You are on page 1of 3

PISMENI ISPIT IZ RAZLOMAKA 1.) Koji dio kruga je obojan? Odgovor napii u kvadratie.

2.) Koji razlomci su manji od 1, koji su jednaki 1, a koji su vei od 1:


1 1 11 111 1 11 , , , , , , 1 11 1 1 11 1 11

-manji od 1: -jednaki jedan: -vei od 1: 3.) Izmeu razlomaka (u zagradu [ ]) stavi jedan od znakova =, < ili >: 1 1 a) kg [ ] 500 g c) 250 g [ ] kg 2 3 3 1 1 1 m [ ] m m [ ] cm b) d) 10 4 100 1 4.) Napii to je vee: 5 3 a) 7 7 12 16 17 16 3 3 1 3

b)

c)

3 2 1 4 4 5.) Napii u obliku razlomka: 1 , 3 , 6 , 4 , 3 . 5 3 8 5 6

6.) Napii u obliku mjeovitog broja:

14 23 9 31 17 , , , , . 3 6 2 10 4

11 7.) Dva kraljevia su dobili u nasljedstvo 100 kg zlata. Jedan sin je dobio 20 nasljedstva, a drugi ostatak. a) Koji dio nasljedstva je dobio drugi sin? Izrazi razlomkom. b) Koliko kg zlata je dobio svaki sin?

8.) Ribar je u mrei uhvatio 48 riba,

3 od svih tih riba su srdele. Koliko ima srdela? 8

9.) Sat ima 60 minuta. Koji dio sata ini: a) 30 minuta? b) 15 minuta? c) 7 minuta?