Kepada: Semua Ibu Bapa / Penjaga ………………………………………...

…………………………………………

Tuan / Puan, UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (ULBS) BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS, SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2012 & 2013 Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan dengan ini, pihak sekolah ingin memaklumkan kepada pihak ibu bapa / penjaga bahawa Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan dilaksanakan bagi murid-murid Tingkatan 4 dan 5 mulai Februari 2012. 3. ULBS dijalankan dengan tujuan: 3.1 memenuhi syarat sukatan pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 3.2 murid dapat diuji lebih daripada satu kemahiran bahasa 3.3 bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid 3.4 pentaksiran berterusan bermula dari Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5 3.5 pentaksir (guru-guru bahasa) ialah orang yang hampir dengan murid dan mengetahui kemahiran murid.

4. Adalah diharapkan agar pihak tuan / puan maklum tentang format ujian lisan SPM tersebut dan dapat memberi sokongan dan galakan kepada anak tuan / puan agar menjalani ujian lisan dengan cemerlang. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, …………………………………………………... (……………………………………………………) Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Gajah Putih s.k. Fail Kokurikulum Fail Induk ULBS

PEPERIKSAAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS. …………………………………………………… (………………………………………………... Sekolah Menengah Kebangsaan Gajah Putih s.3 bersifat autentik kerana berupaya mentaksir kebolehan sebenar murid 3. PLBS dijalankan dengan tujuan: 3. pihak sekolah ingin memaklumkan kepada pihak ibu bapa / penjaga bahawa Peperiksaan Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan dilaksanakan bagi murid-murid Tingkatan 1.) Pengetua. ………………………………………… Tuan / Puan.2 murid dapat diuji lebih daripada satu kemahiran bahasa 3.Kepada: Semua Ibu Bapa / Penjaga ………………………………………. 2 dan 3 mulai Februari 2012.4 pentaksiran berterusan bermula dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 3.k. Sekian. 3. terima kasih. Fail Kokurikulum Fail Induk PLBS . Sehubungan dengan ini. PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) 2012.5 pentaksir (guru-guru bahasa) ialah orang yang hampir dengan murid dan mengetahui kemahiran murid. Adalah diharapkan agar pihak tuan / puan maklum tentang format peperiksaan lisan PMR tersebut dan dapat memberi sokongan dan galakan kepada anak tuan / puan agar menjalani peperiksaan lisan dengan cemerlang. 4.1 memenuhi syarat sukatan pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 3.2014 Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.