii înţeleg să le realizeze. trebuie să fie licită. Stabilirea domeniului exclude formulări vagi cum ar fi „alte activităţi”.4. nu sunt acte de comerţ: „asistenţa juridică”. De asemenea. De altfel. „activităţile medicale”. spre deosebire de obiectul contractului care este un element de natură materială. dacă obiectul este ilicit sau imposibil de realizat. adică să nu fie contrar ordinii publice şi legalităţii. iar în societăţile de persoane. Anumite activităţi comerciale pot fi efectuate numai de unele forme de societăţi comerciale (de exemplu. să fie personal al celor care se asociază. d)Cauza.. judecătorul delegat nu va autoriza funcţionarea societăţii. Obiectul activităţii societăţii trebuie să fie determinat. cum ar fi contrabanda. Obiectul activităţii trebuie să fie licit. să fie posibil. „întrajutorarea materială” etc. activitatea bancară nu poate fi efectuată de societatea în nume colectiv). Este un element de natură psihologică. B) participarea tuturor asociaţilor la beneficii şi pierderi ce ar rezulta din activitatea ce face obiectul societăţii comerciale. Cauza contractului este scopul urmărit de asociaţi prin acel contract. 3. „import-export de produse din lemn”.85 constituie obiectul activităţii civile.3 Condiţiile de fond specifice actelor constitutive Condiţiile de fond specifice sunt impuse de raţiunea constituirii societăţii comerciale şi sunt următoarele: A) obligaţia asociaţilor de a contribui la constituirea unui fond special din aporturile lor. Legea nr. „educaţia şi învăţământul”. dacă obiectul societăţii nu este determinat sau conţine prevederi contrare legii. Uneori. vânzarea de droguri etc. scopul să fie contrabanda). Cauza. ca şi obiectul contractului.

Acest fel de aport este obligatoriu la constituirea oricărei forme de societate. Executarea aportului. De mărimea fondului comun depinde puterea economică cu care demarează societatea comercială. Aportul în muncă. asociaţii prevăd în contractul de societate. Aportul în natură este admis la toate formele de societate. în natură sau în muncă. prezumţia este că bunurile au fost vărsate în deplina proprietate a societăţii şi devin proprietatea ei. În lipsa unei asemenea clauze. cum sunt societăţile bancare sau de investiţii. pe când executarea poate fi făcută la constituirea societăţii sau chiar la o dată ulterioară. Prin aport se înţelege valoarea patrimonială cu care fiecare asociat convine să contribuie la înfiinţarea societăţii sau prin subscripţie ulterioară. el va putea fi obligat. adică un fond social care să stea la baza activităţii comerciale. Aportul poate fi în bani. care prezintă interes pentru activitatea lucrativă a societăţii comerciale. Aportul în numerar nu se confundă cu suma depusă de fondatori în cont. bunuri mobile corporale sau incorporale (fond de comerţ. creanţe etc. de către asociaţii comanditaţi. Are ca obiect bunuri imobile. Legea nr. de natură specială (cunoştinţe) este permis în cazul societăţii în nume colectiv şi în comandită simplă. Aportul în bani. Aportul în muncă sau activitate. Aportul individual poate fi orice bun al asociatului. prevăzută în actul constitutiv. De regulă. 31/1990 face distincţie între aportul promis ca obligaţie şi executarea aportului. Capitalul social. Aportul promis se numeşte aportsubs cr is iar aportul executat efectiv se numeşte aport vărsat(predat).86 Societatea comercială trebuie să aibă un patrimoniu iniţial. Aportul în natură. în vederea acoperirii cheltuielilor de înfiinţare a societăţii şi nici cu un împrumut acordat societăţii. şi la plata de daune-interese. în condiţiile şi termenele stipulate. . la majorarea fondului social. La unele societăţi. Obligaţia de a aduce un anumit aport se naşte la încheierea contractului de societate. dacă înţeleg să aducă numai folosinţa bunului sau chiar proprietatea lui. Aportul în natură se referă la aducerea în societate a oricărui bun în afară de bani. pe lângă dobânzile legale. cu valoare economică. El va aparţine exclusiv societăţii. În caz de neexecutare a obligaţiei promise sau dacă asociatul întârzie să verse partea sa de aport.). Fondul social sau miza socială se constituie din aporturile individuale ale asociaţilor. aportul poate fi numai în bani. Totalitatea valorilor aporturilor individuale subscrise de asociaţi formează capitalul social.

cuprinzând obligaţiile patrimoniale ale societăţii. are o latură activă. Patrimoniul se măreşte. în sensul majorării cu noi aporturi. . el confundându-se cu capitalul social. el nu va putea fi modificat decât prin hotărârea adunării generale a asociaţilor. cuprinzând drepturile patrimoniale (reale sau de creanţă) şi o latură pasivă. Ei hotărăsc modul de conducere al societăţii. Capitalul social nu poate fi confundat cu patrimoniul social. inclusiv bunurile societăţii care se constituie în timpul funcţionării ei. aceasta arată că societatea funcţionează rău. Patrimoniul societăţii. Capitalul social are o pondere diferită în funcţie de natura societăţii şi plafonul minim este stabilit prin lege. părţi sociale. ori reducerii ca urmare a pierderilor suferite de societate. Puterea în societatea de capitaluri aparţine celor care controlează capitalul. suma aporturilor făcute de asociaţi. Drepturile asociaţilor Aportul de capital sub orice formă conferă asociaţilor drepturi în cadrul societăţii comerciale şi anume: a) dreptul la egalitate de tratament. variabil. când societatea realizează profituri şi se diminuează. Divizarea capitalului social. la constituirea societăţii.Patrimoniul este gajul general al creditorilor societăţii dar nu şi al celor personali ai asociaţilor. în cazul creşterii pasivului. numai în momentul constituirii societăţii. denumite diferit după forma juridică a societăţii: părţi de interes. de unde rezultă supremaţia asociaţilor care deţin capitalul cel mai mare (aproximativ jumătate) şi implicit au cele mai multe voturi în adunarea generală. în societatea cu răspundere limitată. Se poate ajunge la dizolvarea ei în situaţia în care capitalul real se diminuează sub jumătate din capitalul social. Dacă societatea îşi diminuează patrimoniul sub nivelul capitalului social fix. Prin urmare. patrimoniul este fluctuant. Capitalul social este expresia valorică a aporturilor asociaţilor. ca şi al persoanei fizice. Capitalul social se divizează în anumite fracţiuni. Capitalul social este sursa repartiţiei puterii între asociaţi. ceea ce constituie premisa tuturor celorlalte drepturi şi obligaţii ale asociaţilor. cu excluderea aporturilor în muncă. Patrimoniul este o universalitate juridică în care sunt cuprinse toate drepturile şi obligaţiile societăţii.87 Capitalul social său nominal este. în societatea pe acţiuni şi în societatea în comandită pe acţiuni. Capitalul social este fix. acţiuni. intangibil. în societatea în nume colectiv şi în comandită simplă. Patrimoniul societăţii se compune din aportul fiecărui asociat la constituirea capitalului social şi din profiturile realizate de societate în activitatea sa comercială. Deosebirea dintre capitalul social şi patrimoniul social.

e) obligaţia de a nu face concurenţă neloială. c) dreptul de a participa la elaborarea voinţei sociale. rezultatele activităţii economice. Condiţiile de repartizare a beneficiilor. dividendele devin drepturi de creanţă exigibile ale asociaţilor. este participarea la beneficii şi pierderi. f) obligaţia de a nu se amesteca. g) dreptul de a participa la împărţirea finală a patrimoniului. c) obligaţia de a nu se folosi de bunurile societăţii în interes propriu. la beneficii şi pierderi. Regula este că toţi asociaţii trebuie să participe. cel mult de două ori în cursul unui exerciţiu financiar. Obligaţiile asociaţilor: a) depunerea şi completarea aportului la care s-au angajat. în administrarea societăţii. b) obligaţia de a participa la suportarea pierderilor. Clauza contractuală prin care se stipulează că un asociat va culege totalitatea beneficiilor iar pagubele sunt suportate numai de unii din asociaţi este nulă. Acest drept aparţine numai asociatului care n-a fost prezent la adunarea generală sau a votat contra şi a cerut înscrierea opiniei şi a votului său în procesul-verbal al şedinţei. în caz de lichidare a societăţii. pe lângă aport. cedare şi donare a părţilor sociale când se execută în condiţiile legii şi fără să aducă atingere celorlalţi asociaţi. Pentru ca plata dividendelor să se poată realiza este necesară îndeplinirea mai multor condiţii: . Prin beneficii se înţelege o valoare evaluabilă în bani. Unele drepturi speciale sunt conferite membrilor fondatori. B) Participarea la beneficii şi pierderi Un al doilea element specific al societăţilor comerciale. Acţionarii îşi pot exercita acest drept. adică de a obţine o cotă proporţională cu aportul fiecăruia. Asociaţii participă nu numai la împărţirea beneficiilor dar şi la pierderi. d) dreptul de a se împotrivi hotărârilor adunării generale. d) obligaţia de a nu comite fapte nedemne care să compromită onorabilitatea firmei (la societăţile de persoane). voinţa părţilor şi în raport cu cota de participare la capitalul social. în funcţie de aportul lor. când acestea ar fi contrare actului constitutiv ori dispoziţiilor imperative ale legii. adică de a obţine o cotă-parte din beneficiul societăţii. adică la adoptarea deciziilor societăţii. f) dreptul la transmitere. e) dreptul de informare şi control asupra gestiunii societăţii. între şedinţele adunării generale. fără drept. în condiţii avantajoase. din momentul respectiv.88 b) dreptul la dividende. Distribuirea de dividende este decisă de adunarea generală a asociaţilor şi. Manifestarea acestui drept este diferită după: forma societăţii. În noţiunea de beneficii intră şi serviciile sau bunurile procurate de asociaţi de la societate.

prin votul majorităţii. Distribuirea de dividende. c) când societatea comercială se constituie prin subscripţie publică. şi de o intensitate puternică. poartă numele de affectio societatis. Affectio societatis are o intensitate diferită în funcţie de forma de societate adoptată. constituie o faptă ilicită şi atrage răspunderea juridică a celor vinovaţi. Este firesc ca în societăţile comerciale să existe o convergenţă de interese pentru asigurarea prosperităţii societăţii. Ulterior. La societăţile de capitaluri participarea este de o intensitate redusă sau foarte redusă. Iniţial. În cazul societăţilor de persoane participarea colectivă la activitatea comercială capătă o importanţă deosebită. este necesar să îndeplinească mai multe condiţii de formă. putând avea forma unui înscris sub semnătură privată. Condiţiile de formă obligatorii ale actului constitutiv Pentru ca actul constitutiv să producă efectele. Grade diferite de manifestare. 31/1990 a prevăzut ca actul constitutiv al societăţii comerciale să se încheie în formă autentică. suportând toate riscurile. b) când forma juridică a societăţii comerciale implică răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei. adică să se fi înregistrat un excedent al activului asupra pasivului. c) adunarea generală să stabilească modul folosirii şi distribuirii dividendelor. C) Executarea în comun a unor activităţi comerciale (affectio societatis) Voinţa de conlucrare. Prin beneficiu net. Legea nr. cu excepţia următoarelor situaţii: a) când printre bunurile subscrise ca aport în natură la capital se află un teren. după scăderea cheltuielilor şi a cotelor destinate fondului de rezervă şi amortizare. fără de care societatea nu ar putea asigura dividende. susceptibil de a fi împărţit asociaţilor. intenţia de a colabora în desfăşurarea activităţii comerciale. Ea este motorul societăţii comerciale. La alte contracte părţile nu se călăuzesc după acest principiu.4. la masa de acţionari. se înţelege excedentul activului asupra pasivului. în absenţa unui beneficiu real. în vederea cărora a fost încheiat. Legea 359/2004 completată şi modificată dispune: „actul constitutiv nu este supus obligativităţii încheierii în formă autentică.89 a) să existe beneficii reale. pentru obligaţiile sociale. b) beneficiul net să fie constatat prin bilanţul întocmit de administrator şi aprobat de adunarea generală.” . la organele de conducere. 3.4. Affectio societatis explică de ce toţi asociaţii acceptă deciziile adoptate de adunarea societăţii.

constituite simultan. ca aport în natură. pe care le va subordona total (sucursale.4. . sisteme alcătuite din societăţile comerciale primare şi entităţile care le compun. Statutul.6. La societatea cu răspundere limitată cucu unic asociat şi la societatea pe acţiuni al cărui capital este deţinut în întregime de stat. atunci când este elaborat separat. fondatorii sau administratorii. actul constitutiv se semnează de toţi asociaţii sau. ce pot fi înfiinţate de o societate comercială şi distribuite în zone noi. 3. agenţii. este o înţelegere a asociaţilor. După încheierea actului constitutiv. un teren. Constituirea structurilor societare Societatea comercială simplă dispune de posibilităţi limitate în ceea ce priveşte expansiunea propriilor afaceri. deci are o natură contractuală. 31/1990 privind societăţile comerciale nu precizează ce clauze vor fi cuprinse în contractul de societate şi ce clauze în statut. şi societăţilor cu răspundere limitată. îl constituie stabilirea regulilor de organizare. O societate care îşi extinde activitatea poate avea două posibilităţi: a) asigurarea unităţii juridice şi patrimoniale a sistemului.4. reprezentanţe). Statutul. de către fondatori. În felul acesta se formează ansambluri economice. Practica a impus constituirea unor entităţi economice. Aceste entităţi pot avea sau nu personalitate juridică. Statutul societăţii Statutul societăţii este un document menit să întregească prevederile contractului de societate la societăţile complexe cum sunt societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni.90 Din dispoziţiile Legii 359/2004 rezultă că forma înscrisului sub semnătură privată a actului constitutiv poate fi folosită numai în cazul societăţilor pe acţiuni. contractul şi statutul pot fi încheiate şi sub forma unui înscris unic. statutul este singurul act constitutiv posibil. Obiectul statutului. vor cere înmatricularea societăţii în registrul comerţului. Legea nr. dar cu condiţia să nu fie adus. denumit act constitutiv. Societatea comercială este persoană juridică din ziua înmatriculării. cu excepţia celui al societăţii cu răspundere limitată cu unic asociat. Indiferent de forma cerută de lege. În acest scop. în caz de subscripţie publică. va înfiinţa entităţi lipsite de personalitate juridică. 3. funcţionare şi conducere a societăţii.5. De altfel. ca act constitutiv trebuie prezentat notarului public pentru a fi autentificat. ori împuterniciţii acestora.

Reprezentanţa (agenţia). negociere şi executare de operaţiuni comerciale în raza ei de activitate. prin aceea că posedă un patrimoniu propriu şi încheie contracte cu terţii. distinctă de societatea primară. Este o societate componentă a unei structuri societare asupra căreia se exercită influenţa şi controlul societăţii primare sau „societatea-mamă”.91 b) încredinţarea afacerilor sale într-o zonă nouă. 31/1990. cu menţiunea: sucursală. Reprezentanţa nu are personalitate juridică proprie. Sucursala are denumirea şi forma societăţii-mamă. Înfiinţarea. Ea se bucură de autonomie gestionară. Filiala are personalitate juridică. Nu este necesar ca acest aport să fie majoritar. Sucursalei i se încredinţează. Regimul juridic al sucursalei se aplică oricărui alt sediu secundar. putere de reprezentare. în nume şi pe cont propriu. reglementată de lege şi utilizată de un comerciant în vederea expansiunii activităţii sale. Este o structură societară instituţionalizată lipsită de personalitate juridică.4. într-un sediu propriu. dispune de un sediu propriu şi de un nume propriu. modificarea şi încetarea filialei reprezintă un drept al asociaţilor ce o compun. este suficient ca el să asigure deţinerea de fracţiuni de drepturi de vot necesare exercitării unei anumite dominaţii. care funcţionează relativ independent. . În acest caz. ea aparţine exclusiv societăţii comerciale primare care a organizat-o şi i-a acordat atribute de mandatar şi comisionar. 3 din lege). Ea poate fi definită ca fiind unitatea economică-juridică mai mult sau mai puţin autonornă. Filiala este constituită din iniţiativa societăţii-mamă în scopul dezvoltării afacerilor sale. indirect. unei entităţi dotate cu personalitate juridică pe care o înfiinţează (filiala). drepturile şi obligaţiile lor. căruia societatea care-l înfiinţează îi atribuie statutul de sucursală (art. entitatea este subordonată în anumite limite. 3. Capitalul social al filialei se constituie sau se completează cu aportul semnificativ al societăţii-mamă. asupra cărora se exercită influenţa şi controlul din partea societăţii-mamă. 43 alin. Entitatea utilizată ca instrument de expansiune este numită structură societară. Sucursala. Filialele se înfiinţează într-una din formele de societate prevăzute de Legea nr. indiferent de denumirea lui. Filiala. printr-un mandat general.7. de către societatea-mamă. Cuprinsul actul constitutiv Actul constitutiv cuprinde anumite clauze care reglementează relaţia dintre asociaţi.

durata societăţii şi capitalul social. ca aport. dacă este cazul. art. În schimb. Dacă este în natură se precizează valoarea bunului şi modul de evaluare. Obiectul nu trebuie formulat generic. Clauze privind caracteristicile societăţii. Clauze privind identificarea părţilor contractante. sediul societăţii. afară de cazul în care legea prevede altfel (societatea cu răspundere limitată cu un singur asociat sau societatea cu capital integral de stat). art. individualizarea viitoarei societăţi. Prin urmare. c) În ceea ce priveşte capitalul social. cetăţenia asociaţilor. ci stabilit concret. a) În ceea ce priveşte obiectul de activitate se precizează faptele de comerţ pe care le va săvârşi societatea. în contract se arată care este capitalul social subscris şi vărsat. drepturile şi obligaţiile asociaţilor. b) Referitor la durata societăţii. 16 alin. caracteristicile societăţii. conducerea şi gestiunea. prin contract asociaţii urmează să hotărască asupra acestui eveniment. Astfel. 16 alin. Se referă la obiectul de activitate. Desigur. În cazul persoanelor fizice în contract se menţionează: numele.92 Clauzele contractuale materializează voinţa asociaţilor privind constituirea societăţii. Pentru persoanele juridice în contract se menţionează denumirea societăţii. 1 din Legea nr. Părţile nu pot însă deroga de la dispoziţiile legale prin care se reglementează cuprinsul actului constitutiv decât atunci când legea permite acest lucru. Ei se pot înţelege asupra unui termen în cadrul căruia să existe societatea sau pot conveni ca durata să fie nelimitată. în numerar sau în natură. Se va arăta contribuţia fiecărui asociat. Precizarea duratei societăţii prezintă interes practic deoarece la expirarea termenului societatea se dizolvă de drept. 2 arată că aporturile în natură sunt admise la toate formele de societate. Se va arăta data fixată pentru efectuarea . locul şi data naşterii. Clauzele comune. asociaţii trebuie să respecte plafoanele minime prevăzute de lege pentru societatea respectivă. nu se permite nici o derogare. obligatorii se referă la următoarele aspecte: identificarea părţilor. la emblema societăţii. Varietatea clauzelor Clauzele pot fi comune tuturor societăţilor comerciale sau numai pentru o anumită formă de societate. sediul şi naţionalitatea. prin fixarea activităţii ce urmează a fi desfăşurată de către societate. prenumele şi domiciliul. Clauze privind îndividualizarea viitoarei societăţi comerciale. Ele se referă la: denumirea sau firma societăţii şi. Aceasta înseamnă că părţile pot stabili ele însele în contract dacă se admit sau nu aporturile în natură. Clauzele pot fi obligatorii sau facultative. adică locul în spaţiu unde se va afla conducerea societăţii. Societatea va avea cel puţin doi asociaţi. 31/1990 arată că aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate. forma juridică a societăţii.

Clauze privind dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale. înlătură orice altă înţelegere anterioară. Asociaţii îşi asumă obligaţia de a efectua vărsămintele în termene precise. cu specificarea dacă sunt nominative sau la purtător şi numărul pentru fiecare categorie. Clauze privind drepturile şi obligaţiile asociaţilor. Se arată. Clauze facultative. Clauze specifice unei anumite forme de societate. societatea în comandită simplă şi societatea cu răspundere limitată se prevede modul de repartizare a părţilor sociale şi cota fiecăruia la beneficii şi pierderi. Clauze privind conducerea. funcţionarea şi controlul gestiunii societăţii de către organele statutare. numele şi cetăţenia cenzorilor sau felul cum se va face controlul activităţii societăţii în interiorul ei. valoarea părţilor sociale. prevederea privind confidenţialitatea contractului etc. În continuare se va menţiona numărul. La societatea pe acţiuni se va arăta modul cum a fost divizat capitalul social. . numele şi prenumele administratorului sau administratorilor societăţii şi limita puterilor lor. La societatea pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni se arată numărul de acţiuni acordate fiecărui acţionar în schimbul aportului subscris. la societăţile pe acţiuni se menţionează valoarea acţiunilor iar la societăţile cu răspundere limitată valoarea părţilor sociale. în unele cazuri. dacă este vorba de societatea cu răspundere limitată. De exemplu. La societăţile pe acţiuni şi societăţile în comandită pe acţiuni se va menţiona şi cetăţenia administratorilor. dacă se are în vedere o atare înfiinţare. Societăţile pe acţiuni pot oferi avantaje fondatorilor. În societăţile de persoane şi societăţile cu răspundere limitată se va indica în actul constitutiv: numărul. administrarea. Actele constitutive pot. numărul şi valoarea acţiunilor. La societatea în nume colectiv. să facă trimitere la textele de lege sau să menţioneze textul de lege în contract. împreună cu anexele. garanţia pe care sunt obligaţi s-o depună. Alte prevederi facultative se pot referi la: modificarea contractului prin acordul scris al tuturor părţilor. La societăţile pe acţiuni se vor menţiona documentele la care acţionarii vor putea să aibă acces pentru a se informa şi a-şi exercita controlul. menţiunea că respectivul contract. De asemenea. Conţinutul actelor constitutive poate fi întregit cu clauze facultative. Unele clauze diferă de la o formă de societate la alta. cum ar fi cele privind înfiinţarea de filiale sau sucursale. puterile şi drepturile lor. părţile pot stipula situaţiile în care contractul încetează de plin drept (fără intervenţia instanţei de judecată). Cel mai adesea asociaţii reproduc dispoziţiile legale ori fac trimitere la ele.93 integrală a vărsămintelor capitalului subscris.

dar cu unele particularităţi. Adunarea asociaţilor este cel mai important organ de conducere din următoarele motive: are plenitudinea de competenţă şi atribuţii în toate domeniile activităţii societăţii comerciale. datorită numărului mic de asociaţi. Organele de conducere şi control apar mai mult sau mai puţin conturate. adunarea generală se constituie de fapt. în vederea atingerii obiectului şi scopului social.Conducerea problemelor curente este încredinţată unuia sau mai multor administratori. În ceea ce priveşte controlul. sau de un organ specializat format din cenzori. Adunarea generală a asociaţilor Rolul adunării generale Adunarea asociaţilor permite elaborarea şi exprimarea prin decizii a voinţei societăţii. administratorii societăţii.5. în anumite cazuri. nu există instituţionalizată adunarea generală şi cenzorii.2. . La aceste forme de societate. cenzorii sunt numiţi în mod obligatoriu numai la societatea cu răspundere limitată constituită într-un număr mai mare de 15 asociaţi. Adunarea generală a asociaţilor este organul cel mai important de conducere şi este formată din totalitatea asociaţilor. nu şi de drept. prin săvârşirea de acte de gestiune. cenzorii. 3. Administrarea societăţii este o formă de executare a voinţei adunării generale. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL 3.5. numeşte sau revocă celelalte organe ale societăţii. În cazul societăţii în nume colectiv şi al societăţii în comandită simplă.1. Noţiuni introductive Voinţa societăţii comerciale se manifestă prin organele sale de conducere şi control care sunt: adunarea generală a asociaţilor. Controlul gestiunii administratorilor se realizează de către asociaţi. nu de cenzori. În ceea ce priveşte societatea cu răspundere limitată organele societăţii sunt aceleaşi ca şi la societăţile pe acţiuni.94 3. el se realizează de către asociaţi. În cazul societăţii pe acţiuni şi al societăţii în comandită pe acţiuni.5. De exemplu. în funcţie de forma juridică a societăţii comerciale. există toate cele trei organe de conducere menţionate.

întrucât asociaţii nu au avut timp de reflecţie. orice acţiune dă drept la un vot. Legea nr. 31/1990 reglementează adunarea generală ca atare numai în cazul societăţilor pe acţiuni. În societăţile de capitaluri. în cazul pasivităţii administratorilor. dacă este cazul. Totuşi. să stabilească remuneraţia administratorilor şi cenzorilor. schimbarea obiectului de activitate. Datorită diversităţii problemelor există diferenţe considerabile între gradul de importanţă al celor două feluri de adunări: ordinară şi extraordinară. adunarea nu este legală. comandită pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată. deciziile se iau de către totalitatea asociaţilor. decide modificarea actului constitutiv.95 fixează limitele de competenţă ale organelor numite de ea. să aleagă şi. prelungirea duratei de funcţionare a societăţii. exercită controlul asupra activităţii acestor organe. precum şi să le dea descărcare de gestiune. să revoce administratorii şi cenzorii. la cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului bugetar. Adunarea ordinară Se întruneşte cel puţin o dată pe an. Dreptul de vot La şedinţele adunării generale au dreptul să participe toţi asociaţii. şi la celelalte forme de societate. fuziunea cu alte societăţi sau divizarea ei etc. astfel că acţionarii îşi vor exercita dreptul de vot proporţional cu numărul de acţiuni. Dacă se discută în adunare probleme care nu au fost fixate iniţial pe ordinea de zi. inclusiv sub aspectul dividendelor. şi anume: schimbarea formei societăţii. Dreptul de vot este strâns legat de participarea la capitalul social. Prin excepţie actele constitutive pot să limiteze numărul voturilor aparţinând acţionarilor care posedă mai mult de o acţiune. 111 din Legea nr. Adunarea extraordinară Se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărăre în probleme care presupun modificarea actului constitutiv. 31/1990 adunarea generală este obligată: să voteze bilanţul. Potrivit art. Condiţiile de cvorum şi majoritate sunt mai riguroase. Adunarea ordinară discută şi decide asupra oricărei probleme ce ţine de activitatea curentă a societăţii comerciale. Convocarea adunării generale este în sarcina administratorilor dar iniţiativa poate aparţine şi asociaţilor. să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate etc. Ordinea de zi trebuie să fie explicită. pe baza regulilor care guvernează adunarea generală. Criteriul distinctiv între cele două feluri de adunări este obiectul sau materia supusă deliberării şi nu timpul când adunarea este convocată. .

Reprezentarea asociaţilor în adunarea generală. nici personal. Hotărârile adunării generale trebuie să fie publicate.3. 3. În raport de forma juridică a societăţii . fiecare parte socială dă dreptul la un vot. el va răspunde faţă de societate pentru daunele rezultate în urma votului său. altfel nu sunt opozabile terţilor. nici prin mandatar. în baza unei procuri speciale. În caz contrar. În cazul societăţii cu răspundere limitată. când. Administrarea societăţii Prin administrarea societăţii comerciale se înţelege conducerea şi gestiunea societăţii. Hotărârile luate de adunarea generală. dar poate fi suspendat ca sancţiune a neefectuării vărsămintelor la scadenţă. Dreptul de vot nu poate fi ridicat. va trebui să se abţină de la deliberarea privind acea operaţiune. În mod excepţional. Administratorii nu pot vota. Administratorii şi funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. are. în baza acţiunilor pe care le posedă. chiar şi pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. un interes contrar aceluia al societăţii.96 În cazul societăţii cu răspundere limitată nu sunt îngăduite derogări. într-o anumită operaţiune. Hotărârile adunării Hotărările adunării generale se iau prin vot deschis. pentru alegerea sau revocarea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor sau pentru hotărâri referitoare la răspunderea administratorilor. Acţionarul care. la descărcarea gestiunii lor sau la problemele în care persoana sau funcţia lor este în discuţie. potrivit normelor legale şi actului constitutiv. fie personal. în condiţiile legii. cu respectarea legii şi a actului constitutiv sunt obligatorii pentru toţi acţionarii. votarea se face şi prin corespondenţă. compus din administratori.5. fără acest vot. Administrarea este realizată de un organ distinct de gestiune permanentă. nu s-ar fi obţinut majoritatea necesară. Hotărârile adoptate cu încălcarea legii ori a actului constitutiv pot fi anulate pe cale judecătorească. Legea permite reprezentarea asociaţilor la adunarea generală prin alţi acţionari. fie ca mandatar al unei alte persoane. votul secret este obligatoriu. Ei au rolul să transpună în practică hotărârile adunării generale. pentru obţinerea rezultatelor urmărite. dacă prin statutul societăţii s-a prevăzut o atare modalitate.

În societăţile de capital administratorul. d) dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. În cererea de înmatriculare a societăţii comerciale trebuie să . e) limitarea cumulului. nu poate fi administrator o persoană care a fostcondamnată pentru gestiune frauduloasă sau pentru alte infracţiuni (la fel ca şi în cazul fondatorilor). interesele naţionale vor fi mai bine apărate. de adunarea generală. modificată şi completată instituie obligaţia publicării numirii administratorilor. persoană fizică. c) în orice formă de societate comercială administratorul poate fi asociat sau neasociat.97 comerciale şi de mărimea ei. la societăţile pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni unicul administrator sau preşedintele consiliului de administraţie şi cel puţin jumătate din numărul administratorilor vor fi cetăţeni români. Publicitatea numirii administratorilor Legea nr. Pentru a fi administrator se cer a fi întrunite anumite condiţii: a) să fie capabil sub aspect juridic. printre altele. ea are obligaţia să numească. b) să aibă o moralitate neştirbită. poate îndeplini această funcţie pe durata stabilită de asociaţi. pot fi numiţi unul sau mai mulţi administratori. În varianta în care o persoană juridică este numită sau aleasă administrator. durata va fi de doi ani. Astfel. republicată. dacă se publică şi acest act. În contract se va stipula. la constituirea societăţii. în acelaşi timp. cumularea la mai multe societăţi comerciale a calităţii de administrator. drepturile şi obligaţiile părţilor se stabilesc printr-un contract de administrare. Numele va fi publicat în Monitorul Oficial. temporari şi revocabili. un înlocuitor. Acest lucru poate fi extins şi la celelalte tipuri de societăţi. sau aleşi ulterior. numit prin contract de societate. 31/1990 limitează. Când persoana juridică îşi revocă reprezentantul. fără să depăşească patru ani. În cazul în care prin contractul de societate nu s-a stabilit perioada mandatului. 26/1990. că persoana juridică este obligată să-şi desemneze un reprezentant permanent. în încheierea judecătorului delegat sau în textul actului constitutiv. Legea nr. Astfel. Condiţii pentru dobândirea calităţii de administrator Administratorii sunt desemnaţi prin contractul de societate. Acesta este supus aceloraşi condiţii şi are aceeaşi răspundere civilă şi penală ca şi un administrator persoană fizică care acţionează în nume propriu. Durata funcţiei de administrator În societăţile de persoane şi în societăţile cu răspundere limitată asociaţii sunt liberi să stabilească durata mandatului administratorilor. la societăţile pe acţiuni şi comandită pe acţiuni.

Obligaţiile administratorilor Principalele obligaţii ale administratorilor sunt: îndeplinirea formalităţilor de publicitate necesare constituirii societăţii. facultativ. Executarea operaţiunilor curente ale societăţii poate fi încredinţată unuia sau mai multor directori executivi. investite cu această activitate.5. denumite cenzori. deces sau incapacitate. În societăţile pe acţiuni şi în societăţile în comandită pe acţiuni. administrare şi dispoziţie pe care le cere gestiunea societăţii. renunţare. . Controlul activităţii societăţii. Administratorii răspund civil şi penal. La societăţile cu răspundere limitată numirea cenzorilor este obligatorie numai dacă există mai mult de 15 asociaţi.4. datorită complexităţii societăţii. În societăţile pe acţiuni şi societăţile în comandită pe acţiuni. Funcţia de administrator încetează prin revocare. controlul gestiunii este încredinţat unor persoane anume. Revocarea lor este atribuită exclusiv adunării generale. existenţa reală a beneficiilor pentru acordarea dividendelor. existenţa registrelor cerute de lege şi ţinerea lor corectă. Structuri ale organelor de administrare În societăţile comerciale în care există mai mulţi administratori. Semnăturile administratorilor vor fi depuse la registrul comertului. realizarea vărsămintelor subscrise de asociaţi. Administratorul are dreptul să încheie acte de conservare. 3. Administratorul poate face toate operaţiile juridice cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului societăţii. în mod obligatoriu. va exercita dreptul de control pe care asociaţii îl au în societatea în nume colectiv. Raportul juridic dintre administrator şi societate îmbracă forma unui contract de mandat comercial.98 se menţioneze: administratorii societăţii. în limitele cerute de actele de comerţ. va funcţiona un consiliu de administraţie şi. Ei pot să consulte toate documentele privind operaţiunile comerciale ale societăţii. un comitet de direcţie al acestuia. aceştia se constituie în structuri care trebuie să asigure administrarea şi gestiunea curentă. Drepturile administratorilor Administratorii au drept de informare nelimitat. puterile lor şi care din ei au împuternicirea să reprezinte societatea. o dată cu prezentarea certificatului privind depunerea de garanţie. În lipsa cenzorilor. Cenzorii sunt investiţi prin actele constitutive sau de adunarea generală. fiecare dintre asociaţii care nu are calitatea de administrator. Cenzorii Rolul cenzorilor Buna funcţionare a unei societăţi comerciale implică necesitatea asigurării unui control asupra actelor şi operaţiunilor juridice efectuate de administratori. exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale etc.

nu pot fi cenzori persoanele care nu pot fi administratori. putând fi realeşi. Cenzorii trebuie desemnaţi din rândul asociaţilor. şi anume: să participe la adunările administratorilor. afinii. să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut corect etc. Obligaţiile cenzorilor Obligaţiile se referă la supravegherea gestiunii societăţii în toate aspectele ei: să verifice dacă bilanţul şi contul de profituri şi pierderi este legal întocmit şi în concordanţă cu registrele. cenzorii externi independenţi. rudele. Modificarea . Desemnarea cenzorilor Durata mandatului cenzorilor este de trei ani. Întrucât elementele care reclamă schimbarea au fost stabilite prin actul constitutiv al societăţii.6. Noţiuni generale În anumite cazuri. să obţină în fiecare lună de la administratori o situaţie despre mersul operaţiunilor comerciale etc. Drepturile cenzorilor Cenzorii au anumite drepturi. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV 3. modificarea se referă la acest document. soţii administratorilor şi persoanele care primesc sub orice formă o remuneraţie de la societate. poate fi numit sau ales în această funcţie. Cenzorii răspund solidar pentru nerespectarea obligaţiilor pe care le au. Fac excepţie: cenzorii contabili. pentru a face mai eficientă societatea comercială se impune modificarea ei. 3. să verifice dacă registrele sunt regulat şi corect ţinute. Un cenzor extern independent.6. potrivit legii. Legea cere ca unul din cenzori să fie contabil autorizat sau expert contabil. Cenzorii externi independenţi sunt obligaţi să se înregistreze la Camera Naţională a Valorilor Imobiliare.99 Fiecare societate pe acţiuni trebuie să aibă cel puţin trei cenzori în funcţiune şi un număr egal de supleanţi. care sunt menite să asigure informarea lor privind activitatea societăţii. cenzorii recomandaţi de Ministerul Finanţelor Publice. fără să aibă drept de vot. în cazul societăţilor în care statul deţine cel puţin 20% din capitalul social. Potrivit legii. persoană fizică sau juridică.1.

Modificarea societăţii comerciale implică parcurgerea aceloraşi formalităţi ca şi constituirea societăţii: redactarea şi autentificarea înscrisului. 3. administratorului unic. În lipsa formalităţilor legal îndeplinite. Adunarea generală extraordinară va putea delega consiliului de administraţie sau. Cauze de modificare care afectează existenţa şi durata societăţii A. Modificarea actului constitutiv se face cu acordul asociaţilor în cadrul adunării generale extraordinare.6. c) cauze care afectează persoana asociaţilor. în comandită simplă sau cu răspundere limitată pot face opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor de prelungire a duratei societăţii. printre care schimbarea obiectului de activitate. exerciţiul atribuţiilor de modificare a actului constitutiv sub anumite aspecte. după caz. Opoziţia suspendă.2. modificarea capitalului social sau transferarea acţiunilor dintr-o categorie în alta. Ei fac acest lucru pentru că îşi văd . Noua durată este lăsată la aprecierea adunării asociaţilor. Hotărârea privind prelungirea se ia de către adunarea generală extraordinară. Modificarea actului constitutiv al societăţii păstrează existenţa acestuia şi nu atrage crearea unei noi personalităţi juridice. Dreptul la opoziţie Hotărârea asociaţilor privind modificarea actului constitutiv poate fi atacată de creditorii sociali pe calea opoziţiei. după caz. Acordul se exprimă într-un înscris denumit act adiţional.100 societăţii include astfel toate acele fapte care atrag „schimbarea” elementelor primare. faţă de oponenţi. Acest lucru este posibil prin modificarea actului constitutiv. executarea hotărârii atacate până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Prelungirea duratei societăţii În actele constitutive se prevede durata societăţii. modificările nu pot fi opuse terţilor şi cei vinovaţi răspund. Principalele cauze de modificare pot fi grupate astfel: a) cauze care afectează capitalul social. b) cauze care afectează existenţa şi durata societăţii. controlul din partea judecătorului delegat. componente ale actului constitutiv. Dreptul la opoziţie Creditorii particulari ai asociaţilor unei societăţi în nume colectiv. în afară de cazul în care legea prevede altfel. Dacă se constată că societatea desfăşoară o activitate profitabilă asociaţii pot fi interesaţi în prelungirea duratei prevăzute în actul constitutiv. înregistrarea şi publicitatea modificării societăţii.

între două sau mai multe societăţi existente sau care iau astfel fiinţă. sporite ale activităţii comerciale. Absorbţia constă în reunirea a două sau mai multe societăţi comerciale într-una existentă. pentru a constitui o societate nouă. B. Invers. Contopirea se defineşte ca fiind reunirea a două sau mai multe societăţi care îşi încetează existenţa. partea ce a revenit debitorului. astfel. pot decide transformarea societăţii constituite într-o altă formă de societate. fiinţă. Jurisprudenţa a admis că o asemenea transformare este posibilă atunci când a existat un consens între asociaţi cu privire la retragerea unuia dintre ei şi continuarea societăţii cu un singur asociat. Schimbarea formei Asociaţii unei societăţi. dar într-un cadru juridic în care au loc schimbări ale raporturilor asociaţilor cu societatea. Transformarea societăţii în nume colectiv în societate cu răspundere limitată este posibilă şi se practică. Divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al unei societăţi. Există şi alte posibilităţi de transformare. după lichidarea societăţii. Transformarea unei societăţi cu răspundere limitată cu doi asociaţi în societate unipersonală prezintă interes practic în situaţia retragerii unuia dintre asociaţi. societatea iniţială îşi continuă activitatea. Fuziunea şi divizarea societăţii comerciale Fuziunea este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi se reunesc pentru a forma una singură. asociaţii trebuie să decidă fie să renunţe la prelungirea duratei sau să-l excludă din societate pe asociatul debitor al oponentului. datorită unor interese. în scopul de a face faţă unor exigenţe noi. transformarea unei societăţi cu răspundere limitată în societate în nume colectiv este mai rar întâlnită. De reţinut că o societate nu-şi încetează existenţa în cazul în care o parte din patrimoniul ei se desprinde şi se transmite către una sau mai multe societăţi existente sau care iau. printr-o hotărâre rămasă definitivă. care-şi încetează existenţa. într-o asemenea situaţie. care rămâne în funcţiune. Dacă opoziţia a fost admisă. iar societatea absorbită îşi încetează existenţa. este posibilă şi retragerea asociatului debitor. Fuziunea se realizează prin absorbţie şi contopire. Prin transformare. Desigur.101 amânată posibilitatea de a urmării. . C.

3. reducerea poate fi cauzată de pierderile provocate de activitatea comercială.6. Efectele fuziunii şi divizării Fuziunea sau divizarea are ca efect principal dizolvarea fără lichidare a societăţii care-şi încetează existenţa. Dacă prin fuziune sau divizare se înfiinţează o nouă societate.102 Fuziunea şi divizarea sunt posibile numai între două societăţi comerciale. astfel încât reducerea capitalului social devine necesară. poate face opoziţie. după caz. Asociaţii societăţii care-şi încetează existenţa primesc acţiuni sau. se depune la Oficiul Registrului Comerţului unde este înmatriculată fiecare societate. Societăţile în lichidare pot fuziona sau se pot diviza numai dacă nu a început repartiţia între asociaţi a părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare. aceasta se constituie în condiţiile prevăzute de lege pentru diferitele forme de societate comercială. Cauze de modificare a capitalului social A. Deşi în acest caz societatea nu are pierderi. reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale. Modalităţi de realizare a reducerii Articolul 207 din Legea nr. Reducerea capitalului social Cauzele de reducere Cauzele care sunt de natură să atragă reducerea capitalului social pot avea origini total deosebite. Astfel. O atare operaţie nu este posibilă între sucursale sau cu un comerciant . Dreptul la opoziţie Oricare creditor al societăţii care fuzionează sau se divizează. Reducerea capitalului social mai poate fi determinată şi de o apreciere greşită a acţionarilor asupra perspectivelor comerciale ale societăţii. Fuziunea şi divizarea se pot realiza şi între societăţi de forme diferite. în condiţiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societăţii. ea nu este în măsură să acorde dividendele scontate. având o creanţă anterioară publicării proiectului de fuziune sau de divizare. 3. semnat de reprezentanţii societăţilor participante.persoană fizică. Proiectul de fuziune sau de divizare Administratorii societăţii care participă la fuziune sau la divizare întocmesc un proiect. părţi sociale de la societatea sau societăţile nou înfiinţate. 31/1990 arată modalităţile de realizare a reducerii de capital: micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale. Fuziunea sau divizarea se hotărăşte de fiecare societate în parte. . dobândirea propriilor acţiuni urmată de anularea lor. Asociaţii fac reducerea în scopul însănătoşirii bilanţului de activitate. Proiectul.

B. 31/1990.”. mai ales atunci când durata societăţii este nedeterminată. B. Majorarea capitalului social se poate realiza prin aporturi ale asociaţilor (autofinaţare) sau ale unor terţe persoane (finanţare exterioară). Hotărârea va arăta motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi folosit pentru efectuarea ei. 31/1990 şi ale Legii 359/2004. cu acordul celorlalţi asociaţi.. cât şi dispoziţiile Legii nr. Acest drept trebuie exercitat cu bună-credinţă.297/2004 privind piaţa de capital. oferite spre subscripţie publică.103 Hotărărea privind reducerea capitalului trebuie luată de adunarea generală extraordinară. 3. Mărirea capitalului social Principala cauză de mărire a capitalului social poate proveni din dorinţa asociaţilor de a dezvolta obiectul activităţii. Modalităţi de realizare Pentru înfăptuirea acestui obiectiv societatea va putea contracta un împrumut bancar sau va proceda la modificarea actului constitutiv. Mărirea capitalului social se face în condiţiile Legii nr. Cauze de modificare a societăţii comerciale care se referă la persoana asociaţilor A. Dreptul la preferinţă se va exercita în termenul stabilit de adunarea generală.4. din motive temeinice. Conform legii. al societăţii în comandită simplă şi al societăţii cu răspundere limitată. retragerea acţionarului este reglementată prin dispoziţiile art. Acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând celorlalţi acţionari. în proporţie cu numărul acţiunilor pe care le posedă. 1 din Legea nr. în baza sentinţei tribunalului. Atunci când se emit noi acţiuni. 31/1990 care arată: „acţionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale. propus în actul constitutiv. se poate retrage în următoarele situaţii: în cazurile prevăzute de actul constitutiv. Excluderea asociaţilor Noţiunea şi felurile excluderii . 212 din Legea nr. se vor respecta atât dispoziţiile art.6. 134 alin. privind prospectul de emisiune. asociatul unei societăţi în nume colectiv. au dreptul de a se retrage din societate .. În cazul societăţii pe acţiuni. Retragerea din societate Noţiune şi condiţii Ocrotirea libertăţii manifestării de voinţă implică şi recunoaşterea dreptului asociaţilor de a se retrage dintr-o societate.

7. Excluderea constituie şi o sancţiune pentru încălcarea îndatoririlor şi înşelarea încrederii celorlalţi asociaţi. Dizolvarea societăţii comerciale . două faze: dizolvarea şi lichidarea. împărţirea soldului între asociaţi. 80 si 82. societatea comercială parcurge. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE 3. Fazele încetării existenţei societăţii comerciale Societatea comercială se constituie pentru a desfăşura o activitate comercială pe o durată stabilită în actele constitutive. Uneori durata se prelungeşte. Uneori excluderea unui asociat are drept consecinţă nu numai modificarea actului constitutiv.104 Excluderea poate avea loc în societăţile de persoane şi în cele cu răspundere limitată. prin faliment.1. 3. Se arată că trebuie exclus: a) ) asociatul care. d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora. Faza lichidării societăţii cuprinde operaţiunile de: lichidare a patrimoniului. societăţile comerciale pot să dispară fie dorit. Totuşi. Excluderea este o măsură destinată apărării societăţii comerciale împotriva asociaţilor care au săvârşit acte ce pun în pericol supravieţuirea societăţii. 3. c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. este reglementată de art. ci chiar dizolvarea societăţii. În consecinţă. b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil. 222 alin. ca sancţiune. a)-d) din Legea nr.7. Faza dizolvării societăţii cuprinde anumite operaţiuni juridice care declanşează şi pregătesc încetarea existenţei societăţii. nu aduce aportul la care s-a obligat. 1 lit. Excluderea. 31/1990. în cazul societăţilor în nume colectiv şi al societăţilor cu răspundere limitată excluderea unuia dintre asociaţi produce dizolvarea societăţii dacă. plata creditorilor. Încetarea existenţei societăţii comerciale reclamă realizarea unor operaţiuni juridice care să aibă drept rezultat încetarea societăţii ca persoană juridică şi lichidarea patrimoniului ei. În societăţile de capitaluri excluderea nu este posibilă.7. datorită absenţei unor raporturi personale de încredere reciprocă între asociaţi. pus in intarziere.2. fie silit. în urma excluderii numărul asociaţilor s-a redus la unul singur şi nu există clauză de continuare cu un singur asociat (la societăţile cu răspundere limitată). pentru realizarea acestui scop. Astfel.

la cererea oricarui asociat. în anumite condiţii. precum şi în alte cazuri prevăzute de lege. 31/1990 şi anume: a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii. b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia. În societăţile în nume colectiv. hotărârea privind dizolvarea este luată. în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii. dizolvarea nu va merge spre lichidare în cazul dizolvării societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic. De asemenea. fără să mai poată începe alte operaţiuni. Dacă se merge spre lichidare. 227 din Legea nr. Operaţiunea de dizolvare are numai rolul de a declanşa procesul de încetare a existenţei societăţii prin lichidare. administratorii au obligaţia să răspundă pentru noile operaţiuni pe care le-au întreprins din ziua expirării termenului fixat . f) falimentul societatii (insolvenţa). care impiedica functionarea societatii. pentru motive temeinice. 232 din lege). Potrivit legii. g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. e) hotararea tribunalului. ci desfăşurarea unei activităţi orientată spre lichidare. c) declararea nulitatii societatii. în comandită simplă şi în cele cu răspundere limitată cu un număr redus de asociaţi. Dizolvarea are loc fără lichidare. Cauze generale de dizolvare Cauzele care duc la dizolvare sunt prevăzute de art.105 Dizolvarea societăţii se referă la acele operaţiuni care declanşează acest proces şi asigură premisele lichidării patrimoniului social. Activitatea societăţii nu mai este normală pentru că nu se mai urmăreşte realizarea de beneficii. actul constitutiv sau autoritatea judecătorească nu hotărăşte altfel. Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial. societatea nu poate decât să continue realizarea operaţiunilor comerciale aflate în curs. afară de cazul trecerii timpului stabilit pentru durata societăţii (art. de adunarea asociaţilor (voluntară) sau de instanţa de judecată. d) hotararea adunarii generale. Aceste operaţiuni implică hotărârea de dizolvare şi aducerea ei la cunoştinţa celor interesaţi. Administratorii au obligaţia să înceapă procedura de lichidare dacă legea. precum neintelegerile grave dintre asociati. Din momentul dizolvării. se poate manifesta o contopire între dizolvare şi lichidare. după caz. dar numai dacă nu a început repartiţia între asociaţi a părţilor ce li s-ar cuveni prin lichidare.

Lichidarea societăţii comerciale Încetarea existenţei societăţii reclamă îndeplinirea unor operaţiuni care să pună capăt activităţii ei. lichidarea trebuie să ducă la încetarea statutului de persoană juridică al societăţii. în cazurile prevăzute de lege. lichidarea societăţii comerciale este un ansamblu de operaţiuni care au ca scop: a) finalizarea operaţiunilor comerciale aflate în curs la data dizolvării societăţii. în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. Activitatea societăţii va fi subordonată exigenţelor lichidării. 86/2006.106 pentru durata societăţii ori de la data la care dizolvarea a fost hotărătă de adunarea generală sau instanţa de judecată. dacă nu o face adunarea generală. În final. Cu aceeaşi majoritate din adunarea generală cerută pentru numirea lor. orice acţiune pentru societate sau în favoarea ei se poate exercita numai în numele sau împotriva lichidatorilor. în registrul comerţului marcând momentul intrării lor în funcţiune. Din acest moment. Lichidatorii societăţii comerciale Activitatea de lichidare este de competenţa lichidatorilor şi nu a instanţei judecătoreşti. Prin urmare. b) înlocuirea administratorilor cu lichidatorii societăţii. dacă există. soluţionarea opoziţiilor creditorilor sau asociaţilor. c) transformarea bunurilor societăţii în bani. 3. Competenţa tribunalului în această fază se limitează la: numirea lichidatorilor. Actul de numire a lichidatorilor sau sentinţa judecătorească care-i ţine locul se va înscrie. Schimbările produse în cadrul societăţii Modificările produse de trecerea la faza de lichidare a societăţii sunt următoarele: a) modificarea obiectului şi scopului societăţii. e) împărţirea activului net între asociaţi. asociaţii pot determina puterile lichidatorilor.3. Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii şi îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. societatea nu mai poate angaja noi operaţiuni comerciale. b) încasarea creanţelor societăţii. prin grija lichidatorilor.Ca rezultat al dizolvării. se face pe bază de . d) plata datoriilor societăţii. Preluarea gestiunii de către lichidatori de la administratori. Lichidatorii societăţii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Conţinutul mandatului lichidatorilor este legal şi convenţional. care au calitatea de practicieni în reorganizare şi lichidare. c) predarea gestiunii societăţii de la administratori către lichidatori. Lichidatorii au şi puteri fixate prin lege.7.

vând prin licitaţie publică bunurile mobile şi imobile aparţinând societăţii. înscrise cronologic. lichidatorii trebuie să ceară radierea societăţii din registrul comerţului. Registrele şi actele societăţii se depun la unul dintre asociaţi ori la registrul comerţului. Drepturile cuvenite asociaţilor La încetarea existenţei societăţii. urmăresc silit pe debitorii societăţii şi încasează creanţele de la aceştia. Operaţiunile de lichidare a activului societăţii cuprind transformarea bunurilor societăţii în bani şi încasarea creanţelor pe care societatea le are de primit. prin lichidatori. care nu au fost satisfăcuţi în drepturile lor. Plata datoriilor se face cu sumele rezultate din activ. împreună cu registrele şi actele acesteia. În acest scop lichidatorii încheie un bilanţ final. asociaţii sunt îndreptăţiţi să li se restituie valoarea aporturilor efectuate la constituirea societăţii sau cu ocazia majorării capitalului social. Împotriva deciziilor lichidatorilor. . Ei trebuie să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării. Din acest moment societatea comercială nu mai există. Creditorii societăţii. creditorii societăţii pot face opoziţie conform art. Lichidatorii mai au următoarele obligaţii: reprezintă societatea în litigiile aflate pe rolul instanţelor. Operaţiunile de lichidare Lichidarea societăţii comerciale impune efectuarea unor operaţiuni care au drept rezultat lichidarea activului şi pasivului patrimonial. Dar. O dată cu primirea inventarului şi a bilanţului. pentru a urmări bunurile existente în patrimoniul social.107 inventar şi bilanţ. asemenea drepturi pot fi valorificate numai după ce au fost lichidate toate datoriile faţă de creditorii societăţii şi a rămas un sold activ. 31/1990. După terminarea lichidării. au dreptul să primească partea ce li se cuvine din eventualele beneficii rămase nedistribuite. lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze patrimoniul societăţii. Radierea se poate face şi din oficiu. pot acţiona societatea în judecată. Lichidarea pasivului se realizează prin plata datoriilor societăţii faţă de creditorii săi. 62 din Legea nr. Terminarea lichidării Lichidarea societăţii trebuie să se facă în cel mult 3 ani de la data dizolvării. De asemenea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful