You are on page 1of 3

Oblikovanje deformiranjem prof.dr.sc. Miljenko Math 1.

. Dijagramski prikaite komparaciju tehnologija obrade odvajanja i tehnologija oblikovanja deformiranjem, s aspekta potronje energije i iskoritenja materijala i energije. 2. Nabrojite osnovne posljedice deformiranja u hladnom stanju. to slijedi iz ove spoznaje? Prerada polimera prof.dr.sc. Mladen ercer 1. Nacrtajte za jedan kristalasti i jedan amorfni plastomer dijagram toplinskih svojstava predoen simbolom cp u ovisnosti o temperaturi. 2. Skicirajte presjek ekstrudera s osnovnim elementima. Ljevarstvo doc.dr.sc. Branko Bauer 1. Opiite postupak tlanog lijevanja, te navedite prednosti i nedostatke. Skicirajte tlani lijev u hladnoj komori. 2. Nabrojite vrste pei koje se koriste za taljenje metala. Skicirajte indukcijsku pe i ukratko objasnite princip rada. Toplinska obrada prof.dr.sc. Franjo Cajner 1. Dijagramski prikaite Jominy krivulje prokaljivosti dvaju elika, visoke i niske prokaljivosti. 2. Opiite postupak, efekte i primjenu rekristalizacijskog arenja. Zavarivanje prof.dr.sc. Zoran Kouh 1. Skicom i tekstom objasnite MIG/MAG postupak zavarivanja. 2. Navesti gdje ima smisla primjeniti EPP postupak zavarivanja! Obrada odvajanjem doc.dr.sc. Stephan Skori 1. Uz skicu objasnite osnovne elem. rezne povrine brusa i emu slue. Navedite materijale brusnih zrna. 2. Ukratko objasnite to je honanje. Skicirajte. Povrinska zatita prof.dr.sc. Ivan Juraga 1. to je korozija? Objasnite kemijsku i elektrokemijsku koroziju. 2. Nabrojite tehnologije nanoenja metalnih prevlaka. Opiite postupak galvanizacije. Montaa prof.dr.sc. Boo Vranje 1. to je zadatak montae? 2. Metode za odreivanje vremena montae u fazi planiranja montanog procesa.

Oblikovanje deformiranjem prof.dr.sc. Miljenko Math 1. Navedite osnovnu podjelu postupaka oblikovanja deformiranjem i nabrojite temeljne postupke oblikovanja. 2. Nabrojite osnovne pristupe te znaajke pristupa rjeavanju problematike oblikovanja deformiranjem. Prerada polimera prof.dr.sc. Mladen ercer 1. Nacrtajte za jedan kristalasti i jedan amorfni plastomer dijagram toplinskih svojstava predoen simbolom h u ovisnosti o temperaturi. 2. Skicirajte presjek ekstrudera s osnovnim elementima. Ljevarstvo doc.dr.sc. Branko Bauer 1. Opiite postupak tlanog lijevanja, te navedite prednosti i nedostatke. Skicirajte tlani lijev u hladnoj komori. 2. Nabrojite vrste pei. Skicirajte indukcijsku pe i ukratko opiite nain rada. Toplinska obrada prof.dr.sc. Franjo Cajner 1. Kako se odreuje temperatura austenitizacije pri indukcijskom kaljenju? 2. Opiite postupak, efekte i primjenu arenja za redukciju zaostalih naprezanja. Zavarivanje prof.dr.sc. Zoran Kouh 1. Koja je glavna prednost prakom punjenih ica u odnosu na pune ice? (MIG/MAG) 2. Navesti o emu ovisi interakcija laserskog snopa i materijala (zavarivanje laserom). Obrada odvajanjem doc.dr.sc. Stephan Skori 1. Skicirajte i navedite povrine i otrice reznog dijela tokarskog noa, te kuteve reznog klina. 2. Ukratko objasnite to je to superfini. Skicirajte. Povrinska zatita prof.dr.sc. Ivan Juraga 1. Kako su podjeljene prevlake. to je eloksiranje? 2. Opiite anodnu zatitu. Montaa prof.dr.sc. Boo Vranje 1. Oblici prikaza sastavnica: znaajke, prednosti i mane. 2. Kratko opiite organizacijske strukture u runoj montai.

Oblikovanje deformiranjem prof.dr.sc. Miljenko Math 1. Nabrojite temeljne tehniko-ekonomske znaajke postupaka oblikovanja deformiranjem. 2. Detaljno objasnite pojam specifinog rada deformiranja i nain na koji se ova veliina moe optimirati (primjer pri provlaenju punog okruglog profila). Prerada polimera prof.dr.sc. Mladen ercer 1. Nacrtajte za jedan kristalasti i jedan amorfni plastomer dijagram toplinskih svojstava predoen simbolom cp u ovisnosti o temperaturi. 2. Skicirajte kalup za izravno preanje. Ljevarstvo doc.dr.sc. Branko Bauer 1. Prikaite klasifikaciju (vrste) postupaka lijevanja metala. Skicirajte pjeani kalup i oznaite osnovna obiljeja. emu slui pojilo? 2. Nabrojite vrste pei koje se koriste za taljenje metala. Skicirajte pe s podiznim loncem. Koje materijale moemo taliti u peima s loncem? Toplinska obrada prof.dr.sc. Franjo Cajner 1. Opiite reim grijanja uz skicu u T-t dijagramu nekog visokougljinog alatnog elika na temperaturu austenitizacije od 780 `C. 2. Skicirajte postupak izotermikog poboljavanja u TTT dijagramu i navedite prednosti prema klasinom poboljavanju. Zavarivanje prof.dr.sc. Zoran Kouh 1. Koja je glavna prednost prakom punjenih ica u odnosu na pune ice (MIG/MAG zavarivanje). 2. Navesti o emu ovisi interakcija laserskog snopa i materijala (zavarivanje laserom). Obrada odvajanjem doc.dr.sc. Stephan Skori 1. Koji se materijali upotrebljavaju za izradu reznog dijela alata i koje su njihove osnovne znaajke? 2. Navedite i skicirajte podjelu tokarenja prema elementarnim povrinama. Povrinska zatita prof.dr.sc. Ivan Juraga 1. to je korozija? Objasnite elektokemijsku koroziju. 2. Opiite katodnu zatitu s protektorima. Montaa prof.dr.sc. Boo Vranje 1. Koji stupanj ugradnje imaju ugradbeni elementi za zavrnu montau proizvoda? 2. Opiite operacije montae.