You are on page 1of 7

Pengguna yang mempunyai kad kredit didapati berbelanja tiga kali ganda lebihbanyak daripada mereka yang tidak

memilikinya.

Pengguna lebih cenderung membeli melalui bayaran mudah atau ansuran daripadatunai. Dan, mereka jarang mempertimbangkan kos membeli dengan cara sepertiini.

Tidak ramai pengguna yang membaca label barangan yang hendak dibeliterlebih dahulu sebelum membelinya shuhaimi sulaiman jbmrsmtrans2006 Poin-Poin Ringkas Untuk Penulisan Karangan Bahagian A Dan B 3 7. POTENSI MALAYSIA SEBAGAI DESTINASI PELANCONGAN

Tumbuhan semula jadi yang menghijau dan menyamankan.

Kemudahan-kemudahan asas yang mencukupi seperti hotel bertaraf lima bintangpadang golf, pusat membeli-belah dan penukar wang asing.

Ketersampaian iaitu kawasan pelancongan dihubungi dengan jalan raya, keretapi, jalan laut,, lapangan terbang dan pelabuhan

Sikap rakyat yang peramah dan masyarakat majmuk menarik pelancong.

Peranan agensi seperti Tourism Malaysia/ Perbadanan Kemajuan Negeri

Peranan kerajaan seperti memperkenalkan iinsentif cukai dan mengadakanpersidangan antarabangsa

Kerjasama serantau seperti Tahun Melawat ASEAN

Tahun Melawat Malaysia 2007

Kedudukan yang strategik dilaluan perdagangan timur-barat

Modal mencukupi untuk membina hotel, chalet oleh pelabur tempatan dan pelabur asing

Kebudayaan tempatan yang kaya dengan seni dan pelbagai perayaan termasukCitrawarna.

Harga barangan yang murah dan dikecualikan cukai untuk menarik pelancong

Keselamatan terjamin lantas pelancong berasa selamat. 8. CIRI-CIRI SEKOLAH YANG BERJAYA

Kepemimpinan pengetua dan jawatankuasa pengurusan yang dinamis dan berkesan

Guru dan kakitangan amanah,ikhlas, memiliki sifat kecindan dan tidak mementingkandiri sendiri.

Keadaan fizikal dan mental yang sihat ahli-ahli dalam komuniti sekolah

Kemahiran berkomunikasi oleh semua warga sekolah

Kebolehan pengurusan sekolah menganalisis masalah

Kebolehan pengurusan sekolah membuat keputusan

Keterampilan pemimpin pelajar

Pengurusan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang sistematik

Pengurusan aktiviti kurikulum dan kokurikulum yang tersusun

Visi dan misi yang dinyatakan kepada semua warga sekolah dengan jelas

Keceriaan sekolah diberi keutamaan

Fokus ke arah pembinaan sahsiah dan peribadi pelajar 9. KEPENTINGAN SEKTOR PERTANIAN

Menjanjikan pulangan lumayan kepada petani

Menjadi wahana dalam usaha merapatkan jurang pendapatan antara penduduk desadan bandar.

Mengurangkan kebergantungan Malaysia kepada negara asing untuk mendapatkanbekalan makanan

Meningkatkan eksport barangan makanan

Sebagai enjin pertumbuhan ekonomi negara

Menyediakan banyak peluang pekerjaan yang berkaitan dengan sektor ini

Meningkatkan dan meluaskan penggunaan bioteknologi

Menjadikan pengurusan persatuan-persatuan nelayan kawasan (PNK) danpertubuhan peladang kawasan (PPK) ditadbir secara lebih sistematik

Menggalakkan petani dan penternak mempraktikkan amalan pertanian yang baik

Meningkatkan aplikasi teknologi moden

Meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) shuhaimi sulaiman jbmrsmtrans2006 Poin-Poin Ringkas Untuk Penulisan Karangan Bahagian A Dan B 4 10. PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA

Satu program pembinaan sahsiah diri bermatlamat untuk membina danmengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda

Memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional.

Membentuk perwatakan positif (character building) menerusi nilai-nilai murni

Menanam rasa percaya dan yakin kepada diri sendiri para remaja

Menjadikan remaja lebih memahami nilai-nilai budaya pelbagai kaum

Program ini bukanlah bersifat kerahan tenaga

Tidak mengikut mana-mana model dari luar

Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Akta Latihan Khidmat Negarapada 25 Jun 2003 manakala Dewan Negara meluluskan Rang Undang-Undang inipada 7 Julai 2003

Jangka masa latihan selama 3 bulan secara berkhemah dan berasrama.

Pelaksanaan sejak tahun 2004.

Dilaksanakan ala-Malaysia berteraskan tiga modul utama.

Modul Fizikal ialah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina kemahiran danketahanan mental, emosi, spiritual dan fizikal bagi menjadikan peserta ProgramLatihan Khidmat Negara sebagai warganegara yang berkesan

Latihan-latihan yang dilalui dapat mengeratkan perpaduan dalam kalangan peserta,mempertingkatkan ketabahan mental bagi tujuan hidup (survival), dayakepimpinan,disiplin dalaman, keyakinan diri, kemahiran bekerja sebagai ahli satu pasukan,kemahiran menyelesai masalah, membuat keputusan secara individu dan dalamkumpulan

Modul Kenegaraan ialah sebuah modul yang diaplikasikan untuk memperluaspengetahuan tentang kenegaraan (nation-building) dan meningkatkan perasaancintaserta pengorbanan para peserta program terhadap negara

Modul Pembinaan Karakter ialah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membinakarakter yang berkesan bagi para peserta yang merangkumi diri, keluarga,komunitidan negara. 11. PEMBANGUNAN MESRA ALAM

Pembangunan yang seimbang antara pelaksanaan teknologi pembinaan dan alamsemula jadi yang membolehkan kesesuaian habitat-habitat lain untuk hidup.(pengekalan ekosistem)

Mengekalkan kualiti air mengikut piawaian yang ditetapkan

Mengawal selia semua pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasatempatan (PBT) dan swasta

Pelan kerja tanah dan saliran, serta pelan bangunan dengan mempraktikkan MSMA(Manual Saliran Mesra Alam) yang diluluskan dan dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan negeri mulai 1 April 2001. Melaksanakan kerja-kerja tebatan banjir Projek Penghijauan dan pengindahan sepanjang rizab sungai Penyelenggaraan secara berterusan dengan membersihkan sampah sarap danmengelakkan bahan cemaran toksid Mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat untuk menghargai sungai. Pendekatan Islam Hadhari agar kehidupan manusia menjadi harmoni dengan alamsekitar dan persekitarannya di samping berusaha untuk terus maju. Menyediakan tapak perindustrian dengan kemudahan loji rawatan bahan cemar udara, air sisa industri dan sisa toksik mengikut peruntukan undang-undang.

shuhaimi sulaiman jbmrsmtrans2006 Poin-Poin Ringkas Untuk Penulisan Karangan Bahagian A Dan B 5

12. KEPENTINGAN MENGUTAMAKAN KELUARGA => Keluarga menjadi asas membentuk zuriat dan keturunan yang bertamadun. Memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional. Membentuk perwatakan positif (character building) menerusi nilai-nilai murni Menanam rasa percaya dan yakin kepada diri sendiri para remaja Menjadikan remaja lebih memahami nilai-nilai budaya pelbagai kaum Program ini bukanlah bersifat kerahan tenaga Tidak mengikut mana-mana model dari luar

Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Akta Latihan Khidmat Negarapada 25 Jun 2003 manakala Dewan Negara meluluskan Rang Undang-Undang inipada 7 Julai 2003 Jangka masa latihan selama 3 bulan secara berkhemah dan berasrama.

Pelaksanaan sejak tahun 2004. Dilaksanakan ala-Malaysia berteraskan tiga modul utama. Modul Fizikal ialah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina kemahiran danketahanan mental, emosi, spiritual dan fizikal bagi menjadikan peserta ProgramLatihan Khidmat Negara sebagai warganegara yang berkesan Latihan-latihan yang dilalui dapat mengeratkan perpaduan dalam kalangan peserta,mempertingkatkan ketabahan mental bagi tujuan hidup (survival), dayakepimpinan,disiplin dalaman, keyakinan diri, kemahiran bekerja sebagai ahli satu pasukan,kemahiran menyelesai masalah, membuat keputusan secara individu dan dalam kumpulan.