P. 1
drept financiar

drept financiar

|Views: 47|Likes:
Published by Comy Mvp

More info:

Published by: Comy Mvp on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea Management Financiar Bancar

DREPT FINANCIAR -Leasingul financiar-

Coordonator.: Prof. Univ. A. Duţă

Masterand: Bălă Vasile Cosmin

ca vanzator. in vederea achizitionarii acestuia. ritm care devanseaza posibilitatile de autofinantare sau de creditare ale agentilor economici. care nui dispun de fonduri proprii. LEGISLATIE IN VIGOARE Leasingul s-a afirmat ca metoda de finantare pe termen mediu si lung in ultimele decenii. in urma acceptarii cererii. Sunt cunoscute doua tipuri de contracte de leasing: -leasingul financiar .2011-2012 LEASING FINANCIAR NOTIUNI INTRODUCTIVE. in cele din urma . sau nu. Urmeaza incheierea contractului de leasing si cumpararea bunului de catre societatea de leasing in vederea punerii lui la dispozitia beneficiarului. in mare masura. In acest proces este implicat direct si viitorul beneficiar. Operatiunea este initiata de firma care doreste inchirierea produsului si care se adreseaza in acest sens societatii de leasing cu o cerere de oferta. care este operatiunea de leasing ce nu intra in categoria leasingului financiar. procedeaza la stabilirea contactului cu producatorul bunului solicitat. ori nu pot sau nu doresc sa recurga la credite bancare pentru cumpararea acestora de la producatori. beneficiarul va plati societatii de leasing costul.Titlul de proprietate poate fi transferat . indeosebi in SUA si tarile Europei Occidentale. Operatiunile de leasing au devenit o necesitate datorita ritmului rapid al progresului tehnic si al concurentei. sa-l prelungeasca sau sa cumpere bunul la valoarea reziduala. 2 . care crediteaza operatiunea de leasing in calitate de cumparator si un contract de locatiune incheiat intre societatea de leasing si un tert beneficiar. Aceasta presupune. leasingul este o forma de inchiriere realizata de societati financiare specializate (societati de leasing) a unor bunuri de echipament catre firme (beneficiari). Pentru utilizarea bunului. in principiu. doua contracte: unul de vanzare-cumparare. incheiat intre producator. DEFINITII. -leasingul operational . beneficiarul are o tripla optiune: sa abandoneze contractul. Societatea de leasing. sub forma de rate esalonate pe perioada de valabilitate a contractului incheiat. toate riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului . si societatea de leasing. In esenta. La sfarsitul perioadei de inchiriere. care transfera .

brevetelor si a drepturilor de autor. 571/ 2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. a pieselor de teatru . 533/2004 precum si Legea nr. 51/1997. Ordonanta Guvernului nr. folosind resursele financiare obtinute din exploatarea investitiei. denumita locator/finantator . modificata si completata de Legea nr. Operatiunile de leasing cuprind trei faze: • achizitionarea bunului de catre societatea finantatoare ( societatea de leasing ). denumite utilizator . defineste leasingul drept o operatiune comerciala prin care o parte . republicata. republicata . denumita rata de leasing. armonizate cu Directivele Europene. La sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul. precum si bunuri mobile de folosinta indelungata . de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. astfel: societatile care aplica OMFP nr 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile Armonizate cu Directiva a IV-a a comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate au in vedere IAS “Leasing”. manuscriselor . cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video . • restituirea treptata de catre beneficiar a creditului primit . 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing . transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti.12. societatile care conduc contabilitatea conform OMFP nr 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate. contra unei plati periodice. societatile aplica tratamente contabile diferite. 9/2000. republicata in M.2003 privind Codul Fiscal. aflate in circuitul civil.Conform prevederilor legale existente. respecta dispozitiile OG nr 51/1997. LEASINGUL FINANCIAR Leasingul financiar –aspecte juridice Operatiunile de leasing financiar sunt reglementate in legislatia romaneasca prin Ordonanta Guvernului nr. la solicitarea acesteia . 3 . • dreptul beneficiarului ca la expirarea contractului sa-si exprime optiunea de a achizitiona bunul cu achitarea valorii reziduale ( diferenta dintre pretul platit de investitor si sumele restituite periodic de catre beneficiar). Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile . nr.O. si prevederile Legii nr 571/22.

In cadrul leasingului financiar se utilizeaza termeni si notiuni specifice. • perioada de leasing depaseste 75% dn durata normala de utilizare a bunului ce face obiectul leasing-ului. • la inceputul contractului de leasing valoarea actualizata a platilor minime de leasing este aproape egala cu valoarea justa a bunului. perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit.Pentru efectuarea unei operatiuni de leasing . Societatea de leasing . astfel incat utilizatorul il poate folosi fara modificari semnificative . • bunul care face obiectul contractului este de natura speciala . • pret de optiune – suma pe care trebuie sa o plateasca cumparatorul la sfarsitul contractului de leasing pentru a intra in posesia juridica a bunului Contractul de leasing financiar este orice contract de leasing . analizand oferta . care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: • riscurile si beneficiile dreptului de proprietate care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte. • contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului. in intelesul acestei definitii. astfel: • ). fie sa o respinga. Exista posibilitatea ca utilizatorul sa cumpere bunul si inainte de expirarea termenului de leasing . va putea fie sa accepte finantarea . • valoarea de intrare – valoarea de achizitie a bunului de catre finantator ( cost de achizitie valoarea totala – valoarea totala de leasing plus valoarea reziduala: • valoarea reziduala – valorea de achizitie a bunului de catre utilizator la momentul expirarii contractului de leasing. orice persoana fizica sau juridica trebuie sa trimita unei societati de leasing o oferta ferma insotita de lista cu bunurile ce vor constitui obiectul contractului de leasing si de acte din care sa rezulte situatia financiara a solicitantului finantarii. Nerespectarea dreptului de optiune al utilizatorului obliga societatea de leasing la plata de daune. 4 . egale cu valoarea reziduala a bunului la momentul expirarii contractului de leasing. cu conditia indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale si a incheierii unui acord in acest sens cu locatorul.

daca utilizatorul nu a optat pentru cumpararea bunului sau pentru prelungirea contractului precum si in cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului.G. forta majora. descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing. litigii. • clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si la conditiile in care acesta poate fi exercitat. 5 . Drepturile partilor: Locatorul beneficiaza de : -dreptul de a verifica periodic starea bunurilor .Contractul de leasing Contractele de leasing sunt reglementate de O. perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului. • • • Garantii. valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora . Anexam la prezenta lucrare un model de contract de leasing pentru un autoturism. valoarea initiala a bunului. valoarea totala a contractului de leasing. cu modificarile si completarile ulterioare. Contractele de leasing financiar trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele elemente: • • • • • • • partile in contractul de leasing: locatorul / finantatorul si respectiv utilizatorul. Raspunderi. clauza privind obligatia asigurarii bunului. modul de exploatare. clauze finale. 51/1997 . -dreptul de a rezilia contractul inainte de termen daca utilizatorul nu-si indeplineste obligatiile din contract. Contractele de leasing constituie titlu executoriu daca utilizatorul nu preda bunul la sfarsitul perioadei de leasing . notificari. Obligatiile si drepturile partilor.

-dreptul de a vinde bunul . asistenta tehnica. in conditiile expres formulate de acesta . in cazul reclamatiilor privind livrarea. -sa nu greveze cu sarcini bunul. 6 . fara acordul finantatorului. in timpul derularii contractului. cu exceptia dreptului de dispozitie. insa cesta va fi legat de aceleasi obligatii contractuale ca si vanzatorul . -sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator . -sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului . -sa-l garanteze pe utilizator pentru linistita folosinta a bunului . potrivit necesitatilor . -sa incheie contractul de leasing cu utilizatorul si sa-i transmita toate drepturile ce deriva din contractul de vanzare-cumparare . -sa asigure bunurile printr-o societate de asigurare. unui alt locator . rata de leasing. -sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de furnizor si sa instruiasca personalul pentru o exploatare corecta a bunului. Utilizatorul se obliga sa : -sa efectueze receptia bunului si sa-l primeasca la termenul stipulat . cel putin doua luni consecutive . -dreptul la actiune directa impotriva furnizorului.-dreptul de arezilia contractul de leasing in situatia in care utilizatorul nu plateste . -dreptul de a alege societatea care va asigura bunul. cu acordul societatii de leasing Obligatiile partilor: Locatorul/Finantatorul este obligat sa: -sa respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul. prelungirea contractului sau pentru incetarea raporturilor contractuale. -dreptul de a exercita actiuni posesorii fata de terti. calitatea . service-ul necesar in perioada de garantie si post garantie. Utilizatorul are ca drepturi: -dreptul de a opta pentru cumpararea bunului.

-o operatiune juridico-financiara ce cuprinde concomitant o finantare . -sa isi asume. Finantand achizitia de echipamente. totalitatea obligatiilor rezultate in urma folosirii bunului in mod direct sau prin prepusii sai. In acest mod pot fi promovate 7 . -sa suporte riscul pieirii sau distrugerii bunului ca urmare a unui caz fortuit. o locatiune si . o vanzare a bunului inchiriat catre utilizator. in anumite conditii.-sa efectueze platile cu titlu de rata de leasing in cuantumul si la termenele prevazute in contract. leasingul prezinta avantaje multiple. AVANTAJE SI DEZAVANTAJE ALE LEASINGULUI 1) AVANTAJELE LEASINGULUI LA NIVEL MICROECONOMIC : -achizitia imobilizarilor va fi finantata pe seama cheltuielilor de exploatare. -sa nu aduca modificari bunului fara acordul finantatorului. 2) AVANTAJE ALE LEASINGULUI LA NIVEL MACROECONOMIC La nivel macoreconomic. leasingul poate fi privit ca un mijloc de dezvoltare a firmelor de echipamente. Din acest punct de vedere. -sa-l informeze pe finantator despre orice tulburare a folosintei venita din partea unui tert. -sa permita finantatorului verificarea periodica a starii si a modului de exploatare a bunului. -sa restituie bunul in conformitate cu prevederile contractuale.pe toata perioada derularii contractului . -plata esalonata a chiriilor permite evitarea imobilizarii de resurse pe termen lung. -sa suporte cheltuielile de intretinere si alte cheltuieli ce decutg din contract. se dezvolta un nou segment de piata – acela in care beneficiarii nu dispun de posibilitatea achitarii integrale a acestora la cumparare. achizitii. -o modalitate de finantare a utilizatorului de catre locator/finantator pentru realizarea de investitii .

Cel mai mare risc pentru finantatori exista in situatia in care un bun utilizat temporar nu isi mai gaseste solicitanti. 8 . ratele fixe ale locatiei pot deveni foarte dezavantajoase in timp. a cresterii ponderii tranzactiilor transnationale. riscurile pot creste pe masura cresterii numarului beneficiarilor. vor creste vanzarile directe. De asemenea. dezavantajul ar putea fi faptul ca leasingul este mai costisitor decat creditul bancar si neplata unei singure rate atrage dupa sine pierderea bunului si obligatia de plata a tuturor ratelor restante. Pentru societatile de leasing. iar derularea operatiunii presupune antranarea unui numar mare de consilieri si analisti financiari. pe langa avantaje. a cresterii duratei pe care pot actiona factorii aleatorii.pe piata si echipamente noi ale caror performante nu sunt cunoscute de beneficiari. daca i-au convins pe utilizatori 3) DEZAVANTAJE ALE LEASINGULUI Leasingul. contractul de leasing presupune o instruire speciala a personalului. daca pretul contractului nu s-a stabilit intr-o moneda stabila. a scaderii exigentei privind solvabilitatea. Dupa testarea noilor echipamente in perioada de locatie. in sensul ca acesta comporta anumite riscuri pentru furnizor si pentru utilizator. Din punctul de vedere al utilizatorului. prezinta si unele limite. Pentru finantatori.

BIBLIOGRAFIE BOGDAN Ioan Management Financiar. www. ODOBESCU Valentin Drept comercial .lV. Editura Universitară.îndrumar pentru oamenii de afaceri. E-referate. TUDORACHE Dumitru Management Financiar – Bancar. 2000. Bucureşti. Editura Timpul. Iaşi. 2004. 2005. ro 9 . Editura Cartea Universitară.

..........................CUPRINS LEASING FINANCIAR...................................9 CUPRINS.............................................................7 lV...........................................................................................................3 AVANTAJE SI DEZAVANTAJE ALE LEASINGULUI....................................................................................................... DEFINITII.............2 NOTIUNI INTRODUCTIVE......................................2 LEASINGUL FINANCIAR....................................................................................... BIBLIOGRAFIE........................... LEGISLATIE IN VIGOARE.....................10 10 .....................................................................................................................3 Leasingul financiar –aspecte juridice..........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->