You are on page 1of 28

Thuyt minh n mng li cp nc

MC LC
Chng 1

GII THIU CHUNG.......................................................................2

1.1
1.2
1.3
1.4

S cn thit ca n..............................................................................2
Mc ch ca n .................................................................................2
Nhim v ca n ................................................................................2
Gii thiu khu vc cp nc ..................................................................2

Chng 2

TNH TON THIT K

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tnh ton cng sut cp nc cho nm 2038 ..........................................5


Lu lng nc cp cho cc cng trnh cng cng ................................6
Lu lng nc phc v ti cy ti ng........................................9
Lng nc dng cho cha chy............................................................9
Lu lng nc dnh ring cho nh my v r r...................................10

Chng 3

XC NH DUNG TCH I V B CHA................................11

3.1 Chn ch lm vic ca trm bm cp II.............................................11


3.2 Xc nh dung tch i nc v b cha..................................................12
3.2.1 Dung tch i........................................................................................12
3.2.2 Dung tch b cha.................................................................................13
Chng 4

TNH TON THY LC..................................................................15

4.1
4.2
4.3

Tnh qdv, qdd, qnt.......................................................................................15


Tnh ton chiu cao i nc, ct p cng tc ca my bm..................18
Tnh ton ng ng dn nc p lc ln m bo an ton..............21

Chng 5

TNH TON P LC T DO CHO CC NT TRN MNG LI


..............................................................................................................22

5.1
5.2

Trong gi dng nc ln nht.................................................................22


Trong gi dng nc ln nht c cha chy...........................................24

Chng 6

KT LUN KIN NGH................................................................26

TI LIU THAM KHO.........................................................................................28

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 1
-

Thuyt minh n mng li cp nc

Chng 1

GII THIU CHUNG


1.1 S CN THIT CA N MN HC X L NC
Hin nay, trn a bn Thnh ph Tn Tin, cc ngun nc cp cho sinh hot ca cc h
dn, cc c quan x nghip, cc khu cng nghip ang rt phc tp. Phn ln ngun nc
cp cho sinh hot, cho tiu dng u cha c x l mt cch c bn. Nc c dng
ch yu l ngun nc ngm, nc ngm c bm ln qua mt b cha t do trong mi
h gia nh v khng c x l. M ngun nc ngm khu vc ny c hm lng
phn cao, c cng tng i, v lu di s nh hng ln ti sc khe ngi dn.
Do vy nhu cu x l nc dng cho sinh hot cng nh cc khu cng nghip nh l
trong a bn Thnh ph Tn Tin l rt cn thit. Ngun nc s c cp cho ton b
h thng dn c ng c, v Thnh ph Tn Tin hin nay l qun mi nn s lng
ngi i lm thu ng, nn lng tiu th nc rt a dng v phc tp.Vic thit k
mt h thng x l nc cp cho sinh hot cho Thnh ph Tn Tin s mang li rt nhiu
li ch, ngi dn s tha mn c nhu cu dng nc hp v sinh, cc cn bnh gy
nn do ngun nc cha x l nh cc cn bnh v tiu ha hay mt s bnh khc s
c gim i rt nhiu.
1.2 MC CH CA N
Vn cp nc sch v m bo v sinh mi trng ang l mt vn cn gii quyt
v rt c quan tm nc ta. Mc ch ca n l thit k nn mt h thng x l
nc nhm p ng c nhu cu cp nc tiu dng cho x hi.
1.3 NHIM V CA N
Thu thp tt c cc s liu lin quan n vic thit k ca Thnh ph Tn Tin: Din tch,
dn s, mt dn c, hin trng dng nc. Cc s liu v cht lng ngun nc,
nhit ca nc, cc ch tiu nh c, mu, cc hm lng khong cht v cc
tnh cht ha l ca ngun nc.
1.4 GII THIU KHU VC CP NC
1.4.1 V Tr a L1

Thng tin t webhttp://quan5.hochiminhcity.gov.vn

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 2
-

Thuyt minh n mng li cp nc

Hnh 2.1 Bn hnh chnh Thnh ph Tn Tin


Thnh ph Tn Tin c hnh th ging nh hnh ch nht nm ngang, chiu di gn 4 km,
chiu rng khong 1 km.
- Pha ng gip vi qun 1 gii hn bi ng Nguyn Vn C.
- Pha Ty gip vi qun 6 gii hn bi ng Nguyn Th Nh, ng Ng Nhn Tnh
v bn xe Ch Ln.
- Pha Nam gip vi qun 8 gii hn bi ng ranh l rch Bn Ngh (knh Tu H).
- Pha Bc gip vi qun 10 v qun 11 c gii hn bi ng Nguyn Ch Thanh v
Hng Vng.
Thnh ph Tn Tin chia lm 15 n v hnh chnh trc thuc cc phng: phng 1,
phng 2, phng 3, phng 4, phng 5, phng 6, phng 7, phng 8, phng 9,
phng 10, phng 11, phng 12, phng 13, phng 14, phng 15.
1.4.2 Kh hu2
Nhn chung kh hu ca Thnh ph Tn Tin mang kh hu in hnh ca thnh ph, c
trng ca khu vc ng Nam B, nhit i gi ma. Kh hu hai ma r rt, ma ma t
thng 5 ti thng 11, ma kh t thng 12 ti thng 4 nm sau.
Nhit trung bnh 27,9oC 34oC; lng ma cao nht trong nm l 2178 mm/nm;
lng ma trung bnh 1949 mm/nm; lng ma thp nht 1342 mm/nm.
2

Thng tin t web http://www.hochiminhcity.gov.vn

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 3
-

Thuyt minh n mng li cp nc

1.4.3 Giao thng


H thng ng giao thng ca Thnh ph Tn Tin c xy dng v pht trin kh
nhanh, hin c 97 ng ph vi tng chiu di 54.988m. Gm 17 tuyn ng chnh
vi tng chiu di l 23.535m, 12 ng thuc h ng khu vc vi tng chiu di
13.680m, 47 ng ni b vi tng chiu di 17.673m v 46.385m ng hm.
Hin nay, Thnh ph Tn Tin ang tin hnh n b gii ta thc hin cc d n xy
dng i l ng - Ty, cu v ng Nguyn Vn C ca thnh ph.
H thng giao thng ng thy ch yu qua rch Bn Ngh (knh Tu H), c chiu di
cng vi chiu di ca Thnh ph Tn Tin l khong 4 Km
1.4.4 a Hnh3
Thnh ph Tn Tin thuc vng c cao trung bnh ca TP H Ch Minh, cao trung
bnh khong t 5 10 m, c dng thp t bc xung nam v t ng sang ty. Do vy khi
thit k h thng cp nc cho qun s ch trng n yu t ny.
1.4.5 Din Tch V Dn S3
Din tch t nhin 4,27 km2, chim 0,2% din tch thnh ph, l mt trong nhng khu vc
c din tch nh nht thnh ph, ch bng 54% din tch qun 1, 10% din tch qun Tn
Bnh.

Thng tin t web http://www.hochiminhcity.gov.vn

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 4
-

Thuyt minh n mng li cp nc

Chng 2
TNH TON THIT K
Dn s tnh ton n nm 2038 l 210.141 ngi. V lu lng nc c tnh ton cung
cp cho nhu cu dng nc ca cc b phn nh trng hc, bnh vin, ch v khu
bun bn, trung tm TDTT..
2.1 Lu Lng Nc Cp Cho Sinh Hot
Vi dn s hin ti l : N0 = 170462 ( ngi )
Nin hn thit k :

t = 30 nm.

Tc gia tng dn s : r = 0,7 %/nm.


Vy dn s sau 30 nm c tnh ton theo cng thc :
N = N0 ( 1 + r % ) 30
Vy N = 170462 ( 1 + 0,7 % )30 = 210141 ( ngi ).
+ Lu Lng nc cp cho sinh hot :

tb
Sh

N f
q
1000

Vi f : t l dn s c cp nc .
q : tiu chun dng nc ca 1 ngi.
+ Vi dn s nh trn th y l th loi III nn :
f = 99%
q = 150 l/s ( theo TCVNXD 33-2006 )
Vy :

tb

Sh

210141 99% 150


= 31206 m3/ng.
1000

+ Lu lng nc sinh hot trong ngy dng nc ln nht :

Q
M ta c

max

ng

tb
Sh

tb
sh

max
ng

( m3/ng).

= 31206 m3/ng.

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 5
-

Thuyt minh n mng li cp nc

Theo TCVNXD 33-2006 th


Vy :

max
ng

max

= 1,2 1,4 nn ta chn

ng

max
ng

= 1,3

= 31206 x 1,3 = 40567 m3/ng.

+ Lu lng nc sinh hot trong ngy dng nc t nht :

Q
Theo TCVNXD 33-2006 th

min
ng

min
ng

tb
sh

min
ng

= 0,7 0,9 nn ta chn

min
ng

= 0,8

min

Vy: Qng = 31206 x 0,8 = 24965 m3/ng.


2.2 Lu Lng Nc Cp Cho Cc Cng Trnh Cng Cng
a . Trng Hc :
- Lu lng cung cp cho trng i hc Cao ng :
S lng : 1 trng.
S gio vin, hc sinh : 26376 ngi.
Tiu chun dng nc : q0 = 20 l/ngi/ngy m.
QTH =

q 0 N 26376 20
=
= 527,53 m3/ng.
1000
1000

- Lu lng cung cp cho trng TH-PT :


S lng : 1 trng.
S gio vin, hc sinh : 3000 ngi.
Tiu chun dung nc : q0 = 20 l/ngi/ngy m.
QTH-PT =

q 0 N 3000 20
=
= 60 m3/ng.
1000
1000

- Lu lng cung cp cho trng Tiu Hc :

S lng : 1 trng.
S gio vin, hc sinh : 1500 ngi.
Tiu chun dng nc : q0 = 20 l/ngi/ngy m.
GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 6
-

Thuyt minh n mng li cp nc

QTH =

q 0 N 1500 20
=
= 30 m3/ng.
1000
1000

QTH = 60 + 30 + 527,53 = 617,53 m3/ng.


b. Bnh Vin :
- Lu Lng cung cp cho BV Ch Ry
S ging bnh bnh vin Ch Ry : M = 1700 ging.
S nhn vin bnh vin Ch Ry : N = 3082 ngi.
Tiu chun dng nc : q0 = 260 l/ging/ngy m.
Tiu chun dng nc cho mi cn b, cng nhn vin : q1 = 15 l/ngi/ngy m.
Vy :

q1 N q 0 M
+
1000
1000

QCR =
QCR =

15 3082 260 1700


+
= 488,23 m3/ng
1000
1000

- Lu lng cung cp cho BV Phm Ngc Thch


S ging bnh ni tr : M = 700 ging.
S ging bnh ngoi tr : N = 900 ging.
Tiu chun dng nc : 260 l/ging.
Vy :

QPNT =

q1 ( M + N )
1000

QPNT =

(700 + 900) 260


= 416 m3/ng
1000

Tng lu lng nc cung cp cho bnh vin :


QBV = 488,23 + 416 = 904,23 m3/ng.
c. C Quan Hnh Chnh :
S nhn vin : 300 ngi.
Tiu chun dng nc : q0 = 15 l/ngi/ngy m.
Vy:

QCQ =

q 0 N 300 15
=
= 4,5 m3/ng.
1000
1000

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 7
-

Thuyt minh n mng li cp nc

d. Nh Hng - Khch Sn :
- Lu lng cung cp cho NH-KS :
S lt khch : 150 khch/ngy m.
Tiu chun dng nc : q0 = 170 l/ngi/ngy m.
Vy:

QNH-KS =

q 0 N 170 150
=
= 25,5 m3/ng.
1000
1000

-Lu lng cung cp cho Nh Ngh :


S lt khch : 50 khch/ngy m.
Tiu chun dng nc : q0 = 150 l/ngi/ngy m
Vy:

QNN =

q 0 N 150 50
=
= 7,5 m3/ng.
1000
1000

Tng lu lng nc cung cp cho Nh Hng Khch sn :


QNH-KS = 25,5 + 7,5 = 33 m3/ng
e. Trung Tm TDTT :
S vn ng vin : q0 = 150 ngi.
Tiu chun dng nc cho mi vn ng vin : N= 50 l/ngi/ngy m.
S khn gi trung bnh : q1 = 20 ngi.
Tiu chun dng nc cho mi khn gi : M = 3 l/ngi/ngy m.
Vy lu lng cung cp cho Trung Tm TDTT :
Vy:

QTDTT =

q 0 N q1 M
+
1000
1000

QTDTT =

150x50 20x3
+
= 7,56 m3/ng
1000
1000

f. Ch u Mi :
S sp : 1500 sp.
Tiu chun dng nc : 300 l/sp/ngy m.
Vy lu lng cung cp cho Ch u Mi :
GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 8
-

Thuyt minh n mng li cp nc

Vy:

QC =

q 0 N 1500 300
=
= 450 m3/ng.
1000
1000

2.3 Lu Lng Nc Phc V Ti Cy , Ti ng


a. Lu lng nc dng cho ti cy :
-Theo tiu chun th loi III, din tch cy xanh/u ngi:S = 2 2,3 m2/ngi.
Vy tng din tch cy xanh l :
S = N x S = 210141 x 2,3 = 483324 m2.
- Tiu chun dng nc cho 1 ln ti : q0 = 3 4 l/m2
Q=

q0 S
1000

4 483324
= 1933 m3/ln
1000

M trong 1 ngy c 2 ln ti nn : Qtc = 1933 x 2 =3866 m3/ng.


b. Lu lng cung cp cho ti ng :
- Tng din tch tuyn ng cn ti l S = 300000 m2
- Theo tiu chun th 1 ln ti q0 = 0,4-0,3 lt/m2
Q=

q0 S
0,4 300000
=
= 120 m3/ln.
1000
1000

M trong 1 ngy c 2 ln ti nn : Qt = 120 x 2 = 240 m3/ng.


Tng lng nc dng cho ti cy, ti ng l :
Qtc-t = 3866 + 240 =4106 m3/ng .
Vy tng cng sut nc cung cp cho khu vc l :
max

Qnghu ch = Qng + QTH +QBV + QUBNN + QNH-KS + QTDTT + Qch + Qtc-t


= 40567+ 617,53 + 904,23 + 4,5 + 33 + 7,56 + 450 + 4106
= 46689,82 m3/ng.
2.4 Lng Nc Dng Cho cha Chy :
Tiu chun nc cha chy : qcc = 30 l/s.
S m chy xy ra ng thi : n = 3 m.
H s xc nh theo thi gian phc hi cha chy : k = 1.
GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 9
-

Thuyt minh n mng li cp nc

Vy :
QCC =

qCC n 3 3600 k 30 3 3 3600 1


=
= 972 m3/ ngy m
1000
1000

2.5 Lu Lng Nc Dnh Ring Nh My v Nc R R :


a. Dnh ring cho nh my:
QNh my = 8%Qhu ch = 8% x 46163,3 = 3693 m3/ng.
b. Nc r r :
max

Q RR = 10% Qng = 10% x 40567 = 4056,7 m3/ng.


Tng Cng Sut ca trm bm cp II cp vo mng li:

Q = Qhu ch + Qr r + Qnh my
= 46689,82 + 3693 + 4056,8 = 54439,62 m3/ng
Ta chn cng sut ca Trm bm Q = 55000 m3/ng.

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 10
-

Thuyt minh n mng li cp nc

Chng 3
XC NH DUNG TCH I V B CHA
3.1 CHN CH LM VIC CA TRM BM CP II

Hnh 3.1 Biu tiu th dng nc cho cc gi trong cc ngy dng nc ln nht.
Cn c vo biu tiu th nc c th chn ch bm trong trm bm cp II nh sau:
T 5-21 h: bm vi ch 5,28 % Qng
T 21-4 h: bm vi ch 2 % Qng
Trm bm cp I bm iu ha sut ngy m, trm bm cp II lm vic theo 2
ch vi lu lng tng cng l:
5% Qng 15h + 2,78% Qng 9h = 100% Qng
Chn lu lng 1 bm la Q1b = 2,78 = 2,78%
Ta co Q2b = 2Q1b
Vi K l h s gim lu lng khi 2 bm hot ng bnh thng
GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 11
-

Thuyt minh n mng li cp nc

LU
LNG
NC
TIU
TH
(%Qng
)

GI

TB
CP I
(%)

VO
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
TNG

1,97
1,97
1,99
2,00
3,02
5,47
5,52
5,78
4,66
4,67
4,60
4,64
4,48
4,63
4,60
4,80
5,73
5,60
5,54
5,50
4,47
4,21
2,17
1,98
100

TB CP
II (%)

B CHA (%)

RA

CN
LI
5,50
6,89
8,28
9,67
11,06
12,45
11,62
10,79
9,96
9,13
8,30
7,47
6,64
5,81
4,98
4,15
3,32
2,49
1,66
0,83
0,00
1,39
2,78
4,11

I NC (%)

VO

RA

CN LI

4,17
1,39
2,78
0,81
4,17
1,39
2,78
0,81
4,17
1,39
2,78
0,79
4,17
1,39
2,78
0,78
4,17
1,39
2,78
0,24
4,17
1,39
2,78
2,69
4,17
0,83
5,00
0,52
4,17
0,83
5,00
0,78
4,17
0,83
5,00
0,34
4,17
0,83
5,00
0,33
4,17
0,83
5,00
0,40
4,17
0,83
5,00
0,36
4,17
0,83
5,00
0,52
4,17
0,83
5,00
0,37
4,17
0,83
5,00
0,40
4,17
0,83
5,00
0,20
4,17
0,83
5,00
0,73
4,17
0,83
5,00
0,60
4,17
0,83
5,00
0,54
4,17
0,83
5,00
0,50
4,17
0,83
5,00
0,53
4,17
1,39
2,78
1,43
4,17
1,39
2,78
0,61
4,09
1,39
2,78
0,78
100
100
Bng 3.1 Xc nh dung tch iu ha ca i nc v b cha

2,20
3,01
3,80
4,58
4,34
1,65
1,13
0,35
0,69
1,02
1,42
1,78
2,30
2,67
3,07
3,27
2,54
1,94
1,40
0,90
1,43
0,00
0,61
1,39

3.2 XC NH DUNG TCH I NC V B CHA


3.2.1 Dung tch i
W = Wh + Wcc (m3)
Trong :
Wh: dung tch iu ha ca i nc
GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 12
-

S
MY
BM

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Thuyt minh n mng li cp nc

Theo bng 3.1 ta c dung tch dung tch iu ha ln nht ca i l 4,58 (%Qng)
Wh =

4,58 * 55000
= 2519 (m 3 )
100

Wcc: dung tch nc d tr cha chy cho 10 pht u


Wcc= qcc x 0,6 x n = 30 x 0,6 x 3 = 54 (m3)
Vi qcc: tiu chun nc cha chy
n: s m chy xy ra ng thi
W = Wh + Wcc =2519 + 54 = 2573 (m3)
Th tch iu ha ca i, chn i hnh nm
D2
xH (1)
Ta c: W =
4

Chn H =

1
3

D (2)

T (1) v (2) => D = 3 2573x12 = 21,42 m 22 m


3,14

=> H = 7,3 m 7,5 m


Vy i c chiu cao l 7,5m, ng knh l 22m
3.2.2 DUNG TCH B CHA
Theo bng 3.2 dung tch iu ha ln nht ca b cha l 12,45 %Qng.

Dung tch b c tnh theo cng thc


Wt = Whb + WCC + Wbt (m3)

Trong : Whb l th tch iu ha ca b cha nc


Whb =

12 ,45
55000 = 6848 (m3)
100

Wcc: th tch cha lng nc dp tt m chy ca phm vi thit k trong 3h v c


tnh theo cng thc:
Wcc = 10,8 n qcc = 10,8 3 30 = 972 (m3)
GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 13
-

Thuyt minh n mng li cp nc

n: s m chy
qcc: tiu chun nc cha chy (l/s)
Wbt: lng nc d tr cho bn thn trm x l (m3)
Wbt = 5% QML = 0,05 55000 = 2750 (m3)
Vy tng dung tch ca b cha nc l
Wt = 6848 + 972 + 2750 = 9570 (m3)

Chn chiu cao ca b 5m, chiu rng 35m, chiu di 55 m, chiu cao bo v 0,5m

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 14
-

Thuyt minh n mng li cp nc

Chng 4
TNH TON THY LC
PHNG N: I U MNG LI

th dng nc nhiu nht l lc 7- 8 h, chim 5,78 % Qng tc l 2932,401 (m3/h)


Vo gi ny trm bm cp II cung cp vo mng li
5,28 % 46689,82 = 2465,222 (m3/h)
i nc cung cp nc vo mng li lc 7 8 h l
2932,401 2465,222 = 467,179 (m3/h)
4.1 Tnh qdv, qdd, qn
Tng chiu di dc ng l 19419,88 m

Lu lng gi dng nc ln nht ( m3/h)


2.028,35
Sinh hot ca khu dn c
Trng hc
145,12
Bnh vin
6,90
Ti cy
242,4
Ti ng
60
Khch sn- nh hng
2,15
Trung tm TDTT
0,68
Ch u Mi
29,25
R r
238,37
Yu cu ring ca nh my

dd

Bng 4.1 Lu
lng gi dng
nc ln nht
( m3/h)
Tng lu lng
dc ng

= QSH + QTC + QRR


= 2.028,35 + 484,80 + 203,24 = 2.716,39 (m3 /h)

a. Lu lng n v dc ng

qdv =

Q
L

dd

2716 ,39
= 0,13945 (m 3 / h.m)
19480

b. Lu lng tp trung

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 15
-

Thuyt minh n mng li cp nc

STT
1

Thng s

Qtt
(m3/h)

Bnh vin Ch 24,411


Ry
Bnh vin phm 20,799
Ngc Thch
Trng Tiu hc
7,05
Trng Trung hc
14,1
TTTDTT
0,34
Ch
23,4
C quan hnh
chnh
0,45
Nh hng khch
sn
0,4193

2
5
6
7
8
10
11

Qtt (l/s)

6,7808
5,7778
1,9583
3,9167
0,0944
6,5
0,125
1,49

Bng 4.2 Lu lng tp trung


Lu lng ti cc nt nh sau ( l/s)
q1 =

1
( q110 + qdd 12 )
2

q2 =

1
( qdd 12 + qdd 29 + qdd 23 ) + QbvChoRay
2

q3 =

1
( qdd 23 + qdd 34 + qdd 38 ) + QbvPham NgocThach
2

q4 =

1
( qdd 34 + qdd 45 + qdd 47 ) + QKS NN + QdhYDdhSP
2

q5 =

1
( qdd 45 + qdd 65 )
2

q6 =

1
( qdd 76 + qdd 65 + qdd 614 )
2

q7 =

1
( qdd 87 + qdd 76 + qdd 47) + qdd 713 ) + QtruongPhuDong
2

q8 =

1
( qdd 87 + qdd 98 + qdd 38 + qdd 812 ) + QtruongNguyenDinhChieu + QUBND
2

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 16
-

Thuyt minh n mng li cp nc

q9 =

1
( qdd 109 + qdd 29 + qdd 119 + qdd 98 ) + QchoDauMoi
2

q10 =

1
( qdd109 + qdd 110 + q dd1015 ) + QTTTDTT
2

q11=

1
( qdd 911 + qdd 1211 + qdd 1711 )
2

q12 =

1
( qdd1211 + qdd 812 + qdd 1213 )
2

q13 =

1
( qdd 713 + qdd 1314 + qdd 1213 )
2

q14 =

1
( qdd 1314 + qdd146 )
2

q15 =

1
( qdd 1510 + qdd 1516 )
2

q16 =

1
( qdd1516 + qdd1617 )
2

q17 =

1
( qdd1617 + qdd 1711 )
2

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 17
-

Thuyt minh n mng li cp nc

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

on
ng
1-2
2-3
3-4
4-5
1-10
10-15
15-16
16-17
17-11
11-12
12-13
13-14
14-6
6-5
10-9
9-8
8-7
7-6
2-9
9-11
3-8
8-12
4-7
7-13

Chiu
di (m)
840
1150
1240
980
360
250
400
550
370
1310
1470
1310
730
770
940
1230
1250
1070
540
560
640
390
590
540

Qdd(m3/h)
87,31
119,54
128,89
101,87
37,42
25,99
41,58
57,17
38,46
136,17
152,8
136,17
75,88
80,04
97,71
127,85
129,93
111,22
56,13
58,21
66,52
40,54
61,33
56,13

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Qdd (l/s)
24,25
33,2
35,8
28,3
10,39
7,22
11,55
15,88
10,68
37,82
42,44
37,82
21,08
22,23
27,14
35,51
36,09
30,89
15,59
16,17
18,48
11,26
17,04
15,59

Qdd/2(
m3/h)
43,66
59,77
64,45
50,93
18,71
12,99
20,79
28,58
19,23
68,08
76,4
68,08
37,94
40,02
48,85
63,93
64,97
55,61
28,07
29,1
33,26
20,27
30,66
28,07

Qdd/2 (l/s)
12,1
16,6
17,9
14,2
5,2
3,61
5,77
7,94
5,34
18,9
21,2
18,9
10,5
11,1
13,6
17,8
18,1
15,5
7,8
8,08
9,24
5,63
8,52
7,8

Qnt
(l/s)
23,24
55,78
64,46
89,27
33,89
49,78
68,78
72,02
69,83
30,11
43,38
61,4
64,3
39,51
12,59
18,4
17,82

Trang 18
-

Thuyt minh n mng li cp nc

Bng 4.3 Thng k lng cc nt


4.2 Tnh chiu cao i nc, ct p cng tc ca my bm cp 2, ct p my bm
cha chy
4.2.1 Trng hp tnh trong gi dng nc ln nht
Tnh tn tht p lc n cc im 5, 6,14 theo 3 tuyn ng bt li nht

= 1,84 + 6,18 + 11,67 + 5,35 + 4,38 = 29,42

= 4,8 + 7,8 + 7,89 + 4,88 + 1,66 = 27,03

= 4,8 + 7,82 + 7,9 + 4,88 + 4,03 = 29,43

10 1 2 3 4 5

10 9 8 7 6 14

10 9 8 7 6 5

10 15 16 17 1112 1314

(m)

(m)
(m)

= 1,61 + 2,19 + 4,63 + 2,34 + 6,66 + 5,02 + 3,82 = 26,27

(m)

Vy im 5 l im bt li nht.
a.Xc nh chiu cao i nc trong gi dng nc ln nht
H d = ( Z 5 Z d ) + H ct14 + h10 5 + hd ( m )

Trong :
Z5 v Z: l ct mt t xy ngi nh ti im 15 v ct mt t ti ni t i.
GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 19
-

Thuyt minh n mng li cp nc

V a hnh c cao trnh 4 2 (m), im bt li nht ni c ct mt t 4 m, i t ni c


ct mt t 3m , nn:
Z5 Z = 4 3 = 1 (m)
H ct5 = 10 + 4 x (n -1) = 10 + 4 x (3-1) = 18 m

105

= 29,42 (m) tn tht p lc trn ng ng t im 10 n im 5.

: Tng tn tht p lc trn ng ng t i nc n im 10, k c tn tht trong


ng ng ln xung i.
Q = 467,179 m3/h = 129,77l/s.
Chn l = 100 m , d = 350 mm, v = 1,33 m/s, So = 0,4365,1 = 1,1.
H = S01 x l1 x 1 x q21 =0,81 (m)
Hd= 1 + 18 + 29,43 + 0,81 = 49,24 (m)
Vy: H = 49 (m)
b. Xc nh p lc y ca my bm trong trng hp dng nc ln nht
H bmax = ( Z Z b ) + H + h + hb

+ hng

Trong :
Zb: Ct trc ca my bm.
h: chiu cao ca bu i ( tnh t y i n mc nc cao nht trong i) (m).

: tng tn tht p lc trn ng ng t bm n i (m).

hng = chiu cao ng cch mt t ( hng = 1,5 m)


Ta xy dng trm bm cp 2 ni trn mt t nn Zb = Z, h = 7,5 (m) c tnh
chng 3.
Qbm = 2465,222 m3/h = 684,784 l/s , l2 = 200 m
Chia ra 2 ng ng d = 500 mm, v = 1,75 m/s, S02 = 0,06778, 2 = 1,1
H = S01 x l1 x 1 x q21 + S02 x l2 x 2 x q22 = 1,16(m)
max
H b = 0 + 49 + 7,5 + 1,16 + 1,5 = 59,16 (m)

4.2.2 Trng Hp C Chy Trong Gi Dng Nc Ln Nht


GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 20
-

Thuyt minh n mng li cp nc

Lu lng nc tnh ton trong trng hp ny l:


Qhmax + Qcc = 814,556 + 90 = 904,556 (l/s)

Chn 3 m chy xy ra ng thi vi tiu chun nc cha chy cho mi m l 30 l/s


cho mng li tnh ton.
p lc cng tc ca my bm cha chy
H bcc = ( Z ncc Z bcc ) + H tdcc + h cc + hng

Trong :
Z ncc v Z bcc : ct mt t ca ngi nh xy ra c chy v ct trc my bm cha chy.
H tdcc = 12 m: p lc t do cn thit ti ngi nh xa nht trn mng li khi xy ra m

chy.
hng = chiu cao ng cch mt t ( hng = 1,5 m)

cc

: tng tn tht p lc trn ng ng t trm bm n ngi nh xy ra chy v tr


xa nht ca mng li.

cc
10 9 8 7 6 5

Vy

= 6 + 10,42 + 12,18 + 11,96 + 9,38 = 49,94 (m)

cc
10 1 2 3 4 5

= 50 (m)

cc
H b = 4 3+ 12 + 50 + 1,5= 64,5 (m)
max

V H b H b = 59,5< 64,5 => Ta chn gi tr H b trong trng hp dng nc ln nht


tp
chn my bm sau khi tnh p lc ton phn ca my bm ( H b )
cc

cc

p lc ton phn ca my bm
H btp = Z b Z bc + hhtb + H b

Trong :
Zb = 2 m: ct trc ca my bm.
Zbc = 0 m: ct mc nc thp nht trong b cha
hhtb= 5 m : tn tht p lc trn ng ng ht ca my bm v trong thn bm, cho
trng hp c chy.
Hb: p lc y ca my bm.
GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 21
-

Thuyt minh n mng li cp nc


tp
H b = 2 0 +5 + 64,5 = 71,5 (m).
tp
Vi: Q = 2932,401 (m3/h), H b = 71,5(m) , chn my bm 500 790B.

4.3 Tnh ton ng ng dn nc p lc ln m bo an ton khi c s c xy


ra
Khi c s c xy ra vn phi m bo cp 70% lng nc ung sinh hot.
S ng ng dn song song l m = 2
ng ng c chia ra lm 5 on, n = 5
Trong gi dng nc ln nht
Qb = 2465,222 (m3/h) = 684,784 (l/s)
Lng nc cn cung cp trong trng hp c s c
QH = 0,7 Qb = 0,7 x 684,784 = 479,35 (l/s)
Gi l h s biu th mc tng ca sc khng trong ng dn khi c s c

= 1+
QH ' =

3
3
= 1 + = 1,6
n
5

1
1
Qb =
684,784 = 541,37 (l / s )

1,6

QH > QH: t yu cu.

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 22
-

Thuyt minh n mng li cp nc

Chng 5
TNH TON P LC T DO CHO CC NT
TRN MNG LI
5.1 Trong gi dng nc ln nht
5.1.1 Tnh Ton Cho Chiu Nc 10 1 2 3 4 5
S hiu
im
nt
TB

Tn on ng(m)

Ct mt
t(m)
3

Ct o
p(m)

Tn tht p
lc(m)

p lc t
do(m)

Tn tht p
lc(m)

p lc t
do(m)

TB - 10
10

3
1 - 10

4
1-2

4
2-3

4
3-4

4
4-5

5.1.2 Tnh Ton Cho Chiu Nc 10 9 8 7 6 5


S hiu
im
nt
TB

Tn on
ng(m)

Ct mt
t(m)
3

Ct o
p(m)

TB - 10
10

3
10 - 9

3
9-8

3
8-7

3
7-6

3
6-5

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 23
-

Thuyt minh n mng li cp nc

5.1.3 Tnh Ton Cho Chiu Nc 10 9 8 7 6 14


S hiu
im nt
TB

Tn on
ng(m)

Ct mt
t(m)
3

Ct o
p(m)

Tn tht p
lc(m)

p lc t
do(m)

TB - 10
10

3
10 - 9

3
9-8

3
8-7

3
7-6

3
6 - 14

14

5.1.4 Tnh Ton Cho Chiu Nc 10 15 16 17 11 12 13 14


S hiu
im
nt
TB

Tn on
ng(m)

Ct mt
t(m)
3

Ct o
p(m)

Tn tht p
lc(m)

p lc t
do(m)

TB - 10
10

3
10 - 15

15

3
15 - 16

16

2
16 - 17

17

2
17 - 11

11

2
11 - 12

12

2
12 - 13

13

2
13 - 14

14

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 24
-

Thuyt minh n mng li cp nc

5.2 Trong gi dng nc ln nht c cha chy


5.2.1 Tnh Ton Cho Chiu Nc 10 1 2 3 4 5
S hiu
im nt
TB

Tn on
ng(m)

Ct mt
t(m)
3

Ct o
p(m)

Tn tht p
lc(m)

p lc t
do(m)

TB - 10
10

3
1 - 10

4
1-2

4
2-3

4
3-4

4
4-5

5.2.2 Tnh Ton Cho Chiu Nc 10 9 8 7 6 5


S hiu
im nt
TB

Tn on
ng(m)

Ct mt
t(m)
3

Ct o
p(m)

Tn tht p
lc(m)

p lc t
do(m)

TB - 10
10

3
10 - 9

3
9-8

3
8-7

3
7-6

3
6-5

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 25
-

Thuyt minh n mng li cp nc

5.2.3 Tnh Ton Cho Chiu Nc 10 9 8 7 6 14


S hiu
im nt
TB

Tn on
ng(m)

Ct mt
t(m)
3

Ct o
p(m)

Tn tht
p lc(m)

p lc t
do(m)

TB - 10
10

3
10 - 9

3
9-8

3
8-7

3
7-6

3
6 - 14

14

5.2.4 Tnh Ton Cho Chiu Nc 10 15 16 17 11 12 13 14


S hiu
im nt
TB

Tn on
ng(m)

Ct mt
t(m)
3

Ct o
p(m)

Tn tht
p lc(m)

p lc t
do(m)

TB - 10
10

3
10 - 15

15

3
15 - 16

16

2
16 - 17

17

2
17 - 11

11

2
11 - 12

12

2
12 - 13

13

2
13-14

14

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 26
-

Thuyt minh n mng li cp nc

Chng 6
KT LUN KIN NGH
6.1 KT LUN
Hin nay, thit k mng li cp nc cho mt khu dn c l mt trong nhng cng trnh
quan trng v cn thit i vi Vit Nam ta ni chung v thnh ph Tn Tin ni ring
Bn cnh m bo nhu cu dng nc cho ngi dn ti khu vc m cn phi m
bo cc nhu cu khc v nhng s c c th xy ra nh khi c chy, ng ng vn lm
vic c trong khi lu lng nc dn vo mng li tng ln v iu ny c th dn
n p lc trong ng ng tng.
Ngoi ra trong thit k cn ch ng ng dn nc phi p ng nhu cu dng nc
ca ngi nh bt li nht.
Do iu kin ca nc ta nhit kh n nh do vy m h s kh n nh nhng i
vi mt s nc c bin nhit dao ng ln cn phi c thit k hp l vn m
bo vic cp nc.
6.2 KIN NGH
Thit k cc ng ng dn nc cn m bo sao cho chiu di ng l kinh t nht song
song phi h thng ng cp nc c th c sa cha hay ci to mi d dng c
bit cn trnh t ng ti cc v tr c th gy nh hng n cht lng nc cp sinh
hot.
Quan st nh k v tnh trng hot ng ca tt c cc thit b cng trnh nm trn mng
li tin hnh sa cha phng nga.
Theo di ch hot ng ca mng (o p lc nhng im tiu biu ca mng nh
cc tuyn vn chuyn nc chnh t trm bm n cc tuyn phn phi).
Ngoi ra trong qu trnh qun l, cc ng cp nc c th b ng cn bn trong lm tng
tn tht p lc v gim kh nng vn chuyn ca ng ng cn tin hnh ty ra
ng ng, cn lu mt iu l sau khi ty ra phi tin hnh kh trng li bng Clo.

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 27
-

Thuyt minh n mng li cp nc

TI LIU THAM KHO

1. MNG LI CP NC PGS.TS NGUYN VN TN ( ch bin )

2. CP NC TH - NGUYN NGC DUNG


3. CC BNG TNH TON THY LC TH.S NGUYN TH HNG.

GVHD: TS Nguyn Trung Vit

Trang 28
-