You are on page 1of 1

Yksekretim Kurumlarnda Lisansst Programlar ve retim yesi Bilgileri

Enstit Anabilim Dal Program (Y.Lis/Dr.) retim yesi Ad S.Ad Akademik nvan Lisans Mezuniyet Alan Yk.Lisans Doktora Mezun Olunan Y..Kurumunun Ad Lisans Yk.Lisans Doktora Haftalk Ders Toplam nlisans Lisans Lisansst Genel Toplam Yabanc Dil Bilgisi

SOSYAL BLMLER ENSTTS