You are on page 1of 2

DZ ARILARINI GDEREN FORML xprodoksit gnderdi. | 08.03.

2009

Diz Ars in
1 fincan zeytinya 1 fincan ince doranm dereotu 1 fincan buday kepei 1 kak kekik 1 kapak dolusu karanfil ya 1 kapak dolusu papatya ya Yeterince st Yapl: Btn malzemeleri kartrp kaynatn bunlar lapa haline getirin. Dayanabileceiniz scakla kadar inince dize sarn stre filmle kaplayp souyana kadar bekleyin. Souduktan sonra lapay kartp susam, papatya, pelesenk, biberiye, rekotu, kekik ve karanfil yalarndan oluan karm dizlerinize srp verdiimiz hareketleri uygulayn.

Uluslar kurtaran yalnz ve ancak retmenlerdir. Dnyann her tarafnda retmenler insan topluluklarnn en fedakar ve saygn unsurlardr. retmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktr. retmenler; Cumhuriyet sizden fikri hr, vicdan hr, irfan hr nesiller ister. Yeryznde retmenlikten baka onurlu meslek tanmyorum.