Proiectarea Microsistemelor Digitale

Proiect 1

1

Proiectarea Microsistemelor Digitale Microsistem cu microprocesorul 8086 2 .

plasată în zona 0330H – 0332H sau 0730H – 0732H. .64 Ko memorie SRAM.Proiectarea Microsistemelor Digitale  Tema proiectului: Să se proiecteze un microsistem cu următoarea structură: . cu 4 ranguri. . cu circuitul 8255. plasată în zona 0310H– 0316H sau 0710H – 0716H.64 Ko memorie EPROM.interfaţă serială. utilizînd circuite 62256.interfaţă paralelă.16 led-uri. . . .unitate centrală cu microprocesorul 8086. în funcţie de poziţia microcomutatorului S1. cu circuitul 8251. în funcţie de poziţia microcomutatorului S2. 3 . utilizînd circuite 27C256.un modul de afişare cu segmente. . .o minitastatură cu 16 contacte.

4 . . ieşiri) va fi stabilită de fiecare student. . .rutina de afişare a unui caracter hexa pe un rang cu segmente.Proiectarea Microsistemelor Digitale Toate programele vor fi concepute sub formă de subrutine şi vor fi apelate cu instrucţiuni de tip INT nn. Structura rutinelor (intrări.rutina de aprindere/ stingere a unui led. Programele necesare sunt: . .rutinele de programare ale circuitelor 8251 şi 8255.rutinele de emisie/ recepţie caracter pe interfaţa serială. secvenţe.rutina de scanare a minitastaturii. .rutina de emisie caracter pe interfaţă paralelă.

Proiectarea Microsistemelor Digitale  Termene şi condiţii de susţinere:      Şedinţa din săptămîna a 13 – a pentru studenţii care au şedinţele de proiect în săptămînile impare. Şedinţa din săptămîna a 14 – a pentru studenţii care au şedinţele de proiect în săptămînile pare. Pentru excepţii de la această regulă trebuie obţinută. Nu este garantată acordarea aprobării! 5 . Fiecare student va susţine proiectul atunci cînd este programată semigrupa din care face parte. aprobarea titularului de proiect. în timpul şedinţelor de proiect corespunzătoare. Fiecare student va avea propriul dosar. în prealabil (cu cel puţin 2 zile înainte). Proiectele pot fi susţinute şi înainte de termenele menţionate.

Numele proiectului. Numele facultăţii. Numele disciplinei (in extenso). Anul universitar.  Pe a 2 – a pagină:   Pe următoarele 3 – 5 pagini:  Descrierea hardware – ului. Programele. Tema proiectului. cu delimitări şi comentarii  Pe următoarele 3 – 7 pagini:  6 . Numele autorului.Proiectarea Microsistemelor Digitale  Conţinutul dosarului:  Pe prima pagină:       Numele universităţii.

Toate notaţiile de pe desene (nume de semnale etc. 7 .  Proiectul poate fi listat sau scris de mînă. articole. ca anexe. Desenele vor fi făcute cu creionul şi toate liniile drepte vor fi trasate cu linearul.Proiectarea Microsistemelor Digitale  Pe ultima pagină:  bibliografia: cărţi.  Schemele:    Pot completa descrierea hardware – ului sau Pot fi separate. Programele vor fi scrise cu alinierea instrucţiunilor.) vor fi făcute cu pixul sau stiloul. la sfîrşitul proiectului. respectînd forma unui listing. link – uri etc. Formatul schemelor: A4 sau A3. În al 2 – lea caz există următoarele cerinţe suplimentare:     Textul şi programele vor fi scrise cu pixul sau stiloul.