You are on page 1of 1

Thu ang nng nn, ta thu rt mt Ta ly ru ngon men thi gian Cho bao ho su, trm min u trm

m Mt cht ngi ngng tan theo nng thm tho Thu thp hai hng, lt l hng gi Mu trng la tha, ma hoa n a Xa tc bay di, chiu ph trng ru Em c nh li, h hn sm tra Cho ti bn em, vn nguyn ph m Nha bng ca , nhp chung ngy xa Cho ti m chm, men say khc l Ma thu mi l mt gic m k l