23 5

2003 10

’AB1HÇIAK’ ’^CI^’’BI^C A^I ’^CI^’’BI^C \IBBA1IU^
\ol . 23 ^o . 5
Uci . 2003
200 3 -0 5 -2 0 2 0 0 3 -0 7 -2 8
Hon , Kon , Bosoarch Cran is C ou n cil ^o . Polyu 5 0 3 8 99 ’
19 7 6 ÷ .
1 0 0 0 -1 3 0 1 2 0 0 3 0 5 - 0 1 1 7 - 0 8


1

2

3
1 . 1 5 0 09 0 2 .
5 1 0 6 4 0 3 .
3 3 . 0
1
P315 . 95 A
Study o’ seismic performa’ce of rei’forced co’crete coupli’g beams
LII Zh i - q ian ,
1
VI B o
2
LAH S iu - sh u ’ dd io
3
1 . S chool ol C ivil ’ n ,inoorin , Harh in In siiiu io ol 1och nolo,y Harh in 1 50 0 90 C h in a 2 . Iop arimon i ol C ivil ’ n ,in oorin ,
S ou ih C h in a In ivorsiiy ol 1och n olo,y Cuan ,zh ou 51 0 64 0 C hina 3 . Ioparimon i ol C ivil & S iru ciu ral
’ n ,in oorin , 1h o Hon ,Kon , Polyioch n ic In ivorsiiy Hon ,Kon , C hin a
Abstract B asod on ih o iosi rosu lis ol ih roo roin lorcod con croio cou plin, hoams w iih mod oraio shoar sp an ol 3 . 0
and rolorrin , io ih o iosi d aia ol ih o lirsi h aich ol iosis con d uciod hy iho auih ors ih o olloci ol laioral roin lorcomon i
lon ,iiu dinal roin lorcomon i and siool iu h o on soismic p orlormanco ol roin lorcod concroio cou p lin , h oams in
Hon ,Kon, is oxamin od . C omh in in , ih o iosi rosu lis ol ihis papor an d ih oso ol oih or rosoarch ors a ro,rossion lormu la
is prop osod lor u liimaio d rili raiio ol roin lorcod con croio cou plin , hoams .
Key words roin lorcod con croio cou p lin , h oams soismic u liimaio d rili raiio d uciiliiy
1


19 71 Pau lay
0 . 5 1 0 . 6 5 1 9 74 Paulay B inn oy 1 9 80
B arn oy 1 . 2 5 2 . 5 1 99 2 Van ,
0 . 7 1 99 6 1assios
20 0 0 Harrios
2 . 5 ~ 3 . 5
2
2 . 1
2 . 1 . 1
3 L ÷ 1 L ÷ ’ L ÷ 3
1 · 4 1 1 90 L ÷ 3
4 0 mm × ’0 mm ’ . 5 mm 1 1
L ÷ A L ÷ I
1

1 1 1 L ÷ 1 L ÷ ’ L ÷ I
L ÷ I L ÷ 1 L ÷ ’ ’ L ÷ 1 L ÷ A
L ÷ A L ÷ 1 3 ’ % 3 L ÷ 3 L ÷ 1 L ÷ ’ L ÷ I
L ÷ 3 L ÷ 3
1


B × h mm

/ mm

I mm

X

1
- i

!

1
s/
s

B
L ÷ 1 6 ’ . 5 × 1 4 0 1 ’ 4 7 5 0 3 . 0 ’41 ’ ’ . 9 ’ % 44 ÷ ’ lo,- C 3 5 1 . 1 5 %
L ÷ ’ 6 ’ . 5 × 1 4 0 1’ 4 7 5 0 3 . 0 ’41 ’ ’ . 9 ’ % 44 ÷ ’ lo,- C ’ 5 1 . 6 1 %
L ÷ 3 6 ’ . 5 × 1 4 0 1’ 4 7 5 0 3 . 0 ’41 ’ ’ . 9 ’ % 44 ÷ ’ lo,- C 1 ’ 0 0 . 3 4 %
L ÷ A 6 ’ . 5 × 1 4 5 1 ’ 8 7 5 0 3 . 0 ’41 4 3 . 8 5 % 44 ÷ ’ lo,- C 3 5 1 . 1 5 %
L ÷ I 6 ’ . 5 × 1 4 0 1’ 4 7 5 0 3 . 0 ’41 ’ ’ . 9 ’ % 44 ÷ ’ lo,- C 6 3 0 . 6 4 %
" = I ´ ’/ ! = 1
- i
´ B/ 1
- h
s
i

1
2 . 1 . 2
4’ 5 B
5 ~ ’0 mm 4 mm 8 ¸ ¸
/
cu
3 8 . 1 HPa 10 mm

8 1 1 ’3

L ÷ A L ÷ I 37 ’ 3 HPa !12 !1 4
!4 39 3 HPa 4 2 2 HPa 27 3 HPa 2

2
HPa HPa !"
!1 2 3 8 6 58 2 19 3 0
!4 2 8 4 3 9 1 14 2 0
1 0 ^ m
÷ 3


4 3 5 12 4 0 53 5 1 90
2 ’ 2
2 ’ 2 ’ 1


2
2 ’ 2 ’ 2


80 %
2 ’ 2 ’ 3
1 2
h
3
3
3 ’ 1
3 3 ’ 0


4
9 1 1 5

4 L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ 3
1 L ÷ 1 L ÷ 2
L ’ 3 L ÷
3
2 L ÷ 1 L ÷ 2 h

3 L ÷ 3


3 . 2
5 3


8 0 %

Park
3
L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ 3 L ÷ A L ÷ I
P
y
’ k ^ 2 6 . 8 5 2 6 . 4 4 22 . 9 3 3 2 . 2 8 2 5 . 71
!
y
’ mm 4 . 18 4 . 4 8 4 . 0 8 4 . 2 8 5 . 0 3
P
m
’ k ^ 3 0 . 30 3 0 . 0 0 26 . 7 7 3 7 . 2 3 3 1 . 01
!
m
’ mm 1 2 . 4 5 12 . 20 7 . 7 1 6 . 5 2 1 2 . 5 5
P
u
’ k ^ 2 3 . 6 2 2 2 . 64 2 1 . 4 9 29 . 7 9 24 . 5 3
!
u
’ mm 2 7 . 8 7 2 8 . 6 7 13 . 0 3 2 0 . 0 4 1 9 . 6 6
1 ’ 2 6 . 9 1 ’ 2 6 . 2 1 ’ 5 7 . 6 1 ’ 37 . 4 1 ’ 38 . 1
6 . 6 7 6 . 40 3 . 2 0 4 . 6 8 3 . 91
L ÷ 1 L ÷ 2 2 ~ 7

5 3
1 L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ I
L ÷ I L ÷ 2
L ÷ 1 L ÷ I L ÷ 2
L ÷ I L ÷ 2
2 L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ I 6 3 mm L ÷ I 3 5 mm L ÷ 1
1 ’ 3 8 . 1 1 ’ 2 6 . 9 4 1 . 6 % 3 . 9 1 6 . 6 7 70 . 6 %
3 5 mm L ÷ 1 2 5 mm L ÷ 2
1 4 3 5 mm × 4 = 1 40 mm 1 5 0 mm

3 L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ I 2 5 mm ~
63 mm
L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ I4 L ÷ 1 L ÷ A L ÷ A L ÷ 1 32 %
L ÷ A L ÷ 1 2 2 . 9 % L ÷ A 1 ’ 37 . 4 4 . 68
L ÷ 1 1 ’ 2 6 . 9 6 . 6 7 28 . 1 % 29 . 8 %
0 2 1 23

5 L ÷ 3 L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ ’
L ÷ 3
L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ ’ 11 . 7 % 1 0 . 8 % 13 . 7 %
L ÷ 3

6 L ÷ 3 L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ ’


4 L
L ´ P
y
!
u
1 L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ ’ L ÷ 2 L ÷ ’
L ÷ 1 L ÷ ’ L ÷ 2 L ÷ ’ L ÷ 2
2 L ÷ 1 L ÷ A L ÷ A L ÷ 1 32 %
L ÷ A L ÷ 1
3 L ÷ 3
L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ ’ L ÷ 3 L ÷ 1 L ÷ 2 L
÷ ’
1 2 1 5

4
L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ 3 L ÷ ’ L ÷ I
L k ^ mm 6 7 28 8 1 4 3 2 88 5 5 1 40 3 2 4 0
L ´ P
y
l
u
8 . 9 9 1 0 . 7 4 9 . 66 7 . 82 6 . 3 3
5 L
p
L
P
P
y
l
u
5 4

5
L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ 3 L ÷ ’ L ÷ I
L
p
k ^ mm 1 32 7 . 7 1 64 5 . 2 5 37 . 5 9 3 4 . 7 7 1 7 . 2
L
p
P
y
l
u
1 . 7 7 2 . 1 7 1 . 80 1 . 45 1 . 4 2
3 . 3
6 1 2 6 8

6 1 2 6 8B × ’ mm

/ mm

I mm

X

1
- i

p

1
s /
s
/
B
1 7 5 × 1 40 1 24 6 2 5 2 . 5 341 2 3 . 6 5 % ç4 ÷ 3 lo,- C 4 4 1 . 15 % 1 3 1 . 4 1
2 7 5 × 1 4 0 1 2 4 6 2 5 2 . 5 341 2 3 . 6 5 % ç3 ÷ 3 lo,- C 2 5 1 . 15 % 1 2 8 . 6 1
3 1 0 0 × 1 50 1 2 4 8 7 5 3 . 5 641 2 5 . 4 7 % ç4 ÷ 4 lo,- C 4 5 1 . 12 % 1 3 1 . 7 1
4 1 0 2 × 1 69 1 5 9 4 2 3 1 . 3 3 446 0 . 7 0 % ç5 ÷ 2 lo,- C 3 4 1 . 10 % 1 2 1 . 9 2
5 1 0 2 × 1 69 1 5 9 4 2 3 1 . 3 3 446 0 . 7 0 % ç5 ÷ 2 lo,- C 3 4 1 . 10 % 1 2 2 . 5 2
6 1 0 2 × 1 69 1 5 9 8 4 7 2 . 6 6 446 0 . 7 0 % ¡5 ÷ 2 lo,- C 34 1 . 1 0 % 1 1 9 . 6 2
7 1 3 0 × 50 0 4 8 4 5 0 0 0 . 5 2 241 2 0 . 3 6 % ç8 ÷ 2 lo,- C 7 5 1 . 03 % 1 2 0 . 5 6
8 1 3 0 × 3 00 2 8 4 5 0 0 0 . 8 8 241 2 0 . 6 1 % ç8 ÷ 2 lo,- C 7 5 1 . 03 % 1 1 9 . 0 6
9 1 8 2 × 3 00 2 6 7 7 5 0 1 . 4 0 242 0 1 . 2 9 % ç8 ÷ 2 lo,- C 10 0 0 . 55 % 1 3 9 . 8 8
6 1 4 ~ 6 1
s /
´ s
/
B o
1 0 0 % 2 7 8
6 6 % 3 1 ~ 3
4 0 %

6 3 6 1 6 L ÷ 3
o


0 =
1
- h
s
i
B
0 . 0 5 16 ÷ 0 . 00 95 e + 0 . 0 00 9 e
2
1
0
7 1 3 6

3 . 4
1
2

2 2 1 23

l
·
= ! ÷ " 3
1
÷ 3
2
# $
0
3
1
3
2

$
0
1 l
·


8 l
·
’ A l
3
1
3
2

8
1 L ÷ 1 L ÷ 2 L ÷ 3

2 1 L ÷ 1 L ÷ 2 70 % L
÷ 3 8 3 % L ÷ 3 L ÷ 1
L ÷ 2 L ÷ 1 L ÷
2
4 L ÷ 1 L ÷ 2 40 % L
÷ 3 3 0 % L ÷ 1 L ÷ 2
8 0 % L ÷ 3 4 0 %
8 L ÷ 3 L ÷ 1 L ÷ 2
!
3
1
3 5 mm ~ 25 mm
1 · 4
3 2 1 5

1 5 0 mm
2 2 5 ~ ’3 mm
3
4

5
’ 1

1 . | . 2 0 0 2 18 2 9 ÷ 1 ’ .
2 B arn oy C B Sh iu K ^ Bah h a B C Iioraio A E Bu --oll H C an d C orlo V C . B ohavior ol C ou plin , h oam- u n dor load rovor-al- B . Bo-oarch
an d Iovolop mon i B u lloiin BI0 ’ 8 . 0 1 Porilan d C omon i A--ociaiion Bo-oarch and Iovolop mon i C on -iru ciion 1ochn olo,y Lah oraiorio- 1 9 8 0 .
3 Harrio- K A Con, B an d S h ah rooz B H . B oh avior an d d o-i,n ol roin lorcod con croio -iool an d -iool ÷ concroio cou plin, h oam- | . E arih qu ak o
S p ocira 2 0 0 0 1 ’ 4 7 7 5 ÷ 7 9 9 .
4 Pau lay 1 . C ou p lin, h oam- ol roin lorcod con croio -h oar w all- | . |ou rn al ol Siru ciural Iivi-ion AS C E 19 7 1 97 3 8 4 3 ÷ 8 ’ 1 .
5 Pau lay 1 an d B in noy | B . Iia,on ally roin lorcod cou p lin , h oam- ol -hoar w all- B . Pap or ^o . 2’ AC I Pu h licaiion S P ÷ 42 19 7 4 2 5 7 9 ÷ 5 9 8 .
’ 1a--io- 1 P Horoiii H an d B oza- A . Un ih o h oh avior an d d uciiliiy ol roin lorcod concroio coup lin , h oam- ol -h oar w all- | . AC I S iru ciu ral |ou r-
nal 1 9 9’ 9 3 ’ .
7 Van, V Iu X ^i Y . B oh aviou r ol coramiio con croio cou plin , h oam- in -hoar w all -iru ciu ro un d or rovor-od cyclic loadin, | . |ou rn al ol B u ild in ,
S iru ciu ro- 19 9 2 1 3 1 7 1 ÷ 7 8 .
8 Pam H | S u B K L Lam V Y Li | Au I 1 K Kw an A K H an d Loo P K K . Io-i,n in , cou plin, h oam- and join i- in concroio h u ild in ,- lor im-
provod oarih qu ako ro-i-ian co A . Procood in ,- ol ih o Un o Iay Somin ar on Bocon i Iovolopmoni- in E arih q uak o E n ,inoorin , C . Hon , Kon , Hay
1 7
i h
2 00 2 9 1 ÷ 1 0 5 .
4 2 1 23

" &@AB # &+ . . & $ %# & & $%0 $%0 ’ # $ %# $ %# $ %& & $ %& $ %& & $ %’ $ %& $ %’ #’1 $%/ $%0 $ %& $ %’ $ %& $ %’ $ %# $%/ $%0 ! ! ! " < $ ( ’# ! < % 34 ( !# % 3= & !" "" !! )’. &’) $ 2 .&)+ # 2 .+ 6. ") % ’7893: &’+ ") % ’7893: #.. .&&. ") % ’7893: ’.’+.&). ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ’# !! !" " !" "" "! # &( ) $ %& $ %’ $ %# & & )+.&)+ 5’" . 5’" .+ 6. ..> . ’ )." 2 . .. . .+ ! #" + #" + #" + #" + #" + % 34 ’"&’ ’"&’ ’"&’ ’"&) ’"&’ ! ’" *’1 ’" *’1 ’" *’1 #" . ..1 ’" *’1 &4 % &# &’ ! ") % ’7893: #.. ? ’+. &’) &’) &’) &’... ") % ’7893: 5# &" &.&)+ 5’" ..&)+ 5’" .1 &" 5&1 +" #)1 &" &. 5’" . 6.. # ..+ 6.1 +" 5)1 *+ ’" . $%/ & $%0 $%/ $ %# & ! ..+ 6. ) *+ #.

% ()* -.3 / !" !’ ! !’ !’ "# .%3 +-. $6 $’ " 6 6 % %’ 3 - .&% ()* %. !’ !’ !6 037 !’ !’ $# + ! % . . ()* %&’ %()* !+.-3 2%2 5 "% +. %.+ +34 -%2 +.2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ++. !"# !- !"$ .3 / ()* +. / ()* !+.020.. !+- . !%01 .

%)77 " # % &)77 : ! . 4( 46 "#1 "#1 %*( $. " #% "#2 % $ ’ &*( $ " #% "#2 $ ’ %4( 5 " #$ " #% &)77 " # $ $ ! & 4&77 " #$ " #% ! "#1 " #$ " #$ "#1 " #$ $ ’ %4( 5 %%( 5. &%. " #$ $ ’ &6( ! %5( *. !( 4* ./0 & " #$ " # ’ 03 ! # ’ 77 " $ ’ 03 ! $ ’ 77 " % ’ 03 ! % ’ 77 %4( *) !( $* &+( &+ $%( !) %&( 4% %6( *6 $ ’ %4( 5 4( 46 8 8 8 8 8 8 " #$ " #% " #% %4( !! !( !* &+( ++ $%( %+ %%( 4! %*( 46 $ ’ %4( % 4( !+ " #& %%( 5& !( +* %4( 66 6( 6$ %$( !5 $&( +& $ ’ )6( 4 &( %+ %9 "#1 &%( %* !( %* &6( %& 4( )% %5( 65 %+( +! $ ’ &6( ! !( 4* 6 "#2 %)( 6$ )( +& &$( +$ $%( )) %!( )& $5( 44 $ ’ &*( $ &( 5$ ) $ & " #$ " #% "#2 "#2 " #$ "#2 4&77 " # 2 !$( 4. $!+77 "#2 " #$ " #% "#2 $)+77 %)77 9 &( 5$ 4( 46 " #% &)77 " # $ 6+( 4. -.$%+ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 %& ! "’& & % " #$ " #% " #$ " #% " #& $ " #$ " #% "# ! & " #& !( " ) & *+.

! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %&% ! " #% " #& " #$ - " #$ "#’ " #% " #& "#’ " #$ %%( )* %+( .* %$( )* " #$ " #% " #& "#’ . ! " #$ !% & "#/ " #% #’ " #% "#/ " #% % " #% ! " #% " #& "#’ "#’ " #& " #& "#/ " #% $ "#’ "#’ " #& $&* " #$ " #% " #& " #& "#’ " #$ " .

-%0 -%0 /./ 1. ) ) ..0 $/ # %=>?:@ .0 9 $!1 .0 !%& !%& /!./ & 9 ’ ) ....1< 14 &-< 14 -$< $4 %5< * +( +.1< 14 .0 $/ # %=>?:@ $11 $4 $0< $4 $0< $4 $%< $4 $1< $4 $1< $4 $1< $4 1&< $4 1&< 14 00< $ ) &$4 ! $ ) %/4 $ ) &$4 . & % . 011 011 .! " #& %//0 54 -- "#’ 0$!1 .$%% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ! 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 %& " #$ ! ) *+ ! " #2 !3 . $&%. " #% $-!04 % %4 $..$. !4 " $ * :B 1.4 .4 0 $4 /1 "#’ 5&!4 . & $! # &=>?:@ !! $& # &=>?:@ %0 $! # !=>?:@ !0 $0 # %=>?:@ &! $0 # %=>?:@ &! %0 # %=>?:@ &! $/ # %=>?:@ .4 % $4 !% !4 ! $ % .0 9 $!1 $11 9 $01 $1% 9 $-5 $1% 9 $-5 $1% 9 $-5 $&1 9 011 $&1 9 &11 $/% 9 &11 ( ) .1< 14 . &#$% &#$% -#$% !#!#!#%#$% %#$% %#%1 " &4 -0< &4 -0< 04 !. / 5 6 6 - $ $11< !A --< * +( " + . . 10$./ * :.< 14 . -. $4 . / " & !1< $A & - & " - $ ) - " #& # & .4 /% "#( &%!1 -4 && 6 6 0 !7 !8 ) #2 !3 0 ! 0 " #$ ! 7 ) *+ !7 ) #$ !% . $ ) %$4 5 $ ) %%4 0 $ ) $54 $ ) %14 0 $ ) $54 1 $ ) &54 / $ $ $ % % % / $ % & ! 0 . " #& 0&. 11500 1 1. $%! $%! $%! $05 $05 $05 !/! %/! %-.01 ! %4 0 %4 0 &4 0 $4 && $4 && %4 -14 0% 14 // $4 !1 $ % . & & - $ $ % . $4 !0 "#( ..%/ /4 55 " #% /$!& $14 . 11150% +.

) "* +%. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( #$* !! ! ! " " $% & "# " "$ # $% "# "$ # !! ! !! ’ ! "# "$ ( ( # $ "* ) "$ $ "* & ) "# ) "$ # ) "# &*. -%.. & ) "* ) "* ) "# ) "$ ) "$ ) "# ) "$ -%.// #1 * . ) ) "# )" ) !( ( ( # *.// 0 $. ) "$ ) "* ) "# ) "# *%. &%.

. 7: = . / ".-#+ ( * F12294D .-+ ’ * R1DD9@D R P U@24AA9 U 13G 04T1D B+ [3 A84 >481J9@2 13G G:NA9E9A5 @K 2493K@2N4G N@3N24A4 N@:LE93M >41$D @K D8412 Y1EED .Y13 B ..@:231E @K 7A2:NA:21E O9J9D9@3 B7HC !. . + %##% !.’ .@:231E @K 0:9EG93M 7A2:NA:24D !. + BHZ 7A2:NA:21E .@:2\ 31E !.! / !#"+ .X! . . S S1$ I ^ S9 .!%) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * %( !"#$$ % ( ) " ’ ! %" & ’($$ ! * + .% .X ( " * P1:E15 R 13G 093345 . B 6@3M 0 13G 78182@@T 0 U+ 0481J9@2 13G G4D9M3 @K 2493K@2N4G N@3N24A4 DA44E 13G DA44E / N@3N24A4 N@:LE93M >41$D .@3M U15 !X A8 %##% .. + C12A8V:1W4 7L4NA21 %### !’ ) XX" / X.+ -)( / -’!+ ) * P1:E15 R+ H@:LE93M >41$D @K 2493K@2N4G N@3N24A4 D8412 Y1EED .( ’ + X * I13M I ?: ] <9 ^+ 0481J9@:2 @K N421$9A4 N@3N24A4 N@:LE93M >41$D 93 D8412 Y1EE DA2:NA:24 :3G42 24J42D4G N5NE9N E@1G93M . < =1>>1 0 6 ?9@21A@ B C =:DD4EE F 6 13G H@2E4 I 6+ 0481J9@2 @K H@:LE93M >41$D :3G42 E@1G 24J42D1ED = + =4D412N8 13G O4J4E@L$43A 0:EE4A93 =O#’-+ #! P@2AE13G H4$43A BDD@N91A9@3 =4D412N8 13G O4J4E@L$43A Q H@3DA2:NA9@3 R4N83@E@M5 S1>@21A@294D !. + .X) % "X.+ O4D9M393M N@:LE93M >41$D 13G _@93AD 93 N@3N24A4 >:9EG93MD K@2 9$\ L2@J4G 412A8V:1W4 24D9DA13N4 B + P2@N44G93MD @K A84 [34 O15 74$9312 @3 =4N43A O4J4E@L$43AD 93 C12A8V:1W4 C3M9344293M H + F@3M . =+ O91M@31EE5 2493K@2N4G N@:LE93M >41$D @K D8412 Y1EED = + P1L42 <@+ %’ BHZ P:>E9N1A9@3 7P / )% !.* P1$ F . B: ? R . + . / !’+ % * 012345 6 0 789: .% !( ! X! / X-+ . F 13G S44 P .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful