You are on page 1of 23

1 Samuel

Cap. 22

1. ¶ David a plecat de acolo,
şi a scăpat în peştera
Adulam.
Fraţii lui şi toată casa
tatălui său
au aflat, şi s'au pogorît la

2. Toţi ceice se aflau în
nevoie,
cari aveau datorii, sau cari
erau nemulţămiţi, s'au
strîns la el, şi el a ajuns
căpetenia lor.
Astfel, s'au unit cu el

El a zis împăratului Moabului: . De acolo David s'a dus la Miţpe în ţara Moabului.Dă voie. 3.. pînă voi şti . tatălui meu şi mamei mele să vină la voi. te rog.

şi au locuit cu el în tot timpul cît a stat David în cetăţuie. 4. Şi i -a adus înaintea împăratului Moabului. .

” Şi David a plecat şi a ajuns la pădurea Heret. Proorocul Gad a zis lui David: . ci du-te. 5.Nu şedea în cetăţuie.. şi intră în ţara lui Iuda. .

¶ Saul a aflat că David şi oamenii lui au fost descoperiţi. avea suliţa în mînă. . Saul şedea subt tamarisc. 6. la Ghibea. pe înălţime. şi toţi slujitorii lui stăteau lîngă el.

7.. Şi Saul a zis slujitorilor săi de lîngă el: .Ascultaţi. Beniamiţi! Vă va da fiul lui Isai la toţi ogoare şi vii? Va face el din voi toţi căpetenii peste o mie şi căpetenii peste o sută? .

8. de ce v'aţi unit toţi împotriva mea. şi să mă înştiinţeze că fiul meu a răsculat pe . Dacă nu. şi nimeni nu mi-a dat de ştire despre legămîntul fiului meu cu fiul lui Isai? Pentruce n'a fost nimeni dintre voi pe care să-l doară inima pentru mine.

a răspuns: Eu am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob. Doeg. Edomitul. la Ahimelec. . fiul lui Ahitub. care era şi el printre slujitorii lui Saul.9.

10. Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru el.” . Filisteanul. i-a dat merinde şi i-a dat sabia lui Goliat.

Ei au venit toţi la împărat. şi după toată casa tatălui său. fiul lui Ahitub. preotul. . după preoţii cari erau la Nob. 11. Împăratul a trimes după Ahimelec.

Ascultă. 12. domnul meu!” .Iată-mă... Saul a zis: . fiul lui Ahitub!” El a răspuns: .

Pentruce v'aţi unit împotriva mea. Saul i-a zis: . 13. şi ai întrebat pe Dumnezeu pentru el.. . tu şi fiul lui Isai? Pentruce i- ai dat pîne şi o sabie. ca să se ridice împotriva mea şi să-mi întindă curse.

Care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David. şi înconjurat cu cinste în . Ahimelec a răspuns împăratului: . gata la poruncile lui.. 14. ginerele împăratului.

Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine aşa ceva! Să nu arunce împăratul nici o vină asupra robului său. nici asupra nimănui din casa tatălui meu. 15. căci robul tău .

” .Trebuie să mori. Împăratul a zis: . 16. tu şi toată casa tatălui tău. Ahimelec..

Şi împăratul a zis alergătorilor cari stăteau lîngă el: . 17. căci s'au învoit cu David: au ştiut bine că fuge. şi omorîţi pe preoţii Domnului.Întoarceţi-vă. şi nu mi-au dat de veste..” Dar slujitorii împăratului n'au voit să întindă mîna ca să .

şi a lovit pe preoţi. Atunci împăratul a zis lui Doeg: .” Şi Doeg.. s'a întors. .Întoarce-te. Edomitul. 18. şi loveşte pe preoţi. a omorît în ziua aceea optzeci şi cinci de oameni.

19. Saul a mai trecut prin ascuţişul săbiei cetatea preoţească Nob. bărbaţi şi femei. copii şi prunci. boi. măgari şi oi: toţi au căzut supt ascuţişul săbiei. .

20. ¶ Un fiu al lui Ahimelec. a scăpat. Numele lui era Abiatar. fiul lui Ahitub. . A fugit la David.

. 21. şi i -a spus că Saul a ucis pe preoţii Domnului.

22. Eu sînt pricina morţii tuturor sufletelor din casa tatălui tău. Edomitul..M'am gîndit chiar în ziua aceea că Doeg. fiind acolo. nu se putea să nu spună lui Saul. . David a zis lui Abiatar: .

” . căci cel ce caută să ia viaţa mea. lîngă mine vei fi bine păzit. 23. caută s'o ia şi pe a ta. nu te teme de nimic. Rămîi cu mine.