You are on page 1of 3

Zdroj: http://cestovani.idnes.cz/igcechy.aspx?

r=igcechy&c=A010312_194652_zlin_volnycas_boh

Tygr ussurijsk Panthera tigris altaica Nyn ije jen ve velmi omezen sti vchodnho Ruska. Odhadovan poet 150 a 400 tchto tygr v divoin . Toto vedejen k jedinmu k pbuzenskmu ken co m za nsledek rzn nemoci ddinn choroby atd.

Je men ne tygr indick barva srsti je tmyv ervenohnd.

Tygr Javansk

Panthera tigris mondaica Vvyskytoval se jen na ostrov Java. Odhaduje se e tento tygr byl vyhuben kolem osmdestch let, byl to vsledek lovu a nien lokalit ,ale znik tohoto byl byl extrmn pravdpodobn od padestch lt kdy jeho poet byl odhadovn na mn ne 25 tygr v divoin. Posledn jedinec byl uvidn v roce 1979.

Tygr Jihonsk

Panthera tigris amoyensis Je pravdpodobn, e posledn znm divok Jihonsk tygr byl byl zastelen v roce v 1994, a dn jin iv tygi ji nebylividn v jejich pirozenm prosted V roce 1959, Mao Zedong prohlsil tygra za kdce a sla rychle spadla z 4000 piblin na 200 v roce 1976. V roce 1977 nsk vlda zmnila nzor, a zakzal zabjen divokch tygr, ale toto rozhodnut pislo pli pozd. Nyn je poet asi 59 jedinc Jihonskho tygra, vichni ij v nskch zoologickch zahradch, ale vichni jsou pvodn jen ze esti pvodnch jedinc. Bohuel proto je znik velmi pravdpodobn.

Tygr kaspick

Panthera tigris virgata Tento poddruh byl vyhuben koncem 60 let, posledn jedinec byl vydn v 1968. Vyskytoval se v Afghnistnu, rnu, Irku, Pkistnu, Rusku a Turecku. Zkladn vlastnosti Byl spe vet rasou tygra

ml npadn bl bicho a dlouh licousy.

Tygr bl Historie blch tygr Bl tygr m svj pvod v Indii. Zkladem chovu byl samec Mohan (star asi 9 msc) odchycen prod roku 1951 a pvodn chovan v soukromm zooparku maharadi z Rewy. Kdy Mohan dospl byl spen se lutou tygic Begum, kter pochzela ze stejn oblasti jako Mohan, Begum porodila nkolik mlat, kter mla ervenooranovou barvu, ale se sklonem k bl barv po otci. Mohan byl pozdji spen s jednou ze svch dcer Radhou, kter v roce 1958 vrhla 4 bl mlata - jednoho samce a ti samice. Postupnm penm mezi blmi tygry a tygry s vrozenm sklonem k bl barv se zvtil rod blch tygr chovanch v zajet. Bhem 60. let dolo k prvnmu exportu blch tygr do Evropy a do USA. Mohan, kter je povaovn za pvodce vech blch tygr ve svtovch zoologickch zahradch se doil 18 let a zemel v roce 1969. Bl tygr se ad do poddruhu benglskch tygr. Zkladn zbarven je ist bl a lehce krmov, pn pruhy jsou hnd a hndav ed. Oi vak nejsou erven zbarven jako u pravch albn, ale jsou jasn modr. Bl zbarven zve opticky zvtuje a tak se bl tygr zd nvtvnkm velmi mohutn. Park ZOO Eskilstuna (vdsko) nm koncem roku 1993 nabdl deponaci svch dvou mlat, samce a samiky, kte se narodili v tto ZOO v roce 1992, kdy jejich matka Flurry vrhla ti mlata, kter byla pojmenovna Columbus, Ferdinant a Isabella. Do na ZOO byli pivezeni Columbus a Isabella 21.7.1994, nejdve byli zapjeni a v roce 1995 se stali nam majetkem. Dnen poet blch tygr ijcch v zoologickch zahradch je odhadovn piblin na 100 kus, zatmco bl tygi ijc ve voln prod, byli vyhubeni ji ped nkolika destkami let. Plny na znovuobnoven vskytu blch tygr ve voln prod v mstech, kde se pvodn vyskytovali existuj, byly diskutovny, ale prozatm se neuskutenily.