P. 1
BIOLOGIJA skripta

BIOLOGIJA skripta

|Views: 8,692|Likes:

More info:

Published by: Danijel Javorić Barić on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2015

pdf

text

original

Sections

 • 1. BIOLOGIJA – ZNANOST O ŢIVOTU
 • 1.1. PLAN PISANJA ZNANSTVENOG DJELA IZ BIOLOGIJE
 • 1.2. SAŢETAK
 • 2. OSOBINE I ORGANIZACIJSKE RAZINE ŢIVIH BIĆA
 • 2.1. RASPORED ŢIVIH BIĆA U 5 CARSTAVA
 • 2.2. RASPORED ŢIVIH BIĆA U 3 CARSTVA
 • 2.3. ZAJEDNIĈKE OSOBINE ŢIVIH BIĆA
 • 2.4. SAŢETAK
 • 3. KAKO SE STANICE ISTRAŢUJU MIKROSKOPOM
 • 3.1. IZUM I USAVRŠAVANJE MIKROSKOPA
 • 3.2. GRAĐA SVJETLOSNOG MIKROSKOPA
 • 3.3. SAŢETAK
 • 4. POSTUPCI ISTRAŢIVANJA STANICE
 • 4.1. SAŢETAK
 • 5. KEMIJSKA OSNOVA ŢIVOG SVIJETA
 • 5.1. SVOJSTVA VODE
 • 5.2. SAŢETAK
 • 5.3. UGLJIKOHIDRATI
 • 5.4. LIPIDI
 • 5.5. BJELANĈEVINE
 • 5.6. NUKLEINSKE KISELINE
 • 5.7. SAŢETAK
 • 6. PODRIJETLO ŢIVOTA NA ZEMLJI
 • 6.1. KEMIJSKA EVOLUCIJA
 • 6.2. ABIOTIĈKA SINTEZA MONOMERA
 • 6.3. SINTEZA POLIMERA PRIJE POJAVE ŢIVOTA (ABIOTIĈKA SINTEZA)
 • 6.4. SAŢETAK
 • 7. OSNOVE MOLEKULARNE BIOLOGIJE
 • 7.1. SAŢETAK
 • 8. BIOLOŠKI SUBJEKTI BEZ STANIĈNE ORGANIZACIJE
 • 8.1. SAŢETAK
 • 9. PROKARIOTSKE STANICE – USTROJ I RAZMNOŢAVANJE
 • 10. PROKARIOTSKE STANICE – GENETIKA, FIZIOLOGIJA, ZNAĈENJE
 • 10.1. SAŢETAK
 • 11. EUKARIOTSKA STANICA
 • 11.1. SAŢETAK
 • 12. BIOLOŠKE MEMBRANE (BIOMEMBRANE)
 • 12.1. PASIVNI PRIJENOS
 • 12.2. AKTIVAN PRIJENOS
 • 12.3. SAŢETAK
 • 13. ORGANELI I STRUKTURE EUKARIOTSKIH STANICA
 • 13.1. JEZGRA
 • 13.2. ENDOPLAZMATSKA MREŢICA (ER)
 • 13.3. GOLGIJEVO TIJELO
 • 13.4. LIZOSOMI
 • 13.5. MITOHONDRIJI
 • 13.6. SAŢETAK
 • 14. ORGANELI I STRUKTURE BILJNIH STANICA
 • 14.1. KLOROPLASTI
 • 14.2. OSTALI TIPOVI PLASTIDA
 • 14.3. VAKUOLA
 • 14.4. STANIĈNA STIJENKA
 • 14.5. SAŢETAK
 • 15. STANIĈNI METABOLIZAM – IZMJENA TVARI I ENERGIJE
 • 15.1. SAŢETAK
 • 16. DIOBA STANICE – MITOZA
 • 16.1. MITOZA
 • 16.2. SAŢETAK
 • 17. MEJOZA ILI ZORIDBENA DIOBA
 • 17.1. SAŢETAK
 • 18. RAZVITAK BILJNOG ORGANIZMA
 • 18.1. ŢIVOTNI CIKLUS CVJETAĈE
 • 18.2. RAZVITAK BILJNOG EMBRIJA ILI KLICE
 • 18.3. SAŢETAK
 • 19. BILJNA TKIVA
 • 19.1. TVORNA TKIVA
 • 19.2. TRAJNA TKIVA
 • 19.3. SAŢETAK
 • 20. RAZVITAK ŢIVOTINJSKOG ORGANIZMA
 • 20.1. OPLODNJA
 • 20.2. RAZVOJ JEDINKE
 • 20.3. SAŢETAK
 • 21. ŢIVOTINJSKA TKIVA
 • 21.1. POKROVNO (EPITELNO) TKIVO
 • 21.2. VEZIVNO TKIVO
 • 21.3. MIŠIĆNO TKIVO
 • 21.4. ŢIVĈANO TKIVO
 • 21.5. SAŢETAK
 • 1. BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
 • 1.1. SAŢETAK
 • 2. PREGLED I EVOLUCIJA ŢIVIH ORGANIZAMA
 • 2.1. SAŢETAK
 • 3. VIRUSI
 • 3.1. OSOBINE VIRUSA
 • 3.2. PODJELA VIRUSA
 • 3.3. CIJEPLJENJE ILI VAKCINACIJA
 • 3.4. RETROVIRUSI
 • 3.5. SAŢETAK
 • 4. BAKTERIJE
 • 4.1. GRAĐA BAKTERIJE
 • 4.2. RAZMNOŢAVANJE
 • 4.3. PREHRANA
 • 4.4. SAŢETAK
 • 5. ZNAĈAJ BAKTERIJA ZA PRIRODU I ĈOVJEKA
 • 5.1. SAŢETAK
 • 6. CIJANOBAKTERIJE ILI MODROZELENE ALGE
 • 6.1. SAŢETAK
 • 7. ZELENI I SVJETLEĆI BIĈAŠI
 • 7.1. ZELENI BIĈAŠI
 • 7.2 SVJETLEĆI BIĈAŠI
 • 7.3. SAŢETAK
 • 8. ALGE KREMENJAŠICE
 • 9. ZELENE ALGE I PAROŢINE
 • 9.1. SAŢETAK
 • 10. SMEĐE ALGE I CRVENE ALGE
 • 10.1. SMEĐE ALGE
 • 10.2. CRVENE ALGE
 • 10.3. SAŢETAK
 • 10.4. ZNAĈAJKE PROTISTA
 • 11. GLJIVE
 • 11.2 ALGAŠICE
 • 11.3. SAŢETAK
 • 12. MJEŠINARKE
 • 12.1. GLJIVICE
 • 12.2. MJEŠINARKE KOJE RAZVIJAJU PLODIŠTA
 • 12.3. RAZMNOŢAVANJE
 • 12.4. SAŢETAK
 • 13. STAPĈARKE
 • 13.1. RAZMNOŢAVANJE
 • 13.2. SAŢETAK
 • 14. GLJIVE U SIMBIOZI
 • 14.1. SAŢETAK
 • 15. BILJKE
 • 15.1. KLASIFIKACIJA BILJA
 • 15.2. RAZVOJ BILJAKA
 • 15.3. SAŢETAK
 • 16. BILJNA TKIVA – BIOLOGIJA 1
 • 17. GRAĐA BILJKE
 • 17.1. STABLJIKA
 • 17.2. LIST
 • 17.3. KORIJEN
 • 17.4. SAŢETAK
 • 18. MAHOVINE
 • 18.1. RAZMNOŢAVANJE
 • 18.2. NAĈIN ŢIVOTA MAHOVINA
 • 19. PAPRATNJAĈE
 • 19.1. RAZMNOŢAVANJE
 • 19.2. ŢIVOTNI CIKLUS
 • 19.3. RAZNOLIKOST
 • 19.4. SAŢETAK
 • 20. SJEMENJAĈE
 • 20.1. ŢIVOTNI CIKLUS
 • 20.2. SAŢETAK
 • 21. GOLOSJEMENJAĈE
 • 21.1 ŢIVOTNI CIKLUS
 • 21.2. SAŢETAK
 • 22. RAZNOLIKOST GOLOSJEMENJAĈA
 • 22.1. SAŢETAK
 • 23. KRITOSJEMENJAĈE
 • 23.1. CVIJET
 • 23.2. OPRAŠIVANJE
 • 23.3. SAŢETAK
 • 24. ŢIVOTNI CIKLUS KRITOSJEMENJAĈA
 • 24.1. PLOD
 • 24.2. NAĈINI RASPROSTRANJIVANJA PLODOVA
 • 24.3. SAŢETAK
 • 25. RAZNOLIKOST KRITOSJEMENJAĈA
 • 25.1. SAŢETAK
 • 26. VEGETACIJA ZEMLJE
 • 26.1. NAJVAŢNIJE BILJNE ZAJEDNICE U SREDNJOJ EUROPI
 • 26.2. FLORNA CARSTVA ZEMLJE
 • 26.3. SAŢETAK
 • 27. BILJNI POKROV HRVATSKE
 • 27.1. SAŢETAK
 • 1. PRAŢIVOTINJE (Protozoa)
 • 2.SPUŢVE (Spongia)
 • 3. BESKOLUTIĆAVCI (Ameria)
 • 3.1. PLOŠNJACI
 • 3.2. SAŢETAK
 • 3.3. ŢARNJACI
 • 3.4. SAŢETAK
 • 3.5. OBLENJACI
 • 3.6. SAŢETAK
 • 3.7. MEKUŠCI
 • 3.8. SAŢETAK
 • 4. MNOGOKOLUTIĆAVCI (Polymeria)
 • 4.1 KOLUTIĆAVCI
 • 4.2. SAŢETAK
 • 4.3. ĈLANKONOŠCI
 • 4.3.1. KLJEŠTARI – PAUCI
 • 4.3.2. ŠKRGAŠI – RAKOVI
 • 4.3.3. UZDUŠNJACI – STONOGE I KUKCI
 • 5. MALOKOLUTIĆAVCI (Oligomeria)
 • 5.1. BODLJIKAŠI
 • 5.2. ŢIROGLAVCI
 • 5.3. SAŢETAK
 • 6. SVITKOVCI (Chordonia)
 • 6.1. PLAŠTANJACI I SVITKOVCI
 • 6.2. SAŢETAK
 • 6.3. KRALJEŢNJACI
 • 6.4.1. KRUŢNOUSTE I RIBE
 • 6.4.2. SAŢETAK
 • 6.4.3. VODOZEMCI
 • 6.4.4. SAŢETAK
 • 6.4.5. GMAZOVI
 • 6.4.6. SAŢETAK
 • 6.4.7. PTICE
 • 6.4.8. SAŢETAK
 • 6.4.9. SISAVCI
 • 6.4.10. SAŢETAK
 • 1. KEMIJSKI SASTAV TIJELA ĈOVJEKA I ODRŢAVANJE HOMEOSTAZE
 • 2. KRVI
 • 2.1. KRVNA PLAZMA
 • 2.2. ERITROCITI
 • 2.3. ANEMIJA ILI SLABOKRVNOST
 • 2.4. LEUKOCITI
 • 2.5. TROMBOCITI
 • 2.6. STVARANJE KRVNIH STANICA (HEMATOPOEZA)
 • 2.7. KRV KAO LIJEK I BOLESTI KOJE SE PRENOSE KRVLJU
 • 2.8. BOLESTI KOJE SE PRENOSE KRVLJU (AIDS, HEPATITIS)
 • 2.9. LIMFA
 • 2.10. KRV
 • 2.11. SAŢETAK
 • 3. IMUNOLOŠKI SUSTAV
 • 3.1. NESPECIFIĈNA IMUNOST
 • 3.2. SPECIFIĈNA IMUNOST
 • 3.2.1. HUMORALNA IMUNOST
 • 3.2.2. CELULARNA IMUNOST
 • 3.3. IMUNIZACIJA I VRSTE IMUNOLOŠKIH REAKCIJA
 • 3.4. BOLESTI I POREMEĆAJI IMUNOLOŠKOG SUSTAVA
 • 4. SRCE I KRVOŢILNI SUSTAV
 • 4.1. BOLESTI I POREMEĆAJI SRCA I KRVOŢILNOG SUSTAVA
 • 5. DIŠNI SUSTAV
 • 5.1. BOLESTI I POREMEĆAJU DIŠNOG SUSTAVA
 • 6. PROBAVNI SUSTAV
 • 6.1. JETRA
 • 6.2. GUŠTERAĈA
 • 6.3 BOLESTI
 • 6.4. HRANA
 • 6.5. SAŢETAK
 • 7. ENERGIJA I REGULACIJA TJELESNE TEMPERATURE
 • 7.1. KOŢA
 • 7.2. SAŢETAK
 • 8. MOKRAĆNI SUSTAV
 • 8.1. BOLESTI
 • 8.2. SAŢETAK
 • 9. SUSTAV ORGANA ZA KRETANJE
 • 9.1. BOLESTI
 • 9.2. SAŢETAK
 • 10. SUSTAV ŢLIJEZDA S UNUTARNJIM IZLUĈIVANJEM
 • 10.1. HIPOFIZA
 • 10.2. BOLESTI
 • 11. SUSTAV SPOLNIH ORGANA
 • 11.1. MUŠKI SPOLNI SUSTAV
 • 11.2. ŢENSKI SPOLNI SUSTAV
 • 11.3. OPLODNJA I TRUDNOĆA
 • 11.4. PLANIRANJE OBITELJI
 • 11.5. BOLESTI
 • 11.6. SAŢETAK
 • 12. ŢIVĈANI SUSTAV
 • 12.1. ORGANIZACIJA ŢIVĈANOG SUSTAVA
 • 12.2. ULOGE POJEDINIH DIJELOVA ŢIVĈANOG SUSTAVA
 • 12.3. OSJETILA
 • 12.3.1. OKO
 • 12.3.2. UHO
 • 12.3.3 OKUS
 • 12.3.4. MIRIS
 • 12.4. BOLESTI
 • 12.5. SAŢETAK
 • 13. PROMET VODE U BILJKAMA
 • 13.1. GOSPODARENJE BILJKE VODOM
 • 13.2. PUĈI
 • 13.3. SAŢETAK
 • 14. TEMELJNI METABOLIĈKI PROCESI U BILJKAMA
 • 14.1. ANAEROBNO STANIĈNO DISANJE
 • 14.2. AEROBNO STANIĈNO DISANJE
 • 14.3. AUTOTROFNI ORGANIZMI
 • 14.4. REAKCIJE FOTOSINTEZE
 • 14.5. INTENZITET FOTOSINTEZE I TRANSPORT ASIMILATA
 • 14.6. SAŢETAk
 • 15. ISHRANA BILJAKA
 • 15.1. SPECIFIĈNI OBLICI ISHRANE BILJA
 • 15.2. SAŢETAK
 • 16. RAZVOJNI PROCESI
 • 16.1. RAST I RAZVITAK BILJNOG ORGANIZMA
 • 16.2. BILJNI HORMONI
 • 16.3. DJELOVANJE OKOLIŠNIH ĈIMBENIKA
 • 16.4. SAŢETAK
 • 17. FIZIOLOGIJA GIBANJA
 • 1. GENETIKA
 • 1.1. MOLEKULARNA OSNOVA NASLJEĐIVANJA
 • 1.2. SINTEZA PROTEINA
 • 1.3. REGULACIJA AKTIVNOSTI GENA
 • 1.4. ZAKONI NASLJEĐIVANJA
 • 1.5. SPOLNI KROMOSOMI I SPOLNO NASLJEĐIVANJE
 • 1.6. VEZANI GENI
 • 1.7. MUTACIJE GENA I KROMOSOMA
 • 1.8. GENETIKA ĈOVJEKA
 • 1.9. TUMOR
 • 1.10. KLONIRANJE
 • 1.11. GENETIĈKO INŢENJERSTVO
 • 1.12. CITOPLAZMATSKO NASLJEĐIVANJE
 • 1.13. GENI U POPULACIJI
 • 1.14. ĈOVJEK I GENETIKA
 • 2. EVOLUCIJA
 • 2.1. NASTANAK SVEMIRA
 • 2.2. SAŢETAK
 • 2.3. PROMJENJIVOST ŢIVOG SVIJETA
 • 2.4. CHARLES DARWIN I TEORIJA EVOLUCIJE
 • 2.5. DOKAZI ZA EVOLUCIJU
 • 2.6. GEOLOŠKA DOBA I RAZVOJ ŢIVOG SVIJETA
 • 2.7. SAŢETAK
 • 2.8. TIPOVI I POGLAVITE SNAGE EVOLUCIJE
 • 2.9. PODRIJETLO I RAZVOJ ĈOVJEKA
 • 3.2. TEMELJNA SVOJSTVA BIOCENOZA I EKOSUSTAVA
 • 3.2.1. SASTAV, RASPORED I PROMJENE BIOCENOZA I EKOSUSTAVA
 • 3.2.2. ODNOSI PREHRANE U BIOCENOZI
 • 3.3. ORGANSKA PROIZVODNJA EKOSUSTAVA

BIOLOGIJA

Copyright © 2010 cerebro

SADRŢAJ
1. BIOLOGIJA – ZNANOST O ŢIVOTU ............................................................................... 11 1.1. PLAN PISANJA ZNANSTVENOG DJELA IZ BIOLOGIJE...................................... 11 1.2. SAŢETAK ..................................................................................................................... 11 2. OSOBINE I ORGANIZACIJSKE RAZINE ŢIVIH BIĆA.................................................. 12 2.1. RASPORED ŢIVIH BIĆA U 5 CARSTAVA............................................................... 12 2.2. RASPORED ŢIVIH BIĆA U 3 CARSTVA ................................................................. 12 2.3. ZAJEDNIĈKE OSOBINE ŢIVIH BIĆA ...................................................................... 12 2.4. SAŢETAK ..................................................................................................................... 13 3. KAKO SE STANICE ISTRAŢUJU MIKROSKOPOM...................................................... 14 3.1. IZUM I USAVRŠAVANJE MIKROSKOPA ............................................................... 14 3.2. GRAĐA SVJETLOSNOG MIKROSKOPA ................................................................. 14 3.3. SAŢETAK ..................................................................................................................... 14 4. POSTUPCI ISTRAŢIVANJA STANICE ............................................................................ 16 4.1. SAŢETAK ..................................................................................................................... 16 5. KEMIJSKA OSNOVA ŢIVOG SVIJETA........................................................................... 17 5.1. SVOJSTVA VODE ....................................................................................................... 17 5.2. SAŢETAK ..................................................................................................................... 17 5.3. UGLJIKOHIDRATI ...................................................................................................... 18 5.4. LIPIDI ............................................................................................................................ 18 5.5. BJELANĈEVINE .......................................................................................................... 19 5.6. NUKLEINSKE KISELINE ........................................................................................... 19 5.7. SAŢETAK ..................................................................................................................... 19 6. PODRIJETLO ŢIVOTA NA ZEMLJI ................................................................................. 20 6.1. KEMIJSKA EVOLUCIJA............................................................................................. 20 6.2. ABIOTIĈKA SINTEZA MONOMERA ....................................................................... 20 6.3. SINTEZA POLIMERA PRIJE POJAVE ŢIVOTA (ABIOTIĈKA SINTEZA) ........... 20 6.4. SAŢETAK ..................................................................................................................... 20 7. OSNOVE MOLEKULARNE BIOLOGIJE ......................................................................... 22 7.1. SAŢETAK ..................................................................................................................... 22 8. BIOLOŠKI SUBJEKTI BEZ STANIĈNE ORGANIZACIJE ............................................. 23 8.1. SAŢETAK ..................................................................................................................... 23 9. PROKARIOTSKE STANICE – USTROJ I RAZMNOŢAVANJE..................................... 24 10. PROKARIOTSKE STANICE – GENETIKA, FIZIOLOGIJA, ZNAĈENJE ................... 25 10.1. SAŢETAK ................................................................................................................... 25 11. EUKARIOTSKA STANICA.............................................................................................. 26 11.1. SAŢETAK ................................................................................................................... 27 12. BIOLOŠKE MEMBRANE (BIOMEMBRANE) ............................................................... 28 12.1. PASIVNI PRIJENOS .................................................................................................. 28 12.2. AKTIVAN PRIJENOS ................................................................................................ 28 12.3. SAŢETAK ................................................................................................................... 28 13. ORGANELI I STRUKTURE EUKARIOTSKIH STANICA ............................................ 30 13.1. JEZGRA ...................................................................................................................... 30 13.2. ENDOPLAZMATSKA MREŢICA (ER).................................................................... 30 BIOLOGIJA 2

13.3. GOLGIJEVO TIJELO ................................................................................................. 30 13.4. LIZOSOMI .................................................................................................................. 30 13.5. MITOHONDRIJI......................................................................................................... 31 13.6. SAŢETAK ................................................................................................................... 31 14. ORGANELI I STRUKTURE BILJNIH STANICA........................................................... 32 14.1. KLOROPLASTI .......................................................................................................... 32 14.2. OSTALI TIPOVI PLASTIDA..................................................................................... 32 14.3. VAKUOLA.................................................................................................................. 32 14.4. STANIĈNA STIJENKA ............................................................................................. 32 14.5. SAŢETAK ................................................................................................................... 33 15. STANIĈNI METABOLIZAM – IZMJENA TVARI I ENERGIJE ................................... 34 15.1. SAŢETAK .................................................................................................................. 34 16. DIOBA STANICE – MITOZA .......................................................................................... 35 16.1. MITOZA ...................................................................................................................... 35 16.2. SAŢETAK ................................................................................................................... 36 17. MEJOZA ILI ZORIDBENA DIOBA................................................................................. 37 17.1. SAŢETAK ................................................................................................................... 37 18. RAZVITAK BILJNOG ORGANIZMA ............................................................................. 39 18.1. ŢIVOTNI CIKLUS CVJETAĈE................................................................................. 39 18.2. RAZVITAK BILJNOG EMBRIJA ILI KLICE .......................................................... 40 18.3. SAŢETAK ................................................................................................................... 40 19. BILJNA TKIVA ................................................................................................................. 41 19.1. TVORNA TKIVA ....................................................................................................... 41 19.2. TRAJNA TKIVA......................................................................................................... 41 19.3. SAŢETAK ................................................................................................................... 42 20. RAZVITAK ŢIVOTINJSKOG ORGANIZMA ................................................................. 43 20.1. OPLODNJA................................................................................................................. 43 20.2. RAZVOJ JEDINKE..................................................................................................... 43 20.3. SAŢETAK ................................................................................................................... 44 21. ŢIVOTINJSKA TKIVA ..................................................................................................... 45 21.1. POKROVNO (EPITELNO) TKIVO ........................................................................... 45 21.2. VEZIVNO TKIVO ...................................................................................................... 45 21.3. MIŠIĆNO TKIVO ....................................................................................................... 45 21.4. ŢIVĈANO TKIVO ...................................................................................................... 46 21.5. SAŢETAK ................................................................................................................... 46 1. BIOLOŠKA RAZNOLIKOST ............................................................................................. 48 1.1. SAŢETAK ..................................................................................................................... 48 2. PREGLED I EVOLUCIJA ŢIVIH ORGANIZAMA ........................................................... 49 2.1. SAŢETAK ..................................................................................................................... 49 3. VIRUSI ................................................................................................................................. 50 3.1. OSOBINE VIRUSA ...................................................................................................... 50 3.2. PODJELA VIRUSA ...................................................................................................... 50 3.3. CIJEPLJENJE ILI VAKCINACIJA .............................................................................. 50 3.4. RETROVIRUSI ............................................................................................................. 50 3.5. SAŢETAK ..................................................................................................................... 51 BIOLOGIJA 3

..3............................ ZELENE ALGE I PAROŢINE .1...............................................................................3................ RAZMNOŢAVANJE ......... 65 15.............. GRAĐA BILJKE .3........................................................................................................................................................................ 66 17..... CRVENE ALGE................................ 62 13. 68 BIOLOGIJA 4 ................................. KORIJEN ..........................................................3............................................................................................................... 56 7............................... 64 14...................................4................................ 62 12......................................................................................................... 55 6...................................................................... ZNAĈAJKE PROTISTA..................... 53 4................................................................................................... SAŢETAK ....................... 63 13.... BILJNA TKIVA – BIOLOGIJA 1 .............................. SAŢETAK ...................1.......1..................2................................. 61 11...........................................1.................................................... GLJIVICE . CIJANOBAKTERIJE ILI MODROZELENE ALGE ... KLASIFIKACIJA BILJA ...........1...........1....................................................... PREHRANA ............................................................................................................................................................................... SAŢETAK ...................2 SVJETLEĆI BIĈAŠI ...............................3............ 62 12.........2.......... ALGE KREMENJAŠICE.............................. 66 17................................................................................................................................................................................................................................... 60 11........................................................4.......... SAŢETAK .................................................................................................................................. 66 17... 53 5....................... 52 4.............. 65 15.................................. SMEĐE ALGE I CRVENE ALGE ... 65 16.............3............................................................ 66 18................................................................................................................................................. 54 6.............. 53 4..... 65 15............................................................................... SAŢETAK ................. RAZMNOŢAVANJE ................ 59 10.. GLJIVE ........ 61 12..................................................... 56 8.. 54 5.....................4...................... RAZVOJ BILJAKA ... ZNAĈAJ BAKTERIJA ZA PRIRODU I ĈOVJEKA ........... GLJIVE U SIMBIOZI ..............................................................................................1............................................................................................ 63 13............................................. 62 12................ 58 9..........4............................................................................... 55 7.............................................................1........ BAKTERIJE ........2......................................................................................................................................................1.............................................................................................................................. MJEŠINARKE KOJE RAZVIJAJU PLODIŠTA ......................................... SAŢETAK ...................................................... STABLJIKA ..................................2.................... 59 10........................................ SMEĐE ALGE ....................................2...................................................................... 62 12................................. SAŢETAK ............................................ SAŢETAK .............. 52 4.. 63 14.......................2 ALGAŠICE.................... BILJKE ................................................................................2.......................... ZELENI BIĈAŠI ................................................... 66 17........................................................................................................................................................... RAZMNOŢAVANJE ............................. 65 17............... 58 10....................................4..... SAŢETAK ........................................................................................................................... SAŢETAK .................................................................... MAHOVINE............ 59 10................................................................................................................................................................... SAŢETAK .................... STAPĈARKE ............................................................. ZELENI I SVJETLEĆI BIĈAŠI ................. 56 7.......................................... SAŢETAK ... LIST .......................... SAŢETAK ......................................................1........................................................................ 57 8........................... 56 7............................. GRAĐA BAKTERIJE ........................................ 64 15...3................................................... 61 11........... 57 9...................1......................... 59 10.....1............................. MJEŠINARKE ...............

.................. 70 20.......1..........6...... 82 27............................................................... SAŢETAK ............................................................ 75 23....................................................3................. 72 21...........................................................................................................2.............. SAŢETAK .... 68 18.................................................................................................................................................................... 85 3.......... 85 3.............................3.... NAJVAŢNIJE BILJNE ZAJEDNICE U SREDNJOJ EUROPI ........................ 69 19.............. SAŢETAK .......... PLOD .......................... 75 23............................................................................ KRITOSJEMENJAĈE ..........1..................................................7....................................3............................................................................................... 80 26.................................18..........................................................................SPUŢVE (Spongia) .......... FLORNA CARSTVA ZEMLJE . 69 19................... ŢARNJACI .......3........ 71 20............................... NAĈIN ŢIVOTA MAHOVINA................................................................................................... RAZMNOŢAVANJE .................................................................................. BESKOLUTIĆAVCI (Ameria) ................................1... SAŢETAK ..................................... SAŢETAK ..................2....... 69 19...........5............................... 83 1....... 86 3.................................................... 77 24.........................................................1.2...... OPRAŠIVANJE .....1.... 83 2................................................ 84 3.................................................................................... OBLENJACI.......................................................................... 82 1........................................................................................................................... SAŢETAK .....................................3.....................................................................................................................2.................................................................................................................... 79 26................1......... 78 25........... SAŢETAK ....... 85 3...................................................... 72 20...................2..................................................................1.................................... 86 3.................................................. BILJNI POKROV HRVATSKE ........................................ 76 24.............. SAŢETAK ....................................... RAZNOLIKOST ............................1 ŢIVOTNI CIKLUS.......................... SAŢETAK .......................................................................................................................................................................... SAŢETAK ......................................................................................... ŢIVOTNI CIKLUS KRITOSJEMENJAĈA .................. SJEMENJAĈE..... SAŢETAK ......8...................................... 85 3.............. RAZNOLIKOST GOLOSJEMENJAĈA .............................................................................................1.............................3........ RAZMNOŢAVANJE ................................4................................................ 80 26.. ŢIVOTNI CIKLUS. GOLOSJEMENJAĈE.................................................................................................................... SAŢETAK ..... 86 3.................................... CVIJET .................... PRAŢIVOTINJE (Protozoa) ............ 68 19... 87 BIOLOGIJA 5 .........1........................................................................................................................... 73 22..................................... 73 21........................................................................................................... 73 21................ 78 24...... 81 26.......................................... 74 23.2.................................... MEKUŠCI .........................................................................................................................................................4.... ŢIVOTNI CIKLUS............................. SAŢETAK ....... PAPRATNJAĈE............................................................................................ SAŢETAK ........................................................................................................................................ 81 27......................... SAŢETAK ...2.................... 84 2............ RAZNOLIKOST KRITOSJEMENJAĈA ...............................................................................................................1.................................. 69 19......................................2......................................... 86 3................................... 74 22.......1....... 68 18............................... 77 24......................... SAŢETAK ....................... 79 25....... PLOŠNJACI ............................................ VEGETACIJA ZEMLJE ............... NAĈINI RASPROSTRANJIVANJA PLODOVA.1..................................................................................................................... 75 23................................................

4. MNOGOKOLUTIĆAVCI (Polymeria) ................................................................................ 88 4.1 KOLUTIĆAVCI ............................................................................................................. 88 4.2. SAŢETAK ..................................................................................................................... 88 4.3. ĈLANKONOŠCI........................................................................................................... 88 4.3.1. KLJEŠTARI – PAUCI ............................................................................................... 89 4.3.2. ŠKRGAŠI – RAKOVI................................................................................................ 89 4.3.3. UZDUŠNJACI – STONOGE I KUKCI ..................................................................... 89 4.4. SAŢETAK ..................................................................................................................... 90 5. MALOKOLUTIĆAVCI (Oligomeria) ................................................................................. 91 5.1. BODLJIKAŠI ................................................................................................................ 91 5.2. ŢIROGLAVCI ............................................................................................................... 91 5.3. SAŢETAK ..................................................................................................................... 91 6. SVITKOVCI (Chordonia) .................................................................................................... 92 6.1. PLAŠTANJACI I SVITKOVCI .................................................................................... 92 6.2. SAŢETAK ..................................................................................................................... 92 6.3. KRALJEŢNJACI........................................................................................................... 92 6.4. SAŢETAK ..................................................................................................................... 93 6.4.1. KRUŢNOUSTE I RIBE .......................................................................................... 93 6.4.2. SAŢETAK ............................................................................................................... 93 6.4.3. VODOZEMCI ......................................................................................................... 94 6.4.4. SAŢETAK ............................................................................................................... 94 6.4.5. GMAZOVI .............................................................................................................. 94 6.4.6. SAŢETAK ............................................................................................................... 95 6.4.7. PTICE ...................................................................................................................... 95 6.4.8. SAŢETAK ............................................................................................................... 95 6.4.9. SISAVCI.................................................................................................................. 95 6.4.10. SAŢETAK ............................................................................................................. 96 1. KEMIJSKI SASTAV TIJELA ĈOVJEKA I ODRŢAVANJE HOMEOSTAZE ................ 98 2. KRVI................................................................................................................................... 100 2.1. KRVNA PLAZMA...................................................................................................... 100 2.2. ERITROCITI ............................................................................................................... 101 2.3. ANEMIJA ILI SLABOKRVNOST............................................................................. 101 2.4. LEUKOCITI ................................................................................................................ 101 2.5. TROMBOCITI ............................................................................................................ 102 2.6. STVARANJE KRVNIH STANICA (HEMATOPOEZA) .......................................... 102 2.7. KRV KAO LIJEK I BOLESTI KOJE SE PRENOSE KRVLJU ................................ 102 2.8. BOLESTI KOJE SE PRENOSE KRVLJU (AIDS, HEPATITIS) .............................. 103 2.9. LIMFA ......................................................................................................................... 103 2.10. KRV ........................................................................................................................... 104 2.11. SAŢETAK ................................................................................................................. 104 3. IMUNOLOŠKI SUSTAV .................................................................................................. 105 3.1. NESPECIFIĈNA IMUNOST ...................................................................................... 105 3.2. SPECIFIĈNA IMUNOST ........................................................................................... 105 3.2.1. HUMORALNA IMUNOST .................................................................................. 105 3.2.2. CELULARNA IMUNOST.................................................................................... 106 BIOLOGIJA 6

3.3. IMUNIZACIJA I VRSTE IMUNOLOŠKIH REAKCIJA .......................................... 106 3.4. BOLESTI I POREMEĆAJI IMUNOLOŠKOG SUSTAVA....................................... 106 3.5. SAŢETAK ................................................................................................................... 107 4. SRCE I KRVOŢILNI SUSTAV......................................................................................... 108 4.1. BOLESTI I POREMEĆAJI SRCA I KRVOŢILNOG SUSTAVA ............................ 108 4.2. SAŢETAK ................................................................................................................... 108 5. DIŠNI SUSTAV ................................................................................................................. 110 5.1. BOLESTI I POREMEĆAJU DIŠNOG SUSTAVA .................................................... 111 5.2. SAŢETAK ................................................................................................................... 111 6. PROBAVNI SUSTAV ....................................................................................................... 112 6.1. JETRA ......................................................................................................................... 113 6.2. GUŠTERAĈA ............................................................................................................. 114 6.3 BOLESTI ...................................................................................................................... 114 6.4. HRANA ....................................................................................................................... 115 6.5. SAŢETAK ................................................................................................................... 117 7. ENERGIJA I REGULACIJA TJELESNE TEMPERATURE ........................................... 118 7.1. KOŢA .......................................................................................................................... 119 7.2. SAŢETAK ................................................................................................................... 119 8. MOKRAĆNI SUSTAV ...................................................................................................... 120 8.1. BOLESTI ..................................................................................................................... 120 8.2. SAŢETAK ................................................................................................................... 120 9. SUSTAV ORGANA ZA KRETANJE ............................................................................... 121 9.1. BOLESTI ..................................................................................................................... 121 9.2. SAŢETAK ................................................................................................................... 122 10. SUSTAV ŢLIJEZDA S UNUTARNJIM IZLUĈIVANJEM ........................................... 123 10.1. HIPOFIZA ................................................................................................................. 123 10.2. BOLESTI ................................................................................................................... 125 10.3. SAŢETAK ................................................................................................................. 125 11. SUSTAV SPOLNIH ORGANA ....................................................................................... 127 11.1. MUŠKI SPOLNI SUSTAV ....................................................................................... 127 11.2. ŢENSKI SPOLNI SUSTAV...................................................................................... 128 11.3. OPLODNJA I TRUDNOĆA ..................................................................................... 129 11.4. PLANIRANJE OBITELJI ......................................................................................... 130 11.5. BOLESTI ................................................................................................................... 130 11.6. SAŢETAK ................................................................................................................. 130 12. ŢIVĈANI SUSTAV ......................................................................................................... 132 12.1. ORGANIZACIJA ŢIVĈANOG SUSTAVA............................................................. 133 12.2. ULOGE POJEDINIH DIJELOVA ŢIVĈANOG SUSTAVA................................... 134 12.3. OSJETILA ................................................................................................................. 135 12.3.1. OKO .................................................................................................................... 135 12.3.2. UHO .................................................................................................................... 135 12.3.3 OKUS ................................................................................................................... 136 12.3.4. MIRIS .................................................................................................................. 136 12.4. BOLESTI ................................................................................................................... 136 12.5. SAŢETAK ................................................................................................................. 136 13. PROMET VODE U BILJKAMA ..................................................................................... 138 BIOLOGIJA 7

13.1. GOSPODARENJE BILJKE VODOM ...................................................................... 138 13.2. PUĈI .......................................................................................................................... 139 13.3. SAŢETAK ................................................................................................................. 139 14. TEMELJNI METABOLIĈKI PROCESI U BILJKAMA ................................................ 140 14.1. ANAEROBNO STANIĈNO DISANJE .................................................................... 140 14.2. AEROBNO STANIĈNO DISANJE.......................................................................... 140 14.3. AUTOTROFNI ORGANIZMI .................................................................................. 141 14.4. REAKCIJE FOTOSINTEZE ..................................................................................... 142 14.5. INTENZITET FOTOSINTEZE I TRANSPORT ASIMILATA ............................... 144 14.6. SAŢETAk .................................................................................................................. 144 15. ISHRANA BILJAKA ....................................................................................................... 146 15.1. SPECIFIĈNI OBLICI ISHRANE BILJA ................................................................. 147 15.2. SAŢETAK ................................................................................................................. 147 16. RAZVOJNI PROCESI ..................................................................................................... 149 16.1. RAST I RAZVITAK BILJNOG ORGANIZMA ...................................................... 149 16.2. BILJNI HORMONI ................................................................................................... 150 16.3. DJELOVANJE OKOLIŠNIH ĈIMBENIKA ............................................................ 150 16.4. SAŢETAK ................................................................................................................. 150 17. FIZIOLOGIJA GIBANJA ................................................................................................ 152 17.1. SAŢETAK ................................................................................................................. 153 1. GENETIKA ........................................................................................................................ 155 1.1. MOLEKULARNA OSNOVA NASLJEĐIVANJA .................................................... 155 1.2. SINTEZA PROTEINA ................................................................................................ 155 1.3. REGULACIJA AKTIVNOSTI GENA ....................................................................... 156 1.4. ZAKONI NASLJEĐIVANJA ..................................................................................... 156 1.5. SPOLNI KROMOSOMI I SPOLNO NASLJEĐIVANJE .......................................... 157 1.6. VEZANI GENI ............................................................................................................ 157 1.7. MUTACIJE GENA I KROMOSOMA........................................................................ 157 1.8. GENETIKA ĈOVJEKA .............................................................................................. 158 1.9. TUMOR ....................................................................................................................... 158 1.10. KLONIRANJE .......................................................................................................... 158 1.11. GENETIĈKO INŢENJERSTVO .............................................................................. 159 1.12. CITOPLAZMATSKO NASLJEĐIVANJE ............................................................... 159 1.13. GENI U POPULACIJI .............................................................................................. 159 1.14. ĈOVJEK I GENETIKA ............................................................................................ 159 2. EVOLUCIJA ...................................................................................................................... 160 2.1. NASTANAK SVEMIRA ............................................................................................ 160 2.2. SAŢETAK ................................................................................................................... 160 2.3. PROMJENJIVOST ŢIVOG SVIJETA........................................................................ 160 2.4. CHARLES DARWIN I TEORIJA EVOLUCIJE........................................................ 161 2.5. DOKAZI ZA EVOLUCIJU......................................................................................... 161 2.6. GEOLOŠKA DOBA I RAZVOJ ŢIVOG SVIJETA................................................... 161 2.7. SAŢETAK ................................................................................................................... 162 2.8. TIPOVI I POGLAVITE SNAGE EVOLUCIJE.......................................................... 162 2.9. PODRIJETLO I RAZVOJ ĈOVJEKA........................................................................ 162 BIOLOGIJA 8

.......... 164 3........2............................. ZAŠTITA PRIRODE............. 164 3...................1................................... 163 3.... BIOTIĈKI ĈIMBENICI.1.... ABIOTIĈKI ĈIMBENICI .............................1...................... ORGANSKA PROIZVODNJA EKOSUSTAVA .. 163 3................... 163 3.3................... ODNOSI PREHRANE U BIOCENOZI ........................ 163 3................................... TEMELJNA SVOJSTVA BIOCENOZA I EKOSUSTAVA................................4...................... RASPORED I PROMJENE BIOCENOZA I EKOSUSTAVA .........................................................2.................1.................................... SASTAV... EKOLOGIJA ............... 163 3................................... EKOLOŠKI ĈIMBENICI ..............2................5... 163 3.................................3................1...................................... 164 3............................... 164 BIOLOGIJA 9 .....2.....................................................................................................2................... ONEĈIŠĆENJE ............

BIOLOGIJA 1 BIOLOGIJA 10 .

Svakako je stoga potrebno razumijevanje osnovnih bioloških naĉela Svi znanstvenici. Pretpostavke (hipoteze) provjeravaju pokusima i opaţanjima u prirodi. do tada poznate rezultate koji su osnova poduzetnog istraţivanja. naslov znanstvenog ĉlanka. a zajedno s fizikom. a vrlo ĉvrste teorije koje se beziznimno potvrĊuju jesu znanstveni zakoni Rezultate svih istraţivanja znanstvenici objavljuju u znanstvenim ĉasopisima i na znanstvenim skupovima. broj volumena. kemijom i geologijom ubraja se u prirodne znanosti Biološka otkrića i njihova primjena u medicini. bios = život. šumarstvu. pa tako i biolozi. BIOLOGIJA – ZNANOST O ŢIVOTU BIOLOGIJA – grč. Numeriĉki istraţeni rezultati redovito se i statistiĉki provjeravaju RASPRAVA – u tom dijelu rada autor istiĉe znaĉenje dobivenih rezultata. usporeĊuje ih s rezultatima ostalih autora koji istraţuju sliĉne probleme i razmatra koliko su u skladu s hipotezom ili odstupaju od nje.1. kao i raĉunalnom mreţom i elektroniĉkom poštom BIOLOGIJA 11 . SAŢETAK Biologija je znanost o ţivim bićima i ţivotnim pojavama. poljodjelstvu. logos = govor. tablicama i fotografijama. ovako: ime autora. stranice koje rad obuhvaća 1. godina izdanja. Na osnovi dobivenih rezultata predlaţe smjernice budućih istraţivanja ZAKLJUĈAK – na kraju se kratko i jasno navode zakljuĉci doneseni na osnovu provedenog istraţivanja ZAHVALA – u kratkom dijelu autor zahvaljuje svima koji su mu pomogli u izvedbi rada ili su novĉano potpomogli istraţivanje POPIS LITERATURE – navode se svi spomenuti radovi. PLAN PISANJA ZNANSTVENOG DJELA IZ BIOLOGIJE NASLOV – naslov djela treba biti kratak i jasan. Nakon naslova dolazi ime autora i adresa ustanove u kojoj je rad izraĊen UVOD – autor izlaţe znanstveni problem. polaznu hipotezu i cilj vlastita rada MATERIJAL I METODE – autor precizno opisuje materijal i metode rada tako da drugi znanstvenici mogu ponoviti opisane pokuse REZULTATI – rezultati pokusa trebaju biti opisani razumljivo i pregledno. naslov rada.1. rijeĉ – znanost o ţivim bićima i ţivotnim procesima 1. Pretpostavke koje su mnogi potvrdili jesu teorije. abecednim redom autora. Svoja iskustva i zamisli izmjenjuju takoĊer osobnim susretima.2. industriji i biotehnologiji utjeĉu na ţivote svih ljudi. Postavljaju pitanja i pretpostavljaju odgovore. a obiĉno su još dopunjeni grafiĉkim prikazima. primjenjuju znanstvene metode rada.

2. grane biologije koja se bavi imenovanjem i razvrstavanjem (klasifikacijom) razliĉitih ţivih bića VRSTA – skupina organizama koji imaju mnogo zajedniĉkih osobina i mogu se meĊusobno razmnoţavati i dati plodne potomke Vrste s nekim zajedniĉkim osobinama zdruţene su u istom rodu. cijanobakterije) PROTOKTISTI (PROTISTI) – eukariotski jednostaniĉni i višestaniĉni organizmi jednostavne graĊe (praţivotinje. biljke i ţivotinje) Sva ţiva bića graĊena su od stanica – osnovna graĊevna i djelatna (funkcionalna) jedinica ţivih bića Staniĉna teorija – sva ţiva bića su izgraĊena od stanica – biološki zakon 2.st. ZAJEDNIĈKE OSOBINE ŢIVIH BIĆA ORGANIZIRANOST – ureĊenost i ustroj na svim razinama ţivota. ustroju i funkciji potomaka BIOLOGIJA 12 . švedski prirodoslovac – dvoimeno nazivlje ili binarna nomenklatura – svakoj biljci i ţivotinji dao je dva latinska imena – prvo ime oznaĉuje rod i piše se velikim poĉetnim slovom.1. nomos = zakon) ili sistematike. srodni rodovi zdruţuju se u porodice. RASPORED ŢIVIH BIĆA U 5 CARSTAVA PROKARIOTI (MONERA) – prokariotski jednostaniĉni organizmi (bakterije.2. taxis = red. RASPORED ŢIVIH BIĆA U 3 CARSTVA ARCHEA (arhebakterije ili prabakterije) EUBACTERIA (prave bakterije) EUCARYA (carstvo eukariotskih organizama u koje pripadaju gljive. sve kemijske reakcije u organizmu koje odrţavaju usklaĊenu strukturu i organizaciju ţivota POKRETLJIVOST – vlastitim snagama organizam pokreće sebe ili svoje dijelove PODRAŢLJIVOST – organizam prepoznaje svoj okoliš i reagira na njega RAZMNOŢAVANJE – organizmi stvaraju potomke sliĉne sebi RAZVITAK I RAST – slijed promjena koje vode sve većoj sloţenosti organizma NASLJEĐIVANJE – jedinice nasljeĊivanja su geni – dijelovi DNA koji sadrţe nasljednu uputu o razvitku. porodice u redove. raspored. Koljena se zdruţuju u carstva CARSTVO – KOLJENO – RAZRED – RED – PORODICA – ROD – VRSTA 2.. OSOBINE I ORGANIZACIJSKE RAZINE ŢIVIH BIĆA Carl Linne – 18. Sve strukture i procesi meĊusobno su povezani i regulirani IZMJENA TVARI ILI METABOLIZAM – izmjena tvari i energije s okolišem.3. alge) GLJIVE – heterotrofni organizmi koji apsorbiraju organsku hranu ŢIVOTINJE – heterotrofni organizmi koji se hrane drugim ţivotinjama BILJKE – autotrofni organizmi koji fotosintetiziraju (pretvaraju anorganske molekule u organske pomoću Sunĉeve energije) 2. a drugo oznaĉuje vrstu organizama i piše se malim poĉetnim slovom Linne – osnivaĉ taksonomije (grč. a redovi u razrede i koljena.

ekosustava i cijele biosfere Ţiva bića imaju mnoge zajedniĉke osobine.EVOLUCIJA ILI RAZVOJ – zajedniĉka evolucija ujedinjuje sav ţivi svijet na Zemlji. nasljeĊivanje. protista (protoktista). Raznolikost vrsta rezultat je stupnjevitih promjena i prirodne selekcije PRILAGODBA – specifiĉne strukture i ponašanje koje omogućuju sigurnije preţivljavanje u nekom okolišu ATOMI – povezuju se u MOLEKULE (MAKROMOLEKULE – bjelanĉevine ili nukleinske kiseline) – molekule ţivota – jednostaniĉni i višestaniĉni organizmi – mnoštvo stanica koje su povezane prema sliĉnim ulogama – TKIVA – tkiva izgraĊuju ORGANE – koji ĉine ORGANIZAM – ţivotna cjelina – iznad organizma je POPULACIJA – skupina organizama ili jedinki neke vrste koje ţive na nekom staništu i meĊusobno se rasploĊuju – razliĉite populacije koje ţive na istom podruĉju ĉine ŢIVOTNE ili BIOLOŠKE ZAJEDNICE – najviši i najsloţeniji stupanj u organizaciji ţivog svijeta jest EKOSUSTAV koji ĉine ţivotne zajednice i njihov okoliš – sva ţiva bića i svi ekosustavi ĉine BIOSFERU Na višem organizacijskom stupnju pojavljuju se nova svojstva.4. razmnoţavanje. SAŢETAK Svako biće pripada nekoj vrsti i nosi struĉno latinsko ime. evolucija (razvoj) i prilagodba BIOLOGIJA 13 . a ono je u skladu s fizikalnim i kemijskim zakonitostima. rodovi u porodice. ţivotnih zajednica. koljena i carstva Većinom se prihvaća razdioba u pet carstava: prokariota (monera). Ţivot je osobitost koja proizlazi iz meĊudjelovanja molekula. izmjena tvari (metabolizam). gljive i ţivotinje Sva ţiva bića izgraĊena su od stanice. Stanica je osnovna graĊevna i djelatna (funkcionalna) jedinica ţivoga bića Ţivi svijet istraţujemo u razliĉitim razinama od molekularne preko staniĉne do razine tkiva i organa te cijelog organizma ili populacije. pa redove. razrede. Vrste sa zajedniĉkim osobinama zdruţene su u rod. ANORGANSKE TVARI – atomi – molekule ORGANSKE TVARI – makromolekule – molekularne nakupine ŢIVI SUSTAV – organeli – stanice – tkiva – organi – organski sustavi – organizam 2. razvitak i rast. podraţljivost. biljke. pokretljivost. evo najznaĉajnijih: organiziranost.

SAŢETAK Pošto je u 17. stoljeće – ljudi su znali brusiti leće 16. Iznad njega je zrcalo kojim se usmjerava snop svjetlosti. Iznad stolića je kondenzator (sustav leća koji sluţi boljem osvjetljavanju predmeta). Objektiv daje uvećanu i realnu sliku predmeta koju okular još povećava. Schwannu (1839. a biljne 80 – 200 µm (0. Veliki vijak sluţi za grubo.2 mm). odnosno 0. Što je objektiv jaĉi njegova je frontalna leća bliţe preparatu. Svjetlosni mikroskop razluĉuje pojedinosti u stanici koje su manje od valne duljine vidljive svjetlosti (0. stoljeće – Carl Zeiss – nema napretka u izgradnji mikroskopa dok se teorijsko razumijevanje optiĉkih sustava ne poboljša Ernst Abbe – unaprijedio mikroskop.) i T. M. Ostalo se istraţuje elektronskim mikroskopom (preparat ne smije biti deblji do 100 nm) 3. Schwann spoznali su u 19.8 µm). IZUM I USAVRŠAVANJE MIKROSKOPA 13. stoljeću da su sva ţiva bića graĊena od stanica – oni su osnivaĉi staniĉne teorije Svjetlosni mikroskop je optiĉka sprava ĉiji se optiĉki dijelovi sastoje od: objektiva i okulara.3. stoljeće – A. Janssen postavio dvije leće na odreĊenu meĊusobnu udaljenost i tako dobio znatnije povećanje 17.1 mm.5 µm BIOLOGIJA 14 . Moć razluĉivanja mikroskopa je sposobnost razluĉivanja sitnih pojedinosti. zrcala i kondenzatora. stoljeće – nizozemski optiĉar Z. a moć razluĉivanja je sposobnost mikroskopa da dvije bliske toĉke prikaţe razdvojeno.08 – 0. Svjetlosnim mikroskopom ne moţemo razluĉiti strukture ĉije su dimenzije manje od valne duljine svjetlosti. U posebnom nosaĉu (revolveru) priĉvršćeni su objektivi. stoljeće – suvremeni mikroskop 3.3. Schleiden i T. veliĉina bakterijskih stanica iznosi najĉešće 1 – 10 µm. Povećanje je omjer veliĉine slike i predmeta. Ukupno povećanje jednako je umnošku povećanja objektiva i okulara Mikroskopi imaju stalak koji je na ĉvrstom podnoţju. Na kraju tubusa nalazi se okular. GRAĐA SVJETLOSNOG MIKROSKOPA Dva sustava leća – objektiv koji daje uvećanu i realnu (stvarnu) sliku predmeta i objektiva koji tu sliku još poveća.08 – 0.1. KAKO SE STANICE ISTRAŢUJU MIKROSKOPOM Oko mlaĊih osoba moţe razluĉiti sitne strukture ako su udaljene barem 0. stoljeće – ništa zanimljivo 19.) – staniĉna teorija – stanica je osnovna graĊevna i djelatna jedinica svakog ţivog organizma 3. stoljeću izumljen mikroskop zapoĉela su opaţanja i istraţivanja stanica Biolozi M.2. moć razluĉivanja 0. van Leeuwenhook – jedna leća – povećanje 300 puta Kepler – plan izgradnje sloţenog mikroskopa (objektiv i okular) Robert Hooke – pluto – graĊa kao pĉeline saće 18. Schleidenu (1838. Jaĉina osvjetljenja usklaĊuje se pomoću iris-zaslona (nalazi se ispod kondenzatora). Ukupno povećanje mikroskopa jednako je umnošku povećanja okulara i objektiva. Ţivotinjske stanice velike su u prosjeku 10 – 20 µm.5 mm 20.4 – 0. a mali za fino izoštravanje slike.

pa je moć razluĉivanja bolja BIOLOGIJA 15 . Zbog velike brzine elektroni imaju kraće valne duljine. a elektriĉno i magnetsko polje djeluje poput leća.U elektronskom mikroskopu snop elektrona zamjenjuje svjetlosne zrake.

POSTUPCI ISTRAŢIVANJA STANICE Staniĉno frakcioniranje – rastavljanje stanice na sastavne dijelove – postupak izdvajanja pojedinih staniĉnih organela ili još manjih dijelova stanice u zasebne homogene frakcije da bi se pobliţe upoznala njihov fiziološka uloga i biokemijski sastav – centrifuga – ureĊaj kojim se organeli razdvajaju na osnovi razlika u brzini njihova taloţenja Kultura stanica – postupak kojim stanicama mnogostaniĉnog organizma omogućujemo rast i dijeljenje u odgovarajućoj hranidbenoj podlozi (hranilištu) izvan samog organizma. pri jaĉim centrifugalnim silama Kultura stanica je postupak kojim stanicama mnogostaniĉnih organizama (biljnih i ţivotinjskih) omogućujemo rast i dijeljenje u odgovarajućoj hranidbenoj podlozi izvan organizma. a sitniji (plastidi. biljne stanice su totipotentne – iz jedne stanice se moţe obnoviti cijela biljka U staniĉnoj biologiji ĉesto se primjenjuju radionuklidi (radioizotopi) – izotopi elemenata koji imaju nestabilne jezgre pa se one raspadaju uz pojavu ionizirajućeg zraĉenja 4.4. a dobivena kaša sadrţi izmiješane staniĉne organele. mitohondriji.1. a ima primjenu i u poljodjelstvu. Postupak omogućuje istraţivanja stanica. SAŢETAK Staniĉno frakcioniranje je postupak izdvajanja pojedinih staniĉnih organela ili struktura u ĉiste frakcije radi lakšeg istraţivanja njihove zadaće i biokemijskog sastava. biotehnologiji i medicini U stanici se moţe pratiti kretanje molekula i njihove promjene u kemijskim relacijama tako da se molekule obiljeţe radioaktivnim izotopima. lizosomi) tek pri većim brzinama okreta. Stranice se iskidaju. koji emitira radioaktivno zraĉenje BIOLOGIJA 16 . tj. Oni se meĊusobno razdvajaju centrifugiranjem. Najveći i najteţi organeli (staniĉne jezgre) istaloţe se pri niţem broju okretaja.

kiseline i baze – molekule vode mogu se raspadati na ione H+ i OH. Zbog veće gustoće elektrona oko jezgre kisika taj dio molekule vode nabijen je negativno. Ono što ostaje je suha tvar 5. Vodikovim vezama voda se lako priljubljuje uz druge tvari – adhezija. sumpor. u citoplazmi 7. Najzastupljeniji su vodik.4. KEMIJSKA OSNOVA ŢIVOG SVIJETA Kemijski elementi koji izgraĊuju ţiva bića su biogeni elementi. Voda je izvrsno otapalo. dušik. Molekula vode ima svojstvo elektriĉnog dipola. ugljik. U ĉistoj vodi koncentracije H+ i OH. Tvari koje privlaĉe vodu su hidrofilne. a meĊu njima su najobilnije zastupljeni vodik (H). a baze je sniţavaju. kalcij.5. nepolarne molekule odbijaju vodu (hidrofobne) Disocijacija vode. dok iznad njih nema drugih molekula koje bi ih privlaĉile – površinska napetost Znaĉenje vode u reguliranju topline – voda ima visoku specifiĉnu toplinu (koliĉina topline potrebna da masi od 1g povisi temperaturu za 1°C) – ublaţene su nagle i velike promjene temperature na Zemlji. natrij i ţeljezo.– disocijacija vode. Te su veze uzrok kohezijskih i adhezijskih sila kao i kapilarnom podizanju vode. iznose za svaki ion 10-7 mola po litri. grijanjem se širi. SAŢETAK Kemijske elemente koji izgraĊuju ţivi svijet nazivamo biogenim elementima.5. pH krvi je 7. Takve slabe veze meĊu molekulama nazivaju se vodikove veze. kisik.1. meĊusobno se privlaĉe vodikovim vezama. ugljik (C). pH je negativan logaritam koncentracije vodikovih iona. Tvari koje privlaĉe vodu su hidrofilne. Pri niţoj temperaturi voda prelazi u kruto stanje i pri tome se širi (anomalija vode) – led pliva na vodi Voda kao otapalo – tekućina koja otapa druge molekule pa nastaje otopina – bezbojna. a na strani vodika pozitivno. Zbog nejednolike raspodjele naboja molekule se udruţuju jer pozitivan kraj jedne molekule privlaĉi negativan kraj druge molekule. isparavanje vode – kidanje vodikovih veza. ţeluci 1. kalij. a hlaĊenjem saţimlje. Veliki dio mase (65 – 99%) svakog ţivog organizma ĉini voda. Slijede fosfor. Pri temperaturi višoj od 4°C voda se ponaša kao i druge tekućine.iona su jednake. bistra tekućina bez okusa i mirisa. pH = -log H+ mol/L. SVOJSTVA VODE Molekule vode i vodikova veza – u molekuli vode jezgra kisika jaĉe privlaĉi elektrone nego jezgra vodika. njih privlaĉe molekule vode koje su ispod njih. Najvaţniji element je ugljik s iznimnim svojstvima Ţivot je nastao u vodi i ovisi o njoj.2. dušik (N) i kisik (O). magnezij. Adhezija i kohezija zajedno uzrokuju kapilarnost – kretanje vode u uskom prostoru suprotno smjeru djelovanja gravitacijske sile. Molekule vode imaju svojstvo elektriĉnog dipola. Molekule vode mogu se raspadati na BIOLOGIJA 17 . To je zato što kohezija ne djeluje jednoliko na molekule vode koje su na površini. pri niţim temperaturama molekule vode se sporije gibaju stoga su vodikove veze izmeĊu molekula stabilnije i pravilnije organizirane. 5. Fiziĉka svojstva vode – vodikove veze uzrokom su kohezijskih sila koje drţe vodu na okupu. a one koje je odbijaju su hidrofobne. Otopljene tvari koje povisuju koncentraciju H+ iona su kiseline. Ovisno o vrsti organizma na vodu otpada 65 – 99 % njegove mase. Na granici sa zrakom molekule vode se pravilno orijentiraju pa se ĉini da je voda prevuĉena tankom nevidljivom opnom.

a sluţi kao primarna zaliha energije za neposrednu uporabu. Glukoza. a one koje je sniţavaju su baze. a na drugom hidrofobne nazivamo amfipatskim molekulama. Imaju tri glavne biološke uloge: uskladištenje energije. fruktoza i galaktora C 6 H12 O6 – razliĉita svojstva proizlaze iz razliĉitog prostornog rasporeda atoma u molekuli OLIGOSAHARIDI – nastaju spajanjem dviju molekula jednostavnog šećera – glukoza + fruktoza = saharoza – saharoza je prijenosni oblik šećera u biljkama POLISAHARIDI – nastaju povezivanjem mnoštva jednostavnih šećera. tri-. U fosfolipidima su samo dvije molekule masnih kiselina vezane za glicerol. esteri trovalentnog alkohola glicerola i tri molekule viših masnih kiselina.4. Drugi kraj molekule (gdje su masne kiseline) nije nabijen pa odbija vodu. 5 (pentoza) i 6 (heksoza) – glukoza je osnovna hranidbena molekula stanice – nastaje fotosintezom u zelenoj biljci – univerzalno staniĉno gorivo. izgradnja bioloških membrana. prijenos signala meĊu stanicama MASTI I ULJA – trigliceridi. lipidi. glikogen pohranjen je u mišićima i jetri.3. Makromolekule su polimeri izgraĊeni od manjih podjedinica ili monomera. Male organske molekule otopljene u staniĉnoj tekućini ugraĊuju se u veće molekule ili su meĊuproizvodi kemijskih reakcija. Svi organski spojevi sadrţe ugljik. Jedan kraj je elektriĉno nabijen pa privlaĉi vodu. a na drugom metilnu CH3 . bjelanĉevine (proteini) i nukleinske kiseline. STEROIDI – kolesterol – nalazi se u membranama ţivotinjskih stanica. LIPIDI Netopljivi su u vodi. celuloza (odjeća) – ovce i krave probavljaju celulozu. Molekule koje ne sadrţe više od tridesetak atoma ugljika i ĉija je relativna molekularna masa u rasponu od 100 do 100 malene su organske molekule. hitin izgraĊuje tjelesni pokrov kukaca i rakova. Otopljene tvari koje povisuju koncentraciju H+ iona su kiseline. a za treću OH skupinu glicerola veţe se fosfatna skupina. imaju dobru topljivost u organskim otapalima. Vrlo tanke opne koje obavijaju sve stanice. signalnih i regulatornih molekula BIOLOGIJA 18 . itd) i polisaharidi (višestruke šećere). Vaţan je kao ishodišna molekula u sintezi hormona. nalazi se u staniĉnoj stjenci gljiva 5.ione H+ i OH-. oligosaharidi (di-. u ţivĉanim tkivima i u krvnoj plazmi. 5. ĉovjek ne. U mastima dolaze zasićene masne kiseline. a u uljima nezasićene. Ugljikohidrati su najzastupljeniji organski spojevi na zemlji MONOSAHARIDI – jednostavni šećeri – tri ugljikova atoma (minimalno). Masne kiseline su hranidbene molekule. Škrob sluţi kao zaliha hrane u biljaka. UGLJIKOHIDRATI Monosaharidi (jednostavni šećeri). tetra-. Njihovom razgradnjom oslobaĊa se dva puta više korisne energije nego razgradnjom jednake mase glukoze FOSFOLIPIDI – graĊevne jedinice biomembrana. Takve molekule koje su na jednom kraju hidrofilne. Organske molekule koje izgraĊuju ţivi svijet nazivamo biomolekulama: ugljikohidrati. Na jednom kraju imaju kiselinsku skupinu COOH.

monomera Ugljikohidrati su graĊeni od ugljika. gvanin i adenin. upravljaju djelovanjem gena. DEOKSIRIBONUKLEINSKA KISELINA (DNA) – sastoji se od dva dugaĉka lanca. Adenozin trifosfat (ATP) sadrţi kemijske veze bogate energijom. Povezuju se peptidnim vezama koje se uspostavljaju izmeĊu karboksilne i amino skupine. a ribonukleinske kiseline omogućuju da se nasljedna uputa ostvari sintezom proteina Nukleotid koji se sastoji od riboze. BJELANĈEVINE GraĊevne jedinice bjelanĉevina (proteina) su aminokiseline. graĊeni su od atoma. vodika i kisika (CH2 O). kao enzimi ubrzavaju kemijske reakcije u stanici. NUKLEINSKE KISELINE Jedinice nasljeĊa – geni. Postoji dvadesetak aminokiselina koje nalazimo u svim organizmima.5. lipidi. izgraĊuju biomembrane i prenose signale meĊu stanicama. DNA je tvar od koje su izgraĊeni geni.7. te pirimidinske citozin i timin. a ta slobodna energija pokreće druge kemijske reakcije. keratin kosu i nokte. Purinske baze su graĊene od dva prstena. prenose informacije. Sadrţe karboksilnu COOH i amino NH3 skupinu. amilaza iz sline razgraĊuje škrob. vaţni su u obrani organizma od zaraze Nukleinske kiselina (DNA i RNA) su polimeri izgraĊeni od nukleotida. Nukleotid je graĊen od šećera deoksiriboze. a pirimidinske od jednog. dušiĉne baze i fosfata. umjesto timina ima uracil.5. ulja. U RNA umjesto timina dolazi uracil. prijenosna (tRNA) i ribosomska (rRNA) 5. Svaki lanac sastoji se od mnoštva nukleotida. pa se još zove polinukleotidni lanac. Geni imaju svoju materijalnu osnovu. fosfata i dušiĉnih baza. a gvanin s citozinom tri RIBONUKLEINSKA KISELINA (RNA) – jedan lanac. Dušiĉne baze su purinske gvanin i adenin. omogućuju obranu organizma protiv zaraze. a dijelimo ih na monosaharide. koji ĉini osnovnu strukturu svih staniĉnih membrana Bjelanĉevine su polimeri (makromolekule) izgraĊeni od aminokiselina. adenina i tri fosfata je ATP (adenozintrifosfat) – molekula koja pohranjuje i prenosi kemijsku energiju koja pokreće ţivotne procese BIOLOGIJA 19 . fosfolipidi i steroidi – molekule koje pohranjuju energiju. Dva polinukleotidna lanca su meĊusobno vezana vodikovim vezama. SAŢETAK Ĉetiri osnovne skupine organskih molekula su ugljikohidrati. nastaju povezivanjem manjih podjedinica. bjelanĉevine i nukleinske kiseline. upravljaju djelovanjem gena. Adenin s timinom tvori dvije vodikove veze. Kolagen izgraĊuje vezivno tkivo i hrskavicu. koji se sastoji od šećera. pepsin u ţelucu proteine. Velike organske molekule. polimeri. imaju ulogu molekularnih signala. Kidanjem takvih veza oslobaĊa se energija. djeluju poput molekularnih znakova (signala). oligosaharide i polisaharide Lipidi su masti. Neke uloge proteina jesu izgraĊuju stanice i izvanstaniĉnu tvar. Fosfolipidi se spontano organiziraju u dvosloj. laktozu iz majĉinog mlijeka razgraĊuje laktaza Enzimi su molekule koje ubrzavaju kemijske reakcije – biokatalizator. Tri tipa: glasniĉka (mRNA). Tvar na koju enzim djeluje naziva se supstrat – aktivno mjesto 5. kao enzimi usklaĊuju i ubrzavaju kemijske reakcije.6. IzgraĊuju stanice i izvanstaniĉne tvari. timin i citozin. a njihovo ustrojstvo je ureĊeno fizikalnim i kemijskim zakonitostima.

6. Protiv te hipoteze govori ĉinjenica da ta molekula teško moţe nastati bez specifiĉnih enzima.4. Osobine ţivoga sustava pojavljuju se kao rezultat meĊudjelovanja molekula na višem organizacijskom stupnju ţive tvari. tj. SINTEZA POLIMERA PRIJE POJAVE ŢIVOTA (ABIOTIĈKA SINTEZA) Polimeri su lanci koji nastaju povezivanjem sliĉnih graĊenih jedinica – monomera.3. metana. okamenjene cijanobakterije. Za ţivot svake stanice kljuĉne su dvije uloge: jedna je genetiĉka koja omogućuje prijenos nasljedne upute na novu generaciju stanica. graĊevnih blokova za sloţenije molekule  povezivanje monomerskih jedinica u polimere poput nukleinskih kiselina i proteina  spajanje abiotiĉki nastalih molekula u kapljiĉaste nakupine – protobionte  izvor nasljeĊivanja (genetiĉke informacije) 6. 6.6. ABIOTIĈKA SINTEZA MONOMERA Aleksandar Oparin pretpostavio je 1938. 6.g. Većina biloga smatra da se ţivot na zemlji razvio iz neţive materije koja se organizirala u molekularne nakupine. sadrţi genetiĉku informaciju. tj. Smjesu vodene pare.5 milijardi godina. Eksperiment koji je Stanley Miller 1953. amonijaka i vodika izloţio je elektriĉnim izbojima i djelovanju UV-zraka.2. KEMIJSKA EVOLUCIJA Mnogi znanstvenici smatraju da su tijekom kemijske evolucije nastali svi preduvjeti za pojavu prvih stanica i za daljnju biološku evoluciju. Nakupljanjem molekula koje su sintetizirane nastaju mikroskopski mjehurići – protobionti. meĊu kojima je bilo aminokiselina i nukleotida. SAŢETAK Većina biologa prihvaća znanstveno utemeljenu pretpostavku da se ţivot razvio na Zemlji iz neţive tvari koja se postupno organizirala u sloţenije strukture s novim svojstvima.1.g. PODRIJETLO ŢIVOTA NA ZEMLJI Charles Darwin (podrijetlo vrsta) je zaĉetnik ideje o evoluciji ţivih organizama – zakljuĉio je na osnovi svojih opaţanja da su se sloţeni organizmi razvili od jednostavnih. U današnje vrijeme to se dogaĊa pomoću enzima. proteina i da današnje molekule RNA nemaju sposobnost samoumnoţavanja. stari oko 3. da su prve organske molekule nastale od plinova u primitivnoj Zemljinoj atmosferi. a druga je metaboliĉka i osigurava tvari i energiju za ţivot stanice. Neki smatraju da su odreĊeni oblici ţivota došli na Zemlju iz svemira BIOLOGIJA 20 . a djeluje kao i enzim. Za kemijsku evoluciju kljuĉni su sljedeći dogaĊaji:  abiotiĉka (nebiotiĉka) sinteza malih organskih spojeva – monomera. proveo podrţao je Oparinovu pretpostavku. U prilog njihovoj hipotezi govore nalazi o tome da molekula RNA ima dvojaka svojstva. Neki molekularni biolozi smatraju da je RNA bila prva u procesu nastanka ţivota. Nakon nekoliko dana otkrio je u svom ureĊaju male organske molekule. Do sada najstariji nalazi ostataka ţivota su stromatoliti.

Tako su nastali mikroskopski mjehurići ĉija je unutrašnjost bila razliĉita od okoliša (protobionti) Za pojavu ţivota bilo je odluĉujuće i to što su neki polimeri imali sposobnost samoumnoţavanja te su bili preteĉa nasljedne tvari BIOLOGIJA 21 .5 – 4 milijarde godina Povezivanjem malih molekula nastale su veće koje su se meĊusobno spontano povezivale zbog svojih fizikalno-kemijskih svojstava. Millerov pokus potvrĊuje pretpostavku o mogućnosti abiotiĉke sinteze malih organskih molekula u uvjetima koji su vladali na Zemlji prije 3.Tijekom kemijske evolucije nastali su preduvjeti za pojavu prvih stanica i za daljnju biološku evoluciju.

nakon ĉega svaki lanac sluţi kao kalup za sintezu novog lanca. a proteinski omotaĉ virusa ostaje na površini bakterijske stjenke. a nju par odreĊuje sastav i redoslijed aminokiselina u proteinskoj molekuli. Prepisivanje se vrši djelovanjem enzima RNA-polimeraza. Uputa za sintezu proteina zadana je u molekuli DNA redoslijedom njezinih nukleotida. Molekula DNA replicira se na naĉin da se lanci razdvoje djelovanjem enzima DNA-polimeraza. Zaraţena bakterijska stanica se raspada kako bi se iz njezine unutrašnjosti oslobodio veliki broj novih virusnih ĉestica. Proces povezivanja aminokiselina u proteine naziva se translacija ili prevoĊenje. BIOLOGIJA 22 . Specifiĉna trojka nukleotida odreĊuje svaku pojedinu aminokiselinu. Ona je prijepis originalne genetiĉke upute pohranjene u DNA koja se nalazi u jezgri. SAŢETAK Proteini su vaţne graĊevne molekule ţivih bića i enzimi koji upravljaju svim ţivim procesima. OSNOVE MOLEKULARNE BIOLOGIJE Na temelju rezultata pokusa s bakterijom Streptococcus pneumoniae skupina ameriĉkih znanstvenika koju je predvodio O.g. te se mogu vidjeti iskljuĉivo elektronskim mikroskopom. Tu uskaĉe tRNA. a osim toga molekula RNA se ne popravlja jer je to kratkoţivuća molekula.1. Ribosomsko tjelešce izgraĊeno je od nekoliko molekula rRNA i većeg broja proteinskih molekula. Sinteza proteina se odvija na ribosomima. Obje novonastale molekule sadrţe jedan stari i jedan novi lanac te su genetiĉki potpuno identiĉne. Replikacijom molekule DNA taj se redoslijed vjerno prenosi na potomstvo. 7. sitnim tjelešcima koja se nalaze slobodna u citoplazmi ili su vezana za membrane endoplazmatskog retikuluma. Nekoliko godina kasnije naĉinjen je pokus s bakterijom Escherichia coli i njezinim virusom.Avery objavila je 1944. Trebalo je odgonetnuti genetiĉki šifru ili kod. ustanovljeno je da prilikom zaraţivanja bakterije virusom u njezinu stanicu ulazi samo virusna DNA. Sinteza proteina odvija se pod djelovanjem mRNA. otkriće da je DNA molekula naslijeĊa. Kako se ĉita genetiĉka uputa prepisana s molekula DNA na molekulu mRNA. kodonom na molekuli mRNA. To je mala molekula ribosomske kiseline koja na jednom kraju moţe vezati sebi specifiĉnu aminokiselinu dok se na drugom kraju nalazi specifiĉna trojka nukleotida (antikodon) koja se svojim specifiĉnim dušiĉnim bazama sparuje s komplementarnom trojkom nukleotida. Uputu o redoslijedu aminokiselina ĉitaju prijenosne molekule RNA koje dopremaju odgovarajuće aminokiseline do ribosoma te ih ukljuĉuju u rastući proteinski lanac.T. Pokusi s biljnim stanicama dokazali su da su jedino RNA-virusi iznimka – njihova nasljedna tvar je molekula RNA. Zato se proces sinteze proteina naziva transkripcija ili prepisivanje. Transkripcija nije precizna kao replikacija. Genetska šifra (koju poznajemo u cijelosti) univerzalna je za sav ţivi svijet. Promjer ribosoma iznosi 20-30 nm. Genetiĉka uputa prepisuje se s molekule DNA na glasniĉku molekulu RNA te se odatle ĉita pri sintezi proteina na ribosomu. James Watson i Francis Crick – replikacija molekule DNA.7. Njihova je funkcija odreĊena strukturom (graĊom i oblikom) molekule.

takav se proces odvija i u stanicama mnogih ţivih bića – Nobelova nagrada Viroidi – molekule ribosomskih kiselina bez proteinskog omotaĉa koje se mogu razmnoţavati u biljnim stanicama Satelitne RNA – gole ribonukleinske kiseline koje uzrokuju bolesti Prioni – malene proteinske molekule koje ne sadrţe nukleinsku kiselinu 8.g. Neki virusi imaju i dodatnu vanjsku ovojnicu sastavljenu od proteina. a to je razmnoţavanje. otkriven sastav virusa (TMV) – protein i nukleinska kiselina – Nobelova nagrada 1939.8. Oni su na granici ţivog i neţivog svijeta. Martinus Beijerinck. Nukleinska kiselina nosi genetiĉku informaciju za sintezu novih virusnih ĉestica. Oni su neţiva organska tvar sve dok se ne naĊu u specifiĉnoj domaćinskoj stanici. a ne ishodište evolucije. Nemaju staniĉni ustroj pa se po tome razlikuju od organizama. Nemaju staniĉnu graĊu. ipak otkrivaĉem virusa se smatra Dmitrij Ivanovski. RNA je genetiĉki materijal virusa TMV i odgovorna je za infektivnost 1970. Virusi se mogu razmnoţavati samo u ţivoj stanici.g. Veliĉinu virusa mjerimo u nanometrima. otkriven prvi virus ĉovjeka – virus ţute groznice 1911. Imaju svojstvo kristalizacije. 1892. BIOLOŠKI SUBJEKTI BEZ STANIĈNE ORGANIZACIJE Virologija – znanost o virusima. Virusi su submikroskopski staniĉni paraziti (elektronski mikroskop). otkriven bakterijski virus 1935. Sloţenije graĊeni virusi imaju i vanjsku ovojnicu sloţenog kemijskog sastava. Danas poznajemo i uzroĉnike bolesti manje od virusa. virus (TMV) prvi puta viĊen elektronskim mikroskopom – Nobelova nagrada 1952. satelitne RNA i prioni. virus = otrov. lat.g. u nekih RNA-virusa otkriven je enzim koji prepisuje RNA u DNA (u suprotnom smjeru od onog za koji se smatralo da je jedini moguć) – kasnije je dokazano da to nije iznimka. To su sloţene makromolekule sastavljene od nukleinske kiselina (DNA ili RNA) i proteinskog omotaĉa.g.g. otkriven prvi ţivotinjski virus – virus slinavke i šapa 1902. Virusi su najvjerojatnije posljedica. ţivotinja i ĉovjeka te kao modeli za istraţivanje u molekularnoj biologiji.g. otkrivena mogućnost njegova kristaliziranja – Nobelova nagrada 1937. To su i viroidi. Ne mogu se uzgajati na umjetnim hranjivim podlogama.g. otkriven prvi virus 1898.g. To dovodi do bolesti. Znaĉajni su kao uzroĉnici bolesti biljaka.g. Tek nakon ulaska u specifiĉnu domaćinsku stanicu oĉituje se jedina osobina ţive tvari kojom se odlikuju virusi. u protivnom imaju svojstva neţive tvari. BIOLOGIJA 23 . DNA je genetiĉki materijal bakterijskog virusa i odgovorna je za infektivnost – Nobelova nagrada 1956. lipida i ugljikohidrata s ĉije površine strše izbojci. TMV dobiven u ĉistom stanju.g. virusi mogu uzrokovati tumore – Nobelova nagrada 1915. nego su ustrojeni kao makromolekule sastavljene od nukleinske kiseline (DNA ili RNA) i proteinskog omotaĉa.1. SAŢETAK Virusi su staniĉni paraziti koje opaţamo jedino elektronskim mikroskopom.g.

Genetiĉka uputa bakterije sadrţana je u prstenastoj molekuli DNA koja ĉini Nukleoid – strukturu koja ulogom odgovara pravoj jezgri eukariotske stanice. Neke bakterije izluĉuju oko staniĉne stjenke sluzavu tvar šećernog ili bjelanĉevinastog karaktera tvoreći kapsulu ili ĉahuru. a razvrstava ih se u ĉetiri preostala razreda. kad se stanica jednostavno podijeli na dva dijela. Prokarioti su uvijek jednostaniĉni organizmi te pripadaju carstvu monera. nemaju organele. mnoštvo spojeva male molekularne mase i anorganske ione. Spolni pili omogućuju prihvaćanje dviju bakterijskih stanica prilikom izmjene genetiĉkog materijala (konjugacija). Nukleoid nije obavijen jezgrinom ovojnicom. S površine nekih bakterija strše nitaste tvorevine: biĉevi i pili. PROKARIOTSKE STANICE – USTROJ I RAZMNOŢAVANJE Sve stanice dijele se u dva osnovna tipa: prokariotske i eukariotske stanice. velika i sloţena molekula koja se sastoji od dugaĉkih polisaharidnih lanaca popreĉno povezanih. Veliĉina im je od 0. BIOLOGIJA 24 . Citoplazma sadrţi bjelanĉevine (enzime). Carstvo monera ĉine bakterije. prokariotski organizmi koji se jako razliku po nekim osnovnim ţivotnim osobinama. Staniĉnu membranu izvana obavija staniĉna stjenka. GraĊena je kao dvosloj fosfolipidnih molekula u koji su uklopljene i molekule bjelanĉevina. tj. Veće strukture u stanici su DNA i brojni ribosomi i razliĉite priĉuvne tvari. Eukarioti mogu biti jednostaniĉni ili višestaniĉni organizmi. prstenaste molekule DNA. ali mnogo manje pa sadrţe manje gena. Prokariotske stanice (protociti) su mnogo manji i jednostavniji nego eukariotske stanice (eucita). Razmnoţavaju se dvostrukom diobom. Staniĉna membrana je vanjska granica stanice. Osnovna graĊevna tvar bakterijske stjenke je peptidoglikan ili murein. To je ĉvrsta površinska struktura koja štiti stanicu od rasprsnuća u hipotoniĉnom okolišu. a bakterijama omogućuju prianjanje na stanice domaćinskog organizma.9. Pili su kraći i tanji od biĉeva. Voda ima najveći udio u sastavu citoplazme bakterijske stanice (oko 80%). U citoplazmi se još ponekad nalaze i plazmidi.2 – 10 µm. Nemaju oblikovanu staniĉnu jezgru. ugljikohidrate i lipide. preko nje se prenosi podraţaj i transportiraju tvari. Taj sluzavi omotaĉ ima zaštitnu ulogu. umreţenih kratkim peptidnim lancima. Biĉevi sluţe bakterijama za pokretanje.

KONJUGACIJA – proces kad jedna stanica preda drugoj dio svog genetiĉkog materijala zahvaljujući genu koji se nalazi u njegovo plazmidu. a meĊu heterotrofnim saprofite. Prokariotska stanica jednostavnije je graĊena od eukariotske jer nema pravu jezgru ni staniĉne organele. Iako u bakterija ne postoji spolni naĉin razmnoţavanja. Heterotrofne bakterije koriste gotove organske spojeve.1. Bakterijske stanice imaju stjenku. biĉeve koji im sluţe za pokretanje. Neke bakterije preţivljavanju nepovoljne uvjete u obliku endospora. Izmjena gena je moguća. a neke su još obavijene i kapsulom te mogu imati nitaste tvorevine.10. 10. Neke bakterije ţive u simbiozi pa iz se naziva simbiontima. Energiju za svoje sinteze dobivaju iz dva naĉina. Konjugacija je najĉešće ograniĉena na prijenos plazmida TRANSFORMACIJA – nakon raspada bakterijske stanice komadić njezine DNA moţe ući iz okoliša u drugu bakterijsku stanicu i ugraditi se u njezin kromosom. Fotoautotrofi koriste svjetlosnu energiju za proces fotosinteze. Autotrofne bakterije same sintetiziraju organske spojeve. Parazitske bakterije uzrokuju bolesti. ali se dogaĊa na vrlo razliĉite naĉine. najĉešće zbog izluĉivanja otrovni tvari u domaćinski organizam. Oni svojim enzimima razgraĊuju sloţene organske molekule mrtvih organizama ili njihovih dijelova. SAŢETAK Bakterije se odlikuju prokariotskom organizacijom stanica. izmjena gena je moguća na nekoliko naĉina. Istraţivanjem bakterija bavi se bakteriologija koja se ĉesti poistovjećuje s mikrobiologijom. Razmnoţavaju se dvostrukom diobom. Fotosintezom nastaje kisik i šećer Kemoautotrofi sintetiziraju svoje organske spojeve koristeći se energijom koja se oslobaĊa pri kemijskim reakcijama u kojima kisik reagira s razliĉitim anorganskim spojevima. FIZIOLOGIJA. TRANSDUKCIJA – prijenos bakterijskih gena virusima. parazite i simbionte. BIOLOGIJA 25 . a potom sintetiziraju sloţene spojeve. Parazitske bakterije ţive na štetu domaćina te uzimaju hranu iz njegovih stanica ili tjelesnih tekućina. Aerobnim disanjem (uz utrošak kisika) potpuno se razgraĊuje molekula glukoze pa se oslobaĊa sva energija pohranjena u njoj. ZNAĈENJE U bakterija ne postoji spolni oblik razmnoţavanja. PROKARIOTSKE STANICE – GENETIKA. Prehranjuju se na vrlo razliĉite naĉine pa meĊu autotrofnim bakterijama razlikujemo fotoautotrofe i kemoautotrofe. Neke vrste bakterija mogu provoditi procese vrenja ili fermentacije. Neke se bakterije odlikuju sposobnošću stvaranja endospora koje sluţe iskljuĉivo za preţivljavanje bakterije u nepovoljnim uvjetima. Većina heterotrofnih bakterija su saprofiti.

u njoj se prepisuje genetiĉka poruka s DNA na RNA oblikovanje ribosoma iz rRNA i proteina sinteza proteina sinteza i modifikacija proteina. ribosomi. EUKARIOTSKA STANICA Eukariotske stanice (euciti) su 10 do 100 i više puta veće nego prokariotske stanice. proteini. dvije podjedinice. ribosomi vanjska i unutarnja membrana. RNA. šećer jezgrina ovojnica. kromatin. protein ĉestica.11. pokretanje njezinih dijelova pokretanje stanice ili tekućine izvan stanice organizacija diobenog vretena. sinteza lipida. Cijela unutrašnjost eukariotske stanice je membranama pregraĊena u odjeljke koji imaju specifiĉnu funkciju i zovemo ih staniĉni organeli. matriks. pakiranje i raspodjela molekula pohranjivanje molekula. sinteza steroida i membranskih dijelova vezanje šećera za proteine. jezgrice dio jezgre. reguliranje pritiska na staniĉnu stjenku staniĉna probava staniĉno disanje fotosinteza. bazalna tijela na osnovi trepetljika i biĉeva BIOLOGIJA 26 . transport tvari. komunikacija stanice s okolišem pohranjuje nasljednu tvar. Jezgra je obavijena ovojnicom i u njoj se nalazi DNA koja je u jezgri zajedno s proteinima organizirana u kromosome. DNA. Imaju pravu jezgru i staniĉne organele. ORGANEL ILI STRUKTURA staniĉna stjenka plazmatska membrana jezgra jezgrica ribosomi endoplazmatski retikulum golgijevo tijelo vakuole i mjehurići lizosomi mitohondriji kloroplast i ostali plastidi staniĉni kostur trepetljike i biĉevi centrioli OPIS celulozna vlakna dvosloj fosfolipida. mikroskopske cjevĉice i vlakna obavijene plazmatskom membranom mikroskopske cjevĉice ĉine tjelešce poput valjka ULOGA potpora i zaštita probirna pregrada. boje cvjetova i plodova oblik stanice. DNA. Citoplazma oznaĉava samo polutekući sadrţaj u koju su uronjeni svi ostali organeli. tilakoidi. proteini i RNA membranske vreće i kanali naslage membranskih vrećica membranom omeĊeno podruĉje membranski mjehurići s enzimima vanjska i unutarnja membrana. prolaz molekula.

ali postoje i razlike meĊu njima. Svaki organel ima odreĊenu biološku zadaću.1. bar neke organele (plastiti. BIOLOGIJA 27 . pohranjuju rezervne. mitohondriji) preuzele kao već posve izgraĊene gotove strukture. a s njihovim povećanjem stanice mogu brzo povećati svoj volumen. Stjenka štiti stanicu i daje joj ĉvrstoću Samo u biljnim stanicama postoje velike vakuole koje uĉvršćuju stanicu. Ĉini se da je razvojni prijelaz iz prokariotske stanice u eukariotsku bio skokovi i da su preteĉe eukariotskih stanica. Kljuĉna razlika je u tome što biljne stanice imaju plastide i staniĉnu stjenku.Glavne razlike biljne i ţivotinjske stanice su: Biljna stanica sadrţi plastide – skupinu organela kojoj pripada i kloroplast – organeli u kojima se zbiva fotosinteza i zahvaljujući kojima su biljke autotrofni organizmi Biljna stanica ima staniĉnu stjenku izgraĊenu od celuloznih vlakana uronjenih u matriks ugljikohidrata i proteina. Odrasle biljne stanice sadrţe velike vakuole. otpadne ili otrovne tvari i omogućuju brz produţni rast biljke 11. SAŢETAK Eukariotske stanice veće su i sloţenije od prokariotskih. Njihova unutrašnjost je membranama pregraĊena u organele. Biljne i ţivotinjske stanice imaju mnogo zajedniĉkog u svojoj organizaciji.

1. bez njih se ne bi mogle obavljati mnoge metaboliĉke funkcije. U membrani lipidi ĉine dvosloj. koje omogućuju skladno funkcioniranje stanica u mnogostaniĉnom organizmu. ovisno o funkciji. Sve biološke membrane podudaraju se planom graĊe. Sve membrane ne sadrţe ugljikohidrate.Nicolson.J.3.12.Singer i G. Lipidi su preteţno odgovorni za graĊu membrane. PASIVNI PRIJENOS DIFUZIJA – gibanje molekula od mjesta veće koncentracije na mjesto manje koncentracije sve dok se ne postigne ravnomjerna raspodjela OSMOZA – difuzija vode kroz probirno-propusnu membranu. One su sjedište enzima i signalnih molekula. a proteini su u njega uronjeni (integrali proteini) ili se nalaze na samom rubu membrane (periferni proteini). otopine iste koncentracije su izotoniĉne OLAKŠANA DIFUZIJA – prolazak tvari kroz membranu uz pomoć posebnog prenositelja (bjelanĉevine) – probirno-selektivna jer prenositelj propušta samo odreĊeni tip molekule 12. BIOLOŠKE MEMBRANE (BIOMEMBRANE) Membrane omeĊuju organele. Sve biomembrane imaju isti plan graĊe. a najbolje ga predoĉuje model tekućeg mozaika. proteini za njezino djelovanje (funkciju). a razlikuju se. Osim lipida i proteina staniĉna membrana sadrţi ugljikohidrate koji su kovalentno vezani za proteine ili lipide i to s vanjske strane membrane. a proteini su u njega uronjeni ili se nalaze na periferiji. na osnovi svi do tada poznatih ĉinjenica zamislili S. a neke uopće ne propušta. AKTIVAN PRIJENOS prijenos koji nije moguć bez rada i energije (ATP) – natrij-kalij crpka u staniĉnoj membrani ENDOCITOZA – nema prolaska kroz membranu. Ugljikohidrati su vezani za lipide ili proteine s vanjske strane plazmatske membrane Prolaz tvari kroz membranu moţe biti pasivan ili aktivan. Staniĉna membrana neke tvari lako propušta. a aktivno kad je potrebno uloţiti energiju. hipertoniĉna je otopina veće koncentracija u odnosu na otopinu manje koncentracije. one rašĉlanjuju stanicu na prostore koji obavljaju posebne funkcije. Prolaţenje tvari moţe biti aktivno ili pasivno. Pasivan je onaj prijenos koji se zbiva spontano. lipida i ugljikohidrata. s energetskog gledišta to je aktivan prijenos. SAŢETAK Sve su stanice obavijene plazmatskom ili staniĉnom membranom.2. Prema njihovom modelu membranski lipidi ĉine dvosloj. neke teţe. 12. preko membrana ide sva izmjena tvari i energije izmeĊu stanice i njezinog okoliša. a ugljikohidrati za oznaĉavanje i prepoznavanje stanica. tlak koji pri tome nastaje je osmotski tlak. Membrana je probirno (selektivno) propusna.g.L. a aktivan onaj koji nije moguć bez rada za koji je potrebna energija BIOLOGIJA 28 . Danas je prihvaćen model tekućeg mozaika koji su 1972. unutrašnjost eukariotske stanice proţeta je membranama koje obavijaju razliĉite organele Membrane su vrlo tanke (oko 8 nm) i nisu vidljive svjetlosnim mikroskopom. Ona je granica izmeĊu ţivog i neţivog svijeta. hipotoniĉna je otopina manje koncentracije u odnosno na otopinu veće koncentracije. nego stanica jednostavno obuhvati tvar i unese je u sebe. Pasivno je kad se dogaĊa samo od sebe. suprotan je egzocitoza 12. sastavom bjelanĉevina.

koji ostaje i u stanici je obavijen membranom BIOLOGIJA 29 .) difundiraju kroz membranu. Tu nema prolaska kroz membranu. već se plazmatska membrana uvrne i tako obuhvati sadrţaj za unošenje. aminokiseline) prolaze olakšanom difuzijom putem prenositelja u membrani. a neke manje molekule (glukoza. kisik i sl. sitne molekule (ugljikov dioksid.Voda prolazi kroz membranu osmozom. Prijenos iona od mjesta njihove niţe koncentracije prema mjestu više koncentracije je aktivan prijenos i za nj je potrebna energija Bitno drugaĉiji naĉin unošenja tvari u stanicu je endocitoza.

Zahvaljujući kiseloj sredini enzimi brţe djeluju. Ribosomi se u pravom smislu ne smatraju organelima jer nisu obavijeni ovojnicom. Glatka ER nema ribosoma na površini. Nakon diobe saţeta struktura kromosoma se razlabavi i oni se pretvore u kromatin – dugaĉke tanke niti koje pojedinaĉno ne moţemo razluĉiti mikroskopom. spolni hormoni). Površina zrnate ER je prekrivena zrncima. U citoplazmi je pH 7. U jezgri se nalazi nasljedna uputa. 13. 13. Na rubovima su proširenja i od njih se odvajaju Golgijevi mjehurići. Cisterne su naslagane jedna iznad druge. a u probavnom mjehuriću 5. LIZOSOMI Neki Golgijevi mjehurići koji sadrţe probavne enzime i omogućuju da se razgrade razne molekule ili mikroorganizmi koji u nj dospiju. ima najveći promjer (oko 5 µm).13. odnosno ribosomima – ĉestice koje se sastoje od proteina i ribosomske RNA.3. Broj kromosoma je stalan i karakteristiĉan za vrstu. Membrane su meĊusobno udaljene 20 – 40 nm. U jezgri se najĉešće uoĉavaju dvije jezgrice. Enzimi koji su uklopljeni u membrane ER kataliziraju sintezu nekih ugljikohidrata i lipida. unutarnje i vanjske. JEZGRA Relativno ju je lako uoĉiti. U biljnim stanicama Golgijevo tijelo sudjeluje u oblikovanju staniĉne stijenke tijekom diobenog vretena. Imaju vaţnu ulogu u sintezi proteina. Jezgrina ovojnica ima brojne otvore ili pore. Eritrociti u sisavaca u zrelom stadiju nemaju jezgru. Molekule DNA su zajedno s proteinima u jezgri organizirane u kromosome. 13. Razlikujemo dva tipa: zrnat (hrapav) i gladak.2. ORGANELI I STRUKTURE EUKARIOTSKIH STANICA Većina biologa pod pojmom staniĉnog organela podrazumijeva dio stanice koji je obavijen jednom ili s dvije membrane (ovojnice) i koji ima posebnu ulogu u stanici.1. Stanice bez jezgre ne mogu se dijeliti.4. Naziv kromatin nosi jer se kao i kromosom dobro boji karminom i sliĉnim bojama. a u biljnim zbog vakuola moţe biti potisnuta prema kraju. GOLGIJEVO TIJELO Sastoji se od plosnatih membrana omeĊenih šupljinama ili Golgijevih cisterni. ENDOPLAZMATSKA MREŢICA (ER) Sustav spljoštenih memebranskih vrećica i kanala koji se pruţa kroz citoplazmu. u ţivotinjskoj stanici najĉešće je u samom središtu stanice. a izmeĊu njih je meĊumembranski prostor. BIOLOGIJA 30 . U golgijevom tijelu bjelanĉevine i lipidi se rasporeĊuju u mjehuriće za izluĉivanje ili u posebne mjehuriće s enzimima – lizosome. a broj im se obiĉno kreće od 3 do 8. 13. Obiĉno su okruglog ili ovalnog oblika. Tu se sintetiziraju steroidni hormoni (hormoni nadbubreţne ţlijezde. Jezgrice su podruĉja jezgre u kojima se nalaze geni za sintezu ribosomske RNA. Jezgra je obavijena jezgrinom ovojnicom koja se sastoji od dvije membrane. njihov promjer je oko 1 µm.

Jezgra je organel u kojem je pohranjena njasljedna tvar stanice. a obavijen je jednom ili s dvije membane (ovojnice). a povezane su s jezgrinom ovojnicom. Lizosomi su membranski mjehurići koji se odvajaju od Golgijevog tijela. Glatka ER ima ulogu u sintezi hormona i u preradi otrovnih kemijskih spojeva. BIOLOGIJA 31 . 13. Obavijena je ovojnicom koja ima pore. staniĉni organeli su dio eukariostake stanice koji ima posebnu zadaću. 5. U jezgri su molekule DNA zajedno s proteinima organizirane u kromosome. Mitohondriji su vidljivi dvjetlonim mikroskopom kao vrlo sitna štapiĉasta tjelešca. 6. Endoplazmatska mreţica je sustav spljoštenih membranskih vreća i kanala koji se pruţaju kroz stanicu.13. od kojih se na rubovima odvajaju membranom omeĊeni mjehurići. MITOHONDRIJI Mitohondriji su organeli eukariotskih stanica koje moţemo vidjeti svjetlonim mikroskopom. 3. a sadrţe enzime za staniĉnu probavu. 2. Golgijevo tijelo sastoji se od plosnatih membranom omeĊenih šupljina (cisterni). a nabori (grebeni ili christae) ulaze duboko u matriks ĉime se znatno povećava površina membrane. na kojoj se razlikuje vanjska i unutarnja memebrana. a elektonskim se uoĉava njihova ultrastruktura. Proteini koji iz ER dolaze u Golgijevo tijelo tu se ugrušćuju i kemijski doraĊuju. Razlikujemo zrnatu (hrapavu) (rER) i glatku endoplazmatsku mreţicu (sER). koja je kruţna oiout one u prokariotskoj stanici. Na površini zrnate ER nalaze se ribosomi i tu se sintetiziraju proteini.6. Obavijeni su ovojnicom koju ĉine vanjska i unutarnja membrana (vanjska pripada citoplazmi. a u stanicama koje se ne dijele poprimaju oblik tankih niti koje ĉine kromatin. 4. SAŢETAK 1. a asastoji se od dviju membrana: vanjske i unutarnje. Jasno se uoĉavaju tijekom diobe stanice. U matiĉnici se nalazi prstanesta molekula DNA. a unutarnja mitohondriju). U unutrašnjojsti je matriĉnica (matriks) s ribosomia i molekulom DNA. Unutarnja membrana je naborana. Polutekući sadrţaj u unutrašnjosti je matriks (matiĉnica). ribosomi i mnogi enzimi. koje ĉine ovojnicu.5.

KLOROPLASTI Kloroplasti su zelena okrugla ili ovalna tjelešca promjera 4 – 8 µm.14. ORGANELI I STRUKTURE BILJNIH STANICA Kloroplasti. kromoplastima.1. U kloroplastu je i treći membranski sustav zvan tilakoidi. U tilakoidnim membranama se dogaĊa pretvorba svjetlosti i CO 2 i O2 i šećer. 14.3. kao što su sjemenke. U pravilu je stijenka graĊena od celuloznih vlakana uronjenih u matriĉnicu drugaĉijih polisaharida i proteina. Nalaze se u embrionskim stanicama kao plastidni zameci. OSTALI TIPOVI PLASTIDA  PROPLASTIDI – tijekom razvitka mlade biljke plastiti se ravijaju iz proplastida – iskohišni oblik plastida iz kojeg se mogu razviti svi ostali plastidi. U stromi se nalaze ribosomi i nekoliko prostenastih molekula DNA koje sadrţe gene za sintezu bjelanĉevina u kloroplastu.   14. za razliku od ţivotinjske. Obavijeni su ovojnicom (dvije membrane) LEUKOPLASTI – plastidi koji ne sadrţe bojila. gomolji i korijen. zajedno s proplastidima. BIOLOGIJA 32 . iona. → 14. proteina. ne razsprsne u hipotoniĉnoj otopini. Na nekim mjestima ĉine naslage – grana. STANIĈNA STIJENKA Stijenka štiti stanicu. a dolaze preteţito u spremišnim tkivima. Vakuola daje biljci ĉvrstoću i omogućuje nevjerojatno brzo povećanje staniĉnog volumena i produţni rast biljke. ETIOPLASTI – razvijaju se iz proplastida u biljaka koje rastu u mraku. 14. VAKUOLA Mjehurići omeĊeni membranom. Sadrţe vrlo pravilnu strukturu u kojoj se nalaze molekule iz kojih će se djelovanjem svjetlosti razviti kloroplasti. daje joj oblik i ĉvrstoću te sprijeĉava nekontrolirano ulaţenje vode osmozom. U njima se šećer pretvara u škrob i sluţi kao zaliha hrane. leukoplastima i etioplastima pripadaju široj skupini biljnih organela koje nazivamo plastidima. Osnovna tvar u kojoj se nalaze tilakoidi naziva se stroma. bojila i dr. Tilakoidne membrane imaju oblik spljoštenih membranskih vrećica.4. a njezin glavni sadrţaj je vodena otopina razliĉitih tvari: šećera. Mogu ispunjavati i do 95 % staniĉnog volumena. Obavijeni su ovojnicom koja ima dvije membrane: vanjsku koja pripada citoplazmi i unutarnju koja pripada kloroplastu.2. Obavijena je membranom. To je razlog zbog kojeg se biljna stanica.

a takoĊer raste i pritisak na staniĉnu stijenku što biljci daje ĉvrstoću.14. Njihov tipiĉni predstavnik je kloroplast. Kloroplasti se na svjetlosnomikroskopskoj slici opaţaju kao zelena okrugla ili ovalna tjeleĉca. Tilakoidne mambrane se pruţaju kroz stromu kloroplasta. S povećanjem vakuole povećava se volumen biljne stanice. Osim membrane. npr. Glavni sastojak stijenke je polisaharid celuloza.5. 4. a elektronskim otkrivamo njihovu strukturu. 5. Plastidi su organeli biljnih stanica. Ovojnicu plastida ĉine vanja i unutarnja membrana. Kromoplasti su plastiti koji daju boje cvjetovima i plodovima. te joj daje oblik i ĉvrstoću. Ona štiti stanicu. Iz proplastida se razvijaju svi ostali tipovi plastida. leukoplasti i etioplasti. 2. 3. Sadrţi vodenu otopinu razliĉitih tvari. škrob. Leukoplasti su bezbojni plastiti koji pohranjuju rezervne tvari. Proplastidi se nalaze u embrionalnim stanicama (onima koje se dijele i još nisu preuzele ulogu u nekom biljnom tkivu). Ostali tipovi plastida su proplastidi. biljne stanice imaju i staniĉnu stijenku. SAŢETAK 1. Vakuola zauzima velik dio volumena razvijene biljne stanice. Te membrane sadrţe zeleno bojiloklorofil te niz enzima i pomoćnih molekula koje omogućuju pretvorbu Sunćeve energije u kemijsku energiju pohranjenu u molekulama šećera. BIOLOGIJA 33 . Etioplasti su tip plastida koji dolazi u stanicama onih dijelova biljke koji su u tami. kromoplasti.

Glikoliza je anaeroban proces jer se zbiva bez prisustva kisika. Tijekom vrenja razgraĊuje se kisik. glikoliza i vrenje metaboliĉki su putovi koji su izvor energije za ţivotne procese. Energija potjeĉe od Sunca. Energija koja se oslobaĊa u nekim kemijskim reakcijama pohranjuje se u molekuli adenozin-trifosfata (ATP). GLIKOLIZA – postupak razlaganja glukoze u dvije manje molekule pirogroţĊane kiseline. 3. Sve te reakcije nazivamo staniĉnim metabolizmom. BIOLOGIJA 34 . tj. Tijekom fotosinteze oslobaĊa se kisik i šećer.a pri tome se oslobaĊa energija. 2. Glikoliza i vrenje omogućuju stanici da doĊe do energije i onda kada nema kisika ili ga nema dovoljno. Fotosinteza. VRENJE – anaeroban put dobivanja energije. STANIĈNO DISANJE – metaboliĉki put tijekom kojeg se molekula hrane (glukoza) oksidira i razlaţe sve do anorganskih spojeva ugljikovog dioksida i vode. 15. STANIĈNI METABOLIZAM – IZMJENA TVARI I ENERGIJE Staniĉni metabolizam je izmjena tvari i energije. Prvi dio je (Krebsov ciklus) koji se dogaĊa u matriksu gdje se nastavlja i završava razgradnja glukoze koja je bila zapoĉela glikolizom. Pretvorba se dogaĊa u kloroplastima. Energija je pohranjena u ATP (adenozintrifosfatu) koji se sastoji od adenozina (adenina i riboze) i fosfata. Aerobnim disanjem pirogroţĊana kiselina razlaţe se sve do CO 2 i H2 O uz oslobaĊanje 36 molekula ATP-a.15. a ta zaliha kemijske energije pokreće druge kemijske reakcije i procese o kojima ovisi ţivot stanice. energetski nepovoljne. Ţivot je rezultat niza meĊusobno povezanih i usklaĊenih kemijskih reakcija koje se zbivaju u stanici. Potpunom oksidacijom šećera dobiva se 38 ATP po molekuli glukoze. FOTOSINTEZA – proces kojim zelene biljke i alge proizvode organske molekule iz anorganskih. a sastoji se od dva dijela. Kemijske reakcije u kojima se energija oslobaĊa energetski su povoljne i mogu biti izvor energije za reakcije kojima je energija potreba. U prirodi se spontano dogaĊaju samo oni procesi tijekom kojih se smanjuje koliĉina slobodne ili korisne energije. ali proizvodi koji nastaju nisu anorganske nego organske molekule.1. Nakon toga slijedi lanac reakcija ili dišni lanac u kojem se elektroni prenose s više energetske razine na niţu. SAŢETAK 1. Aerobno disanje zbiva se u mitohondrijima. staniĉno disanje.

Kromatin i kromosom je praktiĉki jedno te isto. a tijekom diobe se pravilno rasporedi na stanice-kćeri tako da obje dobiju sve kromosome koje je sadrţavala i stanica-majka. PROFAZA – kromosomi se pojavljuju kao tanke niti kromatina koje p ostaju sve deblje i kraće. Dijeli se na tri faze: 1. Gen je dio molekule DNA koji sadrţi uputu za sintezu proteina. S FAZA – tijekom koje se udvostruĉuje DNA 3. Razdoblje izmeĊu dviju jezgrinih dioba jest interfaza. BIOLOGIJA 35 . G1 FAZA – tijekom koje se u stanici sintetiziraju bjelanĉevine. Na mjestu priĉvrsnice ili centromere kromatide su spojene. 3. Broj kromosoma je stana i karakteristiĉan za svaki vrstu ţivih bića. svaka kromatida postaje nov samostalni kromosom. Nasljedna uputa je zapisana u genima. Prije staniĉne diobe nasljedna se tvar udvostruĉi. a ako se dijeli zove se kromosom. METAFAZA – kromosomi doseţu najveći stupanj saţimanja i sestrinske kromatide (svaka sadrţi jednu molekulu DNA) se jasno uoĉavaju. Jezgrice se ponovno pojavljuju. G2 FAZA – u kojoj se stanica priprema za diobu. One sluţe priĉvršćivanju i odvajanju sestrinskih kromatida. Sa suprotnih polova stanice zrakasto se šire bjelanĉevinaste niti koje oblikuju diobeno vreteno. Mitoza je samo kratak odsjeĉak u ţivotu stanice. 4. Prije staniĉne diobe koliĉina DNA (kromosoma) se udvostruĉi te nastaju dvije kopije. Te molekule izgraĊuju kromatide kromosoma.16. Kad se razdvoje. Ako se stanica je dijeli u jezgri je kromatin. ona raste 2. TELOFAZA – oko svake skupine kromosoma oblikuje se jezgrina ovojnica. 2. ANAFAZA – sestrinske kromatide se razdvajaju. Obje kromatide kromosoma nose jednake gene stoga ih nazivamo sestrinskim kromatidama. Kemijska tvar koja izgraĊuje gene je DNA. MITOZA Mitoza je dioba staniĉne jezgre tijekom koje se udvostruĉena nasljedna tvar pravilno razdijeli na stanice-kćeri. Kromosomi se nalaze u ekvatorijalnoj ravnini diobenog vretena.1. Kromosomi su prijenosni oblici kromatina. Kromosom je štapićasta struktura koja nastaje tijekom staniĉne diobe iz kromatina. Niti diobenog vretena povlaĉe kromatide prema suprotnim polovima diobenog vretena. odnosno stanice. Volumen stanice se poveća. Kromosomi se izduţuju i postaju sve tanji te poprimaju oblik kromatina. 16. Svaki kromosom se sastoji od dvije sestrinske kromatide. Nakon diobe jezgre slijedi dioba citoplazme. DIOBA STANICE – MITOZA Ĉovjek zapoĉinje svoj ţivot kao oploĊena jajna stanica (zigota). Tijekom profaze razgraĊuje se jezgrina ovojnica. 1.

IzmeĊu dviju uzastopnih mitoza stanice se u interfazi i upravo tada se udvostruĉuje nasljedna tvar stanice.2. anafaza i telofaza. Stanica moţe nastati samo diobom iz stanice. BIOLOGIJA 36 . Mitoza je dioba staniĉne jezgre tijekom koje se udvostruĉena nasljedna tvar pravilno rasporeĊuje u jezgre stanice-kćeri. Mitozu dijelimo na faze: profaza. 4. Stanice koje se više uopće ne dijele su u takozvanoj G0 fazi. a ne sastavljanjem njezinih sastavnih dijelova. metafaza. DNA zajedno s bjelanĉevinama izgraĊuje kromatin.16. 3. 2. Prije diobe nasljedna tvar stanice se udvostruĉuje. SAŢETAK 1. Oni prenose gene na nove naraštaje stanica. a tijekom mitoze iz kromatina se oblikuje kromosom.

2. homologni kromosomi se sparuju ĉitavom duţinom i nastaju bivalenti. Stanica koja ima dvostruku kromosomsku garnituru jesi diploidna (2n). OploĊena jajna stanica sadrţi oĉinsku i majĉinsku garnituru kromosoma. Mjesto prekriţenja naziva se hijazma. Druga faza je ista kao mitoza. Gamete i haploidne spore nastaju mejozom. a na njima se nalaze geni koji odreĊuju iste osobine. proizvodi mejoze genetiĉki su razliĉiti. tj. Varijante istog gena zovemo aleli. Homolozi se razdvajaju i od svakog homolognog para ostaje samo po jedan kromosom i time se broj kromosoma smanjio na pola u novonastaloj stanici. To je dioba u kojoj se broj kromosoma smanjuje na polovicu. a u tuĉku makrospore.1. Tako homolozi meĊusobno izmijene dijelove svojih kromatida. U prašniku se mejozom stvaraju mikrospore (peludna zrnca). 17. Mejozom nastaju u ţivotinja haploidne gamete: spermij i jajna stanica. BIOLOGIJA 37 . Nakon prekida kromatida jednog homologa prespoji se na kromatidu njegovog para. U mejozi se sparuju homologni kromosomi i pri tome meĊusobno izmjenjuju dijelove svojih kromatida. 3. Iz njih se razvija haploidan gametofit. a ţivotinjski organizam je diploidan. u kojem se razvija jajna stanica i spermalne stanice.17. njihove kromatide se na nekim mjestima prekinu. ona je diploidna. i naziva se sporofit. U biljaka postoji izmjena haploidne i diploidne generacije. no ti geni ne moraju biti identiĉni. Homologni kromosomi jednake su veliĉine i izgledom. homologni kromosom iz majĉinske skupine kromosoma. U diploidnoj stanici svaki oĉinski kromosom ima svoj par. Za razliku od proizvoda mitoze. Taj postupak se naziva crossing-over. U biljaka cvjetaĉa mejozom nastaju haploidne spore (mikrospora i makrospora). U diploidnoj stanici svaki kromosom ima svoj par koji mu je jednak veliĉinom i izgledom i koji nosi gene za iste osobine. pa imamo ukupno 8 faza. MEJOZA ILI ZORIDBENA DIOBA OploĊena jajna stanica u sebi ujedinjuje dvije kromosomske garniture: oĉinsku i majĉinsku. Gamete (spolne stanice) su haploidne. Zigota i biljka koja se iz nje razvije su diploidna generacija. Obje diobe se dijele na 4 faze. Do smanjenja (redukcije) broja kromosoma dolazi tijekom mejoze. U sjemenicima se razvijaju muške spolne stanice spermiji. Stapanjem gameta nastaju potomci koji se razlikuju i od roditelja i meĊusobno. izmjenjuju svoje gene (crossingover). spolne stanice stoga moraju sadrţavati haploidnu garnituru kromosoma (n). SAŢETAK 1. Mejoza je još bitna zbog dobivanja novih kombinacija gena. Spore su haploidne i iz njih se mitozom razvija gametofit koji da je gamete. U mejozi I. Takvi parovi se nazivaju homolozima ili homolognim kromosomima. Mejoza se sastoji od dviju uzastopnih dioba: prve i druge mejotiĉke diobe. a u jajnicima ţenske spolne stanice. Dok su spareni i blizu jedan drugome. jajna stanica.

kromatide homologa izmjenjuju svoje dijelove (crossing-over). kromosomi se skraćuju. udvostruĉeni kromosomi se sparuju. iz diploidne stanice nastale su dvije genetiĉki razliĉite haploidne stanice MEJOZA II. razdvojile su se kromatide u kojima su izmiješani majĉini i oĉevi dijelovi. nastaju ĉetiri genetiĉki razliĉite stanice BIOLOGIJA 38 . jezgrina ovojnica razgraĊuje parovi homolognih kromosoma (bivalent) smještaju se u ekvatorijalnu ravnicu diobenog vretena po jedan kromosom od svakog homolognog para putuje na suprotni pol diobenog vretena (broj kromosoma se reducira) oblikuju se dvije jezgre s poloviĉnim brojem kromosoma (kromosomi imaju po dvije kromatide) tijekom mejoze I.FAZA profaza metafaza anafaza telofaza profaza metafaza anafaza telofaza DOGAĐAJ MEJOZA I. kromosomi se skraćuju. u svakoj stanici nastaje diobeno vreteno kromosomi (svaki ima dvije kromatide) postavljaju se u središnju ravninu diobenog vretena kromatide se razdvajaju i putuju na suprotne polove diobenog vretena kromosomi se razmotavaju i oblikuju jezgrine ovojnice mejozom II.

od kojih svaka ima dvije peludnice. ŢIVOTNI CIKLUS CVJETAĈE Haploidna generacija (gametofit) je skrivena u cvijetu. Iz mikrospora se mitozom razvija muški gametofit (haploidna generacija). Lapova koji su zeleni 2. BIOLOGIJA 39 . Oba se razvija u sporofit koji je diploidan i mejozom stvara haploidne spore. Prašnik je muški dio cvijeta. vrata u njuške. Tuĉak je ţenski dio cvijeta. a jedna preţivjela je megaspora. Vegetativna se razvije u cjevastu peludnu mješinicu koja prodire kroz vrat tuĉka u plodnicu. Peludno zrnce ima vegetativnu i generativnu stanicu. Pa nastaje triploidna stanica (u svakoj jezgri ujedinjuje kromosome iz triju haploidnih jezgara). a hranu i energiju prima od bilje. pa nastaje osam jezgara.18. Jedna od triju jezgara je jezgra jajne stanice. Ţivot biljaka osobit je po izmjeni haploidne i diploidne generacije. Megaspore (embrionalna vreća) sa svojim osam jezgri je ţenski gametofit. oprašivanje. RAZVITAK BILJNOG ORGANIZMA U ekološkom sustavu biljke su proizvoĊaĉi. embrionske vrećice) 18. peludna zrnca) 4. Kad jajna stanica u plodnici tuĉka sazrije. Tri propadaju. stanice: vegetativna i generativna. tj. Iz svake diploidne stanice mejozom nastaje ĉetiri haploidne mikrospore. Megaspora isprva sadrţi jednu haploidnu jezgru. Druga spermalna stanica stopi se s sekundarnom jezgrom megaspore. tj. Latica koje su ţivih boja (lapovi i latice zajedno ĉine ocvjeće cvijeta) 3. Jedna spermalna stanica oplodi jajnu stanicu pa nastaje diploidna zigota iz koje se razvije klica (embrio). koja prolazi kroz tri mitoze. sporofita. Nakon prve mitoze nastaju dvije jezgre. Prašnica ima dvije polutke.1. Tuĉka (razvoj megaspore. Dvije središnje jezgre spajaju se u diploidnu sekundarnu jezgru. U peludnicama je mnoštvo diploidnih stanica. Tek je tada peludno zrno spremno za oprašivanje. a dvije u središtu. Sastoji se od prašniĉke niti (filamenta) i prašnice (antene). Po tri jezgre se naĊu na suprotnim krajevima stanice. Prašnika (razvoj mikrospore. otvara se cvjetni pup. pa nastaju ĉetiri haploidne stanice. a ljepljiva njuška tuĉka spremna je za prihvaćanje peludnih zrnaca. Stapanjem muške i ţenske gamete nastaje zigota. tj. a sastoji se od plodnice. Spore se razvijaju u generaciju koja proizvodi gamete. Iz te stanice se razvija hranidbeno staniĉje – endosperm. Tijekom klijanja peludnog zrnca generativna stanica se podijeli u dvije spermalne stanice koje se nalaze u peludnoj mješinici. Preostale jezgre ne sudjeluju u oplodnji. Tipiĉan dvospolan cvijet kritosjemenjaĉa sastoji se od ĉetiriju osnovnih dijelova: 1. Haploidna generacija proizvodi gamete pa ima naziv gametofit. u plodnicu su sjemeni zameci. koja se mitozom razvija u ţenski gametofit (haploidna generacija). U njemu se razvijaju mikrospore. U sjemenom zametku je diploidna stanica koja se dijeli mejozom.

3. 5. Osnovni dijelovi cvijeta su: lapovi.3. Kad peludno zrnce padne na njušku tuĉka razvija se mikrogametofit i to tako što se vegetativna stanica razvija u peludnu mješinicu. iz koje se razvija sporofit. BIOLOGIJA 40 . Razvitak sjemenke – razvijena sjemenka sastoji se od klice. Druga spermalna stanica stapa se sa sekundarnom jezgrom i tako nastaje staniĉje endosperm. Iz mikrospora se mitozom razvija muški sporofit. prašnici i tuĉak. odnosno stanica od kojih je samo jedna jajna. Razvitak klice – okruţena endospermom zigota se podijeli u dvije stanice. a druga diobom stvara staniĉje koje uĉvršćuje klicu i prenosi hranu do nje (suspenzor). Zaliha hrane moţe biti škrob. Jedna se razvije u klicu. a generativna se dijeli u dvije spermalne stanice. Haploidna generacija proizvodi gamete. 3. aminokiseline. tj. Tako nastaje osam jezgara. 4. 18.18. hranidbenog staniĉja (endosperma) i sjemene lupine. a plodnice tuĉka plod. latice.2. Oblikovanje ploda oko sjemenke – iz sjemenog zametka razvija se sjemenka. SAŢETAK 1. Nakon prve mitoze nastaju dvije jezgre. šećer. pa se zove gametofit. a mejozom proizvodi haploidne spore. Megagametofit se razvija iz megaspore time što se njezina haploidna jezgra podijeli tri puta uzastopce. U ţivotu biljaka izmjenjuju se haploidna i diploidna generacija. proteini ili ulja. vegetativna i generativna. Klica ili embrio nastaje stapanjem jedne od dviju spermalnih stanica s jajnom stanicom. RAZVITAK BILJNOG EMBRIJA ILI KLICE Oplodnja u cvjetnjaĉa potiĉe ĉetiri istodobna procesa: 1. Prašnik je muški dio cvijeta u kojem se razvijaju mikrospore (peludna zrnca). a u njegovoj plodnici nalaze se sjemeni zametci u kojima se razvija megaspora (embrionska vreća). Tuĉak je ţenski dio cvijeta. 4. On je diploidan. 2. Razvitak endosperma koji hrani klicu 2. stanice. Stapanjem muške i ţenske gamete nastaje diploidna zigota.

dio ţile koji sluţi za provoĊenje asimilata. niskih temperatura i mehaniĉkih oštećenja. BILJNA TKIVA Skupina istovrsnih stanica koje u organizmu zajedniĉki obavljaju istu ulogu naziva se tkivo ili staniĉje. Godovi – naizmjence rasporeĊeni svjetliji i tamniji krugovi. prekomjernog zagrijavanja. Traheje su mrtve cijevi nastale otapanjem popreĉnih stjenki u uzduţnim nizovima stanica. dio ţile koji sluţi za provoĊenje vode s mineralnim tvarima. Tvorna tkiva zapoĉinju djelovati još u klici gdje uzrokuju rast klicina pupoljka i klicina korijena. Pokrovno tkivo na površini višegodišnje stabljike i višegodišnjeg korijena zove se kora. a tamniji nastaje u jesen. slojem masne tvari kutina i voskom. pokrovno (koţno). To su otvori koji vode do meĊustaniĉnog prostora u parenhimu. provodno (ţilno). Vanjska stjenka epidermskih stanica prekrivena je kutikulom. 19. Glavni elementi ksilema su traheje i traheide. njihovi kambiji zajedno tvore kambijski prsten. S razvitkom biljke i s njezinim rastom dospijevaju na vrh stabljike tvoreći vegetacijski vršak stabljike. a smješteni su izmeĊu dviju naroĉito graĊenih stanica. Diobama stanica u kambijskom prstenu nastaje prema središtu stabljike ksilem ili drvo. Unutar ţila nastaje glavno boĉno tvorno tkivo. Boĉna tvorna tkiva koja se razvijaju naknadno omogućuju rast stabljike i korijena u debljinu.1. U trajna tkiva ubrajamo: osnovno tkivo (parenhim). Izmjena plinova i izluĉivanje vodene pare odvija se kroz otvore puĉi ili stome. a na površini mladog korijena rizoderma. TRAJNA TKIVA IzgraĊuju ih stanice koje više nemaju sposobnost diobe. Te se stanice odlikuju tankom stjenkom. Štiti biljku od gubitka vode.19. Te stanice tvore asimilacijski parenhim. listova i korijena. odnosno na vrh korijena tvoreći vegetacijski vršak korijena. potporno (mehaniĉki) i ţljezdano tkivo. a diobama prema površini stabljike nastaje floem ili liko. Svjetliji dio je proljetni prirast. Njihov je protoplast uginuo jer su zdruţene stjenke odrvenjele i zadebljane ugradnjom lignina. Pokrovno tkivo na površini mladih listova zove se epiderma. TVORNA TKIVA Tvorna tkiva sastoje se od embrionalnih stanica koje imaju sposobnost diobe. Njihovim diobama nastaju trajne stanice koje se više ne dijele.  PROVODNO TKIVO – ĉine biljne ţile ĉiji su dijelovi ksilem i floem. u kojem se odvija fotosinteza. velikom jezgrom.  OSNOVNO TKIVO – izgraĊeno je od ţivih parenhimskih stanica izmeĊu kojih su redovito veći ili manji meĊustaniĉni prostori (intercelulari). Budući da su na presjeku stabljike ţile poredane u krug. U listovima se nalaze izduţene parenhimske stanice bogate kloroplastima. Zapornice su jedine stanice u epidermi koje sadrţe kloroplaste. Osnovno tkivo ima i potpornu ulogu te sluţi za prozraĉivanje (spuţvasti parenhim) i spremanje hrane  POKROVNO TKIVO – prekriva površinu svih biljnih organa: stabljike. Vegetacijsku vrškovi sluţe rastu stabljike u visinu i korijena u dubinu. Traheide su produţene stanice koje BIOLOGIJA 41 . Biljni organizam grade dvije skupine tkiva: tvorna tkiva i trajna tkiva. U sastavu epiderme nalaze se i dlake – izduţene stanice cjevasta oblika. koje se nazivan ţilni kambij. imaju mnogo citoplazme. tzv. zapornica. 19. a nemaju vakuola.2.

dakle u biljnim dijelovima koji još rastu. i to najĉešće kroz tzv. puĉi vodenice koje nalazimo na rubu listova. BIOLOGIJA 42 . smreka i jela. Probavne ţlijezde izluĉuju probavne sokove e enzimima ra razgradnju bjelanĉevina 19. bor. Glavninu floemskog dijela ţila ĉine sitaste cijevi. kolaju sitastim cijevima do svih dijelova biljke gdje se iskorištavaju kao izvor energije ili se pohranjuju kao spremišne tvari. pa imaju vaţnu ulogu u oprašivanju. ali nejednoliko zadebljala te moţe obavljati mehaniĉku funkciju u peteljkama i mladim listovima. Asimilati. Sklerenhim je potporno tkivo izgraĊeno od mrtvih stanica ĉije su stjenke zadebljane i odrvenjele. Hidatode su ţlijezde kojima biljka izluĉuje vodu u obliku kapljica. One su nastale od uzduţnih nizova stanica. Ostala trajna tkiva su pokrovno. obuhvaća dva tipa: kolenhim i sklerenhim. Izluĉuju nektar. sladak sok koji mami kukce. SAŢETAK Biljna tkiva u osnovi dijelimo na tvorna i trajna. otpadne tvari). tj. organske tvari nastale fotosintezom u stanicama listova. POTPORNO TKIVO – osigurava ĉvrstoću biljnog tijela. I njihova stjenka je odrvenjela pa su i one mrtve stanice koje su poprimile funkciju cijevi. smolenice imaju ĉetinjaĉe. Nektarij su ţlijezde koje se nalaze u cvjetovima. Traheje i traheide provode vodu i mineralne tvari od korijena do svih dijelova biljke. ŢLJEZDANO TKIVO – stvaraju i izluĉuju sekrete i ekskrete (tvari koje nastaju kao krajnji proizvod mijene tvari. metvica) i unutrašnje uljne ţlijezde (kora plodova limuna i naranĉe). Njihovom diobom u vegetacijskom vršku stabljike i korijena biljka raste u duţinu. Smolne cijevi tzv.3. Biljni ekskreti su eteriĉna ulja. smole i kauĉuk. npr. provodno. Eteriĉna ulja izluĉuju ţljezdane dlake (ruţmarin.  se svojim ušiljenim krajevima utiskuju jedne izmeĊu drugih. Diobom stanica kambija biljka raste u debljinu. Sklerenhimske stanice jednakih dimenzija u svim smjerovima nazivamo sklereide. Preteţiti dio biljnog organizma ĉini osnovno tkivo (parenhim) koje moţe imati razliĉite funkcije. Kolenhim je potporno tkivo izgraĊeno od ţivih stanica ĉija je celulozna stjenka jako mala. Tvorna tkiva sastoje se od embrionskih stanica. Sklerenhimska vlakanca su vrlo produţene stanice koje nalazimo u sastavu ţilnih ovoja. potporno i ţljezdano. Trajna tkiva izgraĊena su od stanica koje se više ne dijele. ali su za razliku od traheja ţive.

Tako nastale oocite zapoĉinju se dijeliti mejozom. Zaštitne omotaĉe 4. RAZVITAK ŢIVOTINJSKOG ORGANIZMA Razvitak spermija naziva se spermatogeneza. U ţivotinja spermiji nastaju u muškim spolnim ţlijezdama. Zapreku prodora većeg broja spermija u jajnu stanicu 20. U njima su savijene mnoge šuplje cjevĉice (sjemeni kanalići) u ĉijoj unutrašnjosti mejozom nastaju spermiji. mezoderm i endoderm. ona primijeni polaritet i onemogući daljnji ulaz ostalih spermija. Jajna stanica prenosi novom organizmu polovicu nasljedne upute. koje ĉine kuglastu nakupinu koja se zove morula. Pošto je u jajnu stanicu ušao prvi spermij. U ţene taj zastoj mejoze traje do puberteta. sjemenicima (testisima). Od milijuna ispuštenih spermija samo neki naiĊu na jajnu stanicu. Kada se u nakupini stanice oblikuje šupljina nastaje blastula. Spermij ima biĉ pomoću kojeg se moţe pokretati. Nakon toga svakog mjeseca sazrijeva po jedna jajna stanica. RAZVOJ JEDINKE Zigota. Oplodnja moţe biti vanjska i unutarnja. One zatim sazrijevaju u spermije. BIOLOGIJA 43 . Gastrula ima tri zametna listića: ektoderm. Sadrţaj jezgre spermija postaje gust. dijeli se mitozama. pa stanica zajedno s omotaĉem ĉini jaje. Te brze diobe nazivaju se brazdanje. 20.2. OPLODNJA Oplodnja je spajanje kromosoma majĉinske i oĉeve gamete. Jajne stanice razvijaju se u jajnicima (ovarijima). Preraspodjelom stanica blastule i njihovim uvlaĉenjem u unutrašnjost. Za pokretanje biĉa koristi ATP koji nastaje u mitohondrijima u biĉu. Iz zametnih listića razvit će se tkiva i organi novog bića. a preostale tri polocite propadaju.1. a razvitak jajne stanice oogeneza. pa spermij mora doplivati do nje. Tijekom brazdanja zametak ne raste. Iz diploidnih stanica (spermatocita) na kraju mejoze nastaju po ĉetiri haploidne stanice. u oogenezi se razvija samo jedna jajna stanica.20. Spermij koji doĊe do jajne stanice prodire kroz zaštitne ovojnice jajne stanice i njezinu membranu. neaktivan i prikladan za prijenos do jajne stanice. Oblikovanje tkiva i organa naziva se organogeneza. Jajna stanica omeĊena je plazmatskom membranom izvan koje se još nalaze zaštitni omotaĉi. Golgijev aparat spermija proizvodi mjehurić (akrosom) ispunjen enzimima. oploĊena jajna stanica.). Iz jedne velike stanice nastaje mnoštvo sitnih. Jajna stanica je nepokretna. Za razliku od spermatogeneze. Hranjive tvari za poĉetni razvoj embrija 2. ĉine nastaje udubina (blastopor) razvija se troslojna gastrula. ali se dioba zaustavi u ranim stadijima (mejoza I. odnosno spajanje spermija i jajne stanice. To prodiranje omogućuju enzimi koji se oslobaĊaju iz akrosoma spermija. Upravljaĉke molekule koje mogu ukljuĉiti ili iskljuĉiti gene iz njihove djelatnosti 3. gdje se sva ĉetiri proizvoda mejoze razvijaju u zrele spermije. a uz to osigurava: 1.

Ţivotinjski organizam poĉinje svoj ţivot u trenutku oplodnje. SAŢETAK 1. 3. 2. kosa. Starenje i smrt su procesi kojima su podloţni svi mnogostaniĉni organizmi. 5. 4. one preuzimaju razliĉite funkcije. Iz zigote. mitotskim diobama nastaje kuglasta nakupina stanica koja nadalje prolazi kroz razvojni stadij blastule i gastrule. ţivĉani sustav i osjetila kostur.3. a jajne stanice u jajnicima (ovarijima). Spermiji nastaju u muškim spolnim ţlijezdama. razvija se sloţeno biće poput ţivotinje ili ĉovjeka. pluća) 20. spolne ţlijezde. sjemenicima (testisima). krvoţilni sustav za izluĉivanje. Sliĉne stanice tvore tkiva. mišići. Oplodnjom se ujedinjuju jezgre majĉinske i oĉinske gamete i potiĉe razvitak nove jedinke. tj. endoderm) razvijaju se tkiva i organi. BIOLOGIJA 44 . mezoderm. Iz zaletnih listića gastrule (ektoderm. Proizvodi mejoze genetiĉki su razliĉiti. gušteraĉa. zigote.ZAMETNI LISTIĆ ektoderm mezoderm endoderm ORGAN ODRASLE JEDINKE epiderma (koţa. Spolne rasplodne stanice u haploidne jer njihovu nastanku prethodi redukcijska dioba stanica ili mejoza. Tijekom razvitka embrija pojedine stanice postaju meĊusobno razliĉite. epitel probavnih organa i dišnih putova crijeva i epitelni dio unutarnjih organa (jetra. Iz jedne jajne stanice. ţlijezde).

1. 21. kruta (kost) ili tekuća (krvna plazma. prema tome izvanstaniĉna tvar je tekuća. BIOLOGIJA 45 . Stanice su razdvojene izvanstaniĉnom tvari koju same izluĉuju. Hrskavica je ĉvrsto. uronjene su u izvanstaniĉnu tvar u kojoj prevladavaju kolagena te elastiĉna i mreţasta vlakna. a preko nje te stanice apsorbiraju molekule probavljene hrane. a patologija istraţuje promjene na tkivima uzrokovane starenjem i bolestima. a graĊene su od vezivnog tkiva ĉija je izvanstaniĉna tvar mineralizirana. Svaka masna stanica sadrţi masnu kapljicu koja moţe ispuniti cijelu stanicu. ŢIVOTINJSKA TKIVA Grana biologije koja se bavi tkivima je histologija. GLATKI MIŠIĆI – nemaju prugastu strukturu.21. ali savitljivo vezivno tkivo u kojem su kolagena vlakna uklopljena u osnovnu tvar izgraĊenu od proteina za koje su vezani šećeri. Masno tkivo je takoĊer oblik rahlog vezivnog tkiva. fibroblasti. 21.1. VEZIVNO TKIVO Osnovna uloga je povezivanje i podupiranje drugih tkiva.3.  RAHLO VEZIVNO TKIVO – povezuje epitel s tkivima koja on prekriva. Njegovo stezanje nije pod kontrolom naše volje. Stanice tog tkiva. 3. limfa). U sisavaca se nalaze u stjenkama krvnih ţila i crijeva te u nekim unutarnjim organima. Unutrašnjost crijeva obavija epitel ĉije stanice imaju vrlo sitna prstolika izboĉenja kojima se povećava površine staniĉne membrane. 21. Kolagen je protein koji se sintetizira u fibroblastima. Stanice tog tkiva izluĉuju kolagen i kalcijev fosfat. Epitelne stanice u gornjim dišnim putovima imaju vrlo fine trepetljike koje štite pluća od mikroorganizama. U tim vlaknima nalaze se brojna mikroskopska vlakna proteinske naravi (miozin i aktin najznaĉajniji su proteini u tim stanicama).a njihovo stezanje ne moţe se kontrolirati voljom. U ţivotinjama razlikujemo ĉetiri osnovna tipa tkiva: pokrovno (epitelno). Kosti izgraĊuju kostur. Osnovna osobina je tijesna meĊusobna povezanost stanica. 2. MIŠIĆNO TKIVO Stanice mišićnog tkiva su dugaĉke i mogu se istezati. Osim što pohranjuje zalihe mast to tkivo ĉini toplinsku izolaciju te tako štiti unutarnje organe. SRĈANI MIŠIĆ – izgraĊuje stezljivu srĉanu stjenku. povezana u snopove. mišićno (muskularno) i ţivĉano (nervno) tkivo). što daje savitljivost i ĉvrstoću tkiva tetiva (povezuje mišiće i kosti) i ligamenata (povezuje kosti). Ta tvar moţe biti savitljiva (hrskavica). koji se skrutne tvoreći hidroksiapatit.  VLAKNATO VEZIVNO TKIVO – kolagen ĉini vlakna. POPREĈNO-PRUGASTI MIŠIĆI – odgovorni su za voljne pokrete ĉovjeka. POKROVNO (EPITELNO) TKIVO Pokriva površinu tijela te omeĊuje tjelesne šupljine. Krv je vezivno tkivo ĉije su stanice u tekućoj plazmi.2. vezivno (konektivno).

Osim ţivĉanih stanica postoje i glia-stanice koje ne provode signale već su potpora i zaštita ţivĉanim stanicama. Stanice sliĉne strukture i funkcije zdruţene su meĊusobno u tkivima. Osnovna uloga vezivnog tkiva je povezivanje i podupiranje drugih tkiva. Na ţivĉanoj stanici razlikujemo tri dijela: dendrite (kraća razgranata vlakna koja provode ţivĉane impulse u stanicu). 2. Mišićno tkivo izgraĊuje stanice koje sadrţe snopove proteinskih molekula (aktin. kosti) vezivno tkivo. Zadaća ţivĉanih stanica je primanje podraţaja iz okoliša i provoĊenje signala do leĊne moţdine. Razlikujemo rahlo i vlaknasto (hrskavica. mišićno i ţivĉano. Pokrovno tkivo prekriva tjelesne površine i unutarnje šupljine. Ţivĉano tkivo sastoji se od ţivĉanih stanica (neurona) i glia-stanica.4. ŢIVĈANO TKIVO Ţivĉano tkivo sadrţi ţivĉane stanice ili neurone. izgraĊuje mozak i leĊnu moţdinu te periferne ţivce i genitalije. U ţivotinjskom organizmu razlikujemo ĉetiri osnovne vrste tkiva: pokrovno. 21. tijelo stanice (sadrţi većinu citoplazme i staniĉnu jezgru) i akson (duţe ţivĉano vlakno koje odvodi ţivĉane impulse). Neke epitelne stanice specijalizirane su kao stanice za izluĉivanje (ţljezdane stanice). Ţivĉana stanica ima tri dijela: dendrite (dovode impulse u stanicu).21. BIOLOGIJA 46 . tijelo (sadrţi većinu citoplazme). Stanice tog tkiva meĊusobno su ĉvrsto povezane. vezivno. miozin). akson (vlakno koje odvodi impulse). 3. SAŢETAK 1. glatko i srĉano.5. Razlikujemo tri tipa mišićnih tkiva: popreĉno-prugasto. 5. 4. Kr je vezivno tkivo stanice kojega su uronjene u tekuću izvanstaniĉnu tvar.

BIOLOGIJA 2 BIOLOGIJA 47 .

klonovi i linije. uveo Carl Linne. Dvoimeno nazivlje je naĉin imenovanja koje je u 18. BIOLOŠKA RAZNOLIKOST Raznolikost se moţe promatrati na razini gena. Osnovna sistemska jedinica je vrsta. BIOLOGIJA 48 . odabirući samo one karakteristike koje njemu pogoduju. a to su podvrste. varijeteti i forme.1. vrsta i ekosustava. red.st. takve ćemo organizme pobliţe odrediti sluţeći se sljedećim sistematskim jedinicama: kultivari. Osim internacionalne nomenklature. Ukoliko je odlike neke vrste stvorio ĉovjek. a moţemo je promatrati na razini gena. sorte.5 milijun vrsta. Pod vrstom najĉešće podrazumijevamo sliĉne i meĊusobno srodne jedinke s istim brojem kromosoma. vrste i ekosustava.1. koje meĊusobnim razmnoţavanjem daju plodne potomke. 1. Do sada je opisano 1. a druga opisuje vrstu. SAŢETAK Biološka raznolikost je blago Zemlje i valja je ĉuvati. razred. Postoje niţe sistematske jedinice od vrste. carstvo i nadcarstvo. dok su više sistemske jedinice rod. Prva rijeĉ imenuje rod. porodica. Sistematika je biološka disciplina koja prouĉava raznolikost klasificirajući ţivi svijet po sistematskim jedinicama. Linne stvara i sistematiku biljaka koja se kasnije širi na cijeli ţivi svijet.

2. 2. Biljke: 5. Mehanizmi kojima se to ostvaruje su: 1. U ta dva nadcarstva nalazi se pet carstava: monera. one se jedna iz druge razvijaju i mijenjaju. SAŢETAK Monere su prokariotski organizmi. Ţivotinje Vrste nisu stalne i nepromjenjive. gljive. PREGLED I EVOLUCIJA ŢIVIH ORGANIZAMA Ţivi svijet dijeli se na dva nadcarstva: prokariote i eukariote. BIOLOGIJA 49 . Izolacija 5. biljke i ţivotinje. Spolni naĉin razmnoţavanja – nove kombinacije gena 3. Linneov sistem je umjetan. a Darwinom prirodan jer ne svrstava bića samo po obliku. Vrste nisu stalne i nepromjenjive. dok u eukariote ubrajamo protiste. Paleontologija je znanost o izumrlim ţivotinjama. a koja ne. Vrijeme Paleontologija – znanost o izumrlim organizmima Endosimbiotska teorija (simbiogeneza) – neke aerobne baterije i neke fotosintetske bakterije (cijano-bakterije) su ušle u simbiozu s prokariotskom stanicom. biljke i ţivotinje. Gljive: 4. protisti.1. Prirodni odabir – izumiranje i razvoj vrsta 4. odnosno ţivotinjske stanice. Iz njih su se razvile biljne. PROKARIOTI 1. Mutacija – promjena gena 2. već i po srodnosti. Priroda odabire koja će vrsta opstati u okolišu. Protisti: 3. Monera: Arhebakterije Eubakterije Modrozelene alge Praţivotinje Zeleni i svijetleći biĉaši Alge kremenjašice Zelene alge i paroţine SmeĊe alge Crvene alge Sluznjaĉe Algašice Mješinarke Stapĉarke Mahovine Papratnjaĉe Sjemenjaĉe EUKARIOTI 2. Virusi su ĉestice ţive tvari koje nisu organizmi. gljive.

2. Ana – anatoksin. bjesnoća. herpes. djeĉja paraliza. OSOBINE VIRUSA 1. RETROVIRUSI Skupini RNA virusa pripadaju retrovirusi. Pa – zaušnjaci. Cijepljene se zasniva na unošenju promijenjenog uzroĉnika bolesti u organizam u malim koliĉinama ĉime se potiĉe tvorba protutijela. ebola 3. 2. Potpuno izgraĊena zarazna virusna ĉestica zove se virion. Bakterijski virusi – bakteriofagi – graĊeni su od jedne nukleinske kiseline koju obavija bjelanĉevinasta ovojnica. PPD – proĉišćeni proteinski derivat 3. Di – difterija.1.4.3. koja je graĊena od podjedinica kapsomera. Polio – djeĉja paraliza. Postoje još i viroide (samo nukleinska kiselina) i prioni (samo bjelanĉevine). 3. te nastaju novi podtipovi virusa. BIOLOGIJA 50 . CIJEPLJENJE ILI VAKCINACIJA Zaraţena stanica se bori protiv virusa izluĉivanjem tvari koju nazivamo interferon. Ru – rubeola. 5. Biljni virusi – VMD. a mogu biti smještene u jezgri ili citoplazmi napadnute stanice. Veliĉina virusa iznosi 10 – 300 nm. PODJELA VIRUSA 1. Animalni virusi – gripa. uzrokuje AIDS (SIDA) – sindrom steĉene imunodeficijencije. Tijelo faga najĉešće ima glavu i rep. BCG – tuberkuloza. VIRUSI Virus – otrov ţivotinjskom podrijetla (Louis Pasteur) – cjepivo protiv bjesnoće 3. Elementarne virusne ĉestice u stanici domadara sakupljaju se u veće tvorbe razliĉitog oblika. Njihova se genetiĉka uputa nalazi u RNA. a pomoću enzima obratne (reverzne) transkripcije se prevodi u DNA. Virusna je nukleinska kiselina obavijena zaštitnom ovojnicom bjelanĉevinastog sastava – kapsidom. Mo – ospice. 4. upala moţdanih ovojnica. Nemaju staniĉnu graĊu ni metabolizam Posjeduju samo jedan tip nukleinske kiseline Ne mogu se uzgajati na umjetnim hranjivim podlogama Obavezni su paraziti. a koje se nazivaju virusne uklopine (virusni kristal). mogu se umnoţavati samo u ţivoj stanici Umnoţavaju se koristeći staniĉni metabolizam domadara U velikom broju virusa nastalih brzim umnoţavanjem dolazi do većeg broja mutacija. AIDS.3. mozaiĉna bolest duhana 3.2. 3. Vidljive su samo elektronskim mikroskopom. Per – hipavac. Te – tetanus. HIV – ljudski virus nedostatka imunosti. 6.

5. Izvan ţivog organizma mogu se koncentrirati u kristalnom obliku. a to su viroidi i prioni. a prioni samo od bjelanĉevina. Najpoznatiji retrovirus je HIV. biljke. Nemaju staniĉnu graĊu pa za svoje umnoţavanje koriste ţivi organizam. ţivotinje i ĉovjek. Viruse koji ţive na bakterijama nazivamo bakteriofagi. SAŢETAK Virologija je znanost koja se bavi prouĉavanjem virusa. Domadari virusa mogu biti bakterije. Virusi su zarazne ĉestice graĊene samo od jedne nukleinske kiseline (RNA ili DNA) i bjelanĉevinastog omotaĉa. Postoje još manje zarazne ĉestice od virusa. Viroidi su graĊeni samo od jedne nukleinske kiseline. Posebnu skupinu virusa ĉine retrovirusi koji imaju sposobnost da svoju molekulu RNA pomoću vlastitog enzima prevedu u DNA. Virusi nukleinskom kiselinom prisiljavaju domadara da ih sintetizira.3. BIOLOGIJA 51 . uzroĉnik side ili AIDS-a.

BAKTERIJE Nadcarstvo: prokarioti (Procaryota). U nepovoljnim uvjetima stvaraju spore. nalazimo ih u gotovo svakom okolišu. sudjeluje u diobi. purini. izostali su u nepokretnih bakterija Sluţe razmnoţavanju 52 kapsula (ĉahura) staniĉna stjenka peptidoglikan (murein) staniĉna membrana (plazmalema) bjelanĉevine. na temelju koliĉine peptidoglikana razlikujemo gram-pozitivne i gramnegativne bakterije regulira protok tvari u bakterijsku stanicu. Dijelimo ih na kuglaste (koki). staniĉnu membranu. štapićaste (bacili) i spiralne (spirili.1.4. GRAĐA BAKTERIJE Genetiĉki materijal – nukleoid. brzog rasta i razmnoţavanja. polifosfati bjelanĉevina flagelin bjelanĉevina citoplazma nukleoid (bakterijski kromosom) plazmid ribosomi 70S citoplazmatska zrnca (granule) biĉevi (flagele) izdanci (fimbrije) BIOLOGIJA . razmnoţavaju se nespolno (diobom) ili spolno (konjugacijom). carstvo: monera (Monera) Nemaju jezgrinu ovojnicu već je genetiĉki materijal u neposrednom doticaju s citoplazmom. Ima staniĉnu stjenku. 4. mezosom. vibrionti i spirohete). pirimidi. sudjeluje u sintezi kapsule enzimski aktivno mjesto pri sintezi staniĉne stjenke. ĉahura. bjelanĉevine. Prosjeĉna duţina bakterijske stanice je 1 µm. Na osnovi Gramovog bojenja dijelimo ih na gram-negativne (stjenka sadrţi svega 10% peptidoglikana) i gram-pozitivne (80% peptidoglikana). To su jednostaniĉni organizmi. GRAĐA polisaharidi ULOGA zaštita daje stalan oblik bakteriji. ĉešće u gram-pozitivnih bakterija tvari citoplazme sluţe bakteriji za biosintezu i kao izvor energije sadrţi gensku uputu za diobu bakterije odreĊuje otpornost bakterije prema antibioticima sluţe za sintezu bjelanĉevina priĉuvna tvar koja se nalazi samo u starijih bakterija aktivno pokretanje.5 µm. citoplazmatska zrnca (granule) i izraštaji koji sluţe za prihvaćanje za stanice. ugljikohidrati. jednostavne graĊe. lipidi mezosom uvrnuće staniĉne membrane voda. peptidi. citoplazmu dok se kod nekih bakterija nalazi još i biĉ. lipidi. mogu se uzgajati na umjetnim hranjivim podlogama. nisu ovisne o staniĉnim dijelovima drugih organizama. a promjer 0. nukleotidi i ugljikohidrati gusto sklupĉana molekula DNA kruţna molekula DNA RNA i bjelanĉevine glikogen. male veliĉine.

spiralne i vibrioni). Razmnoţavaju se binarnom diobom i konjugacijom. maslaĉko. Razlikujemo nekoliko osnovnih oblika bakterijskih stanica (kuglaste.a ţivotinjama i ĉovjeku. izazivaju bolesti  4. nisu uzroĉnici bolesti o Fotosintetske – fotosinteza. RAZMNOŢAVANJE   Binarna dioba – jednostavna dioba. do energije dolaze aerobnim disanjem. ATP dobivaju disanjem i vrenjem. Fakultativno anaerobne mogu ţivjeti u uvjetima bez kisika i s kisikom. U nepovoljnim uvjetima stvaraju spore. štapićaste. PREHRANA  Autotrofne – iz anorganski spojeva sintetiziraju organske. 4. Razlikujemo autotrofne (fotosintetske i kemosintetske) i heterotrofne (saprofitske i parazitske) bakterije. BIOLOGIJA 53 . genetiĉki jednake Konjugacija – spolni naĉin. izmjena gena Aerobne bakterije trebaju velike koliĉine kisika za svoj opstanak. uzrokuju razliĉita vrenja (octeno. sumporovodika.3. SAŢETAK Bakterije pripadaju prokariotskom carstvu Monera. DNA bakterije je u direktnom kontaktu s citoplazmom. nitrita) Heterotrofne – ovise o organskim tvarima iz okoliša o Saprofitske – razgraĊuju uginule organizme. Anaerobne ne mogu ţivjeti u prisustvu kisika pa do energije dolaze procesima vrenja. ne oslobaĊaju kisik o Kemosintetske – oksidacija razliĉitih anorganskih spojeva (metana.2. mlijeĉno-kiselo) o Parazitske – ţive u biljka.4.4. bakterioklorofil.

ultrazvuk) Pasterizacija – temperature niţe od 100°C (prehrambena industrija) Antibiogram – mikrobiološka metoda koja se zasniva na ispitivanju utjecaja niza antibiotika na ispitivanu bakteriju (24h. octeno Uzrokuju bolesti: bedrenica (antraks. gljivice i druge mikroskopski sitne organizme naziva se mikrobiologija. Znanstvena disciplina koja istraţuje bakterije. salmonela. ZNAĈAJ BAKTERIJA ZA PRIRODU I ĈOVJEKA RazgraĊuju uginule organizme. Bakterije imaju veliko znaĉenje u proizvodnji antibiotika. crni ĉir). Bakterije uzrokuju razliĉita vrenja te se primjenjuju u mlijeĉnoj industriji i industriji za proizvodnju octene kiseline. tuberkuloza. upala mokraćnih putova. tzv.5. koje onda koriste zelene biljke. kvarenje zubi – antibiotici.1. cijepljenje Mikrobakteriologija – grana mikrobiologije koja prouĉava bakterije Hranjive podloge mogu biti tekuće. 37°C) 5. Nitrificirajuće bakterije doprinose povećanju koliĉine nitrata u tlu. botulizam. RazgraĊuju organske tvari uginulih organizama do anorganskih spojeva koje koriste zelene biljke. Mnoge su bakterije uzroĉnici bolesti. filtriranje. BIOLOGIJA 54 . Dušikove bakterije obogaćuju tlo dušikom. zelenom gnojidbom. zraĉenje. SAŢETAK Bakterije imaju veliki znaĉaj u kruţenju tvari u prirodi. polutekuće ili ĉvrste. razgraĊuju organske tvari (mineralizacija) Uzrokuju vrenja: mlijeĉno-kiselo. polutekuće ili krute. U svrhu istraţivanja bakterija moţemo ih uzgajati na hranjivim podlogama koje mogu biti tekuće. Sterilizacija je postupak kojim se svi mikroorganizmi u nekom materijalu ubijaju ili iz njega uklanjaju (toplina.

1. a reguliraju plutanje na odreĊenom nivou u vodi genetska uputa za diobu genetska uputa za sintezu bjelanĉevina priĉuvna tvar kod nitastih oblika za vezanje dušika Osim zelenog pigmenta klorofila. klorofil a. Tijekom fotosinteze nastaje kisik i poseban oblik škroba. cijanoficejski škrob sliĉan glikogenu. 6. pektin. modar. diobom i fragmentacijom niti. membrana. obiĉnom diobom i fragmentacijom niti (dijelovima). stvaranje sedrenih barijera. pioniri vegetacije. anabena. Monera. Razmnoţavaju se nespolno. Imaju vrlo primitivnu organizaciju graĊe. vezanje dušika. simbioza. Široko su rasprostranjene. Neke modrozelene alge tvore spore – akinete. fikobiline (fikocijan. glikoprotein sadrţi pigmente u tilakoidima. simbioza s lišajevima. ribosome. tzv. Zajedno s lišajevima nastanjuju gole stijene i oskudna tla te se zato nazivaju „pionirima vegetacije“. Za razliku od bakterija. proteini sadrţe glikolipide i fikobiline ULOGA zaštita. citoplazma. rodovi krokokus. CIJANOBAKTERIJE ILI MODROZELENE ALGE Za razliku od bakterija. ksantofil.5 – 60 µm. karotenoid i fikobilin (fikocijan i fikoeritrin) plinske vakuole graĊen od dna kao u bakterija RNA i bjelanĉevine cijanoficejski škrob (u cijanoficejskim zrncima). mogu sadrţavat još i karotenoide (naranĉasto-crven). SAŢETAK Modrozelene alge pripadaju skupini prokariotskih organizama. priĉuvna zrnca i nukleoid. dok su kolonijalni oblici nitasti. oscilatorija. Pojedinaĉne su stanice okrugle ili cilindriĉne. najveći su prokariotski organizmi. BIOLOGIJA 55 . Razmnoţavaju se nespolno. Boja steljke ovisi os sastavu i koliĉini pigmenta te o valnoj duljini svjetlosti kojoj je alga osvijetljena (kromatska adaptacija). Široko su rasprostranjene (kozmopoliti). U nitastih se oblika nalaze specijalizirane stanice heterociste ĉija je uloga vezanje dušika. iskljuĉivo su fotosintetski organizmi koji oslobaĊaju kisik. ksantofile (ţuti). Mogu fiksirati dušik. Razmnoţavaju se nespolno diobom i fragmentacijom niti. pektin bubri u sluzavi ili gelasti ovoj fotosinteza prisutne su samo u nekih vrsta. Nemaju pokretnih oblika stanica.6. fikoeritin. fotosintezom oslobaĊaju kisik. endoplazmatski retikulum i oblikovanu jezgru. crven). Nemaju plastide. Staniĉna stjenka. Golgijevo tijelo. nostok. Veliĉina im je 0. Cvjetanje. GRAĐA staniĉna stjenka kromatoplazma (obojeni periferni dio citoplazme) graniĉni sloj izmeĊu kromatoplazme i citoplazme sadrţi nukleoid centroplazma ribosomi (bezbojni dio 70S citoplazme) zrnca priĉuvnih tvari heterociste murein. Vegetativno tijelo im je graĊeno od jedne stanice ili kolonije stanica.

moţe se hraniti heterotrofno i autotrofno (klorofil a i b. karotenoide i ksantofile.7. Na svakoj brazdi je pod jedan biĉ. karotenoide i ksantofile. ZELENI BIĈAŠI Euglena – 15 – 500 µm. sluţi za primanje svjetlosnih podraţaja). kontaktilna vakuola (skuplja višak vode). gdje ĉine glavninu fitoplanktona. spolni naĉin poznat u samo nekim rodovima. tvar sliĉnu škrobu.3. carstvo: protisti (Protista) 7. fotoreceptivni organ koji sadrţi pigmente karotenoide i astaksantin. popreĉnu i uzduţnu. ZELENI I SVJETLEĆI BIĈAŠI Nadcarstvo: eukarioti (Eucaryota). a graĊena je od epiteke i hipoteke.1. Pokreću se pomoću dva biĉa. Jednostaniĉni su organizmi koji se pokreću uz pomoć dva biĉa. 7. U nepovoljnim uvjetima okoliša hrane se heterotrofno.2 SVJETLEĆI BIĈAŠI Sadrţe tvar luciferin koja u doticaju sa zrakom svjetluca (bioluminiscencija). Sadrţi klorofil a i c. što se naziva bioluminiscencija. Potjeĉu od prabiĉaša. poznato je oko 900 vrsta 7. SAŢETAK Zeleni biĉaši pripadaju skupini protista. staniĉna stjenka ima dvije brazde. i donju polovinu hipoteku. stvara škrob – paramilum). epiteku. Popreĉna predstavlja prstenasto udubljenje i dijeli staniĉnu stjenku na gornju polovinu. razmnoţavaju se uzduţnom diobom. Fotosintezom proizvode kapljice ulja. dva biĉa). Bioindikatori su. Razmnoţavaju se uzduţnom diobom. Razmnoţavaju se vegetativno. biĉevi (pokretanje. Imaju zelenu boju zbog klorofila koji se nalazi u kloroplastima. Sadrţe luciferin koji u doticaju sa zrakom svjetluca. vretenasti oblik stanice. Većinom su autotrofni organizmi koji fotosintezom kao rezervnu tvar stvaraju paramilum. škrob i poliglukane. Većina vrsta ove skupine ţivi u more. Staniĉna stjenka se sastoji od celuloze. BIOLOGIJA 56 . Svijetleći biĉaši su jednostaniĉni protisti. ţivi pojedinaĉno.crvena oĉna pjega (stigma. Produkti fotosinteze su škrob i škrobu sliĉni poliglukani te kapljice ulja. diobom.

laĊe ili kijaĉa. Ţive u vodama na kopnu. stajaćicama i tekućicama te u moru. Centrice se za razliku od Penata ne pokreću aktivno već lebde u jezerima i morima gdje ĉine plankton. Kremenjašice se razmnoţavaju jednostavnom diobom. SAŢETAK Alge kremenjašice pripadaju skupini protista. klorofil a i c. karotenoide i ksantofile.1. Autotrofni su organizmi. Produkt fotosinteze je krizolaminarin. stanica im je obavijena ljušturicama koje su graĊene od kremena ili silicijeva dioksida (SiO 2 ). Penate ţive na dnu slatkih voda i mora. ţive pojedinaĉno ili u kolonijama. ALGE KREMENJAŠICE Jednostaniĉni protisti. Njihovo se tijelo sastoji od ljušture u koje je ugraĊen silicijev dioksid. Imaju vaţnu ulogu pri stvaranju kremene ili dijatomejske zemlje. Javlja se i spolno razmnoţavanje. Razmnoţavaju se jednostavnom diobom i spolno. Sadrţe i kapljice ulja. 8. Ţive u slatkim vodama. moru i oceanima.8. polimer glukoze. Imaju oblik štapića. BIOLOGIJA 57 .

Razlikujemo jednostaniĉne. Razmnoţavaju se nespolno i spolno. RAZMNOŢAVANJE Nespolno: vegetativno – jednostaniĉni diobom. BIOLOGIJA 58 . morske vrste imaju izomorfnu izmjenu generacija (gametofit se vanjskim izgledom ne razlikuje od saprofita) o Kaulerpa – vegetativno razmnoţavanje o Jadranski klobuĉić – za podlogu priĉvršćen pomoću rizoida o Morska salata – pojavljuje se na mjestima gdje je more oneĉišćeno. uz pomoć spora – nespolne rasplodne stanice Spolno: gamete. izmjena generacije – sporofit (2n) i gametofit PREDSTAVNICI 10 000 vrsta. ZELENE ALGE I PAROŢINE ZELENE ALGE Zelena boja – klorofil. višestaniĉni dijelovima steljke. brze) 9. Klorofil a i b. SAŢETAK Zelene alge sadrţe razliĉite pigmente: klorofil a i b. te u malim koliĉinama karotenoide i ksantofile. razmnoţavanje nespolno i spolno o Vodena mriţica – slatkovodna alga  Višestaniĉni oblici o Spirogira – staniĉna stjenka od celuloze i pektina. 10-tak redova  Jednostaniĉni oblici o Kišna alga – nema biĉeva. najĉešće okrugli.1. ţenski spolni organ). nema biĉeve o Kladofora – slatka i slana voda. Fotosintezom se oslobaĊa kisik i škrob. U povoljnim uvjetima razmnoţavanje je uvijek nespolno. biĉevi. vakuola.9. višestaniĉne i kolonijalne oblike. lisnati). a u nekih predstavnika prisutna je i izmjena generacija. o Alge krasnice – slatkovodne zelene alge. izomorfne izmjena generacija o Paroţine – stalke i brakiĉke vode. podjela rada na tjelesne i spolne stanice. razmnoţavanje konjugacijom  Kolonijalni oblici o Volvoks – oblik kugle 500 – 60 000 vegetativnih stanica. anteridiji (muški spolni organ) razvija spermalne stanice (male. nerazgranati nitast. razmnoţavanje spolno (izogamija. razgranati nitast. mekana i sluzava. jajne stanice su velike i nepokretne (oogonij. oĉna pjega (svjetlost). razmnoţavanje diobom o Klamidomonas – slatkovodna alga. karotenoidi i ksantofili. dva biĉa. jednostaniĉne (pojedinaĉno ili kolonije. Znaĉajni su proizvoĊaĉi kisika i organske tvari. razmnoţavanje nespolno (diobom i fragmentacijom niti) i spolno (konjugacijom). muške i ţenske spolne stanice su vanjskim dijelom jednake i obje su pokretne) i nespolno zoosporama (pokretne spore s biĉevima). spiralni oblik kloroplasta. neki imaju biĉeve) i višestaniĉne (mješinast oblik.

nerazgranata. ksantofili. SmeĊe i crvene alge razmnoţavaju se spolno i nespolno. klorofil a i c. Njihova boja potjeĉe od pigmenta fikoeritrina. hladnija. Karoteni. Rezervna tvar je laminarin. Crveni pigment fikoeritrina (nalazi se u plastidima koji se nazivaju rodoplasti).3. Mogu se razmnoţavati nespolno i spolno. Razmnoţavaju se nespolno (sporama) i spolno (gametama).1. konceptakuli (udubljenja u steljci u kojima su smješteni rasplodni organi). Fotosintezom proizvode laminarin. Steljka je višestaniĉna.10. Sadrţe velike koliĉine fukoksantina koji im daje smeĊu boju. SmeĊe alge ţive samo u moru i to preteţito u hladnijim morima. sjeverna mora. vrpĉasta ili listasta. a vanjski od pektina koji je obiĉno sluzav. produkt fotosinteze je floridejski škrob. kapljice ulja i alkohol. CRVENE ALGE Steljka je višestaniĉna. 10. Podrijetlo od prabiĉaša.      Diktiota – izomorfna izmjena generacija. stabljici i listovima. prikrivena izomorfna izmjena generacija Vrste roda Cystoseira ţive u moru na pjeskovitom tlu i ĉvrstim podlogama. SmeĊe imaju biĉeve te se smatra da potjeĉu od prabiĉaša. moţe biti razgranata. unutrašnji sloj je graĊen od celuloze. kapljice ulja i alkohol. SAŢETAK Crvene alge većinom ţive u moru i to ĉešće u toplim morima i na većim dubinama. oogonija ili anteridija Padina Jadranski braĉić – endem. Izomorfna i heteromorfna (ima razlike izmeĊu gametofita i sporofita) izmjena generacija. Razmnoţavanje je nespolno i spolno. ali ima ih i u Jadranu. karotenoide.2. U davnoj prošlosti su tvorile naslage stijena koje danas nazivamo litotamnijski vapnenac ili litavac. Sadrţe feoplastide (zlatno-smeĊe plastide). Crvene nemaju biĉeve ni u jednom razdoblju ţivota te se smatra da su srodne modrozelenim algama. Fotosintezom stvaraju floridejski škrob koji se upotrebljava kao „štirka“. SMEĐE ALGE I CRVENE ALGE 10. nego su jadranski endemi i bioindikatori Bobiĉarka 10. Sadrţe velike koliĉine vitamina A. BIOLOGIJA 59 . moţe biti ĉlankovita ili nitasta. SMEĐE ALGE Obitavaju iskljuĉivo u moru. klorofil a (i u nekih vrsta i d i modri fikocijan). a od ksantofila fukoksantin koji im daje smeĊu boju. B i C – hrana i zaĉin. Razvijeniji oblici imaju dijelove nalik korijenu. rasplodni organi dolaze u nakupinama.

klorofil a. imaju biĉ bar u jednom dijelu svog ţivota Biĉevi prokariota i eukariota nemaju isto podrijetlo Iako alge imaju klorofil a. Diatomeae CHLOROPJYTA – zelene alge kremen ili silicijev dioksid SiO2 celuloza. kapljice ulja i alkohol u moru RHODOPHYTA . uvelike se razlikuju po svojim pomoćnim pigmentima (karoteni. ZNAĈAJKE PROTISTA          Primarno ţive u vodi ili vlaţnoj okolini Većinom su aerobni i koriste mitohondrije za staniĉno disanje Mogu biti fotoautotrofi. heterotrofi ili izmjenjivati autotrofnu i heterotrofnu prehranu Postoje velike razlike u naĉinu razmnoţavanja. crvene alge floridejski škrob celuloza i pektin većinom u moru. karotenoidi i obilje fukoksantina fikoeritrin. ksantofili. uglavnom fukoksantin klorofil a i b. kapljice ulja krizolaminarin polimer glukoze i kapljice ulja škrob nemaju staniĉnu stjenku nego tijelo obavija pelikula PYRRHOPHYTA – svijetleći biĉaši klorofil a i c. ali nikad ne izgraĊuju tkiva Većina protista je pokretna. karotenoidi i ksantofili klorofil a i b. obliku tijela i naĉinu ţivota Razlikuju se po veliĉini Neki ţive u zadrugama. pektin celulozna staniĉna stjenka koju ĉesto oblaţe sluz od alginske kiseline PHAEOPHYTA – smeĊe alge laminarin. a neki u morskoj u planktonu mora i slatkih voda u slatkim vodama i moru u slatkim vodama i moru BACILLARIOPHYTA – alge kremenjašice.4. karotenoidi i ksantofili klorofil a i c.ODJELJAK FOTOSINTETS KI PIGMENTI REZERVE HRANE U STANICI KOMPONENTE STANIĈNE STANIŠTE STJENKE EUGLENOPHYTA – zeleni biĉaši klorofil a i b. a postoje i slatkovodn e vrste 10. u nekih i klorofil d i fikocijan celuloza većino u slatkoj vodi. karoteni. karotenoidi i ksantofili paramilum. ugljikohidrat sliĉan škrobu škrob i škrobu sliĉni poliglukani. fikobilini) koji hvataju valne duljine svjetlosti na koje klorofil a nije osjetljiv U nepovoljnim uvjetima stvaraju spore 60  BIOLOGIJA . karotenoidi. ksantofili.

Peronospora i siva plijesan poznate su algašice ĉiji je micelij graĊen od hifa. Ukoliko spora padne na vlaţno tlo. na lišću ţuta ljigava sluz ili naranĉasto-crvene kuglice. kroz nekoliko razvojnih oblika i dioba sposobna je ponovno postati novi plazmodij.2 ALGAŠICE Tijelo je micelij sastavljen od mnoštva hifa koje su ispunjene jezgrama izmeĊu kojih nema popreĉnih stjenki. Iz njega se razvija plodište. Tijelo sluznjaĉa naziva se plazmodij. BIOLOGIJA 61 . Spolna generacija je gametofit (višestaniĉna jedinka s haploidnim stanicama). ţivotinjama i ĉovjeku). pa hife sadrţe mnogo jezgara. GLJIVE Carstvo: gljive (Mycota) Stanice gljiva su duge niti. izmeĊu kojih nema pregrada.11. Vegetativno tijelo gljiva je micelij. haustorije kojima ulaze u ţive stanice Siva plijesan – voli topla i vlaţna staništa. sporangij pun spora. stari kruh (siva pauĉina s crnim pojasom) 11. a ĉine ga niti koje se nazivaju hife. Cikliĉka izmjena generacija. Gljive dijelimo na algašice. SAŢETAK Gljive ne sadrţe klorofil pa ne mogu same sebi proizvoditi hranu. Sluznjaĉe su protisti iz kojih su se razvili gljive. Nakon kiše. hife – sve hife ĉine micelij. a nespolna je sporofit (višestaniĉna jedinka s diploidnim brojem stanica). Dijele se na algašice.3. Tijelo se naziva plazmodij 11. Peronospora vinove loze – nametnik koji u tkivu listova i plodova vinove loze razvija kratke nastavke. one su heterotrofni organizmi i ţive kao saprofiti ili paraziti. mješinarke i stapĉarke. Gljive su heterotrofni organizmi i to saprofiti (hrane se organskom hranom koju proizvode drugi organizmi) i paraziti (ţive kao nametnici na biljkama. Plodište je dio u kojem se nalaze sporangiji sa sporama. mješinarke i stapĉarke.

Time nastaje dikariontski. Dijelimo ih na gljivice (manje) i mješinarke koje razvijaju plodišta (veće organizme). Spajanje cijelih spolnih organa naziva se gametangiogamija. sporangije. kistac i raţova gljivica su mješinarke. U podruĉju himenija dolazi do stvaranja mješinice (askusa). U rošĉiću se nalazi otrovni alkaloid ergotin. RAZMNOŢAVANJE U askusu ili mješinici razvijaju se askospore. Najĉešće nespolni naĉin razmnoţavanja je pupanje. pupanjem (moţe i spolno askosporama).4. Kvasci su bogati vitaminima i to posebice iz skupine B. dvojezgreni stadij – saprofit koji je graĊen od askogene hife s po dvije jezgre. Postoje i mješinarke koje se razmnoţavaju pupanjem ili one koje stvaraju druge tipove spora. Rošĉić raţove gljivice sadrţi ergotin. Kistac je zelena plijesan iz koje se kemijskom obradom moţe izolirati antibiotik penicilin. Spolno razmnoţavanje kod mješinarki odvija se gametangiogamijom. BIOLOGIJA 62 . a konidije pregraĊivanjem vršnih dijelova hifa. Plodište se moţe oblikovati jedino u sluĉaju kad su se negdje pod zemljom susreli miceliji dvaju spora suprotnog predznaka. Askospore nastaju unutar mješinice askusa. smrĉak). U donjem dijelu plodišta dolazi do stvaranja spolnih organa (gametogenija) koji se meĊusobno spoje.2.1. Sporofit razvija mješinice. Spore u askusu nazivamo askosporama. SAŢETAK Mješinarke imaju pregraĊene hife i u svakoj je pregradi jedna jezgra. Micelij razvija plodišta koja mogu biti pod zemljom kao u tartufa ili iznad zemlje kao u naranĉaste zdjeliĉarke. poput konidija ili zraĉne spore. Njihovim rasipanjem ponovno zapoĉinje stvaranje nove generacije gametofita.12. 12. Micelij koji kliju iz spora predstavljaju gametofit. Askus je sporangij u kojem spore nastaju mejozom. GLJIVICE Kvašĉeve gljivice – jednostaniĉne mješinarke. Njihovim udruţivanjem izgraĊuje se plodište. Zelena plijesan – moţe se razmnoţavati s dvije spore. Neke mješinarke razvijaju plodišta (tartufi. već tamni rošĉić. fiziološki su razliĉite i oznaĉavaju se sa + i – jer se meĊu njima vanjske razlike ne uoĉavaju. Micelij s jednom jezgrom predstavlja gametofit iz kojeg se razvija dvojezgreni sporofit. 12. Raţova gljivica – parazitira u plodnici trava. Hife su redovito višestaniĉne jer su pregraĊene popreĉnim stjenkama.3. Poznate gljivi kao kvasi. MJEŠINARKE KOJE RAZVIJAJU PLODIŠTA Micelij ima brojne hife hitinskih stjenki. razmnoţavaju se nespolno. Kvasci se hrane šećerom i kao produkt nastaje CO 2 i etanol. Pritom muški spolni organ pretoĉi svoje spolne jezgre u ţenski spolni organ iz kojeg kliju hife. Spore su razliĉitog spola. Dio plodišta u kojem se nalazi sporangij sa sporama naziva s himenij. 12. pa se u klasu na tom mjestu ne razvija pšeno. MJEŠINARKE Brojna skupina gljiva. 12. U mješinici dolazi do stapanja jezgara (kariogamija) i uz redukcijsku diobu u njoj nastaju haploidne spore. Pekarski i vinski kvasac. spore razvijaju u mješinici ili askusu (najĉešće 8 spora).

Sporofit razvija stapke. već jer njihovo plodište od samo pola klobuka s jedne strane priraslo uz debelo drveće. Spore na bazidiji nazivaju se bazidiospore. Spolno razmnoţavanje kod stapĉarki odvija se somatogamijom. Kad se susretnu miceliji razliĉitih spolova. a zatim kroz dvije mejotiĉke diobe iz zigote nastaju posebno ĉetiri bazidiospore (dvije + i dvije -). One nisu zatvorene u mješinice. Plodište je dio gljive koji sluţi ra reprodukciju. gametofit. Micelij na površini zemlje razvija plodište na kojem uglavnom razlikujemo struĉak klobuk. velumom. gljiva ludara. snijeti – kukuruz. Micelij s jednom jezgrom predstavljaju gametofit iz kojeg se razvija dvojezgreni sporofit.2. Primari micelij je dakle muški ili ţenski. Neke stapĉarke parazitiraju na razliĉitim organima biljaka (hrĊe – pšenica. Glavna odlika stapĉarki je da im se ĉetiri spore razvijaju u stapki. Bukovaĉe i peĉurke (šampinjoni) su jestive. U većini mladih gljiva plodišta su obavijena ovojem. gube i capice. a neke od njih daju nove potomke. već vire prema van iz bazidije. Stapka ili bazidija je sporangij stapĉarki. ĉije stanice imaju jednu jezgru. Zadnje su capice koje imaju razgranato plodište. Najotrovnija je zelena pupavka. Mnoge vrste gljiva su otrovne (zelena pupavka. BIOLOGIJA 63 . Ako je plodište zatvoreno i izvana obavijeno korastom opnom onda takve gljive nazivamo trbušarama. doći će do somatogamije i do stvaranja plodišta.13. Neke stapĉarke nemaju struĉak. zob. Njih nazivamo gube. Plodište nastaje iz sekundarnog micelija ĉije hife imaju u stanici dvije jezgre (+ i -).1. Stapĉarke moţemo dijeliti na otrovne i jestive. U podruĉju himenija u stapci (bazidij) dvije se jezgre najprije fuzioniraju u zigotu. jeĉam ili raţ). SAŢETAK Stapĉarke imaju pregraĊene hife. RAZMNOŢAVANJE Spore se dijele na ţenske (+) i muške (-). a prema izgledu plodišta na klobuĉarke. Dozrele spore raznose se. 13. Padne li na plodno tlo razvit će se višestaniĉni micelij. 13. Himenij je dio plodišta u kojem su smještene bazidije. Posebna su skupina snijeti i hrĊe koje za razliku od saprofitskih stapĉarki parazitiraju na odreĊenom domadaru. poput onih u mješinarki. One gljive kod kojih se jasno razaznaje klobuk i struĉak nazivamo klobuĉarke. trbušare. muhara). Neke klobuĉarke imaju himenij poput listića. rupiĉast ili jeţast. pšenica. STAPĈARKE Micelij je graĊen od višestaniĉnih hifa. Somatogamija je takav naĉin spolnog razmnoţavanja gdje tjelesna stanica preuzima ulogu spolne.

iz nje izlaze rizoidi. Mikoriza je simbioza gljive i biljaka. Alga opskrbljuje gljivu ugljikohidratima. Tome sluţe soredije – tjelešca koja ĉine skupina algi obavijenih hifama gljiva. Lišaj je simbioza gljive i alge. Razmnoţavaju se jednako kao gljive mješinarke. MIKORIZA – simbioza gljiva i biljaka 14. BIOLOGIJA 64 . SAŢETAK Simbioza mješinaki i algi naziva je lišaj. Donja kora moţe. a gljive ugljikohidrate. u kojoj biljke dobivaju vodu. Srednji asimilacijski sloj je pun algi i tankostjenih hifa. pomoću soredija. Razmnoţavaju se i vegetativno (nespolno).14.1. Lišajevi ne uspijevaju ţivjeti ondje gdje je zrak oneĉišćen. Srţ je sloj lišaja kojeg tvore rahlo rasporeĊene hife gljiva. nitaste izrasline kojima se lišaj priĉvršćuje za podlogu kako bi upio vodu i minerale. Gornja kora je puna gusto nabijenih hifa s debelim stjenkama. a gljiva alge mineralima i vodom. ali ne mora postojati. Lišaj se uglavnom razmnoţava vegetativnim putem. GLJIVE U SIMBIOZI Simbioza je usko povezan zajedniĉki ţivot dvaju razliĉitih organizama u kojem oba imaju od toga neku korist. sliĉne je graĊe kao i gornja.

imaju u staniĉnoj stjenci celulozu. a one koje nalazimo u vodi naknadno su prešle na takav naĉin ţivota. koje su ostvarile papratnjaĉe Treća prilagodba je nastanak sjemenke. SAŢETAK Biljke vode podrijetlo od nekih zelenih algi koje su ţivjele prije više od 400 milijuna godina. Jednostavnije bilje imaju jaĉe razvijen gametofit od sporofita. BILJNA TKIVA – BIOLOGIJA 1 BIOLOGIJA 65 . Izmjena generacije gametofita i sporofita karakteristiĉna je za bilje. 15. Prvu sjemenku razvile su golosjemenjaĉe.15. odnosno onih biljaka koje mogu stvoriti cvijet i plod. RAZVOJ BILJAKA Prva prilagodba na kopneni okoliš je zaštita gameta i embrija unutar samog gametofita. odnosno igliĉasto listaste golosjemenjaĉe  Perasto listaste golosjemenjaĉe  Kritosjemenjaĉe 15. KLASIFIKACIJA BILJA   Nevaskularne biljke – nemaju pravo provodno tkivo i vegetativne organe o Mahovine Vaskularne biljke – imaju pravo provodno tkivo i vegetativne organe o Papratnjaĉe o Sjemenjaĉe  Lepezasto. Gametofit proizvodi haploidne gamete ĉijim spajanjem nastaje zigota koja se razvija u diploidni sporofit. sadrţe i kloroplast a kao glavni fotosintetski pigment. papratnjaĉe i sjemenjaĉe. Druga prilagodba je razvitak provodnog tkiva. 16. Iz spora mitotiĉki raste haploidni gametofit. Nespolna generacija je sporofit – višestaniĉna jedinka ĉije stanice sadrţe diploidan broj kromosoma. Spolna generacija je gametofit – višestaniĉna jedinka ĉije stanice sadrţe poloviĉan broj kromosoma. Kod kritosjemenjaĉa je sjemeni zametak skriven.3. Ona je osigurala biljkama brzo naseljavanje Zemlje dobro ĉuvajući biljni embrio. Mejotiĉkim diobama u sporofitu nastaju haploidne spore. Saprofit se par evolucijom jako razvio. To su svojstvo prve ostvarile mahovine. 15.1. Gametofit je bio reduciran jer je s obzirom na oplodnju bio neusporedivo jaĉe vezan za prisustvo vode.2. Nazoĉnost biljaka na kopnu osobito je znaĉajna jer omogućuje opstanak ţivotinja i ĉovjeka. BILJKE Carstvo: biljke (Plantae) Višestaniĉni autotrofni eukarioti. Imaju tanki voštani sloj da sprijeĉi gubitak vode. Ĉetvrta prilagodna je razvitak kritosjemenjaĉa. Sve biljke ţive na kopnu. Evolucija stablašica odvijala se jaĉim razvojem sporofita. Pravilna izmjena generacija. Gotovo sve bilje koje danas vidimo oko sebe su sporofiti. Raznoliko biljno carstvo dijelimo na mahovine.

17. Biljke mogu razviti pravi korijen ili ĉupavi korijen. korijenski gomolji). PREOBRAZBE LISTOVA – trnovi (kaktus). hvataljke (biljke mesoţderke). nosi ostale dijelove. Zeljaste biljke su one koje u svojoj graĊi nemaju mnogo potpornog tkiva. grab. 17. prugasta. vegetacijskih vrškova i pazušnih pupova. Rast omogućava vršno tvorno tkivo. višegodišnje (krumpir. 17. perunika). mrkva ili celer (sadrţi mnogo osnovnog tkiva u kojemu su pohranjene priĉuvne tvari. a nazivamo ih supke ili kotiledoni. Lisna plojka ima svoj ţilni sistem ili nervaturu (mreţasta. polugrmovi (kadulja. KORIJEN Uĉvršćuje biljku u zemlju. LIST Glavni fotosintetski organ. luk). GRAĐA BILJKE Tijelo biljke dijelimo na izdanak (nadzemni dio) i korijen (podzemni dio). STABLJIKA Nadzemni dio biljke. Izdanak je sastavljen od listova. brijest). Provodni elementi (floemi i ksilemi) se izmjenjuju. lapovi i latice. razvija se iz klicinog korijena prilikom klijanja sjemenke. pa ne mogu doseći znaĉajniju visinu. Dvije skupine listova: jednostavni i sastavljeni. dijeli se na tri dijela: plojku (najvaţniji dio lista. peteljku i osnovu lista.3. a u njemu vegetacijski vršak koji sluţi rastu stabljike u vis.4. Razvija se iz vegetacijskog vrška. a druge procvjetaju). ciklame. luk. glog). stabljike.2. PREOBRAZBE KORIJENA – peršin. peršin. Razmnoţavanje listovima nije ĉesta pojava. grmovi i polugrmovi. Stabljika je os izdanka koja brojnim ţilama provodi vodu i mineralne tvari te asimilate. dvogodišnje (kupus. grmovi (glog. bršljan (zraĉno ili adventivno korijenje) 17. prve godine skupljaju hranu u korijenu ili lukovici. celer. PREOBRAZBE STABLJIKE – podzemne stabljike (krumpir. mrkva. upija vodu i minerale te skladišti rezervnu hranu. njome list fotosintetizira i transpirira).17. trn (ruţa. ĉešnjak. vitica (vinova loza) Nespolno razmnoţavanje stabljikom odvija se reznicama (dijelovi stabljike). Drvenaste stabljike su stabla. Ima biljaka koje nemaju korijen. Prvi listovi su se zametnuli još u sjemenci. pšenica). Jednogodišnje (kukuruz.1. a rasporeĊeni su zrakasto. paralelna ili vitiĉasta nervatura). provaljenicama (grane matiĉne biljke koje prilijeţu uz tlo) i vrijeţima (nitasti nastavci stabljike koji se pruţaju po zemlji). Na vrhu glavne stabljike je tjemeni pup. SAŢETAK Osnovni su dijelovi biljke izdanak sa stabljikom i listovima te korijen. kao i korijenove dlaĉice i korijenova kapa. bukva. Korijen raste u zemlju i na njemu razlikujemo glavni korijen i boĉno korijenje. repast ili vretenast korijen). ruţa). vodu i mineralne tvari. Uglavnom ţive jednu ili dvije godine. zlatice (zadebljalo boĉno korijenje. lijeska. Stabla (hrast. majĉina dušica). Sadrţi brojne ţile pomoću kojih provodi asimilate. vitice (grašak). Ona se razvija iz BIOLOGIJA 66 .

Mjesto na stabljici na kojem izbijaju listovi naziva se nodij. vitica. Takav se pup naziva aksilarni pup. povaljenica. Na listu razlikujemo plojku. BIOLOGIJA 67 . List je fotosintetski organ. Glavna je uloga korijena da drţi biljku u zemlju. grmovi i stabla na kojima razlikujemo deblo i krošnju. Na pazušcu lista nalazi se pup iz kojeg se moţe razviti nova grana. Korijen je pravi ako na njemu dobro luĉimo glavni korijen i boĉno korijenje. vrijeţa i podzemnih stabljika.vegetacijskom vrška. Vegetativno razmnoţavanje stabljikom vrši se pomoću reznica. Korijen. lukovica. stabljika i list mogu se preobraziti u organe kao što su trn. a ako ne onda je to ĉupavi korijen. peteljku i osnovu lista. Drvenaste stabljike mogu biti polugrmovi. gomolj. te skladišti rezerve hrane. upija vodu i mineralne tvari. S obzirom na vrstu biljke raznih je oblika i rasporeda ţila.

Jednostaniĉna haploidna spora klija u malu prokliĉnicu (protonemu). stabalce i listiće. Tijelo mahovine je gametofit. Iz oploĊene jajne stanice razvija se sporofit.2. Poznate mahovine u Hrvatskoj su vlasak. mah tresetar te sedrotvorci. zdenĉara. Sedrene barijere 18. RAZMNOŢAVANJE Kod mahovina je izraţena izmjena generacija saprofita i gametofita. Većina mahovina je odvojena spola.18. Nemaju prave provodne ţile. Njihovim klijanjem razvija se protonema. Mahovine su nevaskularne biljke jer nemaju razvijen provodni sustav. SAŢETAK Mahovine u busenovima uglavnom ţive na kopnu ili su naknadno prešle na ţivot u slatkoj vodi. Ne razvijaju pravi korijen. Iz tobolca sporogona vjetrom se raspršuju spore. koje su vrlo lagane pa kad tobolac izbaci svoj poklopac vjetar ih raznosi. Na vrhu stabalca su rasplodni organi. stabljiku ni listove. NAĈIN ŢIVOTA MAHOVINA U hrvatskoj su ĉeste mahovine vlasak. nevaskularne su biljke. Muški gametofit na vrhu ima anteridij (spermatozoidi). Tijelo se sastoji od stabalca. mah tesetar. 18. Kod njih je izraţena pravilna izmjena generacija. U tobolcu se mejozom stvaraju haploidne spore.1. Oplodnjom u kapi vode nastaje oploĊeno jaje iz kojeg klije sporofit (sporogon). a ima izraţen drţak i tobolac. Iz nje se razvija stabalce s listićima gametofit. Ţenski na vrhu ima arhegonij (mitozom nastaje jajna stanica). 18. MAHOVINE Stanovnici kopna.3. vodu upijaju ĉitavom površinom. BIOLOGIJA 68 . zdenĉara. Za oplodnji je potrebna kap vode ili rosa kako bi spermatozoidi (svaki ima po dva biĉa) doplivali do arhegonija i oplodili jajnu stanicu. Sporofit se naziva sporogon. ovisne su o vodi. na kojem razlikujemo rizoide. listića i rizoida (nitaste izrasline koje priĉvršćuju mahovinu i imaju ulogu korijena). Na vrhu stabalca smješteni su anteridij ili arhegonij.

Sporangiji stvaraju spore iz kojih se razvijaju gametofiti.1.19. Spermatozoid pomoću biĉeva pliva kroz vodu od anteridija do jajne stanice u arhegoniju te je oplodi. Tijelo papratnjaĉe ĉine korijen. razvija se u gametofit (protalij) koji obavlja fotosintezu. Kod svih je papratnjaĉa dugotrajan sporofit postao dominantan. te pokretni spermatozoidi koji za kretanje trebaju vodu da bi obavili oplodnju. a gamete u gametangijima (arhegonij i anterifij). nemaju prave listove ni pravi korijen. Samo skupina pravih paprati ima megafile. ima krpast oblik. zelene je boje. prave listove s razvijenim ţilnim sustavom. Spore se stvaraju u sporangijima. Tijelo je prekriveno kutikulom. stabljike bez provodnog tkiva CRVOTOĈINE – od njih potjeĉe veliki dio svjetskih rezervi fosilnog ugljena PRESLICE PRAVE PAPRATI BIOLOGIJA 69 . Imaju heteromorfnu izmjenu generacija. Provodne ţile papratnjaĉa izgraĊene su iz odrvenjelih traheida (vrlo rijetko traheja) i produţenih sitastih cijevi. ŢIVOTNI CIKLUS Mejotiĉkom diobom u sporangiju nastaju haploidne spore. Na protaliju se razvijaju ţenski (arhegonij) i muški (anteridij) spolni organi. obavlja fotosintezu te je puno samostalniji. 19. 19. 19. Mnoge papratnjaĉe stvaraju jednake spore pa kaţemo da su izosporne vrste. nego gametofit (protalij) bez pravog korijena i provodnog tkiva.3. Na gametofitu se razvijaju gametangiji: arhegonij (ţenske spolne stanice) i anteridij (muške spolne stanice). Mladi listovi su smotani. stabljika i listovi. Iz makrospora se razvijaju ţenski. sporangij popuca i spore se rasipaju. Prapaprati nemaju prave listove. Ovisne su o vodi u vrijeme razmnoţavanja. RAZNOLIKOST     PRAPAPRATI – dva roda. OploĊena se stanica razvije u sporofit i mlada biljka raste iz arhegonija na raĉun gametofita. i spolno oogamijom. Okrugle tvorevine na donjoj stranici fertilnih (plodnih) listova (sporofita) nazivamo sorusi. Epiderma im je isprekidana puĉima koje omogućuju izmjenu plinova. Ako spora padne na pogodno tlo. a na donjoj strani nose sporangije. RAZMNOŢAVANJE Nespolno sporama. PAPRATNJAĈE Prve biljke s provodnim ţilama koje su se pojavile na Zemlji. Gametofit ili protalij ĉeto kratko ţivi. Slaba toĉka paprati nije sporofit. Kad sazru. Neke stvaraju dva tipa spora: velike (megaspore) i male (mikrospore) – heterosporne papratnjaĉe. Svaki je sorus nakupina sporangija. a mikrospora muški gametofiti.2. a u crvotoĉina i preslica su malih dimenzija pa su nazvani mikrofili.

ali postoje i heterosporne vrste. crvotoĉinama i papratima. Većinom su izosporne. Saprofit papratnjaĉa je dominantna generacija. U razdoblju karbona papratnjaĉe su imale veliku ulogu u vegetaciji Zemlje. prema preslicama. puĉi. Ţivjela je u siluru i devonu. Preci današnjih vaskularnih biljaka bile su zelene alge. Prva kopnena biljka bila je Rhynia iz skupine psilopsida. rizoide. SAŢETAK Papratnjaĉe su prve biljke stablašice ĉije je tijelo rašĉlanjeno na korijen. crvotoĉine. Imala je golu stabljiku. U ţivotnom ciklusu prolaze haploidnu (gametofit) i diploidnu (sporofit) fazu s heteromorfnom izmjenom generacija. Danas su ţivuće ĉetiri skupine: prapaprati. preslice i prave paprati. Tada nastaju velike šume od kojih potjeĉu naslage ugljena. U devonu i karbonu biljke su evoluirale u više pravaca. BIOLOGIJA 70 .19.4. a gametofit ili protalij rijetko prelaze veliĉinu od 1 cm. jednostavnu provodnu ţilu. dok su danas uglavnom malene biljke bez većeg zanimanja. a na vrhovima dihotomskih organa sporangije. stabljiku i listove.

ostatak kritosjemenjaĉe). Kritosjemenjaĉe imaju sjemene zametke zatvorene u plodnici tuĉka i posjeduju cvijet. preţivljava samo ona koja oplodi jajnu stanicu. Megaspore ne ispadaju iz sporangija nego se unutar njega razvijaju u ţenski gametofit – sjemeni zametak – sjemenka. koji je nastao transformacijom plodnice (neki put i dijelova cvijeta) razvija se unutar megagametofita potjeĉu od triploidnog endosperma jedna ili dvije Stabljika Drvo Dominantna generacija Sporangiji Peludno zrnce Anteridiji Mikrosporofili Spermalne stanice Megaspora Megagametofit (ţenski gametofit) Arhegonij Sjemeni zameci Oprašivanje Sjemenka Zametak Rezervne tvari Supke BIOLOGIJA 71 . SJEMENJAĈE Razvile su se od prapaprati za vrijeme karbona. u nekih skupina vjetrom ili vodom zatvorena u plodu. Golosjemenjaĉe su uvijek opskrbljene sekundarnim rastom. osim u kositrenica na površini sporofita vjetrom slobodna na površini sporofita ili analognih struktura razvija se unutar megagametofita potjeĉu od haploidnog megagametofita dvije ili više KRITOSJEMENJAĈE drvo. Sjemenjaĉa ima 235 000 vrsta (golosjemenjaĉa oko 800. a druga se ujedinjuje sa središnjom jezgrom nalazi se u megasporangiju od 7 do 8 jezgara (embrionska vreća) odsutni unutar tuĉka uglavnom ţivotinjama. GOLOSJEMENJAĈE drvo ili grm samo traheide sporofit u ĉešeru od ĉetiri stanice odsutni preobraţeni u ljuske dvije nepokretne. a druga ugiba nalazi se u megasporangiju od oko 500 stanica prisutni. imaju sjemene zametke smještene izravno na površini sporofita ili analognih struktura. a dominiraju tijekom perme. Dijeli ih na golosjemenjaĉe i kritosjemenjaĉe.20. grm ili zeljasta traheje i traheide sporofit u cvijetu od tri stanice odsutni preobraţeni u prašnike dvije nepokretne. jedna oplodi jajnu stanicu.

dok uvjeti okoliša ne postanu prikladni za njegov razvitak Sjemenjaĉe ne trebaju vodu za oplodnju. Zaštita i ĉuvanje ţivota embrija u nepovoljnim uvjetima okoliša 3. SAŢETAK Sjemenjaĉe su sve biljke koje stvaraju sjemenke. ŢIVOTNI CIKLUS Izmjenjuju se haploidni gametofit i diploidni sporofit. Neke karbonske papratnjaĉe stvaraju strukturu sliĉnu sjemenki. Muški gametofi stvara muške spolne stanice bez biĉeva. postaju ĉvrsti i nepropusni za vodu. ovoji oploĊenog sjemenog zametka se mijenjaju. a u razdoblju krede prije 145 milijuna godina javljaju se cvjetnjaĉe. Mikrosporangiji se nalaze u muškim ĉešerima (peludni ĉešeri) golosjemenjaĉa ili u cvijetu kritosjemenjaĉa (prašnici – andrecej). U megasporangiju mejotiĉkom diobom nastaju haploidne megaspore.2. oblikuje arhegonij. U drvu golosjemenjaĉa nalaze se traheide. a kritosjemenjaĉe uglavnom ţivotinjama. Sjemenka je djelotvoran rasprostranjenosti u vremenu i prostoru. sporofit u svojim sporangijima (mikrosporangiji i megasporangiji) proizvodi dvije vrste spora. Golosjemenjaĉe se oprašuju iskljuĉivo vjetrom. Sjemenku ĉine slojevi ovojnice oko rezervnog tkiva u kojem se nalazi embrij – mladi sporofit.20. Iz mikrospora se razvija jako reducirani mikrogametofit ili muški gametofit. ali u vjetrom. Nakon oplodnje. a kod kritosjemenjaĉa je zatvoren u plodnici tuĉka. Kod golosjemenjaĉa je sjemeni zametak slobodan na površini sporofita. Prisutnost spermalnih stanica bez biĉeva 3. omogućava prijenos muškog gametofita do sjemenog zametka 2. Megagametofit golosjemenjaĉa ĉini 500 stanica. Uvijek je bez anteridija (muški spolni organ). sjemenki. Uloge sjemenke su: 1. a kod kritosjemenjaĉa traheje i traheide.1. Proizvodnja peludnih zrnaca otpornih na sušu. Širenje vrsta na najširi mogući prostor 2. dajući osnovu novoj strukturi. Podijeljene su u dvije velike skupine: golosjemenjaĉe i kritosjemenjaĉe. Megasporangiji (sjemeni zameci) golosjemenjaĉa su slobodni i nalaze se na plodnim listovima (megasporofilima) ţenskih ĉešera. Biljka sjemenjaĉa koja raste u prirodi predstavlja diploidni sporofit koji je rašĉlanjen na korijen. Za razmnoţavanje sjemenjaĉa bitna su 1. Prvo se razvijaju golosjemenjaĉe. Uloga je megagametofita stvaranje ţenske spolne stanice – jajne stanice. Posjedovanje rezerve hranjivih stvari za rast i razvoj novog sporofita mehanizam 20. Kor kritosjemenjaĉa se megasporangiji (sjemeni zameci) nalaze zatvoreni u plodnici tuĉka (megasporofil). U sjemenjaĉa dominira diploidni sporofit nad haploidnim gametofitom. a u kritosjemenjaĉa je izgraĊen od sedam stanica te ne formira arhegonije (ţenske spolne organe). Iz megaspore se razvija vrlo reducirani ţenski gametofit ili megagametofit. Stvarane sjemenke koja omogućava zaštitu klici. U njima nastaju mejotiĉkom diobom haploidne mikrospore (peludna ili polenova zrnca). mladom sporofitu. BIOLOGIJA 72 . sastavljen od ĉetiri stanice u golosjemenjaĉa ili od tri stanice u kritosjemenjaĉa. stabljiku i listove. Prave su se sjemenjaĉe pojavile u permu i trijasu prije oko 245 milijuna godina.

sastavljeno od ĉetiri stanice: dvije protalijske. a nalaze se u zrelim ĉešerima. Zrioba sjemenke traje godinu dana. uzastopno se dijeli i izgradi ţenski gametofit (gametofit se razvija u spori) s 2-3 arhegonija. BIOLOGIJA 73 . U sjemenki se nalazi klica (zametak) nove biljke. haploidnim staniĉjem i drvenastom sjemenom lupinom. Jedna spermalna stanica oplodi jajnu stanicu u arhegoniju. Golosjemenjaĉe u ciklusu razmnoţavanja prolaze diploidnu fazu (2n). SAŢETAK Golosjemenjaĉe karakteriziraju goli sjemeni zameci na sjemenim ljuskama. To su drvenaste biljke. Ţenski ĉešeri.21. U ovom je stadiju svako peludno zrnce nezrelo. Sve zajedno ĉini sjemeni zametak od diploidnog tkiva. U proljeće muški ĉešeri oslobaĊaju tisuće zrnaca u obliku ţutog praha. Ona se podjeli stvarajući dvije nepokretne spermalne stanice. To je megaspora.2. a razvijaju se u proljeće. Ona raste. Sjemeni zametak se razvija u sjemenku bora s klicom obavijenom hranjivim. 21. klicina korijenka i razliĉitog broja (obiĉno 8) supki. Nakon oprašivanja peludno zrnce stvara peludnu mješinicu koja ulazi u sjemeni zametak. 21. Razvijaju se u proljeće na vrhovima donjih mikrosporofila koji nose po dva mikrosporangija. osim u kositrenica koje imaju i traheje. ĉešeri sjemenih zametaka. One se razvijaju u peludna zrnca (nezreli muški gametofiti). drveća ili grmovi.1 ŢIVOTNI CIKLUS Stablo (sporofit) bora nosi dvije vrste ĉešera. sporofit (drvo koje vidimo) i vrlo reduciranu haploidnu fazu (n). obavijen hranjivim staniĉjem. GOLOSJEMENJAĈE Imaju gole i slobodne sjemene zametke. znaĉajno su veći od muških. oprkriljene. Peludni ĉešeri. a to je muški gametofit u peludnom zrncu bez anteridija i ţenski gametofit u sjemenom zametku s dva do tri arhegonija. ĉije drvo sadrţi samo traheide. jedne generativne i jedne vegetativne). skupljenih općenito u ţenske ĉešere. odnosno muški ĉešeri dugi su 1-2 cm. U ĉetinjaĉa ih nose posebni listovi u obliku debljih ljuski. od kojih samo jedna preţivi. nose ih gornje grane. Tek kada proĊe više od godinu dana od oprašivanja generativna stanica peludnog zrnca se mitotiĉki dijeli. Iz stanica mikrosporangija mejotiĉkom diobom nastaju brojne haploidne mikrospore. Svaka nosi dva megasporangija. zelene su boje. Od oprašivanja do oplodnje proĊe više od godinu dana. a izvana je zaštićen ĉvrstom sjemenom lupinom. Tijekom te godine matiĉna se stanica megaspore mejotiĉki dijeli te nastaju ĉetiri haploidne stanice. skupljeni u ţenskim ĉešerima ĉetinjaĉa. Zreli je embrij (klica) graĊen iz klicina pupoljka. Sastavljeni su iz spiralno poloţenih sjemenih ljuski (modificirani listovi). Sjemenke su u zrelim golosjemenjaĉa gole. Megasporangij s ţenskim gametofitom i ovojnicom ĉini sjemeni zametak. Megasporangij je okruţen zaštitnim ovojem (integument) s otvorom mikropilom. Svako peludno zrnce opskrbljeno je krilcima pomoću kojih je vjetar nosi do ţenskih ĉešera (oprašivanje). Razmnoţavaju se stvarajući mikro i mega spore iz kojih se razvija mikrogametofiti (peludna zrnca) i megagametofit. Nastaje jedna sterilna stanica i jedna spermatogena stanica. svaki s jajnom stanicom. oslobaĊaju sjemenke s krilcima koje daleko raznosi vjetar. a zreli su ţuto-smeĊe boje. Sve se jajne stanice u sjemenom zametku oplode. u kojima je po jedna matiĉna stanica megaspore. Sjemenka koja se razvije iz sjemenog zametka u većine golosjemenjaĉa takoĊer je gola. a za to vrijeme se ţenski ĉešer poveća i odrveni. Zatim se njegove ljuske otvaraju. ali se obiĉno samo jedna zigota razvije u zametak – embrij.

obiĉna borovica  PORODICA TISA – drveće i grmovi s njeţnim lišćem – obiĉna tisa o Razred: Ginka  PORODICA GINKA – ginko. obiĉna smreka. Najpoznatiji i najbrojniji vrstama je razred ĉetinjaĉa s oko 550 vrsta. Ĉetinjaĉe su neobiĉno vaţne jer ĉine najveće crnogoriĉne šume na Zemlji. alepski bor i crni bor. zimzeleno – Jela. BIOLOGIJA 74 .1. muške spolne stanice bez biĉeva  PORODICA BOROVI – igliĉasto lišće. jako otporan na zagaĊenje atmosfere. omorika. sjemenke su bez klica – ĉempres. smreka. ODNOSNO IGLIĈASTO LISTASTE GOLOSJEMENJAĈA o Razred: ĈETINJAĈE (PINATAE) – najbrojnija skupina. iglasto ili ljuskavo lišće.22. SAŢETAK Skupina golosjemenjaĉa obuhvaća oko 800 vrsta. RAZNOLIKOST GOLOSJEMENJAĈA Dijelimo ih u dvije skupine biljaka:  LEPEZASTO. pojavile su se u permu. crni bor. raste u Kini i Japanu  PERASTO LISTASTE GOLOSJEMENJAĈE o Razred: KOSITRENICE – imaju traheje u drvu. neke oprašuju kukci  PORODICA KOSITRENICE – krta kositrenica o Razred: Cikasi – stabljika nalik palmi. šumski bor. U ovu skupinu ubrajamo ĉemprese. dvodomne biljke  PORODICA CIKAS – cikas 22. ariš. odnosno igliĉasto listaste golosjemenjaĉe i perasto listaste golosjemenjaĉe. borove i tise. jednodomne biljke. Najvaţniji predstavnici ove porodice su jela. alepski bor. dvodomno drvo s jako razgranjenim stablom. a podijeljena je na dva pododjela: lepezasto. šumski bor. ariš. U vegetaciji Hrvatske vaţno mjesto ima porodica borova. pinija  PORODICA ĈEMPRESA – stabla i grmovi s ljuskama ili igliĉastim listovima.

sastavljena od sterilnih listova – lapovi – zaštita). Iznad vjenĉića nalaze se prašnici – mikrosporofili kritosjemenjaĉa – muški spolni dijelovi cvijeta. nalazi se iznad prašnika. 23. Oprašivanje vjetrom 4. podnose uvjete koje golosjemenjaĉe ne mogu  Prijelaz iz drvenaste u zeljastu stabljiku 23. Oprašivanje ţivotinjama – ţlijezde nektariji – nektar – prilagoĊen samo odreĊenoj ţivotinji a. obiĉno ţute boje. tijelo se dijeli na korijen. stabljiku i listove Evolucijski uspjeh ovih biljaka omogućili su:  Razvoj cvijeta.1. Oni su srasli i zatvaraju sjemeni zametak.23. inaĉe je jednospolan. od kojih svaka sadrţi dva mikrosporangija (peludnice) u kojima nastaju brojna peludna zrnca.2. sve posjeduju cvijet. Svaki prašnik ĉini jedna prašniĉka nit koja na vrhu nosi jednu prašnicu. Oprašivanje kukcima – glavni oprašivaĉi – mirisi. KRITOSJEMENJAĈE Najbrojnija skupina biljaka. već je homogeno i naziva se perigon). Plodnica nakon oplodnje izgradi usploĊe ploda koje okruţuje i štiti sjemenke  Velika redukcija ţenskog gametofita (od samo 7 stanica)  Sinteza novih kemijskih spojeva koji omogućuju privlaĉenje ţivotinja oprašivaĉa i raznosaĉa sjemenki  Razvoj traheja. Samooprašivanje – manji broj kritosjemenjaĉa 2. vjenĉić (unutrašnji dio ocvijeća – latice – oprašivanje). Tuĉak je ţenski dio cvijeta. Oprašivanje vodom BIOLOGIJA 75 . Oprašivanje pticama – kolibrići 3. plodnicu i njušku. Ima dugi vrat. CVIJET Ogranak ograniĉenog rasta koji nosi listove razliĉite preobraţene u svrhu razmnoţavanjacvijet se sastoji od ocvijeća (ĉaška i vjenĉić – neke kritosjemenjaĉe (sve jednosupnice i najprimitivnije dvosupnice) imaju ocvjeće koje nije razluĉeno u ĉašku i vjenĉić. koji zaštićuje sjemeni zametak u plodnici i olakšava oprašivanje putem kukaca. OPRAŠIVANJE 1. Cvijet koji ima i prašnike i tuĉak je dvospolan. ĉaška (vanjski dio ocvijeća. Moţe biti graĊen od jednog ili više plodnih listova (megasporofila). a ako su odvojeni onda je dvodomna. Plodnica sadrţi jedan ili više sjemenih zametaka od kojih se nakon oplodnje razvijaju sjemenke. koje omogućuju vrlo brz transport vode u odnosu na traheide i sitastih cijevi koje olakšavaju transport organskih tvari  Mogućnost gubljenja lišća – preţivljavanje na stres okoliša. boje b. Ako su oba tipa cvijeta na isto stabljici onda je to jednodomna biljka. Prašnica je podijeljena u dvije poluprašnice.

3. Nakon oplodnje stvaraju plod. a sjemeni zameci su zatvoreni u plodnici tuĉka. plodnih listova (tuĉak) i prašnika. vjetrom i vodom. Oprašivanje se obavlja na razne naĉine: samooprašivanje. Razvoj traheja i sitastih cijevi omogućava brz transport tvari kroz biljku. BIOLOGIJA 76 . Oprašivanje je prijenos peludnih zrnaca s prašnika na njušku tuĉka biljke iste vrste. pticama. ţivotinjama (najviše kukcima). U plodnici se tuĉka nalaze sjemeni zameci. Prašnici su muški spolni dijelovi cvijeta. zato si u najbrojnije.23. Cvijet je ogranak ograniĉenog rasta koji nosi razliĉito preobraţene listove u svrhu razmnoţavanja. vjenĉića (latice). Posjeduju cvijet. a tuĉak ţenski. ali razliĉitih jedinki (unakrsno oprašivanje). Cvijet je graĊen iz ĉaške (lapovi). SAŢETAK Kritosjemenjaĉe su biljke najbolje prilagoĊene kopnenom ţivotu.

24. ŢIVOTNI CIKLUS KRITOSJEMENJAĈA
Cvijet kritosjemenjaĉa moţe biti sitan ili jako uoĉljiv, samostalan ili u cvatu, a u svojoj unutrašnjosti oblikuje dijelove kojima se biljke razmnoţavaju. Prašnici su muški spolni dijelovi cvijeta. U sporangijima prašnika nalaze se diploidne stanice (2n, matiĉne stanice mikrospore). One se dijele mejozom pa nastaju haploidne mikrospore. Svaka mikrospora izgradi mikrogametofit ili peludno zrnce, sastavljeno od tri stanice: jedne vegetativne (stanice peludne mješinice) i dvije spermalne stanice bez biĉeva. Nikad se ne stvaraju anteridiji. Plodnica tuĉka sadrţi sjemene zametke u ĉijoj se unutrašnjosti nalazi jedna diploidna stanica (2n, matiĉna stanica megaspore) koja se mejotiĉkom diobom dijeli. Tako nastaju ĉetiri haploidne megaspore, od kojih tri degeneriraju, a samo jedna ostaje na ţivotu. Ona se mitotiĉkom diobom dijeli i daje osam jezgara i to: dvije se jezgre pomiĉu prema sredini sjemenog zametka. Stapaju se i okruţuju membranom pa nastaje jedna diploidna stanica tzv. središnja stanica; tri jezgre kreću u podruĉje nasuprot mikropili, svaka se od njih okruţi staniĉnom stjenkom, te postaju stanice; ostale tri koje se smjeste blizu mikropile okruţe se svaka svojom membranom, pa nastaju tri stranice. Najveća stanica smještena izmeĊu njih je jajna stanica. Ova struktura od sedam stanica naziva se embrijska vreća, a odgovora ţenskom gametofitu ili megagametofitu koji nikad ne oblikuje arhegonije. Oprašivanjem peludno zrnce dolazi na njušku tuĉka iste vrste. Ovdje peludno zrnce raste stvarajući peludnu mješinicu koja prolazi kroz vrat tuĉka, ulazi u plodnicu i omogućuje spermalnim stanicama pribliţavanje embrijskoj vreći. Jezgra jedne spermalne stanice oplodni jajnu stanicu pa nastaje zigota, od koje se dalje razvija embrij (klica). Jezgra druge spermalne stanice stapa se sa središnjom stanicom stvarajući triploidnu stanicu, od koje se razvija endosperm. To je tkivo koje sluţi za ishranu embrija prilikom klijanja sjemenke. Ova dvostruka oplodnja je karakteristiĉna za kritosjemenjaĉe. Klica s endospermom je obavijena tkivom sjemenog zametka koje oĉvrsne i promijeni se ĉineći sjemenu lupinu. Plodnica se preoblikuje u usploĊe. Biljka završava ciklus razmnoţavanja ako je sjemenka prenesena bilo u plodu ili je samostalno uspjela pronaći prikladno mjesto na kojem se u njoj budi klica iz stanja sna i razvija u mladu biljku.

24.1. PLOD
Nakon oplodnje istodobno se preoblikuju sjemeni zameci u sjemenke, a plodnica i svijet ili cvat u plod. Oblik, boja i veliĉina sjemenki su razliĉiti. U kritosjemenjaĉa je smještena u plodu. Plod je uglavnom preobraţena plodnica u kojoj su smješteni sjemeni zameci, sekundarno preobraţeni u sjemenke. U širem smislu plod je skup cvjetnih dijelova i susjednih organa koji preostaju nakon oplodnje te nose u sebi sjemenke. U plodu koji se razvije iz plodnice nakon oplodnje opaţaju se idući izvana prema unutra tri sloja: vanjski koţasti, srednji mesnati i unutarnji. Podjela plodova prema postanku:  Pravi – nastaju samo iz plodnice  Skupni – nastaju iz svatova  Nepravi – nastaju iz plodnice i sporednih dijelova cvijeta

BIOLOGIJA

77

24.2. NAĈINI RASPROSTRANJIVANJA PLODOVA
     Pomoću vjetra (anemohorija) – najveći broj plodova i sjemenki – krilca ili dlaĉice koje olakšavaju prijenos Pomoću vode (hidrohorija) – plodovi vodenog bilja Ţivotinjama (zoohorija) – kukci Djelovanjem ĉovjeka (antropogorija) Samostalno, autonomno (autohorija) – grašak, mahuna, štrcalica

24.3. SAŢETAK
U peludnicama prašnika iz diploidnih stanica mejotiĉkom diobom nastaju haploidne stanice, mikrospore. Mikrospora se razvija u mikrogametofit – peludno zrnce. U plodnici se tuĉka nalaze sjemeni zameci. Iz diploidnih stanica sjemenog zametka mejotiĉkom diobom nastaju ĉetiri haploidne megaspore. Tri propadaju, a iz preostale nastaje osam jezgara koje oblikuju embrijsku vreću – megagametofit – sa sedam stanica, od kojim je samo jedna jajna stranica. Oplodnja je u kritosjemenjaĉa dvostruka. Jedna spermalna stanica oplodi jajnu stanicu te nastaje zigota, a druga središnju stanicu dajući triploidnu stanicu. Iz oploĊene jajne stanice razvija se embrij – klica mlade biljke, a iz triploidne stanice endosperm. Plod je preobraţena plodnica u kojoj su sjemeni zameci sekundarno preobraţeni u sjemenke. Osim plodnice, plodove mogu izgraditi i drugi dijelovi cvijeta. Plodovi se dijele prema postanku na prave, skupne ili neprave.

BIOLOGIJA

78

25. RAZNOLIKOST KRITOSJEMENJAĈA
Dvije skupine (razreda):  DVOSUPNICE – najbrojnija skupina kritosjemenjaĉa – 170 000 vrsta – dvije supke (kotiledona) u sjemenki, cvjetovi su petodijelni ili ĉetverodijelni (jako rijetko) – nervatura lista (raspored ţila) je mreţast – korijen koji ostaje cijelog ţivota se naziva glavni korijen o PORODICE: ţabnjaci, bukve, krstaĉice, ruţe, glavoĉike, lepinjaĉe  JEDNOSUPNICE – 65 000 vrsta – tulipani, narcisi, orhideje – zeljaste bilje, jedna supka o PORODICE – ljiljani, orhideje, trave DVOSUPNICE 170 000 2 4 – 5 ili njihov umnoţak mreţasta sluĉajan glavni korijen sluĉajno rasporeĊene, otvorene (posjeduju kambij) drvenasta ili zeljasta JEDNOSUPNICE 65 000 1 3 ili njihov umnoţak usporedna (paralelna) paralelan adventivni korijen, ĉupav razbacane, zatvorene (bez kambija) zeljasta, drvenasta (laţno stablo)

Broj poznatih vrsta Broj supki Broj cvjetnih dijelova (lapovi, latice, …) Nervatura lista Raspored puĉi Oblik korijena Provodne ţile u stablu Stabljika

25.1. SAŢETAK
Kritosjemenjaĉe su podijeljene na dva razreda: dvosupnice i jednosupnice. Osnovna oznaka za razlikovanje svih biljaka su jedna ili dvije supke na klici. Dvosupnice su najbrojnija skupina kritosjemenjaĉa, a broji oko 170 000 vrsta. Poznate porodice dvosupnica su ţabnjaci, bukve, krstašice, ruţem glavoĉike i lepirnjaĉe. Jednosupnice su daleko manja skupina (65 000 vrsta) i preteţito su zeljaste biljke. Poznate porodice su ljiljani, kaćuni (orhideje) i trave.

BIOLOGIJA

79

simbioze (mikoriza).1. djelovanje biljnih i ţivotinjskih štetoĉina. fizikalna svojstva tla. VEGETACIJA ZEMLJE Podruĉje rasprostranjenosti – areal Flora je zbroj svih biljnih vrsta nekog podruĉja Stanište u geobotanici oznaĉava sve vanjske ĉimbenike (abiotiĉki i biotiĉki) koji djeluju na neku biljku. … – 800 – 1200 m GORNJI POJAS GORSKE ŠUME – šume smreke. Neki od najvaţnijih abiotiĉkih ĉimbenika su svjetlo. Biološki ĉimbenici su sudjelovanje ţivotinja pri oprašivanju i rasprostranjivanju sjemenki i plodova. NAJVAŢNIJE BILJNE ZAJEDNICE U SREDNJOJ EUROPI  Ĉiste bukove šume – kao i miješane šume bukve s jasenom. 26.26. ishrana biljojeda. provodljivost tla. voda. mehaniĉki ĉimbenici. niţi poloţaji svih srednje visokih planina i vapnenaĉkih Alpa Miješane šume hrasta i graba – niţa podruĉja na boljim tlima. meĊusobno djelovanje biljaka i djelovanje ĉovjeka na biljke. Zatvoreni i razbacani areali. Endemi su biljke koje nalazimo samo na nekom manjem prirodno ograniĉenom podruĉju. koliĉina CO 2 i O2 . livade i pašnjaci – 1600 – 2000 m POJAS KLEKOVINE – planinski bor i zelena joha – unutar ovog pojasa prolazi gornja granica drveća PLANINSKI POJAS – patuljasti grmovi i travnate vrištine – 2450 – 3260 m SNJEŢNI POJAS – mahovine i lišajevi – malo cvjetnjaĉa BIOLOGIJA 80 . doline blizu vode Miješane šume hrasta medunca – tople i suhe brdske padine Hrastove šume s mnogo breze i vrijeska – najsiromašnija kisela tla Crnogoriĉne šume – šume bora – siromašna. brdskim javorom i lipom – srednje visoka brda zapadnog dijela. a nalazište je naziv mjesta (lokaliteta) gdje biljka raste. sjeveroistoĉna Europa Jela – gorske šume Pojasom grmlja klekovine ili zelene johe završava šuma u središnjim Alpama              BREŢULJKASTI POJAS – vegetacija nastala djelovanjem ĉovjeka – 500 – 800 m – hrastove šume. temperatura. Vegetaciju ĉine sve biljne zajednice koje pokrivaju neko podruĉje. pitomi kesten DONJI POJAS GORSKE ŠUME – šume bukve i bukve s jelom. pješĉana tla u nizinama i brdskom podruĉju Smreka – nizine. suha. borove šume. smrekom. hranjive tvari u tlu.

sjevernoafriĉkoindijsko pustinjsko podruĉje PALEOTROPSKO FLORNO CARSTVO – tropska podruĉja Starog svijeta NEOTROPSKO FLORNO CARSTVO – trope Novog svijeta – tropske kišne šume. Na Zemlji imamo šest flornih carstava: holarktiĉko (najveće). paleo-tropsko.2. pustinje i tropske vlaţne šume. tajge. suptropske i tropske kišne šume KAPLANDSKO FLORNO CARSTVO – najmanje – zimzelene šikare i vrištine. tajge. pustinja.3.26. neotropsko. SAŢETAK Geobotanika. polupustinje i pustinje. Biom ĉini skupinu ekosustava s priliĉno ujednaĉenim klimatskim podruĉjima. roda. ili biljna geografija prouĉava rasprostranjenost biljaka na Zemlji. gotovo bez stabala ANTARKTIĈKO FLORNO CARSTVO – vlaţne planinske šume – najjuţniji dio Juţne Amerike      Skupine ekosustava nastale u priliĉno ujednaĉenim klimatskim podruĉjima na kopnu ĉine biome – od sjevera prema jugu: tundre. u unutrašnjosti kontinentalne stepe. pontsko-centralnoazijsko podruĉje. a to su: tundre. sušne šume. monsunske šume. stepa. kaplandsko i antarktiĉko. listopadne šume umjerenih podruĉja. porodice naziva se areal. FLORNA CARSTVA ZEMLJE  HOLARKTIĈKO FLORNO CARSTVO – najveće od svih – sjeverni umjereni i hladni pojas – od sjevera prema jugu: tudre. listopadne šume umjerenih podruĉja. tropski travnjaci AUSTRALSKO FLORNO CARSTVO – zimzelene šume i šikara – savana. Flora je zbor svih biljnih vrsta nekog podruĉja. Podruĉje rasprostranjenosti neke vrste. sredozemno florno podruĉje. BIOLOGIJA 81 . australsko. u tropima tropske vlaţne šume 26. stepe. Vegetacija predstavlja sve biljne zajednice koje pokrivaju neko podruĉje. eurosibirsko šumsko podruĉje.

Krka i Mljet) i deset parkova prirode (Kopaĉki rit. brnistra. bijeli bušin. Na površini Hrvatske od ukupno 54 000 km2 rasprostranjeno je oko 4 000 biljnih vrsta. Kozmopolitske biljke – trska. Biokovo. Submediteranski ili polusredozemni (juţnoeuropski) florni elementi – hrast medunac. sredozemne (mediteranske) i eurosibirske-sjevernoameriĉke. Risnjak. biokovsko zvonce. pšenica. … 2. SAŢETAK Hrvatska se nalazi na granici dviju regija holartiĉkog flornog carstva. Ilirskobalkanske i ilirsko-jadranske endemiĉne biljke. divlja maslina. maklen. obiĉna smreka. Samoborsko gorje. … 4. suliĉasta zeĉina. … 6. 27. a eurosibirsko-sjevernoameriĉka ostala kopnena nizinska i gorska podruĉja Hrvatske. Borealni (sjeverni) florni element – šumska crvotoĉina. Mediteranski ili sredozemni florni elementi – hrast crnika ili ĉesvina. Kornati. bagrem.5% ukupne površine su pod šumom). submediteranski. duhan. Medvednica. Papuk. velelisna lipa. proljetni gorocvijet. Najvaţniji florni elementi Hrvatske su mediteranski ili sredozemni. sibirski zvonĉić. Vaţniji florni elementi s pripadnim biljkama: 1. Arkto-alpski florni element – bor krivulj 7.27. Sredozemna regija obuhvaća primorska podruĉja. Srednjoeuropski florni element – obiĉni grab. kukuruz. hrvatska perunika i dr. kukolj. velebitska pjeskarica. gorski javor. Hrvatska pripada prirodnom šumskom podruĉju (36. dubrovaĉka zeĉina. Sjeverni Velebit. te hrvatski endemi daju biljno-geografsku posebnost Hrvatskoj. Postoji 12 botaniĉkih rezervata. pontski. divlja smokva. Biljke pridošlice ili adventivne – raţ. uvala Telašćica na Dugom otoku. Ţumberak. borealni. Velebit. bijeli grab. BILJNI POKROV HRVATSKE Nalazi se na dodiru dviju velikih biljno-geografskih regija: holorktiĉkog flornog carstva i eurosibirsko-sjevernoameriĉkog. Paklenica. Plitviĉka jezera. BIOLOGIJA 82 . divlji mak. prozorski zvonĉić. obiĉna planika. … 5. koprivić. obiĉna vodena leća. Lonjsko polje. hrast kitnjak. … Hrvatska ima 8 nacionalnih parkova (Brijuni. agave. … 8. U Hrvatskoj ima osam nacionalnih parkova i deset parkova prirode. Hrvatski endemi su velebitska degenija. mirta. jeĉam. bukva. arkto-alpski i biljke pridošlice. dalmatinski crni bor.1. Uĉka i Vransko jezero). Pontski florni element – stepska perunika. … 3. Strogi prirodni rezervati su Bijele i Samarske stijene na Velikoj Kapeli i Roţanski i Hajduĉki kukovi na Velebitu.

Ameba hranu moţe uzimati cijelom površinom tijela. papuĉica ima dvije. Za izbacivanje viška vode imaju stezljivi mjehurić (kontraktilna vakuola). biĉaše (euglena. Ameba se dijeli mnogostrukom (multipnom) diobom – nastaje više jedinki. Pokretne vrste se pokreći biĉevima. trihomonijaza (infekcija spolnih organa) Sluzavci ţive u barama i jezercima. malarija 1. krednjaci (stvaraju vapnene ljušture) ţive na dnu mora u pijesku ili mulju ili planktonski Truskovci – nametnici – piroplazmoza pasa (krpelj). Spolno je rijetko. Pokrov tijela je lipoproteinska staniĉna membrana koja amebi omogućuje promjenu oblika tijela. dijelimo ih na trepetljikaše (papuĉica. u tlu ili kao paraziti i nametnici. vodana na kopnu. Razmnoţavaju se dvojnom (binarnom) diobom. Trepetljikaši – dvije jezgre (mikronukleus i makronukleus). Ţive u kopnenim vodama.1. jedna stanica. trepetljikaše. Ostali imaju višeslojnu opnu koja im daje stalan oblik (pelikula) – papuĉica. omogućuju razgradnju celuloze (ţive u simbiozi s ţivotinjama) – papuĉica Biĉaši uglavnom sadrţe klorofil – fotosinteza. Pokrov tijela ne predstavlja prepreku za difuziju. ce-ce muha). Mikroskopski su organizmi ĉije tijelo ĉini samo jedna stanica. mikroskopskih veliĉina. Trepetljikaši su najbrojnija vrsta. sluzavci (laţne noţice – pseudopodiji – promjena oblika). U sluĉaju nedostatka kisika – spore – preţivljavaju nepovoljne uvjete. većina su paraziti – bolest spavanja (tripanosomijaza. Papuĉica ima staniĉna usta (citostom) – staniĉno ţdrijelo (citofarinks) – hranidbeni mjehurić. trebaju dosta vlage. 15% je nametnika. trepetljikama ili laţnim noţicama. euglena – autotrof i heterotrof. uzroĉnik bolesti spavanja – nametnici). truskovci (plazmodija malarije. ţive u morima. trepetljike). PRAŢIVOTINJE (Protozoa) Anton van Leeuwenhoek – sitni organizmi u kapljici vode – papuĉica 35 000 vrsta praţivotinja. boĉatim vodama. BIOLOGIJA 83 . Izmjena plinova je kroz membranu – difuzijom. mulju – ameba. Dijele se na korjenonošce (sluzavce). Najĉešće se razmnoţavaju nespolno dvojnom diobom. SAŢETAK Praţivotinje su najvjerojatnije najstarija skupina ţivotinjskog svijeta na Zemlji. biĉevi). biĉaše i truskovce. Danas najraširenija bolest izazvana praţivotinjama je malarija.1. Hrane se fagocitozom (proţdiranjem). Konjugacija (papuĉica).

1. Nemaju dišni. Potporu tijela daje kostur. osim malog broja koji ţivi u rijekama i jezerima. kamotoĉna spuţva. kremenjaĉe i vapnenjaĉe.SPUŢVE (Spongia) 5 000 vrsta. Tijelo je nesimetriĉni labirint kanalića i šupljina. U Jadranu je ĉesta obiĉna spuţva. većinom su dvospolci. Velika sposobnost regeneracije. većina vrsta ţivi u moru u zadrugama.2. spirastrela. Kosturi kremenjaĉa i vapnenjaĉa su tvrdi – izgraĊeni od sitnih kamenih ili vapnenih iglica. Površinu spuţve oblaţu ploĉaste pokrovne stanice koje ĉine vanjski sloj tijela ektoderm. SAŢETAK Spuţve su vodeni organizmi. Spuţve su većinom dvospolci (hermafroditi) – neke su razdvojena spola. optjecajni. ţivĉani. mogu se razmnoţavati spolno i nespolno pupanjem. dok unutarnji endoderm ĉine biĉaste stanica – uzrokuju strujanje vode – prehrana – difuzija. Iako su višestaniĉni organizmi. Hrane se sitnim ĉesticama i organizmima koje filtriraju pomoću sloja biĉastih stanica koje obavijaju unutarstaniĉnu probavu i opskrbljuju druge slojeve tijela hranjivim tvarima. Kostur kremenoroţnjaĉa je relativno malen – graĊen od elastiĉnih niti bjelanĉevina – spongin. ni sustav za izluĉivanje. sjedilaĉkim naĉinom ţivota priĉvršćene za morsko dno. Razmnoţavanje spolno (spermij i jaje) i nespolno pupanjem – kolonije. BIOLOGIJA 84 . organizacijski su jednostaniĉni. aksinela. sve su morske ţivotinje. S obzirom na sastav kostura dijele se na kremenoroţnjaĉe. ljubiĉasta spuţva i morska naranĉa. promjenjiva sumporaĉa. 2.

a metilja i trakavica bjelanĉevinasta kutikula. izluĉivanje protonefridije – razgranati sustav cjevĉica s vršnim stanicama u kojima se nalaze trepetljike. Imaju vrpĉasti ţivĉani sustav (gangliji – nakupina ţivĉanih stanica). riblja i pseća (ehinokok). svinjska.3. SAŢETAK Plošnjaci su beskolutićavci. 11 000 vrsta. tijelo im ispunjava parenhim (rijetko vezivno tkivo). hranu razgraĊuju izvanstaniĉnom i unutarstaniĉnom probavom. ne dio. vrat i ĉlanke. razmnoţavanje spolno i nespolno (popreĉnom diobom). dijele se na koralje. ţarnjaci. Razvoj – u jetrene kanale izluĉuju jajašca – izmetom izlaze van – dospijevaju u vodu – razvija se trepetljikava liĉinka – meĊudomadara (puţ mali barnjak) u roku 24h – liĉinke s repićem – idu do trave – ciste (zaĉahure se) – ulaze hranom i crijevo i ispoĉetka – bolest metiljavost Trakavice imaju potpuno reducirano probavilo. ne cjelina – nekolutićavo tijelo. Dvospolci su. Nemaju dišni ni optjecajni sustav.5 cm. ima oko 18 500 vrsta. nemaju vanjski ni unutarnji kostur. u Jadranu crvena moruzgva. BIOLOGIJA 85 . Neprohodno probavilo. izvanstaniĉna probava – paraziti. dvospolci.3. a tijelo im je leĊno-trbušno spljošteno. duţine 0. dijele se na one koje ţive slobodno u vodi (virnjaci) i nametnike (metilji i trakavice). smeĊa vlasulja. skupina ganglija. bilateralno simetriĉni. Tijelo im pokriva debela bjelanĉevinasta kutikula.1. dvospolci su i proizvode velik broj jaja. oblenjaci i mekušci. protonefridije. Ţive u moru i vodama na kopnu (virnjaci). najpoznatiji metilji su ovĉji (veliki) i mali metlji. a druge par zvonoliko i slobodno plivaju (portugalski ratnik). Tjelesna šupljina im je ispunjena osnovnim tkivom (parenhimom) u kojem se nalaze unutarnji organi. 3. Najpoznatiji virnjaci su puzavice. BESKOLUTIĆAVCI (Ameria) Ameria – grĉ. 3. Dijele se u ĉetiri skupine: pljošnjaci.2. uhati klobuk i morska mjeseĉina – meduza Obrubnjaci – neke imaju cjevasto tijelo priĉvršćeno za podlogu (hidra). anaerobni organizmi. velika moć regeneracije. PLOŠNJACI Plosnate ţivotinje. ŢARNJACI Imaju ţarnice (knide) – omamljivanje i hvatanje plijena. paraziti. dvospolci (hermafroditi). disanje difuzija – cijela površina tijela. tijelo im je zrakasto ili radijalno simetriĉno. osjetilni organi vrlo reducirani. pokreni su. Virnjaci najĉešće ţive slobodno u moru i slatkim vodama. Metilji ţive kao vanjski ili unutarnji nametnici. Prehrana – difuzija. Razlikujemo glavu. razmnoţavanje kao i u virnjaka. zvonolik oblik. 3. bilateralno simetriĉne ţivotinje. protonefridije. anaerobni organizmi. reţnjake i obrubnjake. dvije prianjaljke – usna i trbušna. Tijelo virnjaka prekriva trepetljikava epiderma. neprohodno probavilo. a neki su unutrašnji nametnici ĉovjeka i ţivotinja (metilji i trakavice). na prednjem dijelu se nalaze osjetila (jednostavne oĉi). crveni koralj Reţnjaci morski ţarnjaci. hrane se malim beskraljeţnjacima.5 – 1. Koralji su sjedilaĉke ţivotinje. plosnato tijelo pokriveno je trepetljikavom epidermom. najpoznatije su goveĊa. Za izluĉivanje imaju protonefridije. Ţivĉani sustav je u obliku vrpci.

jednostavan. Probavilo je prohodno. SAŢETAK Ţarnjacima pripadaju ţivotinje koje uglavnom ţive u moru. unutrašnjeg (endoderma. imaju stopalo – pokretanje – kod glavonoţaca krakovi i lijevak. bilateralno simetriĉno ili nesimetriĉno tijelo (puţevi). zavojita trihinela. izvanstaniĉna probava. osim školjkaša) – BIOLOGIJA 86 . Mreţast ţivĉani sustav. Najpoznatiji nametnici u našim krajevima su djeĉja glista. neĉisnica. pet vrsta stanica: gastrodermalnomišićne.Ţarnjaci se pojavljuju kao polipi i meduze (graĊa tijela).7. najkarakteristiĉnije su ţarne stanice. plodnica. jednodijelna (puţevi) ili dvodijelna (školjke). velika masa ţivĉanih stanica na prednjem dijelu tijela. nekolutićavo.4. epiderma. Razdvojena su spola. 12 – 90 000 vrsta. mezogleja). sjemeno spremište. Izvanstaniĉna probava. SAŢETAK Oblenjaci su ţivotinje nekolutićava. lovke. Tijelo prekriveno bjelanĉevinastom kutikulom – izluĉuje ju epiderm – mišići. razmnoţavanu se spolno. Tijelo im je graĊeno od tri sloja: epiderm. izmjenom spolne i nespolne generacije (metageneza). Hrane se planktonom ili manjim ribama i školjkama. Sistematski se dijele na koralje. muţjaci i ţenke se razlikuju). Većinom su razdvojena spola. muţjaci imaju na kraju tijeka kopulatorne ĉetine (lepezaste naslage) – parenje. razdvojena spola (spolni dimorfizam. nespolno (pupanjem) i izmjenom spolne i nespolne generacije (metageneza). Prohodno probavilo (crijevni otvor – ţenke. 3. OBLENJACI Bilateralno simetriĉno tijelo.6. ţenke – jajnici. spolno otvor. tijelo obavijeno plaštem – vanjska ljuštura – zaštita. lovke i probavnu šupljinu. neĉisnica – muţjaci). Mreţast ţivĉani sustav. Nametniĉki oblici su djeĉja glista. Imaju usta. poĉinje ustima. Tjelesna šupljina – pseudocel – hidroskelet – potpora. Većinom su mesoţderi. epiderme i mišića. spolno. Razmnoţavaju se nespolno (pupanjem). sedam razreda. lovke i probavnu (gastrovaskularnu) šupljinu. Najbrojnija skupina beskolutićavaca. raznolike graĊe tijela i naĉina ţivota. Tijelo im pokriva koţno-mišićni sloj sastavljen od kutikule. U biosferi danas ţivi oko 11 000 razliĉitih vrsta. mekano.5. probavna šupljina. sjemenovod. ţarne stanice. 3. izluĉivanje dvije boĉne cijevi. osjetilne stanice. razvijen ţivĉani sustav. Disanje difuzija. bijela glista i zavojita trihinela. epiderma i kutikula grade koţno-mišićni sloj. Najpoznatiji su oblici (gliste). oĉi. muţjaci – neparni spolni organi – cjevasti sjemenik. ticala. glava (osim u školjkaša). intersticijske stanice – mogu nastati sve ostale stanice). Imaju usta. usta i crijevni otvor. MEKUŠCI 120 000 vrsta. njuh. 3. 5 vrsta stanica: epidermalno-mišićne stanice – izgraĊuju epiderm. prohodno probavilo. pa ţenke stvaraju mnogo jaja. unutrašnja oplodnja. gastroderma – jednostavan. a rjeĊe u slatkoj vodi. Ovi su slojevi izgraĊeni od više oblika stanica. nekolutićava obla oblika. ravnoteţni organi. Mnogi oblići su endoparaziti u ĉovjeka. svi imaju trenicu (radulu. mezoderm i gastroderm. jajovod. ţivĉane stanice. Tijelo je graĊeno od tri sloja: vanjskog (ektoderma. parni ţivĉani gangliji. enzimatsko-ţljezdane i probavne. reţnjake i obrubnjake. 3. oblo izduţena tijela. osjetilne i ţivĉane) i meĊusloja (mezoderma. Disanje difuzija. bijela glista. U prirodi se pojavljuju u dva strukturno-morfološka oblika: kao polipi i meduze.

indijska laĊica Zaštićene vrste su plemenita periska. prugasti ţiviĉnjak. periske. Plašt u većini sluĉajeva izluĉuje vapnenu jednodijelnu (puţevi). Većinom su razdvojena spola. peraste škrge (ktenidije). kvrgavi volak. prstaci. Dijelimo ih na puţeve. Otvoreni optjecajni sustav. otvoreni krvotok (šupljine). šumski prpolj. lignja. razmnoţavaju se jajima. jakovljeve kapice Glavonošci – deseterokraĉnjaci i osmokraĉnjaci – sipa.8. bodljikavi volak. SAŢETAK Mekušci imaju mekano. priljepak. Dišu plućima (kopneni) i perastim škrgama (vodeni). dvodijelnu (školjkaši) ili reduciranu ljušturu (glavonošci). dijele se na prednjoškrţnjake (more – puzlatka. 3. srce (klijetka i dvije pretklijetke). Bogati su bjelanĉevinama i vitaminima. Puţevi – sluz – neparan broj organa. puţ baĉvaš i prugasta mitra. straţnjoškrţnjake (morski zekan) i plućnjake (puţ vinogradnjak. Za izluĉivanje imaju metanefridije. dagnje. prstac. ali znatan dio su dvospolci). školjkaše i glavonošce. bilateralno simetriĉno tijelo obavijeno plaštem. ţivĉevlje je ganglijskog tipa. nekolutićavo. izluĉivanje – metanefridiji. BIOLOGIJA 87 . puţevi pluća – dio plašta prošaran spletom krvnih ţila. veliki baĉvaš). razdvojena spola (puţevi su dvospolci). pa se koriste za prehranu. tritonov rog. Mišićno stopalo je razliĉite graĊe i sluţi za pokretanje. ogrc. oplodnja unutarnja ili vanjska – liĉinka koja slobodno pliva. mali barnjak) Školjkaši – kamenice. puţ golać.hrapava hitinska membrana koja prekriva jezik – usitnjavanje hrane.

sluzavom golom koţom. jednoslojni epiderm. pokretanje – prstenasti i uzduţni mišići. rakovi – glavopršnjak i zadak. ljestviĉav ţivĉani sustav.2. Vodeni ĉlankonošci dišu škrgama. Ispod koţe nalaze se prstenasti i uzduţni mišići ĉijim se valovitim stezanjem ţivotinja pokreće. Tijelo je prekriveno mekanom. kolutići spojeni u dvije ili tri funkcionalne cjeline (pauĉnjaci – prednji i straţnji dio. prsa i zadak). tri skupine: mnogoĉetinaši. gola i sluzava koţa. Morski kolutićavci su razdvojena spola. obiĉni krpelj (prenositelj virusne upale moţdanih ovojnica – virusni meningoencefalitis) BIOLOGIJA 88 . 4. izvanstaniĉna probava. Pauci – malminjat (crna udovica). kopneni koţom. Vanjski kostur – hitinski. Vodeni dišu škrgama.1 KOLUTIĆAVCI 15 000 vrsta. Prohodno probavilo. Vodeni dišu škrgama. štipavci i krpelji). kukci – glava. Ljestviĉav ţivĉani sustav. crveni mnogoĉetinaš Maloĉetinaši – gujavica – prozraĉivanje tla – dvospolac Pijavice – prijanjaljka – lijeĉniĉka pijavica i riblja pijavica 4. SAŢETAK Tijelo kolutićavaca je bilateralno simetriĉno.3. izvanstaniĉna probava. na svakom kolutiću je jedan par metanefridija. grinje. dijele se na: klještare (pauci. Razdvojena spola – jaje – liĉina trohofora Mnogoĉetinaši – morski crv (palolo). Otvoreni optjecajni sustav. a slatkovodni i kopneni su dvospolci. Srce se sastoji od dvije ţile (leĊna i trbušna) – povezane prstenastim ţilama – zatvoreni optjecajni sustav – hemoglobin. sekundarna tjelesna šupljina (celom. maloĉetinaši i pijavice. Prohodno probavilo. Zatvoreni optjecajni sustav provodi krv u kojoj se nalazi hemoglobin.0004mm) Štipavci (škorpioni) – karpatski štipavac. mnogoĉetinaše i pijavice. rakove. njemaĉki štipavac Laţipauci – obiĉni laţipauk Grinje – ĉovjeĉjih svrabac. ljestviĉav ţivĉani sustav – mozak. kopneni uzdušnicama (trahejama). najznaĉajniji su kolutićavci i ĉlankonošci. coelom) 4. stonoge i kukce. Prema tjelesnoj graĊi dijele se na maloĉetinaše. graĊeno od velikog broja kolutića. sedam koljena.4. Imaju sekundarnu tjelesnu šupljinu (celom) u kojoj su smješteni organi. Par metanefridija na svakom kolutići. tijelo je mekana. Bilateralno simetriĉno tijelo podijeljeno na kolutiće. 950 000 vrsta. ţljezdane stanice. MNOGOKOLUTIĆAVCI (Polymeria) Najbrojnija skupina beskraljeţnjaka. legu jaja. kopneni preko koţe. pauci vuĉjaci – pletu mreţu (0. ĈLANKONOŠCI Najbrojnija i najrasprostranjenija skupina beskraljeţnjaka.

leptir (bijelci. na straţnjem dijelu tijela su bradavice predljivih ţlijezda.2. izluĉivanje Malpigijeve cjevĉice. plavci. biljna i štitasta uš. grinje i laţipauci. ljestviĉav ţivĉani sustav. mravi. 36 000 pauĉnjaka. srednjeg i straţnjeg – prohodno. rak kosmej. prohodno probavilo. mozak podijeljen na dva dijela. Najpoznatije su obiĉna stonoga i striga. šaške). KLJEŠTARI – PAUCI Pauĉnjaci najbrojniji. Beskrilci nemaju krila (šećeraši i skokuni). rilĉari (stjenice. skakanje – skakavci. na prednjem dijelu imaju kliješta (helicere). termiti. plaštane moruzgve. cvrĉak) 2. Krilaši s nepotpunom preobrazbom – vodencvjetovi. Mišići su podijeljeni na mišiće trupa i nogu. miris. maĉja buha). sovice. babura. ravnokrilci (zeleni konjic. otvoren optjecajni sustav – srce. prilagodba usnih organa (usni organi za grizenje – hrušt. plivanje i veslanje – vodeni kornjaši i vodene stjenice. Krilaši s potpunom preobrazbom – mreţokrilci (mravlji lav i obiĉni ušenjkar). izluĉivanje pomoću para cjevastih organa – ticalne (antenalne) ţlijezde. lakše se sakriju). bodenje – komarci. razdvojena spola – preobrazba (metamorfoza). prsa i zadak. razdvojena spola Rak samac. ticala s osjetilnim dlaĉicama. ljiljci). pauci. osjetilo za ravnoteţu. bumbari) BIOLOGIJA 89 .3.3. krilci imaju jedan ili dva para krila. lastin repci. 4. Grabeţljivci su. zlatne mare). dva para ticala. Malpigijeve cjevĉice. ljestviĉav ţivĉani sustav. prelci. komarci. tekuti). Razdvojena su spola – oploĊena jajašca ţena zaprede pauĉinom u zapredak ili kokon. dišu na niz sitnih otvora sa svake strane (odušci ili stigme). prohodno probavilo (probavna ţlijezda). bojom i oblikom tijela prilagoĊeni okolini. lizanje – pĉele i sisanje – leptir). Imaju šest nogu (hexapoda). na drugom i trećem prsnom kolutiću imaju po jedan par krila za letenje. štrkovi). uš) preobrazba. pasja buha. pĉele. imaju razmjerno malo tijelo (malo hrane. Lepezaste i cjevaste uzdušnice. a i pomaţu u bijegu. na kolutićima imaju jedan ili dva para nogu. komari. jastog. ţohar.4. velika plodnost. pet pari nogu za hodanje (prvi par kliješta). otvoreni optjecajni sustav. pĉela) i nepotpuna (skakavac. noge grabilice – bogomoljka. kornjaši (jelenci. buhe (obiĉna buha. grizliokrilaši (uši. razvijena osjetila za opip. trĉanje – trĉci. škrge (dišni pigment hemocijanin). sluh. tekućina hemolimfa. hlap. rijeĉni rak (zaštićena vrsta) 4. sabiranje – pĉele. sastavljeno oko. bilateralno simetriĉno tijelo – hitinski oklop od kalcijevog karbonata. 1. Stonoge ţive na kopnu. Dijele se u dvije skupine: stonoge i kukce. dijele se na: štipavci (škorpioni). okus i vid. kopanje – rovci. sloţeno oko (velik broj sitnih okašca). dvokrilci (muhe. opnokrilci (ose. riĊe. UZDUŠNJACI – STONOGE I KUKCI Dišu pomoću uzdušnica (traheja). Ĉetiri para ĉlankovitih nogu. noćna pauĉeta. tri funkcionalne cjeline: glava.3. preobrazba nogu za hodanje – leptir. Imaju krila za lako svladavanje prostora u traţenju hrane. Probavilo se sastoji od prednjeg. imaju razvijen uzdušniĉki sustav. pokrovni sustav (hitinski oklop – sprjeĉava gubitak vode). vretenca (vilinski konjic). gubari. muha. buha. Na zemlji ţivi oko 800 000 vrsta kukaca.3. potpuna (leptir.1. ljestviĉav ţivĉani sustav. Nemaju ticala. obadi. imaju slabije razvijen optjecajni sustav – jedna ţila na leĊnoj strani. sastavljeno oko. ŠKRGAŠI – RAKOVI Glavopršnjak i zadak. hruštevi.

a većina ima i dva para krila. Kok kukaca kolutići oblikuju glavu. Razvoj do odraslog kukca teţe potpunom (većina kukaca) ili nepotpunom preobrazbom. Razmnoţavaju se jajima. SAŢETAK Ĉlankonošci su najbrojnija i najrasprostranjenija skupina beskraljeţnjaka. Dijele se na niţe i više rakove. prsa i zadak. koja moţe biti pojaĉana kalcijevim karbonatom (rakovi). pauke. prsa i zadak. Kukci se temeljem graĊe krila. usnih organa i oblika preobrazbe dijele na beskrilce i krilaše. Probavilo je prohodno. mnoge vrste rakove korite za hranu (jastog. Razdvojena su spola. Najveći broj klještara pripada pauĉnjacima. grinje i laţipauke. Zdruţeni kukci – termiti. radilice) 4. radnici i vojnici). Pauĉnjaci su najstarije kopnene ţivotinje koje udišu atmosferski zrak. Zdruţeni kukci su mravi. lizanje. MeĊu njima razlikujemo štipavce (škorpione). a kopneni uzdušnicama (kukci i klještari). rakove. U njih ubrajamo stonoge i kukce. ose i pĉele. Na površini tijela imaju ĉvrstu hitinsku kutikulu (egzoskelet). Dišu uzdušnicama. U ĉlankonošce ubrajamo klještare. Pokreću se s pet pari nogu za hodanje. Rakovi su prije svega morske ţivotinje. Vodeni ĉlankonošci dišu škrgama (rakovi). BIOLOGIJA 90 . trutovi. Kolutići su srasli u funkcionalne cjeline. od kojih je prvi par preobraţen u kliješta. stonoge i kukce. sisanje i bodenje. hlap. škamp).4. medne pĉele (matica. Klještari su ĉlankonošci koji na prednjem dijelu tijela imaju iza usta kliješta koja sluţe za hvatanje plijena. Legu jaja iz kojih izlaze mladi. Na glavi su sastavljene oĉi i usni organi za grizenje. Na prsima imaju tri para ĉlankovitih novu. kao što su glava. Kreću se uz pomoć ĉlankovitih nogu.3. termiti. Za izluĉivanje im sluţe Malpigijeve cjevĉice. Stonoge imaju kolutićavo tijelo. Od ostalih ĉlankonoţaca razlikuju se po tome što imaju uzdušnice pomoću kojih dišu. Uzdušnjaci su mnogokolutiĉavci prilagoĊeni ţivotnim uvjetima na kopnu. a na svakom kolutiću nalaze se jedan ili dva para ĉlankovitih nogu. mravi (plodna ţenka – matica. Ţivĉani sustav je ljestviĉav.

ŢIROGLAVCI Obiĉni ţiroglavac. razdvojena spola – liĉinka pluteus. prionjive noţice. razdvojena spola.3. dijele se na bodljikaše i ţiroglavce. zmijaĉe i stapĉati. SAŢETAK U bodljikaše se ubrajaju jeţinci. Imaju veliku sposobnost regeneracije. trpovi.2. naranĉasta kriţalina. peterozrakasta simetrija tijela. zmijaĉe i trpovi.5. zvjezdaĉe. Ţiroglavci ţive na morskom dnu. BIOLOGIJA 91 . plosnati trp. obiĉni trp. MALOKOLUTIĆAVCI (Oligomeria) Morske ţivotinje. Za kretanje im sluţi i vodoţilni sustav. Unutrašnji potporanj tijela. Kostur – bodlje – pokretanje i zaštita (nemaju svi). 5. ţivĉana vrpca. 5. tijelo se dijeli na tri dijela: glavica. Sve ţive na morskom dnu i slabo su pokretni. crvena zvjezdaĉa. kvrgava zvjezdaĉa. prohodno probavilo. Pokreću se bodljama. ogrlica s ustima i trup. BODLJIKAŠI Jeţinci. Ĉvrstoću tijela daje manje ili više cjelovit vapneni kostur smješten ispod koţe. Oplodnja je vanjska. brisinga. škrţno ţdrijelo i leĊno smještena ţivĉana vrpca ĉini ih beskraljeţnjacima koji su najsrodniji današnjim svitkovcima. osjetilne stanice po cijeloj koţi. Potporni štapić. 5.1. U Jadranu ţive crni jeţinac. zvjezdaĉe. vodoţilni (ambulakralni) sustav za kretanje. krakovima ili stezanjem mišićne stjenke tijela.

leĊnu ţivĉanu vrpcu iznad svitka i škrţne pukotine na prednjem dijelu probavila. zatvoreni optjecajni sustav. U gornjem sloju koţe. u Jadranu ţivi zašiljena kopljaĉa. Usmina sadrţi završetke ţivaca i osjetilna tjelešca za toplinu. repnjaci. ribe i liĉinke vodozemaca) i pluća (odrasli vodozemci. one su bile prisutne u embrionalnom razvoju. ptice i sisavci). škrge i pluća. SVITKOGLAVCI – skupina kopljaĉa. Oroţavanje se odvija ulaganjem bjelanĉevine koja se zove keratin u koţne tvorevine. 6. ţdrijelo. 6. kopita. Krvoţilni sustav je zatvoren. tanko i debelo crijevo – neĉisnica Dišni sustav se sastoji od škrga (kruţnouste. Dvospolci su. takoĊer nastaju od prednjeg dijela probavila. Tamni koţni pigment melanin upija ultraljubiĉasto zraĉenje. KRALJEŢNJACI Prvi su se pojavili u paleozoiku. ribe. gmazovi. svitloglavce (kopljaĉe) i kraljeţnjake (kruţnouste. pousmini.2. ţeludac. a dišni organi. Kod kraljeţnjaka je svitak preobraţen u kraljeţnicu. smanjujući njegovo prodiranje dublje u tijelo. Prohodno probavilo. Koţa kraljeţnjaka je višeslojna. glatko i srĉano. svitkoglavci i kraljeţnjaci. 6. One obavljaju funkciju disanja. dodir i bol. ptice i sisavci). Ako neke osobine nisu prisutne u odrasle jedinke. Probavilo – usna šupljina (gornja i donja ĉeljust.1. ţive priĉvršćeni na morskom dnu. oroţnjavanjem nastaju pokrovne ljuske i ploĉe gmazova. razvoj lubanje koja štiti mozak i razvoj škrţnog kostura ĉija je prvobitna uloga podupiranje škrga. SAŢETAK U svitkovce se ubrajaju plaštenjaci. samostalno ili u zadrugama. rebara. Koţa je vaţni dišni organ vodozemaca. Imaju unutarnji potporanj tijela – svitak. ptice kljun. gmazovi. ribe. Mišićno tkivo se dijeli na popreĉnoprugasto (omogućuje kretanje). rogovi). ptice i sisavce. a dijele se u šest skupina: kruţnouste. kosti oplećja i kukovlja. osjetilne stanice na svjetlost. hladnoću. PLAŠTANJACI I SVITKOVCI PLAŠTENJACI – 2000 vrsta. Unutarnji kostur je graĊen od kraljeţnice. a dijele se u tri skupine: plaštenjaci (mješĉićnice. Kraljeţnjaci su najbrojnija skupna svitkovaca. dvootvorke). sluzava površina. dlaka sisavaca i dr. vodozemci. najbrojniju skupinu ĉine mješĉićnice. stanovnici pješĉanog dna u plitkom obalnom pojasu. Vanjski kostur ĉine zaštitne ĉvrste tvorevine na površini tijela (ljuske. perje ptica. plašt ĉini tvar tunicin (sliĉan biljnoj celulozi).6. Ribe i liĉinke vodozemaca imaju vensko srce. SVITKOVCI (Chordonia) Svi svitkovci imaju sljedeće zajedniĉke osobine:  Unutrašnji potporanj tijela – svitak (ili kraljeţnica)  Škrţne pukotine (kod kraljeţnjaka ih zamjenjuju pluća ili škrge)  Glavna ţivĉana vrpca na leĊnoj strani tijela (kraljeţnjaci imaju leĊnu moţdinu) Broje 47 000 vrsta. glavna su im obiljeţja razvoj kraljeţnice koja štiti leĊnu moţdinu. zubi). Limfni sustav je otvoren. lubanje. BIOLOGIJA 92 .3. jednjak. gmazove. vodozemce. Danas ih je poznato 40 000 vrsta.

6. razdvojena spola. U evolucijskom smislu vaţna je riba resoperka latimerija.Organizmi s promjenjivom tjelesnom temperaturom (poikilotermni) su vodozemci i gmazovi. sluh. Kod kopnenih kraljeţnjaka oplodnja je unutrašnja. Mozak se dijeli na prednji. ptice i sisavci). zrakoperke i nosnoprolaznice tri su glavne skupine riba. SAŢETAK U kraljeţnjake se ubrajaju kruţnouste. Neke ribe. koštane ili elasmoidne ljuske mogu biti okrugle cikloidne – karas. srednji i straţnji. imaju vensko srce. nemaju parne peraje. organ za snalaţenje u vodi. Imaju glatke i popreĉnoprugaste mišiće kolutićavog rasporeda. a organizmi s stalnom tjelesnom temperaturom (homeotermni) su ptice i sisavci. što ih ĉini najbrojnijim kraljeţnjacima. Strujanje vode osjećaju boĉnom prugom. vodozemci. ganoidne ljuske – keĉiga. Savijanje tijela omogućuju im kolutićavi mišići. Hrskaviĉnjaĉe. mogu disati plivaćim mjehurom. Većina sisavaca raĊa ţive mlade. najjednostavniji ustroj tijela meĊu kraljeţnjacima. ribe. U ponašanju riba kao posebnost moţemo izdvojiti selidbu tijekom razmnoţavanja. nego samo repnu. Na prednjem dijelu kraljeţnice nalazi se lubanja koja štiti mozak. vanjska oplodnja. Svi kraljeţnjaci imaju kostur ĉija je osnova kraljeţnica. Organi za izluĉivanje su parni bubrezi. Endokrine ţlijezde – hormoni – hipofiza (upravlja radom svih drugih endokrinih ţlijezda). razmnoţavaju se jajima. a u naprednijih koštan.2.4. Oplodnja je vanjska (kruţnouste. kao dvodihalica. a kod većine sisavaca zameta se razvija u tijelu majke. Od osjetila se istiĉe vid. meĊumozak i primozak. Osjetila: oko. vensko srce (jedna klijetka i jedna pretklijetka). Imaju peraje i ljuske.1. 6. Sve ribe imaju vensko srce. već samo u zrakoperki i nosnoprolaznica. hrskaviĉan kostur. svitak ostaje cijelog ţivota. Danas je poznato 20 000 vrsta riba. i većina vodozemaca) i unutarnja (gmazovi. Gmazovi i ptice nesu jaja. Probavilo standardno. nos. razdvojena su spola. većina su nametnici. Kod vodenih kraljeţnjaka oplodnja je uglavnom vanjska i razvoj mladih se odvija izvan tijela majke. RIBE – niţi kraljeţnjaci. 6. ptice i sisavci.4. uho (vanjsko. spolne ţlijezde. a vodozemci i koţom. koja ima neka obiljeţja vodozemaca. ribe. Ţivĉani sustav se sastoji od mozga i leĊne moţdine. Plivaći mjehur ne nalazimo u hrskaviĉnjaĉa. gmazovi. nadbubreţna ţlijezda. SAŢETAK Ribe su kraljeţnjaci koji uvijek ili gotovo uvijek dišu škrgama. BIOLOGIJA 93 . štitnjaĉa. srednje i unutarnje). ili ĉešljaste ktenoidne – štuka). dišu škrgama. Pokrov ĉine ljuske (zubaste plakoidne ljuske – raţe. Većina riba ima vretenast oblik tijela što im omogućuje hidrodinamiĉnost. U primitivnih riba kostur je hrskaviĉan. KRUŢNOUSTE I RIBE KRUŢNOUSTE – organizmi sliĉni ribama. Kraljeţnjaci dišu škrgama ili plućima. Plivaći mjehur se nalazi izmeĊu kraljeţnice i crijeva sluţi za odrţavanje ravnoteţe i poloţaja ribe u vodi.4. Ptice i sisavci su jedini organizmi sa stalnom tjelesnom temperaturom. par bubrega. Dišu škrgama.

Srce se sastoji od dvije pretklijetke i jedne klijetke. te dva para nogu.6. Razvili su se najvjerojatnije od praresoperki. agame. vodenjaci. mogu izbaciti jezik. sluţe za pridrţavanje. liĉinka je biljoţder. poslije plućima. Mišićni sustav je dobro razvijen i smatramo ga naprednijim budući da nema kolutićavu graĊu. trebaju malo hrane. obiĉna ĉanĉara. 6. ne moţe obavljati funkciju disanja – roţnate ljuske. macakline. Osjetila se nalaze po ĉitavom tijelu. a odrasli su mesoţderi. imaju jetru. zmije i beznogi gušteri nemaju nogu. već vodu upijaju ĉitavom površinom tijela. Probavni sustav sliĉan je drugim kraljeţnjacima. Oplodnja je vanjska – liĉinka punoglavac. krokodile. iguane i gušterice – zidna gušterica. opipa i njuha. Koţa je suha. kajmani i gavijale ZMIJE – zmijski svlak. Tijelo im je prekriveno višeslojnom i sluzavom koţom. KORNJAĈE – barska kornjaĉa.4. U vodozemaca nema pijenja vode. Velike oĉi – migavica.3. VODOZEMCI Tijelo im je prekriveno tankom. ĉovjeĉja ribica – endem) i bezrepci (velika i mala zelena ţaba. bezrepci i repaši. a danas je poznato oko 2 500 vrsta. Posebnost guštera je tjemeno oko (tjemeni organ). Posebno razvijen prednji mozak. SAŢETAK Vodozemci su prvi kraljeţnjaci koji su se prilagodili kopnenom naĉinu ţivota.4. Vodozemci uvijek ţive na vlaţnim mjestima ili u blizini vode. Oĉi štite gornji i donji pokretni oĉni kapak. Plijen izravno gutaju. U razdoblju liĉinke svi dišu škrgama. vrat. ljuskaše (zmije i guštere) i premosnike (tuatare). zubi su jednaki. Jezik je osjetilo okusa. poskok. Najvaţnije prilagodbe su pokrov tijela koji štiti od isušivanja. zelembać – na mnogim jadranskim otocima ţive endemiĉne gušterice PREMOSNICI (TUATARE) – pilasti premoskin BIOLOGIJA 94 . sa samo djelomiĉno hrskaviĉan. trup i rep. 6. Saĉuvali su mnoga svojstva svojih predaka. Osjetila za okus su u usnoj šupljini. odvijanje oplodnje i razvoj zametka neovisno o vodi i u potpunosti plućno disanje. GMAZOVI Dijele se na kornjaĉe. bez sluznih ţlijezda. livadna gušterica. Srce se sastoji od dvije pretklijetke i jedne klijetke – djelomiĉno miješanje krvi. pripada mu najveći dio ukupne mase mozga. Zmije jamiĉarke imaju osjetilni organ za toplinu. U liĉinaĉkom razdoblju pokazuju veliku sliĉnost ribama. Zimsko mirovanje (< 4°C) i ljetno (> 40°C).4. sjemenici i jajnici su parni – vodenjak i alantois (zaštitne ovojnice u jajetu).5. riĊovka i planinska riĊovka GUŠTERI – kameleoni. Tijelo gmazova ĉini glava. Kostur je u najvećem dijelu koštan. a ne ţvakanje hrane. Dijele se u tri glavne skupine: beznošci. Oplodnja je unutarnja. Prelaskom na kopneni naĉin ţivota došlo je do usavršavanja osjetila. Rebra su ili slabo razvijena ili ih nema. kao i preko koţe. ţivorodna gušterica. gatalinka). Kornjaĉa ima oklop. Spori metabolizam. Osjetilo sluha zapoĉinje bubnjićem. morske kornjaĉe KROKODILI – pravi krokodili.4. Izluĉivanje se obavlja pomoću parnog organa prabubrega. repaši (daţdevnjaci. osnovu kostura ĉini kraljeţnica na koju se veţu kosti lubanje i kosti udova. Dijelimo ih u tri skupine: beznošci (indijski rijaĉ). Srce je graĊeno od dvije pretklijetke i jedne klijetke – djelomiĉno miješanje krvi – nemaju stalnu tjelesnu temperaturu (temperaturu upijaju iz okoliša). mekanom i u pravilu golom koţom koja sadrţi brojne ţlijezde ĉije su sluţi od ţivotne vaţnosti. aligatori. Evolucijski su prvi pravi kopneni kraljeţnjaci. zmije plijen gutaju. razvijeno uho.

4. Neovisni su o vodi pa mogu ţivjeti i u sušnim staniĉjima. Homeotermne su ţivotinje. Oplodnja jajne stanice se dogaĊa u jajovodu – posteljica (placenta) – placentarni (imaju posteljicu) i aplacentarni (nemaju). kraljeţnica. pa sluha. SISAVCI Osnovno obiljeţje je dlaka koja prekriva površinu tijela i prehrana mladunĉadi mlijekom. grkljan. okus i dodir slabije. Imaju promjenjivu temperaturu tijela. Veliki mozak. Izluĉivanje se vrši pomoću parnih bubrega. Tijelo im je prekriveno perjem. Razvitak zametka se odvija unutar jajeta potpuno neovisno o vodi. prsna kost i kosti udova. te dva para uboda za pokretanje. Pneumatiĉne kosti za letenje (šuplje. SAŢETAK Danas poznajemo više od 9 600 vrsta ptica rasprostranjenih na razliĉitim staništima od ekvatora do polova. pretkutnjake i kutnjake (mljevenje hrane). Nesu jaja. Vilice bez zuba razvile su se u lagani ĉvrsti kljun koji sluţi pri ishrani. omogućavanje stalne tjelesne temperature omogućio je brz metabolizam. Današnji gmazovi se dijele u ĉetiri skupine: kornjaĉe. Na tijelu se raspoznaju glava. Najrazvijenije osjetilo vida. jajovodi i sjemenovodi su parni organi. sušnice i pluća. Srce se sastoji od dvije klijetke i dvije pretklijetke – nema miješanja krvi – stalna tjelesna temperatura.8. krokodile. U potpuno plućno dišu. Jajnici. što je jedno od najznaĉajnijih obiljeţja ovog razreda kraljeţnjaka. dušnik. vrat. repna i krilna perja. Samo u ptica nalazimo zraĉne vrećice kao dio dišnog sustava koje su se razvile iz dušnica. Vid je slabije razvijen nego u ptica. Dlaka je proizvod koji nastaje oroţnjavanjem kao i pandţe. Jedini sisavci koji su aktivni letaĉi su šišmiši. u ţenki redukcija desnog jajnika i jajovoda. SAŢETAK Gmazovi su prvi pravi kopneni kraljeţnjaci. Današnje ptice potjeĉu od praptica koje su tijekom evolucije razvije od mezozojskom gmazova srodnih dinosaurima. BIOLOGIJA 95 .7. sjemenici. od kojih su 226 gnjezdarice. imaju razliĉito razvijen sluh. Cijeli je vidljivi dio zuba prekriven caklinom – najtvrĊim graĊevnim materijalom u tijelu. stalna tjelesna temperatura. Neke ţivotinje spavaju zimski san (hibernacija). ali i u drugim sluĉajevima primjerice kod gradnje gnijezda ili ureĊivanja perja. 6. Za većinu sisavaca je karakteristiĉno da kote ţive mlade.6. Tanka. Krvoţilni sustav se sastoji od srca i krvnih ţila. PTICE Krila – letenje – snaţni prsni mišići. odnosno u potpunosti su prilagoĊeni ţivotu na kopnu. Svi sisavci hrane mlade mlijekom. oĉnjake (komadanje). zubi se dijele na sjekutiće (odgrizanje).4. Kostur ĉine lubanja.4. njeţna i suha koţa prekrivena perjem. Suha koţa gmazova pokrivena je roţnatim tvorevinama i dobro ih štiti od isušivanja. papci ili nokti. nema miješanja krvi. Imaju jako razvijen mozak. mokraćnog mjehura i mokraćnice. 6. Izluĉivanje pomoću pravih bubrega (meranefrosi). Razlikujemo ĉetiri tipa perja: paperje. U našoj zemlji zabiljeţeno je 371 vrsta ptice. Dlaka zadrţava zrak koji je dobar izolator pa sprjeĉava gubitak topline. pokrivna.9. Mlijeko stvaraju mlijeĉne ţlijezde sakupljene u nakupine – sise. Dišni sustav ĉine pluća i zraĉne vrećice. Razdvojena spola. rebra.4. Dišni sustav ĉine nosna šupljina. Zubalo ima vaţnu ulogu. kopita. mokraćovoda. ispunjene zrakom). Od ţlijezda imaju samo lojnu trtiĉnu ţlijezdu. ljuskaše i premosnike. 6. trup i rep. ţdrijelo. miris. rogovi.6.

BIOLOGIJA 96 . SAŢETAK Sisavci se od svih drugih ţivotinja razlikuju po tome što i m je tijelo prekriveno dlakom.6. koji se razvijaju u tijelu majke i preko posteljice dobivaju potrebne tvari za razvitak. RaĊaju ţive mlade. a mladunĉad hrane mlijekom. Stalnu tjelesnu temperaturu sisavaca osigurava intenzivan metabolizam i dobri mehanizmi oĉuvanja topline.10.4. Homeotermnost i sposobnost prilagoĊavanja razliĉitim uvjetima ţivota uzrok su današnje rasprostranjenosti sisavaca u vrlo razliĉitim staništima i svim klimatskim podruĉjima svijeta.

BIOLOGIJA 3 BIOLOGIJA 97 .

KEMIJSKI ELEMENTI vodik kisik ugljik dušik fosfor kalcij jod natrij ţeljezo kalij GDJE SE NALAZI I KOJA JE NJEGOVA ULOGA u sastavu vode i svih organskih spojeva u sastavu vode i svih organskih spojeva u sastavu svih organskih spojeva u sastavu aminokiselina koje grade sve bjelanĉevine. hranom 600 mL. bjelanĉevine (15 %). pićem 1500 mL. Ĉetiri najzastupljenija elementa u našem tijelu su kisik. štiti unutarnje organe od ozljeda.1. elemente koji dolaze u manjim koliĉinama mikroelemente. vaţan je u mehanizmu mišićnih kontrakcija u strukturi kostiju i zubi. vaţna je za odrţavanje osmotske ravnoteţe u organizmu. vaţan je za mišićne kontrakcije. minerali (5 %). vitamini (0. u sastavu nukleinskih kiselina u sastavu nukleinskih kiselina i molekula atp-a. vodik i dušik. sluţi kao medij u kojemu se zbiva niz biokemijskih reakcija. radu srca i mehanizmu mišićnih kontrakcija u sastavu je hemoglobina u eritrocitima i nekoliko enzima koji su vaţni u regulaciji metaboliĉkih reakcija vaţan je za odrţavanje membranskog potencijala stanica u mirovanju Udio pojedinih tvari u sastavu ljudskog tijela: voda (60 – 65 %). metaboliĉkom vodom 400 mL). u prijenosu ţivĉanih impulsa. BIOLOGIJA 98 . u strukturi kostiju u zubi. u fosfolipidima koji izgraĊuju sve biološke membrane. ugljik.5 litara vode. mokraćom 1500 mL. Najzastupljeniji spoj u našem organizmu je voda – anorganski spoj – 60% ljudskog tijela. u mehanizmu zgrušavanja krvi dio je strukture hormona štitnjaĉe koji utjeĉu na metabolizam i ima ulogu u rastu i u procesu razvoja ţivĉanog sustava vaţan je u regulaciji krvnog tlaka i osmotskog tlaka ostalih tjelesnih tekućina. masti (15 %). KEMIJSKI SASTAV TIJELA ĈOVJEKA I ODRŢAVANJE HOMEOSTAZE Sve elemente koji izgraĊuju ţive organizme nazivamo biogenim elementima.5 %). a one u iznimno malim koliĉinama ultramikroelemente. Najzastupljenije elemente nazivamo makroelementima. i u mehanizmu provoĊenja ţivĉanih impulsa. ugljikohidrati (1.5 %). prenosi tvari. znojenjem 450 mL. sudjeluje u regulaciji tjelesne temperature. te istu koliĉinu mora i nadoknaditi (disanjem 400 mL. stolicom 150 mL. Ona je otapalo. Ĉovjek u prosjeku dnevno izluĉuje oko 2.

28 litara. 14 litara. frekvencija srĉanog rada 60 – 80 otkucaja u minuti). odgovoran je za uĉenje. pamćenje. Osnovni mehanizmi za odrţavanje homeostaze u organizmu je mehanizam negativne povratne sprege. apsorpcija i transport masti te drenaţa tkivnih tekućina  Endokrini sustav – izluĉuje hormone koji kemijski reguliraju rad svih tkiva  Dišni sustav – izmjena plinova izmeĊu otopine i krvi  Ţivĉani sustav – regulira sve aktivnosti tijela.5°C. Tekućina u ljudskom organizmu dijeli se na staniĉnu (intracelularnu. Izvanstraniĉna se dijeli na meĊustaniĉne tekućine i krvnu plazmu. pH 7.35 – 7. pH 7.POSTOTAK IZGUBLJENE VODE IZ ORGANIZMA oko 3 % oko 5 % oko 10 % oko 20 % POSLJEDICE GUBITKA VODE NA ORGANIZAM smanjeno stvaranje sline i mokraće ubrzan rad srca. magnezijevi i fosfatni ioni. veća koliĉina bjelanĉevina) i izvanstaniĉnu (ekstracelularnu. kalijevi. Fiziološka otopina je izotoniĉna s našim tekućinama ako je 0. nema bjelanĉevina.45. TIJELO ĈOVJEKA  Koţa – vanjski pokrov i zaštita tijela  Probavni sustav – razgradnja i apsorpcija hranjivih tvari  Kardiovaskularni sustav – prijenos hranjivih tvari i ostalih tvari do svih stanica u tijelu  Mokraćni sustav – regulacija volumena i sastava krvi i ostalih tjelesnih tekućina  Spolni sustav – proizvodnja spolnih stanica i razmnoţavanje  Limfatiĉki i imunološki sustav – obrana tijela. pojaĉani puls i povišenje temperature pojaĉana smetenost prestanak ţivotnih funkcija Ravnoteţno stanje uvjeta u unutarnjem okolišu nazivamo homeostaza (temperatura – 36. emocije  Kosti – unutarnji potporanj.9-postotna otopina natrijeva klorida ili 5-postotna otopina glukoze.4. natrijevi. kloridni i hidrogenkarbonatni ioni). kretanje i proizvodnja krvnih stanica BIOLOGIJA 99 . pH krvi 7.

bijele krvne stanice (leukocite) i krvne ploĉice (trombocite). …) BIOLOGIJA 100 . transport hormona. Ako iz krvne plazme izdvojimo bjelanĉevinu fibrinogen. odrţavaju stalnu pH vrijednost krvi. KRVNA PLAZMA voda (oko 90 %) bjelanĉevine krvne plazme (oko 8 %) albumini globulini (imunoglobulini) fibrinogen soli (manje od 1 % plazme) ULOGA ĉini volumen krvi. crvena tekućina koja teĉe krvoţilnim sustavom i prosjeĉno je u organizmu odrasle osobe ima oko 5 litara. Centrifugiranjem ili spontanim taloţenjem iz krvi izdvajaju se krvna tjelešca od plazme. Brzina taloţenja ili sedimentacije krvnih tjelešaca jedan je od vaţnih parametara koji se odreĊuju kod krvnih pretraga. dok su 40 % krvi krvna tjelešca. KRVNA PLAZMA Bistra ţućkasta izvanstaniĉna tekućina. Sastoji se od krvne plazme i krvnih tjelešaca. 2. viskozna. Gama-globulini imaju obrambenu ulogu pa se nazivaju imunoglobulini.2. Oko 60 % volumena krvi ĉini krvna plazma. a ima i vaţnu ulogu u obrani tijela. Stalni sastojci krvne plazme su specifiĉne krvne bjelanĉevine od kojih najĉešće albumini. tj. Albumini sudjeluju u odrţavanju osmotskog tlaka krvne plazme. Sluţi kao prijenosno sredstvo plinova (CO 2 i O2 ) izmeĊu pluća i svih tkiva u tijelu te djeluje i u regulaciji tjelesne temperatura. prenose niz tvari (anorganske i organske). Krvna tjelešca dijelimo na crvene krvne stanice (eritrocite). nastaje krvni serum.1. Te bjelanĉevine imaju niz fiziološki vaţnih uloga. aminokiseline) urea ostalo (hormoni. osmotski tlak obrana organizma sudjeluje u zgrušavanju krvi osmotski tlak i pH. dok fibrinogen sudjeluje u zgrušavanju krvi. djeluju kao puferi. vaţna je za prijenos molekula odrţavaju osmotski tlak i pH krvi puferi. vitamini. globulini i fibrinogen. 90% plazme ĉini voda u kojoj se nalaze razliĉite stvari. KRVI Krv je gusta. glukoza. sudjeluju u metaboliĉkim reakcijama za staniĉno disanje i kao produkt staniĉnog disanja hrana za stanice štetni produkt staniĉnog metabolizma sudjeluju u metaboliĉkim reakcijama plinovi (O2 i CO2 ) hranjive tvari (masnoće.

Hemoglobin na koji je vezan kisik naziva se oksiheoglobin. ali moţe nastati i kao posljedica nedostatka folne kiseline ili vitamina B12 . ali brojniji. dok krv bez kisika je tamnocrvena. daje crvenu boju eritrocitima i krvi. Jedan od uzroka anemije moţe biti i veći gubitak krvi. Simptomi su umor. Ovisno o vrsti zrnaca u njihovoj citoplazmi razlikujemo neutrofilne. eozinofilne i bazofilne polimorfonuklearne granulocite.3. Najĉešće se pojavljuje zbog nedostatka ţeljeza. bezvoljnost. Bikonkavnog su oblika koje u zrelom stanju ne sadrţavaju jezgru.3 % monocita i 30 % limfocita) trombociti: 300*109 u krvi zgrušavanje krvi obrana organizma ULOGA transport O 2 i pomoć u transportu CO 2 2. BIOLOGIJA 101 . Limfocite još dijelimo na limfocite B i limfocite T. Hemoglobin se naziva i krvnim pigmentom.2. pospanost. a svaka je graĊena od bjelanĉevine globina i hema. gubitak daha pa ĉak i nesvjestica. 2. KRVNA TJELEŠCA eritrociti: 5.4 % bazofilnih. Osnovna im je uloga prijenos kisika iz pluća prema svim stanicama i ugljikovog (IV) dioksida iz tkiva u pluća. Molekula hemoglobina sastoji se od ĉetiri podjedinice. 0. LEUKOCITI Sudjeluju u obrani organizma i dio su imunološkog sustava. Postoje dvije vrste mononuklearnih leukocita: monociti koji su najveći te limfociti koji su manji. Tako jedna molekula hemoglobina moţe prenijeti ĉetiri molekule kisika. razlikujemo ih prema graĊi jezgre i zrncima u citoplazmi te prema njihovoj ulozi u imunološkom sustavu. a zbog zrnatog izgleda citoplazme nazivamo ih još i granulocitima.4.2. 2. ERITROCITI Najbrojnije krvne stanice su eritrociti ili crvene krvne stanice.2*1012 u litri muškaraca ili 4. Dio leukocita ima nepravilnu jezgru pa ih nazivamo polimorfonuklearni. 5. ANEMIJA ILI SLABOKRVNOST Obiljeţava je niska razina hemoglobina u krvi. Krv puna kisika je jarko crvena. Za prijenos plinova vaţna je bjelanĉevina hemoglobin koja se nalazi u eritrocitima.3 % eozinofilnih.7*1012 u litri ţena leukociti: 7*109 u litri krvi (62 % neutrofilnih. Ugljikov (IV) dioksid se pak prenosi vezan u globinski dio molekule hemoglobina koji se tada naziva karbaminohemoglobin. Njihov ţivotni vijek je oko 120 dana. Molekula hema u središtu sadrţava ţeljezo na koje se veţe kisik. Razlozi za anemiju mogu biti i nasljedni.

U njoj su pohranjene veće koliĉine eritrocita i leukocita. To su prsna kost. Krvotvorna koštana moţdina u djece se nalazi gotovo u svim kostima. kosti zdjelice i kralješci. AB0 sustav obuhvaća dvije vrste aglutinogena na membranama eritrocita: aglutinogen A i aglutinogen B. TROMBOCITI Nisu stanice. crijevima. Razmješteni su po cijelom tijelu. a prije roĊenja jetra i ţumanjĉana vreća. DKS (diferencijalna krvna slika) pokazuje toĉan broj leukocita u krvi. oni ograĊuju ĉetiri krvne grupe: A. ispod koţe). Najvaţniji krvotvorni organ je koštana moţdina jer se u njoj nalaze osnovne matiĉne stanice koje sazrijevaju i umnoţavaju se i u ostalim krvotvornim organima. Slezena se nalazi ispod dijafragme s lijeve strane u trbušnoj šupljini (abdomenu). prsna ţlijezda (timus). BIOLOGIJA 102 . Hemofilija je nemogućnost zgrušavanja krvi od koje iskljuĉivo boluju muškarci. a nazivaju se i aglutinogeni jer uzrokuju aglutinaciju. slezena i limfni ĉvorovi. Uz trombocite sudjeluje još i plazmatska bjelanĉevina fibrinogen. KRV KAO LIJEK I BOLESTI KOJE SE PRENOSE KRVLJU Transfuzijske reakcije – aglutinacija (sljepljivanje eritrocita i stvaranje ugrušaka koji mogu zaĉepiti krvne ţile) i hemoliza (raspadanje eritrocita). Starenje se broj kostiju s krvotvornom moţdinom smanjuje. Ţeljezo iz hemoglobina raspadnutih eritrocita najvećim se dijelom reciklira i vraća u koštanu moţdinu za sintezu novih eritrocita. Aktivan je prije roĊenja djeteta pa sve do puberteta. Bjelanĉevina na membranama eritrocita su antigeni. Globinski dio hemoglobina pretvara se u bilirubin. Timus se nalazi u prsnoj šupljini iznad dušnika i srca. U procesu zgrušavanja iz njega nastaje fibrin koji zajedno s trombocitima stvara ugrušak. megakariocita. 2. Osim što sudjeluje u stvaranju krvnih stanica ona je i skladište krvi i krvnih stanica. rebra. Limfni ĉvorovi su nakupine limfnog tkiva. Suprotan poremećaj je pretjerano zgrušavanje krvi pri kojem dolazi do stvaranja ugrušaka (tromba) unutar sustava krvnih ţila. Bolest je nasljedna i prenose je ţene na svoje sinove. Timus ili prsna ţlijezda je vaţan krvotvorni organ u kojem sazrijevaju limfociti koje zbog toga još nazivamo limfociti T. B. nastaju raspadanjem velikih stanica. Te stanice nisu funkcionalne i ne mogu normalno obavljati svoju ulogu u obrani organizma.7. STVARANJE KRVNIH STANICA (HEMATOPOEZA) Krvotvorni ili hematopoetski organi su koštana moţdina. U krvnoj plazmi se nalaze protutijela ili aglutinini.2. tzv. a krvne grupe 0 niti jedna. krvne grupe B aglutinogen B. Eritrociti krvne grupe A sadrţavaju aglutinogen A. Sudjeluju u zgrušavanju krvi (koagulacija).5. Veliko povećanje broja nenormalnih leukocita u cirkulirajućoj krvi nazivamo leukemijom. Jedna od uloga slezene je i proĉišćavanje krvi. 2. Transfuzijske reakcije dogaĊaju se zbog razliĉitih bjelanĉevina na membranama eritrocita s protutijelima u plazmi.6. krvne grupe AB sadrţe oba aglutinogena. Taj zelenkastoţuti pigment daje ţutu boju mokraći i smeĊu boju stolici. Izluĉuje se iz organizma putem ţuĉi u probavilo. Leukemije mogu biti akutne ili kroniĉne i mogu se razlikovati s obzirom na to koje matiĉne stanice zahvaćaju. a posebno na mjestima potencijalnih ulaska mikroorganizama (u plućima. Zbog gusto spletenih tankih kapilara u slezeni se najĉešće raspadaju ostarjeli eritrociti koji su izgubili elastiĉnost. a višak ţeljeza pohranjuje se u jetri. AB i 0. a ispod prsne kosti. a dijelom preko bubrega. tu sposobnost najdulje zadrţe plosnate kosti. lopatica.

zaraţenim iglama ili spolnim putem. Vaţna uloga limfnog sustava je da iz tkivnih prostora zajedno sa meĊustaniĉnom tekućinom odstranjuje bjelanĉevine i velike ĉestice koje ne mogu izravno ući u kapilare. ili Rh-negativan ako ga ne posjeduje. tzv. prije nazivan zarazni hepatitis. Moţe biti kratkotrajna (akutni) ili dugotrajna (kroniĉni). Krvna grupa 0 naziva se univerzalni davatelj jer na membranama eritrocita nema niti jednu vrstu aglutinogena. Oni prelaze kroz posteljicu u tijelo djeteta i dovode do pojave bolesti.8. HEPATITIS) Hepatitis se ĉesto poistovjećuje s ţuticom. Takve otekline nazivamo edemi. a ĉija je majka Rhnegativna. Pojavljuje se u djece koja su od oca naslijedila antigen Rh. Osnovna razlika izmeĊu AB0 i Rh sustava je da kod sustava AB0 u krvnoj plazmi postoje gotova protutijela. Kako je dijete antigen Rh naslijedilo od oca. ali sljedeće trudnoće su opasne pa majka mora primiti terapiju nakon poroĊaja. Hepatitis je virusna upala jetre koja dovodi do oštećenja ili uništenja njezinih stanica. već prelazi u limfne ţile. Virus hepatitis C takoĊer se moţe prenijeti transfuzijom krvi. prije nazivan serumski hepatitis. BIOLOGIJA 103 . organizam majke moţe stvoriti aglutinine anti-Rh. U plazmi osobe krvne grupe A postoje anti B aglutinini. Po sastavu je sliĉna meĊustaniĉnoj tekućini.Oni su odgovorni za prepoznavanje aglutinogena i reakciju aglutinacije nesrodnih eritrocita. je uvijek akutni i nikad ne postaje kroniĉni. a zatim bilirubina u krvi. Povećana koliĉina bilirubina uzrokuje ţutilo koţe. No ţutica je posljedica povećanja koncentracije bilirubina u krvi. netko moţe biti Rh-pozitivan ako posjeduje antigen za izazivanje transfuzijske reakcije. Pri poremećajima limfne cirkulacije dolazi do prekomjernog nakupljanja tekućine u tkivima. Jedna od tih bolesti je hepatitis. Obiĉno se prenosi transfuzijom krvi. Na taj naĉin limfni sustav regulira koncentraciju bjelanĉevina u meĊustaniĉnim prostorima te volumen i tlak meĊustaniĉne tekućine. a kod Rh sustava ta protutijela će se stvoriti samo ako doĊe do dodira razliĉitih Rh faktora. Jetra i slezena nadomještaju uništene eritrocite i u krv otpuštaju nezrele eritrocite. a zbog raspadanja eritrocita dolazi do anemije. Osim AB0 sustava. u osoba krvne grupe B anti A aglutinini. eritroblaste koji sadrţavaju jezgru pa se bolest naziva eritroblastija. zaraţenim iglama i spolnim kontaktima. Hemolitiĉka bolest novoroĊenĉadi (fetalna eritroblastija) je bolest djeteta neposredno nakon roĊenja. što dovodi do povećane koncentracije hemoglobina. BOLESTI KOJE SE PRENOSE KRVLJU (AIDS. nalazi se u spermi. Limfni sustav zaseban je sustav limfnih ĉvorova kroz koji protjeĉe tekućina koju nazivamo limfa. Dolazi do aglutinacije i hemolize eritrocita.9. Virus se izluĉuje stolicom i prenosi oneĉišćenom hranom i vodom. 2. a u plazmi krvne grupe AB ih nema. u osoba krvne grupe 0 prisutne su obje vrste protutijela. Hepatitis A. krvi i slini. LIMFA Dio tekućine koja izlazi iz krvnih kapilara u tkiva i ne vraća se izravno u krvotok. Virus hepatitis B.a uzroci tog poremećaja mogu biti vrlo razliĉiti. Razlikujemo ţuticu koja je posljedica oštećenja ili bolesti jetre. Kod prvoroĊenaca su ti problemi slabo izraţeni. 2.

hemofilija). Rh-) Transfuzija – transfuzijska reakcija (aglutinacija i hemoliza). Bliskog istoka i Indije. vitamina). leukociti – obrana organizma (neutrofilni. trombociti – zgrušavanje krvi) Proizvodnja krvnih stanica (hematopoeza) – krvotvorna koštana moţdina. ulijeva se u krvoţilni sustav BIOLOGIJA 104 . Naziva se leghemoglobin i nalazi se u kvrţicama na korijenu gdje opskrbljuje kisikom aerobne nitrificirajuće bakterije koje ţive u simbiozi s mahunarkama. U krvi zdravih osoba ne bi se trebali nalaziti nezreli eritrociti. Tako i porodica biljaka mahunarki u koje pripada i djetelina sadrţava pigment sliĉan hemoglobinu. AB. slezena. albumini. limfociti).11. hranjivih tvari. limfni ĉvorovi. Koštana moţdina najvaţniji je hematopoetski organ na koji štetno mogu djelovati neki lijekovi ili prevelike doze zraĉenja.10.2. hemolitiĉka bolesti novoroĊenĉadi. fetalni hemoglobin koji za razliku od hemoglobina odraslim moţe vezati kisik i pri niţim parcijalnim tlakovima. poremećaji (anemija. transport masti. krvna plazma (izvanstaniĉna tekućina). Zbog manje koliĉine kisika u krvi osobe sa srpastom anemijom ne moţe se razmnoţavati parazit plazmodij koji uzrokuje malariju. u nekim podruĉjima Afrike. krvna tjelešca (eritrociti – prijenos kisika (hemoglobin). hepatitis) Limfa – kontrola koliĉine meĊustaniĉne tekućine i bjelanĉevina u njoj. Dišni pigment nije specifiĉan samo za ţivotinjsko carstvo. Kod nekih bolesti kao što je leukemija jedna od mogućnosti lijeĉenja je i presaĊivanje koštane srţi. Nezreli eritrociti nazivaju se eritroblasti i za razliku od zrelih eritrocita. hormona. štetnih tvari. timus Krvne grupe – aglutinini i aglutinogeni. B. sadrţavaju jezgru. Rh sustav (Rh+. 0). U krvi fetusa prije roĊenja prevladava tzv. regulacija tjelesne temperature. obrana organizma Sastav krvi – sedimentacija. eozinofilni. monociti. SAŢETAK Uloge krvi – prijenos (plinova. 2. fibrinogen. AB0 sustav (A. bolesti koje se prenose krvlju (AIDS. Srpasta anemija nasljedna je bolest pri kojoj eritrociti sadrţavaju abnormalni hemoglobin i imaju srpasti izgled te smanjenu sposobnost prijenosa kisika. Zbog toga se srpasta anemija pojavljuje kao endemiĉna bolest populacija koje ţive u podruĉjima s malarijom. globulini. Takvi eritrociti imaju manju sposobnost prijenosa kisika. bazofilni. npr. KRV Najĉešća krvna grupa na svijetu je 0 i ima je oko 46 % svjetske populacije.

Tkivni makrofagi nastaju od monocita koji prelaze u tkivne prostore. Za fagocitozu su najvaţniji neutrofili i tkivni makrofagi. vodikove sile). Zbog toga je vezanje antigena na protutijelo reverzibilno. Pri stvaranju kompleksa antigen-protutijelo sudjeluju slabe molekulske sile (van der Waalsove sile. SPECIFIĈNA IMUNOST Specifiĉna imunost se stjeĉe tijekom ţivota. Prepoznavanje se najĉešće dogaĊa u limfoidnim organima. Limfociti B su odgovorni za humoralnu ili serumsku.2. Imunoglobulini djeluju specifiĉno stvarajući sklopove s antigenima. PriroĊenu imunost imamo od roĊenja. a dva veću. oligopeptid i polisaharid. Imunost definiramo kao priroĊenu (nespecifiĉnu) ili steĉenu fiziološku sposobnost organizma da se brani od štetnog djelovanja brojnih vanjskih ĉimbenika. već ga ĉine organi. Steĉena imunost se razvija tijekom ţivota u dodiru s odreĊenim antigenom i usmjerena je baš protiv antigena koji ju je izazvao. glikoprotein. bjelanĉevine koje dobivamo od majke tijekom razvoja. a posebno su vaţni u obrani protiv bakterijskih infekcija. NESPECIFIĈNA IMUNOST Ĉine ju nespecifiĉna protutijela. tkiva i stanice koje se nalaze na razliĉitim mjestima. IMUNOLOŠKI SUSTAV Brani organizam od štetnih tvari (antigena). uloga središnjih organa je proizvodnja i raseljavanje stanica vaţnih za obranu tijela (svih vrsta leukocita) te razvoj i kasnije odrţavanje imunološkog sustava. dišni i mokraćno-spolni sustav. bjelanĉevine imunoglobuline. Svako protutijelo sastoji se od konstantnog i varijabilnog dijela. Nije lokaliziran. Vaţnu ulogu u obrani od antigena imaju antitijela ili protutijela (imunoglobulini). IgD.2. limfni ĉvorovi. Varijabilni dio specifiĉan je za odreĊeni antigen.1.1. 3.3. kroz posteljicu i sisanjem majĉina mlijeka (kolostruma). BIOLOGIJA 105 . IgE. Periferni organi su slezena. Dva lanca imaju manju molekularnu masu. limfatiĉko tkivo uz probavni. Najĉešće je antigen bjelanĉevina. Njihova je uloga da fagocitiraju sve strane stvari i ostatke raspadnutih stanica na koje naiĊu i razgraĊuju ih svojim enzimima. IgG i IgM. Poĉetak svake imunološke reakcije je upala – ĉine ju niz promjena koje se dogaĊaju kada se tkivo iz bilo kojeg razloga ošteti. One sintetiziraju i izluĉuju specifiĉna protutijela. lipoprotein. Vaţnu ulogu imaju limfociti pa ih zovemo stanicama nositeljima specifiĉne imunosti. središnja (reagiranje) i izvršna (uništenje antigena). Razlikujemo središnje i periferne organe imunološkog sustava. Razlikujemo pet razreda imunoglobulina: IgA. Stanice koje su vaţne za nespecifiĉnu imunost su fagociti. 3. Specifiĉnu imunost dijelimo na humoralnu ili serumsku i celularnu ili staniĉnu. Svaka tvar koja moţe pokrenuti imunološku reakciju naziva se antigen ili imunogen. HUMORALNA IMUNOST Nakon dodira s antigenom limfociti B sazrijevaju u plazma-stanice. Svi imunoglobulini su graĊeni od ĉetiri lanca bjelanĉevina meĊusobno povezanih disulfidnim lancem. Neutrofili mogu djelovati i u cirkulirajućoj krvi. tu ulogu obavljaju timus i koštana moţdina. Imunološka reakcija sastoji se od tri faze: prepoznavanje. tj. a limfociti T za staniĉnu ili celularnu. 3.

stanice s memorijom pamte susret s antigenom. Aktivno steĉenu imunost organizam sam stvara nakon dodira s odreĊenim antigenom. Ovisno o tome koliko ljudi. IMUNIZACIJA I VRSTE IMUNOLOŠKIH REAKCIJA Postoje primarne i sekundarne imunološke reakcije koje se razlikuju brzinom reakcije. Razlikujemo aktivno i pasivno steĉenu imunost. ali ne i bolest. stvaraju i memorijske limfocite T. endemije i pandemije. a plazma-stanice nastavljaju sintezu protutijela još neko vrijeme. Uvjeti koji su potrebni za širenje zarazne bolesti ĉine epidemiološki ili Vogralikov lanac. Kada je organizam prvi put u dodiru s nekim antigenom govorimo o primarnoj imunološkoj reakciji. putovi prijenosa uzroĉnika bolesti.3. Tako moţe reagirati i na tvari koje inaĉe nisu štetna za organizam. prouĉava faktore koji dovode do pojave neke bolesti i metode kojima se to moţe sprijeĉiti. limfocita B.2.2. Umjetno je stjeĉemo cijepljenjem. Najvaţnije razdoblje za razvoj staniĉne imunosti je kratko vrijeme prije i nekoliko mjeseci nakon roĊenja kada u timusu intenzivno sazrijevaju tisuće razliĉitih vrsta limfocita T. Prirodno je stjeĉemo kad prebolimo neku bolest.4. Citotoksiĉni limfociti T izravno napadaju stanice s odreĊenim antigenom i izluĉuju u njih toksine koji ih ubijaju. Nakon susreta s antigenom limfociti T postaju aktivni. CELULARNA IMUNOST Limfociti T na površini imaju receptore za antigen i njima se veţu na površine antigena. On uništava limfocite T i na taj naĉin smanjuje djelotvornost imunološkog sustava. Tada govorimo o imunološkoj preosjetljivosti (alergiji). a kada je u dodiru s poznatim antigenom govorimo o sekundarnoj reakciji. Epidemiologija prouĉava zakonitost širenja zaraza i zaraznih bolesti. 3. Epidemije su bolesti kod kojih u kratkom vremenu na nekom prostoru oboli velik broj ljudi. ako imunološki sustav reagira prema vlastitim zdravim stanicama govorimo o autoimunim bolestima. Najpoznatija takva bolesti je AIDS (SIDA) koju uzrokuje HIV. mjesta ulaska u organizam. Pomoćniĉki limfociti T luĉe razliĉite tvari (limfokine) koje pojaĉavaju djelovanje ostalih dijelova imunološkog sustava. ali oslabljeni uzroĉnici bolesti. serumi). razlikujemo epidemije. To mogu biti mrtvi ili ţivi. Vaţno je da su zadrţali antigena svojstva i da mogu izazvati imunološku reakciju. Imunološki sustav moţe reagirati i preburno ili nepotrebno. Epidemiološki lanac ĉine izvor zaraze. na kojem prostoru i vremenu obolijeva od neke bolesti. kontinenta ili svijeta. Pasivna imunost je postupak u kojem organizam ne stvara protutijela sam već ih dobije gotova (preko posteljice majke. Razlikujemo nekoliko vrsta stanica.3. Za vrijeme alergijske reakcije posredniĉke stanice imunološkog sustava luĉe velike koliĉine BIOLOGIJA 106 . Pandemija je bolest kod kojih bolest zahvaća jako velik broj ljudi na podruĉju cijele drţave. 3. Ovisno o snazi prve imunizacije. prijemljivost domaćina i dovoljan broj uzroĉnika i njihova sposobnost da izazovu bolest. npr. Endemije su bolesti u kojima od neke bolesti obolijeva odreĊen broj ljudi tijekom duljeg razdoblja na nekom prostoru. Moţe biti steĉena prirodno ili umjetnim putem. BOLESTI I POREMEĆAJI IMUNOLOŠKOG SUSTAVA Kod bolesti imunodeficijencije smanjena je aktivnost i sposobnost imunološkog sustava. zbog toga se organizam nije sposoban obraniti od razliĉitih antigena pa obolijeva od niza bolesti.

antihistaminici. šmrcanje. Kod teţih oblik alergijskih reakcija pojavljuje se alergijska astma. 3. širi krvne ţile. anafilaktiĉki šok AIDS – bolest imunodeficijencije. kihanje.histamina koji djeluje kao vazodilatator. plazma stanice. citotoksiĉne stanice. Suprotno djelovanje od histamina imaju adrenalin i kalcij jer djeluju vazokonstrikcijski. neutrofili. prijenos krvlju. promijenjeni antigeni. imunološka reakcija – prepoznavanje. Najteţi oblik alergijske reakcije je anafilaktiĉki šok.5. sniţava tlak i povećava propusnost kapilara pa velika koliĉina tekućina odlazi u tkiva i nastaju edemi. HIV napada limfocite T BIOLOGIJA 107 . reagiranje. limfni ĉvorovi. slezena. SAŢETAK Organi imunološkog sustava – koštana moţdina. timus. monociti. Prije transplantacije se radi tipizacija tkiva. astma. specifiĉna (staniĉna – limfociti T. koprivnjaĉa. tj. pH ţeludca i koţe). specifiĉna protutijela) Imunizacija – pasivna (gotova protutijela) i aktivna (imunološki sustav sam stvara protutijela) Tumorske stanice. limfatiĉka tkiva i stanice Antigen. uništenje Vrste imunosti – nespecifiĉna (fagociti. granulociti. nespecifiĉna protutijela. transplantacijska reakcija Alergije – histamin (vazodilatator). serumska – limfociti B. protutijelo. transplantacija.

na njima osjećamo puls ili bilo). Vene imaju tanke stjenke.7 kPa ili 120/80 mm Hg. 4. Zalisci se nalaze i na izlazima iz klijetki u arterije. Krvotok koji srce opskrbljuje kisikom naziva se koronarni krvotok (dvije koronarne arterije koje se odvajaju izravno iz aorte). izvodi krv iz desne klijetke plućnim arterijama u pluća nakon ĉega se krv obogaćena kisikom vraća u srce plućnim venama u lijevu pretklijetku). Najĉešće nastaje kao posljedica ateroskleroze. Oko srca se nalazi ovojnica. Krv kroz srce prolazi samo u jednom smjeru – srĉani zalisci (valvule). izmjena plinova i tvari) Krvotok – mali (plućni. Nalazi se u središnjem dijelu prsnog koša. veliki (odvodi krvi iz srca. Na rad srca utjeĉe vegetativni ţivĉani sustav – nije pod utjecajem naše volje – radi u ciklusima – relaksacija (dijastola) i kontrakcija (sistola). Srce je podijeljeno na lijevu i desnu polovicu – pretklijetke (atrija) i klijetke (ventrikula). Stjenke arterija su deblje i elastiĉne – puls (bilo) – krvni tlak (pritisak krvi na stjenke arterije) – gornji (sistoliĉki. Srce je mišićni organ teţak oko 220 – 300 g. Srce izgraĊuje specifiĉna vrsta mišićnog tkiva. Veliki krvotok – lijeva klijetka – aorta – stanice – vene (gornja i donja šuplja vena) – desna pretklijetka. lijeve klijetke. Mali krvotok – desna klijetka – plućna arterija – pluća – plućne vene (3 – 5) – lijeva pretklijetka. relaksacija klijetki) – 16/10. Desna klijetka i pretklijetka – trolisni zalistak. tzv. BOLESTI I POREMEĆAJI SRCA I KRVOŢILNOG SUSTAVA Ateroskleroza – ovapnjenje krvnih ţila – dolazi do smanjenja njihova promjera zbog stvaranja naslaga na unutarnjoj stjenci.2. SAŢETAK GraĊa srca – dvije pretklijetke i dvije klijetke – obavijeno osrĉjem – srĉani zalisci izmeĊu pretklijetki i klijetki te na ulazu u arterije sprjeĉavaju povratak krvi Krvne ţile – arterije (odvode krv iz srca. do svih organa u tijelu i ponovno vraća natrag u srca. atrio-ventrikularni ĉvor.4.1. vene (dovode krv u srce) i kapilare. izmeĊu plućnih krila. koronarni krvotok (opskrbljuje srce svim potrebnim tvarima) Rad srca – pod kontrolom autonomnog ili vegetativnog ţivĉanog sustava koji brzinu rada srca prilagoĊava potrebama organizma. a moţe biti i priroĊena – srĉani udar (infarkt miokarda) – by-pass Sniţen arterijski krvni tlak (hipotenzija) i povišen krvni tlak (hipertenzija) 4. rastezljive su. venski zalisci – sprjeĉavanje povratka krvi u suprotnom smjeru. desna pretklijetka). Kolesterol Aneurizma – proširenje stjenke arterije. osrĉje ili perikard. srĉano mišićno tkivo (miokard). usklaĊuju kontrakciju klijetki i pretklijetki BIOLOGIJA 108 . vene (dovode krv u srce) i kapilare (dovode krv do svih stanica. lijeva pretklijetka i klijetka – dvolisno (mitralni) zalistak. SRCE I KRVOŢILNI SUSTAV Kardiovaskularni sustav – arterije (odvode krv iz srca). 70 puta u minuti po 70 mL. središta automacije srca su SA i AV ĉvor. kontrakcija klijetki) i donji (dijastoliĉki. vaţan za izmjenu plinova u plućima. a zovu se polumjeseĉasti (semilunarni). Dva središta automacije srca: primarno je u desnoj pretklijetki – sinus-arijski ĉvor i u njemu nastaju ţivĉani impulsi. Krvotok ĉovjeka dijeli se na mali (plućni) i veliki (tjelesni).

dva osnovna poremećaja krvnog tlaka: hipertenzija i hipotenzija BIOLOGIJA 109 . povišena koncentracija kolesterola.Bolesti – ateroskleroza. aneurizma. infarkt srca. moţdani udar. dijastoliĉki. bolesti kardiovaskularnog sustava najĉešći su uzrok smrtnosti Krvni tlak – sistoliĉki.

U pokretima disanja sudjeluju mišići prsnog koša i dijafragma (ošit) – mišićna opna koja odjeljuje prsni koš od trbušne šupljine Udisan (inspiracija) je ulazak zraka u pluća – steţu se mišići (kontrahiraju). U ţdrijelu postoji poklopac. u plućima nastaje negativan tlak i zrak ulazi u pluća. dušnice. kad je veća od 7. Izdisaj (ekspiracija) je pasivni proces izlaska zraka iz pluća – dolazi do opuštanja prsnih meĊurebrenih mišića i ošita. zagrijava i proĉišćuje. koji u trenutku kada gutamo zalogaj zatvori ulaz u grkljan. 23 % vezan za globinski dio molekule hemoglobina (karbaminohemoglobin). Minutni volumen je volumen zraka koju osoba udahne u jednoj minuti – 500mL * 12 udisanja/min = 6 000 ml/min (6 litara). ţdrijelo. Ugljikov (IV) oksid se prenosi na tri naĉina: 7 % otopljen u krvnoj plazmi.30 govori o acidozi. epiglotis. Rezidualni volumen je volumen u plućima nakon maksimalnog izdaha i iznosi 1 200 mL. Virtualni kapacitet pluća je volumen zraka koji moţemo izdahnuti nakon maksimalnog udaha. Kada je pH vrijednost krvi manja od 7. BIOLOGIJA 110 . plućna pleura) – unutarnja strana je isto obavijena ovojnicom (poribricom) – izmeĊu poplućnice i porebrice je tanak sloj viskozne tekućine koji omogućuje da ovojnice lako meĊusobno klize. Plućno tkivo je spuţvaste i elastiĉne graĊe i ne sadrţava mišićno tkivo. Disanje nije pod kontrolom naše volje – u prosjeku udahnemo 12 puta u minuti. Gotovo sav kisik se prenosi eritrocitima vezan za ţeljezo u molekuli hemoglobina. u prosjeku 4 600 mL. Iznosi oko 500 mL u odraslih muškaraca. ali i da budu maksimalno slijepljene. tj. grkljan) i donji (dušnik. Širenjem prsnog koša povećava se njegov volumen i tlak zraka u alveolama pada. desno na tri reţnja – obavijena su tankom ovojnicom (poplućnica.5. stanice za miris – ţdrijelo – grkljan (glasnice) – dušnik (trahea) – trepetljike koje izbacuju višak sluzi ili prašine i mikroorganizme prema van – dvije dušnice (traheide ili bronhe) – bronhiole – plućni mjehurići (alveole) Glavni organ dišnog sustava u kojem se dogaĊa izmjena plinova su pluća – graĊeni su od plućnih mjehurića (alveola) – dva plućna kriva: lijevo na dva. Ukupni plućni kapacitet je zbroj virtualnog kapaciteta i rezidualnog volumena i iznosi u prosjeku 5 800 mL. Osnovno središte za kontrolu disanja nalazi se u produţenoj moţdini. 70 % u obliku hidrogenkarbonatnih iona (HCO 3 .45 govorimo o alkalozi. Koncentracija kisika u krvi utjeĉe na disanje – kemoreceptori za kisik – luk aorte i obje karotidne (vratne) arterije Volumen izdahnutog i udahnutog zraka moţemo mjeriti spirometrom. U plućima se izmeĊu alveola i kapilara obavlja izmjena plinova – difuzija.u krvnoj plazmi). što ima vaţnu ulogu pri disanju. Zbog toga ne moţemo istodobno disati i gutati. Respiracijski volumen je volumen zraka koji se udahne i izdahne pri normalnom disanju. DIŠNI SUSTAV Plućno disanje – plućna ventilacija (strujanje zraka do plućnih alveola i obratno) – staniĉno disanje – gornji (nos. dva plućna krila s poplućnicom) dišni putovi Zrak prolazi kroz nos – sluznica vlaţi zrak. smanji se volumen prsnog koša i tako se istisne zrak iz pluća.

rak pluća.1. plućna krila. TBC. a ne vlaga ili hladnoća Gripa (influencija) je virusna bolest – visoka temperatura. udah (stezanje meĊurebrenih mišića i dijafragme. rak grla i rak pluća BIOLOGIJA 111 . BOLESTI I POREMEĆAJU DIŠNOG SUSTAVA Obiĉna prehlada – blaţa virusna bolest koja zahvaća sluznicu nosa i grla – uzroĉnik virus. bolovi u mišićima i zglobovima. alveole Mehanika disanja – izdah (opuštanje meĊurebrenih mišića i dijafragme. iscrpljenost. bolesti pušaĉa – kroniĉni bronhitis. mikroplazme i virusi Tuberkuloza (TBC) (sušica) jedna je od najĉešćih zaraznih bolesti na svijetu – uzroĉnik je štapićasta bakterija Mycobacterium tuberculosis. stvara se razlika u tlaku i zrak ulazi u pluća) Regulacija disanja – produljena moţdina.5. već stalnom iritacijom dišnih putova – pušaĉi Emfizem je bolest kod koje dolazi do oštećenja alveolnih pregrada i smanjenja površine pluća na kojoj se izmjenjuju plinovi – pušaĉi Rak pluća – najteţa bolest dišnog sustava – 87% svih oboljelih su pušaĉi 5. glavobolja. bronhitis. emfizem. emfizem. smanjenje volumena prsnog koša. ţdrijelo. poplućnica povlaĉi pluća. upala pluća. Akutni bronhitis najĉešće nastaje kao sekundarna infekcija koja se proširi na bronhe – antibiotici Kroniĉni bronhitis – nije prouzroĉen infekcijom. dušnice. poplućnica i porebrica. dušnik. širenje prsnog koša. kašalj. istiskivanje zraka iz pluća).2. grlobolja i šmrcanje. utjecaj kemoreceptora osjetljivih na CO 2 (vaţno za odrţavanje pH vrijednosti) i kemoreceptora osjetljivih na koliĉinu O 2 Bolesti – prehlada. Pneumonija (upala pluća) je infekcija pluća koja uzrokuje nakupljanje tekućine u alveolama što oteţana disanje – uzroĉnici bakterije. gripa. grkljan. SAŢETAK Dišni sustav – plućno i staniĉno disanje GraĊa dišnog sustava – nos.

5) – enzim pepsinogen – razgradnja bjelanĉevina Tanko crijevo najduţi je dio našeg probavnog sustava – 6 m. miješanje sa ţeluĉanim sokovima. podviliĉne i podušne – enzim ptijalin (amilaza) – razgradnja škroba do maltoze. središnji dio (jejunum) i završni dio (ileum). vrata i korijena.6. dvanaesnik). Ţeluĉani sok – voda. tankog i debelog crijeva i analnog otvora. okusni pupoljci) – tri para ţlijezda slinovnica: podjeziĉne. npr. PROBAVNI SUSTAV Probavni sustav sastoji se od usta. enzimi i klorovodiĉna kiselina (HCl) – pH vrijednost ţeluĉanog soka je jako niska (1 – 3. oslobaĊanje plinova. BIOLOGIJA 112 . oĉnjaci i sjekutići. dentina. sintetiziranje vitamina. jetra i gušteraĉa. 250 m2 . Sadrţaj ţeludca (himus) ulazi u tanko crijevo i dalje ga potiskuju peristaltiĉki valovi. ţdrijela. Probavnom kanalu prikljuĉene su i ţlijezde slinovnice. Usta – poĉetak probavnog sustava – zubi (grizenje i ţvakanje hrane) – jezik (oblikovanje zalogaja i miješanje hrane sa slinom. Zub se sastoji od krune. K i B12 .5 m. jednjaka. U debelom crijevu ţivi niz bakterija – Escherichia coli – razgradnja 1 % celuloze. Dvanaesnik – intenzivna razgradnja hranjivih tvari – niz enzima. cakline. cementa i pulpe – kutnjaci. sluz. apsorpcija hranjivih tvari. ţeludca. popreĉni i silazni dio i na kraju završno crijevo (rectum) koji završava analnim otvorom (anus). razgradnja bjelanĉevina. sol. pretkutnjaci. većeg promjera od tankog – reapsorpcija vode i elektrolita iz lumena crijeva u krvotok te oblikovanje i pohrana izmeta (fecesa) – slijepo crijevo (cekum) s crvuljkom (apendix). središnji dio i završni – apsorpcija hranjivih tvari u krvotok Dvije vrste kretanja crijeva – peristaltiĉke kretnje (potiskuju crijevni sadrţaj prema anusu brzinom podobnom za probavu i apsorpciju hrane) u kretanje mišića Debelo crijevo – 1. Ţeludac – oblik slova J – ulazni dio. tri dijela: poĉetni dio (duodenum. resice. tijelo i izlazni dio – prstenasti mišići na ulazu i izlazu (sfinkteri) – pohrana hrane. kolon (colon) koji se dijeli na ulazni.

sokovi gušteraĉe i jetre ulijevaju se u dvanaesnik (enzimi. luĉenje sokova u dvanaesnik. karboksipolipeptilaza. ţiĉne soli). obavlja doradu i izmjenu novosintetiziranih bjelanĉevina. luĉenje ţeluĉane kiseline za aktiviranje enzima i zaštitu od mikroorganizama. kimotripsin. apsorpcija hranjivih tvari (monosaharida. ioni. obavlja pregradnju masti. ţuć. D i B12  Vaţna je u metabolizmu ugljikohidrata. masti i bjelanĉevina (pretvara monosaharide iz probavnog sustava u glukozu. sluz za zaštitu crijeva. luĉenje zaštitne sluzi razgradnja i dogradnja mnogih biomolekula. aktiviranje pepsinogena u pepsin koji pospješuje razgradnju bjelanĉevina.DIO PROBAVNOG SUSTAVA usta ţlijezde slinovnice ţdrijelo jednjak ţeludac ULOGA usitnjavanje hrane i formiranje zalogaja luĉenje sline i enzima amilaze za razgradnju ugljikohidrata gutanje prijenos zalogaja luĉenje inaktivnog pepsinogena. Jetrena arterija dovodi u jetru krv zasićenu kisikom koji je potreban za funkcioniranje jetrenih stanica. lipaza. Tako jetra moţe neutralizirati štetne tvari BIOLOGIJA 113 . razgradnja toksina (npr. stvaranje ţeluĉanih soli koje pohranjuje u ţuĉnom mjehuru i izluĉuje u dvanaesnik za raspršivanje masti regulacija koncentracije glukoze u krvi. alkohol). iona i vitamina. sinteza vitamina k i b12 sadrţava limfatiĉko tkivo formiranje feces regulira praţnjenje crijeva. enzimi tripsin. viših masnih kiselina) reapsorpcija vode. aminokiselina. sfinkter jetra gušteraĉa tanko crijevo debelo crijevo crvuljak zadnje crijevo analni otvor 6. deaminira aminokiseline i stvara ureu. krvne bjelanĉevine (albumin i fibrinogen)  Obavlja detoksikaciju otrovnih tvari dospjelih u organizam na bilo koji naĉin  Pohranjuje minerale (ţeljezo) i vitamine A. pohranjuje višak glukoze u obliku glikogena. skladištenje ţeljeza i vitamina. portalni krvotok u kojem jetrena vena (vena porte) dovodi u jetru krv iz probavnog sustava. nukleaza potpuna razgradnja hranjivih tvari. ona sadrţava tvari koje su se u probavnom sustavu apsorbirale u krvi. hidrogenkarbonatni ioni za neutralizaciju himusa u dvanaesniku. JETRA Najveći vitalni organ u trbušnoj šupljini – biogena tvornica  Sintetizira kolesterol. pankreasna amilaza. postoji tzv.1. razgradnja starih krvnih stanica. S druge strane. razgradnja oko 1 % celuloze uz pomoć bakterija. glicerola. pretvara ugljikohidrate i bjelanĉevine i masti  Ima iznimnu moć regeneracije Stvara ţuć ĉija je uloga raspršivanje masti u sitne kapljice koje enzim lipaza moţe razgraditi na glicerol i više masne kiseline – dnevno stvara oko pola litre ţući Jetra ima dvostruku apsorpciju krvi.

nasljedna bolest. sirevi. inzulina ili smanjene osjetljivosti receptora za inzulin na ciljnim stanicama – hiperglikemija. Oni se sastoje od beta-stanica.) i ulijevaju se u dvanaesnik. Šećerna bolesti tipa I – ovisna je o inzulinu. ujušci bez povrća. a sniţena hipoglikemija. nepoznati uzrok. pereci. Sadrţava i otoĉiće endokrinog tkiva pa je i endokrina ţlijezda. pankreasna amilaza. palaĉinke. povišena razina se zove hiperglikemija. graha ili leće HRANA KOJA IZAZIVA MEKU STOLICU jogurt sa ţitaricama ili voćem kruh i drugi proizvodi od nepreraĊenih ţitarica (cjelovito brašno) povrće (osim oguljenog krumpira). ribe i iznutrice ni jedna sve osim onih sa ţitaricama ili voćem sve krem juhe. preraĊene ţitarice. sušeni grah. pire od jabuka. leće. kimotripsin.5 mmol/L. kolesterol-esteraza i dr. Sva krv koja je pristigla u jetru nakon prolaska kroz nju ulijeva se u donju šuplju venu.2. Normalna koncentracija glukoze u krvi (GUK) iznosi 4. oguljeni krumpir bilo koje meso. grahom ili lećom 114 voće i povrće meso masnoće kolaĉi i slastice juhe BIOLOGIJA . grašak. kravlji sir kruh i pecivo od bijelog brašna. lipaza. bijela riţa. 6. U krvotok izluĉuje dva hormona. koje luĉe inzulin i alfa-stanica koje luĉe glukagon u krv. sjemenki ili voća juhe s povrćem. jogurt bez voća.3 BOLESTI Šećerna bolest – metaboliĉki poremećaj koje je posljedica premale koliĉine ili potpunog nedostatka hormona gušteraĉe. Otoĉiće endokrinog tkiva nazivamo Langerhansovim otoĉićima. posljedica prestanka rada endokrinih stanica gušteraĉe koje stvaraju inzulin Šećerna bolest tipa II – neovisna o inzulinu. slani krekeri. inzulin i glukagon. najĉešće nastaje u odrasloj dobi zbog smanjene osjetljivosti ciljnih stanica na inzulin Karijes – erozija zuba do koje dolazi nakon oštećenja zubne cakline – bakterija Streptococcus mutans Gastritis – upala ţeluĉane sluznice – ţeluĉani ĉir (ulkus) Ciroza jetre – posljedica pretjeranog konzumiranja alkoholnih pića Proljev (dijareja) – posljedica prebrzog gibanja sadrţaja crijeva kroz debelo crijevo Zatvor (opstipacija) – suprotno proljevu Chronova bolest – upalna bolest. sjemenke. orasi.5 – 5. 6. zatvor i krv u stolici VRSTA HRANE mlijeĉni proizvodi kruh i ţitarice HRANA KOJA IZAZIVA TVRDU STOLICU mlijeko. tjestenina iscijeĊeni voćni sok. kikiriki sve svi naĉinjeni od lomljenih ţitarica. GUŠTERAĈA Sokovi gušteraĉe sadrţavaju veliku koliĉinu razliĉitih probavnih enzima (tripsin. sladoled. Zbog toga je gušteraĉa egzokrina ţlijezda. kroniĉna Rad debelog crijeva – simptomi proljev.prije nego krvotokom stignu u ostale organe. keksi.

Mora: Imati odreĊenu energetsku vrijednost Sadrţavati sve sastojke koji su potrebni za izgradnju i obnovu stanica organizma Sadrţavati tvari koje su vaţne za rad stanica i obranu organizma od bolesti Bazalni metabolizam (BM) – energija za odrţavanje osnovnih ţivotnih procesa Radni metabolizam (RM) – koliĉina energije koja je potrebna za sve aktivnosti organizma osim za odrţavanje osnovnih ţivotnih funkcija ESENCIJALNE AMINOKISELINE arginin (esencijalan za djecu) fenilalanin histidin (esencijalan za djecu) izoleucin leucin lizin metionin treonin triptofan valin NEESENCIJALNE AMINOKISELINE glutaminska kiselina alanin aspargin cistein cistin glicin hidroksiprolin prolin serin tirozin Obrok odrasle osobe – 50% ugljikohidrata. kompleksi i H (biotin)) i netopljivi vitamini (A.4. 15 % masnoća Vitamini – esencijalni sastojci hrane prisutni u malim koliĉinama – manjak vitamina (hipovitaminoza) i višak (hipervitaminoza). Vitamine dijelimo u dvije skupine ovisno u njihovoj topljivosti u vodi: topljivi vitamini (C. B. HRANA Hrana    je izvor tvari i energije. E. D.6. 30 % bjelanĉevina. K – topljivi u mastima) BIOLOGIJA 115 .

VITAMIN

ULOGA

HIPOVITAMINOZA UZROKUJE noćna ili kokošja sljepoća beriberi, poremećaj funkcije ţivĉanih stanica dermatitis pelagra umor, slabost, drhtanje ruku i nogu nadraţaj ţivĉanih stanica, oštećenje sluznice, slabokrvnost slabokrvnost, problemi sa probavom slabokrvnost

IZVOR mlijeko i proizvodi od mlijeka, jetra, jaja, riblje ulje, povrće bogato karotenima kao mrkva kvasac, grašak ţitarice, jetra, jaja, jogurt jetra, riba, meso, soja, krumpir većina namirnica, posebno jetra i mahunarke većina namirnica jetra, riba, povrće jetra, riba, meso

A – retinol

vaţan za vid

B1 – tiamin B2 – riboflavin B3 – niacin B5 – pantotenska kiselina B6 – piridoksin B9 – folna kiselina B12 – cianokobalamin C (askorbinska kiselina) vaţni za ţivĉane stanice, hemoglobin, sudjeluje u metabolizmu ugljikohidrata, masti i bjelanĉevina, vaţni za rast stanice

D (kalciferol)

E (tokoferol)

antioksidans, vaţan je za sluznicu i koţu te za apsorpciju ţeljeza vaţan za metabolizam kalcija i fosfora, za kosti, mišićnu aktivnost te nuţan za vrijeme rasta antioksidans, vaţan za staniĉne membrane i spolne hormone

skorbut

svjeţe povrće i voće

rahitis

jetra, morski plodovi, meso, mlijeko, jaja, proizvodi ga koţa pod utjecajem sunca (uv zraka) jaja, ulja sjemenki, mahunarke, sušeno voće

sterilnost

Bulimija – poremećaj prehrane pri kojem se izmjenjuju razdoblja pretjeranog konzumiranja hrane s razdobljima namjernog povraćanja hrane, uzimanja laksativa, tableta za mršavljenje ili lijekova za smanjenje tekućine u tijelu (diuretika) Anoreksija – je poremećaj uzimanja hrane u kojem osoba razliĉitim metodama, kao što su neuzimanje i izbjegavanje hrane, povraćanje, korištenje laksativa, diuretika i prekomjernom tjelovjeţbom, izgladnjuje vlastiti organizam

BIOLOGIJA

116

6.5. SAŢETAK
Hrana – nemaju energetsku vrijednost (voda, vitamini, minerali), imaju energetsku vrijednost (ugljikohidrati, masti, bjelanĉevine) GraĊa probavnog sustava – usta, ţlijezde slinovnice, ţdrijelo, jednjak, ţeludac, tanko, crijevo, gušteraĉa, jetra, debelo crijevo, analni otvor Probava hrane – amilaza (u slini u ustima, razgradnja škroba), pepsin (u ţeludcu, razgradnja bjelanĉevina), enzimi gušteraĉe (u dvanaesniku), ţuĉne soli (u dvanaesniku, raspršuju masti) Ţlijezde probavnog sustava – jetra (stvara ţuĉne soli za raspršivanje masti u dvanaesniku), ţlijezde slinovnice, gušteraĉa: egzokrina (sokovi koji se izlijevaju u dvanaesnik sadrţavaju enzime za razgradnju masti, bjelanĉevina, ugljikohidrata te hirogenkarbonatne ione za neutralizaciju kiselosti himusa) i endokrina (hormoni inzulin i glukagon, regulacija glukoze u krvi) Zubi – mlijeĉni (20), trajni (32): umnjaci, kutnjaci, pretkutnjaci, oĉnjaci, sjekutići; graĊa zuba: kruna, vrat, korijen; caklina, dentin, cement, pulpa Bolesti probavnog sustava: karijes, gastritis, ĉir, ciroza jetre, proljev, zatvor, rak debelog crijeva Prehrana – pravilna prehrana, indeks tjelesne mase, hipovitaminoza, poremećaji prehrane: anoreksija i bulimija, hrana i energija, bazalni i radni metabolizam

BIOLOGIJA

117

7. ENERGIJA I REGULACIJA TJELESNE TEMPERATURE
Glukoza – osnovni izvor energije u svim stanicama Glikoliza – prva skupina metaboliĉkih reakcija u koju ulazi glukoza – zbiva se u citoplazmi stanice – najstariji metaboliĉki proces, jednako se dogaĊa u ţivotinja, biljkama i bakterija – nema kisika – anaeroban proces – dvije molekule pirogroţĊane kiseline (piruvata) – oslobodi se energija dovoljna za sintezu dviju molekula ATP-a. Glikolizom u citoplazmi nastaje oko 5 % energije vezane za ATP, dok će se 95 % dobiti u reakcijama koje se zbivaju u mitohondrijima Vrenje – anaeroban proces – nakon glikolize pirogroţĊana kiselina ostaje u citoplazmi i ulazi u reakciju mlijeĉno-kiselog vrenja kojim nastaje mlijeĉna kiselina Mitohondriji – krebsov i calvinov ciklus Krebsov ciklus – ciklus limunske kiseline – zbiva se u matriksu mitohondrija – kruţni proces u kojem acetilkoenzim A oksidira do ugljikovog (IV) oksida i vodika. Pritom se oslobodi energija da sintezu još dviju molekula ATP-a. osloboĊeni vodikovi ioni veţu se za specifiĉne prenositelje. Specifiĉni prenositelji vodikove ione prenose u treći, najproduktivniji, proces staniĉnog disanja, a to je dišni lanac. Oksidativna fosforilacija (dišni lanac) – zbiva se na unutarnjoj membrani mitohondrija. Za njegov tijek vaţni su citokromi koji sluţe kao prenositelji elektrona, a nalaze se na unutarnjoj membrani mitohondrija. Dolazi do oksidacije prenositelja vodika pri ĉemu se oslobaĊaju elektroni i vodik. U tom procesu izravno sudjeluje i kisik. OslobaĊa se energija dostatna za sintezu još 36 molekula ATP-a. Kao nusproizvod iz kisika i vodika nastaje i manja koliĉina vode, koju nazivamo metaboliĉkom voda. Aminokiseline prije ukljuĉivanja u navedene metaboliĉke reakcije moraju proći proces deaminacije. Deaminacijom se iz njih odvaja aminoskupina i nastaje amonijak. To je iznimno otrovan plin pa se u reakciji s ugljikovim (IV) oksidom (osloboĊenim iz Krebsovog ciklusa) pretvara u manje toksiĉnu ureu (karbamid ili mokraćevinu). Ako je izluĉivanje poremećeno, nakupljanje uree u krvi izaziva samootrovanje koje zovemo uremija. Hipertermija – tjelesna temperatura veća od 41°C – poĉinje ireverzibilna denaturacija bjelanĉevina Hipotermija – tjelesna temperatura manje od 36°C Središte za regulaciju tjelesne temperature se nalazi u dijelu mozga koji se zove hipotalamus. Temperatura tijela pada – ubrzavanje metaboliĉkih reakcija, suţenje krvnih ţila (vazokonstrikcija), smanjenje brzine protoka krvi kroz koţu, smanjeno znojenje, povećana mišićna aktivnost, drhtanje (nesvjesno povećanje napetosti skeletnih mišića) Temperatura tijela raste – usporavanje metaboliĉkih reakcija, širenje krvnih ţila (vazodilatacija), povećanje protoka krvi kroz koţu, pojaĉano znojenje, smanjenje mišićne aktivnosti

BIOLOGIJA

118

Odvojene su bazalnom membranom. sintetizira vitamin D. regulacija tjelesne temperature. osjetilni organi (dodir. koje sadrţavaju pigment melanin. hladnoća i toplina) Termoregulacija – hipotermija. korijen dlake. centar u hipotalamusu BIOLOGIJA 119 . mehaniĉkih djelovanja. osjetilna tjelešca. zupĉasti. bol. neprestano se troši i ima sposobnost regeneracije.5 – 2 mm. Osjetilni je organ jer se u njoj nalaze osjetna tjelešca za dodir. Derma je deblji. Ţlijezde lojnice – smještene su uz dlaku u ĉije izvodne kanaliće izluĉuju loj (holokrino izluĉivanje) na površinu koţe. 7. UV zraĉenja i mehaniĉkih ozljeda. Epiderma je tanji površinski sloj. štiti od vanjskih utjecaja. zrnati i roţnati sloj. ispod nje je usmina (derma). mehanizam regulacija. SAŢETAK Metabolizam – pretvorba tvari i energije – nastajanja ATP-a – glukoza – glikoliza – pirogroţĊana kiselina: s O 2 (staniĉno disanje u mitohondriju (Krebsov ciklus. mrtvi sloj koţe. ţivci. gubitka vode. Sunĉeva zraĉenja. loj štiti koţu od pucanja i isušivanja Ţlijezde znojnice – luĉe znoj – regulacija tjelesne temperature – znoj je po sastavu sliĉan mokraći i sadrţi gotovo 99 % vode Uz stanice bazalnog sloja nalaze se i stanice melanociti. a elastin elastiĉnost koţi.2. toplinu. Sudjeluje u regulaciji tjelesne temperature. izolacija Melanocit – pigment melanin – zaštita od UV zraĉenja – rak koţe (melanom) Uloga koţe: zaštita od vanjskih utjecaja.1. tlak. u izravnom dodiru s vanjskim okruţenjem. U dermi se nalaze krvne kapilare. unutarnji sloj koţe. sluţi kao skladište za spremanje masti. Melanin je vaţan je pruţa koţi zaštitu od štetnog ultraljubiĉastog zraĉenja Sunca. hladnoću i bol. KOŢA Najveći organ ljudskog tijela. Sastoji se od pet slojeva: bazalni. sinteza vitamina D. derma: ţivi sloj koţe. sloj masnih stanica: skladištenje masnoća. skladište masti. Uloge koţe su raznolike: zaštitna uloga.7. korijen dlake i snopovi glatkih mišića. debljina 0. prodora mikroorganizama. dišni lanac) bez O 2 (mlijeĉno-kiselo vrenje u citoplazmi) GraĊa: epiderma: 5 slojeva stanica. suprabazalni. vaţni sastojci su bjelanĉevine kolagen i elastin. osjetna tjelešca. mikroorganizama. ţlijezde znojnice i lojnice. ţlijezde lojnice i znojnice. gubitka vode. Kolagen daje ĉvrstoću.5 – 2 m2 . krvne kapilare. površina 1. masa oko 4 kg Na površini koţe je epiderma (pousmina). Ispod epiderme i derme nalazi se još potkoţni sloj masnih stanica. regeneracija. hipertermija.

zatajenje bubrega. Bubrezi imaju nekoliko vaţnih uloga:  Izluĉivanje ili ekskrecija tvari koje nastaju kao konaĉni proizvod metabolizma (urea. a utjeĉe na reapsorpciju iona kalija i natrija u kanalićima nefrona. kreatin)  Nadzor nad koncentracijom većine tvari u tjelesnim tekućinama i osmoregulacija.5 litara tekućine. Bubrezi sluţe za sakupljanje mokraće i prosjeĉno moţe primiti oko 0. mokraćna cijev Uloge: izluĉivanje krajnjih proizvoda metabolizma. tzv. uremija.1. bubreţni kamenci. ADH (neurohipofiza.2. transplantacija bubrega BIOLOGIJA 120 . regulira koncentraciju iona). T znaĉi da se više od 99 % primarnog filtrata reapsorbira natrag u krv. filtracija. mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi (uretra). glomerul. Ona se skuplja u sabirnu cijev i dalje mokraćnim sustavom izluĉuje iz organizma. vaţna uloga u odrţavanju homeostaze Nefron: graĊevna i funkcionalna jedinica bubrega. luĉi ga straţnji reţanj hipofize (neurohipofiza) 8. mokraćni mjehur. U svim nefronima bubrega dnevno nastaje oko 180 litara primarnog filtrata dok se na kraju iz organizma u prosjeku izluĉi oko litra i pol mokraće dnevno. regulira volumen vode) Poremećaji i bolesti – upala mokraćnog mjehura. Henleova petlja. U oba bubrega ĉovjek ima oko dva milijuna nefrona iako mu je za normalan ţivot dovoljan milijun. U Bowmanovu ĉahuru ulazi arteriola koja u njemu stvara klupko krvnih kapilara. silaznog (proksimalnog) kanalića. silazni i uzlazni kanalić. mokraćovod. lijeĉenje: hemodijaliza. glomerul. On sadrţava krvnu plazmu bez stanica i krvnih bjelanĉevina. odrţavanje acido-bazne ravnoteţe.8. Iz primarnog filtrata reapsorbiraju se sve korisne tvari. reapsorpcija. Aldosteron je hormon koji luĉi kora nadbubreţne ţlijezde. Antidiuretski hormon (ADH) potiĉe reapsorpciju vode iz bubreţnih kanalića u krv. Bowmanova ĉahura. Reapsorpciju reguliraju sva hormona: aldosteron i antidiuretski hormon (ADH). Svaki nefron se sastoji od Bowmanove ĉahure. a štetne se izluĉuju mokraćom. SAŢETAK GraĊa: bubrezi. sekrecija. hormoni aldosteron (kora nadbubreţne ţlijezde. BOLESTI Upala mokraćnog mjehura – infekcija bakterijama – Escherichia coli Bubreţni kamenci Uremija (povećana nakupina ureje u krvi – smrt) – hemodijaliza ili transplantacija bubrega 8. iza potrbušnice. osmoregulacija. dva mokraćovoda (uretera). MOKRAĆNI SUSTAV Mokraćni sustav ĉovjeka smješten je u trbušnoj šupljini. luĉenje renina i eritropoetina. Filtracijom krvi tu nastaje primarni filtrat. Henleove petlje i uzlaznog (distalnog) kanalića. time bubrezi utjeĉu na volumen izvanstaniĉne vari i na krvni tlak  Regulacija acidobaziĉne ravnoteţe  Luĉenje enzima renina koju sudjeluje u regulaciji krvnog tlaka i hormona eritropoetina koji potiĉe proizvodnju eritrocita Osnovna graĊevna i funkcionalna jedinica bubrega je nefron. GraĊen je od dva bubrega.

U njoj se nalazi velika koliĉina iona. Hrskaviĉno tkivo se sastoji od stanica hondroblasta koji ga izgraĊuje i hondroklasta koji ga razgraĊuju. trupa (kraljeţnica. SUSTAV ORGANA ZA KRETANJE Sustav organa za kretanje naziva se mišićno-koštani ili lokomotorni sustav: kostur i popreĉnoprugasti mišići Kostur je unutarnji potporanj . Osteokleasti su koštane stanice koje razgraĊuju kost. rebra i kralješci. Na kosturu ĉovjeka razlikujemo kosti glave (kosti lica i lubanje). U nekim kostima postoji crvena koštana moţdina koja sudjeluje u proizvodnji krvnih stanica. Ispod tog sloja nalazi se spuţvasto koštano tkivo u kojem su lamele poredane u svim smjerovima. U njemu su stanice poredane gusto u obliku koncentriĉnih krugova (lamela) oko tzv. Haversonovih kanalića kroz koje prolaze krvne ţile. Prema obliku kosti mogu biti cjevaste ili duge (bedrena kost). motorna ploĉa). U središtu kosti nalazi se koštana moţdina. Osnovna obiljeţja mišićnog tkiva su podraţljivost. Oni su vaţni i u širenju akcijskog potencijala unutar miofibrila.u njemu se pohranjuju velike koliĉine minerala – sastoji se od kostiju. povrće i mlijeko. bedrena kost. Svaki miofibril ima oko 1500 debljih niti miozina i dvostruko više tanjih niti aktina. a svako mišićno vlakno sadrţava od nekoliko stotina do nekoliko tisuća snopova manjih vlakana ili miofibrila. Hrskavica je mekši i elastiĉniji dio od hrskaviĉnog tkiva. elastiĉnost i mehaniĉki rad. srĉano (nije pod našom kontrolom – srce) i popreĉnoprugasto (skeletni mišići – pod našom voljom). a svaki mišić je sastavljen od oko 400 000 mišićnih fibrila. Mišići se sastoje od mišićnih vlakana. bjelanĉevina te velik broj mitohondrija. plosnate ili široke (kosti zdjelice) i kratke ili kubiĉne (kosti prstiju). Funkcionalni dio miofibrile nazivamo sarkomera i proteţe se od jedne do druge Z membrane. Ljudsko tijelo se sastoji od oko 640 razliĉitih mišića koji ĉine oko 40% tjelesne mase. npr. BIOLOGIJA 121 .9. rebra. BOLESTI Osteoporoza je bolest pri kojoj dolazi do gubitka koštane mase. prsna kost i kosti zdjelice) i udova (kosti ruku i nogu). a ligamenti su najmekši i najelastiĉniji dio koji povezuje kosti u zglobovima ili mišiće s kostima. Izvor vitamina D su jaja. Kosti su najtvrĊi dio kostura i graĊene su od koštanog tkiva. provodljivost. jednog od najvaţnijih ĉimbenika u odrţavanju koncentracije kalcija u krvnoj plazmi. U koštanom tkivu razlikujemo više vrsta stanica. Kosti su graĊene od ţivih stanica i u njima se cijelog ţivota zbivaju vrlo intenzivni procesi. Mjesto gdje završeci ţivaca dolaze do mišića nazivaju se neuromuskularna ili mišićno-ţivĉana veza (tzv. Kosti mogu biti povezane zglobovima (pokretni spojevi) ili šavovima (nepokretni spojevi). Mišićno tkivo graĊeno je od mišićnih stanica koje imaju sposobnost kontrakcije. a osteoblasti stanice koje stvaraju novu kost. Miofibrile su u mišićnom vlaknu okruţene staniĉnom tekućinom koji nazivamo sarkoplazma. razlikujemo tri vrste mišićnog tkiva: glatko (nije pod utjecajem naše volje – autonomni ţivĉani sustav – stjenke organa). Oni imaju svije vrste specifiĉnih nitastih bjelanĉevina: aktin i miozin. U zglobu vaţnu ulogu imaju i hrskaviĉno tkivo i ligamenti. Prema graĊi i funkciji. kontraktilnost. Rahitis je bolest kostiju koja najĉešće nastaje zbog nedostatka vitamina D. 9. Vaţnu ulogu u prijenosu podraţaja preko motorne ploĉe s pomoću neurotransmitera acetilkolina imaju ioni kalcija. hrskavice i ligamenata. Kost je s vanjske strane obavijena pokosnicom ispod koje se nalazi kompaktno koštano tkivo. Aktinske i miozinske niti rasporeĊene su unutar sarkomere u naizmjeniĉnim redovima.1.

uganuće (istezanje ligamenta). aktin i miozin su bjelanĉevine koje grade mišić Sastav kostiju: oko 30 % organske tvari (bjelanĉevina osein koja daje elastiĉnost) i oko 70 % anorganske tvari (najviše kalcija koji daje ĉvrstoću) Kosti: kosti glave. popreĉnoprugasti. stanice osteoklasti razgraĊuju koštano tkivo. pokosnica obavija kosti. spajaju se u zglobovima ili šavovima BIOLOGIJA 122 . distrofija (nasljedna bolest pri kojoj dolazi do oštećenja i slabljenja skeletnih mišića). išĉašenje (iskakanje kostiju iz zglobne ĉašice). za okoštavanje hrskavice vaţni su ioni kalcija. sarkomera je osnovna jedinica unutar miofibrile. hrskavice. ligamenti Rad mišića: kontrakcija mišića posljedica je uklizavanja aktina i miozina. trupa i udova. srĉani. a posebno ovisi o opterećenju kostiju. kosti sadrţavaju kompaktno i spuţvasto koštano tkivo GraĊa kostura: kosti. u prijenosu impulsa preko sinapsi sudjeluju neutrotransmitori. kostur djeteta uglavnom je hrskaviĉan. gustoća koštanog tkiva mijenja se s godinama.2. atrofija (smanjenje mišića i propadanje mišićnog tkiva). vitamin D i parathormon Struktura kostiju: stanice osteoblasti stalno izgraĊuju koštano tkivo. 9. tj. podraţljivost. koliĉinu energije koja je na raspolaganju mišićima. pokretljivost. kontraktilnost i mogućnost mehaniĉkog rada GraĊa: mišićna vlakna graĊena su od miofibrila. kontrakcije mišića kontrolira ţivĉani sustav preko motornih neurona koji se povezuju s mišićima preko motorne ploĉe (neuromuskolatorna veza). plosnate i kratke. cjevaste. SAŢETAK Hrskavica – mekši dio kostura. koliĉina mitohondrija u mišićima izravno je vezana za kondiciju. sadrţava stanice hondroblaste i hondroklaste.Prijelomi kostiju (otvoreni i zatvoreni). a vaţnu ulogu u prijenosu podraţaja po mišićnom vlaknu imaju ioni kalcija Mišići – glatki. pri tome vaţnu ulogu imaju ioni kalcija. razlikujemo hrskavice u zglobovima i samostalne hrskavice.

Sa straţnje strane mozga nalazi se mala ţlijezda poznata pod imenom epifiza ĉija uloga nije još utvrĊena. Hipofiza je smještena tik uz hipotalamus. BIOLOGIJA 123 . tzv. To su kemijski spojevi koje stvaraju i izravno u krvotok luĉe endokrine ţlijezde. glad. Središnji reţanj izluĉuje hormon koji stimulira stanice melanocite (MSH) i utjeĉe na raspodjelu koţnog pigmenta melanina. HIPOFIZA Središnja ţlijezda endokrinog sustava. regulira rad srca. Na koru nadbubreţne ţlijezde utjeĉu adenokortikotropni hormoni (ACTH). Osnovni mehanizam koji utjeĉe na rad endokrinih ţlijezda je mehanizam negativne povratne sprege. u citoplazmi ili u jezgri. tjelesnu temperaturu. a na mlijeĉne ţlijezde prolaktin. Hormoni koji utjeĉu na rad spolnih ţlijezda su gonadotropni hormoni. Pomoću njih hipofiza upravlja radom spolnih ţlijezda. štitnjaĉe i mlijeĉnih ţlijezda. To su oksitocin i antidiuretski hormon (ADH). izmeĊu njih je poveznica koju katkad zovemo srednji reţanj. Smatra se da je odgovorna za ciklus spavanja.1. za usklaĊivanje organskih sustava u funkcionalnu cjelinu zaduţena su dva sustava: ţiĉani i endokrini. Djelovanje endokrinog i ţivĉanog sustava povezano je preko hipotalamusa. nadbubreţne ţlijezde.10. štitastu ţlijezdu (štitnjaĉu). na štitnjaĉu tireotropni hormon (TSH). a povezuje ih zajedniĉki niz krvnih ţila. postoje i egzokrine ţlijezde koje svoje proizvode ne luĉe u krv. On je dio središnjeg ţivĉanog sustava koji prima informacije iz tijela i iz vanjske okoline i vaţan je za djelovanje autonomnog ţivĉanog sustava. ţeĊ. Za razliku od endokrinih ţlijezdi. Najveći broj hormona izluĉuje prednji reţanj. kore nadbubreţnih ţlijezda. dijelimo je na prednji reţanj (adenohipofiza) i straţnji reţanj (neurohipofiza). 10. U endokrine ţlijezde ubrajamo hipofizu. Osnovna djelovanja endokrinog sustava su hormoni. a djeluju samo na one stanice koje imaju receptore za njih. spavanje. Krvlju dolaze do svih stanica tijela. nego u probavni sustav ili na površinu koţe. gušteraĉu i spolne ţlijezde (sjemenici i jajnici). Hormoni prema sastavu mogu biti ili bjelanĉevine ili steroidi. receptor koji moţe biti mehaniĉki. Hormoni koji se oslobaĊaju iz tog reţnja su nastali u hipotalamusu. Da bi se hormon vezao za stanicu ona mora imati specifiĉno vezno mjesto. Straţnji reţanj izravno je povezan s hipotalamusom. To su stimulacijski ili tropni hormoni. utjeĉe na rad hipofize. SUSTAV ŢLIJEZDA S UNUTARNJIM IZLUĈIVANJEM Endokrinologija je grana medicine koja se bavi funkcioniranjem i poremećajima endokrinog sustava. doštitne ţlijezde. Adenohipofiza izluĉuje i hormon rasta (somatotropni ili STH).

ENDOKRINA ŢLIJEZDA straţnji reţanj hipofize (skladište hormona hipotalamusa) hormon rasta (somatotropni, STH) tireotropni (tireostimulirajući, TSH) adenokortikotropni hormon prednji reţanj hipofize gonadotropni hormoni (ACTH) u ţena: folikostimulacijski FSH i luteinizacijski LH u muškaraca: folikostimulirajući FSH i hormon za stimulaciju intersticijskih stanica Prolaktin oksitocin HORMONI antidiuretski hormon (ADH)

CILJANE STANICE bubrezi ULOGA HORMONA stimulira reapsorpciju vode stimulira kontrakcije pri poroĊaju i izluĉivanje mlijeka

maternica, mlijeĉne ţlijezde

sve stanice tijela

stimulira diobu stanica i rast

štitnjaĉa kora nadbubreţnih ţlijezda jajnici

stimulira endokrinu aktivnost štitnjaĉe

stimulira endokrinu aktivnost kore nadbubreţnih ţlijezda stimuliraju sazrijevanje jajne stanice i luĉenje ţenskih spolnih hormona

stimuliraju sazrijevanje spermija i sjemenici luĉenje muških spolnih hormona

mlijeĉne ţlijezde stanice koţe

produkcija mlijeka raspodjela regulira metabolizam i utjeĉe na rast i

srednji reţanj

melanocitstimulacijski hormon (MSH) tiroksin i rijodtironin

sva tkiva kosti, bubrezi, krv, probavilo

štitnjaĉa tireokalcitonin

razvoj regulacija koncentracije iona kalcija (Ca2+) regulira promet kalcija i fosfora rast koncentracije glukoze stimulira reapsorpciju iona natrija i izluĉivanje iona kalija stimuliraju razvoj primarnih i sekundarnih spolnih obiljeţja povećava koncentraciju glukoze u krvi

doštitne ţlijezde

parathormon kortizol

kosti, bubrezi, krv, probavilo sva tkiva bubrezi spolni hormoni, koţa, mišići srĉani i ostali mišići

kora nadbubreţnih ţlijezda

aldosteron

androgeni hormoni srţ nadbubreţnih ţlijezda inzulin gušteraĉa glukagon sjemenici (testisi) androgeni hormoni (npr. adrenalin – hormon stresa

jetra, mišići, masne stanice spolni organi,

sniţava koncentraciju glukoze u krvi podiţe razinu glukoze u krvi razgradnjom glikogena ili jetrenog šećera stimuliraju spermatogenezu, razvoj

BIOLOGIJA

124

testosteron) jajnici (ovariji) estrogeni i progesteron

koţa, mišići spolni organi, koţa, mišići brojna tkiva

primarnih i sekundarnih spolnih obiljeţja stimuliraju oogenezu, razvoj primarnih i sekundarnih spolnih obiljeţja ukljuĉen u regulaciju bioritma, moguće da utjeĉe na sazrijevanje i spolne organe

epifiza

malatonin

ŠTITNJAĈA – smještena uz dušnik, neposredno ispod grkljana, radom te ţlijezde upravlja hipofiza luĉenjem tireotropnog hormona, štitnjaĉa je graĊena od mnoštva folikula (mjehurića) i luĉi tri vaţna hormona: hormon trijodtironin (T3) i tiroksin (T4) – utjeĉu na intenzitet metabolizma u tijelu. Tireokalcitonin – regulira koncentraciju kalcijevih iona u krvi. Sa sintezu hormona štitnjaĉe potreban je jod DOŠTITNE ŢLIJEZDE – ĉetiri – izluĉuju parathormon – utjeĉe na promet kalcija i fosfata u organizmu – regulira apsorpciju kalcija iz probavnog sustava, reapsorpciju fosfata u bubreţnim kanalićima i mobilizaciju kalcija i fosfata iz kostiju NADBUBREŢNE ŢLIJEZDE – parne – smještene uz bubreg – adrenalin. Kora nadbubreţne ţlijezde je pod kontrolom adenohipofize, a izluĉuje: aldosteron (mineralokortikoid koji odrţava stalnu koncentraciju natrija i kalija u tjelesnim tekućinama), kortizol (glukokortikoidni hormon, pojaĉano se izluĉuje u stresnim situacijama, ubrzava metabolizam, potiĉe stvaranje glukoze i razgradnju bjelanĉevina), androgeni hormoni (muški spolni hormoni), srţ nadbubreţne ţlijezde luĉi adrenalin – stresne situacije, ubrzan rad srca, porast krvnog tlaka, širenje dišnih putova. GUŠTERAĈA – ili pankreas – ima dvostruku ulogu – egzokrina i endokrina ţlijezda. Za endokrinu ulogu su odgovorne stanice Langerhansovih otoĉića – beta-stanice koje luĉe inzulin (ubrzava prijenos glukoze olakšanom difuzijom), i alfa-stanice koje luĉe glukagon (razgradnja jetrenog šećera glikogena u glukozu) SPOLNE ŢLIJEZDE – sjemenici (testisi) – spermatogeneza i luĉenje testosterona; jajnici (ovariji) – oogeneza i luĉenje estrogena i progesterona

10.2. BOLESTI
Pri poremećaju rada neurohipofize, posebice pri izluĉivanju antidiuretskog hormona (ADH) dolazi do poremećaja regulacije koliĉine vode u tijelu. Poremećaj rasta – gigantizam ili patuljasti rast Hipertireoza – povećanje štitnjaĉe – povećani bazalni metabolizam, povećana razdraţljivost, pojaĉano znojenje, povišenje tjelesne temperature, gubitak tjelesne mase Hipotireoza – smanjeno luĉenje hormona štitnjaĉe – usporavanje tjelesne i mentalne funkcije – gušavost Hiperparatireoza – poremećaj u radu doštitnih ţlijezda – povećana koncentracija parathormona povećava koncentraciju kalcija i smanjuje koncentraciju fosfata u krvi – krhke kosti i lomljive Hipoparatireoza – manjak parathormona – manje kalcija i više fosfata – grĉevi u mišićima

10.3. SAŢETAK
Endokrine ţlijezde – izravno u krvotok izluĉuju hormone, hipotalamus, dio mozga povezuje ţivĉani i endokrini sustav, i t preko glavne ţlijezde – hipofize, izluĉivanje hormona regulirano je mehanizmom povratne sprege BIOLOGIJA 125

Hipofiza – adenohipofiza – izluĉuje stimulacijski ili tropni hormon, srednje reţanj izluĉuje melanocit stimulacijski hormon (MSH), a neurohipofiza izluĉuje oksitocin ili antidiuretski hormon (ADH) Štitnjaĉa – izluĉuje hormone koji djeluju na metabolizam (trijodtironin, tiroksin, Tireokalcitonin) Doštitne ţlijezde – luĉe parathormon koji regulira koncentraciju kalcija i fosfata Nadbubreţne ţlijezde – kora – aldosteron, kortizol i androgene hormone; srţ – adrenalin Gušteraĉa – endokrina ţlijezda – izluĉuje inzulin i glukagon pomoću kojih odrţava stalnu koncentraciju glukoze u krvi, egzokrina ţlijezda Spolne ţlijezde – stvaraju spolne stanice, jajnici izluĉuju ţenske spolne hormone (estrogen i progesteron), sjemenici muške (testosteron) Poremećaji – previše ili premalo hormona – patuljasti rast (nanizam), divovski rast (gigantizam), šećerna bolest, hipertireoza, hipotireoza, gušavost, hiperparatireoidizam, hipoparatireoidizam

BIOLOGIJA

126

Prostata je ţlijezda ĉiji sekret zajedno sa sjemenim stanicama ĉini spermu. Prosjeĉni volumen izbaĉene sjemene tekućine u zdrave muške osobe je 3. Spermij se sastoji od akrosomske kape. Najveći dio osjetilnih tjelašaca smješten je na vršnom dijelu spolnog uda. testosteron i ostale androgene hormone. U sjemenovodu i uz njega nalaze se ţlijezde koje izluĉuju sekret bogat hranjivim tvarima koje su vaţan izvor energije za spermije. graĊeni su od niza sjemenih kanalića. Ako sjemenici zaostanu u trbušnoj šupljini neće se normalno razvijati – kriptorhizam. Unutarnje muške organe ĉine sjemenici (testisi). SUSTAV SPOLNIH ORGANA Pubertet je razdoblje spolnog sazrijevanja ĉovjeka. Fiziološke promjene su stvaranje sperme i noćne polucije (nesvjesna ejakulacija sjemene tekućine tijekom spavanja). Organi muškog spolnog sustava dijele se na vanjske i unutarnje. što smanjuje pokretljivost. i 13. a time i fertilnost spermija.5 mL. a stanice uz kanaliće (tzv. prostata. Fiziĉke promjene u djevojĉica su rast dojki. Nakon što spermiji nastanu u sjemenim kanalićima. a sekundarnim obiljeţjima nazivamo sva ostala obiljeţja prema kojima razlikujemo muški i ţenski spol. sjemenovodi i mokraćno-spolna cijev. a fiziološka promjena je pojava menstruacije. Pod utjecajem spolnih hormona razvijaju se primarna i sekundarna spolna obiljeţja. Fiziĉke promjene u djeĉaka su promjena glasa (mutacija). Nakon toga sjemene stanica prolaze kroz sjemenovod do sjemene vrećice gdje se mogu pohraniti. i 18. Leydigove ili intersticijske stanica) imaju endokrinu ulogu i luĉe muške spolne hormone. vrata (s mitohondrijima) i repa. Sekret prostate sadrţava hranjive tvari i blago je luţnat – vaţno za neutralizaciju tekućine u sjemenovodu koja je kisela zbog nazoĉnosti metaboliĉkih produkata sjemenih stanica.5 – 2 °C niţa nego u trbušnoj šupljini. Prva menstruacija naziva se menarha. Proces spolnog sazrijevanja poĉinje u prosjeku izmeĊu 10. rast dlaka na licu i tijelu. razvoj ţenske dlakavosti tijela i nakupljanje masti u potkoţnom tkivu. Sjemenici su parne spolne ţlijezde. Iako je za oplodnju dovoljna samo jedna stanice. U svakom mililitru sperme nalazi se oko 120 milijuna sjemenih stanica. pojaĉan rad ţlijezda lojnica i znojnica. muškarac postaje neplodan. a završava izmeĊu 16. glaviću. kada broj spermija u mililitru sperme postane manji od 20 milijuna.11. Spermiji u spolnim kanalićima ţive i više tjedana. BIOLOGIJA 127 . unutar svakom kanalića se stvaraju sjemene spolne stanica procesom spermatogeneze. glave (s jezgrom). a poĉinje luĉenjem neurohormona hipotalamusa koji potiĉu adenohipofizu na luĉenje gonadotropnih hormona (GTH). Nakon toga sjemenovod se spaja s mokraćnom cijevi i ĉini mokraćno-spolnu cijev. Prije spolnog odnosa dolazi do erekcije – uzrokuju je ţivĉani podraţaji koji dovode do promjene u prokrvljenosti spuţvastih tijela. Penis je graĊen od mišićnog tkiva i spuţvastih tijela te je dobro opskrbljen krvnim ţilama i ţivcima. dok u ejakulaciji zadrţavaju sposobnost oplodnje od 24 do 48 sati. 11. Kroz njega prolazi mokraćno-spolna cijev. Primarna obiljeţja su sami spolni organi. sjemena vrećica. dosjemenici (epididymis). U nju se ulijeva i sekret prostate. godine. povećanje mišićne mase.1. godine. Ejakulacija je izlijevanje sjemene tekućine. prelaze u dosjemenik u kojem sazrijevaju i dobivaju mogućnost pokretanja. Sjemenici se nalaze u mošnjama gdje je tjelesna temperatura za oko 1. Vanjski su mošnje (skrotum) u kojima se nalaze sjemenici (testisi) te spolni ud (penis). U muškaraca je uobiĉajeno da se dogaĊa zajedno s orgazmom. MUŠKI SPOLNI SUSTAV Sperma se izbacuje (ejakulira) tijekom spolnog ĉina.

do klimakterija ili menopauze. tj. Slijedi sekrecijska faza koja traje 13 – 14 dana i završava menstruacijom. ciklus završava ljuštenjem stjenke maternice. Od njih tijekom ţivota sazrije samo manji broj jajnih stanica. Jajovodi luĉe luţnati sekret koji sluţi za prehranu jajne stanice i neutralizaciju metaboliĉkih proizvoda. Imaju oblik i veliĉinu badema i teški su oko 10 grama. Sluznica maternice (endometrij) cikliĉki se svaki mjesec priprema za prihvat oploĊene jajne stanice. Unutarnji su jajnici (ovariji). Mjeseĉni ciklus prosjeĉno traje 28 dana. Rodnica je cjevasta tvorevina duga oko 10 cm. ovulacijske i sekrecijska faza. To je najkraća faza i traje samo 2 do 3 dana. Ako se oplodnja ne dogodi. krvarenjem koje nazivamo menstruacija. To je tanka opna koja prvi prvom spolnom odnosu pukne uz krvarenje (defloracija). kao i vršni dio muškog spolnog uda. To izbacivanje zrele jajne stanice se naziva ovulacija. folikularna. Tijekom sekrecijske faze u jajniku se na mjestu puknutog Graafova mjehurića stvara ţuto tijelo (corpus luteum). Ciklus traje sve do kraja reproduktivne dobi. Stidnica se sastoji od velikih i malih usana. U njima se od roĊenja nalazi velik broj mjehurića (folikula) koji sadrţavaju zametne jajne stanice. Jajovodi ulaze u maternicu. Koncentracija estrogena postupno raste. otvor mokraćne cijevi i draţica (klitoris). Nakon toga slijedi ovulacijska faza u kojoj dolazi do pucanja Graafova mjehurića na jajniku i iz njega se izbacuje zrela jajna stanica prema jajovodu. a izmeĊu njih se nalazi otvor rodnice. Dijelovi maternice su dno. Uloga im je privući jajnu stanicu nakon ovulacije i prenijeti je do maternice. Vrat maternice (cerviks) ulazi u rodnicu. Veliĉina ţutog tijela u koliĉina hormona koje stvara BIOLOGIJA 128 . tj. a ostale propadaju. Maternica je mišićni organ u kojem se razvija plod tijekom trudnoće.11. Unutarnja stjenka jajovoda ima trepetljikavi epitel. dok je koncentracija progesterona ujednaĉena na niskoj razini. Nalaze se u trbušnoj šupljini pri ulazu u zdjelicu. maternica (uterus) i rodnica (vagina). Ono luĉi velike koliĉine estrogena i posebno progesterona. Folikularna faza zapoĉinje mjeseĉnicom i traje oko 12 dana. ali moţe trajati od 21 do 35 dana. Nalaze se uz svaki jajnik. Pod utjecajem spolnih hormona u maternici dolazi do zadebljanja unutarnje stjenke (endometrija) koja se priprema za prihvat oploĊene jajne stanice. Ima mišićnu stjenku koja je vrlo rastezljiva. Draţica je graĊena od spuţvastog tijela. koji omogućuje kretanje jajne stanice jer ona nema tu sposobnost. Tu se nalazi veliki broj osjetilnih tjelašaca koja utjeĉu na osjećaj ugode tijekom spolnog odnosa. a pred ovulaciju naglo pada. U toj fazi na jajniku poĉinje sazrijevanje nove jajne stanice u Graafovu mjehuriću. Jajnici su parne ţenske spolne ţlijezde zaduţene za oogenezu i luĉenje spolnih hormona (estrogen i progesteron). U ţena tijekom cijele reprodukcijske dobi postoji menstruacijski ili ovulacijski ciklus.2. tijelo i vrat. Znak da je poĉelo spolno sazrijevanje je pojava prve menstruacije ili menarhe. a u trudnoći duljina maternice moţe biti i do 30 – 40 cm. To su mjeseĉne ritmiĉke promjene koje se dogaĊaju u spolnim organima pod utjecajem gonadotropnih hormona hipofize. U pravilu u svakom ciklusu u jednom jajniku nastaje jedna zrela jajna stanica koja je spremna za oplodnju. Prema jajniku su jajovodi prošireni u obliku lijevka s trepetljikavim epitelom. U rodnici se nalazi djeviĉanski zalistak (himen). ŢENSKI SPOLNI SUSTAV U ţenskom spolnom sustavu razlikujemo vanjske i unutarnje organe. U vanjske spolne organe ubrajamo stidnicu koju ĉine velike i male usne i draţica (klitoris). Normalna veliĉina maternice je oko 5 cm. jajovod (tuba uterina). Unutar ciklusa razlikuju se tri faze. Jajovod su cjevaste tvorbe duge oko 15 cm.

maksimalna je 8 dana nakon ovulacije. a da se pritom gotovo uopće ne mijenja ukupna veliĉine tvorbe. Dijeli se na dvije face: prva faza (embrionalna) traje osam tjedana i govorimo o razvoju embrija.3. srednji (mezoderm) i unutarnji (endoderm). Nakon brazdanja slijedi faza gastrulacije u kojoj nastaje gastrula. On se nalazi u amnionskoj tekućini u amnionu ili vodenjak. U njoj razlikujemo tri zametna listića: vanjski (egzoderm). Bijelo tijelo postupno propada i na njegovu mjestu na jajniku ostaje oţiljak. Stoga je potreban veći broj spermija. menstruacije. OPLODNJA I TRUDNOĆA Oplodnja se dogaĊa nakon ovulacije idućih 12 do 24 sata. koja postaje sve deblja i prokrvljenija. Iz njih će se u sljedećoj fazi (organogenezi) razviti skupine organa. U ljudi traje oko 280 dana. Nakon prodora jednog spermija zaštitna opna jajne stanice zadeblja i tako sprjeĉava ulazak ostalim spermijima. obiĉno 28. Ti hormoni intenzivno djeluju na sluznicu maternice. Daljnjim dijeljenjem nastaje blastocista koja se sastoji od dva sloja: vanjski sloj (trofoblast) i unutarnji sloj (embrioblast). Tijekom brazdanja mitotiĉke diobe su toliko brze da stanice ne stignu raste pa se mijenja njihov broj. Implantacija završava oko 11 ili 12 dana nakon oplodnje. omogućuje normalno kretanje unutar maternice bez trenja od njezine stjenke. Da bi došlo do oplodnje. do ejakulacije sjemene tekućine u spolni sustav ţene mora doći najranije 72 sata prije ovulacije i ne kasnije od 24 sata nakon ovulacije. potreban je specifiĉni enzim akrozin koji će je oslabiti. Tijekom poroĊaja razlikujemo tri poroĊajna doba. Dijete se spušta prema vratu maternice. Kraj prvog poroĊajnog doba u pravilu bi trebalo biti pucanje vodenjaka i istjecanje plodne vode. Za samo tri dana zigota dostiţe stadij morule i nalikuje plodu duda. ali i luĉi hormone koji sprjeĉavaju menstruaciju. utjeĉu na te kontrakcije. Nakon toga slijedi drugo poroĊajno doba – kontrakcije maternice su uĉestalije. Da bi došlo do oplodnje. tj. Kada se blastocista priljubi uz sluznicu maternice. Uz oksitocin i hormon prostaglandin koje luĉi fetus. Ne doĊe li do oplodnje. Jajna stanica ima ĉvrstu zaštitnu opnu (zona pellucida). sloj trofoblasta luĉi enzim koji omogućuje ugnjeţĊenje ili implantaciju blastociste u sluznicu maternice otprilike 5 – 7 dana nakon oplodnje. Zigota odmah nakon zaĉeća poĉinje s nizom mitotiĉkih dioba koje nazivamo brazdanje. Dijete izlazi glavom prema dolje. Ona štiti zametak od naglih promjena temperature. ţuto tijelo se smanjuje i prelazi u bijelo tijelo (corpus albicans). Ono prestaje luĉiti spolne hormone i pad njihove koncentracije u krvi dovodi u ljuštenja sluznice maternice. ona štiti plod. Preko posteljice se provodi kompletna izmjena tvari izmeĊu majke i ploda. Kako se trudnoća bliţi kraju i poroĊaj je sve bliţe. Do oplodnje dolazi u prvoj trećini jajovoda. poĉevši od prvog dana zadnje menstruacije. a iz trofoblasta se najprije razvija korion. a poslije nastaje posteljica. dan ciklusa. njegove ovojnice. od udaraca. Iz embrioblasta nastaje embrij. druga faza je fetalna u kojoj se razvija fetus ili plod. mijenja se i luĉenje hormona u tijelu ţene. Nakon poroĊaja djeteta presijeca se pupĉana vrpca i dijete prvi put poĉinje BIOLOGIJA 129 . Trudnoća poĉinje zaĉećem i završava poroĊajem. 11. Poĉetkom krvarenja kreće novi ciklus i na jajniku ponovno poĉinje sazrijevanje sljedeće jajne stanice. Taj pritisak preko hipotalamusa potiĉe luĉenje hormona oksitocina iz straţnjeg reţnja hipofize. U trećem mjesecu razvoja zametka govorimo o plodu ili fetusu. Oksitocin potiĉe kontrakcije maternice. Svaki spermij ispod kapice ima malu koliĉinu tog enzima koja nije dovoljna da bi oslabila zaštitu jajne stanice. U prvom poroĊajnom dobu pod utjecajem hormona dolazi do rastezanja vrata maternice i širenja u poroĊajni kanal.

sjemenici. sjemenovodi. Prirodne metode – najmanje pouzdan naĉin za odreĊivanje ovulacije je prema kalendaru menstruacije. male i velike usne. rodnica. prije poĉetka bilo kakve aktivnosti). 11.5. Hormon prolaktin koji luĉi adenohipofiza potiĉe mlijeĉne ţlijezde na laktozu. ovulacija je izbacivanje zrele jajne stanice iz Graafova mjehurića prema jajovodu. Ljuštenje posteljice. menstruacijski (ovulacijski) ciklus: folikularna. Nekoliko sati nakon poroĊaja stvara se prvo mlijeko koje izgleda kao prozirna ţućkasta tekućina i naziva se kolostrum. penis. tjedna 11. Nakon poroĊaja djeteta slijedi treće poroĊajno doba. dosjemenici. SAŢETAK Spolno sazrijevanje – poĉinje u pubertetu djelovanjem hipotalamusa na hipofizu koja poĉinje luĉiti gonadotropne hormone. mokraćno-spolna cijev.0. rak grlića maternice. rak dojke 11. AIDS Nezarazne bolesti spolnog sustava – rak prostate. podvezivanje jajnika Pobaĉaj (abortus) – prekid trudnoće – legalan do 10.2. erekcija je ukrućivanje penisa. u isto vrijeme. spirala. netipiĉna bakterija ili biĉaš trihomonas Virusni herpes Humani papiloma virus (HPV). prostata. stvaranje mlijeka. On poĉinje djelovati tek nakon ljuštenja posteljice kad naglo padne koncentracija estrogena i progesterona u krvi. Vaţno je voditi raĉuna da iz maternice izaĊe cijela posteljica. Billingsonova metoda cervikalne sluzi – promjene konzistencije sluzi u cerviksu. sjemena vreća. Kemijske metode – korištenje spermicidnih tvari – ubijaju spermu Mehaniĉka zaštita – kondom (muški) i femidom (ţenski). oplodnja se najĉešće zbiva u jajovodu. BOLESTI Sifilis.samostalno disati.6. Knaus-Oginova metoda – odreĊivanje trenutka ovulacije mjerenjem bazalne temperature (temperatura koji mjerimo u jutro. Osim hranjivih tvari. klitoris. Ovulaciju moţemo odrediti ako od ukupnog ciklusa oduzmemo 14 dana. maternica.4°C. prvim mjesecima razvoja govorimo o embriju. dijafragma Biološko-hormonske metode – oralna kontracepcija (antibebi pilula) Trajne metode – sterilizacija – vazektomija. ejakulacije je izbacivanje sjemene tekućine Ţenski spolni sustav – jajnici. razvijaju se primarna i sekundarna spolna obiljeţja Muški spolni sustav – mošnja. PLANIRANJE OBITELJI Apstinencija – izbjegavanje spolnog odnosa. Kod ovulacije dolazi do promjena od 0. zatim blastula pa blastocista koja se implantira u sluznicu maternice. jajovodi. sadrţava i veliku koliĉinu protutijela koja štite od infekcija. gonadotropni hormoni potiĉu rad spolnih ţlijezda koje luĉe spolne hormone i stvaraju spolne stanice. Mlijeko je prvih nekoliko mjeseci jedina hrana za dijete. a poslije o plodu ili fetusu BIOLOGIJA 130 . ovulacijska i sekrecijska faza. od zigote se razvija morula. gonoreja – bakterije Klamidija – bakterija – u muškaraca uzrokuje upalu mokraćnih putova Infekcije koje uzrokuje mikroplazma.4.

biološko-hormonalne. kemijske. virusni herpes. zaraza klamidijom. Papa-test BIOLOGIJA 131 . mehaniĉke. zaštićen je ovojnicom. spolno prenosive: hepatitis. nakon poroĊaja poĉinje stvaranje mlijeka Metode kontracepcije – prirodne. AIDS. trajne. grlića maternice i dojke.Trudnoća i poroĊaj – trudnoća traje 40 tjedana. kondom jedino štiti i od spolno prenosivih bolesti Spolne i spolno prenosive bolesti – spolne bolesti: sifilis. zaraza HPV-om. plod se prehranjuje preko posteljice. treća faza: ljuštenje i izlaţenje posteljice. prva faza poroĊaja: kontrakcije ili trudovi uzrokuje hormon oksitocin. puca vodenjak i plodna voda istjeĉe. rodnica se širi u poroĊajni kanal. druga faza: istiskivanje ploda. nezarazne bolesti: rak prostate. gonoreja. mikroplazmoze.

a s citoplazmatske je negativan. U središnjem ţivĉanom sustavu ĉovjek ima oko 10 12 neurona. Ţivĉani impulsi prelaze s jednog neurona na drugi preko sinapsi. ŢIVĈANI SUSTAV Ţivĉani sustav zajedno s endokrinim sustavom zaduţen je za regulaciju i koordinaciju svih dijelova tijela u cjelinu. Osnovna je ţivĉana stanice ili neuron koje u svojoj citoplazmi ne sadrţavaju centriole i zbog toga se ne mogu dijeliti. ali ne mogu preuzeti ulogu neurona. središnji ţivĉani sustav izgraĊuju i glija stanice – imaju mogućnosti dijeljenja. Na mjestima gdje se sastaju Schwannove stanice ta je ovojnica tanja pa govorimo o Ranvierovim suţenjima. To nazivamo depolarizacija membrane. Kratke nastavke zovemo dendriti s pomoću kojih stanica prima signal. Ţivĉani sustav svakog trena prima brojne informacije (podraţaje) iz organizma i okolice. Najvaţnije svojstvo ţivĉane stanice je da moţe primati i odašiljati signale. Sinapse stoga definiramo kao mjesta prelaska ţivĉanog impulsa s neurona na drugi neuron ili na mišićnu ili ţljezdanu stanicu. Promjena elektriĉnog potencijala na membranama ţivĉanih stanica vaţna je za provoĊenje ţivĉanih impulsa. To je membranski potencijal neurona u fazi mirovanja. Osim neurona.12. Tek nakon repolarizacije i vraćanja potencijala na membrani na -70 mV stanice je sposobna primiti novi podraţaj. štite neurone. Ona se provodi u tri faze: faza mirovanja. Ţivĉanim stanicama impulsi se prenose kao promjena elektriĉnog potencijala na membranama neurona. Potencijal na membrani naglo se mijenja u pozitivnom smjeru. Tu naglu promjenu potencijala nazivamo akcijski potencijal. Faza repolarizacije – nakon prolaska vala depolarizacije membrana stanice se veoma brzo repolarizira zatvaranjem kanala za ulazaka iona natrija u stanicu i ukljuĉivanjem natrijskokalijske crpke. S druge strane. U ţivĉanom sustavu nalazimo dvije vrste stanica. izoliraju ţivĉana vlakna i kontroliraju izvanstaniĉni prostor oko neurona. U njemu sudjeluju membranski proteini i enzim ATP-aza. faza depolarizacije i faza repolarizacije. od -70 mV na + 30 mV. Faza mirovanja – membranski potencijal mirovanja nastaje zbog selektivne propusnosti membrane i razliĉite koncentracije iona s obiju stana membrane. One potpomaţu. moţemo razlikovati pokretaĉke (ekscitacijske) i potiskivaĉke BIOLOGIJA 132 . Zbog te razlike u broju iona nastaje negativan potencijal s unutarnje strane membrane od -70 mV. Ta promjena širi se od mjesta podraţaja po cijeloj membrani stanice kao domino-efekt i nazivamo je valom depolarizacije ili ţivĉanim impulsnom. izmeĊu stanice se impulsi prenose kemijskim putem uz pomoć neurohormona. obraĊuje i odabire informacije na koje će reagirati. To je mehanizam natrijsko-kalijske crpke. Pri tome se iz stanice izbace tri natrijeva iona. Oko nekih aksona se nalaze i Schwannove stanice koje se spiralno ovijaju oko njega i stvaraju mijelinsku ovojnicu. Svaki neuron ima tijelo i niz nastavaka. Prema djelovanju na neuronima.a dugaĉki nastavak zovemo akson (neurit) s pomoću kojeg stanice odašilje signal. Faza depolarizacije – membrana stanice je podraţena pa se otvaraju kanali koji omogućuju ulazak velikog broja iona natrija. Neke informacije ţivĉani sustav pamti. Faze se izmjenjuju veoma brzo u traju samo nekoliko desettisućinki sekunde. Kaţemo da je stanica u toj fazi polarizirana. Membranski potencijal odraţava se zahvaljujući aktivnom transportu iona kroz membranu stanice. Na vanjskoj strani staniĉne membrane postoji pozitivan naboj. Na membranama svih ţivih stanica postoji razlika potencijala. uz istodobno unošenje dvaju kalijevih iona.

sluh. ţivac lutalica).(inhibicijske) sinapse. i samo nekoliko sekundi moţe dvostruko povisiti srĉanu frekvenciju. Razlikujemo osjetilne i motoriĉke ţivĉane putove. Središnji se sastoji od mozga i kraljeţniĉke moţdine. Prednji snopovi ţivaca su tzv. 5 pari slabinskih. sastoje se od motoriĉkih neurona i prenose informacije iz središnjeg ţivĉanog sustava prema perifernim organima npr. Za taj ţivĉani sustav je karakteristiĉno da u samo nekoliko sekundi znatno moţe promijeniti funkcije koje kontrolira. somatski ili tjelesni ţivĉani sustav je pod kontrolom naše volje. Kad akcijski potencijal doĊe do završnih noţica aksona. Tada na svojim dendritima imaju specijalizirana osjetilna tjelešca ili receptore. ORGANIZACIJA ŢIVĈANOG SUSTAVA Ţivĉani sustav dijeli se u dvije cjeline: središnji i periferni ţivĉani sustav. 12. 5 pari kriznih i jedan par ţivaca trtiĉnog dijela kraljeţniĉke moţdine. Periferni ţivĉani sustav sastoji se od somatskog i autonomnog ţivĉanog sustava. širenjem akcijskog potencijala. Autonomni ţivĉani sustav nije pod kontrolom naše volje – nadzire red većine unutarnjih organa. Naziva se i ishijadiĉni ţivac. otvaraju se kanali za natrij na membrani postsinaptiĉkog neurona i u njemu dolazi do stvaranja i širenja akcijskog potencijala. BIOLOGIJA 133 . Preko sinapsi će se impuls prenositi kemijskim putem s pomoću neurotransmitera. termoreceptore. a njegovo uklještenje izaziva bol koja se obiĉno naziva išijas. Aksoni njegovih neurona mogu biti dulji od jedan metar. npr. elektromagnetske receptore (vid) i kemoreceptore (okus. do depolarizacija stanice. U koljenu se dijeli na dva ogranka. mišićima i ţlijezdama u organizmu (eferentni putovi). Dijeli se na simpatikus i parasimpatikus. Ţivce ĉine povezani snopovi nastavaka ţivĉanih stanica. motoriĉki ţivĉani putovi. Periferni sustav ĉine 12 pari moţdanih ţivaca i 31 par ţivaca kraljeţniĉke moţdine. mišićne). Osjetilni neuroni mogu biti specijalizirani za primanje odreĊenih vrsta osjeta. U svakom paru razlikujemo prednji i straţnji ţivac. Mozak je zaštićen kostima lubanje. ravnoteţa. Ţivac kuka (nervus ischiadicus) najdeblji je ţivac u ljudskom tijelu i pruţa se od kriţnog dijela kraljeţnice straţnjom stranom natkoljenice sve do stopala. Impuls se po aksonima prenosi elektriĉnim putem. 8 pari je vratnih ţivaca. Tako razlikujemo mehanoreceptore (opip. miris). moraju se njegovih receptora skinuti postojeći neurotransmiteri. a kraljeţniĉka moţdina kostima kraljeţnice. Moţdani ţivi podraţuju podruĉje glave (osim desetog para. Straţnji snopovi ţivaca su osjetilni ţivĉani putovi graĊeni od osjetilnih neurona koji primaju informacije od nekog osjetilnog receptora na periferiji organizma i prenose je prema leĊnoj moţdini i dalje prema mozgu (aferentni putovi). tzv. nocireceptore (bol). tlak). 12 pari je prsnih ţivaca. Kad se popuni dovoljno receptora. Taj zadatak obave enzimi koji razgraĊuju neurotransmitere i oslobode receptore za nosi prijenos. Od 31 para ţivaca kraljeţniĉke moţdine. tj.1. Neurotransmiteri difundiraju kroz sinaptiĉku pukotinu i veţu se za receptore na membranama postsinaptiĉkog neurona ili neke druge stanice (npr. goljeniĉki i lisni. poveća se njihova propusnost za ione kalcija što uzrokuje spajanje mjehurića ispunjenih neurotransmiterom sa staniĉnom membranom i otpuštanje neurotransmitera u sinaptiĉku pukotinu. Neurotransmiteri su molekule za jednokratnu upotrebu jer da bi postsinaptiĉki neuron mogao primiti sljedeći podraţaj.

12. Produţena moţdina ĉini prijelaz prema kraljeţniĉkoj moţdini. Tu su smještena vitalna središta koja odrţavaju vaţne funkcije: središte za disanje. Osim mehaniĉke zaštite. Ima glavnu ulogu u vremenskom slijedu pokreta i brzom nadovezivanju jednog pokreta na drugi kao što je trĉanje. Druga vrsta refleksa su steĉeni refleksi koji su nastali tijekom ţivota zbog odreĊenih iskustva.2. Na izbrazdanoj površini velikog mozga nalaze se tijela ţivĉanih stanica koje ĉine tzv. dok je prema površini bijela tvar. IzmeĊu njih se katkad nalazi u treći neuron tzv. Kraljeţniĉka moţdina smještena je u kanalu kraljeţnice te je zaštićena kostima kraljeţaka. I u središnjem dijelu mozga nalaze se šupljine. moţdane komore ispunjene likvorom. Razlikujemo prednji. ULOGE POJEDINIH DIJELOVA ŢIVĈANOG SUSTAVA Mozak je središnji dio središnjeg ţivĉanog sustava i odgovoran je za sve voljne i nevoljne aktivnosti. Preko kraljeţniĉke moţdine informacija o refleksnoj reakciji prenosi se i do velikog mozga. mali mozak (cerebellum). Hipotalamus je najvaţniji dio meĊumozga. rad srca. ţvakanja. Prednji mozak obuhvaća veliki mozak. Siva tvar mu se nalazi izvana. meĊuneuron. nesvjesne i svrsishodne reakcije tijela na neki podraţaj. GraĊen je od dvije polovice. Vaţan je za funkcioniranje skeletnih mišića i odrţavanje mišićnog tonusa (napetosti). a bijela iznutra. Mali mozak nalazi se u straţnjem dijelu lubanje. Ima specifiĉne brazde koje su paralelne i duboke. sviranje glasovira i dr. tjemeni (parijetalni). kašljanje. Postoje priroĊeni refleksi kao što su sisanje. Zbivaju se preko kraljeţniĉke moţdine i pritom kora velikog mozga ne sudjeluje. Moţdano deblo ili meĊumozak nalazi se izmeĊu malog i velikog mozga. Unutar velikog mozga su nastavci neurona koji ĉine bijelu tvar (medulla). on oko mozga odrţava stalne uvjete temperature. Anatomski se mozak moţe podijeliti na veliki mozak (cerebrum). likvor ili moţdanu tekućinu. tipkanje po tipkovnici. Veliki mozak sastoji se od lijeve i desne polovice (hemisfere) i evolucijski je najmlaĊi dio mozga. On se proteţe sve do šupljih komora velikog mozga ispunjenih moţdanom tekućinom ili likvorom. sivu tvar ili cortex. Obavijen je moţdanom ovojnicom koje oko njega zadrţavaju tanki sloj tekućine. Refleksi su brze. odrţavanje stalne koncentracije iona. Obuhvaća talamus i hipotalamus. Sastav likova specifiĉan je jer postoji splet kapilara koji ĉini barijeru prema mozgu i ne dopušta svim tvarima prolazak iz krvi u likvor. Preko kraljeţniĉke moţdine se zbiva niz refleksnih reakcija i ona sluţi za provoĊenje informacija izmeĊu mozga i perifernog ţivĉanog sustava. Siva tvar se nalazi u središtu. Zasebna vrsta su uvjetovani ili Pavlovljevi refleksi koji se pojavljuju kada poveţemo dva podraţaja od kojih jedan izaziva refleksnu reakciju. kašljanje. vrlo razliĉite od kore velikog mozga. srednji i straţnji mozak. likvor ima i zadaću biološke zaštite. osmotskog tlaka. kihanje. sljepooĉni (temporalni) i zatiljni (okcipitalni). gutanje. ispod veliko mozga. prehrane. BIOLOGIJA 134 . Refleksi luk – osjetilni neuron koji prima podraţaj i prenosi ga do kraljeţniĉke moţdine te motoriĉkog neurona koji potiĉe reakciju. talamus i hipotalamus. a drugi je neutralan. gutanje. Kod nje se izvana nalazi bijela tvar. regulaciju arterijskog krvnog tlaka. moţdano deblo ili meĊumozak i produţenu moţdinu (medulla oblongata). Smješten je u lubanji i zaštićen kostima. Kora velikog mozga moţe se podijeliti u reţnjeve: ĉeoni (frontalni). tzv. tzv. IzmeĊu kraljeţaka iz kraljeţniĉke moţdine izlaze ţivĉana vlakna koja ĉine snopove ili ţivce. U središtu se nalazi kanal ispunjen moţdano-kraljeţniĉkom tekućinom (cerebro-spinalni likvor). Osigurava ravnoteţu i kontrolira niz refleksnih reakcija.

bikonkavna leća). Puţnica je šuplji zavijeni kanal u obliku puţeve kućice koji se dvjema tankim membranama podijeljen u tri hodnika. On uzrokuje oštećenja kapilarne mreţe u oku i oĉnog ţivca. Ispod roţnice je prednja oĉna komorica iza koje je šarenica (iris). bikonveksna leća) i astigmatizam (površina roţnice je prejako zakrivljena u jednoj ravnini pa slika na mreţnici nije pravilna – cilindriĉno brušene leće). OSJETILA Osjetila djeluju kao prijamnici (receptori). Bjelooĉnica s prednje strane oka prelazi u prozirnu roţnicu. Bolestima oka bavi se oftalmologija. Oni su ispunjeni tekućinom. Postoje dvije vrste fotoreceptora: štapići i ĉunjići. a s pomoću ĉunjića razaznajemo boje. Jaĉina zvuka se mjeri u decibelima. Ispod šarenice je smještena oĉna leća.12.3. Na tome mjestu nastaje slika. dalekovidnost (hipermetropija. Receptori podraţaja prenose ograncima slušnog ţivca koji ţivĉane impulse provode u sljepooĉni reţanj velikog mozga u središte za sluh. Vaţni su za razlikovanje svjetla i tame. Na mreţnici gdje vidni ţivac izlazi iz oka nema fotoreceptora pa to mjesto nazivamo slijepa pjega. u srednjem kanaliću endolimfom. Zrake svjetlosti koje ulaze u oko lome se na leći u nakon toga prolaze kroz mreţnicu na straţnjem dijelu oĉne jabuĉice. Oĉna jabuĉica je obavijena slojem bjelooĉnice. U puţnici je slušni organ. Unutarnje uho je labirint koji se sastoji od puţnice. a u mjehurićima i kanalićima se nalazi organ za ravnoteţu. Na svjetlo je najosjetljivija ţuta pjega. Uho se sastoji od vanjskog (ušna školjka i ušni kanal). koja nema krvne kapilare. MeĊu bolestima su najĉešći poremećaji leće i roţnice koji uzrokuju poremećaje loma svjetlosti. a u ostalim kanalićima perilimfom. Štapići su vrlo osjetljivi na intenzitet svjetlosti i sadrţavaju fotopigment rodopsin. Ona ima otvor zjenicu (pupilla).3. dva mjehurića i tri polukruţna kanalića. Oko se sastoji od oĉne jabuĉice i oĉnog ţivca.1. OKO Iako okom primamo podraţaj. Impulsi nastaju kada titranje podraţi osjetne stanice i stvari receptorski podraţaj. Cortijevim stanicama s dlaĉicama. Vidnim ţivcem iz svakog oka slika putuje u vidno središte u mozgu. vidimo tek kada ţivĉani impulsi doĊu u mozak. Oblik leće moţe se mijenjati ovisno o stezanju mišića leće – prilagodna na daljinu i blizinu – akomodacija oka. srednjeg (bubnjić i slušne košĉice (ĉekić. Ondje stvaraju umanjenu i obratnu sliku. Glaukom je jedan od najĉešćih uzroka sljepoće. Oni sadrţavaju kemijske tvari koje se razgraĊuju pri izlaganju svjetlu te tako podraţuju ţivĉana vlakna oĉnog ţivca.3. BIOLOGIJA 135 . To su kratkovidnost (miopija. ţilnice i mreţnice kod se unutar nje nalazi prozirna staklovina. nakon toga postoji osjetilno ţivĉano vlakno koje podraţaj prenosi u specifiĉno središte velikog mozga gdje postajemo svjesni odreĊenog osjeta. nakovanj i stremen)) i unutarnjeg uha (slušni organ i organ za ravnoteţu). Zbog poremećaja protoka oĉne vodice u oku dolazi do povećanja oĉnog tlaka. Ĉovjek razaznaje zvukove u rasponu od 16 – 20 000 Hz. 12. 12. Na tom dijelu mreţnice nalaze se stanice osjetljive na svjetlost. Na pregradi koju nazivamo bazilarna membrana nalazi se organ za sluh s receptorima. Mozak usklaĊuje te dvije slike i tek u mozgu nastaje lika koja odgovara stvarnosti.2. Na leći se lomi svjetlost koja ulazi u oko pa je ona vaţna za stvaranje slike. UHO Uho je osjetilo za sluh i ravnoteţu. Zato se prehranjuje difuzijom iz oĉne vodice. Šarenica se ovisno o koliĉini svjetla otvara ili zatvara pomoću mišića.

Unutar kanalića nalaze se specijalizirane osjetne stanice s dlaĉicama koje podraţuje. Na površini jezika je mnogo okusnih pupoljaka u kojima su okusne receptorske stanice. kiselo i gorko. sljepooĉni i zatiljni reţanj. Alzeimerova). veliki mozak.3. s pomoću njega osjećamo dodir. tjemeni. BOLESTI Moţdani udar – poremećaj opskrbe mozga kisikom Meningitis (upala moţdanih ovojnica) – zarazna bolest i meningoencefalitis (upala mozga i moţdanih ovojnica) – virusi i bakterije – zaraţeni krpelj. droge – apstinencijska kriza Neurodegenerativne bolesti – multipla skleroza (MS). Parkinsonova. epilepsija Psihiĉke bolesti – mentalne (duševne) bolesti – depresija 12. SAŢETAK Središnji ţivĉani sustav – mozak – izvana siva tvar. 12. toplinu i okus hrane koju jedemo. meĊumozak i produljena moţdina. oticanje ili edem mozga. tumori Periferni ţivĉani sustav – moţdani ţivci. Razlikujemo ĉetiri vrste okusnih pupoljaka: slatko. Mirisni receptori imaju brzu adaptaciju na podraţaj – parfem nakon nekog vremena ne osjećamo. Alzheimerva. Mirisni receptori pripadaju skupini kemoreceptora. Da bi osjetili miris. vaţan je za artikulaciju govora. potres mozga. Ta je zona smještena u sluznici gornjeg dijela nosnog hodnika. tijela i aksona (obavijen mijelinskom ovojnicom) o završnih noţica aksona. molekule koje su zrakom ušle u nos moraju se otopiti i u nosnoj sluzi podraţiti dlaĉice mirisnih stanica. bijela izvana – zaštićeni ovojnicama i tekućinama (likvorom) Refleks – brze. unutar bijela. Huntingtonova bolesti. motoriĉki i osjetilni ţivĉani putovi. priroĊeni.Osjetilo za ravnoteţu (vestibularni aparat) u unutarnjem uhu se sastoji od dva mjehurića i tri polukruţna kanalića ispunjenih tekućinom endolimfom. mehaniĉke ozljede (potres mozga. slano. One su nejednako rasporeĊene na površini jezika. tumori. nesvjesne i svrsishodne reakcije. ţivĉani impulsi prenose se po staniĉnim membranama kao promjena elektriĉnog potencijala BIOLOGIJA 136 . na kori velikog mozga: ĉeoni. edemi i krvarenja). refleksni luk. voljni i autonomni (simpatikus i parasimpatikus) ţivĉani putovi Neuron – ţivĉana stanica – graĊena od dendrita. krvarenje. Odrasla osoba ima oko 10 000 okusnih pupoljaka. moţdani udar. steĉeni i uvjetovani refleksi (Pavlovljevi refleksi) Bolesti – meningitis (infektivna bolesti). Osjetilni pupoljci su najosjetljiviji na gorko jer je najveći broj otrovnih tvari gorkog okusa. leĊna moţdina – siva tvar iznutra.4. prenose vestibularnim ţivcem u primozak i dalje u mali i veliki mozak.3.4. 12. Polukruţni kanalići smješteni su u prostoru pod pravim kutom jedan prema drugome. uz neurone dolazi i veliki broj glija stanica.5. ţivci kraljeţniĉke moţdine. psihiĉke bolesti. ovisnost (droge najĉešće djeluju na sinapsama). neurodegenerativne bolesti (multipla skleroza. mali.dio je probavnog sustava. prouzroĉene kretanjem endolimfe. MIRIS Receptori za njih nalaze se u mirisnoj (elfaktornoj) zoni nosa. 12.3 OKUS Jezik je organ s nizom zanimljivih uloga. Parkinsonova.

polukruţni kanalići za ravnoteţu BIOLOGIJA 137 . akomodacija oka. astigmatizam Uho – sluh i ravnoteţa – vanjsko. s jedne stanice na drugu ţivĉani impulsi prenose se preko sinapse kemijskim putem pomoću neurotransmitera Jezik – osjetilni organ za okus. mirisna zona. srednje i unutarnje – puţnica za sluh. kiselo i gorko Nos – osjetni organ za miris. mirisne dlaĉice. fotoreceptori (štapići i ĉunjići). kratkovidnost. slatko. slina nastaje na mreţnici.(repolarizacija i depolarizacija). kemoreceptori Oko – vid. slano. okusni pupoljci. dalekovidnost.

1. 13. Odvajanje citoplazme od staniĉne stjenke zbog nedostatka vode i smanjenog turgora naziva se plazmoliza. Biljke izluĉuju vodu transpiracijom (isparavanje vode iz biljke – puĉi (stome) – stomatalna transpiracija – pasivan proces) i gutacijom (aktivno izluĉivanje kapljica vode kroz puĉi vodenice ili hidatode). Tlak citoplazme na staniĉnu stjenku se naziva turgor. pa ĉak i nepolarnih molekula. a osmoza kroz protoplazmu stanice u plazmodezmije simplastni put. Vraćanje plazmalema i citoplazme uz staniĉnu stjenku zbog primanja vode naziva se deplazmoliza. BIOLOGIJA 138 .13. PROMET VODE U BILJKAMA Bez vode nema ţivota:  Prvi oblici ţivota razvili su se u vodenom okruţenju. Voda otapa mnogo ionskih spojeva i polarnih molekula. a troši se pri svakoj razgradnji sloţenih organskih spojeva – hidroliza Tjelesne tekućine sadrţavaju pufere koji sprjeĉavaju velike promjene pH vrijednosti u organizmu. smješteni su snopovi provodnih ţila ksilema i floema. Molekule vode su polarne molekule ili dipoli. GOSPODARENJE BILJKE VODOM Ukupni promet vode u biljkama naziva se vodni reţim. U nedostatku vode citoplazma postaje gusta i viskozna pa je u gel-stanju. Kopnene biljke vodu primaju korijenom – korijenovim dlaĉicama – difuzijom Bubrenje je pojava uvlaĉenja (difuzije) vode ili vodene pare u šupljine zbog gradijenta vode i kapilarnih sila te apsorpcija vode na površinu molekula i iona Difuzija vode kroz staniĉne stjenke naziva se apoplastni put. provoĊenja i izluĉivanja vode. Korijenov tlak je aktivno utiskivanje otopljenih tvari iz stanice endoderma u provodne ţile ksilema (traheide i traheje) radi ulaska i podizanja vode u njima. sa voda je polarna tvar. U stabljici golosjemenjaĉa graĊen je od traheida. Voda je reaktant. Sila koja podiţe vodu do listova je gradijent vode nazvan transpiracijski usis. a u kritosjemenjaĉa od traheida i traheja. IzmeĊu endoderme i provodnog cilindra sloj je embrionalnih stanica kambija nazvan pericikl. U središnjem dijelu korijena (provodnom cilindru). Puferi su smjese slabih kiselina i njihovih soli. odnosno slabih baza i njihovih soli. a obuhvaća procese primanja. Citoplazma je s dovoljnom koliĉinom vode tekuća. Takvo stanje citoplazme se naziva sol-stanje. Ksilem je tkivo koje provodi vodu i mineralne soli od korijena prema listovima. u praoceanima  Sva ţiva bića zapoĉinju ţivot u vodenom okruţenju (oplodnja i embrionalni razvoj)  Voda je tvar koje ima najviše u sastavu ţivih bića  Svi ţivotni procesi zbivaju se u vodenim otopinama Voda je kemijski spoj ĉija je molekula graĊena od dva atoma vodika i jednog atoma kisika. Simplast je mreţa staniĉnih citoplazmi meĊusobno povezanih plazmodezmijima. ali uz ugljikov (IV) oksid i produkt aerobnog staniĉnog disanja: Voda je i reaktant i produkt u procesu fotosinteze.

što je veća koncentracija otopljenih tvari u citoplazmi. plazmoliza je odvajanje citoplazme i plazmaleme od staniĉne stjenke biljnih stanica zbog izlaska vode iz stanica. bubrenje je pojava povećanja volumena i mase nekog tijela zbog uvlaĉenja vode ili vodene pare u kapilarne šupljine procesom difuzije i djelovanjem kapilarnih sila te apsorpcija vode na površinu molekula i iona ProvoĊenje vode – bubrenjem. produkt u staniĉnom disanju i polimerizaciji jednostavnih organskih spojeva u sloţene. omogućuje prijenos razliĉitih tvari. ksilem grade šuplje. peteljka i podina (lisna baza) – nervatura lista (mreţasta i paralelna. rijetko viliĉasta) Puĉi su otvori na zelenim dijelovima biljke koji otvaranje i zatvaranjem reguliraju izmjenu plinova i vodene pare. molekula vode su dipolarne ili dipoli. a transpiracija je prijeĉena Puĉi – otvori na naliĉju listova koji reguliraju izmjenu plinova.2. difuzija je kretanje ĉestica tvari niz gradijent bez utroška energije. osmoza je difuzija vode kroz polupropusnu membranu. kutikularna i lenticelarna transpiracija). neţive provodne ţile traheide i traheje. anomalija vode – povećavanje volumena vode i zagrijavanjem i hlaĊenjem. deplazmoliza je vraćanje citoplazme i staniĉne membrane uza staniĉnu stjenku zbog primanja vode i rasta turgora Vodni reţim – ukupni promet vode u biljkama Primanje vode – korijen prima vodu bubrenjem i osmozom. graĊene su od dvije stanice zapornice i dvije do ĉetiri stanice susjedice. što dovodi do svakidašnjeg otvaranja i zatvaranja puĉi BIOLOGIJA 139 . korijenovim tlakom te izluĉivanjem vode – transpiracijom i gutacijom.3. dviju stanica zapornica i dviju do ĉetiriju stanica susjedica. moţe biti u sol-stanju (s mnogo vode) i u gel-stanju (s malo vode). PUĈI Listovi su organi biljaka stablašica kojima su primarne zadaće fotosinteza i transpiracija – plojka. svjetlost (fotosinteza) mijenja osmotski tlak i turgor u zapornicama. ali i ostalim polarnim molekulama te ionima. meĊusobno se povezuju vodikovim vezama. kohezija. GraĊene su od otvora puĉi. adhezija i kapilarnost. na otvaranje i zatvaranje puĉi utjeĉu ĉimbenici koji mijenjaju turgor u stanicama zapornicama (kad je turgor u zapornicama veći. to će i osmotski tlak na staniĉnu membranu biti veći. puĉi su otvorene). transpiracija je isparavanje vode iz biljke (stomatalna. osmozom. pri ĉemu gustoća istodobno otpada – voda je najgušća na +4°C Uloge vode – otapalo. reaktant je u fotosintezi i hidrolizi polimernih molekula. ovisi o sadrţaju vode u stanici. sprjeĉava nagle promjene temperature tjelesnih tekućina Citoplazma – koloidna vodena otopina jednostavnih organskih te većine anorganskih i sloţenih organskih spojeva u stanicama. a proces je difuzija. sudjeluje u metaboliĉkim procesima re u regulaciji topline i pH vrijednosti tjelesnih tekućina. a procesi su difuzija i aktivni transport otopljenih ĉestica. SAŢETAK Voda – spoj kisika i vodika. ksilem je provodno tkivo u kojem voda i otopljene mineralne soli kolaju od korijena prema listovima. pojavljuje se kada postoji potreba za izluĉivanjem vode. gutacija je aktivno izluĉivanje kapljica vode kroz puĉi vodenice ili hidatode.13. 13. korijenov tlak je aktivno utiskivanje otopljenih tvari iz stanica endoderme u provodne ţile ksilema radi povećanja osmotskog tlaka i osmoze vode u te ţile Izluĉivanje vode – transpiracijski usis omogućuje pasivno kretanje vode iz ksilema u listove. turgor je tlak citoplazme na staniĉnu stjenku.

Krebsov ciklus (ciklus limunske kiseline) – vezanje acetata iz acetil-CoA na spoj s ĉetiri C atoma (oksaloctenu kiselinu) pri ĉemu nastaje spoj sa šest C atoma. ANAEROBNO STANIĈNO DISANJE Vrenje ili fermentacija. U cijelosti se dogaĊa u citoplazmi. Evolucijski je starije od aerobnog disanja. Atomi kisika primaju elektrone i reduciraju se te s ionima vodika iz reduciranih koenzima daju vodu. Piruvat ulazi u mitohondrij i procesom oksidativne dekarboksilacije pretvara se u acetil koenzim A. a ostaje spoj sa ĉetiri C atoma koji se pregraĊuje da bi se na njega ponovno mogao vezati novi acetat iz acetil-CoA. Katabolizam je metaboliĉki proces razgradnje organskih tvari. oksidacija ugljikovih atoma s pomoću oksidiranih koenzima NAD+ i FAD. TEMELJNI METABOLIĈKI PROCESI U BILJKAMA Metabolizam je skup svih kemijskih procesa u stanicama i organizmu. 14. Pri difuziji vodikovih iona (H+) u matriks mitohondrija preko enzima ATP-sinteze koji se nalazi u sastavu unutarnje membrane mitohondrija oslobaĊa se kemijska energija.14. pri ĉemu nastaju reducirani koenzimi NADH + H+ i FADH2 . nastajanje jedne molekule visokoenergetskog spoja u jednom ciklusu b. Oksidativna fosforilacija – prijenos elektrona s reduciranih dišnih koenzima preko koenzima prenosilaca elektrona do kisika kao konaĉnog primatelja elektrona. Ona se pohranjuje s BIOLOGIJA 140 . Reducirani koenzimi se oksidiraju. Anabolizam je sinteza organskih spojeva uz utrošak energije. AEROBNO STANIĈNO DISANJE Razgradnja glukoze do ugljikovog (IV) oksida i vode uz utrošak kisika – 38 molekula ATP-a po molekuli glukoze.1. Glikoliza – razgradnja glukoze na dvije molekule pirogroţĊane kiseline (piruvat). regeneriraju i vraćaju u krebsov ciklus. Glikoliza 2. 14. Acetil-CoA je aktivirana octena kiselina ĉijom se razgradnjom u reakcijama aerobnog staniĉnog disanja oslobaĊa energija a. limunska kiselina. zbog nepotpune razgradnje glukoze oslobaĊa se malo energije (2 molekule ATP-a po molekuli glukoze). Regeneracija dišnih koenzima i stvaranje produkta vrenja. dekarboksilacije kojima se izdvajaju dvije molekule ugljikova (IV) oksida po jednom ciklusu. Disanje moţe biti anaerobno i aerobno. Anaerobna faza – poĉinje glikolizom. Reakcije anaerobnog disanja zbivaju se u dva koraka: 1. koja se zbiva u citoplazmi potpuno jednako jao i pri anaerobnom disanju a. Reakcije aerobnog disanja provode su u dvije faze i tri reakcijska koraka: 1. 2. Asimilacija je sinteza organskih spojeva iz anorganskih tvari uz utrošak energije. Aerobna faza – zbiva se u mitohondrijima.2.

mlijeĉnokiselinsko. u eukariotskim stanicama fotosinteza se zbiva u kloroplastima. Kemosinteza je sinteza organskih spojeva iz anorganskih pomoću kemijske energije dobivene oksidacijom pojedinih anorganskih tvari. MeĊutim. krebsov ciklus. oksidativna fosforilacija sve aerobne stanice 14. Kloroplasti – okrugli. octeno. ovalni ili vrapćasti staniĉni organeli zelene boje. Nabori unutarnje membrane nazivaju se tilakoide i na pojedinim mjestima unutar kloroplasta slaţu se u nakupine poput hrpe novĉića nazvane zrnca.molekulama ATP-a. … AEROBNO uz utrošak kisika evolucijski mlaĊe potpuna razgradnja glukoze oslobaĊa se 38/36 ATP-a u citoplazmi i mitohondrijima glikoliza. Ukupno se tijekom razgradnje jedne molekule glukoze u aerobnom disanju sintetizira 38 molekula ATP-a. koji sadrţavaju klorofil i provode fotosintezu. Imaju dvostruku membranu ili ovojnicu. Najĉešći su tamnozeleni klorofil a i svijetlozeleni klorofil b. Budući da nemaju klorofil. nazvan je dišni lanac ili transportni lanac elektrona. Provode ga iskljuĉivo odreĊene skupine bakterija. s obzirom na to da se tijekom tog proces prenose elektroni preko niza dišnih koenzima. U tilakoidnim membranama smještene su molekule pigmenata. AUTOTROFNI ORGANIZMI Kemosinteza – evolucijski stariji naĉin autotrofne ishrane. One provode oksidaciju razliĉitih anorganskih tvari. ne mogu iskorištavati svjetlost kao izvor energije za svoje asimilacijske procese.3. BIOLOGIJA 141 . U tim redoks-reakcijama oslobaĊa se kemijska energija kojoj se onda bakterije koriste u asimilaciji. ANAEROBNO bez utroška kisika evolucijski starije nepotpuna razgradnja glukoze oslobaĊa se 2 ATP-a u citoplazmi glikoliza neki mikroorganizmi vrenja: alkoholno. dva se ATP-a potroše pa se po jednoj molekuli glukoze dobiva 36 iskoristivih molekula ATP-a. Unutrašnjost kloroplasta popunjena je otopinom nalik citoplazmi i naziva se stroma. Fotosinteza – asimilacijski proces u kojem se organski spojevi sintetiziraju iz anorganskih s pomoću svjetlosti i klorofila ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ Klorofil pretvara svjetlosnu energiju u kemijsku. enzima i koenzima koje provode reakcije fotosinteze.

KEMOSINTEZA naĉin ishrane organizma metaboliĉki proces namjena organskih spojeva izvor energije za sintezu ATP-a potreba za svjetlošću organizmi koji provode procese vaţnost za ţivi svijet (ekološka niša) jednadţbe karakteristiĉnih reakcija autotrofni anabolizam FOTOSINTEZA Zajedniĉko izgradnja stanice. a Calvinov ciklus u stromi kloroplasta. sintetizirani ATP i reducirani NADPH + H+ iz svjetlosnih reakcija nakupljaju se u stromi kloroplasta i ulaze u niz cikliĉkih reakcija. Tijekom fotosinteze gotovo istodobno se zbivaju primarne i sekundarne reakcije. Ioni vodika veţu se u reducirani NADPH + H+. hranjive tvari za ostale organizme oksidacija anorganskih svjetlost spojeva ne iskljuĉivo kemosintetske bakterije stvaranje mineralnih soli u obliku potrebnom zelenim biljkama da fotosintetske bakterije. Svjetlost izbacuje elektrone i iz fotosustava II. Elektroni iz fotosustava I prelaze na oksidirani koenzim NADP + koji se time reducira veţući pritom i vodikove ione (H+) iz fotolize vode. U reakcijskom su središtu iskljuĉivo molekule klorofila a. Antenske molekule hvataju fotone svjetlosti i usmjeravaju ih u reakcijsko središte. dobivanje energije. REAKCIJE FOTOSINTEZE Listovi su najvaţniji organi za fotosintezu. iz ĉijih se atoma magnezija s pomoću energije fotona izbacuju po dva elektrona. biljke izvor kisika i hranjivih tvari i za ostale organizme Razliĉito → 14. slobodni H+ ioni nakupljaju se u unutrašnjosti tilakoida i stvaraju gradijent vodikovih iona prema stromi. Pritom se dogaĊa fotoliza vode ili razgradnja vode s pomoću svjetlosti na elementarni kisik i vodikove ione. dolaze do reakcijskog središta fotosustava I i nadoknaĊuju izbaĉene elektrone. Primarne ili reakcije ovisne o svjetlosti su fotofosforilacija i fotoliza vode. preko enzima ATP-sintaze koji se nalazi u tilakoidnim membranama kloroplasta oslobaĊa se kemijska energija koja se pohranjuje u molekulama ATP-a. Kad izbaci elektrone. Difuzijom vodikovih iona (H+) u stromu. BIOLOGIJA 142 . neovisnih o svjetlosti. Primarne reakcije – molekule biljnih pigmenata u sastavu tilakoidnih membrana udruţene su u fotosustave I i II. Kisik se oslobaĊa u atmosferu kao otpadni produkt fotosinteze. koji preko koenzima – prenositelja elektrona.4. Svjetlosne reakcije zbivaju se na tilakoidnim membranama. nazvanih Calvinov ciklus. autotrofni protisti. Sekundarne ili reakcije u tami neovisne su o svjetlosti i nazvane su Calvinov ciklus. fotosustav I postaje jak oksidans koji je u stanju oduzeti elektrone iz atoma kisika u molekulama vode.

FOTOSINTEZA zbiva se samo u stanicama autotrofnih organizama s klorofilom ovisi o svjetlosti anaboliĉki proces svjetlosna energija pretvara se u kemijsku i pohranjuje u molekulama ugljikohidrata STANIĈNO DISANJE zbiva se u svim ţivim stanicama ne ovisi o svjetlosti kataboliĉki proces svjetlosna energija pohranjena u molekulama ugljikohidrata oslobaĊa se kao kemijska energija supstrat su ugljikohidrati i ostali organski spojevi kisik se troši produkti su CO2 i H2 te ostale anorganske tvari izvor energije za sintezu ATP-a je oksidacija organskih spojeva proces zapoĉinje u citoplazmi.5-difosfat. Iz C 3 šećera sintetizira se glukoza kao primarni produkt fotosinteze. Nastaje spoj sa šest C atoma koji se sloţenim nizom reakcija prevodi u šećere se tri atoma ugljika. ATP-sintaza sintetizira molekule ATP-a tijekom difuzije vodikovih iona (H+) iz tilakoidnih. a nastavlja se ukupni proces zbiva se u kloroplastima u mitohondrijima (u aerobnom staniĉnom disanju) ATP se sintetizira na tilakoidnim membranama kloroplasta 2 ATP-a nastaju u citoplazmi. Smatra se da je taj enzim najzastupljeniji protein u cijeloj biosferi. odnosno meĊumembranskih prostora u unutrašnjosti kloroplasta i mitohondrija BIOLOGIJA 143 . H2O i ostale mineralne tvari oslobaĊa se kisik produkt su ugljikohidrati i ostale organske tvari svijetlost postaje izbor energije za sintezu ATP-a mehanizam sinteze ATP-a je jedinstven. Iz Calvinovog ciklusa izdvaja se šećer s tri ugljikova atoma i regenerira ribuloza-1. Ugljik iz ugljikova (IV) oksida reducira se s pomoću koenzima NADPH + H+ koji se oksidira i vraća u svjetlosne reakcije fotosinteze. Vezanje ugljikova (IV) oksida naziva se karboksilacija.Sekundarne reakcije – Calvinov ciklus poĉinje vezanjem ugljikova (IV) oksida na šećer s pet ugljikovih atoma. a 36 ATP-a na unutrašnjoj membrani mitohondrija supstrat su CO2. ribuloza-1. a provodi ga enzim ribuloza-1.5-difosfat kojim zapoĉinje novi Calvinov ciklus. Pritom se troši ATP. nazvan rubisko.5-bifosfat karboksilaza.

One su ţive provodne cijevi koje su graĊene od ţivih duguljastih sitastih stanica koje su meĊusobno spojene u dugaĉke cijevi. mlijeĉnokiselinsko i octeno vrenje Aerobno disanje – 1. Utjecaj nedostatka vode je neizravan:  Citoplazma je viskoznija. provode procese asimilacije.14. Danju kad provode reakcije fotosinteze organske kiseline oslobaĊaju CO 2 koji ulazi u Calvinov ciklus. katabolizam. Stoga te biljke noću primaju CO 2 potreban za fotosintezu i ugraĊuju ga u organske kiseline. Njihove su puĉi danju zatvorene radi smanjenja transpiracije. dušiĉne) bakterije oksidiraju amonijak u nitrite i nitrite u nitrate Fotosintetski pigmenti – klorofil. anabolizam. Prvi stabilni spoj koji pritom nastaje je šećer s tri C atoma – C3 biljke. dišni koenzimi su molekule koje reverzibilno veţu i otpuštaju elektrone. ksantofili i karoteni BIOLOGIJA 144 . SAŢETAk Metabolizam – cjelokupna izmjena tvari i energije tijekom kemijskih reakcija u organizmu. S obzirom da je udio ugljikovog (IV) oksida u zraku 0. transportni lanac elektrona). energija iz kataboliĉkih proces pohranjuje se u molekulama visokoenergetskih spojeva. 36 ATP-a oslobaĊa se u mitohondrijima. fikoeritrin. Floem ĉine sitaste cijevi. Floem provodi biljne sokove bogate produktima fotosinteze u dijelove gdje se troše ili pohranjuju. Krebsov ciklus (ciklus limunske kiseline) i oksidativna fosforilacija (dišni lanac. npr. skupina bakterija bez klorofila. glikoliza u citoplazmi. CAM-biljke su sukulenti prilagoĊeni ţivotu na vrlo suhim staništima. mijenjaju se strukture organela i enzima pa se procesi usporavaju  Puĉi se zatvaraju i prijeĉe dovod ugljikova (IV) oksida. O njegovoj koncentraciji ovisi i brzina fotosinteze. Voda je vaţna sirovina u fotosintezi.5. dobivaju se dvije molekule ATP-a. Većina biljaka veţe CO 2 izravno u Calvinov ciklus. nitrificirajuće (nitrifikacijske. Oni nastaju u fotosintetskom ili asimilacijskom parenhimu lista ili mezofilu. INTENZITET FOTOSINTEZE I TRANSPORT ASIMILATA Ugljikov (IV) oksid jedna je od glavnih sirovina u fotosintezi. oslobodi se energija za sintezu 2 molekula ATP-a Vrenja – reakcije vrenja zbivaju se u dva koraka: glikoliza i oksidacija reduciranih koenzima i stvaranje produkata vrenja. razgradnja glukoze na 2 molekule pirogroţĊane kiseline. aerobno disanje – razgradnja glukoze do ugljikovog (IV) oksida i vode uz oslobaĊanje 38 molekula ATP-a iz jedne molekule glukoze. kemosintetski i fotosintetski Kemosinteza – izvor energije su reakcije oksidacije anorganskih spojeva. što opet dovodi do usporavanja i prekida fotosinteze Organski produkti fotosinteze nazivaju se asimilati. 2. NAD+ i FAD Autotrofi – organizmi koji sintetiziraju organske spojeve iz anorganske tvari uz utrošak energije. fikocijan. a noću su otvorene. 14.04 % pri punom Sunĉevu osvjetljenju koncentracija ugljikova (IV) oksida nije dovoljna i najĉešći je ograniĉavajući ĉimbenik. fermentacija) – razgradnjom 1 molekule glukoze dobivaju se 2 molekule ATP-a.6. glikoliza – poĉetna reakcija disanja u citoplazmi. ali nje u pravilu ima dovoljno za potrošnju u reakcijama fotosinteze. tj. kaktusi. anaerobno disanje (vrenje. alkoholno.najĉešće ATP Staniĉno disanje (disimilacija) – razgradnja organskih spojeva radi dobivanja energije za ţivotne procese.

dvostruka ovojnica. sitaste cijevi BIOLOGIJA 145 . floem – ţivo provodno tkivo. tilakoide. stroma. vlastita DNA i vlastiti ribosom – svjedoĉe o mogućem nastanku endosimbiozom Fotosinteza – sinteza organskih spojeva iz anorganskih tvari s pomoću svjetlosti i klorofila. graĊa: vanjska i unutarnja membrana. zrnca. provode fotosintezu. svjetlost je izvor energije. prenose se potisnuti turgorskim tlakom provodnim ţilama floema. na tilakoidnim membranama – reakcije ovisne o svjetlosti (fosforilacija i fotoliza vode) u stromi – reakcije u tami (Calvinov ciklus). intenzitet fotosinteze ovisi o dostupnosti ugljikova (IV) oksida i vode te o svjetlosti i temperaturi Transport asimilata – organski produkti fotosinteze.Kloroplasti – staniĉni organeli autotrofnih eukariotskih stanica zelene boje. sitaste stanice.

zatvara Ca2+ proteinske kanaliće u staniĉnim membranama. aktivator enzima. Fe3+. sastojak staniĉne sjenke Mg2+ sastojak klorofila. 0. nukleinskih kiselina i klorofila sastojak bjelanĉevina i koenzima sastojak nukleinskih kiselina. koenzima. 0. regulator osmotske K+ ravnoteţe aktivator enzima. bjelanĉevina. aktivator enzima mikroelementi sastojak citoplazme. fosfolipida i atp-a aktivator enzima. toplina.04% CO 2 Humus su usitnjeni i djelomiĉno razgraĊeni ostaci uginulih organizama Liebigov zakon minimuma kazuje da rast i razvitak biljke ograniĉava onaj ĉimbenik kojeg u okolišu ima najmanje (voda. ISHRANA BILJAKA ORGANIZMI IZVOR MINERALNIH TVARI tlo atmosfera atmosfera vodene biljke vodeni biotop tlo nitrofiksatori poluparaziti atmosfera ksilem domaćina atmosfera ORGAN ZA PRIMANJE korijen listovi zraĉno korijenje cijela površina korijen prokariotska stanica sisulje (haustorije) listovi MINERALNE TVARI većina mineralnih soli CO 2 vodena para tvari otopljene u vodi minerali u tlu N2 voda i mineralne soli CO 2 kopnene biljke Atmosfera – 78 % dušik. svjetlost. hormona. regulator brojnih odgovora na vanjske podraţaje. O 2 sastojak većine organskih pojeva H2 O sastojak svih organskih pojeva sastojak aminokiselina.1 % plemeniti plinovi (argon). Fe2+ potreban za sintezu klorofila nuţan za fotolizu vode tijekom Clfotosinteze nuţan za fotolizu vode tijekom Mn2+ fotosinteze 146 kalcij magnezij ţeljezo klor mangan BIOLOGIJA . enzima.15. 21 % kisik. mineralna tvar) ELEMENT ugljik kisik vodik dušik sumpor fosfor kalij OBLIK DOSTUPAN BILJCI GLAVNA ULOGA U BILJCI makroelementi CO2 sastojak svih organskih pojeva H2 O.

borovnica Bazofilne (vapnenaĉke) biljke ţive na baziĉnom tlu pH vrijednost 6. paraziti – uzimaju organske spojeve iz ţivih bića. hvatanjem i probavom kukaca i ostalih sitnih ţivotinja dobivaju aminokiseline iz kojih sintetiziraju vlastite bjelanĉevine Mutualizam – suţivot dvaju organizama razliĉitih vrsta u kojem oba ĉlana imaju koristi (simbioza je bilo koji oblik zajedniĉkog ţivota dvaju razliĉitih vrsta) – lišajevi su BIOLOGIJA 147 .5 – 7. a zatim ih prima difuzijom. kupus Halofiti – biljke slatkih staništa – ţive na mjestima povišene koncentracije natrijeva klorida. saprofiti – razlagaĉi. ali vodu i mineralne tvari crpe iz ksilema domadara s pomoću haustorija – bijela i ţuta imela Mesojedne biljke – autotrofni fotosintetski organizmi. izluĉuju sok pomoću ţlijezda. borovnica. pitomi kesten.5 – 5. adsorbirane ione biljka oslobaĊa adsorpcijskom izmjenom iona. cretovi i šume kestena i pasjeg zuba. bakterije vrenja i metanske bakterije. planska gnojidba Primanje mineralnih tvari – izvor anorganskih tvari su tlo.5 – velecvjetni kukurijek. ali vodu i mineralne tvari crpe iz ksilema domadara s pomoću posebnih tvorevina – sisulja ili haustorija – bijela i ţuta imela Paraziti – uzimaju organske spojeve iz ţivih bića – prepoznajemo ih po nedostatku klorofila Mesojedne biljke (karnivorne) Mutualizam – suţivot dvaju organizama razliĉitih vrsta od kojeg oba ĉlana imaju koristi – simbioza je bilo koji oblik suţivota dviju razliĉitih vrsta Mikoriza – mutualistiĉka simbioza gljiva stapĉarki ili mješinarki s korijenom brojnih biljaka stablašica 15. kiselica. koncentriraju sol u pojedinim dijelovima koje zatim odbacuju. nanose štetu domadaru. poluparaziti imaju klorofil i provode fotosintezu. petrovac. ţive na mjestima povišene koncentracije NaCl. većina gljiva.5: vrištine. Liebigov zakon minimuma – rast i razvoj biljaka ograniĉen je onim ĉimbenikom kojeg ima najmanje. neke biljke mogu primati vodenu paru. upotrebljavaju organske spojeve iz uginulih organizama. SAŢETAK Mineralna ishrana biljaka – primanje. podbjel. nakupljaju vodu u tijelu Heterotrofi – uzimaju gotove organske spojeve iz okoliša. luk. provoĊenje i iskorištavanje anorganske tvari u biljkama. ugljikov (IV) oksid biljke primaju iz atmosfere. tamaris. bazofilne biljke (velecvjetni kukurijek.5 – rododendron. cvjetaĉa.5.Acidofilne (kremene) biljke ţive na kiselom tlu ĉija je pH vrijednost 4. ione otopljene u vodi biljka prima u korijen procesom difuzije. halofiti: mriţica. razgraĊuju ih do jednostavnih organskih tvari i zatim sintetiziraju vlastite sloţene organske spojeve. lucerna.1. petrovac. mah tresetar) – pH tla manji od 5. uz obale mora. špinat. slanih jezera i estuarija – halofiti mriţice. prilagoĊene ţivotu na staništima siromašnim nitratima. SPECIFIĈNI OBLICI ISHRANE BILJA Heterotrofi – uzimaju gotove organske spojeve: saprofiti i paraziti Saprofiti – koriste organske spojeve uginulih organizama – kvasci i bakterije vrenja Poluparaziti i paraziti – poluparaziti (hemiparaziti) imaju klorofil i provode fotosintezu.2. vilina kosa. klokoĉ. soja. atmosfera i vodeno stanište. tamaris i caklenjaĉa 15. 98 % iona iz tla biljke ne mogu rabiti. špinat) – pH tla veći od 6. vodene biljke mogu cijelom svojom površinom apsorbirati tvari otopljene u vodi Skupine biljaka prema mineralnom sastavu staništa – acidofilne biljke (vrijes. repa. soja.

mikoriza je mutualizam gljiva stapĉarki ili mješinarki s korijenom brojnih biljaka stablašica BIOLOGIJA 148 . korijenski gomoljĉići su primjer mutualistiĉkog odnosa heterotrofnih nitrofiksacijskih bakterija i korijena mahunarki.mutualistiĉka simbioza cijanobakterija ili jednostaniĉnih zelenih algi s gljivama iz skupine algašica ili mješinarki.

Vegetativna jezgra upravlja ţivotnim procesima tijekom klijanja peludne mješinice. nastalih nespolnim razmnoţavanjem ili genetiĉkim inţenjerstvom. Histogeneza je razvoj pojedinih vrsta tkiva. visibabe). Intina klije u peludnu mješinicu kojom će se generativne jezgre spustiti do mikropile sjemenog zametka. a u plodnici tuĉka smješteni su sjemeni zameci. RAZVOJNI PROCESI Rast su kvantitativne promjene.16. Tuĉak se sastoji od njuške (stigme). Tuĉak moţe biti graĊen od jednog ili više plodnih listova. RAST I RAZVITAK BILJNOG ORGANIZMA Cvijet je spolni rasplodni organ biljaka sjemenjaĉa – ĉaška. Sjemeni zametci evolucijski odgovaraju makrosporangijima u kojima mejozom nastaje haploidna makrospora – embrionska vreća. Iz plodnih listova najĉešće se razvija plod. Tvorno (embrionalno) biljno tkivo (meristem) je tkivo koje zadrţava sposobnost dijeljenja tijekom cijelog ţivota boljke pa sluţi za stvaranje ili proizvodnju svih ostalih tkiva Osnovno tkivo (parenhim) ispunjava sve unutarnje prostore u biljci i tako povezuje ostala tkiva. Prašnik se sastoji od prašniĉkog drška ili filamenta i prašnice (antere). Ako su ĉaška i vjenĉić podjednakog izgleda nazivaju se tepala (tulipani. povećanje mase i volumena. Klon je skupina genetski jednakih organizama. Diferencijalna aktivnost gena je pojava da se u pojedinim embrionalnim stanicama u odreĊenom razdoblju oĉitava samo odreĊeni tip nasljedne poruke – embrionalne stanice su totipotentne – mogu se razviti u bilo koju drugu vrstu tkiva i stanica Razvitak su kvalitativne promjene u ţivotu organizma – promjene oblika. Eksina omogućuje prihvaćanje peluda na njušku tuĉka u procesu oprašivanja.nektar 16. a istodobno se generativna jezgra mitotiĉki dijeli u dvije generativne jezgre koje sluţe za dvostruku oplodnju. Apomiksija je stvaranje sjemenki bez oplodnje – maslaĉak BIOLOGIJA 149 . Spuţvaste je strukture jer su stanice rahlo rasporeĊene Pokrovno tkivo (epiderma) je koţno staniĉje koje pokriva cijelu biljku i štiti je od vanjskih utjecaja. prašnici i tuĉak. Prašnici evolucijski odgovaraju mikrosporangijima u kojima mejozom nastaju mikrospore – peludna zrnca. Embrionska vreća se tri puta dijeli mitozom pa nastaje osam haploidnih stanica koje se rasporeĊuju unutar sjemenog zametka. vanjsku hrapavu i ljepljivu (eksinu) i unutarnju glatku (intinu) te dvije haploidne jezgre. u biljnom organizmu koje se postiţu izgradnjom i umnoţavanjem stanica. Zrelo peludno zrnce ima dvije ovojnice. Dijeli se brojnim diobama pri ĉemu nastaje klica ili embrio. posebice isparavanja – kutikula – puĉi Provodna tkiva – ksilem i floem Potporna tkiva (mehaniĉka) – daje ĉvrstoću i elastiĉnost – graĊene od ţivih stanica (kolenhima) ili mrtvih (sklerenhima) Ţljezdano – staniĉje koje stvara i izluĉuje razliĉite specifiĉne tvari . strukture i graĊe. Prva generativna jezgra oploĊuje jajnu stanicu u sjemenom zametku. vjenĉić. a organogeneza (morfogeneza) je nakupljanje embrionalnih stanica radi stvaranja pojedinih organa. vrata i plodnice. pri ĉemu nastaje zigota. Druga generativna stanica spaja se s diploidnom sekundarnom jezgrom embrionske vreće i nastaje triploidna stanica koja mitozama stvara triploidno hranjivo staniĉje – endosperm.1. a iz sjemenih zametaka sjemenka.

Šiške (cecidije) su tvorevine razliĉitih oblika na biljkama. osnovno. Izlaganje razvijenih biljaka niskim pozitivnim temperaturama u nekoliko tjedana potaknut će luĉenje giberelina i stvaranje većeg broja cvjetova – vernalizacija. listanje. Tratinĉice i maslaĉci su dnevno neutralne biljke pa cvatu tijekom cijele vegetacijske sezone. iz njih se razvija nova biljka Jagode stvaraju vrijeţe – puzave ogranke stabljike na kraju kojih se razvija nova mlada biljĉica Reznice – razmnoţavanje otkidanjem ili rezanjem dijelova stabljike Cijepljene (kalemljenje) – oblik vegetativnog uzgoja drvenastih biljaka – vinove loze 16. nastale djelovanjem virusa. otpadanje plodova. pokrovno.3. diferencijalna aktivnost gena je ukljuĉivanje i iskljuĉivanje pojedinih gena u odreĊenom razdoblju ţivota stanica i organizma – razvoj razliĉitih tkiva. pupanje. Stratifikacija je prekid dormancije sjemenki. klica i plodovi Apscizinska kiselina (ABA) – izluĉuje se u završnom razdoblju razvoja te u stresnim uvjetima poput nedostatka vode – usporava metabolizam. oblika strukture stanica. C 2 H4 ) jednostavan nje plinoviti nezasićeni ugljikohidrat – stari listove. otpadanje lišća). koji reguliraju rad pojedinih stanice. 16. bulbile. SAŢETAK Rast – povećanje mase i volumena tijela izgradnjom i umnoţavanjem stanica. Postiţe se privremenim izlaganjem sjemenki pozitivnim niskim temperaturama ili djelovanjem hormona giberelina. Sjemenkama većine biljaka potrebno je razdoblje mirovanja ili dormancija pod djelovanjem hormona apscizinske kiseline. procesi diferencijacije i specijalizacije. bakterija. mehaniĉko i ţljezdano Razvitak – promjene graĊe. listova Etilen (eten. stablašice imaju 6 vrsta tkiva: embrionalno (tvorno). a istodobno inhibiraju rast boĉnih pupova i korijena – apikalna dominacija Giberelini – skupina od stotinjak spojeva kojima je osnovno djelovanje poticanje rasta i razvija izdanaka (stabljike i listova) te stvaranje cvjetova u biljaka s rozetom Citokinini – skupina fitohormona koji potiĉu diobu stanica (citokinezu) – vršak korijena. cvatnje.2. Dovoljne koncentracije auksina u vršnom pupu omogućuju njegov rast. U rano proljeće i ljeto cvatu biljke dugog dana. tkiva ili organa Auksin – djeluje na produţeni rast – potiĉe rast izdanaka – najĉešći auksin je indol-3-octena kiselina. zrenje plodova. DJELOVANJE OKOLIŠNIH ĈIMBENIKA Periodiĉke promjene u razvitku biljaka tijekom godine ovise o klimatskim promjenama i nazivaju se fenološke pojave (mirovanje. organa i oblika organizma. cvjetove i plodove Postanak šiški – morfoze su razliĉiti. BILJNI HORMONI Fitohormoni – biljni hormoni – organski kemijski spojevi razliĉite strukture i sastava. Kad oni padnu na tlo. provodno.4. neuobiĉajeni oblici organa biljaka koji se razvijaju pod utjecajem razliĉitih ĉimbenika. Nakon oplodnje i razvoja klice većina sjemenki nije sposobna odmah i proklijati. gljiva ili ţivotinja 16. organa i cijelog organizma.Neke biljke poput ljiljana u pazušcima svojih listova stvaraju rasplodne pupove. organogeneze i histogeneze BIOLOGIJA 150 . tkiva. a u kasno ljeto i jesen biljke kratkog dana.

pupanje. reznice stabljike i listova. mitozama iz zigote nastaje klica. plod je organ koji ĉuva sjemenku i sluţi njezinu rasprostranjivanju Razvoj biljke od cvijeta do ploda – u tuĉku je smješten sjemeni zametak. a iz ostalih cvjetnih dijelova plod Vegetativni uzgoj biljaka – sposobnost embrionalizacije. apomiksija. cvatnju. tvorevine razliĉitih oblika na biljkama nastale djelovanjem virusa. dijeljenje korijena ili rizoma. jajna stanica u procesu oplodnje spaja se s generativnom jezgrom iz peludnog zrnca i nastaje zigota. gibanja puĉi. a ostale propadaju – embrionska vreća. giberelini. sjemena je organ koji ĉuva klicu do uvjeta povoljnih za klijanje te hrani klicu tijekom klijanja. bakterija. lukovicama. vernalizacija Utjecaj svjetlosti na razvoj – cirkadijani ritmovi su promjene u biljkama koje se zbivaju s izmjenama dana i noći. niste temperature – pokreću dormanciju. zatvaranja svjetova. citokinini. cijepljenje ili kalemljenje te kultura stanica i tkiva Šiške – vrsta morfoza. stratifikacija je prekid dormancije sjemenki. omogućiti klijanje. auksin. klonovi.Generativni organi cvjetnica – razmnoţavanje i rasprostranjivanje biljaka cvjetnica (sjemenjaĉa). fotosinteza. mitozama nastaje 8 stanica meĊu kojima je jedna jajna stanica. u sjemenom zametku mejozom nastaje 4 haploidne stanice. iz sjemenog zametka nastaje sjemenka. razmnoţavanje vrijeţama. listanje. sklapanje listova. od kojih jedna najveća ostaje. apscizinska kiselina i etilen Utjecaj temperature na razvoj biljaka – povišenje temperature: ubrzat će metaboliĉke procese. razdoblje cvjetanja BIOLOGIJA 151 . gljiva ili ţivotinja (ose i mušice šiškarice) Biljni hormoni – fitohormoni. cvijet je spolni rasplodni organ cvjetnica. povaljenicama ili grebenicama. poloţaj cvjetnih glavica na osi izdanaka. embrio ili zametak nove biljke.

već procesima u samom organizmu. Autonomna gibanja nisu uzrokovana vanjskim ĉimbenicima. Prema izvoru podraţaja (pozitivni tropizmi) i od izvora podraţaja (negativni tropizmi). tigmotropizam fotonastije. seizmonastije. Tigmonastijska gibanja prisutna su u viticama biljaka penjaĉica Autonomna gibanja – biljke štrcalice VRSTE GIBANJA kemotaksije. Organomotorna gibanja su promjene poloţaja pojedinih organa prouzroĉene vanjskim ĉimbenicima. FIZIOLOGIJA GIBANJA Gibanja kojima se mijenja lokus (smještaj) organizama i stanice u okolišu. Lokomotorna gibanja – taksije – slobodna lokomotorna gibanja ĉiji je smjer odreĊen nekim okolišnim ĉimbenikom – gibanja prema podraţaju (pozitivne taksije) i od podraţaja (negativne taksije) Gibanja u stanicama – jezgra i kloroplast se samostalno gibaju u citoplazmi Organomotorna gibanja – tropizmi – organomotorna gibanja ĉiji je smjer odreĊen izvorom podraţaja. Seizmonastije su gibanja organa izazvana protresanjem. a ne izvorom podraţaja. Nastije su takoĊer uzrokovane vanjskim ĉimbenicima. a to su rat i razvoj. termonastije.17. odnosno promjene turgora. ali je smjer gibanja organa odreĊen njihovom graĊom. tropizmi ORGANOMOTORNA nastije pozitivni ili negativni geotropizam. niktinastije. taksije LOKOMOTORNA gibanja u stanicama gibanja kloroplasta i jezgre fototropizam. odnosno organela u stanicama pod utjecajem okolišnih ĉimbenika nazivaju se lokomotorna gibanja. tigmonastije turgorska AUTONOMNA gibanja cirkumnuta cije izbacivanje sjemenki iz plodova kruţna gibanja vitica i povijuša pozitivne ili negativne fototaksije. termotaksije BIOLOGIJA 152 .

ali je smjer gibanja organa odreĊen njihovom graĊom. odnosno promjene turgora. termonastije) Autonomna gibanja – uzrokuju ih procesi u samom organizmu – rast i razvitak.1. SAŢETAK Podraţljivost – najĉešći odgovor organizma na primljeni podraţaj je odreĊena vrsta gibanja Lokomotorna gibanja – promjene mjesta cijelog tijela. fototropizmi. termotaksije) Organomotorna gibanja – promjene poloţaja pojedinih organa prouzroĉene vanjskim ĉimbenicima: tropizmi (gibanja izazvana i usmjerena nekim podraţajem u okolišu. a ne izvorom podraţaja – temelje se na nejednolikom rastu stanica na suprotnim stranama organa koji se giba ili promjenama turgora u pojedinim dijelovima organa: fotonastije.17. kemotropizmi) i nastije (gibanja prouzroĉena vanjskim ĉimbenikom. taksije – slobodna lokomotorna gibanja ĉiji je smjer odreĊen nekim okolišnim ĉimbenikom (pozitivne i negativne taksije. fototaksije. pozitivni i negativni tropizmi. pojedinaĉnih stanica ili organela u prostoru. a ne vanjski ĉimbenici – najĉešće ireverzibilna gibanja BIOLOGIJA 153 . kemotaksije.

BIOLOGIJA 4 BIOLOGIJA 154 .

Translacija zapoĉinje i prije nego je transkripcija potpuno završila. eksoni. DNA se sastoji od dva polinukleotidna lanca omotana oko zamišljene osi u dvolanĉanu zavojnicu. Razlikujemo prokariotski i eukariotski kromosom. Osnovna obiljeţja nasljedne tvari su: pohranjivanje informacija. Strukturu molekule DNA otkrili su James Watson i Francis Crick 1953. Nasljedne jedinice se nazivaju geni. U prokariota i transkripcija i translacija zbivaju se u istom staniĉnom prostoru. a ĉini ga dvolanĉana molekula DNA omotana oko 8 molekula histona. Sintezu bjelanĉevina. Prepisivanje genetiĉke poruke obavlja se samo s jednog polinukleotidnog lanca DNA koji sluţi kao kalup za sintezu odgovarajuće mRNA. Molekula mRNA prije izlaska iz jezgre obraĊuje se tako da se iz nje izrezuju nekodirajući dijelovi gena. stabilnost strukture. a translacija u citoplazmi. a o tome ovisi struktura bjelanĉevine. Nukleosomsko vlakno moţe se vidjeti pomoću elektronskog mikroskopa.1. GENETIKA Predmet prouĉavanja genetike su strukture. Ovaj korak se naziva prepisivanje ili transkripcija. a svaka kromatida sadrţi po jednu molekulu DNA. 1. prevoĊenje kodona u aminokiselina nazivamo translacija. Dijelovi eukariotskog gena koji nose informaciju za neki produkt. Triplet baza u mRNA jesi kodoni. U eukariota se transkripcija zbiva u staniĉnoj jezgru.1.g. Baza je vezana za šećer preko 1C atoma. Nakon replikacije svaki se kromosom sastoji od dviju sestrinskih kromatida meĊusobno povezanih centromerom. DNA eukariotske stanice podijeljena je i pakirana u kromosoma s pomoću baziĉnih bjelanĉevina (proteina) histona i drugih kiselih i neutralnih nehistonskih bjelanĉevina. Kompleks DNA i bjelanĉevina zovemo kromatin ili nukleoprotein. Osnovna jedinica kromatina je nukleosom. Prokariotski kromosom je kruţna dvolanĉana molekule DNA – virusi. plastiti i mitohondriji. pirimidinska – citozin i timin). Triplet nukleotidnih baza u molekuli DNA sadrţi informaciju za jednu aminokiselinu.2. Gen je dio molekule DNA ili redoslijed nukleotidnih parova duţ molekule DNA koji nosi informaciju za bjelanĉevinu ili molekulu RNA. fosfatna skupina i dušiĉna baza (purinska – gvanin i adenin. Osnovna jedinica strukture molekule DNA je nukleotid kojeg ĉine tri molekule: šećer pentoza deoksiriboza. drugi kraj je 5'. To je 3' kraj polinukleotidnog lanca. isprekidani su dijelovima koji ne nose nikakvu informaciju. sposobnost udvostruĉenja. bakterije. SINTEZA PROTEINA Geni odreĊuju redoslijed aminokiselina u polipeptidnom lancu. Molekula DNA se udvostruĉuje semikonzervativnom replikacijom – DNA polimeraza Molekula DNA dio je strukture koju nazivamo kromosom (intaktna genetiĉka jedinica nekog organizma). Pakiranje kromatina i histona se naziva spiralizacija. introni. Novi se nukleotidi uvijek veţu za hidroksilnu skupinu (OH) na 3C atomu šećera. BIOLOGIJA 155 . a fosfatna skupina je vezana za šećer preko 5C atoma. Nukleosomi su meĊusobno povezani golom DNA i ĉine nukleosomsko vlakno. mogućnost promjene 1. tj. a nazivamo ga genetiĉkim kodom. prijenos i djelovanje (funkcija) nasljedne tvari u stanici. introni. MOLEKULARNA OSNOVA NASLJEĐIVANJA Humani genom (svi geni haploidnog seta kromosoma) ĉini oko 20 000 – 25 000 gena koji su graĊeni od deoksiribonukleinske kiseline.

Odnosni meĊu alelima mogu biti potpuna dominacija (dominantni alel A je vidljiv u fenotipu. Najpoznatiji primjer genske regulacije u prokariota je bakterija Escherichia coli. Oplodnjom nastaju nove kombinacije parova alela u potomaka.1.4. a u drugima nisu. Homozigotni lokus ima istovjetne alele gena (AA ili aa). Svaki se gen nalazi na odreĊenom mjestu. Svaki gen u diploidnom organizmu pojavljuje se u dva alternativna oblika – alelima – od kojih se svaki nalazi na jednom homolognom kromosomu. Strukturni geni aktiviraju se samo kada je laktoza (njihov supstrat) prisutna u hranjivoj podlozi. Aleli mogu biti istovjetni (homozigotni) ili razliĉiti (heterozigotni). Svaka morfološka osobina vidljiva okom je fenotip. BIOLOGIJA 156 . jednako su dominantni. Test kriţanje i povratno kriţanje NasljeĊivanje odreĊene osobine je pod kontrolom gena koji se prenose s roditelja na potomke.3. na kromosomu. druga filijalna (F2) itd. Mendelov drugi zakon ili zakon neovisne segregacije: kada se dva ili više parova alela nasljeĊuju zajedno. Gen ima dva alternativna oblika koje nazivamo alelima. krvne grupe u ĉovjeka). nepotpuna dominacija (intermedijalno kriţanje. C1C1 i C2C2. ZAKONI NASLJEĐIVANJA Ĉiste linije u kontroliranom kriţanju su roditeljska (parentalna) generacija (P). ako su dva alela razliĉita govorimo o heterozigotnom lokusu (Aa). Mehanizmi regulacije gena u prokariota razlikuju se od onih u eukariota. – Mendelov prvi zakon ili zakon razdvajanja (segregacije) – fenotipski omjer F2 generacije je 3:1. a nastale su iz jedne stanice. REGULACIJA AKTIVNOSTI GENA Aktivnost gena regulirana je tako da su u stanicama gdje su potrebni njihovi produkti geni aktivni. fenotipski omjer 1:2:1) i kodominantni aleli (aleli koji dolaze do izraţaja u fenotipu. a drugi recesivan (a). zigote. diferencirane. Aleli gena nalaze se na istom mjestu (lokusu) homolognog para kromosoma. oni se tijekom mejoze razdvajaju neovisno jedan o drugome. recesivni a nije. AA ili Aa). Razlog je taj što se ti parovi alela nalaze na razliĉitim kromosomskim parovima koji se sluĉajno orijentiraju u metafazi prve mejoze. Genetiĉka osnova diferencijacije je diferencijalna aktivnost gena. lokusu. Pritom je jedan alel dominantan (A). Pojedini se ĉlan para alela ne mijenja i ne nastaje tijekom prijenosa jedna generacije u drugu. a generacije potomaka su prva filijalna (F1). a rezultat toga je meĊudjelovanje genotipa i okoliša. To razdvajanje nazivamo segregacijom. Stanice višestaniĉnog organizma specijalizirane su funkcije. Tijekom mejoze par alela gena se razdvaja u pojedinaĉne gamete. Regulacija gena u eukariota je sloţenije zbog sloţenijeg genoma. Fenotipski omjer F2 generacije dihibridnog kriţanja je 9:3:3:1. svi geni nekog organizma ĉine njegov genotip. a regulator aktivnosti gena je represorska bjelanĉevina koju kodira gen regulator. 1. Fenotip je svaka morfološka osobina nekog organizma vidljiva okom. Svaka diploidna jedinka ima dva alela za odreĊenu osobinu. procesom diferencijacije.

posljedica je nedostatka proteina koji sudjeluju u zgrušavanju krvi. 1.6. Kromosomske mutacije – velike promjene u genomu – promjena broja ili promjena strukture kromosoma. nastaju monoploidni (n) ili poliploidni (3n) organizmi) ili aneuploidija (zahvaća pojedine kromosoma u kromosomskom setu. SPOLNI KROMOSOMI I SPOLNO NASLJEĐIVANJE Spolni kromosomi su kromosomi koji odreĊuju spol. Downov sindrom – trisomija (tri kopije jednog kromosoma) 21. zbog obrnutog rasporeda gena homologni kromosomi se u mejozi ne mogu spariti ĉitavom BIOLOGIJA 157 . a nazivamo ih još i kromosomskim anomalijama Promjena broja kromosoma – euplodija (promjena broja kromosoma koja zahvaća sve kromosoma u kromosomskom setu. adicija (dodavanje nukleotidnih parova). Ako naslijede Xd onda nasljeĊuju i daltonizam. ostali su autosomi. Rekombinacija je izvor genetiĉke varijabilnosti u prirodi. Turnerov sindrom (ţenske osobe s jednim kromosomom X. kromosoma) Promjene strukture kromosoma – posljedica lomova ili pogrešaka tijekom krosingovera – delecija (gubitak kromosomskog segmenta kao posljedica loma kromosoma – smrtonosne za gamete ţivotinja i ĉovjeka). Dijelimo ih na genske (toĉkaste) i kromosomske mutacije Genske mutacije – dogaĊaju se unutar jednog gena – nastanak novih oblika alela – mogu biti spontane (samostalno) ili inducirane (mutageni) – supstitucija (zamjena jednog nukleotida i njegovog para drugim. ţene) i heterogametni spol (XY. MUTACIJE GENA I KROMOSOMA Mutacija je iznenadna promjena nasljedne tvari. inverzija (promjena redoslijeda gena koja nastaje nakon dvaju lomova u kromosomu. delecija (gubitak nukleotidnih parova). nastaje i nerazdvajanjem kromosoma tijekom mitoze ili mejoze. 1. a nastaje krosingoverom izmeĊu vezanih gena i neovisnom segregacijom alela. a kromosom Y ih ima tek nekoliko (holandriĉni geni su geni na Y kromosomu). Daltonizam (sljepoća za boje) spolno vezana recesivna bolest – daltonizam prenose zdrave majke heterozigoti (XDXd) na svoje muške potomke. VEZANI GENI Geni smješteni na istom kromosomu su vezani geni. a s majke na sinove. spolno nezrele i sterilne). Geni su djelomiĉno vezani ako se razdvoje krosingoverom koji se dogaĊa izmeĊu nesestrinskih kromatida sparenih homolognih kromosoma. nema gubitka nasljedne tvari). Uĉestalost krosingovera izmeĊu vezanih gena ovisi o njihovoj meĊusobnoj udaljenosti. Homogametni spol (XX.5. X i Y su samo djelomiĉno homologni kromosomi što znaĉi da se većina gena koja se nalazi na X kromosomu ne nalazi na Y kromosomu. Ljudski kromosom X ima najmanje 300 gena.7. muškarci). rotacije segmenta i ponovnog vezanja. moţe i ne mora uzrokovati probleme – više kodona za istu aminokiselinu). Prijenos isti kao kod daltonizma NasljeĊivanje spolno vezanih svojstava ili X vezano nasljeĊivanje nazivamo još i kriţnim nasljeĊivanjem jer se X vezano svojstvo prenosi s oca na kćer. Potpuno vezani geni nasljeĊuju se zajedno (u bloku).1. duplikacija (neki kromosomski segment je prisutan više od dva puta u diploida – manje štetna. Geni koji se nalaze na spolnim kromosomima nazivaju se spolno vezani geni. Hemofilija je spolno vezana bolest.

a neke nastaju oštećenjem molekule DNA tvarima iz okoliša. Mutacija u genima supresorima dovodi do promjene njihove funkcije. Neke su nasljedne. Ĉovjek u tjelesnim stanicama ima 46 kromosoma: 22 para autosoma i jedan par spolnih kromosoma (XX ili XY). Dominantno svojstvo se pojavljuje u svim generacijama. Onkogeni su geni koji se nalaze u svim stanicama. Partenogeneza je razvoj embrija iz neoploĊene jajne stanice. kojima je moguće iz jedne somatske stanice ili djelića tkiva odrasle biljke regenerirati ĉitavu biljku. a nastaje nekontroliranim rastom i diobom stanica. 1. a aktivni su samo tijekom embrionalnog razvoja. Prvi sisavac kloniran iz diferencijalne stanice je ovca Dolly (1997. KLONIRANJE Klon je populacija genetiĉki istovjetnih stanica ili organizama nastalih mitozom iz jedne stanica ili vegetativnim razmnoţavanjem zajedniĉkog pretka. Sposobnost nespolnog razmnoţavanja imaju jednostavni organizmi poput prokariota i jednostaniĉnih eukariota. Karcinogeni izazivaju mutacije gena pa ih nazivamo još i mutagenima. a recesivno preskaĉe generacije jer se oĉituje samo u homozigotnom obliku. I0 .).g. Nespolno razmnoţavanje je kloniranje u prirodnim uvjetima. a meĊusobno su kodominantni. Ako je gen predstavljen s tri ili više alela (na razini populacije) tada govorio o multipnim alelima. Prvi pokušaji dokazivanja totipotentnosti ţivotinjske stanice raĊeni su na vodozemcima (transplantacija jezgre).duţinom). U AB0 sustavu razlikujemo ĉetiri krvne grupe: A. Tumore dijelimo na benigne (kad dosegnu odreĊenu veliĉinu prestaju rasti) i maligne (neprestano rastu). TUMOR Tumor ili rak je teška bolest koja moţe zahvatiti razliĉita tkiva i organe ĉovjeka. Apomiksija je razvoj sjemenke bez oplodnje. Kloniranje ţivotinja u laboratorijskim uvjetima mnogo je sloţenije nego u biljaka. mutacija u genima koji kontroliraju staniĉni ciklus. Tumor nastaje zbog nekontrolirane diobe stanica koja je posljedica regulacije staniĉnog ciklusa. GENETIKA ĈOVJEKA Krvne grupe sustava AB0 pod kontrolom su gena I koji ima tri alela (na razini ljudske populacije). translokacija (premještanje segmenta iz jednog kromosoma na drugi nehomologni kromosom). Ponovnom aktivacijom onkogena nastupa nekontrolirana dioba stanica. To su aleli IA. 1. odnosno do nekontrolirane diobe stanica i njihove transformacije u tumorske stanice. 1. B. BIOLOGIJA 158 .8. AB i 0. Geni supresori inhibiraju staniĉnu dobu u normalnim stanicama. a grupa AB univerzalni primatelj. Kloniranje biljaka u laboratorijskim uvjetima radi se pomoću tehnika kulture biljnih stanica i tkiva. Aleli IA i IB su dominantni nad alelom I0.10. ali i više biljke te neke ţivotinje. Tumor je rezultat serije genetiĉkih dogaĊaja. Grupa 0 je univerzalni davatelj. Karcinogeni su tvari iz okoliša koje uzrokuju rak. IB.9.

Tehnologija rekombinantne DNA bazira se na ugradnji stanice DNA u genom prokariotske ili eukariotske stanice. Populacije je skup jedinki iste vrste koje ţive na istom prostoru te zbog toga što se spolno razmnoţavaju dijele zajedniĉku zalihu gena. 1. govorimo o sluĉajnom parenju ili panmiksiji. S pomoću Hardy-Weinbergove jednadţbe moţe se izraĉunati uĉestalost gena i genotipova neke populacije. GENI U POPULACIJI Populacijska genetika bavi se genetiĉkom strukturom populacije. hormon rasta. CITOPLAZMATSKO NASLJEĐIVANJE NasljeĊivanje svojstava pod kontrolom gena mitohondrija i kloroplasta je citoplazmatsko (nekromosomsko) nasljeĊivanje. Razdoblje genetiĉkog inţenjerstva zapoĉinje otkrićem restrikcijskih enzima. Genetiĉku strukturu populacije ĉini frekvencija gena i genotipova. dakle samo od majke.14. 1. a to moţe biti plazmid ili bakteriofag. ĈOVJEK I GENETIKA Ĉovjek je umjetnom selekcijom i oplemenjivanjem dobio mnoštvo biljnih i ţivotinjskim vrsta. Osim restrikcijskih enzima koji cijepaju DNA u genetiĉkom inţenjerstvu rabi se i enzim ligaza koji povezuje krajeve izolirane strane DNA krajevima vektorske DNA. …) 1. Umjetna je selekcija brţi i intenzivniji proces od prirodne selekcije.12. kao i otpornost na antibiotike koja je veliki problem u lijeĉenju. Neke od posljedica umjetne selekcije jesu otpornost na pesticide. Plazmidi su vrlo vaţni u genetiĉkom inţenjerstvu jer se rabe kao prenositelji (vektori) stranice gena. male kruţne molekule DNA s genima za neka bakteriji vaţna svojstva. Ako svaki ĉlan populacije ima jednaku šansu pariti se s bilo kojim drugim ĉlanom te populacije.1. BIOLOGIJA 159 . cjepiva. Prenositelj strane DNA je vektor. GENETIĈKO INŢENJERSTVO Rekombinantnom DNA-tehnologijom ili genetiĉkim inţenjerstvom moguće je mijenjati nasljednu tvar ţive stanice. Kontroliranim kriţanjem ili hibridizacijom dobivaju se potomci poboljšanih svojstava. Geni ljudskih mitohondrija nasljeĊuju se takoĊer citoplazmom jajne stanice. Geni kloroplasta nasljeĊuju se citoplazmom jajne stanice pa stoga govorimo još i o majĉinskom nasljeĊivanju. To su enzimi izolirani iz bakterija koji mogu cijepati dvolanĉanu DNA na odreĊene fragmente.13. Rekombinantnom DNA tehnologijom danas se proizvode razliĉite bjelanĉevine koje se rabe u terapijske ili druge svrhe (hormon inzulin. Svi geni sadrţani u gametama svih spolno zrelih ĉlanova neke populacije ĉine njezinu gensku zalihu.11. Mutacije su takoĊer vaţne u dobivanju novih sorata biljaka ili pasmina ţivotinja. Hardy-Weinbergov zakon govori o stalnoj uĉestalosti gena i genotipova u populaciji koja je u genetiĉkoj ravnoteţi. interferon. Primjer citoplazmatskog nasljeĊivanja nalazimo i u bakterija koje u stanici imaju plazmide. što zadaje velike probleme u poljoprivredi.

Ima mišljenja da su to prvo bile molekule RNA. U evoluciji Zemlje došlo je do pojave prvih ţivih bića u nekoliko etapa: 1. ugljikova monoksida. a ne DNA 2. populacija i ţivotnih zajednica.2. Pojavom prve jednostaniĉne organizacije zapoĉela je biološka evolucija koja traje već barem 3.5 milijardi godina) 2.3. nakon mnogih milijuna i milijuna godina. je plod transformacije ili preoblikovanja jedinki. aminokiselina. ugljik i dušik = cijanovodik (HCN). osobina jedinki. biotske raznolikosti. Ţivot je jedanput zapoĉeo. rijeĉ je o izvanjskim promjenama na jedinkama i da se te promjene nasljeĊuju. tj. vodene pare i drugih plinova 2. NASTANAK SVEMIRA Svemir je nastao kozmiĉkom evolucijom – veliki prasak – prije oko 13 milijardi godina – Zemlja prije oko 4. Neke kombinacije takvih sustava prolazile su selekciju u nadmetanju za manje molekule spojeva (primitivni metabolizam). prije više od 3.1.8 milijardi godina. Neke kemijske reakcije do kojih je moglo doći u prvobitnoj atmosferi mogle su proizvesti prve organske spojeve tj.8 milijardi godina – vodik i kisik = voda (H2 O). Preoblikovanje vrsta se dogaĊa postepeno. Energijom ultraljubiĉastih zraka i munja atomi i molekule raznih plinovitih spojeva spajali su se u sloţenije molekule.2. ugljikova dioksida. Djelovanjem vulkana stvorena je takva prvobitna atmosfera u kojoj je bilo metana. a neke su zadobile sposobnost autoreplikacije.8 milijardi godina – kemijska evolucija Biološka evolucija – pojava prvih organizama – stromatoliti (3. Evolucija je kljuĉ za razumijevanje ţivog svijeta. Kiše su ispirale takve spojeve iz praatmosfere u rijeke i mora. Tako bi zemaljske vode. vodik. npr. bez skokova. Općeprihvaćena je i ĉinjenica da smo mi ljudi nastali evolucijom iz niţih oblika što bi u nama moralo budi suosjećanje za svakim oblikom ţivota jer smo povezani zajedniĉkim postankom ili podrijetlom. EVOLUCIJA Danas već mnogo znamo o postanku Sunĉeva sustava i planeta Zemlje prije oko 5 milijardi godina. Omogućuje nam dublje razumijevanje predmeta svih grana biologije pa i nekih pitanja kojima se bave sociologija i filozofija. vodik i dušik = amonijak (NH3 ). rezultat njihove prilagodne okolišu. mnoţenja. graĊevne jedinice bioloških makromolekula 3. bile sliĉne rijetkoj juhi najrazliĉitijih organskih spojeva 4. kisik i ugljik = ugljikov dioksid (CO 2 ) – prvi jednostaniĉni organizmi prije oko 3. Najprije su kemijskom evolucijom nastali jednostaniĉni organizmi. ukljuĉujući ĉovjeka. PROMJENJIVOST ŢIVOG SVIJETA Lamarch – sav ţivi svijet na Zemlji. kao i njihova ponašanja.5 milijardi godina. Isto tako znamo da su se prvi jednostavni organizmi na Zemlji razvili postupno. 2. riboze (šećere). dušiĉnih baza. SAŢETAK Nema dvojbe da u poĉetku na Zemlji nije bilo ţivota. iz neţive tvari. vodik i ugljik metan (CH4 ). BIOLOGIJA 160 .

koralji II: EON: FANEROZOIK 3.4. era – proterozoik (algonkij) – poĉetak prije oko 2. traje oko 160 milijuna godina – golemi gmazovi (dinosauri). GEOLOŠKA DOBA I RAZVOJ ŢIVOG SVIJETA I. era – mezozoik – prije oko 250 milijuna godina. pojam nedostajuće ili izgubljene karike u razvoju. trajanje oko 2 milijarde godina – praţivotinje. Tako je potvrĊeno da zaista nema nasljeĊivanja pojedinaĉno za ţivota steĉenih fenotipskih znaĉajki. jura i kreda 5. razvojni nizovi. miocen. atavizmi). rudimentarni organi. eocen. Relativna i apsolutna starost. era – arheozoik (arhaik) – poĉetak prije više od 3 milijarde godina. Naprotiv. Analizom sekvencija DNA pokazuje se toĉnost Darwinove teorije i zajedniĉkom podrijetlu. kukaca i prvih gmazova – šest epoha: kambrij. era – kenozoik – prije oko 65 milijuna godina. CHARLES DARWIN I TEORIJA EVOLUCIJE On the Origin of Species by Means of Natural Selection (Postanak vrsta putem prirodnog odabira) 1859. spuţve.5. primjerice pripadnika svih vrsta nekog roda od jednog zajedniĉkog oblika ili pretka. ĉlankonošci. silur. traje oko 370 milijuna godina – pojava riba i vodozemaca. analogni organi. oligocen. dokazi iz poredbene anatomije (homologni organi. prijelazni oblici. Galapagoski otoci Za evoluciju i danas navodimo dokaze iz paleontologije. karbon i perm 4. trajanje oko 1 milijardu godina – prvi oblik ţivota 2.g. dolazi iz molekularne biologije 2. devon.6. dokazi iz poredbene embriologije. ţivi fosili. era – paleozoik – prije oko 600 milijuna godina. ordovicij. EON: PREKAMBRIJ (dvije ere) 1. iz embriologije i biogeografije. Pokazalo se da razvojem te nove grane biologije nipošto nisu dovedeni u pitanje ni darvinovo poimanje varijacije ni selekcije. puţevi. pliocen) i kvartar (pleistocen) BIOLOGIJA 161 . sjemenjaĉe – tri perioda: trijas. ali je darvinizam najveću potporu dobio iz molekularne biologije. iz anatomije sliĉnosti.5 milijardi godina. dokazi iz biogeografije. 2.2. dublje razumijevanje naravi genetiĉke varijacije samo je uĉvrstilo darvinizam. Molekularni dokaz najbolja je potvrda evolucije kao prirodne ĉinjenice. ali istodobno i Darwinove varijacijske teorije evolucije. još traje – dva perioda: tercijar (pet epoha: paleocen. DOKAZI ZA EVOLUCIJU Fosili su ostaci organizama iz davnih razdoblja Zemljine prošlosti.

ukljuĉujući primitivne svitkovce. prije više od 400 milijuna godina pojavili su se prvi kraljeţnjaci (ribe bešĉeljusnice). male nasljedne promjene Divergentna (raĉvasta. prije oko 1.2. ĉovjek. Homo) Vrsta – Homo sapiens BIOLOGIJA 162 . SAŢETAK Prvi jednostavni bakterijama sliĉni organizmi (prokarioti) razvili su se u arheozoiku (prije oko 3.6 milijardi godina) već su se razvili i prvi eukarioti te prve višestaniĉne ţivotinje i autotrofne alge. od krede (prije oko 120 milijuna godina) ubrzano se razvijaju sisavci i cvjetnjaĉe.8. tj.7. 2. Zrak je bio sve bogatiji kisikom pa je u kabriju (poĉevši prije oko 570 milijuna godina) razvilo sedamdesetak tipova organizacije (koljena) ţivotinjskog svijeta u morima.8 milijardi godina). PODRIJETLO I RAZVOJ ĈOVJEKA Carstvo – ţivotinje Koljeno – svitkovci Potkoljeno – kraljeţnjaci Razred – sisavci Red – primati Natporodica – hominoida Porodica – hominida Potporodica – hominina Rod – ĉovjeka (ljudski rod. a prve višestaniĉne biljke poĉinju osvajati kopno. TIPOVI I POGLAVITE SNAGE EVOLUCIJE Susljedna (sukcesivna) evolucija – kolebanja u sastavu gena. jaĉi preţivljavaju Genska snaga (drift) 2. Od kraja mezozoika.9. U devonu (prije oko 380 milijuna godina) pojavili su se prvi kopneni kraljeţnjaci (vodozemci) i drvene golosjemenjaĉe. odnosno vrste Mutacija – promjena u nasljednoj uputi ili genomu Prirodni odabir ili selekcija – slabiji umiru. u juri (prije oko 150 milijuna godina) kad su se razvile i prve kritosjemenjaĉe. periodu silura. kladistiĉka) evolucija – nastaju nove populacije. U eri paleozoika. Poĉevši od gornjeg pretkambrija (proterozoika. Oni će doseći vrhunac u mezozoiku. a od karbona (prije oko 300 milijuna godina) gmazovi. u donjem pleistocenu (prije oko 2 milijuna godina) pojavljuju se prvi predstavnici ljudskog roda (rod Homo).

šume. bentonske biocenoze. intraspecijski odnosi (odnosi jedinki iste vrste) i interspecijski odnosi (odnosi jedinki razliĉitih vrsta) – konkurentski odnosi ODNOSI MEĐU JEDINKAMA RAZLIĈITIH VRSTA – simbioza. pokretni i sjedilaĉki oblici. toplina i vlaţnost te gibanje zraka. IzmeĊu njih je ekološki optimum. one sa širokim i one s uskim rasponom izmeĊu ekološkog minimuma i maksimuma. Zajedno s biološkim utjecajima okoliša. RASPORED I PROMJENE BIOCENOZA I EKOSUSTAVA Brojnost populacija – dominantne vrste.2. Najmanji intenzitet nekog ĉimbenika koji mora postojati da bi organizam opstao zove se ekološki minimum. abioza (spreĉavanje razvoja jednog mikroorganizma djelovanjem drugog). prostorni raspored vrsta Sukcesije – procesi smjenjivanja ĉitavih biocenoza na nekom prostoru BIOLOGIJA 163 . BIOTIĈKI ĈIMBENICI ODNOSI MEĐU JEDINKAMA ISTE VRSTE – odnos nataliteta i mortaliteta. kemijskih i bioloških ĉimbenika. tajge. higrofiti – biljke našeg primorja. nametnik i domadar. EKOLOGIJA 3. polupustinjama. TEMELJNA SVOJSTVA BIOCENOZA I EKOSUSTAVA Biosferu ĉine svi ekosustavi. 3. podzemne vode. grabljivac i plijen 3. šišmiš) 3.1. dlakave ili koţaste listove.1. polupustinje. obiĉni grah. Ekosustave dijelimo na vodene (more. SASTAV. a najveći koji organizam moţe podnijeti ekološki maksimum. biotiĉki i abiotiĉki ĉimbenici ĉine skup ekoloških ĉimbenika. fiziĉki uvjeti okoliša ne djeluju pojedinaĉno i odijeljeno. Razmak izmeĊu donje i gornje granice nekog ĉimbenika u sklopu kojeg je moguć ţivot organizma neke vrste zove se ekološka valencija. tako su ĉesto nerazdvojni svjetlost i toplina. nego su povezani. malene. temperatura vode i topljivost plinova.3. plankton (lebde) i nekton (pokreću se snagom mišića)) i kopnene (kopnene vode (stajaĉice i tekućice). travnjaci. odnosno procese.1. sova. stepe. karakteristiĉne vrste. pustinje) Biogeografija – prouĉava rasprostranjenost biljaka i ţivotinja na Zemlji te uzroke njihove rasprostranjenosti Endemi su vrste ograniĉene na uţe podruĉje 3. EKOLOŠKI ĈIMBENICI Okoliš ţivih bića jest prostor u prirodi u kojem je ujedno mnoštvo razliĉitih fiziĉkih.1. Prema širini ekološke valencije razlikujemo eurivalentne i stenovalentne vrste. mezofite – prijelazni oblici – hrast luţnjak.1. stepama i drugim sušnim mjestima. hidrofili – biljke koje ţive u vodi – lopoĉ SVJETLOST – fotosinteza – diuralne ţivotinje (aktivne danju) i nokturalne (aktivne noću.2. ABIOTIĈKI ĈIMBENICI TEMPERATURA – poikilotermne i homeotermne ţivotinje – zimski san (hibernacija) – estivacija VODA I VLAŢNOST – kserofiti – biljke prilagoĊene pustinjama. tundre.2.

park-šume Parkovi prirode – Kopaĉki rit. Paklenica. sjeverni Velebit Strogi rezervati – Hajduĉki i Roţanski kukovi na Velebitu. kućanske. dio Biokova i Velebita. posebni ornitološki rezervati. razlagaĉi Mreţa hranidbenih lanaca 3. ODNOSI PREHRANE U BIOCENOZI Svaka ĉlanica biocenoze ima svoj poloţaj i ulogu u prometu tvari i energije kroz ekosustav (ekološka niša) Heterotrofni organizmi – biljoţderi i mesoţderi. posebni ihtiološki rezervati. KISIK – se u ţivot tvari nalazi u najvećem masenom udjelu – disanje i fotosinteza DUŠIK – najpotpunije kretanje u biosferi – dušiĉne bakterije – razgradnja bjelanĉevina uginulih organizama do amonijaka – nitrifikacija – oksidiranje amonijaka u nitrite.3. umjereno oneĉišćene (beta-mezosaprobne). taloţenje – sedimentacija. Papuk. uĉinak staklenika. smanjenje ozona u atmosferi 3. podruĉje rijeke Krke. dio otoka Mljeta. jako oneĉišćene (alfa-mezosaprobne) i vrlo jako oneĉišćene (polisaprobne) vode Tekuće su otpadne. Lonjsko polje.2. posebni rezervati na moru. posebni zoološki rezervati. ONEĈIŠĆENJE Otpadne vode – ĉiste (oligosaprobne). Bijele i Samarske stijene u Gorskom kotaru Rezervati šumske vegetacije – liĉka Velika Plješevica. izmjena plinova i topline). industrijske i poljoprivredne vode Samoproĉišćavanje (autopurigikacija) – fizikalni (razrjeĊivanje. Medvednica. ORGANSKA PROIZVODNJA EKOSUSTAVA Proces proizvodnje autotrofnih organizama je primarna organska proizvodnja (bioprodukcija).5.2. spomenici prirode BIOLOGIJA 164 . Risnjak. saprofiti. Ţumberak – Samoborsko gorje. Dva su temeljna procesa u biosferi koja uvjetuju kruţenje ugljika: fotosinteza i disanje. ZAŠTITA PRIRODE Prva faza – neke vrste su ugroţene i nestaju Druga faza – zaštićuju se pojedina podruĉja osobite prirode Treća faza – zaštita cijelog prostora Nacionalni parkovi – Plitviĉka jezera. Uĉka. kemijski (procesi oksidacije-redukcije i taloţenje (precipitacija)) i biološki (biofilteri) postupci Biocidi – kemijske tvari koje se u ratarstvu i šumarstvu primjenjuju za uništavanje štetnih organizama Kisele kiše. cijeĊenje – filtracija.3. a proces proizvodnje heterotrofnih organizama je sekundarna organska proizvodnja UGLJIK – temelj svih organskih spojeva u organizmu (ugljikov dioksid). Vransko jezero kraj Biograda Zaštićeni krajolici. pa nitrite u nitrate FOSFOR – nukleinske kiseline – razgradnja uginulih organizama VODIK – kruţenje vode u prirodi 3. Brijuni.4. Kornati. otok Lokrum kraj Dubrovnika Posebni rezervati – posebni botaniĉki rezervati. uvala Telašćica na Dugom otoku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->