You are on page 1of 2

Ma xun n ri bn lng i, Th Bc gi dy vang non sng. Kn ting cng vang di khp hai min, Bc H gi y l ma xun n.

Hi ni rng qu ta ct ln mun li ca, Ta ht mng chin thng. Ngi con gi Pak con chu Bc H. D gian kh vt ni bng rng. D ma bom em khng ngi chi i nh M gi ni rng. Gi trn vai sng n ra ho tuyn. Go ngn cn em gi ra chin trng. Gi b i Bc H dn thng m dn qu nhiu lm. Gic cha ht cha v d rng thng ni nh. Ngi con gi Pak. i gia ma chin thng ct ting ca ma xun

Nghe ting chim rng n ht. V t nc qu hng em bc ln ng, Chan cha tnh rng xanh yu thng. Gi theo anh b i gii phng tnh em mong lng em ch Ngy chin thng nh v thm bn em. Rng hng cy sc hoa thm ngt ngo. p ta ngn cch sao lung linh rng thng ni nh. Ngy chin thng anh v cng bn lng em ht. Ngi con gi Pa_k.