You are on page 1of 53

1 Regi

Cap. 22

1. ¶ Au stat trei ani liniştiţi,
fără să fie război
între Siria şi Israel.

2. În anul al treilea,
Iosafat, împăratul lui Iuda,
s'a pogorît la împăratul lui
Israel.

3. Împăratul lui Israel
a zis slujitorilor săi:
,,Ştiţi că Ramot din Galaad
este al nostru. Şi noi stăm
fără grijă, în loc să-l luăm
înapoi din mînile
împăratului Siriei.”

4. Şi a zis lui Iosafat:
,,Vrei să vii cu mine
ă luptăm împotriva Ramotulu
in Galaad?`` Iosafat a răspuns
împăratului lui Israel:
,Eu voi fi ca tine, poporul meu
poporul tău, caii mei ca ai tă

5. Apoi Iosafat a zis
împăratului lui Israel:
,,Întreabă acum, te rog,
cuvîntul Domnului.”

. sau să mă las?” Şi ei au răspuns: . Împăratul lui Israel a strîns pe prooroci. şi le -a zis: . 6.Să merg să lupt împotriva Ramotului din Galaad. în număr de aproape patru sute.

Dar Iosafat a zis: . 7.. ca să -L putem întreba?” .Nu mai este aici niciun prooroc al Domnului.

Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul. nu prooroceşte decît rău: este Mica.. căci nu-mi prooroceşte nimic bun.Să nu . 8. Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: .. dar îl urăsc. fiul lui Imla.” Şi Iosafat a zis: .

” . 9. fiul lui Imla.Trimete şi adu îndată pe Mica. şi a zis: .. Atunci împăratul lui Israel a chemat un dregător.

. şedeau fiecare pe scaunul lui de domnie. Împăratul lui Israel şi Iosafat. îmbrăcaţi cu hainele lor împărăteşti. împăratul lui Iuda.10. în locul dela intrarea porţii Samariei.

Cu coarnele acestea vei . şi a zis: . 11. Zedechia.. îşi făcuse nişte coarne de fer. fiul lui Chenaana.Aşa vorbeşte Domnul: .

. şi Domnul îl va da în mînile împăratului. Şi toţi proorocii prooroceau la fel.Suie-te la Ramot din Galaad! Căci vei izbîndi.” . zicînd: . 12.

Solul care se dusese cheme pe Mica i -a vorbit aşa Iată. într'un glas proorocesc bine împăratului. să fie dar şi cuvîntul tău ca al fiecăruia din ei! Vesteşte -i bine!” . 13. că proorocii.

Viu este Domnul. 14. Mica a răspuns: . că voi vesti ce-mi va spune Domnul.” ..

Suie-te... împăratul i -a zis: . căci vei izbîndi. sau să ne lăsăm?” El a răspuns: . . 15.Mica. ¶ Cînd a ajuns la împărat. să mergem să luptăm împotriva Ramotului din Galaad.

16.De cîteori trebuie să te pun să juri că nu-mi vei spune decît adevărul în Numele Domnului?” . Şi împăratul i -a zis: ..

Mica a răspuns: .Oamenii aceştia n'au stăpîn.” . 17. Şi Domnul zice: . să se întoarcă fiecare acasă în pace.. ca nişte oi cari n'au păstor.Văd tot Israelul risipit pe munţi.

. ci prooroceşte numai rău?” . Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: . 18.Nu ţi-am spus că el nu prooroceşte nimic bun despre mine.

şi toată oştirea cerurilor stînd lîngă El.. Şi Mica a zis: . . 19.Ascultă dar cuvîntul Domnului! Am văzut pe Domnul stînd pe scaunul Lui de domnie.

Cine va amăgi pe Ahab.20. Şi Domnul a zis: . . ca să se suie la Ramot din Galaad şi să piară acolo?’ Şi au răspuns unul într'un fel. altul într'altul.

Eu îl voi amăgi.’ . 21. şi a zis: . Şi un duh a venit şi s'a înfăţişat înaintea Domnului.

ieşi. .Cum?’ . a răspuns el.’ Domnul a zis: Îl vei amăgi.şi voi fi un duh de minciună în gura tuturor proorocilor lui. şi-ţi vei ajunge ţinta. şi fă aşa!” . Domnul i -a zis: . 22.Voi ieşi’.

” . Şi acum. Dar Domnul a hotărît lucruri rele împotriva ta. iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor proorocilor tăi cari sînt de faţă.23.

apropiindu-se.. Atunci Zedechia.Pe unde a ieşit Duhul Domnului din mine ca să-ţi vorbească?” . şi a zis: . a lovit pe Mica peste obraz. fiul lui Chenaana. 24.

25.” . Mica a răspuns: ..Vei vedea în ziua cînd vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi.

. Împăratul lui Israel a zis: . du -l la Amon.Ia pe Mica. fiul împăratului. şi la Ioas.. mai marele cetăţii. 26.

şi hrăniţi-l cu pînea şi cu apa întristării.Puneţi pe omul acesta la închisoare. pînă cînd mă voi întoarce . şi să le spui: .Aşa vorbeşte împăratul: . 27.

Dacă te vei întoarce în pace.. Şi Mica a zis: . popoare. Domnul n'a vorbit prin mine.28.” .Auziţi.. toate.” Apoi a mai zis: .

împăratul lui Iuda. ¶ Împăratul lui Israel şi Iosafat. .29. s'au suit la Ramot din Galaad.

îmbracă-te cu hainele tale împărăteşti..Vreau să- mi schimb hainele ca să merg la luptă.” Şi împăratul lui Israel şi -a schimbat hainele. 30. . Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: . dar tu.

Să nu vă luptaţi nici cu cei mici nici cu cei mari. .. 31. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă celor treizeci şi două de căpetenii ale carălor lui: .

acesta este împăratul lui Israel. Cînd au zărit căpeteniile carălor pe Iosafat.32.Negreşit. au zis: . ..” Şi s'au apropiat de el să -l lovească.

s'au depărtat de el. Căpeteniile carălor. văzînd că nu este împăratul lui Israel. 33. .

. Atunci un om a tras cu arcul la întîmplare. şi scoate-mă din cîmpul de bătaie.Întoarce.34. şi a lovit pe împăratul lui Israel la încheietura platoşei. . Împăratul a zis cărăuşului său: .

şi seara a murit. Împăratul a stat drept în carul lui în faţa Sirienilor. Lupta a fost din ce în ce mai crîncenă în ziua aceea.35. Sîngele a curs din rană în lăuntrul carului. .

36. .. La apusul soarelui. s'a strigat prin toată tabăra: .Să plece fiecare în cetatea lui şi să plece fiecare în ţara lui.

căci a murit împăratul. .37.” S'au întors la Samaria. şi împăratul a fost îngropat la Samaria.

şi curvele s'au scăldat în el. după cuvîntul pe care -l spusese Domnul. 38. . Cînd au spălat carul în iazul Samariei. cînii au lins sîngele lui Ahab.

şi toate cetăţi e cari le -a zidit.9. Celelalte fapte ale lui Ahab ot ce a făcut el. nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? . casa de fildeş care a zidit -o.

Ahab a adormit cu părinţii să Şi în locul lui. a domnit fiul său Ahazia.. .

în al patrulea an al lui Ahab. a început să domnească peste Iuda. 41. fiul lui Asa. . împăratul lui Israel. ¶ Iosafat.

42. şi a domnit douăzeci şi cinci de ani la Ierusalim. Iosafat era de treizeci şi cinci de ani cînd s'a făcut împărat. Mamă- sa se numea Azuba. fata lui .

făcînd ce este plăcut înaintea Domnului. 43. El a umblat în toată calea tatălui său Asa. şi nu s'a abătut deloc dela ea. Numai că înălţimile n'au fost îndepărtate: poporul tot mai aducea .

Iosafat a trăit în pace cu împăratul lui Israel.44. .

Celelalte fapte ale lui Iosafat. 45. isprăvile şi războaiele lui. nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? .

El a scos din ţară pe sodomiţii cari mai rămăseseră de pe vremea tatălui său Asa. 46. .

47. În Edom nu era împărat pe atunci: cîrmuia un dregător. .

48. căci corăbiile s'au sfărîmat la Eţion- . Iosafat a făcut corăbii din Tars ca să meargă la Ofir să aducă aur. dar nu s'au dus.

49. .. Atunci Ahazia. fiul lui Ahab.Vrei ca slujitorii mei să meargă împreună cu ai tăi pe corăbii?” Dar Iosafat n'a voit. a zis lui Iosafat: .

şi a fost îngropat cu părinţii săi. Şi în locul lui a domnit fiul său Ioram. 50. Iosafat a adormit cu părinţii săi. în cetatea tatălui său David. .

A domnit doi ani peste Israel. . fiul lui Ahab. a început să domnească peste Israel la Samaria. în al şaptesprezecelea an al lui Iosafat. Ahazia. 51. împăratul lui Iuda.

şi a umblat în calea tatălui său şi în calea mamei sale. care făcuse pe Israel . şi în calea lui Ieroboam. fiul lui Nebat.52. El a făcut ce este rău înaintea Domnului.

Dumnezeul lui Israe cum făcuse şi tatăl său.3. . A slujit lui Baal şi s'a închina înaintea lui. şi a mîniat e Domnul.