You are on page 1of 13

2 Samuel

Cap. 9

1. ¶ David a zis: ,,A mai


rămas cineva din casa lui
Saul,
ca să-i fac bine
din pricina lui Ionatan?”
2. Era un slujitor din casa
lui Saul, numit Ţiba, pe care
l-au adus la David.
Împăratul
i-a zis: ,,Tu eşti Ţiba?”
Şi el a răspuns: ,,Robul tău,
da!”
3. Împăratul a zis: ,,Nu mai
este nimeni din casa lui
Saul,
ca să mă port cu el cu o
bunătate ca bunătatea lui
Dumnezeu?”
Şi Ţiba a răspuns
împăratului:
4. Împăratul a zis: ,,Unde
este?”
Şi Ţiba a răspuns
împăratului:
,,Este în casa lui Machir
fiul lui Amiel, la Lodebar”.
5. Împăratul David l -a
trimes
să -l ia din casa lui Machir,
fiul lui Amiel, din Lodebar.
6. Şi Mefiboşet, fiul lui
Ionatan,
fiul lui Saul, a venit la
David,
a căzut cu faţa la pămînt,
şi s'a închinat. David a zis:
,,Mefiboşet!`` Şi el a
răspuns:
7. David i -a zis: ,,Nu te teme,
căci vreau să-ţi fac bine
din pricina tatălui tău Ionatan.
voi da înapoi toate pămînturi
tatălui tău Saul, şi vei mînca
totdeauna la masa mea”.
8. El s'a închinat, şi a zis:
,,Cine este robul tău,
ca să te uiţi la un cîne mort
ca mine?”
9. ¶ Împăratul a chemat pe
Ţiba,
slujbaşul lui Saul, şi i -a zis:
,,Dau fiului stăpînului tău
tot ce era al lui Saul
şi tot ce avea toată casa lui.
10. Tu să lucrezi
pămînturile pentru el, tu,
fiii tăi, şi robii tăi,
şi să strîngi rodurile, ca fiul
stăpînului tău să aibă pîne
de mîncare; şi Mefiboşet,
fiul stăpînului tău, va
mînca
totdeauna la masa mea”.
11. El a zis împăratului:
,,Robul tău va face tot ce
porunceşte împăratul,
domnul meu, robului său”.
Şi Mefiboşet
a mîncat la masa lui David,
ca unul din fiii împăratului.
12. Mefiboşet avea un fiu
mic,
numit Mica, şi toţi ceice
locuiau
în casa lui Ţiba
erau robii lui Mefiboşet.
13. Mefiboşet locuia la
Ierusalim,
căci mînca totdeauna
la masa împăratului. El era
olog
de amîndouă picioarele.