You are on page 1of 3

AMD M880G Chipset

Chipset AMD M880G vi ha ATI Radeon HD 4250 to ra mt hiu nng tht ng kinh ngc.a tnh nng v hiu sut lm phong ph thm nhng g bn thy v lm vic, bao gm c chi game th h mi v xem video HD cao cp 1, ATI Radeon HD 4250 Graphics vi Chipset AMD M880G bin my tnh ca bn thnh mt cng quc phng tin truyn thng k thut s.

Tnh nng v li ch

H tr cho b x l AMD Phenom II v b x l AMD Athlon II Khin tr chi ca bn trng tuyt vi vi ha nhanh nhy h tr Microsoft DirectX 10.1 Tng tc v tng cng cc phng tin truyn thng k thut s ca bn vi cng ngh ATI Stream Tng thch v h tr cho Microsoft Windows 7

Tn dng u th ca cng ngh tin tin ci thin tc kt ni.


M t Cung cp dnh ring cho phn cng gii m ca Blu-ray v ni dung video HD khc, HDMI vi m thanh k thut s a knh xy dng trong, v trn mt s GPUs, Unified Video Decoding (UVD). UVD c thit k cho php mt my tnh mt v m vi cc yu cu in nng CPU thp v pht li cc ni dung HD 1080p. Cng ngh ATI PowerPlay qun l in nng cung cp cc tnh nng hiu sut cao khi cn thit v bo tn nng lng khi nhu cu trn b x l ha thp. i h ATI Avivo HD l x l hnh nh v video tin tin v cng ngh hin th mu sc rc r, hnh nh sc nt v m thanh mt m ca Blu-ray v cc ni dung HD khc trn my tnh ca bn hoc u ra HDTV thng qua DVI, HDMI, v cc cng kt ni hin th Ngnh cng nghip i u cng ngh ny qun l in nng tiu th ca cc sn phm ha ATI Radeon cho s cn bng ti u gia hiu sut v sc mnh t ph hiu qu nng lng. Cng ngh ATI Stream c th gip y nhanh vic chuyn i cc tiu chun v HD video thnh nhiu nh dng s dng trn cc thit b in t khc nhau (mt s quyn hn

Thng s k thut:

Tnh nng Cng ngh ATI Avivo HD 1,2

Cng ngh ATI PowerPlay 2

Cng ngh ATI Stream 2

Mt tp hp cc phn cng tin tin v phn mm cng ngh cho php x l ha AMD (GPU), lm vic trong dn x l trung tm ca h thng (CPU), y nhanh cc ng dng ch vt ra ngoi ha.iu ny cho php cc nn tng cn

Tnh nng

M t bng tt hnc kh nng chy cc tc v tnh ton i hi nhanh hn bao gi ht.

i h ch qun l k thut s c th p dng). Tng cng kh nng plug-and-play cho php cc thit b c kt ni v ngt kt ni m khng cn khi ng li cng nh tc truyn ti nhanh. My tnh phn ng nhanh hn,chy ng dng mt m hn v tt hn v cng gip ko di tui th pin h thng. Thng thc cc cng ngh mi nht ca m thanh bng cch s dng HDMI vi m thanh k thut s h tr hoc tt hn Hy tn hng hiu nng chi game tuyt vi, hiu ng hnh nh 3D tuyt p vi nh sng thc, v hnh nh v cng sng ng nh tht cho cc tr chi nng nht hin nay. Hy tn hng hiu nng chi game tuyt vi, hiu ng hnh nh 3D v hnh nh v cng sng ng nh tht mi nht, tr chi hng u v h tr tn dng li th ca b vi x l ha ca bn lm cho mt s cng vic hng ngy thc hin nhanh hn.

Kt ni

Ln n 12 cng USB 2.0 cho kt ni nhanh chng v 2 cng USB 1.0. Ngoi ra kt hp vi 6 cng SATA, eSATA v cng ngh RAID chuyn d liu gia my tnh v cc thit b lu tr. DDR3 cho php truyn vi tc d liu gp i ca DDR2, cho php t l bus cao hn v tc nh cao hn. Ngoi ra, tiu th in nng gim 30% so vi m-unDDR2 do in p DDR3 1,5 V , so vi DDR2 1,8 V hoc DDR 2,5 V. High-Definition Multimedia Interface mt giao din m thanh / video nh gn v kt hp truyn d liu k thut s khng nn . Microsoft DirectX 10,1 h tr chng rng ca c ci thin, truy cp d liu linh hot hn, v chi tit k thut cht ch hn cho mt tri nghim 3D xut sc trn cc tr chi mi nht ca ngy nay v cc ng dng khc. Microsoft DirectX 11 tnh nng Tessellation tnh ton mt b mt cong mt m cho hnh nh ha chi tit v nhn vt sng ng nh tht, h tr Multi-Threading quy m trn CPU a li cho tc khung hnh nhanh hn, trong khi vn h tr cc chi tit hnh nh tng v trc tip Tnh ton ci thin tc c hai ng dng chi game v khng chi game ci thin ha, trong khi cng cho php ngi chi tng tc cng vic hng ngy, nh chnh sa video trn my tnh s dng Windows 7 . AMD64 ti u ha v cc tnh nng m rng kin trc cho php tch hp ton din nhiu li trong cng mt b x l, vi mi li c L1 v L2 cache. C sn trn nn tng ch o nm 2010 ch c b vi x l triple-v quad-core vi ha tch hp. Phn cng x l tng tc video HD pht li y video HD 1080p.

B nh DDR3

HDMI

Microsoft DirectX 10.1

Microsoft DirectX 11

X l Multicore

Cho php ci tin a tc v do ngi dng my tnh i hi nhiu hn h c th chy nhiu ng dng v hiu sut cao trn cc ng dng gii tr mi nht. Lm cho video pht litt hn,git t hn.

Unified Video Decoder (UVD) 3