You are on page 1of 22

2 Samuel

Cap. 21
1. ¶ Pe vremea lui David,
a fost o foamete care a
ţinut trei ani. David a
întrebat pe Domnul,
şi Domnul a zis: ,,Din
pricina lui Saul şi a casei lui
sîngeroase,

2. Împăratul a chemat
pe Gabaoniţi să le
vorbească. Gabaoniţii nu
erau dintre
copiii lui Israel, ci erau o
rămăşiţă a Amoriţilor; copiii
lui Israel
se legaseră faţă de ei
cu un jurămînt, şi totuş Saul

. ca să binecuvîntaţi moştenirea Domnului? .Ce pot face eu pentru voi. David a zis Gabaoniţilor: .3. şi cu se să fac ispăşire.

.4. Gabaoniţii i-au răspuns: . şi nici nu este treaba noastră să omorîm pe cineva din Israel.” .Nu voim nici argint nici aur dela Saul şi de la casa lui.

.Fiindcă omul acela ne -a slăbit şi îşi pusese de gînd să ne nimicească pentru ca să ne facă să perim . Ei au răspuns împăratului: . 5.

şi-i vom spînzura înaintea Domnului.” Şi împăratul a zis: .Vi-i voi . la Ghibea lui Saul. 6. alesul Domnului. să ni se dea şapte bărbaţi din fiii lui..

fiul lui Ionatan. David şi Ionatan. fiul lui Saul. Împăratul a cruţat pe Mefiboşet. pentru jurămîntul pe care-l făcuseră între ei. 7. înaintea Domnului. fiul lui .

fata lui Aiia. şi anume: Armoni şi Mefiboşet. Dar împăratul a luat pe cei doi fii. lui Adriel . şi pe cei cinci fii. pe cari-i născuse Merab. 8. pe cari-i născuse lui Saul Riţpa. fata lui Saul.

. Toţi cei şapt perit împreună. i-a dat în mînile Gabaoniţilor cari i-au spînzurat pe munte. aintea Domnului. au fost omor n cele dintîi zile ale seceratulu începutul seceratului orzurilo .

fata lui Aiia. a luat un sac şi l -a întins subt ea peste stîncă. de la începtul seceratului pînă cînd a căzut peste ei ploaie din cer. şi a oprit păsările cerului să se apropie de ei în . ¶ Riţpa. 10.

fata lui Aiia.11. Au înştiinţat pe David despre ce făcuse Riţpa. . ţiitoarea lui Saul.

Şi David s'a dus şi a luat oasele lui Saul şi oasele fiului său Ionatan. 12. cari le luaseră din piaţa Bet-Şan. dela locuitorii din Iabesul Galaadului. . unde îi spînzuraseră Filistenii cînd au bătut pe Saul la Ghilboa.

A luat de acolo oasele lui Saul şi oasele fiului său Ionatan. şi s'au strîns şi oasele celor ce fuseseră spînzuraţi. 13. .

Au îngropat oasele lui Saul şi fiului său Ionatan în ţara lui Beniamin. Dumnezeu a fost potolit faţă de ţară. . 14. tatăl lui Saul. la Ţela. După aceea. în mormîntul lui Chis. Şi au făcut tot ce poruncise împăratul.

15. ¶ Filistenii au pornit iarăş cu război împotriva lui Israel. David s'a pogorît cu slujitorii lui. şi a luptat împotriva .

unul din copiii lui Rafa. a voit să omoare pe David.16. avea o suliţă în greutate de trei sute de sicli de aramă. Şi Işbi-Benob. şi era încins cu o sabie nouă. .

Să nu mai ieşi cu noi la luptă. a lovit pe Filistean. 17.. a venit în ajutorul lui David. Abişai. ca să nu . fiul Ţeruiei. şi l-a omorît. zicînd: . i-au jurat. Atunci oamenii lui David.

care era unul din copiii lui Rafa. a mai fost o bătălie la Gob cu Filistenii. 18. . Huşatitul. După aceea. Atunci Sibecai. a omorît pe Saf.

A mai fost o bătălie la Gob cu Filistenii. Şi Elhanan. al cărei mîner era . din Betleem. care avea o suliţă. a omorît pe Goliat din Gat.19. fiul lui Iaare-Oreghim.

A mai fost o bătălie la Gat. care avea şase degete la fiecare mînă şi la fiecare picior. 20. . Acolo era un om de statură înaltă.

şi Ionatan. El a batjocorit pe Israel. . fiul lui Şimea. fratele lui David.21. l -a omorît.

Au perit ucişi de mîna lui David şi de mîna slujitorilor lui. 22. . Aceşti patru oameni erau copiii lui Rafa născuţi la Gat.