You are on page 1of 1

UCZELNIA WARSZAWSKA im. MARII SKODOWSKIEJ-CURIE ROZKAD ZAJ Semestr letni 2011/2012 SOBOTA Grupa 08.00 - 08.45 08.

50 - 09.35 09.40 - 10.25 10.30 - 11.15 11.25 - 12.10 12.15 - 13.00 13.25 - 14.10 14.15 - 15.00 15.10 - 15.55 16.00 - 16.45 16.50 - 17.35 17.45 - 18.30 NIEDZIELA L.P. Grupa 1 08.00 - 08.45 2 08.50 - 09.35 3 09.40 - 10.25 4 10.30 - 11.15 5 11.25 - 12.10 6 12.15 - 13.00 7 13.25 - 14.10 8 14.15 - 15.00 9 15.10 - 15.55 10 16.00 - 16.45 11 16.50 - 17.35 12 17.45 - 18.30 13 18.35 - 19.20 14 19.25 - 20.10 15 20.10 - 20.55 Terminy zaj: SOBOTA NIEDZIELA * L.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VI ZZL 1

EKONOMIA STUDIA NIESTACJONARNE SEMESTR SZSTY GR VI ZZL, VI BIU

VI ZZL 2 VI BIU 1 Przedmiot do wyboru Socjologiczne i psychologiczne aspekty mass mediw, dr Edyta yszkowska, wykad, s. 102 Nowoczesne technologie w edukacji dorosych, dr Jakub Czarkowski, wykad, s. 202 Doradztwo personalne dr Edyta yszkowska wykad, s. 202 Seminarium dyplomowe * Systemy oceny i motywowania pracownikw dr Iwona Przychocka mgr Agnieszka Kolek s. 29 T konwersatorium, s. 202 Seminarium dyplomowe* dr hab. Lech Kocielecki, s. 302 T

VI ZZL 2 VI BIU 1 Przedmiot do wyboru Logistyka dystrybucji, dr Ewa Kpka, aula Metody i techniki bada marketingowych, dr Jzef Zakrzewski, s. 206 Seminarium dyplomowe* Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne dr Ludmia Levashowa, s. 309 T prof. dr hab. L. Ostrowski wykad, s. 205 Zastosowanie systemw informatycznych w Seminarium dyplomowe* dr Maciej uczak, s. 301 T bankowoci konwersatorium, dr Ireneusz Badowski, 205 Przedmiot do wyboru : Finanse Unii Europejskiej, prof. dr hab. Janusz Sobo, aula Polski system bankowy, dr Ireneusz Badowski, wykad, s. 205 , , Ocena ryzyka walutowego w firmie, dr Joanna Rogoziska-Mitrut, s.204 Marketing w handlu i usugach, dr Ludmia Levashowa, s. 10 T Seminarium dyplomowe * dr Ireneusz Badowski s. 205 25.02, 10.03, 24.03, 14.04, 28.04, 12.05 26.02, 11.03, 25.03, 15.04, 29.04, 13.05 zajcia rozpoczynaj si od drugiego zjazdu

VI ZZL 1

Kady student ma obowizek dokona wyboru dwch spord wymienionych w planie wykadw do wyboru. Deklaracji naley dokona elektronicznie w systemie Wirtualny Dziekanat w tygodniu poprzedzajcym pierwszy zjazd. Liczba miejsc na wymienionych wykadach jest ograniczona, decyduje kolejno zgosze. Sale oznaczone liter T znajduj si w budynku przy ul. Turmonckiej 2, oznaczone liter w budynku przy ul. abiszyskiej 25