You are on page 1of 25

2 Regi

Cap. 2

1. ¶ Cînd a voit Domnul să


ridice
pe Ilie la cer într'un vîrtej
de vînt,
Ilie pleca din Ghilgal cu
2. Ilie a zis lui Elisei: 'Rămîi
aici,
te rog, căci Domnul mă
trimete
pînă la Betel.`` Elisei a
răspuns:
,,Viu este Domnul şi viu
3. Fiii proorocilor, cari erau
la Betel, au ieşit la Elisei,
şi i-au zis: ,,Ştii că Domnul
răpeşte astăzi pe stăpînul
tău deasupra capului tău?”
Şi el a răspuns:
,,Ştiu şi eu, dar tăceţi.”
4. Ilie i -a zis: 'Eliseie, rămîi
aici,
te rog, căci Domnul mă
trimete
la Ierihon.`` El a răspuns:
,,Viu este Domnul şi viu
este
sufletul tău că nu te voi
5. Fii proorocilor, cari erau
la Ierihon, s'au apropiat de
Elisei,
şi i-au zis: ,,Ştii că Domnul
răpeşte azi pe stăpînul tău
deasupra capului tău?”
Şi el a răspuns:
,,Ştiu şi eu; dar tăceţi.”
6. Ilie i-a zis: ,,Rămîi aici,
te rog, căci Domnul mă
trimete
la Iordan.`` El a răspuns:
,,Viu este Domnul şi viu
este
sufletul tău că nu te voi
părăsi.”
7. Cincizeci de inşi dintre fiii
proorocilor au sosit şi s'au
oprit
la o depărtare oarecare
în faţa lor, şi ei amîndoi
s'au oprit
pe malul Iordanului.
8. Atunci Ilie şi -a luat
mantaua,
a făcut -o sul, şi a lovit cu
ea
apele, cari s'au despărţit
într'o parte şi într'alta,
şi au trecut amîndoi pe
9. ¶ Dupăce au trecut,
Ilie a zis lui Elisei: ,,Cere ce
vrei
să-ţi fac, înainte ca să fiu
răpit
dela tine.” Elisei a răspuns:
,,Te rog să vină peste mine
o îndoită măsură din duhul
10. Ilie a zis: ,,Greu lucru ceri.
Dar dacă mă vei vedea
cînd voi fi răpit dela tine,
aşa ţi se va întîmpla;
că nu, nu ţi se va întîmpla aşa
11. Pe cînd mergeau ei
vorbind,
iată că un car de foc
şi nişte cai de foc i-au
despărţit
pe unul de altul, şi Ilie
s'a înălţat la cer într'un
vîrtej
12. Elisei se uita şi striga:
,,Părinte! Părinte! Carul lui
Israel
şi călărimea lui!”
Şi nu l -a mai văzut.
Apucîndu-şi hainele,
le -a sfîşiat în două bucăţi,
13. ¶ şi a ridicat mantaua,
căreia îi dăduse drumul Ilie.
Apoi s'a întors,
şi s'a oprit pe malul
Iordanului;
14. a luat mantaua,
căreia îi dăduse
Ilie drumul, şi a lovit apele
cu ea,
şi a zis: ,,Unde este acum
Domnul, Dumnezeul lui
Ilie?”
Şi a lovit apele, cari s'au
despărţit într'o parte şi în
15. Fiii proorocilor cari erau
în faţa Ierihonului,
cînd l-au văzut, au zis:
,,Duhul lui Ilie a venit peste
Elisei.”
Şi i-au ieşit înainte, şi s'au
închinat pînă la pămînt
înaintea lui.
16. Ei i-au zis: ,,Iată că între
slujitorii tăi sînt cincizeci
de oameni viteji; vrei să se
ducă
să caute pe stăpînul tău?”
Poate că Duhul Domnului
l-a dus şi l-a aruncat
pe vreun munte sau în vreo
vale.”
17. Dar ei au stăruit multă
vreme de el. Şi el a zis:
,,Trimeteţi-i.”
Au trimes pe cei cincizeci
de oameni, cari au căutat
pe Ilie
trei zile şi nu l-au găsit.
18. Cînd s'au întors la Elisei,
care era la Ierihon,
el le -a zis: ,,Nu v'am spus
să nu vă duceţi?”
19. ¶ Oamenii din cetate
au zis lui Elisei: ,,Iată,
aşezarea cetăţii este bună,
după cum vede domnul
meu;
dar apele sînt rele,
şi ţara este stearpă.”
20. El a zis: ,,Aduceţi-mi un
blid nou şi puneţi sare în
el.”
Şi i-au adus.
21. Apoi s'a dus la izvorul
apelor,
şi a aruncat sare în el, şi a
zis:
,,Aşa vorbeşte Domnul:
,Vindec apele acestea;
nu va mai veni din ele nici
moarte, nici sterpiciune.”
22. Şi apele au fost
vindecate
pînă în ziua aceasta,
după cuvîntul
pe care-l rostise Domnul.
23. De acolo s'a suit la
Betel.
Şi pe cînd mergea pe drum,
nişte băieţaşi au ieşit din
cetate,
şi şi-au bătut joc de el.
Ei îi ziceau: ,,Suie-te,
pleşuvule! Suie-te,
24. El s'a întors să-i
privească,
şi i -a blestemat
în Numele Domnului.
Atunci au ieşit doi urşi
din pădure, şi au sfîşiat
patruzeci şi doi din aceşti
copii.
25. De acolo s'a dus
pe muntele Carmel,
de unde s'a întors la
Samaria.