You are on page 1of 3

TA CHO TP TH TH TH L Nh thi s y l mt chng trai tr hin hu v say m, tc nh my vng trn i trn ngy th, mt nh bao luyn mi ngi, v ming

ci m rng nh mt tm lng sn sng n i. Chng i trn ng th, hi nhng bng hoa gp di bc chn, nhng hng sc ny ra bi nh sng ca lng chng. Th th l cm u ma chng tng cho nhn gian. V t y, chng ta c Xun Diu. Loi ngi hy hiu con ngi y! Xun Diu l mt ngi ca i, mt ngi gia loi ngi. Lu th cu ng xy dng trn t ca mt tm lng trn gian; ng khng trn trnh m li cn quyn luyn ci i, v li nguyn c ca ng c bao nhiu sc mnh: Ta m b, cnh tay ta lm rn, Lm dy da, qun qut c mnh xun, Khng mun i, mi mi vn trn, Chn ho r ht ma di t. L mt ngi sinh ra sng, Xun Diu rt s cht, s lng im v bng ti, hai hnh nh ca h v. Mc ch ca i ngi c phi l hnh phc u! Mc ch chnh l s sng. M cn g lm s sng y hn Xun v Tnh? Cho nn Xun Diu say m vi tnh yu v hng hi vi ma xun, th mnh bi trong nh nng, rung ng vi bm chim, cht y trong bu tim my tri thanh sc. ng hm h i tm nhng ni s sng di do t li. Khi ng khao kht v bin, tuyt ch, chng phi ng mun ln n nh cao nht ca s sng sao? Ham yu, bit yu, Xun Diu mun tn hng tnh yu, v ng thy tnh yu mi gm c bao nhiu ngha. Nhng xun khng di dc, tnh c bn u! Xun vi Tnh cng v nh nh s thc khng bn, v li cn mong manh hn cuc i chy tri. Bi th, Xun Diu vi vng, bao gi cng lo u thc mc. Lun lun tn tm, sing nng m sng, ng mau mau em ht c tm hn m tng cho i, v ng cng i ht c tm hn ca ngi yu du, ca tri t, ca mi s vt trn trn gian.

Ta thy c ni cung qut sng st ca thi nhn gi tay vi ly giy pht qua, bm ly bu xun hng, v rn r th than vi ngi yu du. Ngi tnh nhn y c nhng cu no rut thm tha, khin n ci ta rung ming cng nc mt a di hng mi S d Xun Diu tham lam tnh yu, cht cha vo lng khng chn, khng , khng ngui, l bi thi s rt s c c. ng mun bin ra nhiu thn, ho thnh mun c, triu, v ng thy ngi ta u ch tr tri mt mnh. ng tm gn gi v ng qu ring ty, ng thy ni mnh mng ca tm hn nn ng mun thnh mt cy kim ht vo mnh thin h. Th Xun Diu do y m bun tch mch ngay trong nhng iu m nng reo vui. Lnh lng m khp mi ni, xa vng gm t mun i, u cng l ni nh nhung, thng tic. Lng thi s thy r iu tri ngc: nng nn bi v th lng, khng kht nhng vn hng h, bao nhiu o le ca cnh i m Xun Diu yu ti au kh. Th Xun Diu l hi th thm kn, giu gim, trong n s huyn b gh rn ca mt m trng, s no nng bao la cu mt bui chiu, v tt c tm hn kh hiu ca ngi, ca cnh. Ri cng kh hiu, ngi thi s cng c tm. ng d xt ci th gii bn trong, lm lt tng si t mm yu, tng mnh nh thng, tng vn su ti. ng nghim thy rng: Phi can m mi bn gan yu ui, Phi khn ngoan mi d tr di kh, nn chu mt mt t kiu cng thm c rt nhiu s sng. V ng du ngon trong x yu mn, ni cho ta hay nhng ng li n khc quanh co. ng cn nghe thu s m h, nh tho d la nhng iu tinh t. Con ngi phc tp cng n s, con ngi thit thc cng m mng: ng c mt tri tim, nhng ng cn c mt linh hn. ng t ra tng vo trong th gii ca mi s u huyn: hng trm, m nhc, thi khc, khi sng tt c u ni cho ng nhng li chi ly v nhng dy lin lc.

Vi nhng cu th t li nhiu , xc tch nh ng li bao nhiu tinh hoa, Xun Diu li l mt tay th bit lm ta ngc nhin v ngh thut do dang v cn mn. Nhng trn nh ngh thut, trn nh thi s, ta thy lng ta mn yu mt linh hn m rng, mt tm lng cho n, mt con ngi n i a tnh. Ngi y chc khng cn phi qu i ch, van xin, v l no ci i, cn mi mi lnh lng v tri, khi nghe ting n si m ca Xun Diu? TH L